Vše co vás zajímá o fittingu.

Komentáře

Transkript

Vše co vás zajímá o fittingu.
Fitting není
CLUB FITTING
BluDIŠTĚ
Jak projít fittingem? To je to, co nás
zajímá, ovšem ještě více nás zajímá,
jak jím projít správně. S řešením
této otázky nám nemůže pomoci
nikdo jiný, než fundovaný
odborník Lukáš Lizánek. Pojďme
si společně ukázat bod
po bodu jak na to.
Text: Tomáš Houdek a Lukáš Lizánek
Foto: Jirka Pitrof
Výstavní síň: K Radotínu 15,
156 00 Praha 5-Zbraslav
Areal Prague City Golf Club
Gsm: 603 894 113
E-mail: [email protected]
ákladem kvalitního a precizního fittingu jsou fitting
listiny, tedy velmi propracované protokoly, které slouží
ke správné diagnóze hráče.
Řekněme, že je to něco jako
vstupní prohlídka u lékaře. Díky dobře zpracovanému vstupnímu protokolu se dosáhne
lepšího poznání hráče a ten je v tuto chvíli
alfou omegou celého procesu. Takový protokol
obsahuje všemožné otázky od těch obecnějších, jako je jméno a příjmení hráče, přes
profilové, kde se zjišťuje, jak často hráč hraje
a trénuje, jaký je jeho HCP, jak daleko zahraje
konkrétní holí atd. Následují trošku podrobnější
dotazy, například na typický úderový vzorec, či
na požadovaný úderový vzorec, které souvisejí
přímo s vlastní hrou. Dále je zde indexace
spokojenosti a stanovení cílů hry a spousta
dalších klíčových dotazů. Protokol obsahuje jak
měření dynamického, tak statického fittingu
a obě dvě jsou velmi důležitá, jejich podrobnost
však závisí na výkonnosti hráče a ty můžeme
rozdělit do třech kategorií.
Z
Statické měření dlaně
Začínající hráč
U této kategorie probíhá pouze základní
linie měření, tedy statický fitting. Je to z toho
důvodu, že se jedná o budoucího hráče, který
ještě nedokáže pořádně švihnout a pouze
se s golfem seznamuje. Přesto je ale dobré
se vhodnému výběru holí věnovat, pakliže
to myslím s golfem vážně. Zalistování hráče
probíhá dle již zmíněných kroků. Hlavním
zdrojem informací statického fittingu je délka
paží vůči tělu, kvůli správné délce shaftu,
a také délka prstů a velikost dlaně kvůli
správné velikosti gripů. Zjišťuje se také hráčova
sportovní historie, případně i zranění, či jiné
indispozice, které by měly v budoucnu vliv
na jeho hru. Dynamický fitting je v tomto
případě zcela zbytečný, protože hráčův švih
se bude velmi rychle vyvíjet a měnit.
Vyplňování dotazníku
Výběr vhodného shaftu
Pokročilý hráč
(HCP 54 – 15)
Zís
ke
jte
10 s tímt
na % s o k
fit lev up
tin u on
em
g!
www.golfpunk.cz listopad 2011 – dUBEN 2012 GolfPunk 105
CLUB FITTING
FAQ
Jak dlouho trvá fitting?
Dynamický část fittingu vyžaduje oblepení hole Impakt tapem
Se začátečníkem je to cca na 30 minut, ostatní kategorie jsou
zhruba na půl druhé hodiny.
Pro přesnější statistiku se používá
u této skupiny videoanalýza,
je důležité vysvětlit některé příčiny
trajektorie ran a to je nejlépe pochopitelné právě z videa. Důležité je také,
aby tato část fittingu byla výstupem
alespoň ze dvou měření. Všichni
dobře víme, že jeden den to jde dobře
a druhý už ne.
LUKÁŠ
LIZÁNEK
Fittingu se věnuje
více jak 11 let.
Opravil či předělal
stovky tisíc holí.
Jeho služby využívají
nejen amatéři, ale
i profesionální hráči
a známé osobnosti
ze světa showbusinessu. Nikdy
nenavštívil žádný
clubfitterský kurz,
protože hůl dokáže
upravit i v obleku
a ještě v něm odejít
na představení!
Prvních pět let své
clubfitterské kariéry
nebyl na dovolené,
protože se do práce
zamiloval. Lukáš je
nejen skvělým clubfitterem, ale i velmi
dobrým profesionálním golfistou
a v neposlední řadě
i skvělým člověkem.
Začínal ve společnosti Intermedia
Grexim s.r.o.
Statické
měření délky
paží
Základní měření prochází všemi kategoriemi,
zde se ovšem již začínají rozšiřovat o dynamický
fitting. U této kategorie hráčů už má smysl
měřit švihovou rychlost, tedy rychlost hlavy
hole. To nám slouží k další důležité věci a to
je výběr správné tuhosti shaftu. Samozřejmě
se už bere v potaz také aspekt samotné hry,
který souvisí s rozšířeným protokolem. Hole se
na základě zjištění staví podle loftů, protože
různorodost setu může být veliká. Někdo končí
pětkou železem, jiný má v bagu i trojku. Někdo
hraje čtyři wedge, někdo jen dvě, jiný má
několik hybridů a další nemá žádný.
alternativa Impakt tape
Nepotřebujete s sebou nic.
