Příloha č.2 - Praha

Transkript

Příloha č.2 - Praha
MISOT, s.r.o.
DRUHÉ HŘIŠTĚ - Oznámení dle příl. č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.
Příloha č.2
Výtah z internetové rubriky "Otázky a odpovědi"
Městské části Praha 16
Otázka: Cesta skrz golfové hřiště (Robert 7.10.2009 23:21)
Dobry den,
dnes jsem jel na kole od Radotína na již diskutovanou cestu skrz golfové hřiště v Lipencích a dle
mého nedošlo k vracení značení do původního stavu - před odbočkou je chybně informující
cedule o objíždce (http://img207.imageshack.us/img207/7224/071020091107.jpg) a po odbočení
je podle mne záměrně špatně odstraněné přeškrnutí cyklocedule
(http://img23.imageshack.us/img23/339/071020091108.jpg).
Doufám, že v této věci proti provozovateli podniknete nějaké kroky. Děkuji
Odpověď: (Drmlová 9.10.2009 9:34)
Vážený pane Roberte,
na Vaši otázku odpovídá Lenka Moravcová z oddělení dopravy našeho úřadu:
Provozovatel areálu golfu byl vyzván, aby spolu s vlastníkem dopravního značení (Technická
správa komunikací hl. m. Prahy) uvedl dopravní značení do původního stavu.
Otázka: bezpečná cyklostezka přes golfové hřiště? (Lucie Hronešová 20.8.2009 15:57)
Dobrý den,
tento týden jsem měla v úmyslu projet po cyklostezce vedoucí přes golfové hřiště u lipenské
tržnice. Ze směru od Radotína je stále umístěna cedule s přísným zákazem vjezdu cyklistům.
Zvolili jsme tedy jinou trasu. Ovšem ve druhém směru - od Lipenců žádná cedule není. jeli jsme
tedy topolovou alejí, než se k nám přihnal jakýsi strážce areálu a upozornil nás, že se tudy jezdit
nesmí, protože mimo jiné riskujeme zásah golfovým míčkem. Vzhledem k tomu, že jezdíme s
dětmi, nerada bych jim nechala rozseknout hlavy - a nám koneckonců také ne. Jak je to tedy se
zajištěním bezpečného průjezdu alejí? A platí vaše odpověď na předchozí dotaz - tedy že
cyklostezka musí být již v této chvíli veřejně přístupná? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Ing. Pavel Jirásek 24.8.2009 18:14)
Vážená paní Hronešová,
na Váš dotaz odpovídá Lenka Moravcová z oddělení dopravy našeho úřadu:
Provozovatel areálu golfu byl naším odborem vyzván k obnovení dopravního značení, vyznačující
vedení původní trasy cyklotrasy č. 8100 v termínu nejpozději do 31. 8. 2009. Zároveň sděluji,
že předmětné terénní úpravy golfu byly provedeny na základě územního rozhodnutí vydaného
zdejším stavebním úřadem za podmínky, že stávající účelové komunikace, které zajišťují
průchod dotčeným územím, budou zachovány jako veřejné cesty pro chodce a cyklisty, jejich
povrch bude upraven v šíři min. 3 metry a řešení bude umožňovat bezpečný pohyb návštěvníků.
Otázka: Cyklostezka Greenways Praha - Wien (Petr Švarc 9.8.2009 22:47)
Dobrý den,
zajímala by mě situace s cyklostezkou, která je součástí Greenways Praha - Wien a prochází
přes golfové hřiště u Lipenců směrem na Černošice.
Umístění viz Loc: 49°57'50.217"N, 14°21'28.423"E Mapy.cz
-1-
MISOT, s.r.o.
DRUHÉ HŘIŠTĚ - Oznámení dle příl. č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.
Na stezce v současné době neprobíhají žádné terénní úpravy a je normálně průjezdná, přesto
jakési podomácku zhotovené tabule (rozhodně nejsou v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb.)
zakazují na ni vjezd (viz http://picasaweb.google.cz/petsvarc/CyklostezkaLipenceCernosice#).
Na golfovém hřišti jsem si rovněž nevšiml žádných probíhajících úprav, které by zabraňovaly
nerušenému provozu hřiště a pohybu osob na něm - soudím podle počtu hráčů, kteří se na něm
zejména o víkendech pohybují (s hracími potřebami, nikoli na brigádě s nářadím).
Cyklostezku někteří hráči rovněž využívají k příjezdu a odjezdu z golfového hřiště.
Rád bych věděl, zda tato situace je zapříčiněna jen nemístnou aktivitou provozovatelů golfového
hřiště či je "posvěcena" i vaším úřadem. Nevím z jakého důvodu nesmí na cestu pouze cyklisté,
automobily členů či návštěvníků golfového klubu se na ní vyskytují celkem běžně.
Vzhledem k tomu, že často jezdím s dětským přívěsným vozíkem za kolo, nejsou pro mě vhodné
jiné nabízející se alternativy cesty např. po druhém břehu Berounky (několik úzkých míst, která
se dají jen velmi těžko projet s vozíkem), přes obec Lipence (značný provoz a parkující auta na
