duben - OVB Journal

Komentáře

Transkript

duben - OVB Journal
duben 2013
OVB Journal
Next level
Po dvaceti letech své existence je
české OVB na úplně jiné úrovni
a míří dál
LD Petr Saic
Splnil si sen vlastního zemského ředitelství,
ale usiluje o dalších úspěchy
LD Jan Hlousek
Míří vysoko a chce k tomu inspirovat
také lidi ze svého týmu
Novela zákona č. 38 míří do
parlamentu
Její případné přijetí podstatně ovlivní práci
finančních poradců
Ve hvězdné
společnosti
OVB získala řadu ocenění a zařadila se
tak mezi nejprestižnější společnosti
na českém trhu.
OVB Allfinanz, a.s. získala třikrát po sobě jako první a dosud jediná
finančně poradenská společnost nejvyšší ratingový stupeň AAA
v rámci prestižního ocenění ČEKIA Stability Award.
V roce 2012 se zařadila mezi Českých 100 Nejlepších. Posílila
tak své umístění z roku 2011, kdy byla oceněna v oborovém
žebříčku Dynamický růst. Své vedoucí postavení na trhu finančně
poradenských společností potvrdila umístěním v kategorii
Ostatní finanční instituce oborového žebříčku Czech Top 100
Nejvýznamnějších firem 2011.
www.ovb.cz
Finanční poradenství pro Evropu
editorial
Náš úspěch má mnoho tváří a jeden základ:
obchodní model OVB
Milí vedoucí pracovníci, milé spolupracovnice, milí spolupracovníci,
úspěch naší firmy má za více než čtyři
uplynulá desetiletí mnoho tváří. Mám na
mysli všechny spolupracovníky, kteří jako
podnikatelé v našem podniku OVB den
co den žijí a tvoří. Oni všichni se o úspěch
OVB zasloužili. Vy sami, milí čtenáři, jste
součástí tohoto zcela zvláštního úspěšného
společenství: za dobrých dvacet let od svého
založení se společnost OVB Česká republika
stala nadmíru úspěšnou firmou. K tomu vám
srdečně gratuluji. Jsme na vás hrdí!
Přibližně 5100 poradců na plný pracovní
úvazek, skoro 600 000 nových smluv a přibližně tři miliony klientů! To jsme my, OVB
Evropa v roce 2012. Tím se prokázalo, že jádro našeho obchodního modelu, poradenství
nad rámec jednotlivých tematických oblastí,
je pro lidi v Evropě kvalitativně nejlepší, a to
jak pro klienty, tak pro spolupracovníky.
Proč tomu tak je?
Víme, že systémy sociálního pojištění
v Evropě nebudou nadále existovat tak,
jak tomu bylo doposud. Lidé, kteří dnes
začínají pracovat, mohou očekávat čistý
důchod od státu ve výši přibližně poloviny
svého čistého výdělku. A věk pro odchod
do důchodu bude kvůli demografickému
vývoji všude stoupat, nehledě na to, co dnes
ještě občas slibují politici. Tím se zákonná
hladina důchodů dále sníží. Následkem toho
milionům obyvatel Evropy hrozí ve stáří
ve zvýšené míře chudoba, musí proto včas
jednat. Přitom jsou odkázáni na kompetentní poradenství.
Vy jako finanční poradci OVB se svými
znalostmi a dovedností poradit lidem
individuálně a v souladu s jejich potřebami
nad rámec jednotlivých otázek jste proto
žádanější než kdykoliv předtím. Dokážete
ostatní přesvědčit, proč je výhodou podílet
se na ekonomické síle této planety a ne jen
vyčkávat, co jim později nabídne stát. A dokážete to lépe nežli kterýkoliv jiný účastník
trhu. Jsme nezávislí a klientům poskytujeme
poradenství na základě jedinečného OVB
APS (Analýza/Poradenství/Servis) systému.
To nám umožňuje potřeby našich klientů velice dobře rozpoznat a postavit je do popředí.
Proto se u nás klienti tak dobře cítí. A vy
jako naši poradci s každým poskytnutým
vynikajícím poradenstvím svou pověst ještě
zlepšujete, přitom pro finančního poradce
není při získávání nových klientů a nových
spolupracovníků nic tak užitečné jako jeho
pověst.
Víme, že jsme v tak úspěšné společnosti, jakou OVB v České republice je, ještě nedosáhli
horní hranice úspěchu. Jako opravdový podnik
pro podnikatele chceme dále růst. Jednotný
OVB systém kariéry a odměňování je pro to
nejlepší a v Evropě jedinečnou základnou.
Všechny konkurenční pokusy tento špičkový
kompletní balíček přetrumfnout ztroskotaly.
Většinou žalostně. OVB není jen originální, je
také nedostižitelná.
Zůstaňte tedy v pohybu vpřed. Neustálé
získávání nových spolupracovníků a další
navyšování počtu termínů u klientů jsou
zejména na pozadí aktuálních reforem v České
republice zárukou, že každý z vás dosáhne
svůj osobní „Next level“. Myslete a jednejte
ve velkém, pak také dále porostete. Využívejte přitom také směle jedinečnou možnost
překročit hranice a dostat se tak k co nejvíce
lidem v Evropě jako ke klientům a spolupracovníkům. Společnost OVB je tak veliká
a jedinečná právě kvůli této odvaze. K tomu je
potřeba silného podnikatelského ducha. A ten
je, to vím z vlastní zkušenosti z bezpočtu rozhovorů s vámi, u spolupracovníků a vedoucích
pracovníků v OVB Česká republika obzvláště
vyvinutý. Využijte ho a vytěžte ještě více z mezinárodních příležitostí, které náš obchodní
model nabízí.
OVB je na cestě k tomu, stát se hlavním
systémovým zprostředkovatelem v Evropě. To
znamená: My, vedení koncernu v Kolíně nad
Rýnem a obchodní vedení všech společností
OVB v jednotlivých zemích, budeme pracovat
s velkým nasazením na tom, abychom pro vás
udrželi rámcové podmínky na vysoké úrovni
nebo tam, kde je to nutné, tyto podmínky
krůček po krůčku dále rozvíjeli. I zde disponujeme jasnou konkurenční výhodou a tou je
naše mezinárodnost. Ta nám nabízí příležitost rozpoznávat společné znaky a přenášet
nejlepší zkušenosti a dovednosti za hranice
jednotlivých států a využívat je ve smyslu
„one OVB“. Naše klíčová opatření se přitom
přirozeně soustředí na prodej. O tom jsem
vás osobně informoval na posledním setkání
vedoucích pracovníků.
Všichni ti, kteří v tomto roce chtějí dosáhnout svůj „Next level“, mají již dnes můj
respekt. Pokud jste si stanovili zdánlivě nedosažitelné cíle a budete se je v následujících
měsících díky velkému nasazení a s velkým
entuziasmem snažit překročit, dokážete to.
Přeji vám hodně úspěchů.
Váš
Michael Rentmeister
předseda představenstva
OVB Holding AG
3
1|13
obsah
OVB Info
6
Projekt Obchodní příležitosti
nese první ovoce, finanční
poradci OVB si rozšiřují svoji
odbornost, Analytický web se
opět proměnil k lepšímu.
14
Moje Familie, projekt OVB na
zvyšování finanční gramotnosti,
začal na základních školách,
aktuálně se už ale rozšířil i na
školy střední a vysoké.
OVB tým
OVB tým
28
60
38
70
Cesta vzhůru: spolupracovníci
povýšení za poslední půlrok.
Aplaus: poznejte naše úspěšné
finanční poradce.
48
Představuje se oblastní ředitel
Aleš Trs.
Zaostřeno na: „OVB Next Level
– Allfinanz Jednoduše lepší!“
Otázky pro: jak ovlivní téměř
mytická „osmatřicítka“
podnikání spolupracovníků?
96
Moje kariéra: v čem vidí oblastní
vedoucí ze SLD Zoubek výhody
podnikání s OVB.
18
Rok 2013 bude z hlediska rozvoje
IT řešení rokem OVB Portálu.
4
1|13
50
Den s oblastním ředitelem
Ondřejem Honkou.
OVB Journal 1/2013
Vyšlo: 11. 4. 2013 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo: MK ČR E 17468
Vydavatel: OVB Allfinanz, a. s., Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4 – Michle
Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: [email protected]
Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7
Osvit a tisk: OPTYS, spol. s r. o.
Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.
Téma
56
Zamýšlíme se nad cestou, již
české OVB Allfinanz za dvacet
let své existence urazilo. Začínali
jsme s pevnými telefony, faxy
a kancelářemi doma nebo
na vysokoškolské koleji,
dnes oslovujeme své klienty
na sociálních sítích a máme
OVB Portál.
Analýzy
66
Novela zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích zamířila
do poslanecké sněmovny
k prvnímu čtení. Bude-li přijata,
změní se dost zásadně tvář
pojišťovnictví. Zajímalo nás, co
to bude znamenat pro finanční
poradce a co si o dopadu novely
na vlastní byznys myslí vrcholní
manažeři největších pojišťoven
působících na našem trhu
a někteří spolupracovníci.
OVB V AKCI
100
Společenské a vzdělávací akce,
jimiž firma žila v posledních
šesti měsících.
Partneři
82
Podle Ing. Tomáše Matouška,
generálního ředitele Penzijní
společnosti České pojišťovny, je
druhý pilíř výhodný, jen to lidé
ještě nevědí.
84
Volksbank CZ je minulostí,
nastupuje Sberbank CZ, s novým
vlastníkem a rebrandingem
značky přichází stabilita a silné
partnerství.
85
Produkce společnosti OVB
v rámci Allianz vzrostla
meziročně o neuvěřitelných
50 %, těšíme se na letošek
a nové produkty.
86
Penzijní společnost Conseq
přináší na trh nový produkt,
penzijní program Zenit, jeho
zástupce nám podrobně vysvětlil
všechny výhody pro klienty
i finanční poradce.
88
Představujeme vám terénní
pracovníky UNIQA, kteří pro
OVB zajišťují každodenní
servis. Seznamte se s Petrem
Mejstříkem a Martinem
Růžičkou.
90
Od listopadu minulého roku
se v Kooperativa pojišťovně
stará o OVB nová Key account
manažerka Ing. Karolína
Mrázková.
91
Partnerství společností OVB
a Wüstenrot trvá už dvacet let,
hodnotí je člen představenstva
Wüstenrot stavební spořitelny
JUDr. Pavel Pektor.
ROZHOVORY
10
Nový obchodní ředitel František
Hudák hodlá pro OVB vybojovat
u partnerů ty nejlepší podmínky.
22
Životní filozofie olympionika
Petra Koukala má překvapivě
mnoho společného s etickými
principy OVB.
44
LD Petr Saic chodí v životě vždy
tou těžší cestou a ono se mu to
vyplácí.
52
LD Jan Hlousek se snaží ve
svých lidech vzbuzovat chuť
dělat změny.
62
RD Hedviku Gabrielovou
dovedla k úspěchu především
její touha po svobodě.
78
RD Ladislava Zajíce baví
pracovat s vlastním týmem, který
je nabitý energií.
92
RD Pavel Molnár si
za spolupracovníky vybírá
lidi odolné, trpělivé, vytrvalé,
otevřené novým výzvám
a možnostem.
120
RD Václav Bláha na OVB oceňuje
zejména spravedlivý, smluvně
zajištěný kariérní postup.
5
1|13
OVB info
6
1|13
TEXT: Ing. Eva Poláchová | FOTO: Shutterstock, archiv OVB
Obchodní příležitosti OVB
Budoucnost přeje připraveným
– první výsledky za rok 2012
V minulém čísle OVB Journalu jsme psali o spuštění
projektu Obchodní příležitosti, který si klade za cíl
spolupracovníkům OVB nabídnout efektivní podporu
v oblasti následné péče o klienta a využití aktuálních
tržních možností.
Z
opakujme jen, že jako první
jsme spustili tři obchodní příležitosti. První dvě se týkaly penzijní
reformy, přičemž jedna byla zaměřena právě na druhé pololetí roku
2012 a cílila na klienty, kteří neměli
dosud uzavřeno penzijní připojištění anebo vzhledem ke změnám
od 1. 1. 2013 měli svůj stávající
příspěvek na penzijní připojištění
změnit tak, aby pro ně byly státní
příspěvky na penzijní připojištění
dosažitelné.
Další obchodní příležitostí, která byla nadefinována a zpracována,
je reakce na gender pojišťoven
– tzv. UniSex. I tato příležitost
obsahovala prodejní příběh, který
v tomto případě pracoval s faktem,
že nejpozději od prosince loňského
roku se výrazně zdraží riziková
složka pojištění pro ženy.
Obě tyto akce byly prezentovány na webu Analytického centra
v samostatné složce Obchodní
příležitosti a byly doplněny letákem pro klienty, oslovujícími
dopisy a datovou podporou a byl
dohodnut způsob oslovení cílové
skupiny.
Nyní již máme obchodní výsledky těchto akcí, které jsou jasným
dokladem toho, že spolupracovníci OVB umí s takovými nástroji
pracovat a že péče o klienta a následný servis je pro ně nedílnou
součástí jejich poradenství.
Gratulujeme vám k těmto
obchodním výsledkům, které jistě,
mimo jiné, podpořily vaši kariéru.
Pro následující období se pro vás
připravují další podobné akce
zaměřené především na využití stávajícího kmene zejména v oblasti
dožití a indexace pojistných smluv.
Sledujte proto web Analytického
centra, kde pro vás opět budou
tyto Obchodní příležitosti publikovány.
Obchodní výsledky:
Druh pojištění
2011
2012
Meziroční nárůst
Penzijní připojištění
25 000
66 000
167 %
Pojištění s rizikovou složkou
41 000
85 000
108 %
7
1|13
Posílení odbornosti finančního
poradce OVB
Stejnou rychlostí, jakou se vyvíjí trh, ekonomická situace, vládní a jiné reformy, finanční produkty i finanční
gramotnost obyvatelstva obecně, se musí rozšiřovat i odbornost finančního poradce. To je obecně známá skutečnost.
Do tohoto procesu navíc vstupuje mezinárodní legislativa a samozřejmě i Česká národní banka jako regulátor
části sektoru finančního poradenství, které se v zájmu ochrany klienta spotřebitele snaží své požadavky začlenit do
zákonných norem, které pak metodikami, úředními sděleními a směrnicemi mají přímý vliv na naši činnost.
J
ednou ze zásadních oblastí je
oblast odborné způsobilosti či
odbornosti finančního poradce,
kde je jednoznačným trendem,
že poradce by měl prokázat svoji
odbornost složením zkoušky.
Částečně lze říci, že systém zkoušky v podobě testu funguje dnes
v oblasti pojištění (jakkoli testy
nevyhodnocuje vždy nezávislý
subjekt), nicméně v budoucnu by
to tak mělo fungovat i pro všechny ostatní produktové oblasti.
Akreditovanou autoritou, která by
tyto zkoušky prováděla, by pak
měla být instituce, která tím, že
není závislá na počtu úspěšných
absolventů zkoušky, zaručí zlepšení odborné přípravy na zkoušky
a odborné úrovně absolventů
obecně.
V současné době tento proces
funguje u produktů druhého a třetího pilíře důchodového systému,
tedy pro důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření. Ty z vás,
kdo již mají zkoušky za sebou,
možná rozsah požadovaných znalostí překvapil. Když shrneme jen
ty základní kapitoly: právní předpisy, principy a fungování důchodového spoření, principy a fungování
doplňkového penzijního spoření,
investiční nástroje – jejich druhy
a vlastnosti, principy finančního
trhu včetně teorie financí a investice, investiční strategie a související
rizika, pak se může zdát, že je to
studium na dva semestry. Když
k tomu přidáme fakt, že u zkoušek
je člověk opravdu odkázán jen
sám na sebe a svoji kalkulačku, je
zřejmé, že tato forma zkoušek je
kvalitativně jiná, než je například
systém testu, který dnes funguje
pro oblast pojišťovnictví.
Úspěšnost spolupracovníků OVB
u prvních zkoušek, prováděných
přímo u akreditované osoby, tedy
v našich podmínkách na Vysoké
škole finanční a správní, nebyla příliš vysoká, pohybovala se v rozmezí
50–60 %. Dnes už je ale situace
jiná, od ledna 2013 je úspěšnost
na úrovni 98 % absolventů, což
svědčí o tom, že kvalitní příprava
nese své ovoce. Celkem, v období
listopad 2012 – únor 2013 úspěšně
absolvovalo tuto akreditovanou
zkoušku téměř 200 poradců. Takzvanou neakreditovanou zkoušku
absolvovalo v tomto období téměř
2500 spolupracovníků OVB.
Největší nápor na akreditovanou
zkoušku bude nejspíš v měsících
dubnu a květnu, kdy každý, kdo
chce i nadále obsluhovat klienty
v tomto segmentu, musí složit
akreditovanou zkoušku nejpozději
do konce května 2013. Všechny
materiály – učební texty, výukové
prezentace, zkušební řád, termíny
zkoušek, naleznete buď na webu
Analytického centra, nebo na OVB
Portále.
Je potřeba si ale uvědomit, že
žádná zkouška není samospasitelná a sama o sobě nezaručuje
kvalitu finančního poradenství, je
to pouze její předpoklad. Roli zde
hraje i morální profil finančního
poradce, jeho schopnost získat si
důvěru klienta, jeho disciplinovanost a objektivita.
OVB info
Co se změnilo na webu Analytického
centra od posledního FKT?
Penzijní reforma
Program zaměstnaneckých výhod
Penzijní společnosti
Benefit program OVB
Vševěd
Přehled spořicích účtů
V záložce Penzijní reforma průběžně aktualizujeme veškeré podklady
týkající se penzijní reformy a obecně II. a III. pilíře důchodového systému.
8
1|13
V souvislosti s rozjezdem penzijních společností je na webu k dispozici
jejich přehled a také produktové listy jejich fondů a portfolií. Produktové listy jsou obsaženy i v novém srovnávači penzijních společností.
Do vaší oblíbené aplikace Vševěd jsme doplnili záložku Samosjednání
a sekce Výpočty byla rozšířena o možnost grafického zobrazení průběhu splácení úvěrů a umořování jistiny.
V záložce Program zaměstnaneckých výhod byly aktualizovány korporátní
prezentace a přibyl kalkulátor daňových výhod.
Benefit program OVB nabízí v současné době spolupracovníkům OVB
nejrůznější výhody u téměř 60 partnerských společností.
Přehled spořicích účtů obsahuje srovnání téměř třiceti produktů.
sy
a
Nové bonu
ná ochran
t
s
i
j
o
p
á
n
a rozšíře
Úrazové pojištění „all inclusive“
Vaše individuální pojistná ochrana
●
Bonus za bezeškodní průběh
V případě bezeškodního průběhu za poslední 3 roky vracíme vždy 10 % z celkově uhrazeného pojistného.
●
Denní odškodné při pracovní neschopnosti
Při pracovní neschopnosti způsobené úrazem nebo nemocí vyplácíme sjednanou denní dávku
s karenční dobou 14 nebo 28 dní vždy zpětně od 1. dne.
●
Zdarma zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
V přípradě nezaviněné ztráty zaměstnání přebíráme odpovědnost za klienta hradit úrazové pojistné
až na 12 měsíců.
Bezplatná infolinka
800 100 899
S námi jste jistější.
www.baslerpojistovna.cz
Obchodní tým Basler Pojišťovny | Petr Bogner, Josef Houžvička, Kristýna Danešová
www.baslerpojistovna.cz
rozhovor
10
1|13
František Hudák
Na začátku musí být
jasně specifikovaná přání,
ta vedou k úspěchu.
TEXT: Zdeněk Soudný | FOTO: Petr Kurečka
11
1|13
rozhovor
Vedení společnosti OVB Allfinanz, a.s., posiluje
František Hudák, který nastupuje na nově vytvořenou
pozici obchodního ředitele. Jedná se o pokračování
systémových změn, které v OVB probíhají již několik
měsíců a které mají za cíl zefektivnit obchodní procesy
ve společnosti. Současná změna navazuje na úspěšně
implementované starší změny, které pomohly OVB
dosáhnout na českém trhu rekordních výsledků. S novým
obchodním ředitelem jsme si povídali o jeho plánech.
Dlouhou dobu jste pracoval na straně partnera OVB, nyní přecházíte
na stranu druhou. Co vás k tomuto
rozhodnutí vlastně vede?
Především zajímavá příležitost.
Již od podzimu, kdy jsme začali
o mém angažmá v OVB diskutovat,
jsem viděl, že je zde určitý prostor
pro změnu. A to zejména v přenosu informací mezi zúčastněnými
– tedy mezi zemskými řediteli,
Centrálou a partnery. Věřím totiž,
že úspěch obchodu závisí především na dobré komunikaci – tedy
na sdílení informací.
12
1|13
A nemáte přece jen obavy, že z jedné
strany se na tu druhou přechází těžko? Tedy že nebude snadné z pozice
partnera být najednou kolegou?
Kdyby moje první reakce na něco
nového byla obava, nepohnul bych
se z místa.
Jaký by tedy podle vás měl být
obchodní ředitel?
Otevřený diskusi a hledání nových řešení, připravený
naslouchat, schopný přijmout
konstruktivní kritiku. Být otevřený
je možné na každém manažerském
stupni, například i v tom, proč
o některých věcech nemůžeme
hovořit. Důležité je nekličkovat,
získat důvěru těch, se kterými
spolupracujete, ať již v „baráku“,
na úrovni zemských ředitelství,
u partnerů, a u našich klientů.
Je něco, co byste si s ohledem na
své zkušenosti rád přenesl do nového působiště?
Ano, jsem rozhodnut pokračovat ve stejném pracovním nasazení, jaké spolupracovníci z OVB
ode mne znají z předchozích pěti
let. Mým pracovním krédem je
známé motto: „Když máme důvod,
způsob najdeme…“
Zmínil jste důležitost komunikace. Co tedy pro vás znamená a co
představuje v rámci vašeho nového
působení?
Základní kámen. Kdybychom
si měli komunikaci namalovat,
já ji osobně vidím jako funkční
kruh – koloběh výměny informací. Komunikace v rámci plnění
úkolů pro mě představuje základní
kámen spolupráce.
Příchod obchodního ředitele do
OVB můžeme označit za další
kamínek do mozaiky „Next level“,
na které OVB staví v současné době
svou strategii. Co je „Next level“
pro vás?
Vyšší stupeň chápu jako stav,
na jehož dosažení jsme se předem
společně dohodli a k němuž
společně spějeme. Znamená, že se
na něm všichni budou podílet svou
činností. Pokud by lidé dostali vyšší
stupeň rovnou naservírovaný, tak
by to nefungovalo. „Next level“ je
dynamický pojem, který vyjadřuje
touhu po vylepšení.
Jak se tedy všichni v OVB mohou
do „Next levelu“ zapojit, a především – jak je možné se na něm
dopředu dohodnout?
Jsem přesvědčen o tom, že nelze
něco změnit bez lidí, pro které je
změna určena. Změny mají tedy
vzejít ze zkušeností a následně je
třeba propojit je s vizemi a plány
představitelů holdingu. A pokud to
není v součinnosti se všemi, pokud
na tom není všeobecná shoda, tak
to velmi pravděpodobně nebude
fungovat. Chceme-li pracovat na
„Next levelu“, pojďme se domluvit
na společném postupu a přijměme
zodpovědnost za společný výsledek,
a to nejenom za úspěch, ale i za
případné nezdary.
Jaké budou vaše první kroky v pozici obchodního ředitele OVB? Lze
očekávat nějaké velké změny?
O prvních krocích, které udělám
v nové pozici, jsem už rozhodnutý
a koordinuji je s vedením společnosti. Plánuji se nejdříve setkat se
všemi zemskými řediteli a hovořit
s nimi o jejich představách fungování
obchodu, hledat společné průsečíky.
Chci také důkladně poznat práci
Centrály, do nejmenšího detailu,
to je pro mou práci nezbytné. Tím
vším bych rád prošel co nejdříve.
Současně se chystám začít jednat
s partnerskými společnostmi o naší
„Next level“
je dynamický
pojem, který
vyjadřuje touhu
po vylepšení.
spolupráci. V této oblasti se zaměřím
zejména na naplňování prémiového
partnerství k oboustranné spokojenosti. To je jeden z mých hlavních
úkolů – naplnit tuto myšlenku. OVB
je na špičce mezi poradenskými
společnostmi, zaslouží si ty nejlepší
podmínky – exkluzivní produkty,
výhodnější procesy, rychlejší výplatu
provizí. V některých případech to
už máme, ale víte o tom? Partnerství
je hra dvojího zisku – a proto při
jednáních budeme společně hledat
výhody i pro partnery, abychom
mohli udržet a rozvíjet toto partnerství dlouhodobě…
Naplnění myšlenky pro mě
znamená i to, že každý poradce
bude vědět, kdo je prémiový partner a jakou výhodu mu to přináší.
Klientovi potom můžeme nabídnout jedinečné podmínky na trhu
v rámci poradenství. Je to propojený
koloběh podmínek výhodných pro
všechny strany. Mým „zákazníkem“
je především zemské ředitelství, a to
se nejvíc projeví v mých prioritách.
Netřeba se tedy obávat, že teď bude
všechno jinak?
To rozhodně ne. Obecně ani
nejsem příznivcem prudkých změn,
dávám přednost postupnému a konsensuálnímu pokroku.
Dnes je moderní hovořit o vizích,
což jsou, lidově řečeno, takové vyšší
nadstavby cílů. Pojďme tedy postupně a popořadě – jaké cíle máte?
Jedním z mých hlavních cílů je
co nejvíce přispívat k fungování
věci. Možná to zní příliš obecně, ale
pokud to promítneme do jednotlivých oblastí, najdeme konkrétnější
kroky. Mým dalším cílem je zajistit
co nejlepší podmínky pro fungování
zemských ředitelství, aby mohla
i ona maximalizovat své obchodní
aktivity. Odměnou za dobrou práci
pak musí být motivační model na
obou stranách.
Co vy sám od činnosti v OVB
očekáváte? Jsou třeba některá
specifika práce v oboru finančního
poradenství, která vás doslova
lákají, a naopak jiná, kterých se
třeba i hrozíte?
Očekávám prostor k práci. Bez
toho se nic nehne kupředu a bez
toho se i dobré věci zaseknou. Vím,
že s tím prostorem je spojená také
zodpovědnost, a tu přijímám. Očekávám, že budu mít šanci pokračovat v OVB v naplňování svých cílů
a ty budou v souladu s těmi, které
jsou podstatné a důležité pro OVB.
A prozradíte, jaké cíle to jsou?
Všechny vám je neřeknu…
(směje se).
A naznačíte alespoň některé?
Nemohu ani naznačovat… Ale
vážně. To, co se člověku podaří,
většinou není náhoda. Stejně jako
úspěch každého v OVB není náhoda.
Jsem přesvědčen o tom, pracuji na
tom a potvrzuje se to, že na začátku
potřebujeme jasná přání, přesně
specifikovaná, a ta vedou k úspěchu.
Nedávno jsem se vzbudil a přemýšlel
jsem, jak mohu přispět k tomu, aby
OVB zdvojnásobila svou produkci.
A to je další myšlenka, které se nyní
budu věnovat. Pokud si říkáte, že
jsem blázen, pak mám nejspíš správnou vizi. (Vysvětlení – to tvrdil Mario
na jednom z minulých FKT.)
František Hudák
začínal svou profesní dráhu v roce
2000 u společnosti Santander
Consumer Finance, a. s. na pozici
vedoucího oddělení financování
spotřebního zboží a hotovostních půjček, kde byl zodpovědný
především za budování sítě regi­
onálních obchodních zástupců. Po
pěti letech byl povýšen na pozici
ředitele odboru financování spotřebitelských úvěrů, zodpovědného za strategickou tvorbu nových
produktů a jednání s klíčovými
partnery. Pět let po svém nástupu
do Santander Consumer Finance,
a. s. společnost opustil a dva roky
působil ve stejné oblasti u skupiny
Societe Generale, kde rozvíjel strategickou spolupráci s klíčovými
partnery. Od roku 2008 byl vedoucím oddělení MLM ve společnosti
Allianz pojišťovna, a.s. Zde vedl
tým, který byl zodpovědný za
spolupráci s obchodními partnery
z oblasti finančního poradenství,
mimo jiné s OVB Allfinanz, a.s.
To ale nepůjde bez kvality poradenství. Vy jste zatím hovořil jen o její
kvantitě…
Ono to jde ruku v ruce. Bez
kvalitního finančního poradenství
nelze dosáhnout zvýšení produkce, alespoň ne v dlouhodobém
horizontu. OVB umí již dnes
nejlépe z celého trhu náborovat
nové spolupracovníky. Teď se musíme soustředit například na jejich
kvalitní zapracování. Pokud hned
na začátku vstřebají myšlenku OVB,
tak to je jeden z hlavních způsobů,
jak podpořit kvalitu, a tím i kvantitu
poradenství.
V jakém slova smyslu?
Nábor nových spolupracovníků
máme dobře zvládnutý – ostatně to
je naše velká konkurenční výhoda.
Pokud ji tedy efektivně využijeme,
je to správná cesta. Potřebujeme
našim lidem rychleji a snadněji předat základní balík informací, které
jsou potřebné k jejich práci. To je
součást „Next levelu“ – celý systém
komunikace. A to je jeden z velkých
úkolů, které jsou před námi.
Co považujete za kvalitu finančního poradenství? Lze ji z vašeho
pohledu nějak definovat? Jsou na to
nějaké standardy?
Pohled na kvalitu v tomto oboru
je značně subjektivní, neexistuje
jednoduché produktové schéma,
které by říkalo, co je dobré a co
nikoli, co je kvalitní a co už ne. Ze
spolupráce s OVB vím, že kvalitní
práce je ta, když je o její kvalitě
přesvědčen také sám poradce, když
za ni může takříkajíc dát ruku do
ohně. Standardy jsou dnes na celém
trhu velmi rozdílné, ale to vůbec
neznamená, že by některé nebyly
kvalitní. Každý má svou myšlenku
a nějak ji aplikuje. Kvalitu můžeme měřit procentem spokojenosti
zákazníků, ale to je přílišné míchání
subjektivního a objektivního názoru. Lze ji měřit také kvalitou smluv
– ta se ovšem stále vyvíjí. Dobrá
smlouva je ta, která je tvořena ve
prospěch klienta a na konci z ní má
prospěch jak klient, tak finanční
poradce.
Z pohledu kvality tedy mnoho
udělat nelze?
Naopak – tomu můžeme výrazně napomoci, podpořit motivaci
ke zvyšování kvality. Je třeba také
revidovat standardy vstupního
vzdělávání, vyhodnotit aktuální
situaci a případně celý systém doplnit s cílem vyšší informovanosti,
především o produktech. Finanční
poradci musejí například přesně
vědět, jaký dopad mají jednotlivé
produkty na klienty.
Stejně tak je pro mne důležité
průběžné vzdělávání – to je do
jisté míry spojeno s manažerským
vzděláváním, protože jen to zajišťuje rovnoměrný vývoj spolupracovníků.
Když máme
důvod, způsob
najdeme…
Často se také hovoří o využití
moderních technologií v oboru. Na
jedné straně jde o „pomocníky“
pro poradce, na straně druhé
třeba také o sociální sítě. Jste
v tomto ohledu spíše konzervativní, nebo je pro vás rozvoj
oboru spjat právě s rozvojem
IT?
Předně, IT technologie mají
pomáhat, ne řídit. To je někdy
zaměňováno a není to dobře.
Nejde mi o to, přicházet
s nějakými novinkami za
každou cenu, ale spíše
zjednodušit to, co je a co se
nabízí, pomocí informačních
technologií stále vylepšovat
celý proces práce poradce.
Mnohdy třeba lidé ani nevědí, co všechno jim IT v OVB
nabízí, jak tyto moderní
pomůcky mohou využívat
ke svému prospěchu. Pak
je zbytečné mít mnoho
nástrojů, které nejsou
správně využívány.
Celou dobu se tu spolu
bavíme o práci, o cílech
a vylepšování, až to vypadá, jako byste ani neměl
vlastní život, ten soukromý.
Ten mám, ale on je do určité míry
propojen s tím profesním. Třeba
proto, že mě baví mluvit s lidmi, naslouchat jim a dobře je poznat. V tom
je základ. V životě i v práci.
Zůstaňme ještě u toho života – čím
si ho rád vyplňujete?
Relaxací je pro mne „blbnout“
s mými dětmi. Někdy spolu máme
i neuvěřitelně hluboké debaty. Jinak
pro letošní rok bude mimo práci
největší čas patřit novému domu
a zahradě – na jaře se stěhujeme,
přibude mnoho nových věcí, které
budu řešit. Myslím, že lidé v OVB
mě za ta léta docela dobře znají,
a tak vědí, jaký jsem a co mě baví.
Zatím jsem třeba nenašel správný
moment na let balonem, který jsem
dostal jako dárek od OVB. To je jeden
z těch ryze soukromých plánů pro následující období. Nikdy se nenudím.
Ale když o tom tak přemýšlím, tak
někdy bych se na chvíli nudil
docela rád…
13
1|13
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Shutterstock, archiv OVB
14
1|13
OVB se soustředí na podporu
zvyšování finanční gramotnosti
v České republice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v těchto
dnech v rámci upravených učebních rámcových plánů oznámilo také větší
důraz na výuku finanční gramotnosti na základních školách. Potvrdilo
tak potřebu vzdělávání i těch nejmladších žáků v oblasti finančnictví.
Společnost OVB Allfinanz začala z vlastní iniciativy s podobným projektem
již před třemi lety a setkala se s velkým zájmem (nejen na českých školách).
Nakonec ale nezůstalo jen u základních škol – finanční vzdělávání se
ukázalo jako nezbytná součást identity OVB a jejího působení v České
republice a rozšířilo se také na střední a vysoké školy. Cílem projektu je
nabídnout talentovaným studentům propojení jejich studia s praxí.
Základní školy jako základní stavební
prvek
V době doznívající první vlny celosvětové
hospodářské krize se OVB rozhodla podpořit
finanční vzdělávání české veřejnosti speciálním
projektem zaměřeným na žáky základních
škol. Ukázalo se totiž, že právě špatná znalost
základních ekonomických pojmů a finanční negramotnost stály ve svém počátku za podstatou
mnoha problémů, jež skončily ekonomickou
recesí. Například na konci roku 2010 zveřejnila
Česká národní banka průzkum, který vyvolal
doslova zděšení nejen mezi odborníky, ale
také mezi politiky a laickou veřejností. Podle
něj byly totiž znalosti Čechů v oblasti financí
a finančních služeb ještě horší, než se dlouho
předpokládalo. Většina z nás sice věděla, kolik
má právě na účtu, mnohem hůře jsme si ale
dokázali poradit, jak s penězi správně naložit.
Projekt Moje Familie byl jako pilotní zahájen
v roce 2010 v Liberci. Předpokládalo se tehdy,
že postupně bude pronikat na základní školy
v celé České republice. Zájem ale předčil očekávání – mimo jiné také díky pozornosti médií se
stal celý projekt záhy na školách vyhledávaným
nástrojem. A po úspěších v České republice
se dostavil také zájem ze zahraničí – český
model převzali kolegové na Slovensku a zájem
projevili na Ukrajině. Postupně docházelo
k jeho vylepšování především díky zpětné
vazbě přímo ze škol, zapojena do něj byla také
stejnojmenná počítačová interaktivní hra, jež
zábavnou formou „škola hrou“ pomáhá dětem
vysvětlit základní ekonomické pojmy a fungování rodinného rozpočtu. Projekt navíc zaujal
také na středních školách, včetně gymnázií,
a tak se nakonec rozšířil také tímto směrem.
Projektem Moje Familie se nám podařilo reagovat na aktuální potřebu lidí v České republice. Mnoho rodičů si uvědomovalo, že s penězi
je třeba umět pracovat a že i rodinný rozpočet
je nutné brát vážně. Proto projekt finančního
vzdělávání zapadl do kontextu doby a získal si
pozornost, která byla základem jeho úspěchu.
K úspěchu navíc přispěla také unikátnost projektu, která školám umožňuje vybrat si formát,
Ukázky z písemných reakcí žáků
ý, hra
„Projekt byl dobr
mohli
mě velice bavila,
se
jsme si zkusit, jak
st.
no
ác
om
o d
t
ra
posta
ale
,
né
ad
sn
to
lo
Neby
zábavné.“
„Pro
jek
nau
čný, t byl za
jí
vzal
z to
i jsm mavý,
ho
e si
se m ponauč
ení,
il
os
je to íbil. Co
, že
bych obně
na z
hr u
v
ytk
ávěr
bylo
ečno l,
mál
u
o ča
su.“
ve kterém se k němu připojí. Mohou tak získat
třeba jen materiály, které jim pomohou při
výuce, mohou se připojit k on-line aplikacím
nebo si mohou objednat odborné lektory,
kteří jim připraví výuku doslova na klíč. Právě
tato volnost při výběru a možnost doplňování
jednotlivých prvků projektu se ukázaly pro
úspěch jako klíčové – byly školy, kde si učitelé
chtěli předmět vyučovat sami, ale připravené
materiály a hra byly něco, co jim do té doby
chybělo. Jinde naopak rádi využili možnost
setkání s odborným lektorem, který se oblasti
finančnictví věnuje i v praxi – ostatně otázky
žáků směrem k lektorům z řad OVB byly často
překvapivě odborné.
A jak vlastně projekt hodnotí ti, kterých se
týká, tedy žáci základních škol? „Bylo to skvělý.
Nejvíce mě bavila hra. Nic bych neměnila,“
říká jedna ze zúčastněných žákyň základní
školy Plesná. „Nebylo to snadné, ale zábavné,“
dodává jiná žákyně. A podobně jej hodnotí také
učitelé – ti by naopak rádi, kdyby na něj bylo
více času a kdyby se finanční gramotnosti mohli
věnovat déle. Jak to vypadá, díky změnám
v učebních plánech bude nyní prostoru více.
„Podle reakcí žáků můžeme soudit, že se jim
tento projekt týkající se finanční gramotnosti líbil. Na setkání se těšili a v hodinách spolupracovali. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací,
které jistě upotřebí ve svém budoucím životě.
