Instalační kanály a šachty 290.20

Komentáře

Transkript

Instalační kanály a šachty 290.20
EI 15/E 120
až
EI 120/E 240
Instalační kanály a šachty
Te c h n i c k é
20
1
2
3
4
28
5
2
6
7
8
20
9
10
11
12
13
14
1
30
22
15
16
17
18
11
19
20
28
21
22
23
23
24
25
1
26
27
25
2
d
28
18
29
1
30
2
20
4
20
h
11
290.20
ú d a j e
deska PROMATECT®-200 nebo PROMATECT®-LS, viz dimenzační tabulka
přířez PROMATECT®, b = 100 mm, d = 15 mm
přířez PROMATECT®, b ≥ 70 mm, d ≥ 20 mm
přířez PROMATECT® (u odnímatelného krytu), b = 25 mm, d = 20 mm
přířez PROMATECT®, b ≥ 50 mm, d ≥ 20 mm
přířez PROMATECT®, b = 80mm, d = podle potřeby
přířez PROMATECT®, b ≥ 100 mm, d ≥ 20 mm
přířez PROMATECT®, b = 50 mm, d = 15 mm
přířez PROMATECT®, b ≥ 120 mm, d ≥ 20 mm
elektrický kabel nebo svazek kabelů
kabelová lávka, žlab, rošt nebo bez
spoj kanálu
minerální vlna objemová hmotnost 80 kg/m3
tmel Promat®
požárně ochranná stěrka PROMASTOP®, typ P, tloušťka suché vrstvy 1 mm
požárně ochranný tmel PROMASEAL®-gama
požárně ochranný tmel PROMASEAL®-silikon
ocelové svorky po 100 mm nebo vruty po 200 mm; velikost svorek nebo
vrutů podle tloušťky desky spojovaných desek a druhu spojení - viz
tabulka: Připevňovací prostředky v kapitole 2 - Zpracování desek
lepidlo Promat® K 84
zavěšení, závitové tyče s kovovými rozpěrnými hmoždinkami ≥ M 8
v masivním stropu dimenze závěsů podle Důležitých pokynů
kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem ≥ M 6, popř. turbošroub, nebo
samořezný vrut (podle typu konstrukce); rozteč ≤ 400 mm
nosný profil, rozměry dle statického výpočtu
konzola
závěsová stojka
ocelový úhelník 40/40/1 mm; ze strany požárního zatížení chránit pol. 3
strop
stěna
ventilační systémy, viz detaily katalogových listů 490.6 a 490.61
montážní rám z pozinkovaného plechu s navařenými šrouby
identifikační štítek
Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK2-13-08-901-C-0.
Hodnota požární odolnosti:
EI 15/E 120 až EI 120/E 240 podle ČSN EN 13 501-2.2008-, čl. 7.5.10-Klasi-
2
fikace PO konstrukcí.
d
Zkoušení podle ČSN EN 1366-5-Instalační kanály a šachty.
18
druhu DP1.
22
b
≤ 50
2
18
25
18
1
4
15
d
≤ 1000
2
11
d
2
≤ 1250
23
Detail A.1 – příčný řez
10
11
2
23
≤ 1000
b
20
1
1
≤ 1250
Detail A.2 – příčný řez
a
det. C
d
d
A
2
•
•
•
•
•
ochrana kabelů včetně kabelových lávek, žlabů, roštů apod.
možnost dodatečného provedení
možnost provedení s volně položeným krytem
osazení větracích tvarovek
jednoduché jednovrstvé provedení s malou tloušťkou stěn a celkovou nízkou
hmotností
A
b
Třída požární odolnosti
Poznámka
ho – vodorovná poloha
Namáhání požárem
Namáhání požárem
z vnitřku (i→o) ho; ve z vnějšku (i←o) ho; ve ve – svislá poloha
PROMATECT®-200 EI 30 / E 120
E 120
tl. 15 mm
PROMATECT®-200 EI 30 / E 120
EI 15 / E 120
tl. 18 mm
PROMATECT®-200 EI 30 / E 120
EI 20 / E 120
*) v lehké konstrukci; ve
tl. 20 mm
EI 45 / E 90 *)
EI 30 / E 180 **)
**) v lehké konstrukci; ho
PROMATECT®-200 EI 60 / E 240 ***)
EI 30 / E 120
***) ve
tl. 25 mm
EI 60 / E 120 ****)
****) ho
PROMATECT®-LS EI 60 / E 240
EI 30 / E 120
tl. 30 mm
PROMATECT®-LS EI 90 / E 240
EI 30 / E 120
tl. 40 mm
PROMATECT®-LS EI 120 / E 240
EI 30 / E 120
tl. 50 mm
Výhody na první pohled
det. G
det. G
Dimenzační tabulka
Typ a tloušťka
desky
Detail A – příčný řez kabelovým kanálem
24
Kabelové kanály provedené podle tohoto katalogového listu jsou konstrukcí
• vysoká využitelná nosnost kabelových kanálů až 300 N/m2
• možnost ušetření jedné, dvou nebo i tří stran kabelového kanálu
• při osazení překrývajících přířezů dovnitř vznikne rovná plocha, vhodná pro
všechny běžné povrchové tenkovrstvé úpravy
• možnost maximální prefabrikace
241
14

Podobné dokumenty

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů. Platba Vi...

Více

základní ceník fólií

základní ceník fólií FATRAFOL P 922 - černá (TPO zemní)

Více

InNmomediální šíře a ateroskleróza

InNmomediální šíře a ateroskleróza ateroskleróza Zajímavé  a  módní  („in“;  „cool“)     Vědecké  („publikace“)     Ru#nní  („dělá  se  to“)     Přínosné  pro  běžnou  klinickou  praxi,  predikce ...

Více

Půjčovna sponkovaček SENCO

Půjčovna sponkovaček SENCO Půjčovna sponkovaček SENCO Vážení obchodní přátelé, od 1. 6. 2007 zavádíme novou službu pro montážní firmy – možnost zapůjčení sponkovaček pro snazší a rychlejší montáž konstrukcí z desek PROMATECT®...

Více

Stáhnout - CVP Galvanika sro

Stáhnout - CVP Galvanika sro nabídky. V případě, že odběratel nemá polotovary očíslovány číslem výkresu, bude dodavatelem díl očíslován pořadově v rámci odběratele. 3. Parametry dodaných dílů - polotovarů k povrchové úpravě Do...

Více

zde - Promat

zde - Promat V případě vedení potrubní pošty vede vně trubky i elektrický kabel. Tento může

Více