DĚJEPIS - 7. ROČNÍK - REFORMACE.notebook

Komentáře

Transkript

DĚJEPIS - 7. ROČNÍK - REFORMACE.notebook
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
Z učebnice s. 121 ­ 122 zjisti:
1. Které tři stavy se podílejí na vládě?
2. Co byla zemská hotovost?
3. O čem mohli rozhodovat zástupci sněmu?
4. Co je to stavovská monarchie?
5. Co jsou to manufaktury?
5 28­15:13
1
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
REFORMACE
Reforma = snaha o změnu, nápravu . Reformace vyvrcholila v 16. stol. Byla
kritizována církev jako instituce. Vznikaly nové církve ­
PROTESTANTI,
používají národní jazyky, odmítají autoritu papeže, majetek a přepych
církve, politickou moc.
Mezi předchůdce reformace patří Jan Hus.
NĚMECKO
1517 ­ MARTIN LUTHER ­ německý mnich, přeložil Bibli do Němčiny, zavedl
přijímání podobojí, sepsal 95 tezí, vyvěsil je na dveře kostela ve Wittenbergu,
kritizoval církev (bohatství, odpustky,politiku, papeže). Žil pod ochranou
německých knížat, kázal německy. Vznikla nová církev ­ LUTHERÁNI.
Vypukly boje mezi luterány a katolíky ­ NÁBOŽENSKÉ VÁLKY , skončily
1555 byl vyhlášen AUGSBURSKÝ NÁBOŽENSKÝ MÍR luteráni byli zrovnoprávněni
s katolíky podle zásady „ čí vláda, toho náboženství“.
V 6­23:40
2
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
NĚMECKO
1517 ­ MARTIN LUTHER ­ německý mnich přeložil Bibli do Němčiny, zavedl
přijímání podobojí, sepsal 95 tezí, vyvěsil je na dveře kostela ve Wittenbergu,
kritizoval církev (bohatství, odpustky,politiku, papeže). Žil pod ochranou
německých knížat, kázal německy. Vznikla nová církev ­ LUTHERÁNI.
Vypukly boje mezi luterány a katolíky ­ NÁBOŽENSKÉ VÁLKY , skončily
1555 byl vyhlášen AUGSBURSKÝ NÁBOŽENSKÝ MÍR luteráni byli zrovnoprávněni
s katolíky podle zásady „ čí vláda, toho náboženství“.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
V 6­23:40
3
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
FRANCIE
Na Luthera navázal teolog JAN KALVÍN ­ důraz na skromnost a boj s hříchy
jeho příznivci KALVINISTÉ, ve Francii = HUGENOTI (igenoti).
1572 (v noci 23. ­ 24. srpna) byli hugenoti v Paříži povražděni ­
BARTOLOMĚJSKÁ NOC.
1598 ­ vydal Jindřich IV. EDIKT NANTSKÝ ­ zaručil svobodu vyznání pro
HUGENOTY.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalv%C3%ADn
JINDŘICH IV. NAVARRSKÝ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovna_Margot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_IV._Navarrsk%C3%BD
V 6­23:41
4
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
ANGLIE
Reformace proběhla „seshora“ provedl ji JINDŘICH VIII. z rodu TUDORŮ.
Přál si rozvod se španělskou princeznou, papež mu jej odmítl schválit a tak r.
1534 zavedl novou církev ­ ANGLIKÁNSKOU CÍRKEV (její hlavou anglický král
nebo královna) a znovu se oženil (byl ženat celkem 6x). Po smrti Jindřicha
na trůn nastoupila jeho dcera MARIE (KATOLIČKA z prvního manželství) ­
pronásledovala protestanty, byla popravena nevlastní sestrou ALŽBĚTOU I.
(1558 ­ 1603).
Porazila španělskou ARMADU, podporovala piráty a korzáry, aby bojovali
proti Španělsku.
Z UČEBNICE:
ZJISTI, KTERÉ ÚZEMÍ BYLO POJMENOVÁNO VIRGINIE?
PROČ?
Divorced, beheaded, died; Divorced beheaded survived
V 6­23:41
5
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_VIII._Tudor
May 28, 2015
JINDŘICH VIII. A JEHO ŠEST ŽEN
ANNA BOLEYNOVÁ
ANNA KLEVSKÁ
KATEŘINA PARROVÁ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AnnavonKlevePortrait.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/JaneSeymourPortrait.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anneboleyn2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CatherineAragonPortrait.jpg
KATEŘINA ARAGONSKÁ
JANA SEYMOUROVÁ
KATEŘINA HOWARDOVÁ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KatharinaParrPortrait.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KatharinaHowardPortrait.jpg
V 6­23:24
6
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
V 15­21:54
7
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
V 15­22:03
8
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
V 16­8:42
9
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
IV 19­22:17
10
DĚJEPIS ­ 7. ROČNÍK ­ REFORMACE.notebook
May 28, 2015
IV 29­22:21
11

Podobné dokumenty

Martin Luther:

Martin Luther: Reformace B Jméno: 1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu: Jindřich VIII.: _____________________________ Jan Kalvín: _______________________________

Více

Nová Říše, Třebíč

Nová Říše, Třebíč Verše napsal velikán české symbolistické poezie Otokar Březina, když hleděl na skleněné rakve v klášterním kostele v Nové Říši, kde působil od roku 1888 do roku 1901 jako učitel. Zádumčivý básník p...

Více

OSTROV FANTAZIE A SCI-FI

OSTROV FANTAZIE A SCI-FI Colfer Eoin Paverová Michelle Michaelisová Antonia Dahl Roald Dahl Roald Wilson Nathan D. Parrová Maria Paverová Michelle Kemp Martin Steward Paul, Riddell Chris Dalby Richard Roddaová Emily Roddao...

Více

Vyhledávání na internetu

Vyhledávání na internetu také vyhledávač českého a slovesnkého twitteru Klábosení.cz. Vyhledávání v reálném čase dnes nabízí také Google. O čem lidé mluví právě teď, co je nejdiskutovanější a co se děje? Díky real time vyh...

Více