Co si z fittingu odnesu?
Podrobně zpracované
doporučení, jak upravit své
hole a co na nich změnit.
Je jedno měření
objektivní?
Fitting by se měl udělat minimálně
dvakrát, protože se dosáhne
průměrem mnohem lepší
přesnosti. Všichni víme, jak to
s golfem je. Vyspíte se a druhý
den šviháte tak nějak jinak.
Sportovní hráč
Opět jsou zde stejné postupy jako
u předchozích kategorií. Tedy vyplnění
fitting listu ve všech jeho bodech.
Ovšem zde je potřeba se na jednotlivé
sekce zaměřit podrobněji. V potaz
se zde berou i konzultace s fyzioterapeuty apod. Zranění a různé
disbalance mají na švih leckdy veliký
vliv. Také se u těchto hráčů čerpá
z předchozích fittingů, potažmo jejich
herních statistik, pocitů, cílů atd.
Hole se většinou stavějí tak, že se
počítá s výkonnostním růstem a tím
Mýty
fitting je jen pro špičkové hráče.
Je to velmi nákladná a dlouhá
procedura, která mi nic nepřinese.
Fakta
Drtivá většina lidí výběr
podceňuje a nevěnuje mu
dost péče. Realita je taková,
že se správnými holemi hraje
jen velmi málo hráčů.
Vychází z postavy a dispozic
člověka, každý hráč je unikátní,
potřebuje i unikátní hole.
Dynamiku švihu změří
Lunch monitor
iNzErcE
pádem s výhledem do budoucnosti.
Podrobně se rozebírá úderový vzorec,
tedy jaké trajektorie hráčovy údery
mají a jakých chce docílit. Velkým
pomocníkem je zde Lunch Monitor,
který měří a sbírá podrobná data, jako
např.: švihovou rychlost hlavy hole,
různé typy spinů, rychlost míče a úhel
jeho stoupání. Takto získané hodnoty
dávají fitterovi detailní přehled pro
dokonalý výběr shaftů, upravení lie či
loftu a dalším možným úpravám. Při
měření se používá tzv. impakt tape,
což je páska, která zaznamená místa
na hlavě hole a slouží k usměrňování
a trefování sweet spotu hlavy hole.
Svou roli zde opět hraje videoanalýza.
Naše Club Fitting Centrum si
zakládá na vlastním systému fittingu,
který je ušitý na míru klientům, nikoliv
výrobci. Jednotlivé společnosti
sestavují své hole z komponentů
společností, se kterými spolupracují,
což je omezuje. My využíváme celé
spektrum výrobců a tedy dokážeme
fittovat lépe, nejsme limitováni tím
kterým výrobkem. Když se podíváte
na PGA Tour, uvidíte hráče, kteří mají
stejné hole (modelově), ale každá
z nich je přesto originál přizpůsobený
dispozicím jedince. Co hráč – to švih
originál. Tím se řídíme, pro nás není
nic limitem. Proto jsme pro vás také
nachystali speciální akci, kde každý
čtenář GolfPunk dostane 10 % slevu
na fitting.
Vyhodnocení fittingu a následné stanovení postupu k sestavení nového setu
106 GolfPunk listopad 2011 – dUBEN 2012 www.golfpunk.cz
Co s sebou potřebuji?
není hlava jako
Příliš měkký
materiál se
deformuje
CLUB FITTING
HLAVA
Tak šel čas…
sou zde ovšem limity
R&A, kterými se výrobci
musí řídit, aby byl jejich
výrobek schválen a dal se
používat při soutěžích.
Hlava hole má velikou
spoustu vlastností, které si rozebereme
na následujících řádcích.
J
Další nedílnou součástí hole je její hlava. Je to
místo, od kterého odlétávají míčky. Hlava hole
může mít různý tvar i velikost, různý počet
drážek či materiál, ze kterého je vyrobena.
Vývoj
Hole procházely během staletí značným
vývojem. První hole vznikaly v malých
dílnách, kde se ručně vyráběly. Na každé
hlavě hole, tzv. hickorkách, můžete
dodnes najít jméno výrobce a dokonce
i rok, ve kterém byla vyrobena. Hlavy byly
ručně kovány a u dřev docházelo k lisování
jednotlivých kusů do sebe. Navíc se zde
přidávaly i kusy železa pro lepší zpevnění.
Další, již o něco novější technologií,
je sice opět kovaná hlava, ale už se
nevyrábí kusově, nýbrž vzniká ve velikém
množství v továrnách. Tyto hlavy jsou
většinou určeny pro výkonnostní hráče,
vzhledem k jejich hmotnosti a povaze.
Jedná se o tzv. žiletky. Většinou mají
menší hlavu a jejich vlastnosti způsobují
mnohem lepší kontrolu nad balonem, ale
pouze v případě velmi dobrého zásahu
v impaktu. Posledním trendem ve výrobě
hlav holí je tlakové lití, kde je nerezový
korpus, vlisovaný titanový inzert a zezadu
je karbonové vyvážení spolu s trochou
olova. Tyto hole jsou pak progresivně
vyvažované s každým číslem hole. Zde je
důležité říct, že hole s titanovým inzertem
jsou nesmrtelné oproti kovaným, kde
dochází při častém hraní k opotřebení
drážek a hole se tak mohou stát sezonní
záležitostí. Navíc, vlivem toho, že
hlava není z jednoho kusu, roste i její
velikost, která tyto hole předurčuje spíše
amatérským hráčům.
