Podmínky - Halls Experiences CZ

Komentáře

Transkript

Podmínky - Halls Experiences CZ
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
HALLS BOMBÁÁÁ
1. PROVOZOVATEL KAMPANĚ: Reklamní agentura FRED NURKS PROMOTION, spol. s r.o.,
České Budějovice, Biskupská 131/5, PSČ 370 01, IČO: 25174266, vložka číslo C 7823 v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.
2. SPONZOR: Obchodní společnost Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka,
Česká republika, Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 47123915, vložka
číslo A 76056 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
3. NÁZEV: HALLS BOMBÁÁÁ
4. OBDOBÍ: Doba trvání kampaně bude od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 (tj. celkem 13 týdnů).
5. MÍSTO: Kampaň bude probíhat v celé České republice; komunikace s účastníky kampaně
bude probíhat zejména na soutěžních internetových stránkách na adrese www.hallsexperiences.com.
6. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s poštovní
adresou v České republice. Výhercem se může stát pouze účastník s poštovní adresou na
území České republiky. Právnické osoby a zaměstnanci sponzora a pořadatele nebo
osoby jim blízké podle § 22 občanského zákoníku se nemohou soutěže zúčastnit.
7. PŘIHLÁŠENÍ DO KAMPANĚ: Zákazník, který během kampaně provede níže uvedené, se
stane účastníkem:
 koupí si soutěžní balení bonbonů HALLS (soutěžní balení jsou na obalu zřetelně
označena jako soutěžní balení);
 nalezne v soutěžním balení unikátní soutěžní kód a zadá tento soutěžní kód během
soutěže prostřednictvím formuláře na soutěžních internetových stránkách společně
se svojí e-mailovou adresou. Pokud také vyplní návrh na nejvíce osvěžující slogan
HALLS (max. 150 znaků), bude mít šanci vyhrát také hlavní cenu.
Jeden kód lze zadat pouze jednou; pokud je stejný kód zadán opakovaně, bude kód
automaticky zamítnut. Po zadání kódu účastník ihned na své e-mailové adrese obdrží
informace o tom, kde jsou výherci v rámci kampaně pravidelně zveřejňováni.
8. URČENÍ VÝHERCŮ, CENY:
V průběhu kampaně bude každý “týden” slosováním určeno pět výherců týdenních cen:
i. První slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 11. dubna 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 1. dubna
2016 do 10. dubna 2016;
ii. Druhé slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 18. dubna 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 11.
dubna 2016 do 17. dubna 2016;
iii. Třetí slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 25. dubna 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 18.
dubna 2016 do 24. dubna 2016;
iv. Čtvrté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 4. května 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od
25. dubna 2016 do 3. května 2016;
v.
Páté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 9. května 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 4. května
2016 do 8. května 2016;
vi. Šesté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 16. května 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 9. května
2016 do 15. května 2016;
vii. Sedmé slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 23. května 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od
16. května 2016 do 22. května 2016;
viii. Osmé slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 30. května 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 23.
května 2016 do 29. května 2016;
ix. Deváté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 6. června 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od
30. května 2016 do 5. června 2016;
x. Desáté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 13. června 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od 6. června
2016 do 12. června 2016;
xi. Jedenácté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 20. června 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od
13. června 2016 do 19. června 2016;
xii. Dvanácté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 27. června 2016 a bude zahrnovat
Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období od
20. června 2016 do 26. června 2016;
xiii.
Třinácté slosování ceny druhé úrovně se bude konat dne 1. července 2016 a bude
zahrnovat Přihlášky zaevidované počítačovým systémem, který tyto Přihlášky obdržel v období
od 27. června 2016 do 30. června 2016.

“Týdenní ceny” budou tvořeny zážitkem v hodnotě 2 000 Kč, a to dle výběru výherce
z nabídky na www.firmanazazitky.cz. Není ovšem možné vybírat ze zlevněných
zážitků a kategorii pobytové a univerzální poukazy.


Kromě toho z těch, kteří zašlou nejen kód, ale také návrh na nejvíce osvěžující slogan
HALLS, porota vybere výherce hlavní ceny 14 dní po skončení propagační akce.
Hlavní cenu bude tvořit zážitkový kupón v hodnotě 70 000 Kč, který lze použít na
internetové adrese www.firmanazazitky.cz podle výběru výherce z aktuální nabídky pro
výherce a jeho hosta/y. Cenu tvoří výhradně zážitek.

Ceny první úrovně a ceny druhé úrovně budou společně nazývány „Ceny“.

