4 685 kB - Level Expert

Komentáře

Transkript

4 685 kB - Level Expert
LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s.r.o.
Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava
Tel.: 599 526 776
Fax : 599 526 777
HOT LINE: 774 464 120
www.levelexpert.cz
Návod k obsluze
FLUXUS ADM 6725
ULTRASONIC FLOWMETER
CHANNEL A
CHANNEL B
SIGNAL
3x OFF
BATTERY
ON
INIT
RESET
ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR
FLUXUS ADM 6725
Přehled
PŘEHLED
FLUXUS ADM je průtokoměr využívající ultrazvukové vlny k měření průtoku
v potrubí. Přístroj zaznamená až 150 000 naměřených hodnot a 15 různých sad
parametrů . Volitelně lze paměť rozšířit pro uložení až 80 sad parametrů
z různých měřicích míst.
FLUXUS může měřit objem průtoku, rychlost průtoku, hmotnost průtoku nebo
množství tepla přenášeného kapalinou v rozmezí teplot -30 °C až 130 °C.
S použitím speciálně upravených vysokoteplotních snímačů lze tento teplotní
rozsah rozšířit na teploty až do 200 °C, krátkodobě do 300 °C.
FLUXUS lze použít ve všech obvyklých druzích potrubí, jako jsou ocelová,
plastiková, skleněná nebo měděná potrubí. Rozsah průměrů potrubí je 10 až 3
000 mm (v závislosti na typu snímače).
FLUXUS používá dva snímače, instalované z vnější strany potrubí (přichycené
klešťovými svorkami). To znamená, že měření je vždy neinvazivní, neovlivňuje
stav potrubí ani měřené kapaliny. Snímače jsou malé, lehké a přitom velmi pevné.
FLUXUS ADM 6725 je přenosný měřicí přístroj napájený z baterie, vhodný pro
měření v terénu. Měření průtoku lze provádět snadno v různých místech
potrubního systému. Přístroj lze také napájet z externího zdroje 9 - 15 V ss.
Stupeň krytí je IP54, takže přístroj lze použít i pro měření v náročných
podmínkách.
FLUXUS lze také použít ve speciálních aplikacích. Odborný personál naší firmy
Vám poradí, jak najít řešení pro Vaši měřicí úlohu.
FLUXUS komunikuje s uživatelem různými jazyky a provádí ho strukturou menu
pro nastavení parametrů, měření a ukládání hodnot. Pomocí klávesnice můžete
snadno zadat data nebo vybrat odpovídající měřicí parametry z možností, které
FLUXUS nabízí. Prosvětlený displej ukazuje data, které zadáváte, výsledky
měření i případná chybová hlášení.
FLUXUS má sériové rozhraní, které umožňuje přenos naměřených dat z přístroje
FLUXUS do PC nebo tisk dat na externí tiskárně v grafické nebo numerické
podobě. Data přenesená do PC lze zpracovat tabulkovým procesorem, jako je
např. EXCEL, LOTUS a jiné.
FLUXUS otvírá novou cestu pro bezpečné měření agresivních médií a médií
s vysokými teplotami proudícími v uzavřeném potrubí.
FLUXUS lze na žádost zákazníka vybavit přídavnou funkcí měření síly stěny.
K tomuto provedení lze připojit speciální snímač pro ultrazvokové měření síly
stěny neznámého potrubí. Zadání parametrů probíhá pomocí menu.
FLUXUS může také měřit a uložit do záznamu parametrů rychlost šíření zvuku
v médiu.
E28
 FLEXIM
O-1
Přehled
FLUXUS lze přizpůsobit pro vstup do různých technologických procesů dle
požadavků zákazníka.
FLUXUS může být volitelně vybaven vestavěným multiplexerem pro přepínání
měřicích míst, který umožňuje připojit až čtyři sestavy snímačů k jedné
vyhodnocovací jednotce. FLUXUS také umožňuje vytváření virtuálních kanálů
měřících např. rozdíl mezi kanály A a B (A - B).
Vaše zkušenosti z používání přístroje FLUXUS a tohoto návodu k obsluze nám
pomohou neustále zdokonalovat jak přístroj, tak tuto příručku.
O-2
E28
 FLEXIM
FLUXUS lze nastavit tak, aby s Vámi komunikoval ve zvoleném
jazyce (viz odstavec 2.3.3)
FLUXUS blendet seine Anzeigen in einer durch Sie zu
wählenden Sprache ein. (Siehe Kapitel 2.3.3)
FLUXUS va utiliser pour le tableau d'annonces la langue
choisie par vous. (Consulter chapitre 2.3.3)
Displayteksten for FLUXUS findes i måleapparatet på sprog
dansk, tysk, engelsk, fransk. Brugeren kan vælge et af
disse sprog (se afsnit 2.3.3).
E28 FLEXIM
Tato stránka byl úmyslně ponechána prázdná.
E28 FLEXIM
Obsah
Obsah
Přehled
Popis funkce
1
1.1 Měřicí princip
1.2 Měřicí podmínky pro FLUXUS
2
Popis průtokoměru
2.1 Rozsah dodávky, rozbalení, skladování
2.2 Základní přístroj
2.2.1 Čelní panel
2.2.2 Zadní panel
2.2.3 Snímače
2.3 Uvedení do provozu
2.3.1 Zapnutí, vypnutí, hlavní menu
2.3.2 Autostart a externí vypínání
2.3.3 Volba (změna) jazyka
2.3.4 Proudový výstup
2.4 Klávesnice
2.5 Hlášení na displeji
2.5.1 Typy hlášení
2.5.2 Stav baterie
2.5.3 Stav signálu
2.6 Zdroj napájení
2.6.1 Automatické vypínání
2.6.2 Zacházení s baterií
3
Výběr měřicího místa
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Šíření zvuku
Stabilizovaný profil průtoku
Příklady výběru měřicího místa
Vzdálenost ke zdroji nepravidelnosti
průtoku
Větev menu PARAMETRY
4.1 Přehled větve PAR
4.2 Zadání parametrů potrubí
4.2.1 Vnější průměr / obvod potrubí
4.2.2 Síla stěny
4.2.3 Materiál potrubí
4.2.4 Výstelka potrubí
4.2.5 Drsnost potrubí
4.3 Zadání parametrů média
4.3.1 Rychlost zvuku
4.3.2 Kinematická viskozita
4.3.3 Hustota
4.3.4 Teplota média
4.3.5 Tlak média
4.4 Zadání parametrů snímače
4.5 Volitelný softwarový modul ParaPool
4.5.1 Vlastnosti
4.5.2 Aktivace
4.5.3 Deaktivace
4.5.4 Funkce v režimu ParaPool
Načtení záznamů parametrů
Uložení záznamu parametrů...
4.5.5 PC-Program ParaPool.exe
5
Větev MĚŘENÍ programu
5.1 Přehled větve MĚŘENÍ
5.2 Příprava měření
5.2.1 Identifikace měřicího místa
5.2.2 Stanovení faktoru dráhy signálu
5.2.3 Instalace snímače v odrazovém
režimu
5.2.4 Instalace snímače v diagonálním
režimu
5.2.5 Vzdálenost snímačů
5.2.6 Čištení potrubí zevně
5.2.7 Montáž snímačů
E28
 FLEXIM
O-1
1-1
1-1
1-1
2-1
2-1
2-2
2-2
2-2
2-3
2-4
2-4
2-5
2-5
2-6
2-7
2-10
2-10
2-11
2-11
2-11
2-11
2-12
Pomocí řetízku
Pomocí těsnící pásky
Pomocí polohovací lišty
5.2.8 Nastavení polohy snímačů
5.3 Zahájení měření
Automatické přepínání kanálů
Ruční přepínání kanálů
5.3.1 Objemový průtok
5.3.2 Rozpoznání směru průtoku
5.3.3 Potlačení nízkého průtoku
5.3.4 Čítání průtoku
5.3.5 Zobrazení rychlosti zvuku v médiu
5.3.6 Obtíže při měření
5.4 Nastavitelné provozní režimy
5.4.1 Nekorigovaná rychlost průtoku
5.4.2 Režim ukládání
5.4.3 Ukládání celkového množství
5.4.4 Horní limit rychlosti průtoku
5.4.5 Měření přechodových procesů
(zrychlený režim)
Povolení
Zrušení
Aktivace / Deaktivace
Vliv teploty média
6
3-1
3-1
3-1
3-1
3-2
4-1
6.3
4-2
4-3
4-4
4-5
4-5
4-6
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-11
4-11
4-11
4-12
4-12
4-12
4-14
4-16
6.4
6.5
5-1
5-1
5-3
5-3
5-4
5-5
5-5
5-6
5-6
5-7
Větev menu VÝSTUPY
6.1 Přehled větve VYS
6.2 Volba měřené veličiny a jednotky měření
6.6
6.7
7
6.2.1 Měřená veličina: Objemový průtok
6.2.2: Měřená veličina: Rychlost průtoku
6.2.3 Měřená veličina: Hmotnostní průtok
6.2.4 Měřená veličina: Rychlost zvuku v
médiu
6.2.5 Měřená veličina: Množství tepla
Aktivace vstupů
6.3.1 Aktivace teplotních kanálů
6.3.2 Aktivace proudových vstupů
Nastavení koeficientu tlumení
Ukládání naměřených hodnot (interní záznam
dat)
Sériový přenos naměřených hodnot
Nastavení intervalu ukládání
Větev SPECIÁLNÍ
FUNKCE programu
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-11
5-12
5-12
5-12
5-12
5-13
5-15
5-15
5-15
5-15
5-17
5-18
5-19
5-19
5-19
5-20
5-20
5-21
6-1
6-2
6-3
6-3
6-4
6-4
6-4
6-5
6-5
6-5
6-6
6-7
6-7
6-8
6-9
7-1
7.1 Přehled větve SF
7.2 Práce se záznamy parametrů
7.2.1 Uložení aktuálního záznamu
parametrů
7.2.2 Výběr záznamu parametrů
7.2.3 Vymazání záznamu parametrů
7.3 Tisk naměřených hodnot
7.4 Vymazání uložených hodnot
7.5 Dobíjení baterie
7.6 Zadání/zrušení uživatels. definice materiálu
7.6.1 Zadání/přejmenování
7.6.2 Vymazání
7.7 Zadání/zrušení uživatelské definice média
7.7.1 Zadání/přejmenování
7.7.2 Vymazání
7.8 Systémová nastavení
7.8.1 Nastavení hodin
Nastavení času
Nastavení data
7.8.2 Dialogy/Menus
7.8.3 Nastavení měřicích vstupů
7.8.4 Měření
7.8.5 Měřicí výstupy
7.8.6 Interní záznam dat
7.8.7 Sériový přenos
7.8.8 Různé
7.9 Informace o přístroji
7-2
7-5
7-5
7-6
7-7
7-8
7-8
7-8
7-10
7-10
7-11
7-11
7-12
7-13
7-13
7-14
7-14
7-14
7-15
7-16
7-20
7-22
7-27
7-27
7-29
7-29
C-1
Obsah
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
Přenos naměřených dat do
osobního počítače
8-1
Program MOVEFAST.EXE
Program FLXtoTXT.EXE
Volitelné parametry MOVEFAST a FLXtoTXT
Informační a chybová hlášení
Formát ASCII souboru
8-2
8-3
8-3
8-4
8-5
Superuživatelský režim
9-1
9-1
9.1 Aktivace/deaktivace superuživatelského
režimu
9.2 Superuživatelský režim - o čem stojí za to
se zmínit
9.3 Rozhodnutí, jakou dráhu signálu zvolit
9.4 Parametry snímače v superuživatelském
režimu
9.5 Selhání během superuživatelského
režimu
10
Tisk grafů
10.1 Připojení grafické tiskárny
10.2 Tisk seznamu měřicích sad
Zastavení nebo přerušení tisku
10.3 Výstupní formáty seznamu měřicích sad
10.4 Tisk grafu
Zastavení nebo přerušení tisku
10.5 Výstupní formát grafu
Rozložení stránky
Rozvržení grafu
10.6 Chybová hlášení při grafickém tisku
10.7 Další nastavení sériového protokolu
10.7.1 Protokol Xon/Xoff
10.7.2 Hardwarový protokol
10.8 Zapojení kabelu - podrobnosti
11
Měření množství tepla
11.1 Přehled
11.2 Přístroj
11.3 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Varianty výstupů
Instalace teplotních čidel na potrubí
Korekce teplotních kanálů
Zapnutí a vypnutí korekce teploty
Zadání korekční hodnoty (offsetu)
11.4 Měření spotřeby tepla v penězích
Přehled
Zapnutí/vypnutí měření spotřeby tepla v
penězích
Zadání parametru
Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Možnosti výstupů
11.5 Pára a měření tepla
Přehled
Zapnutí/vypnutí měření tepla při médiu ve
stavu páry
Zadání parametrů
Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Možnosti výstupů
11.6 Měření tepla s externě zadanými
teplotními koeficienty
Změna dolního limitu pro vnitřní
průměr potrubí snímače typu Q
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Měření síly stěny
Přehled
Přístroj
Přepínání režimů měření
Větev PARAMETRY při měření síly stěny
12.4.1 Zadání parametrů při měření síly
stěny
12.4.2 Zadání parametrů pro měření
rychlosti zvuku
12.5 Větev MĚRENÍ
C-2
9-2
9-2
9-3
9-3
10-1
10-1
10-3
10-3
10-3
10-4
10-5
10-5
10-5
10-5
10-7
10-7
10-8
10-9
10-9
11-1
11-1
11-1
11-1
11-2
11-2
11-6
11-6
11-6
11-7
11-7
11-7
11-7
11-8
11-8
11-9
11-9
11-9
11-9
11-10
11-11
11-11
11-12
12-1
12-1
12-1
12-2
12-2
12-2
12-3
12-3
12.5.1 Měření síly stěny
12.5.2 Měření rychlosti zvuku
12.5.3 Další informace o měření
12.5.4 Chyby při měření
12.5.5 Příčiny chybného měření
12.5.6 Uložení/přenos změřené hodnoty
síly stěny
12.5.7 Ukončení měření síly stěny
12.5.8 Superuživatelský režim
12.6 Větev VÝSTUPY
12.6.1 Nastavení měřené veličiny
12.6.2 Další nastavení výstupu
13
Měřicí výstupy
13.1 Zapojení měřicích výstupů
13.2 Nastavení analogových výstupů
13.2.1 Chybová hodnota a zpoždění
chybové hodnoty
13.2.2 Nastavení proudového výstupu
13.2.3 Nastavení napěťového výstupu
13.2.4 Nastavení kmitočtového výstupu
13.2.5 Nastavení mezí rozsahu
analogového výstupu
13.3 Nastavení impulsního výstupu
13.4 Nastavení reléového výstupu (alarmu)
14
Časované měření
14.1 Zapnutí a vypnutí
14.2 Zadání počátku měření
14.3 Zadání konce měření
14.3.1 Zadání okamžiku ukončení měření
(datum/čas)
14.3.2 Zadání délky měření
14.4 Průběh časovaného měření
14.4.1Je-li volná kapacita paměti
omezená
14.4.2 Průběh čekacího stavu
14.4.3 Začátek a konec měření
14.5 Poznámky k ukládání hodnot
14.6 Poznámky k ONLINE výstupu
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17
Měření rychlosti zvuku v
médiu
12-3
12-4
12-4
12-5
12-5
12-6
12-6
12-7
12-7
12-7
12-7
13-1
13-1
13-2
13-2
13-4
13-4
13-4
13-4
13-5
13-5
14-1
14-1
14-1
14-3
14-3
14-4
14-5
14-5
14-6
14-7
14-8
14-8
15-1
Rozdílové měření
16-1
Přehled
Vlastnosti virtuálního kanálu
zadání parametrů virtuálního kanálu
Větev VÝSTUPY pro virtuální kanál
Měření na virtuálním kanále
Měřicí výstupy virtuálního kanálu
16-1
16-1
16-1
16-2
16-4
16-5
Chyby
17-1
17.1 Chybová hlášení
17.1.1 Chyby při zadávání parametrů
17.1.2 Chyby během měření
17.1.3 Chyby během dobíjení baterie
17.1.4 Chyby při práci se záznamem
parametrů
17.1.5 Chyby během přenosu dat
17.1.6 Chyby při nastavování data a času
17.1.7 Systémové chyby
17.2 Co dělat v případě chyby
17.2.1 Měření je neúspěšné
17.2.2 Naměřená hodnota se podstatně
liší od očekávané
17-1
17-1
17-2
17-3
17-4
17-4
17-5
17-5
17-6
17-6
17-6
18
Údržba, servis
19
Technická data
19-1
Vyhodnocovací jednotka
Snímače průtoku
19-1
19-1
18-1
E28
 FLEXIM
Obsah
20
E28
Síťový adaptér a nabíjecí jednotka baterie
jednotky
Přenos naměřených hodnot
Měřicí charaketristiky
Měřicí vstupy a výstupy (volitelné)
Měření síly stěny
Sonda DA301 pro měření síly stěny
Měření množství tepla
Standardní teplotní koeficienty
Interní přepínač měřicích míst
Nomogram průtoku
19-1
19-1
19-1
19-2
19-2
19-2
19-2
19-3
19-3
19-3
19-4
Tabulky
20-1
Tabulka 1: Parametry materiálu potrubí,
uložené v paměti FLUXUS
Tabulka 2: Parametry materiálu potrubí,
které nejsou uložené v paměti
FLUXUS
Table 3: Typické koeficienty drsnosti potrubí
Table 4: Typické vlastnosti média při
T=20°C a p=1bar
Table 5: Média s tlakovou závislostí
uloženou v paměti FLUXUS
Table 6: Chemická odolnost
polykarbonátové fólie
(klávesnice)
Table 7: Odpor platiny v závislosti na
teplotě
Table 8: Vlastnosti vody při tlaku
p = 1 bar a saturaci
20-1
 FLEXIM
20-1
20-1
20-2
20-2
20-3
20-3
20-4
C-3
Obsah
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
C-4
E28
 FLEXIM
Popis funkce
1
Popis funkce
1.1 Princip měření
FLUXUS měří průtok kapaliny pomocí ultrazvukového signálu s využitím tzv.
metody přenosového času. Přístroj měří posun ultrazvukového signálu při cestě
proudící kapalinou. Ultrazvukový signál je vysílán střídavě směrem po proudu a
proti proudu.
Proudění média způsobuje rozdíl mezi přenosovou dobou těchto dvou signálů.
Z tohoto rozdílu FLUXUS určí průměrnou rychlost průtoku média v oblasti šíření
akustického signálu. Na základě korekce podle profilu prodění FLUXUS vypočte
průměrnou rychlost průtoku vzhledem k průřezu potrubí, která je přímo úměrná
objemu průtoku.
Posun doby přenosu signálu lze pozorovat při všech rychlostech průtoku
vyskytujících se v technických aplikacích. Díky tomu lze FLUXUS použít v širokém
rozsahu aplikací měření průtoku a také pro určení směru průtoku v potrubí.
Měřicím principem přístroje FLUXUS’ je korelační ultrazvukový princip rozdílu času, spolu
s principem NoiseTrek.
Ultrazvuk se šíří také pevnými materiály. Proto mohou být snímače (pracující
střídavě jako vysílač a přijímač) montovány z vnější strany potrubí. FLUXUS této
možnosti využívá, takže instalace je velmi snadná a lze ji dokonce provést bez
přerušení procesu. Speciální elektronické obvody přístroje FLUXUS testují
přijímaný ultrazvukový signál a eliminují možnost chybného měření posuzováním
hodnověrnosti naměřených hodnot.
Mikroprocesor, který je součástí přístroje FLUXUS, řídí celý měřicí cyklus a
eliminuje rušivé signály pomocí statistického zpracování signálu.
Překážky průtoku v potrubním systému, např. ventily, kolena, čerpadla a jiné
prvky, mění profil proudění a tak mohou ovlivnit výsledky měření. Proto je nutné
dodržet určitou minimální vzdálenost měřicího místa od těchto zdrojů
nepravidelností průtoku.
FLUXUS má přímo zabudovány prvky, které pomáhají zvolit správnou polohu
snímače na potrubí.
1.2 Provozní podmínky pro FLUXUS
E28
 FLEXIM
1-1
Popis funkce
FLUXUS má ve srovnání s jinými obvyklými metodami měření průtoku řadu výhod.
Ty vyplývají z ultrazvukového principu měření, využívajícího přenosovou dobu
signálu, a ze způsobu montáže snímačů (vně potrubí pomocí klešťových svorek).
FLUXUS lze použít všude tam, kde jsou stěny potrubí a měřené médium akusticky
vodivé. To platí pro potrubí z homogenního materiálu a pro kapaliny, které
obsahují pouze malé množství pevných částic nebo vzduchových bublin. Na
elektrických vlastnostech média, např. dielektrické konstantě nebo vodivosti,
nezáleží.
Přístrojem FLUXUS lze určit průtok okamžitě, z vnější strany potrubí, bez
přerušení procesu. Montáž snímače je nesmírně jednoduchá, takže měření lze
provádět na různých místech provozu na potrubích s různými průměry. Instalace
nevyžaduje zásahy do potrubního systému a neovlivňuje plochu průřezu potrubí
ani průtokové podmínky uvnitř potrubí.
Největší výhodou přístroje FLUXUS v porovnání s jinými metodami měření
průtoku (clonkové, elektromagnetické, vířivé a jiné průtokoměry) je to, že měření
lze provádět na různých místech v různé době, např. při údržbě potrubního
systému, spouštění provozu, provozních zkouškách technologického procesu
nebo při kontrole výsledného produktu.
FLUXUS je často jediným přijatelným řešením pro měření průtoku v potrubí
s velkým průměrem nebo v situacích, kde je z technických a ekonomických
důvodů použití jiných metod nevýhodné. Týká se to zvláště případů, kdy není
možné za účelem instalace průtokoměru odstavit proces.
FLUXUS je zvlášť vhodný pro trvalou instalaci v podmínkách, kde by agresivita
média (kyseliny, zásady, toxické látky) výrazně snížila životnost nebo zcela
vyloučila použití přístrojů, které při měření přicházejí do styku s médiem.
FLUXUS zobrazí chybové hlášení v případě výskytu stanovených provozních
podmínek. Mezi ně patří např.:
• Usazeniny na vnitřních stěnách potrubí
Může docházet k silnému útlumu ultrazvukového signálu
• Pevné částice, vzduchové bubliny
Tyto částice rozptylují a pohlcují zvukové vlny a proto dochází k útlumu
signálu. Pokud podíl pevných částic nebo bublin stoupne nad 2%, měření je
možné jen za určitých podmínek. Je-li obsah 2% překročen jen lehce, je ještě
možné získat platné výsledky.
• Spojované potrubí
Zde může docházet k problémům při měření, pokud spoje nejsou zarovnány
s vnitřními stěnami potrubí, nebo pokud spojovací materiál nemá dobré
akustické vlastnosti.
• Plyny
Plyny principiálně neumožňují měření se snímači vně potrubí.
• Pórovitý materiál potrubí, např. beton nebo litina
1-2
E28
 FLEXIM
Popis funkce
U takových materiálů je měření možné jen za určitých podmínek, a někdy
vůbec ne.
• Kapaliny s viskozitou více než 1000 mm 2 /s
U těchto kapalin je použití přístroje FLUXUS omezeno. Vysoká viskozita tlumí
akustický signál. Měření proto nemusí být uskutečnitelné. Obecně lze říci, že
kapaliny s velmi nízkou viskozitou nepůsobí žádné problémy.
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
E28
 FLEXIM
1-3
Popis průtokoměru
2
Popis průtokoměru
2.1 Obsah dodávky, rozbalení, skladování
Obsah dodávky
Zkontrolujte si prosím, zda dodávka obsahuje všechny součásti dle následujícího
seznamu, který obsahuje položky dle standardní objednávky:
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Návod
Základní přístroj s vloženou baterií (plně nabitou)
Síťový adaptér a nabíječku baterie, s připojenými kabely pro síťové napájení přístroje
Sestava snímačů s kabely, dle objednávky
Montážní sestava pro snímače včetně upínacích řetízků
Tuba akustického pojidla
Měřicí páska pro umístění snímačů
Kabel pro sériové rozhraní
Adaptér 9 pin / 25 pin pro sériové rozhraní
Souprava pro opravu montážních řetízků snímače
Disketa s programem MOVEDATA pro přenos dat
Transportní kufřík (včetně klíčů a řemene přes rameno)
Dodávka může obsahovat i další součásti na základě zvláštní objednávky. Úplný
seznam položek, které může dodávka obsahovat, najdete v aktuálním ceníku a
objednávkovém katalogu.
Rozbalení
Transportní kufřík je rozdělen do několika oddělení pro základní přístroj a příslušenství.
Rozbalujte transportní kufřík pouze tehdy, leží-li naplocho dnem dolů. V této poloze
nemůže přístroj ani příslušenství při rozbalování vypadnout.
Dejte pozor, aby se neztratil malý červený kryt sériového rozhraní na zadním panelu
přístroje.
Skladování
Po ukončení měření vždy uložte přístroj a příslušenství do odpovídajících oddělení
transportního kufříku.
Očistěte snímače od zbytků akustického pojidla.
Přitiskněte rukojeť přístroje k čelnímu panelu přístroje FLUXUS, nikoli na horní stranu
pouzdra. Tak předejdete škrábancům na krytu, které by jinak rukojeť mohla během
transportu způsobit. Dbejte na to, aby kabely nebyly ohýbány v příliš ostrém úhlu, zvláště
při zavírání transportního kufříku.
E28 FLEXIM
2-1
Popis průtokoměru
2.2 Základní přístroj
2.2.1 Čelní panel
¯ LCD displej 2 x 16 znaků, prosvětlený
FLUXUS ADM 6725
ULTRASONIC FLOWMETER
CHANNEL A
CHANNEL B
SIGNAL
3x OFF
ON
INIT
BATTERY
RESET
ª Port pro
ª Stavové
připojení
indikátory
snímače kanálu
A nebo snímač
síly stěny.
ª Port pro
připojení
snímače
kanálu B nebo
snímač síly
stěny.
ª Funkční klávesy (viz
odstavec 2.4)
2.2.2 Zadní panel
Sériové rozhraní
°
­ Kryt baterie
2-2
Výstupy veličin
¯ (volitelně) °
Vstupy veličin:
Měření množství tepla
a/nebo proudový vstup
¯ (volitelně)
­ Konektor pro síťový adaptér a nabíjecí jednotku (externí
zdroj 9 ... 15 V ss)
E28 FLEXIM
Popis průtokoměru
­ Odklopený kryt baterie, baterie vložena a připojena
Tažná páska
Konektor
Poznámka:
Při výměně baterie vložte baterie do pouzdra nejprve na straně bez konektoru. Takto bude
baterie správně připojena.
2.2.3 Snímače
K přístroji jsou 7-kolíkovým konektorem připojeny dva snímače.
Na horní straně snímačů jsou vyryty dva různé symboly. Snímače jsou namontovány
správně, pokud symboly dohromady vytvářejí šipku. Kabely snímačů pak vedou
opačnými směry.
Šipka ukazuje referenční směr průtoku, ke kterému je vztažena naměřená hodnota.
Pozor!
E28 FLEXIM
Symboly by měly vytvořit šipku i v případě, že snímače musí být umístěny na
opačných stranách potrubí při diagonální měřicí metodě.
2-3
Popis průtokoměru
2.3. Uvedení do provozu
2.3.1 Zapnutí a vypnutí, hlavní menu
Touto klávesou se FLUXUS zapíná.
FLUXUS se vypíná stiknutím klávesy BRK
třikrát.
FLEXIM FLUXUS
ADM****-00000999
Poznámka:
Po zapnutí se na displeji na jednu až dvě vteřiny
objeví sériové číslo přístroje.
Dokud je na obrazovce tento údaj, nelze zadávat data.
>PAR< mea opt sf
Parameter
Po
inicializaci
se
objeví
v přednastaveném jazyce.
hlavní
menu
Skupiny písmen v prvním řádku hlavního menu jsou zkratky čtyř hlavních větví programu
English
větve programu:
•
•
O-
and
par
mea
= parameter
= measuring
O+
opt
sf
= output options
= special function
Jednotlivé větve hlavního menu lze vybrat
pomocí těchto kláves. Zvolená větev menu
bude zobrazena velkými písmeny mezi dvěma
šipkami: >VELKÁ PÍSMENA<.
>PAR< mea opt sf
Parameter
par >MEA< opt sf
Measuring
par mea >OPT< sf
Output Options
par mea opt >SF<
Special Funct.
a LOW BATTERY
WHILE POWER OFF
2-4
•
•
Stisknutím klávesy ENTER lze zvolit vybranou
větev menu.
Objeví-li se po zapnutí toto chybové hlášení,
přístroj se po chvíli automaticky vypne z důvodu
nedostatečně nabitých baterií.
E28 FLEXIM
Popis průtokoměru
2.3.2 Autostart a externí vypínání
Funkce „Autostart a externí vypínaní“ znamená:
• Měření začne v okamžiku, kdy bude připojeno externí napájení. Všechny vstupní data
a parametry budou převzaty z předchozího měření.
• FLUXUS se automaticky vypne, jakmile bude externí napájení odpojeno.
Tato funkce udržuje spotřebu energie na minimu.
Pomocí následující posloupnosti kláves lze tuto funkci zapnout nebo vypnout. Je-li funkce
aktivována, nezmění se ani při vypnutí přístroje.
OON
NEXT
MUX
PowerOn-->Meas.
off
>ON<
Ihned po zapnutí přístroje a objevení se hlavního
menu zadejte tuto posloupnost kláves.
Objeví se toto hlášení.
FLUXUS
Potvrdíte-li >ON<.
„Autostart a externí vypínání.
aktivuje
funkci
Potvrdíte-li >OFF<, funkce je deaktivována.
Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto:
Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát.
Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte
posloupnost znovu.
2.3.3 Volba (změna) jazyka
FLUXUS s Vámi může komunikovat ve zvoleném jazyce. Implementované jazyky najdete
v níže uvedeném seznamu. Standardně nastavený jazyk můžete změnit poté, co se
objeví hlavní menu: (U některých přístrojů, kde byly požadovány speciální technické parametry, nemusí být
všechny uvedené jazyky implementovány.)
Stiskněte posloupnost kláves 9 0 9 a mezinárodní
telekomunikační kód příslušné země,
909031
909033
909042
909044
holandština
francouzština
čeština
angličtina
909045
909048
909049
dánština
polština
němčina
Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto:
Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát.
Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte
posloupnost znovu.
Jakmile zadáte poslední klávesu z posloupnosti, objeví se hlavní menu ve zvoleném
jazyce a FLUXUS Vás přivítá odpovídajícím pozdravem. Zvolený jazyk zůstane nastaven i
po výpadku a obnovení napájení. Zvolený jazyk můžete libovolně často měnit.
Pozor!
E28 FLEXIM
Je-li proveden studený start kombinací kláves
znovu hlášení v jazyce standardně nastaveném ve výrobě.
, objeví se na displeji
2-5
Popis průtokoměru
2.3.4 Proudový vstup
Zdroj proudu jako např. tlakový snímač s výstupem 4 - 20 mA lze připojit k volitelnému
proudovému vstupu přístroje FLUXUS (na zadním panelu). Pasivní proudový vstup
FLUXUS měří proudový signál v rozsahu -20mA až +20mA.
Technický popis pasivního proudového vstupu
Měřicí rozsah:
Přesnost:
Impedance:
Max. přetížení:
-20 mA ... +20 mA
0,1 % naměřené hodnoty ±10 µA
50 Ω / 0,6 W
100 mA
Aktivní proudový zdroj
Aktivní zdroj proudu lze přímo připojit k pasivnímu proudovému vstupu takto:
AKTIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ
+
+
Změníte-li polaritu signálu,
znaménko měřeného proudu.
-
0..20 mA
změní
se
pouze
-
CURRENT INPUT PASSIV
PASIVNÍ VSTUP
Pasivní proudový zdroj
Pasivní zdroj proudu vyžaduje externí zdroj napájení:
PASIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ
+
-
+
+
0..20 mA
-
CURRENT INPUT PASSIV
PASIVNÍ VSTUP
UH
Zdroj napájení UH musí mít kapacitu pro
• spotřebu energie pasivního proudového zdroje,
• úbytek napětí na měřicím odporu (impedance
snímače, max. 1 V),
• všechny ostatní úbytky napětí (např. na odporu
kabelu) v obvodu.
Externí pomocný zdroj musí mít možný odběr
přinejmenším 20 mA.
Příklad:
Výrobce tlakového snímače s pasivním proudovým výstupem udává:
Pomocný zdroj
US = 11..30 VDC
Výstupní signál
4..20 mA
Parametry pomocného zdroje lze vypočítat takto:
UH minimal
UH maximum
2-6
=US-MIN + IMAX•RMESS + IMAX•RKAB
=11V + 20mA•50Ω + 20mA•2Ω
=12,04 V
=30 V (dle údaje výrobce)
RMESS: Impedance
RKAB: Odpor kabelu
E28 FLEXIM
Popis průtokoměru
2.4 Klávesnice
FLUXUS komunikuje s uživatelem pomocí klávesnice a dvouřádkového displeje (16 znaků
na řádek). Klávesnice má tři funkční klávesy a 12 kláves pro zadávání numerických
hodnot.
NEXT
OON
Některé klávesy mají dvě funkce. První platí pro režim
zadávání, druhá pro režim volby.
DISP
O-
Během režimu volby například klávesy se šipkami mají
funkci kurzorových kláves.
O+
MUX
O OFF
DISP
Výsledek
kontextu.
LF
LIGHT
3x OFF
BRK
stisknutí
kombinace
kláves
závisí
na
ON
INIT
ENTER
RESET
Poznámka:
Během režimu měření může FLUXUS reagovat na stisknutí kláves se zpožděním,
neboť měřicí úloha má přednost před zpracováním signálu z klávesnice.
Význam kláves
Obecné funkce
1 x C = Zapíná průtokoměr.
3 x BRK = Vypíná průtokoměr.
(Při napájení z baterie je aktivováno automatické vyoínání. Pokud FLUXUS čeká na údaj
z klávesnice marně po dobu delší než 15 minut, přístroj se automaticky vypne.)
Zapíná a vypíná prosvětlení displeje.
LIGHT
BRK
INIT
BRK
INIT
RESET
1 x BRK + C = INIT
Stisknutím obou kláves současně (dokud se neobjeví hlavní menu)
zahájíte inicializaci přístroje FLUXUS. To znamená, že bude obnovena
výchozí hodnota všech parametrů a paměť se všemi naměřenými
hodnotami bude vymazána.
ENTER
BRK + C + ENTER = RESTART.
Stisknutím těchto kláves současně vrátí všechny probíhající
procedury do výchozího stavu. Při dalším zapnutí se
automaticky vymaže vnitřní paměť. (RESTART se používá k nápravě
poruch, které mohou vzniknout např. v důsledku špiček napájecího napětí apod.)
Volba položek v menu
1 x BRK = vyvolání hlavního menu
Kurzor Ø v režimu volby, listování parametry směrem dolů
OOFF
E28 FLEXIM
(listování
položkami menu)
2-7
Popis průtokoměru
Kurzor Õ v režimu volby, volba položky vlevo od aktuální zvýrazněné
položky
O-
Kurzor Ö v režimu volby, volba položky vpravo od aktuální zvýrazněné
položky
O+
Kurzor × v režimu volby, listování parametry směrem nahoru
OON
(listování
položkami menu)
Zadání numerických hodnot (v režimu zadávání)
DISP
Zadání numerické hodnoty podle čísla na klávese
...
Záporné znaménko
LF
Desetinná tečka
LIGHT
Vymazání dat (po vymazání aktuální hodnoty se objeví předchozí zadaná hodnota)
ENTER
Potvrzení zadaní hodnoty
Zadání textu (v režimu zadávání)
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování
směrem dolů ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné
sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz
MUX
odstavce 7.6 a 7.7)
Kurzor Ø pro posun směrem dolů při listování sadou ASCII znaků
během zadávání textu, data nebo času.
OOFF
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na
„Z“. (Viz odstavce 7.6 a 7.7)
DISP
Kurzor Õ pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vlevo během
zadávání textu, data nebo času.
O-
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: přepíná malá a velká
písmena. (Viz odstavce 7.6 a 7.7)
O+
NEXT
OON
2-8
Kurzor Ö pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vpravo během
zadávání textu, data nebo času.
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování
směrem nahoru ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po
jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné
klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7)
Kurzor × pro posun směrem nahoru při listování sadou ASCII znaků
během zadávání textu, data nebo času.
E28 FLEXIM
Popis průtokoměru
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na „A“.
DISP
(Viz odstavce 7.6 a 7.7)
Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný
materiál/médium, a obecně při vkládání textu: vymaže aktuální znak a vloží
mezeru. (Viz odstavce 7.6 a 7.7)
ENTER
Zakončí editaci.
Během měření
Během nastavování polohy snímače: přepíná mezi sloupcovým grafem
ukazujícím sílu signálu a zobrazením pomocných údajů o kvalitě přijatého
signálu (Viz odstavec 5.2.8)
Během měření: deaktivuje reléový výstup
ENTER
MUX
Návrat k měření
Přepíná displej mezi režimem AUTO-MUX (automatické přepínání kanálů) a
MANUAL-MUX (ruční přepínání kanálů) při vícekanálovém měření (Viz odstavec
5.3)
Konec totalizace (QOFF) (Viz odstavec 5.3.4)
OOFF
Vyplní dolní řádek displeje dalšími informacemi, např. skutečným profilem
korigované nebo nekorigované rychlosti průtoku (Viz odstavec 5.4.1)
DISP
Zobrazí celkové množství v záporném směru průtoku (Q-)
O-
O+
NEXT
OON
DISP
LF
(Viz odstavec 5.3.4)
Zobrazí celkové množství v kladném směru průtoku (Q+) (Viz odstavec 5.3.4)
Přepne na další aktivní měřicí kanál při vícekanálovém měření. (Viz odstavec 5.3)
Aktivuje totalizaci (QON) a resetuje totalizér na 0 (Viz odstavec 5.3.4)
Vyplní horní řádek displeje dalšími informacemi, např. údajem o teplotě při
měření množství tepla (Viz odstavec 11.3)
Ruční přepínání mezi metodami měření TransitTime (doba přenosu) a
NoiseTrek
Při nastavování displeje, funkce SYSTEM setting \
Miscellaneous \ SETUP DISPLAY
Minimální kontrast
OOFF
O-
E28 FLEXIM
Snižuje kontrast
2-9
Popis průtokoměru
Střední kontrast
O+
OON
Zvyšuje kontrast
Maximální kontrast
2.5 Hlášení na displeji
FLUXUS zobrazuje údaje zadávané z klávesnice, jednotlivé kroky programu a naměřené
hodnoty pomocí hlášení různých typů.
2.5.1 Typy hlášení
1 Vodorovný výběr
>PAR< mer vys sf
Parametr
Volba položek menu přístroje FLUXUS se provádí ve
vodorovném směru. Dvě ÖšipkyÕ označují zvolenou
položku
(Režim: VOLBA)
Jako kurzorové klávesy použijte
O-
O+
a
.
2 Výběr ve svislém směru (listování položkami menu)
Mer.Mnozstvi Ú
Objem prutoku
Pokud je vyžadován výběr položek ve svislém směru,
je to vyznačeno symbolem Ú v pravém horním rohu
displeje.
(Režim: ZADÁVÁNÍ)
OON
Jako kurzorové klávesy použijte
a
OOFF
.
3 Zadávání dat
Vnejsi prumer
0,0 mm
a
Pokud je vyžadováno zadávání dat, bliká kurzor vlevo
na začátku vstupního řádku.
(Režim: ZADÁVÁNÍ)
Pro zadání použijte numerické klávesy, desetinnou
tečku a případně záporné znaménko.
Klávesa
umožňuje při zadávání opravu chyb.
4 Informace, chybová hlášení
Vnejsi prumer
3100,0 MAXIMUM
2 - 10
Pokud jsou na displeji chybová hlášení, přečtěte si je
pozorně. Potvrďte hlášení stisknutím klávesy
.
E28 FLEXIM
Popis průtokoměru
2.5.2 Stav baterie (BATTERY)
Nesvítí
LED svítí
LED bliká, pomalu
LED bliká, rychle
Průtokoměr pracuje v normálních provozních podmínkách
(napájen z baterie nebo externího zdroje).
Baterie se nabíjí.
Baterie má příliš nízké napětí. Měření je nemožné. Baterii je
nutno vyměnit nebo dobít.
Porucha během nabíjení baterie, např. výpadek externího
zdroje.
2.5.3 Stav signálu (SIGNAL)
Nesvítí
LED svítí zeleně
LED svítí červeně
Průtokoměr je v režimu off-line.
Přijatý signál příslušného kanálu je dostatečný
vyhodnocení měření.
Přijatý signál příslušného kanálu je nedostatečný
vyhodnocení měření.
pro
pro
2.6 Zdroj napájení
NiCd baterie s možností dobíjení zaručuje provozní dobu (kontinuální měření s normálním
měřicím intervalem) přibližně 15 hodin. Průtokoměr lze v případě potřeby napájet
z externího napájecího zdroje 9 až 15 V ss. Pro tento účel lze využít síťový adaptér spolu
s dobíjecí jednotkou.
Pozor!
Síťový adaptér a nabíječka baterie nejsou vodotěsné. Používejte je proto pouze
v suchém prostředí.
Během nabíjení baterie musí baterie zůstat vložena v příslušné části přístroje. Připojte
síťový adaptér s nabíječkou a zkontrolujte, zda zástrčka sedí. Zvolte v menu příkaz
„Dobíjení baterie“ ve větvi „SF - Speciální funkce“.
Pozor!
Pojistku - typ OMF63-1,6 (1,6A/F) - by měla vyměňovat kvalifikovaná osoba.
2.6.1 Automatické vypínání
FLUXUS se automaticky vypne, pokud čeká na zadání z klávesnice déle než 15 minut.
Před vypnutím se ozve zvukový signál a na displeji se objeví následující hlášení, udávající
dobu zbývající do vypnutí přístroje v sekundách:
POWER OFF IN
10
E28 FLEXIM
Je-li na displeji toto hlášení, lze vypnutí zabránit
stisknutím kterékoli klávesy.
s
2 - 11
Popis průtokoměru
Po automatickém vypnutí:
a LOW BATTERY
WHILE POWER OFF
Poznámka:
Stisknutím klávesy
lze přístroj znovu zapnout.
Po inicializaci se na displeji objeví hlavní menu.
Objeví-li se po zapnutí přístroje toto hlášení,
znamená to, že se přístroj za chvíli sám vypne
z důvodu nízkého napětí baterie.
Je-li přístroj napájen z externího zdroje, je automatické vypínání deaktivováno.
2.6.2 Zacházení s baterií
Životnost baterie závisí na zacházení s ní a na dodržování jistých opatření. Při
dlouhodobém skladování by měly být baterie udržovány při nízké teplotě (0 °C až 10 °C).
Skladování v chladu snižuje samovybíjecí koeficient baterie desetkrát.
Pozor!
•
•
•
•
•
•
V přístroji FLUXUS lze používat pouze baterie určené pro tento účel výrobcem.
Tyto baterie dodává pouze výrobce a autorizovaní distributoři.
Použití jednorázových baterií je pro přístroj FLUXUS zakázáno.
Dbejte na správné zasunutí zástrčky do konektoru (dle tvaru), aby nedošlo
k přepólování.
Dobíjecí doba baterie je asi 15h. Proud je 400mA.
Před dobíjením vybijte baterie co nejvíc. Vybitá baterie je signalizována
následujícím hlášením:
LOW BATTERY !
Poznámka:
•
•
•
2 - 12
Skladujte pouze nabité baterie.
Předejděte tzv. paměťovému efektu, tj. dobíjení baterie za kratší dobu s nižší
kapacitou, tím, že baterii před dobitím plynule a úplně vybijete.
Nevybíjejte baterie zkratováním.
E28 FLEXIM
Výběr měřicího místa
3 Výběr měřicího místa
Správná volba měřicího místa je základní podmínkou spolehlivého a přesného
měření. Předpoklady pro dosažení dobrých výsledků jsou:
• Potrubím se může šířit akustický signál
• Profil průtoku je stabilizovaný, osově symetrický.
3.1 Šíření zvuku
Zvuk se může šířit, pokud potrubí a médium netlumí zvuk natolik, že signál je
zcela pohlcen. Útlum zvukového signálu závisí na:
• kinematické viskozitě kapaliny,
• obsahu bublin plynů a pevných částic v kapalině,
• usazeninách na stěnách potrubí,
• materiálu stěn potrubí.
Vybíráte-li měřicí místo, ujistěte se, že:
• v místě instalace snímače je potrubí vždy
zcela zaplněno
• v potrubí v měřicím místě nevznikají
bubliny ani usazeniny materiálu.
(I v kapalinách, které neobsahují bubliny, se mohou při
rozpínání kapaliny tvořit plynové kapsy, zvláště při
čerpání nebo pokud se průřez potrubí výrazně
rozšiřuje.)
3.2 Stabilizovaný profil průtoku
Mnoho prvků, např. kolena, ventily, čerpadla, T-kusy, přechody apod., mohou
způsobovat nepravidelnosti profilu průtoku. V okolí těchto zdrojů nepravidelnosti
je profil průtoku deformován do tvaru, který není osově symetrický.
Proto
je
třeba
dodržet
dostatečnou
vzdálenost mezi jakýmkoli zdrojem
nepravidelného průtoku a měřicím místem.
Pouze za těchto okolností lze předpokládat, že profil průtoku v potrubí bude
stabilizovaný. FLUXUS nicméně měří i za neideálních průtokových podmínek,
např. při určitém obsahu bublin a (nebo) pevných částic, a v případě, že
z praktických důvodů není možné dodržet doporučenou vzdálenost od zdrojů
nepravidelnosti průtoku.
Pečlivou volbou měřicího místa omezíte vliv
uvedených zdrojů nepravidelnosti průtoku
na přesnost měření.
3.3
Příklady výběru měřicího místa
Vodorovné potrubí
Zvolte měřicí místo tak, aby se ultrazvukové vlny ze snímačů šířily
potrubím vodorovně.
(Pevné částice se ukládají v dolní části, plynové bubliny se usazují v horní části)
Správně
Nesprávně
Úsek potrubí s přívodem nebo odvodem média
E28
 FLEXIM
3-1
Výběr měřicího místa
Zvolte měřicí místo v úseku, odkud kapalina nemůže odtéct.
Správně
Nevhodně
Správně
Nevhodně
Svislé potrubí
Zvolte měřicí místo v úseku, kde kapalina proudí směrem vzhůru.
(Potrubí je zcela zaplněno)
Správně
Nesprávně
3.4 Vzdálenost ke zdroji nepravidelnosti průtoku
V následujících příkladech jsou uvedeny
doporučené délky přímých úseků potrubí ve
směru a proti směru průtoku pro různé
zdroje nepravidelností průtoku. Tyto příklady
Vám mohou pomoci při volbě vhodného
měřicího místa.
D
L
=
=
Jmenovitý průměr potrubí v měřicím místě
Doporučená vzdálenost
Zdroj: koleno 90 °
Přítok
L ≥ 10 D
Odtok
L≥5D
Zdroj: kolena 2 x 90 ° v jedné rovině
3-2
E28
 FLEXIM
Výběr měřicího místa
Přítok
L ≥ 25 D
Odtok
L≥5D
Zdroj: kolena 2 x 90 ° v různých rovinách
Přítok
L ≥ 40 D
Odtok
L≥5D
Zdroj: T-kus
Přítok
L ≥ 50 D
Odtok
L ≥ 10 D
Zdroj: rozšíření
Přítok
L ≥ 30 D
Odtok
L≥5D
Zdroj: zúžení
Přítok
L ≥ 10 D
E28
 FLEXIM
Odtok
L≥5D
3-3
Výběr měřicího místa
Zdroj: ventil
Přítok
L ≥ 40 D
Odtok
L ≥ 10 D
Zdroj: čerpadlo
Přítok
L ≥ 50 D
3-4
E28
 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4 Větev menu - PARAMETRY
Větev PARAMETRY začíná a končí v hlavním menu. Cyklus listování touto větví nabízí
postupně následující položky (některé představují jediné hlášení na displeji, jiné skupinu
hlášení):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Měřicí kanál
Vnější průměr potrubí
Obvod potrubí
Síla stěny
Materiál potrubí
Výstelka
Drsnost potrubí
Médium
Teplota média
Tlak média
Typ snímače
(skupina hlášení pro provedení s více kanály)
(skupina hlášení)
(skupina hlášení)
(skupina hlášení)
(skupina hlášení)
Parametry měřicího místa musí být zadány pro každý využitý měřicí kanál zvlášť.
Vnejsi prumer
3100,0 MAXIMUM
(Příklad)
Pozor!
U každého parametru jsou určitá omezení, závisející
na jeho vlastnostech. Pokud byly tyto meze
překročeny, FLUXUS zobrazí na displeji příslušné
hlášení (kontrola hodnověrnosti údajů, MINIMUM a
MAXIMUM).
FLUXUS převezme parametry měřicího kanálu pouze tehdy, pokud byla větev PAR
menu dokončena, tj. byly prolistovány všechny parametry.
Vyvoláte-li větev PARAMETRY později znovu, můžete zadané parametry opět editovat.
E28 FLEXIM
4-1
Větev PARAMETRY
4.1 Přehled větve PAR
P1
>PAR< mer vys sf
Parametry
P7
Vystelka
ne
È
>ANO<
Hustota
1.00 g/cm3
Ú
Parametry
pro kanal A:
vícekanálové
provedení
È
P2*
Par. ze soub.:Ú
Aktualni
jsou-li
ulozeny
záznamy
parametrů
P8
Ú
Vystelka
seznam dle
pozadavku
zakaznika
P8-1
P8-2
.....
P8-11
normal. ocel
nerez. ocel
.....
Jiny material
È
Vystelka
Jiny material
Par. ze soub.:Ú
Ú
È
P2*-1
P2*-2
.....
P2*-14
Par.Rec. 01
Par.Rec. 02
.....
Par.Rec. 14
È
P16
Teplota media
20
c
È
Tlak media
1.00
P17
bar
P6
Tl. vystelky
3.0
P18
m/s
P3
P9
Obvod potrubi
314.2
mm
P3-1
P19
P7
Vystelka
>NE<
ano
Ú
Drsnost
0.0
P10
mm
P11
P4
mm
È
P5
Ú
seznam dle
pozadavku
zakaznika
P5-1
P5-2
.....
P5-11
normal. ocel
nerez. ocel
.....
Jiny material
È
P5-11
Ú
Ú
Medium
seznam dle
pozadavku
zakaznika
P11-1
P11-2
.....
P11-11
Voda
Benzin
.....
Jine medium
È
È
Data snimace 1
35.99
È
È
Mater. trubky
Jiny material
È
mm
È
È
Mater. trubky
Ú
Typ snimace
Standard
È
Sila steny
3.0
Pokud FLUXUS na
příslušném portu nenajde
snímač, objeví se následující
hlášení týkající se typu
snímače:
È
Typ snimace
Specialni
Vnejsi prumer
0.0
mm
...
...
...
P19-1
P19-2
Data snimace 6
110
P19-6
È
>PAR< mer vys sf
Parametry
P1
P11-11
Medium
Jine medium
Ú
È
c-Medium
1400.0
MIN
m/s
P12
È
È
4-2
c-Material
3200.0
È
P2*-15
EDIT Parametry
>NE<
ano
È
È
P8-11
È
c-Material
3200.0
P15
È
P2
È
HLAVNÍ MENU
È
P6
m/s
c-Medium
1550.0
MAX
m/s
P13
È
Kinem. viskozita
1.01 mm2/s
P14
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4.2 Zadání parametrů potrubí
P1
V hlavním menu nalistujte a potvrďte větev
PAR.
P2
(Zde je možné vybrat měřicí kanál v rozsahu
A…H,
pokud
má
přístroj
zabudovaný
multiplexer měřicích míst)
Ú
volba
ENTER
potvrzení
Objeví se toto hlášení, které je součástí větve
PAR. (Zobrazí se naposledy nastavený vnější průměr).
>PAR< mer vys sf
Parametry
Parametry
pro kanal
Ú
A:
P3
Vnejsi prumer
100.0
mm
Par. ze soub.:Ú
Aktualni
P2* Toto hlášení se objeví v případě, že byly již
uloženy sady parametrů, ktere lze nyní znovu
načíst.
ENTER
načíst
Záznam parametrů obsahuje data, která jsou nutná pro vyhodnocení měření. Jsou to:
• Parametry potrubí
• Parametry snímače
• Parametry média
• Vlastnosti výstupů
Pro každou měřicí úlohu můžete vytvořit odpovídající záznam parametrů. Ten je možné
uložit nebo vymazat pomocí příkazů ve větvi programu SPECIÁLNÍ FUNKCE.
(Viz odstavec 7)
Poznámka:
U nového přístroje nejsou v paměti uloženy žádné sady parametrů. Záznamy
parametrů musí být vytvořeny ručně.
Existující záznamy parametrů lze ve větvi PAR načíst takto:
P2*
Par. ze soub.:Ú
Aktualni
Ú
ENTER
volba
potvrzení
Ú
ENTER
volba
potvrzení
È
Par. ze soub.:Ú
Ë Par.Rec. 01
Ë .....
Ë Par.Rec. 14
listování probíhá dokola,
È
P2*-1
P2*14
dokud nestisknete ENTER
E28 FLEXIM
4-3
Větev PARAMETRY
P2*-15
È
HLAVNÍ MENU
volba
potvrzení
Ù
ENTER
Parametry EDIT
>NE<
ano
È
Příští hlášení: Vnější průměr
Následuje hlášení, žádající o zadání vnějšího průměru potrubí.
4.2.1 Vnější průměr / obvod potrubí
P3
Vnejsi prumer
100.0
mm
(Zobrazen je naposledy nastavený vnější průměr). Zadejte
vnější průměr potrubí, který musí být v mezích
určených typem snímače.