Drivery
Jak už bylo řečeno, první drivery byly
zkonstruovány lisováním různých plátů
dřev a usazeny na hikory shaftu. Další
novější modely se vyráběly z maraging
steelu, kde byla hlava již odlehčená a dutá.
Jedním z prvních takto vyrobených hlav
byla Big Bertha. Těžiště se dostávalo
dál od úderové plochy a tím se zvedala
trajektorie balonu. Poslední hlavy driverů
se vyrábí z titanu, kde při stejné hmotnosti
materiálu se díky snížení jeho tloušťky
dosáhne zvětšení úderové plochy, sweet
spotu a tím mnohem jednoduššímu
trefování míče a lepšímu přenosu energie
a tím pádem i získání vzdálenosti. Spolu
s vhodnou kombinací shaftů jsou hole
v dnešní době mnohem tolerantnější.
Sportovní vs. amatérská
S
hlava hole
ob tím
Na obrázku lze vidět šířku tzv.
sole, tedy podrážky. Čím
na držíš to ku
je hůl užší, tím více
ko 10 po
prořezává terén
mp % ne
m
s
on le
en vu
ty
CLUB FITTING
a dostává se pod balon. Je to samozřejmě
těžší na správné trefení míče a dobrý
impakt. Když je hůl širší a hráč zahraje tzv.
fat, hůl se po povrchu sklouzne a míč se
alespoň částečně odlepí od země a někam
doletí. Pokud zase naopak hráč zahraje
half-top, s žiletkou dostane ránu, která
bude brnět až do palců u nohy. U širší hole
se alespoň část hlavy dostane lépe k balonu
a míček alespoň částečně odlepí od země.
U hole na obrázku můžete také vidět
znatelný offset, kde je předsazená úderová
plocha před shaft. U žiletky toto nenajdete.
Začátečníkům offset pomáhá v tom, že
díky jejich švihu se úderová plocha vůči
shaftu zpožďuje a tím se lépe dostanou pod
míč. Takže pomáhá dostat začátečníkům
balon výš do vzduchu. Nulový offset je zase
naopak důležitý pro tvarování ran. Šířka
podrážky u hlavy hole má také vliv na spin,
který je po trefení žiletkou mnohokrát větší
než při hře s holí s velkou sole.
kde jsou podezřele nízké ceny.
Spousta lidí se takhle už nachytala.
Doporučuji prověřené zdroje,
nebo kamenné obchody, protože
i reklamace a vrácení zboží může
být u špatného zdroje velmi obtížná
a někdy i nevymahatelná. Takto
vyrobené hole nejsou na kvalitních
shaftech a gripech, nejsou vyvážené,
nejsou z kvalitních materiálů atd.
Je to prostě fake, který někteří
lidé prodávají za cenu originálu.
Clubmaker či profesionál by vás měl
vždy správně nasměrovat. Bohužel je
však kopie v dosti případech jen těžko
rozeznatelná, u některých takových
výrobků se můžete setkat i s ražbou
fiktivních výrobních čísel atd.
Bronzová,
gun-metalová
a chromová wedge
Výstavní síň: 5. května 29,
Praha 4-Pankrác
Gsm: 603 894 113
E-mail: [email protected]
LUKÁŠ
LIZÁNEK
Fittingu se věnuje
více jak 11 let.
Opravil či předělal
stovky tisíc holí.
Jeho služby využívají
nejen amatéři, ale
i profesionální hráči
a známé osobnosti
ze světa showbusinessu. Nikdy
nenavštívil žádný
clubfitterský kurz,
protože hůl dokáže
upravit i v obleku
a ještě v něm odejít
na představení!
Prvních pět let své
clubfitterské kariéry
nebyl na dovolené,
protože se do práce
zamiloval. Lukáš je
nejen skvělým clubfitterem, ale i velmi
dobrým profesionálním golfistou
a v neposlední řadě
i skvělým člověkem.
Začínal ve společnosti Intermedia
Grexim s.r.o.
Volba materiálu
Největší využití různých materiálů je vidět
u wedgí. Občas se to používá i u hlav
jiných holí v setu, ale jak říkám, nejvíc si
toho všimnete právě na nich. Mohou být
bronzové, gun-metal (povrchová úprava,
která má za důsledek delší životnost díky
ztvrzení úderové plochy, nehází světelné
odlesky), nerez ocel bez chromu tzv. RTG
(vzniká na ní rez, který má pozitivní vliv
na spin) nebo klasická chromová. Tyto
povrchové úpravy mají zásadní vliv na spin.
Čím hrubší je úprava, tím větší spin se
generuje.
Deformace titanového driveru
Clony a fake
Vše se kopíruje a hole nevyjímaje. Pozor si
dejte na neprověřené nákupy z internetu,
www.golfpunk.cz záŘÍ – ŘÍJEN 2011 GolfPunk 117
Ruční kování,
průmyslové kování
a tlakové lití, jsou
trendy, kterými hole
procházely
Defekty
hry. Od roku 2010 proto všichni výrobci
holí přešli na nové drážky, kterými
vybavují své sportovní sady. Ty dávají
balonům menší spin. Velikost a množství
drážek je podrobně specifikováno R&A.
