oznámení - Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich

Komentáře

Transkript

oznámení - Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
oznámení
z české a slovenské Vídně a okolí
Když 2. dubna 1849 mu vystavili pas na cestu do západní Evropy za účelem odborného poznávání tamní
soudní praxe a tělesného zotavení, navázal v Paříži spojení
s polskou emigrací a s vedením tehdejší Francie (Napoleon III.). Věnoval se i studiu národohospodářských otázek.
V Praze mezitím vyhlásila Vídeň výjimečný stav, a proto
svůj návrat odložil. Roku 1850 pobýval v Británii, ale koncem roku se již pro nedostatek peněz vrátil (v Liverpoolu
byl na ulici okraden). Byl překvapen, že vídeňský předseda vlády Felix Schwarzenberg ho vítá s tím, že v Rakousku
nebude mít problémy, pokud se bude chovat loajálně.
V srpnu 1853 se oženil s dcerou Františka Palackého,
o patnáct let mladší Marií. Za rok se narodila dcera Marie.
Vedle rodiny byl jeho zájem směřován od roku 1857 na
zpracování Naučného slovníku. Byla to jediná cesta v době porevolučního útlaku českého národního hnutí, jak
provozovat vlasteneckou agitaci. Pro 1. díl Riegrova Naučného slovníku se roku 1859 podařilo zajistit 5 300 odběratelů. Rieger v šedesátých letech nežil pouze politikou.
Byl již otcem tří dětí. K Marii přibyl Bohuš a Libuše. I materiálně byl zabezpečen, když roku 1862 odkoupil od hraběte Xavera Auersperga velkostatek Maleč u Chotěboře.
Avšak starosti velkostatkáře mu odebíraly čas nutný pro
opětný návrat do politiky a poškozovaly jeho pověst vůdce
celého národa. K významnému oživení na české politické
scéně došlo po porážce Vídně roku 1866 (u Hradce Králové). Rieger hned rozehrál celou škálu svých schopností.
Trochu koketoval s panslavismem, ale i s pomocí Francie.
Císař ve Vídni byl popuzen. Rieger nakonec byl odmítnut
Ruskem i Francií.
V květnu 1868 se Rieger patřičně odreagoval. V Praze
byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě Národního divadla. Zde, vedle Palackého, prezentoval v ohnivé
řeči své myšlenky vůči Vídni. Jako národní družičky byly
ozdobou oslav obě Riegrovy dcery i jejich příbuzná, devatenáctiletá Babetta Formánková z Kolína.
Počátkem února 1871 jmenoval císař ve Vídni novou
předlitavskou vládu s hrabětem Hohenwartem v čele. Za
půl roku následovala vídeňská jednání o česko-rakouském
vyrovnání za účasti Riegra, kterému se u vlády podařilo
prosadit obnovení institucí, spojujících všechny české
země v jeden státoprávní celek. Riegrovi byl nabídnut
úřad dvorského kancléře. Koncem října však pod tlakem
čerstvě sjednoceného Německa byla všechna ujednání
zrušena. Ve vztahu k Vídni zůstaly Riegrovi jen zásady pro
české politiky: „Nežebronit o milosti, kde mají právo žádati, ale neodmítat také smlouvání, když se jim nabízí.“ Dále
nechtěl provokovat Německo, ale ani u něho nehledat
spásu. Bral v úvahu zkušenosti Palackého: „Od Němců se
uč, ale stále se měj ve střehu.“ Rusku se „nevtíral“, a spoléhal spíše na dominovitě působící emancipaci slovanských
národů jako celku.
Konečně, po demonstrativním váhání, vstoupil roku
1879 do říšské rady ve Vídni. Tím byl zahájen jeho „druhý“
politický život, avšak se skromnými politickými vyhlídkami.
Stále více narážel na nespokojenost české veřejnosti s jeho
působením. Nicméně největší vyhlídky české politiky viděl
v oboru národního hospodářství. A to jak v rámci monarchie, tak i mimo ni za možného příznivého mezinárodního
vývoje v budoucnu.
J. Formánek
Český kalendář 2009
Einladung zur Weihnachtsvorstellung
des Teátro Neline aus Budmerice
Nesiem vám novinu
„Nesiem vám novinu, počúvajte.
V betlémskej doline pozor dajte.
Slyšte ju pilne a neomylne, rozjímajte.
Poďte s nami malí, veľkí, rýchlo vstávajte,
do mesta Betlehéma sa s nami ponáhľajte!”
Vianočná hra na motívy ľudových kolied začína
príchodom koledníka zvestujúceho radostnú novinu.
V hre vystupujú 3 pastieri, 3 králi, Jozef, Mária, malý
Ježiško a nechýba ani Anjel a Čert. Hra je určená
malým aj veľkým. Vychádza zo slovenských
ľudových tradícií, je popretkávaná ľudovými
koledami a folklórom.
v spolku / im Verein SOVA,
Otto-Bauergasse 23/11, 1060 Wien
v nedeľu / am Sonntag 14. 12. 2008
o / um 16.00 hod. / Uhr
Vstupné dobrovoľné.
Eintritt: freiwillige Spenden.
Veranstaltung in slowakischer Sprache!
84
Již čtrnáctý ročník oblíbené publikace (176 stran), plné
zajímavého čtení z české historie, kultury a přírody právě
vychází! Tradiční kalendář obsahuje i povídky, písničky,
poezii, křížovky, recepty. To vše proloženo zajímavými fotografiemi a kresbami českých výtvarníků. Dvanácti úvodními kresbami letos doprovodila Inka Delevová.
Cena: 139 Kč + poštovné
Objednávky na:
Český dialog, Sokolovská 179, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 241, mobil: 739 091 057
e-mail: [email protected], [email protected]
Rudla Cainer – Žulový Stalin
Víte, co to bylo?
Monstrum stojící nad Vltavou –
pomník J. V. Stalina v Praze
220 stran, vázaná publikace,
bohatě vybavená dobovými
fotografiemi, cena: 12 €
Knihu je možno objednat:
tel.: 0043 650 247 22 17
e-mail: [email protected]
oznámení
VÝSTAVY
Ausstellung: Lucia Nimcová – Unofficial III
Alan Hyža: Donaudelta
do 5. 1. 09
Alan Hyža – geboren 1964 in Levoča in der Slowakei. Studium der Naturwissenschaften in Bratislava (1983-1988).
Korrespondent von Tageszeitungen wie Večerník, Práca,
Pravda, SME und in der Wochenzeitschrift Plus 7 dní. Gewinner beim ersten und dritten Wettbewerb Czech Press
Photo. Lebt und arbeitet in Bratislava.
Autor verschiedener Dokumentarserien: Leben in den
Ländern der ehemaligen UdSSR, Leben in den postsozialistischen Ländern (1993-2000) Jugoslawien, Kuba, Vietnam, Libyen, Äthiopien, Russland.
Buchpublikation: Ríša zla. Bratislava 2000.
Ausstellungen im In- und Ausland.
Galerie auf der Pawlatsche
Universitätscampus
1090 Spitalgasse 2-4, Hof 3 gegenüber Narrenturm
Institut f. Slawistik
www.univie.ac.at/pawlatsche
Slovenské dni vo Viedni
Na lodi Twin City Liner sa 21. novembra uskutočnilo prvé
podujatie Slovenských dní vo Viedni, ktoré organizuje Slovenský inštitút a slovenské veľvyslanectvo vo Viedni v spolupráci s Bank Austria a Kulturkontakt Austria. V rámci
Literárnych stretnutí na Dunaji sa čítalo z diel autorov
z podunajských krajín.
Slovenské dni pokračovali 24. novembra 2008 v Barokovej sále Starej radnice vo Viedni, kde zaznel husľový
koncert Dalibora Karvaya.
V priestoroch Slovenského inštitútu si môžu návštevníci do 9. 1. 2009 pozrieť výstavu Súčasné drotárske umenie, realizovanú v spolupráci s ÚĽUV-om a Považským
múzeom v Žiline.
Príležitosť zoznámiť sa s atmosférou tradičných slovenských Vianoc v podaní SĽUK-u a jeho hostí v krásnom
prostredí kaplnky v Hofburgu dostali diváci 30. novembra
2008. V Starej radnici zazneli 2. decembra 2008 tóny modernej hudby, keď sa predstavilo džezové kvarteto Matúša
Jakabčiča, nositeľa ocenenia Hudobného centra „džezmen
roka“.
Slovenské dni vo Viedni zavŕšila výstava fotografky Lucie Nimcovej Unofficial III, ktorá bola odmenená cenou
Leica 2008. Výstava v Bank Austria Kunstforum, Tresor
potrvá do 6. januára 2009.
(ao)
Lucia Nimcová
Die slowakische Künstlerin Lucia Nimcová wurde für ihr
Fotoprojekt „Unofficial “ mit dem Leica-Preis 2008 ausgezeichnet. Die Aufnahmen dieser Gewinnerserie sind 2007
in der Slowakei entstanden und werden nun in Wien in
der Ausstellung „Unofficial III“ präsentiert.
