pod jedním nebem jeden svět - Katechetické a pedagogické

Komentáře

Transkript

pod jedním nebem jeden svět - Katechetické a pedagogické
POD JEDNÍM NEBEM JEDEN SVĚT
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM
PRAŠIVÁ 2008
Biskupství ostravsko-opavské
KATECHETICKÉ
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM
2
OBSAH
PROGRAM……………………………………………………………………..………………..……..3
ZPĚVNÍK……………...…………………………..………………………………………………...…4
PLÁNEK
STANOVIŠŤ NA HOŘE
PRAŠIVÁ……………………………...………………...6
STANOVIŠTĚ………………………………..………………...……………………………………..8
KONTAKTY………....………………………………………...…………………………………….20
PROGRAM
AREÁL KAMENITÉ
10.00
Zahájení
10.30—11.30
Mše svatá
11.30—13.00
Výstup ke kostelíku sv. Antonína na hoře Prašivá
HORA PRAŠIVÁ
13.00—15.00
Společný program
15.00
Závěrečné požehnání
Program bude na některých stanovištích pokračovat
také po závěrečném požehnání.
3
ZPĚVNÍK
Lidé všech národů
/: Lidé všech národů tleskejte v dlaně,
hlaholte Bohu, plesejte zvučně ! :/
/: Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň,
On je Král velký nad celou zemí. :/
Chci Ti, Pane, chválu vzdát
Chci Ti, Pane, chválu vzdát,
má chvála Tobě náleží.
Všechny národy
/: Všechny národy tleskejte rukama,
Bohu jásejte hlasem radostným. :/
/: Aleluja, aleluja. :/
MŠE SVATÁ
ODPOVĚĎ
PŘI EUCHARISTICKÉ
VSTUP
MODLITBĚ
Hle stojím u dveří a tluču
/: Hle stojím u dveří a tluču, pusť mě dál,
stojím u dveří a toužím s Tebou být,
stojím u dveří a tluču, praví Pán. :/
Bože, Ty jsi dobrý, přijmi dík
a chválu.
ŽALM
ZPĚV
PŘED EVANGELIEM
PO
PŘIJÍMÁNÍ
S DARY
Dej chléb, víno na oltář
Dej chléb, víno na oltář,
dej své srdce na oltář,
dej svůj život dar největší,
dej mu i své bolesti/radosti.
Ježíši, Ty jsi chléb živý
/: Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem,
za pokrm hladových duší tělo Tvé dává se všem. :/
Spatří slávu Tvou, kdo Tvé tělo jí,
Pane, posiluj mou duši ke spasení.
4
ČTENÍ
Uzřely všechny končiny země
/: Uzřely všechny končiny země
spásu našeho Boha. :/
Haleluja spasení
/: Haleluja spasení, dává nám náš Pán,
On je první, poslední, svůj život mu odevzdávám. :/
PRŮVOD
1.
Víc lásky
/: Víc lásky, víc moci, víc Tě znát srdcem svým. :/
1. Toužím Tě mít rád celým svým srdcem.
Toužím Tě mít rád celou svou myslí.
Toužím Tě mít rád celou svou silou, Ty jsi můj Pán.
2. Vyhlížím Tvou tvář celým svým srdcem.
Vyhlížím Tvou tvář celou svou myslí.
Vyhlížím Tvou tvář celou svou silou, Ty jsi můj Pán.
3. Hledám slávu Tvou celým svým srdcem.
Hledám slávu Tvou celou svou myslí.
Hledám slávu Tvou celou svou silou, Ty jsi můj Pán.
ZÁVĚR
Ty jsi král
/: Ty jsi Král, Ty jsi Král, náš Král Ježíš. :/
/: Naše srdce pozvedáme, naše dlaně otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme, chválíme Tě. :/
Tleskejte rukama víc
/: Tleskejte rukama víc, králem je náš Bůh. :/
/: A On kraluje na trůnu dál. :/
1. On odzbrojí teď knížata světa a dál už bude kralovat.
2. Čest, sláva na věky patří jen Jemu, já zpívám haleluja.
Tvoje jméno vyznávám
Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, že tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu.
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl,
z kříže byls do hrobu dán,
třetí den jsi z mrtvých vstal,
Tvoje jméno vyznávám.