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE můžete nastavit, že se místo průměru bude zadávat obvod
potrubí (toto nastavení není zrušeno ani při studeném startu). (viz odstavec 7.8.2)
S11-2a Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE se na displeji
objeví toto hlášení. (Použijete-li horké klávesy, musíte
Obvod potrubi
vyp
>ZAP<
Obvod potrubi
314.2
mm
toto hlášení nalistovat).
Vyberte a potvrďte >ZAP<.
Zadáte-li „Vnější průměr“=0, nabídne FLUXUS
automaticky zadávání obvodu.
Zvolíte-li >VYP<, pak při zadání „Vnější
průměr“=0 FLUXUS zobrazí chybové hlášení.
FLUXUS zobrazí nejprve obvod potrubí
vypočtený z naposledy zadaného vnějšího
průměru.
(např.: 100 mm x π = 314,2 mm)
Nyní zadejte skutečný obvod potrubí.
Obvod potrubi
180
mm
Vnejsi prumer
57.3
mm
Poznámka:
(Meze hodnoty tohoto parametru se vypočítají z mezí pro vnější
průměr)
Při dalším listování větví PARAMETRY bude
zobrazen vnější průměr, vypočtený
z naposledy zadaného obvodu potrubí.
(např.: 180 : 3,142 = 57,3)
Editace hodnoty obvodu má dočasný charakter. Při zpětném přepočtu z průměru zpět na obvod
potrubí může dojít k menší chybě zaokrouhlení.
(Např.: Zadaný obvod = 100 mm -> vypočtený vnější průměr = 31,8 mm.)
Jakmile je přístroj přepnut z režimu zadávání obvodu do režimu interního výpočtu obvodu,
zobrazí se hodnota průměru 99,9 mm.
Následuje hlášení, které umožňuje zadání síly stěny potrubí:
4-4
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4.2.2 Síla stěny
P4
Sila steny
3.0
Pozor!
mm
Zadejte sílu stěny potrubí v mezích dle
typu snímače.
(Výchozí hodnota tohoto parametru je 3,0 mm.)
FLUXUS testuje vztah mezi sílou stěny a vnějším průměrem potrubí. Vnitřní
průměr vypočtený ze zadaných hodnot musí být v mezích dle typu snímače, jinak se
zobrazí chybové hlášení (viz str. 4-1.)
Následuje hlášení, vyžadující zadání materiálu potrubí.
4.2.3 Materiál potrubí
Důležitým parametrem souvisejícím s materiálem potrubí je rychlost zvuku. pro materiály,
které se objevují na displeji, již byla rychlost zvuku ve výrobě nastavena. (Jsou přehledně
uvedeny také v kapitole 20 v tabulce 1.)
P5
Pipe Material
Ú
ENTER
Ú
volba
potvrzení
((Na základě požadavků zákazníka může být sestaven jiný
seznam materiálů).)
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
È
P7
P5-1
P5-2
P5-3
P5-4
P5-5
P5-6
P5-7
P5-8
P5-9
P5-10
P5-11
Normal. ocel
Nerez. ocel
Plasty
Sklo
Med
Aluminium
Bronz
Bitumen
Guma
Olovo
Jiny material
listování probíhá dokola,
dokud nestisknete ENTER
Jakmile je zvolen materiál potrubí, přeskočí FLUXUS přímo k dalšímu hlášení (zadání
materiálu výstelky potrubí). Pokud výše uvedený seznam neobsahuje materiál potrubí,
který potřebujete zadat, postupujte takto:
Mater. trubky
Jiny material
c-Material
3230.0
P5-11
Pokud materiál potrubí není obsažen ve
výše uvedeném seznamu, nalistujte hlášení
'Jiný materiáll'.
Potvrďte klávesou ENTER.
P6
FLUXUS požaduje zadání rychlosti šíření
zvuku v materiálu potrubí. (Tabulka 2 v kapitole 20
Ú
m/s
uvádí přehled rychlosti zvuku v některých materiálech).
Zadejte příslušný údaj v rozsahu 600 až
6553,5 m/s a potvrďte stisknutím klávesy
ENTER.
Následuje hlášení pro zadání materiálu výstelky potrubí.
E28 FLEXIM
4-5
Větev PARAMETRY
4.2.4 Výstelka potrubí
P7
Vystelka
ne
>ANO<
Výstelka
Ú
P8
V tomto hlášení se přístroj táže, zda je
v potrubí použito vložkování (výstelka) nebo
ne. Pokud odpovíte ANO, zobrazí se
následující skupina hlášení.
Ú
ENTER
volba
potvrzení
(Na základě požadavků zákazníka může být sestaven jiný
seznam)
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
È
P8-1
P8-2
P8-3
P8-4
P8-5
P8-6
P8-7
P8-8
P8-9
P8-10
P8-11
Normal. ocel
Nerez. ocel
Plasty
Sklo
Med
Aluminium
Bronz
Bitumen
Guma
Olovo
Jiny material
P9
listování probíhá dokola,
dokud nestisknete ENTER
Jakmile je zvolen materiál výstelky potrubí, přeskočí FLUXUS přímo k dalšímu hlášení
(zadání síly výstelky potrubí). Pokud výše uvedený seznam neobsahuje materiál, který
potřebujete zadat, postupujte takto:
Vystelka
Jiny material
Ú
P8-11 Pokud materiál výstelky není obsažen ve
výše uvedeném seznamu, nalistujte hlášení
'Jiný materiáll'.
Potvrďte klávesou ENTER.
P6
c-Material
3200.0
m/s
FLUXUS požaduje zadání rychlosti šíření
zvuku v materiálu výstelky. (Tabulka 2 v kapitole
20 uvádí přehled rychlosti zvuku v některých materiálech).
Zadejte příslušný údaj v rozsahu 600 až
6553,5 m/s a potvrďte stisknutím klávesy
ENTER.
Následuje hlášení pro zadání síly výstelky potrubí.
P9
Zadejte sílu výstelky potrubí v rozsahu dle
typu snímače.
Tl. vystelky
3.0
Pozor!
4-6
mm
(Standardní hodnota tohoto parametru je 3,0 mm)
FLUXUS testuje vztah mezi sílou stěny, zadaným vnějším průměrem potrubí a sílou výstelky.
Vnitřní průměr vypočtený ze zadaných hodnot musí být v mezích dle typu snímače, jinak se
zobrazí chybové hlášení (viz str. 4-1.)
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4.2.5 Drsnost potrubí
Drsnost vnitřní stěny potrubí ovlivňuje profil průtoku kapaliny a používá se jako opravný
koeficient při výpočtu průměrné rychlosti průtoku. Ve většině případů nelze drsnost přesně
určit, proto je tento parametr nutno odhadnout. Pro usnadnění tohoto odhadu jsme pro
Vás přichystali seznam materiálů a jejich drsností, určený na základě zkušeností z měření
(viz kapitola 20, tabulka 3). Hlášení „Drsnost“ vyžaduje zadání této hodnoty pro materiál potrubí
nebo výstelky (je-li použita):
P10
Drsnost
0.4
Změňte navrženou hodnotu podle
podmínek uvnitř potrubí.
(Tabulka 3 v kapitole 20 uvádí přehled typických koeficientů
drsnosti pro různé materiály potrubí).
mm
Drsnost lze zadat v rozsahu 0 až 5 mm. Při hodnotě mimo tento rozsah se zobrazí chybové
hlášení (viz str. 4-1).
Pozor!
4.3 Zadání parametrů média
Parametry média vyžadované pro měření jsou:
• Minimální a maximální rychlost • Hustota média (pouze je-li výstupní veličinou hmotnostní
průtok).
zvuku
• Kinematická viskozita
• Teplota média
Tabulka 4 v kapitole 17 uvádí přehled standardních hodnot těchto parametrů pro nejčastěji užívaná média).
P11
Ú
Medium
Nalistujte v této skupině médium, které
chcete měřit.
Potvrďte klávesou ENTER.
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
È
P16
P11-1
P11-2
P11-3
P11-4
P11-5
P11-6
P11-7
P11-8
P11-9
P11-10
P11-11
Voda
Benzin
Eter
Metanol
Aceton
Toluen
HCL 37%
Glykol
Vinylchlorid
Olej
Jine medium
listování probíhá dokola,
dokud nestisknete ENTER
Jakmile je zvoleno médium, přeskočí FLUXUS přímo k dalšímu hlášení (teplota média).
Medium
Other Medium
E28 FLEXIM
Ú
P11-11 Pokud seznam neobsahuje měřené
médium, nalistujte hlášení „Jiné médium“.
Potvrďte klávesou ENTER.
(Fluxus nyní bude vyžadovat zadání parametrů média, tj.
min. a max. rychlosti zvuku, kinematické viskozity a
hustoty.)
4-7
Větev PARAMETRY
4.3.1 Rychlost zvuku
FLUXUS používá údaj o rychlosti zvuku v médiu pro výpočet vzdálenosti snímačů na
počátku měření. Rychlost zvuku však neovlivňuje přímo výsledky měření. Často je přesná
hodnota rychlosti zvuku pro dané médium neznámá a do značné míry závisí na teplotě
média. V takovém případě musí být zadán rozsah možných hodnot rychlosti zvuku.
c-Medium
1400.0
MIN
m/s
P12 Zadejte minimální a maximální hodnoty
rychlosti zvuku v médiu v m/s. Potvrďte
stisknutím klávesy ENTER.
È
c-Medium
1550.0
Poznámka:
MAX
m/s
P13 (V případě, že rychlost zvuku v médiu není
známa, můžete ji zjistit pomocí přístroje
FLUXUS postupem uvedeným v kapitole 15.)
FLUXUS umožňuje zadat rychlost zvuku média v rozsahu 800 až 3500 m/s.
4.3.2 Kinematická viskozita
Kinematická viskozita ovlivňuje profil průtoku kapaliny. FLUXUS používá zadanou
hodnotu viskozity spolu s dalšími parametry pro korekci výpočtu profilu průtoku.
P14
Kinem.viskozita
1.00 mm2/s
Zadejte kinematickou viskozitu média v rozsahu
od 0,1 do 30 000 mm2/s.
Potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
4.3.3 Hustota
Zadání hustoty média je nutné pouze v případě, že byl aktivován výstup pro měření
hmotnosti průtoku. Na měření objemového průtoku nemá hustota média žádný vliv.
Poznámka:
Hmotnostní průtok není měřen přímo. FLUXUS určí hmotnost průtoku vynásobením
změřeného objemového průtoku zadanou hustotou.
Hustota
1.00 g/cm3
4-8
P15 Zadejte hustotu média v rozsahu od 0,10 do
20,00 g/cm3. Potvrďte hodnotu (ať už zadanou
nebo přednastavenou) stisknutím klávesy
ENTER.
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4.3.4 Teplota média
FLUXUS používá údaj o teplotě média ke korekci rychlosti zvuku a viskozity, které obě
závisí na teplotě. Teplota média však nemá přímý vliv na výsledky měření.
Teplota media
20
Poznámka:
c
P16 Zadejte teplotu média v rozsahu dle provozní
teploty snímače. Standardní hodnota je 20 °C.
Potvrďte zadání stisknutím klávesy ENTER.
Rozsah přípustných hodnot teploty média závisí na typu snímače.
M1
>PAR< mer vys sf
Parametry
Jakmile je zadána teplota média, program se
vrátí do hlavního menu.
Nemůže-li FLUXUS určit typ připojeného snímače, objeví se další
hlášení pro zadání parametrů snímače. Viz přehled v odstavci 4.1
4.3.5 Tlak média
FLUXUS umožňuje zahrnout do výpočtu tlakovou charakteristiku média. U některých
médií je tato charakteristika uložena v databázi přístroje FLUXUS (viz odstavec 20, tabulka 5).
Následující hlášení se objeví v případě, že dotaz na tlak v médiu je povolen ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.2 „Dialogy/Nastavení menu“).
Tlak media
1.00
P17 Zadejte tlak v médiu v rozsahu 1 .. 600 barů.
Potvrďte klávesou ENTER.
bar
V případě, že tento dotaz je v menu SPECIÁLNÍ FUNKCE zablokován, FLUXUS při
výpočtu používá hodnotu 1.0 barů.
4.4 Zadání parametrů snímače
Nemůže-li FLUXUS určit typ připojeného snímače, objeví se následující hlášení.
(Parametry
pro standardní typ snímače Q2N jsou přednastaveny).
Typ snimace
Standard
E28 FLEXIM
Ú
P18 Potvrďte typ snímače
(například: Standard).
4-9
Větev PARAMETRY
Je-li vybrán standardní snímač, FLUXUS ignoruje ostatní hlášení této skupiny a přeskočí
přímo do hlavního menu.
Pomocí horkých kláves lze změnit dolní mez pro vnitřní průměr potrubí pro snímač typu
Q.
V hlavním menu zadejte ihned po zapnutí
přístroje tuto posloupnost kláves.
NEXT
MUX
Pokud posloupnost nezadáte správně:
Vypněte přístroj
klávesy BRK.
trojnásobným
stisknutím
Zapněte přístoj znovu stisknutím klávesy C.
Zadejte posloupnost znova.
Objeví se toto hlášení. Zde lze nastavit dolní
mez rozsahu přípustných hodnot vnitřního
průměru potrubí.
Tato mez může být zadána v rozsahu od 10
mm do 63 mm.
DNmin Sensor ‘Q’
25
mm
Vyberete-li typ snímače „speciální“, můžete editovat odpovídající parametry snímače
pomocí následujících hlášení.
Typ snimace
Specialni
Data snimace
35.99
P19
Zvolte možnost „speciální“.
P19-1
Zadejte šest parametrů snímače dle
identifikačního štítku, který je se speciálními
typy snímačů dodáván.
Potvrďte každé zadání klávesou ENTER.
Ú
1
.
.
.
P19-6
Data snimace
110.00
4 - 10
6
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
4.5 Volitelný softwarový modul ParaPool
4.5.1 Vlastnosti
Softwarový modul ParaPool má následující vlastnosti:
• V paměti přístroje lze uložit sady parametrů pro 80 různých měřicích míst.
• Každé z 80 paměťových míst může být označeno 12-znakovým jménem.
• Parametry lze načíst zadáním identifikačního čísla paměťového místa ve větvi
PARAMETRY.
• Program ParaPool pro WINDOWS slouží k editaci a zálohování dat na PC.
ParaPool obsahuje 80 nezávislých paměťových míst. Každé paměťové místo slouží
k uložení následujících dat, vztahujících se k příslušnému měřicímu místu:
název
vnější průměr
síla stěny
materiál potrubí
výstelka
tloušťka výstelky
drsnost
médium
teplota média
tlak média
typ snímače
12-znakový identifikátor měřicího (resp. paměťového) místa
potrubí
potrubí
materiál výstelky (je-li použita)
tloušťka materiálu výstelky (je-li použita)
drsnost vnitřní stěny potrubí
přibližná teplota média
(je-li použito, viz odstavec 4.3.5)
Ve větvi PARAMETRY existují tyto příkazy pro manipulaci s uloženými daty:
• kopírování parametrů měřicího místa z paměti do aktuálního záznamu;
• kopírování parametrů měřicího místa z aktuálního záznamu do paměti.
4.5.2 Aktivace
P1
>PAR< mer vys sf
Parametry
Po zapnutí v hlavním
posloupnost kláves.
NEXT
OOFF
zapněte FLUXUS klávesou
se neobjeví hlavní menu.
. Počkejte, dokud
menu
zadejte
tuto
MUX
Nepodaří-li se Vám zadat posloupnost správně:
Vypněte přístroj trojnásobným stisknutím klávesy
BRK
. Zapněte znovu FLUXUS klávesou
.
Počkejte, až se objeví hlavní menu. Zadejte
posloupnost kláves znova.
E28 FLEXIM
4 - 11
Větev PARAMETRY
Toto hlášení se objeví po zadání výše uvedené
posloupnosti kláves. Zvolte >ANO<. Tím je režim
ParaPool aktivován. Toto nastavení se nezmění
ani po studeném startu.
Potvrďte klávesou ENTER.
Zapnout ParaPool
ne
>ANO<
È
HLAVNÍ MENU
4.5.3 Deaktivace
P1 Vypněte přístroj trojnásobným stisknutím klávesy
>PAR< mer vys sf
Parametry
BRK
. Zapněte znovu FLUXUS klávesou
Počkejte, až se objeví hlavní menu.
Po zapnutí v hlavním
posloupnost kláves.
NEXT
OOFF
menu
zadejte
.
tuto
MUX
Nezadáte-li posloupnost správně:
Vypněte přístroj trojnásobným stisknutím klávesy
BRK
. Zapněte znovu FLUXUS klávesou
.
Počkejte, až se objeví hlavní menu. Zadejte
posloupnost kláves znova.
Toto hlášení se objeví po zadání výše uvedené
posloupnosti kláves. Zvolte >NE<. Tím je režim
ParaPool deaktivován. Toto nastavení se nezmění
ani po studeném startu.
Potvrďte klávesou ENTER.
Zapnout ParaPool
>NE<
ano
È
HLAVNÍ MENU
Parametry, které již byly uloženy, zůstanou v paměti zachovány, i když je režim ParaPool
vypnut. Po aktivaci tohoto režimu budou opět k dispozici.
4.5.4 Funkce v režimu ParaPool
Načtení záznamu parametrů z paměti
P1
ENTER
potvrzení
>PAR< mer vys sf
Parametry
Parametry
pro kanal
4 - 12
Ú
A:
P2 (Zde je možné vybrat měřicí kanál v rozsahu
A…H, pokud má přístroj zabudovaný multiplexer
měřicích míst)
Ú
volba
ENTER
potvrzení
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
Následující hlášení se objeví v případě, že již byly uloženy nějaké parametry (viz
7.2.1 až 7.2.3).
P2*
Par. ze soub.:Ú
Aktualni
Ë
Ë
Ë
È
Zvolte ‘Aktualni zaznam’.
Ú
ENTER
odstavce
volba
potvrzení
Zaznam par. 01
.....
Zaznam par. 14
listovani probíhá dokola,
dokud nestisknete ENTER
Editace
Následující hlášení je na displeji během načítání parametrů měřicího místa z paměti:
1
Zadejte identifikační číslo (1 ... 80)
paměťového místa, ze kterého chcete načítat.
0...9
zadání
C
vymazání
ENTER
potvrzení
2
Objeví-li se toto hlášení (místo v paměti neobsazeno,
nebo neplatná data), zvažte své rozhodnutí.
>ZNOVA<: Opakovat načítání ze stejného
místa. >POKR.<: Data nebudou načítána.
ENTER
potvrzení
1
Zadejte identifikační číslo, např. 01.
ENTER
potvrzení
P3
(Zadáte-li >ZRUS<, zůstane aktuální sada
parametrů beze změny. Větev PAR musí být
dokončena.)
3
>EDIT<: Editace parametrů měřicího místa
načtených z paměti.
>MERENI<: Po této volbě je měření zahájeno
okamžitě po načtení platných parametrů
měřicího místa.
Param. mereni
cteni z m.c.#03
#03:NEPLAT. DATA
>ZNOVA<
pokr.
È
È
Param. mereni
cteni z m.c.#01
È
È
Vnejsi prumer
100.0
mm
#01:ABC(41)
edit >MERENI<
È
È
È
KANAL: >A<B Y Z
MERENI √ - . .
Vnejsi prumer
100.0
mm
Uloz parametry
jako c.01
E28 FLEXIM
M3
P3
Větev PAR musí být dokončena
4
Zadejte identifikační číslo (1 ... 80) místa
v paměti, kam chcete parametry uložit.
0...9
zadání
C
vymazání
ENTER
potvrzení
4 - 13
Větev PARAMETRY
5
Je-li paměťové místo už obsazeno, objeví se
toto hlášení.
>NO<: Zadejte jiné identifikační číslo.
>ANO<: Původní hodnota se přepíše.
ENTER
potvrzení
4
Zadejte jiné identifikační číslo, např. 03.
ENTER
potvrzení
6
Zadejte název paměťového místa.
0...9
C
ENTER
#01:Prepsat?
>NE<
ano
È
È
Uloz parametry
jako c. 03
È
Zadej nazev:
#01:ABC(41)
È
!
zadání
vymazání
potvrzení
(Nyní se data uloží do paměti. V tomto případě (viz hlášení vlevo)
jste se rozhodli přepsat paměťové místo č. 1 a zachovat jeho
název.)
Zadej nazev:
#03:PUMP 13
(V tomto případě jste se rozhodli uložit data na paměťové místo
č. 03 pod jménem ‘PUMP 13’.)
6
!
ENTER
potvrzení
(Nyní se data uloží do paměti.)
Ì
Ë
HLAVNÍ MENU
Nastavení ve větvi ‘SPECIALNI FUNKCE
ÆSYSTEM ÆDialogy/Menu Æ Mer. misto c.:’,
určuje, zda se jméno zadává alfanumericky
nebo jako posloupnost kláves.
Uložení aktuálních parametrů do paměti
Po aktivaci režimu ParaPool a přechodu do větve PAR se objeví následující hlášení:
P1
ENTER
potvrzení
>PAR< mer vys sf
Parametry
P2
Parametry
pro kanal
(Zde je možné vybrat měřicí kanál v rozsahu
A…H, pokud má přístroj zabudovaný
multiplexer měřicích míst)
Ú
volba
ENTER
potvrzení
Ú
A:
Toto hlášení se objeví v případě, že byly již uloženy sady parametrů, ktere lze nyní znovu
načíst (viz odstavce 7.2.1 až 7.2.3).
P2*
Par. ze soub.:Ú
Zaznam par.
09
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Zvolte požadovaný ‘Záznam parametru’,
např. 09.
Ú
volba
ENTER
potvrzení
.....
Zaznam par. 14
Aktualni zaznam
Zaznam par. 01
.....
4 - 14
E28 FLEXIM
Větev PARAMETRY
È
listovani probíhá dokola,
dokud nestisknete ENTER
Editing
Následující hlášení je dotazem, zda se má zvolená sada parametrů editovat:
P2*
Zvolte >NE<.
Ù
ENTER
Parametry EDIT
>NE<
ano
È
volba
potvrzení
È
1
Param. mereni
cteni z m.c. 0
È
È
, protože v této chvíli
Zadejte 0 nebo stiskněte
nechcete načítat parametry z paměti.
ENTER
potvrzení
(Aktuální sada parametrů zůstává beze změny. Větev PAR nyní musí být
dokončena. Poté se parametry uloží do paměti.)
Uloz par. mereni
jako c. 06
4
Uloz par. mereni
jako c. 02
LF
Zadejte identifikační číslo (1 ... 80) požadovaného
místa v paměti.
0...9
zadání
C
vymazání
ENTER
potvrzení
(FLUXUS nabízí první volné místo v paměti. Je však možné uložit i na
již obsazené místo, např. na místo s číslem 02.)
5
Před uložením na obsazené místo se objeví toto
hlášení.
>NE<: Opakujte zadání identifikačního čísla.
>ANO<: Původní místo se přepíše. Zadejte nový
název.
ENTER
potvrzení
4
Zadejte jiné identifikační číslo, např. 04.
ENTER
potvrzení
6
Nakonec zadejte název měřicího místa.
0...9
zadání
C
vymazání
ENTER
potvrzení
#03:Prepsat ?
>NE<
ano
È
È
Uloz par. mereni
jako c. 04
È
Zadej nazev:
#03:Pump 13
!
(Data jsou nyní uložena do paměti. Uvedené hlášení odpovídá
situaci, kdy jste se rozhodli přepsat paměťové místo 03 a zachovat
jeho název.)
Zadej nazev:
#04:VALVE 2b
Ì
6
!
Ë
(V tomto případě jste se rozhodli uložit data na paměťové místo 04 a
zadat název ‘VALVE 2b’.)
ENTER
potvrzení
((Data jsou nyní uložena do paměti.)
HLAVNÍ MENU
Ve větvi ‘SPECIALNI FUNKCEÆ SYSTEM nastaveni
ÆDialogy/Menu ÆMer.misto c.:’ určíte, zda se má název
zadávat alfanumericky nebo jako posloupnost kláves.
E28 FLEXIM
4 - 15
Větev PARAMETRY
4.5.5 PC-program ParaPool.exe
PC-program ParaPool umožňuje:
•
•
•
přečíst všechny sady parametrů z přístroje FLUXUS •
přes sériové rozhraní
•
odeslat všechny sady parametrů do paměti přístroje •
FLUXUS přes sériové rozhraní
načítat všechny sady parametrů jako soubor z disku
ukládat všechny sady parametrů jako soubor na disk
exportovat tento soubor do textového formátu
editovat data z jednotlivých paměťových míst
ParaPool lze použít ve všech verzích operačního systému WINDOWS. Nevyžaduje
instalaci, lze jej spouštět přímo, obvyklými prostředky WINDOWS. Pro komunikaci
s přístrojem FLUXUS je nutné použít sériový port.
Pohled na typickou obrazovku ParaPool (data načtena z přístroje FLUXUS nebo ze
souboru): Základní okno obsahuje řádky s parametry jednotlivých měřicích míst. Zobrazen
je rovněž výsledek výpočtu vnitřního průměru potrubí (Di). (Vypočítává se z vnějšího průměru, síly
stěny a případně síly výstelky.)
Editace paměťového místa:
4 - 16
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
5 Větev MĚŘENÍ programu
Správná poloha snímačů je velmi důležitá a je výchozí podmínkou bezchybného měření.
Zaručuje, že signál bude zachycen a zpracován za daných podmínek optimálně. Protože
různých aplikací a faktorů ovlivňujících měření je celá řada, nelze stanovit jedno
standardní řešení, jak snímače umístit. Správnou polohu snímačů ovlivňuje:
•
•
•
•
•
•
průměr potrubí,
síla stěny,
materiál potrubí,
vložkování,
usazeniny na vnitřní stěně,
médium.
5.1 Přehled větve MĚRENÍ
Větev MĚŘENÍ začíná v hlavním menu a obsahuje následující hlášení:
M1
par >MER< vys sf
Mereni
È
M3
A<B C d e f g h
√ - . . . . . .
È
È
È----------------È
È
È
È
È
È
È
È
È
(Pouze u více-kanálové verze).
Ù
volba
Ú
zapnutí/vypnutí
ENTER
potvrzení
Casovane mereni
>NE<
ano
(V případě, že časovaný
režimu
měření
nebyl
zablokován a je-li ve větvi
VÝSTUPY
programu
aktivováno „Ukládání měř.
hodnot“
nebo
„Sériový
výstup“, objeví se toto
hlášení. Viz kapitola 14.)
È
M2
A:Mer. bod c.:
-
Toto hlášení se objeví, je-li
ve větvi VÝSTUPY programu
aktivováno „Ukládání měř.
hodnot“
nebo
„Sériový
výstup“. )
M4
A:Odraz
ne
A:Draha zvuku
2
NUM
>ANO<
È
2 je standardní hodnota, lze ji změnit.
M5
Vzdal. snimacu
A:
54 mm
È
E28 FLEXIM
!
Vzdal. snimacu
A: 54 mm odraz
Toto hlášení
se
objevuje,
je-li
aktivováno
numerické
zadání faktoru
pro
dráhu
signálu
(Viz
odstavec
7.8.2)
Toto hlášení
se
objeví,
zadáte-li
numericky
faktor
dráhy
signálu.
Je-li faktor sudý, objeví se v pravém dolním rohu
‘odraz’(odrazový režim), u lichého faktoru je v pravém
dolním rohu ‘Diago’ (diagonální režim).
5-1
Větev MĚŘENÍ
M*
T1=
T2=
90.2 C
70.4 C
Klávesa
È
Během nastavování polohy snímačů budou teplotní kanály (ve
více-kanálovém režimu se všemi kanály aktivovanými) měřeny
pouze tehdy, je-li jako měřená veličina zvolen průtok tepla.
FLUXUS trvale měří a zobrazuje obě teploty. Po stisknutí
libovolné klávesy program pokračuje.
přepíná mezi M6 a M7
M6
……………………
54 mm
Za ‘mm’ se
objeví
‘Odraz’ nebo‘Diago’,
pokud zadáte
numericky
faktor dráhy
signálu
!
ENTER spouští měření
È
M7
……………………
350 V:× ok9
ENTER spouští měření
Ë
M8
M9
32.5
54.5
Objem. prutok
54.5
m3/h
m3
m3/h
Je-li zobrazeno M9:
Je-li zobrazeno M8:
OON
OON
aktivuje totalizér průtoku.
resetuje totalizér průtoku
na 0.
OOFF
deaktivuje totalizér průtoku.
O-
zobrazí se celkové
protečené množství v záporném
směru průtoku.
O+
zobrazí
se
celkové
protečené množství v kladném
směru průtoku.
Klávesou
ENTER
Po stisknutí klávesy
se vrátíte k hlášení M6.
DISP
se zobrazí doplňující informace v dolním řádku displeje.
DISP
Po stisknutí klávesy
Po stisknutí klávesy
hlavní menu.
5-2
se zobrazí doplňující informace v horním řádku displeje.
BRK
v kterémkoli okamžiku se ukončí měření a objeví se
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
5.2 Příprava měření
V této chvíli jste dokončili zadání nezbytných parametrů pro všechny měřicí kanály.
Správnou polohu snímačů však musíte najít vy. FLUXUS vám přitom pomůže a nabídne
návrhy pro:
•
montážní konfiguraci snímačů (odrazový nebo diagonální režim)
•
vzdálenost snímačů
•
kvalitu přijatého zvukového signálu.
Při nastavování polohy nepotřebujete žádné dodatečné vybavení, jako je osciloskop apod.
M1
V hlavním menu vyberte a potvrďte větev
MĚŘENÍ.
par >MER< vys sf
Mereni
M3
A>B C d e f g h
√ - . . . . . .
√ = Měřicí kanál byl aktivován.
− = Měřicí kanál byl deaktivován.
• = Měřicí kanál nelze aktivovat. Pro tento
kanál jste nezadali parametry ve větvi
PARAMETRY.
Poznámka:
První hlášení ve větvi MER vyžaduje aktivaci,
příp. deaktivaci měřicích kanálů.
Ù Vyberte měřicí kanál.
O ON
aktivuje měřicí kanál.
OOFF
deaktivuje kanál. (Deaktivovaný kanál bude
během měření ignorován.
Všechny parametry nastavené pro tento kanál zůstávají
beze změny.)
Potvrďte stisknutím klávesy ENTER
Měřicí kanál nelze aktivovat, pokud
kanál neexistuje;
parametry jsou neplatné (tj. nebyly zadány všechny parametry ve větvi
PAR pro příslušný kanál).
•
•
5.2.1 Identifikace měřicího místa
Měřicí místo lze definovat
• buď textovým popisem (např.: „MS.PK20!“)
• nebo numerickou hodnotou s desetinnou tečkou a případně pomlčkou (např. 18.0506).
Pro identifikaci měřicího místa můžete použít až osm znaků. Pomocí větve SPECIÁLNÍ
FUNKCE můžete zadat měřicí místa tak, že toto zadání odolává i studenému startu (viz
odstavec 7.8.2).
Mer. bod c.:
>1234< (ÇÈÅÆ)
⇑
Identifikacre měřicího
místa přímo, použité
znaky: číslice, tečka,
pomlčka.
E28 FLEXIM
.
⇑
Identifikace měřicího
místa nepřímo, ASCII:
číslice, tečka, pomlčka
(odstavec 2.4)
S11-2c Poté se objeví toto hlášení. V něm se vybírá
měřicí místo a příslušný vstupní režim pro
jeho identifikaci.
Vyberte a potvrďte vstupní režim, který vám
vyhovuje.
5-3
Větev MĚŘENÍ
Ve větvi MĚŘENÍ programu se pak objeví následující hlášení pro identifikaci měřicího
místa:
M2
Mer. bod c.:
(ÇÈÅÆ)
⇑
Tyto symboly by vám
měly napovědět, že
byl
zvolen
ASCII
vstupní režim.
Pokud jste aktivovali „Ukládání naměřených dat“
nebo „Sériový výstup“ ve větvi VÝSTUPY
programu, můžete nyní zadat popis měřicího
místa pro tyto výstupy. (Měřicí místo může a nemusí být
označeno.) Potvrďte označení měřicího místa a
pokračujte v programu klávesou ENTER. (FLUXUS
nyní označí všechny zaznamenané hodnoty z tohoto místa
příslušnou skupinou znaků.)
5.2.2 Stanovení faktoru dráhy signálu
Faktor dráhy signálu (standardní hodnota ‘2’) představuje počet průchodů ultrazvukového
signálu médiem v potrubí.
Při lichém čísle musí být snímače umístěny diagonálně na různých stranách potrubí.
Při sudém čísle musí být snímače umístěny na stejné straně potrubí, tak, aby byl
zachycen odražený signál. (Viz odstavec 5.2.7 ‘Montáž snímače'.)
Přehled
Snímač instalován
v diagonálním režimu
faktor=počet
průchodů
Snímač instalován
v odrazovém režimu
dráha signálu
faktor=počet
průchodů
1
2
3
4
5
6
etc.
etc.
dráha signálu
M4’ Zadejte jiný faktor, např. 5.
A:Draha zvuku
5
NUM
5-4
(Nula [0] jako faktor dráhy nemá fyzikální smysl. Pokusíte-li se ji
zadat, FLUXUS zobrazí standardní hodnotu 2. V editaci faktoru lze
pak pokračovat.)
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
5.2.3 Instalace snímačů v odrazovém režimu
M4
A:Odraz
ne
V tomto hlášení můžete zvolit režim
měření (umístění snímačů) - odrazový
nebo diagonální.
FLUXUS nabídne vhodný režim dle
průměru potrubí a typu snímačů.
>ANO<
(Písmeno A v levém horním rohu displeje
indikuje, že tento kanál je aktivní pro
nastavování polohy snímačů.)
A:Draha zvuku
2
NUM
Snímač 1
Toto hlášení se
Zadáním
sudého
faktoru
objeví,
je-li
odrazovou metodu.
povoleno
numerické
zadávání fakoru
dráhy
signálu. (Standardní hodnota je 2, lze ji změnit.)
(Odstavec 7.8.2)
volíte
Snímač 2
V odrazovém režimu musí být snímače
montovány na stejnou stranu potrubí.
Zvukové vlny se odrážejí od protilehlé
stěny. Délka trasy signálu v potrubí je
proto dvojnásobná. Přesnost měření je
vyšší.
Delší dráha signálu však zároveň zvyšuje útlum signálu v proudícím médiu. Navíc při
odrazu od protější stěny dochází k dalšímu poklesu amplitudy zvukového signálu.
(Písmeno A označuje aktuální měřicí kanál.)
M4
A:Odraz
ne
>ANO<
A:Draha zvuku
2
NUM
Poznámka:
Toto hlášení se
objeví,
je-li
povoleno
numerické
zadávání faktoru
dráhy
signálu.
(Odstavec 7.8.2)
Ù
ENTER
volba
potvrzení
ENTER
potvrzení
Pokud je potrubí dostatečně zvukově vodivé a má relativně hladké stěny, je
vždy vhodné použít odrazovou metodu. FLUXUS však bude respektovat
Vaši volbu. Obecně je správné rozmístění snímačů při odrazové metodě
snadnější než při diagonální.
5.2.4 Instalace snímačů v diagonálním režimu
Pokud zjistíte velký útlum signálu v důsledku usazenin na vnitřních stěnách potrubí,
použijte diagonální rozmístění snímačů. V tomto případě prochází zvukový signál
potrubím pouze jednou. V méně příznivých podmínkách v potrubí je však amplituda
přijatého signálu výrazně vyšší než u odrazové metody.
E28 FLEXIM
5-5
Větev MĚŘENÍ
(Písmeno A označuje aktuální měřicí kanál.)
M4
A:Odraz
>NE<
Ù
ENTER
ano
A:Draha zvuku
3
NUM
Toto hlášení se
objeví,
je-li
povoleno
numerické
zadávání faktoru
dráhy
signálu.
(Odstavec 7.8.2)
Zadáním
sudého
odrazovou metodu.
volba
potvrzení
faktoru
volíte
Snímač 1
V diagonálním režimu musí být druhý
snímač umístěn na opačnou stranu
potrubí.
Snímač 2
5.2.5 Vzdálenost snímačů
Poté, co zvolíte způsob umístění snímačů, objeví se ve větvi MER programu následující
hlášení:
M5
Vzdal. snimacu
A:
54 mm
!
(Písmeno A = měřicí kanál A)
Za
‘mm’ se
objeví Odraz’
nebo‘Diago’,
pokud zadáte
numericky
faktor
dráhy
signálu
Hlášení
ukazuje
doporučenou
vzdálenost snímačů od sebe (např.: 54
mm).
Přesnost výpočtu doporučené vzdálenosti závisí na přesnosti zadání parametrů potrubí a
média.
Odrazový režim:
Vzdálenost snímačů
Diagonální režim:
Vzdálenost snímačů
Záporná vzdálenost snímačů
(pro potrubí s velmi malým průměrem)
5.2.6 Čištění potrubí zevně
Rez nebo jiné nánosy pohlcují zvukové signály!
5-6
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
Montujte snímače pouze na čisté stěny
potrubí!
Odstraňte rez nebo odchlípnutý nátěr, aby
akustické spojení mezi snímačem a stěnou
potrubí bylo co nejlepší.
Natřete povrch snímače akustickým pojidlem.
Přitiskněte snímač pevně na stěnu potrubí
stranou, na které je vrstva pojidla. Mezi
snímačem a stěnou potrubí nesmí být žádné
vzduchové kapsy nebo mezery.
5.2.7 Montáž snímače
Pomocí řetízku
Upevněte snímače pomocí řetízků, v doporučené
vzdálenosti.
• Provlečte řetízek příslušným žlábkem na
snímači. (Pružina a háček řetízku vyvíjejí dostatečný tlak
pro upevnění snímače k potrubí).
• U potrubí s větším průměrem může být
nezbytné řetízek prodloužit.
• Věnujte pozornost správné volbě měřicího
místa (viz kapitola 3).
Upínací sestava
Snímač
(Kabely snímačů na obrázku směřují od sebe.)
Prodloužení řetízku:
E28 FLEXIM
Namontujte snímač tak, aby čelní hrany byly
proti sobě. Vyryté symboly na horní straně
snímačů by měly dohromady vytvořit šipku.
• Uchopte spojku prodloužení palcem a
ukazováčkem.
• Druhou rukou podržte volný konec řetízku.
• Poslední článek řetízku vložte do většího
otvoru spojky. Stiskněte článek řetízku tak,
aby prošel přes zúženou část do druhé
poloviny spojky.
• (Při oddělení spojené části postupujte opačně.)
5-7
Větev MĚŘENÍ
Náhradní spojky v soupravě jsou určeny pro
spojení
řetízku.
(opravu)
přetrženého
Spony
v soupravě jsou vhodné pro
spojení řetízku a pružinky, poškodí-li se
ukotvení pružinky.
Pomocí těsnící pásky
• Zastřihněte těsnící pásku podle obvodu
potrubí. Před střiháním připočtěte kratší úsek.
(Délka pásky = obvod potrubí + 70 mm, u větších průměrů
+ 120 mm.)
• Při
montáži
zohledněte
doporučenou
vzdálenost snímačů.
• Provlečte těsnící pásku žlábkem snímače.
• Obtočte volný konec pásky kolem potrubí a
přichyťte svorkou.
• Napněte pásku pomocí dvou vnitřních háčků
svorky. Utahujte šroub, dokud se pružina
nenapne.
• Pokud spoj povolí, zopakujte utažení.
Pozor!
U malých průměrů potrubí nebo u médií s konstantní teplotou pružinu nepoužívejte.
(Kabely snímačů na obrázku směřují od sebe.)
5-8
Namontujte snímač tak, aby čelní hrany byly
proti sobě. Vyryté symboly na horní straně
snímačů by měly dohromady vytvořit šipku.
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
Pomocí polohovací lišty
Polohovací lištu pro montáž snímačů použijte
v případě, že:
• je zvolen odrazový režim
• vnější průměr potrubí je v rozsahu do 450
mm.
1. krok
Upínací sestava přidržuje řetízek ve žlábku na konci polohovací lišty. Řetízek a pružina
upínací sestavy umožňuje vyvinout nutný tlak pro na lištu a potrubí.
Upínací sestava
Upínací sestava
Polohovací lišta
Polohovací
lišta
2. krok
Vozík
Vozík se
snímačem
Vozík, který nese snímač a zajišťuje jeho
posun po liště, připevněte do žlábku ve
snímači.
Snímač
Pozor!
Nezamotejte kabel snímače. Je-li vzdálenost snímače větší, vyveďte kabel
mimo lištu ještě před tím, než je lišta připevněna.
3. krok
• Nasuňte snímač s vozíkem na kolejnici dle
obrázku.
• Přitiskněte velký knoflík vozíku k potrubí.
• Otočte knoflík o 90°, dokud nezapadne do
kolejnice.
­ Řetízek
E28 FLEXIM
nebo
těsnící páska ®
5-9
Větev MĚŘENÍ
Knoflík
Pružina vozíku zajišťuje dostatečnou oporu
pro lištu a také dostatečný tlak mezi
snímačem a potrubím.
5.2.8 Nastavení polohy snímačů
Nyní jsou snímače instalovány s ohledem na doporučenou vzdálenost vypočtenou a
zobrazenou přístrojem FLUXUS:
M5
Vzdal. snimacu
A:
54 mm
!
Za
‘mm’
se
objeví ‘Odraz’
nebo ‘Diago’,
pokud
zadáte
numericky faktor
dráhy signálu
M6
……………………
A:
54 mm
!
Za
‘mm’
se
objeví ‘Odraz’
nebo ‘Diago’,
pokud
zadáte
numericky faktor
dráhy signálu
M7
……………………
A:350.0 V:× ok9
…………………………
A:350.0 V:× ok9
S=
A:á< >á=54 mm
Sloupcový graf indikuje kvalitu přijatého
signálu.
Po stisknutí klávesy
informace.
získáte další
Objeví se toto hlášení.
Význam údajů:
(Písmeno A označuje měřicí kanál A.)
350.0 Doba přenosu ultrazvukového signálu potrubím
v µs. Tento údaj by měl být konstantní!
FLUXUS pracuje s vysokou úrovní přenosového napětí.
V:×
FLUXUS pracuje s nízkou úrovní přenosového napětí.
V:Ø
Signál je dostatečný pro měření.
Ok9
Signál nelze vyhodnotit.
Ok-
Nastavte snímače nepatrným posunutím
nebo pootočením tak, aby sloupcový graf
na displeji ukázal co největší signál:
Po
proceduře
(přesném
snímačů) zadejte ...
umístění
!
Vzdal. snimacu?
53.8
mm
5 - 10
Potvrďte vzdálenost snímačů klávesou
ENTER. Tím je zahájena procedura
nastavení polohy snímačů.
... aktuální vzdálenost snímačů. Je to
nutná podmínka pro přesné měření
rychlosti zvuku v médiu (odstavec 15).
(Během tohoto zadání bliká LED SIGNAL příslušného
kanálu v barvě odpovídající výsledku posledního měření.
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
Pozor!
Pootočením nebo posunutím snímačů a odečtením síly signálu na
sloupcovém grafu naleznete lokální maximum signálu. Pro měření průtoku je
důležité, že maximum signálu je použito při nejmenší vzdálenosti snímačů
(nejkratší době přenosu). Toto maximum by mělo odpovídat doporučené
vzdálenosti snímačů s odchylkou nejvýše ± 0,5 cm. Je-li odchylka větší, pak
zadané parametry pravděpodobně neodpovídají skutečnosti nebo je měření
třeba opakovat na jiném úseku potrubí.
Je-li to nutné, obnovte vrstvu akustického pojidla.
Ve skutečnosti ultrazvukový paprsek ne vždy prochází potrubím přímo. Závisí to na
symetrii potrubí, nánosem na vnitřních stěnách a odrazu signálu od protější vnitřní stěny
potrubí. Za takových podmínek je možné dosáhnout maximálního signálu lehkým
posunutím nebo pootočením do stran. Platí to hlavně pro větší průměry potrubí.
Poznámka:
Je-li aktivován další měřicí kanál, např. kanál B, FLUXUS zahájí proceduru
nastavení snímačů pro tento kanál samostatně. (Postupujte znovu dle
odstavce 5.2.8)
5.3 Zahájení měření
M7
Potvrďte toto hlášení klávesou
měření zahájeno.
…………………………
A:350.0 V:× ok9
ENTER
. Tím je
FLUXUS měří všechny aktivované kanály. To znamená, že každou sekundu multiplexer
přepíná mezi aktivovanými kanály a FLUXUS provede měření průtoku. Během měření bliká
pouze LED SIGNAL odpovídající kanálu, který je právě měřen. Na všech výstupech a sériovém
rozhraní jsou stejně tak postupně předávány výsledky měření odpovídající aktuálně měřenému
kanálu.
Zvolte mezi ručním a automatickým přepínáním
zobrazení výsledků měření. Data zadávaná
z klávesnice se vždy vztahují ke kanálu, který je
momentálně zobrazen.
Automatické přepínání kanálů
V tomto režimu je zobrazení synchronizováno s měřením. FLUXUS označuje aktuálně
měřený kanál symbolem v levém horním rohu displeje (A, B, ...):
A: Objem. prutok
54.5
m3/h
B: Rychlost toku
1.25 m/s
FLUXUS zobrazuje naměřenou hodnotu včetně údajů o měřené veličině a jednotkách,
které byly pro příslušný kanál nastaveny ve větvi VÝSTUPY programu.
MUX
Pomocí této klávesy lze měnit režim přepínání
kanálů (automatický nebo ruční).
Jaký režim je právě zvolen, poznáte snadno - pouze
v automatickém režimu se číslo kanálu (A, B…) zobrazené v levém
horním rohu displeje mění každou sekundu.
E28 FLEXIM
5 - 11
Větev MĚŘENÍ
Ruční přepínání kanálů
V tomto režimu FLUXUS zobrazuje pouze jeden měřicí kanál. Měření však probíhá také
na všech ostatních aktivních kanálech, aniž by však výsledky byly automaticky
zobrazovány.
NEXT
B: Rychlost toku
1.25 m/s
Po stisknutí této klávesy FLUXUS přejde
k dalšímu aktivovanému měřicímu kanálu.
FLUXUS zobrazuje číslo aktuálního kanálu v levém
horním rohu displeje (A, B, …).
FLUXUS zobrazuje naměřenou hodnotu včetně údajů o měřené veličině a jednotkách,
které byly pro příslušný kanál nastaveny ve větvi VÝSTUPY programu.
5.3.1 Objemový průtok
FLUXUS standardně zobrazuje objemový průtok v m3/h:
M8
A: Objem. prutok
54.5
m3/h
OON
Návrat k displeji se sloupcovým
grafem.
Aktivuje totalizér.
5.3.2 Rozpoznání směru průtoku
Směr průtoku v potrubí lze poznat podle zobrazeného „Objemového průtoku“ a podle
šipky, kterou tvoří vyryté symboly na snímačích:
• Médium protéká potrubím ve směru šipky, pokud je zobrazený údaj kladný
(např. 54.5 m3/h).
• Médium protéká potrubím proti směru šipky, pokud je zobrazený údaj záporný (např.
-54.5 m3/h).
5.3.3 Potlačení nízkého průtoku
Potlačení nízkého průtoku je aktivováno, pokud rychlost průtoku klesne pod hodnotu,
která je ve výrobě nastavena na 5 cm/s. Jakmile rychlost klesne pod tuto hodnotu,
zobrazená i zaznamenaná naměřená hodnota bude automaticky nastavena na nulu (0).
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE programu lze nastavit jinou mezní hodnotu pro ignorování
nízkého průtoku, která se nezmění ani při studeném startu (viz odstavec 7.8.4):
S11-4c Zvolíte-li možnost >ABSOLUTNI<, bude
mezní hodnota pro ignorování průtoku
Potlaceni toku
nezávislá na znaménku, označujícím směr
absolutni >ZNAM<
průtoku. Stačí pak nastavit pouze jednu mezní
hodnotu. S touto mezní hodnotou se pak
porovnává absolutní hodnota změřeného
průtoku.
Zvolíte-li >ZNAM<, bude mezní hodnota pro
ignorování průtoku záviset na znaménku. Pro
kladný a záporný směr průtoku lze nastavit
mezní hodnoty nezávisle.
5 - 12
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
S11-4d
Potlaceni toku
standard >UZIV<
Zvolíte-li >STANDARD<, FLUXUS použije
jako mezní
hodnotu pro ignorování průtoku
standardních 5 cm/s.
Zvolíte-li >UZIV<, můžete zadat vlastní mezní
hodnotu, absolutní nebo kladnou a zápornou,
dle zvoleného formátu. Největší možná
hodnota je 12,7 cm/s.
V režimu >ZNAM< je nutné zadat dvě mezní hodnoty, pro každý směr průtoku zvlášť:
Zadejte mezní hodnotu pro ignorování
nízkého průtoku pro kladný směr průtoku.
Pokud naměřená rychlost průtoku klesne pod
tuto mez, bude automaticky vyhodnocena jako
nulová.
Zadejte mezní hodnotu pro ignorování
nízkého průtoku pro záporný směr průtoku.
Pokud naměřená rychlost průtoku stoupne
nad tuto mez (směrem k nule), bude
automaticky vyhodnocena jako nulová.
+Potlaceni toku
5.0
cm/s
-Potlaceni toku
-5.0
cm/s
V režimu >ABSOLUTNI< stačí zadat jen jednu mezní hodnotu pro ignorování nízkého
průtoku:
Při porovnávání naměřených hodnot rychlosti
průtoku s mezní hodnotou bude brána v potaz
absolutní hodnota.
Potlaceni toku
5.0
cm/s
Poznámka:
Při zadávání mezní hodnoty pro ignorování průtoku uživatelem platí
konvence superuživatelského režimu (viz úvod kapitoly 9).
5.3.4 Čítání průtoku
FLUXUS může plnit funkci totalizéru průtoku. FLUXUS může využít dva interní totalizéry.
První čítá celkové množství v kladném směru průtoku, druhý v záporném směru.
Čítání celkového množství v nezávislých měřicích kanálech znamená, že:
• FLUXUS měří objem kapaliny, který proteče odpovídajícím měřicím místem za určitou
dobu.
• Pro čítání objemu jsou použity jednotky nastavené ve větvi VÝSTUPY programu.
M8
A: Objem. prutok
54.5
m3/h
Oba interní totalizéry lze aktivovat najednou
v okamžiku, kdy je zobrazeno hlášení
„Objemový průtok“.
O ON
Aktivujte totalizátory stisknutím klávesy
E28 FLEXIM
.
5 - 13
Větev MĚŘENÍ
•
Pozor!
•
Aktivujte totalizéry teprve poté, co se objeví první naměřená hodnota.
V jiném případě není možné čítání směrem nahoru.
Chcete-li aktivovat totalizéry průtoku pro určitý měřicí kanál, musí být
tento kanál zobrazen.
M9
A:
32.5
54.5
Na displeji vidíte celkový objem, který protekl
měřicím místem v jednom směru od okamžiku
aktivace totalizéru. (Numerická hodnota součtu obsahuje
m3
m3/h
až 11 znaků, z toho 3 jsou vyhrazeny pro desetinná místa za
desetinnou tečkou.)
FLUXUS může také zobrazit odpovídající celkový objem průtoku v opačném směru:
O+
O-
Poznámka:
•
•
Po stisknutí této klávesy je zobrazen celkový
objem v kladném směru.
Po stisknutí této klávesy je zobrazen celkový
objem v záporném směru.
Má-li být zobrazeno celkové množství průtoku pro určitý měřicí kanál,
musí být tento kanál zobrazen.
Stavový indikátor (zelený/červený) a funkce klávesnice pro režim měření
jsou vztaženy k měřicímu kanálu, který je právě zobrazen.
O ON
Reset obou totalizérů na nulu:
Deaktivace čítání průtoku:
Stiskněte
Stiskněte
.
OOFF
.
Přetečení totalizérů
Režim totalizérů průtoku lze nastavit takto:
• Bez přetečení: Numerická hodnota příslušného totalizéru roste až do vnitřního limitu
1038. Lze ji resetovat na nulu pouze ručně.
• S přetečením: Totalizér se automaticky resetuje na nulu, jakmile dosáhne hodnotu
±9999999999 (podobně jako vodoměry).
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE můžete nastavit režim přetečení totalizérů. Toto nastavení
odolává studenému startu (viz odstavec 7.8.4):
Preteceni total.
vyp
>ZAP<
S11-4h Toto je hlášení pro nastavení totalizérů
>ZAP<: Součet se resetuje na nulu, jakmile
dosáhne hodnotu ±9999999999 (podobně jako
vodoměry).
>VYP<: Numerická hodnota součtu roste až
do vnitřního limitu 1038. Hodnota je v případě
nutnosti zobrazena v exponenciálním tvaru
(±1.00000E10).
I při automatickém resetování lze totalizér kdykoliv resetovat ručně.
5 - 14
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
Poznámka:
•
•
•
Přetečení totalizéru ovlivní všechny výstupy, např. ukládání naměřených hodnot,
sériový on-line výstup apod.
Výstup rozdílu průtoků (opak ‘ΣQ’) přestane být platný po přetečení alespoň
jednoho z příslušných totalizérů.
Chcete-li signalizovat přetečení určitého množství, nastavte reléový výstup do
režimu ‘HODNOTA NEZMĚNĚNA’.
5.3.5 Zobrazení rychlosti zvuku v médiu
Během
měření
můžete
zobrazit
aktuální
rychlost zvuku v médiu stisknutím klávesy 3 .
A:Volume Flow
A:c= 1498.2 m/s
DISP
5.3.6 Obtíže při měření
Otazník v dolním pravém rohu displeje indikuje ztrátu signálu. Signál neproniká
v dostatečné míře potrubím a přijatý signál nelze zpracovat. Poslední platný údaj zůstává
zobrazen:
M8
A: Objem. prutok
54.5 m3/h?
Návrat k displeji se sloupcovým
ENTER grafem.
OON
Aktivuje totalizéry průtoku.
Doporučené kroky
k vyřešení problému:
ZA PRVÉ: Počkejte chvíli, zda se akustické spojení
neobnoví. Někdy může dojít k dočasné ztrátě signálu
vlivem zvýšené koncentrace pevných částic nebo
plynných bublin v médiu.
ZA DRUHÉ: Zkontrolujte, zda je mezi snímačem a
stěnou potrubí vrstva akustického pojidla. Je-li to nutné,
obnovte ji. Zopakujte proceduru nastavení polohy
snímačů tak, aby akustické spojení bylo co nejlepší.
ZA TŘETÍ: Změňte měřicí metodu z odrazové na
diagonální. Útlum signálu může být způsoben vyšší
viskozitou média nebo usazeninami uvnitř potrubí.