Na některých driverech dokonce výrobci
od drážek úplně odstoupili z důvodů
získání maximálního doběhu a top spinu
na místo back spinu.
Občas se stane u nových titanových
holí, že prasknou. U maraging
steelu se to nestávalo, to spíš došlo
k promáčklině vlivem silné vrstvy
materiálu, který se při jejich výrobě
používal. Většinou, když dojde
k prasknutí hlavy hole, tak se jedná
o chybu, která vznikla při výrobě.
Takže se dá dobře reklamovat.
Některé hliníkovo-zinkové hole se
zdeformují po několika měsících a ta
hůl je pak nepoužitelná, protože se
úderová plocha promáčkne a míče
od ní létají špatně. U těchto holí je
Junior
Dětské hole jsou celkově zmenšené
a tím pádem odlehčené. Spousta rodičů
nechává dětem zkracovat své staré hole,
ale i tak nikdy nedocílí těch vlastností,
které má juniorská hůl. Rozdíl je hlavně
ve velikosti úderové plochy a hmotnosti.
Repase
Mnoho lidí má oblíbené hole, které
třeba přišly o lak, či mají už vybouchané
drážky. Dá se je pak poměrně jednoduše
zrekonstruovat, znovu nalakovat
a vypadají jak nové. Vždy je ale
potřeba myslet na to, že by se měly
svěřit do rukou oborníka. Neodborný
zásah může opět změnit vlastnosti
hole.
Shangri-La
Hotel *****
Hole si
servis také
zaslouží!
Poznáte, že je to fake?
Abu Dhabi
cena 54.990 Kč/os.
cena zahrnuje:
zpáteční přímá letenka z Prahy včetně tax,
7 nocí v hotelu s polopenzí ve dvoulůžkovém
pokoji, 4x green fee ve všední den
(Abu Dhabi Golf, Saadiyat Beach, Yas Links,
Před…
Emirates Golf Club), zpáteční transfery z letiště,
vízum, pojištění, přepravu golfových holí
cena nezahrnuje:
transfery na hřiště
platnost nabídky do 15. 11. počet míst omezen
… po
však potřeba s tímhle počítat. Jsou
to začátečnické sety, většinou za pár
korun a slouží opravdu k prvnímu
kontaktu s golfem. Často také dochází
k odlomení hlavy v krčku od shaftu. To
už je většinou zase způsobeno delším
používáním, ale naštěstí se jedná
o jednoduchou opravu. Samozřejmě,
nelze reklamovat prasklinu po zásahu
nějakého předmětu. Jednou jsem
ovšem zažil situaci, kdy došlo
k reklamaci prasklé hlavy a výrobce
reklamaci neuznal s tím, že člověk,
který s tím hrál, netrefoval sweet spot,
ale špičku nebo patku a tím došlo
k defektu, z toho jsem šel do kolen.
V posledních pár letech jste určitě
zaregistrovali spoustu diskuzí
na téma drážky. U profesionálů
a v jejich soutěžích, došlo k určitým
restrikcím, aby se dosáhlo ztížení
118 GolfPunk záŘÍ – ŘÍJEN 2011 www.golfpunk.cz
Znáte pojmy?
Sportovní
a amatérská hůl
Bounce – úhel mezi úderovou plochou
tzv. leading edge a sole
Je buď ostrý nebo tupý. Označuje se
ve stupních. Zjednodušeně řečeno, čím větší
bounce, tím lépe se sklouzává po povrchu
a to ať už bunkeru, nebo fairwaye. Pokud ale
hráč čistě trefuje míče, může mít nižší bounce,
protože pokud pak bude hrát z holiny,
lépe se dostane pod míč.
Lie – úhel mezi shaftem a zemí
Je důležitý pro určování polohy hlavy hole
při založení a impaktu. Tedy dá se díky němu
ovlivnit zda hůl leží na špičce nebo patce.
Loft – úhel mezi zemí a sklonem
úderové plochy
U všech výrobců je stanoven stejně. Jedná se
o ukazatel, který nám říká, pod jakým úhlem
budou při ideálním trefení z hlavy hole
létat míčky k cíli.
U želez a dřev je rozdíl i v úderové ploše.
U dřev je tzv. buch. Je to buď horizontální,
nebo vertikální rádius, kdežto u želez
je plocha rovná.
Krakovská 1392/7 | 110 00 Praha 1
iNzErcE
Drážky
Dětská a standardní hůl
Tel./Fax: +420 222 966 212 | [email protected]
nedocenĚNÝ
CLUB FITTING
pomocnIk
Drtivá většina rekreačních
hráčů podceňuje výběr
shaftu. Leckdy je to způsobeno
tím, že tomu příliš nerozumí
a nemají tak dostatek
informací k jeho vhodnému
výběru. Pokud si hráč není
jist tím, který shaft je pro
něj ideální, měl by si nechat
poradit od odborníka, jímž
by mohl být například jeho
trenér, nebo club fitter.
Ušetřil by tak i velkou
spoustu problémů, které ho
potkají na hřišti. Shaft má
totiž vliv na trajektorii,
délku rány, švihovou rychlost
i tvar rány.