Otče, chválím
/: Otče, chválím jméno Tvé posvěcené,
Tvé jméno chválím, ať je na věky vyvýšené. :/
/: Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé,
haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. :/
Má sílo
Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo,
Tobě zpívám, neboť Ty, Bože, jsi útočiště mé,
Pane můj, lásko má, Ty, Bože, jsi útočiště mé.
5
PLÁNEK STANOVIŠŤ
1. PLAZI
2. ADINKRA
3. OTČE
4. PAPEŽSKÉ
NÁŠ
MISIJNÍ DÍLO
DĚTÍ
5. PRÁCE
DĚTÍ
22. HUDBA
21. HRY
20. FAIR TRADE
19. VODA
18. HODNOTA
CHLEBA
6
17. KOŠÍKY
Ť NA HOŘE PRAŠIVÁ
6. MOUDROST
8. ADOPCE
7. OBLEČENÍ
NA DÁLKU
9. ÚČESY
10.
PLODY
A KOŘENÍ
AFRIKY
11. ZBRANĚ
12. U
NÁS
DOMA
23. CESTA
24. MISIE
16. MISIONÁŘI
15. MASKY
14. BOHATSTVÍ
A CHUDOBA
13. ŠPERKY
7
STANOVIŠTĚ
1. PLAZI
Když se nebudete bát, můžete si pohladit krajtu královskou, užovku
červenou, hroznýše královského a další hady.
Teraristický kroužek
Středisko volného času Opava
www.svcopava.cz
2. ADINKRA
Víte, že adinkra je africké obrázkové písmo
a dá se tisknout na látku?
www.zumgaligali.com
8
3. OTČE NÁŠ
Můžete se naučit modlitbu Otče náš v dialektu Dagara,
kterým se mluví v Burkina Faso.
4. PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ
Chcete stavět misijní MOST, poznat Misijní klubko a poslat
pozdrav do Afriky? Přijďte, těšíme se na vás!
Národní kancelář PMDD
Špindlerův Mlýn 33, 543 51 Špindlerův Mlýn
www.misijnidila.cz
5. PRÁCE DĚTÍ
Vezměte do ruky jehlu a nit a pojďte společně vyšít barevnými bavlnkami obraz zeměkoule. Zapojte se do společné práce. Umíte si představit, co všechno musejí zvládnout děti, které
v Africe pracují?
6. MOUDROST
Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.
Smích čistí zuby.
Chcete si přečíst další africká přísloví a vybrat si „to své“?
www.afrikaonline.cz/pohadky
www.prislovi.legrace.cz
www.citaty.net/prislovi/prislovi-africka
9
7. OBLEČENÍ
Můžete si vyzkoušet, jak vám sluší africké šaty, a vyfotit se v nich.
Fotografie pak najdete na www.cpk-ostrava.archa.info, odkud si je
můžete stáhnout a nalepit do rámečku.
10
8. ADOPCE NA DÁLKU
Adopce na dálku je dobrá věc!
Seznámíte se s příběhy dvou adoptovaných dětí. Je to patnáctiletý kluk SOLOMON MUSI WANJIKU a osmileté děvče EDITH
WANJIKU.
www.humanistinarovinu.cz
9. ÚČESY
Můžete si uplést copánky jako od afrického
kadeřníka. Chcete vědět jak?
Copánky z vlasů
Odměříme si nit dlouhou asi dva metry a vybereme pramínek
vlasů. Nitě přeložíme na polovinu a s vlasy pevně spojíme smyčkou. Na začátku pletení uděláme několik upevňovacích smyček. Smyčku uděláme tak, že jednu nit obtočíme kolem vlasů a ostatních nití a provlékneme. Při pletení copánku máme vždy jednu
nit pracovní, se kterou omotáváme, ostatní nitky jsou spojeny s pramínkem vlasů.
Podstata pletení spočívá v pevném omotávání svazku nití a vlasů. Důležité je, jaké
barvy na copánek použijeme a jak je vystřídáme. Nitě, kterými omotáváme pramínek,
klademe těsně vedle sebe. Copánek má být tvrdý, nošením také trochu změkne. S takto
upraveným copánkem si můžeme hlavu mýt.
Copánky „do zásoby“
Copánky zhotovujeme samostatně a do vlasů je připevňujeme pomocí gumičky na
vlasy a sponky. Mají tu výhodu, že si jich můžeme vyrobit více a různých barev tak,
abychom je mohli nosit ke každému oblečení.