ZA ČTVRTÉ: Najděte vhodnější měřicí místo v jiném
úseku potrubí (viz odstavec 3).
5.4 Nastaveitelné provozní režimy
5.4.1 Nekorigovaná rychlost toku
U speciálních aplikací může být předmětem zájmu nekorigovaná hodnota rychlosti
průtoku.
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE lze aktivovat a deaktivovat korekci rychlosti průtoku dle
průtokového profilu. Toto nastavení odolává studenému startu (viz odstavec 7.8.4):
E28 FLEXIM
5 - 15
Větev MĚŘENÍ
Rychlost toku
>NORMAL< nekor.
S11-4b Jakmile provedete zapnutí/vypnutí této funkce,
bude se toto hlášení objevovat vždy.
>NORMAL< znamená, že rychlost průtoku je vždy
korigována.
>NEKOR.< znamená, že rychlost průtoku, která je
zobrazována na displeji nebo zaznamenávána
v rámci ukládání dat není korigována vzhledem
k profilu průtoku.
Potvrďte volbu klávesou ENTER. Objeví se
znovu hlavní menu.
Poznámka:
Nastavený režim zůstane aktivní i v případě výpadku napájení nebo
studeného startu (INIT).
Komentář
• Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE programu lze zvolit vždy jen možnost „Rychlost toku“.
Zda bude tato rychlost korigována nebo ne, závisí na tom, zda před zahájením měření
byla provedena výše popsaná procedura.
• Nekorigovaná rychlost bude zobrazována a zaznamenávána pouze v případě, že jako
měřicí veličina byla zvolena rychlost průtoku a provozní režim byl nastaven na
>NEKOR.<. Výpočet dalších veličin (objemový průtok, hmotnostní průtok, množství tepla) je vždy založen na
korigované rychlosti průtoku a nelze jej ovlivnit změnou provozního režimu.
• Během měření lze rozpoznat aktuální provozní režim podle toho, jakými písmeny je
popis měřené veličiny zobrazen:
RYCHLOST TOKU
2.60
m/s
Je-li v horním řádku uvedeno „RYCHLOST TOKU“,
není u naměřené hodnoty v dolním řádku
provedena korekce dle profilu průtoku. FLUXUS je
v režimu >NEKOR.<
Rychlost toku
2.47
m/s
Je-li v horním řádku uvedeno „Rychlost toku“, je
naměřenou hodnotou v dolním řádku rychlost
průtoku přepočtená dle předpokládaného profilu
průtoku.
• Nekorigované rychlosti průtoku budou v záznamu dat v paměti označeny „NEKOR.“
(vedle jednotek). Ve vygenerovaném ACII souboru budou nekorigované hodnoty
označeny takto:
Fyzikalni rozmer
Jednotky mereni
: Rychlost toku
: [m/s] NEKOR.
Zobrazení naměřených hodnot na displeji
FLUXUS umožňuje zobrazit rychlost průtoku nezávisle na tom, jaká veličina byla zvolena
ve větvi VÝSTUPY programu (např. objemový průtok):
Objemovy prutok
75.60
m3/h
5 - 16
DISP
Po stisknutí této klávesy bude na dolním řádku
zobrazena rychlost průtoku (s korekcí dle profilu
průtoku).
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
Znak „*“ upozorňuje, že v dolním řádku není
zobrazena aktuální měřená veličina (např.
objemový průtok), ale rychlost průtoku.
Objemovy prutok
*
2.47
m/s
Objemovy prutok
*U
2.60
m/s
(Tento údaj je jen pro informaci. Nemá vliv na činnost totalizérů,
ukládání naměřených hodnot, funkci vstupů a výstupů apod.)
DISP
Je-li FLUXUS v režimu >NEKOR.<, lze dalším
stisknutím
této
klávesy
zobrazit
nekorigovanou rychlost průtoku. Údaj je vždy
označen znaky „*U“.
Rychlost průtoku je uvedena v jednotkách, které byly nastaveny
ve větvi VÝSTUPY programu (např. m/s).
RYCHLOST TOKU
2.60
m/s
Rychlost toku
*
2.47
m/s
DISP
V režimu >NEKOR.<, pokud je jako měřená
veličina zvolena rychlost průtoku, lze pomocí
této klávesy zobrazit korigovanou rychlost
průtoku, která bude v tomto případě označena
znakem „*“.
V režimu >NORMAL<, pokud je jako měřená
veličina zvolena rychlost průtoku, nemá
stisknutí klávesy „3“ buď žádný vliv, nebo
vyvolá zobrazení některých doplňkových
údajů (např. teplotu čidla Pt100 v režimu
měření množství tepla.
5.4.2 Režim ukládání
FLUXUS může ukládat nebo přenášet po sériovém rozhraní naměřená data nebo jejich
průměr. Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE programu můžete nastavit režim ukládání. Toto
nastavení se nezmění ani po studeném startu (viz odstavec 7.8.6).
Rezim ukladani
>VZOREK< prumer
S11-6a Nyní je možné zvolit jeden ze dvou režimů
ukládání:
>VZOREK< znamená, že FLUXUS pro záznam a
on-line výstupy používá aktuální naměřenou
hodnotu.
>PRUMER< znamená, že přístroj vypočítává
průměr naměřených hodnot během intervalu
ukládání. Pro záznam a on-line výstupy používá
FLUXUS tuto průměrnou hodnotu.
Potvrďte volbu klávesou ENTER.
Znovu se objeví
hlavní menu.
Poznámka:
E28 FLEXIM
Nastavený režim zůstane aktivní i v případě výpadku napájení nebo
studeného startu (INIT).
5 - 17
Větev MĚŘENÍ
Komentář
• Režim ukládání neovlivňuje kontinuální výstupy (proudovou smyčku, napěťový výstup
apod.)
• V režimu PRŮMĚR jsou průměrovány všechny primární měřené veličiny, tedy např. i
teplota, je-li aktivován odpovídající měřicí kanál.
• V případě, že průměrnou hodnotu nelze vypočíst za celý interval ukládání a přístroj je
v režimu PRŮMĚR, bude průměrná hodnota za tento interval označena jako neplatná.
V ASCII souboru naměřených hodnot budou u neplatné průměrné hodnoty a
odpovídající veličiny vytisknuty znaky „???“, u neplatné teploty se objeví „?UNDEF“.
Z kolika hodnot je průměrná hodnota vypočtena není indikováno.
• Je-li nastaveno měření množství tepla, lze v režimu PRŮMĚR ukládat hodnoty jen
v jednom směru průtoku. V tomto případě je ukládána ta hodnota, která je právě
zobrazena. Důvodem je následující skutečnost: Zvolená měřená veličina je zaznamenávána v podobě primárních
veličin, tj. v případě měření tepla jako rychlost průtoku + 2 teploty. Zpětný výpočet měřené veličiny provádí buď FLUXUS
při výstupu dat (tisk na interní nebo externí tiskárně) nebo program na PC. Vzhledem k tomu, že tepelný tok je
nelineárně závislý na 3 primárních veličinách, nelze průměrný tepelný tok za časový interval vypočítat ze tří průměrných
hodnot primárních veličin za tento interval. Proto se vypočtený průměrný tepelný tok ukládá v paměti na adrese, kde je
jinak uložena hodnota jednoho z totalizérů, tzn. že je pak k dispozici paměť jen pro jednu hodnotu celkového množství.
5.4.3 Ukládání celkového množství
FLUXUS může ukládat buď (jednu) hodnotu aktuálně zobrazeného čítače celkového
množství, nebo (obě) hodnoty v obou směrech průtoku.
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE můžete nastavit režim ukládání celkového množství (viz
odstavec 7.8.6). Toto nastavení se nezmění ani při studeném startu.
Scitani
>JEDEN<
par
S11-6b Jakmile jednou změníte toto nastavení, bude
se toto hlášení objevovat vždy.
V hlášení je možné nastavit režim ukládání
celkového
množství:
>JEDEN< znamená, že FLUXUS bude ukládat jen
zobrazenou hodnotu celkového množství.
>PAR< umožní ukládání hodnot obou totalizérů.
Potvrďte volbu klávesou ENTER.
Znovu se objeví
hlavní menu.
Poznámka:
Nastavený režim ukládání hodnot totalizérů zůstane aktivní i v případě
výpadku napájení nebo studeného startu (INIT).
Komentář
• FLUXUS ukládá celkové množství v případě, že byly aktivovány totalizéry a ve větvi
VÝSTUPY programu byl zapnut záznam dat.
• Pokud FLUXUS má režim ukládání >PRŮMĚR< a měřenou veličinou je množství tepla,
nelze nastavit režim ukládání celkového množství na >PAR<. FLUXUS bude v tomto
případě vždy ukládat jen hodnotu zobrazeného totalizéru.
• Ukládání všech hodnot totalizéru snižuje celkový počet naměřených hodnot, který lze
uložit v interní paměti, na polovinu, ukládání hodnot z obou totalizérů snižuje tuto
kapacitu na čtvrtinu.
Příklad: Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE FLUXUS zobrazí zbývající kapacitu paměti 10 000 naměřených hodnot. Jsou-li
totalizéry aktivovány a je zaznamenávána pouze hodnota jednoho z nich, zůstává volná kapacita pro 3 333 měření.
Ukládají-li se hodnoty obou totalizérů, lze zaznamenat už jen 2 000 měření.
5 - 18
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
5.4.4 Horní limit rychlosti průtoku
Při měření průtoku se může najednou vyskytnout ojedinělá špička, způsobená rušením
z okolí. Taková špička může ovlivnit všechny veličiny, vypočítávané z hodnoty rychlosti
průtoku. Špičky mají nepříznivý vliv na integrované veličiny (impulzní výstupy apod.).
Můžete však nastavit horní limit rychlosti průtoku. Při měření pak budou ignorovány
všechny rychlosti vyšší než tento limit. Příslušné hodnoty budou označeny („neplatná
hodnota“ nebo „měření neúspěšné“).
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE lze nastavit tento horní limit. Nastavení odolává studenému
startu (viz odstavec 7.8.4):
S11-4e Objeví se toto hlášení
Zadejte horní limit v rozsahu 0.1 až 25.5 m/s.
Limit rychlosti
0.0
m/s
(Zadáním 0.0 se limit vypíná.)
Potvrďte volbu klávesou ENTER.
Znovu se objeví
hlavní menu.
Při aktivaci limitu (vMAX >0.0 m/s) se každá naměřená rychlost porovnává se zadaným
limitem. V případě, že naměřená rychlost je větší:
• rychlost je označena jako ‘neplatná; objem průtoku není stanoven.
• Červená LED se rozsvítí.
Na displeji se zobrazí znak ‘!’ za jednotkou měření. (Při „normální“ chybě se zde objevuje znak ‘?’.)
5.4.5 Měření přechodových procesů (zrychlený režim)
FLUXUS měří přechodové procesy ve zrychleném režimu. V tomto režimu se interval
ukládání zkracuje na asi 70 ms.
Ve zrychleném režimu lze použít analogové vstupy (měření teploty) a výstupy (např.
proudová smyčka). Rovněž lze využít ukládání naměřených hodnot
• Ve zrychleném režimu se používá měřicí metoda doby přenosy (nikoli NoiseTrek).
• Nelze přepínat měřicí kanály.
• Při měření se neměří rychlost zvuku; FLUXUS ji vypočítává z údajů ve své databázi a
případně dle naměřené teploty (měří-li se).
• Přizpůsobování se změněným podmínkám měření je částečně omezeno.
Povolení
P1
>PAR< mer vys sf
Parametry
. Počkejte, až
Zadejte tuto posloupnost kláves.
NEXT
OOFF
E28 FLEXIM
Zapněte FLUXUS klávesou
se objeví hlavní menu.
OOFF
5 - 19
Větev MĚŘENÍ
Nezadáte-li posloupnost kláves správně:
Vypněte přístroj stisknutím klávesy
BRK
třikrát.
Znovu zapněte FLUXUS klávesou
. Počkejte,
až se objeví hlavní menu a zadejte posloupnost
znova.
Po zadání výše uvedené posloupnosti se objeví
toto hlášení. Zvolte >ANO<. Tím je povolen
zrychlený režim měření. Toto nastavení se
nezmění ani při studeném startu.
Potvrďte klávesou ENTER.
Zrychleny rezim
ne
>ANO<
È
HLAVNÍ MENU
Zrušení
P1
>PAR< mer vys sf
Parametry
Vypněte FLUXUS stisknutím klávesy
znovu ho zapněte klávesou
objeví hlavní menu.
BRK
třikrát, a
. Počkejte, až se
Zadejte tuto posloupnost kláves.
NEXT
OOFF
OOFF
Nezadáte-li posloupnost kláves správně:
Vypněte přístroj stisknutím klávesy
BRK
třikrát.
Znovu zapněte FLUXUS klávesou
. Počkejte,
až se objeví hlavní menu a zadejte posloupnost
znova.
Zrychleny rezim
>NE<
ano
È
HLAVNÍ MENU
Po zadání výše uvedené posloupnosti se objeví
toto hlášení. Zvolte >NE<. Tím je zrychlený režim
měření zrušen . Toto nastavení se nezmění ani při
studeném startu.
Potvrďte klávesou ENTER.
Aktivace / Deaktivace
FLUXUS je po povolení zrychleného režimu a zapnutí přístroje stále v normálním měřicím
režimu (probíhá např. přepínání kanálů, neustálá adaptace na změnu podmínek apod.)
Používají se všechny aktivované vstupy a výstupy, neprobíhá však ještě ukládání
naměřených hodnot.
5 - 20
E28 FLEXIM
Větev MĚŘENÍ
A:Objem. prutok
30.5 m3/h
Jakmile stisknete tuto klávesu, ...
0
A:Rezim=zrychl.
30.5 m3/h
... FLUXUS aktivuje zrychlený režim. Režim je
indikován hlášením na horním řádku.
Pokud je ve větvi VÝSTUPY zapnuto ukládání naměřených hodnot, je zahájeno právě
teď. (Viz odstavce 6.5 a 6.7).
Pomocí těchto kláves můžete na dolním řádku
zobrazit další informace.
DISP
DISP
Během zrychleného režimu můžete měření přerušit
touto klávesou.
BRK
Stisknete-li tuto klávesu znova…
0
... FLUXUS deaktivuje zrychlený režim a přepne
A:Rezim=TransTim
30.5 m3/h
se zpět do předchozího režimu měření.
Ukládání naměřených hodnot končí jak deaktivací zrychleného režimu, tak jeho
přerušením (klávesou BRK).
Pozor!
•
•
Pokud deaktivujete zrychlený režim, a před novým zapnutím tohoto režimu
nestisknete klávesu BRK, budou uložená data vymazána.
Pokud před novou aktivací zrychleného režimu přerušíte měření klávesou BRK,
budou uložená data zachována. Další naměřená data budou ukládána do nového
souboru.
Vliv teploty média
V případě, že se měří teplota, zahrnuje FLUXUS vliv teploty do výpočtu rychlosti zvuku a
viskozity. (Není-li teplota měřena, FLUXUS používá při výpočtu konstantní teplotu
zadanou ve větvi PARAMETRY.)
E28 FLEXIM
5 - 21
Větev MĚŘENÍ
S11-3
SYSTEMnastaveniÚ
Proc. vstupy
A: T-odtok
Vstup T2
Ú
5 - 22
a
SYSTEM
potvrďte
volbu
nastavení\ Proc. vstupy.
S11-3b Přiřaďte vstup PT100 pro měření teploty na
měřicím kanálu, kde bude aktivován zrychlený
režim.
(V příkladu je vstup T2 použit pro měření teploty .)
O8-2
Teplota
ne
Zvolte
T2
>ANO<
Zvolte a potvrďte >ANO< v tomto hlášení ve
větvi VÝSTUPY na měřicím kanálu, kde bude
aktivován zrychlený režim.
E28 FLEXIM
Větev VÝSTUPY
6 Větev menu VÝSTUPY
V této větvi lze provést následující nastavení vlastností výstupů:
• Volba měřené veličiny a jednotek měření
• Aktivace teplotních kanálů
(volitelné)
• Aktivace proudových vstupů
(volitelné)
• Nastavení koeficientu tlumení změn měřené hodnoty
• Ukládání naměřených hodnot (sběr dat)
• Aktivace sériového rozhraní
• Nastavení intervalu ukládání
• Nastavení proudové smyčky
(volitelné; odstavec 13.2.1)
• Nastavené napěťového výstupu
(volitelné; odstavec 13.2.2)
• Nastavení kmitočtového výstupu
(volitelné; odstavec 13.2.3)
• Nastavení impulsního výstupu
(volitelné; odstavec 13.3)
• Nastavení alarmu
(volitelné; odstavec 13.4)
• Měření rychlosti zvuku v médiu
(Měření r.z., kapitola 14)
V této kapitole jsou popsány následující vlastnosti:
• Volba měřené veličiny a jednotek měření
• Aktivace teplotních kanálů
• Aktivace proudových vstupů
• Nastavení koeficientu tlumení
• Ukládání naměřených hodnot (sběr dat)
• Aktivace sériového rozhraní
• Nastavení intervalu ukládání
V kapitole 13 je popsáno nastavení a použití nejrůznějších vstupů a výstupů.
Vlastnosti výstupů mohou být součástí sady parametrů; v takovém případě jsou uloženy
v přístroji a načteny do aktuálního záznamu parametrů během měření.
Poznámka:
E28 FLEXIM
Často používané vlastnosti výstupů jsou přednastaveny. Měření můžete zahájit, aniž
by bylo nutné do větve VYS vůbec vstoupit.
6-1
Větev VÝSTUPY
6.1 Přehled větve VYS
Tento přehled ukazuje všechna hlášení dostupná ve větvi VYS.
O1
È
O2
Ú
A:
Vystupy
pro kanal
O8-2
Telota
ne
par mer >VYS< sf
Vystupy
(pro
vícekanálové
provedení)
T2
>ANO<
Další teplotní kanály
È
VSTUP
ne
I1
>ANO<
VSTUP
ne
I2
>ANO<
Ú
O8-...
Tlumeni
10
m3/min
.....
bls/d(barrel/day)
(Je-li
použit
proudový
vstup.)
O9
O3-1
O3-2
...
O3-8
O4
Ú
Fyz. rozmer
Rychlost toku
È
O18
Pulsni vystup
ne
>ANO<
O10
Ukladani
ne
Kolik na puls
0.01
m3
>ANO<
È
O20
Sirka pulsu
30
O21
O4-1
O4-2
O5
Ú
Fyz. rozmer
Hmotnost. prutok
Ú
O5-1
O5-2
O5-3
O5-4
kg/min
g/s
t/h
O6
Ú
Fyz. rozmer
Rychlost zvuku
INFO:Max.hodnota
31.3
m3/h
È
Ú
Ukladani
kazdych 10 sec.
O12-1
O12-2
O12-3
.....
O12-6
O12-7
È
O12-8
Ukladani
...
Fyz. rozmer Ú
Tepelny tok
È
Tepelny tok v: Ú
kW
(je-li
použito
volitelné
měření
tepla)
O7-1
O7-2
O7-3
W
MW
È
O8-1
T1
>ANO<
(Je-li
použit
teplotní
kanál)
Alarm. vystup
ne
>ANO<
(Je-li
použit
alarm)
È
O23
R2=FUNC<typ rezi
Funkce:
MAX
s
È
O24
È
O13
Proudovy vystup
I1: ne
>ANO<
(Je-li
použit
proudový
výstup)
È
O7
È
O22
kazdou minutu
kazdych 10 min.
.....
EXTRA
kazdou sekundu
È
Hm.prutok v:
kg/h
ms
È
Ú
in/s
(Je-li
použit
impulsní
výstup)
O19
È
Seriovy vystup
ne
>ANO<
Rychlost v:
m/s
6-2
Max. hodnota
0.00
m3/h
È
O11
È
È
s
È
È
Teplota
ne
O17-1
Zacatek rozsahu
0.00
m3/h
O17-2
O8-4
Další dostupné proudové vstupy
È
Objem v:
m3/h
(Je-li
použit
proudový
vstup.)
(Je-li
použit
frekvenční
výstup)
È
È
O3
È
O16
Frekv. vystup
ne
>ANO<
O8-...
O8-3
È
Ú
Fyz. rozmer
Objemovy prutok
(Je-li
použit
teplotní
kanál)
O14-1
Zacatek rozsahu
0.00
m3/h
È
O25
Ú
R1 vstup
c-Medium
È
È
O14-2
Max. hodnota
0.00
m3/h
Vyssi limita
0.00
m3/h
O26
È
È
Chyba-zpozdeni
...
s
Ú
R1 vstup
Objemovy prutok
O15
R1 Hystereze
100
m/s
O27
È
O28
È
Nizsi limita
0.00
m3/h
È
E28 FLEXIM
Větev VÝSTUPY
O29
O31-1
Limita mnozstvi
0.00
m3
Zacatek rozsahu
0.00
m3/h
È
È
O30
È
HLAVNÍ MENU
O31-2
Napetovy vystup
ne
>ANO<
O1
par mer >VYS< sf
Vystupy
Max. hodnota
0.00
m3/h
È
È
6.2 Volba měřené veličiny a jednotky měření
K dispozici jsou následující měřené veličiny:
• Hmotnostní průtok
• Objemový průtok
•
•
Rychlost průtoku
•
Tepelný tok (volitelně)
Rychlost zvuku v médiu
FLUXUS měří přímo rychlost průtoku v potrubí. Objemový průtok se vypočítává
vynásobením rychlosti průtoku a průřezu potrubí. Hmotnostní průtok se vypočte
z objemového průtoku a zadané hustoty média. Při měření rychlosti zvuku v médiu se
použije záznam parametrů aktuálního měřicího kanálu (vnější průměr, síla stěny).
O1
V hlavním menu zvolte a potvrďte větev VYS.
Následuje skupina hlášení pro volbu měřené
veličiny.
O3
Zvolte požadovanou veličinu.
Potvrďte klávesou ENTER.
par mer >VYS< sf
Vystupy
Ú
Fyz. rozmer
Objemovy prutok
Rychlost toku
Hmotnosti prutok
Rychlost zvuku
Tepelny tok
O4
O5
O6
O7
volitelně
6.2.1 Měřená veličina: Objemový průtok
Je-li zvolen objemový průtok, objeví se následující hlášení „Objem v:“.
Poznámka:
Ta jednotka, která byla zvolena naposledy, bude v seznamu zobrazena jako první.
O3-1
Objem v:
m3/h
m3/min
m3/s
l/h
l/min
l/s
ugph
bls/d
E28 FLEXIM
Ú
O3-2
O3-3
O3-4
O3-5
O3-6
O3-7
O3-8
Nalistujte v seznamu požadovanou jednotku
objemového průtoku.
ugph = gallony/hodinu
bls/d = barely/den
6-3
Větev VÝSTUPY
Následující hlášení větve VYS slouží pro aktivaci teplotních kanálů.
Viz odstavec 6.3.1 „Aktivace teplotních kanálů“.
6.2.2 Měřená veličina: Rychlost průtoku
Je-li zvoleno měření rychlosti průtoku, objeví se seznam jednotek s nadpisem
„Rychlost v:“
Poznámka:
Ta jednotka, která byla zvolena naposledy, bude v seznamu zobrazena jako první.
O4-1
Rychlost v:
m/s
Nalistujte v seznamu požadovanou jednotku.
Ú
O4-2
in/s
Následující hlášení větve VYS slouží pro aktivaci teplotních kanálů.
Viz odstavec 6.3.1 „Aktivace teplotních kanálů“.
6.2.3 Měřená veličina: Hmotnostní průtok
Je-li zvoleno měření rychlosti průtoku, objeví se seznam jednotek s nadpisem
„Hm. průtok v:“
Poznámka:
Ta jednotka, která byla zvolena naposledy, bude v seznamu zobrazena jako první.
O5-1
Hm. prutok v:
kg/h
Nalistujte v seznamu požadovanou jednotku.
Ú
kg/min
g/s
t/h
O5-2
O5-3
O5-4
Následující hlášení ve větvi VYS je určena pro nastavení měření rychlosti média.
6.2.4 Měřená veličina: rychlost zvuku v médiu
Jsou-li použity zásuvné příchytné snímače, lze zvolit tuto měřenou veličinu.
O6
Ú
Fyz. rozmer
Rychlost zvuku
6-4
Chcete-li ihned zahájit měření rychlosti zvuku,
zvolte a potvrďte tuto měřenou veličinu.
E28 FLEXIM
Větev VÝSTUPY
Volba rychlosti zvuku v médiu jako měřené veličiny okamžitě ukončí větev VÝSTUPY,
protože během tohoto měření nejsou výstupy, sériové rozhraní a interní paměť pro
ukládání dat použity. Měření je zahájeno, jakmile je zvolena větev programu MĚŘENÍ.
Viz kapitola 15 ‘Měření rychlosti zvuku v médiu’.
Následující hlášení větve VYS slouží pro aktivaci teplotních kanálů.
Viz odstavec 6.3.1 'Aktivace teplotních kanálů'.
6.2.5 Měřená veličina: Množství tepla
Je-li zvoleno měření množství tepla, objeví se seznam jednotek s nadpisem „Teplo v:“
Poznámka:
Ta jednotka, která byla zvolena naposledy, bude v seznamu zobrazena jako první.
O7-1
Nalistujte v seznamu požadovanou jednotku.
Tepelny tok v: Ú
kW
O7-2
O7-3
W
MW
Další hlášení větve VYS vyžaduje zadání faktoru tlumení.
Viz odstavec 6.4 Nastavení faktoru tlumení'.
6.3 Aktivace vstupů
6.3.1 Aktivace teplotních kanálů
e-li zvoleno měření tepelného průtoku, FLUXUS automaticky aktivuje související teplotní
kanály. Proto se následující hlášení umožňující ruční aktivaci teplotních kanálů v takovém
případě neobjeví.
Poznámka:
Hlášení pro aktivaci teplotních kanálů ve větvi VYS se objeví pouze tehdy, je-li
FLUXUS vybaven teplotními kanály (volitelné).
Je-li FLUXUS vybaven doplňkovými teplotními kanály, lze měřit, ukládat a zobrazovat
také teploty T1, T2, T3 atd. Naměřené teploty nemají však žádný vliv na měření průtoku.
(Teploty lze pouze zobrazit a/nebo ukládat).
O8-1
Teplota
ne
T1
>ANO<
>ANO< znamená, že během měření průtoku
bude zobrazena teplota T1 naměřená čidlem
Pt100.
Teplotu lze také uložit, přenášet a tisknout dle nastavení výstupů.
È
E28 FLEXIM
6-5
Větev VÝSTUPY
O8-2
Teplota
ne
T2
>ANO<
Nyní se zobrazí další dostupné teplotní
kanály.
>ANO< znamená, že během měření průtoku
bude zobrazena teplota T2 naměřená čidlem
Pt100.
Teplotu lze také uložit, přenášet a tisknout dle nastavení výstupů.
O7-..
Pozor!
Aktivace měření teploty snižuje kapacitu ukládání dat.
Poznámka:
FLUXUS zobrazí chybové hlášení, pokud:
• jste nenainstalovali do potrubí teplotní snímač;
• a přitom zapomněli zadat teplotu ručně.
6.3.2 Aktivace proudových vstupů
Poznámka:
Hlášení pro aktivaci proudových vstupů ve větvi VYS se objeví pouze tehdy, je-li
FLUXUS vybaven volitelnými proudovými vstupy.
Mají-li být zobrazeny naměřené hodnoty z proudového vstupu, musí být tyto aktivovány ve
větvi VÝSTUPY:
O8-3
VSTUP
ne
I1
>ANO<
Je-li zvoleno >ANO<, bude aktivován proudový
vstup I1. Během měření lze hodnotu
aktuálního proudového vstupu
pomocí kláves se šipkami.
zobrazit
Je-li aktivováno ukládání dat nebo on-line výstup, bude hodnota
proudového vstupu rovněž automaticky ukládána nebo posílána
na sériový výstup, s četností dle nastavení odpovídajícího kanálu.
È
Je-li zvoleno >Ne<, je proudový vstup
deaktivován. Hodnota vstupu není měřena ani
ukládána.
O8-4
VSTUP
ne
I2
>ANO<
Totéž hlášení se zobrazí postupně pro
všechny dostupné proudové vstupy.
Pozor!
6-6
Je-li zvoleno >ANO<, bude aktivován proudový
vstup I2. Během měření lze hodnotu
aktuálního proudového vstupu
pomocí kláves se šipkami.
zobrazit
Je-li aktivováno ukládání dat nebo on-line výstup, bude hodnota
proudového vstupu rovněž automaticky ukládána nebo posílána
na sériový výstup, s četností dle nastavení odpovídajícího kanálu.
Je-li zvoleno >Ne<, je proudový vstup
deaktivován. Hodnota vstupu není měřena ani
ukládána.
Aktivace proudových vstupů snižuje kapacitu ukládání dat.
E28 FLEXIM
Větev VÝSTUPY
6.4 Nastavení koeficientu tlumení
Koeficient tlumení je doba integrace pro výpočet průměrné hodnoty. Silně kolísající údaj
způsobený rychlými změnami průtoku je třeba korigovat vyšším koeficientem tlumení.
V normálních podmínkách lze použít standardně nastavenou hodnotu, 10 s.
O9
Zadejte koeficient tlumení v rozsahu od 1 do
100 s a potvrďte zadanou hodnotu klávesou
Tlumeni
ENTER.
30
s
Následující hlášení ve větvi VÝSTUPY se týká ukládání naměřených hodnot.
6.5 Ukládání naměřených hodnot (interní záznam dat)
FLUXUS ukládá naměřené hodnoty ve své paměti, je-li tato funkce aktivována.
O10 Volbou >ANO< aktivujete interní záznam dat.
(Viz též odstavec 6.7, interval ukládání.)
Ukladani
ne
Další hlášení ve větvi VYS slouží pro nastavení
sérového výstupu.
>ANO<
Po zahájení měření ukládá FLUXUS postupně do paměti následující údaje (je-li ukládání
aktivováno volbou >ANO< v hlášení O9, „Ukládání naměřených hodnot“):
1.
2.
3.
Datum
Čas
Číslo měřicího místa
(pokud bylo zadáno před
zahájením měření. Viz
kapitola 5, Větev Měření).
4.
Parametry média
Parametry snímače
Dráha signálu
(odraz/diagonální)
8.
9.
Parametry potrubí
Pozor!
5.
6.
7.
Vzdálenost snímačů
Faktor tlumení
Četnost ukládání
Měřená veličina
Jednotky
Počet uložených
naměřených
hodnot
14.
Naměřené
hodnoty
FLUXUS ukládá hodnoty z max. 100 měřicích míst. Každá uložená sada parametrů
pro příslušné měřicí místo však snižuje zbývající kapacitu vnitřní paměti pro
naměřené hodnoty z příslušného měřicího místa.
F6
PAMET HODNOT
PLNA
Poznámka:
10.
11.
12.
13.
!
Je-li vnitřní paměť plná, FLUXUS přeruší
měření. Objeví se toto chybové hlášení.
Potvrďte hlášení klávesou ENTER. Objeví se
hlavní menu.
FLUXUS pokračuje v měření i přesto, že paměť je plná v případě, že je aktivován jiný
druh výstupu (sériový výstup, proudová smyčka, kmitočtový, impulsní nebo
napěťový výstup, alarm). Chybové hlášení F6, „DATA MEMORY OVERFLOW“ se
pak objevuje periodicky.
Vysvětlení, jak zajistit načtení uložených dat, najdete v kapitole 7.2 „Tisk naměřených
hodnot, 8 „Přenos naměřených dat do PC a 10 „Tisk grafu“.
E28 FLEXIM
6-7
Větev VÝSTUPY
6.6 Sériový přenos naměřených hodnot
O11
Seriovy vystup
ne
>ANO<
Výstup naměřených hodnot lze také realizovat
přes sériové rozhraní v reálném čase. Zvolíte-li
v tomto hlášení možnost >ANO<, musíte
nastavit interval ukládání. (Viz odstavec 6.7).
FLUXUS přenáší naměřené hodnoty sériovým rozhraním ve
stejném protokolu, jaký byl popsán u ukládání dat do vnitřní
paměti (viz odstavec 6.5).
Struktura formátu dat přenášených přes sériové rozhraní byla zvolena tak, aby usnadnila
import dat do PC programů (jako je např. EXCELL):
• Naměřená data jsou při výstupu vždy zformátována do tabulky. To znamená, že
všechny naměřené hodnoty pro různé veličiny, které přísluší k jednomu intervalu
měření, jsou ve výstupu na jednom řádku. Pro každou veličinu je vyhrazen jeden
sloupec (např. pro hodnotu průtoku, celkového množství v kladném směru, teplotu T1).
Sloupce jsou odděleny středníkem (;) nebo tabulátorem (ASCII znak 9).
• Každý soubor dat obsahuje na počátku textu řádek se seznam měřených veličin
oddělených znaky „\*“.
Nastavení formátu sériového výstupu
Formát sériového výstupu lze nastavit podle toho, zda jsou data posílána do PC nebo
sériové tiskárny. Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE lze zadat formát sériového výstupu, který
se nezmění ani při studeném startu (viz odstavec 7.8.7). Pomocí následujících hlášení můžete
zvolit vhodný formát.
CÍL: PC - import dat
CÍL: Externí tiskárna
Doporučuje se >ZAP<, při Doporučuje se >VYP<, všechny
exportu numerických hodnot hodnoty pak budou tisknuty ve
nebudou mezery přenášeny. sloupcích pod sebou.
Tím lze podstatně snížit
velikost přenášeného souboru
i zkrátit dobu přenosu.
SER:ruseni mezer
>VYP<
zap
>ZAP<: Všechny mezery budou při výstupu
odstraněny
Doporučené nastavení záleží Nastavení záleží na národních
na požadavcích PC programu zvyklostech v zemi uživatele.
(např. na nastavení pro
oddělovače tisíců).
SER:deset. carka
‘.’
>‘,’<
Pro nastavení znaku pro oddělení desetinné
části (tečka nebo čárka).
Doporučené nastavení závisí
na požadavcích PC programu.
Obvykle lze užít kterýkoli
z uvedených oddělovačů.
SER:odd.sloupcu
‘;’
>‘TAB’<
Sloupce lze
tabelátory.
oddělovat
středníky
>TAB< zvyšuje celkovou šířku
řádku o počet znaků, který
závisí na nastavení tabulátorů
na tiskárně.
nebo
FLUXUS může generovat následující sloupce:
Název
MERENI
Q_POS
Q_NEG
T1
T2
…
6-8
Formát
###000000.00
+00000.00
-00000.00
###000.0
###000.0
Obsah
Hodnota měřené veličiny zvolené ve větvi VÝSTUPY programu
Součet měřené veličiny v kladném směru průtoku
Součet měřené veličiny v záporném směru průtoku
teplota T1
teplota T2
Další vstupy (teplotní nebo jiné typy volitelných vstupů)
E28 FLEXIM
Větev VÝSTUPY
Sloupce v režimu ONLINE sériového výstupu (během měření)
V režimu ONLINE se generují sloupce pro všechny veličiny, které mohou být během
měření určeny. (Sloupce Q_POS a Q_NEG zůstávají prázdné, dokud není aktivováno čítání).
Při měření rychlosti průtoku nelze aktivovat čítání celkového množství a proto sloupce pro
celkové množství nejsou generovány.
Sloupce v režimu OFFLINE sériového výstupu (přenos naměřených hodnot)
V režimu OFFLINE se generují pouze ty sloupce, pro které je v příslušném souboru
uložena alespoň jedna hodnota.
(Sloupce Q_POS a Q_NEG nejsou generovány, pokud není aktivováno čítání).
6.7 Nastavení intervalu ukládání
Interval nebo četnost ukládání je nutné nastavit pro:
• interní záznam dat do paměti přístroje
• sériový výstup ONLINE
Nastavená četnost ukládání platí pro obě možnosti.
•
Poznámka:
•
Není-li aktivována ani jedna z uvedených funkcí, FLUXUS vynechá skupinu
hlášení „Četnost ukládání“.
Při vícekanálovém měření se četnost ukládání nastavuje pro každý kanál zvlášť.
Interval ukládání v sekundách by měl být větší nebo roven počtu kanálů (Jsou-li
aktivovány 2 měřicí kanály, měl by být interval ukládání nejméně 2 sekundy.)
Toto je hlášení pro nastavení četnosti ukládání:
O12-1
Ú
Ukladani
Kazdych 10 s
Ë
Ë
Ë
Ë
Kazdou
Jednou
jednou
Kazdou
Ó EXTRA
kazdou
Ë
např.
proudová
smyčka
minutu
za 10 min.
za 30 min.
hodinu
sekundu
O12-2
O12-3
O12-4
O12-5
O12-6
O12-7
Potvrďte
zvolený interval ukládání (u
vícekanálového provedení platí pro aktuální měřicí kanál)
(Listování probíhá dokola, dokud
nestisknete ENTER)
klávesou ENTER.
O12-6
Ukladani
EXTRA
E28 FLEXIM
Ú
Nalistujte v seznamu požadovaný interval
ukládání.
Zvolíte-li >EXTRA<, můžete nastavit
interval ukládání v rozsahu 1 až 43200
sekund (12 hodin) dle požadavků aplikace.
6-9
Větev VÝSTUPY
O12-8
Ukladani
2700
s
È
Další hlášení, např. proudová smyčka
Četnost ukládání ve zrychleném režimu
Je-li povolen pro příslušný kanál zrychlený režim (odstavec 5.4.5), FLUXUS nezobrazí hlášení
O-12, ale speciální hlášení pro zadání intervalu ukládání v ms:
O*
Ukladani
70
ms
Zadejte interval ukládání. Nejmenší možná
hodnota je 64 ms.
Potvrďte klávesou ENTER.
È
Další hlášení, např. proudová smyčka
Poznámka:
6 - 10
Objeví-li se hlášení O*, znamená to, že byl povolen zrychlený režim. V každém jiném
případě se objeví hlášení O12.
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7 Větev Speciální funkce programu
Ve větvi SF najdete funkce, které nejsou pro měření nezbytné.
Patří k nim následující speciální funkce:
• Grafický tisk (viz kapitolu 10).
• Tisk naměřených hodnot (přenos naměřených hodnot přes rozhraní RS232)
• Vymazání uložených hodnot
• Zadání zabezpečovacího kódu (ochrana proti přerušení měření neoprávněnou osobou)
• Zavedení/vymazání uživatelsky definovaných materiálů potrubí a médií.
• Systémová nastavení
mezi která patří: dialogy pro nastavení hodin (data a času)
dialogy pro definici vstupů
dialogy pro nastavení analogových vstupů
dialogy pro nastavení měření
dialogy pro nastavení analogových výstupů
dialogy pro nastavení interního záznamu dat
dialogy pro nastavení sériového přenosu
různé
• Informace o přístroji - výrobní číslo a volná kapacita paměti přístroje FLUXUS.
Speciální funkce lze zvolit pomocí kurzorových kláves pro pohyb nahoru a dolů. Po
provedení speciální funkce se program automaticky vrátí do hlavního menu.
E28 FLEXIM
7-1
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.1 Přehled větve SF
S1
par mer vys >SF<
Specialni funkce
È
HLAVNÍ MENU
S8-1
S4
Special. funkceÚ
Uloz akt. zaz.
È
S2
Graf mer. sad
Ulozeni akt.zaz.
Vymaz.zaz.par.
Tisk uloz.hodnot
Vymaz hodnoty
Nabij. baterie
Instal. material
Instal. medium
SYSTEMOVE nast.
Info pristroje
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S8-2
S2
Special. funkceÚ
Seznam mer. sad
Uloz par. do :Ú
Zaznam par.
01
Zaznam par.
Neukladat
14
Nabijeni baterie
(15:00) 12:30 *
S4-1
S4-14
S4-15
È
S4-16
Prepsat?
ne
>ANO<
S2-1
Vloz papir!
stiskni [ENTER]
È
S2-2
……………
Graficky tisk...
Zaznam par.
Nemazat
S2-3
Ú
01
Special. funkceÚ
Graf ze sady
14
S5-1
S5-14
S5-15
È
Graficky tisk
mer. sady: 03
È
HLAVNÍ MENU
È
Graf mer. sadÚ
pro kanal
A:
È
S3-3
Vloz papir!
stiskni [ENTER]
È
HLAVNÍ MENU
Special.funkce Ú
Vymaz hodnoty
S7-1
S3-4
……………
Tisk grafu...
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
È
P6
m/s
È
P10
mm
È
HLAVNÍ MENU
S9-1
È
S9-4
Material Ú
Stribro (33.3%)
È
HLAVNI MENU
S3-5
Zrusit tisk?
ne
>ANO<
7-2
Special.funkce Ú
Nabijeni baterie
È
(Např.
stříbro)
È
S9-5
S8
È
(Např.
stříbro)
Instal. material
edit
>SMAZAT<
È
È
È
Drsnost
0.0
S7
È
È
c-Material
1590.0
S6-2
S3-2
UZIV #2
UZIV #3
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
STRIBRO (33.3%)
……………………
................
È
S9-2
Ú
MATERIAL
UZIV #1
S9-3
S6-1
S3-1
È
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
UZIV
#1
Posl.hlavicku 01
................
È
È
HLAVNÍ MENU
È
S6
S3
nabíjení
pokračuje
v pozadí
S9-1
Special. funkceÚ
Tisk uloz.hodnot
È
HLAVNÍ MENU
S8-3
NE:
Instal. material
>EDIT<
smazat
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
Zrusit tisk?
ne
>ANO<
Stop nabijeni
ne
>ANO<
S5
Special. funkceÚ
Vymaz zaz. par.
S5-16
È
È
S9
È
HLAVNÍ MENU
Vymazat:
Zaznam par.
* indikace
nabíjení
po sekundách
Special.funkce Ú
Instal. material
È
È
h
È
È
Special.funkce Ú
Seznam mer. sad
Doba nabijeni
15.0
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
È
HLAVNÍ MENU
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S10
Special.FUNKCE Ú
Instal. medium
È
S10-1
Instal. medium
>EDIT<
smazat
È
S10-2
Ú
MEDIUM
UZIV #1
S11-2e
System.nastavenÚ
Nastaveni hodin
Dialogy/Menu
Proc. vstupy
Mereni
Proc. vystupy
Ukladani
Seriovy prenos
Ruzne
S11-1
S11-2
S11-3
S11-4
S11-5
S11-6
S11-7
S11-8
È
S11-1
Cena energie
>VYP<
zap
È
S11-2f
Para v usti
>VYP<
zap
È
S11-2g
Zpozdene mereni
>VYP<
zap
System.nastavenÚ
Nastaveni hodin
UZIV #2
UZIV #3
È
S11-2h
È
È
S11-1a
S10-3
Cas
ok
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
UZIV
#1
11:00
>NOVY<
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
Mleko
(Např.
mléko)
S11-2i
Zpozdeni chyb.h.
tlumeni >EDIT<
Cas
11:00
Nastav cas
!
Ù select
Ú
set
P12
c-Medium
1400.0
Cas
>OK<
MIN
m/s
È
S11-3
S11-1b
P13
c-Medium
1550.0
Datum 31.01.2000
ok
>NOVE<
MAX
m/s
S11-3a
Ú
A: T-pritok
Konstantni hodn.
P14
Datum 31.01.2000
Nastav datum
!
Kinem.viskozita
1.01 mm2/s
È
P15
Hustota
1.00
È
HLAVNÍ MENU
Special.funkce Ú
Instal. medium
S10-1
Instal. medium
edit
>SMAZAT<
S10-4
(Např.
mléko)
S11-2a
Obvod potrubi
>VYP<
zap
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Vstup T1
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
È
Tlak media
>VYP<
S11-2b
zap
È
È
S10-5
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
S11-2c
Mer.bod c.:
>1234<
(ÇÈÅÆ)
Draha zvuku
auto
>UZIV<
È
c1
c2
c3
c4
c5
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
S11-3d
S11-2d
S11
Ú
A: T(3)
Vstup T1
È
È
È
MAIN MENU
E28 FLEXIM
S11-2
System.nastavenÚ
Dialogy/Menu
Ú
A: T-odtok
Konstantni hodn.
S11-3c
È
Special.funkce Ú
System.nastaveni
a2
a3
a4
a5
a6
Vstup T1
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
S11-3b
È
Ú
a1
È
È
È
È
È
È
S10
Medium
Mleko
Ù volba
Ú nastav
Datum 01.02.2000
>OK<
nove
g/cm3
System.nastavenÚ
Proc. vstupy
È
È
È
S11-2j
11:11
novy
È
È
È
UKAZ STAV RELE
vyp
>ZAP<
È
È
zap
È
È
È
Tx korekce
>VYP<
Ú
A: T(4)
Vstup T1
d1
d2
d3
d4
d5
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
È
7-3
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S11-3e
A:ext.vstup(1) Ú
Vstup I1
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
e1
e2
e3
e4
e5
S11-4g
Scit. tepla+toku
>VYP<
zap
Scitani ΣQ
Skut. mereni
È
S11-4h
Preteceni
>VYP<
S11-3f
È
d3*
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
È
S11-4i
f1
f2
f3
f4
f5
È
Zachovat mnozst.
>VYP<
zap
È
S11-5
System.nastavenÚ
Proc. vystupy
S11-3g
A:ext.vstup(3) Ú
Vstup I1
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
È
g1
g2
g3
g4
g5
È
S11-3h
A:ext.vstup(4) Ú
Vstup I1
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
h1
h2
h3
h4
h5
È
S11-5a
Instal. vystup Ú
Proudovy I1
a1
a2
a3
a4
Napetovy U1
Frekvencni F1
Binarni B1
È
I1 blokovat
>NE<
ano
È
I1 povolit
ne
>ANO<
I1 Zdroj.kanal Ú
Kanal A:
S11-4a
Vyber pomer
normal
>MAX<
È
S11-4b
Rychlost toku
>NORMAL< nekor..
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
B
C
D
Y
Z
(Pokud I1
byl
blokovan)
S115c1
c1
c2
c3
c4
c5
c6
S11-5d
È
S11-4c
Potlaceni toku
>ABSOLUT< znam.
È
S11-4d
Potlaceni toku
>STAND.< vlastni
Ú
d1
d2
d3
d4
d5
d6
Mnozstvi
Teplota
Limita
Impuls
Ruzne
È
d1*
È
S11-4e
Limit rychlosti
0.0
m/s
Tok
Skut. mereni
Ú
(Je-li
možné
měření
tepla)
tok
tepelny tok
È
S11-4f
Mnozstvi tepla
[J]
>[Wh]<
È
d2*
Ú
Scitani
Q+
analogových
vstupů
d4*
Ú
Limita
R1
R2
R3
È
d5*
Ú
z x > 0
z x < 0
È
Ú
Ruzne
Rychlost zvuku
È
I1 Rozsah vyst.Ú
0/20 mA
S115e1
(Proudový
výstup)
4/20 mA
jiny rozsah..
e2
e3
È
U1 Rozsah vyst.Ú
0..1V
S115e1
(napěťový
výstup)
jiny rozsah..
e2
È
F1 Rozsah vyst.Ú
0..1kHz
S115e1
(Frekv.
výstup)
0..10kHz
jiny rozsah..
e2
e3
È
e3*
(Např.
frekv.
výstup)
È
F1 Vystup MAX
8.00 kHz
QΣQ
na přiřazení
È
F1 Vystup MIN
1.00 kHz
È
Hlášení závisí
d6*
È
Zdroj.polozka
Tok
T-odtok (T2)
T(3)=Vstup T3
T(4)=Vstup T4
Tv(=T1)-Tr(=T2)
Tv(=T1)-T3
Tr(=T2)-T3
Tv(=T1)-T4
Tr(=T2)-T4
T3-T4
Impuls
z abs (x)
È
È
Ú
Teplota
T-pritok (T1)
S11-5b
S11-4
System.nastavenÚ
Mereni
(Je-li
možné
měření
tepla)
tok
tepelny tok
zap
È
A:ext.vstup(2) Ú
Vstup I1
Ú
e3*
(Např.
frekv.
výstup)
È
È
7-4
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S11-5f1
Ú
Chyb.hodnota
Minimum(1.00kHz)
Posledni hodn.
Maximum(8.00kHz)
Jina hodnota..
((Např.
frekv.
výstup))
f2
f3
f4
È
Chyb.hodnota
...
S11-7
System.nastavenÚ
seriovy prenos
È
S11-7a
SER: zrus mezery
>VYP<
zap
g1
g2
KODAK DIKONIX
È
S11-7h
Tucny graf
>VYP<
f4*
zap
È
S11-7b
SER:deset.tecka
>‘.’<
‘,’
È
È
S11-8
System.nastavenÚ
Ruzne
S11-6
System.nastavenÚ
Ukladani
È
S11-7c
SER:odd.sloupcu
>‘;’<
tab
È
È
S11-8a
NAST. DISPLEJE
<
KONTRAST
>
S11-6a
Ukladani
>VZOREK<
S11-7g
Ú
TISKARNA
OLIVETTI JP70/90
È
S11-7d
prumer
Protokol pro
graficky tisk
È
S12
Special.funkce Ú
Info pristroje
S11-6b
Ukladani souctu
>JEDEN<
oba
È
MAIN MENU
È
S11-7e
BAUD<data par st
9600 8bit SUDA 2
È
È
S12-1
ADM6725-00000999
VOLNYCH:
18327
S11-6c
Ukladat c-Medium
vyp
>ZAP<
È
È
S11-7f
SER. PROTOKOL:
Xon/Xoff >HARDW<
È
HLAVNÍ MENU
È
7.2 Práce se záznamy parametrů
Záznam parametrů obsahuje všechny základní informace nutné pro vyhodnocení měření.
Jsou to:
• Parametry potrubí
• (Parametry snímače)
• Parametry média
• Parametry výstupů
Záznam parametrů lze vytvořit před každým měřením a uložit jej pomocí příkazu ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE. FLUXUS dokáže uchovat až 14 různých záznamů parametrů.
Chcete-li pracovat s uloženým záznamem, musíte tento záznam zvolit jako „aktuální“.
Takto lze opakující se měřicí úlohy provádět snadněji a rychleji.
7.2.1 Uložení aktuálního záznamu parametrů
Parametry je třeba nejprve zadat, jak bylo popsáno v kapitolách „Větev PARAMETRY
programu“ a „Větev VÝSTUPY programu“. Poté lze aktuální parametry uložit do paměti.
S4
Special.funkce Ú
Uloz akt. zaz.
E28 FLEXIM
Použijte hlášení S4 větve SF k uložení
zadaných dat jako aktuálního záznamu
parametrů. Potvrďte klávesou ENTER.
7-5
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S4-1
Uloz par. do: Ú
Zaznam par.
01
...
...
Neukladat
S4-15
S4-16
Prepsat
ne
È
Další paměťové místo
Objeví se hlášení "Uloz par. do:" a
nabídne výběr ze 14 pamětových míst.
Potvrďte svou volbu klávesou ENTER.
Vyberete-li a potvrdíte hlášení S4-15
"Neukládat", aktuální sada parametrů se
neuloží.
Po stisknutí klávesy ENTER, FLUXUS opustí
větev SF a vrátí se do hlavního menu.
Je-li paměťové místo už obsazeno, FLUXUS
se zeptá, zdá má původní záznam přepsat.
>ANO<
È
HLAVNÍ MENU
7.2.2 Výběr záznamu parametrů
Jsou-li záznamy parametrů uloženy v paměti, lze je snadno načíst.
Poznámka:
Volba záznamu parametrů se provádí ve větvi PARAMETRY.
Zde jsou jednotlivá hlášení podrobně, jak následují po sobě:
P1
V hlavním menu zvolte a potvrďte větev
PARAMETRY.
P2*
Objeví se hlášení "Parametry z:".
Nechcete-li načíst parametry ze záznamu,
nýbrž editovat aktuální data, stiskněte nyní
klávesu ENTER.
>PAR< mer vys sf
Parametry
Parametry z:
Aktualni
Poznámka:
Ú
Výše uvedené hlášení se objeví pouze tehdy, je-li uložen alespoň jeden záznam.
P3
Vnejsi prumer
100.0
mm
Parametry z:
P2*-15Å Zaznam par.
P2*-15Å ...
P2*-15Å Zaznam par.
7-6
Program pak pokračuje editací aktuálních
parametrů. Sekvence začíná zadáváním
vnějšího průměru potrubí.
(Podrobnosti viz kapitola 4 "Větev PARAMETRY programu".)
Ú
01
14
Chcete-li místo toho použít uložený záznam
parametrů, nalistujte v seznamu příslušný
záznam a potvrďte výběr klávesou ENTER.
P2*-1
...
P2*-14
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Parametry EDIT
ne
>ANO<
P2*-15 Toto hlášení se ptá, zda chcete parametry
editovat. Pokud ano, vyberte a potvrďte
>ANO<.
P3
Vnejsi prumer
100.0
mm
Program pak pokracuje editací aktuálních
parametrů. Sekvence začíná zadáváním
vnějšího průměru potrubí.
(Podrobnosti viz kapitola 4 "Větev PARAMETRY programu".)
0...9
C
ENTER
Parametry EDIT
>NE<
ano
zadání
vymazání
potvrzení
P2*-15 Nechcete-li záznam editovat, zvolte a potvrďte
>NE<.
Program se vrátí do hlavního menu.
7.2.3 Vymazání záznamu parametrů
S5
Special.funkce Ú
Vymaz zaz.par.
Poznámka:
Záznam parametrů lze vymazat pomocí tohoto
hlášení ve větvi SF.
Není-li uložen žádný záznam a vy zadáte volbu „Vymazat záznam parametrů“, objeví
se následující chybové hlášení:
Potvrďte klávesou ENTER.
"ZADNY ZAZNAM"
È
HLAVNÍ MENU
Smazat:
Zaznam par.
Ú
01
...
Zaznam par.
Nemazat
14
S5-1
...
S5-14
S5-15
S5-16
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
Existují-li uložené záznamy parametrů, objeví
se tato skupina hlášení. Nalistujte záznam,
který chcete vymazat, a potvrďte klávesou
ENTER.
Toto hlášení slouží jako pojistka proti
nechtěnému vymazání. Zvolte správnou
odpověď a potvrďte klávesou ENTER.
È
HLAVNÍ MENU
E28 FLEXIM
7-7
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.3 Tisk naměřených hodnot
Následující hlášení ve větvi SF, „Tisk uložených hodnot“, nabízí následující možnosti pro
výstup naměřených hodnot uložených v paměti:
• tisk na tiskárně přes sériové rozhraní přístroje FLUXUS;
• přenos dat v podobě ASCII souboru přes sériové rozhraní do počítače PC (viz kapitolu 8).
S6
Zvolte a potvrďte „Tisk uložených hodnot“.
S6-1
Připojte FLUXUS k PC nebo k tiskárně. Po
stisknutí klávesy ENTER je zahájen výstup
naměřených hodnot. Toto hlášení indikuje
zahájení přenosu dat.
S6-2
Sloupcový graf na displeji podává informaci o
průběhu přenosu dat.
Special.funkce Ú
Tisk uloz.hodnot
Pos.hlavicku 01
................
……………………
................
È
HLAVNÍ MENU
7.4 Vymazání uložených hodnot
S7
Touto speciální funkcí lze vymazat naměřené
hodnoty uložené v paměti přístroje FLUXUS.
S7-1
Toto hlášení slouží jako pojistka proti
nechtěnému vymazání. Zvolte správnou
odpověď a potvrďte klávesou ENTER.
Special.funkce Ú
Vymaz hodnoty
Opravdu smazat?
ne
>ANO<
È
HLAVNÍ MENU
7.5 Dobíjení baterie
Pozor!
•
•
Zdroj a nabíječka nejsou vodotěsné. Používejte je pouze v suché místnosti.
Pojistku typu OMF63-1,6 (1,6A/F) smí měnit pouze oprávněná osoba.
S8
Touto funkcí lze aktivovat dobíjení baterie.
S8-1
Zadejte
požadovanou
maximálně 15 h.
Special.funkce Ú
Nabij. baterie
Doba nabijeni
15.0
7-8
dobu
nabíjení,
h
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Poznámka!
Výše uvedené hlášení se neobjeví, pokud již nabíjení baterie probíhá na pozadí.
V takovém případě se místo toho objeví hlášení:
S8-2
Nabij. baterie
(15:00) 12:30 *
Během nabíjení baterie svítí tato stavová LED
červeně.
Stisknete-li
ENTER,
dobíjení
pokračuje na pozadí, a objeví se následující
hlášení:
BATTERY
S8-3
Stop nabijeni
ne
>ANO<
Je-li odpojen externí zdroj, objeví se následující chybové hlášení:
F9
ZADNY EXT. ZDROJ
(15:00) 11:00 -