Některý shaft zlomíte
snadněji, jiný hůře
LUKÁŠ
LIZÁNEK
Shafty mohou být i kónické
Vybere si opravdu každý
ětšinou lze rozeznat vhodný
výběr shaftu pouhým okem, ale
u sportovních hráčů a profesionálů
už je potřeba výběr testovat pomocí
lunch monitoru nebo radaru, které
sledují rychlost hlavy hole, timing
(dobu od zahájení švihu po impakt) zpětnou rotaci
a boční rotaci. Aby bylo měření objektivní, je určitě
dobré podrobit se měření několikrát, protože jedno
měření nebývá objektivní a je lepší postavit vhodný
výběr shaftu na statistickém průměru než na jednom
výkonu. Všichni přeci hrajeme každý den trochu
jinak, ne? Nejsme roboti.
Abychom dali věci nějakým způsobem řád, začněme
popořadě. Shafty lze rozdělit podle několika kritérií,
kterými jsou tvrdost, kick point, torze a hmotnost.
Fittingu se věnuje
více jak 11 let.
Opravil či předělal
stovky tisíc holí.
Jeho služby využívají
nejen amatéři, ale
i profesionální hráči
a známé osobnosti
ze světa showbusinessu. Nikdy
nenavštívil žádný
clubfitterský kurz,
protože hůl dokáže
upravit i v obleku
a ještě v něm odejít
na představení!
Prvních pět let své
clubfitterské kariéry
nebyl na dovolené,
protože se do práce
zamiloval. Lukáš je
nejen skvělým clubfitterem, ale i velmi
dobrým profesionálním golfistou
a v neposlední řadě
i skvělým člověkem.
Začínal ve společnosti Intermedia
Grexim s.r.o.
V
Tvrdost
S
ob tím
na držíš to ku
ko 10 po
mp % ne
on sle m
en vu
ty
I když jsou stejné, každý
má jinou pružnost
Tato vlastnost se nejčastěji označuje písmeny, která
najdete zhruba v prostřední části shaftu, kousek
od loga výrobce. Platí tady obdobné zákony jako
u gripů, o kterých jsme si říkali v minulém čísle. Tedy
každá kategorie hráčů má své standardní označení,
které je pro ně doporučováno. Shafty jsou tedy:
J (junior), L nebo W (ladies, women), A (senior),
R (regular), F (firm), S (stiff), X (extra stiff). Dětské
shafty spolu s dámskými a seniorskými bývají nejměkčí.
Pomáhají tak hráčům s pomalým švihem k dosažení
lepší vzdálenosti. Regular shaft vyhovuje drtivé
většině mužské golfové populace a Stiff už by měli
používat spíše sportovní hráči s hodně dynamickým
www.golfpunk.cz ČerveneC – SrPen 2011 GolfPunk 121
CLUB FITTING
Blýskněte se na prémiovém golfovém turnaji
Výstavní síň: 5. května 29,
Praha 4-Pankrác
Gsm: 603 894 113
E-mail: [email protected]
Hmotnost (gramáž)
Také velmi důležitá vlastnost, která má vliv
na vzdálenost. Týká se ale spíše velmi dobrých hráčů,
kteří chtějí prodloužit své rány. Jedním z kroků,
ke kterým se mohou uchýlit, je odlehčení shaftu.
Hmotnost shaftu většinou znázorňuje ono číslo, které
najdete v blízkosti symbolu označujícího tvrdost.
Ovšem čím lehčí shaft, tím méně materiálu a tím
větší torze, která není žádoucí.
Hráči by si měli vybírat shafty dle
následujících kritérií, pokud nechtějí
vyhledávat odbornou pomoc a snaží se
spíše zorientovat. Zde je malá pomůcka.
Začínající hráč
Každý, kdo s golfem začíná a je jedno jestli je jeho švih silový,
nebo dynamický, by měl používat grafitový shaft na všech
holích, tedy jak na železech, tak na dřevech. Je to mnohem
tolerantnější hůl, navíc při ne úplně dobře trefené ráně
pohlcuje veškeré vibrace, které jinak končí v kloubech. Pokud
bude hráč talentovaný, nebo bude hrát často a rychle se
zlepší, hole bude měnit dřív, neporostou s ním, ale vyhne se
zbytečným zraněním a množství
nepovedených ran.
Tvrdosti se značí individuálně
Pokročilý hráč
nebo silovým švihem. Tvrdost shaftu sledujeme
u ocelových i grafitových holí a u obou platí
stejné označení jako výše. Samozřejmě že
dámské shafty se z oceli už nevyrábí, protože
by byly příliš tvrdé a kompaktní, stejně jako
juniorské a seniorské. Ocelové shafty najdeme
jen v provedení regular a všech druhů stiffu.
Ovšem i spousta profesionálních hráček používá
díky svému dynamickému stylu hry ocelové
shafty regular.
Pozor! Když dva dělají totéž, není to vždy
totéž. Různí výrobci mají sice stejně označenou
tvrdost, například Regular nebo Stiff, ale shaft
je ve skutečnosti úplně jiný a to především
z toho důvodu, že je vyráběn jinou technologií.