Copánek jen z příze, který nesplétáme s vlasy, si při pletení musíme upevnit například zavíracím špendlíkem na podložku, opěradlo křesla, nebo polštář.
1.
Nitě provlečeme gumičkou a přeložíme na polovinu.
2.
Vybereme jednu nit a uděláme několik upevňovacích
smyček okolo ostatních a několikrát (10x) pevně omotáme.
3.
Vybereme nit jiné barvy a opět s ní omotáváme ostatní.
Střídáme barvy podle našeho vkusu.
4.
Až dosáhneme požadované délky, copánek
utahovacími smyčkami a nitě pevně svážeme.
ukončíme
11
10. PLODY A KOŘENÍ AFRIKY
Pojďte se s námi posadit ke stolu.
Víte, co se v Africe jí a jak to chutná? Poznáte avokádo, papáju
nebo zázvor? Víte, jak voní hřebíček a majoránka nebo jak vypadají plody kávovníku a kakaovníku?
Kakao je obvyklé označení pro semena kakaovníku a z nich vyrobený prášek. Kakao je důležitým vývozním artiklem mnoha rozvojových zemí a slouží především jako základ čokolády. Ve své přirozené (neslazené) formě má extrémně hořkou chuť. Kakaovníky rostou pouze ve velmi omezené geografické zóně, přibližně 10° na
sever a na jih od rovníku – 70 % světových plantáží kakaa se nachází v západní Africe.
Káva je obvykle horký nápoj z plodů kávovníku. Označuje také
prášek, který se k výrobě nápoje používá. Ten se získává mletím
pražených plodů (bobulí) kávovníku. Káva je charakteristická svou
silnou vůní a černou barvou. Pro přípravu kávy v našich zeměpisných šířkách se používají jen dva základní typy káva arabica a rob u s t a .
A r a b i k a
s e
p ě s t u j e
s e
ve větších nadmořských výškách často na sopečné půdě, či jako
lesní forma, např. etiopská káva Harar či Wild Forest. Robusta je
méně náročná odrůda kávovníku. Zrnka jsou menší, chuťově je
tato káva více zemitá a silná. Obsahuje dvakrát více kofeinu. Káva
je po ropě druhou nejdůležitější komoditou a na jejím pěstování, zpracování a distribuci k zákazníkům se podílí na celém světě 500 milionů lidí.
11. ZBRANĚ
Taková „pravá africká“ foukačka se může hodit…
Vyrobíte si ji z bambusové tyčky, ozdobíte barevnými
vosky a můžete si vyzkoušet, jestli se umíte trefit do terče.
Foukačka je jednoduchá zbraň. Je to tenká a dlouhá trubice, která slouží
k vystřelování lehkých šipek nebo šípů. Střelec fouká na jednom konci
do duté trubice a druhým koncem vyletí šipka. Její výhoda spočívá v nehlučnosti a
relativně jednoduché výrobě, nevýhodou je krátký dosah a hrozba, kterou otrávené
šipky mohou představovat pro svého majitele. Přírodovědci používají moderní foukačky při odchytu zvěře ve volné přírodě. Touto střelnou zbraní mohou uspávat a odchytávat zvěř zcela bezhlučně.
12
12. U NÁS DOMA
Víte, že pro africké děti je mnohem těžší než pro nás naučit se
psát a kreslit?
Pastelkami, které jste přinesli, jim namalujeme obrázek třeba o
tom, jak to vypadá u nás doma, u nás ve škole,
v našem městě, jak vypadá náš pokoj nebo co děláme, když máme čas.
13. ŠPERKY
U nás najdete korálky, které vám určitě budou slušet.
Jak se vyrábějí korálky v Ghaně?
Ruční výroba korálků je tradiční africké řemeslo, které se předává z
generace na generaci už po celá staletí. Základem výroby je recyklované
sklo
–
tedy
barevné
lahve,
dózičky
od léků a další nepotřebné věci. Sklo se v hmoždíři pečlivě roztluče na jemný prášek a
ten se pak zahřeje, aby se zrnka spojila. Takto připravené sklo se opatrně nalije do
připravených hliněných forem.
Korálky se vypalují v tradiční africké peci 20–45 minut. Ještě před vlastním pečením
se zastrčí do každého korálku stéblo speciální tropické rostliny. Stéblo během vypalování shoří a v korálku vznikne dírka. Po vytažení z pece se nechají vychladnout a na
samý závěr se korálky přeleští.
www.africkekoralky.cz
www.tembo.cz
15. MASKY
Chcete si namalovat africkou masku přímo na obličej?