Zhodnocení projektu finanční
gramotnosti
Projekt probíhal v devátém ročníku v rámci
výuky výchovy k občanství. Realizoval se
prostřednictvím paní Ulrike Trepákové
v době od 1. 11. – 6. 12. 2011. Podle reakcí
žáků můžeme soudit, že se jim tento projekt týkající se finanční gramotnosti líbil. Na
setkání s paní Trepákovou se těšili a v hodinách spolupracovali. Dozvěděli se mnoho
zajímavých informací, které jistě upotřebí
ve svém budoucím životě. Obzvláště je pak
zaujala závěrečná počítačová hra, při které
mohli zúročit znalosti získané v předchozích hodinách. Žáky mrzelo, že v příštím
roce se podobného projektu již nebudou
moci zúčastnit. Vzhledem k dobrým zkušenostem bychom i v příštích letech další spolupráci na podobných projektech týkajících
se finanční gramotnosti přivítali.
Bc. Lenka Burianová
ale
„Vhodný pro ZŠ,
učný
po
e
lic
byl krátký. Ve
.
dí
ho
to
a v životě se
šit
Chtělo by to vylep
v tom
je
i,
ač
hr u na počít
ouzk
ro
se
chaos, a než
e
lép
c,
ne
ko
kám, tak je
.“
to promyslet
„ P ro
jekt
líbil
se m
. Ne
i vel
m
ěnil
ale v
ice
ab
íc
proj e bych z ych nic
,
ektu
a
žáky pojila d
o
.“
Obzvláště je pak zaujala závěrečná počítačová
hra, při které mohli zúročit znalosti získané
v předchozích hodinách. Žáky mrzelo, že v příštím roce se podobného projektu již nebudou
moci zúčastnit. Vzhledem k dobrým zkušenostem bychom i v příštích letech další spolupráci
na podobných projektech týkajících se finanční
gramotnosti přivítali,“ shrnula hodnocení také
za ostatní kolegy učitelka z jedné ze zúčastněných škol.
Z pohledu OVB měl projekt ještě další
přidanou hodnotu, respektive rozměr, který
navenek nebyl příliš vidět – znamenal totiž
aktivní zapojení spolupracovníků společnosti
napříč republikou. Jak se ukázalo, podpořit dobrou věc se rozhodlo dost finančních
poradců na různých úrovních a dosud se tak
vždy podařilo pokrýt poptávku po realizaci
projektu. „Je příjemné vědět, že když OVB
přijde s projektem, který nepřináší žádný zisk,
ale má rozměr společenské odpovědnosti ke
komunitě, ve které žijeme a pracujeme, najde
se dostatek spolupracovníků, kteří takový
projekt vezmou za svůj a pomohou nám jej
zrealizovat,“ říká Roman Daneš, člen představenstva OVB Allfinanz, a.s.
„Byl dob
rý. Nejvíc
e
se mi líb
ila ta hra
.
A
le
trochu b
ych to zk
rátila,
bylo to d
obrý.“
lkem
„Projekt se mi ce
ě cellíbil. Informace m
jsem
oc
M
.
aly
jím
kem za
nenuu
kt
oje
pr
m
se při to
dil, byla i zábava.“
Moje Familie jako součást základního
finančního vzdělávání
Moje Familie se již na českém trhu domestikovala
a stala se součástí základní nabídky vzdělávacích
kurzů pro české školy. Není to ale projekt uzavřený, který by se nevyvíjel. OVB stále sbírá zpětnou
vazbu od jednotlivých škol a také spolupracuje
s odborníky na vzdělávání, aby celý projekt
procházel i nadále přirozeným vývojem. Dosud
se k němu přihlásilo více než sto základních škol
a aktivně se do něj zapojilo téměř 12 000 žáků
napříč Českou republikou.
Projekt podpory finančního vzdělávání žáků
na základních školách navíc nyní prochází dalším 15
specifickým vývojem – nově by se měl zaměřit
1|13
na děti, které žijí s handicapem – ať se již jedná
o zrakově, či sluchově postižené. Pro ně je seznámení se s okolním světem často výrazně komplikovanější, a proto se musí celý projekt uzpůsobit
jejich potřebám a možnostem. „Věříme, že se nám
podaří pomoci i žákům, kteří mají život o něco
těžší než ti, kteří žijí bez znevýhodnění. I zrakově
či sluchově postižené děti by měly získat základní
poznatky o světě peněz, a jak s nimi nakládat.
I na ně bude v životě číhat mnoho nástrah a na ty
bychom je měli připravit,“ říká Roman Daneš.
OVB info
Význam projektu Moje Familie ukázal
také průzkum, který byl realizován počátkem
minulého roku. Ten sice zjistil, že se finanční
gramotnost obyvatel České republiky zlepšuje,
mladí ale stále pokulhávají. Podle tohoto průzkumu má mladá generace velmi chabé znalosti
finančního trhu a její orientace ve finančních
pojmech, produktech a službách je dokonce
o 27 procent horší než znalosti jejích rodičů.
Je to sice lepší výsledek, než jakého mladí lidé
dosahovali před několika lety, nicméně pořád je
zde velký prostor pro zlepšování.
Co dalšího průzkum společnosti Millward Brown z března
2012 pro Českou spořitelnu
ukázal?
Celkové skóre finanční gramotnosti české
populace je 35 bodů ze 100.
Nejvyšší je úroveň finanční zodpovědnosti, když 84 % lidí má představu o tom,
kolika penězi disponuje jejich domácnost.
Pouze 43 % české populace deklaruje
zájem o vzdělání v oblasti financí.
Oblasti, ve kterých by si lidé nechali
poradit, jsou investice, úvěry, půjčky
a hypotéky.
Velký úspěch – střední školy chtějí
projekt Moje Familie také
Bez zajímavosti není ani fakt, že o projekt
finančního vzdělávání, jak jej představila OVB,
projevily zájem také střední školy, včetně gymnázií, napříč Českou republikou. To je ostatně
důkaz, jak je tato oblast dosud poddimenzována
a jaké mezery zde lze najít. Naopak dobrou
zprávou je, že sami vyučující a vedení škol si
uvědomují, že kromě teoretické výuky musí
žáky a studenty vychovávat také pro reálný
život, ve kterém jim „pouhé vzorečky“ často
nepomohou. OVB ale svým projektem finanční
gramotnosti pomohla již na téměř třicítce středních škol a gymnázií.
OVB se proto v následujícím období soustředí také na střední školy v České republice s nabídkou vzdělávacího programu. Vhodně se tak
doplňuje podpora základních škol a vysokých
škol a finanční gramotnost v barvách OVB.
„Jsme rádi, že Ministerstvo školství, mládeže
16
1|13
Zpráva o projektu finanční gramotnosti
V letošním školním roce se žáci 9. ročníku zapojili do projektu „Výuka finanční gramotnosti pro
žáky ZŠ.“ Lektorkou projektu na naší škole byla paní Ulrike Trepáková – obchodní vedoucí pro
OVB.
Projekt vychází ze strategie finančního vzdělávání MF z roku 2007, jeho obsah a příklady z praxe
pak NÚOV z roku 2008. Cílem projektu je naučit děti nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
Projekt probíhal formou 4 setkání v blocích dvou vyučovacích hodin v termínech 1. 11., 15. 11.,
29. 11. a 6. 12. 2011. Obsahem jednotlivých přednášek byl rozbor jednotlivých etap člověka z pohledu financí, životní situace a způsob, jak se s nimi finančně vyrovnat a nastínění práv a povinností
ve finančním světě.
Žáci se v rámci hodin dozvěděli, co vlastně finanční gramotnost je a k čemu slouží, roli financí
v dětství, studentském věku, v manželském nebo partnerském vztahu, při zabezpečení rodiny a dětí,
ve věku předdůchodovém a důchodovém.
Poslední čtvrté setkání bylo věnováno interaktivní on-line hře „Moje Familie“, kde žáci měli být
schopni aplikovat poznatky získané v předchozích hodinách na životě jedné čtyřčlenné virtuální
rodiny.
Bc. Lenka Burianová

Ročník XIV
leden 2012
Cena 2,-Kč

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
Zasedání zastupitelstva města Plesná
Na den 28. 12. 2011 svolal
starosta
města
8. zasedání
a tělovýchovy přistoupilo na podporu finančního vzdělávání na základních školách oficiální
formou a že dalo školám možnost reagovat na
aktuální potřeby a výzvy, se kterými se žáci
dříve či později v reálném životě setkají. Těší
nás, že jsme ukázali cestu, kterou je možné
se ubírat. Jsme i nadále připraveni základním
i středním školám ve výuce finanční gramotnosti pomáhat, a to jak pasivní formou
v podobě podkladů, tak také aktivní formou,
tedy účastí naší lektorky. A samozřejmě naší
interaktivní hrou Moje Familie, která je jakýmsi zlatým hřebem celého projektu,“ dodává
Ing. Eva Poláchová, ředitelka Akademie vzdělávání a Analytického centra OVB.
Vysoké školy – potenciál dalšího rozvoje
Kromě podpory finanční gramotnosti při výuce
na základních a středních školách vstoupila společnost OVB v uplynulých letech také na půdu
vysokých škol. Uzavřela strategické partnerství
s Vysokou školou finanční a správní – tedy se
školou, jejímž základem je vzdělávání studentů
v oblasti financí. Spolupráce jako taková je
velmi široká a umožňuje nejen aktivní zapojení
studentů do praxe a podporu jejich vzdělávání,
ale naopak také zapojení finančních poradců
OVB do studia na této vysoké škole.
Spolupráce OVB a VŠFS stojí na čtyřech
základních pilířích. Prvním z nich je vzdělávání
finančních poradců naší společnosti. „VŠFS
je akreditovaný orgán, který může vzdělávat
finanční poradce na základě odborného cyklu.
To je něco, co nás velmi zajímá, protože v centru našeho dění jsou finanční poradci, u nichž
dbáme právě na vzdělávání a s ním ruku v ruce
jdoucí přidanou hodnotu pro klienty,“ vysvětluje Eva Poláchová. Vysoká škola finanční
a správní tak připravila speciální vzdělávací
projekt, který odpovídá standardům vzdělávání
pro finanční poradce. Zahrnuje jednak obecné
dovednosti a znalosti finančního trhu, jednak
znalosti čistě oborové. Specialitou na tomto systému vzdělávání je to, že Vysoká škola finanční
a správní akreditovala svůj systém vzdělávání
na Ministerstvu školství jako rekvalifikační
kurz, což je skvělá příležitost a v této chvíli
i tržní výhoda. Absolvent tohoto dvousemestrálního studia má navíc možnost započítat si je
v rámci řádného budoucího studia na Vysoké
škole finanční a správní. Vzdělávací program,
který se nazývá Finanční univerzita OVB, je
tedy akreditovaný kurz na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem této spolupráce je na jedné straně podpořit zájem studentů
o specifické studium, na straně druhé odborné
práce, které mohou posouvat kupředu nejen
společnost OVB a její spolupracovníky, ale také
finanční trh obecně.
Job Days jsou další oblastí spolupráce OVB
a VŠFS. OVB se aktivně zapojuje do kariérních dnů, které jsou v rámci školy realizovány,
a svým představením či nabídkou konkrétní
formy spolupráce umožňuje studentům soustředit svůj další vývoj směrem k finančnímu
poradenství. Kromě toho na škole působí také
Job Points, tedy konzultační místa, kam se mohou studenti přijít informovat o svém možném
budoucím uplatnění.
Spolupráce s VŠFS se ale také soustředí na
pořádání odborných seminářů a konferencí, na
kterých dochází k diskuzi k aktuálním tématům
a hledají se odpovědi na problémy v oblasti
financí. Diskutovaly se tak již například některé
vládní návrhy, ale také aktuální vývoj světové či
české ekonomiky a jejich zásadní problémy. Podobné aktivity přitom nelze považovat za ryze
akademické a bez praktického dopadu – mnoho
informací a podnětů, které na podobných
akcích zazní, je následně aktivně využíváno
například v rámci činnosti Analytického centra
společnosti OVB a zprostředkovaně se tak dostane také ke klientům OVB. V neposlední řadě
je spolupráce zaměřena také marketingově.
Kromě spolupráce s VŠFS se OVB zapojila také do největší soutěže na světě v oblasti
simulace strategie řízení společnosti Global
Management Challenge. Počítačový program
simuluje vnitrofiremní procesy a jejich rozvoj na
základě rozhodnutí soutěžních týmů v oblasti
marketingu, prodeje, financí, včetně úvěrové
a investiční činnosti, logistických procesů
a personálního řízení. Studentské týmy řídí
modelovou obchodní společnost s cílem dosáhnout co nejlepšího tržního postavení na základě
dosaženého zisku, a tedy i co nejvyšší ceny
akcie. Toto kritérium určí vítězný tým soutěže.
V tomto projektu je studentům umožněno
ověřit si své znalosti a manažerské schopnosti
v oblasti prodeje, marketingu, financí, logistiky,
výroby a lidských zdrojů v podmínkách trhu
velmi blízkých reálnému prostředí. Studenti si
tak mohou vyzkoušet pozici manažera ve firmě
a řídit její veškeré aktivity. Těsná provázanost
firemního a studentského prostředí formou
patronátu firem nad přidělenými týmy umožňuje nositelům teorie získat cenné zkušenosti
z praktického firemního života. Přidělení studentských týmů pod firemní patronát umožňuje
jejich monitorování po celou dobu soutěže, lepší
poznání studentů i po znalostní a osobnostní
stránce v neformálních situacích.
Na studenty vysokých škol pak míří také další projekt, jehož spolunositelem OVB Allfinanz
je a který aktivně podporuje. Smyslem a cílem
programu, který je realizován v rámci klientského ratingu OVB Vstřícná banka, je naučit
studenty samostatně přemýšlet a hodnotit
výhodnost či nevýhodnost produktů, služeb či
Kromě podpory
finanční gramotnosti
při výuce na základních
a středních školách
vstoupila společnost
OVB také na půdu
vysokých škol.
nových opatření a kroků bank. V reálném světě
reálných informací tak studenti posuzují každé
čtvrtletí přístup a opatření bank vůči klientům.
Mohou přitom sledovat nejen samotné parametry produktů, ale také jejich prezentaci, marketing a reklamu. Stejně tak mohou studenti
sledovat image bank, charitativní a kulturní aktivity apod. Banky mohou díky projektu získat
zpětnou vazbu o tom, jak na ně a jejich aktivity
současní studenti nahlížejí. Z hlediska bank se
17
1|13
totiž jedná o velmi důležitou cílovou skupinu
budoucích klientů, kteří v brzké době naplno
vstoupí do svého produktivního života. Studenti
absolvováním vzdělávacího programu získávají
kritický, ale i odborný pohled na opatření bank
vůči klientům a získávají schopnost opatření,
službu či produkt posoudit a případně porovnat
s produkty jiných bank. Vzniká tak skupina
velmi uvědomělých a prakticky myslících lidí,
kteří budou banky a jejich kroky posuzovat
nejenom z pohledu reklamy či prvního dojmu,
ale dokážou se podívat pod povrch a skutečně
odborně a reálně opatření banky zhodnotit.
Podpora znevýhodněných spoluobčanů
Kromě podpory finančního vzdělávání a spolupráce se studenty vysokých škol na různých
úrovních a různými způsoby se OVB soustředí
také na pomoc těm, kteří také potřebují naši
pomocnou ruku – tedy spoluobčanům, kteří
jsou vůči většině znevýhodněni některou z forem handicapu.
Teprve nedávno byl představen projekt OVB
HANDICAP FRIENDLY BANK v rámci klientského hodnocení OVB Vstřícné banky. Skupina
lidí se zdravotním postižením je významnou
skupinou klientů bank a také významnou společenskou skupinou a má specifické požadavky
na služby a přístup bank, které se v mnohém
odlišují od potřeb a požadavků většinové
společnosti. Hodnocení bank z hlediska jejich
přístupu a služeb pro tuto skupinu občanů
v České republice dosud chybí – to byl hlavní
důvod, proč OVB spolu s Patrikem Nacherem,
organizátorem projektu OVB Vstřícná banka,
přišla s tímto ojedinělým projektem. Od roku
2013 tak došlo k rozšíření hodnocení bank
z hlediska přístupu ke klientům se zdravotním
postižením.
Tohoto hodnocení se budou lidé se zdravotním postižením či jejich skupiny účastnit,
bude tedy probíhat z hlediska těch občanů,
kterých se skutečně týká. A zpětně jim pak toto
hodnocení dává informaci o tom, kdo se k nim
chová nejvstřícněji – lidově řečeno, kde budou
mít při řešení svých životních událostí nejméně
problémů.
Snažíme se našim handicapovaným spoluobčanům již dlouhou dobu nabízet individuální přístup, a pokud se nám tímto počinem
podaří zaměřit pozornost dalších společností,
především bank, tímto směrem, splní svůj účel
stejně dobře, jako se daří samotné OVB Vstřícné
bance kultivovat finanční trh.
OVB info
18
1|13
IT oddělení:
Technologie a podpora jsou
základními stavebními
kameny byznysu
TEXT: Mgr. Roman Daneš, Mgr. Richard Pavlík | FOTO: Petr Kurečka
Fenoménem dnešní doby jsou informační technologie, jež nás provázejí
na každém kroku. Asi už si život nedovedeme představit bez mobilních
telefonů, osobních počítačů či tabletů. Každý je vlastníkem nějakého
elektronického zařízení, jež přenáší, získává nebo poskytuje informace.
Vedení OVB si je vědomo, že pro zvýšení konkurenceschopnosti,
přehlednosti a efektivního využívání dat ke správě klientů a spolupracovníků
je nutno poskytnout spolupracovníkům odpovídající informační technologie.
Velmi významnou komunikační platformou
pro OVB ČR je OVB PORTÁL. Toto prostředí
bylo vyvinuto a dáno k dispozici před několika
lety a ve své době bylo značně revoluční.
Časem ale bylo toto řešení překonáno novými
technologiemi a konkurencí, a proto jsme
museli začít hledat nové řešení. V první řadě
se nabízelo, že po nasazení nového systému
myOVB na Centrále bude systém zpřístupněn
i spolupracovníkům. Časem se ale zjistilo, že
myOVB je příliš komplikované, a vrátili jsme
se k rozvoji osvědčeného Portálu. Rok 2013
bude tedy z hlediska rozvoje IT řešení rokem
OVB Portálu.
Portál jako platforma pro on-line komunikaci V rámci strategie vývoje SW udělá Centrála
v roce 2013 zásadní pokrok, aby spolupracovníkům zjednodušila jejich administrativní
činnosti. Vyvíjí se SW aplikace pro optimálnější chod Centrály, která má většinou za cíl
realizovat nový servis pro spolupracovníky.
Rozvoj Portálu jako platformy pro on-line komunikaci s MA povede k redukci zátěže obou
stran hlavně digitalizací některých dosud
papírových procesů, sjednocením datových
toků a odstraněním duplicitního zadávání dat
do systémů. Výsledkem bude transparentní
on-line servis spolupracovníkům a optimalizace a zrychlení zpracování produkce.
Informační náplň Portálu bude úzce provázána s Finančním plánem a bude základem
systému CRM zaměřeného na práci s klienty.
Tento nástroj má primárně podporovat rozvoj
obchodních příležitostí.
Součástí strategie je i standardizace sběru,
integrace a analýzy dat o klientech získaných
od partnerů a o smlouvách (kmen) a jejich
hlubší využívání pro marketingové a strategické cíle. Tento proces má podporovat rozvoj
Lidé v IT (na fotografii zleva)
Tomáš Smaha – správa HW a SW Centrály
Mgr. Roman Daneš – člen představenstva, řízení IT oddělení
Oleg Danilevskiy – pracovník podpory systémů, školitel
Mgr. Richard Pavlík – správa a rozvoj informačních systémů OVB
Ing. Petr Lukášek – programátor, vývoj podpůrných aplikací Centrály
obchodních příležitostí. Společným jmenovatelem výše uvedených SW řešení realizovaných Centrálou je podpora procesů vedoucích
k realizaci kvalitního poradenství orientovaného na dlouhodobou práci s klientem.
Propojení Analytického webu s ostatními částmi OVB Portálu
Vyhledávání informací na Portálu bude fungovat na stejném principu jako práce s Vševědem. Spolupracovníci budou moci používat
on-line OVB Portál nebo si stáhnout Vševěda
k sobě do počítače.
Nová vizualizace OVB Portálu = procesní orientace
19
Obecným směrem vývoje Portálu je zjednodu1|13
šení a orientace na procesy spolupracovníků.
Portál již obsahuje mnoho informací, čímž
vzniká problém s jejich správným a jednoduchým používáním. Proto se jeho design změní
tak, aby nabídl na jednom místě komplexní
informace například o procesu zpracování
smluv, analytické informace a poradenství,
manažerské informace, správu spolupracovníků a recruiting, provizní informace a jiné
další informace. Součástí takto organizovaných
celků bude i kontextové propojení s Knihou
procesů s doplňujícími informacemi.
Portálové informace do mobilu či
tabletu
Jako budoucí rozšíření se zvažuje mobilní forma některých Portálových informací. Tyto by
měly být omezeny na aktuální stav produkce
a novinky vhodné například k ranní snídani
nebo na cestu do kanceláře.
Modul pro podporu školení a certifikací
Tato nová součást Portálu má za cíl přinést na
jedno místo vzdělávání v OVB. Organizace a obsah vzdělávání se v jednotlivých strukturách liší,
skládá se ale ze dvou pilířů: povinného a dobrovolného vzdělávání v rámci tzv. „Systému vzdělávání OVB“ a vlastních seminářů a zkoušek
specifických pro jednotlivé struktury. Aplikace
bude manažerům a Centrále pomáhat tyto dva
pilíře efektivně organizovat. Spolupracovníci
se budou moci přihlašovat do kurzů organizovaných Centrálou, vlastní strukturou, partnerskými společnostmi nebo jinými vzdělávacími
institucemi (např. VŠFS). Jejich vedoucí budou
mít přehled o přihláškách nebo absolvovaných
událostech. Systém také bude obsahovat informace o provedených registracích, jejich expiracích a o následných re-certifikacích. V systému
budou dostupné on-line testy a ankety.
Modul pre-registrace spolupracovníků
Intervenční systém OVB – automatizace, přehlednost a zrychlení intervenčního a upomínkového procesu
Je všude s poradcem, je zdrojem informací pro
jednání s klientem a výstupů pro klienta. Současné oddělené nástroje webu Analytického
centra (srovnávače, Vševěd, Finanční analýza
a další) tak budou integrovány do robustního
multiplatformního nástroje pro podporu poradenského procesu. Již nebude potřeba vlastnit
správnou verzi Excelu.
Někteří finanční poradci nezasazují jednotlivé pojistné smlouvy do širšího konceptu potřeb
klienta. FP bude pomáhat spolupracovníkům
cíle klienta definovat, především správně
stanovit, na jakou sumu má být klient pojištěn,
a předložit klientovi její transparentní výpočet.
Výstupem FP bude objektivní klientská složka,
která klientovi osvětlí, na co je potřeba se
zaměřit v jeho finanční situaci a co je cílem
nabízeného řešení.
Aktuální stav účtu
Intervence návrhů a upomínky smluv a případné marketingové kampaně zaměřené
na vybrané smlouvy jsou doručovány od
partnerských společností v nejrůznějších formátech podle možností jejich informačních
systémů. Cílem Intervenčního systému OVB
je všechny tyto zdroje sjednotit a vytvořit
jednotné pracovní prostředí, které přinese
jednodušší a rychlejší zpracování intervencí
spolupracovníkům. Nasbíraná data pomohou lépe zacílit školení, aby se předcházelo
chybám na návrzích. U upomínek smluv
dojde ke snížení storen smluv díky možnosti
manažerů včas zasáhnout již při prvním
avízu storna. Podsystém umožňující automatické zpracování e-mailových intervencí od
partnerů již byl na Centrále spuštěn.
Na Portálu je nyní dostupná nová verze
stránky zobrazující zaúčtované provize aktuálního provizního měsíce. Spolupracovníci
tak mohou detailně vidět, ze které smlouvy
očekávaná provize přišla, případně na jaké
smlouvy přišlo storno. Stránka také nyní
nabízí pokročilé filtrování.
Manažerský informační systém
Statistiky – nástroje pro hodnocení výkonnosti – budou rozšířeny o možnost porovnávání výkonu struktur. Nové pohledy na data
umožní porovnávat stejné kariérní stupně,
a tak srovnat například výkonnost jednotlivých ředitelství. Hodnoty budou zobrazeny
pro dvě po sobě následující roční období
(12 + 12 měsíců), a budou tak umožňovat
i meziroční srovnání výsledků – nárůst nebo
pokles. Měřenými hodnotami budou například: jednotky, počty smluv, proplacenosti,
počty nových a ukončených spolupracovníků,
aktivní status a provizní hodnoty.
20 Extranety partnerů, provizní listiny
a kalkulačka
Partnerské weby nabízí velmi detailní
Schema IT strategie plan 2012_v2.pdf
1
15.3.13
16:19
informace hlavně o životním cyklu smlouvy.
eSD – elektronická smluvní dokumentace
Aplikace pro tvorbu a správu Smluvní dokumentace odstraní nutnost opakovaně vyplňovat formuláře a umožní zakládat nové na
základě těch původních. Tento nástroj, který
bude obsahovat klientská data, bude následně
integrován do Finančního plánu.
Produkce
Provize
MyOVB
Analytické
centrum
Reporting:
Produkce
provize
LD MIS
Spolupracovníci
školení
DB / DWH
Poradci
Famulus
Investiční
deník
Smluvní
dokumentace
Skeny
Podatelna
Data
Data
PORTÁL
OVB
Správa
klientského
kmene
Upomínky
Intervence
OVB e-mail
Elektronická verze
smluvní dokumentace
Správa klientského
kmene
Data
Finanční plán
Data
Rozhraní poradců
Aplikace pro podporu obchodu
Data z Centrály OVB
1|13
Finanční plán – aplikace pro podporu
obchodu
Portál bude umožňovat přihlašování do těchto webů bez potřeby získávat si u partnera
přihlašovací údaje. Díky zlepšení informačních toků mezi Centrálou a partnery bude
zajištěno strukturální oddělení zobrazovaných dat, tj. zobrazování smluv podřízených
spolupracovníků manažerům. Připravujeme
také zjednodušení ve způsobu přístupu
k provizním listinám, jejich aktualizacím
a v neposlední řadě i orientační provizní
kalkulačku.
Tento modul je novou funkcionalitou, která se
stane součástí procesu recruitingu. Vedoucím
spolupracovníkům umožní předregistrovat
spolupracovníky a zajistit dodání kompletních
materiálů. Výsledkem bude menší chybovost
a vratek materiálů, a tím zrychlení registračního procesu nových spolupracovníků. Vedoucí
pracovníci budou moci postup sledovat on-line.
Kmen
Upomínky
Intervence
Data od
partnerských
společností
Partnerské weby
Exkluzivní forma, exkluzivní obsah.
21
1|13
Stahujte OVB Journal
zdarma na iPad a Android.
www.ovb.cz
Finanční poradenství pro Evropu
rozhovor
22
1|13
Petr Koukal
Jsem sám sobě finančním
poradcem
TEXT: Zdeněk Soudný | FOTO: Petr Kurečka
23
1|13
rozhovor
Petr Koukal patří mezi nejznámější sportovce České
republiky. Úspěšný badmintonista se do povědomí široké
veřejnosti dostal nejen díky sportu, ale i díky tomu,
že na poslední letní olympiádě nesl vlajku. A také tím,
že si těsně před ní prošel peklem v podobě vážného
rakovinového onemocnění, z něho se ale silou vůle dostal
a velmi brzy se vrátil zpět k aktivnímu sportu.
24
1|13
Mám před sebou velmi úspěšného
sportovce. Jdou sport a peníze
dohromady?
Víc než hodně. Je to zásadní kapitola v životě každého sportovce.
Samozřejmě jsou takové sporty
jako třeba golf, fotbal nebo tenis,
kde je přístup k penězům přece jen
jiný. Obecně však vrcholový sport
bez peněz dělat nejde. Protože
nemám sponzory, kteří by platili
mne a všechny mé výdaje, jsou
peníze a starost o ně neodmyslitelnou částí mého sportovního života.
Turnaje si často musím plánovat
s ohledem na to, zda na ně budu
mít peníze, nebo nikoli. S penězi
to tedy začíná, s penězi to i končí.
A to plánujete opravdu sám?
Je to něco, nad čím po
večerech sedíte a plánujete?
Je to něco, nad čím
skutečně často sedím
a plánuji. Sám si to
nejen plánuji, ale sám
si také peníze sháním.
A nestává se z vás tedy
spíše účetní místo
sportovce? Není to tak,
že místo toho, abyste běhal po kurtu, sedíte doma
a děláte si tabulky?
Je to prostě tak a často
řeším právě takovéto věci
místo toho, abych šel s čistou
hlavou spát a soustředil se
pouze na přípravu. Je
to na jednu stranu
stresující a neprospívá to mému
výkonu, na
dru-
hou stranu to je velmi motivační,
protože když vám někdo nedává
peníze jen tak do rukou a musíte si
je obstarat sami, tak si jich daleko
víc vážíte. Naučí vás to i něco víc
a myslím si, že to má přidanou
hodnotu i pro sport a výkon jako
takový.
Tak trochu to souvisí s přístupem ke sportu a financím v něm.
Hodně se o tom v poslední době
hovoří a hodně se to kritizuje. Ale
to, co popisujete, je najednou jiný
obrázek financování sportu…
Ono to tak asi má být a není to
jen u badmintonu. Dnes panuje
všeobecná představa, že sportovci
mají spoustu peněz, mají drahá
auta, večírky a průšvihy. To ale
platí jen u několika málo sportů
a sportovců. Ale obecně sport jako
takový – to jsou spíš ti sportovní
nadšenci, kteří dělají méně známé
sporty a musejí je dělat v často
těžkých finančních podmínkách.
Zní to až dobrodružně, jak o tom
vyprávíte. Máte pocit, že to je
dobrodružství?
Občas to velké dobrodružství
skutečně je. Když jedete třeba na
turnaj a nemůžete utrácet tolik
peněz, tak spíte v levnějších hotelech, létáte levnějšími leteckými
společnostmi a cestujete autobusem
místo taxíkem. Pak z toho jsou
velmi zajímavé příběhy, obzvláště
když se jedná o země exotické, jako
je třeba Guatemala nebo některé
asijské země. V tom je to někdy
dobrodružné až příliš.
A nezávidíte kolegům z jiných
sportů, které jsou mediálně známější, a proto přitahují více peněz?
Slovo závidět nemám rád. Já
jsem vyrůstal v tom, že táta hrál
badminton, a tak mi mohl pomoci
v tréninku. Máma tehdy zase spíše
chtěla, abych byl na sluníčku, venku a dělal třeba tenis. A tak asi do
patnácti let jsem dělal více sportů.
Když vám nikdo nedává peníze jen
tak a musíte si je obstarat sami, tak
si jich daleko víc vážíte.
Když vás tak poslouchám, tak
mám pocit, že se dnes mluví
o sportu jako o byznysu, ale ve
vašem případě to vypadá spíše naopak. Že se z vás stává byznysman
proto, abyste mohl sportovat.
Byznysman určitě nejsem, ale
snažím se maximálně využít svého
potenciálu, ať sportovního, nebo
mediálního, protože to situace
prostě vyžaduje. A snad je to tak
správně, že se musím sám o sebe
postarat. Žene mne to kupředu a nedovolí mi to třeba dělat
všechny ty průšvihy, které jsou pak
v médiích. Těm, kdo si neshánějí
peníze, to nevadí, pro mne by něco
takového byl velký problém.
Odráží se to třeba také do soukromí? Protože na jednu stranu
musíte zajišťovat peníze pro sport,
ale ono je to zároveň něco, co vás
živí. Jak to jde ruku v ruce? Vždyť
si přece sháníte peníze také na
výplatu.
Snažím se, abych mohl vést
normální soukromý život a zároveň
mohl dělat vrcholový sport. Občas
to sice znamená se uskromnit, spojit třeba nějaký turnaj s dovolenou,
abych nemusel platit další letenky,
ale nijak si nestěžuji. Můj soukromý život je se sportovním tak úzce
spjatý, že se často nedají od sebe
ani oddělit.
Pak jsem se ale musel rozhodnout,
kam dál, protože jeden víkend byly
třeba dva turnaje a už to nešlo dělat
dohromady. Tehdy zvítězil badminton, asi kvůli vzoru táty nebo jsem
v něm měl možná víc diplomů než
z jiných sportů.
Takže jste ani jednou nelitoval, že
jste si nevybral tenis, kde je přece
jen více peněz a „jde to snáze“?
Samozřejmě jsem občas litoval.
Zvláště v době, kdy jsem byl kolem
30. místa na světě a stále jsem na
svůj sport spíš doplácel, než na
něm vydělával. Byly chvíle, kdy
jsem si říkal, zda jsem si nevybral
špatně, když dělám něco, čemu
dávám všechno své úsilí, a nakonec
skončím po sezoně ještě v minusu.
Ale postupem času jsem si to otočil
a snažím se na tom hledat spíše ta
pozitiva.
Tak to by mě zajímalo, jaká to má
pozitiva.
Pro mě je to jasné! V momentě,
kdy skončím se svou aktivní kariérou, tak právě to, co jsem byl nucen
podstupovat pro to, abych vůbec
nějakou kariéru měl, si s sebou
vezmu do reálného života a pokusím se to v něm naplno využít.
Otázka, kterou sportovci obvykle
neradi slyší – jak dlouho ještě mů-
žete vydržet na vrcholu, a hlavně
co potom?
Doufám, že mám před sebou
ještě jeden až dva olympijské
cykly a že je ještě dost času na to,
Po olympiádě pokračoval mediální
zájem dál především díky premiéře
dokumentárního filmu „Cesta snu“,
který celý příběh zachytil a přiblížil
filmovým a televizním divákům.
Až jednou skončím, tak bych pak
rád skončil s pocitem, že jsem svůj
sport dělal nejlépe, jak to šlo.
posunout svoji výkonnost výrazně
nahoru. Chtěl bych hlavně vydržet
zdravý, protože si celou svou kariéru zakládám také na tom, že jako
jeden z mála hráčů světové stovky
jsem nebyl dosud vážněji zraněný.
A až jednou skončím, tak bych pak
rád skončil s pocitem, že jsem svůj
sport dělal nejlépe, jak to šlo.
Možná je to v souvislosti s vámi
trochu klišé a možná už jste na to
až alergický, ale sám jste to trochu
otevřel. Prošel jste si poměrně
náročným obdobím se zdravotními
problémy – rakovinou. Zvažoval
jste třeba v době, kdy vám bylo
nejhůř, že sport zabalíte? Nebo
byl sport naopak tím, co vás táhlo
dopředu?
Obě možnosti. Byl tam moment,
kdy jsem hodně pochyboval, že se
ještě dokážu vrátit do vrcholového
sportu, protože mi bylo těžce fyzicky a byl jsem zlomený i psychicky.
Měl jsem momenty, kdy jsem si
říkal „hlavně přežít a čert vem
sportování“. Naštěstí tyto momenty rychle přešly a přišly další,
když jsem si pár týdnů po operaci
šel zahrát a zjistil jsem, že jsem to
nezapomněl. Myšlenky, že se nejen
uzdravím, ale že se také vrátím
do vrcholového sportu a dostanu
se i na olympijské hry v Londýně,
mě hnaly kupředu. Ten pozitivní
přístup se tedy osvědčil a vyplatil.
V České republice jste se stal
symbolem návratu od nemoci ke
sportu, do aktivního života. Vzal
jste na sebe roli pozitivního vzoru
pro ostatní? Narážím tím, mimo
jiné, na širokou medializaci, které
se vám a vašemu příběhu dostalo.
Myslím si, že celý můj příběh
je poměrně silný a „mediálně
zajímavý“. Bohužel je to tak, že
lidské neštěstí je často zajímavější
a „prodejnější“ než třeba samotné
sportovní výsledky. Když jsem se
uzdravil, tak zájem trochu opadl
a svět médií jsem přestal chvíli zajímat. Všechno se vrátilo v okamžiku
postupu na OH společně s tím,
že jsem měl tu čest jít v čele české
výpravy na slavnostním zahájení.
A jste rád, že je o váš příběh zájem?
Přiznávám se, že mám v sobě
dobrý pocit z toho, co dělám,
protože mám velmi dobrou zpětnou
vazbu od lidí. Třeba také z FKT
v říjnu 2012, kde jsem hovořil jen
pár minut, ale dostal jsem mnoho
pozitivních reakcí, třeba i později
e-maily. Každý takový e-mail je
potom povzbuzením, že všechno
zlé bylo nakonec v něčem pozitivní
a že můj příklad může pomoci
mnoha jiným lidem se stejným
nebo podobným osudem. Každý
e-mail, ve kterém zjistíte, že jste
třeba pomohl někomu zachránit
život, vás dokáže – i přes častou
nechuť se o tom všem bavit pořád
dokola – nakopnout zpátky a ukáže
vám, že to má smysl.
Vyvrcholením vaše příběhu zatím
bylo, když jste nesl na olympiádě vlajku. Jaké jste měl pocity?
Říkal jste si, že to je odměna za to
všechno?
Bylo to tak, že pocity odměny
a štěstí přišly v momentě, kdy
jsem se dozvěděl, že ji ponesu. To
bylo asi měsíc před olympiádou.
Navzdory tomu, že se pravidlem
stalo, že vlajkonoš se oznamuje až
těsně před olympiádou, tak díky
tomu, že jsme chtěli dát důraz na
celý můj příběh, se Český olympijský výbor rozhodl tuto informaci
zveřejnit dlouho dopředu a udělat
kampaň. To přineslo spoustu reakcí
a příjemných momentů. Ten pocit
trval strašně dlouho. Vždy, když
jsem to někde zaslechl nebo viděl,
tak jsem si připomněl vše, čím
jsem si musel projít. V momentě,
kdy jsem byl na stadionu a dali mi
do ruky vlajku, tak to bylo hodně
umocněné samotným okamžikem
a atmosférou na místě – ale jen
před tím stadionem. Jakmile jsem
vstoupil dovnitř, tak ačkoli jsem
si představoval, jak se svět zastaví
a vše se mi promítne před očima,
tak to naopak bylo všechno hrozně
rychlé a nebyl vůbec čas na nic myslet. Obešli jsme to a přiznám se, že
z toho moc nevím. Člověk to proběhl, ani nevěděl jak, a už mi vlajku
vzali a zapíchli ji tam někam na
kopec. Ale ty momenty těšně před
stadionem, když mi vlajku dali
a než jsme vyšli, ty tři minuty,
to bylo něco krásného, z čeho
žiju dodnes.
Věděli vaši kolegové ze sportu, co se vám stalo? Znali váš
osud?