Was brachten die großen gesellschaftlichen Änderungen nach 1989 den Menschen? Was blieb vom „sozialistischen“ Alltag? Was hat sich geändert? Fragen, die die
Künstlerin Lucia Nimcová aus der Slowakei bewegen und
auf die sie in ihren Arbeiten eine Antwort sucht. Ein wichtiges Thema vieler ihrer Projekte ist die jüngere Vergangenheit ihrer Heimat. Nimcová war 12 Jahre alt, als das
sozialistische System zusammenbrach und die Slowakei zu
einem demokratischen Staat wurde. Ihre Wurzeln liegen
im Osten der Slowakei. Sie portraitiert die Menschen ihrer
Heimatstadt Humenné ungeschminkt, aber stets liebevoll.
Man begegnet in ihren Bildern Menschen, die letztlich von
den Systemen unbeeindruckt blieben, die heute wie damals um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen, die trotz
ihrer bescheidenen Verhältnisse den Humor nicht verloren haben. Mit einem Augenzwinkern hält die Fotografin
Alltägliches fest, bringt den Betrachter zum Schmunzeln
und regt gleichermaßen zum Nachdenken an.
Bank Austria Kunstforum, Tresor
Freyung 8, 1010 Wien
EINTRITT FREI!
Die Ausstellung ist bis 18. Jänner 2009 während der
Öffnungszeiten des Kunstforums, Samstag bis Donnerstag 10-19 Uhr, Freitag 10-21 Uhr zu besichtigen.
Die gefahren der Vielseitigkeit. Friedrich
Torberg zum 100. Geburtstag
Bis 1. Februar 2009
Sonntag bis Freitag 10-18 Uhr
Jüdisches Muzeum Wien, 1010 Wien, Dorotheergasse II
www.jmw.at
85
oznámení
Zápis do 5. třídy Bilingvního reálného
gymnázia II. stupně Školského spolku
„Komenský“ pro školní rok 2009/2010
Rodiče nebo zákonní zástupci odevzdají podklady k zápisu ve dnech
9. - 13. února 2009, od 8:00 do 16:00 hodin, v ředitelně
gymnázia (řed. H. Huberová). Prosíme o telefonické dojednání termínu na tel. 890 44 04 – 60.
Podklady pro zápis:
1. Školní zpráva za 1. pololetí IV. třídy (8. postupný
ročník)
2. Vyplněná přihláška (formuláře se nachází v kanceláři školy nebo na internetové stránce:
www.orgkomensky.at)
Automaticky jsou přijati ke studiu žáci sekundární školy
Komenský, kteří byli pozitivně hodnoceni, a z hlavních
předmětů nemají známku „dostatečnou”.
Vzhledem k tomu, že se na gymnázium hlásí vždy větší
počet žáků, než můžeme přijmout (z kapacitních důvodů
maximálně 24 žáků), budou probíhat stejně jako v minulých letech přijímací pohovory.
Přijímacího pohovoru dne 30. 6. 2009 se musí podrobit
pouze ti žáci naší sekundární školy, kteří měli z některého
hlavního předmětu „dostatečnou” nebo nebyli z některého předmětu klasifikováni, respektive ti žáci, kteří se k nám
hlásí ze zahraničí.
Přijímací zkouška bude probíhat formou ústního pohovoru v jazyce německém a anglickém.
Přeji hodně štěstí a úspěchů všem uchazečům!
Mag. Helena Huberová, ředitelka gymnázia
Bilingvní gymnázium II. stupně
Školského spolku „Komenský“
(otevřeno ve školním roce 2000/01, školní pokus dle § 7
školského zákona)
– 5.-8. třída (9.-12. stupeň)
– vyučování podle učebního plánu pro vyšší reálná gymnázia
– čeština/slovenština – alternativní povinné předměty,
mateřský jazyk
– němčina – povinný předmět – mateřský jazyk
– angličtina – 1. cizí jazyk
– španělština, francouzština, italština nebo ruština jako
alternativní volitelné předměty – 2. cizí jazyk
– dějepis, etika, náboženství, hudební výchova, výtvarná
výchova, tělesná výchova – výuka v jazyce českém/slovenském
– matematika, informatika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, biologie, zeměpis, psychologie – výuka
v jazyce německém
Nepovinná cvičení: divadelní kroužek, pěvecký sbor, chemická olympiáda, volejbal, fotbal, horolezectví
86
v piatky a soboty do 22.00 hod. V stredu 24. decembra
2008 budú trhy otvorené do 17.00 hod.
www.christkindlmarkt.at
Ďalšie vianočné trhy vo Viedni sú na Spittelbergu. Trvajú
od 15. novembra do 23. decembra 2008. Sú otvorené od
pondelka do štvrtka od 14.00 do 21.00 hod., v piatok od
14.00 do 21.30 hod., v sobotu od 10.00 do 21.30 hod.,
v nedeľu od 10.00 do 21.00 hod.
www.spittelberg.at
Vianočné trhy na zámku Schönbrunn (Schloss Schönbrunn) sú od 22. novembra do 26. decembra 2008. Otvorené sú denne od 10.00 do 20.30 hod., v stredu 24.
decembra od 10.00 do 16.00 hod., 25. a 26. decembra od
10.00 do 18.00 hod.
www.weihnachtsmarkt.co.at
Vianočné trhy na Námestí Márie Terézie (Maria-Theresien Platz) trvajú od 19. novembra do 24. decembra 2008,
otvorené sú denne od 10.00 do 22.00 hod., v stredu 24.
decembra od 11.00 do 15.00 hod.
www.weihnachtsdorf.at
Vianočné trhy na zámku Belvedere (Schloss Belvedere)
trvajú od 21. novembra do 24. decembra 2008, otvorené
sú denne od 11.00 do 21.00 hod., v stredu 24. decembra
do 15.00 hod.
www.weihnachtsdorf.at
Das Pygmalion Theater präsentiert
von 27. November 2008 bis 21. Februar 2009,
jeweils Donnerstags, Freitags und Samstags
(Beginn: 20 Uhr), Das Schloß von Franz Kafka
Das Schloss von Franz Kafka
Herr K. wird von der Verwaltung eines Schlosses zum
Landvermesser ernannt. Er möchte im Schloss vorstellig
werden, doch dieses ist einen beschwerlichen Weg weit
entfernt gelegen. Es herrscht harscher Winter und die
Strassen sind vom vielen Schnee nahezu unzugänglich.
Müdigkeit und Kälte zermürben K.s Willenskraft, und ein
Gasthaus bietet eine willkommene Zufluchtsstätte… – diese Umstände und all die vagen und widersprüchlichen
Informationen über das Schloss tragen weiter zu K.s Verspätung bei. Wird K. jemals das Schloss erreichen? Wird
er imstande sein, Friedas ungestümer Liebe zu widerstehen? Wird er seinem Weg treu bleiben? Und wird er überhaupt in der Lage sein, all seine Pflichten zu erfüllen?
Weitere Informationen unter:
http://www.pygmaliontheater.at/
Vianočné trhy vo Viedni sú už otvorené
RadioYpsilon sendet täglich News
aus Tschechien in deutscher Sprache
Vianočné trhy na Radničnom námestí (Rathausplatz) trvajú od 15. novembra do 24. decembra 2008. Otvorené sú
denne od 10.00 hod., od nedele do štvrtka do 21.30 hod.,
Am 12. September vereinbarte radioYpsilon mit dem
Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, „Radio
Prag“, eine Kooperation betreffend Übernahme deutsch-
Programm (täglich 15:30, Wiederholung 23:30):
Montag: Nachrichten, Tagesecho, Schauplatz
Dienstag: Nachrichten, Tagesecho, Aus dem Tonarchiv,
Hörerforum, Begegnungen
Mittwoch: Nachrichten, Tagesecho, MusikCzech, Wirtschaftsmagazin, Sportreport
Donnerstag: Nachrichten, Tagesecho, Forum Gesellschaft
Freitag: Nachrichten, Tagesecho, Der Medienspiegel,
Tschechisch-Kurs
Samstag: Nachrichten, Kapitel aus der tschechischen
Geschichte, Radio-Feuilleton, Reiseland Tschechien, Spaziergang durch Prag
Sonntag: Nachrichten, Kultursalon, Tschechisch-Kurs,
Heute am Mikrophon, Panorama CZ
Über radioYpsilon:
radioYpsilon (vormals Gymradio) hat sich das Ziel gesetzt, junge Menschen in journalistischer Recherche, Freier Rede sowie in Fremdsprachenkenntnis zu unterstützen
und gleichzeitig kulturelle Kontakte Jugendlicher in der
Grenzregion zu Tschechien und Slowakei zu fördern. radioYpsilon ist einzigartig in seiner Art in Europa (1. multikulturelles Jugendradio in Europa) und wird in Österreich
mit seinen derzeit 2 Senderstandorten (Retz und Hollabrunn) und den beiden Studios in Hollabrunn und Znaim
(Tschechien) als „Freies Radio“ geführt.
