Řada 130-0

Transkript

Řada 130-0
Řada 130.0xx
El.trakce 3kV
2 040 kW
86 t
BóBó
_
Ufo složené z lokomotiv 130.045-8 a 130.053-2 zachycené dne 19.3.2004.Loko je připravena k odjezdu
s loženou soupravou na EPru. V pozadí je loko 130.047-4 ještě ve starém nátěru. Tehdy to bylo Ufo (47-51).
V říjnu 2009 tvořilyUfo stroje:
(45-53), (46-51), (47-54).
V srpnu 2013 tvoří Ufo stroje:
(44-50), (46-51).
1
130.0xx
El.trakce 3kV
2 040 kW
86 t
BóBó
Technická data loko.typu Škoda 79E1 dle Lo TP 70 / 75:
Technické Podmínky stanovené v roce 1975 pro loko. (ř.E479) pořadových čísel 001 až 040
Maximální rychlost …………………………….…………
Jmenovitá rychlost …………………………….…………
100 km / h
51 km / h
Převodový poměr …………………………………………
Tažné síly na háku lokomotivy Fh :
Maximální tažná síla při nulové rychlosti ………...……...
Maximální tažná síla při jmenovité rychlosti 51 km/h…...
Trvalá tažná síla při rychlosti 50 km/h ….…….. cca …...
Tažná síla při max. rychlosti 100 km/h ……….… cca …...
78 : 27
Trakční motory 4 ks typ ..……..…………… 8AL 4846 zT
Trvalý výkon na hřídelích motorů ……………… 2 040 kW
Hodinový výkon na hřídelích motorů ………… 2 340 kW
(510 kW)
Trvalý proud TM ……… 365 A
Hodinový proud TM .….. 420 A
Trvalý výkon elektrodynamické brzdy ………….
Maximální brzdná síla EDB ………………….
3 kV+600V-1000V
Počet náprav …………………………………….
Uspořádání náprav ……………………………… B´o
Brzdící váha
P – Osobní ………………………………….
G – Nákladní ………………………………..
r – Ruční …………………………………...
197kN ( 6° - proudové omezení)
177kN (38°„Ishunt“- mez adheze)
139kN (37° „hospodárný“)
50kN (42° „Vshunt“)
nemá
nemá
Napětí v troleji …………………………………..
Hmotnost lokomotivy …………………………...
Jmenovitá hmotnost na nápravu ……………...
(2,89 : 1)
4
B´o
86 t +3%-1%
21,5 t
52 t
32 t
7+7 t
84,8 t uvedeno na loko
21,2 t
50 t
36 t
Celková délka lokomotivy přes nárazníky ……… 17 210 mm
Vzdálenost mezi otočnými čepy podvozků .….… 8 170 mm
Vzdálenost mezi nápravami v podvozku ……….. 3 200 mm
Vzdálenost mezi krajními nápravami …………... 11 370 mm
Průměr hnacích kol (nových) .………………….
1 250 mm
Rozchod ………………………………………… 1 435 mm
Nejmenší poloměr projížděných oblouků
Při traťové rychlosti ………………………….. 120 m
Při rychlosti do 10 km/h ……………………...
90 m
Přechodnost
Traťová třída …………………………………
Příčné účinky na trať …………………………
C2
1
(doplněk ČD – D 2/1)
* Na vozidle 130.041, 47, 48, 52 a 54 je instalována radiostanice TRS – VS47 (44 a 50 mají pouze přípravu)
 Na vozidlech 130.41, 44, 47, 48, 50, 52 a 54 je instalován elektronický rychloměr Tramex Re1xx,
elektronický elektroměr HS-205 se zařízením pro sledování GPS pozice a provozních stavů.
 Na vozidle 130.041, 48 a 52 je instalován vlakový zabezpečovač VZ1-Mirel
2
_
130.0xx
El.trakce 3kV
2 040 kW
86 t
BóBó
_
Lokomotivy řady 130 jsou v našem provoze nasazovány především pro traťovou službu k přepravě
uhelných vlaků. Pro tento výkon však musí být spojeny dvě lokomotivy do mnohočlenu. Dvojici takto spojených
lokomotiv říkáme UFO. UFO je výhodné hlavně z hlediska trakční charakteristiky a tím že obě lokomotivy jsou
ovládány jedním strojvedoucím. UFO má jednak dostatečný trakční výkon, ale především s hmotností
přesahující 160 t jsou do značné míry eliminovány problémy s adhezí na naší velmi náročné trati.
Na některých našich lokomotivách řady 130 došlo při různých příležitostech k nahrazení již zastaralých
rychloměrů Hasler za moderní elektronický rychloměr UniControls-Tramex RE1xx s doplňkovou instalací
elektroměru HS-205 a GPS modulu.U těchto lokomotiv je možné dálkově sledovat jejich polohu, provozní stav a
spotřebu el.energie. Při hlavních opravách byly nahrazeny staré panely papírových pojistek panelem jističů, na
stanovištích bylo nahrazeno staré osvětlení zářivkami, pneumatický pohon stěračů nahradil pohon elektrický a
staré bakelitové paketové přepínače nahradily přepínače VS16. Dále byl nahrazen starý nabíjecí systém
využívající dynama a regulátor REL21-3 či EGC-01 modernějším systémem využívající již alternátory a
elektronický regulátor EGC-04. Lokomotivní akumulátor je sestaven na všech strojích z článků KPM160
s centrálním doléváním,které se velmi osvědčilo tím, že značně šetří čas při údržbě a eliminuje nepřesný odhad
proti ručnímu dolévání jednotlivých článků. Nejmoderněji vybavené lokomotivy ř.130 jsou u nás stroje čísel 41,
48 a 52. Na těchto strojích je kromě předešlého výčtu inovací ještě navíc instalován statický nabíječ, na obě
stanoviště byly dosazeny klimatizace, stará žárovková poziční světla jsou nahrazena LED osvětlením a místo
původního vlakového zabezpečovače VZ-LS2 je instalován zabezpečovač VZ1-Mirel.
Tyto lokomotivy mají odporovou regulaci trakčního výkonu. Jsou do značné míry jednoduché a jejich
spolehlivost je také poměrně vysoká, použité technologie jsou však již velmi zastaralé. Nevýhodou pak může být
podstatně vyšší spotřeba elektrické energie, která je daná způsobem regulace trakčního výkonu. Pro přepravu
loženého uhelného vlaku do EPru a prázdného zpět je „Ufem“ spotřebováno přibližně 1400 kWh. Toto množství
el. energie by lokomotivě řady 184 se stejnou zátěží stačilo na dvě takové jízdy a ještě by část zbyla pro jízdu
třetí.
3
130.0xx
El.trakce 3kV
2 040 kW
86 t
BóBó
_
Rychlost 25 až 27km/hje při rozjezdu vlakunejvhodnější pro přechod ze série na paralel. Při této rychlosti se
právě protínají křivky tažné síly 25°ser.hospodárného a 26°prvního par.na hodnotě 165 kN. Nedojde tedy k žádné výrazné
skokové změně v tažné síle.
4