Znají ho všichni, stalo se to
takovým synonymem našeho
badmintonového světa. Hodně
se to řešilo, když jsem ležel
v nemocnici. Byla to překvapivě velká událost, navíc
se to stalo týden poté, co
jsem odehrál svůj nejlepší
výsledek na světovém
turnaji. Všichni čekali,
co dokážu dál, a já se najednou odhlásil z turnaje.
Tak se ptali a zjistili, že
jsem v nemocnici. Přišlo
mi hrozně moc reakcí, pozdravů a vzkazů. Obzvláště dnes, v době sociálních
sítí. Bylo to povzbuzující.
Nejlepší hráči světa pak
poslali podepsané fotografie z jednoho turnaje
v Japonsku s tím, ať se
brzy uzdravím.
Sport má k financím blíže, než
by se mohlo na
první pohled zdát
Když poslouchám váš příběh,
tak si říkám, jak se vaše cesta
protnula s OVB?
Bylo to díky tomu příběhu.
Díky tomu, jak jsem přistupoval
k překonávání překážek. OVB
napadlo, že by bylo fajn, kdybych na FKT nesl vlajku OVB,
do hrdosti za značku převedená
symbolika, a kdybych řekl pár
slov o tom, jak bojovat a překonávat problémy.
A jak jste na to, když vás OVB
oslovila, reagoval?
Byla to jedna z větších akcí po
olympiádě. Všichni chtěli, abych
někam šel, ale tohle byla má první
akce, kam jsem byl pozvaný sám
za sebe, a ne s ostatními olympioniky. Měl jsem šest minut na svoji
prezentaci a to pro mne bylo něco
zcela nového. Dělal jsem sice mnoho rozhovorů, ale když najednou
dostanete mikrofon a máte hovořit
na téma překonávání problému
a před vámi sedí patnáct set lidí, je
to hodně jiné. Neměl jsem s tím do
té doby zkušenost a bylo to velmi
zajímavé.
25
1|13
rozhovor
A jaký jste ze svého vystoupení měl
pocit?
Přiznám se, že jsem nevěřil, že to
bylo dobré. Měl jsem z toho velmi
smíšené a rozporuplné
pocity, ale když jsem pak
viděl ty reakce, tak jsem
si říkal, že to možná
nebylo tak špatné.
Takže to dnes vidíte jako
úspěch?
Určitě, protože pak přišli lidé z OVB a říkali, že hodnoty, které já vyznávám, jsou velmi
podobné těm, které vyznává OVB.
Čímž mne napadlo, že když máme
tolik společného, možná bychom
mohli své osudy více propojit. A tak
jsem se hned ozval a začala jednání.
A zrodilo se generální partnerství.
Jaké hodnoty to jsou? Co propojuje
vás – špičkového sportovce – a OVB,
špičkové finanční poradce?
Ze všeho nejvíce je to asi
ten pozitivní přístup. To máme
a musíme mít všichni stejné,
protože bez toho bychom
nemohli dělat to, co děláme, nebo
bychom v tom nebyli tak dobří.
Ono to někdy vypadá jako klišé, ale
když nemáte ten správný přístup,
tak vás může položit první odmítnutí
nebo neúspěch. Ale nakonec zvítězí
mě kontaktovala i konkurence, která
se mě snažila získat. Nakonec jsem
se však domluvil s OVB. Takže jsem
věděl, o co jde, znal jsem i značku,
která je v České republice známá.
Když se vrátíme zpět na začátek
rozhovoru, tak to působí, jako byste
byl sám sobě finančním poradcem.
Nepřemýšlel jste někdy o tom, že
byste třeba takového poradce dělal
i jiným, třeba i jiným sportovcům?
Těch zkušeností mám opravdu
hodně a někdy možná až nechtěně.
Takže je pravda, že jsem tak trochu
sám sobě finančním poradcem,
protože si musím 80 % financí sehnat
Napadlo nás s OVB, že když máme
tolik společného, možná bychom
mohli své osudy více propojit.
A zrodilo se generální partnerství.
26
1|13
ten, kdo se nevzdá a zkouší to stále
dokola. Pak je to také zodpovědný
a profesionální přístup. Vždy, když se
mě kolegové ptají, co je nejdůležitější
při kontaktu se sponzory, tak říkám,
že uvědomit si, že být jen dobrým
sám a pak vědět, jak s nimi naložit.
Stojí za tím hodiny práce, schůzek,
prezentací, dopisů a dalšího. Často
si říkám, že by bylo fajn prodávat
někoho jiného, protože prodávat
sám sebe, to je mnohem těžší úloha
než prodávat třeba nějaké produkty,
jiné sportovce nebo klienty. Ale ta
průprava pro finanční poradenství
v tomto ohledu jistá je (směje se).
Do budoucna bych si možná dovedl
představit, že bych se staral o nějaké
sportovce, že bych je třeba zastupoval. A správu vlastních financí, které
si jednou vydělám, a s tím spojené
zajištění budoucnosti, bych potom
přenechal OVB.
sportovcem nestačí. Musíme se
v každém ohledu chovat profesionálně. A také eticky. Ve sportu je to fair
play, ale já myslím, že něco takového
je v každé oblasti našeho života, ať už
tomu říkáme etika, či jakkoli jinak.
Upřímně – sedmero hodnot, na kterých OVB stojí, je velmi podobných
těm, jaké mám já a mnoho jiných lidí
napříč světem. Rozdíl je možná spíše
v tom, jak je uplatňujeme v reálném
životě. A myslím, že v tom jsme si
s OVB skutečně blízko, že je nemáme
jen napsané v nějakých materiálech,
ale že jsou součástí toho, co každý
den děláme.
A kdybyste měl říci jedno jméno,
koho byste od zítřka rád zastupoval,
třeba proto, že by to bylo hrozně
snadné, nebo třeba proto, že by to
byla velká výzva a vy víte, že by za
to stál…
Velká výzva by byl můj kamarád
judista Lukáš Krpálek, který je
v současnosti první na světovém
žebříčku, ale ani jeho sport nepatří
k těm nejznámějším a výrazně podporovaným.
Věděl jste do té doby něco o oblasti
finančního poradenství, nebo jste
šel na FKT tímto odvětvím zcela
nepolíben?
Věděl jsem dobře, co se za tím
skrývá, jeden z mých přátel to
dokonce provozuje a přiznám se, že
A oslovíte ho? Není to cesta, jak si
například založit takovou společnost
a věnovat se jí do budoucna?
Myslím, že na to je ještě brzy, teď
se chci věnovat sportu a co bude dál,
to se ještě uvidí. Ale asi bych mohl
prozradit, že chystám vznik vlastní
nadace. Nebudu zatím víc prozrazovat, ale už brzy k tomu bude víc
informací. A pokud to vyjde, tak mi
to udělá velkou radost.
NEJLEPŠÍ PORADCI NABÍZEJÍ
NEJLEPŠÍ PODÍLOVÉ FONDY.
FONDY ČP INVEST.
Nespokojte se s průměrem.
Dopřejte svým klientům
opravdu to nejlepší.
Aktuálně spravujeme našim klientům
přes 24 miliard korun.
ČP INVEST
Podílové fondy ČP INVEST získaly již potřetí v řadě ocenění v soutěži Zlatá koruna.
Hlasování ZLATÁ KORUNA 2013 – podpořte ČP INVEST!
Budeme velmi rádi, pokud nás podpoříte svými hlasy na www.cpinvest.cz
nebo www.zlatakoruna.info v hlasování o Cenu veřejnosti.
Hlasujte pro PARTNER Invest.
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
Pomáháme vám jít dál
cesta vzhůru
Nově povýšení
manažeři v OVB
Povýšení v období 17. 8. 2012 – 28. 2. 2013
28
1|13
Hlousek Jan
regionální ředitel RD ▶ zemský ředitel LD
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Saic Petr
regionální ředitel RD ▶ zemský ředitel LD
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Molnár Pavel
oblastní ředitel BD ▶ regionální ředitel RD
(LD Jan Hlousek)
Gabrielová Hedvika
oblastní ředitelka BD ▶ regionální ředitelka RD
(SLD Dana Benáčková)
Vampola Pavel
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
Zábojník Zdeněk
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Fritsch Josef
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Dana Benáčková)
Machoň Ivan
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
Mareš Jiří
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Ing. Martin Zoubek)
29
1|13
Honka Ondřej
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Biksey Kateryna
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Antonín Rajgl)
Ing. Volena Zdeněk
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Dana Benáčková)
Schneiderová Miroslava
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitelka BD
(SLD Dana Benáčková)
Kisý Aleš
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Fortuník Ondřej
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
cesta vzhůru
Ing. Karaszová Hana
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Mgr. Miloslav Horký)
Bc. Šulc Petr
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Ing. Grygar Michal
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
30
1|13
Zábojníková Jana
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Kisý Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Hanák Pavel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Dont Lukáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Krhánek Lukáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Hykyš Radek
obchodní
vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
Palička
Marek
(SSLD Petr
Mucha)
obchodní
vedoucí
GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Čepelková Alena
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Dana Benáčková)
Bc. Beran Pavel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
31
Mudrych Karel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
1|13
Dejl Stanislav
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
Hála Jan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Pelnařová Renata
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Dana Benáčková)
Devera Luděk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Pavel Horák)
Bc. Horák Adam
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
cesta vzhůru
Galečková Marcela
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Petr Saic)
Štefková Veronika
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Řádek Stanislav
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
32
1|13
Hausner Pavel
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Pavel Horák)
Bc. Kadirov Sukhrob
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Šimek Milan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Petr Saic)
Malíř Zdeněk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Karnoš Zdeněk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Palička Marek
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Atakišiev Asad
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Odehnalová Bohumila
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Josef Čihák)
Techman Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Petr Saic)
33
1|13
Bordiian Olexandra
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Antoniová Lucie
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Popelková Alena
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Petr Saic)
Duffek Vojtěch
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
Sousedík Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Burdian Arina
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
cesta vzhůru
Kubelka Miloš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Černý Jakub
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Jan Hlousek)
Vágai Tomáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
34
1|13
Lípa Milan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Votava Vojtěch
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Petr Křen)
Jůza Petr
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Mrzena Leoš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Petrůj Lukáš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Jan Hlousek)
Pavlica Ondřej
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Jan Hlousek)
Mgr. Trieb Petr
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
Do uzávěrky čísla nebylo dodáno foto.
Nově povýšení spolupracovníci
na pozici GST
Povýšení v období 17. 8. 2012 – 28. 2. 2013
LD PAVEL HORÁK
SLD Dana Benáčková
Juklová Alena
reprezentant
➔
GST
Bačkovský Petr
reprezentant
➔
GST
Mgr. Martínek Jan
reprezentant
➔
GST
Elias Francisc
reprezentant
➔
GST
Bc. Kuďousek Karel
reprezentant
➔
GST
Leider Petr
reprezentant
➔
GST
LD Petr havel
Smejkal Stanislav
reprezentant
➔
GST
Dolenský Michal
reprezentant
➔
GST
Špinka Pavel
reprezentant
➔
GST
Ducháček Michal
reprezentant
➔
GST
Tvrz Jan
reprezentant
➔
GST
Hanuš Jakub
reprezentant
➔
GST
Vybíralová Jana
reprezentant
➔
GST
Mgr. Chalupecký Miroslav
reprezentant
➔
GST
Ing. Kolomazníková Lenka
reprezentant
➔
GST
Korman Lukáš
reprezentant
➔
GST
Ing. Provazník Martin
reprezentant
➔
GST
LD JAN HLOUSEK
LD Mgr. Miloslav horký
Brožík Aleš
reprezentant
➔
GST
Bc. Běhounková Klára
reprezentant
➔
GST
Brytkov Aleksandr
reprezentant
➔
GST
Bc. Bureš Pavel
reprezentant
➔
GST
Mlnaříková Adriana
reprezentant
➔
GST
Faganová Kateřina
reprezentant
➔
GST
Bláha Marek
reprezentant
➔
GST
Hlavová Ilona
reprezentant
➔
GST
Flössler Libor
reprezentant
➔
GST
Jindrová Martina
reprezentant
➔
GST
Frank Lukáš
reprezentant
➔
GST
Ing. Kovanda Viktor
reprezentant
➔
GST
Goldsteinová Diana
reprezentant
➔
GST
Los Lukáš
reprezentant
➔
GST
Horejš Libor
reprezentant
➔
GST
Mgr. Mikulášová Jana
reprezentant
➔
GST
Chmelíček Luboš
reprezentant
➔
GST
Raďová Monika
reprezentant
➔
GST
Kalich Jiří
reprezentant
➔
GST
Šimek Martin
reprezentant
➔
GST
Kazbunda Miloslav
reprezentant
➔
GST
Bc. Vaško Jiří
reprezentant
➔
GST
Nirnberg Jan
reprezentant
➔
GST
Vimrová Hana
reprezentant
➔
GST
Princ Vítězslav
reprezentant
➔
GST
Ryba Michal
reprezentant
➔
GST
Bc. Samec Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Sklenář Vladimír
reprezentant
➔
GST
Daněk Pavel
reprezentant
➔
GST
reprezentant
➔
GST
reprezentant
➔
GST
Dobiáš František
reprezentant
➔
GST
Dobiášová Eva
reprezentant
➔
GST
Christof Karel
reprezentant
➔
GST
SLD PETR KŘEN
Staněk Matěj
reprezentant
➔
GST
Bc. Holerová Jitka
Tesařová Lenka
reprezentant
➔
GST
Pešička Tomáš
Valíček Jaromír
reprezentant
➔
GST
Vantruba Jan
reprezentant
➔
GST
SSLD Petr MUCHA
35
1|13
cesta vzhůru
LD ANTONíN RAJGL
SSLD PhDr. Hana Slezáková
Brož Stanislav
reprezentant
➔
GST
Dědek David
reprezentant
➔
GST
Mgr. Brzobohatá Drahomíra
reprezentant
➔
GST
Brhlík Jan
reprezentant
➔
GST
Ganobjak Ondřej
reprezentant
➔
GST
Mgr. Kremrová Radka
reprezentant
➔
GST
Ing. Král David
reprezentant
➔
GST
Skovajsová Dana
reprezentant
➔
GST
Nováčková Kateřina
reprezentant
➔
GST
Bc. Svinka Miroslav
reprezentant
➔
GST
Průcha Adam
reprezentant
➔
GST
Štelcová Miluše
reprezentant
➔
GST
Wagenknechtová Romana
reprezentant
➔
GST
Zacpalová Jaroslava
reprezentant
➔
GST
Bc. Wagnerová Barbora
reprezentant
➔
GST
Wurdak Pavla
reprezentant
➔
GST
➔
GST
Čiperová Lenka
LD PETR SAIC
36
1|13
SLD Ing. Miroslav Šafr
reprezentant
Háša Jan
reprezentant
➔
GST
Ferenc Michal
reprezentant
➔
GST
Hanzlík Radek
reprezentant
➔
GST
Adamec Tomáš
reprezentant
➔
GST
Kuchařová Tereza
reprezentant
➔
GST
Antonovič Radim
reprezentant
➔
GST
Matušková Simona
reprezentant
➔
GST
Balík Radek
reprezentant
➔
GST
Ing. Pokorná Tereza
reprezentant
➔
GST
Bartoš Martin
reprezentant
➔
GST
Růžičková Veronika
reprezentant
➔
GST
Běhavá Aneta
reprezentant
➔
GST
Zelinka Ondřej
reprezentant
➔
GST
Borzyk Lukáš
reprezentant
➔
GST
Coufal Martin
reprezentant
➔
GST
Ing. Dalskiy Stanislav
reprezentant
➔
GST
SSLD Mgr. pavel slezák
SLD Ing. martin zoubek
Drtina Pavel
reprezentant
➔
GST
Jelínková Olga
reprezentant
➔
GST
Endler Tomáš
reprezentant
➔
GST
Burešová Vladimíra Hedvika
reprezentant
➔
GST
Günzl Štefan
reprezentant
➔
GST
Bc. Háha Lukáš
reprezentant
➔
GST
Hach Tomáš
reprezentant
➔
GST
Konopčík Zbyněk
reprezentant
➔
GST
Havelka Pavel
reprezentant
➔
GST
Martínek Michal
reprezentant
➔
GST
Hodač Michael
reprezentant
➔
GST
Novák Roman
reprezentant
➔
GST
Hofbauer Michael
reprezentant
➔
GST
Rábl Tomáš
reprezentant
➔
GST
Houngbedji Nikola
reprezentant
➔
GST
Šamaj Kamil
reprezentant
➔
GST
Hrachovec David
reprezentant
➔
GST
Tlačbaba Petr
reprezentant
➔
GST
Hrouzek Daniel
reprezentant
➔
GST
Chalupský Jan
reprezentant
➔
GST
Chochlík Jiří
reprezentant
➔
GST
SSlD Ing. DITA Slezáková
Jakešová Eva
reprezentant
➔
GST
Agdanský Petr
reprezentant
➔
GST
Jambor Tomáš
reprezentant
➔
GST
Čáp David
reprezentant
➔
GST
Javůrek Martin
reprezentant
➔
GST
Háková Tereza
reprezentant
➔
GST
Kaláč Jan
reprezentant
➔
GST
Mašková Veronika
reprezentant
➔
GST
Kemr Matěj
reprezentant
➔
GST
Tichý Aleš
reprezentant
➔
GST
Kloubcová Zuzana
reprezentant
➔
GST
Ing. Tomšovský Karel
reprezentant
➔
GST
Kolář David
reprezentant
➔
GST
Bc. Větrovská Václava
reprezentant
➔
GST
Kopčilová Jana
reprezentant
➔
GST
Žák Michal
reprezentant
➔
GST
Kotlář Jiří
reprezentant
➔
GST
Kouba Adam
reprezentant
➔
GST
Kovář Radim
reprezentant
➔
GST
Kratochvílová Gabriela
reprezentant
➔
GST
Skala Josef
reprezentant
➔
GST
Krayinskyy Oleksandr
reprezentant
➔
GST
Stašek Petr
reprezentant
➔
GST
Krčálová Denisa
reprezentant
➔
GST
Steklý Petr
reprezentant
➔
GST
Krulich Miroslav
reprezentant
➔
GST
Straka Lukáš
reprezentant
➔
GST
Kuklík Lukáš
reprezentant
➔
GST
Strizhneva Kseniya
reprezentant
➔
GST
Kuzmych Anastasia
reprezentant
➔
GST
Strnad Václav
reprezentant
➔
GST
Kyryliuk Mariia
reprezentant
➔
GST
Stross Jan
reprezentant
➔
GST
Marek Dominik
reprezentant
➔
GST
Šedivý Pavel
reprezentant
➔
GST
Martinek Josef
reprezentant
➔
GST
Šnajder Jan
reprezentant
➔
GST
Moravec Pavel
reprezentant
➔
GST
Šolc Vojtěch
reprezentant
➔
GST
Muroň Martin
reprezentant
➔
GST
Šolín Karel
reprezentant
➔
GST
Nádvorník Michal
reprezentant
➔
GST
Těšitel Marek
reprezentant
➔
GST
Němeček Jan
reprezentant
➔
GST
Bc. Tkadleček Jaromír
reprezentant
➔
GST
Nguyen Anh
reprezentant
➔
GST
Valenta Marek
reprezentant
➔
GST
Nurieva Albina
reprezentant
➔
GST
Valeš Jakub
reprezentant
➔
GST
Oller David
reprezentant
➔
GST
Valouchová Jana
reprezentant
➔
GST
Onderka Lukáš
reprezentant
➔
GST
Veverka Jakub
reprezentant
➔
GST
Bc. Orálek Matěj
reprezentant
➔
GST
Vohralík Ladislav
reprezentant
➔
GST
Pazderka Jakub
reprezentant
➔
GST
Všetečka Vilém
reprezentant
➔
GST
Platil Tomáš
reprezentant
➔
GST
Vyhnáček Martin
reprezentant
➔
GST
37
Prikaznova Natalia
reprezentant
➔
GST
Zahrádka Daniel
reprezentant
➔
GST
1|13
Sillik Jiří
reprezentant
➔
GST
SSLD Ing. MIROSLAV ŽEMLIČKA
Niklová Alexandra
reprezentant
➔
GST
Procházková Marika
reprezentant
➔
GST
Suková Ludmila
reprezentant
➔
GST
MyPioneer – Mějte investice pod palcem
Buďte o krok napřed a sledujte portfolia svých klientů v unikátní
aplikaci Pioneer Investments
pravena
pro
systémy
iOS,
Webová aplikace
aje Windows
připravena pro systémy iOS, Android a Windows
Díky unikátní webové aplikaci
MyPioneer
pro smartphony, tablety a počítače
budete vždyAndroid
v obraze:
pioneer.cz
a najdete ji na www.mypioneer.cz
jednoduchý a skutečně rychlý přístup k investicím vašich klientů
přehledná skladba a struktura majetku klienta
ho uživatelského jména a hesla Pro
pište
vygenerování nového uživatelského jména a hesla pište
výkonnost znázorněná v animovaných grafech
na [email protected]
generování přehledného výpisu pro klienta jedním dotykem
né přihlašovací údaje jako do systému
Pro vstup použijte stejné přihlašovací
ARBES
údaje jako do systému ARBES
www.mypioneer.cz
aplaus
Představujeme spolupracovníky
Miroslav Bartuška
oblastní vedoucí
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
38
1|13
Datum narození: 21. 10. 1989
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Váhy. Každé své
rozhodnutí mnohokrát zvažuji.
Stav: svobodný
Děti: žádné
Původní povolání: student
V OVB od: 8. 10. 2009
Proč pracujete pro OVB: Líbí se mi možnost tvorby vlastního týmu, časová flexibilita, a hlavně možnost finanční nezávislosti
v budoucnu.
První klient: kamarád z fotbalu
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Přesvědčit sám sebe, že o vlastním úspěchu či
neúspěchu rozhoduji pouze já sám.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Toho, že jsem kolem sebe dokázal
vytvořit skvělý tým lidí, se kterými společně
táhneme za jeden provaz.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Udělej maximum pro růst svých spolupracovníků a ty porosteš s nimi.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Finanční nezávislosti a s tím spojené pozice
SSLD.
Koníčky: čtení, ricochet, plavání, sauna, tenis
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na povyšovací párty všech mých přímých LD
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Přál bych si navštívit všech nových
sedm divů světa.
Oblíbená historická postava: Tomáš Baťa
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: jednoznačně rodiče
Životní krédo: Úspěšní lidé mají ve zvyku
dělat věci, které neúspěšní dělají neradi. Neznamená to, že by je dělali rádi. Dokážou ale
svoji nechuť podřídit svému záměru.
Stanislav Dejl
oblastní vedoucí
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
Datum narození: 13. 10. 1987
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Shodou okolností se moje dobrá známá do hloubky věnuje těmto astrologickým záležitostem, tedy
i znamením, a často mi s oblibou připomíná,
jaký jsem „exot“! Jsem totiž znamením Rak
a některé typické rysy Raka prý vykazuji, jako
například, že si hodně zakládám na vlastní
rodině a dětech, které jsou mi přednější než
hmotné zabezpečení, že jsem bordelář ve
věcech, které pro mě nejsou důležité, aj. Nicméně vlastnosti každého znamení se údajně
ještě modifikují jakýmsi „ascendentem“
a „elementem“. Já tento ascendent mám
ve Lvu a k tomu ve mně převažuje element
ohně, což je téměř protichůdné znamení
oproti Rakovi. To ve mně zase naopak vyvolává spoustu rysů Lva a ohně: neskutečnou touhu neustále vyhledávat adrenalin, neústupně
si jít za cílem, který si vytyčím, nebo například
potřebuji k životu otevřené emoce. Prý jsem
zvláštní směska.
Stav: zatím šťastně ženatý
Děti: 1 cipísek (kluk)
Původní povolání: servisní mechanik manipulační techniky
V OVB od: 7. 11. 2007
Proč pracujete pro OVB: Protože za těch
pět let už jsem si v hlavě leccos urovnal
a nejsem blázen, abych dělal pro nějakou naši
nekonkurenceschopnou konkurenci…
První klient: Konkrétní jméno zveřejňovat
nebudu, aby z něj nechtěně nebyla mediální
hvězda. Nicméně byl to můj spolužák ze základní školy, se kterým jsem byl v době mých
začátků u OVB v kontaktu a stále jsem, protože je mým klientem i nadále! Kupodivu je to
dnes jeden z nejvěrnějších klientů i přesto, že
jsem na něm „testoval“ svoje první poradenství a on dodnes neví, že byl první (chudák).
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Zaprvé překonat vlastní lenost a pohodlnost.
Zadruhé ignorovat odmítavé názory a připomínky mého nejbližšího okolí k této branži, ve
které jsem se rozhodl změnit svůj dosavadní
život. A zatřetí, když jsem zpočátku byl ještě
zaměstnán, tak se dvakrát až třikrát denně
převlékat z montérek do saka a drhnout si
ruce zašpiněné od šmíru a oleje hrubým
kartáčem a dělat z nich „úřednické“ ručky, aby
mi klienti věřili, že dělám s penězi.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Za svůj největší pracovní úspěch považuji to, že mi moji vlastní spolupracovníci
ve firmě k mým narozeninám nechali vyrazit
železnou plaketu s poděkováním, že právě
já jsem jejich vedoucí a že si mě váží! To mi
málem ukápla slza – moc si toho cením!!!
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Možná to v dnešní době bude už dost
velké klišé, ale co mám říct jiného, když se
touto zásadou řídím už od dětství: „Chovej se
k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě.“ Po pěti letech podnikání jsem si
ověřil, že se mi vyplatilo podnikat „pomaleji“
a dbát na to, abych do práce s klienty, ale
i při budování firmy, dával vždy hlavně srdce
a důslednost, než se bezhlavě přes „mrtvoly“
hnal za výdělkem!
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Samostatně fungující firmy, která bude živá
a rostoucí i bez mého přičinění! No a lhal
bych, kdybych tvrdil, že bych nechtěl rentu
zemského ředitele – s tím se spokojím.
Koníčky: jízda na motorce, upravování
motorek i aut, gurmánské zážitky, poznávání
cizích zemí a ochutnávání místních specialit,
lyžování, vycházky do přírody
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na koncert Evy a Vaška – ne, dělám si
srandu! Co je mým velkým přáním a na co
bych pozvánku určitě neodmítl, je projížďka
na okruhu s motocyklovým speciálem pro
závody Moto GP nebo alespoň s motorkou
upravenou pro závody superbiků.
Na které místo na světě byste se rád podíval: Tak těch je ještě hodně! Už jsem sice
pár zemí viděl, ale určitě mě láká se podívat
například do Francouzské Polynésie na ostrov
Bora Bora, určitě bych rád v budoucnu navštívil slavnou Ameriku, tam je hodně zajímavých
míst, která chci vidět na vlastní oči – např. na
severu město New York nebo v Coloradu
Grand Canyon, v Mexiku poloostrov Yucatán
nebo na jihu Brazílii s pověstnými karnevaly.
Tak bych mohl jmenovat další desítky míst po
celém světě.
Oblíbená historická postava: Přiznám
se, že jsem o tomto nikdy moc nepřemýšlel
a konkrétního favorita z historie, ke kterému
vzhlížím, nemám. Akorát si vzpomínám na
svoji třídní učitelku ze základní školy, která
byla ale spíše hysterická postava…
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: V mém
osobním životě to byli jednoznačně rodiče,
hlavně tedy táta, který byl mým velkým vzorem
– díky němu jsem vlastně vždycky tíhnul k podnikání. No a poté, co jsem se seznámil s firmou OVB a začal aktivně podnikat, tak druhý
člověk, díky kterému jsem si uvědomil spoustu
věcí a začal je obracet ve svůj prospěch, byl
(dovolím si toto poněkud familiérní a majetnické označení) „můj“ zemský ředitel pan Pavel
Slezák – on to možná ani neví, ale naučil jsem
se toho od něj spoustu, pro mě důležitého!
Životní krédo: Jedno životní krédo mám již
od mala: Zkusit se má všechno! A na druhé
jsem přišel, až když jsem začal podnikat:
Když chci mít něco, co jsem nikdy neměl,
musím dělat věci, které jsem nikdy nedělal!
Mgr. Dušan Machálek
oblastní vedoucí
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
Datum narození: 16. 1. 1975
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Kozoroh – vytrvalý, cílevědomý, konzervativní
Stav: ženatý
Děti: tři malí, šikovní upíři
Původní povolání: sociální a speciální
pedagog
V OVB od: září 2002
Proč pracujete pro OVB: Podnikání s OVB
mě naplňuje a umožňuje mi plnit přání a cíle,
a to nejen mé.
První klient: kamarád s přítelkyní
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: skloubení podnikání, zaměstnání a volnočasových
aktivit
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: povýšení prvního GST ve svém týmu
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Otec mi kdysi řekl: „Chovej se a dělej
věci tak, aby ses nemusel stydět za své jméno.“ Myslím, že je tím vyjádřen soubor hned
několika zásad.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Nevydal jsem se na výstup na vrchol hory
s tím, že skončím někde v půli cesty. Tudíž
samozřejmě SSLD.
Koníčky: hudba, vaření
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na dobré jídlo a dobré víno
Na které místo na světě byste se rád podíval: Čína, Japonsko, Jižní Amerika…
Oblíbená historická postava: Jára Cimrman
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: zprvu
rodiče, ale později hlavně přátelé a každodenní výzvy života
Životní krédo: Nemožné není fakt, ale postoj. Nemožné je výzva. Nemožné neexistuje!
pavel Hausner
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
Datum narození: 14. 11. 1990
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Štír –nezlomná
vůle, silná osobnost a vytrvalost
Stav: svobodný
Děti: nejdřív za deset let
Původní povolání: student vysoké školy
(ZČU Plzni)
V OVB od: února 2011
Proč pracujete pro OVB: Moje spolupráce
s OVB má dva důvody. První je ten, že mám
skvělé ředitele RD Beránka a LD Horáka,
kterým bych chtěl tímto poděkovat. Ten druhý
je, že díky OVB si mohu plnit, plním a budu
plnit své životní cíle.
První klient: rodiče
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: obrnit
se proti pochybovačům
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Toho, že jsem „zrekrutoval“ skvělé lidi,
kteří stejně jako já budou jednou zemskými
řediteli.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Aktivní práce a přístup ke svým spolupracovníkům a klientům.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
minimálně pozice zemského ředitele v ČR
Koníčky: bojové a kolektivní sporty, výlety,
párty
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na galavečer K1 v Japonsku
Na které místo na světě byste se rád
podíval: celkově USA, ale nejvíc asi New York
a Los Angeles
Oblíbená historická postava: král Leonidas
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: bývalá
přítelkyně a vedoucí Oldřich Beránek
Životní krédo: Nic není nemožné.
Pavel Janovský
oblastní vedoucí
(LD Jan Hlousek)
Datum narození: 6. 11. 1989
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Štír (pevná vůle,
majetnický, sebevědomý)
Stav: svobodný
Děti: žádné
Původní povolání: student
V OVB od: července 2009
Proč pracujete pro OVB: Výsledky a povýšení ovlivňuji jen já a lidé v mém týmu.
První klient: kamarád mé sestry
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Udělat
rozhodnutí, že opravdu začínám podnikat
v OVB.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: všech povýšení mých přímých i nepřímých lidí do manažerských pozic
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Jít příkladem, jednat důsledně a korektně.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
pozice zemského ředitele
Koníčky: florbal, squash
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Jsem rád za jakékoli pozvání na drink.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Bora Bora
Oblíbená historická postava: žádná
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodiče
v životě, v OVB – BL Aleš Dvořák, BD Jiří Hák
a LD Jan Hlousek
Životní krédo: Když něco chceš, hrozně moc
chceš, jdi si za tím a dokážeš to.
39
1|13
aplaus
Karel Mudrych
oblastní vedoucí
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
40
1|13
Datum narození: 30. 5. 1982
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Blíženec. U mne
empatií, potřebou být mezi lidmi, touhou po
znalostech.
Stav: svobodný
Děti: žádné
Původní povolání: student
V OVB od: 1. 11. 2002
Proč pracujete pro OVB: Finančnictví mne
přitahovalo už od střední školy. Myslel jsem
si, že je vše o číslech a analýzách. Netušil
jsem, že se budu muset naučit i pracovat
s lidmi, což se ukázalo jako mnohem důležitější. V OVB jsem poznal zázemí, které mi jen
tak někdo nedá. V tomto prostředí tak mohu
dát spolupracovníkům i klientům exkluzivitu.
První klient: kamarádka
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Určitě
práce na sobě. Často se snažíme pracovat na
druhých. Ve výsledku druhé změníme, když
změníme sami sebe.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Každého úspěchu spolupracovníka nebo
klienta, na kterém se mohu s nimi podílet.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Klient má exkluzivitu a také, že trpělivostí
dosáhnu úspěchu.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Dovést své spolupracovníky na jejich nejvyšší
metu.
Koníčky: Tenis, lyžování, kolo, jízda autem,
společenská setkání, hudba, jídlo… prostě
Blíženec.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Toho by bylo asi hodně. Ale aby to vypadalo
trochu skromně, například na týdenní výlet na
jachtě…
Na které místo na světě byste se rád podíval: San Francisco, Havaj, Skandinávie
Oblíbená historická postava: Tomáš Baťa,
Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Rodiče
a prostředí OVB. Rodiče samozřejmě svojí
dobrou výchovou. A prostřednictvím oblasti
financí mohu poznávat světy různých lidí
a vnímat jejich odlišnosti. Každý nový spolupracovník nebo klient přináší do mého života
něco nového.
Životní krédo: Stačí si přát a ono se to fakt
splní!
Martin Čermák
oblastní vedoucí
(LD Petr Saic)
Datum narození: 13. 10. 1987
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Tak určitě se to
nějak projevuje… jsem Váha.
Stav: zadaný
Děti: žádné
Původní povolání: student VŠE
V OVB od: 29. 12. 2008
Proč pracujete pro OVB: Za dobrou práci
zde dostáváte velice dobré koláče, ne všude
toto platí.
První klient: mamka
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Nejtěžší pro mě bylo vůbec vymyslet a osvojit
si způsob oslovení nových klientů, tzn. snažit
se nepůsobit nuceně a podbízivě, ale spíše
motivačně a pozitivně. Tak abych nemusel
hledat klienty, ale aby se oni snažili vyhledávat
mě. Samozřejmě se to na začátku neobejde
bez jediného odmítnutí či negativní reakce,
ale je to hodně o trpělivosti.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Nejvíce si cením úspěchů svých podřízených spolupracovníků. Například jejich
povýšení do vyšších pozic, ale třeba i získání
jejich prvního klienta apod.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Snažím se být maximálně pečlivý
a důsledný, což je podle mě velice důležitě.
Nicméně ne vždy se to daří na sto procent.
Ideální je mít plán na všechny možné scénáře
a podle toho, který z nich nastane, se také
racionálně a vhodně rozhodnout.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Chtěl bych vybudovat maximálně fungující,
samostatnou a prosperující firmu. A když se
mi s ní povede dosáhnout i na další pozice,
jako je RD nebo LD, jedině dobře.
Koníčky: sport, zejména fotbal, taneční
hudba a dá se říct, že i OVB
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na koncert mého oblíbeného DJe například
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Těch míst je hodně, ale co mají
společného, je slunce, písek, moře, teplo…
Například Seychely, Maledivy atd.
Oblíbená historická postava: Steve Jobs
a Martin Zoubek
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Lidé,
kterým na mně záleží.
Životní krédo: Všechno bude.
Radek Hykyš
oblastní vedoucí
(SSLD Petr Mucha)
Datum narození: 29. 6. 1970
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Rak
Stav: ženatý
Děti: Dominik 10 let a Viktorie 3 roky
Původní povolání: OSVČ ve službách
V OVB od: 5. 1. 2009
Proč pracujete pro OVB: Svoboda podnikání, jsem pánem svého času, rád pracuji
s lidmi, nekonečné možnosti.
První klient: můj zaměstnanec
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
srovnání si priorit v hlavě
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Každého, kde se mi podaří splnit
sny mých klientů a podpořit úspěchy mých
spolupracovníků.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Máš vše pouze ve svých rukou!
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
nejvyšší pozice nejen pro mě, ale i pro co
nejvíce spolupracovníků v mém týmu
Koníčky: sport, zábava s rodinou
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na oslavy povýšení mých spolupracovníků
Na které místo na světě byste se rád podíval: Kamkoli, kde mi bude fajn s rodinou.
Oblíbená historická postava: nemám
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: manželka,
BD Jan Kučera
Životní krédo: Nemůžeš? Přidej!
Ing. Petr Bechyňák
oblastní vedoucí
(LD Antonín Rajgl)
Datum narození: 7. 11. 1952
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Narodil jsem se
ve znamení Draka, ale nevěřím na ovlivňování
člověka takovými znameními.
Stav: Již téměř 37 let ženatý.
Děti: dva synové a pět dcer, očekáváme
jedenácté vnouče
Původní povolání: programátor, vedoucí
vývojového oddělení, OSVČ, spolumajitel
malé počítačové firmy
V OVB od: Já sám od poloviny roku 1998,
nejstarší dcera Barbora (dnes na pozici GST)
od r. 2011, syn Jan (VR) od r. 2012.
Proč pracujete pro OVB: Neznám nic
lepšího.
První klient: Soused v ulici – ten, co mi řekl
o OVB. Proto jsem s ním neměl moc těžkou
práci. Dalších pár klientů už byl tvrdší oříšek.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Roztočení klientelského kola v první fázi a pak
způsobit, aby se už nezastavilo. Ale už po
čtyřech měsících jsem se na klienty těšil.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Firma, kterou buduji, je už nyní schopna
pracovat i beze mne.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Desatero, čestné, rovné a kamarádské
jednání, nikoho nepoškodit a „Co nemáš sám
rád, nedělej druhému“.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Mám velikou radost z toho, co dělám.
Nastoupil jsem na cestu, která je současně
cílem – cesta ke zdokonalování se, k podnikání, ke štěstí.
Koníčky: programování, vedení firmy, vnoučata
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na jachtu
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Chci pořádně poznat řadu dosud
nenavštívených památek a zajímavých míst
u nás doma a v Itálii.
Oblíbená historická postava: Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Asi každého z nás ovlivní nejvíce ten člověk, který s ním
tráví nejvíce času. Já jsem nejvíc času strávil
s rodinou, a proto mě nejvíc ovlivnila právě
moje rodina. Mám chápající manželku, která
je mi oporou v životě i v podnikání. Také dvě
z mých dětí mě podpořily tím, že se mnou začaly podnikat v OVB. Dále na mě působil můj
vedoucí pan Antonín Rajgl svým nenapodobitelným šarmem a elegancí, s níž vede svou
firmu. V neposlední řadě na mě velmi působí
moji spolupracovníci – vzájemně si předáváme
elán a energii nezbytnou pro naši práci.