Da das Radio inzwischen nicht nur Jugendliche und
Schüler in der Grenzregion anspricht, wurde 2008 beschlossen, den Namen von Gymradio auf radioYpsilon zu
ändern. Ebenfalls 2008 erregte radioYpsilon mit neuen,
innovativen Ideen Aufsehen und genoss internationale
Anerkennung mit „Wine on Air“, der weltweit ersten „Radio und Internet Weinkost“ in Kooperation mit regionalen
Weinbaubetrieben und dem Regionalmanagement „Land
um Hollabrunn“.
radioYpsilon wird als „Freies Radio“ geführt und darf
aus rechtlichen Gründen keine kommerzielle Werbung
ausstrahlen.
radioYpsilon ist zu hören auf den Frequenzen 94.5
(Land um Hollabrunn) und 102.2 (Retzer Land, Znaimer
Land und Pulkautal) sowie im Internet unter www.radioYpsilon.at.
RadioYpsilon 94.5 & 102.2 MHz – Hollabrunn / Retz /
Znaim
Email: [email protected]
Internet: www.RadioYpsilon.at
Verein „Medien- und Kommunikationszentrum
nördliches Niederösterreich“
A-2020 Hollabrunn, Josef-Weislein Straße 5,
Österreich
oznámení
sprachiger Sendungen im Programm von radioYpsilon.
Ab 1. Oktober 2008, sendet radioYpsilon, täglich ab
15:30, 30 Minuten Informationen aus der tschechischen
Republik mit aktuellen Kurznachrichten sowie Reportagen und Hintergrundberichte aus den Bereichen Kultur,
Politik, Sport und Wirtschaft in deutscher Sprache. Freitag
und Sonntag gibt es zu dem einen kleinen TschechischKurs. Radio Prag wird im Gegenzug Reportagen mit
tschechienbezug von radioYpsilon übernehmen.
Religiöse Übungen – Lehrausgänge
SCHULE: Pr. „Komensky“, Wien 3., Sebastianplatz 3
KLASSE: II. + III. + IV. BS
RELIGIONSLEHRERINNEN: Dipl. Päd. Miriam Cserko,
PAss. Paula Carmignato
REFERENT: P. Dr. Jan Horák, SDB
ART DER ÜBUNG: Lehrausgang – Exkursion
ORT: Wien 11, Wiener Zentralfriedhof
DATUM: Mi, 8. Oktober 2008
ZEIT: 13:00-16:35 Uhr
HAUPTTHEMA: 80 Jahre Tschechischer Friedhof
in Wien 11
INFORMATIONSBERICHT:
Seit 1928 haben die Tschechen von Wien eine eigene
Abteilung im Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 140, Reihe 2-5). Seit 1998 steht auf diesem Friedhofsteil das Denkmal der seligen Schwester Restituta (Helene Kafka), Märtyrin unter dem NS-Regime und Patronin der Wiener
Tschechen. Heute ist die ganze Abteilung mit einer Hecke
würdig eingerichtet. Die beide Jubiläums waren der Grund
für eine Exkursion. Am tschechischen Friedhof befinden
sich Gräber noch aus der Zeit der Monarchie. Früher einmal durften hier nur Ordensmitglieder beerdigt werden.
Heute werden hier nicht nur Leute aus dem Orden begraben, sondern auch Bürgerliche. An manchen Grabsteinen
sind die goldenen Inschriften weitgehend verblasst. Es
sind Gräber, um die sich schon seit vielen Jahren niemand
kümmert. Sie haben keine Verwandte und stehen zur Verfügung. Die Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus
ist eine der bedeutendste Kirchenbau des Jugendstils.
Nach einer Bauzeit von rund drei Jahren wurde die Kirche 1911 eingeweiht. Von 1995 bis 2000 wurde die Kirche
komplett saniert.
Die mittlerweile rund 900 Ehrengräber auf dem Wiener Zentralfriedhof sind ein Stück der Kulturgeschichte
Wiens und die höchste Auszeichnung, die die Stadt Wien
über den Tod hinaus zu vergeben hat. Die hier bestatteten
Persönlichkeiten, ob Bundespräsidenten, Politiker, Musiker, Dichter, Wissenschaftler, Architekten, Maler, Schauspieler oder Sportler, bilden einen interessanten Querschnitt durch das gesellschaftliche Leben Wiens. Bürgerkrieg, Katastrophen, der Terror des Nationalsozialismus
und zwei Weltkriege haben unzähligen, zum Großteil noch
jungen Menschen das Leben gekostet. Dazu gehören zum
Beispiel Mahnmal für die Opfer der tschechischen Wiederstandsbewegung, Grabanlage der Sowjetsoldaten,
Kriegerdenkmal für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges.
Der Wiener Zentralfriedhof ist auch ein Friedhof für
alle Religionen. Dort gibt es neben römisch-katholischen
Gräber auch eine griechisch-orthodoxe, eine russisch-orthodoxe und eine islamische Abteilung. Gleich daneben ist ein evangelischer und ein jüdischer Friedhof.
Eine Grabstätte der besonderen Art ist die letzte Ruhestätte für mittlerweile mehr als 13 000 Menschen, die
sich aus Idealismus und Dankbarkeit bereit erklärt haben,
ihren Körper nach dem Ableben der medizinischen Wissenschaft und somit der Ausbildung zukünftiger Ärzte zur
Verfügung zu stellen. Eine weitere Besonderheit sind die
Abteilungen für arme Leute und für kleine Kinder.
87
oznámení
Es ist wahrlich faszinierend: Inmitten der Verstorbenen
begegnet man dem Leben, der einzigartigen Tier- und
Pflanzenwelt dieser Parklandschaft. Man erlebt die Natur.
Und man verspürt, dass auch das Sterben ein Teil dieser
Natur ist.
Mezinárodní sympozium
Otokar Březina 2008
Společnost Otokara Březiny (SOB) v Jaroměřicích nad
Rokytnou uspořádala letos koncem září již v pořadí třetí sympozium o osobnosti a díle svého básníka Otokara
Březiny. Tentokráte to však bylo sympozium mezinárodní,
konané pod záštitou Václava Havla, Petra Fialy (rektora
Masarykovy univerzity v Brně) a Miloše Vystrčila (hejtmana kraje Vysočina).
Na sympozium přijeli básníci, překladatelé, bohemisté, filozofové, pedagogové, historici umění, nakladatelé,
redaktoři, ale také například geofyzik či hudební skladatel,
a to z Anglie, Finska, Japonska, Německa, Polska, Ruska,
USA; z Itálie zaslal překladatel Březiny Albert di Paola
alespoň svůj příspěvek. Nejvíce účastníků však bylo z ČR
a jistě je potěšilo, že zahraniční přednášející ovládají náš
jazyk – prof. Alexander Wöll z University College Oxford,
dr. Franz Schäfer z univerzity Frankfurt nad Rýnem nebo
prof. Joseph N. Rostinsky z Tokia, kde již téměř tři desítky let vychovává bohemisty. Velký zájem byl o překladatele dr. Olega Maleviče z Petrohradu, z našich vědců pak
o prof. Jiřího Bičáka z MFF Univerzity Karlovy, který ve své
přednášce zmínil i Březinovu fascinaci kosmem a citoval
pozoruhodnou myšlenku současných fyziků: že ve vesmíru jsou zabudovány nejen zákony fyziky, ale i etiky... (Což
génius Březiny ve své poezii vyslovoval v úchvatných metaforách!) Několik příspěvků odbočilo od tématu k básníkovu příteli Jakubu Demlovi, u obou byl vysoko vyzdvihován
jejich význam pro naši českou poezii.
V doprovodných programech se uskutečnil pořad Vidět srdcem svým s uměleckým přednesem Gabriely Vránové, Milana Friedla a Jiřího Zapletala z textů z Hudby
pramenů, zájezd účastníků sympozia do premonstrátské
knihovny v Nové Říši, kde básníkovo dílo vznikalo, Výroční
setkání SOB a koncert v chrámu svaté Markéty.
V malém městečku Jaroměřice nad Rokytnou obětaví
členové výboru Společnosti se svým předsedou Jiřím Höferem dokázali téměř nemožné. V dnešním materialistickém a chaotickém světě upozornili na závažné dílo našeho
velkého a málo doceňovaného básníka Otokara Březiny,
který svým dílem a vírou v člověka vystavěl vysokou katedrálu ducha pro budoucí.
Ludmila Klukanová
3. Österreichisch-Tschechische
Historikertage in Waidhofen/Thaya
Spitzen der österreichischen und tschechischen historischen Forschung in Waidhofen/Thaya
40 Historiker der Universitäten Wien, Graz und Prag
sowie mehrerer historischer und akademischer Institute
kamen auf Einladung der Waldviertel Akademie, des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen Forschung und
des Historischen Institut der Tschechischen Akademie der
Wissenschaften am 20. und 21. November in Waidhofen
zusammen, um über die Bedeutung der „8er Jahre“ in der
gemeinsamem Geschichte des 20. Jahrhunderts zu disku-
88
tieren. Der Tagungsort im Schloss Waidhofen/Thaya bildete den geeigneten Rahmen für das Thema; an Aktualität
gewann die Veranstaltung durch die Niederösterreichische Landesausstellung, die nächstes Jahr erstmals grenzüberschreitend unter dem Titel „Österreich. Tschechien.