Celková hodnota Cen v Soutěži bude 200 000 Kč. Výherci nebudou mít nárok na výměnu
svých Cen za cenu jiného druhu ani za jejich peněžní ekvivalent.

Výherci nebudou mít nárok na převedení práva obdržet Cenu na žádnou třetí stranu.
9. CENY, OZNÁMENÍ A DORUČENÍ CEN: Pro oznámení výhry ceny bude použita e-mailová
adresa uvedená účastníkem při zadávání kódu. Výherce poté musí do tří dnů kontaktovat
infolinku (+420 296 779 157, která je v provozu každý pracovní den od 9:00 do 18:00) a
uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, ulici, popisné číslo, město nebo obec, poštovní
směrovací číslo a telefonní číslo). Ceny budou poté zaslány výhercům doporučenou
poštou nebo v podobě elektronických kupónů/kódů. Pokud výherce nezavolá na
infolinku, neposkytne požadované údaje nebo jinak nedodrží podmínky pravidel nebo
nepřevezme cenu do 30 dnů od skončení kampaně, cena propadne ve prospěch
provozovatele. Každý účastník může v průběhu celé kampaně vyhrát týdenní cenu pouze
jednou.
Výherce následně sám kontaktuje Firmu na Zážitky na email [email protected] s tím,
jaký konkrétní zážitek si vybral. Výherce je povinen zaslat v daném mailu: unikátní kód,
konkrétní vybraný zážitek nebo zážitky s vybranou lokalitou a cenou, vše bude zasláno
na adresu uvedenou při potvrzení výhry na infolince.(Např. Výherní kód: xxxxxx;
Vybraný zážitek: Let balonem, Brno, 4499 Kč)
Výherce si může vybrat jakýkoliv nezlevněný zážitek z nabídky Firmy na Zážitky na
internetových stránkách www.firmanazazitky.cz, kromě kategorie pobytové a
univerzální poukazy. Pokud si výherce vybere zážitek dražší než 2.000,- Kč, výherce má
možnost částku převyšující 2.000,- Kč sám doplatit a zážitek mu bude s doplatkem zaslán
zdarma na dobírku. To stejné platí pro případ, pokud si výherce vybere dva či více
zážitků tak, aby vyčerpal celou částku a „přečerpá“ ji (např. si vybere jeden zážitek v ceně
1.800,- Kč a druhý zážitek v ceně za 1.500,- Kč). Kód je možno použít jenom jednou a
proto je potřeba vyčerpat celý kredit 2000 Kč s DPH najednou – objednat si čerpání
kreditu a tedy vybraný zážitek/ky v 1 mailu, když si vyberete jen 1 zážitek např. za
1.800,- Kč, není možné si za půl roku např. doobjednat další zážitek a uplatnit zbylých
200 Kč. Je nutno čerpat najednou.
Výherci musí uplatnit své unikátní výherní kódy za účelem využití výhry nejpozději do
31. 8. 2016. Platnost kuponů je stanovena do konce roku 2016. Hlavní výhra - poukázka
na zážitek (univerzální poukaz) v hodnotě 70.000,- Kč bez DPH je platná do 31. 3. 2017.
10. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zadáním kódu prostřednictvím
zprávy na internetových stránkách účastník kampaně vyjadřuje svůj výslovný souhlas
s pravidly a současně dává provozovateli svůj výslovný souhlas s možným uveřejněním
svých osobních údajů v rozsahu svého jména, příjmení a města (obce) v seznamu
výherců, s bezplatným uveřejněním portrétu a videozáznamu nebo audiozáznamu
výherce ceny při využití ceny v masmédiích a v propagačních materiálech provozovatele
bez jakéhokoli omezení (ohledně území, času a množství). Účastník kampaně také
vyjadřuje svůj souhlas s tím, že provozovatel může jako správce a v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu požadovaném v době,
kdy by kód zadán, pro marketingové účely (tj. pro nabízení výrobků a služeb) a také pro
zasílání obchodních sdělení elektronických prostředky po dobu 5 let. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo odvolat svůj souhlas zasláním
písemného oznámení na adresu sídla provozovatele. Odvolání souhlasu vstoupí
v účinnost v okamžiku jeho doručení, a pokud je souhlas odvolán před skončením
kampaně, bude to mít za následek vyloučení účastníka z kampaně, včetně ztráty nároku
na cenu, pokud bylo odvolání souhlasu doručeno předtím, než byla účastníkovi cena
doručena. Dále má účastník práva stanovená zákonem, tj. zejména právo na přístup
k údajům týkajícím se účastníka a právo nechat tyto údaje opravit nebo blokovat nebo
požádat o likvidaci takovýchto údajů a rovněž právo na omluvu, finanční náhradu nebo
finanční odškodnění, pokud jednání provozovatele porušilo právo subjektu na lidskou
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo subjektu na ochranu jeho jména.
11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY KAMPANĚ:






Účastníci nejsou oprávněni žádat žádné jiné plnění namísto ceny. Provozovatel nemá
žádnou jinou povinnost vůči účastníkům kampaně a účastníci nemají nárok na žádné
jiné plnění od provozovatele, než jsou plnění uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu
cen odpovídají dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.
Ceny nejsou právně vymahatelné. Právnické osoby a zaměstnanci provozovatele ani
jejich rodinní příslušníci se nemohou kampaně účastnit. Pokud je nákup proveden na
účet nějaké jiné fyzické osoby nebo právnické osoby, je možné účastnit se kampaně
pouze s jejím souhlasem.
Provozovatel kampaně neodpovídá za doručování zpráv ani cen, za uvedení
nesprávných nebo nepřesných informací v souvislosti s kampaní (ať už toto bylo
způsobeno lidských faktorem nebo technickou závadou), za žádné technické nebo
telekomunikační potíže či závady, k nimž případně dojde v průběhu kampaně, za
rychlost technického připojení ani za žádné jiné případné nedostatky, které se
vyskytnou v souvislosti s kampaní nebo v souvislosti se sítěmi elektronické
komunikace.
O jakýchkoli stížnostech nebo námitkách bude s konečnou platností rozhodovat
provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit
kampaň nebo jednostranně změnit či upravit její pravidla v průběhu celé kampaně
bez jakéhokoli nároku na odškodnění, a to oznámením příslušné změny na výše
uvedených internetových stránkách, na nichž jsou k dispozici pravidla v platném a
úplném znění.
Provozovatel kampaně je oprávněn zkontrolovat všechny podmínky pro účast
v kampani, a pokud vznikne jakýkoli spor, je oprávněn prozkoumat a rozhodnout
s konečnou platností o jakékoli záležitosti související s kampaní. Provozovatel je
oprávněn vyloučit kteréhokoli z účastníků kampaně, pokud dotyčný účastník porušil
pravidla, a je oprávněn toto učinit bez jakékoli úhradu nákladů nebo škod, které
případně účastník utrpí následkem svého vyloučení. Jakékoli případné námitky proti
průběhu kampaně mohou být zaslány provozovateli písemně na doručovací adresu
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů po skončení kampaně.
K jakýmkoli námitkám podaným později nebude přihlíženo. Rozhodnutí
provozovatele o námitce bude konečné.
Provozovatel tímto informuje účastníky, že provozovatel může na výše uvedených
internetových stránkách používat soubory cookie výhradně za účelem usnadnění
technického provozu internetových stránek. Správu souborů cookie lze provádět
pomocí nástrojů všech standardních internetových prohlížečů.
V Praze, 17. února 2016

Podobné dokumenty

Být členem našeho klubu se vyplatí!

Být členem našeho klubu se vyplatí! Nejen u nás v centru, ale i v našem regionu můžete využívat se svými blízkými výhod našeho klubu. Snažíme se spolupracovat s těmi, které velmi dobře znáte a jsme jen rádi, že i prostřednictvím nás ...

Více

Věc: Žádost o povolení tomboly

Věc: Žádost o povolení tomboly tabulce stanovenému procentu (6 % z výt žku tomboly). (5) Povolení k provozování tomboly m že být vydáno pouze právnické osob , která má sídlo na území eské republiky. (10) Za vydání povolení k pro...

Více

československé bursovní papíry 1938 - 1939

československé bursovní papíry 1938 - 1939 rekordů. Mezinárodní ochabnutí - jevící se zejména v zahraničním obchodě - tento oživovací proces zastavilo a některá exportní odvětví těžce postihlo, přesto však i v prvních měsících 1938 udržoval...

Více

Všeobecné obchodní podmínky vsadchytre.cz

Všeobecné obchodní podmínky vsadchytre.cz Zprostředkovatel nabízí klientovi za finanční odměnu čísla, která díky svému týmu odborníku na pravděpodobnost byla vyhodnocena nejlépe a tudíž pravděpodobná jako výherní v daném tahu Sportky. Čísl...

Více