Životní krédo: Člověče, přičiň se a Pán Bůh
ti pomůže.
Bc. Jiří Vaško
obchodní vedoucí
(LD Mgr. Miloslav Horký)
Datum narození: 7. 2. 1982
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Vodnář – baví
mě komunikace s lidmi, baví mě se smát
a baví mě být pro ostatní přítelem. Někdy
možná až moc létám na obláčku optimismu
a věřím v lepší zítřky (což je však nejlepší
průprava pro práci v OVB, ne?).
Stav: svobodný
Děti: zatím žádné (Emma bude)
Původní povolání: obchodní zástupce
V OVB od: října 2011
Proč pracujete pro OVB: Vždy říkám, že
mám štěstí, protože dělám to, co bych dělal
ve svém volném čase (bavím se s příjemnými
lidmi), ale tady tomu mohu říkat „práce“,
a ještě jsem za to báječně placen.
První klient: Dlouholetý velmi dobrý kamarád
a jeho partnerka (dnes jsou oba v mé firmě).
Bylo to večer a já volal asi dvacetkrát Haničce
Horké ml., aby mi poradila to a zase ono.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Přinutit se začít něco dělat a přestat se chovat jako
zaměstnanec. Několikrát jsem se přistihl, jak
piji kávu a mám pocit, že vlastně pracuji, ale
realita byla jiná.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Podařilo se nám dosáhnout GST za
deset měsíců a BL bude rok nato (doufejme).
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: To nejcennější, co lidem v naší firmě
mohu dát, je pohoda, harmonie a pozitivní
energie (kus sebe).
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Chtěl bych si splnit všechny své sny. A chtěl
bych se svými spolupracovníky postupovat
dle plánu kariéry výš a výš a mít se líp a líp.
Koníčky: aikido, filozofie, mezilidské vztahy
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na oslavu povýšení svých spolupracovníků do
ředitelských pozic
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Chci navštívit Japonsko a také Jižní
Ameriku a Tibet.
Oblíbená historická postava: James Watt
(vynálezce odstředivého regulátoru a také
zimní pracovní bundy tzv. watťáku)
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodiče,
prarodiče, zkušenější spolupracovníci a také
má budoucí žena
Životní krédo: Vše je tak, jak má být.
Veronika Svobodová
obchodní vedoucí
(LD Petr Havel)
Datum narození: 19. 8. 1969
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Lev. Jsem máma
lvice – běda, když chce někdo ublížit mým
lidem. Pak se za ně biju do posledního dechu.
Stav: zadaná
Děti: Vlastní dospělá dcera a díky „vyvdané“
dceři mám i dvě krásné vnučky.
Původní povolání: Deset let před příchodem do OVB jsem byla textařkou ve velkých
reklamních agenturách.
V OVB od: září 2006
Proč pracujete pro OVB: Protože je založená na férovém systému a protože je tu
spousta báječných lidí.
První klient: Je můj zatím poslední spolupracovník.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:Přesvědčit okolí, že se o mě nemusí bát.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: úplně každého
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Koncept pro klienta sestavuji tak jako
pro sebe.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: spokojeného stáří
Koníčky: budování a putování
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na výlet s překvapením
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: znovu na Madeiru
Oblíbená historická postava: největší Čech
Jára da Cimrman
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Těch lidí
je celá řada, ale pro mou současnou profesi
byl asi nejdůležitější děda, který se narodil na
počátku minulého století. Každou rodinnou
historku zařadil do společenských reálií.
Vysvětlil mi, jak fungovala penze za první
republiky, důsledky hospodářské krize, princip
družstevního bydlení. Podle jeho vzoru jsem
se naučila jednat s různými institucemi a bez
úplatku zařídit i nemožné. Učil mě počítat
úroky z úroků. Díky němu vím, že finanční
produkty jsou trvalejší než státní režim a že
jejich využívání kdysi patřilo u střední třídy
k dobrému vychování. Jako malou mě to otravovalo, dnes jsem mu za předané zkušenosti
vděčná.
Životní krédo: Všechno dobře dopadne,
doufám.
41
1|13
aplaus
Žaneta Látková
obchodní vedoucí
(SLD Dana Benáčková)
42
1|13
Datum narození: 19. 10. 1973
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Váhy – pozitivní,
energická, upřímná, jdu za svým cílem
Stav: vdaná
Děti: syn Jonáš
Původní povolání: majitelka sítí kožených
galanterií
V OVB od: roku 2010
Proč pracujete pro OVB: Je to pro mne
znovu výzva něco dokázat, mám kolem sebe
úžasné lidi, máme v kanceláři nejen profesionální přístup, ale i mnoho legrace, dobré
finanční ohodnocení a výborně vymyšlený
podnikatelský záměr, kde může podnikat celá
rodina, a to mě baví.
První klient: Přátelé z Bulharska, byl to můj
první tvrdý oříšek. Dopadlo to ale dobře, jsme
stále přátelé.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
sebedisciplína
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Mám tři úspěchy, které cítím. To, že
je tu se mnou můj manžel, mám v kanceláři
úžasný kolektiv, který se snaží o kvalitní práci
a to, že můj jedenáctiletý syn pochopil mou
novou práci, která stála ze začátku spoustu
času.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Udělej úspěšnými kolegy, cením si
každého jejich obchodu.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Přišla jsem sem s jediným cílem,
pracovat tak profesionálně, abych dosáhla
posledního stupně v kariéře OVB.
Koníčky: Snad všechno, u čeho se lidi dokážou bavit, rodina, zahrada, móda, práce.
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
na Měsíc s rodinou a s kolegy na safari
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Kamkoli, kde to je fajn.
Oblíbená historická postava: Sissi, císařovna
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil:
můj dědeček František Waiss
Životní krédo: Udělej šťastné a úspěšné
lidi kolem sebe a můžeš být také šťastný
a úspěšný.
Anh Nguyen
obchodní vedoucí
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Datum narození: 21. 10. 1991
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): O Váhách se
všeobecně tvrdí, že v životě usilují o harmonii
a soulad. To se také projevuje v mé práci.
Teprve když jsou spokojeni klienti a spolupracovníci, spokojenost je i na mé straně.
Stav: zadaný
Děti: Doufám, že žádné.
Původní povolání: student
V OVB od: listopadu 2012
Proč pracujete pro OVB: Protože jsem
dostal šanci od Martina Cvetlera, a proč ji
nevyužít, šance běžně na ulici nepotkávám.
První klient: můj strýc
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Když
jsem si začal uvědomovat, že tímto končí můj
bezstarostný život studenta.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Samozřejmě momentálně dosáhnutí
pozice obchodního vedoucího.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Neslibovat nesplnitelné věci, a hlavně
neřešit věci, které se nedají ovlivnit.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
V nejbližší době BL a co nejrychleji pozice LD.
Koníčky: fitness a příprava pokrmů z rýže
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
na Cookovy ostrovy a na raut složený pouze
z rýže
Na které místo na světě byste se rád podíval: Na Nový Zéland, Pán prstenů je moje
„srdcovka“.
Oblíbená historická postava: William
Wallace, nebál se toho.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: můj
tatínek
Životní krédo: Kdo chce, hledá způsoby, kdo
nechce, hledá důvody.
Martin Trnka
obchodní vedoucí
(SLD Ing. Miroslav Šafr)
Datum narození: 11. 4. 1979
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Beran – myslím, že toto znamení netřeba rozvádět. Jsem
typický Beran.
Stav: ženatý
Děti: dvě
Původní povolání: hotelová škola – profese
vše z cestovního ruchu a gastronomie
V OVB od: 26. 3. 2008
Proč pracujete pro OVB: Protože jediným
strůjcem svého neúspěchu či úspěchu v OVB
jsem já sám.
První klient: Když jsem začal pracovat jako
finanční poradce, poprosil jsem svou bývalou
kamarádku (současnou manželku) o kontakty
kamarádů, které já určitě nebudu znát. Nechtěl jsem začínat se svými přáteli a rodinou,
kteří mě znali jinak. Můj první klient byla
postarší dáma, která přišla za mnou do kanceláře. Nechtěla nic řešit ani ji nic nezajímalo,
chtěla si prostě jen popovídat. Po zhruba
hodině jí zazvonil telefon a omluvila se, že už
musí na jinou schůzku. Super FA.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Rozhodně nejtěžší bylo zvládnout veškeré učivo
jednotlivých oblastí v rámci finančního vzdělávání. Umět fundovaně odpovídat na otázky
klientů bez přípravy, a tím získat sebedůvěru
a postavení.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: V rámci soutěže Aleše Pixy (RD)
jsem letěl na třídenní zájez do Kolína nad
Rýnem na centrálu OVB. Bylo o nás výsostně
postaráno.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Dělat si z klientů přátele. Je to fajn pocit,
když se můžete v různých městech zastavit
jen tak na kafe na drb se svými klienty.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Bez skrupulí finanční svobody.
Koníčky: rodina, ryby, nohejbal, spánek
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Přátelé o mně tvrdí, že jsem měl být herec.
Bavila by mě nějaká divadelní nebo filmová
role.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Nový Zéland
Oblíbená historická postava: Ludvík XIV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Rozhodně
dobrá výchova mé maminky.
Životní krédo: Carpe diem, carpe noctem.
Bc. Jitka Holerová
obchodní vedoucí
(SLD Petr Křen)
Datum narození: 7. 8. 1985
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Ryba
Stav: svobodná, zadaná
Děti: můj fríský valášek
Původní povolání: studentka
V OVB od: roku 2009
Proč pracujete pro OVB: Mohu svobodně
podnikat a zároveň pomáhat lidem.
První klient: Zážitek, na který se nezapomíná.
Úplně cizí člověk, a dnes je stále mým klientem.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Udělat
první krok a zkusit to.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Asi toho, že už léta předávám finanční
gramotnost lidem, kteří to potřebují.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte:
Dlouhodobě vydělávat s klienty, ne na klientech!
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout:
SSLD Holerová
Koníčky: jezdectví, malování, hair styling,
vaření, hudba a tanec
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
Kdykoli na hovězí steak zn. rare.
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Brazílie
Oblíbená historická postava: nemám
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodiče
Životní krédo: Vyloženě jedno jediné nemám.
Anna Živčičová
reprezentant
(SSLD Josef Čihák)
Datum narození: 7. 5. 1957
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Býk – jsem velmi dlouho v klidu a jen tak něco mě nerozhodí. Ale když mám pocit, že už je toho na mne
moc, pak ten výbuch stojí za to.
Stav: vdaná
Děti: dvě
Původní povolání: grafik, DTP operátor
V OVB od: Při zaměstnání od roku 2000,
ale to nebyla práce, spíše zúčastňování se.
Profesionálně od podzimu 2010.
Proč pracujete pro OVB: Je to smysluplná
a potřebná práce. Vždyť pomáhám svým
klientům zlepšit jejich životní situace. Není
zde místo pro stereotyp, co klient, to jiné
možnosti, cíle a sny. OVB mi dává možnost
se svobodně rozhodovat. A v neposlední řadě
si ovlivňovat plnění svých snů.
První klient: pan Petr Duhajský
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: sebekázeň a víra v sebe samu
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Získání nováčka do skupiny, který se
pro tuto práci nejen nadchne, ale to nadšení
mu i zůstane.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: laskavost, vstřícnost, ochota, pozitivní
nálada
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Samozřejmě tu nejvyšší metu – SLD. Je
s tím spojena i finanční nezávislost.
Koníčky: cestování, chalupaření, houbaření
Na co byste se nejraději nechala pozvat: na super večeři se stejně naladěnými
lidičkami
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: na Maledivy
Oblíbená historická postava: nemám
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Napřed
mamka, pak děti a nyní mě velmi ovlivňuje
moje vedoucí BL paní Bohunka Odehnalová.
Je pro mě vzorem jako člověk nejen v mé
profesi, ale i v soukromém životě.
Životní krédo: Co tě nezabije, to tě posílí
a ještě, že nikdy není pozdě začít.
43
1|13
rozhovor
44
1|13
Petr Saic
Kdo odkládá,
prohrává...
TEXT: Lucie Kettnerová | FOTO: Michael Kratochvíl
45
1|13
rozhovor
Pozici regionálního ředitele bral
pouze jako přestupní pozici
na pozici zemského ředitele.
Nyní si svůj sen vlastního
zemského ředitelství splnil, to
však neznamená, že by přestal
usilovat o další úspěchy. Jeho
hlavním úkolem teď je vytvořit
podporu pro své lidi, aby i oni
postupovali ve své kariéře.
Co se pro vás získáním zemského ředitelství změnilo?
Začalo mě jinak vnímat okolí,
například bankovní domy ke mně
přistupují už jako k majiteli byznysu a i představenstvo holdingu už
zemského ředitele vnímá trochu
jinak. Zároveň s touto pozicí přicházejí i větší rozhodovací kompetence, hodně věcí si člověk může
nastavit sám. Už nemůže nadávat,
proč má něco dělat takovým
a takovým způsobem, ale sám si
pravidla nastavuje. Tím jsem si tak
trochu splnil svůj sen. Finanční
přilepšení je jistě příjemné, ale
ne klíčové. V OVB je již od pozice
GST finanční ohodnocení ve srovnání s běžným zaměstnáním
velice nadstandardní.
46
1|13
Změnila se také náplň vaší práce?
Základ je stále stejný. OVB je
práce s lidmi se všemi pozitivy
a negativy, které to přináší. Postupem času a postupem na vyšší pozice se pouze mění obsah rozhovorů s lidmi. Samozřejmě s pozicí
roste i odpovědnost a kompetence. Je to nyní také více o administrativě spojené s agendou vedení
zemského ředitelství. Proto jsem
posílil back office a místo jedné
administrativní pracovnice mám
nyní dvě. A protože chceme posilovat kvalitu našeho poradenství,
přijal jsem rovněž do našeho týmu
dva produktové analytiky, což
jsem si dříve nemohl dovolit.
Základ je stále
stejný. OVB je
práce s lidmi se
všemi pozitivy
a negativy, které
to přináší.
Co je úkolem těchto specialistů?
Mají zjednodušit práci lidem
v mém ředitelství a zabezpečit
kvalitu poskytovaných služeb.
Moje vize budoucích finančních
služeb je jasná. Není potřeba mít
tým specialistů, kde každý umí
všechno. Není reálné mít tým, kde
všichni budou výborní obchodníci a zároveň výborní analytici.
Na trhu pak často vidíme prodejce, kteří prodají cokoliv a skoro
ani nevědí, co prodávají, nebo
specialisty, kteří vytvářejí úžasné
analýzy produktů, ale obrat mají
minimální.
Já chci mít v týmu specialisty na komunikaci s lidmi, kteří
lidem dokážou jednoduše a lidsky
vysvětlit smysl a význam služeb
nezávislého finančního poradenství. Tito lidé samozřejmě pro základní analýzu potřeb klienta musí
umět základy produktů. Detaily
produktů, analýzy trhu a srovnání s konkurencí pak zabezpečí
specialisté, kteří se zase nevěnují
ničemu jinému.
Až doposud jste se řídil kariérním plánem. Co vás v tuto chvíli
pohání dopředu?
Mám jednu vlastnost, která je
dobrá a špatná zároveň. Touto
vlastností je ctižádostivost. Vidím
svůj potenciál dál než „jen” na pozici zemského ředitele v OVB.
Rád čtu životopisy úspěšných lidí
(především sportovců a podnikatelů). Při čtení životního příběhu
například R. Bransona, S. Jobse
nebo M. Zuckerberga si člověk
uvědomí, že jako zemský ředitel
v OVB ve 28 letech stojí stále
na počátku své kariéry.
Chci na sobě dále pracovat,
dál se vzdělávat a budovat nové
obchodní vazby (pro podnikatele
největší kapitál). Rozvoj podnikání
samozřejmě plánuji především
v branži finančního poradenství.
Tyto služby tady budou i za 10,
20 let... otázka zní: „Budou tady
i všichni zprostředkovatelé, kteří
jsou na trhu dnes?” Já a můj tým
tu budeme. Pro tuto vizi každý
den vstávám a jdu znovu a znovu
do kanceláře. Jednou se i v ČR
dočkáme doby, kdy bude branže
finančního poradenství vysoce
respektovaná a prestižní oblast.
A až se to stane, tak půjdu hledat
podnikatelskou příležitost zase
do jiného oboru. Lidé se mě často
ptají, proč stále tolik pracuji...
Jednoduše řečeno: „Protože mě to,
co dělám, baví.“
Co vás tedy na tom, co děláte,
baví nejvíce?
Pozitivně měnit životy lidí (klientů i spolupracovníků).
Jakým způsobem?
Říká se, že většina lidí umírá se
svými sny. Ptal jsem se vždy sám
sebe, proč? V mé práci to vidím
každý den... O naše sny nás okrádá
především strach a lenost. Okrádáme se o ně my sami tím, jak se
rozhodujeme. Většina lidí si vybírá
v životě lehčí cestu. Ta ale ve většině případů překvapivě nevede
ke splnění snů. Uvedu příklad.
Začínal jsem v OVB jako každý
nováček se statusem „OSVČ”.
Neměl jsem klienty ani tým lidí,
kteří by chtěli se mnou pracovat.
Můj průměrný výdělek v prvním
roce dosahoval úrovně pokladního v supermarketu. Na začátku
bylo jednodušší jít do zaměstnání
za FIXNÍ cca trojnásobek toho,
co jsem měl v OVB (bez „jistoty“
fixního platu). Bylo jednodušší
poslechnout lidi okolo, kteří mi
často nevěřili a podceňovali mě.
Bylo jednodušší říct „nemám na to
čas” – protože jsem současně
s prací studoval prezenčně vysokou
školu a hrál závodně tenis. Protože
jsem si nevybral jednodušší cestu,
tak si dnes začínám plnit své sny.
Jak pomáhám lidem pozitivně
měnit jejich životy? Pomáhám jim
naučit se správně rozhodnout. Je
úžasné pozorovat vývoj u lidí, kteří
se rozhodli jít „těžší” cestou. Není
to o úspěchu v OVB. Takoví lidé
budou nakonec úspěšní kdekoliv
jinde.
Můžete popsat svůj běžný pracovní
den?
Takový den neexistuje. „Běžný
pracovní den“ je stereotyp. Ten nemám rád a snažím se mu vyhnout.
Často se stane, že mám dopoledne
program v Praze a odpoledne
v Ostravě nebo že ze schůzky s majitelem firmy jdu rovnou na pohovor s novým uchazečem a pak
pokračuji jednáním o marketingové
strategii společnosti. Rád pracuji
o víkendech, protože jsou volné
silnice a dobře se cestuje na schůzky. Rád si dám volno uprostřed
týdne (proč se mačkat v bazénu
s lidmi o víkendu). Do práce jezdím
autem, poslouchám v něm většinou
ČT24 (místo čtení ranního tisku).
Dvakrát třikrát týdně chodím cvičit
do fitness – vždy začínám v 7 hodin
ráno, abych mohl být okolo 9. hodiny v kanceláři nebo na schůzce.
Jak se za poslední roky proměnil
váš tým?
Pro mě není ani tak klíčové,
kolik členů tým má, ale kolik
zaměřit opět na rozšíření našeho
týmu a přiblížit se hranici 400
profesi­onálních spolupracovníků.
Znáte všechny členy svého týmu?
V tuto chvíli už to není možné,
ale všechny klíčové spolupracovníky znám velmi dobře. „Nové hvězdy“, které se v týmech objevují, už
bohužel tolik neznám, ale vytvářím
semináře a porady, kde se snažím
být s těmito nadějnými pracovníky
v kontaktu.
Snažíte se svou pozici upevnit už
v „dobytých“ regionech, nebo se
zaměřujete spíše na ty nové?
V lokalitách, kde působíme
dlouhodobě, se snažíme posilovat
servis a komunikaci s klientem.
Servis v oblasti nezávislého
finančního poradenství se na trhu
stále zanedbává. Spousta lidí o tom
mluví, ale dlouhodobý servis, kdy
jeden poradce chodí do rodiny pět
deset let, v ČR stále není zvykem.
Samozřejmě se snažíme zaplnit
i bílá místa na naší mapě. Jsou lokality, kde z mého pohledu existuje
stále velký potenciál. Naší cílovou
destinací se stalo i Polsko, kde
mám spolupracovníky, kteří by tu
chtěli své podnikání rozšířit.
Jaké další výzvy podle vás přináší
současný trh?
Mojí vizí je rozvoj finanční
gramotnosti, velký potenciál se
skrývá v oblasti penzí. My bychom
ale neměli jen nabízet produkty,
Většina lidí si vybírá v životě lehčí
cestu. Ta ale ve většině případů
překvapivě nevede ke splnění snů.
je v něm dobře vydělávajících
profesionálů. Fenoménem
těchto služeb se stává,
že počet lidí, kteří jsou
nějakým způsobem
zapojeni do distribuce produktů,
může být vysoký, ale
skutečných profesionálů, kterým by třeba
jejich vlastní nadřízení
svěřili peníze, může být
daleko méně. Před rokem
se na našich výsledcích
podílelo přibližně 350
lidí, nyní je to asi 300 lidí.
Vypadá to, že nám výdělky
ubyly, ale je to optický klam. Je
to výsledek procesu profesionalizace. Ne každý může dělat tuto
práci. V letošním roce se chceme
nýbrž vysvětlovat lidem, proč se
stát snaží o nějaké reformy a že
to není jen náš problém, ale řeší
to celá Evropa. Mladá generace
už se musí začít chovat jinak než
jejich rodiče a prarodiče, kteří se
na peníze od státu mohli spolehnout. Lidé otázku penze, a tím i své
budoucnosti, významně podceňují.
Většinou to zlehčují a říkají, že se
penze nedožijí, což ovšem není
pravda, protože podle statistik se
většina lidí dožije penze na dobu
20 let a víc! Lidé stále rádi zaplatí
dva tři tisíce každý měsíc za novou
plazmovou 3D televizi, ale na svou
penzi si posílají jen tři čtyři stovky.
S tím úzce souvisí i oblast zdravotnictví. Všichni už nyní tušíme, že
komplexní péče nebude zadarmo.
Když nebudeme mít jako starší
Petr Saic
Pochází ze severočeského Nového Boru. V České Lípě vystudoval osmileté gymnázium,
pak se rozhodl studovat na VŠE
v Praze. Tady potkal Martina
Zoubka, který mu představil
OVB a tím mu změnil život. Za
7 let dosáhl na pozici zemského ředitele. Žije v Praze, je mu
28 let, je svobodný a má přítelkyni, která také působí v OVB.
Novým členem jeho rodiny se
stalo štěně pomeraniana.
občané finanční rezervy nebo připojištění, nedosáhneme na kvalitní
lékařskou péči, jakou bychom si
přáli.
Když jste se stal regionálním ředitelem, doufal jste, že vám konečně
zbude čas na golf. Stalo se tak?
Golf jsem skutečně začal hrát,
mám za sebou první sezonu. V tuto
chvíli činí můj handicap 35. Golf je
skvělý, protože se hraje v přírodě,
kde si člověk vyčistí hlavu. Zároveň
je prostředí lidí, kteří golf hrají,
47
zajímavé z profesního hlediska.
1|13
Teď se hodně soustředím i na korporátní sektor a díky golfu mám
možnost potkat zajímavé lidi, kteří
můj byznys posunou dopředu,
a já naopak ten jejich. Na druhou
stranu zatím na golf stále není tolik
času a jedná se spíše o nárazovou
nežli pravidelnou aktivitu.
Ještě nějakému novému koníčku
jste se začal věnovat?
S přítelkyní jsme si před nedávnem pořídili pejska. Je to rasa
pomeranian, která se chová zejména v USA. Nelíná, je velmi malý
a společenský, takže s námi může
chodit i do kanceláře. Po náročném
dni je kontakt s ním nejlepším způsobem, jak si opět dobít energii.
Měl byste pro své spolupracovníky
nějakou radu, jak se stát zemským
ředitelem?
Důležité je dokázat přežít období, kdy se nejvíc nedaří (a neúspěch
musí někdy potkat každého). I mě
v minulosti několikrát napadlo
skončit, ale nikdy jsem to neudělal a rozhodl se to ještě zkusit
a domluvit si další a další schůzku.
Na vrchol vždycky vede nějaká
cesta. Největší chybou je za své
chyby či neúspěchy vinit někoho
jiného, neúspěch je skrytý v nás
samotných. Klíčová rada bude:
„Přestaňte o své budoucnosti,
úspěchu a kariéře pouze přemýšlet.
Hned jak dočtete tento článek, tak
začněte KONAT. A nezapomínejte,
že kdo odkládá, prohrává…“
představujeme
Aleš Trs
V OVB je možné všechno
TEXT: BD Aleš Trs | FOTO: archiv autora
Do OVB mě přivedla moje nejlepší kamarádka
(tímto jí chci poděkovat, protože díky ní se mi otočil
život o 180 stupňů). O podnikání v OVB jsem začal
uvažovat v prvním ročníku na VŠE, ale první pohovor
mě spíše odradil, než zaujal (bylo mi řečeno, že po
třech měsících si začnu vydělávat 250 000 Kč za
měsíc). Hned na začátku jsem tak měl negativní
zkušenost.
48
1|13
O
sudným se mi stalo setkání
s Honzou Hlouskem někdy
na jaře 2005, taky studentem VŠE,
který mě trefil přímo do srdíčka.
Tady chci připomenout, že žádné
kanceláře neměl a jeho pracovnou byla vysokoškolská kolej.
Nejvíce mě zaujal osobnostní růst,
zkušenosti, komunikace, a hlavně
kariéra. Ti, co se mnou podnikají
už od mých začátků, vědí, že jsem
byl spíš člověk do počtu. Kdybych
už tenkrát řekl, že se dostanu na
ředitele, tak si myslím, že by bylo
na delší dobu o zábavu postaráno.
Moje sebevědomí bylo minimální, jeden neúspěch střídal další,
rodina ani okolí mě absolutně
nepodporovaly, tím chci jenom
naznačit, že ne vždy musí být
začátky v OVB růžové. Problém je,
že spousta lidí musí mít všechno
hned (nejlépe do měsíce), jinak to
podle nich nefunguje. S takovým
myšlením bych tu dneska nebyl.
Tady hrozně moc děkuji mému
LD, že tenkrát nade mnou nezlomil hůl.
OVB pro mě vždy znamenalo
velkou šanci k vybudování vlastní
firmy a této šance chci rozhodně
využívat i nadále. Rozhodně i ty
peníze, co chodí, nejsou vůbec
špatné. V životě se řídím heslem,
že není důležité, jak se mám já, ale
jak se mají moji spolupracovníci.
Rád s nimi překonávám rekordy, vysvětluji jim, že to, co mně
trvalo v OVB vybudovat sedm
let, oni zvládnou mnohem dříve.
Nejkrásnější je, že za dobu, co
podnikám, jsem získal spoustu
nových kamarádů (hlavně ve firmě) a každý den poznávám nové
lidi. Rok 2013 bude pro moji firmu
klíčový. Nejenže se intenzivně
připravujeme na důchodovou
reformu, ale „spousta“ mých lidí
je ve sledováku do vyšších pozic,
což považuji v mém podnikání za
nejdůležitější. Od února 2013 jsme
i ve sledováku na RD, ale pro mě
osobně není ani tak důležitá pozice jako to, kolik mám nových MA
ve firmě, jak personálně rosteme
a kolik EH celkově píšeme.
Můj život není taky jenom
o těch třech písmenkách OVB,
sice není den, kdy bych na ně
nemyslel, ale taky se rádi bavíme
a sportujeme. Dříve jsem závodně plaval, a když je čas, tak
se k tomuto sportu rád vracím.
Přiznám se, že naposledy jsem
plaval v moři v Mexiku. Ani si už
přesně nepamatuji, kdy jsem byl
naposledy na plovárně. Rád cestuji
a poznávám nové věci. Říká se,
že za každým úspěšným chlapem
stojí jeho žena, a u nás to platí
dvojnásob. Mám to štěstí, že moje
přítelkyně je zároveň součástí
mého managementu. Když máme
volný čas, tak ho stejně rádi
trávíme společně. A na nervy si
nelezeme.
Na závěr chci taky poděkovat
mým přímákům a nepřímákům,
kteří stojí za našimi úspěchy. Pár
jmen bych rád zmínil, i když se
sem bohužel nevejdou všichni,
kterým bych chtěl poděkovat.
Děkuji svým nejbližším spolupracovníkům Adri, Adamovi, Anetce,
Jirkovi, Matějovi, Davidovi, Lukášovi, Kubovi a LD za podporu
a těším se s vámi na mnohem lepší
zítřky, protože v OVB je možné
všechno. (Když jsem to zvládl já,
tak to musí zvládnout každý.)
49
1|13
den s
Ondřej Honka
TEXT: Roman Peterka | FOTO: Jan Zavřel
Z
rozjeté kariéry profesionálního fotbalisty
skočil rovnýma nohama do vod finančního
poradenství. A velmi úspěšně. V krátké době
– během dvou a třičtvrtě roku – se vypracoval
až na oblastního ředitele, má kancelář v centru
Prahy u Václavského náměstí, rozjíždí pobočku
v Brně a má týmy i v dalších regionech – v Mladé
Boleslavi, Příbrami, Vysokém Mýtě. „Práce pro
OVB a sport mají hodně společného – člověk
musí být orientován na výkon, musí umět zabrat
a mít vnitřní disciplínu,“ míní Ondřej Honka.
Jeho fotbalová kariéra přitom nebyla vůbec
špatná – jednu dobu to dotáhl až do první ligy.
„Hrál jsem ve Slovácku, v Plzni, nějakou dobu
jsem byl i v áčku Sparty,“ popisuje. Jeho sparťanské angažmá mu ale zkomplikovaly zdravotní problémy, které ho na nějakou dobu odstavily
na druhou kolej a ve Spartě o „maroda“ ztráceli
zájem. Zájem o Ondřeje ale naopak projevil
největší rival Sparty – Slávie. A Ondřej Honka
se „hozeného lana“ chytil. „Přejít ze Sparty
50 do Slávie je sice trochu zvláštní, ale byl jsem
profesionál, který se fotbalem živí, a tohle byla
1|13 dobrá pracovní i sportovní příležitost. Ale jasně
že ze mě měli spoluhráči trochu legraci,“ říká.
I tady ho ale zabrzdila smůla. „Ve Slavii jsem
začínal v béčku, jako nejlepší střelec jsem měl
přestoupit do áčka, jenže chvíli před přestupem
jsem dostal hnisavou angínu a už pro mě v áčku
9.00
nebylo místo,“ konstatuje. Ve Slavii s ním
pak „vymetli“ hostování v druhé či třetí lize –
v Letohradu a v Hlučíně. „Nelíbilo se mi to, ale
neměl jsem jinou možnost než zatnout zuby
a přijmout to,“ říká Ondřej Honka. Zároveň ale
začal přemýšlet o tom, co jiného by mohl dělat
– vývoj jeho fotbalové kariéry ho ani trochu
neuspokojoval. „Mohl bych dál hrát a mít vcelku
slušný plat, ale já chtěl hrát naplno – buď hrát
v top klubech, jako jsou Sparta nebo Slavie
nebo v zahraničí, nic jiného pro mě zajímavé
nebylo. Nechtěl jsem jen přežívat v mužstvech
v nižších patrech ligy a ostatních soutěží do
doby, než budu na fotbal už moc starý,“ říká.
Jeho rozhodnutí urychlilo zranění třísel, které
ho nasměrovalo k finančnímu poradenství.
„S třísly jsem byl půl roku doma, takže jsem měl
dost času na přemýšlení, co a jak,“ říká. „Navíc
jsem měl úrazovou pojistku a na člověku, se
kterým jsem ji sjednával, jsem viděl, že finanční
poradenství je obor, ve kterém je docela dost
peněz. Byl to kluk zhruba stejně starý jako já
a bylo na něm vidět, že se má dobře,“ vzpomíná
Ondřej, proč začal hledat možnosti, jak rozjet
kariéru finančního poradce.
K OVB ho přivedla přítelkyně. „Byla to
bývalá přítelkyně mého ředitele Justina Valeše
– ta nás seznámila a dala nás dohromady.
S Justinem jsme si sedli a já si řekl, že do toho
„Dobrá fyzická kondice je
základ.“
10.00
Přestože se už Ondřej Honka nevěnuje profesionálně fotbalu, na sport a pohyb
rozhodně nezanevřel. Naopak, stále se snaží pravidelným cvičením udržovat
v dobré kondici – buď si jde ráno zaběhat, nebo zajde do posilovny.
půjdu,“ popisuje svůj vstup do finančního
poradenství. A fotbalovou kariéru zcela opustil.
„Fotbal si občas zahraju jen tak s kamarády, ale
ani na to už moc není čas,“ podotýká s úsměvem. Původně se chtěl zaměřit na sportovce
a uspokojení jejich specifických potřeb v oblasti
finančních produktů. „Ve výsledku je to ale tak
zhruba půl napůl – polovina mých klientů jsou
sportovci, polovina lidé, kteří se sportem nemají
nic společného,“ konstatuje Ondřej Honka.
„Ale hodně mých spolupracovníků – většinou
těch nejúspěšnějších – jsou sportovci,“ dodává.
Při výběru spolupracovníků sází hodně na
osobní vazby či doporučení stávajících spolupracovníků, nenabírá lidi z ulice. Je pro něj důležité
vědět, s kým spolupracuje.
Do práce v OVB se vrhl naplno a velmi rychle
postupoval kupředu. Během sedmi měsíců se
vypracoval na pozici GST, za další rok už byl na
pozici oblastního vedoucího (v roce 2012 byl vyhlášen nejlepším oblastním vedoucím v Evropě)
a během dalšího roku a dvou měsíců už byl na
pozici oblastního ředitele. „Myslím, že v tomto
ohledu se mi docela daří, a chci v tom rychlém
postupu pokračovat dál a je jen na mně, kdy
se mi to povede,“ říká Ondřej. „Já ale neberu
práci pro OVB jako práci, spíš podobně, jako
jsem bral kdysi sport – je to něco, co dělám rád,
co mě baví a je to součást mého života. A byť
pracuji hodně, často i dlouho do noci, nevadí
mi to – protože to tak dělám proto, že chci, ne,
že musím. Je to práce, která mi dává ohromnou
svobodu,“ uzavírá Ondřej Honka.
„Pracovní den začíná
u počítače.“
Po příchodu do kanceláře sedne Ondřej Honka k počítači, vyřídí si e-maily a další administrativní
záležitosti.
„Mou hlavní náplní dne je starat se o lidi,
kteří pro mě pracují.“
„Součástí pracovního dne jsou i individuální konzultace se spolupracovníky.“
14.00
12.00
Spolupracovníkům se věnuje i při individuálních konzultacích – probere s nimi jejich
obchodní výsledky a možnosti, jak je zlepšit.
Velkou část svého pracovního času stráví Ondřej Honka komunikací s kolegy. Je kdykoli připraven
je podpořit, poradit jim, udělat si čas na rychlou konzultaci či improvizovanou „miniporadu“.
51
17.00
„Vzdělávání spolupracovníků je
důležitou součástí mé práce.“
1|13
20.00
„Práci pro OVB neberu jako
práci, je to součást mého života“.
Kromě konzultací se Ondřej Honka věnuje i vzdělávání svých spolupracovníků. Pravidelná školení
jsou zaměřena jak na jednotlivé finanční produkty, tak na rozvoj pracovního týmu.
Z kanceláře odchází až večer, obvykle pak řeší pracovní záležitosti
ještě dlouho do noci – třeba i v neformálním prostředí u sklenky
vína, když vyrazí se spolupracovníky večer po práci posedět.
rozhovor
52
1|13
Jan Hlousek
Člověk by měl žít
v přítomnosti
TEXT: Lucie Kettnerová | FOTO: Petr Kurečka
53
1|13
rozhovor
Před pár lety se bál, že až se stane zemským ředitelem, bude už český trh
nasycený, a nebude tak možné významněji růst. Koncem loňského roku
byl povýšen na pozici zemského ředitele a dnes může jen s úsměvem
konstatovat, že český trh stále nabízí celou řadu jedinečných
příležitostí, jen je potřeba dokázat tyto příležitosti využít. Navíc je
dnes nezbytné věnovat značné úsilí zvyšování kvality obchodu
a servisu. Takže se ani na své nové pozici rozhodně nudit nebude.
V minulém rozhovoru jste
vzpomínal, že na začátku
podnikání na vás udělalo silný
dojem setkání s úspěšnými řediteli. Dnes jste na jejich místě. Jak
velká je to ve vašem životě změna?
Dříve mě zemští ředitelé
inspirovali a motivovali a nyní
se já snažím být stejným vzorem
pro své lidi. Chtěl bych, aby pro
každého nováčka nebo nového
manažera byla schůzka se mnou
inspirací a zážitkem. Jinak toho
ta dvě písmena na vizitce zase
tolik nezmění. Lidé vám zatleskají a můžete chodit na porady
zemských ředitelů. Pak už je to
zase jen na člověku samotném,
jaký chce být zemský ředitel a jak
vysoko míří…
V otázce jste použila slovo
změna. Tohle téma s mými lidmi
v poslední době hodně řešíme.
Snažím se v nich vzbudit chuť
udělat opravdovou změnu, v přístupu k podnikání, ve způsobu,
jak si stanovují svoje cíle, jakým
klíčem si vybírají spolupracovníky
atd. Změna je cesta k nové energii
a jednou za čas je prostě nutné
přinést nějakou inovaci a opustit
zaběhnutý systém. Mám pocit, že
spousta lidí v OVB si jede stále
svou zajetou cestou a nemá chuť
se někam posunout.
54
1|13
Změna je cesta
k nové energii
a jednou za čas
je prostě nutné
přinést nějakou
inovaci a opustit
zaběhnutý
systém.
Možná lidé jen pořádně nevědí,
jak ke změně přistoupit. Co byste
jim poradil?
Nejdůležitější je mít chuť vůbec
nějakou změnu udělat a neslibovat jen stále dokola, že od teď už
to „pofrčí“ úplně jinak. Důležité
změny souvisejí hlavně s time-managementem. Hodně lidí kolem
mě dělá plno nedůležitých činností. Ideální je dokázat si každý
den říct, co jsem udělal dobře, jak
efektivně jsem pracoval a k čemu
mé snažení vedlo. Je zbytečné
absolvovat třeba deset nedůležitých schůzek jen proto, abych si
večer řekl, že jsem celý den „dřel“,
ale nic z toho. Já dnes víc zvažuji,
s kým se potkám a co to jemu
i mně přinese. Klíčem k úspěchu
je věnovat se důležitým věcem. Ty
ostatní je lepší delegovat, přesu-
nout nebo vůbec nedělat. Což ale
neznamená nepracovat, jen tím
myslím přestat předstírat práci.