Geteilt – getrennt – vereint“ in Horn, Raabs und Telč eröffnet wird. Geleitet wird sie von Stefan Karner vom Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, die
wissenschaftlichen Ausstellungs-Mitarbeiter nutzten die
Gelegenheit zum fachlichen Austausch untereinander und
mit externen Experten.
„Unmittelbarer Anlass für die Veranstaltung ist das
90-Jahr Jubiläum der Gründungen der beiden Republiken
Tschechoslowakei und Deutschösterreich 1918. Beide
Nachfolgestaaten der Donaumonarchie fielen dann 1938
der Aggression Hitler-Deutschlands zum Opfer. Ihr weiteres Schicksal verlief aber vollkommen unterschiedlich“
erklärte Tagungsleiter Niklas Perzi von der Waldviertel
Akademie. Die Erinnerung an das Jahr 1968 stand am
zweiten Tag im Vordergrund. Während die Studentendemonstrationen in Österreich in überschaubarem Rahmen
stattfanden, erlebte die Tschechoslowakei mit dem „Prager Frühling“ und dessen blutiger Niederschlagung ein
Ereignis von internationaler Bedeutung.
Besonders ausgezeichnet wurde die Tagung durch die
Teilnahme der Spitzen der österreichischen und tschechischen historischen Forschung, wie Stefan Karner, Milan
Hlavačka, Jan Pauer und Arnold Suppan. Besonders großen Anklang fand auch die öffentliche Abendveranstaltung im Gemeindesaal des Rathauses Waidhofen/Thaya
– Karl-Peter Schwarz begeisterte seine Zuseher nicht nur
mit exzellentem Fachwissen, sondern wusste auch durch
pointierte Passagen zu überzeugen.
Info: WALDVIERTEL AKADEMIE
Bahnhofstraße 12, 3830 Waidhofen/Thaya
fon: +43.2842.537 37, fax: +43.2842.537 37-9
www.waldviertelakademie.at
[email protected]
O Kafkovi po 45 letech
Konference o Franzi Kafkovi, která se konala v roce 1963
v zámku Liblice, patřícím tehdy Československé akademii věd, je často považována za skutečný počátek tzv.
Pražského jara v roce 1968. Sympozia se tehdy zúčastnili
i významní marxističtí odborníci ze „Západu“ jako třeba
Francouz Roger Garaudy nebo rakouský spisovatel a teoretik umění Ernst Fischer. Z české strany pak k nejvýraznějším osobnostem jednání patřili například Pavel Reimann,
Eduard Goldstücker nebo František Kautman. V jednotlivých projevech a v diskusích zazněly velmi odvážné myšlenky v souvislosti s bádáním o díle pražského německého
spisovatele. Hodně se zde tehdy mluvilo třeba o odcizení
ve společnosti a dalších tématech, které tehdejší režim slyšel jen nerad. Lze proto spatřovat silnou symboliku ve skutečnosti, že právě letos, v roce čtyřicátého výročí okupace
Československa a pětačtyřicet let poté, co proběhla první
konference o Kafkovi, se do Liblic opět sjeli odborníci,
aby diskutovali na téma Kafka a moc na sympoziu, které
pořádal Institut für Textkritik v Heidelbergu ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti v rámci
Pražské jaro 1968: Občanská společnost
– média – přenos politických a kulturních
procesů
15.-17. června 2008 se v Praze konala pod záštitou Petra
Pitharta, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, a Václava
Pačesa, prezidenta Akademie věd ČR, třídenní konference pod názvem Pražské jaro 1968: Občanská společnost
– média – přenos politických a kulturních procesů. Mezinárodní vědecká konference konaná v rámci projektu
České křižovatky evropských dějin 1918 ~ 1938 ~ 1948 ~
1968.
Občanská společnost – média – přenos politických
a kulturních procesů navazuje na rozsáhlý výzkum především české současné historiografie k Pražskému jaru,
k vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a předcházejícím událostem stejně jako k období tzv. normalizace. Konference představila nové výsledky bádání na poli
společenských a kulturních dějin Pražského jara. Pozornost byla také věnována liberalizaci během Pražského jara
z perspektiv přesahujících čistě národní rámec. Předmětem zájmu byl i vzájemný vliv mezi procesy v Československu a paralelně probíhajícími změnami v západních
společnostech, zejména s ohledem na západoněmecké
a francouzské studentské hnutí. Zkoumány byly také přímé kontakty aktérů z Východu a Západu, jejich vzájemného vnímání, transfery idejí a konceptů, ale rovněž hranice
překračující účinky popkultury a konzumu.
Výstava Rok 1968, kterou připravil Národní archiv na
půdě Senátu, dokumentovala vývoj v Československu od
pádu Novotného režimu na počátku roku 1968, uvolnění
politického života v zemi a s ním spojený rozvoj občanské
společnosti, snahu KSČ reagovat na tento vývoj i na tlaky
Moskvy a zemí sovětského bloku. Velká pozornost byla věnována okupaci Československa v srpnu 1968 a odporu,
který vyvolala. Poslední část se bude zabývat nástupem
tzv. normalizace a vystoupením různých částí společnosti
proti snahám o ústup od reformního kursu. Výstava představila rozmanité typy pramenů, jako jsou úřední dokumenty, novinové články, letáky, plakáty, fotografie apod.
oznámení
Zipp – česko-německých kulturních projektů. Stejně jako
v roce 1963 nechyběli ani rakouští odborníci a nakladatelé, i když nikdo z nich nezasáhl do jednání podobným způsobem jako v první polovině šedesátých let Ernst Fischer.
Jednání se také zúčastnili někteří z pamětníků konference
v roce 1963, jako třeba novinář a publicista Alexej Kusák
nebo literární vědec Kurt Krolop. I když i letošní setkání
nad Kafkovým dílem bylo multidisciplinární záležitostí,
pochopitelně velmi významnou roli zde sehráli historici,
kteří hodnotili vztah režimu panujícího před rokem 1989
ke Kafkovi. Na jednání se ovšem hovořilo i o postojích
českých politických špiček devadesátých let k odkazu
kafkovské konference z roku 1963, především v souvislosti s tehdejším až ostentativním odmítáním všeho, co
nějakým způsobem souviselo s marxismem. Letošní konference se však neomezila pouze na historický rozměr, ale
objevily se zde i úvahy, nakolik má poselství Kafkova díla
význam i v současném světě. Jestliže zejména devadesátá
léta byla především v Praze poznamenána doslova kafkománií a slavný spisovatel byl mohutně zneužíván k nejrůznějším komerčním účelům, nyní se zdá, jako by v novém
tisíciletí jeho hlas byl slyšet stále méně. Odcizení člověka
ve společnosti se sice nijak nezmenšilo, ale nabylo přece
jen forem, které slavný spisovatel žijící v první polovině
20. století nemohl tušit. Podivné byrokratické mašinérie
nezmizely, mechanismus jejich fungování se však proměnil. Zoufalý pocit bezmoci jednotlivce ztraceného v labyrintu nepochopitelných mocenských zápasů zůstává však
i nadále něčím, co prožívají vnímaví lidé i v současnosti.
Nic na tom nemění pád různých diktatur. Proto se zdá
pravděpodobné, že i v 21. století se lidé budou ke Kafkovi
a jeho pracím vracet. Nenajdou zde asi nějaké východisko
a alternativu, ale díky Kafkovým textům lépe pochopí situaci a svou celkovou pozici.
(MaFr)
V Praze vyšla německá publikace
o vztazích Čechů a Němců
V Česku vyšel první český překlad monumentální dvoudílné publikace německého právníka, novináře a historika
Johanna Wolfganga Brügela Češi a Němci. Autor se v ní
zabývá vztahy obou etnik od vzniku svobodného Československa v roce 1918 do roku 1946, kdy se jejich osudy
rozešly. Vydalo ji nakladatelství Academia. Čeští historikové Vilém Prečan a Václav Kural napsali k publikaci rozsáhlá
pojednání, v nichž vysoce hodnotí autorovu snahu dopátrat se objektivních informací o vztazích Čechů a Němců v novém státě. Brügel podle Kurala předznamenává
objektivní německá historická díla na toto téma. Neznamená to ale podle jeho soudu, že by v nich nebylo z českého pohledu leccos sporného. Stejně tak lze mít výhrady
i k Brügelovi, i když jeho německy motivovaný přístup
považuje za inspirativní. Brügelova rozsáhlá práce, která
má s poznámkami, seznamem literatury, rejstříkem i úvody a doslovy 1 260 stran, patří podle Kurala k těm dílům,
na jejichž základě je možné vést mezi českou a německou
stranou prospěšný dialog. To se o publikacích autorů soustředěných kolem sudetoněmeckého landsmanšaftu říci
nedá, soudí Kural.
