Mattoni by Dopitová - Galerie hlavního města Prahy

Komentáře

Transkript

Mattoni by Dopitová - Galerie hlavního města Prahy
U pražského letiště přistála orlice – nová plastika Mileny Dopitové
Praha, 8. října 2015
Nová plastika Mileny Dopitové s názvem „Mattoni by Dopitová – Na všechny světové
strany“ u sjezdu na Letiště Václava Havla Praha dočasně zaplní prázdné místo po
plastice „Vzlet II“ Valeriana Karouška a Jiřího Nováka, která prochází restaurováním
pod taktovkou Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Na odbornou opravu
uměleckého díla přispějí Karlovarské minerální vody (KMV), díky nimž vznikla také
plastika Mileny Dopitové.
Od roku 1972 byla nedílnou součástí sjezdu k pražskému leteckému přístavu osm metrů
vysoká plastika „Vzlet II“ prohlášená za kulturní památku. Společné dílo sochařů
Valeriana Karouška a Jiřího Nováka dokončil právě druhý jmenovaný kvůli Karouškově
tragické smrti roku 1970 při horolezecké výpravě na peruánskou horu Huascarán.
Po 41 letech musel být Karouškův objekt pro svůj havarijní stav demontován a odvezen
do depozitáře GHMP. V současné době za přispění společnosti KMV probíhá
restaurování díla tak, aby se plastika „Vzlet II“ mohla vrátit na své původní místo.
„Oprava plastiky byla na základě výběrového řízení svěřena přednímu českému
restaurátorovi Andreji Šumberovi, který provede rekonstrukci pláště v původním
materiálu a původními technologiemi. Zároveň bylo nově navrženo řešení, které
umožní odvádění kondenzované vody z vnitřních prostor sochy,“ říká Magdaléna
Juříková, ředitelka GHMP. Zrestaurované dílo bude GHMP předáno do konce roku
2016.
Ze vzájemné spolupráce GHMP s KMV vznikl nápad na vytvoření uměleckého díla,
které plastiku „Vzlet II“ nahradí po dobu jejího restaurování. „Dlouhodobě
podporujeme českou kulturu, umění a české umělce. Společně s GHMP jsme oslovili tři
vybrané umělce, z jejichž návrhů zvolila výběrová komise složená ze zástupců GHMP
a společnosti KMV vítězný návrh autorky Mileny Dopitové,“ popisuje vznik nového díla
Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti KMV.
„Minerální voda Mattoni patří k nejznámějším českým značkám. Majestátní symbol orla
rozpíná na lahvi Mattoni křídla už více než 140 let. Objekt ‚Na všechny světové strany‘
připomíná existenci a úspěchy těchto minerálních vod nejen v čase minulém,
současném, ale předznamenává pokračování této tradice i v čase budoucím,“
popisuje ideový vznik díla autorka Milena Dopitová.
„Sestava tří částí objektu připomíná vřídlo pramene nebo architekturu například kaple,
brány apod. Celková kompozice rozvíjí a akcentuje vícepohledovost objektu. Hlavy
1
orlů dominantně charakterizují sílu, odvahu a jistotu v dosažení následných cílů,“
dodává Dopitová.
Značka Mattoni Karlovarských minerálních vod je tradičním partnerem umělců
a uměleckých akcí. Například byla generálním partnerem výstav moderního umění
PragueBiennale či pořádala projekt Mattoni Water Colours, který představil české
i světové výtvarné umění.
Informace o plastice „Mattoni by Dopitová – Na všechny světové strany“ Mileny Dopitové
Dílo se sestává ze tří na sebe umístěných, vzájemně se protínajících siluet orla železné konstrukce z jäcklů
s vnějším plechovým pláštěm. Každá je provedená v jiném odstínu červené. Rozměr je v půdorysu 10 m x
9 m a výška je 7,6 m.
Informace o Mileně Dopitové
Objektovou tvorbou se zabývá téměř dvacet let od dob studia na Akademii výtvarných umění v Praze,
kde v současné době vede Intermediální atelier I se zaměřením na prostorovou tvorbu. Účastnila se řady
výstav u nás i v zahraničí. Z poslední doby uveďme příklad realizace objektu “Darovanému městu”, který
byl součástí projektu Sochy ve veřejném prostoru města Brna a následně byl vystaven na samostatné
výstavě v Městské knihovně GHMP v Praze.
Více informací o autorce na jejím webu: http://www.milenadopitova.cz/
O Galerii hlavního města Prahy
Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena
1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a spravovat
české umění 19., 20. a 21. století. V současné době má GHMP ve správě osm objektů: Dům U Kamenného
zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Městská knihovna – 2. patro, Colloredo-Mansfeldský palác, Dům fotografie,
Bílkova vila, Zámek Troja a Dům Františka Bílka v Chýnově.
Další informace na webu: http://www.ghmp.cz/
O Karlovarských minerálních vodách
Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední
Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia.
Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu
získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny
Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa a vlastní zahraniční značky
minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců
k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se významně podílí na
kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené
s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje
firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské
odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN.
Další informace na webu: http://www.kmv.cz/
2
Kontakty pro média
Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: [email protected]
Michaela Vrchotová, PR manager GHMP
Telefon: (+420) 725 818 721
E-mail: [email protected]
3

Podobné dokumenty

Skupina Karlovarských minerálních vod ve vynikajícím roce 2015

Skupina Karlovarských minerálních vod ve vynikajícím roce 2015 Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podob...

Více

TZ_200_Vlak z Kyselky FINAL - Karlovarské minerální vody

TZ_200_Vlak z Kyselky FINAL - Karlovarské minerální vody Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Vedle tradiční minerální vody Mattoni jsou výrobci pramenité vody Aquila a minerální vody M...

Více

Tisková zpráva ve formátu PDF

Tisková zpráva ve formátu PDF Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podob...

Více