Nejste ale tam, kde nyní jste, díky
tomu, že jste právě tolik pracoval?
Určitě. V posledních letech jsem
investoval do OVB opravdu hodně
času a energie a bez toho bych
nebyl nikdy na pozici LD. Vzpomínám si na týdny, kdy jsem byl
v práci třeba i víc než 70 hodin.
Dnes už to mám samozřejmě klidnější, ale bez každodenní práce si
život stejně nedovedu představit.
Musím se někdy usmívat, když vidím „vyklidněné“ spolupracovníky
už na pozici GST, často s jednou
stabilní linií. První asi dva roky
jsou v OVB prostě boj, stejně jako
v každém jiném podnikání. Když
chci dosáhnout nějakého cíle,
tak do toho musím investovat
energii, ne si to hned od začátku
ulehčovat. Investovaná energie se
postupně vrátí v podobě příjmů,
uznání, skvělého pocitu z vlastní
fungující firmy… což můžu sám
potvrdit.
Radil jste se ohledně výše zmiňovaných dovedností s někým, nebo
vás přímo někdo inspiroval?
V této oblasti si rozumím například s Marianem Jelínkem, který
se v mém týmu částečně podílí
na vzdělávání manažerů. Hodně
se mi u Mariana líbil princip plánování vlastního posunu – prostě
kde chci vidět sám sebe za půl
roku či za rok, a to jak po stránce
pracovní (kariérně, finančně), tak
i po stránce osobnostní (kde chci
být jako člověk, co se chci nového
naučit atd.). Hodně se mi to
osvědčilo a učím to i své lidi. Důležité je být v těchto věcech sám
k sobě upřímný, umět si stanovit
cíl a jít po něm.
Poslední dobou mě také zajímají alternativnější formy vzdělávání.
Vstoupil jsem rovněž jako investor
do švýcarské firmy, která poskytuje netradiční formu mentálního
koučinku. Teď zrovna přinesli na
trh úplnou novinku, O-GUMDO.
To je rozvoj člověka skrz boj s pěnovým mečem, se kterým se dá
bezpečně bojovat, a tedy se fyzicky
vybít, ale zároveň se při tom hledají
i naše rezervy, a člověk tak na sobě
může pracovat. Zajímavé je sledovat, že jak se člověk chová v byznysu, tak se chová s tímto mečem.
Kladete důraz na zvyšování takového vzdělání i u svých spolupracovníků?
Možnost takového netradičního
vzdělání se snažím poskytovat
všem, kdo si ho zaslouží. Samozřejmě mimo základy potřebné
pro kvalitní poradenskou práci, ty
patří všem aktivním lidem. Dnes už
jedu podle principu, že kdo chce,
dostane šanci, kdo nechce, nutit
ho nebudu. Na jeho místo přijde
někdo jiný. Už lidi nepřemlouváme
a raději hledáme s mými řediteli
a manažery talenty, kterým poskytneme takové podmínky, aby mohli
jít nahoru.
Jak se váš tým za poslední roky
rozrostl?
Během těch devíti let jsme
zaregistrovali přes tři tisíce lidí,
z nichž v současnosti je aktivních
kolem šesti set. Důležité je, že mám
stočlenný management, postaveno
osm přímých manažerů, pět samostatně fungujících ředitelů a těším
se, že letos přiskočí několik dalších.
silná antireklama udělala své.
Důležitější proto v tuto chvíli je,
získat klienta pro naše poradenství a penzi klidně pořešit jiným
způsobem. Další velký potenciál
je na trhu s bydlením, protože
úrokové míry hypoték jsou opět
na minimální úrovni.
Máte pocit, že je trh ovlivněn
krizí?
Diskuse o krizi považuji za
nafouknutou bublinu, nic dramatického se neděje ani u nás,
ani jinde v Evropě, samozřejmě
až na výjimky jako Španělsko
a Řecko. Vždyť před Vánocemi
u nás praskaly obchody ve švech,
většina bytů v lepších projektech
je vyprodaná, velké procento
rodin v Česku má dvě auta, dobré
restaurace jsou skoro pořád plné.
To je krize? Je mi jasné, že je to
trochu jinak na venkově nebo
v některých konkrétních odvětvích. Ale myslím si, že se v Česku
máme velmi dobře a pro každého
šikovného člověka dnes žádná
krize není. Jen je všechno náročnější, nic dnes neplyne samo. My
se s krizí při naší práci potkáváme
tak, že někteří naši klienti přijdou
čas od času o práci, proto vždy
musíme upravit nastavení jejich
produktů.
V Česku se máme velmi dobře
a pro každého šikovného člověka
dnes žádná krize není.
Pro rok 2013 je pro nás klíčovou oblastí posílení rekrutingu a výstavba
nového GST-managementu, protože
loňský rok v tomto ohledu zase
tak silný nebyl. Osobně chci letos
také postavit dvě nové přímé GST
linie. Lehce přešlapujeme kolem
zahraničí, ale myslím si, že dokud
je dostatek příležitostí tady, tak je
lepší energii investovat převážně
v Česku.
Jaké příležitosti máte hlavně na
mysli?
Před pár lety jsem se bál, že až
se stanu zemským ředitelem, bude
už trh rozebraný a nebude prostor
pro nějaký velký růst. Naštěstí je to
přesně naopak, byť je dnes o něco
náročnější tento potenciál využít.
Velká šance je pro nás důchodová
reforma. Přestože finální podoba
reformy není úplně povedená,
nemohli jsme si přát lepší otvírač
dveří. Poradci ovšem musí být
připraveni na to, že řada lidí bude
mít s druhým pilířem problém.
I když se mnoha klientům skutečně
vyplatí spořit si přes druhý pilíř,
Můžete zhodnotit, kam vás získání
zemského ředitelství posunulo?
Mám pocit, že nyní všechno
dělám s větším klidem a stejných
nebo lepších výsledků dosahuji
s menším objemem vydané energie. Těch předchozích osm let to
ale nervy byly, to uznávám. Dříve
jsem taky v přemýšlení pořád
utíkal někam do budoucnosti –
byl jsem s přítelkyní na večeři
nebo s kamarády na drinku a při
tom jsem vyřídil deset esemesek, tři hovory a v hlavě se mi
pořád honilo, co mě čeká zítra
v byznysu. Dnes se snažím
užít si přítomnost. Člověk
samozřejmě musí plánovat,
aby věděl, kam směřuje, ale žít se má teď.
Prostě když pracuji,
tak pracuji, když se
bavím, tak se bavím
a když odpočívám,
tak odpočívám.
I když to odpočívání
mi zatím moc nejde.
Často u některých
manažerů vidím, že
si během schůzky s důležitým
člověkem kontrolují na iPadu e-maily nebo na mobilu esemesky…
Pozornost jde pak úplně mimo.
Myslíte, že je to dané jen novou
pozicí, nebo tato zjištění přicházejí
i s věkem?
Nakolik je tento posun způsobený věkem, nemůžu posoudit. Je
mi devětadvacet let, takže necítím
nějaké oprávnění vystupovat jako
mentor.
Nyní už se neřídíte kariérním
plánem. Kam dál budete směřovat
své podnikání?
Moje cíle už nejsou tak konkrétní jako dříve. Mohl bych říct, že
plánuji co nejrychleji napsat například dvě stě tisíc jednotek, ale
to teď není to nejdůležitější. Mým
cílem je udržet dynamiku růstu
firmy, tedy rekrutingu a výstavby
nových manažerů, ovšem při zachování vysoké kvality obchodů.
Důraz chci klást hlavně na
kvalitu servisu, aby nám jednou
získaní klienti neodcházeli zadními dveřmi. V tom u nás vidím
jisté rezervy a zejména v tom bude
spočívat dlouhodobý úspěch v naší
branži. Pokud někdo v mé firmě
tento pohled se mnou a mými
řediteli nesdílí, klidně s ním
JAN HLOUSEK
Pochází z Brna, do Prahy
ho zaválo studium Vysoké
školy ekonomické. S OVB se
seznámil hned během prvního
ročníku. Po devíti letech podnikání si na vizitku může psát
pozici zemského ředitele. Je
svobodný, s přítelkyní tento rok
oslaví páté výročí společného
vztahu.
ukončím spolupráci, ať si jde
dělat někam jinam. V každé firmě
a každé struktuře jsou jedinci,
kteří poradenství nedělají dobře
a dlouhodobě. Podstatné je, zda se
s nimi vedení dokáže rozloučit.
Najdete si čas i na svůj oblíbený
sport?
Stále rád hraju tenis, aktuálně mám teď i vlastního trenéra.
Žádnou zimu si taky neodpustím
hory a lyžování, i když bych se na
ně chtěl dostat častěji. Takže čas si
najdu, je to jen o prioritách.
55
1|13
téma
56
1|13
„Next level“
v pohledu času
Také si nedovedete představit práci finančního poradce bez
všech těch vymožeností moderní doby, jako jsou mobilní
telefon, počítač, internet či různé tablety? A zamysleli jste se
někdy nad tím, jak před dvaceti lety, kdy OVB v České republice
začínalo, vypadaly takříkajíc průkopnické začátky prvních
spolupracovníků? Možná budete překvapeni.
2013
Text: Mgr. Jaroslava Matoušková| FOTO: Profimedia
OVB Next Level
Allfinanz Jednoduše lepší
V
prosinci 1992 vzniklo
v pražské Platnéřské ulici
OVB. Česká republika stále ještě
zažívala nadšení z nedávno nabyté
demokracie a všech jejích prvků,
začínala ale také poznávat její odvrácenou tvář. Byla bez prezidenta, když Václav Havel na protest
proti rozdělení republik abdikoval,
dostala novou Ústavu, kterou pro
změnu do velké míry připravil
právě sám Havel s ústřední myšlenkou, že člověk je od podstaty
dobrý. A zemřel Alexandr Dubček.
Počítač měli doma jen ti nejbohatší
a možnosti práce na něm byly
do velké míry omezené. Mobilní
telefon neexistoval, mít fax bylo
přepychem ani pevná linka nebyla
zcela běžná. V tomto podhoubí
se začali objevovat první pionýři
finančního poradenství s logem
OVB. Z dnešního pohledu se tomu
ani nechce věřit.
Úřadovalo se doma
Dnes to může vypadat více než
archaicky, ale první setkávání se
uskutečňovala v bytech finančních
poradců, protože nebylo kam
jinam případné klienty vzít – kanceláře ještě nebyly, restaurace či
kavárny také nebyly tak rozšířené
jako dnes, a jejich kvalita navíc nebyla příliš vysoká. A tak se doma
vařil pravý český turek, pěkně na
sporáku s pískající konvicí (protože
rychlovarné konvice měly na trh
teprve přijít) a klientům se ručně
malovaly grafy a tabulky.
Vše se vlastně muselo psát „ručně“, kopírování bylo drahé a tisků
nebyl dostatek. Mnozí z prvních
finančních poradců tak trávili večery tím, že si připravovali materiály
pro své klienty, na stroji si pro ně
opisovali různé dokumenty. A přes
den se přesouvali za pomoci svých
stařičkých škodovek 105 či 120,
v lepším případě ve favoritech.
I když, pravda, benzin stál jen pár
korun a cestování tak bylo výrazně
levnější, než je dnes.
Lidé se ale také učili úplným
základům podnikání. Po desítkách
let, kdy život plynul „snadno“
a vše bylo narýsováno těmi
nahoře, nebylo tedy třeba se příliš
starat o sebe či o to, co dělám,
přišla najednou doba kapitalismu.
Ta dávala velké šance, kladla na
lidi ale také zcela jiné nároky,
a především v otázce uplatnění
byla nekompromisní – uspět mohl
jen ten, kdo se opravdu snažil
a dělal více, než jen to, co musel.
V OVB to nebylo jiné, mnozí
z těch, kteří byli mezi prvními
spolupracovníky, nezvládli právě
onu odpovědnost za sebe sama
a raději se vrátili zpět pod křídla
standardních zaměstnavatelů.
Rozvoj OVB a jeho služeb přitom
do značné míry kopíruje rozvoj
techniky a také v širším ohledu
společnosti v České republice.
Když se po roce 1995 začal počítač
stávat víceméně běžnou součástí
ale nikomu nepřišlo a e-mail se
brzy stal komunikačním nástrojem
číslo jedna, který práci urychlil
a umožnil on-line sdílení informací či materiálů. A také usnadnil
komunikaci s klienty.
OVB se připojuje ke všem
moderním formám komunikace
a využívá je pro usnadnění práce
svých spolupracovníků.
práce, začal svůj význam získávat
také v OVB. Díky elektronizaci
materiálů se usnadnila a urychlila
práce finančních poradců, na druhé
straně právě počítače přinesly potřebu kanceláří, kam by bylo možné
klienty v určité fázi spolupráce přivést. Počítač v té době, to byla velká
těžká krabice, která nešla přenést
tak snadno jako dnešní moderní
ultranotebooky či tablety.
Počátky internetu znamenaly
výrazný posun
Není bez zajímavosti, že internet
je v České republice stejně dlouho
jako OVB. Spuštění „sítě sítí“
proběhlo ve stejném roce, kdy bylo
na území naší republiky založeno OVB. Ale ještě dlouho trvalo,
než se stal rozšířeným nástrojem,
který byl využíván širší skupinou
obyvatel, a především, který se stal
nenahraditelným pomocníkem
pro práci (nejen) našich spolupracovníků. Za osidlování českého
prostoru internetem lze označit
roky 1995 až 1998, kdy se rozšířil
mimo odborné skupiny a kdy začal
ve větší míře pronikat také do domácností či třeba do škol. A opět
se to, jakoby symbolicky, shoduje
s lety, kdy se zlepšovaly výsledky
OVB, až došlo na rok 1999, který
lze označit za jeden z klíčových
a nejúspěšnějších v rámci rozvoje
společnosti. Podepsán byl rekordní
počet smluv, OVB získalo mnoho
nových spolupracovníků a systém
práce, podpořen právě moderními technologiemi, dostával zcela
novou podobu.
Kolem roku 1998 se Českem
začal šířit také fenomén jménem
e-mail. Dnes si jen stěží dovedeme
představit jeho první podobu a většina z nás asi zapomněla i na fakt,
že přílohy měly velmi omezenou
velikost či že načtení e-mailové aplikace, respektive rozhraní, trvalo
neuvěřitelně dlouho. Tehdy to tak
Mobilní telefon velikosti
cihly
Dalším důležitým pomocníkem pro
práci (nejen) finančních poradců se
stal mobilní telefon. Jeho počátky
na našem území najdeme již před
rokem 1996, ale otázkou je, zda
tyto přístroje a jejich fungování
lze označit za mobilní, navíc byly
určeny jen velmi omezené skupině
obyvatel, tedy těm, kteří na to měli,
nebo těm, kterým je poskytl stát.
Až kolem roku 1996 se mobilní
telefony dostávají do širšího povědomí, jejich cena je ale stále velmi
vysoká, a protože nejsou zatím
příliš rozšířeny, ani jejich význam
není zcela doceněn. Nejlevnější
přístroj stojí více než deset tisíc korun a každá minuta volání rodinný
rozpočet také značně zatíží.
Teprve v roce 1999 spouští
tehdejší operátoři službu SMS
a objevují se první skutečně
mobilní telefony, které snesou
srovnání s těmi dnešními. V roce
2000 dochází ke zkušebnímu spuštění mobilního internetu, jehož
rychlost je tak malá, že nestačí
ani na stahování e-mailů, navíc
využití v praxi je doslova nulové,
protože funguje jen na omezených
územích, většinou ve velkých
městech. Deset let poté, co OVB
představilo své služby na českém
trhu, se mobilní telefony stávají široce rozšířenými a získávají služby,
na které jsme dnes zvyklí. Mobilní
telefon má již více než dva miliony
lidí a klesají ceny nejen za přístroje, ale také za hovory či SMS,
internet v mobilu již není takovou
novinkou a jeho využitelnost se
zlepšuje. Pro finanční poradce je
potom doslova neocenitelným pomocníkem – umožňuje okamžité
spojení s klienty, a tedy doslova
bleskurychlou zpětnou reakci či
pomoc. Business finančního poradenství se ve spojitosti počítač-internet-mobilní telefon zrychluje,
zkvalitňuje a čelí novým výzvám.
A OVB nespí. Připojuje se ke všem
moderním formám komunikace
a využívá je pro usnadnění práce
svých spolupracovníků – ostatně
tomu odpovídají také úspěchy, kterých dosahuje v počtu uzavřených
smluv, v počtu klientů, ale také
v počtu spolupracovníků.
Být o krok napřed
57
Důraz, který OVB klade na vývoj
společnosti kopírující vývoj na trhu 1|13
moderních komunikačních prostředků či techniky obecně, není
samoúčelný. Od počátku působení
společnosti v České republice se
prokázalo, že právě úzké provázání vývoje práce finančního
poradce s technikou je správnou
cestou, která dává našim spolupracovníkům náskok před konkurencí – znamená pro ně „Next
level“ v jejich práci, v komunikaci
s klienty, dalšími spolupracovníky
či Centrálou. Jako jeden z cílů,
který si OVB na tomto poli klade,
je maximalizovat efektivnost práce
finančních poradců, zjednodušit
systém jejich práce, usnadnit ji,
především v tom ohledu, že budou
mít vždy přísun aktuálních informací, na základě kterých se budou
moci rozhodovat. To jim vytváří
„Next level“ není součást matrixu,
ale naší každodenní práce
Co to tedy vlastně ten „Next level OVB“ je? Jedná se o komplexní
a systematický souhrn nástrojů a pomocníků, jejichž cílem je pomáhat
všem v OVB posouvat služby společnosti o krok dále – na vyšší úroveň.
Na jedné straně jsou konkurenční výhodou, se kterou se můžeme
chlubit nejen na trhu finančního poradenství, ale která je především
tou nejlepší vizitkou směrem k našim klientům. Na straně druhé je to
balíček, který maximálně šetří práci finančních poradců, zjednodušuje
jim přístup k informacím a pomáhá jim optimalizovat rozhodovací
proces na základě aktuálních informací. Jinými slovy – „Next level“ je
cesta k tomu být stále lepšími, být stále krok před ostatními a udržet si
vedoucí postavení na trhu finančního poradenství v České republice.
téma
OVB byla jednou z prvních
finančních společností, která na
sociální sítě vstoupila a podařilo
se jí velmi rychle se v tomto
dynamickém prostředí etablovat.
dostatek volného prostoru a času
na vlastní osobnostní posun, ale
také třeba na rodinu a vlastní
zájmy. I to je pro dobrého finančního poradce nezbytné.
Podíváme-li se dnes o dvacet
let zpět, máme pocit, že to už ani
není možné. Vývoj, kterým prošla
celá společnost, je neuvěřitelně
rychlý a zrychluje se stále více.
To zvyšuje také tlak na finanční
poradce, udržet krok s dobou
není mnohdy snadné. Natožpak
být o krok napřed, což je právě
58 cíl a snaha všech, kdo v OVB
strategicky pracují na podpoře
1|13 finančních poradců.
Pokud se podíváte jen na poslední měsíce a novinky, se kterými se poradci i klienti OVB
mohou setkat, jejich množství
a kvalita jsou jen stěží srovnatelné s vývojem v prvních deseti
letech života OVB v ČR. Nové
nástroje spojuje usnadnění práce
samotných finančních poradců,
ale také, či především vyšší přidaná hodnota pro klienty. Ti díky
tomu dostávají sofistikovanější
a aktuálnější nabídku, která je
šita doslova na míru jejich potřebám. OVB se tak ve své činnosti
dostává doslova na „Next level“.
Analytické centrum jako
třešnička na dortu
Jedním z nejvýraznějších posunů
od konkurence směrem k jedinečnosti OVB Allfinanz a jí
nabízených služeb se stalo rozšíření aktivit Analytického centra
OVB a jeho Analytického webu.
Jedná se o zásadní pomůcku pro
práci finančních poradců, která
posouvá OVB od běžného finančního poradenství k sofistikované
formě poskytující konzultantství
založené na „pevných“ datech
a aktuálních informacích. Finanční poradci si prostřednictvím
těchto nástrojů mohou téměř
on-line zjišťovat nové informace,
porovnávat a doplňovat nabídky.
Klientům se tak dostává informací a poradenství, které jsou založeny nikoli jen na subjektivním
hodnocení samotného finančního
poradce, ale ve velké míře také
na objektivních informacích
z odborné Centrály společnosti,
což výrazně zvyšuje úspěšnost
a efektivnost poskytovaných služeb. V průzkumu, který byl mezi
finančními poradci realizován,
odpovědělo 98 % poradců, že
nástroj v podobě Analytického
webu aktivně využívají, což je
výsledek, který v podstatě předčil
očekávání a znamená, že se touto
pomůckou podařilo vyslyšet dlouho opakovaná volání spolupracovníků společnosti po efektivní
formě odborné pomoci.
Asi nejvyužívanějším nástrojem celé soustavy pomůcek
v rámci Analytického centra OVB
je VŠEVĚD, na němž lze najít
především aktuální informace
k produktové nabídce společnosti
OVB, včetně detailních informací
a podrobností k nim. Zároveň
umožňuje přímé propojení
s webovými aplikacemi produktových partnerů. Další vysoce
ceněnou novinkou, která vzešla
z dílny Analytického centra
OVB, je aplikace, kterou finanční
poradci znají pod pracovním
názvem Finanční plán. Jedná se
o nástroj, který logicky navazuje
na Analýzu potřeb a je jakýmsi
produktem OVB pro klienty. Tento nástroj na základě profilu klienta vede poradce přes jednotlivé
typy zajištění, spoření a možnosti
akumulace kapitálu k doporučenému portfoliu klienta. Výstupem je pak obligatorní záznam
z jednání poradce klientovi
na základě jeho potřeb, přání,
možností a momentální situace
a návrh konceptu jeho osobních
financí, včetně vizualizace výstupů. V podstatě jde o pomůcku,
kterou poradci využijí pro plánování finančního zajištění klienta,
zohlední jeho aktuální životní
fázi a zprostředkují mu tak jistotu, že v okamžiku naplnění jeho
cílů a potřeb bude mít k dispozici
dostatečné množství financí,
úspor a majetku. Finanční plán
pomáhá poradcům zodpovědět
objektivně klientovi otázky typu,
jaká jsou jeho aktiva a pasiva,
odkud plynou jeho příjmy a kam
se ztrácejí, jaké má krátkodobé
a dlouhodobé finanční cíle, jak
má zajištěnou či jak lze zajistit
jejich realizaci v čase a kolik jej
bude stát jejich pokrytí. Velkou
přidanou hodnotou pro samotné
poradce i klienty je pak přímé propojení tohoto nástroje
s Analytickým centrem, které
umožňuje reagovat na aktuální
vývoj a produktovou nabídku.
Díky tomu klient dostává vždy
nejvýhodnější nabídku, která je
sestavena skutečně s ohledem na
jeho potřeby a možnosti.
Vývoj nezastavíš (ani nezpomalíš)
Může se zdát podivné, že do přehledu aplikací a pomůcek, které
posouvají OVB na „Next level“, je
zařazen také web. Nicméně úpravy, kterými web společnosti OVB
prošel, a především jeho koncept
„lidské tváře“ se ukázal jako plně
funkční nástroj, který je jedinečným prostředníkem mezi finančním poradcem a klientem a který
OVB otvírá nejen dveře u klientů,
ale také znamená přísun nových
finančních poradců. V oblasti
webové prezentace se společnost
OVB velmi rychle přizpůsobila
měnícím se potřebám a svou
internetovou stránku modernizovala nejen s ohledem na technologické zázemí, ale i ve vztahu
vizuálně obsahovém. Zatímco
dříve byl web založen především
na „prostých“ informacích, dnes
se web OVB může pochlubit
skutečně lidskou tváří, kterou mu
dávají dlouholetí spolupracovníci OVB, kteří představují naši
práci, ale také hodnoty, kterými
se řídíme. Nejsme tak anonymní
společností, ale lze si za naším
logem představit konkrétní tváře,
které dělají OVB tím, čím je.
I to je naše konkurenční výhoda
oproti mnoha jiným společnostem, které také nabízejí podobné
služby. Také web a práce s ním
představuje posunutí našich
úspěchů o příčku výše, a je tedy
součástí „Next levelu OVB“.
Kniha procesů zapadla do
konceptu „Next level“
Základem činnosti každé společnosti (a také základem činnosti
každého jejího spolupracovníka)
je Kniha procesů. I ta v rámci
OVB prošla v nedávné době změnami, aby zapadla do konceptu
„Next level“, a tedy pomohla OVB
posunout dopředu, o krok před
konkurenci. Jedná se o metodickou příručku procesů, které
přímo souvisejí s činností spolupracovníka ve vztahu k Centrále
OVB. Jedině pečlivým dodržováním těchto procesů je možné ze
strany Centrály poskytovat individuální reflexi na činnosti poradců
a také se soustředit na vývoj
a posun v těch oblastech, které to
právě vyžadují. Zatímco ostatní
aplikace a aktivity zařazené do
„Next levelu“ OVB jsou většinou
zaměřeny na spokojenou a úspěšnou spolupráci mezi klientem
a finančním poradcem, potažmo
společností OVB, v případě knihy
procesů se jedná o vztah mezi
finančním poradcem a Centrálou.
I zde ale platí, že je třeba neustále
usilovat o efektivní spolupráci
a oboustrannou spokojenost
a že jedině taková spolupráce
znamená možnost úspěšného
působení v branži. Proto si Kniha
procesů své místo v tomto výčtu
užitečných pomocníků, kteří
nám pomáhají být stále lepšími,
zaslouží.
Na sociálních sítích mezi
prvními
Nejnovější technologickou
novinkou, která zažívá doslova
boom, je v oblasti moderních
technologií Facebook a další
sociální sítě propojující lidi. Jak
se říká, přes šest přátel na Facebooku můžete poznat doslova
celý svět. Facebook není jen prostředek, kde se můžete dozvědět,
co dělali vaši známí o víkendu
nebo co měli právě v daný den
k obědu (a s kým tam byli), ale je
to stále významnější prostředek
marketingu. I to, jak jej budou
umět společnosti v budoucnosti
využívat, do značné míry určí,
jaký budou mít náskok před konkurencí. A stejné je to i s dalšími
sociálními sítěmi. V oboru, jakým
je finanční poradenství založené
právě na informacích a osobním
kontaktu, to platí dvojnásob.
OVB byla jednou z prvních
finančních společností, která na
sociální sítě vstoupila, a podařilo se jí velmi rychle se v tomto
dynamickém prostředí etablovat. Během pár měsíců dosáhl
profil společnosti na Facebooku
více než 3000 fanoušků, v současné době dosahuje téměř
6000 příznivců, kteří nejenže
odebírají novinky ze světa OVB,
financí a rodinných rozpočtů, ale
také se aktivně zapojují do dění
na zdi OVB, ať již formou komentářů, nebo sdílením vlastních příspěvků. Facebook a sociální sítě
nebere OVB jen jako marketingový prostředek, ale především
jako cestu přímé komunikace
59
1|13
se spolupracovníky, klienty, ale
také s těmi, které spojuje zájem
a starost o vlastní rozpočet.
Finanční plán je základem
naší práce
Ve světě finančního poradenství se vše podstatné točí kolem
finančního plánu. Je to vlastně
základní prostředek, se kterým
pracujeme a který přinášíme
směrem ke klientům. A právě to,
jak je finanční plán zpracován,
jaké možnosti přináší a jak je
rozpracován do detailu, ukazuje,
jak moc bereme svou práci vážně
a nakolik je pro nás spíše službou
našim klientům, či nakolik je pro
nás jen prostředkem k něčemu jinému, třeba k rychlému vydělání
peněz. OVB má jeden z nejpropracovanějších finančních plánů
na trhu, který v sobě zahrnuje
vše nejlepší z podpory OVB a dalších nástrojů. Poskytuje užitečný
a efektivní nástroj finančním
poradcům a také jedinečnou
službu klientům, kteří se tak
mohou stoprocentně spolehnout
na komplexnost a vyváženost
poskytnutých služeb, ale také na
fakt, že poskytnuté produktové
nabídky jsou ty nejlepší z možných dosažitelných.
Finanční plán je ve finančních
službách nejmodernější a klienty
myšlenky OVB jako takové, tedy
poskytnout poradcům takový
nástroj, který jim pomůže naplnit
tuto myšlenku, a nabídnout
klientovi objektivní poradenství.
Doposud nebyl v České republice takový materiál, který by
Jedná se o zhmotnění základní
myšlenky OVB jako takové, tedy
nabídnout klientovi objektivní
poradenství.
nejvíce preferovanou službou.
Klienti získávají na základě podrobné analýzy své situace strategii, jak si splnit sny a finanční
cíle s pomocí využití efektivních
a moderních finančních produktů, které jsou na trhu k dispozici.
Jedná se o zhmotnění základní
navazoval na jednotnou Finanční
analýzu, k dispozici v unifikované podobě, a navíc s garancí
právní jistoty ve formě disclaimerů. Ambicí Finančního plánu
je nabídnout nejen nováčkům
efektivní nástroj pro tvorbu
nabídky poradenství. Od jiných
finančních plánů se liší tím, že
nevede pouze k prodeji konkrétního finančního nástroje anebo
jednoho produktu, nejde jen
o obecné formulace typu „každý
by měl být pojištěn“, ale na základě důkladné analýzy klientových
potřeb a situace navrhuje pojistné
částky, výši krátkodobé rezervy
i dlouhodobých úspor či nabízí
propočty stávajících důchodů. Je-li v posledních měsících v rámci
činnosti a vývoje společnosti OVB
něco, co lze bez skrupulí označit
za základní prvek „Next levelu“
OVB, pak je to bezesporu právě
finanční plán ve své aktuálně
připravované nové a ještě sofistikovanější podobě.
zaostřeno na
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | Foto: archiv OVB
„OVB Next Level – Allfinanz Jednoduše lepší!“
Na FKT na jaře 2012 poprvé zazněla v prezentaci
člena představenstva OVB Holding AG,
CSO OVB Holding AG a člena představenstva
OVB Allfinanz, a. s., pana Maria Freise myšlenka
„OVB Next level“. Tato myšlenka se zhmotnila
do celoevropského motta pro FKT v roce 2013,
jednotného pro všechny země OVB Holding
„OVB Next level – Allfinanz Jednoduše lepší!“.
60
1|13
Aneta Zasadilová
oblastní vedoucí
(LD Jan Hlousek)
Ing. Vladimír Škop
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
Jak vidíte budoucnost OVB v duchu motta „OVB
Next level – Allfinanz Jednoduše lepší!“ a jak
osobně k naplnění tohoto motta přispějete?
Za myšlenkou v duchu tohoto
motta vidím zásadu stálého
a průběžného zlepšování služeb
pro naše klienty. Nehledám v této
myšlence nic, co by mělo razantně
změnit způsob mé práce a práce
mého týmu, který je založen na
poskytování maximálně proklientských služeb. K naplnění tohoto
hesla chci já i můj tým přispět
pokračováním v dosavadním způsobu práce a ve zlepšování servisu
pro naše klienty, na kterém je vždy
co zlepšovat. Zároveň k posilování
týmu ve zlepšení a zvýšení náboru
nových spolupracovníků.
Pro lepší budoucnost je, podle
mého názoru, mimo jiné nutno poučit se z minulosti. U OVB pracuji
čtyři a půl roku. Zpočátku jsem
prošla řadou školení zaměřených
převážně na finanční produkty,
analýzy, projekty. Postupně jsem
začala budovat tým zodpovědnost
sama za sebe se rozšířila na zodpovědnost za tým, a to mi evokovalo
řadu otázek, např.: „Postačuje
k výkonu práce finančního poradce
perfektní znalost finančních
produktů? Stojí na prvním místě
produkt, nebo člověk – klient,
finanční poradce? Vedu tým, a kdo
vede mě? Je důležitější dělat věci
správně, nebo dělat správné věci?
Co dělat, když se na cestě k cíli
objeví překážky? Znalost finančních produktů je důležitá. Je pro
naši práci dostačující? Chce to
„Next level“! V poslední době jsme
se s mým týmem vydali novým
směrem interaktivních a zážitkových seminářů z oblasti self, time
a stres managementu, efektivní
komunikace, týmové spolupráce,
manažerské asertivity, umění
zpětné vazby aj. Využíváme i koučink, učíme se koučovací přístup
a aplikujeme ho v praxi. Uvědomujeme si nutnost neustálého vývoje,
připravujeme se na další výzvy. Jak
již řekl S. Walton: „Přijde doba,
kdy ti budou prezentovány velké
příležitosti a ty musíš být připraven
je využít.“ Kamila Křenová
oblastní ředitelka
(SLD Petr Křen)
Renata Pelnařová
oblastní vedoucí
(SLD Dana Benáčková)
Ing. Ondřej Karasz
oblastní vedoucí
(LD Mgr. Miloslav Horký)
Děkuji za otázku. Budoucnost OVB
v duchu citovaného motta vnímám
a vidím velice pozitivně. Víte, OVB
je velice prestižní a férová firma,
„zavedená značka“, která je každým dnem, každým okamžikem
o kus lepší než v letech minulých,
stále se vyvíjí, a rozhodně pozitivním směrem. Někdy bych sice
procesy čištění urychlila, abychom
se posouvali rychleji, ale vše má
svůj čas, tak je vše, jak má být.
Jsme špičková firma, svého druhu
na finančním trhu jednoznačně
nejlepší. A že budeme ještě lepší?
O tom vůbec nepochybuji a jsem
o tom plně přesvědčena, jinak
bych pod touto střechou již dávno
nepodnikala. Ale nápomocni tomu
musíme být úplně všichni. A jak
k tomu přispěji já osobně? Kvalitu,
prestiž a celkové vnímání OVB
v celé ČR jak u klientů, tak u nových i stávajících spolupracovníků
určuje kvalita lidí, finančních poradců a jejich kvalitně či nekvalitně
odvedená práce. Co sami v sobě
nemáte, nikdy nemůžete předat dál
– mám na mysli vnitřní hodnoty,
na prvním místě charakter, poctivost, loajalitu a další.
Já sama přispívám a nadále
budu přispívat právě svou vysokou
kvalitou práce s klienty, se spolupracovníky a při výběru nových
potenciálních spolupracovníků se
ještě více než dříve zaměřuji a kladu důraz právě na jejich „vnitřní
úroveň“, tzn. charakter, poctivost
a férový přístup. Kdo chce s OVB
podnikat dlouhodobě a kvalitně,
jinou cestu nemá. Když budeme
všichni podnikat férově, profesionálně, budeme nejen každý z nás,
ale my všichni, celé OVB, vyzařovat
světlo a díky tomu budeme „Next
level – prostě a jednoduše lepší!“.
Z pohledu OVB Holdingu si naplnění tohoto motta představuji tak,
že akcionáři OVB prostřednictvím
managementu budou v budoucnu
přistupovat k jednotlivým zemím
OVB individuálně tak, aby strategie
zemských společností odpovídala
aktuální situaci na daném trhu
finančního poradenství. V České
republice, kde je poradenství již
rozšířeno, vidím „Next level“ v oddělení zrn od plev a pokračování
v trendu ke kvalitě a profesionalizaci poradenství. Jsem rád, že první
vlaštovky jsme již mohli zaznamenat. V rámci naší struktury se
o to, být „jednoduše lepší“, v tomto
duchu snažíme již několik let a na
výsledcích je znát, že se tímto
způsobem dá dosahovat i vysokých
nárůstů obratu. Protože tomuto
trendu hodně věříme, budeme
i nadále tvrdě pracovat, abychom
rozšířili naši strukturu a pomohli
tak ještě více klientům.
Bc. Robert Romsy
oblastní vedoucí
(SLD Ing. Martin Zoubek)
„Jednoduše lepší“ rok 2013 pro
OVB znamená udržet vysokou
kvalitu poradenství, vychovávat
poctivé profesionály, stále zvyšovat
kvalitu zázemí a rozšiřovat kvalitní
potenciál na trhu. Co to znamená
pro mě jako poradce? Jak mohu
přispět ke zlepšení vlastní reputace
i reputace značky OVB? Nejdůležitější je nabízet klientům VÍC, než
je standard. Moje práce není jen
o výběru daného produktu – nýbrž
svým klientům již dlouhodobě
poskytuji kreativní a individuální
přístup a často až nadstandardní
servis. Od začátku mé spolupráce
mi říkali – poradce, to není jen
obchodník, to je člověk, který se
stává přítelem rodiny, klienta… a je
to tak. Klienti mi důvěřují a váží
si mě a já si vážím jejich důvěry.
Důležité je, aby se na mě mohli
stoprocentně spolehnout a já abych
jim uměla nabídnout pomocnou
ruku v každé situaci, kterou
prožívají. Důležitá je i KOMUNIKACE. Komunikujete-li správným
způsobem, začnete potkávat
zajímavé lidi a navzájem se i třeba
propojujete. Vznikají tak skvělé
nápady a projekty, kterých jsem
součástí – např. jsem lektorkou
v projektu rekvalifikačního kurzu
pro úřady práce, kde proškolujeme
uchazeče o zaměstnání ve finanční
gramotnosti – spolupráce probíhá
také s firmami Poradkyně, s. r. o.,
a CVD Dvorana Karlovy Vary.
Je to ojedinělý projekt, kdy lidé
po absolvování mohou získat
certifikát zaštítěný Ministerstvem
školství, který má celorepublikovou
platnost. Tito lidé pak mají lepší
vyhlídky najít lepší uplatnění na
trhu práce. Nejlepší rada, kterou
se řídím, zní: „Naslouchej druhým,
nedělej ukvapené závěry a zbytečně do debaty nevkládej své ego,
ale snaž se porozumět potřebám
a názorům klienta.“ Snažme se
tedy všichni společně být „JEDNODUŠE ještě LEPŠÍMI“.
Firma OVB pro mě vždy byla
silnou společností, která staví
na dlouhé tradici, síle v četnosti
finančních partnerů, a především
analytických schopnostech svých
poradců. Narůstající počty spolupracovníků, a to nejen pod logem
OVB, s sebou samozřejmě přinášejí
větší náchylnost k úpadku kvality
poradenské činnosti. Proto právě
v kvalitě je potřeba vidět perspektivu každého jednotlivého vedoucího
a jeho firmy a v roce 2013 by mělo
docházet ke zlepšení odbornosti
nejen nově registrovaných MA,
ale již i stávajícího vzdělávacího
systému. Obecné mínění společnosti v ČR z mého pohledu zdaleka
nedoceňuje tuto profesi tak, jak by
si to zasloužila. Proto chápání poradce jako ideálního odborníka pro
každou domácnost i jednotlivce by
mělo být naším prvořadým cílem.