Češi do evropské digitální knihovny
přispěli i starými tisky
Evropská unie otevřela vlastní digitální knihovnu. Přístupná je lidem zdarma, a to pomocí internetu na adrese www.
europeana.eu. Mezi dvěma miliony objektů, které jsou zatím dostupné, budou v digitální podobě kromě knih i obrazy, hudební díla, filmy či rozhlasové materiály. Do konce
roku 2010 by Brusel chtěl, aby portál obsahoval už přes
deset milionů objektů. Zastoupena bude i Česká republika. „Máme co do evropské knihovny vložit. Například to
jsou staré tisky, staré rukopisy,“ prohlásil v Bruselu ministr
kultury Václav Jehlička. Konkrétně uvedl Dalimilovu kroniku, staré tisky či známou Ďáblovu bibli, kterou ale z Čech
na konci třicetileté války odvezli švédští vojáci. Bude tam
také třeba digitální podoba Kodexu vyšehradského, který si břevnovští benediktini objednali v německém Řezně
u příležitosti korunovace Vratislava II. v roce 1085, a stovky dalších českých památek.
Internetová jazyková příručka
Od roku 2004 vytvářejí pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci
s pracovníky Fakulty informatiky MU internetovou jazyko-
89
oznámení
vou příručku (projekt programu Informační společnost,
č. 1ET200061040). Příručka bude mít dvě části: slovníkovou a výkladovou. Třebaže příručka jako celek bude
dokončena v prosinci 2008, výkladová část je téměř hotova, a proto ji zpřístupňujeme na této webové stránce:
http://prirucka.ujc.cas.cz/ ve zkušebním provozu již
nyní. V dalších měsících bude ještě doplňována aktuálními jazykovými daty a graficky upravována. Pokud budete
mít jakékoli podnětné dotazy či komentáře k jednotlivým
heslům, zašlete je prosím na adresu [email protected]
Výkladová část úzce souvisí s částí slovníkovou, kterou
zveřejníme do konce roku 2008 a která bude obsahovat
přes 60 000 slovníkových hesel s různými jazykovými
údaji.
Na co se nás často ptáte
http://www.ujc.cas.cz/poradna/
Jazyková poradna
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 51 Praha 1
Samizdatové Vokno je kompletně
v elektronické verzi
Kdysi nejznámější undergroundový kulturní časopis Vokno je kompletně k dispozici v elektronické verzi. Na adrese
www.vons.cz/vokno je možné číst všechna čísla časopisu,
který vycházel v letech 1979 až 1989. Vokno vydával publicista a signatář Charty 77 František Stárek spolu se svými
přáteli jako hlavní periodikum kulturního undergroundu;
od sedmého čísla byl na obálce uveden podtitul „časopis pro druhou i jinou kulturu“. Do časopisu přispívali
také členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS), například Ivan Jirous a Dana Němcová.
Redakce také vydávala knihy ve stejnojmenné samizdatové edici. Při přípravě šestého čísla Vokna, které se
nepodařil dokončit, byli v roce 1981 zatčeni a později odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody František Stárek, Ivan Jirous, Michal Hýbek a Jiří Frič. Po návratu
Stárka z vězení se vydávání časopisu opět obnovilo a postupně začal také vycházet informační bulletin Voknoviny
a videomagazín. Redakce také pořádala výstavy, přednášky a koncerty. V roce 1989 byl Stárek spolu s manželkou
Ivou Vojtkovou opět zatčen a odsouzen v jednom z posledních politických procesů v tehdejším Československu
ke dvěma a půl roku vězení. Původně samizdatový časopis
Vokno vycházel i po listopadu 1989. Ke stažení je k dispozici všech 14 samizdatových čísel časopisu Vokno. Jejich
elektronická verze byla připravena ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.
Czech Street Festival
83. ulice v luxusní newyorské čtvrti Upper East Side se zaplnila množstvím návštěvníků, kteří se chtěli zúčastnit tradičního Czech Street Festivalu, konajícího se již desátým
rokem. Czech Street Festival je rok od roku populárnější
a návštěvníky s českými nebo slovenskými kořeny, ale i ty
americké, sem láká nejen program, ale také tradiční česká
kuchyně. České centrum připravilo zajímavý kulturní program – vystoupila například skupina PeopleMusic s Petrem Čančurou nebo Anna K.
(mk)
90
Adventní prohlídky v Nových Hradech
obohatil velký betlém
Novinkou letošního čtvrtého ročníku adventních prohlídek na hradě v Nových Hradech je velký lidový betlém.
Jedná se o betlém z počátku 20. století s téměř čtyřiceti
velkými dřevěnými figurami. Tento rozsáhlý soubor získal
Národní památkový ústav od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových v Táboře jako pozůstalost po akademickém malíři Janu Přerovském, který nezanechal dědice. Návštěvníci se také ve vánoční expozici dozvědí, jak
svátky trávili majitelé panství Buquoyové. Výklad průvodců aktuálně doplnily vzpomínky neteře posledního majitele hradu Margarete Buquoyové, která žije v Mnichově.
Advent otevře postupně ještě zámky v Jindřichově Hradci
a Třeboni. V Hradci zahájí program 12. prosince výstava
hraček a věcí šlechtických dětí. Koncem prosince se chystají Vánoce v Třeboni s novou prohlídkou zaměřenou na
původ zvyků a pověr.
Pravoslavní v Česku slaví deset
let samostatnosti
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku při
slavnostní bohoslužbě v pražském chrámu svatých Cyrila
a Metoděje připomněla desáté výročí uznání místní církevní
samostatnosti konstantinopolským patriarchátem. Liturgii
sloužil metropolita Kryštof. Bohoslužby se účastnili kromě
věřících také členové diplomatického sboru, hosté z některých pravoslavných zemí, nejvzdálenější z Gruzie, ale
i představitelé Československé církve husitské. Pravoslavná
církev odhaduje, že počet jejích věřících v tuzemsku vzrostl na zhruba 250 000, z čehož je 70 000 Čechů a 180 000
cizinců. V roce 2001 při sčítání lidu se k pravoslavné církvi
hlásilo pouze 22 968 osob. Pravoslavní se v Česku scházejí
ve více než 70 církevních obcích, spravují několik klášterů,
vyučují děti náboženství a otevřeli nedělní školu. Rádi by
prý vybudovali také duchovní středisko v Praze 10, kde by
se mohli věnovat i ekologickým aktivitám.
V Londýně se vzpomínaly české
oběti holocaustu
Věřící ve Westminsterské synagoze v Londýně při slavnostní bohoslužbě uctili památku více než stovky Židů
z českých měst Horažďovice a Přeštice, kteří zahynuli za
druhé světové války. Westminsterská synagoga totiž už od
šedesátých let při bohoslužbách používá svitky tóry, které pocházejí z dnes již neexistujících židovských komunit
v těchto západočeských městech. Rabín Thomas Salomon
uvedl, že je to poprvé, kdy se takto při bohoslužbě připomínají jména českých obětí.
Přes 1 500 svitků tóry z Čech a Moravy prodal v roce
1964 československý stát židovskému mecenáši v Londýně. Od té doby je spravuje nadace, která začala svitky
půjčovat židovským obcím po celém světě, které neměly
svou tóru. „Chceme, aby židovské kongregace ve světě věnovaly aspoň jeden šabat ročně českému městu, odkud
jejich tóra pochází,“ řekla vedoucí nadace Evelyn Friedlanderová. Vzpomínku hodlá Westminsterská synagoga
opakovat každý rok a její členové chtějí nadále zkoumat
historii a osudy Židů z obou českých měst.
oznámení
INFO-BULLETINU CZECHTOURISM
Dovolená na českých horách 8 × jinak
Zimní dovolená nemusí nutně znamenat jen Alpy nebo
Pyreneje. Přesvědčte se, že si skvělou zábavu na sněhu
můžete užít i v Česku. Nečekejte superdlouhé sjezdovky, ale zato svahy různé náročnosti, snowparky, bobové
nebo sáňkařské dráhy. Výborné podmínky tu mají běžkaři,
pro které jsou pravidelně udržovány stovky kilometrů běžeckých tratí. Na českých a moravských horách se navíc
v posledních letech hodně investuje: zlepšuje se kvalita
sjezdovek, v provozu jsou nové lanovky a rozšiřuje se také
nabídka volnočasových aktivit v zimních střediscích.
http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=
show&id=10826
http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=
show&id=10820
Olomoucké muzeum představuje nejlepší
exponáty z kroměřížských depozitářů
Obrazy, které České republice závidí celý svět, kresby
a grafiky, za nimiž cestují badatelé, hudební archiv a knihovna, jež jsou doposud zdrojem překvapivých objevů.