Slovo maska pochází z latinského slova mascus, masca, tj. duch, nebo z arabského
slova maskharah, tj. dvorní šašek.
V Africe se používaly a dodnes používají při různých tanečních obřadech
a patří k nejnápadnějším a nejkrásnějším uměleckým předmětům v celé Africe. Někdy
byly vyřezány ze dřeva a vymalovány, jindy zhotoveny z kůže, napnuté na dřevěný
rám.
13
14. BOHATSTVÍ A CHUDOBA
Víte, které jsou nejbohatší a nejchudší země světa?
Umíte je zakreslit na mapu?
14
Česká republika je na……………..místě
z celkového počtu 195 nezávislých států světa.
15
16. MISIONÁŘI
Víte, kdo byl svatý Pavel, svatá Terezie z Lisieux,
Matka Tereza nebo Albert Schweitzer?
Přečtěte si jejich životopis a doplňte chybějící slova.
Matka Tereza
1910–1997
vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu,
misionářka, zakladatelka řeholního řádu
Misionářky milosrdenství
Narodila se jako nejmladší dcera úspěšného obchodníka v
albánské Skopji. Ve svých dvanácti letech se rozhodla, že se
stane řeholnicí.
V ____________________ letech vstoupila do řádu loretánských sester. Důvodem bylo hlavně to, že řád je aktivní hlavně v Indii,
kam po roce odjíždí.
V Dárdžilingu pak sestra Tereza vyučuje na misionářské dívčí škole zeměpis
a je jí brzy svěřeno vedení Vyšší misijní školy v Kalkatě.
V roce 1946 vnímá, že jí práce ve škole nepřináší radost, opustí loretánský
klášter a začíná se věnovat nejchudším a umírajícím.
O další tři roky později se kolem ní sesoustředí mnoho mladých dívek a sestra
Tereza zakládá řeholní řád nazvaný______________________. Sestry řádu
při svých cestách po Kalkatě doslova sbírají po ulicích umírající, aby jim daly
možnost zemřít v alespoň trochu důstojných podmínkách. Zakládá útulek pro
umírající, následuje útulek pro sirotky a opuštěné děti a pak zakládá také nemocnice a školy. Zpočátku neznámá řeholnice dokáže během několika roků
vyvinout obrovské úsilí a odvést neobyčejnou organizační práci. Dnes je Misionářek milosrdenství kolem tří tisíc a pracují ve více než ______ nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající ve více než sto zemích světa.
Matka Tereza navštívila Českou republiku třikrát.
Je nositelkou Nobelovy ceny míru z roku 1979.
16
Albert Schweitzer
1875–1965
francouzský protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař
Byl synem protestantského faráře v prostředí, kde byli luteráni menšinou v
katolickém prostředí. V roce 1893 odmaturoval, studoval filosofii a teologii.
Současně se stal vynikajícím ____________ a interpretem zejména Bachova
díla. Od roku 1900 působí jako kazatel a vikář v kostele sv. Mikuláše ve Štrasburku, od roku 1902 je docentem teologie. V roce 1904 se rozhodl, že důkladně změní svůj život. Mnozí ho měli za blázna, ale on si prosadil své. Začal
studovat medicínu, a to na stejné štrasburské univerzitě, kde byl docentem
teologie. Ke studiu musel mít povolení vlády, která udělila výjimku, aby člen
akademického sboru mohl být zároveň veden jako řádný posluchač. Studia
medicíny dokončuje roku 1912, opouští své jisté postavení na univerzitě, žení
se a zahajuje nový život.
Na Velký pátek odjíždí se ženou do rovníkové Afriky, aby zde začal
u řeky Ogowe léčit domorodce. V Lambaréné založil z vlastních prostředků
___________________, kterou financoval jednak z darů, jednak z prostředků, které vydělával jako varhanní virtuóz prostřednictvím svých koncertů a
přednáškových turné. V roce 1927 rozšířil nemocnici o oddělení pro malomocné nazývané ___________________________.
Albert Schweitzer navštívil Českou republiku v roce 1923 a 1928.
Je nositelem Nobelovy ceny míru z roku 1952.
Poznáte, kdo to je?