61
1|13
rozhovor
62
1|13
Hedvika Gabrielová
Má touha po svobodě
mě vede k úspěchu
TEXT: Jana Bohutínská | FOTO: Petr Kurečka
63
1|13
rozhovor
K minulosti se moc
nevrací, co se stalo, bere
jako dar nebo školu. Zato
do budoucna má Hedvika
Gabrielová spoustu plánů
– jen člověk s její energií je
může všechny realizovat.
Spolupráce s OVB Allfinanz
jí umožňuje nezávislost,
kterou ke svému životu
potřebuje.
Kdy jste se s OVB seznámila a jaké
byly vaše začátky?
V roce 1997 jsem se seznámila
s paní, která byla samý úsměv a nic
pro ni nebyl problém. To se mi
líbilo. Byla to paní Dana Benáčková. Mé začátky v OVB byly dlouhé
a nejisté. Myšlenka objektivního,
bezplatného poradenství v oblasti
financí se mi moc líbila. Peníze mě
zajímaly, od malička jsem je ráda
střádala a zhodnocovala. Málo jsem
ale věřila jak sobě, tak systému.
Nedůvěřovala jsem, že systém OVB
může v Česku fungovat, připadalo
mi, že je to sci-fi. O to příjemnější
je zjištění, že funguje. S lidmi
kolem OVB jsem se ráda scházela
a zpočátku mi o nic nešlo – byla
jsem na mateřské dovolené. Na
začátku jsem tedy měla výhodu, že
jsem necítila tlak vydělat velké peníze, měla jsem čas systém
OVB pořádně poznat.
Práci v OVB jste tedy nejdřív brala
jako přivýdělek?
Ano, nutný přivýdělek. Měla
jsem mateřskou 2300 korun a manžel výplatu 10 tisíc. Chyběly nám
tedy peníze i na základní potřeby
pro tehdy ročního syna. Přivydělávala jsem si a u toho začala cítit,
že tady by mohla přijít svoboda –
celková.
obrátilo v zužitkovatelnou hodnotu
– příkladem je konfrontace já a já.
Potřebuji mít jistotu, že vše dělám
nejlépe, jak umím. Snažím se
myslet, cítit a dělat vše tak, aby mi
to přinášelo dobrý pocit. Znáte ale
někoho, kdo by po tom netoužil?
S jakými pracovními zkušenostmi
jste do OVB přišla?
Jelikož jsem studia ukončila
v roce 1990, byla moje předchozí
pracovní kariéra proměnlivá. Podnikatelé (a podnikavci), u kterých
jsem pracovala, své podnikatelské
aktivity často a rychle ukončovali.
Někdy to ani svým zaměstnancům
nestihli říct. A státní podniky se
v té době reorganizovaly a delimitovaly. Nedobrovolně jsem proto
vystřídala mnoho zaměstnavatelů
a profesí. Možná proto jsem teď
tak věrná OVB! Mám ráda změny,
ale dnes si sama vybírám, jakou
změnu chci. Nejlepší škola, jakou
jsem zatím absolvovala, je škola
života.
Jak nyní vnímáte finanční poradenství?
První fáze byla odmítání všemi,
nyní v tom jede skoro každý a já
se těším na třetí fázi, kdy finanční
poradenství bude mít opravdovou
prestiž. Také máte rádi pohádky?
Pro doložení toho, že to myslím s finančním poradenstvím vážně, se
věnuji charitativním aktivitám. Například jsem členkou správní rady
o. p. s. Mikuláš, pro kterou také
přednáším o penězích teenagerům
z dětských domovů a v pěstounské
péči. Dne 22. května pořádám
v Karlových Varech charitativní golfový turnaj a tímto na něj zvu i své
kolegy z OVB. V listopadu 2011
jsme otevřeli Centrum vzdělávání
Dvorana (CVD). Od MŠMT jsem
získala akreditaci na vzdělávání
finančních poradců. Šířím osvětu,
jak poznat rozdíl mezi kvalitním
finančním poradcem a tryskovou
krysou na výdělek rychlých peněz.
Moje dosavadní
kariéra je pro
mne cestou
učení.
Máte nějaký recept na to, jak si
uspořádat čas, když zvládáte tolik
aktivit najednou?
Tvořím na cestě. Vždycky se do
něčeho zblázním a pak teprve přemýšlím, jak to udělám. Kromě své
struktury mám šest zaměstnanců –
a hlavně velké štěstí na lidi, kteří se
mnou pracují.
Nyní jste na pozici regionální
ředitelky. Můžete svůj dosavadní
kariérní postup zrekapitulovat?
K minulosti se nevracím.
Moje dosavadní kariéra je pro
mne cestou učení. Naučila jsem se určovat vlastní
hodnoty, naslouchat lidem,
respektovat je, i když ne vždy
je chápu. Naučila jsem se
vnímat změny a uvědomit
si, jak důležitou roli hraje
lidské slovo a také jak s ním
hazardujeme. Pro kariéru
máme v OVB jasně daný
kariérní plán. Stal se
pro mne jen vodítkem.
Pracuji tak, aby byla
má struktura dostatečně
široká, čímž si udržuji
nezávislost a svobodu,
které k životu potřebuji
– což učím i své spolupracovníky. Důležité pro mne
je poskytovat kvalitní finanční
poradenství. To vyžaduje individuální přístup a dost práce. S odstupem času všechno vnímám jako
dar nebo školu. Takže pokud bylo
něco těžké, dávno se to pro mne
Co plánujete dál po pozici RD?
Když nastoupím nějakou cestu,
chci ji dojít až do konce. V OVB
sice přesně časově nekopíruji kariérní plán, nicméně do dvou let chci
zvládnout zemskou ředitelku.
64
1|13
V čem spočívá váš manažerský
styl?
Pan Žemlička, který je mým
velkým vzorem, mi kdysi řekl, že
jsem příliš liberální. Obecně je můj
styl asi nejblíže demokratickému.
Hodně pracuji s přímostí, jsem
ale lidská, spolupracovníkům se
postupně otevírám. Při naší velmi
květnaté činnosti jsme nejen manažery, ale také techniky a podnikateli. Sama se nejvíc cítím být
podnikatelkou, vizionářkou, takže
se snažím manažerskou a technickou činnost delegovat.
Jak velký je váš tým?
Napřímo mám nyní 23 spolupracovníků, z toho 9 vedoucích
a 14 na pozicích reprezentantů.
Poslední propočet celé struktury
je kolem 150 spolupracovníků.
Nezávislost je jedna z mých zá-
sadních životních hodnot, kterou
si mohu zabezpečit jen velkou šíří
týmu. Velmi rozvíjíme aktivity
na Karlovarsku i v Praze a moji
spolupracovníci též v severních
Čechách, na Ostravsku a Plzeňsku.
Stále si myslím, že je zpočátku
nejlepší chodit za klientem domů.
Cítí se tam dobře a doma poznáme,
s kým se setkáváme, což zase nám
finančním poradcům ušetří čas.
Víme, zda budeme řešit investice
nebo osobní bankrot, kterého se
lidé tolik bojí.
Podle čeho si vybíráte nové lidi do
týmu?
Již nedávám na první dojem.
Základem jsou pravidla, která
stanovuje zákon, nový spolupracovník například musí mít střední
vzdělání. Poté se se zájemci dvakrát
sejdu, vyložím jim své požadavky,
to je dlouhý seznam, a pak přichází
tříměsíční doba hájení. Novým
lidem nastavuji tvrdá pravidla,
abych zjistila, co vydrží. Musí mít
velkou disciplínu, chuť se vzdělávat, být samostatní, toužit po
kariéře a penězích. Důležité je, aby
nováček chtěl pracovat se mnou
a já s ním. S novými lidmi, které
zvu do našeho oboru a životního
stylu, mluvím o tom, co je na cestě
s OVB může potkat. Nejtěžší asi
i pro mne bylo, že naše práce není
klasické zaměstnání. Každý si tu
vydělá jen tolik, kolik si svou prací
zaslouží. Nejtěžší je přesvědčit sám
sebe, že všechny překážky zvládnu,
a také přesvědčit o své práci své
okolí, které často na člověka tlačí,
ať si najde tzv. „normální“ práci.
Co vás dovedlo k úspěchu?
Byla to veliká touha po svobodě.
Touha řídit svůj život. Touha vydělat si tolik peněz, kolik chci. Člověk
totiž může poznat funkci peněz, až
když jich má dostatek. Do té doby
jsme penězi stále manipulováni.
Dalšími faktory jsou vášeň a pracovitost, disciplína, chuť vzdělávat se
a láska k penězům. Dobré je umět
se vcítit do jiných lidí, dívat se na
svět jejich očima. Je třeba ale také
umět říkat „ne“. Dojít na pozici RD
není zadarmo. Je třeba něco umět,
něco obětovat, být pracovitý a mít
ve své blízkosti někoho, kdo vás
podpoří. Nesmíme zapomínat, že
Hedvika Gabrielová
Vystudovala střední školu
s ekonomickým zaměřením
a absolvovala vzdělání CFC –
Certified Financial Consultant.
Prošla řadou zaměstnání,
s OVB Allfinanz spolupracuje
od roku 1997, dosud dosáhla
pozice regionální ředitelky. Žije
v Nové Roli u Karlových Varů.
úspěch v OVB nikdy není úspěchem jednotlivce, ale celého týmu
a také rodiny.
Co vás v práci motivuje?
Potřebuji vnitřní motivy, které
u mě vyvolávají dobrý pocit. Potřebuji najít soulad hmotného života
a duše, kterou bych v sobě chtěla
více probudit. Poslední léta jsem
se hodně věnovala jen výkonu
a kariéře. Myslím, že každý člověk
by měl dostat šanci na lepší život.
Lidé jsou často přesvědčení, že
z mnoha důvodů nemůžou v životě
dosáhnout toho, co chtějí. A mě
také motivuje, že jim mohu ukazovat, že to jde.
Nejlepší škola,
jakou jsem zatím
absolvovala, je
škola života.
A jak motivujete své spolupracovníky?
Pomáhám jim najít jejich skutečné touhy, které nastartují jejich
vnitřní motivaci. Nemůžu nikomu
radit, ale můžu jim pomoci odhalit
jejich cíle. S OVB je všechno možné. Jen je třeba naplánovat jakou
formou a kdy.
Máte v OVB své vzory?
Určitě. Hledám pokoru a pokud bych neměla vzory, nejsem
tam, kde jsem. Ráda se učím od
druhých. Vážím si své získatelky
Dany Benáčkové, především pro
její pracovitost. Vzorem je mi také
Miroslav Žemlička – pro mne
nejúspěšnější budovatel strukturálních firem v Evropě. V OVB mi
poskytuje zázemí, jistotu a podporu i Centrála OVB, která prošla
velkým a pozitivním vývojem.
Děkuji kolegyním a kolegům
v Centrále za to, že mohu dělat,
co mne baví, a oni za mne udělají,
co mne nebaví. Ale i žák může být
velkým učitelem, takže zároveň
bych chtěla poděkovat svým spolupracovníkům za jejich trpělivost
se mnou a za vzájemnou podporu.
Naše činnost totiž je učením se na
cestě a já se snažím být vždycky
o krok vepředu.
Máte nějaké oblíbené motto nebo
filozofii?
Cítím-li se dobře, mohu být
přínosem i pro ostatní. I peníze
lépe pracují, když má člověk z práce dobrý pocit. V době poklesu
i růstu je třeba si udržovat dobrou
náladu a zachovat si zdravý selský
rozum. Je to stejné jako obchod
s akciemi. Řídím se heslem „chovej
se k druhým tak, jak chceš, aby se
oni chovali k tobě“. Čím úspěšnější
a bohatší budou mí spolupracovníci a klienti, tím bohatší budu já.
Myslím, že život je dar a je třeba
s ním tak zacházet. Milovat ho,
i když není dokonalý. Jsem vděčná
za všechno, co mě potkalo,
i když to někdy bolelo. Hodně
se také ztotožňuji s filozofií
OVB „Pomáhej druhým
a pomůžeš sám sobě“.
Čemu se věnujete ve svém
volném čase?
Na prvním místě
je rodina, syn Radek,
kterému děkuji za to,
jak s pokorou zvládal
to, že je máma často
v práci. Teď už bývá
často pryč on, v srpnu
mu bude 17 let. Rodina za
mne mnohdy musela plnit
povinnosti, na které mi
nezbýval čas, a stále
mne podporuje. Mám
ráda vodu a teplo. Cvičím, mám ráda chůzi
v přírodě, přihlásila
jsem se do tanečních
a plavu. Ráda zpívám,
čtu a věnuji se vnitřnímu rozvoji, rozvoji
duše a sebepoznání.
Udělala jsem si také
zelenou kartu. Domnívala jsem se, že
se díky tomu budu
chodit procházet
na golfová hřiště, ale
zatím běhám.
65
1|13
analýzy
TEXT: Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) | FOTO: archiv USF
Zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích čeká první
čtení v Poslanecké sněmovně
Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ona téměř mytická
„osmatřicítka“ (zákon č. 38/2004), hýbe poradenským trhem. Hrozbu
regulace provizí, bezpochyby nejzávažnějšího ohrožení podnikání
finančních poradců za uplynulou dekádu, se podařilo pro tuto chvíli
zažehnat. Návrh však obsahuje i další body, které výrazně změní tvář
pojišťovnictví. Pojďme se na ty stěžejní z nich krátce podívat.
N
ejprve krátká rekapitulace, jaká historie
předcházela současnému stavu. Od roku
2009 pracovala v gesci MF tzv. expertní skupina
1|13 k distribuci, která projednávala zásady budoucí
regulace distribučních kanálů ve finančnictví
a jejímž výstupem byl set doporučení pro
budoucí regulaci distribuce. Když se poté na
podzim 2010 začala připravovat první verze
všemi vzývané novely „osmatřicítky“, byly do ní
tyto závěry v plné míře promítnuty. Po krátkém
pozičním boji mezi zastánci tzv. malé a velké
novely předložilo MF návrh ve „velkém“ znění
do Legislativní rady vlády, kde byl na podzim
2012 po dvou neúspěšných pokusech konečně
postoupen do vlády a následně do parlamentu.
Ministerští úředníci od novely očekávají především potření hlavních problémů současného
pojišťovnictví: misselling nesprávných produktů nesprávným klientům, nedostatečnou
odbornost distributorů a rozdílné podmínky
pro interní kanály pojišťoven a externí poradce.
Jaké hlavní změny tedy novela obsahuje?
Většina čtenářů asi ani netuší, jaké všechny
možné licence může pojišťovací zprostředkovatel zastávat. Tomu je nyní konec. Bizarní
instituty VPA, VPZ, PPZ apod. má nahradit
jasná a přehledná struktura samostatný zprostředkovatel (SZ, firma) – vázaný zástupce (VZ,
koncový poradce), s rozumně stanovenými skupinami odbornosti neboli „řidičáky“ na jednotlivé podoblasti pojištění (zjednodušeně: životní
pojištění, neživotní pojištění mimo pojištění
vozidel, pojištění motorových vozidel, podnikatelská pojištění, zajištění a velká rizika).
Další dlouho kritizovanou oblastí je fungování registrů, zejména jejich nepřehlednost
a neaktuálnost. Novela by zde měla přinést
podrobnější a flexibilnější vedení registrů,
které zlepší informování spotřebitele a zároveň
usnadní vytěsňování „mrtvých duší“ a neaktivních poradců (včetně ročního poplatku za
obnovení registrace 1000 Kč). Dobrou zprávou
rovněž je, že poplatek za registraci koncového
poradce (VZ) novela vrací na původní 2000 Kč.
66
Téměř revoluční změny nastanou v oblasti
odborné způsobilosti, kde, přiznejme si, dosavadní zkouška PPZ svou funkci příliš neplní.
Současný systém tedy zcela nahradí nová
koncepce odborné způsobilosti, založená na
maturitním vzdělání (všeobecné znalosti) a na
zkoušce u akreditovaných institucí (odborné
znalosti). Ano, jde o „zkopírování“ dobře známého systému zkoušek z aktuální důchodové
reformy, které bude muset složit každý, kdo
chce v dané podoblasti trhu (viz výše) působit.
Těžiště návrhu leží v rozšíření pravidel jednání se zákazníky, jakožto hlavní bariéry proti
neetickému prodeji – missellingu. Novela zde
výrazně posiluje informační povinnosti distributorů a pojišťoven (zavádí se i tzv. standardizovaný ukazatel nákladovosti), včetně povinnosti předsmluvní informace klientovi náležitě
vysvětlit. Zůstávají povinná analýza požadavků
a potřeb se záznamem z jednání, bohužel však
i některé příliš úřednicky rozmáchlé povinnosti. Namátkou jmenujme třeba „úlet“ v podobě
povinnosti uchovávat záznam komunikace se
zákazníkem, který jistě nemálo zatíží každou
větší poradenskou firmu.
Co se týče pravidel jednání a odborné způsobilosti, sjednocují se rovněž podmínky pro
zaměstnance a poradce na bázi OSVČ. Novela
přináší „rovné hřiště“ se stejnými podmínkami
a požadavky jak na zaměstnance pojišťoven,
tak na poradce v terénu. Je třeba říci, že jakkoli je toto sjednocení logické, je také jedním
z hlavních cílů kritiky pojišťoven. Komu by se
ostatně nelíbily nižší požadavky pro stejnou
činnost?
Nadále zůstávají navržena opatření proti
agresivním prodejním strukturám a samozásobitelům spočívající v zákazu vyžadovat od nově
přistoupivších osob do sítě vstupní poplatek či
odvozovat odměnu stávajících členů od získání
dalších osob. Zde bude ještě třeba precizovat
výklad, aby daný paragraf nepoškodil progresivní motivační mechanismy zavedených firem,
ale v principu se jedná o dobrý záměr.
Zbývá klíčová otázka, tedy kdy to vše máme
čekat? Účinnost zákona je převážně navržena
prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení s tím, že
zprostředkovatel či pojišťovna „uvedou své
poměry do souladu s požadavky zákona“ do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
(pravidla jednání). V případě podmínky odborné způsobilosti se tak musí stát do 15 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li
se o odborné znalosti a dovednosti (zkouška),
a do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o všeobecné znalosti (maturita).
Jinak řečeno, nejprve budou muset být nově
implementována pravidla jednání, poté za delší
dobu naběhnou odborné zkoušky a úplně nakonec požadavek povinné maturity.
Novela „osmatřicítky“ v době, kdy vznikal
tento text, čeká v Poslanecké sněmovně na své
první čtení. V něm a v následujícím druhém
čtení se ukáže, zda má zákon šanci v tomto
znění projít a kam jsou nasměrovány pozměňovací návrhy. Nepochybně můžeme čekat tlak
pojišťoven na znovuzavedení regulace provizí,
čemuž bude naše Unie, jíž je společnost OVB
členem, tvrdě oponovat. Karty jsou rozdány
dobře, jedná se však bezpochyby o zásadní legislativní změnu, která poradce tento rok čeká.
Proto platí: držme si palce!
TEXT: Ing. Eva Poláchová | FOTO: archiv partnerských společností
Názor TOP manažerů pojišťoven
Připravované legislativní změny se dotknou nejen finančních
poradců, ale také našich partnerů z pojišťovnictví. Jak se na ně
dívají a co od nich očekávají, na to jsme se zeptali sedmi vysoce
postavených manažerů významných pojišťoven. Položili jsme jim
všem dvě otázky.
Jak ovlivní tyto změny z vašeho
pohledu distribuci produktů
a vidíte to spíše jako riziko, nebo
jako příležitost?
1
Bc. Martin Pšaidl, Česká pojišťovna, a. s.
Obecně je možné říci, že každá změna legislativy je pro podnikatelské prostředí spíše rizikem
než příležitostí. Na druhou stranu dobrý
podnikatel hledá příležitost i tam, kde ji ostatní
nevidí. Proto se na tuto otázku nedá jednoznačně odpovědět. Osobně věřím, že kultivace
pojistného trhu v České republice je na místě,
a to zejména s ohledem na zájmy klienta, které
by měly být v rámci distribuce vždy nad zájmy
pojišťovny či pojišťovacího zprostředkovatele.
V tomto ohledu jde legislativa ideologicky
správným směrem, i když konkrétní textace
novely zákona č. 38/2004 Sb. není vždy zcela
promyšlená. Lze tedy říci, že nová legislativa je
příležitostí k vylepšení situace, pokud budou
zákonodárci rozumně naslouchat odborníkům
a zákon bude výsledkem širokého konsenzu
zainteresovaných stran, v čemž spatřuji značné
riziko.
Bc. Martin Pšaidl,
vrchní ředitel úseku prodeje přes externí partnery
Česká pojišťovna, a. s.
Mgr. Roman Flek, D.A.S. pojišťovna právní
ochrany, a. s.
Vzhledem ke svému významu je novela
zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí ve středu
našeho zájmu. Jistě není pochyb o tom, že
zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
potřebuje zásadní úpravy, které by postihly
některé nedostatky stávající legislativní úpravy,
zejména se to týká nastavení jasných pravidel
pro zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, včetně odbornosti, znalostí, odpovědnosti
pojišťovacích zprostředkovatelů a také postihu
za jednání těch subjektů pojistného trhu, která
nejsou v souladu s pojistným zájmem klienta,
využívají jeho neznalostí a kazí tak renomé distribuci produktů nejen pojistného, ale i celého
finančního trhu.
Omezení v oblasti distribuce produktů spatřujeme zejména v nemožnosti spolupráce vázaného zástupce s více pojistiteli, v každoročním
poplatku za obnovu zápisu v registru pro
pojišťovacího zprostředkovatele, v nemožnosti
souběhu kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, v nadbytečné archivaci některých doku-
Mgr. Roman Flek,
ředitel úseku řízení obchodu a marketingu,
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
mentů, v přemíře pravidel jednání a informačních povinností, v nové definici všeobecných
znalostí, pro kterou již nepostačuje doklad
o dokončení střední školy, čímž dle našeho
názoru budou vyloučeni z činnosti zprostředkování pojištění např. i ti lidé, kteří absolvovali
učiliště bez maturity. Důležité bude, zda novela
stanoví přechodná ustanovení, včetně lhůt,
pro uvedení současného stavu do souladu se
zákonem. Jako pozitivní lze hodnotit rozdělení
pojišťovacích zprostředkovatelů do pěti skupin
odbornosti. Tímto by měla být zajištěna větší
67
specializace a odpovídající kvalifikace daného
1|13
subjektu při zprostředkování pojištění.
Ve snaze o ochranu spotřebitele ze strany
předkladatele novely zákona je vhodné zmínit,
že novela ukládá pojišťovnám nadbytečně
rozsáhlé povinnosti spojené s neúměrnými
finančními sankcemi při jejich neplnění, např.
za delikty spáchané vázaným zástupcem,
a zároveň nepřiznává pojišťovnám téměř žádná
práva ve vztahu k prověření „historie“ samotného pojišťovacího zprostředkovatele a jeho
„dobrého jména“ na finančním trhu. Zda
jsou změny současného zákona pro distribuci
Ing. Jan Šíbal,
obchodní ředitel ING, člen představenstva
ING Penzijní společnost, a. s.
analýzy
produktů rizikem, či příležitostí, je předčasné
hodnotit, ponecháme to na prověření samotnému pojistnému trhu.
Ing. Jan Šíbal, ING Penzijní společnost, a. s.
Novela zákona č. 38/2004 Sb. tak, jak je zatím
ze strany zákonodárce navrhována, se poměrně
zásadním způsobem dotkne nejenom distribuce
našich produktů, nýbrž i celého fungování naší
pojišťovny. Implementace nových „pravidel“,
která přináší novela, poměrně zásadním způsobem zatíží administrativní náklady jak na straně
nás jako pojišťovny, tak na straně zprostředkovatele finančních produktů. Co se týká pohledu
na riziko a příležitost, tak z krátkodobého pohledu určitě přijde riziko, resp. spíše problémy
se zaváděním nových pravidel a postupů, nicméně z dlouhodobého pohledu se přikláníme
více k pozitivnímu dopadu. Důvodem je tlak na
odbornost a zároveň odpovědnost zprostředkovatelů finančních produktů (povinná maturitní
zkouška, odborná zkouška u akreditované
osoby apod.), což trhu jednoznačně může prospět. Pravidla by měla platit i pro zaměstnance
pojišťoven, kteří se přímo podílejí na nabízení
nebo zprostředkování. Celý trh se následně
68 pročistí a zůstanou v něm aktivní pouze ti hráči,
kteří to myslí vážně a budou chtít v naší branži
1|13 dlouhodobě fungovat.
Ing. Richard Procházka, Kooperativa
pojišťovna, a. s.
Vidíme to jako riziko další zbytečné byrokratické zátěže v situaci, kdy se očekává komplexní
legislativní úprava ze strany EU. Předpokládáme, že to naopak vnese zbytečné nejasnosti do
vztahu pojišťovací poradce–klient a pojišťovacího poradce zatíží dalšími zbytečnými povinnostmi, místo toho, aby se plně věnoval vysvětlení
podmínek obchodu klientovi.
Ing. Richard Procházka,
ředitel Úseku řízení vnějšího obchodu, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Návrh zákona také zcela opomíjí regulaci distribuce jiných oblastí finančního trhu
(např. podílové fondy, stavební spoření,
hypotéky, spotřebitelské úvěry, leasingové
produkty aj.) – pojištění se tak stává jakousi
„pokusnou myší“ úředníků před případnou
regulací distribuce všech finančních produktů,
a je tak znevýhodněno. Je zjevné, že v období,
kdy EU chystá tzv. IMD2, které bude regulovat
distribuci pojištění a zajištění, a tím pádem se
stane normou, která bude následně muset být
implementována do zákonů jednotlivých zemí
EU, není pro tak rozsáhlou novelu místo. Nezapomeňme, že IMD2 bude dle všech indicií
dokončeno v roce 2014, tato zásadní změna
zákona (kterou někdo nazývá „novelou“) by
tedy platila maximálně 1 rok. To nepovažuji za
efektivní. Navíc navrhovaná regulace směrem
k pojistitelům omezuje v tuto chvíli podmínky
hospodářské soutěže a v konečném důsledku
může vést k poklesu celého odvětví životního
pojištění, a tím i ke snížení HDP.
Mgr. Ivana Ferová, UNIQA pojišťovna, a. s.
Vzhledem k tomu, že konečná podoba
novely zákona č. 38 není doposud známa,
je těžké se vyjadřovat k jejímu dopadu na
distribuci pojistných produktů. Vyšší nároky
na odbornou způsobilost zprostředkovatelů
pojištění nevnímám jako rizikový faktor
pro distribuci, ale spíše jako příležitost
dosáhnout větší kvality a profesionality
ve finančním poradenství, a tím i větší
spokojenosti klientů. I když samozřejmě
chápu, že dostát požadavkům nové
legislativy bude nejen pro poradenské
společnosti, ale i pojišťovny administrativně
a finančně náročné. Dá se spekulovat, že
pro některé malé společnosti může být
splnění nových přísnějších požadavků nad
Mgr. Ivana Ferová,
ředitelka odboru strukturovaného prodeje,
UNIQA pojišťovna, a. s.
jejich možnosti, čímž se silným a zdravým
společnostem otevírá potenciál k náboru
a posílení.
Ing. Štefan Tillinger, Generali pojišťovna, a.s.
Pravděpodobně se shodneme na tom, že jak
pojišťovny, tak i zprostředkovatelé si uvědomují,
že právní norma, která upravuje podmínky
podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů
a likvidátorů, potřebuje jistou novelizaci. Trh se
od platnosti stávající podoby zákona 38 posunul
a na to je potřeba reagovat. Nebudu daleko od
pravdy, když si dovolím tvrdit, že obě strany, tedy
pojišťovny i zprostředkovatelé, mají společný
cíl. Kultivaci trhu. Průnik zájmů, ze kterého by
profitoval i samotný klient, tedy existuje. Diskuse
se evidentně dostala dál a všichni jsou si vědomi,
že se něco musí stát, aby se trh dále rozvíjel.
Příležitost tady evidentně je. Otázkou ovšem
zůstává, zda aktuální novela odpovídá cílům,
kterých měla dosáhnout. Podle mého názoru
nikoli. A důvod? Opominu-li zvýšené náklady,
které by v této podobě přinesla, a nesoulad
s vývojem regulace v ostatních zemích Evropské
unie, nevnímám ji jako systémovou a komplexní.
Řeší totiž primárně regulaci distribuce pojištění,
které je pouze jedním ze segmentů finančního
trhu. Současně nedává pojišťovnám ani
zprostředkovatelům dostatek času na to, aby se
připravili na nové povinnosti, které jim z novely
vyplynou.
Kromě toho vnímám další riziko. Dnes se
připravuje regulace provizí v oblasti životního
pojištění. Na druhou stranu je tady celá řada
společností, které si berou provizi za sjednání
například investic do podílových fondů.
A ta provize, kterou si berou, je úplně stejně
vysoká. Každopádně se domnívám, že by byla
škoda, kdyby se regulace týkala jen životního
pojištění, protože tím by se nic nevyřešilo.
Ing. Štefan Tillinger,
předseda představenstva a generální ředitel,
Generali pojišťovna, a. s.
Ing. Aleš Koblížek, ČSOB Pojišťovna, a. s.
Situace okolo novely zákona č. 38/2004 je od
samého počátku komplikovaná a i za současného stavu návrhu není jasný ani definitivní
obsah, ani načasování účinnosti této novely.
Jakékoli předpovědi dopadu na pojistný trh
jsou za této situace obtížné. Novela směřující
k prohloubení odbornosti a profesionální
úrovně distribuce pojišťovacích produktů je
příležitostí ke zlepšení služeb klientům.
Novela v současné podobě však obsahuje řadu
velmi sporných bodů, které takovýto záměr znehodnocují. Zákon přináší také změny
v informační povinnosti vůči
klientovi – bude v daleko větším
rozsahu než dosud. Budete na ni
reagovat ve smluvní dokumentaci?
2
Bc. Martin Pšaidl
Otázka informační povinnosti je poněkud
širší a je třeba ji vnímat v kontextu nového
občanského zákoníku (opět zde bude zákon
o pojistné smlouvě), zákona o pojišťovnictví
a novelizovaného zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích. Bez ohledu na to, že
k informační povinnosti přistupuje každý
zákon s drobnými rozdíly, je/bude třeba
klientovi poskytnout kromě analýzy potřeb
také obecné předsmluvní informace a u životních produktů též tzv. klíčové informace.
Vedle toho bude klientovi také potřeba (což
není novinkou) vysvětlit všechna podstatná
ustanovení sjednávané smlouvy a nově též
všechna potenciálně nestandardní či překvapivá ujednání, která by mohla smlouva,
včetně pojistných podmínek, obsahovat
(např. výluky z pojištění). Vše tedy určitě do
Ing. Aleš Koblížek,
ředitel odboru externí distribuce,
ČSOB Pojišťovna, a. s.
smluvní dokumentace integrovat nepůjde,
ale části jistě ano a my máme v úmyslu touto
cestou jít.
Mgr. Roman Flek
Návrh novely se snaží zabezpečit ochranu
spotřebitele, transparentnost a informovanost
zákazníka o pojišťovacím zprostředkovateli a o poskytovaném pojistném produktu
pojišťovny. Dle našeho názoru však přináší
neúměrné množství pravidel jednání, která
bude nutné při jednání s klienty dodržovat
– informační povinnosti nebo povinnosti vyhotovovat záznamy z jednání s klientem. Tato
pravidla bude velmi obtížné ze strany pojišťovny a pojišťovacího zprostředkovatele naplnit,
resp. realizovat. Je otázkou, zda nebude mít
velké množství informačních povinností efekt
spíše opačný, tzn. klient může být těmito
povinnostmi přesycen a zahlcen, mohou ho
i odradit od uzavření, resp. změny pojistné
smlouvy. Klient pak nebude moci čerpat výhody pojistné ochrany, nebude mít pojištěný majetek, právní náklady, odpovědnost, zdraví. To
může mít pro celou řadu lidí fatální následky
v jejich soukromém i profesním životě. Pokud
se týká D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a. s.,
samozřejmě počítáme s úpravou problematiky pravidel jednání, včetně informačních
povinností, v příslušné dokumentaci v souladu
s novelou zákona.
Ing. Jan Šíbal
Samozřejmě. Jako pojišťovna, tedy smluvní
partner uzavírající s klientem pojistnou smlouvu, budeme muset na změny v této oblasti
reagovat. Samostatná část připravované novely
je věnována oblasti analýzy potřeb klienta
a analýzy pojistných produktů. Tato nová
ustanovení bude třeba zahrnout do smluvní dokumentace, která je nedílnou součástí
pojistné smlouvy. Tady cítíme velmi silný
tlak zákonodárce na transparentnost našich
produktů. Nutno dodat, že se jedná o přirozený vývoj a částečně již o přebírání legislativy
z Evropské unie, kde zveřejňování informací
a transparentnost vůči klientovi je mnohem dál
než v České republice. Tedy máme co dohánět.
V této souvislosti je třeba uvést, že i na půdě
EU se připravují směrnice PRIPs a IMD2, které
mimo jiné přinesou další rozšíření informační
povinnosti ze strany pojišťoven a distribuce.
Naše společnost má celosvětovou působnost
a díky tomu máme možnost porovnávat
obchodní podmínky a obecně podnikatelské
prostředí v této branži i s ostatními zeměmi
či kontinenty. Pro vaši informaci, vyspělé
pojistné trhy mají mnohem více dalších restrikcí a omezení, které zatím nová legislativa
nepřináší.
Závěrem je třeba zmínit i velmi podstatnou
otázku účinnosti novely zákona č. 38/2004
Sb. Pro účely zefektivnění jakýchkoliv změn
stávajících distribučních smluv a klientské
dokumentace by bylo žádoucí, kdyby byla
účinná nejdříve 1. 1. 2014 jako nový občanský
zákoník. I když po zkušenosti z loňského roku
v souvislosti s penzijní reformou musíme být
připraveni de facto na vše.
Ing. Richard Procházka
Ano, pokud vstoupí zákon v platnost, samozřejmě upravíme smluvní dokumentaci dle
zákona. Ale opět, pokud je cílem ochrana
spotřebitele, tak jsem si téměř jist, že takto se
jí dosáhnout nedá. Pokud skutečně budeme
chtít chránit spotřebitele, budeme se muset
více zaměřit na kvalitu samotného finančního
zprostředkování jako celku, vzdělávání a na
něco, čemu říkám „odvolatelnost licence“.
A to je určitě výzva jak pro Asociaci a unii
finančních zprostředkovatelů, tak pro finanční
instituce. Jinak jsem přesvědčen, že pro
naplnění těchto ukazatelů máme dostatečnou
oporu v zákonech už nyní.
Mgr. Ivana Ferová
Požadavky, jež nám byly známy již v roce 2012,
jsme zapracovali do smluvní dokumentace
při přípravě nových tiskopisů, které jsme
museli uvést do souladu s tzv. „genderovým
zákonem“. V souvislosti se změnami smluvní
dokumentace je potřeba zmínit, že v roce
2014 vstupuje v platnost novela občanského
zákoníku, která má velký dopad na znění
pojistných podmínek. Je politováníhodné, že
zatím není novela zákona č. 38 s novelou OZ
69
koordinována, a tudíž je velmi pravděpodobné,
1|13
že oba pro pojištění klíčové zákony budou
mít rozdílnou dikci. To by znamenalo pro
pojišťovny i distributory nemalé finanční
výdaje a organizační potíže, ale budeme se
muset se vzniklou situací vypořádat.
Ing. Štefan Tillinger
Nerad bych předbíhal. V tuto chvíli
analyzujeme možné dopady na smluvní
dokumentaci, které by mělo přijetí novely ve
stávající podobě. Na druhou stranu věřím,
že například v rámci diskusí v rozpočtových
výborech může novela doznat dílčích, pro
pojistný trh pozitivních změn.
Ing. Aleš Koblížek
Návrh novely nezapadá do legislativního
vývoje na úrovni EU, kde byly zahájeny práce
na revizi směrnice o zprostředkování v pojišťovnictví (tzv. IMD2) a připravuje se nová
regulace prodeje pojistných produktů s investičním prvkem (tzv. PRIPs). V zájmu zachování stability právního řádu a omezení nákladů
adresátů právního předpisu (trhu, klientů) je
naše stanovisko takové, že je nezbytné vyčkat
se zásadními změnami v oblasti zprostředkování pojistných smluv na uvedenou regulaci
na úrovni EU.
otázky pro
Jak ovlivní téměř mytická
„osmatřicítka“ podnikání
spolupracovníků?
Ing. Lukáš Kalousek
regionální ředitel
(SLD Ing. Martin Zoubek)
TEXT: Ing. Eva Poláchová| FOTO: archiv OVB
1.
Na další změny v připravované novele zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích, které se přímo dotýkají finančních poradců na trhu,
jsme se zeptali spolupracovníků OVB Allfinanz s tím, že si mohli vybrat,
jestli pro svou odpověď zvolí druhou nebo třetí otázku.
1. V návrhu zákona č. 38/2004 Sb. se kromě jiného upravuje systém
70 získání oprávnění pro zprostředkování pojištění. Mimo jiné je
1|13
vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
a úspěšné složení odborných zkoušek podobně jako v případě
zprostředkování produktů II. a III. pilíře. Ovlivní tato skutečnost vaše
podnikání?
2. Součástí nově povinně sdělovaných údajů jsou také poplatky a jiné
náklady snižující kapitálovou rezervu u produktů se spořicí částí. Je to
další z opatření, které nejvíce míří deklarovaným směrem – k ochraně
zákazníka. Spočívá v zavedení standardizovaného ukazatele, který
jednoznačně určí nákladovost rizikové a spořící části produktu. Jedná se
o jakousi obdobu RPSN u úvěrových produktů. Definice ukazatele není
zatím stanovena. Pokud byste definici měli stanovit vy, který z ukazatelů
pokládáte pro klienta za nejdůležitější a proč?
3. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen vykonávat svoji činnost
s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zachovávat mlčenlivost
a poskytovat před uzavřením pojistné smlouvy nebo při její změně
informace uložené mu zákonem. Dále pak musí před uzavřením pojistné
smlouvy zaznamenat požadavky, potřeby klienta a důvody, na kterých
zakládá své doporučení. Jaká je praxe a pojetí odborné péče o klienta ve
vaší struktuře?