Podobné dokumenty

Rozměry pojezdů trakčních vozidel ČSD přepočtené do N

Rozměry pojezdů trakčních vozidel ČSD přepočtené do N N475.1, EM488.0 N488.03 SM488.0 N488.0 TU47.0 T211.0,1 T212.0,1 T239.0 T324.0 T334.0 T419.0,1 T436.0 T435.0 T444.0,1 T457.0 T458.1 T448.0 T466.2 T466.0,1 T478.1,2,3,4 T499.0 T658.0 T698.0 T669.0,1 ...

Více

SRM-300TES/U(37)

SRM-300TES/U(37) A011-000471 A021-001340 A021-001340 A051-001212 A052-000180 A101-000170 A127-000150 A130-000800 A160-000800 A162-000110 A175-000040 A200-000270 A226-000472 A232-000360 A244-000070 A259-000000 A300-...

Více

SRM-330 ES

SRM-330 ES SPRING, METER. LEVER

Více

Funkční popis elektrických obvodů elektrické lokomotivy 47 Em řady

Funkční popis elektrických obvodů elektrické lokomotivy 47 Em řady Usměrňovač 022 je napájen z odbočky m5 hlavního transformátoru 0152 vodičem015 a přes dotek přepojovače „J – B“ 071 II. přístrojové skříně vodičem 010. Druhý vstup usměrňovače je připojen vodičem 0...

Více

TEORIE OSOBNOSTI

TEORIE OSOBNOSTI Byl Švýcar, narozen v Basileji, introvertovaný, osamělý, velmi nadaný; individualista, důkladný a pracovitý; jeho otec byl duchovním a to CGJ zajistilo pozici ve vážené společnosti. Věřil, že má ta...

Více

SikaBond

SikaBond 700 - 900 g/m2 pomocí vroubkované st rky B3 (dle sm rnic IVK) nebo 3/16" 1/8" 1/8" (konstruk ní pásy/desky, parkety atd.). 800 - 1000 g/m2 pomocí vroubkované st rky B11 (dle sm rnic IVK), AP 48 neb...

Více