rozbité asfaltce) nebo polní zarostlá cesta kolem velkotržnice (vhodná snad pro vyznavače
terénní jízdy, nikoli pro vozík s malým dítětem).
Proto bych se rád zeptal, zda je tento stav cyklostezky v souladu s vašimi plány na rozvoj této
lokality.
Děkuji
Petr Švarc
Odpověď: (Jirásek 15.8.2009 20:50)
Vážený pane Švarci,
na Váš dotaz odpovídá Lenka Moravcová z oddělení dopravy našeho úřadu:
Cyklotrasa č. 8100 Praha - Wien byla odkloněna pouze na dobu, kdy v areálu golfu probíhaly
terénní úpravy a lokalitou projížděla těžká stavební technika (stanovení na objízdné trasy bylo
vydáno dne 14.5.2007). Dne 10.7.2009 požádala spol. Czech National Golf Resort s.r.o. o
souhlas se stanovením dopravního značení v areálu golfu spočívající v osazení DZ B11 a B8
(zákaz vjezdu všech motorových vozidel a zákaz vjezdu jízdních kol) s tím, že v areálu probíhá
stavba a je nutno zajistit bezpečnost všech zúčastněných osob. Na základě této žádosti provedl
náš odbor dne 23.7.2009 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že terénní práce již byly
dokončeny a žádná stavební činnost nebyla zaznamenána. Z tohoto důvodu a po projednání s
Policií ČR byl dne 11.8.2009 vydán nesouhlas se stanovením navrženého dopravního značení a
zároveň byl žadatel vyzván k obnovení dopravního značení vyznačujícího vedení původní trasy
cyklotrasy č. 8100 v termínu nejpozději do 31.8.2009. Na závěr upozornilo naše
oddělení žadatele na skutečnost, že musí být dodržena podmínka č. 6 územního rozhodnutí
vydaného dne 1.2.2007, kterou bylo stanoveno, že stávající účelové komunikace (cesta v ose
topolové aleje a cesty podél trasy 110 kV a podél severní a západní hranice řešeného území),
které zajišťují průchod dotčeným územím, budou zachovány jako veřejné cesty pro chodce a
cyklisty a jejich povrch bude upraven v šíři min. 3 metry. Řešení bude umožňovat bezpečný
pohyb návštěvníků.
Otázka: pěší cesty kolem Radotína (Hana Vinšová 18.5.2009 20:04)
V sobotu jsem se "byla projít" na zbraslavský zámek - po letech. Zjistila jsem, že na silnici jsem
jako chodec (či cyklista) tvor nežádoucí a exotický a je dost nebezpečné se po ní pohybovat.
Uvažuje se o obnově starých cest směr Zbraslav a Lipence? Chápu, že ještě před dvaceti lety by
byl dotaz nepatřičný, ale teď to zase naopak vypadá, že celé území hezkého údolí zabrali silní
investoři - tedy velkotržnice a golf a naděje obyčejných pěšáků na příjemnou procházku kolem vsi
jsou opět mizivé.
Podobný problém mám i s "cyklostezkou" Radotín-Černošice. Tam sice auta nejezdí, ale léta je v
tak mizerném stavu, že se za ni trochu stydím. Srovnám-li ji například s krásným prostředím u
Dobřichovic, Mokropes, Berouna atd.
-2-
MISOT, s.r.o.
DRUHÉ HŘIŠTĚ - Oznámení dle příl. č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.
Děkuji za odpověď a zdravím, Hana Vinšová
Odpověď: (Jana Hejrová 20.4.2009 10:32)
Vážená paní Borovská,
na Váš dotaz odpovídá Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16:
Od minulého roku probíhají jednání ohledně záměru převedení dopravy z Poberouní na pravý
břeh Berounky směrem k napojení na mimoúrovňovou křižovatku v oblasti ulice Strakonické.
Jednání se účastnili především zástupci městských částí Prahy 16 (Radotína), Prahy - Zbraslavi,
Prahy - Lipenců a zástupců samosprávy Černošic. Významným posunem je kladné stanovisko
samosprávy MČ Lipence, která dala písemný souhlas s vedením komunikace přes katastrální
území této městské části především z důvodu plánované zástavby společností Central Group,
díky níž dojde k zvýšení počtu obyvatel v Lipencích řádově o 1,5 tisíce občanů. S tímto záměrem
přichází i požadavek na lepší napojení lipeneckých občanů na komunikaci s ideálními parametry.
V současné době je zpracována studie společností VPÚ DECO s dvěmi variantami. Radotínská
radnice prosazuje tu, která by před železničním přejezdem (z pohledu průjezdu z Černošic
do Radotína - na hranici katastrálních území ) na konci ulice Karlické v
Radotíně převedla přemostěním neustále intenzivnější dopravu z Poberouní přes Berounku na
k.ú.Lipence a dále oblastí pod budoucím golfovým areálem a lipeneckou tržnicí na stávající MÚK