Tak lze stručně charakterizovat sbírky soustředěné na
Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Arcidiecézní umění
Olomouc nyní výstavou Luk & lyra představuje to nejhodnotnější, co kroměřížské depozitáře skrývají.
http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=
show&id=10818
Zámek Hluboká bude otevřen i v zimě
Jeden z nejkrásnějších českých zámků poprvé ve své historii otevře také zimní prohlídkovou trasu. Na Hluboké se
tak návštěvníci podívají do devíti místností.
http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=
show&id=10814
Svíčková jako symbol české kuchyně
aneb Comeback české gastronomie
Na letošním ročníku festivalu TOURFILM bylo představeno jídlo, které bude pro příští roky reprezentovat českou
kuchyni v rámci marketingových aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu České republiky. CzechTourism chce
společně s Asociací hotelů a restaurací (AHR) a Asociací
kuchařů a cukrářů (AKC) upozornit na existenci tradiční
české a regionální kuchyně. Nejenom svíčková bude lídrem reklamních aktivit propagátorů naší země v zahraničí,
přidá se k ní početná řada krajových a regionálních specialit, které postupně obohatí jídelníčky mnoha stravovacích zařízení Česka.
Tradiční lahůdkářství otevřeno
Kam jít v Praze na dobrý chlebíček? Mnoho pražských
lahůdkářství bohužel v minulosti zmizelo. Úvodní otázka
je proto na místě. Když Pražan dostane chuť na něco malého a dobrého a netouží po návštěvě restaurace, jenom
zkrátka po chutné maličkosti, která úspěšně zažene hlad,
hodil by se nejlépe salát nebo chlebíček. Nalézt podnik,
který by nabídl opravdu chutný, připravený z čerstvých
surovin a neoschlý z předešlého dne, ale nebylo tak jednoduché.
Starší než republika
To se teď ovšem mění, protože 14. října 2008 bylo po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřeno Lahůdkářství
Jan Paukert na Národní třídě. Je dokonce o dva roky starší
než Československo, založili ho totiž už roku 1916 manželé Jan a Štěpánka Paukertových. Perličkou je, že právě Jan
Paukert starší byl „vynálezcem“ tradiční české speciality –
chlebíčku. Velké lahůdkářství se během první republiky
rychle stalo symbolem kvality a čerstvosti. K dostání tam
byly nejrůznější delikatesy pocházející z celého světa, podnik se mohl chlubit i tím, že se řadil mezi tři nejslavnější
lahůdkářské domy v Evropě. Kdyby ještě žily, mohli by to
Praha se bude prezentovat
na ruzyňském letišti
Praha se bude po dobu českého předsednictví v EU prezentovat na ruzyňském letišti. Vítězný návrh prezentace
zachycuje Prahu jako přátelskou moderní metropoli, která
zachovává unikátní kulturní dědictví a zároveň poskytuje
komfortní a kvalitní služby svým návštěvníkům.
http://bulletin.czechtourism.cz/index.php?action=
show&id=10817
Za redakci INFO-bulletinu:
Mgr. Markéta Chaloupková, manager mediálního
oddělení
tel.: +420 221 580 445
e-mail: [email protected]
Jitka Rytířová, DiS., správa webu CzechTourism
tel.: +420 221 580 620
e-mail: [email protected]
dozajista potvrdit i známé osobnosti tehdejší doby, například Ema Destinnová, Václav Talich, Vlasta Burian, Hugo
Haas, Zdeněk Štěpánek, Lída Baarová, Nataša Gollová,
Jaroslav Seifert, Jan Werich nebo Jiří Voskovec. Vybrané
lahůdky firma dodávala i do rodiny Masaryků. Úspěšnou
tradici bohužel zpřetrhala druhá světová válka a znárodnění v roce 1952. V myslích Pražanů ale podnik přetrval,
ačkoli už podnik nenesl rodinné jméno Paukertů, dál rádi
říkali, že jdou k „Paukertům“. Janu Paukertovi, synovi zakladatelů, je dnes už devadesát let. Co udělal jako první po
restituci v roce 1991? Z pilíře domu nechal vykopat sbírku
vzácných koňaků z 19. století, kterou zde s otcem ukryli
v roce 1938 před nacisty.
Sortiment bude bohatý
A jaký bude lahůdkářství nabízet sortiment? Kromě tradičních českých chlebíčků, salátů, sýrů a uzenin také
francouzské a italské sýry, španělské a italské lahůdkové
uzeniny a šunky, nejkvalitnější olivy a olivové oleje, balzamikové octy, kaviár a další delikatesy. Novinkou se stanou cukrářské a čokoládové pochoutky vlastní výroby. Ve
všední dny si tam můžete zajít i pro něco teplého.
Podnik vždy nabízel široký sortiment vín, zákazníci si
proto i nyní budou moci vybrat z několika set těch nejlep-
91
oznámení
ších moravských, francouzských, italských, španělských,
německých či rakouských. Rekonstrukci provedla společnost Le terroir groupe, s. r. o., která v Praze vlastní restaurant Le terroir.
HS
V Brně bylo otevřeno Muzeum exilu
V jihomoravské metropoli bylo tuto sobotu otevřeno Muzeum českého a slovenského exilu 20. století. Soustřeďuje
mimo jiné doklady z uprchlických táborů včetně dobové
korespondence a fotografií, zvukové i obrazové záznamy,
dobové publikace, pozůstalosti po exulantech, kroniky či
uniformy a prapory. Během několikaletého badatelského
výzkumu vznikly také desítky videorozhovorů s představiteli českého a slovenského exilu po celém světě, které
zaznamenal ředitel muzea Jan Kratochvil. Podle něj by
se jeho návštěvníky měli stát hlavně studenti, a to nejen
z Česka, ale přinejmenším ještě ze Slovenska. Otevření
muzea se zúčastnil i premiér Mirek Topolánek. Prohlásil,
že Česko se chová ke své emigraci dlouhodobě hanebně
a do českého chování se stále vrací předsudky vůči emigrantům z hluboké minulosti. Podle něj se Čechům stále nedaří najít celonárodní shodu mezi těmi, kteří zůstali
v Česku, a těmi, kteří odešli.
NOVINKY Z ČESKÝCH DRAH
České dráhy mění od prosince ceny jízdného
Od 14. prosince 2008 cena každé jízdenky za obyčejné
jízdné jednotně naroste o 2 Kč. Obdobně se mění i cena
ostatních nabídek, které se z obyčejného jízdného počítají.
Nový bonusový program je připraven pro ty, kteří nakupují mimo pokladny nebo platí bezhotovostně. Jízdenky
z automatů i přes internet budou zvýhodněny.
Der Preis der „Karta In-zákazník“ wird von 600 Kč auf
990 Kč erhöht (3 Jahre gültig). Die „karta In-Junior“ für
Jugendliche bis 26 Jahre wird leider abgeschafft, wer diese
jedoch vor dem 14. 12. 08 erwirbt, kann weiterhin wahlweise 1, 2 oder 3 Jahre zum Halbpreis fahren. Als Ersatz
bieten die ČD eine stark ermäßigte „karta In-zákazník“ für
Jugendliche an: 330 Kč/3 Jahre, allerdings nur mit 25 %
Erm. für Bahnreisen in Tschechien!
In-Senior 600 Kč (alt) auf 990 Kč
Kilometrická banka 1 800 Kč (alt) auf 2 000 Kč
Geringfügige Preiserhöhungen bei: ČD Net, REGIONet, SONE+, eLiška
Obyčejné jízdné + 2 Kč/km
Bonus von 3 % bei bargeldloser Zahlung (Schalter, Internet, Fahrkartenautomat)
Ein besonderes Anliegen – speziell in Hinsicht auf
Schüler- und Studentengruppen – ist es mir über das neue
deutschsprachige „Callcenter“ unter folgender Nummer
+420-840-112-113 zu informieren. Per Telefon kann man
ein „TeleTiket“ (sic!) ohne Bearbeitungsgebühren mit Kreditkarte kaufen und bezahlen. Die Fahrkarte wird dann als
PDF per Mail zugestellt. Erhältlich sind: Fahrkarten zum
Normalfahrpreis (tschechisches Binnenpreisniveau!) innerhalb Tschechiens für alle Fernverkehrszüge und SuperCity-Fahrkarten nach Bratislava. Weiters Fahrkarten für Gruppen bis zu 30 Personen (- 50 inkl. Gratisreservierung)
Fahrkarten für Inhaber aller ČD-Kundenkarte In-karta.
Alle „TeleTikets“ enthalten %, bereits eine kostenlose Sitzplatzreservierung und es besteht eine Zugbindung! D. h.
die Fahrkarten gelten nur in den reservierten Zügen. Buchungsschluß ist 2 Std. vor Abfahrt des Zuges. Bei Gruppen empfehle ich die Buchung einige Tage vorher.
Empfehlungen bis einschl. 13. 12. 08:
1. Die neue Kilometrická banka ist erst ab 435 km günstiger als „zákaznické jízdné“ (karta Z). Es lohnt sich also
genauer nachzurechnen, ob nicht eine „karta In-zákazník“
zum alten Preis (600,-) geeigneter ist als eine neue Kilo-
92
metrická banka. Jedenfalls ist die Kilometrická banka noch
zum alten Preis bis 13. 12. 08 erhältlich und kann auch
beim Kauf um bis zu 2 Monate vordatiert werden (erster
Gültigkeitstag ist dann max. der 12. 02. 09).
