Dům dětí a mládeže zastoupený Mgr. Tomášem Pollakem Zámek 11

Komentáře

Transkript

Dům dětí a mládeže zastoupený Mgr. Tomášem Pollakem Zámek 11
Dům dětí a mládeže
zastoupený Mgr. Tomášem Pollakem
Zámek 11
34101 Horažďovice
ředitelem příspěvkové organizace
GSM: 606880502; [email protected]
IČ 61781371
www.ddm-hd.cz; www.envicentrum.eu
V Horažďovicích dne 20. 12. 2015
Věc: výběrové řízení na pozici „vedoucí/lektor pobytového centra“ environmentálního vzdělávání
Dům dětí a mládeže Horažďovice, pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, vypisuje výběrové řízení
k obsazení pracovní pozice „vedoucí pracovník/lektor“ v pobytovém centru environmentálního vzdělávání.
Hlavními činnostmi vedoucího/lektora v uvedené pozici budou:
•
vedení malého týmu pracoviště nového pobytového centra;
•
strategické a ekonomické plánování, řízení činnosti centra;
•
příprava a realizace jednodenních výukových programů, terénních exkurzí a vícedenních pobytových kurzů;
•
fundraising, administrace a realizace vzdělávacích projektů, spolupráce a komunikace se školami;
•
příprava a realizace projektů v praktické ochraně přírody (krajinotvorné projekty apod.).
Předpokládaná náplň práce dle Katalogu prací (zařazení - pedagog volného času: 10.-11. plat.třída):
•
komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti zájmového vzdělávání včetně
prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo
pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců; dále tvorba programů, poskytování metodické a
konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a
volného času. Zajišťování péče o talenty.
Požadujeme:
•
VŠ vzdělání min. v magisterském stupni (absolventi přírodovědných, lesnických, zemědělských, pedagogických či
technických fakult) – povinná podmínka;
•
aktivní znalost cizího jazyka, nejlépe Nj (případně Aj) – povinná podmínka;
•
dobrá uživatelská znalost práce na PC (např. grafické editory, GIS, modelování přírod.procesů aj.) výhodou;
•
pedagogická praxe či praxe v mimoškolních aktivitách (vedení kroužků, dětských oddílů apod.) výhodou;
•
schopnost analytického myšlení, sebeorganizace a týmové spolupráce;
•
samostatnost, zodpovědnost, flexibilita a ochota se dále vzdělávat;
•
trestní bezúhonnost, ŘP sk. B;
•
odborná způsobilost či praxe v oblasti ochrany a tvorby ŽP (např. EIA, arboristika, zahradní architektura aj.)
výhodou;
•
znalost školské legislativy a legislativy ochrany přírody výhodou.
Nabízíme:
•
předpokládaný nástup 02 – 03/2016, plný pracovní úvazek (40 hodin týdně) a práci v mladém kolektivu;
•
smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou;
•
zaměstnanecké výhody (DVPP, FKSP aj.); plat. zařazení dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uvedená pozice bude obsazena formou dvoukolového výběrového řízení. V první fázi budou hodnoceny
kvalifikační předpoklady uchazečů na základě zaslaných dokumentů, k osobnímu pohovoru pak budou pozváni jen
uchazeči splňující výše uvedené požadavky. Pro přihlášení se k výběrovému řízení je třeba zaslat strukturovaný životopis
spolu s motivačním dopisem (max. A4) v elektronickém formátu PDF na e-mail, “[email protected]“, a to nejpozději
22. 1. 2016 včetně. Osobní pohovory budou probíhat ve čtvrtek 28. 1. 2016 v dopoledních hodinách. Případné dotazy
k výběrovému řízení je možno zodpovídat e-mailem či telefonicky.
Mgr. Tomáš Pollak, ředitel

Podobné dokumenty

Katalog Grand Prix Architektů 2016

Katalog Grand Prix Architektů 2016 Macháčka, který rovněž nedodržel základní a přitom velice benevolentní smluvní podmínky. Za svoji činnost, na základě provedené komplexní účetní inventury za

Více

č. 16 - Oblastní charita Horažďovice

č. 16 - Oblastní charita Horažďovice různých řemesel, ale též jako pomocník v hodině smrti a zoufalých situacích. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V minulém...

Více

Vyhodnocení ankety kino Otava v Horažďovicích

Vyhodnocení ankety kino Otava v Horažďovicích uvedlo, že by do kina nechodilo vůbec. Většina těchto respondentů uvedla více návrhů, jaké úpravy v kině Otava realizovat, proto jsou součty návrhů a komentářů v tabulce č. 8 vyšší než je počet res...

Více

Bogota Kolumbie colsubsidio

Bogota Kolumbie colsubsidio Colegio Claustro Moderno -Winchester International Symposium 2016 se mohou do pátku 2. 10. 2015 přihlásit k výběrovému řízení. Podmínky:  zájem o téma - viz přiložený dokument  muzikálnost a hude...

Více

Stáhnout

Stáhnout Badminton – nejrychlejší raketová hra pro dva nebo čtyři hráče; určeno: ZŠ, SŠ, dospělí; schůzky: PÁ v 18:30, tělocvična ZŠ Blat.HD; kroužek vede Libor Kodýdek (606 880 502)/cena kroužku: P + 400,-...

Více