OCD clear - Chiquita

Komentáře

Transkript

OCD clear - Chiquita
jtIť:
.
x1"-'
PoTVRzEnÍ o nre wŠerŘeruí
NA osTEocHoNDRlTls DlssEcANs (ocD) RRueruruÍcH
CERT\F\CATE oF RADtoLoGlCAL osTEoCHoNDRos/s
HEAD EXAMINATION
rlougÚ
D/ssEcÁNs oF THE HUMERAL
Pes / Dog
Plemeno
Barva l
I
Pohlaví / Sex fena
Breed: Border kolie
Color:
Datum narození
australská červená
Jméno, chovatelská stanice l Name, breed station'.
Plemenná kniha / SÍudbook GMKU/BOC/
Tetovací číslo,čip l Tattoo, chip nr.:, 900108000883765
l
Date of bitŤh:14.03.2014
Flower od Old Hill, Not Just a Banana
Číslozápisu l Registration nr.:7636l-14114
Majitel I Owner
Jméno l
Name:
Paulino Martina
Adresa / Áddress: Mezi rolemi
E-mail:
'l 1
,
Praha 5' 158 00'
[email protected]
Vyšetření l Examination
Rentgenové snímky zhotoveny dne
l X-Rays
made
on'-
09.06.20'15
Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku, adresa / Name of veterinary surgeon submitting radiograph, address:
VET-KLINIKA s.r.o, Provozovna: Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové
[email protected]
E-mail:
znaky
Potvrzuji, Že rentgenogram osteochondritis dissecans (oCD) ramenních kloubtl pša označenéhoýše uvedenými identifikačními
znotovený ane oó.os.žot s je v souladu s předpisy pro posuzování osteochondritis dissecans (oCD) ramenních kloubů.
09.06.2015 and in conformity with the provisions ot the oCD Humeral head
t certiý that the radiograph retating to the dog identified above was taken on the tollowing date
scheme procedure Notes.
Rentgenový nález l Radiographic findings
iPodtrhněte příslušnou moŽnost / Tear otf the appropriate option)
Levá končetina l Left limb
neoostižen /
clear
postiŽen l afflicted
Pravá končetinal Right limb
neoostižen / clear
postiŽen l afflicted
Zpráva
l
Report
Vyhodnocení bylo provedeno dne t The evaluation was made onj 09.06'2015
Ev' č. snímku l X-Ray nr':2482
vfi?BEí,{x$Í RillrtrA
Kým l By: MVDr.Jaromír Ekr
E-mail: [email protected]
l.l
rt
:
www.vetklinika.cz
',\\
t6l
v
!v{VDr. |ammírEkr
Prátská9í
xv:.aotc 5{}alX ř{rrdrcl{rllcvá
Podpis a mzítko /slgnature and stamp
komise Kubu posuzovatetťl dědičných ortopedických vad psŮ Komory
Pratl výsledku posouzení se mŮŽete odvotat do 30 dní od doručení nátezu k předsedovi odvolací
Bmo, Palackého 1 - 3' 612 42 Bmo'
,uti,riiirÁiin rcxrm Čes*érepuntiky ia ádresu: Ptof. MVDr. Alois Nečas, Pi'D.' vet irámÍ a farmaceutická univerzita

Podobné dokumenty

PRUKAZ PUVODU PSA I~

PRUKAZ PUVODU PSA I~ Kori of Terrab!!te

Více

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. připomínalo pomluvu, a to byl mŮj názor. Ovšem, aby mi někdo nadával do komunistů, na to nejsem zvěďavý. Mám svých starostí dost, a abych si k nim přidělával další,o to nemám zájem,

Více

průkaz původu

průkaz původu AKC TP 26776304/02-03 modrá,b.zn. DNA #V253985

Více