2. Wer noch keine In-Karta oder „karta In-Junior“ hat,
kann diese noch zum alten Preis vor Ort oder auch online
per Kreditkarte kaufen.
Siehe: https://eshop.cd.cz/requestik_intro.aspx?lang=
C bzw. in englischer Sprache.
PETR JER POPOV
Novinky jízdního řádu 2009 v ČR
Nedávno proběhla na pražském hlavním nádraží tisková
konference Českých drah k jízdnímu řádu 2009, platnému
od 14. prosince tohoto roku do 12. 12. 2009. Přinášíme
přehled nejdůležitějších novinek a změn.
Delší trasy, o něco méně spojů
České dráhy budou v době platnosti nového jízdního
řádu denně vypravovat průměrně 7 187 spojů, což oproti
současným skoro osmi tisícům představuje mírný pokles.
Objem dopravních výkonů ovšem vzroste až o 3,6 %,
a to zejména díky prodloužení některých spojů a dalšímu
posílení dálkové dopravy. Celkem na české koleje podle
nového grafikonu vyjede 18 vlaků pod obchodní značkou SuperCity, 54 spojů kategorie EuroCity, 11 InterCity,
12 expresů a 7 nočních spojů kategorie EuroNight. Naopak regionální doprava se dočká mírné redukce v rozsahu
asi 1,1 %, pod niž se podepisuje především rušení některých kratších výkonů. Obecně tak oslabí zejména klasické
lokálky provozované motorovými vozy řady 810 s trasou
do 15 km.
Dálková doprava: více vlaků vyšších kategorií
a prodloužení tras
V mezistátní dálkové dopravě nedojde k zásadním změnám, ale spíše k optimalizacím, jež by cestujícím měly
přinést rychlejší a pohodlnější spojení vnitrozemských
velkých měst. Nejzásadnější změnou je prodloužení trasy
vlaků EuroCity z Německa až do Brna, díky čemuž moravská metropole nově získá spojení s Prahou vlaky vyšších
kategorií v hodinovém taktu. Vlak EC 176 Alois Negrelli
do Hamburku bude z Brna vyjíždět již v 5:41 a do Prahy-Holešovic dorazí v 8:29. V opačném směru zase obratový
EC 179 nabídne pozdní večerní spojení z Prahy v 21:30
a do Brna dorazí čtvrt hodiny po půlnoci. Spojení obou
Noční spoje: návrat Metropolu a první
EuroNight do Košic
Novinku máme i v přepravě na Slovensko. Po letech tradičního vedení vlaků se objevuje i zde spoj Euronight
424/425 Slovakia. Jeho časová poloha ho bohužel činí poněkud neatraktivním například pro cesty do Tater (příjezd
již v 5:37) nebo do Pardubic (příjezd 5:20), v případě ces-
Railjet – rakouská vysokorychlostní éra začíná
Francouzi mají TGV, Španělé AVE, v Německu se prohání ICE – a Rakousko, země snů nejednoho železničního
nadšence, nemohlo zůstat pozadu. Když před dvěma lety
místní státní dopravce ÖBB odkoupil od svého německého protějšku tři soupravy ICE-T řady 411, už tehdy se
vědělo, že flotila vysokorychlostních jednotek nebude pro
budoucnost železniční dopravy v zemi pod Alpami to pravé. Symbolem drážní revoluce v Rakousku se stal Railjet
– projekt zastřešený Siemensem, který do značné míry
naváže na impozantní počty lokomotiv Taurus a jehož vý-
ty ze Slovenska. Ten poveze rovnou dva autovozy – do
Popradu i Košic a jeho souprava by měla posunout nechvalně známou noční relaci na novou kvalitativní úroveň.
Výrazně byl redukován počet zastávek – například mezi
Žilinou a Olomoucí vlak nestojí vůbec. Ostatní noční vlaky
na východ Slovenska zůstávají zachovány víceméně v současné podobě, včetně posilového R 446/447 Vihorlat.
Na české území se po několika letech vrací noční spojení Budapešti, Bratislavy, Vídně a Berlína vlakem EN 476/
477 Metropol, který poveze autovůz z Vídně do stanice
Berlin-Wannsee.
Hned dvě varianty budou nabízeny k cestě do švýcarského Zürichu, obě ovšem s výraznou zajížďkou: jedna
zůstává tradičně vlakem R 206/207 Matthias Braun s přepojením v Salzburgu na EN Wiener Walzer, kam pojede
nově s lůžkovým vozem do Záhřebu namísto Benátek; druhá vzniká prodloužením někdejšího CNL Semper Dresden
– Basel – Zürich z Drážďan do Prahy pod novým jménem
EN 459 Canopus. Z Prahy pojede spojený s EN 456/457
Phoenix do Amsterdamu. Ke škodě je, že obě spojení do
Zürichu mají v obou směrech podobné časy odjezdu a příjezdu a tak si spíše konkurují, než aby se doplňovaly.
oznámení
měst posílí i nový spoj EuroCity do Bratislavy – EC 274/5
Slovan, který oproti dnešnímu rychlíku se stejným názvem
pojede přes Pardubice, EC 276/7 František Křižík, i nový
pár přímých vlaků EC 344/5 Avala do Bělehradu, jenž
v sezóně poveze i kurzové vozy do balkánských destinací.
Do Brna bude rovněž prodloužena trasa EC 379 Carl Maria von Weber ze severoněmeckého letoviska Binz. Pouhý
rok po svém zavedení jsou tak nahrazeny brněnské expresy a celodenní hodinový interval dálkových vlaků narušují
pouze tři povinně místenkové spoje SC Pendolino, které
nejspíš ve snaze aspoň někoho donutit k jejich použití nejedou navíc, ale přibližně v polohách systémových hodinových spojů.
České dráhy jako jeden z hlavních kladů nového GVD
uvádějí i zlepšení pro cestující do rakouské metropole. Počet přímých vlaků mezi Prahou a Vídní se zvyšuje z 12 na
16, z toho čtyři vlaky SuperCity, které nově umožní jednodenní návštěvu Vídně výhradně s použitím pendolina.
Počet spojů z Brna zůstává beze změny, pouze tři páry
pravidelných rychlíků budou nahrazeny vlaky EC 70/71
Gustav Mahler, EC 72/73 Franz Schubert, EC 74/75 Zdeněk Fibich a EC 76/77 Gustav Klimt.
Prvním ranním spojením z českého hlavního města do
Vídně se nově stává povinně místenkový SC 15 Smetana
(odjezd 5:57), posledním z Rakouska do Prahy pak EC 70
v 18:58.
Po několika letech beze změny skončí v GVD 2008/
2009 přímé spojení Prahy a Lublaně. Známý Jože Plečnik
bude přeřazen do kategorie EuroCity a jeho cílovou stanicí se stane Salzburg Hbf. Důvodem změny trasy z Lince jsou zejména rozsáhlé stavební práce v Rakousku, jež
negativně ovlivňovaly jízdní doby. Pro cestu do Lublaně
jej však lze využít i nadále: ze Salcburku navazuje vlak
ÖBB-EC 113 ve směru Villach, Ljubljana a Zagreb gl. kol.
Jízdní doba této kombinace, i s 25 minutami na přestup, je
přitom o 5 minut kratší než dosud. Při cestách do Grazu,
jedné z hlavních destinací dnešního Ex 101, bude možné
použít některý spoje ve směru Wien Südbf., odkud již navazují přímé spoje do Grazu. Souprava Jože Plečnika i nadále poveze posilové vozy Praha – České Budějovice, díky
čemuž zůstane zachován ostrý kontrast vozidel v rámci
jediného vlaku.
Letohrad – Lichkov
Pro někoho deštivá středa, pro někoho nudný den a pro
někoho jen den plný práce. Ale pro železniční veřejnost
i pro obyvatele Letohradska to bude datum, kdy byla do
provozu slavnostně předána zrekonstruovaná trať 021,
na níž v uplynulých čtrnácti měsících probíhaly nepřetržité výluky. Rok a půl bez provozu je ale minulostí, od teď
bude úsek Letohrad – Lichkov patřit elektrickým lokomotivám a o poznání silnějšímu provozu. Jako první se na
zrekonstruovaný úsek s cestujícími vydala muzejní lokomotiva 180.001 DKV Česká Třebová se zvláštním vlakem
Sp33365/33366 z Letohradu do Lichkova a zpět. Soupravu tvořily dva vozy řady Bt a jeden salónní vůz ČD.
V Lichkově nescházelo nic, co by u správného otevření
trati mělo být. Slavnostní přestřižení pásky, mnoho děkovných řečí i křest šampaňským, ale nejen jím. Na východní
Čechy se totiž snášel po celý den silný déšť a ledový vítr,
který nakonec zúčastněné rychle nahnal opět do vytopené soupravy. A teď už bude trať patřit zase rutinnímu provozu.