Nejenže se zde kombinují materiály, ale dochází
i ke křížení vláken a tím shaft získává různé
vlastnosti. Když budete potřebovat vyměnit
shaft, trvejte vždy na stejném typu! Pokud
byste substituovali např. shaft Aldila Stiff
65 za Grafalloy Stiff 65, dost byste se divili…
Kick Point (bod zlomu)
Je místo na shaftu, které určuje, zda vám míček
bude stoupat vysoko, či bude jeho trajektorie
spíše při zemi. Velmi mnoho hráčů se domnívá,
že jim bude driver létat níž, když si koupí místo
10,5°, 9°. Pak se diví, že jim driver létá stále
vysoko, protože netuší, že na něm mají shaft
s Low kick pointem místo MID nebo Hi kick
pointem, který by jejich problém s trajektorií
vyřešil. Například já jsem dlouhou dobu hrál driver
s 10,5° loftem s shaftem grafalloy blue X stiff,
který má vysoký bod zlomu, tzn. kousek pod
gripem, a tím jsem získal trajektorii jako 8,5° až
9° driver. Bod zlomu hodně často řeší problémy
122 GolfPunk ČerveneC – SrPen 2011 www.golfpunk.cz
s trajektorií. To samozřejmě platí
i u ostatních holí. Tedy pokud budu chtít
nižší trajektorii, budu shánět Mid
nebo Hi kick point.
Torze
Neboli zkrut. Je hodnota, která nám
říká, jak moc se hůl při impaktu otáčí,
resp. zůstává otevřená nebo zavřená.
Torze se značí ve stupních a čím nižším
číslem disponuje, tím méně se shaft
„kroutí”. Čím větší dynamický švih,
tím menší torzi bych měl vyhledávat.
Snaha sportovních hráčů je mít torzi co
nejnižší kvůli tvarování rány a kontrole
trajektorie letu míče. Pamatuji si,
že mi sem chodil člověk, který hrál
profesionálně baseball a tomu se při
jeho švihu stávalo to, že se hůl přetáčela
za míčem, přičemž většina hráčů bojuje
s opakem. Takže speciálně pro něj byl
shaft s vyšší torzí vhodnější. Ale to byla
výjimka.
Pokud je shaft tlustší, tak má nižší
torzi nežli ten, který je užší, ale na to
se většinou příliš nehledí, i když to má
také vliv. Spousta švihově rychlejších
hráčů má u driveru problém s tím, že
hrají rány, které se jim stáčí do prava, to
už i samotní výrobci dělají chyby v tom,
že kompletují vysoko objemové drivery,
což je kolem 460cc, s shafty, které mají
velmi malou hmotnost, i když velkou
tvrdost, tím pádem mají velkou torzi
a tak neúmyslně způsobují otevřenou
hlavu hole při úderu.
Středně pokročilý hráč už si
koupí hole, které bude hrát
několik let. Přejde třeba
i z grafitu na ocelové shafty,
které mu zachovají vzdálenost,
ale právě díky nižší torzi získá
mnohem větší přesnost.
Netrefenou ránu sice víc pocítí,
ale vzhledem k tomu, že jich
hraje už míň, nebude to nic
dramatického a shaft ho bude
tlačit ke zlepšení své herní
výkonnosti.
12. 8.
Slavkov
Sportovní hráč
23. 9.
Konopiště
Zde už je potřeba podrobné měření, analýza a kompletní
fitting na míru. Každý segment zde může znamenat buď zkázu
nebo posun kupředu. Je už taková spousta výrobců shaftů,
např. Aldila, Grafalloy, UST, Graphite design, Fujikura, True
temper, KBS, Rifle, Nippon shaft, Apollo, Harrison nově Oban,
Matrix Ozik atd., kteří dokážou vytvořit desítky až stovky
kombinací pro jakoukoliv výkonnostní kategorii a jakýkoliv
druh švihu...!!!!!! (Popř. požadavky samotného hráče)
13. 5.
Ostravice
17. 6.
Mnich
1. 7.
Karlštejn
Česká spořitelna Premier a Erste Private Banking České spořitelny Vás společně zvou na prestižní golfový turnaj Premier
& Golf Vacations Tour 2011. Poskytujeme Vám nejen exkluzivní bankovní služby a partnerství na nejvyšší úrovni, ale nyní Vám
nabízíme i možnost luxusních sportovních zážitků na greenu. Tak přijměte pozvání do světa nancí a špičkového sportu po boku jedné
z nejsilnějších středoevropských nančních skupin.
Generální partner
partner hole in one
partneři
Mýty
Jakoukoliv hůl lze prodloužit a to o jakýkoliv kus!
Hole se prodlužují podle celkové výšky člověka!
U dřev a hybridů musím mít stejné shafty!
Fakta
Hole lze prodlužovat, ale pouze dle povolených
kriterií pro jejich délku. Podle pravidel golfu. Hole
se prodlužují, podle poměru délky paží vůči tělu.
Sice jsou si hole podobné ale každá je určena
na jiný typ úderu a proto mohou na nich být
různé typy shaftů.
Tour-2011-GP.indd 1
6.5.2011 9:17:28
CLUB FITTING
ředstavujeme Vám
člověka, který je
nejzkušenějším
clubfitterem v české
kotlině. Hole začal
stavět (a servisovat nebo
opravovat) před jedenácti lety ve firmě
Intermedia Grexim. „Clubfitting mám
strašně rád a hrozně mě to baví. Kdybych
mohl, tak čichám ty gripsolventy, ředidla,
lepidla a broušený graphit celý den,“
to jsou slova otce českého novodobého
Clubfittingu, Lukáše Lizánka.