FLUXUS zastaví nabíjení. Zbývající doba
nabíjení se uloží do paměti (např. 11:00).
Jakmile je zdroj znovu připojen, nabíjení
pokračuje po zbytek zadané doby.
Nastane-li během nabíjení chyba, např.
výpadek napájení, stavová LED bliká (0.5 Hz).
BATTERY
Pozor!
>ANO< a ENTER zastaví proces nabíjení
baterie. Objeví se hlavní menu.
>NE< a ENTER způsobí, že nabíjení pokračuje
v pozadí. Objeví se hlavní menu.
Pokud nabíjení neprobíhá na pozadí, objeví se
po jeho ukončení toto hlášení.
**Nabijeni**
**
Hotovo
**
Pozor!
(15:00) je celkový zadaný čas nabíjení.
12:30 je zbývající čas do konce nabíjení.
* signalizuje blikáním ve vteřinových intervalech průběh nabíjení
•
•
•
•
•
•
V přístroji FLUXUS lze použít jedině baterie určené výrobcem.
Tyto baterie dodává pouze výrobce přístroje FLUXUS nebo jeho autorizovaní
distributoři.
Použití jednorázových baterií je zakázáno.
Dejte pozor na správné zasunutí konektoru (dle tvaru), což zabraňuje
přepólování.
Doba nabíjení baterie je 15h. Proud je 400mA.
Před nabíjením nechte baterie co nejvíce vybít. FLUXUS signalizuje vybitou
baterii takto:
LOW BATTERY!
E28 FLEXIM
7-9
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.6
Zadání/zrušení uživatelské definice materiálu
FLUXUS umožňuje uživateli definovat 3 různé materiály potrubí. Pro popis materiálu lze
využít 95 ASCII znaků (malá a velká písmena bez diakritiky a speciální znaky [! ? ″ + - ( ) > < % * apod.]).
Maximální délka názvu je 16 znaků. Materiál zadaný uživatelem se bude objevovat ve
skupinách hlášení „Materiál potrubí“ a „Výstelka“ ve větvi PARAMETRY programu, spolu
se standardními materiály. Uživatelsky definovaný materiál zůstane v paměti i po
studeném startu.
7.6.1 Zadání/Přejmenování
S9
Special.funkce Ú
Instal. material
V tomto hlášení je možné definovat nebo
přejmenovat uživatelsky definovaný materiál.
Potvrďte klávesou ENTER.
S9-1
Vyberte a potvrďte >EDIT<.
Instal. material
>EDIT<
smazat
MATERIAL
UZIV #1
UZIV
UZIV
S9-2
Vyberte jednu ze tří adres.
S9-3
Při editaci názvu
následující klávesy:
Ú
#2
#3
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
UZIV #1
O-
O
O+
materiálu
používejte
pro přesun kurzoru na příslušný znak.
ON
pro ruční listování nahoru a dolů v sadě
ASCII znaků.
O OFF
NEXT
pro listování v sadě ASCII znaků
automaticky. Následující ( ) nebo předchozí
( ) znaky se objevují v sekundových
intervalech. Stisknutím libovolné klávesy
automatické listování zastavíte.
přepíná mezi malými a velkými písmeny.
MUX
NEXT
MUX
vymaže znak a nahradí ho mezerou.
DISP
změní editovaný znak na „A“.
změní editovaný znak na „Z“.
DISP
obnoví znak, který byl na tomto místě
před zahájením editace.
7 - 10
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
ENTER
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
STRIBRO (33.3%)
P6
c-Material
1590.0
m/s
P10
Drsnost
0.0
zakončí definici názvu materiálu.
(V příkladu stříbra).
mm
Pro uživatelský materiál je nutné zadat
příslušné parametry. Proto se po zadání názvu
objeví hlášení P6 a P10. Zadávání údajů je
stejné, jako ve větvi PARAMETRY.
Materiál potrubí/'Jiný materiál' (viz odstavec 4.2.3):
0...9 zadání údaje
C
vymazání
ENTER
potvrzení
Objeví se hlavní menu.
7.6.2 Vymazání
Pokud nechcete, aby se uživatelsky definovaný materiál nadále objevoval mezi materiály
v seznamu při zadávání parametrů, musíte jej vymazat. Parametry tohoto materiálu však
zůstanou uloženy v pevné paměti.
S9-1
Vyberte a potvrďte >SMAZAT<.
Instal. material
edit
>SMAZAT<
S9-4
Ú
MATERIAL
STRIBRO (33.3%)
UZIV
UZIV
Vyberte a potvrďte uživatelský materiál, který
má být vymazán. (Např. stříbro).
Skupina hlášení obsahuje:
• uživatelsky definované materiály, např. stříbro
• uživatelské materiály, které byly vymazány, ale jejichž údaje
zůstaly uloženy v pevné paměti, např. Uziv. 1 a Uziv. 2)
#2
#3
S9-5
Opravdu smazat?
>NE<
ano
Při tomto hlášení si můžete rozmyslet, zda
chcete materiál opravdu vymazat. Vyberte a
potvrďte odpověď klávesou ENTER.
FLUXUS nyní bude aktualizovat pevnou paměť (asi vteřinu). Pak se opět objeví hlavní
menu.
7.7 Zadání/zrušení uživatelsky definovaného média
FLUXUS umožňuje uživateli definovat 3 různá média. Pro popis média lze využít 95 ASCII
znaků (malá a velká písmena bez diakritiky a speciální znaky [! ? ″ + - ( ) > < % * apod.]). Maximální délka
názvu je 16 znaků. Médium zadané uživatelem se bude objevovat ve skupině hlášení
„Médium“ ve větvi PARAMETRY programu, spolu se standardními médii. Uživatelsky
definované médium zůstane v paměti i po studeném startu nebo odpojení napájení.
E28 FLEXIM
7 - 11
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.7.1 Zadání/Přejmenování
S10
Special.funkce Ú
Instal. medium
V tomto hlášení je možné definovat nebo
přejmenovat uživatelsky definované médium.
Potvrďte klávesou ENTER.
S10-1
Vyberte a potvrďte >EDIT<.
Instal. medium
>EDIT<
smazat
MEDIUM
UZIV #1
UZIV
UZIV
S10-2
Vyberte jednu ze tří adres.
S10-3
Při editaci názvu média používejte následující
klávesy:
Ú
#2
#3
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
UZIV #1
O-
O+
pro přesun kurzoru na odpovídající
znak.
O
ON
pro listování nahoru a dolů v sadě
ASCII znaků ručně.
O OFF
NEXT
pro listování v sadě ASCII znaků
automaticky. Následující ( ) nebo předchozí
( ) znaky se objevují v sekundových
intervalech. Stisknutím libovolné klávesy
automatické listování zastavíte.
MUX
NEXT
MUX
přepíná mezi
písmeny.
malými
a
velkými
vymaže znak a nahradí ho mezerou.
DISP
DISP
změní editovaný znak na „A“.
změní editovaný znak na „Z“.
obnoví znak, který byl na tomto místě
před zahájením editace.
EDIT TEXT(ÇÈÅÆ)
MLEKO
7 - 12
ENTER
ukončí zadávání názvu média.
(Např. mléko)
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
P12
c-Medium
1400.0
MIN
m/s
P13
c-Medium
1550.0
MAX
m/s
Pro uživatelské médium je nutné zadat
příslušné parametry. Proto se po zadání
názvu objeví hlášení P12 až P15.
Zadávání údajů je stejné, jako ve větvi
PARAMETRY
'Médium' (viz odstavec 4.3):
0...9 zadání údaje
C
vymazání
ENTER
potvrzení
P14
Kinem.viskozita
1.01 mm2/s
P15
Hustota
1.00
g/cm3
Objeví se hlavní menu.
7.7.2 Vymazání
Pokud nechcete, aby se uživatelsky definované médium nadále objevovalo mezi médii
v seznamu při zadávání parametrů, musíte jej vymazat. Parametry tohoto média však
zůstanou uloženy v pevné paměti.
S10-1
Vyberte a potvrďte >SMAZAT<.
Instal. medium
edit
>SMAZAT<
S10-4
MEDIUM
Mleko
UZIV
UZIV
Ú
Vyberte a potvrďte uživatelské médium, které
má být vymazáno. (Např. mléko).
Skupina hlášení obsahuje:
• uživatelsky definovaná média, např. mléko
• uživatelská média, která byla vymazána ale jejichž údaje
zůstaly uloženy v pevné paměti, např. Uziv. 1 a Uziv. 2)
#2
#3
S10-5
Opravdu smazat?
>NE<
ano
Při tomto hlášení si můžete rozmyslet, zda
chcete médium opravdu vymazat. Vyberte a
potvrďte odpověď klávesou ENTER.
FLUXUS nyní bude aktualizovat pevnou paměť (asi vteřinu). Pak se opět objeví hlavní
menu.
7.8 Systémová nastavení
S11
Special.funkce Ú
System.nastaveni
E28 FLEXIM
Toto hlášení umožňuje nastavovat řadu
různých funkcí či zadat určité hodnoty. Tato
nastavení odolávají studenému startu.
Potvrďte klávesou ENTER.
7 - 13
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.8.1 Nastavení hodin
FLUXUS má hodiny napájené z baterie. Během měření jsou data automaticky
označována datumem a časem.
Nastavení času
S11-1
System.nastavenÚ
Nast. hodin
CAS
ok
11:00
>NOVY<
V této skupině hlášení lze zobrazit nebo
změnit nastavení hodin.
S11-1a >OK< a ENTER potvrzují zobrazený čas.
Objeví se hlášení pro nastavení data.
>NOVY< a ENTER umožňují změnit nastavení
času.
Nyní lze změnit nastavený čas.
CAS
11:00
Nastav cas
!
OO
O+
a
volí číslici v časovém údají.
ON
a
nastavují čas.
Potvrďte nastavení klávesou ENTER.
O OFF
CAS
>OK<
Poznámka:
11:11
novy
Hlášení ukazuje nově nastavený čas a čeká
na potvrzení.
Ù
volba
ENTER
potvrzení
Chcete-li, můžete nyní změnit čas podruhé.
Nastavení data
DATUM 31.01.2000
ok
>NOVE<
S11-1b >OK< a ENTER potvrzují zobrazené datum.
Objeví se hlavní menu.
>NOVE< a ENTER umožňují změnit datum.
V tomto hlášení je možné změnit datum.
DATE 31.01.2000
Nastav datum
!
OO
O+
a
volí den, měsíc a rok.
ON
a
nastavují datum.
Potvrďte nastavení klávesou ENTER.
O OFF
DATUM 01.02.2000
>OK<
nove
Hlášení zobrazí nově nastavené datum a čeká
na potvrzení.
Poznámka:
Chcete-li, můžete nyní datum znovu změnit.
Jinak:
jakmile potvrdíte nové datum klávesou ENTER, objeví se hlavní menu.
7 - 14
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
7.8.2 Dialogy/Menu
S11-2
System.nastavenÚ
Dialogy/Menu
Obvod potrubí
vyp
>ZAP<
Ve skupině hlášení „Systémová nastavení“
vyberte a potvrďte „Dialogy/Menu“. Objeví se
postupně následující hlášení, jejichž význam
je popsán v příslušných kapitolách:
S11-2a Volba >ZAP< potvrzená klávesou ENTER
Vám umožní zadávat ve větvi PARAMETRY
místo průměru potrubí jeho obvod (viz odstavec
4.2.1).
Tlak media
vyp
>ZAP<
S11-2b >ZAP< a ENTER Vám umožní zadat ve větvi
PARAMETRY tlak média (viz odstavec 4.3.5).
>OFF< znamená, že FLUXUS pro všechny
výpočty zahrnují tlak média použije hodnotu
1.00 bar.
Mer.bod c.:
>1234< (ÇÈÅÆ)
S11-2c Vyberte jeden ze dvou způsobů identifikace
měřicího místa. Odpovídající číslo měřicího
místa zadejte ve větvi MĚŘENÍ (viz odstavec
5.2.1).
Draha zvuku
auto
>UZIV<
S11-2d >UZIV< a ENTER umožňuje zadat numericky
faktor dráhy signálu, místo jednoduché volby
mezi odrazovou a diagonální metodou.
>AUTO< a ENTER umožňuje volit pouze mezi
odrazovou a diagonální metodou (viz odstavec
5.2), numerické zadání dráhy signálu bude
možné jen v superuživatelském režimu. (Viz
odstavec 9.3)
Cena energie
>VYP<
zap
Para na pritoku
>VYP<
zap
Zpozdene mereni
>VYP<
zap
Tx Kor. offset
>VYP<
zap
E28 FLEXIM
S11-2e >ZAP< a ENTER umožňují zadat cenu
energie na kWh, aby během měření tepla bylo
možné zobrazit spotřebu přímo v penězích.
(Viz odstavec 11.4).
S11-2f >ZAP< a ENTER umožňují měřit množství
tepla přestože se médium na přítoku mění
v páru. (Viz odstavec 11.5).
S11-2g >ZAP< a ENTER Vám umožní zahájit měření
se zpožděním (viz kapitola 14).
S11-2h >ZAP< a ENTER Vám umožní zadat hodnotu
odchylky měření pro všechny teplotní kanály
při měření množství tepla (viz odstavec 11.3).
7 - 15
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Chyb.hod.-zpoz.
tlumeni >EDIT<
S11-2i >EDIT< a ENTER Vám umožní zadat
zpoždění chybové hodnoty. Nezadáte-li ji,
použije se hodnota tlumení. (Viz odstavec 13.2.1)
UKAZ STAV RELE
vyp
>ZAP<
S11-2j >ZAP< a ENTER umožní listovat seznamem
relé.
(Viz odstavec 13.4 ‘Nastavení alarmu’)
Poznámka:
FLUXUS ukládá změny v nastavení „Dialogy/Menu“ po ukončení této
skupiny do pevné paměti. Po dobu ukládání je zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
7.8.3 Nastavení měřicích vstupů
Přiřazení teplotních vstupů měřicím kanálům
Pro měření množství tepla (viz kapitolu 11) je nutné kromě průtoku měřit dvě teploty (přítok,
odtok). FLUXUS může být vybaven až čtyřmi teplotními vstupy. Je tedy možné měřit
nezávisle množství tepla pro jeden nebo dva ze čtyř měřicích kanálů pro měření průtoku
(maximální konfigurace). FLUXUS navíc umožňuje přiřadit teplotní vstup libovolnému
měřicímu kanálu, a to z těchto důvodů:
• měřená teplota může být využita několika kanály (např. při společném přítoku);
• každý měřicí kanál má přístup k datům ze 4 teplotních vstupů (1 x přítok, 1 x odtok, 2 x
další teploty); tyto dvě teploty mohou být ukládány (dle četnosti ukládání dat do vnitřní
paměti) a zpracovány později;
• Teploty pro přítok a odtok mohou být zadány jako konstanty.
Rozhodněte pro každý měřicí kanál, zda, příp.
které teploty mají být ze 4 možných teplotních
vstupů načítány.
Konfigurace (příklad):
Plně vybavený přístroj FLUXUS (4 x měřicí kanály, 4 x měření teploty) lze nakonfigurovat
například takto:
7 - 16
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Měřicí kanál A
Teplotní vstup:
teplota přítoku TV
teplota odtoku TR
měření množství tepla
T1
T2
možné
Měřicí kanál C
teplota přítoku TV
teplota odtoku TR
měření množství tepla
Teplotní vstup:
teplota přítoku TV
teplota odtoku TR
měření množství tepla
Měřicí kanál B
konstanta
T4
možné
Měřicí kanál D
teplota přítoku TV
teplota odtoku TR
jiné teploty
měření množství tepla
Teplotní vstup:
T1
T3
možné
Teplotní vstup:
T1
T2
NE
Kanál D nelze v tomto příkladě využít pro měření množství tepla. Teploty T1 a T2 však
mohou být zobrazeny a uloženy s četností ukládání nastavenou pro kanál D.
S11-3
Vyberte a potvrďte volbu „Proc. vstupy“ ve
skupině hlášení „Systémová nastavení“.
Objeví se následující hlášení:
S11-3a
Vyberte a potvrďte teplotní vstup, který
chcete definovat jako vstup pro měření
teploty na přítoku pro kanál A.
System.nastavenÚ
Proc. vstupy
A: T-pritok
Konstantni
Ú
a1
a2
a3
a4
a5
a6
Vstup T1
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
S11-3b
A: T-odtok
Konstantni
Ú
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Vstup T1
Vstup T2
Vstup T3
Vstup T4
Nemereno
S11-3c
A: T(3)
Vstup T1
vstup T2
vstup T3
vstup T4
Nemereno
E28 FLEXIM
Ú
c1
c2
c3
c4
c5
Teplota na přítoku je zadána ručně jako konstanta před
zahájením měření.
TV = T1
TV = T2; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T2 existuje.
TV = T3; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T3 existuje.
TV = T4; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T4 existuje.
Měřicímu kanálu A není přiřazena na přítoku žádná teplota.
Vyberte a potvrďte teplotní vstup, který
chcete definovat jako vstup pro měření
teploty na odtoku pro kanál A.
Teplota na odtoku je zadána ručně jako konstanta před
zahájením měření.
TR = T1
TR = T2; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T2 existuje.
TR = T3; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T3 existuje.
TR = T4; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T4 existuje.
Měřicímu kanálu A není přiřazena na odtoku žádná teplota.
Vyberte a potvrďte teplotní vstup, který
chcete definovat jako
třetí vstup pro měření teploty pro kanál A.
T(3) = T1
T(3) = T2; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T2 existuje.
T(3) = T3; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T3 existuje.
T(3) = T4; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T4 existuje.
Měřicímu kanálu A není přiřazena žádná teplota na teplotním
vstupu T (3).
7 - 17
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S11-3d
Ú
A: T(4)
Vstup T1
d1
d2
d3
d4
d5
vstup T2
vstup T3
vstup T4
Nemereno
Poznámka:
Vyberte a potvrďte teplotní vstup, který
chcete definovat jako čtvrtý vstup pro měření
teploty pro kanál A.
T(4) = T1
T(4) = T2; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T2 existuje.
T(4) = T3; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T3 existuje.
T(4) = T4; objevuje se pouze pokud teplotní vstup T4 existuje.
Měřicímu kanálu A není přiřazena žádná teplota na teplotním
vstupu T (4).
FLUXUS ukládá změny v nastavení „Proc. vstupy“ po ukončení této skupiny
do pevné paměti. Po dobu ukládání je zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
Pozor!
Stejný postup jako u kanálu A se uplatní také u ostatních kanálů, které na Vašem
přístroji FLUXUS máte k dispozici.
Poslední dialog před uložením nastavení by v našem příkladu vypadal takto:
.....d2
D: T(4)
Vstup T2
Ú
Teplotní vstup T2 byl definován jako čtvrtý teplotní kanál pro
měřicí kanál D.
Další poznámky:
• Při konfiguraci se v hlášeních nabízejí jen ty teplotní vstupy, které jsou v přístroji
skutečně zabudovány.
• Změny v konfiguraci měřicích vstupů budou uloženy jen tehdy, pokud projdete pro
daný měřicí kanál všechny čtyři teplotní kanály (TV, TR, T(3) a T(4)).
• Ve větvi VÝSTUPY je možné aktivovat jen ty teplotní kanály, které byly výše uvedeným
postupem nakonfigurovány (viz odstavec 6.3).
• Měřicí veličina „množství tepla“ (tepelný průtok) se ve větvi VÝSTUPY objevuje jen
tehdy, pokud byl definován teplotní vstup (nebo konstantní teplota) pro přítok i odtok.
• Teplotní kanály příslušného měřicího kanálu se na displeji a v jiných výstupních
sestavách přístroje FLUXUS objevují vždy pod jménem teplotního vstupu, tedy T1, T2
atd. (= popis svorek). Pouze je-li přiřazena konstantní teplota, používá FLUXUS
označení dle funkce („TV nebo „TR“).
Pokud sami upravujete desku teplotních vstupů, musíte přístroj FLUXUS nechat projít
studeným startem (RESTART nebo vypnutí a zapnutí napájení), aby mohl detekovat nové
teplotní vstupy.
Přiřazení proudových vstupů měřicím kanálům
FLUXUS může být vybaven maximálně 4 proudovými vstupy. Proudový vstup (stejně jako
jakýkoli jiný měřicí vstup) musí být přiřazen měřicímu kanálu. Vstup lze použít (pro
měření, zobrazení a ukládání dat) až po tomto přiřazení. FLUXUS umožňuje libovolné
přiřazení proudových vstupů, protože:
7 - 18
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
• hodnota proudového vstupu může být využita několika měřicími kanály (např. společný
přítok);
• každý měřicí kanál může mít přístup k datům ze čtyř proudových vstupů;
• můžete sami rozhodnout, že kanál některý proudový vstup nebude využívat
(‘Nemereno’).
S11-3
System.nastavenÚ
Proc. vstupy
Vyberte a potvrďte volbu „Proc. vstupy“ ve
skupině hlášení „Systémová nastavení“.
Objeví se následující hlášení.
Je-li FLUXUS vybaven teplotními vstupy, objeví se nejprve hlášení týkající se těchto
vstupů.
A: T-pritok
S11-3a
Tiskněte ENTER,
následující hlášení.
S11-3e
Vyberte a potvrďte proudový vstup, který
chcete přiřadit kanálu A jako externí vstup
(1).
Ú
dokud
A:ext.vstup(1) Ú
Vstup I1
e1
Přiřazen vstup I1.
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
e2
e3
e4
e5
I2 se objeví, pouze pokud existuje.
S11-3f
A:ext.vstup(2) Ú
Vstup I1
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
f1
neobjeví
I3 se objeví, pouze pokud existuje.
I4 se objeví, pouze pokud existuje.
Žádný proudový vstup není přiřazen.
Vyberte a potvrďte proudový vstup, který
chcete přiřadit kanálu A jako externí vstup
(2).
Přiřazen vstup I1.
f2
f3
f4
f5
S11-3g
I2 se objeví, pouze pokud existuje.
I3 se objeví, pouze pokud existuje.
I4 se objeví, pouze pokud existuje.
Žádný proudový vstup není přiřazen.
Vyberte a potvrďte proudový vstup, který
chcete přiřadit kanálu A jako externí vstup
(3).
A:ext.vstup(3) Ú
Vstup I1
g1
Přiřazen vstup I1.
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
g2
g3
g4
g5
I2 se objeví, pouze pokud existuje.
E28 FLEXIM
se
I3 se objeví, pouze pokud existuje.
I4 se objeví, pouze pokud existuje.
Žádný proudový vstup není přiřazen.
7 - 19
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S11-3h
Vyberte a potvrďte proudový vstup, který
chcete přiřadit kanálu A jako externí vstup
(4).
A:ext.vstup(4) Ú
Vstup I1
h1
Přiřazen vstup I1.
Vstup I2
Vstup I3
Vstup I4
Nemereno
h2
h3
h4
h5
I2 se objeví, pouze pokud existuje.
Poznámka:
I3 se objeví, pouze pokud existuje.
I4 se objeví, pouze pokud existuje.
Žádný proudový vstup není přiřazen.
FLUXUS ukládá změny v nastavení „Proc. vstupy“ po ukončení této skupiny
do pevné paměti. Po dobu ukládání je zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
Pozor!
Stejný postup jako u kanálu A se uplatní také u ostatních kanálů, které na Vašem
přístroji FLUXUS máte k dispozici.
Poslední dialog před uložením nastavení by v našem příkladu vypadal takto:
.........h5
D:ext.vstup(4) Ú
Nemereno
S11-3
System.nastavenÚ
Proc. vstupy
Jakmile se znovu objeví toto hlášení, je
definice měřicích vstupů ukončena. FLUXUS
nyní nastavení vstupů uloží.
Další poznámky:
• Nastavení a změny měřicích kanálů je uloženo, až projdete všechna čtyři menu, tj.
ext.vstup(1), ext.vstup(2), ext.vstup(3) a ext.vstup(4) pro tento kanál.
• Výsledek nastavení kanálů se projeví ve větvi VÝSTUPY. Pouze přiřazené proudové
vstupy lze aktivovat (viz odstavec 6.3.2).
7.8.4 Měření
S11-4
System.nastavenÚ
Mereni
7 - 20
Ve skupině hlášení „Systémová nastavení“
vyberte a potvrďte „Měření“. Objeví se
postupně následující hlášení, jejichž význam
je popsán v odpovídajících kapitolách:
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Cetnost mereni:
normal
>MAX<
Rychlost toku
>NORMAL< nekor.
S11-4a Zde spolu s nastavením četnosti měření
rozhodujete i o příkonu přístroje. >MAX< je
standardní nastavení. Měření je prováděno
neustále. Zvolíte-li četnost >NORMAL<, je
měření prováděno s četností asi 20% ve
srovnání s maximální četností. To znamená,
že v tomto režimu je příkon přístroje o 80%
menší než při maximální četnosti měření. Toto
nastavení je často nezbytné pro dlouhodobá
měření.
S114b
>NORMAL< znamená, že rychlost průtoku je
vždy korigována podle předpokládaného
profilu průtoku.
>NEKOR.< znamená, že pro výstup a
ukládání je použita nekorigovaná rychlost. (Viz
odstavec 5.4.1)
Potvrďte volbu klávesou ENTER. Objeví se
hlavní menu
Potlaceni toku
>ABSOLUT< znam
Potlaceni toku
>STANDARD< uziv
S11-4c Vyberete-li >ABSOLUT<, bude uživatelsky
definovaná úroveň průtoku, při které FLUXUS
vyhodnotí průtok jako nulový, nezávislá na
znaménku, které určuje směr průtoku.
V takovém případě je třeba nastavit pouze
jednu mezní hodnotu pro potlačení průtoku.
S touto mezní hodnotou je pak porovnávána
absolutní hodnota naměřeného průtoku.
Vyberete-li
>ZNAM<,
bude
uživatelsky
definovaná úroveň průtoku, při které FLUXUS
vyhodnotí průtok jako nulový, závislá na
směru průtoku. Je tedy možno zadat dvě
nezávislé hodnoty, pro kladný a záporný směr
průtoku (Viz odstavec 5.3.3)
S11-4d >STANDAD<, FLUXUS používá standardní
hodnotu 5 cm/s pro potlačení průtoku.
Zvolte >USER<, chcete-li sami definovat
mezní hodnotu pro potlačení průtoku, ať už
závisle nebo nezávisle na směru průtoku.
Největší možná hodnota je 12.7 cm/s. (Viz
odstavec 5.3.3)
S11-4e Můžete zde nastavit horní limit rychlosti.
Limit rychlosti
24.0
m/s
Scitani tepla
>[J]<
[Wh]
E28 FLEXIM
Zadejte údaj v rozmezí 0.1 až 25.5 m/s, dle
aplikace. (Zadání 0.0 vypíná testování rychlosti.) (Viz
odstavec 5.4.4)
S11-4f Zde definujete základní jednotku pro měření
množství tepla (totalizátor tepelného průtoku).
Toto nastavení se nezmění při studeném
startu. Můžete volit mezi jednotkou SI (Jouly)
a wathodinami (viz odstavec 11.3).
7 - 21
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Scit. tepla+toku
>VYP<
zap
Preteceni
>VYP<
zap
S11-4g Zvolte >ZAP<, chcete-li během měření
množství tepla ukládat i hodnotu celkového
průtoku.
(Viz odstavec 11.3)
S11-4h >ZAP<: Součet se resetuje na nulu, jakmile
dosáhne hodnoty ±9999999999 (podobně jako
vodoměry).
>VYP<: Numerická hodnota součtu roste až
do vnitřního limitu 1038. Hodnota je v případě
nutnosti zobrazena v exponenciálním tvaru
(±1.00000E10). (Viz odstavec 5.3.4)
Zachovat mnozst.
vyp
>ZAP<
Poznámka:
S11-4i Tato funkce se týká bezpečnosti dat.
>ZAP<: Při přerušení měření se zachovává
hodnota totalizérů.
>VYP<: Po novém zahájení přerušeného
měření se totalizéry resetují na 0.000.
FLUXUS ukládá změny v nastavení systémových hlášení ze skupiny
„Měření“ po ukončení této skupiny do pevné paměti. Po dobu ukládání je
zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
7.8.5 Měřicí výstupy
FLUXUS může být vybaven různými měřicími výstupy (proudový, napětový, kmitočtový,
impulsní výstup, alarm). Pro každý použitý výstup musíte projít následující skupinou
hlášení.
S11-5
System.nastavenÚ
Proc. vystupy
Instal. vystup Ú
Proudovy I1
Proudovy I1
(9)
Napetovy U1
Frekvencni F1
Binarni B1
7 - 22
Ve skupině hlášení „Systémová nastavení“
vyberte a potvrďte „Proc. výstupy“.
Objeví se následující hlášení.
(Další informace najdete v příslušných odstavcích kapitoly 13,
„Měřicí vstupy a výstupy“.)
S11-5a Vyberte a potvrďte výstup, který chcete
aktivovat.
a1
(V seznamu budou pouze výstupy, které jsou v přístroji opravdu
zabudovány)
9 = tento výstup již byl definován.
a2
a3
a4
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
I1 blokovat
>NE<
ano
S11-5b Toto hlášení se objeví v případě, že výstup už
je použit.
Volbou a potvrzením >ANO< tento výstup
zablokujete.
V případě, že výstup ještě není použit, objeví
se toto hlášení.
Vyberete-li >NE< zablokujete tuto možnost a
instalace se ukončí.
I1 povolit
ne
>ANO<
I1 Zdroj.kanalÚ
Kanal A:
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
S11-5c Vyberte a potvrďte měřicí nebo virtuální kanál,
který chcete využít jako zdrojový kanál pro
proudový výstup I1.
c1
c2
c3
c4
c5
c6
B:
C:
D:
Y:
Z:
I1 Zdroj. pol. Ú
Tok
Limit
Impuls
Ruzne
d4
d5
d6
Skut. mereni
tepelny tok
Q+
QΣQ
E28 FLEXIM
Měřicí kanál D (je-li k dispozici)
Zdrojovou položkou je rychlost průtoku nebo tepelný průtok.
Zdrojovou položkou je hodnota totalizéru.
Zdrojovou položkou je teplota nebo rozdíl teplot. (Tato možnost
se objeví, pokud byl kanálu přiřazen alespoň jeden teplotní
vstup.)
Zdrojovou položkou je hlášení o překročení (alarm).
Výstup je použit jako impulsní výstup.
d1 Toto hlášení se objeví v případě, kdy je
FLUXUS vybaven pro sčítání množství tepla a
jako údaj (zdrojovou položku) v předchozím
hlášení vyberete „Průtok“. Vyberte a potvrďte
odpovídající výstupní veličinu.
Výstup odpovídá té veličině (objem průtoku, rychlost průtoku,
hmotnostní průtok, tepelný průtok), která byla zvolena ve větvi
VÝSTUPY (viz odstavec 6.2).
Výstup odpovídá takové veličině, která je založena na měření
průtoku (nikoli tepla - tj. rychlost průtoku, objemový nebo
hmotnostní průtok).
Výstupní veličinou je tepelný průtok, je-li to možné.
prutok
Soucet
Měřicí kanál C (je-li k dispozici)
závisí na typu výstupu. U binárního výstupu se objeví jen
„Limita“ a „Impuls“)
Soucet
Teplota
Ú
Měřicí kanál B
S11-5d Vyberte a potvrďte údaj, který má být přiřazen
proudovému výstupu I1. (Údaje, které lze přiřadit,
d1
d2
d3
Prutok
Měřicí kanál A
Ú
d2 Toto hlášení se objeví v případě, že jste jako
zdrojovou položku vybrali „Součet“.
Vyberte a potvrďte odpovídající typ součtu (Viz
odstavec 5.3.4).
Výstupem je celkový součet v kladném směru průtoku.
Výstupem je celkový součet v záporném směru průtoku.
Výstupem je rozdíl celk. průtoku v kladném a záporném směru.
7 - 23
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Soucet Q+
Toto hlášení se objeví v případě, kdy je FLUXUS
vybaven pro sčítání množství tepla a jako údaj
(zdrojovou položku) v předchozích hlášeních
vyberete
„Součet Q+“. Vyberte a potvrďte
odpovídající výstup (viz odstavec 5.3.4).
Ú
Skut. mereni
Výstup odpovídá veličině v kladném směru (objem průtoku, rychlost
průtoku, hmotnostní průtok, tepelný průtok), která byla zvolena ve
větvi VÝSTUPY (viz odstavec 6.2).
Výstup odpovídá veličině v kladném směru která je založena na
měření průtoku (nikoli tepla - tj. rychlost průtoku, objemový nebo
hmotnostní průtok).
Výstupní veličinou je kladný tepelný průtok, je-li to možné.
prutok
tepelny tok
Soucet Q-
Toto hlášení se objeví v případě, kdy je FLUXUS
vybaven pro sčítání množství tepla a jako údaj
(zdrojovou položku) v předchozích hlášeních
vyberete
„Součet Q-“. Vyberte a potvrďte
odpovídající výstup (viz odstavec 5.3.4).
Ú
Skut. mereni
Výstup odpovídá veličině ve zpětném směru (objem průtoku,
rychlost průtoku, hmotnostní průtok, tepelný průtok), která byla
zvolena ve větvi VÝSTUPY (viz odstavec 6.2).
Výstup odpovídá veličině, založené na měření průtoku (nikoli tepla tj. rychlost průtoku, objemový nebo hmotnostní průtok) ve zpětném
směru.
Výstupní veličinou je záporný tepelný průtok, je-li to možné.
prutok
tepelny tok
∑ Q
Ú
Skut. mereni
Výstup je součet veličiny v obou směrech (objem průtoku, rychlost
průtoku, hmotnostní průtok, tepelný průtok), zvolené ve větvi
VÝSTUPY (viz odstavec 6.2).
Výstup je součet průtoku v obou směrech (nikoli tepla - tedy
rychlosti průtoku, objemového nebo hmotnostního průtoku).
Výstupní veličinou je tepelný průtok v obou směrech, je-li to možné.
prutok
tepelny tok
Teplota
Toto hlášení se objeví v případě, kdy je FLUXUS
vybaven pro sčítání množství tepla a jako údaj
(zdrojovou položku) v předchozích hlášeních
vyberete
„Součet ∑Q“. Vyberte a potvrďte
odpovídající výstup (viz odstavec 5.3.4).
Ú
d3 Toto hlášení se objeví v případě, že jste jako
zdrojovou položku vybrali „teplotu“. (Seznam obsahuje
pouze teplotní vstupy přiřazené k danému měřicímu kanálu. Zde
nicméně uvádíme kompletní seznam.)
Vyberte a potvrďte požadovaný údaj.
T-pritok
(T1)
T-odtok
(T2)
T(3)=Vstup
T3
T(4)=Vstup
T4
Tv(=T1)-Tr(=T2)
Tv(=T1)-T3
Tr(=T2)-T3
Tv(=T1)-T4
Tr(=T2)-T4
T3-T4
7 - 24
TI pro tepelný průtok
TO pro tepelný průtok
další přiřazený teplotní vstup
další přiřazený teplotní vstup
rozdíl mezi základní teplotou a teplotou zpětného průtoku
rozdíl mezi základní teplotou a T(3)
rozdíl mezi teplotou zpětného průtoku a T(3)
rozdíl mezi základní teplotou a T(4)
rozdíl mezi teplotou zpětného průtoku a T(4)
rozdíl mezi T(3) a T(4)
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Limita
Ú
R1
R2
R3
Impuls
(Nastavení limit pro daný měřicí kanál se provádí ve větvi
VÝSTUPY. Viz odstavec 13.4).
limita R1
limita R2
limita R3
Ú
z abs (x)
z x > 0
z x < 0
Ruzne
d4 Toto hlášení se objeví v případě, že jste jako
zdrojovou položku vybrali „Limitu“.
d5 Toto hlášení se objeví v případě, že jste jako
zdrojovou položku vybrali „Impuls“.
(Nastavení parametrů výstupu impulsů pro daný měřicí kanál se
provádí ve větvi VÝSTUPY. Viz odstavec 13.3).
Výstup impulsů po protečeném množství nezávisle na směru
Výstup impulsů po protečeném množství v kladném směru
Výstup impulsů po protečeném množství v záporném směru
Ú
d6 Toto hlášení se objeví v případě, že jste jako
zdrojovou položku vybrali „Různé“.
(Měření rychlosti zvuku v médiu viz kapitola 15.)
Rychlost zvuku
U některých výstupů je pak třeba zadat rozsah (proudový, napěťový, kmitočtový):
S11-5e Proudová smyčka:
I1 Rozsah vyst.Ú
0/20 mA
4/20 mA
Jiny rozsah..
e1
e2
e3
Proudový výstup s rozsahem 0 ... 20mA.
Proudový výstup s rozsahem 4 ... 20mA.
Můžete zadat jiný rozsah.
S11-5e Napěťový výstup:
V1 Rozsah vyst.Ú
0..1V
Jiny rozsah..
e1
e2
Napěťový výstup s rozsahem 0 ... 1V.
Můžete zadat jiný rozsah.
S11-5e Kmitočtový výstup:
F1 Rozsah vyst.Ú
0..1kHz
0..10kHz
Jiny rozsah..
E28 FLEXIM
e1
e2
e3
Kmitočtový výstup s rozsahem 0 ... 1kHz.
Kmitočtový výstup s rozsahem 0 ... 10kHz.
Můžete zadat jiný rozsah.
7 - 25
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Zvolíte-li u analogových výstupů jiný rozsah, objeví se následující hlášení (např. pro kmitočtový
výstup). Předpokládejme, že potřebujete kmitočtový výstup s rozsahem od 1 kHz do 8 kHz:
e3* Zadejte 1 kHz.
F1 Vystup MIN
1.00 kHz
e3* Zadejte 8 kHz.
F1 Vystup MAX
8.00 kHz
Poznamka:
FLUXUS kontroluje, zda zadávané rozpětí tvoří alespoň 10% možného rozpětí, tj. zda:
IMAX - IMIN ≥ 2 mA u proudového výstupu 20 mA
UMAX - UMIN ≥ 0,1 V u napěťového výstupu 1 V
UMAX - UMIN ≥ 1 V u napěťového výstupu 10 V
FMAX - FMIN ≥ 0,1 kHz u kmitočtového výstupu 1 kHz
FMAX - FMIN ≥ 1 kHz u kmitočtového výstupu 10 kHz
Dále můžete zadat hodnotu, podle které FLUXUS nastaví výstup v případě, že
požadovaný údaj nelze změřit nebo vypočítat:
S11-5f Kmitočtový výstup (viz předchozí příklad):
Chyb.hodnota
Minimum
Ú
f1
na výstupu je nejmenší hodnota v nastaveném rozsahu (1,000
kHz)
Posledni
Maximum
f2
f3
stav výstupu zůstává nezměněn
Jina hodnota...
f4
na výstupu je největší hodnota v nastaveném rozsahu (8,000
kHz)
na výstupu je jiná hodnota v rámci fyzických možností výstupu.
Pokud zvolíte možnost „Jiná hodnota“, můžete zadat vlastní úroveň výstupu při chybě
měření nebo výpočtu:
f4* Zadejte jinou
výstupu.
Error-value:
...
Error-value:
20.4
Poznámka:
hodnotu
v rámci
možností
(V případě proudového výstupu 4-20 mA je vhodné jako
chybovou hodnotu zvolit např. úroveň 2 mA nebo 20,4 mA.)
mA
FLUXUS ukládá změny v nastavení systémových hlášení ze skupiny „Proc.
výstupy“ po ukončení této skupiny do pevné paměti. Po dobu ukládání je
zobrazeno hlášení
-UKLADAM ZMENY...
7 - 26
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
S11-5
System.nastavenÚ
Proc. vystupy
Pak se objeví toto hlášení.
(V případě, že při nastavování výstupů stisknete klávesu BRK
dříve, než se hlášení S9-5 znovu objeví, budou všechny
provedené změny ignorovány.)
7.8.6 Interní záznam dat
S11-6
System.nastavenÚ
Ukladani
Ve skupině hlášení „Systémová nastavení“
vyberte a potvrďte „Ukládání“.
Objeví se následující hlášení.
S11-6a Zvolte režim ukládání.
>VZOREK< znamená, že FLUXUS ukládá a posílá
na sériový výstup v online režimu aktuální
naměřenou hodnotu v okamžiku ukládání.
>PRŮMĚR< znamená, že FLUXUS ukládá a
posílá na sériový výstup v online režimu průměr
z hodnot naměřených během intervalu
ukládání.
(Další informace najdete v kapitole 5.4.2, „Režim ukládání.)
Ukladani
>VZOREK< prumer
Potvrďte volbu klávesou ENTER.
Ukladani souctu
>JEDEN<
oba
S11-6b Objeví se následující displej. Zvolte režim
ukládání součtu:
>JEDEN< znamená, že FLUXUS ukládá pouze
údaj ze zobrazeného totalizéru.
>OBA< znamená, že FLUXUS ukládá údaje obou
totalizérů.
(Další informace najdete v kapitole 5.4.3.)
Potvrďte volbu klávesou ENTER.
Uloz c-Medium
vyp
>ZAP<
Poznámka:
S11-6c Zvolte režim ukládání.
>ZAP< znamená, že spolu s daty se ukládá
údaj o rychlosti zvuku, je-li toto měření
aktivováno ve větvi VÝSTUPY.
FLUXUS ukládá změny v nastavení systémových hlášení ze skupiny
„Ukládání“ po ukončení této skupiny do pevné paměti. Po dobu ukládání je
zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
7.8.7 Sériový přenos
S11-7
System.nastavenÚ
seriovy prenos
E28 FLEXIM
Ve skupině hlášení „Systémová nastavení“
vyberte a potvrďte „Sériový přenos“.
Objeví se následující hlášení.
7 - 27
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
CÍL: PC - import dat
CÍL: Externí tiskárna
(Další informace najdete v odstavci 6.6.)
S11-7a
Doporučuje se >ZAP<, při
exportu numerických hodnot
nebudou mezery přenášeny.
Tím lze podstatně snížit
velikost přenášeného souboru
i zkrátit dobu přenosu.
Doporučuje se >VYP<,
všechny hodnoty pak budou
tisknuty ve sloupcích pod
sebou.
S11-7b
Doporučené nastavení záleží
na požadavcích PC programu
(např. na nastavení pro
oddělovače tisíců).
Nastavení záleží na národních
zvyklostech v zemi uživatele.
S11-7c
Doporučené nastavení závisí
na požadavcích PC programu.
Obvykle lze užít kterýkoli
z uvedených oddělovačů.
>TAB< zvyšuje celkovou šířku
řádku o počet znaků, který
závisí na nastavení tabulátorů
na tiskárně.
SER:zrus mezery
>VYP<
zap
>ZAP< - všechny mezery budou potlačeny
SER:deset.tecka
>‘.’<
‘,’
Nastavení desetinné tečky nebo čárky
SER:odd.sloupcu
>‘;’<
‘tab’
Sloupce mohou být odděleny středníky nebo
tabelátory
S11-7d
(Další informace najdete v odstavci
sériového protolu“.)
Protokol pro
graficky tisk
BAUD<data par st
9600 8Bit SUDA 2
SER. PROTOKOL:
Xon/Xoff >HARDW<
10.7, „Další nastavení
S11-7e Objeví se menu pro nastavení parametrů
přenosu.
Ù
volba parametru přenosu
Ú
nastavení hodnoty parametru
ENTER potvrzení zobrazeného nastavení
S11-7f Po zadání parametrů rozhraní se objeví toto
hlášení, ve kterém se nastavuje protokol
přenosu (softwarové nebo hardwarové řízení
přenosu).
(Při hardwarovém řízení se používá signálů RTS/CTS.)
Ú
TISKARNA
S11-7g Zvolte jednu ze dvou tiskáren, podporovaných
přístrojem FLUXUS. (OLIVETTI JP70 je předchůdcem
typu JP90. Viz odstavec 10.1)
Ú
ENTER
OLIVETTI JP70/90
KODAK DIKONIX
Tucny graf
>VYP<
zap
volba
potvrzení
g1
g2
S11-7h >VYP<, každá naměřená hodnota je v grafu
znázorněna slabou tečkou.
>ZAP<, každá hodnota má v grafu tlustou
tečku. Výsledkem je tučně vytištěná křivka. (Viz
odstavec 10.1)
7 - 28
E28 FLEXIM
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Poznámka:
FLUXUS ukládá změny v nastavení systémových hlášení ze skupiny
„Sériový přenos“ po ukončení této skupiny do pevné paměti. Po dobu
ukládání je zobrazeno hlášení:
-UKLADAM ZMENY...
7.8.8 Různé
S11-8
System.nastavenÚ
Ruzne
S11-8c
<
NASTAV DISPLEJ
KONTRAST
>
Zvolte a potvrďte hlášení ‘Různé.
Objeví se následující hlášení.
Nastavte kontrast displeje pomocí těchto
kláves:
minimální kontrast
OOFF
snižuje kontrast
O-
střední kontrast
O+
zvyšuje kontrast
OON
maximální kontrast
7.9 Informace o přístroji
S12
Tato speciální funkce informuje o:
• typu a výrobním čísle přístroje FLUXUS,
• volné paměti pro ukládání dat.
S12-1
Zobrazí následující informace.
Horní řádek:
Typ (ADM 6725) a výrobní číslo (00000999)
Dolní řádek:
Volná kapacita paměti pro ukládání dat (VOLNYCH:18327).
V příkladu je volná kapacita paměti 18327 měření.
Special.funkce Ú
Info pristroje
ADM6725-00000999
VOLNYCH:
18327
Potvrďte klávesou ENTER.
È
HLAVNÍ MENU
Poznámka:
E28 FLEXIM
Pokud se obrátíte na výrobce nebo Vašeho dodavatele ohledně konkrétního
problému s přístrojem, budete potřebovat znát jeho výrobní číslo.
7 - 29
Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
7 - 30
E28 FLEXIM
Přenos dat do PC
8 Přenos naměřených dat do osobního počítače
Po připojení přístroje FLUXUS k počítači PC lze provést přenos dat. Přenos může
probíhat v režimu ONLINE (během měření) nebo OFFLINE (poté, co je měření
dokončeno). Cílem přenosu dat je vytvořit na PC ASCII soubor (tabulku). Soubor lze
načítat pomocí speciálního programu, který dokáže tabulku zobrazit a převést do formátu
pro standardní tabulkové procesory (Excel, Lotus 1-2-3, DaDisp, apod.).
Disketa 3,5“, která je součástí standardního vybavení přístroje, obsahuje aktuální verzi
programů MOVEFAST.EXE, MOVEDATA.EXE a FLXtoTXT.EXE pro přenos dat do PC.
Zkopírujte programy z diskety do nově
vytvořeného adresáře na harddisku. Můžete
také
využít
pro
instalaci
program
INSTALL.EXE, který najdete na disketě.
Instalační program sám vytvoří na disku adresář
(standardně C:\FLUXUS) a zkopíruje do něj
všechny programy spolu s pomocnými soubory.
Zapněte FLUXUS. Připojte port COM (RS-232)
PC k 9-pinovému konektoru na čelním panelu
přístroje FLUXUS pomocí šňůry, která je
součástí dodávky.
Přenos ONLINE
Při každém měření FLUXUS vysílá ASCII řádky obsahující naměřené hodnoty (změřené
množství, součet, teplotu apod.). Období mezi vysláním dvou řádků odpovídá intervalu
ukládání nastavenému ve větvi VÝSTUPY.
MOVEDATA.EXE je program umožňující zachytit data přenášená z přístroje FLUXUS
a ukládat zpracované informace do souboru. V tomto režimu už FLUXUS generuje data
v textovém formátu a přenáší je do PC. PC s programem MOVEDATA.EXE pracuje jako
externí tiskárna. Přenos dat je pomalejší než u programu MOVEFAST.EXE.
MOVEDATA.EXE však využívá pouze nepatrnou část paměti RAM PC. Pomocí programu
MOVEDATA.EXE probíhá přenos dat ONLINE během měření pomocí funkce
O11
ve větvi VÝSTUPY (viz odstavec 6.6).
Seriovy vystup
ne
>ANO<
Přenos OFFLINE
Existují dva způsoby, jak přenášet data uložená v paměti přístroje FLUXUS do osobního
počítače:
• Program MOVEFAST.EXE kopíruje obsah vnitřní paměti přístroje FLUXUS do paměti
PC. Program pak vytvoří binární komprimovaný soubor obsahující naměřená data
(interní formát FLUXUS). Program FLXtoTXT.EXE může vygenerovat z tohoto souboru
ASCII soubory různých formátů, kdykoliv potřebujete. Pro tento účel se používá PC,
nikoliv FLUXUS.
• FLUXUS sám dokáže převést uložené hodnoty na čitelné ASCII řádky. Tyto řádky jsou
přenášeny přes sériové rozhraní. MOVEDATA.EXE (nebo jakýkokoli jiný komunikační
program) přijímá data a ukládá je do souboru.
E28 FLEXIM
8-1
Přenos dat do PC
Užívejte
přednostně
program
MoveFast.
V případě, že jsou se sériovým přenosem nějaké
potíže, používejte program MoveData.
Special.funkce Ú
Tisk uloz.hodnot
S6 V případě, že nepoužíváte PC s operačním
systémem MS-DOS (nebo Windows), lze data
generovaná přístrojem FLUXUS, přijímat jiným
komunikačním programem (9600 8E2). (Viz odstavec
7.3)
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.7, „Sériový přenos dat“) můžete upravit formát ASCII
souborů pro režim přenosu ONLINE i OFFLINE:
Oddělovač sloupců
Desetinná tečka
Bez mezer
‘;’ nebo ‘tabulátor’
‘.’ nebo ‘,’
funkce „zruš mezery“
8.1 Program MOVEFAST.EXE
Chcete-li přenášet data pomocí programu MoveFast:
• Zapněte FLUXUS nebo přejděte do hlavního
menu.
• Propojte 9-pinový konektor typu D na zadní
straně přístroje FLUXUS a COM-port (RS-232)
PC pomocí sériového kabelu, který je součástí
dodávky (je-li třeba, použijte adaptér 9/25) nebo
kabelem, kompatibilním s programy NortonLink
nebo LapLink.
• Spusťte program MOVEFAST.EXE s parametry
uvedenými níže. Na přístroji FLUXUS není
nutné nic nastavovat. MoveFast zobrazuje
průběh přenosu na displeji.
• Jakmile program úspěšné skončí, spojení je
ukončeno. Nyní je možné načíst vygenerovaný
ASCII soubor, např. programem EXCEL.
SYNTAXE:
movefast <Nazev> [/Cx] [<Formát>]
PARAMETRY:
<Název>
/Cx
[<Formát>]
Příklad:
Název ASCII souboru, který bude vytvořen. Název je povinný.
Binární soubor bude mít stejný název, ale příponu .FLX.
Určuje sériový port.
Není-li uvedeno, použije se COM2. /C1=COM1…/C4=COM4
Určuje formát ASCII souboru.
Parametry formátu jsou souhrnně uvedeny v odstavci 8.3. Není-li
některý parametr uveden, použije se odpovídající standardní
hodnota.
/xx+ znamená parametr aktivován, /xx- : parametr deaktivován
movefast.exe data1.txt /C1 /SS+
Naměřené hodnoty jsou přenášeny přes sériové rozhraní COM1. Vytváří se
binární soubor „data1.flx“ a ASCII soubor „data1.txt“. Měřené hodnoty budou
odděleny středníky.
8-2
E28 FLEXIM
Přenos dat do PC
8.2 Program FLXtoTXT.EXE
Program FLXtoTXT se používá pro převod binárního souboru vytvořeného programem
MOVEFAST do ASCII souboru:
flxtotxt <VstupSoubor> [<VystSoubor>] [<Formát>]
SYNTAXE:
PARAMETRY <VstupSoubor>
:
[<VystSoubor>]
[<Formát>]
Název binárního souboru FLUXUS. Název je povinný.
Název ASCII souboru, který bude vytvořen. Není-li uvedeno,
FLUXUS vytvoří soubor se stejným názvem jako vstupní
binární soubor, ale s příponou „.TXT“..
Určuje formát ASCII souboru.
Používají se stejné parametry jako u programu MOVEFAST.
flxtotxt data1.flx data1b.txt /TRIM
Příklad:
Binární soubor „data1.flx“ je převeden do ASCII souboru „data1b.txt“, který lze
zpracovat např. textovými editory. V řádcích naměřených hodnot budou
vynechány
všechny mezery.
8.3 Volitelné parametry MOVEFAST a FLXtoTXT
Formátovací parametry uvedené níže lze používat nezávisle na sobě. Není-li parametr
uveden, použije program standardní nastavení.
/Cx
/N
/ONLY=n
/FP=n
/,
/.
/ST+
/ST/SS+
/SS/TRIM
/VL+
/M2+
/M2-
Určuje sériový port pro přenos dat (pouze MOVEFAST; není-li uvedeno, je použit port
COM2). Pro program FLXtoTXT nemá /Cx žádný význam.
/C1 = COM1 … /C4 = COM4
Existující soubor bude přepsán bez upozornění.
Výstup pouze měřicí sady číslo n. Je-li n záporné, začíná se počítat od konce.
Není-li tento parametr uveden, pracuje se se všemi sadami naměřených hodnot.
/ONLY = 3 výstup měřicí sady č. 3
/ONLY = -2 výstup předposlední měřicí sady
Každá numerická hodnota bude vyjádřena n znaky (standardně 9).
/FP=9
hodnota -100380,37 je vyjádřena jako -1,00E+05
/FP=10 hodnota -100380,37 je vyjádřena jako -100380,37
Desetinná místa oddělena čárkou (standardně)
Příklad: 7,13
Desetinná místa oddělena tečkou
Příklad: 7.13
