Jak drahé je "zadarmo"

Komentáře

Transkript

Jak drahé je "zadarmo"
Od nápadu k realizaci
Michal Hrabí
@michalhrabi
Author: InsideOut Teddy Bears
Agenda
Příležitosti kolem nás
Cost-benefit analýza
Realizace
Obhajoba
Worshop
Příležitosti kolem nás
Podnikatelské možnosti
story
Michal Hrabí
Help
to create
companies
that
Change the
Nových záměrů
funguje
Většina selže
Vytváří něco, co nikdo nechce
Pochopit problém
Zákazník vs. Uživatel vs. Objednatel
Cost-benefit analýza
Vyhodnocení proveditelnosti a ziskovosti
• Popsání podstaty projektu (z technického, marketingového a organizačního
hlediska)
• Vytvoření finančního plánu projektu z pohledu investora
• Vydefinování beneficientů, tedy subjektů, na které má realizace projektu vliv
• Popsání variant projektu:
• Nulové varianty – znamená stav bez realizace projektu
• Investiční variantu (či varianty) – projekt bude realizován
• Definování maxima všech přínosů a újem v celém životním cyklu investice, jejich
rozdělení na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné
• Převedení kvantifikovatelných přínosů a újem na hotovostní toky
• Stanovení diskontní sazby a spočtení kriteriálních ukazatelů
• Interpretace výsledků, rozhodnutí, zda je investice přijatelná
Realizace
Návrhem práce nekončí
Bez práce nejsou koláče
10 000
40h/týden, 5 let
Author: Agile Mindstorm
Pivot
Obhájení zakázky
Umění "prodat" vlastní práci i sebe sama
Nejdůležitější
Zákazník
Problém
Řešení
Motivace objednatele
Skutečný problém
Zapamatovatelný příběh
Varianty (substituty)
Čísla
Profesionalita
Bullshit radar
Srozumitelnost
Příměr
Grandma’s test
Best practices
Team
Fokus a trpělivost
Nejdůležitější
Zákazník
Problém
Řešení
Motivace objednatele
Michal Hrabí
Blog: www.michalhrabi.com
[email protected]
@michalhrabi

Podobné dokumenty

Tomáš Čása

Tomáš Čása • Privátní vlastníci jsou zároveň aktivní v managementu • Neradi se vzdávají části vlastnictví při hledání zdrojů • Kapitálová struktura neoptimální z hlediska použití bankovního financování • Fina...

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner from LÑêflãL= z; od in LfåL= v near Låf]L= blízko; nedaleko join LÇwlfåL= připojit se k; přidat se k He's from … LÜáWò=ÑêlãL= (On) je z … L~fã=ÑêlãL= Já jsem z … I'm from … She's from … LpáWò=ÑêlãL...

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary čistič(ka); uklízeč(ka) společnost počítač dělat (do the ~) dělat domácí práce pozdě dělat si starosti řídit (auto); jet (v autě apod.) DVD časně; brzy jíst vyměnit; směnit co za co zážitek květ; k...

Více

Inside Out Elementary

Inside Out Elementary Lä f î L b y d l e t; ž í t Lä ¾ î L m i l o v at; m í t r á d Lã ôå L m u ž ; č lo v ě k s Lã ôê f íä =ë íÉ f í] ë L s tav ( n ap ř . ž e n atý ) Lã ôê f Ç L ž e n atý ; v d an á Lã É f Ä á W L m ...

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate získat práci dostat nové boty uzdravit se setmít se oteplit se, ohřát se dorazit domů dorazit dorazit do práce převléci se obléknout se oženit se; vdát se (~ with) vycházet dobře s sejít se; dát se...

Více

Emun_partners_Petr_Laštovka_1část

Emun_partners_Petr_Laštovka_1část charitativní projekty, které trustee předá 4 určeným nadacím během následujících 10 let. b) Peníze a ostatní majetek přenechá ve prospěch své ženy a dětí. 2. Nástupnictví v Berkshire Hathaway: a) P...

Více