Implicitní testování postojů a asociací

Komentáře

Transkript

Implicitní testování postojů a asociací
Implicitní testování
postojů a asociací
Martina Rašticová
Postoje/asociace
stará žena na vozíčku
bezdomovec
muž na „mateřské“ dovolené
žena prezidentka
Postoj

Konstrukt, který reflektuje, do jaké míry máme
nebo nemáme rádi určitou věc, člověka, skupinu,
místo, událost, ideu apod.

Postoje jsou nejčastěji prezentovány pozitivním
nebo negativním vztahem k danému objektu,

Postoje ovlivňují naše chování a rozhodování
Asociace

Obecný konstrukt

Pocity, vzpomínky, stereotypy, zkušenosti, které
se v mysli člověka aktivují při prezentaci určitého
podnětu/primu (slova, obrázku, zvuku apod.)

ovlivňují formování postojů
Měření postojů a asociací
Přímé/explicitní



sebehodnocení (selfreport)
Likert škála (rozhodně ano…rozhodně ne)
sémantický diferenciál ad.
Nepřímé/implicitní


balíček karet
IAT
Implicitní asociační test
https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/
 https://implicit.harvard.edu/implicit/czech/bac


Anthony Greenwald, Mahzarin Banaji
(1998)
Implicitní asociační test
blok I
Implicitní asociační test
blok I
Implicitní asociační test
blok II
Implicitní asociační test
blok III
Implicitní asociační test
blok III
Implicitní asociační test
blok IV
Explicitní vs implicitní postoje

Explicitní postoje reflektují vědomé
hodnoty, přesvědčení a žádoucí odpovědi

Implicitní postoje reflektují zkušenost, ať
s ní jedinec souhlasí nebo ne
Konsekvence postojů

Explicitní postoje – vědomé, záměrné
chování, které můžeme promyslet a
kontrolovat

Implicitní postoje - implikují chování,
které je spontánní a obtížně
kontrolovatelné
Implicitní testování asociací v rámci
ELSPACu

E-prime


míra stereotypnosti asociací spojovaných s muži a se
ženami:
podnětová slova MUŽI (Lukáš, Jan, Martin apod.)
ŽENY (Lucie, Jana, Veronika
apod.)
atributy RODINA (manželství, děti, láska apod.)
PROFESE (peníze, kariéra, úspěch
apod.)
Aktuální studie
rodinné prostředí a
výchovné styly
percepce rodičovských
rolí v 8 letech
míra stereotypnosti asociací spojovaných
s muži a se ženami u adolescentů
inteligence
self-esteem
Rašticová, M., Ježek, S.: Factors
influencing gender roles‘ representation in
adolescence. Findings of longitudinal
Výzkumná témata

Implicitní postoje

Implicitní self-esteem

Implicitní asociace
Zdroje





Jost, J. T, Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology:
Its resurgence in social, personality, and political
psychology. Perspectives on Psychological Science, 3, 126136.
Nosek, B. A., & Hansen, J. J. (2008). The associations in
our heads belong to us: Searching for attitudes and
knowledge in implicit evaluation. Cognition and Emotion,
22, 553-594.
Ranganath, K. A., & Nosek, B. A. (2008). Implicit attitude
generalization occurs immediately, explicit attitude
generalization takes time. Psychological Science, 19, 249254.
Ranganath., K. A., Smith, C. T., & Nosek, B. A. (2008).
Distinguishing automatic and controlled components of
attitudes from direct and indirect measurement. Journal of
Experimental Social Psychology, 44, 386-396.
Rašticová, M., Ježek, S.:Factors influencing gender roles
represenation in adolescents. Findings of longitudinal study
ELSPAC.
Zdroje







Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwarz, J. L. K. (1998). Measuring individual
differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and
Social Psychology, 74(6), 1464-1480.
Banaji, M. R., Blair, I. V., & Glaser, J. (1997). Environments and unconscious processes. In
R. S. Wyer (Ed.), Advances in social cognition (Vol. 10, pp. 63-74). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Banaji, M. R., & Hardin, C. D. (1996). Automatic stereotyping. Psychological Science, 7(3),
136-141. Request paper Blair, I. V., & Banaji, M. R. (1996). Automatic and controlled
processes in stereotype priming. Journal of Personality and Social Psychology, 70(6), 11421163. Request paper Draine, S. C., Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1996). Modeling
unconscious gender bias in fame judgments: Finding the proper branch of the correct
(multinomial) tree. Consciousness and Cognition, 5, 221-225.
Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (1995). Implicit gender stereotyping in judgment frames.
Journal of Personality and Social Psychology, 68(2), 181-198. Request paper Greenwald, A.
G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes.
Psychological Review, 102(1), 4-27.
Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (1994). Implicit stereotyping and prejudice. In M. P.
Zanna & J. M. Olson (Eds.), The psychology of prejudice: The Ontario Symposium (Vol. 7,
pp. 55-76). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Banaji, M. R., Hardin, C., & Rothman, A. J. (1993). Implicit stereotyping in person
judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 272-281.
Greenwald, A. G. (1990). What cognitive representations underlie social attitudes? Bulletin
of the Psychonomic Society, 28(3), 254-260.
Děkuji Vám za pozornost.


Podobné dokumenty

Program

Program 13.00 – 14.50 Přednášky v sekcích A (učebny, aula) 14.50 – 15.10 Přestávka (lobby) 15.10 – 17.00 Přednášky v sekcích B (učebny, aula) 17.00 – 17.50 Sklenka vína (lobby) Předsedové sekcí jsou vyzývá...

Více

Media construction of reality represenation of Old People and Old

Media construction of reality represenation of Old People and Old - increase of articles (Právo, Lidové noviny and ČT) - widening of spectra of thematic frames of presented news; more attention devoted to social politics and social work and news about daily event...

Více

E – Charakteristika studijního předmětu

E – Charakteristika studijního předmětu Baayen, R. H., Dijkstra, T.,& Schreuder, R. (1997). Singulars and plurals in dutch: Evidence for a parallel dualroute model. Journal of Memory and Language 37, 94-117. Smolík, F. (2010): Inflection...

Více