Tehdy, před jedenácti lety, ale nebyl
sám. Začínal spolu s Ondrou Truplem
a Davidem Jílkem. Ovšem stavbě holí
na míru se naplno věnuje už jen on.
„Vyrostl jsem u motorek, takže mě ten
,smrad‘ v dílně nevadí, ba naopak stala
se z něj vůně, kterou mám rád,“ dodává
s úsměvem. Chybělo jen málo a proto slovo
dalo slovo a před rokem a půl si Lukáš
otevřel vlastní dílnu. Club Fitting Centrum,
tedy jak sám uvádí, jeho „výstavní síň“,
najdete na magistrále směrem z centra.
Zastavte se někdy při cestě kolem a nechte
si prověřit své hole! Nyní máte možnost
s naším kupónem získat 10% slevu
na komponenty!
Zásadní a velmi často hodně
podceňovaná a problémová věc je grip.
Spousta lidí si kupuje totiž hole tzv.
ve standardu a vůbec nedbá na to, jak by
měl být grip správně široký. Popřípadě,
z jakého by měl být materiálu. No a není
se čemu divit. Hole jsou dost drahé
a začínající golfista chce co nejdřív vyrazit
na hřiště a ne se trápit hledáním vhodných
gripů. Konec konců nedělá to ani většina
pokročilých hráčů. Dokud si neuvědomí,
nebo jim někdo neřekne, že grip je vlastně
jediné, co hráče spojuje s holí. Grip také
ovlivňuje držení a skladbu rukou! Takže
i od gripu se odvíjí, jestli držíte overlap,
interlocking nebo zda máte silné či slabé
držení, které způsobuje slice nebo hook.
Gripy jsou na pohled velmi obdobné
a i nepatrné rozdíly mohou mít vážný
vliv na pocit a vaší výslednou hru. Pokud
máte velké ruce a hrajete se standardním
gripem, ovlivňuje to i nápřah, tempo
vašich úderů a tím pádem i impakt. Když
máte velký grip, podvědomě na něj tlačíte,
když máte malý, tak ho zase držíte volně.
Jednoduchou pomůckou pro správnou
velikost gripu může být jednoduše velikost
rukavice. Když máte rukavice S, nemůžete
mít standardní velikost gripu. Pokud máte
LUKÁŠ
LIZÁNEK
P
Ukázka příliš malého gripu
Fittingu se věnuje
více jak 11 let.
Opravil či předělal
stovky tisíc holí.
Jeho služby využívají
nejen amatéři,
ale i profesionální
hráči a známé
osobnosti ze světa
showbusinessu.
Nikdy nenavštívil
žádný clubfitterský
kurz, protože hůl
dokáže upravit
i v obleku a ještě
v něm odejít
na představení!
Prvních pět let své
clubfitterské kariéry
nebyl na dovolené,
protože se do práce
zamiloval. Lukáš
je nejen skvělým
clubfitterem, ale
i velmi dobrým
profesionálním
golfistou
a v neposlední řadě
i skvělým člověkem.
Začínal
ve společnosti
Intermedia
Grexim s.r.o.
L nebo XL, tak byste také neměli mít
standardní velikost, ale buď Jumbo, nebo
alespoň podpáskovaný standard. Hodně
se podceňuje i juniorský grip. Přitom
často stačí jen grip sundat, vrátit zpět
a natáhnout. Důležité také je uvědomit si,
že i standardní velikosti různých výrobců
nejsou stejné. Takže pokud si vyměním
standardní GolfPride za standardní
Lampkin, mohu tím nevědomky změnit
vlastnosti hole!
Velikosti: juniorský, dámský, pánský
standard , 1/64, 1/32, 1/16 a jumbo.
Pozornost si také zaslouží volba
materiálu. Lze si koupit gripy, které tlumí
nárazy, absorbují vlhkost (pot) z dlaní,
nebo extrémně lepí v dešti. Jsou gumové,
textilní, syntetické, kožené, hybridní
a jiné funkční materiály. Nejčastěji se
setkáváme s gumovými gripy.
Občas najdeme i kožené, ale ty
se objevují převážně na starších
holích. Mimochodem, Alex
Čejka hraje na dřevech právě
s koženým gripem, který
neskutečně lepí. V dnešní
době je nejčastěji používaným
gripem multicoumpound. To je
vlastně hybridní grip, jeho horní
část je z tvrdé gumy provázané
provázkem pro kompaktnější
držení a spodní část je z měkké
gumy pro lepší přetáčení v zápěstí.
Je také oblíbený hlavně kvůli
barevné škále, kterou výrobce
nabízí. U volby materiálu je
potřeba se řídit tím, za jakých
podmínek hrajeme a také jakou
Výstavní síň: 5. května 29,
Praha 4-Pankrác
Gsm: 603 894 113
E-mail: [email protected]
Průkopník českého
Clubfittingu
S
ob tím
na držíš to ku
ko 10 po
mp % ne
on sle m
en vu
ty
www.golfpunk.cz kvĚten – Červen 2011 GolfPunk 123
CLUB FITTING
Blýskněte se na prémiovém golfovém turnaji
Ukázka příliš velkého gripu
Nové versus staré gripy
máme tělesnou schránku či s ohledem
na naší výkonnost. Starší hráči s velmi
pomalým švihem by měli mít gripy, které
jsou měkké a tlumí nárazy, pomohou jim
i v releasu a tak prodlouží své rány. Hráč,
který ví, že se mu potí ruce, by si měl zase
pořídit gripy k tomu určené. No a dobrý
hráč si koupí tvrdý grip, aby z něj získával
maximum informací.