Určitě ovlivní nejen naše podnikání,
ale celý finanční trh, a to pozitivně.
I naším cílem je poradenský tým
složený z lidí všeobecně vzdělaných,
kteří se navíc orientují ve všech
oblastech finanční branže. Doba,
kdy stačilo mít základní vzdělání
a živnostenský list, je naštěstí dávno
pryč. Většina vedoucích spolupracovníků mého ředitelství má buď
vysokoškolský titul, nebo na něm
v současnosti pracuje a stejně tak
tomu je v přístupu k certifikacím,
které jsou pro každého samozřejmostí. Věřím, že odborné zkoušky
pomohou na trhu odlišit kvalitní
a nekvalitní poradenství a že si tak
OVB i nadále udrží pozici lídra trhu.
2.
Netroufám si definovat ukazatele
nákladovosti finančních produktů
ve své odpovědi, která má omezený
rozsah. Pravdou je, že za svoji
historii jsem se setkal s mnoha
produkty, které by klienti nikdy
neuzavřeli, pokud by podobný
ukazatel existoval. Takže určitě
povinnost sdělovat poplatky vítám,
protože mezi moje zásady patří dělat práci tak, abych se za klientem
mohl vrátit třeba i za pět či deset
let. Jediné, na co si pak budeme
muset dát pozor, bude způsob,
jakým budeme daný ukazatel
zohledňovat při své poradenské
činnosti. Nákladovost pro klienta
nesmí nikdy být hlavní rozhodující
ukazatel při volbě produktu, stejně
tak jako není průměrná spotřeba
u automobilů hlavním kritériem při
obnově vozového parku. Alespoň
ne v našem ředitelství.
Hana Müllerová oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
vojtĚch duffek
oblastní vedoucí
(SSLD Ing. Dita Slezáková)
1.
Vliv na mé podnikání tento fakt mít
nebude. Co se mě osobně týče, já
mám certifikaci na zprostředkování
produktů II. a III. pilíře úspěšně
zvládnutou a žádnou velkou překážkou to nebylo. Omezením pro mě
samozřejmě není požadované středoškolské vzdělání. Osobně mám
vysokoškolské vzdělání a nebránil
bych se ani tomuto požadavku.
Zkoušky každý průměrně zkušený
a inteligentní poradce zvládne.
Co se týče mého týmu, tak tam také
žádné omezení nevidím. Zaměřuji
se na získávání spolupracovníků
výhradně z řad vysokoškoláků a absolventů vysokých škol. Například
moji poslední dva registrovaní přímí
MA jsou oba inženýři z Vysoké
školy ekonomické v Praze. Takže
tato regulace ve zprostředkování
pojištění je jen pozitivní zprávou
pro mě a pro můj tým, protože
nám pročistí konkurenci a povolání
finančního poradce se stane uznávanou a výběrovou profesí!
2.
Definici na obdobu RPSN u spořicích produktů bych si představil
jako součet všech poplatků na
produktu za celou dobu trvání
smlouvy přepočteno na měsíční
frekvenci. Například pokud někomu řeknete, že má zaplatit vstupní
poplatek na čtyřicetiletou pravidelnou investici 48 000 korun, tak se
to tváří jako velký poplatek. Pokud
si to však přepočteme na měsíce,
tak je to sto korun měsíčně, což je
směšně malý poplatek vzhledem
k tomu, jak velký potenciál taková
investice v dlouhodobém horizontu nabízí. Proto se takovýchto
indikátorů nákladovosti neobávám.
Problém všech těchto ukazatelů
nákladovosti je, že nedokážou výhodnost produktu zhodnotit komplexně, a to ze všech úhlů pohledu.
Zhodnotí jen určitou část produktu. To je, jako by vás při koupi auta
zajímala pouze jeho spotřeba, ale
už jste nezohlednili jeho bezpečnost, spolehlivost, barvu či historii
automobilové značky.
1.
1.
3.
2.
V celém našem zemském ředitelství velmi dbáme na výběr
a poté vzdělávání spolupracovníků. Všichni nováčci procházejí
kompletním systémem, který je
učí na počátku budování jejich
podnikání všechny základy
z finančního trhu, poté absolvují
rozšiřující kurzy končící zkouškami. Díky této praxi se mohou cítit
u klientů sebevědoměji a máloco
je zaskočí. Odborné zkoušky nám
tedy nevadí, plánujeme je začlenit
do systému vzdělávání. Maturita je
u nás minimem a jen velmi zřídka
se setkávám s tím, že by ji noví
spolupracovníci neměli. Věřím,
že se díky novému systému zvýší
i celková kvalita poradenství na
českém trhu.
Již při prvním telefonickém
kontaktu s klientem dbáme na stoprocentní profesionalitu a ochranu
dobrého jména naší společnosti.
Všichni naši spolupracovníci,
a věřím, že je to tak i v jiných
ředitelstvích, pracují s klienty
dlouhodobě. Probíhá první schůzka, vypracování kompletní Složky
klienta, včetně všech stávajících
smluv, druhý termín, následný
servis a vždy po několika měsících
další pravidelné schůzky, které
nám zaručí, že klienti opravdu
mají to nejlepší z celého trhu.
Naši spolupracovníci se neustále
vzdělávají, sledují novinky na
trhu a během workshopů sdílejí
informace, jak lépe pomoci svým
klientům.
Mgr. Eva Vondrová
oblastní vedoucí
(SSLD Petr Mucha)
Bc. Pavel Beran
oblastní vedoucí
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
Vzhledem k tomu, že ve svém
týmu mám většinu spolupracovníků se středoškolským a vyšším
vzděláním, myslím, že toto nové
nařízení mé podnikání nijak
neovlivní. Jsem rád, že se finanční
trh v České republice i nadále
zkvalitňuje a vznikají nové zákony
tohoto charakteru. OVB je zaměřena u svých klientů především na
kvalitu odvedené práce. V těchto
změnách vidím příležitost, protože
lidé, kteří vstupují do mého týmu,
chtějí u svých klientů pracovat
kvalitně a pomáhat jim. Právě
na toto je OVB zaměřena, a já
tak mám při získávání nových
spolupracovníků další argumenty,
proč si mají vybrat právě OVB,
se kterou začnou spolupracovat.
Ohledně spořicí části je pro klienty nejdůležitější částka, kterou
si na konci dané smlouvy budou
moci vybrat. Proto bych jako nejdůležitější ukazatele stanovil tyto
dva: nákladovost daného produktu
a míra zhodnocení. U rizikové
části daného produktu je důležitý
poměr mezi kvalitou a cenou.
1.
Ano, ovlivní, a taky to omezí mé
podnikání. Já osobně sice všechny
tyto podmínky splňuji, ale někteří
mí kolegové bohužel ne. Když jsme
před více než deseti lety vstupovali
do OVB, tak takováto podmínka spolupráce neexistovala. To
znamená, že někteří mí kolegové,
kteří maturitu nemají a praxe se
jim bohužel nebude započítávat
jako v jiných oborech, tím pádem
nebudou moci vydělávat jako dřív, 71
ale nebudou moci dělat ani stoprocentní poradenství a servis. Z toho 1|13
vyplývá, že i já budu mít nižší
meziprovizi, takže to celé bude
velice demotivující. Přitom všichni
mí kolegové jsou opravdovými profesionály ve svém oboru s širokým
přehledem v dané problematice.
Dle mého názoru by se v připravovaném zákoně, ale i v některých již
existujících (viz zákony pro II. a III.
pilíř 426 a 427) měla objevit výjimka pro tyto kolegy. Mohlo by to být
podmíněno věkem (například nad
50 let) a zároveň nepřetržitou praxí
v oboru (například 10 a více let
nepřetržitě). To bych považovala za
rozumné a seriózní.
3.
Vše, na co se ptáte, je v naší skupině i v celém zemském ředitelství
pana Petra Muchy samozřejmostí.
Takovýmto způsobem my pracujeme již od začátku a někteří již více
než patnáct let.Tak jsme byli před
lety školeni pány Gerdem Finkem
a Petrem Muchou. A tak také
předáváme své znalosti, zkušenosti
a dovednosti dalším našim MA,
kteří tento postup, způsob práce
a komunikace s klientem berou též
jako samozřejmost. Ostatně zpětnou vazbou a zároveň odměnou
nám je i vysoká zprovizovanost.
otázky pro
Petra Jindrová
oblastní vedoucí
(LD Mgr. Miloslav Horký)
1.
Tato skutečnost jistě ovlivní naše
podnikání. Ve svém týmu mám
několik šikovných spolupracovníků,
kteří mají výuční list jako nejvyšší
dosažené vzdělání. Je důležité v našem podnikání hledat a vidět příležitosti. Proto máme nyní jedinečnou
šanci nabídnout práci všem bez
rozdílu vzdělání. Budoucnost jistě
přinese vyšší nároky na naši práci
pro její „zkvalitnění“, vysokoškolské
72 vzdělání, další odborné zkoušky,
jak to funguje na německém trhu.
1|13 Já sama si určitě nemyslím, že vyšší
školní vzdělání dokazuje vyšší kvalitu práce v naší firmě a vyšší finanční
gramotnost spolupracovníků.
Každý vedoucí musí naši práci vidět
z dlouhodobé perspektivy a podle
toho jednat.
3.
V naší struktuře dbáme na kvalitu
práce. Bez kvalitní práce nelze
navazovat dlouhodobý vztah s klientem a získávat fungující doporučení. Spolupracovník prochází propracovaným systémem seminářů,
které zaštiťuje náš zemský ředitel,
a poté podrobnějšími školeními
v naší kanceláři. Velkým přínosem
pro zkvalitnění práce je pro nás
složka klienta. Pokud ji spolupracovníci dobře využívají na schůzce
s klientem, dokážou zjistit spoustu
potřebných informací důležitých
pro svoji práci.
V první fázi nás přechod na složku
klienta velice demotivoval. „Každá
změna bolí.“ Ale jako správní podnikatelé musíme hledat způsoby,
jak efektivně všeho využít pro náš
úspěch. Nejdůležitější fází prací
s klientem je jistě servis. Jen na servisu člověk může navázat kvalitní
a dlouhotrvající vztah s klientem.
Je to nejdůležitější fáze, jak odlišit
naši práci od práce „pojišťováků“.
Motto závěrem: „Využij každé
šance, kterou v životě dostaneš,
protože některé věci se stanou
jenom jednou.“
Petra Hlousková
oblastní vedoucí
(LD Jan Hlousek)
1.
Ano, ovlivní. Dnes v celém odvětví
finančního poradenství panuje džungle a záleží na každém
vedoucím pracovníkovi, kam
směruje svoji firmu a jaká pravidla
se v rámci jeho struktury dodržují.
Myslím tím především, koho si do
své firmy pustí, zda člověka s ekonomickým vzděláním, s maturitou,
s výučním listem či na určité období i člověka, který si bude střední
vzdělání teprve dokončovat. Já
osobně změny, které nastanou
s účinností zákona, vítám. Myslím
si, že ještě dojde k úpravám zákona, ale myšlenka jako taková, tedy
profesionalizace, zákonem určené
vzdělání i odborné znalosti prokazované u zkoušek jsou správným
krokem. Pro mé oblastní vedení,
a věřím, že pro celé naše zemské
ředitelství, nenastanou dramatické
změny. Již dnes silně dbáme na
to, aby se spolupracovníkem stal
výhradně člověk s maturitou (zde si
cením toho, že tím vymizí možnost
diskuse a polemika na téma registrace člověka v maturitním ročníku). A také předpokládám, že by se
postupně mohlo měnit povědomí
veřejnosti a reputace finančního
poradenství tak, jako je tomu v jiných evropských zemích, které již
mají podobný vývoj za sebou.
3.
Obecně vzato při první schůzce
s klientem a při prvotním uzavření
pojistných smluv se tato praxe dodržuje – dnes si již troufám říci – ve
většině struktur. Co se týče té mé,
hodně dbáme na pravidelný servis
s klientem, který ne vždy přináší
okamžité finanční prostředky, ale
o to důležitější je udržet si klienta
dlouhodobě a pravidelně s ním
řešit jeho problémy. Za mou téměř
čtyřletou kariéru nutnost této péče
neustále vzrůstá.
Markéta Kulíková
oblastní vedoucí
(LD Petr Saic)
1.
Ano, ovlivní. Můj tým se skládá víceméně ze studentů. Ti, co ještě nemají maturitní vysvědčení nebo mají
pouze výuční list, připravují pro
finanční poradce podklady a provádějí u klienta sběr dat. Mladší lidé
jsou pro mě flexibilnější, rychle se
nadchnou pro věc a celkově se mi
s nimi lépe pracuje. Pokud zákon
ještě více ztíží podmínky pro tyto
spolupracovníky, bude to obtížné
a věřím, že tak to cítí většina firem
v SLD Martina Zoubka. Nemyslím
si, že by se tak zvýšila kvalita poradenství, jelikož na všech schůzkách
je vždy přítomen i vedoucí, který
má odbornou certifikaci. Na druhou
stranu se z pohledu okolí oddělí
zrno od plev a nikdo již nebude
moci tvrdit, že „OVB dělá každý“.
2.
Souhlasím s tím, že klient by měl
být chráněn všemi dostupnými
prostředky. Každý by měl vědět,
kolik z ukládané částky jde do
spoření a kolik na poplatky. Dle
mého sice není prioritní sledovat
nákladovost, nýbrž VÝNOSNOST
produktu, ovšem když pak přijde
člověk od konkurence, může nám
produkt zrušit na základě toho, že
jsme klienta dostatečně neinformovali. Nejlepším řešením by bylo,
kdyby všechny společnosti dodaly
přesné vyčíslení poplatků ke každé
smlouvě a zároveň i předpokládanou výnosnost při dlouhodobém
ukládání finančních prostředků.
Jaromír Linhart
oblastní vedoucí
(LD Antonín Rajgl)
1.
V dnešní době je určitým měřítkem schopností jednotlivce i papír
o dosaženém vzdělání, s čímž nic
neuděláme a musíme to respektovat. Osobně si ale nemyslím, že
papír o dosaženém vzdělání určuje
schopnosti, ochotu učit se novým
věcem a chuť pomáhat druhým.
A přece toto jsou ty nejzásadnější
parametry toho, aby každý z nás
fungoval správně. Našeho podnikání se tato skutečnost však nijak
zásadně nedotýká, protože kdo
s námi chce spolupracovat a splňuje
výše zmíněné požadavky, ten si
může vzdělání doplnit.
3.
V naší struktuře jsme rádi, že je
tato odborná péče již nutností,
protože jsme si velice dobře vědomi toho, že klient by měl dostat
pouze to, co si přeje, a měl by
být i správně informován. Pokud
veškerá péče o klienta odpovídá
určitým standardům, pak poradce
chrání klienta a samozřejmě i sebe.
V dnešní době je důležité dbát na
určitou etiku a odbornost, které
následně oddělují kvalitní finanční
poradenství od prodejců určitých
produktů honících se za provizí.
Na prvním místě by vždy měla
být spokojenost klienta a na tuto
oblast se v naší struktuře důkladně
zaměřujeme.
Martina Křížová
obchodní vedoucí
(SLD Dana Benáčková)
1.
Zákon vítám – oddělí zrna od plev.
Své podnikání ovlivňuji především
já sama.
3.
Na první pohled je s těmito povinnostmi spojena obsáhlá administrativa a vysvětlování klientům.
Na ten druhý pohled to má svá
opodstatnění pro ochranu klienta
i nás poradců. V tomto duchu vedu
všechny nové spolupracovníky.
Ing. Jan Černek
obchodní vedoucí
Jakub Vobořil
obchodní vedoucí
(LD Petr Havel)
1.
Tato skutečnost ani náhodou
neovlivní moji podnikatelskou činnost. Je dobře, že se tato pravidla
zpřísňují a tuto práci nemůže dělat
každý. Nějakou dobu zpět to tak
bylo vnímáno a naši práci to doslova degradovalo. I já a moji lidé se
stále vzděláváme a zdokonalujeme,
což vede k profesionalitě. A to je cíl
kterým chceme jít a který má u nás
budoucnost.
3.
Má praxe se zakládá na kvalitě
a odbornosti. Při práci s klienty se
držím jejich přání a potřeb, i díky
těmto skutečnostem se nebojím
říci, že jsou se mnou moji klienti
spokojeni a věří mi. Po podpisu
smlouvy naše spolupráce pokračuje. Z mé strany s aktuálními
informacemi z finančního trhu
a dalšími změnami a ze strany
klienta s jakoukoli otázkou či přáním, protože ví, že se na mě může
obrátit. Zjištění maxima možných
informací a požadavků je základem
pro vypracování daného finančního
plánu pro klienta. K tomu nám
slouží složka klienta, se kterou,
když se člověk naučí pracovat, tak
mu dokáže uspořit čas a ulehčit
celkovou práci.
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
1.
Tato otázka není na jednoznačnou odpověď. Určitě bych
zdůraznil, že vzdělávání je v naší branži nutností, a proto lidé
s dosaženým nižším vzděláním mohou mít jistý handicap.
Ovšem ani vysokoškoláci nemusejí mít „zdravý selský rozum“,
který je v činnosti poradce nepostradatelný. Je smutné vidět
studenty, kteří mají plnou hlavu encyklopedických znalostí,
které neumějí prakticky použít, mnohdy i proto, že někteří
jejich učitelé jsou také teoretici, kteří v životě nic nedokázali.
Vystudoval jsem zlínskou technickou univerzitu, takže i v mém
nejbližším okolí jsou převážně vysokoškoláci, kteří také tvoří
většinu mé firmy. Myslím si, že na odbornost lidí v mé struktuře hodně dbám, někdy i na úkor rychlého kariérního růstu, ale
už jsem takový. Proto vítám zákonný požadavek na odbornou
způsobilost – považuji to dokonce za konkurenční výhodu, jak
se stát extraligovým hráčem, a pokud má ovlivnit mé podnikání, pak jedině pozitivním směrem na úkor nekompetentních
„rychlokvašek“. Chtěl bych poděkovat svým lidem, že dělají
svou práci zodpovědně, v souladu se všemi pilíři našich hodnot, což se o všem, co se dnes děje na finančním trhu a bohužel
i v některých strukturách OVB, říci nedá.
3.
Zachování mlčenlivosti a objektivní informovanost klienta jsou
věci natolik samozřejmé, že při jejich porušení by si poradce
sám podřezal větev, na které by chtěl jednou sedět, a povinnost uložená zákonem na tom asi nic nezmění. Fakt, že před
uzavřením smlouvy je poradce povinen zaznamenat veškeré
požadavky klienta, je asi také logický, protože to je součástí
odborné péče. Ono v zájmu klienta se snaží zákonodárci dělat
tolik, až klienta doslova „ochrání do bezvědomí“, což pak přestává být v jeho zájmu… Souhlasím však, že v rámci kontroly se
musí být čeho chytit a pak objektivně posuzovat, kdo skutečně
jedná v zájmu klienta a kdo jej zneužívá. V rámci naší struktury máme nastaven vlastní standard a v tomto duchu podporuji
své MA. Kdo by chtěl dělat pouze „pojišťováka“, má k dispozici
dvě skříně plné smluv a mou pomoc nepotřebuje. Ovšem spolupracovníci, kteří budou chtít nabízet klientovi to, co by navrhli i sami sobě, budou mít v našem týmu vždy otevřené dveře
a mou plnou podporu. Myslím, že toto jsou principy i našich
ředitelů BD Jana Gajdy a SSLD manželů Slezákových, kterých
si právě proto vážím a spousta jejich názorů se mi stala velmi
blízká, i když jsem hodně antiautoritářský jedinec a na všechno
si potřebuji vytvořit vlastní názor. Jsem rád, že se svými lidmi
děláme svou práci tak, abychom se mohli směle podívat do očí
svým klientům i v budoucnu. Pevně věřím, že z naší struktury
nebude vyloučen nikdo jako tzv. „hamižný darebák“, který by
se stal potravou pro zoufalou konkurenci. V dobrém poradenství stačí předat pravdivé a komplexní informace a tím vytvořit
s klientem férový lidský vztah. Tímto způsobem lze nastavit
laťku tak vysoko, že ji v jeho očích jen těžko někdo překoná.
Ten, kdo skutečně dělá kvalitní rozbor potřeb a nejen o tom
mluví, se vždy k jeho plné spokojenosti trefí do černého i ve
svém poradenství. Jsem přesvědčen, že toto je jediná správná,
avšak někdy pomalá cesta našeho povolání. Jak říká klasik:
„Kdo chce rychle zbohatnout, bude rychle viset.“
73
1|13
otázky pro
1.
Daná skutečnost podnikání mé
osoby ani mého týmu v žádném případě neovlivní, protože středoškolské vzdělání ukončené maturitou
považuji ve finanční branži za minimální, a toho se v celém oblastním
vedení držíme. Dále klademe velký
důraz na interní školení a znalosti
zkoumáme pravidelnými testy,
takže složení odborných zkoušek
nebude překážkou…
74
2.
V prvé řadě je nutné podotknout,
že již nyní existují transparentní
1|13 ukazatele nákladovosti příslušných
produktů, jež považuji pro klienta
za důležité. Kromě ukazatele
TANK nám může pomoci také
ukazatel snížení výnosu RIY, což je
efektivní roční sazba, o kterou se
sníží výnos produktu vlivem všech
poplatků. Těchto ukazatelů je celá
řada, avšak žádný z nich neodráží
nákladovost komplexně, a proto
jsem pro jasně zákonem stanovený
ukazatel nákladovosti a jeho metodiku výpočtu. Bude dán i přesný
limit, který by pojišťovny nesměly
překročit.
Ing. Anna Mitrengová
reprezentant
(SSLD Josef Čihák)
Pavla Mácová
obchodní vedoucí
(SLD Ing. Miroslav Šafr)
Ing. JAN Vrabec
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
1.
Ne, neovlivní. Naopak jsem tento
návrh zákona s nadějí přivítala.
V naší struktuře jsme vždy náborovali jen uchazeče s minimálně
středoškolským vzděláním s maturitou. S ohledem na náročnost naší
práce, která je pro mě především
o kvalitě pro každého jednotlivého
klienta, je poněkud nemožné najít
mezi uchazeči bez maturity lidi
odpovídající našim požadavkům
a nárokům této profese.
3.
O vyplňování FPZ a ZJ snad nemá
smysl ani hovořit – tato povinnost
je daná zákonem. A pokud dál
otázku chápu správně, pak praxe
a pojetí péče o klienta je v naší
struktuře následující: Zjistím, nejen
co klient potřebuje, ale zároveň co
si do budoucna přeje a co si vysnil.
V souladu s jeho finančními možnostmi a tím, co již na finančním
trhu využívá, mu vytvořím plán.
Na druhé schůzce s tímto plánem
klienta seznámím, a to jeho řečí.
Nejde pouze o potřeby, zájmy a finanční situaci klienta, ale snažím
se i otevřít mu oči, aby myslel na
možnosti, o které běžně myšlenkou
nezavadí. Řečeno laicky: kopu za
klienta, snažím se, aby se nikdy
nedostal do finančních problémů a byl připraven na všemožná
finanční úskalí. Takovýto přístup
učím a vyžaduji od celé struktury.
1.
Ne, neovlivní. A neovlivní ani mé
spolupracovníky. Dlouhodobě se
v naší skupině soustředíme na
získávání spolupracovníků s minimálně středoškolským vzděláním.
Je to pro nás i naše klienty známkou
profesionálního a zodpovědného přístupu k práci finančního
poradce.
2.
Při určování jednoznačného
ukazatele bych se odrazila od
poplatků, kterými jsou zatíženy
spořicí, resp. investiční produkty
již teď. Tedy standardně poplatky
spojené s nákupem/prodejem
investice a se správou investičního portfolia. Každý klient by měl
mít představu, kolik z celkového výnosu „věnuje“ správci své
investice. Již dnes ovšem klient
vidí čisté zhodnocení vkladů (tedy
zhodnocení po odečtení těchto
poplatků). A právě to ho dle mých
zkušeností zajímá nejvíce. Ukazatel
rizikovosti vnímám jako daleko
složitější, troufám si říci, že je dokonce nemožné v jednom ukazateli
zohlednit všechny faktory, které
mají na rizikovost vliv (teoreticky je
jich nekonečně mnoho). Nicméně
bych v tomto odkázala na samotný
poplatek za správu portfolia, kde
již rizikovost (minimálně ze strany
investiční společnosti) zohledněna je. Pokud tedy vzniká potřeba
klienta o nákladovosti informovat
přehlednou formou, přiklonila
bych se k variantě, kde by klient viděl čtyři částky – jednak zhodnocení před odpočtem poplatků a daní,
jednak kolik z částky tvoří odměna
správci investice a kolik z částky
tvoří daň a samozřejmě vyčíslení
čistého zisku.
75
1|13
Když jde o to, abychom Vám pomohli,
Klienti u spoření na stáří preferují jistotu
Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených
prostředků a nezávislost na politické situaci, odhalil průzkum pojišťovny
Kooperativa.
Občané nejsou připraveni
na změny, které jim přináší
důchodová reforma.
Důchodová reforma i vývoj
jednotlivých produktů
pro zajištění na stáří jsou
dlouhodobě diskutovaným
tématem. Je pozitivní, že
se o tomto problému začalo
ve společnosti mluvit. Jak
ale vyplynulo z průzkumů,
které si nechala zpracovat
pojišťovna Kooperativa, lidé
se v problematice velmi špatně
orientují a mají o jednotlivých
variantách nedostačující
informace. Často spoléhají
pouze na stát nebo řešení svého
zajištění na stáří stále odkládají.
Konkrétní očekávání klientů
od produktů pro zajištění
na stáří Kooperativa zjišťovala
v exkluzivním průzkumu
mezi pojišťovacími poradci,
kteří úspěšně prodávají životní
pojištění a současně jsou
oprávněni prodávat i produkty
II. pilíře.
Vítězí garance zhodnocení
a možnost s úsporami pracovat.
Kooperativa oslovila téměř
700 úspěšných prodejců
životního pojištění, aby
zjistila, co jejich klienti od
spoření na důchod očekávají.
Nejvíce respondentů (85 %)
uvedlo garanci návratnosti
a zhodnocení vkladů. Na
druhém místě v žebříčku
důležitosti zazněla nezávislost
na politické situaci (78 %),
třetí místo obsadila flexibilita
(75 %), tedy zejména možnost
jednorázové výplaty na konci
spoření, možnost vybírat
část naspořených prostředků
v průběhu spoření nebo
možnost úpravy výše platby.
Jako nevýhodu uvedlo 63 %
respondentů také to, že se jim
sníží penze základního
průběžného systému.
Klienty odrazuje doživotní
závazek bez možnosti změn.
Z průzkumu vyplynulo,
že největší obavy lidé (86 %)
spatřují v doživotním
závazku, tedy nemožnosti
přerušení nebo vystoupení
z II. důchodového pilíře.
Dalšími výraznými negativy,
která na této variantě penze
klienti vidí, jsou absence
garance zhodnocení (78 %)
a politická nejistota (76 %).
Komerční pojišťovny nabízejí
alternativu pro zajištění na
stáří.
Většinou se jedná o produkty
postavené na bázi životního
pojištění. Například
Kooperativa připravila
PERSPEKTIVU DŮCHOD,
která nabízí garantované
zhodnocení vložených
prostředků – minimálně ve
výši technické úrokové míry
2,4 % p. a. Kooperativa k ní
navíc ještě připisuje podíl
na zisku, takže například za
poslední 4 roky klienti získali
každoročně výnos okolo 4 %.
Druhou zásadní výhodou je
flexibilita. Klienti mohou měnit
výši pojistného, případně si
peníze v průběhu pojištění
vybírat, nebo dokonce platby
po dohodě s pojišťovnou
přerušit. Pojistné plnění si
pojištěný může nechat vyplatit
jednorázově, nebo lze zažádat
o výplatu pravidelného
důchodu, přičemž je možné
mezi oběma variantami volit až
do konce pojistné doby.
77
1|13
klidně se rozpůlíme.
� 841 105 105 www.koop.cz
rozhovor
78
1|13
Ladislav Zajíc
Vážím si svého týmu
a v kvalitě nedělám
kompromisy
TEXT: Jana Bohutínská | FOTO: Petr Kurečka
79
1|13
rozhovor
Finance bavily
Ladislava Zajíce od dětství.
V OVB začínal ještě jako
student vysoké školy,
a když začal budovat tým,
viděl, že jde správnou
cestou. Dnes je rád, že
může rozvíjet lidi kolem
sebe, a u klientů sází
na dlouhodobost
a kvalitu.
80
1|13
Jak a s jakým profesním zázemím
jste do OVB přišel?
Studoval jsem Vysokou školu
ekonomickou v Praze, v ekonomickém zaměření jsem měl vždy jasno.
Ve třetím ročníku jsem zjistil, že je
důležité získat už při studiu nějakou
praxi. Začal jsem se rozhlížet
a získal jsem nabídku pracovat pro
OVB. Ze začátku jsem to bral jako
přivýdělek a jako cestu k tomu,
získat zkušenosti a představu, jak to
chodí na finančním trhu. Studoval
jsem finance, takže to bylo dokonce
v oboru. Postupně se ale můj pohled
na OVB změnil. Přemýšlel jsem, jak
bych se mohl do budoucna v OVB
profilovat, možnosti, o kterých
jsem se dozvídal, mi přišly hodně
zajímavé. Asi po roce jsem si OVB
spojoval i se svou budoucí kariérou
a jednoznačně jsem věděl, že chci
v této práci pokračovat dál.
Podnikání mi
přináší svobodu,
která je pro mne
jednou
z nejdůležitějších
hodnot.
Pamatujete si, co přesně rozhodlo,
že jste v OVB uviděl svou budoucnost?
Byla to spíš otázka vývoje. Mé
rozhodnutí hodně urychlilo to, že
jsem se začal věnovat budování
týmu. Pochopil jsem, že právě v tom
je ta největší perspektiva, kterou
OVB dává. Začal jsem pracovat se
svými vrstevníky a práce s lidmi
mě v dobrém slova smyslu pohltila.
Také tím začala mít jasnější obrysy.
Začaly se přede mnou rýsovat první
postupy, což mě ujistilo v tom, že
systém OVB funguje a že moje
práce někam směřuje. Vlastně
to ani nevnímám jen jako práci,
spíše jako příjemnou součást svého
života, jako něco, co mě naplňuje,
v čem jsem se našel, v čem můžu
dosáhnout úspěchu a co je přínosné
i mému okolí. Klientům díky
finančnímu poradenství, ale i spolupracovníkům, kterým pomáhám
dosáhnout jejich úspěchů. Vidím, že
moje práce má nějaký smysl. To je
pro mě hodně důležité.
Kdo vás do OVB přivedl?
První kontakt jsem měl s Jardou
Jindrou, což je manžel mé vedoucí
Evy Jindrové. Firmu budují spolu.
Jarda mi vysvětlil základní principy.
Na úvodním kurzu jsem se začal
hodně intenzivně stýkat s manželi
Horkými, kteří mě uvedli do podnikání. Jindrovi a Horcí mi ukázali
cestu.
Po studiích jste se vrátil na Moravu, kde nyní žijete?
Hned ne. Školu jsem ukončil
v roce 2006. V Praze jsem se věnoval budování týmu, téměř kompletní klientelu mám v Praze a okolí.
Mými prvními spolupracovníky
byli kamarádi ze školy. Na Moravu
jsem se vrátil před rokem a půl.
Pocházím z Moravskoslezských
Beskyd. Mám tam kořeny, takže mě
to vždycky táhlo zpátky. Důvodem
bylo i to, že moje manželka Markéta pochází ze stejného kraje jako
já. Je na pozici oblastní vedoucí,
takže podnikáme společně. Výhoda
našeho podnikání je, že můžete
pracovat odkudkoliv, a když už je
váš tým samostatnější, nemusíte
s ním být každý den. Většinou
každý týden nebo jednou za čtrnáct
dnů přijedu do Prahy nebo se se
svými lidmi stýkám v jiných regionech, protože mají kanceláře různě
po republice. Také jsme intenzivně
v kontaktu díky telefonu.
Jaké má rodinné podnikání výhody
a nevýhody?
Každopádně převažují výhody.
Jen musíte umět rozlišit pracovní
a osobní svět. Je potřeba udělat jednoznačnou hranici. V okamžiku,
kdy to dokážete, odstraníte jediné
negativum a zůstávají jen pozitiva.
Máme s Markétou společné vize
a cíl, chápeme, jak ten druhý pracovně funguje, a proto nemusíme
například řešit to, že je víkendové
školení, protože tam jedeme oba.
Koho si vybíráte do svého týmu?
Je strašně důležité si s daným
člověkem sednout, musí mezi námi
fungovat vzájemný respekt. Máme
velmi malou fluktuaci spolupracovníků, takže když s někým začnu
spolupracovat, je to na hodně
dlouho. Zakládáme si na profesním
i osobnostním rozvoji lidí. Moji spolupracovníci se do podnikání vrhají
s nadšením a dávají do něj srdce.
Lidí ve svém týmu si velmi vážím.
Jdou za svou vizí. Je pro mě velmi
důležité, aby se nový člověk ztotožnil s ideou týmu, která je založená
na kvalitním přístupu ke klientům
a dlouhodobosti. Na tom náš tým
stojí. Člověk, který by šel přes mrtvoly, není pro nás ten pravý.
Jak nyní vaše struktura vypadá?
V týmu nyní působí zhruba
dvě stě spolupracovníků. Z toho
je sedm velmi šikovných oblastních vedoucích. Jsou to lidé,
kteří sebevědomě kráčejí kariérou
vzhůru. Tito lidé jsou klíčovými články jednotlivých oblastí,
v nichž působíme. Dále v mém
týmu najdete početnou skupinu
obchodních vedoucích, kteří také
vedou kanceláře a řada z nich svými výsledky aspiruje na BL. Nyní
moje struktura čítá 12 kanceláří po
celé republice, především v Praze,
na severovýchod od Prahy a na
Moravě. Pohybujeme se ve většině
velkých měst.
Když děláte
práci, která
má smysl,
nepochybujete
o ní.
Co v následujících letech se svým
týmem plánujete?
Člověk by se měl vždycky dívat
ob pozici, zkracuje si tím cestu. Pro
mě je to tedy pozice senior zemského ředitele. Mým cílem je, aby se
mí spolupracovníci úspěšně dostali
na pozici zemských ředitelů, což je
pomyslný vrchol kariérního růstu.
Na tom se nyní snažím nejvíc pracovat. Vhledem k tomu, že je náš
tým nabitý energií, tak mě to taky
ohromně baví.
Zmiňujete úspěch, co to pro vás
znamená?
Určitě nemám rovnítko mezi
úspěchem a penězi. Úspěch pro
mě souvisí se štěstím, s tím,
že si svůj život zařídím podle
svých představ. Pokud si člověk
zařídí svůj život tak, jak chce,
bez jakýchkoliv omezení, pak je
úspěšný. Souvisí s tím samozřejmě
jak finanční, tak i časová svoboda.
Lidé si většinou neplní své sny,
protože na to nemají čas nebo
peníze. Mou osobní metou je situace, kdy si v rámci OVB vybuduji
firmu, která mi bude generovat
pasivní příjem, a já se díky tomu
budu moci věnovat svým životním prioritám a koníčkům.
Některé jsem před
časem odsunul
stranou, abych se
k nim jednou vrátil
na nejvyšší úrovni. Běžně lidé osm hodin
spí, osm pracují a osm mají
k dispozici pro sebe. Já chci osm
hodin spát a šestnáct hodin mít
k dispozici na to, co mám rád. Jak
se postupně v kariéře posouvám,
tak se víc a víc přibližuji ke svému
vysněnému ideálu.
To je pro vás v práci motivací?
Ano. Osobně mě motivuje vize,
jak budou věci v budoucnu vypadat.
Když děláte práci, která má smysl,
nepochybujete o ní.
Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Vždy mě zajímala ekonomika
a oblast peněz. Postupně ale převážil zájem o práci s lidmi, která je
na tom všem nejpříjemnější. Mám
radost, když vidím, jak lidé rostou.
Mám kamaráda, který podniká na
internetu a pracuje sám. Přijde mi
to smutné, neměl bych s kým sdílet
radost z úspěchu. Podnikání mi
přináší svobodu, která je pro mě
jednou z nejdůležitějších životních
hodnot.
Jakou radu dáváte svým spolupracovníkům na dobu, kdy se zcela
nedaří?
Funguje splachovací efekt, který
mě naučila paní Horká. Negativní
emoce vás srážejí, pozitivní ženou
dál. Naučil jsem se brát negativní
emoce jako něco, co probíhá, ale
neřeším to. Vzpomínám si na větu,
která mě hodně ovlivnila a kterou
jsem si na začátku zapsal do diáře:
Pro úspěšné lidi cesta u první překážky začíná, pro ty neúspěšné tam
končí. Spolupracovníkům radím,
aby vždy, i ve chvíli, kdy se jim něco
nepodaří, viděli dlouhodobou vizi.
Stále máte v diáři nějaké heslo?
Žádné úderné heslo tam teď
nemám. Když si ale ráno zapnu
mobilní telefon, uvítací zpráva zní:
Když něco skutečně chceš, tak toho
dosáhneš.
Charakterizujte sám sebe jako
manažera.
Jsou dvě manažerské cesty,
direktivní a demokratická. Vždycky
prosazuji princip demokratický, což
souvisí s dlouhodobostí, kterou
ve své práci preferuji.
Chci, aby můj tým
fungoval i za
deset dvacet let
a abychom si
podobně udrželi
klientelu. Souvisí to s kvalitou
a etikou. Soustředím se na
to, aby si lidé uvědomili šance, které
se před nimi otevírají. Manažer je
pro mě člověk, který ukazuje cestu.
Kdo jsou vaši klienti?
Soustředíme se na domácnosti,
rodinné finance. Nesnažíme se klienta vytěžit, ale navázat s ním skvělý vztah a nabídnout mu prvotřídní
službu vysoké kvality. S klienty
pracujeme dlouhodobě, děláme pro
ně celoživotní servis, pak naše práce
nese výsledky. V oblasti proplacenosti dosahujeme velmi dobrých
výsledků, jsme v OVB na prvních
příčkách. V kvalitě neděláme kompromisy.
Máte stále svou klientelu?