17
17. KOŠÍKY
Zvládnete uplést košík z obyčejné trávy?
Afrika je země trávy. Jednou z nich je dřevitá travina, která se
jmenuje bambus. Z bambusu jsou dřívka, která držíte
v ruce. Pro svoji stabilitu a pevnost se používá dokonce
ke stavbě domů a mostů. Roste bez použití pesticidů a hnojiv. Používá se
i jako potravina. Proužky z povrchu bambusu nebo rozštípnutý bambusový stvol
slouží výrobcům jako výchozí materiál při výrobě košů, podložek a nábytku.
Přitom se používají techniky a zhotovování, které se předávají z generace na
generaci.
18. HODNOTA CHLEBA
Víte, že chleba má v různých zemích různou hodnotu?
Napište názvy států, ke kterým patří hlavní města z příběhu:
Víte, kolik lidí asi denně umírá hlady?
Spočítejte všechna písmenka „I“ a doplňte za jedničku stejný počet nul.
1
19. VODA
Voda je vzácná, ať ji nevylijete!
Organizace Misijní banka ubožáků, české neziskové misijní sdružení
laiků, buduje v Africe studny.
www.agapembu.cz
18
20. FAIR TRADE
Víte, co je to Fair Trade
a jakou vlastnost má zboží označené jeho značkou?
Fair Trade, tj. „férový obchod“, je mezinárodní hnutí, neboli
způsob obchodu, jehož cílem je podpora zemí „Globálního
jihu“ prostřednictvím zlepšení obchodních vztahů. U výrobků označených známkou FAIR TRADE má spotřebitel zaručeno, že například pěstitel jeho kávy dostal za svou práci dostatečně vysokou mzdu, jeho děti mohou
chodit do školy, má přístup ke zdravotnické péči... Přijďte si vyzkoušet své znalosti v
„čokoládovém kvízu“, vymalovat obrázek a za odměnu ochutnat
„férovou“ africkou čokoládu. Pro rodiče máme připravenu pravou etiopskou a tasmánskou kávu.
www.fairtrade.cz
21. HRY
Víte, jak se hraje Mbube mbube?
Mbube! znamená ve svahilštině „Lve!“ Hra je o tom, jak lev loví
impalu, tedy menší druh antilopy. Hráči stojí v kruhu. Vyberou
dva hráče, z nichž je jeden lev a druhý impala. Oba si zavážou oči a rozestaví se
v kruhu. Lev se snaží impalu chytit a sežrat, impala se snaží lvu vyhnout. Hráči
v kruhu opakují „mbube, mbube“ v takovém tempu, jak je lev daleko od impaly. Čím
j e
blíže, tím je „mbube, mbube“ rychlejší a hlasitější. Pokud lev do minuty
impalu nechytí, dvojice se vystřídá za nějakou jinou.
22. HUDBA
Bubnování a zpívání
na africký způsob.
23. CESTA
Jak se žije, a kudy se chodí v Africe.
24. MISIE
Co znamenají Ježíšova slova „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám
vás?“ Promítání powerpointové prezentace v prostoru kaple a výklad o misijním poslání církve.
19
Biskupství ostravsko-opavské
KATECHETICKÉ
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Služba škole




Vstupy do škol na téma poselství křesťanských svátků
Školní projekty
Semináře k programu Filosofie pro život
Programy dalšího vzdělávání pro vyučující společenskovědních předmětů
Služba vyučujícím předmětu náboženství




Další vzdělávání pro vyučující předmětu náboženství
Metodiky a pracovní listy k jednotlivým ročníkům
Kurzy Náboženské pedagogiky celistvé výchovy
Formuláře, přihlášky a vysvědčení
Služba farnostem
 Semináře a materiály k přípravě ke svátosti smíření a svátosti eucharistie
 Semináře a materiály pro společenství předškolních dětí
a rodičů
 Materiály k tématu advent a svátek svatého Mikuláše
 Návrhy k homiliím pro nedělní mše svaté pro rodiče s dětmi
 Programy pro farní společenství
Více najdete na www.cpk-ostrava.archa.info
Kontakt
Katechetické a pedagogické centrum
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 1
tel.: 596 116 522. linka 234, 235
e-mail: [email protected]
Projekt se uskutečňuje za finanční
Ministerstva kultury České republiky.
20
podpory

Podobné dokumenty