Grip je spotřební materiál. Ohmatá
se, vyhladí se a ztvrdne. Proto je
doporučována, tedy v závislosti
na frekvenci vašich her, jeho výměna.
Ovšem i když chodíte hrát málo, určitě
si nechte přegripovat každé dvě sezony.
O grip se musíte starat. Občas je umyjte
a trochu jim prodlužte životnost jemným
šmirglem pod mýdlovou vodou, kterým
je zbrousíte a tak se jim trošku vrátí jejich
vlastnosti. Největší chyba, kterou můžete
udělat, je vyndat hůl zapotit jí na drivingu
šviháním a pak jí opřít o bag na přímém
slunečním záření. Hůl pak hezky zpuchří až
zplastovatí. Hlava hole a shaft je v podstatě
nesmrtelný, ale grip je spotřební záležitost!
U této kategorie hráčů se velmi často
hodně sledují shafty, jejich váha, torze,
bod ohybu, trajektorie, ale málo kdo se
zabývá gripy. Zde je důležitá také hmotnost
a právě vliv na „swing weight“. Tedy
švihovou váhu. To je obrovsky důležité.
Čím lehčí totiž celá hůl je, tím lehčí
a větší švihové rychlosti dosáhne. To je to
samé, jako když si
vezmete do ruky
těžkou a lehkou
činku. Lehká se
vám mnohem
lépe kontroluje
a nemusíte zapojovat
ostatní svaly, abyste
s ní hýbali. U těžší
se budete kymácet
Vy místo činky a to
samé se pak děje
s tělem, pokud
nevhodně zvolíte
komponenty na
své holi.
Pro mě osobně
nejzábavnější
kategorie. Jděte
se hned podívat,
co máte v bagu!
Pravděpodobně
budete mít stejně,
jako váš soused,
poskládaný set
z různých holí
různých značek a tím
pádem i s celou
škálou tvarů,
velikostí, materiálů
atd. u gripů! Není se
čemu divit. Hole si
kupujete jednotlivě
a na různých místech. Gripy pak
už neřešíte, ale právě nevhodně
zvolený grip na driveru může
být příčinou vašich sliců, nebo
naopak díky špatnému gripu
na wedgi nikdy netrefíte
green. Gripy vás totiž nutí, a to
aniž byste si to uvědomovali,
pokaždé držet hůl jinak.
Hodněkrát jsem se setkal
s tím, že se to „zprasí“ už
ve fabrice. Mnohokrát nemusí
být club maker ani golfista,
takže je opravdu dobré dávat
si na to pozor. Své auto byste
také nesvěřili někomu, kdo
do ted’ pekl housky. Nedělejte
to ani s vašimi holemi. Jen pro
zajímavost, k určitým typům
shaftů pasují určité gripy
a na to se musí dávat pozor!
Nelze dát třeba na shaft
600 grip 58, to je pak jako
kdyby tam bylo o dvě pásky
víc. Což je obrovský rozdíl
a několikrát jsem takovou práci
po konkurenci předělával.
A nebo gripy hřbetem nahoru.
Tahle „nevinná“ chyba má
pak ale zcela zásadní vliv
na vaší hru!
Svěřte proto své hole vždy
do odborných rukou!
Ukázky velikosti gripů
Gripy na putteru
jsou převážně
pocitovou záležitostí.
Je to zcela individuální
a grip zde nemá
takovou funkcionalitu
jako na jiných holích.
Vhodná volba gripu
zde přesto může
odstranit chyby
v puttování. Pro
zajímavost, Scotty
Cameron má úplně
tenounký grip, aby
dával co nejvíce
informací z impaktu. Je
vhodný pro
výkonnostní golf,
protože je z něj poznat
jestli se trefuje špička,
patka, jestli ho
podjíždíte nebo
rolujete. Když někdo
používá hodně zápěstí
při puttování, jak
do nápřahu tak
do protažení, což je
nejčastější příčina chyb
u začátečníků, jsou
ted‘ velmi moderní
široké gripy na putter.
Blokují pohyb
v zápěstí.
13. 5.
Ostravice
17. 6.
Mnich
1. 7.
Karlštejn
12. 8.
Slavkov
23. 9.
Konopiště
Česká spořitelna Premier a Erste Private Banking České spořitelny Vás společně zvou na prestižní golfový turnaj Premier
& Golf Vacations Tour 2011. Poskytujeme Vám nejen exkluzivní bankovní služby a partnerství na nejvyšší úrovni, ale nyní Vám
nabízíme i možnost luxusních sportovních zážitků na greenu. Tak přijměte pozvání do světa nancí a špičkového sportu po boku jedné
z nejsilnějších středoevropských nančních skupin.
Generální partner
partner hole in one
partneři
124 GolfPunk kvĚten – Červen 2011 www.golfpunk.cz
Tour-2011-GP.indd 1
6.5.2011 9:17:28

Podobné dokumenty