na Strakonické, které by se muselo parametrově upravit. V únoru letošního roku byl tento podnět
zástupci MČ Praha 16 dán jako návrh k připravované změně nového Územního plánu hl. m.
Prahy. Ten je v současné době připomínkován a v platnost by měl přijít nejdříve koncem roku
2010. V současné době se vedou jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic
a dálnic, Středočeského kraje a hl. m. Prahy (TSK) o uvolnění případné finanční částky na
projektovou dokumentaci a vlastní realizaci. Bohužel vzhledem k aktuální politické situaci nejsme
schopni stanovit a garantovat případný termín realizace. Zklidnění dopravy přes MČ Praha 16 je
však jedním z klíčových problémů, kterým se radotínská radnice intenzivně zabývá a bude
zabývat.
Otázka: PARKOVÁNÍ (MARIE 3.4.2009 14:43)
Jak tobude letos s parkováním při lakrosovém memoriálu.Proč nebylo místo golfu zřízeno větší
parkoviště? Myslím ,že je to bezohlednost vůči lidem ,bydlícím v okolí sokolovny, když k nim
přijede návštěva ,případně se stane nějaká neobvyklá událost,a není možnost zastavit před
domem.Tato situace se opakuje každý rok a návštěvníci tohoto podniku jsou čím dál více drzejší
a nedbají na výhrady majitelů domů.
Odpověď: (Jana Hejrová 8.4.2009 15:20)
Vážená paní Marie,
na Váš dotaz odpovídá Ing. Milan Bouzek, zástupce starosty Městské části Praha 16:
Parkoviště vedle golfu bylo zřízeno Magistrátem hl. m. Prahy v rámci systému P+R. Toto
parkoviště je však pouze provizorní, dle územního plánu je zde rezerva pro oblast školství a VV
(veřejné vybavení). Situace, která vzniká kolem sokolovny v době memoriálu je mimořádná a pro
obyvatele určitě i náročná. Komunikace jsou však veřejné a parkování na nich není nijak
omezeno. Městská policie má každý rok příkaz kontrolovat parkování ve vjezdech do soukromých
objektů. V podobné situaci jsou občané v centrálních oblastech Radotína po celý rok (oblast nám.
Osvoboditelů, Sídliště, hotelového domu nebo Mramorky), kdy naše komunikace slouží jako
záchytné parkoviště pro občany ze širokého okolí. Městská část na vaši připomínku upozorní
organizátory turnaje, aby na tento fakt upozornila účastníky memoriálu. Memoriál je však velice
navštěvovaná záležitost a množství návštěvníků se zvětšuje. Pro tento fakt spolupracují
organizátoři s městskou a státní policií.
---
-3-
MISOT, s.r.o.
DRUHÉ HŘIŠTĚ - Oznámení dle příl. č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.
Připojujeme popis historie cyklostezky:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Greenways_Praha_-_V%C3%ADde%C5%88:
Greenways Praha - Vídeň je dálková cyklistická trasa, na niž v rámci projektu navazuje řada
dalších stezek a tras pro cyklisty a pěší, původně program zmiňoval i jezdce na koních a vodáky.
Páteř projektu tvoří cyklistická trasa Praha – Týnec nad Sázavou – Sedlčany – Tábor – Jindřichův
Hradec – Slavonice – Vranov nad Dyjí – Znojmo – Mikulov – Valtice – Poysdorf – Mistelbach –
Vídeň. Ta je doplněna navazujícími odbočkami či okruhy:
•
•
•
Greenway rožmberského dědictví (Lom u Tábora – České Budějovice – Český Krumlov –
Třeboň – Jindřichův Hradec)
Greenway řemesel a vyznání (Jindřichův Hradec – Telč – Slavonice)
Greenway lichtenštejnského dědictví (okruh Valtice – Lednice – Reintal – Poysdorf –
Schraffenberg – Valtice)
Počátky trasy jsou udávány na rok 1990 či 1992, kdy vzniklo občanské sdružení. Dálková trasa
byla vyznačena v roce 1997 z iniciativy občanského sdružení „Greenways – Zelené stezky“,
jehož členem byla především větší města a vlivní podnikatelé na trase. Po skončení volebního
období komunálních politiků však sdružení postupně zaniklo. Na propagaci a podpoře se podílelo
i severoamerické sdružení Friends of Czech Greenways. V roce 1998 převzala koordinaci
programu Zelených stezek Nadace Partnerství. Původní zaměření projektu na podporu cestovní
ruchu ze strany komunální politiky a místních podnikatelů bylo rozšířeno i o různé neziskové
organizace, v září 2001 vzniklo občanské sdružení „Greenways – Zelené stezky“. V letech 2002–
2003 bylo pozměněno vedení páteřní trasy a vytyčeny nové tematické okruhy, rožmberského
dědictví a řemesel a vyznání. Na projekt navazuje celá řada místních projektů, naučných a
tematických stezek atd.
-4-