Oddělení hodnot (naměřené hodnoty, součty apod.) tabulátory (standardně).
7,13⇒
+3,22⇒
-0,44⇒
Sloupce nejsou odděleny tabulátory.
Oddělení hodnot (naměřené hodnoty, součty apod.) středníky.
7,13; + 3,22; -0,44;
Sloupce nejsou odděleny středníky (standardně).
Řádky s naměřenými hodnotami neobsahují žádné mezery
7,13;+3,22;-0,44;
V prvním sloupci bude navíc uvedena rychlost průtoku v m/s (napis sloupce „VELOC“),
ze které se měřená veličina vypočítává.
0,421;7,13;+3,22;-0,44; Rychlost toku = 0,421 m/s
I když se ukládá pouze jedna hodnota součtu, ve výstupním souboru budou
generovány dva sloupce pro součet („Q_POS“, „Q_NEG“). (Standardně).
Pokud se během měření nikdy nevyskytne ukládání obou součtů zároveň, generuje se
jen jeden sloupec („QUANT“). Kladná hodnota se vztahuje k průtoku v kladném směru,
záporná k průtoku v záporném (zpětném) směru.
E28 FLEXIM
8-3
Přenos dat do PC
/MM+
/MM/2T+
/2T/D"+
/D"/HD+
/HD/XT+
/DT+
/PSPS+
/PSPS-
Vždy se generují oba sloupce pro celkový průtok („Q_POS“, „Q_NEG“). Není-li v řádku
žádná hodnota celkového množství, sloupce zůstanou prázdné. Parametr /M2+ je pak
nevýznamný.
Sloupce pro celkový průtok v kladném i záporném směru jsou ignorovány. Parametr
/M2- je pak nevýznamný.
I když byla uložena jen jedna hodnota teploty, generují se pro teplotu dva sloupce
(„T1“, „T2“).
Je-li uložena jen jedna teplota, generuje se jen jeden sloupec. (Standardně).
Každý řádek s parametry je ohraničen uvozovkami
"material potrubi : měď"
Řádky s parametry nejsou v uvozovkách. (Standardně).
material potrubi : měď
Pro každou měřicí sadu se generují titulky sloupců (standardně).
\DATA
\*MERENI; Q_POS; Q_NEG; T1; T2;
7,13;
+3,22;
-0,44; 20,3; 40,8;
Potlačuje titulky sloupců.
\DATA
7,13;
+3,22;
-0,44; 20,3; 40,8;
Při tomto nastavení budou přenášena téměř všechna data a parametry, i když pro
vlastní měření nemají příliš velký význam (např. horní hranice měřicího rozsahu). Týká
se to i parametrů média, potrubí, výstelky a snímačů. Kromě použité měřicí metody
(odrazová, diagonální) je uveden i počet průchodů signálu médiem.
Měřené hodnoty budou označeny datem a časem
Pouze u vícekanálového měření: parametry vedle sebe
Pouze u vícekanálového měření: parametry uvedeny vždy na začátku sestavy pro daný
měřicí kanál.
8.4 Informační a chybová hlášení
(MOVEFAST/FLXtoTXT)
Hlášení na obrazovce
Popis
(pouze pro MOVEFAST)
Po spuštění programu
>> %s: THIS SERIÁL PORT IS Sériový port, který jste zvolili, není na Vašem PC k dispozici.
NOT PRESENT ON THIS PC
Má-li např. Váš laptop nebo PC pouze port COM1, je nutné
spouštět program s parametrem /C1, protože program
standardně využívá COM2.
>> INVALID /C PARAMETER
Přípustné hodnoty jsou pouze /C1, /C2, /C3, /C4
(pro MOVEFAST i FLXtoTXT)
Během otvírání souboru
FILE ‘<nazev>’ ALREADY EXIST Soubor s tímto názvem už existuje. Zadáte-li „Y“ nebo „J“, bude
přepsán. Zadáte-li „N“, program se ukončí.
! OVERWRITE ? y / [N]
Pokud program spustíte s parametrem /N, toto hlášení se
neobjeví.
FLXtoTXT otevírá binární soubor, který bude převeden na
Opening binary file ‘<nazev>’
textový.
Creating binary file ‘<nazev>’
MOVEFAST vytváří binární soubor ‘<nazev>’.
Creating text file ‘<nazev>’
Vytváří se ASCII soubor ‘<nazev>’.
(pouze MOVEFAST)
Během připojování
Call FLUXUS . . .
MOVEFAST se zkouší připojit k přístroji FLUXUS
Call FLUXUS . . . ok
Připojení bylo úspěšné.
(Cancelled via ESC)
Připojování bylo přerušeno klávesou ESC.
8-4
E28 FLEXIM
Přenos dat do PC
CANNOT DO IT !!
(program aborted)
S přístrojem FLUXUS nelze navázat spojení. Příčinou může
být nesprávný sériový port nebo to, že FLUXUS není připojen
k napájení.
>> NO READY FROM FLUXUS ! FLUXUS odpovídá nesprávně.
>> UNSPECIFIED ERROR
Během navazování spojení došlo k blíže neurčené chybě.
(pouze MOVEFAST)
Během přenosu dat
Receiving data . . .
Přenos dat byl zahájen
>> SERIAL ERROR !!
Během přenosu došlo k chybě. Příčinou může být chyba
hardwarového řízení přenosu (RTS/CTS), porucha kabelu
nebo konektoru.
TRANSMISSION INTERRUPTED Během sériové komunikace byl překročen časový limit, při
!
kterém FLUXUS nevyslal ani nepřijal žádný znak.
INVALID FLUXUS VERSION
Firmware přístroje FLUXUS a komunikační program jsou
nekompatibilní, anebo FLUXUS nedokáže ukládat naměřená
data.
ERROR WRITING BINFILE
Chyba při zápisu binárního souboru.
Out Of Memory
PC nemá dost volné paměti.
(Cancelled via ESC)
Přenos dat byl přerušen klávesou ESC.
(File is incorrect)
Formát souboru neodpovídá binárnímu souboru .FLX. Soubor
je poškozený nebo nesprávný.
(MOVEFAST i FLXtoTXT)
Během převodu
Formatting output . . .
Program vytváří ASCII soubor
BINFILE NOT FOUND
FLXtoTXT nemůže najít zadaný binární soubor. (Zkontrolujte
přístupovou cestu - název adresáře!)
ERROR OPEN BINFILE
Binární soubor nelze otevřít
ERROR READING BINFILE
Chyba při čtení binárního souboru.
WRONG BINFILE-VERSION
Binární soubor nelze zpracovat, protože byl vytvořen
nekompatibilním (starým) typem přístroje FLUXUS.
WARNING: ?BINFILE-VERSION Binární soubor nelze zpracovat. Interní program pro konverzi
dat ze starších verzí selhal.
BINFILE IS INVALID
Binární soubor je poškozen, nelze provést převod.
NO MEASURING DATA IN Paměť přístroje nebo binární soubor neobsahují žádná data.
DEVICE
WARNING: Skip Any Header
PC nemá dost volné paměti. Budou přeneseny pouze
naměřené hodnoty.
Příklad: přenáší se 277, hodnota z měřicí sady 3.
SET: # 3 (277)
(MOVEFAST i FLXtoTXT)
Když je všechno hotovo…
ok
Program dokončil úkol bez chyb.
end.
8.5 Formát ASCII souboru
(1) V prvním řádku ASCII souboru je uveden název binárního souboru, ze kterého byl
ASCII soubor vytvořen, v následujícím formátu:
\SOURCE=E:\FLUXUS\DATA\Z4.FLX (V3.30)
(MOVEFAST binární soubor vytváří, FLXtoTXT převádí)
(2) Následují informace o přístroji a seznam parametrů pro první sadu naměřených
hodnot. Sadu naměřených hodnot definujeme jako souhrn parametrů a naměřených
hodnot pro jedno úplné měření, tj. od začátku do konce. Je zde také uvedena doba
zahájení sběru dat.
:::::::::::::::::::::::
E28 FLEXIM
8-5
Přenos dat do PC
\DEVICE:
\MODE :
\NAME :
\CHAN :
\START :
ADM6725-01500363
ONLINE
SCANDATA
2 (A:B:)
05.07.2000/09:32:54
Typ a výrobní číslo přístroje
režim přenosu - ONLINE nebo OFFLINE
Pouze pro vícekanálové měření
Pouze pro vícekanálové měření: použité měřicí kanály
Začátek měření
Následují parametry měření; pokud máte vícekanálovou verzi přístroje, jsou uvedeny
postupně parametry pro všechny kanály.
V následujícím příkladu je maximální množství informací, které se může v seznamu
parametrů objevit (režim OFFLINE a komunikační program spuštěn s parametrem /XT+).
Mer. bod c.
: :A:Potrubi
:
Vnejsi prumer :
70,0 mm
Sila steny
:
2,5 mm
Drsnost
:
0,0 mm
Material trubky
: nerez ocel
c-Material
:
3230,0 m/s
Vystelka
: zadna vystelka
c-Material
:
m/s
Sila vystelky :
mm
Medium
: Voda
c-Medium MIN :
1400,0 m/s
c-MediumMAX :
1550,0 m/s
kin. viskozita :
1,01 mm2/s
hustota
:
1,00 g/cm3
Teplota media :
25 C
Typ snimace : Q2N-494
Data snimace 1
:
35,8
Data snimace 2
:
2550,0
Data snimace 3
:
2550,0
Data snimace 4
:
5,5
Data snimace 5
:
14,5
Data snimace 6
:
110
Cesta signalu : Odraz
Vzdal. snimacu :
24 mm
Tlumeni
:
3 s
Kor. offset
: T1: ------ C
Kor. offset
: ?: ------ C
Max. hodnota :
30,00 m3/h
Proudovy vystup
:
0/20 mA
Kolik na puls :
0,01 m3
Sirka pulsu
:
30 ms
Ukladani
: 00:00:10 VZORKY
Fyz. rozmer
: Objemovy prutok
Jednotky
: [m3/h]
Q: [Wh]
Pocet hodnot :
123
A: objevuje se jen u vícekanálového provedení
Pouze je-li zvolen „Jiný materiál“
Pouze pokud výstelka existuje
Parametry média se objevují pouze tehdy, je-li zvoleno
„Jiné médium“.
Výrobní číslo soupravy snímačů
Parametry snímače se objevují pouze tehdy, je-li
zvolen
typ snímače „Speciální“.
nebo „x NUM SUPERUSER“
Korekční hodnota pro teplotu T1
Hodnota plného rozsahu pro měřicí vstupy a výstupy
Je-li proudový výstup aktivován
Je-li impulsní výstup aktivován
Je-li impulsní výstup aktivován
Režim ukládání, „VZOREK“ nebo „PRŮMĚR“.
„Q:[Wh]“, pokud množství tepla není v joulech
Počet shromážděných dat (řádků) pro tento kanál.
(3) Nejprve se generuje řádek označený „\*“, kde je uveden součet měřené hodnoty ve
sloupci. V řádku jsou uvedeny výsledky měření za jednotku času, sloupce jsou
označeny názvem měřené veličiny.
\*
8-6
MERENI;
7,13;
Q_POS;
+3,22;
Q_NEG;
-0,44;
T1;
30,3;
T2;
40,8;
E28 FLEXIM
Přenos dat do PC
Možné názvy sloupců jsou uvedeny v následující tabulce:
Název
KANAL
DATUM
Formát
sloupce
Popis
Příklad
X: Měřicí kanál (pouze vícekanálové provedení)
dd.mm.rrrr Datum měření
CAS
RYCHL.
MERENI
Q_POS
hh:mm:ss
±00.000
±000000.00
+00000000.00
Q_NEG
-00000000.00
(QUANT)
±00000000.00
FQ_POS
+00000000.00
FQ_NEG
-00000000.00
(FQUANT)
±00000000.00
T1
T2
Tx(FIX)
±000.00
±000.00
±000.00
Tx(KOR)
±000.00
...
???
$UNDEF
------
Čas měření
Rychlost průtoku [m/s] (/VL+)
Měřená veličina v zadaných jednotkách
Zvolená veličina pro celkový průtok v kladném
směru
Zvolená veličina pro celkový průtok v záporném
(zpětném) směru
Zvolená veličina pro celkový průtok v kladném (+)
nebo záporném směru (-).
Celkový tepelný průtok v kladném směru (pouze je-li
měřenou veličinou množství tepla)
Celkový tepelný průtok v záporném směru (pouze
je-li měřenou veličinou množství tepla)
Celkový tepelný průtok v kladném (+) nebo
záporném (-) směru (pouze je-li měřenou veličinou
množství tepla).
Teplota T1 ve °C
Teplota T2 ve °C
Teplota Tx, která není měřena, ale je zadána jako
konstanta.
Teplota Tx korigovaná hodnotou dle zadaného
parametru
Sloupce pro další teplotní nebo jiné měřicí vstupy
Indikuje, že nebylo možno získat platnou hodnotu
(např. vzduch v potrubí, ztráta signálu apod.). Tyto
znaky jsou použity také v případě, kdy ze
změřených hodnot nelze příslušnou veličinu
vypočítat.
Měřená hodnota je nedefinována nebo ji nelze
vypočítat.
Tato veličina nebyla změřena.
A:
02.02.199
7
09:34:04
0,421
7,13
+3,22
-0,44
20,3
40,8
(4) Za klíčovým slovem „\DATA“ následují všechny údaje měřicí sady. Při vícekanálovém
režimu jsou data seřazena podle kanálů (A:, B: C atd.).
Některá klíčová slova (před kterými je vždy obrácené lomítko „\“) indikují zvláštní
případy provozních stavů nebo události během měření:
\WAIT TO START AT: date/time
\STOP MEASURE AT : date/time
\LOWBAT date/time
\RUN date/time
Zahájení prodlevy při zpožděném měření
Automatické ukončení měření
Měření zastaveno kvůli nízkému napětí baterie.
Ukládání naměřených hodnot do paměti bylo dočasně
přerušeno; následující data jsou ukládána spolu s údaji o
datu a času měření.
Pokud máte v paměti víc něž jednu měřicí sadu: viz opět bod (2).
E28 FLEXIM
8-7
Přenos dat do PC
Poznámka:
8-8
Všechna platná data uložená v paměti budou zpracována.
Příklad: Teplotu T1 během měření množství tepla nebylo možné změřit:
V sloupci pro teplotu T1 v ASCII souboru se objeví znaky „$UNDEF“. Protože bez údaje o teplotě T1 není
možné určit množství tepla, objeví se ve sloupci MĚŘENÍ znaky „???“. .Teplota T2 a rychlost toku (/VL+)
pro toto měření však bude k dispozici.
E28 FLEXIM
Přenos dat do PC
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
E28 FLEXIM
8-9
Superuživatelský režim
9 Superuživatelský režim
Superuživatelský režim Vám dává prostor k experimentům. V tomto režimu Vy, nikoli
FLUXUS, zodpovídáte a rozhodujete:
• o rozsahu parametrů, daných fyzikálně nebo technickými vlastnostmi přístroje a
snímačů;
• o přípustnosti zadávaných dat;
• o významu naměřených hodnot v podmínkách mimo meze dané technickými
vlastnostmi.
Vy se musíte postarat o to, aby výsledky měření nebyly rozporné. Jinými slovy: FLUXUS
v superuživatelském režimu nehlídá standardní hodnoty parametrů a meze, které Vám
jinak pomáhají vypořádat se se složitostmi ultrazvukového měření průtoku.
9.1 Aktivace/deaktivace superuživatelského režimu
Aktivace
Superuživatelský režim lze aktivovat pomocí posloupnosti kláves.
P1
>PAR< mer vys sf
Parametry
NEXT
O-
DISP
Zapněte FLUXUS klávesou
objeví hlavní menu
. Počkejte, až se
Zadejte tuto posloupnost kláves.
MUX
Pokud při zadávání posloupnosti uděláte chybu:
BRK
Vypněte přístroj stisknutím klávesy
Znovu přístroj zapněte. Opakujte
posloupnosti kláves.
SUPERUZIV.REZIM
*NYNI AKTIVNI*
>PAR< mer vys sf
Parametry
třikrát.
zadání
Zadáte-li posloupnost kláves správně, objeví se
toto hlášení.
Potvrďte klávesou ENTER. Objeví se znovu hlavní
menu.
P1 Nyní můžete zadávat či editovat parametry, jak je
popsáno v této příručce.
Ukončení
Superuživatelský režim je ukončen vypnutím přístroje.
E28 FLEXIM
9-1
Superuživatelský režim
9.2 Superuživatelský režim - o čem se stojí za to zmínit
• Při zadávání parametrů není provedena žádná kontrola hodnověrnosti údajů.
• Neprovádí se žádná kontrola mezních hodnot, ani kontrola, zda zadání odpovídá
přírodním zákonům a technickým možnostem přístroje.
• Potlačení nízkého průtoku není aktivní.
• Výběr možností pro dráhu signálu během měření je rozšířen (viz další odstavec 9.3).
9.3 Rozhodnutí, jakou dráhu signálu zvolit
M1
Jakmile zvolíte větev programu MĚRENÍ…
M4
... Objeví se hlášení M4. Standardní hodnota
je 2. Tento faktor dráhy signálu lze editovat.
par >MER< vys sf
Mereni
È
A:Draha zvuku
2
NUM
Nyní zadáte počet (v našem příkladu 1) průchodů ultrazvukového signálu médiem
v potrubí. Toto číslo charakterizuje dráhu signálu.
Liché číslo předpokládá diagonální rozmístění snímačů, na různých stranách potrubí (viz
odstavec 5.2.4 ‘Instalace snímačů v diagonálním režimu‘).
Sudé číslo předpokládá rozmístění snímačů jako při odrazové metodě, na stejné straně
potrubí (viz odstavec 5.2.3, „Instalace snímačů v odrazovém režimu“).
Přehled
Instalace snímačů
v diagonální konfiguraci
Faktor = počet
Dráha signálu
průchodů
9-2
Instalace snímačů
v odrazové konfiguraci
Faktor = počet
Dráha signálu
průchodů
1
2
3
4
5
6
atd.
atd.
E28 FLEXIM
Superuživatelský režim
M4
A:Draha zvuku
5
NUM
(Zadání 0 [nuly] jako faktor nemá fyzikální smysl. V takovém
případě FLUXUS zobrazí 2, standardní hodnotu, kterou lze dále
editovat.)
M5
Vzdal.snimacu
A: 149 mm Diago
Kromě vzdálenosti snímačů je v tomto hlášení
zobrazena i metoda instalace, která závisí na
faktoru dráhy signálu. (Při lichém počtu průchodů se objeví
v pravém dolním rohu ´Diago´ (diagonální), při sudém počtu
´Odraz´.)
M
A:Draha zvuku
(2)
5
NUM
Zadejte jiný faktor dráhy zvuku, např. 5.
V případě, že měření bylo přerušeno a znovu
spuštěno, zobrazí FLUXUS naposledy použitý
faktor dráhy signálu (‘5’).
(Pro informaci je zobrazena i standardní hodnota [2], pokud se
naposledy použitý faktor od ní liší.)
9.4 Parametry snímačů v superuživatelském režimu
V superuživatelském režimu je možné nastavit parametry snímače i v případě, že přístroj
rozpozná a identifikuje snímače. V takovém případě se místo hlášení „Typ snímače,
standardní“ objeví hlášení obsahující výrobní číslo snímače.
P19 Potvrďte typ snímače (např.: Q2E-314).
Typ snimace
Q2E-314
Ú
Jakmile je typ snímačů potvrzen, FLUXUS přeskočí zbytek hlášení a objeví se znovu
hlavní menu.
Pokud však vyberete v hlášení P17 typ „Speciální“, lze editovat parametry snímače
(viz
odstavec 4.4)
9.5 Selhání během superuživatelského režimu
Během superuživatelského režimu jsou vypnuty všechny kontroly zadávaných údajů; při
určitých podmínkách tedy může dojít k selhání přístroje, při kterém dojde ke kolizi
programu nebo k automatickému vypnutí přístroje.
Dojde k tomu např. zadáte-li počet průchodů signálu (hlášení M4) 0 (nula), nebo vnější
průměr v hodnotě 0,1 mm.
E28 FLEXIM
9-3
Superuživatelský režim
V takových případech:
Zapněte
znovu
FLUXUS
superuživatelský režim.
a
aktivujte
Je-li to nutné, použijte funkci RESET. Stiskněte
najednou tyto tři klávesy:
BRK
INIT
ENTER
.
Všechny funkce budou uvedeny do výchozího
stavu.
RESET
Poznámka:
9-4
Inicializaci i RESTART způsobí přerušení superuživatelského režimu. Pokud v něm
tedy chcete pokračovat, musíte ho znovu aktivovat.
E28 FLEXIM
Tisk grafů
10 Tisk grafů
FLUXUS umožňuje tisk uložených údajů v grafické podobě pomocí sériového rozhraní a
kompatibilní tiskárny (viz seznam dodávaných typů). Nastavení grafického tisku se provádí
pomocí dvou hlášení ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE.
Special.funkce Ú
Seznam mer. sad
Seznam
Zde je uveden seznam sad naměřených hodnot, které
lze tisknout jako sestavu na grafické tiskárně. V tomto
seznamu získáte některé informace o naměřených
hodnotách, např. velikost měřicí sady. Je to proto, že
nemá smysl tisknout graf měřicí sady, která obsahuje
jen několik měření nebo neplatná měření. Graf se dá
vytisknout ve všech případech, ale bude obsahovat jen
platné hodnoty a nemusí být proto v některých
případech příliš užitečný. Seznam měřicích sad Vám
pomůže rozhodnout, které měřicí sady má smysl
tisknout v grafické podobě (podle uvedeného počtu
naměřených hodnot).
(Tisk tohoto seznamu není nutnou podmínkou pro tisk grafů.)
Special.funkce Ú
Graf mer. sady
Poznámka:
•
•
•
•
Grafy
Toto hlášení umožňuje zahájit tisk grafu uložených
hodnot.
Naměřené hodnoty jsou uloženy v paměti přístroje FLUXUS při každém měření,
pokud byla před zahájení měření aktivována funkce „Ukládání“ ve větvi VÝSTUPY.
Měřicí sada je úplný soubor po sobě jdoucích naměřených hodnot z jednoho
měření (od začátku do konce).
Počet naměřených hodnot v měřicí sadě závisí na délce měření a intervalu
ukládání. Interval ukládání se nastavuje ve větvi VÝSTUPY.
Každé měřicí místo je možné před zahájením měření pojmenovat, a tím je lépe
odlišit ve výstupních sestavách.
10.1 Připojení grafické tiskárny
FLUXUS je přizpůsoben požadavkům dodávané tiskárny JP90 se sériově/paralelním
převodníkem. Všechny dodávané tiskárny a převodníky jsou nastaveny pro práci
s přístrojem FLUXUS. Změny typu a nastavení tiskárny (odolné vůči studenému startu)
lze provést ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.7).
TISKARNA
Ú
S11-7g Vyberte jednu ze dvou tiskáren kompatibilních
s přístrojem FLUXUS. (OLIVETTI JP70 je
předchůdcem typu JP90.)
Ú
ENTER
OLIVETTI JP70/90
KODAK DIKONIX
volba
potvrzení
g1
g2
(Listování probíhá dokola, dokud
nestisknete ENTER)
E28 FLEXIM
10 - 1
Tisk grafů
Tucny graf
>VYP<
S11-7h >VYP<: každé hodnotě odpovídá v grafu
slabá tečka.
>ZAP<: každé hodnotě odpovídá v grafu silná
tečka. Výsledkem je tučně vytištěná křivka.
ENTER
potvrzení
zap
Nastavení tiskárny
POLOŽKA
NASTAVENÍ
Emulace
Font
Velikost papíru
Znaková sada
Konec řádku
IBM ProPrint. 24
Letter Quality 12 12 Portrait
A4
CP437 Int.
Normal
Převodník SP-1000
(V souladu se standardním nastavením sériového protokolu pro grafický tisk.):
OFF
ON
■■■
■■■
■■■
■■■
■■■
1
2
CTS/RTS
Poznámka:
3
4
5
9600 Baud
■■■
■■■
■■■
■■■
■■■
6
7
8
9
8bit
SUDÁ
10
----
V případě, že chcete použít jinou přenosovou rychlost, musí být převodník a
FLUXUS nastaveny stejně.
Připojení grafické tiskárny k přístroji FLUXUS
Připojte paralelní port Centronics tiskárny
(např. Olivetti JP90) k přístroji FLUXUS
takto:
FLUXUS
9-pinová
zásuvka
DSUB
Æ
V24-cable
2x9-žilový
kabel FLEXIM pro
sériový přenos dat
Æ AT-adaptér
9 pinů/25 pinů
Æ
převodník
25-pinový převodník
sériové rozhraní/
Centronics
Æ tiskárna
Zásuvka
Centronics
Datový převodník nepotřebuje vnější zdroj napájení. Objímka s pomocným zdrojem
napájení (‘DC9V’) na boku přístroje FLUXUS nemusí být použita.
Zapněte tiskárnu. Nastavení jiného protokolu
viz odstavec 10.7.
Pozor!
10 - 2
Nastavení
sériového
protokolu
FLUXUS
musí
odpovídat
nastavení
sériově/paralelního převodníku, jehož nastavení zase musí odpovídat nastavení
tiskárny. To je základní podmínka úspěšného tisku.
E28 FLEXIM
Tisk grafů
10.2 Tisk seznamu měřicích sad
S2
Seznam měřicích sad vytisknete pomocí tohoto
hlášení.
S2-1
Toto hlášení čeká na Vaše potvrzení, že
tiskárna je připravena.
Vložte papír, nastavte tiskárnu do režimu
ONLINE (na tiskárně se rozsvítí příslušná LED dioda) a
spusťte tisk klávesou ENTER.
Special.funkce Ú
Seznam mer. sad
Vloz papir
!
Stiskni [ENTER]
Poznámka:
Kabel tiskárny už musí být propojen.
S2-2
……………
Tisk seznamu...
Sloupcový graf v horním řádku ukazuje průběh
přenosu dat do tiskárny.
Zastavení nebo přerušení tisku:
S2-3
Zastavit tisk?
>NE<
ano
È
Stiskněte
BRK
jednou. Objeví se toto hlášení.
Ì
NE:
I
objeví se znovu
následující hlášení:
ANO:objeví se hlavní menu:
È
È
S1
S2-2
……………
Tisk seznamu...
par mer vys >SF<
Specialni funkce
Jakmile tiskárna přijme poslední tištěný znak (to neznamená, že už je všechno na papíře), objeví se
hlavní menu a FLUXUS je připraven pokračovat v měření.
10.3 Výstupní formát seznamu měřicích sad
Seznam začíná výrobním číslem přístroje, datem a časem tisku sestavy:
*** ADM7805-00000999 TISK HODNOT V PAMETI 16.07.1997/06:45:02 ***
Dále se tisknou informace o měřicích místech a parametrech, nejnovější údaje se tisknou
jako první. (Číslo vytištěné před číslem měřicího místa je index měřicí sady. Zadání tohoto čísla se vyžaduje v hlášení
„Grafický tisk měřicí sady“.) Tato informace se také objeví ve vytištěném grafu. Naposledy
uložená měřicí sada se tiskne jako první:
E28 FLEXIM
10 - 3
Tisk grafů
03:
Mer. bod c.
DATUM/CAS
Ukladani
Fyz. rozmer
Mer. bod c.
DATUM/CAS
Ukladani
Fyz. rozmer
Mer. bod c.
DATUM/CAS
Ukladani
Fyz. rozmer
02:
01:
: 17-02.6
: 15.07.1997/23:13:04
: 2s (99 uloz. hodnot)
: Objemovy prutok [m3/h]
: 19-02.6
: 14.07.1997/12:33:05
: 60 s (894 uloz. hodnot)
: Objemovy prutok [m3/h]
: 19-02.6
: 14.07.1997/12:30:45
: 60s (2 uloz. hodnot)
: Objemovy prutok [m3/h]
Medium
Material potrubi
Vnejsi prumer
Sila steny
Medium
Material potrubi
Vnejsi prumer
Sila steny
Medium
Material potrubi
Vnejsi prumer
Sila steny
: Voda
: Normal. ocel
: 110.0 mm
: 3.0 mm
: Voda
: Normal. ocel
: 110.0 mm
: 3.0 mm
: Voda
: Normal. ocel
: 110.0 mm
: 3.0 mm
************************************************** KONEC SEZNAMU **************************************************
V uvedeném příkladu je zřejmé, že tisk grafu měřicí sady 01 nemá smysl. Počet
naměřených hodnot (2) je příliš malý.
10.4 Tisk grafu
S3
Chcete-li vytisknout graf, potvrďte toto hlášení
klávesou ENTER.
S3-1
Nyní musíte zadat index měřicí sady, která se
má vytisknout. (Blikající kurzor pod číslem znamená, že
přístroj čeká na zádání z klávesnice). Standardně
FLUXUS vždy navrhuje číslo posledního
měření. V našem příkladu jsou v paměti
uloženy tři měřicí sady. (Proto je zobrazeno „03“.)
Potvrďte navrhované číslo sady klávesou
ENTER, nebo zadejte požadované číslo a
potvrďte klávesou ENTER.
S3-2
Zvolte příslušný kanál.
Special.funkce Ú
Graf mer.sady
Graficky tisk
merici sady:03
Graf mer.sady Ú
pro kanal
A:
Neplatný vstup FLUXUS nepřevezme. Zobrazí se přitom následující hlášení:
INDEX GRAFU
MINIMAL :01 !
INDEX GRAFU
MAXIMAL :03 !
nebo
S3-3
Vloz papir
!
Stiskni [ENTER]
Poznámka:
10 - 4
Jakmile potvrdíte navrhovaný index nebo
zadáte jiný platný index, čeká toto hlášení na
Vaše potvrzení, že tiskárna je připravena.
Vložte papír, nastavte tiskárnu do režimu
ONLINE (na tiskárně se rozsvítí příslušná LED dioda) a
spusťte tisk klávesou ENTER.
Kabel tiskárny už musí být propojen.
E28 FLEXIM
Tisk grafů
S3-4
……………
Tisk grafu...
Sloupcový graf v horním řádku ukazuje průběh
přenosu dat do tiskárny.
Zastavení nebo přerušení tisku:
S3-5
Zastavit tisk?
>NE<
ano
È
Stiskněte
BRK
jednou. Objeví se toto hlášení.
Ì
NE:
I
objeví se znovu
následující hlášení:
ANO:objeví se hlavní menu:
È
È
S1
S3-4
……………
Tisk seznamu...
par mer vys >SF<
Specialni funkce
Jakmile tiskárna přijme poslední tištěný znak (to neznamená, že už je všechno na papíře), objeví se
hlavní menu a FLUXUS je připraven pokračovat v měření.
10.5 Výstupní formát tisku grafu
ROZVRŽENÍ STRÁNKY:
• Každá měřicí sada se bude tisknout na samostatnou stranu (DIN A4)
• Obsahuje-li měřicí sada příliš mnoho hodnot, bude rozdělen na dvě části vytištěné pod
sebou.
ROZVRŽENÍ GRAFU:
• Měřítko os grafu je automaticky nastaveno podle délky měření a počtu naměřených
hodnot.
• Několik časových měřítek (os x) umožňuje porovnávat data z různých měřicích sad.
• Měřítko osy y (průtok) bude automaticky nastaveno tak, aby byly v grafu patrny
všechny naměřené hodnoty. Nejmenší možný rozsah grafu odpovídá rychlosti průtoku
1 m/s.
Graf začíná informacemi o nejdůležitějších parametrech měřicí sady. V jednotlivých
sloupcích je uvedeno:
Index
Data z měř. bodu c.:
Data s meřicími parametry:
Ve vytištěném grafu mají údaje následující formát:
(Datum a čas se týkají začátku měření.)
03:
Mer. bod c.
DATUM/CAS
Ukladani
Fyz. rozmer
: 17-02.6
: 15.07.2000/23:13:04
: 2s (99 uloz. hodnot)
: Objemovy prutok [m3/h]
Medium
Material potrubi
Vnejsi prumer
Sila steny
: Voda
: Normal. ocel
: 110.0 mm
: 3.0 mm
Za touto hlavičkou následuje graf. Jeho vytištění trvá asi 1 minutu:
E28 FLEXIM
10 - 5
Tisk grafů
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0
1
2
3
4
5min
Doba měření se rovná:
(počet naměřených hodnot - 1) x interval ukládání = . . . s
(v našem příkladě trvalo měření 196 s = 3 min. 16 s)
Na časové ose je automaticky zvoleno nejbližší možné měřítko (viz následující tabulka):
Doba měření
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
>
5 min
30 min
60 min
3h
6h
12 h
24 h
48 h
48 h
Zvolená časová osa
pro jeden graf
0 … 5 min.
0 … 30 min
0 … 60 min
0…3h
0…6h
0 … 12 h
0 … 24 h
0 … 48 h
Počet dnů x 24 h
Zvolená časová osa
pro dvojitý graf
Nerozděleno
Nerozděleno
0 … 30 min
30 … 60 min
Nerozděleno
0…3h
3…6h
0…6h
6 … 12 h
0 … 12 h
12 … 24 h
0 … 24 h
24 … 48 h
Nerozděleno
FLUXUS rozdělí graf na dvě části, pokud:
• dvě následující měření by ve výtisku splynuly do jedné tečky (kritériem je rozlišení
tiskárny - počet tiskových bodů na řádek).
• druhý graf bude vyplněn nejméně do jedné třetiny
Poznámka:
Protože použité tiskárny mají relativně nízké rozlišení, je v grafu naměřená hodnota
představována jedinou tečkou. Pokud se tato tečka „strefí“ do rastru, splyne!
(Měřicí sada s 1000 hodnotami = 0,000 m3/h bude vypadat jako prázdný graf.)
10 - 6
E28 FLEXIM
Tisk grafů
Pokud jsou sousední hodnoty vzdáleny více než 4 tiskové body
budou zobrazeny jako „x“.
(= delší interval ukládání; stejný
graf),
10.0
10.0
5.0
5.0
0.0
0
0.0
1
Graf v měřítku 5 min; interval ukládání = 2 s
0
1
Graf v měřítku 5 min; interval ukládání = 6 s
10.6 Chybová hlášení při grafickém tisku
Následující chybová hlášení upozorňují, že ve zvolené měřicí sadě nejsou obsaženy
žádné hodnoty:
nebo
ZADNE HODNOTY !
Mer.sada SEZNAM
ZADNE HODNOTY !
Mer.sada
GRAF
Stiskněte libovolnou klávesu. Objeví se hlavní
menu.
Pokud např. dojde papír, tiskárna přeruší tisk. Na tiskárně se rozsvítí odpovídající LED
dioda („Add Paper“):
F
Tiskarna CEKA !
>ZNOVU<
zrus
Pozor!
, který vždy provází chybu nebo
Po zvuku
kolizi programu, se objeví toto hlášení.
ZNOVU znamená, že FLUXUS znovu zkusí pokračovat
v přenosu dat do tiskárny (dokud se případně neobjeví znovu
toto chybové hlášení.)
Nemůže-li FLUXUS přenést do tiskárny žádný znak po dobu delší než 40 s, objeví se
výše uvedené chybové hlášení.
10.7 Další nastavení sériového protokolu
Vaše tiskárna může používat také jiný sériový protokol, než bylo uvedeno v odstavci 10.
V takovém případě musí být odpovídajícím způsobem nastaven i FLUXUS. Změny
sériového protokolu se nastavují ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.7.).
BAUD<data par st
9600 8Bit SUDA 2
S11-7e Objeví se menu pro nastavení parametrů
rozhraní.
Ù
zvolte parametr rozhraní
Ú
nastavte hodnotu parametru
ENTER
potvrďte nastavení
Horní řádek menu popisuje parametry, které lze nastavovat, v dolním řádku jsou aktuální
hodnoty těchto parametrů.
E28 FLEXIM
10 - 7
Tisk grafů
Horní řádek:
BAUD:
data:
par:
st:
Popis
Dolní řádek:
Možné hodnoty parametrů
Přenosová rychlost 9600; 4800; 2400; 1200; 600; 300; 150;
v baudech
Délka
datového 7 bitů; 8 bitů
slova
Parita
ŽÁDNÁ; SUDÁ, LICHÁ
Stop-bity
1; 2;
Po potvrzení nastavení je sériový protokol přístroje FLUXUS trvale změněn.
Poznámka:
Sériový protokol je v platnosti i poté, co bylo vypnuto a zapnuto napájení. Při
inicializaci přístroje stisknutím kombinace kláves
nastaven zpět do výchozího stavu.
SER. PROTOKOL:
Xon/Xoff >HARDW<
BRK
INIT
je sériový protokol
S11-7f Po potvrzení předešlého menu se objeví
hlášení pro nastavení řízení přenosu.
(HARDW znamená hardwarové řízení sériového přenosu
signály RTS/CTS.)
Při hardwarovém řízení přenosu musí být správně zapojeny vodiče RTS/CTS (do kříže).
Poznámka:
Sériový protokol je v platnosti i poté, co bylo vypnuto a zapnuto napájení. Při
inicializaci přístroje stisknutím kombinace kláves
nastaven zpět do výchozího stavu.
BRK
INIT
je sériový protokol
10.7.1 Protokol Xon/Xoff
Základem protokolu Xon/Xoff je softwarové řízení přenosu. Tiskárna vysílá speciální znak
(Xoff) k přístroji FLUXUS v případě, kdy není schopna přijímat další data (např. je-li plný
buffer tiskárny). Jakmile je buffer vyprázdněn, tiskárna vyšle znak Xon, který znamená, že
je připravena přijmout další data.
Ve výjimečném případě může dojít k tomu, že tyto znaky (Xon, Xoff) jsou „ztraceny“ nebo
„ignorovány“. To má za následek, že:
• FLUXUS nevysílá další znaky, protože čeká na Xon.
• FLUXUS vysílá znaky nepřetržitě, protože nezpracoval znak Xoff.
Dojde-li k některé z těchto situací:
Vypněte a znovu zapněte FLUXUS. Tisk
pokračuje.
(FLUXUS předpokládá, že po zapnutí přístroje je tiskárna
připravena.)
10 - 8
E28 FLEXIM
Tisk grafů
10.7.2 Hardwarový protokol
Přenos znaků je řízen úrovněmi napětí na dvou k tomu určených vývodech (RTS/CTS)
sériového rozhraní RS232. V tomto případě má proto klíčový význam správné zapojení
kabelu.
Není-li zapojení provedeno správně, může dojít k jedné ze dvou situací:
• Mezi přístrojem FLUXUS a tiskárnou neprobíhá žádný přenos dat.
• Buffer tiskárny je přeplňován.
Dojde-li k některé z těchto situací:
Přezkoušejte spojení mezi přístrojem FLUXUS
a tiskárnou včetně adaptéru.
Vypněte a znovu zapněte FLUXUS. Tisk
pokračuje. (FLUXUS předpokládá, že po zapnutí přístroje je
tiskárna připravena.)
10.8 Zapojení kabelu - podrobnosti
V následující tabulce je uveden přehled důležitých detailů týkajících se zapojení kabelu a
vývodů konektorů pro sériový přenos dat.
2= RD (recieved data)
7= RTS (request to send)
3= TD (transmitted data)
8= CTS (clear to send)
5= SG (signal ground)
Přiřazení vývodů konektoru sériového
rozhraní (RS232) přístroje FLUXUS
DSUB-9 male
5
9-pinová zástrčka typu D
1
8
7
8
7
1
DSUB-9 zásuvka
E28 FLEXIM
5
Zapojeni vodičů sériového kabelu pro
sériovou komunikaci přístroje FLUXUS
a PC.
(Vývody 7/8 a 2/3 jsou překříženy.)
2 x 9-pinová zásuvka typu D
DSUB-9 zásuvka
10 - 9
Tisk grafů
8= CD (carriere dedect)
20= DTR (data terminal ready)
7= SG (signal ground)
6= DRS (data set ready)
5= CTS (clear to send)
4= RTS (request to send)
3= RD (recieved data)
2= SD (send data)
1= FG (frame ground)
13
Přiřazení vývodů sériového rozhraní
KODAK DICONIX 180Si
25-pinová zásuvka typu D
25
DSUB-25 female
14
Adaptér, který je standardní součástí dodávky, umožňuje připojit sériový kabel (s
konektorem 9-pinů) do 25-pinové zástrčky typu D, která je použita u některých tiskáren a
počítačů PC.
DSUB-9 (pin)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - 10
................
................
................
................
................
................
................
................
................
DSUB-25 (pin)
8
3
2
7
6
20
5
22
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
11 Měření množství tepla
11.1 Přehled
Přístroj FLUXUS v provedení pro měření tepla používá dva standardní snímače pro
měření průtoku, které jsou připevněny z vnější strany potrubí, a dva snímače teploty
Pt100. FLUXUS určuje množství tepla tzv. diferenciální metodou, tj. na základě měření
průtoku na odtokové straně a teploty na přítokové a odtokové straně. Tepelný průtok je
pak vypočten ze zjištěného rozdílu teplot, průtoku, a některých souvisejících vlastností
média (hustoty a měrné tepelné kapacity). Koeficienty, které přístroj potřebuje k výpočtu
tepelného průtoku pro různá média, jsou přednastaveny. Měření množství tepla je však
možné i u médií, jejichž teplotní koeficienty nejsou uloženy v paměti průtokoměru (viz
odstavec 11.6).
Pozor!
Koeficienty jsou určeny tak, že předpokládají měření průtoku na
odtokové straně systému.
V případech, kdy jsou teploty na přítokové a/nebo odtokové straně známé a konstantní
během celé doby měření, lze ručně nastavit pevnou teplotu a teplotní čidla nemusí být
zapojena.
Vzhledem k tomu, že je měřena teplota na povrchu, je výsledkem měření přenášená
tepelná energie, bez narušení potrubního systému.
Snímač teploty povrchu,
přítok
Ultrazvukové snímače pro
měření průtoku
Snímač teploty povrchu, odtok
FLEXIM
LIGHT
SIGNAL
INIT
RESET
11.2 Přístroj
FLUXUS ADM v provedení pro měření množství tepla má na zadním panelu vstupy pro
teplotní snímače Pt100:
Konektor pro PT100 °
E28 FLEXIM
¯ konektor pro PT100
11 - 1
Měření množství tepla
Poznámka:
FLUXUS ve chvíli, kdy je to nutné, signalizuje, že:
• jeden ze dvou teplotních snímačů není připojen,
• teplotní snímač na přítokové straně není připojen, a není ani zadána konstantní
teplota pro přítokovou stranu.
11.3 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Při měření množství tepla měří FLUXUS ADM průtok vždy na odtokové straně systému.
Obecně platí, že teplota potrubí na odtokové straně je nižší než na přítokové. Proto je
snadnější umístit snímače (a nespálit se přitom příliš často).
Během měření FLUXUS koriguje dle naměřených teplot T1 a T2 teplotně závislé
parametry média, např. hustotu a měrnou tepelnou kapacitu*, potřebné pro výpočet
tepelného průtoku a následně množství tepla. FLUXUS používá 8 koeficientů média.
*Měrná tepelná kapacita je definována jako energie nezbytná k zvýšení teploty 1 kg příslušného média o 1°C.
Ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE lze definovat základní jednotky pro množství tepla (součet
tepelného průtoku). Toto nastavení se nezmění ani při studeném startu. Vyberte mezi
jednotkami SI (jouly, J) a watthodinami (Wh). (Viz odstavec 7.8.4.)
Jednotky pro měření množství tepla, které jsou použity při aktivaci totalizérů (viz odstavec
jsou pak výsledkem kombinace jednotek tepelného průtoku nastavených ve větvi
VÝSTUPY (viz odstavec 6.2.5) a základních jednotek nastavených ve větvi SPECIÁLNÍ
FUNKCE.
5.3.4),
Scitani tepla
>[J]<
[Wh]
S11-4f Objeví se toto hlášení. Potvrďte >[J]<.
Množství tepla bude v J, kJ nebo MJ.
Potvrďte >[Wh]<. Množství tepla bude ve
Wh, kWh nebo MWh.
Tepelný průtok bude však ve výstupních
sestavách udáván vždy ve W, kW nebo MW.
Varianty výstupu
Ve větvi programu SPECIÁLNÍ FUNKCE\Systémová nastavení\Měření lze nastavit další
výstupní veličinu:
S11-4g Zvolíte-li >ZAP<, bude ve výstupních
sestavách kromě množství tepla i celkový
Scit.tepla+prut.
objem průtoku. (Viz odstavec 7.8.4.)
>VYP<
zap
Instalace teplotních čidel na potrubí
Umístěte teplotní čidla na čistou plochu
potrubí.
Odstraňte odchlípnutý nátěr nebo izolaci, rez
a jiné nánosy, aby měl snímač dobrý teplotní
kontakt se stěnou potrubí.
11 - 2
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
Naneste vrstvu tepelně vodivé pasty na povrch
snímače, který bude ve styku s potrubím.
• Ustřihněte těsnící pásku podle obvodu potrubí.
Přidejte kousek navíc. (Délka pásky = obvod + 70 mm, u
Použití těsnící pásky
větších průměrů + 120 mm)
• Upevněte teplotní snímače na potrubí pomocí
ustřižené pásky.
• Provlečte těsnící pásku přes teplotní snímač.
• Položte volný konec pásky okolo potrubí,
provlečte svorkou a ručně utáhněte.
• Upevněte pásku pomocí dvou háčků svorky.
Utahujte šroub, až se pružinka napne.
• Kdykoliv se napětí uvolní, utáhněte znovu.
(Pružina kompenzuje teplotní roztažnost potrubí. Je-li teplota
konstantní nebo potrubí tenké, nepoužívejte pružinu.)
Pozor!
Zakryjte místo měření izolačním materiálem, aby byly co nejvíce omezeny tepelné
ztráty vyzařováním a vliv teploty ovzduší.
Během procedury nastavování polohy čidel FLUXUS kontroluje, zda je
nastavení úplné a jsou splněny další nezbytné předpoklady pro měření množství tepla.
F*
Tepelny prutok
*NEPLAT. MEDIUM*
Toto chybové hlášení se objeví v případě, že
bylo zvoleno médium, pro které nejsou
k dispozici polynomické koeficienty pro přibližný
výpočet měrné tepelné kapacity.
V dalším kroku FLUXUS kontroluje dva teplotní kanály (všechny aktivované kanály
v případě vícekanálového měření):
E28 FLEXIM
11 - 3
Měření množství tepla
Pozor!
Kontroly teplotních kanálů se provádějí pouze v případě, že je jako měřená veličina
zvolen tepelný průtok.
M*
T1=
T2=
90.2 C
70.4 C
M*
T1=?NEDEF C
T2= 70.4 C
FLUXUS průběžně měří a zobrazuje dvě teploty.
Stiskněte libovolnou klávesu.
Pokud teplotu nelze změřit (např. čidlo Pt100 je špatně
zapojeno nebo je poškozeno), FLUXUS zobrazí
„?NEDEF“ místo údaje o teplotě.
(V našem příkladě T1.)
Stiskněte libovolnou klávesu.
M*
Zadejte pro tuto teplotu konstantní hodnotu.
T1 rucne FIX
0.0 C
M*
T1=
T2=
90.2 C(FIX)
70.4 C
Poznámka:
•
•
(v
našem příkladě T1.)
FLUXUS Vám připomíná, že teplota T1 nebyla
naměřena, ale zadána jako konstanta, příponou
(KONST) za údajem o teplotě.
Stiskněte libovolnou klávesu.
Zadání konstantní teploty je někdy výhodnější než měření, např. je-li měření na
přítokové straně obtížné a teplota je známá a konstantní.
Jako konstanty lze také zadat obě teploty (např. pro simulační účely).
Nezasunujte přitom do odpovídajících objímek konektory sond Pt100.
Během měření jsou k dispozici následující informace:
•
•
•
•
Objemový průtok
Tepelný průtok
Rychlost toku
Celkový objem průtoku nebo množství tepla
Teplota T1 (přítok)
Teplota T2 (odtok)
• Rozdíl teplot T1 - T2
•
•
(je-li
aktivováno sčítání)
FLUXUS může zobrazovat dvě z těchto hodnot (jednu na každém řádku displeje); jejich
kombinaci můžete zvolit podle svých požadavků.
Zobrazenou hodnotu můžete kdykoliv změnit, aniž by to ovlivnilo probíhající měření.
DISP
Touto klávesou můžete změnit údaj, který je zobrazován na horním řádku
displeje během měření. Dalším stisknutím klávesy přejdete k následujícímu údaji.
DISP
11 - 4
Touto klávesou můžete změnit dolní řádek displeje během měření. Dalším
stisknutím klávesy přejdete k následujícímu údaji pro dolní řádek.
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
Pro horní řádek jsou k dispozici tyto informace:
Horní řádek displeje
Popis
Tepelny prutok
Určení měřené veličiny
Je-li aktivováno sčítání, zobrazí se v závislosti na zvolené měřené
veličině:
+3569.44
m3
-4567.24
kJ
+___NEDEF____ kJ
Celkový objem průtoku, je-li např. měřen objemový průtok (m3/h)
Množství tepla, je-li např. měřen tepelný průtok (kW)
Množství tepla, chybí-li údaj o teplotě
T1=90.2
C (KONST) Teplota T1 (přítok), je-li aktivován kanál T1. Přípona (KONST) se
objevuje tehdy, byla-li teplota zadána ručně.
T2=70.4
C
Teplota T2 (odtok), je-li aktivován kanál T2.
T1 - T2)=19.8
C
Rozdíl teplot T1 - T2, jsou-li aktivovány oba teplotní kanály.
Pro dolní řádek jsou k dispozici tyto informace:
Dolní řádek displeje
9.24
Popis
Tepelný průtok v zadaných jednotkách.
kW
___NEDEF____ kW
„___NEDEF____“ se místo množství tepla objevuje v případě, kdy
jedna z teplot nemohla být určena (a proto nemohl být vypočten ani
tepelný průtok).
*
39.24
m3/h
Při měření tepelného průtoku může být také zobrazena okamžitá
hodnota objemového průtoku. Hvězdička upozorňuje, že tato hodnota je
pouze informační. Měřicí výstupy (proudový, reléový) vždy odpovídají
měřené veličině, kterou je v tomto případě tepelný průtok.
*
0.93
m/s
T1=90.2
T2=70.4
C(KONST) Teplota T1 (přítok), je-li aktivován kanál T1. Přípona (KONST) se
objevuje tehdy, byla-li teplota zadána ručně.
Teplota T2 (odtok), je-li aktivován kanál T2.
C
(T1-T2)= 19.8
Poznámka:
C
•
•
•
E28 FLEXIM
Aktuální rychlost průtoku. Hvězdička upozorňuje, že tato hodnota je
pouze informační.
Rozdíl teplot T1 - T2, jsou-li aktivovány oba teplotní kanály.
Nelze-li teplotu změřit a nebyla-li přitom zadána ručně, objeví se místo údaje o
teplotě nebo rozdílu teplot znaky „?NEDEF“. Zároveň nelze provést ani výpočet
tepelného průtoku a množství tepla a místo jejich hodnoty je zobrazeno
„___NEDEF___“.
Při zobrazení rozdílu teplot není indikováno, zda jedna z nich nebo obě byly
zadány ručně.
Klávesy, které řídí činnost čítačů celkového množství, jsou aktivní pouze
v případě, že horní řádek displeje ukazuje hodnotu součtu. Je-li na horním řádku
něco jiného, stisknete příslušnou klávesu dvakrát. Při prvním stisknutí se
v horním řádku objeví hodnota součtu a při druhém stisknutí se provede příslušná
funkce.
11 - 5
Měření množství tepla
Korekce teplotních kanálů
FLUXUS umožňuje zadat opravnou hodnotu (offset) pro každý teplotní kanál. Je-li tato
možnost využita, je příslušná teplota opravena o zadanou hodnotu (podle znaménka je
zvýšena nebo snížena). Tato možnost je užitečná v případě, že:
• charakteristika obou čidel Pt100 se dostatečně neshoduje;
• existuje známý a konstantní teplotní posuv mezi naměřenou a skutečnou teplotou.
Protože však ve většině v případů korekce není nutná, lze žádost o zadání offsetů trvale
zablokovat.
Zapnutí a vypnutí korekce teploty
Pokud nepotřebujete korigovat teplotu, můžete zadávání offsetu vypnout ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.2).
Následující hlášení slouží k zapínání a vypínání korekce offsetu.
S11-2h Zobrazí se aktuální stav. (V našem příkladě je offset
vypnut.)
Tx Kor. offset
>VYP<
zap
Pozor!
Chcete-li korekci zapnout, zvolte >ZAP<.
Při vypnutí korekční funkce (>VYP<) budou vymazány korekční hodnoty všech
teplotních kanálů. FLUXUS si však korekční hodnoty uloží v paměti a při obnovení
korekční funkce je znovu nastaví.
Zadání korekční hodnoty (offsetu)
Zadání korekčních hodnot bude vyžadováno při nastavování polohy teplotních
snímačů pro každý teplotní kanál, pokud:
• teplotní kanál je aktivován;
• teplotu lze právě změřit nebo je zadána jako konstanta;
• korekční funkce je zapnuta.
M*
T1= 90.2 C
T2=?NEDEF C
(V uvedeném příkladu je změřena teplota na přítoku 90,2 °C;
teplota na odtoku nemohla být z nějakého důvodu změřena.)
M*
T1 Kor.offset
0.3 C
11 - 6
Na počátku měření budou zobrazeny dvě
teploty.
Stiskněte libovolnou klávesu.
Potvrďte nebo změňte zobrazenou korekční
hodnotu. (V tomto příkladu T1.)
0 ... 9
zadání dat
C
smazání
ENTER
potvrzení
Zadání 0 (nuly) offset resetuje.
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
M*
T1=
90.5 C(KOR)
Poznámka
•
•
•
Korigovaná teplota je vždy označena příponou
„KOR“.
Korigovat lze pouze změřenou teplotu.
Při nastavování nuly (pro rozdíl teplot) lze korekční hodnotu umístit do jednoho
kanálu, nebo rozdělit do obou kanálů.
Hlášení zobrazující rozdíl teplot neindikuje, zda jedna nebo obě teploty nebyly
zadány jako konstanty a která hodnota je korigována.
11.4 Měření spotřeby tepla v penězích
Přehled
FLUXUS může sčítat cenu spotřebovaného tepla [např. v korunách]. Před měřením zadáte
cenu energie [např. v Kč/kWh]. FLUXUS vynásobí změřené množství tepla cenou
energie. Cenu energie lze určit zvlášť pro každou sadu měření. Ve výstupní sestavě
