Reklamační protokol + žádost o reklamaci

Transkript

Reklamační protokol + žádost o reklamaci
Kateřina Hunková (muj-russellhobbs.cz)
+420 604 304 650
[email protected]
IČ: 88038335
DIČ: CZ 8758302960
Panenský Týnec 81
439 05
REKLAMAČNÍ LIST
REKLAMUJÍCÍ : Firma/jméno a adresa
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
Kontaktní osoba:
Telefon / fax:
Mobil:
E-mail:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:
DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)
ČÍSLO FAKTURY:
Zboží:
Podrobný popis závady:
Datum: __________________
Podpis reklamujícího: _________________________________
SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)
Vyjádření prodejce:
Datum: __________________
Podpis technika: _________________________________________
Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**
Poznámky:
Datum: __________________
**) Nehodící se škrtněte!
Podpis prodejce: _________________________________________