Podobné dokumenty

Zápis se schůze výboru konané formou elektronické

Zápis se schůze výboru konané formou elektronické volat a platit netřeba. Až bude to nouzové osvětlení, tak bychom vyhození pojistky měli poznat podle toho, že bude na patře svítit jen to nové světlo, tak všechny zástupce prosím, aby při řešení zá...

Více

Záříjové změny veřejné dopravy i nadále komplikují život

Záříjové změny veřejné dopravy i nadále komplikují život „metrolinek“ je, že prostě nefungují, pokud se nasadí do prostředí, kde je obvyklé zpožďování spojů. Auto*Mat proto doporučuje pozitivní řešení: Nechce-li ROPID z konceptu metrolinek ustoupit, ať p...

Více

Zbraslavské noviny 6/2011

Zbraslavské noviny 6/2011 s naší městskou částí. Všichni dobře víme, že situace není zdaleka taková, jak by si každý z nás představoval. I proto s kolegy v radě a příslušných odborech již několik měsíců pracujeme na nastave...

Více

Český svaz mužského lakrosu

Český svaz mužského lakrosu LCC Radotín TJ Malešice LK Slavia Praha Old Dogs Plzeň LC Pardubice LK Kroměříž Highlanders LT Celkem

Více

Výsledky GPM 2010 - Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko

Výsledky GPM 2010 - Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko Autoři: Jiří Banzet, Pavol Mravec, Jan Stuchlík

Více

Prodej **** Hotelu, Jižní Morava

Prodej **** Hotelu, Jižní Morava sochy, lesní chrámy, zámečky, apod.) zasazenými do krajiny. Lednicko-valtický areál je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras a turistických cílů p...

Více