naměřených hodnot (výstup on-line nebo off-line) bude spotřebovaná hodnota uvedena
místo součtu spotřebovaného tepla. Zadaná cena energie bude rovněž zaznamenána.
Zapnutí/vypnutí měření spotřeby tepla v penězích
Tuto funkci lze zapnout a vypnout ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.2). Toto
nastavení odolává studenému startu. Nastavení lze kdykoliv změnit níže uvedeným
postupem.
Cena energie
>VYP<
zap
S11-2e Nalistujte toto hlášení.
>ZAP< zapíná režim sčítání ceny.
>VYP< vypíná sčítání ceny. Nadále bude
sčítáno množství tepla.
Zadání parametru
Jakmile je měření spotřeby peněz zapnuto, přejděte do větve MĚŘENÍ. V této větvi se
nejprve zobrazí hlášení, ve kterém se zadává cena energie.
Poznámka:
Měření spotřeby tepla v penězích je možné pouze tehdy, pokud je větvi VÝSTUPY
aktivováno sčítání množství tepla.
Cena energie
0.235 DM/kWh
E28 FLEXIM
Zadejte cenu energie pro příslušnou sadu
měření. Potvrďte klávesou ENTER.
Zadejte 0.0 DM/kWh, chcete-li přerušit sčítání
peněžní hodnoty tepla pro následující měřicí
sadu. FLUXUS bude nadále sčítat množství
tepla jako při 'normálním' měření.
11 - 7
Měření množství tepla
Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Zapnutím funkce sčítání peněžní hodnoty tepla není měření tepelného průtoku ovlivněno.
Po aktivaci totalizéru je zobrazena hodnota spotřebovaného tepla:
+0.78 DM
136.62 kW
Chcete-li během měření zobrazit spotřebované
množství tepla na horním řádku, stiskněte tuto
klávesu:
DISP
*
+15469.19 kJ
136.62 kW
(Znaménko [+/-] rozlišuje měření v kladném a zpětném směru
průtoku.)
Chcete-li během měření zobrazit v dolním řádku
aktuální rychlost spotřeby peněz, stiskněte tuto
klávesu:
DISP
*
(Znaménko [+/-] rozlišuje měření v kladném a zpětném směru
průtoku.)
+0.78 DM
32.105 DM/h
(Znaménko [+/-] rozlišuje měření v kladném a zpětném směru
průtoku.)
Možnosti výstupu
Při měření spotřeby tepla v penězích jsou navíc geneerovány následující výstupy:
VÝSTUPNÍ KANÁL
VÝSTUP
Sériový výstup (Online/Offline) a textový Hlavicka:
soubor
vytvořený
konverzí
binárního ...
Zaznam parametru
datového souboru na PC.
Cislo mericiho mista
Cena energie
Vnejsi prumer
...
Merena velicina
Jednotka
...
Externi grafická tiskárna (Offline)
Poznámka:
•
•
•
11 - 8
: 11-2356
: 0.235 DM/kWh
: 100.0 mm
: heat flow
: [kW]/[DM]
Externí grafická tiskárna tiskne uložená data ve formě grafu.
Zapnutí sčítání peněžní hodnoty spotřebovaného tepla nemá
na tvar grafu žádný vliv.
Cena energie se uloží jako součást záznamu parametrů.
Pro sčítání spotřeby tepla v penězích má význam pouze numerická část zadání
ceny energie.
Znaménko měny [DM] nelze změnit. Měna však nemá žádný vliv na funkci
průtokoměru. Proto lze cenu energie zadat v jakékoli jiné měně. Pouze je třeba
nezapomenout na to, v jaké měně byla cena zadána.
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
11.5 Pára a měření tepla
Přehled
FLUXUS měří tepelný tok dokonce i v případě, že na přítoku je nosič tepla v plynném
skupenství. FLUXUS měří teplotu na přítoku a odtoku. Měří dále objemový průtok na
odtoku. Tlak na přítoku se zadává jako konstanta, a neměl by se v průběhu měření měnit.
FLUXUS vypočítává bod varu v závislosti na tlaku a vlastnostech média. Z výsledku je
odvozen stav média na přítoku. Výsledek tohoto výpočtu je zahrnut do výpočtu množství
tepla.
Pozor!
Vzhledem k měření objemového průtoku na odtoku musí být nosič tepla na odtoku
v kapalném stavu.
Koeficienty vody nutné pro výpočet množství tepla v případě, že na přítoku je médium ve
stavu páry, jsou uloženy v paměti přístroje FLUXUS. Koeficienty jiného média je nutné
zadat.
Zapnutí/vypnutí měření tepla při médiu ve stavu páry
Tuto funkci lze zapnout a vypnout ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE programu (viz odstavec 7.8.2).
Toto nastavení odolává studenému startu. Nastavení je možné kdykoliv změnit níže
uvedeným postupem.
S11-2f Nalistujte toto hlášení.
>OFF< vypíná režim výpočtu páry. Výpočet
tepla předpokládá, že médium na přítoku je
vždy kapalné.
>ZAP< zapíná režim výpočtu páry. Na
základě tlaku a teploty na přítoku se určí stav
média, se kterým je dále uvažováno při
výpočtu tepla.
Para na pritoku
>VYP<
zap
Poznámka:
Teprve po aktivaci této funkce
• můžete zadat tlak na přítoku;
• FLUXUS určuje a stav média na přítoku a zahrnuje ho do výpočtu množství tepla.
Zadání parametrů
Po zapnutí funkce výpočtu páry je nutné zadat tlak na přítoku ve větvi PARAMETRY. Toto
hlášení následuje za hlášením pro zadání teploty média (na odtoku), bez ohledu na
zvolenou měřenou veličinu.
P16
Teplota media
20
E28 FLEXIM
C
Zadejte teplotu média v rozsahu teplotní
odolnosti snímače. Standardní hodnota je
20°C.
Potvrďte klávesou ENTER.
11 - 9
Měření množství tepla
P16*
Tlak na pritoku
1.23
bar
Poznámka:
Zadejte tlak na přítoku v rozsahu 1 až 186 bar.
(V superuživatelském režimu zde můžete zadat 0.0 barů, což
přeruší měření páry.)
Tlak v ústí se používá pouze pro výpočet tepelného průtoku.
Rozšíření větve MĚŘENÍ programu
Obvyklá obsluha průtokoměru není zapnutím této funkce nijak ovlivněna.
DISP
Stisknutím této klávesy můžete na horním
řádku zobrazit stav média na přítoku, určený
dle tlaku a teploty:
Pritok=KAPALINA
426.23
kW
Pritok=PARA
9565.23
Toto hlášení se objevuje v případě, že médium
na přítoku je v kapalném stavu.
Toto hlášení se objevuje v případě, že médium
na přítoku je ve stavu páry.
kW
Je-li teplota média rovná bodu varu při daném tlaku, je médium v přechodovém stavu
mezi kapalinou a párou.
V tomto přechodovém stavu není možné přesně měřit množství tepla, protože pro výpočet
entalpie by bylo nutné znát poměr kapalného a plynného skupenství.
FLUXUS předpokládá přechodovou oblast v rozsahu ±3°C okolo bodu varu, a vypočítává
tepelný tok za předpokladu saturace páry. (Tento předpoklad je správný pouze tehdy, pokud se v páru mění
na přítoku veškeré médium.)
VAR NA PRITOKU !
7895.78
kW
TEPELNY TOK
7895.78
11 - 10
kW
Toto hlášení se objevuje, je-li
v přechodovém stavu (kritický rozsah).
médium
Kritický rozsah přechodu skupenství je
signalizován VELKÝMI PÍSMENY pro měřenou
veličinu.
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
Možnosti výstupu
Tlak na přítoku je v případě aktivované funkce měření páry posílán na sériový výstup
(on-line nebo off-line) s příslušnou hlavičkou.
Měřené hodnoty budou vyhodnoceny na PC správně, pokud verze programů
MoveFast.exe a FlxToTxt.exe bude V3.22 nebo vyšší (aktualizace z 02/99).
U starších PC programů:
• Během přenosu/konverze se objeví následující varovné hlášení
‘>>>?Version of the binäry file’.
• Tlak na přítoku nebude při výpočtu zohledněn. Výpočet tepelného toku bude proveden
pouze na základě teploty a objemu průtoku s předpokladem, že médium je na přítoku
vždy v kapalném skupenství.
11.6 Měření množství tepla s externě zadanými
teplotními koeficienty
Kromě obvyklých parametrů média (rychlost zvuku, viskozita, hustota), FLUXUS potřebuje
také teplotní koeficienty média pro výpočet množství tepla. V případě, že zvolíte jako
měřenou veličinu množství tepla a FLUXUS nemá teplotní koeficienty uloženy v paměti,
objeví se před zahájením měření hlášení ‘NEPLATNE MEDIUM’. V paměti FLUXUS jsou
uloženy teplotní koeficienty vody a kapaliny Shell Thermina B. Koeficienty jiných médií lze
předat přístroji FLUXUS z PC pomocí programu FLUXDATA pro Windows. V současné
verzi řídícího programu (V3.57) lze do přístroje FLUXUS vložit pouze jednu sadu
uživatelsky definovaných teplotních parametrů. (Následující informace nemusí platit po příští aktualizaci
programu FLUXADATA.)
Propojte FLUXUS a PC pomocí sériového
kabelu.
Zapněte FLUXUS.
Spusťte FLUXDATA a klikněte
‘FLUXUS\Heat Flow-Coefficient’.
na
Nejprve se načte seznam médií uložených v přístroji FLUXUS.
Vyberte ze seznamu médium, u něhož má
být měřeno množství tepla. (Teplotní koeficienty
tohoto média jsou uloženy v programu FLUXDATA.)
⇐ DESCRIPTOR pro identifikaci média slouží pro
jednoznačné označení média nezávisle na použitém
jazyce.
Pokud v seznamu není Vaše médium,
zvolte možnost ‘Jiné médium’.
Zvolte název (descriptor) média. Zadejte
ručně koeficienty h0 až a4 and r0 až b4.
E28 FLEXIM
11 - 11
Měření množství tepla
‘F’ = koeficienty „Firmware“, tj. uložené v paměti FLUXUS
‘U’ = uživatelsky definované koeficienty
> Vložení koeficientů
do seznamu.
Stiskněte
tuto
klávesu.
Uživatelsky
definované koeficienty budou přeneseny
do paměti přístroje FLUXUS. (Po odeslání je
možné měřit tepelný tok uživatelsky definovaného média.)
Před zahájením měření tepla FLUXUS kontroluje data uložená v paměti a hledá soubor
teplotních koeficientů s deskriptorem odpovídajícím názvu zvoleného média (větev
PARAMETRY\Médium). V případě, že teplotní koeficienty nenajde, objeví se hlášení
‘NEPLATNE MEDIUM’.
Celý seznam médií včetně teplotních koeficientů lze uložit do souboru. Stačí tedy
koeficienty zadat pouze jednou:
Umístěte kurzor nad seznam médií. Klikněte
pravým tlačítkem myši.
Objeví se následující vyskakovací menu:
Ulož seznam ...
Načti seznam...
Uloží seznam jako soubor
Načte seznam ze souboru
V případě, že musíte měřit některá média, která nejsou na seznamu přístroje FLUXUS,
můžete je do seznamu natrvalo vložit jako uživatelsky definovaná média (viz větev
SPECIÁLNÍ FUNKCE\ Instal. médium). Instalace Vám dává možnost vybrat pro médium
jedinečný název. Na seznamu médií v programu FLUXDATA’s budou uživatelsky
definovaná média uvedena za standardně definovanými médii.
Změna dolního limitu pro vnitřní průměr potrubí snímače
typu Q
Pro změnu dolního limitu snímače typu Q (viz odstavec 4.4) použijte posloupnost kláves:
NEXT
MUX
Zadejte tuto posloupnost v hlavním menu
ihned po zapnutí přístroje.
Nezadáte-li posloupnost správně:
Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK
třikrát.
11 - 12
E28 FLEXIM
Měření množství tepla
Znovu zapněte přístroj touto klávesou a
zadejte posloupnost znova.
DNmin Sensor ‘Q’
25
mm
Poznámka:
E28 FLEXIM
Objeví se toto hlášení. Zde je možné nastavit
dolní limit pro vnitřní průměr potrubí.
Tato hodnota smí být v rozsahu od 10 mm do
63 mm.
Dle našich zkušeností jsou snímače typu Q za výjimečných podmínek schopny měřit
průtok v potrubí s vnitřním průměrem do asi 12 mm.
11 - 13
Měření množství tepla
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
11 - 14
E28 FLEXIM
Měření síly stěny
12 Měření síly stěny
12.1 Přehled
FLUXUS, vybavený touto přídavnou funkcí, lze použít k měření síly stěny. Zasuňte k tomu
určený snímač do konektoru na přídavném portu. FLUXUS automaticky rozpozná, že
snímač byl připojen. Naměřenou hodnotu síly stěny lze snadno zařadit do aktuálního
záznamu parametrů pro měření průtoku, a je ji možné také v případě potřeby
zaprotokolovat. Rovněž je možné určit podélnou rychlost šíření zvuku v materiálu potrubí.
FLUXUS s přídavnou funkcí měření síly stěny používá k určení síly stěny nebo rychlosti
zvuku v materiálu (na testovacím kousku) modifikovanou metodu doby přenosu signálu.
Sonda snímače vysílá krátký ultrazvukový impuls do testovaného vzorku materiálu.
Impulsní signál se odráží od rozhraní materiálu a je znovu zachycen sondou snímače.
Časový rozdíl mezi přijatým a vyslaným signálem je vyhodnocen a vypočte se síla stěny
(je-li známa rychlost zvuku v materiálu) nebo rychlost zvuku (je-li známa tloušťka materiálu).
Sestava snímače síly stěny
Měřicí princip
Kabel sondy
Kabel sondy
Sonda
Se
zásuvkou
«
¬ pro
Sonda snímače
s objímkou pro
připojení kabelu
na boku
objímku
FLUXUS
a zásuvkou
¬ pro
objímku
sondy
Dolní hrana materiálu
12.2 Přístroj
FLUXUS ADM 6725
ULTRASONIC FLOWMETER
CHANNEL A
CHANNEL B
SIGNAL
3x OFF
BATTERY
ON
INIT
RESET
ª Port pro připojení
snímače průtoku pro
kanál A nebo snímač
síly stěny.
E28 FLEXIM
ª Port pro připojení
snímače průtoku pro
kanál B nebo snímač
síly stěny.
12 - 1
Měření síly stěny
12.3 Přepínání režimů měření
Režim měření můžete z režimu měření průtoku do režimu měření síly stěny přepnout
takto:
Propojte zásuvku sondy s konektorem pro kanál A
(nebo B) na čelním panelu přístroje. (FLUXUS se
automaticky přepne do režimu měření síly stěny.)
*SILA STENY*
*NA VSTUPU A:*
P* Toto hlášení se objeví za 1 sekundu. Oznamuje,
že na kanálu A byl detekován snímač síly stěny a
měření síly stěny je k dispozici.
Objeví se hlavní menu pro měření síly stěny. Toto menu se chová podobně jako menu pro
měření průtoku. (Jednotlivé větve menu jsou však modifkovány)
Poznámka:
•
•
•
•
FLUXUS zůstává v režimu měření síly stěny na zvoleném kanále, dokud
neodpojíte snímač.
FLUXUS lze vypnout stisknutím klávesy BRK třikrát.
Je-li po zapnutí přístroje FLUXUS připojen snímač síly stěny, FLUXUS přejde
ihned na zvoleném kanále do režimu měření síly stěny.
Záznam parametrů pro měření průtoku není ovlivněn, kromě možné změny síly
stěny potrubí.
12.4 Větev PARAMETRY při měření síly stěny
Větev PARAMETERY je modifikována, jakmile FLUXUS přejde do režimu měření síly stěny
na zvoleném kanále.
12.4.1 Zadání parametrů při měření síly stěny
Chcete-li měřit sílu stěny, musíte zadat rychlost zvuku v materiálu.
Material
Normal.ocel
Ú
c-LONGITUDINAL
5800.0
m/s
Poznámka:
•
•
•
12 - 2
P* Zvolte ve větvi PARAMETRY materiál potrubí, u
kterého chcete měřit sílu stěny. V seznamu
nalistujte příslušný materiál (existuje zde rovněž
možnost zadat nový materiál).
P* V tomto hlášení se objeví rychlost zvuku jako
návrh. Hodnotu parametru lze editovat.
Rychlost zvuku ovlivňuje výsledky měření přibližně lineárně. To
znamená, že liší-li se zadaná rychlost zvuku od skutečné o 10%, liší se
naměřená síla stěny od skutečné také přibližně o 10%. Rychlost zvuku,
kterou navrhuje FLUXUS dle materiálu, je pouze orientační. Skutečná
rychlost zvuku závisí na složení, teplotě a způsobu zpracování materiálu.
Je-li zvolena (nebo ponechána u neznámého materiálu) rychlost zvuku
0.00 m/s, FLUXUS nemůže měřit. Měření může být zahájeno, pouze je-li
c-LONGITUDINAL různá od nuly.
Projdete-li větev PARAMETRY do konce, a přepnete do režimu měření síly stěny,
bude materiál zvolený pro měření průtoku nabízen v seznamu jako první.
E28 FLEXIM
Měření síly stěny
12.4.2 Zadání parametrů pro měření rychlosti zvuku
Chcete-li změřit rychlost zvuku, musíte zadat sílu stěny.
O* Ve větvi VÝSTUPY zvolte jako měřenou veličinu
pódélnou rychlost šíření zvuku (c-LONGITUMer.velicina Ú
DINAL) pro kanál, na kterém probíhá měření síly
c-LONGITUDINAL
stěny.
Sila steny
5.12
Poznámka:
mm
P* Ve větvi parametry zadejte sílu stěny testovaného
vzorku v rozsahu od 0.8 mm do 200 mm pro kanál,
na kterém probíhá měření síly stěny.
Tloušťka ovlivňuje výsledky měření přibližně lineárně. To znamená, že
zvýšení tloušťky o 10% způsobí zvýšení naměřené hodnoty rychlosti zvuku
přibližně o 10 %.
12.5 Větev MĚRENÍ
Větev PARAMETERY je modifikována, jakmile FLUXUS přejde do režimu měření síly stěny
na zvoleném kanále.
M* V hlavním menu zvolte větev MĚŘENÍ.
par >MER< vys sf
Mereni-WTM
par >MER< vys sf
ZADNA DATA
!
F4 Objeví-li se toto chybové hlášení:
• nezadali jste všechny požadované parametry;
• nebo jste ponechali rychlost zvuku 0.0 m/s u
neznámého materiálu.
12.5.1 Měření síly stěny
Sila steny
mm?
Sila steny √
3.51
Poznámka:
E28 FLEXIM
mm
M* Toto hlášení se objeví na počátku měření. Dokud
není naměřena platná hodnota, je v dolním
pravém rohu zobrazen otazník.
M* Pevně přitiskněte sondu na vrstvu akustického
pojidla na testovaném kousku potrubí. Jakmile je
naměřena platná hodnota, je zobrazena spolu se
znakem zatržení.
Skutečná rychlost zvuku materiálu se často podstatně liší od rychlosti uváděné v
literatuře.
12 - 3
Měření síly stěny
Chcete-li omezit chybu měření síly stěny:
• Zadejte
rychlost
zvuku
zjištěnou
na
komparativním vzorku známých rozměrů
z téhož materiálu.
• Komparativní vzorek by měl být hladký a rovný.
• Tloušťka vzorku by měla být přibližně stejná
jako maximální tloušťka potrubí.
• Zadejte sílu komparativního vzorku ve větvi
PARAMEMTRY. (Viz odstavec 12.4.2).
• Změřte rychlost zvuku v komparativním vzorku.
Pozor!
Změna teploty mění rychlost zvuku v materiálu. Nastavení rychlosti pomocí
komparativního vzorku by mělo probíhat ve stejném prostředí, jako měření síly stěny.
12.5.2 Měření rychlosti zvuku
c-LONGITUDINAL
m/s?
c-LONGITUDINAL √
5370
m/s
M* Toto hlášení se objeví na počátku měření. Dokud
není naměřena platná hodnota, je v dolním
pravém rohu zobrazen otazník.
M* Pevně přitiskněte sondu na vrstvu akustického
pojidla na testovaném kousku potrubí. Jakmile je
naměřena platná hodnota, je zobrazena spolu se
znakem zatržení.
12.5.3 Další informace o měření
O
ON
OOFF
Těmito klávesami lze zapnout nebo vypnout
následující hlášení o stavu měření.
Význam hlášení:
Sila steny
ZADNA VAZBA
Sila steny
M. PRILIS SILNY
Sila steny
M. PRILIS SLABY
12 - 4
M* Nelze detekovat signál.
• Buď nebylo použito akustické pojidlo,
• nebo je údaj o rychlosti zvuku zadaný ve větvi
PARAMETRY značně nepřesný.
M* Síla testovaného vzorku (potrubí) je větší než
horní limit snímače.
M* Síla testovaného vzorku (potrubí) je menší než
dolní limit snímače.
E28 FLEXIM
Měření síly stěny
Sila steny
CHYBNY SIGNAL
Poznámka:
•
•
•
F* FLUXUS nedokáže vyhodnotit signál sondy.
Jakmile je získána první platná hodnota, ozve se krátký akustický signál
a v horním řádku se objeví symbol zatržení.
FLUXUS zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu. Pokud oddálíte sondu
zůstane zobrazena poslední naměřená hodnota.
Symbol otazníku za jednotkami měření a červená LED dioda SIGNAL
indikují, že dosud nebyla naměřena žádná hodnota.
ENTER
• Ukončí měření a
• uloží nebo odešle na výstup naměřenou
hodnotu, je-li výstup nastaven.
BRK
Návrat do hlavního menu měření síly stěny.
12.5.4 Chyby při měření
• Oddalte sondu od testovaného vzorku.
• Pokud je třeba, očistěte sondu a měřicí místo
na povrchu testovaného vzorku.
• Naneste tenkou vrstvu pojidla na testovaný
vzorek a/nebo sondu.
• Pevně přitiskněte sondu na povrch testovaného
vzorku.
Poznámka:
•
•
Použijte tenkou vrstvu akustického pojidla. Naneste vrstvu stejnoměrně, aby
nedošlo k chybě měření.
Sondu tiskněte na vzorek rovnoměrně, stálým tlakem.
12.5.5 Příčiny chybného měření
Kolísání teploty
Kolísání teploty mění rychlost zvuku v materiálu.
Efekt zdvojení
Při měření síly stěny ultrazvukovou metodou občas dochází k jevu zvanému „efekt
zdvojení“. To znamená, že naměřená hodnota je dvakrát (někdy třikrát) větší než
skutečná síla materiálu v důsledku nežádoucích odrazů zvukového signálu. K tomuto jevu
dochází, je-li síla materiálu menší než nejnižší měřicí rozsah sondy.
Naměřená hodnota je příliš malá
Pokud FLUXUS ukazuje sílu materiálu podstatně nižší než ve skutečnosti, může to být
způsobeno vadou materiálu, která, místo rozhraní materiálů, způsobí odraz
ultrazvukového signálu.
E28 FLEXIM
12 - 5
Měření síly stěny
Stav povrchu
Opakované nerovnosti (např. vrypy) na povrchu měřeného objektu mohou vést
k chybnému měření. Obvykle lze tuto chybu odstranit otočením sondy tak, že že akustické
rozhraní sondy je svisle k vrypům (viz obrázek níže). V některých případech je chyba měření
způsobena příliš drsným povrchem a příliš silnou vrstvou akustického pojidla.
U velmi drsných povrchů nemusí být měření vůbec možné (na displeji je hlášení „Žádná
vazba“). V takových případech je třeba nejprve upravit povrch.
Zakřivené povrchy
Sonda
Akustická
vazba
Během měření potrubí nebo válcových zásobníků
musí být sonda přitisknuta na střed potrubí
konstantním tlakem.
Akustické rozhraní sondy musí být svisle
k podélné ose měřeného předmětu.
Akustické rozhraní
b
d
Pódélná osa potrubí
12.5.6 Uložení/přenos změřené hodnoty síly stěny
Jakmile je změřena platná hodnota a je-li aktivován některý z výstupů pro přenos dat,
objeví se následující hlášení:
M* Chcete-li uložit nebo přenést naměřenou hodnotu,
Prenos dat
zvolte >ANO<.
• Měříte-li sílu stěny, bude naměřená hodnota
ne
>ANO<
zařazena do aktuálního záznamu parametrů
měření průtoku. Zároveň bude aktualizován
materiál potrubí podle aktuálně měřeného
materiálu.
• Je-li aktivován sériový výstup, bude na něj
naměřená hodnota odeslána.
12.5.7 Ukončení měření síly stěny
Režim měření síly můžete ukončit takto:
Odpojte sondu snímače, jste-li ve větvi MĚŘENÍ.
Pokud ne:
• Vyvolejte hlavní menu režimu měření síly stěny
BRK
klávesou
.
• Odpojte zásuvku kabelu sondy od konektoru na
čelním panelu přístroje FLUXUS.
12 - 6
E28 FLEXIM
Měření síly stěny
12.5.8 Superuživatelský režim
Obecná pravidla superuživatelského režimu platí také pro režim měření síly stěny.
To znamená:
• Rozsah vstupních parametrů není omezen.
• Zobrazí se i naměřené hodnoty mimo stanovený limit.
• Parametry snímače lze editovat ve větvi PARAMETRY.
12.6 Větev VÝSTUPY
FLUXUS modifikuje větev VÝSTUPY v režimu měření síly stěny pro zvolený měřicí kanál.
12.6.1 Nastavení měřené veličiny
par mer >VYS< sf
Vystupy
Měřená veličina se podobně jako u měření průtoku
definuje ve větvi VÝSTUPY.
Mer. velicina Ú
Sila steny
Sílu stěny lze měřit za předpokladu, že je známa
podélná rychlost šíření zvuku v materiálu, která musí
být zadána ve větvi PARAMETRY.
Mer. velicina Ú
c-LONGITUDINAL
Podélnou rychlost šíření zvuku v materiálu lze měřit za
předpokladu, že je známa tloušťka materiálu, která
byla zadána ve větvi PARAMETRY.
Pozor!
Při měření síly stěny je třeba znát podélnou rychlost zvuku. Při měření průtoku se
však používá příčná rychlost zvuku v materiálu potrubí*. To znamená, že rychlost
změřenou v režimu měření síly stěny nelze použít pro měření průtoku.
*
Až na některé výjimky, je příčná rychlost zvuku rovna asi 30% až 60 % podélné rychlosti zvuku.
12.6.2 Další nastavení výstupu
Naměřené hodnoty síly stěny nebo podélné rychlosti zvuku lze přenést přes sériový
výstup (on-line). To může být vhodné např. pro účely dokumentace podmínek měření.
Seriovy vystup
>NE<
ano
E28 FLEXIM
O* Chcete-li přenášet informace
rozhraní, zvolte >ANO<.
přes
sériové
12 - 7
Měření síly stěny
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
12 - 8
E28 FLEXIM
Měřicí výstupy
13 Měřicí výstupy
13.1 Zapojení měřicích výstupů
VÝSTUP
FLUXUS
SVORKA
(konektor)
Aktivní
proudová
smyčka
Px+
(červený)
Semi-aktivní
proudová
smyčka
Px+
(červený)
+
Px+
(červený)
+
+
Px+
(červený)
(černý)
Px-
+
Px+
(červený)
mA
+ UH
+
(černý)
Pxa
Px+
Pxa
b
Pxb
Px-
Relé
E28 FLEXIM
UH = 5..25V
UH > 0,021A * RLOAD[Ω]
+4V
mA
Příklad: Je-li UH 12V, musí být
RLOAD v rozsahu od 0 Ω do
380 Ω !
+ UH
RLOAD > 2MΩ
Menší
RLOAD
přesnost.
V
-
V
-
-
snižuje
UH = 5...24V
RC[kΩ] = UH / Ic[mA]
Ic = 1...4mA
RC
+
Otevřený
kolektor
UH = 0..20V
UH > 0,021A * RLOAD[Ω]
-
+
Binární
výstup
(jazýčkový
kontakt)
RLOAD < 50Ω
+
+
Px+
(červený)
Ri=500Ω
Binární
výstup
mA
(černý)
PxNapěťový
výstup
RLOAD < 500Ω
mA
(černý)
Px-
-
použitá jako
pasivní
Pasivní
proudová
smyčka
-
(černý)
Px-
-
použitá jako
aktivní
Semi-aktivní
proudová
smyčka
+
(černý)
Px-
-
+
ZAPOJENÍ
UH
UMAX = 24V
IMAX = 150mA
13 - 1
Měřicí výstupy
Měřicí výstupy musí být aktivovány ve větvi VÝSTUPY programu.
FLUXUS může být vybaven různými měřícími výstupy (proudové, napěťové, kmitočtové,
impulsní, reléové).
Posloupnost hlášení pro instalaci měřicích výstupů FLUXUS, popsanou v odstavci 7.8.5,
‘Instalace měřicích výstupů’, je nutné projít až do konce, pro všechny dostupné výstupy
Vašeho přístroje FLUXUS.
Měřicí výstupy se nastavují ve větvi VÝSTUPY.
Poznámka:
Hlášení pro nastavení analogových výstupů se objevují ve větvi VYS pouze tehdy, jeli jimi FLUXUS vybaven a pokud byly tyto výstupy instalovány ve větvi SPECIÁLNÍ
FUNKCE (viz odstavec 7.8.5.)
13.2 Nastavení analogových výstupů
13.2.1 Chybová hodnota a zpoždění chybové hodnoty
Během měření může dojít ke krátkodobému výpadku měření z důvodu výskytu
vzduchových bublin v médiu apod. Pro tento případ je nutno s ohledem na stav
analogových výstupů (proudového, napěťového, kmitočtového, impulsního, reléového)
učinit dvě rozhodnutí:
• Chybová hodnota
Podle jaké hodnoty se má určit stav analogových výstupů po dobu výpadku měření
(tato hodnota je zároveň ukládána do paměti)?
• Zpoždění chybové hodnoty
Má být odpovídající hodnota zaznamenávána se zpožděním (časový interval, po
kterém výstupy přejdou z úrovně dle poslední platné hodnoty na úroveň dle zadané
chybové hodnoty), případně jakým?
Chybová hodnota
O chybové hodnotě rozhodujete ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (Viz odstavec 7.8.5, „Instalace
měřicích výstupů“).
Následující příklad ukazuje, jak se chová proudový výstup při výpadku měření v závislosti
na nastavené chybové hodnotě:
Předpokládejme, že:
• Objemový průtok (zdrojová veličina pro proudový
výstup) nelze změřit;
• Proudový výstup má rozsah 4-20 mA;
• Zpoždění chybové hodnoty td > 0.
v [m3/h]
???
t1
t0
S11-5f1
Chybova hodn. Ú
Minimum (4.00mA)
t
I [mA]
20
td
4
t
13 - 2
E28 FLEXIM
Měřicí výstupy
S11-5f2
Chybova hodn. Ú
Posledni hodnota
I [mA]
20
4
t
S11-5f3
Chybova hodn. Ú
Maximum(20.0 mA)
I [mA]
20
td
4
t
S11-5f4
Chybova hodn. Ú
JIna hodnota ...
I [mA]
20
td
4
Chybova hodnota
2.00
mA
t
Zpoždění chybové hodnoty
V případě, že nezadáte jinak, přechází FLUXUS při výpadku měření k chybové hodnotě
v souladu s nastavením parametru tlumení. V níže uvedeném hlášení můžete nastavit
toto zpoždění podle potřeby. Program se na zpoždění chybové hodnoty dotazuje ve větvi
VÝSTUPY. Tento dotaz můžete vypnout nebo zapnout (toto nastavení zůstává v platnosti
i po studeném startu) ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.2).
S11-2i Toto hlášení umožňuje trvale nastavit, zda se
bude nebo nebude objevovat dotaz na
zpoždění chybové hodnoty.
Zobrazen je aktuální stav:
>TLUMENÍ< znamená, že dotaz na zpoždění
chybové hodnoty byl vypnut. FLUXUS použije
pro výpočet zpoždění hodnotu tlumení.
Zvolíte-li >EDIT<, dotaz je aktivován.
Zpoz.chyb.hodn.
>TLUMENI< edit
O15
Zpoz.chyb.hodn.
s
E28 FLEXIM
Ve větvi VÝSTUPY se bude pro všechny
aktivované analogové výstupy zobrazovat toto
hlášení.
Zadejte zpoždění podle potřeby
13 - 3
Měřicí výstupy
13.2.2 Nastavení proudového výstupu
Poznámka:
Hlášení „Proudový výstup“ se ve větvi VÝSTUPY objeví pouze tehdy, je-li FLUXUS
vybaven proudovým výstupem a tento byl instalován ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE
(viz odstavec 7.8.5).
O13
Proudovy vystup
ne
>ANO<
Pokud chcete aktivovat analogový proudový
výstup, zvolte >ANO<.
13.2.3 Nastavení napěťového výstupu
Poznámka:
Hlášení „Napěťový výstup“ se ve větvi VÝSTUPY objeví pouze tehdy, je-li FLUXUS
vybaven napěťovým výstupem a tento byl instalován ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE
(viz odstavec 7.8.5).
O3
Napetovy vystup
ne
>ANO<
Pokud chcete aktivovat analogový napěťový
výstup, zvolte >ANO<.
13.2.4 Nastavení kmitočtového výstupu
Poznámka:
Hlášení „Kmitočtový výstup“ se ve větvi VÝSTUPY objeví pouze tehdy, je-li FLUXUS
vybaven kmitočtovým výstupem a tento byl instalován ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE
(viz odstavec 7.8.5).
O16
Frekv. vystup
ne
>ANO<
Pokud chcete aktivovat analogový kmitočtový
výstup, zvolte >ANO<.
13.2.5 Nastavení mezí rozsahu analogového výstupu
FLUXUS zobrazí jednotky měření (např. m3/h) podle zvolené měřené veličiny (např.:
objemový průtok).
Min. hodnota
0.00
m3/h
Max. hodnota
0.00
m3/h
Poznámka:
13 - 4
O14-1
O17-1
O31-1
O14-2
O17-2
O31-2
V těchto hlášeních se vyžaduje zadání
hodnot, které odpovídají minimální a
maximální úrovni příslušného analogového
výstupu. Jako maximální zadejte nejvyšší
hodnotu, kterou během měření očekáváte.
Zadané hodnotě bude odpovídat 100% úroveň
výstupu, tj. 20 mA, 1 V nebo 10 V, 1 000 Hz
Zadaná hodnota platí pro všechny aktivované měřicí analogové výstupy (proudový,
napěťový, kmitočtový).
E28 FLEXIM
Měřicí výstupy
13.3 Nastavení impulsního výstupu
Poznámka:
Hlášení „Impulsní výstup“ se ve větvi VÝSTUPY objeví pouze tehdy, je-li FLUXUS
vybaven impulsním výstupem a tento byl instalován (zdrojová položka: impuls) ve
větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.5).
Je-li jako měřená veličina zvolena rychlost průtoku (hlášení O4), nelze impulsní výstup
použít (z principu je to nesmyslné).
O18
Pokud chcete aktivovat impulsní výstup, zvolte
>ANO<.
O19
Objeví se hlášení, ve kterém se zadává
množství, po jehož naměření je vyslán impuls.
Pulsni vystup
ne
>ANO<
Kolik na puls
0.01
m3
3
FLUXUS zobrazuje jednotky objemu nebo hmotnosti (např: m )
3
podle dříve zvolené jednotky (např. m /h v hlášení O3-1).
Poté se objeví hlášení „Šířka pulsu“. Šírka impulsu závisí na technických parametrech
zařízení (čítače, totalizéru, PLC), které bude k impulsnímu výstupu připojeno:
O20 Zadejte šířku impulsu v rozmezí 30 až 1000 ms.
Sirka pulsu
30
ms
FLUXUS nyní zobrazí informaci o tom, jak velký průtok v potrubí je impulsní výstup
schopen zvládnout. Tato hodnota je vypočtena ze zadané šířky impulsu a množství na
jeden impuls:
O21
ENTER
potvrzení
INFO:Max-hodnota
31.3
Pozor!
m3/h
Pokud skutečný průtok překročí tuto hodnotu, nebude impulsní výstup správně
fungovat. V takovém případě je třeba příslušně změnit hodnoty „množství na impuls“
a „šířka impulsu“.
13.4 Nastavení reléového výstupu (alarmu)
Poznámka:
Hlášení „Alarm. výstup“ se ve větvi VÝSTUPY objeví pouze tehdy, je-li FLUXUS
vybaven reléovým výstupem a tento byl instalován (zdrojová položka: Limit) ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.5).
FLUXUS může být vybaven až třemi reléovými výstupy, které jsou na sobě nezávislé.
Alarm se používá:
• jako signalizace stavu měření;
• k řízení čerpadel, motorů a jiných zařízení.
Každému reléovému výstupu můžete přiřadit jednu z následujících funkcí:
E28 FLEXIM
13 - 5
Měřicí výstupy
Podmínky spínání
Funkce
Relé sepne, když ...
Horní limit
Dolní limit
Změna směru
Limit množství
Chyba
Nepoužito
… naměřená hodnota překročí horní mez
… naměřená hodnota klesne pod dolní mez
… průtok změní směr (znaménko)
… bylo dosaženo stanovené celkové množství
… měření je neúspěšné
Relé nespíná.
(např. dávkování)
Další nastavení pro každé relé jsou:
• zda relé po sepnutí drží
• stav kontaktu, je-li relé v nevybuzeném stavu (spínací/rozpínací kontakt).
Pozor:
Pokud FLUXUS neměří, relé je nevybuzeno, bez ohledu na nastavenou funkci.
Možnost listovat v seznamu reléových výstupů můžete zapnout nebo vypnout ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE (viz odstavec 7.8.2). Toto nastavení se nezmění ani po studeném startu.
UKAZ STAV RELE
vyp
>ZAP<
S11-2j V tomto hlášení je možné vypnout nebo
zapnout
možnost
listovat
seznamem
reléových výstupů.
Chcete-li listovat, zvolte >ZAP<.
O22
Alarm. vystup
ne
>ANO<
Chcete-li
aktivovat
jeden
nebo
více
instalovaných
reléových výstupů, zvolte
>ANO<.
Následuje hlášení, ve kterém se nastavují parametry reléového výstupu. (Další výstupy
můžete nastavit jeden po druhém.)
¯R1 = reléový výstup 1
¯R2 = reléový výstup 2
¯R3 = reléový výstup 3
O23
R2=FUN<typ rezim
Funkce:
MAX
Ù
Ú
ENTER
zvol vlastnost alarmu
vyber nastavení
potvrď volbu nastavení
po skončení editace
Nastavení parametrů alarmu:
Parametr
FUNC
(Funkce:
nastavení
podmínek
spínání)
13 - 6
Možné nastavení
Popis
MAX Relé sepne, jakmile měřená hodnota překročí horní mez.
MIN Relé sepne, jakmile měřená hodnota klesne pod dolní
mez.
+⇒- -⇒+ Relé sepne, pokud průtok změní směr (znaménko
naměřené hodnoty).
MNOZSTVI Relé sepne, je-li aktivováno sčítání a celková hodnota
průtoku dosáhne nebo překročí nastavené množství (ve
směru průtoku dle znaménka).
CHYBA Relé sepne v okamžiku, kdy měření je neúspěšné.
ZADNA Žádná funkce, kontakt relé je trvale rozepnut.
E28 FLEXIM
Měřicí výstupy
TYP
(Typ:
chování
relé po sepnutí přidržení
ano
nebo ne)
REZIM
(Spínání:
nastavení
výchozího stavu
relé.)
MZIK Po asi 1 sekundě relé přejde do nevybuzeného stavu
(⇒REZIM), pokud podmínka sepnutí (FUNKCE⇐) už
netrvá.
TRVALE Relé zůstává sepnuto (⇒REZIM), i když podmínka
sepnutí (FUNKCE⇐) už netrvá.
Během měření lze touto klávesou přepnout
všechna relé do nevybuzeného stavu. Pokud však
trvá stav splňující podmínku sepnutí, přepnou se
kontakty zpět do aktivního stavu po asi 1 sekundě.
ZAP Spínací kontakt; relé při splnění podmínky (FUNKCE⇐)
sepne, v nevybuzeném stavu je kontakt rozepnut.
VYP Rozpínací kontakt; relé při splnění podmínky
(FUNKCE⇐) rozepne, v nevybuzeném stavu je kontakt
sepnut.
BRK
POZOR:
Touto klávesou přejdete zpět do hlavního menu.
Všechna relé přestanou být buzena a všechny
kontakty budou rozepnuty, bez ohledu na všechny
uvedené parametry relé.
Nastavení mezních hodnot:
Pokud jste zvolili funkci relé MAX, MIN nebo MNOZSTVI, můžete zadat požadované
mezní hodnoty (pracovní body relé):
Funkce
Hlášení, porovnávání
Poznámka
MAX
O26
Vyssi limita
0.00 m3/h
se
bere
v úvahu
Příklad: hodnota -10.0.
Mezní hodnota bude překročena při naměřené
hodnotě -9,9 m3/h i při hodnotě +2,5 m3/h. Relé
nesepne, pokud bude naměřena např. hodnota 11,0 m3/h.
porovnávání: měřená hodnota > limita
MIN
Při porovnávání
znaménko!
O28
Nizsi limita
0.00 m3/h
Při porovnávání
znaménko!
se
bere
v úvahu
Příklad: hodnota -10.0.
Mezní hodnota bude překročena při naměřené
hodnotě -11,0 m3/h a při hodnotě -22,5 m3/h.
Relé nesepne, pokud bude naměřena např.
hodnota -9,9 m3/h.
porovnávání: naměřená hodnota < limita
O24
Ú
R1 Vstup
Objemovy prutok
V případě, že binární výstup byl
instalován jako alarm, lze limity pro
funkci MAX/MIN odvodit také ze
změřené rychlosti zvuku.
O25
R1 Vstup
c-Medium
Ú
O27
R1 Hystereze
100
m/s
E28 FLEXIM
Pro limitu R1 ve funkci MAX/MIN
můžete navíc zadat hysterezi
(rozloženou symetricky okolo limity).
13 - 7
Měřicí výstupy
MNOZSTVI
O29
Limita mnozstvi
0.00
m3
Zadáte-li kladnou hodnotu, bude s limitou
porovnáván celkový průtok v kladném směru.
Zadáte-li zápornou hodnotu, bude s limitou
porovnáván celkový průtok v záporném směru
(opačný směr, než jaký ukazuje symbol šipky
tvořený rytinami na snímačích).
Porovnávání probíhá i v případě, že na displeji je
zobrazován celkový průtok v opačném směru (viz
hlášení M8, odstavec 5.3.4).
porovnávání: celková hodnota ≥ limita
Poznámka:
FLUXUS sčítá průtok v kladném a
záporném směru zvlášť, pokud je
aktivována funkce totalizérů (hlášení O3).
Během měření se zadané limity chápou vždy jako údaj v aktuálních jednotkách
příslušné veličiny. Hodnota zůstane stejná, i když se veličina a/nebo jednotky změní.
(Příklad: zadejte limitní hodnotu 60,0 m3/h. Pak změňte jednotky na m3/min. Limitní hodnota
bude 60 m3/min.) Je-li to nutné, změňte limitní hodnotu tak, aby odpovídala zvoleným
jednotkám měření (60,0 m3/h = 1,0 m3/min).
Zdánlivé zpoždění alarmu
FLUXUS zaokrouhluje před zobrazením měřenou hodnotu a celkový průtok nahoru nebo
dolů s přesností na dvě desetinná místa za desetinnou čárkou. S příslušnými mezními
hodnotami pro alarm však porovnává nezaokrouhlenou hodnotu. Proto se může zdát, že
k sepnutí dochází opožděně, zvlášť pokud jsou změny měřené hodnoty velmi malé
(menší než ekvivalent dvou míst za desetinnou čárkou). V těchto případech je přesnost
spínání reléového výstupu větší než přesnost, s jakou je zobrazována naměřená hodnota.
Studený start
BRK
INIT
Po studeném startu po stisknutí uvedené kombinace kláves jsou všechny reléové výstupy
v následujícím stavu:
FUNC:
ZADNA
TYP:
REZIM:
LIMITA:
MZIK
ZAP
0.00
Zablokování alarmu
Pokud se po naprogramování jednoho nebo více reléových výstupů rozhodnete, že už je
nebudete potřebovat, můžete je zablokovat. Nastavené parametry reléového výstupu
zůstanou uloženy v paměti přístroje.
O22 Volbou >NE< v tomto hlášení z větve VÝSTUPY
zablokujete činnost reléových výstupů.
Alarm. vystup
>NE<
ano
Parametry alarmu v záznamu parametrů
Jakmile uložíte aktuální záznam parametrů ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE, jsou uloženy
také parametry alarmu. Při načtení uložené sady parametrů jsou tyto parametry také
načteny.
13 - 8
E28 FLEXIM
Měřicí výstupy
Reléový výstup během nastavování polohy snímačů
Jakmile potvrdíte doporučenou vzdálenost snímačů ve větvi MĚŘENÍ a zahájíte
nastavování polohy snímačů (na displeji je sloupcový graf) (viz odstavec 5.2.8), přepnou se všechny
kontakty relé do nevybuzeného stavu (dle nastaveného režimu spínání).
Během zobrazení tohoto sloupcového grafu budou všechny kontakty relé v nastaveném
nevybuzeném stavu. Je-li nastaven přídržný režim spínání a během předchozího měření
bylo relé vybuzeno, během nastavování polohy snímačů přejde relé do nevybuzeného
stavu a zůstane v něm i po skončení této procedury, není-li splněna podmínka spínání.
Stejně se chová relé v případě stisknutí klávesy
během měření. Přepnutí relé do
nastaveného nevybuzeného stavu nelze přitom sledovat na displeji.
Porovnání limitní a naměřené hodnoty
Porovnání mezi limitní a naměřenou hodnotou je vždy relací typu „větší než“, „menší než“,
tzn., že relé je vybuzeno, jakmile naměřená hodnota překročí, resp. klesne pod, limitní
hodnotu:
Limita
0.00
0.00
0.00
0.00
Funkce
MAX
MAX
MIN
MIN
Naměřená hodnota
0.00
0.01
0.00
-0.01
Chcete-li aktivovat alarm, jakmile
průtok změní směr z kladného na
zpětný:
Chcete-li aktivovat alarm, jakmile
naměřená
hodnota
dosáhne
úrovně 0,00:
Relé sepnuto
ne
ANO
ne
ANO
Vyberte funkci FUNC=MIN a jako nižší limitu
nastavte 0,00.
Vyberte funkci FUNC=MIN a jako nižší limitu
nastavte 0,01.
Porovnání limitní hodnoty a celkového množství
Porovnání mezi limitní a naměřenou hodnotou je vždy relací typu „větší nebo rovno“, tzn.,
že relé je vybuzeno, jakmile celkový součet měřené veličiny dosáhne limitní hodnoty:
Limita
10.00
10.00
Funkce
MNOZSTVI
MNOZSTVI
Celkový průtok
9.90
10.00
Relé sepnuto
ne
ANO
Obsluha a aktualizace stavu reléového výstupu
Stav kontaktů relé, jehož funkce byla nastavena na FUNC=MAX nebo FUNC=MIN, je
aktualizován nejvýše jednou za sekundu, i kdyby byla četnost měření ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE nastavena na maximum (viz odstavec 7.8.4, hlášení S9-4a). Tím je zaručeno,
že hodnota kolísající kolem pracovního bodu relé nezpůsobí kmitání kontaktu relé.
Relé TYP=MZIK je sepnuto na dobu asi 1 sekundy, pokud je limita překročena krátkodobě
nebo pokud průtok změní směr.
Kontakt relé s nastavenou funkcí FUNC=MNOZSTVI se okamžitě přepne, jakmile zjištěné
celkové množství dosáhne nebo překročí limitní hodnotu.
E28 FLEXIM
13 - 9
Měřicí výstupy
Kontakt relé s nastavenou funkcí „změna
znaménka (FUNC: +Ö- -Ö+,)
+ Průtok při změně znaménka
0
-
se přepne na asi 1 sekundu, při každé
změně směru průtoku
(Typ: MZIK).
Reléový výstup Typ: MZIK
asi 1 s
Reléový výstup Typ: TRVALE
Relé typu: TRVALE se přepne při první
změně průtoku a zůstane přepnuto. Lze
ho však přepnout zpět touto klávesou.
C
ruční přepnutí
relé
Kontakt relé s nastavenou funkcí FUNC:CHYBA sepne až po několika neúspěšných
pokusech o měření (dioda SIGNAL svítí červeně). Krátkodobé výpadky měření,
způsobené např. vzduchovými bublinami při čerpání, nezpůsobí sepnutí relé.
Pokud existuje interní kompenzace změn měřicích podmínek, např. při významném
zvýšení teploty média, relé nepřepne.
Jakmile je zachycen platný signál (dioda SIGNAL svítí zeleně), relé přepne zpět, pokud je
nastaven TYP:MZIK.
Je-li nastavena funkce FUNC:ZADNA, je režim spínání relé automaticky resetován na
režim „Spínací kontakt“. To znamená, že v klidovém stavu je cívka relé nevybuzena
(kontakt rozpojen).
Poznámka:
13 - 10
FLUXUS neindikuje vizuálně ani akusticky, zda je relé sepnuto nebo vypnuto.
E28 FLEXIM
Časované měření
14 Časované měření
Režim časovaného měření umožňuje uživateli nastavit začátek (datum a čas) a konec
(datum a čas nebo trvání) měření. FLUXUS čeká ve stavu se sníženou spotřebou energie
až do definovaného okamžiku začátku měření. Bez zásahu obsluhy zahájí FLUXUS
automaticky měření v tomto okamžiku (včetně ukládání a přenosu naměřených hodnot).
FLUXUS zaké může automaticky měření ukončit. V režimu časovaného měření nemusíte
být během měření vůbec přítomni.
• Můžete nastavit časové rozpětí pro záznam naměřených hodnot
• Pro budoucí proces, o kterém potřebujete vědět co nejvíce, můžete nastavit vysokou
četnost ukládání (měření v krátkých časových intervalech).
• Spotřeba napájení je během čekací doby minimální, což prodlužuje provozní dobu
přístroje napájeného z akumulátorů.
14.1 Zapnutí a vypnutí
Režim časovaného měření lze aktivovat a deaktivovat ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE
odstavec 7.8.2). Toto nastavení se nezmění ani při studeném startu.
Casovane mereni
vyp
>ZAP<
(viz
S11-2g Objeví se toto hlášení.
>ZAP< zapíná časované měření.
>VYP< vypíná časované měření.
14.2 Zadání počátku měření
Poznámka:
Časované měření lze zapnout jen v případě, že ve větvi VÝSTUPY je aktivováno:
• ukládání naměřených hodnot
• jeden z výstupů (sériový, proudový, alarm, vestavěná tiskárna apod.).
Ve větvi MĚŘENÍ se před hlášením „Odrazová metoda“ objeví následující hlášení:
Casovane mereni
>NE<
ano
V tomto hlášení je standardně nastaveno >NE<.
Potvrďte >NE<, chcete-li pokračovat v „normálním“
měření.
Zvolte a potvrďte >ANO<, chcete-li nastavit počátek a
konec časovaného měření.
Je-li zvoleno >ANO<, objeví se hlášení pro nastavení času počátku měření:
START: 23:17
Nastav cas
E28 FLEXIM
Vyberte číslici v časovém údaji pomocí
těchto kláves.
Nastavte hodiny a minuty pomocí těchto
kláves. Potvrďte klávesou ENTER.
14 - 1
Časované měření
START:
24:15
NEPLATNY CAS
!
Pozor:
Toto chybové hlášení znamená, že jste nastavili denní
dobu delší, než je 24 hodin. Časový údaj musí být mezi
00:00 a 23:59.
Stiskněte libovolnou klávesu (kromě BRK) a
zkuste zadat čas znova.
Hodiny přístroje FLUXUS mají 24-hodinový formát. Čas musí být zadán ve 24hodinové konvenci, tedy 2:35 odpoledne = 14:35.
Jakmile je zadán platný čas počátku měření, objeví se hlášení pro nastavení data počátku
měření:
START:29.04.2000
Nastav datum
START:39.04.2000
NEPLATNE DATUM !
Vyberte den, měsíc nebo rok pomocí těchto
kláves.
Nastavte den, měsíc a rok začátku měření
pomocí těchto kláves. Potvrďte klávesou
ENTER.
Toto chybové hlášení znamená, že jste nastavili
neexistující den. (FLUXUS rozeznává i přestupné
roky!)
Stiskněte libovolnou klávesu (kromě BRK) a
opravte zadání.
Jakmile je zadáno platné datum, FLUXUS kontroluje, zda zadaný počátek startu leží
v budoucnu.
Pozor:
Sekundy v časovém údaji o počátku měření jsou automaticky nastaveny na 0.
Nastavený okamžik startu musí být proto nejméně o 1 minutu za aktuálním časem.
29.04.2000/04:15
NEPLATNY START
Toto hlášení ukazuje, že zadaný okamžik startu leží
v minulosti.
Stiskněte libovolnou klávesu (kromě BRK).
*=29.04.00/15:17
Ç=29.04.00/04:15
DISP
nebo
DISP
*=29.04.00/15:17
*Ç:- 11h:02m:23s
Pro snazší orientaci nyní FLUXUS zobrazí aktuální čas
dle interních hodin v horním řádku displeje (*=).
V dolním řádku je nastavený neplatný čas (okamžik
v minulosti) (⇑=).
Jednou z těchto kláves můžete přepínat údaj na
dolním řádku mezi zobrazením počátku měření a
rozdílu mezi aktuálním časem a počátkem měření.