Stavební práce začaly v srpnu 2007, jejich úplné dokončení se ale očekává až příští rok v červnu. Tou dobou
už budou po trati jezdit náklady do Polska i pravidelné
rychlíky z Prahy a Hradce do polské Vratislavi. Plný provoz na trati začne od změny jízdního řádu 14. prosince.
Celkové náklady dosáhly 1,54 miliardy korun.
sledkem bude vozidlo spojující výhody ucelené jednotky
s praktičností klasické soupravy. Od investice za 816 milionů eur si ÖBB slibují hodně – a kdo Railjet viděl zevnitř, musí souhlasit, že očekávání nejsou nikterak přehnaná.
Railjet mezi ostatními exponáty v Berlíně nezaujal ani
tak svým nátěrem, který bez přímého násvitu poněkud zapadá, ale hlavně svou koncepcí. Jedná se o soupravu vozů
typu push/pull s mírně faceliftovanou lokomotivou Taurus
na jedné straně, a křížencem ve formě řídícího vozu 1. třídy na straně druhé. Ladění do „býčího“ designového stylu
se opravdu povedlo a celá souprava působí konzistentním
93
oznámení
dojmem, který navíc v tom správném světle skutečně budí
respekt. Pokud jde o úpravy lokomotivy samotné, přibyly
hlavně boční kryty prostoru mezi podvozky, čímž se hnací
vozidlo vzhledově přibližuje zbytku soupravy, ale zároveň
se nepochybně vzdálí nejednomu ortodoxnímu milovníkovi této řady. Velkou výhodou je rozhodně vizuální
orientace pro cestující – označení jednotlivých tříd nelze
přehlédnout, elektronické transparenty pak doplní další
potřebné informace.
Právě rozdělení tříd je přitom hlavní novinkou – v sedmi vozech s celkovou kapacitou 408 míst ke klasické
druhé (economy) a první (business) třídě ÖBB nově
nabídnou i třídu prémiovou se 16 luxusními sedadly. Ty
jsou umístěny v samostatných oddílech po třech a beze
všeho se vyrovnají úrovni business class u nejedné aerolinky. Subjektivní dojem z Railjetu je ale takový, že rozdíly
mezi jednotlivými třídami jsou doslova propastné: zatím-
co Premium Class jasně převyšuje vše, co lze běžně na
evropských kolejích v pravidelném provozu potkat, Business třída působí standardním dojmem „velkoprostorové
jedničky“ a při usednutí do Economy se člověk jen těžko
ubrání jistému zklamání. To je přitom zcela neopodstatněné – sedačky vůbec nejsou nepohodlné, elektrické zásuvky
a stolky jsou samozřejmostí, informační systém s LCD panely je výtečný. Pouze kontrast tříd a první vizuální dojem
poněkud zarazí. „Kvalitativní schod“ je obzvlášť patrný
v porovnání s pendolinem ČD, kde se 1. a 2. třída až na
detaily prakticky neliší. I když zůstává otázkou, zda 2. třída
Railjetu bude pro cestující současných vlaků EC výrazným
krokem vpřed, v celkovém pohledu je nasazení Railjetů do
provozu skokem přímo mílovým a v našich končinách můžeme jedině litovat, že nás tato vozidla minou. Na rozdíl
od Maďarska, Slovinska či Chorvatska...
Info: Ing. Jiří Zajíček
GLOSA MILOŠE ONDRÁŠKA: NAŠE OSMIČKY
„Zlomové osmičky“ dvacátého století v novodobých českých dějinách jsou dostatečně známé. Konec roku mi nabízí
k zamyšlení méně známé letopočty. Nemám na mysli oslavy deset let republiky (1928), úspěch na světové výstavě
v Bruselu (1958), cestu prvního čsl. kosmonauta do vesmíru (1978), nebo první úředně povolenou demonstraci
opozice proti totalitnímu režimu (1988).
O rozvoj duchovní kultury a vědění v českých zemích
se nehynoucím způsobem zasloužil císař Karel IV., v roce
1348 vydal jako král český zakládající listinu vysokého učení
pražského. Touto listinou byly univerzitě propůjčeny všechny svobody zajišťující uznání tehdejšího světa. Univerzita
Karlova, jak se dnes nazývá, byla v Evropě z prvních a dodnes se vyznačuje světovou úrovní pedagogickou i vědeckou.
Za představitele vysoké předbělohorské vzdělanosti se
označuje Kryštof Harant z Polžic, zprvu katolík, který se přidal k církvi podobojí. V roce 1598 vykonal cestu do východních zemí a Jeruzaléma, cestu popsal ve spise vydaném tiskem v roce 1608, zemřel na popravišti na Staroměstském
náměstí po porážce na Bílé hoře s dalšími 26 českými pány
za účast v povstání. Tři roky před těmito popravami, roku
1618, došlo v pražském Karolinu k osudnému sjezdu strany podobojí, české stavovské povstání začalo tím, když
ozbrojení stavové vnikli do královské kanceláře v druhém
poschodí pražského Hradu, obvinili tam zejména dva místodržící Jaroslava z Martinic a Viléma Slavatu za rušitele
Majestátu a vyhodili je oknem i s písařem Fabriciem. Všichni tři zůstali naživu, ale i tak tento čin nepozbyl revolučního
rázu. Defenestraci vidíme jako úvod ke státnímu převratu,
boj mezi českými stavy (panským, rytířským a měšťanským)
a habsburským králem Matyášem.
V roce 1648 švédské pluky přitáhly ku Praze, zmocnily se Hradu a z hradních sbírek bylo odvezeno do Švédska
mnoho vzácných věcí včetně strahovské knihovny. I když
byl v tomto roce podepsán tzv. Vestfálský mír s Francouzi
a Švédy, nebyly české země zbaveny válečných útrap. Švédové také dobyli Olomouc a potom se dostali až k Brnu.
Obléhali jej po 16 týdnů a jak kronika praví, švédský generál rozhodl, když do 12 hodin v poledne 15. srpna neobsadí
hrad Špilberk a kapitulu na Petrově, odtáhnou. Boj se vyvíjel
94
pro Brňany kriticky, kostelník na Petrově poledne vyzváněl
v jedenáct hodin, aby Švédy zmátl, podařilo se a vojsko dostalo příkaz k odchodu. Některá brněnská předměstí byla
ale poničena. V roce 1988 vyšla velmi zajímavá a farářem
kostela v Brně Zábrdovicích dobře napsaná a fotografiemi
doprovázená publikace Brněnské kostely. Během mého
pobytu v Brně v roce 1998 jsem pana faráře vyhledal, poutavě vyprávěl o svém badatelském zájmu. Zmínil se, že má
rozepsaný dopis švédskému králi. Neodolal jsem, abych se
nezeptal, co pana faráře k tomu vede. „Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Zábrdovicích patří k nestarším v Brně, založili jej premonstráti roku 1208,“ začal. Dozvěděl jsem se
o mnoha opatech, o poškození kostela husity a jak byl v přilehlém klášteře zřízen pivovar. Kostel byl přestavěn v barokním slohu a krásně vyzdoben, jak jej vidíme dnes. Švédové
tam při obléhání Brna pobořili přilehlý klášter, do kostela
se ale nedostali, při pokusu do něj vniknout vážně poškodili
velká vrata. Pan farář v šedesátých letech požádal tehdejší
Církevní úřad o podporu, aby se mohla nahradit Švédy poškozená vrata, což bylo schváleno, ale s podmínkou, že tato
zbolševizovaná instituce sama určí výtvarníka a výrobce.
Pan farář s výrobcem souhlasil, nikoliv ale s výtvarníkem,
který předtím vyvedl olomoucký orloj v odborářském stylu. Vchod do chrámu měl nést motivy křesťanství, a nikoliv
socialistického budování, jak režim výtvarníkovi nadiktoval. Takže z projektu sešlo a po roce 1989 již Církevní úřad
neexistoval, toho ovšem nikdo nelitoval, ale sbírka mezi farníky na tento projekt nestačila. Takže pan farář žádal švédského krále, aby pořízení nových vrat Švédsko podpořilo,
když ta původní švédští žoldnéři téměř před čtyřmi sty lety
hrubě poškodili.
V březnu 1848 vzplanulo v Praze revoluční hnutí podnícené zřízením republikánského zřízení ve Francii, v červnu
proběhl na Žofíně Slovanský sjezd, na kterém P. J. Šafařík
prohlásil, že Češi nechtějí nic jiného než spravedlnost, o sto
let později k takovému výroku nikdo neměl odvahu. V roce
1848 došlo k nastolení absolutismu, setřesenému v roce
1918 a krutovláda v socialistickém brnění nastala v roce
1948. Ani rok 1968 ji nenaleptal, museli jsme čekat více než
dalších dvacet let.
Dr. Miloš Ondrášek, Melbourne, Austrálie, 2008

Podobné dokumenty