(Pokud čas dle interních hodin neodpovídá skutečnosti, nastavte jej pomocí
příkazů ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE.)
Jakmile je zadán platný okamžik měření, můžete (chcete-li) nastavit okamžik pro
automatické zastavení měření.
Pozor:
14 - 2
Každá hodina, kterou FLUXUS čeká na začátek měření, snižuje kapacitu baterie o
2%. Tím se zároveň snižuje maximální délka měření.
E28 FLEXIM
Časované měření
14.3 Zadání konce měření
Je-li zadán počátek měření, je možné zadat i okamžik, kdy FLUXUS automaticky měření
ukončí. Krátce po okamžiku automatického ukončení se přístroj vypne (je-li napájen
z akumulátorů). Můžete zvolit jednu z následujících možností:
Ú
Stop mereni
Neukoncovat
V tomto případě FLUXUS neukončí měření, dokud:
• není vybitá baterie
• vnitřní paměť není plná, a nebyl aktivován žádný
jiný výstup;
• měření není přerušeno ručně.
Ú
Stop mereni
STOP: Datum/Cas
V tomto případě se zadává datum a čas okamžiku, kdy
se měření automaticky ukončí.
Ú
Můžete také zadat délku měření v hodinách a
minutách. FLUXUS sám vypočte okamžik, ve kterém
má být měření ukončeno (START + Trvání = STOP).
Stop mereni
STOP: trvani
14.3.1 Zadání okamžiku ukončení měření
(Datum/Čas)
Zadání okamžiku konce měření je podobné zadávání počátku měření. FLUXUS navíc
kontroluje vztah mezi začátkem a koncem měření, a nepřevezme zadaný okamžik konce,
který by předcházel okamžiku startu.
Stop mereni Ú
STOP: Datum/Cas
Stiskněte ENTER, pokud chcete určit okamžik
ukončení měření zadáním data a času:
STOP:
08:15
Nastav cas
Nastavte čas pro okamžik STOP pomocí
kurzorových kláves (šipky). Potvrďte klávesou
ENTER.
STOP: 29.04.2000
Nastav datum
Nastavte datum pro okamžik STOP pomocí
kurzorových kláves. Potvrďte klávesou
ENTER.
29.04.2000/08:15
NEPLATNY STOP !
E28 FLEXIM
Toto hlášení ukazuje, že zadaný okamžik ukončení leží
v minulosti před okamžikem startu.
Stiskněte libovolnou klávesu (kromě BRK).
14 - 3
Časované měření
Ç=30.04.00/04:15
È=29.04.00/08:15
Jednou z těchto kláves můžete přepínat údaj na
dolním řádku mezi zobrazením okamžiku STOP a
rozdílu STOP - START (ÇÈ:).
DISP
nebo
DISP
Ç=30.04.00/04:15
È=30.04.00/08:15
Jakmile je zadán platný okamžik STOP, FLUXUS
znovu zobrazí pro informaci okamžiky START (Ç=) a
STOP (È=).
Jednou z těchto kláves můžete opět přepínat dolní
řádek mezi zobrazením okamžiku STOP a dobou
měření, vypočtenou jako rozdíl okamžiků STOP START (ÇÈ:).
DISP
nebo
FLUXUS nyní zobrazí okamžik startu v horním řádku
displeje (Ç=), a v dolním řádku právě zadaný okamžik
STOP (È=).
DISP
Ç=30.04.00/04:15
Ç È: 04h:00m:00s
Např.: FLUXUS zahájí měření 30.4.1997 v 4:15.
FLUXUS měří po dobu 4 hodin a automaticky ukončí
měření v 8:15
Pokud Vám nevyhovují zadané okamžiky START a STOP:
Vraťte se do hlavního menu stisknutím této
klávesy. Nastavte znovu oba okamžiky.
Po stisknutí jakékoli jiné klávesy bude program pokračovat ve
větvi MĚŘENÍ jako obvykle.
14.3.2 Zadání délky měření
Stop mereni
STOP: trvani
Ú
Trvani: 04h:00m
Nastav trvani
Ç=30.04.00/04:15
È=30.04.00/08:15
14 - 4
Stiskněte ENTER, pokud chcete zadat délku
měření v hodinách a minutách.
Nastavte délku trvání v hodinách a minutách
pomocí kurzorových kláves. (Maximální délka měření
může být 999 hodin a 59 minut, což je asi 41 dní).
Jakmile je zadána délka měření, FLUXUS zobrazí
okamžiky START (Ç=) a STOP (È=)(⇓=). Okamžik
STOP je vypočten ze zadané délky měření.
E28 FLEXIM
Časované měření
DISP
or
DISP
Jednou z těchto kláves můžete přepínat údaj na
dolním řádku mezi zobrazením okamžiku STOP a
délky měření(ÇÈ).
Ç=30.04.00/04:15
Ç È: 04h:00m:00s
14.4 Průběh časovaného měření
V okamžiku, kdy je aktivován režim časovaného měření a správně zadán okamžik startu,
není ještě právě probíhající měření ovlivněno v následujících ohledech (Viz odstavec 5.3,
„Zahájení měření“):
• Po výběru metody umístění snímačů proběhne úprava polohy snímačů.
• Aktuální naměřené hodnoty jsou ukládány a přenášeny dle nastavení výstupů.
Chcete-li ukládat od okamžiku START
hodnoty čítačů (celkový
průtok):
• Aktivujte sčítání (Viz odstavec 5.3.4).
• Je-li třeba, určete směr průtoku pro
sčítání (kladný nebo záporný).
Jakmile stisknete během měření tuto klávesu, měření se přeruší. Přístroj
přejde do čekacího stavu až do nastaveného okamžiku START. (Není-li
aktivován režim časovaného měření, vyvolá stisknutí klávesy ENTER novou proceduru úpravy polohy
snímačů.)
14.4.1 Je-li volná kapacita paměti omezená
V okamžiku, kdy přístroj čeká na zahájení časovaného měření, lze už určit kapacitu
paměti, která zbývá pro následující měření.
Je-li znám okamžik STOP, a je aktivováno ukládání naměřených hodnot, FLUXUS
kontroluje, zda volná kapacita paměti je dostatečná pro celou dobu trvání časovaného
měření. Pokud ne, objeví se následující hlášení:
POZOR: MAX 85%
Ukladani nam.dat
DISP
nebo
DISP
PLNA=30.04/07:39
Ukladani nam.dat
E28 FLEXIM
V našem příkladu stačí kapacita paměti jen na 85%
očekávaných hodnot.
Stisknutím jedné z těchto kláves zobrazíte v horním
řádku okamžik, kdy se očekává naplnění paměti:
Pokud jste aktivovali také jiný druh výstupu (např.
proudový), bude FLUXUS pokračovat v měření až do
okamžiku STOP, bez ohledu na zaplnění paměti.
14 - 5
Časované měření
Jak řešit situaci, kdy je kapacita paměti nedostatečná :
• Vymažte všechny dosud uložené hodnoty
(SPECIÁLNÍ FUNKCE „Vymazání uložených hodnot“).
• Prodlužte interval ukládání
(VÝSTUPY, „Nastavení
intervalu ukládání“). Zdvojnásobení intervalu ukládání (např.
„jednou za 2 sekundy“ místo „každou sekundu“) sníží požadavky
na kapacitu paměti za stejné období na polovinu.
• Je-li to možné, nepoužívejte sčítání celkového
množství.
(Uložení jedné hodnoty součtu ztrojnásobuje
požadavky na kapacitu paměti.)
• Zkontrolujte režim pro ukládání součtů. Pokud
to Vaše měřicí úloha dovoluje, zvolte v hlášení
„Ukládání množství“ možnost >JEDEN<. (Viz
odstavec 5.4.3).
• Paměť přístroje FLUXUS může být rozšířena.
Obraťte se na firmu LEVEL INSTRUMENTS.
14.4.2 Průběh čekacího stavu
Stisknete-li během normálního měření
klávesu, přejde přístroj do čekacího stavu.
tuto
Čekací stav můžete ručně přerušit touto klávesou.
Objeví se znovu hlavní menu.
FLUXUS indikuje průběh čekacího stavu:
MERENI ZACIT V
30.04. /04:15:00
29.04. /15:18:44
30.04. /04:15:00
29.04. /15:18:46
*Ç : 11h:03m:46s
V horním řádku je zobrazen střídavě aktuální stav
(čekání na okamžik START), nebo aktuální čas.
DISP
Stisknutím této klávesy přepínáte mezi
zobrazením data/času okamžiku START a
zobrazením doby, která do tohoto okamžiku
zbývá.
V našem příkladě FLUXUS zahájí automaticky měření
za 11 hodin a něco.
Během čekacího stavu se můžete kdykoli přesvědčit, zda byl nastaven okamžik STOP:
DISP
KONEC MER.NEDEF.
Po stisknutí této klávesy se na horním řádku
objeví:
Toto hlášení, pokud okamžik STOP nebyl
zadán.
UKONCIT MERENI V
30.04. /08:15:00
14 - 6
Toto hlášení, které ukazuje okamžik, ve kterém
FLUXUS automaticky ukončí měření.
E28 FLEXIM
Časované měření
29.04. /15:18:46
Ç È: 04h:00m:00s
DISP
Pomocí této klávesy
můžete přepínat
zobrazení okamžiku konce měření a délky
měření.
14.4.3 Začátek a konec měření
Jakmile nastane okamžik START, FLUXUS pokračuje v přerušeném měření. Přístroj
pracuje v režimu časovaného měření. Během měření je v horním řádku možné zjistit, zda
byl definován i konec měření:
Objemovy prutok
35.62 m3/h
DISP
DISP
Stiskněte tuto klávesu jednou nebo několikrát.
...
*È : 03h:58m:17s
35.62 m3/h
V horním řádku bude mezi jinými zobrazena informace
o tom, kolik času zbývá do okamžiku automatického
zastavení měření (*È).
Pokud tato informace chybí, nebyl konec měření
nastaven.
Časované měření se zastaví:
• touto klávesou (ruční přerušení);
UKONCIT MERENI V
30.04. /08:15:00
PAMET HODNOT
PLNA
!
PRAZDNA BATERIE!
................
ON
E28 FLEXIM
• jakmile nastane okamžik STOP
(je-li FLUXUS napájen
z baterie, vypne se za okamžik po tomto hlášení);
• v případě, že paměť pro ukládání naměřených
hodnot je plná a nebyl aktivován žádný jiný výstup;
• je-li baterie vybitá
(je-li FLUXUS napájen z baterie, vypne se za
okamžik po tomto hlášení).
Jakmile je FLUXUS
následující hlášení:
znovu
zapnut,
objeví
se
14 - 7
Časované měření
PRAZDNA BATER.
PRI VYPNUTI
Á
14.5 Poznámky k ukládání hodnot
• Je-li aktivováno ukládání dat, jsou za normálních okolností naměřené hodnoty
ukládány do paměti od okamžiku nastavení polohy snímačů. Tyto hodnoty zůstanou
uloženy v paměti, i když je měření přerušeno klávesou BRK, ať už před přechodem do
čekacího stavu nebo v jeho průběhu.
• Jakmile čekací stav skončí a je zahájeno časované měření, zůstanou uložená data
v paměti, ale naměřené hodnoty budou ukládány do nové měřicí sady, která bude
označena datumem a časem shodným s okamžikem START.
14.6 Poznámky k ONLINE výstupu
• Pokud byl aktivován ONLINE výstup dat přes sériové rozhraní a/nebo na vestavěnou
•
•
•
•
•
•
tiskárnu, bude na počátku měření vyslána obvyklá hlavička.
Dokud není zahájena čekací doba, probíhá výstup naměřených hodnot a součtů dle
nastavení.
Jakmile je klávesou ENTER spuštěn čekací stav, FLUXUS potvrdí, že čeká na okamžik
START. Zpráva vypadá takto:
\ZACATEK MERENI V: 30.04 /04.15.00.
Jakmile nastane okamžik START, FLUXUS začne vysílat nebo vytiskne datum, čas a
číslo měřicího místa. Po řetězci \DATA pak budou obvyklým způsobem tisknuty
naměřené hodnoty.
Je-li přístroj napájen z baterie a baterie se vybije během čekací doby, takže není
možné zahájit měření, projeví se to ve výpisu takto:
\LOWBAT 29.04. /01:30:46
Vybije-li se baterie během měření, ukončí se výstup tímto hlášením:
\LOWBAT 30.04. /06:13:52
Automatické ukončení měření v okamžiku STOP je na tiskových výstupech indikováno
takto:
\KONEC MERENI V : 30.04. /08:15:00 (příklad)
14 - 8
E28 FLEXIM
Měření rychlosti zvuku v médiu
15 Měření rychlosti zvuku v médiu
O6
Fyz. rozmer Ú
Rychlost zvuku
Chcete-li měřit rychlost zvuku v médiu, zvolte a
potvrďte tuto měřenou veličinu.
Protože při měření rychlosti zvuku se nepoužívají měřicí výstupy, sériový přenos, tiskárna
ani ukládání hodnot, zadání veličiny Rychlost zvuku okamžitě ukončí větev
VÝSTUPY.
Pro měření se využívají parametry (vnější průměr, síla stěny) aktuálního kanálu (např. A).
Měření rychlosti zvuku je zahájeno, jakmile vyberete větev MĚŘENÍ programu.
Zadání přibližné hodnoty
1
A:c-Medium ca. ?
1475
m/s
Poznámka:
FLUXUS tuto odhadnutou hodnotu připojí k aktuálnímu záznamu parametrů.
2
A:Odraz
ne
Zadejte přibližnou hodnotu rychlosti zvuku v
médiu.
(Obecně je správné umístění snímačů jednodušší při odrazové než
při diagonální metodě. Proto ji FLUXUS nabízí jako první.)
>ANO<
3
A:Vzdal.snimacu
24.7 mm
Odraz
Odrazový režim
Vzdálenost snímačů
Potvrďte nebo změňte navržené uspořádání
snímačů.
Namontujte snímače do zobrazené vzdálenosti a
stiskněte ENTER.
(FLUXUS vypočte tuto výchozí vzdálenost snímačů na základě
zadané přibližné rychlosti zvuku a měřicího uspořádání.)
Diagonální režim
Vzdálenost snímačů
Záporná vzdálenost snímačů
(pro velmi malé průměry potrubí)
Umístění snímačů
Sledování síly signálu umožňuje přesné umístění snímačů:
E28 FLEXIM
15 - 1
Měření rychlosti zvuku v médiu
4
POSUN SNIMAC!
ÁÁÁÁÁÁÁÁ
Posuňte snímač, dokud se sloupcový graf
nezačne zmenšovat.
Stiskněte klávesy DISP. Na dolním řádu
displeje se objeví další informace.
DISP
DISP
Polohování
ENTER.
snímačů
ukončíte
klávesou
Nyní se poloha snímačů už nesmí změnit!
Pozor!
5
Vzdal.snimacu?
25.5
mm
Změřte a
snímačů.
zadejte
skutečnou
vzdálenost
(V našem příkladu byla změřena optimální vzdálenost snímačů
25.5 mm.)
Potvrďte klávesou ENTER.
Reakce na chybová hlášení
6
ODHADNUTA HODN.
PRILIS VELKA !
Ukončete chybové hlášení klávesou ENTER.
(Zadaná odhadnutá rychlost zvuku se příliš liší od skutečné
rychlosti šíření zvuku v médiu. Snímač byl umístěn na základě
falešného odrazu nebo ozvěny.)
FLUXUS přejde k hlášení 1.
7
ODHADNUTA HODN.
PRILIS MALA
!
1
Zadejte nový odhad, který se od předešlého
může lišit o přibližně ±200 m/s.
8
Jakmile zadáte hodnotu, která se blíží skutečné
rychlosti zvuku v médiu, měření rychlosti zvuku
bude zahájeno.
A:c-Medium ca. ?
1475
m/s
Rychlost zvuku
c=
1488.1 m/s
Informace získané klávesami DISP
Stiskněte klávesy DISP. Na dolním řádku
displeje se objeví další informace:
DISP
DISP
Skut.vzdal.snim.
L=
25.5 mm
15 - 2
3
DISP
Skutečná vzdálenost snímačů, kterou jste
zadali během polohování snímačů. Na základě
této vzdálenosti se vypočítává rychlost zvuku.
E28 FLEXIM
Měření rychlosti zvuku v médiu
Lepsi vzdálenost
(L*=
25.2) mm
t=
c=
94.51 µs
1488.1 m/s
3
Informace o optimální poloze snímačů, získaná
na základě měření rychlosti zvuku. Stále však
platí, že se poloha snímačů už nesmí měnit!
DISP
Informace na horním řádku udává přenosovou
dobu signálu.
DISP
9
Ukončete měření klávesou ENTER.
Nyní lze znovu zopakovat polohování snímačů.
Opakovaná optimalizace polohy snímačů
Hledat znovu
?
ne
>ANO<
È
Hlášení 10
9 Pokud byla rychlost zvuku přesně změřena a
snímače jsou ve správné poloze (vzdálenost se od
ideální liší o méně než 1 mm), FLUXUS nabídne
>NO<.
Pokud je chyba polohy příliš velká, nebo nebylo
rychlost zvuku vůbec možno změřit, FLUXUS
nabídne >YES<. Zahájí se nový cyklus:
1
• V případě, že FLUXUS nezachytil platný
signál, zadejte znovu odhadnutou rychlost
zvuku.
3
• V případě, že FLUXUS zachytil signál,
zadejte na počátku cyklu doporučenou
vzdálenost snímačů.
4
• Opakujte polohování, jak již bylo popsáno.
5
Změřte a zadejte novou vzdálenost snímačů.
A:c-Medium ca. ?
1475
m/s
A:Vzdal.snimacu
25.2 mm
Odraz
POSUN SNIMAC!
ÁÁÁÁÁÁÁÁ
Vzdal.snimacu?
25.5
mm
(V našem příkladu bylo jako optimální vzdálenost snímačů
změřeno 25.2 mm.)
Potvrďte klávesou ENTER.
Cyklus můžete opakovat, kolikrát chcete. Ve
většině případů však postačí jedno či dvě
opakování.
E28 FLEXIM
15 - 3
Měření rychlosti zvuku v médiu
Od hlášení 9
È
10
>YES<: Změřená rychlost zvuku se uloží do
aktuálního záznamu parametrů.
11
Rychlost zvuku uloženou v záznamu parametrů
lze editovat.
Při přenosu dat bude médium v záznamu
parametrů označeno jako ‘Jine medium’.
Ulozit data
?
ne
>ANO<
c-Medium je:
1488.1
m/s
15 - 4
E28 FLEXIM
Rozdílové měření
16 Rozdílové měření
16.1 Přehled
Kromě fyzicky existujících ultrazvukových měřicích kanálů (kanály A, B atd.) má FLUXUS
ještě dva virtuální kanály (kanál Y; kanál Z). Tyto dva „virtuální“ kanály představují vlastně
numerický součet nebo rozdíl dvou ultrazvukových měřicích kanálů (např. kanál A minus
kanál B).
Rozdíl (v tomto případě) je ‘naměřenou hodnotou virtuálního kanálu. Tato ‘naměřená
hodnota’ má stejnou váhu jako naměřená hodnota fyzicky existujícího kanálu. Jinými
slovy, cokoliv, co lze provést s naměřenou hodnotou skutečného kanálu (sčítání, sériový
výstup, ukládání dat, měřicí výstup apod.), lze udělat i s výslednou hodnotou virtuálního
kanálu.
Virtuální kanály existují pouze v případě, kdy má FLUXUS nejméně dva ultrazvukové
měřicí kanály.
16.2 Vlastnosti virtuálního kanálu
• Zadávání parametrů virtuálního kanálu (větev >PARAMETRY<) se liší od
parametrizace skutečného kanálu. Místo zadávání parametrů měřicího místa (potrubí,
média) musíte rozhodnout, které kanály do výpočtu zahrnete.
• Virtuální kanál není tlumen. Tlumení musíte zadat zvlášť pro oba měřicí kanály, které
tvoří základ pro virtuální kanál (větev >VÝSTUPY<).
• Každý virtuální kanál může mít přiřazeny dva limity pro potlačení průtoku, dle směru
průtoku. Tato potlačení nejsou založena na hodnotě průtoku (jako u skutečných
kanálů), ale jsou určena v jednotkách té veličiny, která byla vybrána pro příslušný
virtuální kanál (větev VÝSTUPY).
• Vypočtená hodnota se porovnává s limitami potlačení (a je případně nastavena na
0.00) před sčítáním.
• Měřicí vstupy (např. teplotní) nelze přiřadit virtuálnímu kanálu.
• Pro virtuální kanály není třeba provádět polohování snímačů (větev MĚŘENÍ).
• Virtutální kanál poskytuje platnou hodnotu, pokud oba zdrojové měřicí kanály
poskytnou platnou hodnotu.
• Uložená data z virtuálního kanálu lze zobrazit nebo uložit do souboru pomocí
programu FLUXDATA pro Windows pouze od verze 1.1. Starší verze programu
nezobrazují ani „naměřené“hodnoty, ani hodnoty totalizérů virtuálních kanálů.
16.3 Zadání parametrů virtuálního kanálu
Parametry
pro kanál
Vypocet:
Y= A - B
E28 FLEXIM
P2
Zvolte a potvrďte virtuální kanál ve větvi >PAR<.
1
FLUXUS zobrazí aktuální nastavení výpočtu.
Hlášení lze změnit stisknutím libovolné klávesy.
Ú
Y:
16 - 1
Rozdílové měření
2
>CH1<funct ch2 Ú
A
B
3
>CH1<funct ch2 Ú
|A|
B
O-
O+
Pomocí těchto kláves zvolte vstupní
kanály >CH1<, >CH2< a způsob výpočtu
>FUNCT<.
Výpočet vždy bere v úvahu znaménka.
OON
OOFF
Pomocí těchto kláves zvolte normální
(A) nebo absolutní hodnotu vstupního kanálu
(|A|). Jako vstupní kanály >CH1< a >CH2< lze
volit kterýkoli z fyzicky existujících kanálů.
Pro výpočet lze použít následující funkce:
− rozdíl
Ch1>FUNCT<ch2 Ú
|A| (+)/2 |B|
Y:=
+ součet Y:=
CH1 + CH2
CH1 − CH2
(+)/2 aritmetický průměr Y:=
CH1 + CH2
2
Ukončete větev PAR klávesou ENTER.
16.4 Větev VÝSTUPY pro virtuální kanál
Vystupy
pro kanal
O2
Zvolte a potvrďte větev >VYS< pro virtuální
kanál.
O3
FLUXUS nejprve zobrazí stejné možnosti jako u
skutečného kanálu (měřenou veličinu a jednotku měření).
Ú
Y:
Fyz.rozmer
Objemovy prutok
Dejte pozor, aby zvolenou veličinu bylo možno
získat od obou zdrojových kanálů.
Objem v:
m3/h
Následující tabulky ukazují měřené veličiny vstupních kanálů (CH1 a CH2), nastavené
ve větvi PARAMETRY), které jsou nutné pro získání virtuální hodnoty:
16 - 2
E28 FLEXIM
Rozdílové měření
Měřená veličina:
Rychlost toku
Objemovy průtok
Hmotnostní průtok
Tepelný průtok
Zkratka:
VELOC
VOLUM
MASS
HEAT
Měřená
veličina
virtuální Možná
měřená
veličina
prvního vstupního kanálu
(CH1)
VELO VOLUM MAS HEA
C
S
T
Rychlost toku
X
X
X
X
Objemovy průtok
X
X
X
Hmotnostní průtok
X
X
X
Tepelný průtok
X
Možná
měřená
veličina
druhého vstupního kanálu
(CH2)
VELO VOLUM MAS HEAT
C
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Příklad 1:
Má být určen rozdíl objemových průtoků (respektive rozdíl objemů) kanálů A a B. Měřenou veličinou
kanálu A může být: objemový, hmotnostní nebo tepelný průtok. Měřenou veličinou kanálu B může být
také objemový, hmotnostní nebo tepelný průtok. Měřené veličiny obou kanálů se mohou lišit (kanál
A=tepelný průtok; kanál B = objemový průtok).
Příklad 2:
Pro určení rozdílu tepelných toků musí být měřenou veličinou vstupních kanálů A i B tepelný průtok.
Pro virtuální kanál lze definovat dvě limity
potlačení toku:
+Potlačení toku: Kladné hodnoty menší než tato
limita, budou nastaveny na
0.00.
−Potlačení toku: Záporné hodnoty, větší než
tato limita, budou nastaveny
na 0.00.
+Potlaceni toku
1.00
m3/h
-Potlaceni toku
-2.50
m3/h
(V našem příkladě to znamená, že všechny hodnoty v intervalu
-2,5 až 1,0 m3/h budou ignorovány.)
O10
Ukladani
>NE<
Ukládání dat se nastavuje stejně jako u
skutečných kanálů.
ano
O11
Seriovy vystup
>NE<
ano
O12
Ú
Ukladani
kazdych 10 s.
Poznamka:
E28 FLEXIM
Virtuální kanály nejsou tlumeny. Dialog pro tlumení je proto vynechán.
16 - 3
Rozdílové měření
16.5 Měření na virtuálním kanále
M1
Zvolte a potvrďte větev >MER<.
M3
Toto menu
přístroje.
par >MER< vys sf
Mereni
CH: A B>Y<Z
ON: √ √ √ -
Ú
se
objeví
u
dvoukanálového
Virtuální kanál se aktivuje stejně jako skutečný.
(Menu závisí na počtu skutečných kanálů, které FLUXUS
obsahuje.)
√ = Virtuální kanál aktivní.
- = Virtuální kanál deaktivován.
O-
O+
Zvolte virtuální kanál.
O ON
aktivuje nebo deaktivuje virtuální kanál.
aktivuje nebo deaktivuje virtuální kanál.
OOFF
(Deaktivovaný kanál je během měření ignorován. Jeho
parametry zůstávají zachovány beze změny.)
Potvrďte klávesou ENTER.
M3
CH:
ON:
U tříkanalového přístroje vypadá hlášení takto.
A B C>Y<Z
√ - √ √ -
Pokud není aktivován žádný měřicí kanál, FLUXUS se okamžitě vrátí do hlavního menu.
Pokud přiřadíte virtuálnímu kanálu jako vstupní
neaktivovaný kanál, objeví se toto varování.
POZOR! KANAL
B:NEAKTIVNI!
Nyní je zahájeno polohování snímačů pro všechny skutečné měřicí kanály.
Má-li FLUXUS zobrazit výsledek virtuálního
kanálu, musí být v režimu HUMAN-MUX
(klávesa 1). V režimu AUTO-MUX se zobrazují
pouze skutečné měřicí kanály.
Byl-li aktivován virtuální kanál, přepne se
FLUXUS na počátku měření do režimu
HUMAN-MUX a zobrazuje virtuální kanál.
Y:Objem.prutok
-53.41 m3/h
Y: A - B
-53.41
16 - 4
DISP
Pomocí klávesy DISP můžete zobrazit funkci
(výpočet) virtuálního kanálu.
NEXT
Klávesou NEXT lze na displeji zobrazit také
výsledky jak měřicího, tak virtuálního kanálu
m3/h
E28 FLEXIM
Rozdílové měření
MUX
MUX
V případě, že je touto klávesou zapnut režim
AUTO-MUX, nebude nadále zobrazován
virtuální kanál. V tomto režimu se zobrazují
pouze výsledky měřicích kanálů synchronně
s průběhem měření.
Zapněte znovu režim HUMAN-MUX touto
klávesou.
Klávesou NEXT lze na displeji zobrazit také
výsledky jak měřicího, tak virtuálního kanálu.
16.6 Měřicí výstupy virtuálního kanálu
Přiřazení výstupů pro aktuální kanál (Speciální funkce\Systémová nastavení\ Procesní
výstupy) je stejné, ať se jedná o skutečný nebo virtuální kanál.
Příklad:
Chcete výsledek sčítání (totalizér) výstupního kanálu vyslat
na binární výstup v podobě impulsů:
S11-5
Zvolte
a
potvrďte
větev
FUNKCE\System.nastaveni
Proc. vystupy.
System.nastaveni
Proc. vystupy
SPECIÁLNÍ
v
menu
S11-5a Instalujte výstup B1.
Instal. vystup |
Binarni B1
(√)
S11-5b
B1 blokovat
>NE<
ano
S11-5c Zvolte kanál Y jako zdrojový kanál.
B1 Zdroj kanal
Kanal Y:
S11-5d Zvolte Impulse jako zdrojovou položku.
B1 Zdroj.pol. Ú
Impuls
Impuls
z abs(x)
Ú
Zvolte jednu ze tří možností pro výstupní
impulsy.
(Viz odstavec 13.3 Nastavení impulsního výstupu.)
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
E28 FLEXIM
16 - 5
Rozdílové měření
16 - 6
E28 FLEXIM
Chybová hlášení
17 Chyby
Tato kapitola obsahuje přehled chybových hlášení, které se při provozu přístroje FLUXUS
mohou objevit. Popisujeme zde jejich bezprostřední příčiny, možné důvody jejich výskytu
a také návrhy, jak si s těmito problémy poradit.
17.1 Chybová hlášení
17.1.1 Chyby při zadávání parametrů
Chybová hlášení F1 a F2:
Vnejsi prumer
25.2 MINIMAL
Vnejsi prumer
3100.0 MAXIMUM
Důvod:
Zadaný vnější průměr je menší než 25,2 mm nebo
větší než 3100 mm.
Náprava:
Zkontrolujte, zda jste vnější průměr zadali správně.
Pokud jsou skutečné rozměry potrubí mimo uvedené
meze, měření za normálních podmínek není možné.
Obraťte se prosím na firmu Level Instruments.
Chybové hlášení F3:
Vnitrni prumer
Prilis maly !
Důvod:
Vnitřní průměr, vypočtený ze zadaných hodnot síly
stěny a vnějšího průměru, je menší než minimální
přípustná hodnota. (Je možné, že jste chybně zadali vnitřní průměr
místo vnějšího.)
Náprava:
Zkontrolujte zadané hodnoty vnějšího průměru potrubí
a síly stěny.
Poznámka:
Chybová hlášení F1 až F3 se neobjevují v superuživatelském režimu.
Chybové hlášení F4:
par >MER< vys sf
ZADNA DATA
!
Důvod:
Nebylo dokončeno zadávání parametrů, neexistuje
kompletní sada parametrů, kterou by bylo možno
použít. Zřejmě jste neprošli větví PARAMETRY až do
konce.
Náprava:
Zadejte parametry, které jste ještě nezadali.
Chybové hlášení F5:
ZADNY PARAMETR
Uloz parametry
E28 FLEXIM
Důvod:
Nebylo dokončeno zadávání parametrů, neexistuje
kompletní sada parametrů, kterou by bylo možno
použít. Zřejmě jste neprošli větví PARAMETRY až do
konce
Náprava:
Zadejte chybějící parametry.
17 - 1
Chybová hlášení
17.1.2 Chyby během měření
Chybové hlášení F6:
PAMET HODNOT
PLNA
!
Důvod:
FLUXUS přeruší měření, pokud nemá k dispozici
volnou paměť. Pokud však byl nastaven také jiný
výstup dat, měření pokračuje a hlášení F6 se objevuje
na displeji v pravidelných intervalech.
Náprava:
Deaktivujte výstupní funkci „Ukládání naměřených dat“.
Přeneste naměřená data přes sériové rozhraní. Pak
můžete paměť vymazat pomocí příkazu ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE. (Viz odstavce 7.3, „Tisk naměřených hodnot
a 7.4, „Vymazání uložených hodnot“.)
Chybové hlášení F7:
Objemovy prutok
54.5 m3/h ?
Vpravo na dolním řádku se objeví otazník.
Kromě toho se rozsvítí dioda SIGNAL.
SIGNAL
Důvod:
Otazník na konci dolního řádku indikuje, že při měření
je nedostatečný akustický kontakt. Měření je chybné.
Na displeji zůstává zobrazena poslední naměřená
hodnota.
Náprava:
1. Počkejte, dokud se akustický kontakt neobnoví.
Může se jednat o pouze dočasný výpadek způsobený
větším obsahem bublin nebo pevných částic v médiu.
2. Zkontrolujte, zda je mezi snímači a stěnou potrubí
vrstva akustického pojidla. Upravte polohu snímačů
tak, aby byl akustický kontakt maximální.
3. Pokud je útlum signálu příliš velký v důsledku
vysoké viskozity média nebo usazenin na vnitřní stěně
potrubí,
změňte
metodu
rozmístění
snímačů
z odrazové na diagonální.
4. Zvolte vhodnější měřicí místo.
Chybové hlášení F8:
NESCITANO
!
Důvod:
Aktivovali jste sčítání, i když měřenou veličinou je
rychlost průtoku. To principiálně není možné.
Náprava:
Stiskněte ENTER. Pokud chcete opravdu znát hodnotu
celkového průtoku, změňte měřenou veličinu na
objemový, hmotnostní nebo tepelný průtok.
17 - 2
E28 FLEXIM
Chybová hlášení
17.1.3 Chyby během dobíjení baterie
Chybové hlášení F9:
Zadny ext.zdroj
(15:00) 11:00 -
Důvod:
Během dobíjení byl odpojen zdroj.
Náprava:
Připojte znovu zdroj napájení. FLUXUS bude
pokračovat v dobíjení po zbytek nastavené doby.
Chybové hlášení F10:
ZADNY EXT.ZDROJ
Nabijeni nemozne
Důvod:
Aktivovali jste „Dobíjení baterie“, ale není připojen zdroj
napájení. Zkontrolujte, zda jsou adaptér a nabíječka
připojeny k síti.
Náprava:
Připojte externí zdroj .
Chybové hlášení F11:
PRAZDNA BATERIE!
Důvod:
Toto hlášení se objevuje v okamžiku, kdy baterie je
téměř vybitá, má však ještě dostatečnou kapacitu pro
zobrazení, obsluhu klávesnice a uložení aktuálního
záznamu parametrů. Měření však již nemůže
pokračovat.
Náprava:
Potvrďte hlášení klávesou ENTER. Hlášení se bude
opakovat každou minutu vždy na pět sekund. Připojte
přístroj k externímu zdroji napájení, např. pomocí
adaptéru a nabíjecí jednotky. Zvolte funkci 'Dobíjení
baterie' ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE.
Chybové hlášení F12:
Á PRAZDNA BATER.
BEZ NAPAJENI
Důvod:
Poté, co se objeví toto hlášení, FLUXUS
automaticky vypne z důvodu vybité baterie.
se
Náprava:
Potvrďte hlášení klávesou ENTER. Hlášení se bude
opakovat každou minutu vždy na pět sekund. Připojte
přístroj k externímu zdroji napájení, např. pomocí
adaptéru a nabíjecí jednotky. Zvolte funkci 'Dobíjení
baterie' ve větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE.
E28 FLEXIM
17 - 3
Chybová hlášení
17.1.4 Chyby při práci se záznamem parametrů
Chybové hlášení F13:
„ZADNY ZAZ.PAR.“
Důvod:
Bylo zvoleno hlášení 'Smazat záznam parametrů.' ve
větvi SPECIÁLNÍ FUNKCE, přestože žádný záznam
parametrů dosud nebyl uložen. Všech 15 paměťových
míst pro záznamy parametrů je prázdných.
Náprava:
Toto je pouze informační hlášení. Stiskněte ENTER a
vraťte se do hlavního menu.
Chybové hlášení F14:
PAMET PAR. PLNA
Důvod:
Bylo zvoleno hlášení 'Ulož aktuální záznam.' ve větvi
SPECIÁLNÍ FUNKCE, přestože všech 14 paměťových
míst pro záznamy parametrů je již použito.
Náprava:
Vymažte záznam parametrů, který již nepotřebujete.
17.1.5 Chyby během přenosu dat
Chybové hlášení F15:
ZADNA DATA
!
Tisk uloz.hodnot
Důvod:
Byla aktivována speciální funkce „Tisk uložených
hodnot“, ale v paměti přístroje FLUXUS nejsou uloženy
žádné hodnoty. Je možné, že jste před měřením
zapomněli aktivovat „Ukládání naměřených hodnot“ ve
větvi VÝSTUPY. (Viz odstavec 6.5 „Ukládání naměřených hodnot“)
Náprava:
Aktivujte „Ukládání“ a zopakujte měření.
Chybové hlášení F16:
CHYBA SERI.VYS !
Tisk uloz.hodnot
Důvod:
Problém se sériovou komunikací. Je možné, že např.
přijímací zařízení není připraveno nebo dokonce ani
připojeno.
Náprava
Zkontrolujte zapojení a zda je přijímací zařízení
připraveno.
Chybové hlášení F17:
TISKANA CEKA!
>ZNOVU<
zrus
17 - 4
Důvod:
Byla zvolena jedna ze speciálních funkcí „Seznam
měřicích sad“ nebo „Graf z měřicí sady“, ale tiskárna
ještě není připravena.
Náprava:
Zkontrolujte tiskárnu.
E28 FLEXIM
Chybová hlášení
17.1.6 Chyby při nastavování data a času
Chybové hlášení F18:
Datum 31.04.2000
NEPLATNE DATUM !
Důvod:
Datum je špatně zadáno.
Náprava:
Zadejte platné datum.
Chybové hlášení F19:
Důvod:
Cas
14:63
NEPLATNY CAS
!
Čas je špatně zadán.
Náprava:
Zadejte platný čas.
17.1.7 Systémové chyby
Chybové hlášení F20:
CHYBA SYSTEMU
207--0:7300
!
(Číselná sekvence je uvedena jen jako
příklad.)
E28 FLEXIM
Důvod:
Neočekávaná systémová chyba.
Náprava:
Proveďte studený start stisknutím, kláves
BRK
INIT
ENTER
najednou.
Pokud
se
toto
hlášení
několikrát
opakuje,
zaznamenejte si výrobní číslo Vašeho přístroje a údaj
na dolním řádku hlášení F15. Obraťte se na firmu
Level Instruments.
RESET
17 - 5
Chybová hlášení
17.2 Co dělat v případě chyby
17.2.1 Měření je neúspěšné
(Na displeji není žádná hodnota a LED dioda SIGNAL svítí červeně)
Zkontrolujte:
1. Byly zadány parametry potrubí a média úplně a správně?
2. Je správně nastavena poloha snímačů? (vypočtená vzdálenost ± 3 mm; viz odstavec 5.2.8)
3. Je povrch potrubí pod snímači čistý, pokrytý vrstvou akustického pojidla?
4. Je potrubí zcela zaplněno? (příklady pro výběr měřicího místa viz odstavec 3.3)
5. Není počet průchodů signálu médiem příliš vysoký? (viz odstavec 9.3, „Superuživatelský režim“)
6. Není obsah bublin plynů či pevných částic v médiu příliš vysoký?
(Překážky při měření viz
odstavec 5.3.5; výběr měřicího místa viz kapitola 3)
7. Nejsou na vnitřní stěně potrubí usazeniny? (drsnost potrubí viz odstavec 4.2.5)
8. Zvolili jste správný typ snímače? (zadání parametrů snímače viz odstavec 4.3.5)
17.2.2 Naměřená hodnota se podstatně liší od očekávané
Zkontrolujte:
1. Byly zadány parametry potrubí a média úplně a správně?
2. Je správně nastavena poloha snímačů? (vypočtená vzdálenost ± 3 mm; viz odstavec 5.2.8)
3. Je potrubí zcela zaplněno? (příklady pro výběr měřicího místa viz odstavec 3.3)
4. Není vzdálenost mezi měřicím místem a zdrojem nepravidelnosti průtoku příliš malá?
(doporučené vzdálenosti mezi měřicím místem a zdroji nepravidelnosti průtoku viz odstavec 3.4)
5. Není rychlost průtoku pod dolní hranicí rozsahu, tj. 0,01 m/s? (technická data viz kapitola 19)
17 - 6
E28 FLEXIM
Údržba, servis
18 Údržba, servis
FLUXUS je přesný měřicí přístroj a musí být používán opatrně. Za normálních podmínek
pracuje bez závad.
Velmi důležité je věnovat velkou pozornost pokynům uživatelské příručky, zvláště co se
týče:
• technických dat, zvláště stupni krytí, požadavkům na napájení, okolní a provozní
teplotu;
• čištění snímačů;
• zacházení s kabely snímačů.
Další doporučení:
K čištění přístroje používejte jemnou textilii, nepoužívejte
rozpouštědla.
Zbytky akustického pojidla ze snímačů odstraňte pomocí
papírového kapesníku nebo ubrousku.
Chraňte přístroj před velkými otřesy.
Neotevírejte pouzdro.
Náš přístroj je velmi spolehlivý a byl vyroben za použití moderních technologií a systémů
řízení kvality. I přesto však může dojít k poruše elektroniky, která bude vyžadovat opravu
nebo výměnu vadného modulu.
V takovém případě se obraťte na svého dodavatele nebo
přímo na výrobce. Ujišťujeme Vás, že budete obslouženi
rychle a kvalitně.
Budeme Vám vděčni za všechny návrhy a poznámky ohledně koncepce přístroje
FLUXUS a Vašich zkušeností s tímto přístrojem. Díky nim můžeme dále rozvíjet náš
výrobek k prospěchu našich zákazníků a technického pokroku.
Máte-li jakékoli návrhy, jak zlepšit dokumentaci tohoto zařízení a zvláště tento návod
k obsluze, uvědomte nás prosím, abychom mohli navrhované změny vzít v úvahu pro
další verzi dokumentace.
Poskytujeme také návrhy řešení speciálních měřicích úloh a rádi Vám poradíme, jak
používat FLUXUS ve speciálních aplikacích.
Výrobce:
Zastoupení:
FLEXIM
Flexible Industriemeβtechnik GmbH
Wolfener Straβe 36A
D-12681 Berlin
Bundesrepublik Deutschland
Tel.:
+49-30/93 52 35 70
Fax : +49-30/93 52 35 80
LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s.r.o.
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava
E28 FLEXIM
Tel.:
420 599 526 776
Fax:
420 599 526 777
Hot line: 774 464 120
1-1
Údržba, servis
Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná.
18 - 2
E28 FLEXIM
Technická data
19 Technická data
Změna technických dat vyhrazena
Vyhodnocovací jednotka
Pouzdro:
Čelní panel:
Rozměry:
Hmotnost:
Displej:
Zdroj napájení:
Aluminium, práškový potah
Polykarbonát (viz kapitola 20, tab. 6)
270 x 100 x 180 mm (bez rukojeti)
3.5 kg
2 x 16 znaků, LCD, maticový, prosvětlený
Akumulátory NiCd 4 Ah, doba provozu cca 15 h od plného nabití
(životnost baterií 1 000 nabíjecích cyklů), nebo externí zdroj 9 - 15 V ss.
< 15 W
-10° ... 60 °C
IP 54 dle EN 60529
Spotřeba:
Okolní teplota:
Krytí:
Snímače průtoku
Snímač typu M2N, M2E
Snímač typu Q2N, Q2E
Udávaný (možný) vnitřní
průměr potrubí
DN (50) 100 ... DN 6500
DN (10) 25 ... DN 400 (1000)
Rozměry
Materiál
Provozní teplota
30 x 33 x 60 mm
Nerez ocel
M2N:
-30 °C ... 130 °C
M2E:
-30 °C ... 200 °C,
krátkodobě až 300°C
IP 65 dle EN 60529, volitelně IP67
V pružné trubce z nerez oceli;
1 m, 2 m, 5 m + DN
16 x 18 x 33 mm
Nerez ocel
Q3N:
-30 °C ... 130 °C
Q3E:
-30 °C ... 200 °C,
krátkodobě až 300°C
IP 65 dle EN 60529, volitelně IP67
V pružné trubce z nerez oceli;
1 m, 2 m, 5 m + DN
(možné prodloužení až do 20 m)
(možné prodloužení až do 20 m)
Krytí
Kabel snímače
Síťový adaptér a nabíjecí jednotka baterie
Kryt:
Rozměry:
Napájení:
Výstupní napětí:
Výstupní proud:
Plast
100 x 70 x 200 mm
220 V ≈ / 50 Hz
9 V ss
Max 1.2 A
Jednotky:
Objemový
průtok
m3/h
m3/min
m3/s
l/h
l/min
l/s
ugph
Rychlost
průtoku
m/s
inch/s
Hmotnostní
průtok
g/s
t/h
kg/h
kg/min
Celkové množství
Měření tepla
Objem
Hmot- Tepelný
nost
tok
Množství
tepla
m3
l
gal
g
kg
t
J, Wh
kJ, kWh
MJ, MWh
W
kW
MW
Rychlost zvuku
m/s
bls/d
1 galon [US] = 3.78 l; 1 barel = 42 galonů = 158.76 l
Přenos naměřených hodnot
Kapacita paměti:
Komunikace:
E28 FLEXIM
• 27,000 hodnot, volitelně > 100,000 hodnot
• Max. 100 měřicích sad
• Max. 14 různých záznamů parametrů
RS232
19 - 1
Technická data
Měřicí charakteristiky
Jmenovitý vnitřní průměr:
Rozsah rychlosti průtoku:
Objemový průtok:
Rozlišení:
Opakovatelnost:
Přesnost:
Podle typu snímače
0.01 m/s ... 25 m/s
(viz nomogram na konci této kapitoly)
0.025 cm/s
0.15 % naměřené hodnoty ± 0.015 m/s
Objemový průtok: ±1 až 3 naměřené hodnoty dle aplikace.
±0.5 % naměřené hodnoty při kalibraci.
Rychlost průtoku: ±0.5 % naměřené hodnoty
Udávané přesnosti lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li parametry potrubí a média známy a správně zadány, a profil
průtoku je osově symetrický, tzn. že byla dodržena dostatečná vzdálenost měřicího místa od zdrojů nepravidelnosti
průtoku.
Doporučená vzdálenost
od zdrojů nepravidelnosti
průtoku:
Rovný úsek potrubí na
přítokové straně
Rovný úsek potrubí na
odtokové straně
Obsah plynů nebo
pevných částic:
Potlačení průtoku:
Tlumení:
Doba odezvy
Měřicí cyklus
Výpočty
10 x D ... 50 x D
5 x D ... 10 x D
D = vnitřní průměr potrubí v místě měření (viz
odstavec 3.4)
< 10 % objemu
Nastavitelné, pro rychlost průtoku 0 … 12,7 cm/s
0 ... 60 s, nastavitelné
1 s, volitelně 70 ms
100 ... 1000 Hz, jeden kanál
Průměr/rozdíl/součet
Měřicí vstupy a výstupy (volitelné)
Měřicí výstupy
Galvanicky oddělené od základní desky
- Proudový 0/4 ... 20 mA
Pasivní:
(Uext < 24 V
Aktivní:
(Rext < 500 Ω
0 ... 1 V nebo 0 ... 10 V, Ri = 500 Ω
0 ... 1 kHz, nebo 0 ... 10 kHz; (OC)
Totalizér: 0.01 ... 1000 /jednotku; šířka: 80 ... 1000 ms; (OC/jazýčkový)
Jazýčkový konakt spínací (300 V/ 0.5 A); OC=Otevřený kolektor
max. 3 kanály; indiv. nastavitelné; (jazýčkový/OC/TP)
Jazýčkový
= kontakt jazýčkového relé
(48 V/0.5 A)
OC
= otevřený kolektor
(36 V/4 mA)
TP
= Totem-Pool
(5 V)
- Napěťový
- Kmitočtový
- Digitální (impulsní, alarm)
- Relé (alarm)
Měřicí vstupy
Galvanicky oddělené od základní desky
- Teplotní:
- Proudový:
- Napěťový:
PT 100, čtyřdrátový; měřicí rozsah: -50 °C ... 400 °C
0 ... 20 mA; Ri = 50 Ω
0 ... 1 V; Ri = 1 MΩ;
Měření síly stěny
Měřicí rozsah
Rozlišení
Linearita
1.5 mm ... 200 mm
0.01 mm
0.1 mm
Sonda DA301 pro měření síly stěny
Měřicí rozsah
Rozlišení
Linearita
Teplotní rozsah
19 - 2
1.0 ... 200 mm
0.01 mm
0.1 mm
Standardní provedení:-20° C ...+60° C
Vysokoteplotní provedení: 0 ...+200° C, krátkodobě +540° C
E28 FLEXIM
Technická data
Měření množství tepla
Teplotní čidlo
Typ snímače
Teplotní rozsah
Kontaktní povrch
Povrchový snímač RT101
PT100 dle DIN IEC 751 třída A
-30 °C ... 250 °C
20 x 4.5 mm
Vztah odpor-teplota
Vztah odpor-teplota platinového odporového teplotního čidla lze dle DIN-IEC 751 popsat
takto:
R(ϑ)=Ro(1+Aϑ+Bϑ2)
Standardní teplotní koeficienty
A
in K-1
3,90802.10-3
Odporový materiál
Platina
B
in K-2
-5,802.10-7
Interní přepínač měřicích míst (volitelný)
Rychlost přepínání
E28 FLEXIM
1 kanál/s
19 - 3
Technická data
Objemový průtok
l/s
m3 / h
10
10
l / min
5
10
4
10
4
10
10
6
5
3
10
3
10
10
2
10
2
10
10
4
3
1
10
1
10
2
1
0.5
1
10
5
10
-1
>
0.5
1
2
3 5 10
Flow velocity m/s
Nomogram průtoku
19 - 4
E28 FLEXIM
Tabulky
20 Tabulky
Obsah tabulek byl sestaven tak, aby pomáhal uživatelům. Přesnost uvedených parametrů závisí na složení, teplotě a
způsobu výroby příslušného materiálu. Za možné nepřesnosti FLEXIM nenese zodpovědnost.
PP
PVC
Sklo
Šedá litina
Válcované železo
Tabulka 1
Parametry materiálů potrubí,
uložené v paměti FLUXUS
V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější
parametry materiálů potrubí a/nebo výstelek, které jsou
uloženy v přístroji. Podle požadavků můžeme seznam
materiálů upravit nebo jej rozšířit.
Material
ctrans [m/s]
Azbestocement
Bitumen
Guma
Hliník
Měď
Mosaz
Nerez ocel
Normální ocel
Olovo
PE
PEEK
Plast
Plexisklo
clong [m/s]
2200
2500
1900
3100
2260
2100
3230
3230
700
2340
2550
Tabulka 2
Parametry materiálů potrubí,
které nejsou v paměti
FLUXUS
Material
Platina
Polyetylen
Polystyren
PVC tvrdé
Sklo křemenné
Stříbro
Titan
1120
2730
2600
2395
3400
2650
2650
ctrans [m/s]
clong [m/s]
1670
925
1150
1060
3515
1590
3180
Tabulka 3
Typické koeficienty drsnosti potrubí
Pro Vaše pohodlí jsme předem nastavili obvyklé koeficienty drsnosti pro
materiály potrubí. Tyto údaje jsou založeny na zkušenostech s měřením níže
uvedených materiálů potrubí:
Materiál potrubí
Absolutní drsnost [µm]
0
... 1.5
10
až
10
50
... 50
10
... 40
... 00
Svařované ocelové trubky, nové
• déle užívané, čištěné
• lehce a nepravidelně zrezivělé
• s výraznou inkrustací
50
150
up to
up to
... 100
... 200
400
3,000
Litinové trubky
• bitumenová výstelka
• nové, bez výstelky
• zrezavělé
• s inkrustací
120
250
1000
1500
... 1000
... 1500
... 3000
Tažené trubky z nekovových
materiálů, skla, plastů a lehkých
kovů
Tažené ocelové trubky
• hladký, leštěný povrch
• hladký povrch
• drsný povrch
E28 FLEXIM
20 - 1
Tabulky
Tabulka 4
Typické vlastnosti média při T=20°C a p=1bar
MÉDIUM
30% Glykol / H2O
50% Glykol / H2O
80% Kyselina sírová
96% Kyselina sírová
Aceton
Amoniak
Benzín
BP Transcal LT
BP Transcal N
CaCl2 -15 C
CaCl2 -45 C
Cer, roztok
Etyl-eter
Glykol
H2O-Etan.-Glyk.
HLP32
HLP46
HLP68
Chlorid cínu, suspenze
Kyselina chlorovodíková
37%
Metanol
Mléko
Mléko 1,5% tuku
Mléko 3,5% tuku
Mléko, 0,3% tuku
Olej
Práškový zinek,
suspenze
Quintolubric 200
Quintolubric 300
R134 Freon
R22 Freon
Shell Thermina B
SKYDROL 500-B4
Smetana
Sulfát měďný
Toluen
Vinylchlorid
Voda
RYCHLOST ZVUKU
[m/s]
1671
1704
1500
1500
1190
1660
1295
1415
1420
1900
2000
1570
1600
1540
1703
1487
1487
1487
1580
1520
KINEMATICkÁ
VISKOZITA
[mm2/s]
4,0
6,0
3,0
4,0
0,4
1,0
0,7
13,9
73,7
3,2
19,8
1,0
0,3
17,7
6,0
77,6
113,8
168,2
1,0
1,7
1121
1482
1511
1511
1511
1740
1580
0,8
5,0
1,6
1,7
1,5
344,8
1,0
0,791
0,000
1,030
1,030
1,030
0,870
1,000
1487
1487
526
563
1458
1387
1550
1550
1305
900
1482
69,9
124,7
1,0
1,0
74,5
21,9
50,0
1,0
0,6
0,0
1,0
0,900
0,920
1,000
1,000
0,863
1,057
1,000
1,000
0,861
0,970
0,999
HUSTOTA
[g/cm3]
1,045
1,074
1,700
1,840
0,790
0,800
0,880
0,740
0,750
1,170
1,200
1,000
0,716
1,260
1,000
0,869
0,873
0,875
1,000
1,200
Tabulka 5
Média s tlakovou závislostí uloženou v paměti FLUXUS
Druh média
Hydraulická kapalina
Hydraulická kapalina
Hydraulická kapalina
Hydraulická kapalina
Hydraulická kapalina
20 - 2
Název média
HLP32
HLP46
HLP68
Quintolubric N822-200-FR
Quintolubric N822-300-FR
Rychlost zvuku
x
x
x
x
x
Závislosti
Viskozita
x
x
x
Hustota
x
x
x
E28 FLEXIM
Tabulky
Tabulka 6
Chemická odolnost polykarbonátové fólie (klávesnice)
(Výtah z technické příručky GE Plastics)
Chemická látka
Vliv
Kyseliny
Žádná reakce při obvyklých teplotách a koncentracích
Alkoholy
Přijatelné při nízkých teplotách a koncentracích; vysoké
koncentrace a teploty způsobují korozi a rozklad materiálu
Alifatické uhlovodíky
Obecně odolné
Aminy
Krystalizace povrchu a chemická reakce
Čistící prostředky
Odolné vůči mýdlovým roztokům; silně zásaditým činidlům je
lépe se vyhnout
Estery
Působí silnou krystalizaci
Ovocné šťávy a nealkoholické
nápoje
Odolné při normálních koncentracích; silné koncentrace se
nedoporučují
Benzín
Nebezpečný při vysokých teplotách a dlouhodobém působení
Oleje a tuky
Odolné vůči čistým minerálním olejům; neodolává aditivovaným
olejům; pokud je médium částečně aditivované, je nutné
provést zkoušku
Halogenové uhlovodíky
Rozklad a praskání při mechanickém namáhání
Ketony
Působí silnou krystalizaci a praskání při mechanickém
namáhání; rozpouštědla
Silikony a mazadla
Obecně odolné do 80 °C
Table 7
Odpor platiny v závisloti na teplotě
Odpor při 0 °C
TK/°C
Standardně
Teplota/°C
0
50
100
150
200
250
300
E28 FLEXIM
Pt100Ω
.00385
DIN IEC 751
Odpor Ω
100.00
119.40
138.50
157.31
175.84
194.07
212.02
20 - 3
Tabulky
Table 8
Vlastnosti vody při tlaku p = 1 bar a saturaci
p
bar
T
°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
374.15
T
p
ρ
cp
20 - 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.013
1.985
3.614
6.181
10.027
15.55
23.20
33.48
46.94
64.20
85.93
112.89
146.05
186.75
221.20
ρ
kg m-3
999.8
999.7
998.3
995.7
992.3
988.0
983.2
977.7
971.6
965.2
958.1
942.9
925.8
907.3
886.9
864.7
840.3
813.6
784.0
750.5
712.2
666.9
610.2
527.5
315.5
cP
-1
kJ➟kg
-1
K
4.218
4.192
4.182
4.178
4.178
4.181
4.184
4.190
4.196
4.205
4.216
4.245
4.285
4.339
4.408
4.497
4.613
4.769
4.983
5.290
5.762
6.565
8.233
14.58
∞
Teplota
Tlak
Hustota
Měrné teplo při konstantním tlaku
E28 FLEXIM
Poznámky:
IBM je ochranná známka International Business Machines Corporation.
MS-DOS, Excel jsou ochranné známky Microsoft Corporation.
Lotus, 1-2-3 jsou registrované obchodní značky Lotus Development Corporation.
Flexible Industriemeßtechnik GmbH
Wolfener Straße 36
Staircase A
D-12681 Berlin
Federal Republic of Germany
phone: 030/93 52 35-70
fax: 030/93 52 35 80
E-mail: [email protected]
www.flexim.de
FLUXUS ADM6725 Návod k obsluze E28
Copyright (c) Flexim GmbH 2000 All rights reserved.
Translation (c) Ing. Vlastimil Karlík 2000

Podobné dokumenty

Vědecké výpočty v matematické biologii

Vědecké výpočty v matematické biologii Cílem, vědeckých výpočtů respektive výpočetní vědy je řešení problémů reálného světa s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), respektive výpočetní architektury (software, hardware...

Více

Rychlé zprovoznění lokátoru v pěti krocích.

Rychlé zprovoznění lokátoru v pěti krocích. set to always on.: Routetrack funkce je nastavená na neustálé zasílání dat. 9.1.2.1 Sběr dat pro reálné sledování umístění polohy. Menší interval, vyšší přesnost, ale vyšší spotřeba energie. SMS *r...

Více

20160206-Oprava zesilovače Transiwatt 140 Studio

20160206-Oprava zesilovače Transiwatt 140 Studio jejich povolená výkonová ztráta a pro můj zdroj je 250 mA společné maximum, nehledě na jeho koncepci, jež není pro audio ideální. I tak bych již měl obavy o zničení koncových tranzistorů, pokud byc...

Více

Identity a Access Management

Identity a Access Management (historicky i současně) platných osobních čísel. V každém okamžiku je jedno z aktuálně platných osobních čísel považováno za tzv. hlavní osobní číslo a ostatní záznamy pracovníka se k tomuto hlavní...

Více

Prolegomena k metodologii axiomatického budování

Prolegomena k metodologii axiomatického budování Tak jako Kepler vstupoval do doby, která se zdála být pro fyziku více než problematická, Bohr vstupuje do fyzikálního světa sice ve zcela jiné době a kontextu, ale stejně v tak obtížné situaci. Teo...

Více

Výprodej nadnormativních zásob skladu - ROKO

Výprodej nadnormativních zásob skladu - ROKO TESNENI PRUCHODKA RR CAST ZAMKU DVERI - DEF KRYT DVERI PLECH

Více

flowtrek_m1000

flowtrek_m1000 Jestliže bude přístroj zasílám z důvodu opravy zpět k výrobci, je nutno dodržet následující zásady:

Více

P2-06_Světlomety a elektronika

P2-06_Světlomety a elektronika Realizaci nových mód (nové sv. stopy) zm ny svazku tlumeného sv tla (sou asné horizontální i vertikální natá ení)

Více

návod k obsluze

návod k obsluze příslušný autorizovaný servis k provedení kontroly, případné opravy a seřízení systému. Po ukončení prací převezme protokol dokladující správnou funkci systému zpětného odvodu par. Výdejní stojan s...

Více