Většinu klientely mám v Praze,
takže řadu svých klientů už jsem
předal kolegům. Někteří klienti ale
k nikomu jinému nechtějí, s mnoha
z nich pracuji sedm osm let a máme
mezi sebou přátelské vazby. S nimi
se servisně scházím a mám také své
klienty na Moravě.
Již jste zmínil koníčky, čemu se
tedy věnujete, když máte volno?
Ing. Ladislav Zajíc
Pochází z Moravskoslezského
kraje. Vystudoval obchodní
akademii, pak Vysokou školu
ekonomickou v Praze, při
studiu se v roce 2003 seznámil
s OVB. V roce 2005 postoupil
na pozici GST, rok nato na BL,
v roce 2009 se stal oblastním
ředitelem a v roce 2012 dosáhl
pozice RD. Nyní směřuje na
pozici zemského a senior
zemského ředitele. S manželkou Markétou žije v Moravskoslezských Beskydech. Rád fotí,
sportuje a poslouchá hudbu.
Koníčků mám celou řadu. Když
jsem byl na nižších pozicích, tak
jsem řadu z nich přesunul na vedlejší kolej. Nyní se k nim postupně
vracím a popravdě si to užívám. Byl
to jeden z mých cílů, který se mění
v realitu. Kontrétně jde o sport, fotografování a hudbu. Všechny mají
jedno společné – je to perfektní
relax. A s čistou hlavou se podniká
daleko lépe.
81
1|13
partneři
TEXT: Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. | FOTO: archiv PSČP
Druhý pilíř je výhodný – lidé
to jen nevědí!
Penzijní reforma odstartovala
a Penzijní společnost České
pojišťovny do ní vkročila pravou
nohou. Za první čtvrtletí hlásí již
sjednaných více než 10 000 smluv
a další tisícovky jsou připraveny
k podpisu. Současné prostředí
však není zcela stabilní. Vinou
nedostatku informací a nejistotou
pramenící z prohlášení některých
politiků se někteří klienti zbytečně
zdráhají vstoupit do druhého pilíře.
O tom, jak se vyrovnat s nastalou
82
situací a obrátit ji v klientův
1|13
prospěch, jsme hovořili s Tomášem
Matouškem, generálním ředitelem
Penzijní společnosti České
pojišťovny.
Jaký je váš názor na reformu penzijního
systému?
Je to určitě krok správným směrem. První
pilíř je dlouhodobě neudržitelný a budoucí
důchodci potřebují diverzifikovat svá rizika při
spoření na penzi. Vždyť v průběžném systému
scházelo koncem roku 2012 skoro 50 miliard
korun a nikdo si tuto realitu nechce přiznat.
K tomu započítejte stále klesající náhradový
poměr, tedy poměr průměrného důchodu
a průměrné mzdy. Situace vypadá trochu jinak,
než nám ji líčí někteří politici. Nejsme daleko
od doby, kdy se státem vyplácený důchod bude
pohybovat okolo 6–7 tisíc korun. Nevím, jak
vy, ale já si myslím, že s takovýmto příjmem
nedokáže průměrný člověk vůbec vyžít.
Můžete nám přiblížit, s jakými mýty o II. pilíři
jste se setkal?
Například s tím, že se nevyplatí vstoupit
do druhého pilíře, protože to zatíží klientův
rozpočet. To je převrácený argument. Správně
se máte dívat na tuto situaci „odzadu”. Za ta dvě
procenta z hrubé mzdy získáte od státu tři procenta ze sociálního pojištění, ke kterým byste
se za jiných okolností nikdy nemohli dostat. Je
to vlastně forma státního příspěvku. Například
při mzdě 25 000 Kč mi stát k mým 500 Kč přidá
750 Kč měsíčně, což je v absolutních číslech
přece zajímavá celková suma. A námitka, že dvě
procenta z hrubé mzdy jsou příliš velká ztráta,
je zcela bezpředmětná. Vždyť je to zhruba 13 Kč
denně – ani ne polovina 90minutové jízdenky
v pražské MHD nebo cena cca osmi SMS zpráv.
Když se tedy rozhodnu vstoupit do druhého
pilíře, jaká je garance, že mé peníze budou
v bezpečí?
Zpochybňování bezpečí vkladů nemá
logiku. Podívejte se na současnou situaci:
téměř polovina Čechů si spoří na penzi formou
penzijního připojištění u stejných společností,
které spravují finance z druhého pilíře. Klienti
institucím jako PSČP věří. Navíc majetek penzijních společností a majetek klientů je striktně
oddělen a podléhá kontrole ČNB a depozitáře,
tedy banky vedoucí a dohlížející na majetek na
klientských účtech.
Důchod z průběžného systému však stále tvoří
většinovou složku příjmu současných i budoucích penzistů. Úspory nashromážděné ve
druhém pilíři stejně nepomohou k výraznému
zvýšení životní úrovně, nebo ano?
Tato tvrzení vycházejí z mylné domněnky,
že vyplácené důchody se budou zvyšovat stejně
jako doposud. Realita však této situaci nenasvědčuje. Je jasné, že i ty současné penze se
mohou v budoucnu naopak snižovat. Skutečnost, že porovnání konečného efektu druhého
a prvního pilíře dnes ještě nepřináší dramatický
rozdíl, je dána tím, že ona tři procenta jsou
v porovnání s pětadvaceti, odváděnými do
průběžného systému, stále ještě málo.
Podle současných výpočtů bude podíl peněz
z druhého pilíře na výplatě důchodu činit okolo
15 %. To není zase tak moc, nebo ano?
Při srovnání se současnými důchody je
podíl druhého pilíře na důchodu cca 15 %.
To je pravda. Pokud však důchody klesnou
na zmiňovaných 6–7 tisíc, jde o podíl skoro
dvojnásobný. Zkuste se zeptat své babičky
s důchodem 10 000 Kč, jestli by nechtěla mít tři
tisíce korun měsíčně navíc. Pokud do druhého
pilíře vstoupím, prokazuji, že nevěřím pouze
státu, že se o mě ve stáří postará, ale chci pro to
již dnes udělat něco sám. Jde o prosté rozložení
rizika a vzetí odpovědnosti za svůj důchod do
vlastních rukou.
Zdá se, že bojujete především s pocitem nejistoty, který je zakódovaný ve všech lidech bez
rozdílu. Můžete tenhle boj vůbec vyhrát?
Drtivá většina lidí vám řekne, že o reformě
a druhém pilíři nic neví. Bohužel ti samí lidé
říkají, že je pro ně vstup do druhého pilíře nevýhodný. Pokud jim ale vysvětlíte reálné výhody
i nevýhody spoření ve druhém pilíři, bez použití
politických apelů, začnou o II. pilíři racionálně
uvažovat a také zvažovat vstup. To je naše zkušenost z prvních měsíců po reformě. Je třeba,
aby si lidé udělali vlastní názor a nenechali se
zmást zavádějícími výroky některých politiků.
Mnoho lidí však postrádá zkušenosti s investováním a investic se bojí. Přesto by si chtěli
vytvořit rezervu na stáří…
Ing. Tomáš Matoušek
generální ředitel
Penzijní společnosti České pojišťovny
Těchto lidí je prozatím mnoho, ale Penzijní
společnost České pojišťovny může nabídnout
GARANCI vkladů ve druhém pilíři do konce
roku 2015. Pokud klient požádá o GARANCI
při sjednání smlouvy o důchodovém spoření do
30. 6. 2013 a jeho účet se náhodou ocitne 31. 12.
2015 ve ztrátě, dorovná mu Česká pojišťovna
tuto ztrátu v hotovosti. V době, kdy běží doba
GARANCE vkladů, PSČP investuje klientův majetek bezpečně s nízkou mírou rizika. Po skončení GARANCE pokračuje klient ve spoření podle
svého původně zvoleného programu.
Nabízíte GARANCI, ale proč jen na tři roky,
když důchodové spoření může trvat třicet i více
let?
Důchodové spoření je v podstatě investiční
produkt. Poté, co si nerozhodnutí klienti ověří,
že jejich úspory neztratily na hodnotě, mohou
pokračovat ve svém spořicím programu a získat
vyšší výnosy. Kdybychom klienty „připoutali“
GARANCÍ na třicet let, o tyto možné výnosy bychom je připravili. Ti, kteří preferují nižší riziko,
mohou zůstat nadále v Konzervativním fondu.
PSČP je schopna nabídnout jak nadprůměrné
výnosy, tak určitou jistotu.
Jak získat garanci?
Stačí:
Uzavřít smlouvu o důchodovém spoření
s PSČP do 30. 6. 2013 a vstoupit do jednoho ze tří spořicích programů – Dynamického, Vyváženého nebo Konzervativního.
Požádat o GARANCI vkladů.
Neměnit svou spořicí strategii do konce
roku 2015 a nerušit smlouvu o důchodovém spoření před datem 31. 12. 2015.
100 tisíc Čechů
bude letos jednat
o refinancování hypotéky
Nemusíte čekat na konec fixace, přijďte HNED! Úrokové sazby jsou na historickém
minimu a UniCredit Bank vám je garantuje až do konce roku.
Mnoho klientů, kterým letos končí
fixace hypotéky, začínalo svůj úvěr na
bydlení splácet v roce 2008, kdy byly
úrokové sazby hypoték téměř o 2 %
vyšší než dnes. Většina z nich proto
doufá, že pro další období získají výhodnější podmínky. Pečlivě sledují nabídky
bank a doufají, že aktuální velmi nízké
sazby vydrží až do chvíle, kdy budou
o své hypotéce v průběhu tohoto roku
jednat.
Nyní už čekat nemusí. UniCredit Bank
přichází na trh s revoluční novinkou.
Banka poskytne klientům pro refinancování hypotéky PŘEDFIXACI ÚROKOVÉ
SAZBY s garancí až do konce tohoto
roku.
PŘEDFIXACE HYPOTÉKY
s GARANCÍ
Bez měsíčního poplatku
za vedení hypotéky při uzavření
smlouvy do konce května
■ Garance atraktivní fixní
úrokové sazby do konce roku.
■ Nemusíte znovu dokládat
příjmy ani odhad ceny
nemovitosti.
■ Půjčíme vám až na 100 %
odhadní ceny nemovitosti.
■ Poskytnutí nového hypotečního
úvěru je zdarma.
■ Odborné poradenství v pobočkách po celé ČR.
■
V roce 2008 byly roční sazby u hypoték
výrazně vyšší, než je tomu nyní, v průměru se pohybovaly okolo 5,5 %. Nyní
přibližně 80 až 100 tisícům klientů
končí tříleté a pětileté fixace a jejich
čas na rozhodování se pomalu, ale jistě
krátí. Sazby v mezičase klesly na historické minimum a jejich hodnota se
pohybuje u fixních hypoték pod 3 %.
Snížení měsíční splátky a především
úsporu domácího rozpočtu by měl
zvážit každý.
KOLIK UŠETŘÍTE
U průměrné hypotéky
v hodnotě 1,5 milionu korun
s dobou splatnosti 20 let
můžete ušetřit:
■
téměř 2 000 Kč při každé
měsíční splátce;
■
ročně pak více než
23 000 Kč.
Více na www.unicreditbank.cz
nebo www.splatkomat.cz
partneři
TEXT: Sberbank CZ, a.s.| FOTO: archiv Sberbank
Od února s novou značkou
Sberbank CZ
Na konci února došlo ke změně
názvu banky z Volksbank CZ
na Sberbank CZ a byl zahájen
rebranding celé pobočkové sítě.
Konkrétně 28. února 2013 jsme
oficiálně otevřeli v Praze Na
Příkopě naši první pobočku
– tzv. vlajkovou loď – pod značkou
Sberbank. S novým vlastníkem
jsme schopni nabídnout
84 našim klientům především
1|13 stabilitu a silné partnerství. Na
nejdůležitější otázky týkající se
změny jména banky jsme se
zeptali Stanislava Berana, ředitele
externích sítí Sberbank CZ.
Můžete nám blíže představit, kdo je vlastně
Sberbank?
Sberbank je jednou z vedoucích bank v Evropě a patří mezi nejúspěšnější finanční instituce
na světě a dominantní hráče na trhu s inovativními bankovními produkty i nejmodernějšími
technologiemi. V kombinaci s lokální znalostí
se tak Sberbank stává silným bankovním
partnerem také pro klienty v České republice.
V Rusku Sberbank spravuje cca 30 % všech klientských vkladů a její bilanční suma odpovídá
cca 6 bilionům korun, což je téměř pětinásobek
státního rozpočtu ČR. Zároveň má v portfoliu
okolo 70 milionů retailových klientů.
Jak vnímáte dnešní hypoteční trh v ČR?
Situace na hypotečním trhu není pro banky
zcela jednoduchá, panuje zde velké konkurenční prostředí. Na jedné straně klienti očekávají nízké úrokové sazby u úvěrů, v ideálním
případě okolo tří procent i níže, na druhou
stranu je zde tlak na vysoké sazby u depozitních produktů. Zároveň jsou banky tlačeny do
minimálních nebo nulových poplatků. Toto
prostředí může být dlouhodobě pro některé,
zejména menší banky, ekonomicky nerentabilní.
Jaká je strategie nového vlastníka v oblasti
hypotečních úvěrů?
Není tajemstvím, že Sberbank se chce stát
do několika let jedním z klíčových hráčů na
evropském trhu. V rámci hypotečního trhu
v ČR bychom rádi posilovali svou pozici, v číslech se bavíme o 5% podílu během následujících dvou let.
Co jste schopni partnerům v oblasti hypoték
nabídnout?
V letošním roce bychom mimo standardní
hypotéky a refinancování rádi více podpořili
bezpříjmové úvěry, americké hypotéky a úvěry
na pronájem nemovitostí, kam spadají i bytové
domy. Zde vnímám jako důležité vytvořit
kombinaci zajímavé cenové nabídky pro klienta, kvalitního procesu a produktu a v neposlední řadě i zajímavé provize. V tomto duchu jsme
od února výrazně rozšířili hypoteční metodiku a zaměřili se na posílení a zjednodušení
schvalovacího procesu. Vedle toho jsme zrušili
u nových hypoték poplatek za vedení úvěrového účtu. U amerických hypoték jsme díky
spojení atraktivních úrokových sazeb, akcí
na zpracovatelský poplatek 1 Kč a kombinaci
financování až do výše 75 % LTV se splatností
25 let vytvořili produkt, který nemá na trhu
obdoby. Stejně tak stále nabízíme pro OSVČ
hypotéku i americkou hypotéku bez doložení
příjmu, konsolidační ameriku, opětovně jsme
zavedli obratovou hypotéku pro svobodná povolání a novinkou je EASY hypotéka, kde hraje
prim rychlost schválení do 48 hodin, pokud
klient splní zadané parametry.
Na závěr
Rád bych poděkoval všem poradcům za dosavadní výbornou spolupráci a pevně věřím, že se
nám ji podaří i v budoucnu dále posilovat.
partneři
TEXT: Petra Svobodová, Lukáš Chládek | FOTO: archiv Allianz
ALLIANZ – a jedeme dál
… Silné pouto. Silné partnerství.
Rok 2012 byl ve znamení rekordů. Allianz rostla v meziročním srovnání o 18,9 %
v běžně placeném životním pojištění a o 12 % v neživotním pojištění. Nicméně
produkce společnosti OVB v rámci Allianz vzrostla meziročně o neuvěřitelných 50 %,
a to je něco, co přesvědčilo i ty největší pesimisty, že partnerství Allianz a OVB, které
trvá již 5 let, je mimořádně úspěšné!!!
jako výše náhrad, kterou jsme jim vyplatili (více
než 45 miliard korun).
Přichází upgrade Mercury
Po jedinečném roce 2012 jedeme dál a právě
v tuto dobu se vám dostává do rukou upgrade
investičního životního pojištění Mercury. Máte
se nač těšit. Zároveň vám každým dnem začnou
v mobilních telefonech pípat SMS zprávy týkající
se smluv vašich klientů, a to v případě nejrůznějších situací jako třeba – smlouva je v pořádku
a první pojistné je uhrazeno (můžete čekat
zaslouženou odměnu), bylo ukončeno šetření pojistné události a klientovi zasíláme plnění, ale také
v případě, že jsme vám zaslali Intervenci, vyžádali
jsme si lékařskou zprávu/dokumentaci či na
smlouvě evidujeme neuhrazené pojistné apod…
85
1|13
„Nováček“ Strážce penze
Petra Svobodová
Nejen síla a úspěšnost, ale i historie značek dávají
spolupráci punc kvality. Obě společnosti za sebou
mají velmi dlouhou cestu. OVB oslavilo v loňském
roce 20 let v České republice a 43 let své existence. Allianz slaví svých 20 let v České republice
v roce letošním a 123 let svého působení ve světě.
Přes 120 let na trhu
Jízda značky Allianz začíná v roce 1890, už za
tři roky jsme měli klienty ve většině evropských
zemí i ve Spojených státech. Přežili jsme ničivé
zemětřesení v San Francisku a ani Titanic, který
jsme pojistili, nás ke dnu nestáhl. V roce 1937
jsme pomáhali klientům již ve 20 zemích světa
a v roce 1973 jsme se stali největší evropskou
pojišťovnou. Průkopníky jsme byli v oblasti výpočetní techniky i v reklamě (1. počítač v Evropě měla Allianz). Důvěra v naše služby neustále
rostla. Dnes pojišťujeme i hollywoodské filmy,
včetně těch oscarových (Sherlock Holmes atd.)
a jiné gigantické projekty, jako jsou Petronas
Towers v Malajsii, největší závěsný most na
světě Tsing Ma Bridge v Hongkongu, Palm
Island v Dubaji a další. V roce 1993 jsme začali
pečovat i o české klienty – a od té doby jejich
počet neustále roste (2 134 000 klientů), stejně
Zeptali jsme se také ředitele úseku pojištění osob
na „nováčka“ v produktech životního pojištění
s názvem Strážce penze na to, komu je určen.
Odpověděl nám, že klientům, kteří chtějí dál
spořit i v okamžiku obtížné životní situace. V čem
je tedy tento produkt ojedinělý?
lze ho sjednat samostatně, není vázán ke smlouvě Allianz
bez zdravotního dotazníku až do výše 150 tisíc
hrubého měsíčního příjmu klienta (platí pro II.
pilíř u Allianz)
výplata plnění na žádost klienta, kamkoli si určí
nejširší krytí schopnosti spořit na trhu, včetně
zproštění od placení pojistného při invaliditě
při sjednání do 30. 6. 2013 bude v případě
bezeškodního průběhu vráceno na konci
33,33 % zaplaceného pojistného
VIP garance v privátním majetkovém
pojištění
Dále bychom rádi připomněli, co už padlo v minulém OVB Journalu, a to byly novinky i v oblasti
Privátního majetkového pojištění. Od března
2013 je rozšířeno o unikátní připojištění v rámci
Jsme ALLIANZ
největší pojišťovna na světě (důvěřuje nám
76 mil. lidí v 70 zemích světa)
největší správce peněz klientů mezi pojišťovnami
máme nejlepší rating ze všech pojišťoven
Lukáš Chládek
varianty Exklusive. Jedná se o VIP GARANCE.
Které klientovi přináší:
garanci nejširšího krytí (Allianz se zaručuje, že
v případě nelikvidní pojistné události uhradí
škodu v takovém rozsahu, v jakém ji nabízí jiná
pojišťovna)
garanci neuplatnění podpojištění
garanci nevrácení pojistného plnění.
Zároveň již máte k dispozici zcela nový, intuitivní
kalkulátor PriMa.3G.
Servis
V neposlední řadě vám představujeme pár zajímavostí o našem Servisu EDK. Víte že:
pro vás začal pracovat před 2,5 roku (tel. číslo:
224 405 240, e-mail: [email protected])
má nyní již 10 referentek
za rok 2012 bylo 137 000 příchozích hovorů
(z toho 40–44 % volajících je z OVB)
dosahuje obslužnosti (dovolatelnosti) více než 90 %
Heslo Servisu EDK je RYCHLOST –
PŘÍJEMNOST – PROFESIONALITA.
Rok 2013 plný milých překvapení –
těšíme se na něj s vámi.
partneři
TEXT: Richard Siuda, Conseq Investment Management, a. s.| FOTO: archiv Conseq
Novinky Conseq
– penzijní spoření Zenit
Fungování penzijních fondů doznalo dvou podstatných změn. Jednak došlo
k oddělení majetku účastníků od majetku správce fondu, čímž se fondy
stávají bezpečnější a transparentnější. A také bylo pro nové účastnické
fondy zrušeno pravidlo, že fond nesmí za kalendářní rok dosáhnout
záporného výnosu.
86
Díky tomu mohou vznikat fondy s různými
strategiemi, a klienti tak mají možnost vybrat
si investiční strategii, která opravdu odpovídá
jejich investičnímu horizontu a profilu. Těmito
změnami se spoření do penzijních fondů přiblížilo pravidelným investicím do podílových fondů, což je oblast, které se dlouhodobě věnujeme
a myslíme si, že ji docela umíme. Proto jsme se
rozhodli založit penzijní společnost a nabídnout
i penzijní spoření se státním příspěvkem.
Penzijní program Zenit
1|13 V nabídce Conseq penzijní společnosti naleznou
zájemci celkem pět penzijních fondů. Jelikož ale
chápeme, že nemusí být jednoduché vybrat si tu
správnou kombinaci fondů, a také s ohledem na
to, že v průběhu času by se portfolio fondů mělo
přizpůsobovat životnímu cyklu spořicího plánu,
připravili jsme pro vás tzv. asistované strategie. Tyto strategie kombinují fondy s různým
investičním zaměřením tak, aby bylo dosaženo
dostatečného rozložení rizika. V rámci penzijního programu Zenit vám nabízíme tři základní
asistované strategie – Konzervativní (základní
rozložení 30 % akciový fond, 70 % dluhopisový
fond), Vyváženou (60 % akciový/40 % dluhopisový) a Dynamickou (90 % akciový/10 % dluhopisový). Pro všechny platí to, že podíl akciové složky
v čase postupně klesá na úkor složky dluhopisové. Princip programů životního cyklu asi není
potřeba detailněji vysvětlovat, poradci OVB jistě
dobře znají náš investiční program Horizont
Invest.
V čem je produkt výjimečný – strategie
s garancí
Je to jednoduché – garance nezáporného výnosu
byla hlavním tahákem starého penzijního připojištění. Ve skutečnosti to ale byla jedna z hlavních
nevýhod (a u transformovaných fondů stále trvá),
protože klient s dvacetiletým (nebo i mnohem
delším) horizontem investuje do fondu s investičním horizontem 1 rok – a tedy s výnosy spíše
pod inflací (viz poslední odstavec tohoto článku).
Jak z toho ven? Jak nabídnout klientům jistotu,
že neprodělají, ale přitom využít dlouhého
horizontu k dosažení vyšších výnosů? Jednoduše
– nechat hodnotu účtu v čase kolísat a garantovat hodnotu všech vložených prostředků až
k cílovému datu programu. Klient má garanci, že
neprodělá (naopak, dostane mnohem více, než
vložil, protože garantujeme i státní příspěvek,
případně příspěvek zaměstnavatele), ale přitom
může dosáhnout mnohem vyššího zhodnocení.
Čím je produkt zajímavý pro klienta
státní příspěvek a daňová úleva
možnost výrazně lepšího zhodnocení oproti
transformovaným fondům, a to i při volbě
garance vložených vkladů
produkt s velmi nízkými náklady i oproti podílovým fondům, nemluvě o srovnání s IŽP
možnost rizikového pojištění zproštění od
placení
Čím je produkt zajímavý pro poradce
otevírač dveří – ohromný potenciál pro
kontakt s klientem a následný servis nejen
v oblasti penzijního spoření
stabilizace klientského kmene – pokud zařadíte takto skvělý a levný produkt do portfolia
klienta, žádný jiný poradce vaši práci u klienta
nerozbije a klienta vám nepřebere. Naopak,
pokud s tímto tématem neoslovíte svého klienta vy, udělá to velmi brzy někdo za vás.
Potenciál pro váš úspěch
Za rok 2012 připíší „staré“ penzijní fondy zhodnocení okolo 1,5–2,5 %. A to přesto, že to byl
pro konzervativní investice úžasný rok – např.
i náš fond krátkodobých dluhopisů Conseq
Invest Konzervativní dosáhl výnosu 6,8 %
a Conseq Invest Dluhopisový fond dokonce
13,8 %. Věříme, že máte nabito k ohromnému
obchodnímu úspěchu, pokud těchto argumentů
k převodu z transformovaných do účastnických
fondů využijete.
partneři
87
1|13
www.mojepenze.cz
bezplatná linka 800
900 905
partneři
TEXT: Petr Mejstřík, Martin Růžička| FOTO: archiv UNIQA
Manažeři strukturovaného
prodeje UNIQA
Dnes bychom vám rádi představili terénní pracovníky UNIQA, kteří pro
vás zajišťují každodenní servis ve vztahu k této pojišťovně. Dali jsme slovo
jim samotným, aby se charakterizovali. Vy, kteří už s nimi máte zkušenost,
posuďte sami, jak moc věrně se popsali…
Náplň práce
Hlavní náplní mé práce je obcházení obchodních
obědů či večeří, objíždění vánočních nebo jinak
slavnostních setkání, účast na povyšovacích
akcích a v létě samozřejmě přibudou ještě sportovní dny. Dále je to pak průběžná e-mailová
korespondence se spolupracovníky OVB, řešení
různých překážek či zádrhelů a v neposlední
řadě účast na velmi náročných jednáních a poradách, kde se řeší, jak bychom vám co nejvíce
zpříjemnili život.
88
1|13
Co vám mohu slíbit za UNIQA jako
novinku v roce 2013?
Novinek bude samozřejmě spousta, ale abych
neodkryl hned všechna překvapení, tak zmíním
pouze nového „Motýlka“. Jedná se o inovované
pojištění pro děti, které bude sloužit především
ke spoření, ale také nabídne zajímavá připojištění
a nějaké to překvapení pro pilné žáky a žákyně.
Petr Mejstřík
Moje zájmy
Ze sportu běh, kolo, plavání a v zimě běžky. Jsem
soutěživý a pochlubím se, že už jsem pár medailí
na různých závodech posbíral. Rád si poležím
i u filmu a hltám jakoukoli naučnou knihu.
Mám-li volný čas, rád relaxuji. Nejlépe na běžné
starosti zapomenu po boku své přítelkyně. Máme
mnoho společných zájmů, a tak v létě sedláme kolo, v zimě jezdíme na běžky a nejraději
vyrážíme na výlety po celé ČR. Sehraný pár jsme
i v domácnosti, a zejména společné vaření nás
hodně baví… I když já zatím jen krájím mrkev.
A abych nevypadal jen jako nějaký pohybový a výživový poradce, rád si posedím u piva
a k němu nesmí chybět pořádný kus masa nebo
klobáska.
Původní práce
Mým zaměstnavatelem byla v minulosti GE
Money Bank. U té jsem působil necelý rok jako
klientský pracovník.
Odkdy pracuji v UNIQA
Letos v květnu odkroutím třetí rok, takže už
svoji firmu důvěrně znám.
Moje sluneční znamení a jak se projevuje
Náplň práce
Typický Blíženec. Jsem komunikativní, veselá
osoba a občas se mi v hlavě hádají hodný
a slušný Petr s tím druhým. Samozřejmě v práci vyhrává ten kladnější…
Náplň práce je velmi podobná jako u Petra Mejstříka, jen na rozdíl od něj mám kancelář v Brně.
Starám se tak o moravskou část OVB.
Protože jde o práci s lidmi, pořád se něco děje.
Každý den, každý telefon i e-mail přináší nové
podněty. Nejpřínosnější jsou ale pro mne osobní
setkání se spolupracovníky OVB. Velmi mne
motivuje, že jednám s úspěšnými a inspirativními lidmi, od kterých mohu získat nejen cenné
zkušenosti, ale také se poučit jejich přístupem
k životu a práci. Třešničkou na dortu bývají
společné akce, na kterých jsem už získal spoustu
přátel a nevšedních zážitků.
Moje zájmy
Určitě mě dostanete na sport všeobecně,
ale jediné, čemu nefandím, je fotbal. Dále
bych zmínil cestování, ale nevyhýbám se ani
gaučinku a dobrému filmu. Pokud mi zbude
volný čas, nejlépe si odpočinu tím, že vyrazím
na nějaký výlet. Zbožňuji jízdu autem a rád
navštěvuji místa, kde jsem ještě nebyl (kvapem
jich ubývá). Pokud je toho času méně a nemám
chuť na žádný sport, zavřu se doma a s radostí
si užívám klidu a ticha.
Původní práce
UNIQA Versicherung v Linci. Tam jsem
nasbíral dost odvahy k tomu, abych se ucházel
o místo v obchodní struktuře české UNIQA
pojišťovny.
Odkdy pracuji v UNIQA
V Čechách je to třetím rokem. Předtím ještě dva
roky v Rakousku. Takže naší značce už dohromady sloužím přes čtyři roky.
Martin Růžička
Moje sluneční znamení a jak se projevuje
Jako Kozoroh nejsem klasický bavič a ve společnosti ode mne nelze čekat, že se vrhnu první
na taneční parket. Jsem prototyp rčení „dvakrát
měř a jednou řež“. Řekl bych opak Petra – i když
nechci být zase úplně za suchara – ale o to lépe
se doplňujeme.
Co vám mohu slíbit za UNIQA jako
novinku v roce 2013?
Novinky se chystají i v kuchyni majetkového
pojištění, ale vše se ještě vaří a peče. Chcete-li
přesto už nyní nahlédnout pod pokličku, líhne
se tam specialitka pro náročné se spoustou přísad v podobě asistenčních služeb a speciálních
připojištění. Kromě toho přijde i další vylepšení
oblíbeného produktu Rizikové životní pojištění
s dividendou, kam se opět chystáme zakomponovat náměty, které jsme od vás posbírali na
školeních. Díky za ně!
Připravili jsme
exkluzivně pro vás!
partneři
Dětský program Motýlek
m pro děti
Spořící progra
tění dítěte
Úrazové pojiš
ění dítěte
ých onemocn
žn
va
zá
í
n
tě
Pojiš
ity dítěte
oprovod
Pojištění invalid
ro dítě i pro d
p
é
n
d
o
šk
d
o
í
íka
Nemocničn
validity pojistn
in
o
eb
n
i
rt
sm
V případě
ní pojišťovna
přebírá spoře
ro jedničkáře!
Superbonus p
89
1|13
Vážení spolupracovníci OVB,
blíží se konec školního roku a prázdniny, proto jsme pro vás připravili nový produkt,
který pomůže vašim klientům ochránit to nejcennější, co mají – jejich děti.
Chcete vědět víc? Kontaktujte nás.
Váš UNIQA team
partneři
TEXT: Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG | FOTO: archiv Kooperativa
Ing. Karolína Mrázková
Snažím se pro OVB zajistit
maximální kvalitu servisu
90
1|13
V pojišťovně Kooperativa pracuje
od listopadu roku 2012 na pozici
Key account manager pro OVB.
Již během studií na vysoké škole
zahájila praxi ve společnosti
Microsoft, kde působila na
pozici specialisty marketingu.
Po třech letech v tomto oboru
pocítila, že je čas se posunout
směrem k obchodním pozicím,
kde má možnost více uplatnit
přímou práci s lidmi, každodenní
komunikaci a může se přímo
podílet na obchodních výsledcích
společnosti.
Proč vás zlákala právě pojišťovna Kooperativa?
Společnost Kooperativa na mě vždy působila
moderním, dynamickým dojmem, a navíc zelená barva se mi vždy líbila. Poté, co jsem dostala
nabídku pracovat pro tuto společnost, neváhala
jsem. Po pár letech strávených v IT oboru jsem
uvažovala o nějaké změně a společnost Kooperativa pro mne byla jasnou volbou. A rozhodně
nebudu přehánět, když řeknu, že výzvou byla
i práce pro tak významného a velkého partnera,
jako je OVB.
Co je vaší hlavní náplní práce? S jakými problémy nebo dotazy se na vás mohou obchodníci
z OVB obracet?
Velkou výhodou Kooperativy je celorepubliková působnost, můžeme tedy být našim
významným partnerům, jako je OVB, stále
nablízku. Centrálně se samozřejmě konzultanti
OVB mohou obracet na mne, ale v jednotlivých
regionech pro ně podporu zajišťují i naši regi­
onální Key account manageři. Díky tomu lze jít
při řešení problémů či nabídek více do hloubky
a respektovat místní specifika a konkrétní
okolnosti.
Já osobně se pro konzultanty OVB samozřejmě snažím zajistit maximální kvalitu servisu,
v praxi to znamená, že denně řešíme jejich
požadavky, připomínky a prosby tak, aby
spolupráce fungovala na profesionální úrovni.
Poradci se na mne mohou obracet s řešením nestandardních případů, ale i s potřebou zajištění
školení nebo s metodickými dotazy.
Co Kooperativa pro OVB připravuje nového?
Na co se mohou finanční poradci těšit?
Pro získatele připravujeme nové flashové
kalkulačky a rychlejší výměnu dat s centrálou.
V produktové nabídce se zaměřujeme asi na
nejvýznamnější změnu posledních let – důchodovou reformu, která lidem umožní peníze
na důchod diverzifikovat. Zajímavým produktem je v této situaci životní nebo důchodové
pojištění u některé z renomovaných pojišťoven
– pojišťovna nejen garantuje stabilní výnos,
ale v případě potřeby může klient s nastřádanými prostředky i aktivně pracovat. Proto
klientům nabízíme nový produkt PERSPEKTIVA DŮCHOD, který navazuje na úspěšné
univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA.
Hlavním přínosem PERSPEKTIVY DŮCHOD je
flexibilita a garantované zhodnocení vložených
prostředků – minimálně ve výši technické
úrokové míry 2,4 % p. a.. Klienti mohou měnit
výši pojistného, případně si peníze v průběhu
pojištění vybírat nebo dokonce platby po dohodě s pojišťovnou přerušit.
Život není jen o práci, jak nejraději trávíte
volný čas?
Svůj volný čas nejraději trávím mimo Prahu,
v zimě ráda jezdím na hory na snowboard,
v létě hraji golf a vyrážím na výlety na kole.
Pokud to čas dovolí, ráda cestuji a objevuji nové
země, vařím exotickou kuchyni, zajímám se
o design a moderní architekturu.
partneři
TEXT: Ing. Helena Dušková | FOTO: archiv Wüstenrot
Dvacet let existence, dvacet
let spolupráce
Jaké byly začátky této spolupráce?
Velice zajímavé. Stavební spořitelna
Wüstenrot byla jedna z prvních, která již v roce
1993 uzavřela smlouvu o spolupráci s tehdy nově
založenou OVB Allfinanz Česká republika. V té
době také začaly být sjednávány první smlouvy
o stavebním spoření v České republice.
V roce 1994 jsme se potkali s Miroslavem
Žemličkou, který byl, pokud si dobře vzpomínám, v té době na pozici GST. Dohodli jsme se
na spolupráci při financování jednoho z tehdy
ještě velmi nepočetných projektů výstavby
nových rodinných domků s tím, že ze strany
struktury pana Žemličky můžeme očekávat tři
sta nových smluv stavebního spoření. Kolega
z Německa, kterého jsem o tom informoval, říkal, že takových slibů již zažil mnoho, ale realita
byla vždy výrazně nižší než příslib. Prognózoval,
že pokud dostaneme sto smluv, bude to úspěch.
Skutečnost však předčila všechna očekávání
a OVB pro Wüstenrot uzavřela ne tři sta, ale tři
tisíce smluv o stavebním spoření!
Další roky byly ve znamení vzájemné intenzivní spolupráce, kdy struktura OVB pro Wüstenrot
ročně zprostředkovávala kolem patnácti tisíc
smluv stavebního spoření, což činilo patnáct až
pětadvacet procent z našeho celkového obratu.
Společnosti Wüstenrot
a OVB Allfinanz oslaví v letošním
roce 20 let spolupráce ve
sféře finančních služeb.
O krátkou bilanci dvacetiletého
obchodního partnerství jsme
požádali pana JUDr. Pavla
Pektora, který byl po celou tu
dobu členem představenstva
Wüstenrot – stavební
spořitelny, a. s. Zajímalo
nás také, jak vidí perspektivu
dalších let.
Ve Wüstenrotu je známo, že s OVB Allfinanz
máme vynikající obchodní vztahy. Můžete to
potvrdit?
Určitě. Protože příčinou výše uvedených
výsledků bylo jistě i to, že setkávání se strukturami OVB se neodehrávalo na školometské úrovni,
ale zejména v radostné atmosféře ze společných
setkání a vzájemné inspirace ke zdánlivě bezvýznamným sázkám, jako například kdo předvede dřív vlastní pojetí baletu „Labutí jezero“.
Jeho provedení ve struktuře zemské ředitelky
Dr. Hany Slezákové se stalo legendou.
Dříve obchodní spolupráce se v průběhu
doby měnila v přátelské vztahy, jejichž efekt na
obchodní výkon je nesrovnatelně vyšší. Velmi si
vážím toho, že tato přátelství trvají doposud.
S prvními úvěry na bydlení přišel Wüstenrot se
sloganem Řešení vašeho bydlení. Jak se na jeho
úvěrových obchodech podílí OVB?
Stejně úspěšná je i spolupráce v oblasti
financování bydlení, ať už se jedná o financování bydlení fyzických osob, nebo o úvěry pro
právnické osoby poskytované na opravy a rekonstrukce bytových domů. Důkazem je i to, že
jsme se stali „Prémiovým partnerem OVB“ pro
oblast financování bydlení.
V čem vidíte hlavní důvody obchodních úspěchů?
Na prvním místě je to bezpochyby kvalita
našich produktů. Rád bych připomněl, že např.
v soutěži Zlatá koruna se v kategorii stavebního spoření pravidelně umisťují mezi třemi
nejlepšími. V roce 2012 došlo ke zcela výjimečné události, kdy si produkty stavební spořitelny
Wüstenrot odnesly Zlatou, Stříbrnou i Bronzovou korunu. A jistě není náhodou, že Wüstenrot
se stal také Stavební spořitelnou roku 2011
a 2012.
Kvalitu našich produktů potvrzuje i to, že
mnohé si ocenění ze Zlaté koruny odnášejí opakovaně. Z nich bych zmínil alespoň dva: spoření
pro děti a mládež do osmnácti let Kamarád
bez poplatku za uzavření smlouvy a úvěrový
program Revit, který výrazně napomohl ke
zkrášlení dříve postavených budov panelovou
i cihlovou technologií. Není náhodou, že se
s velkým zájmem setkávají i v síti OVB.
OVB ale již delší či kratší čas zprostředkovává i jiné produkty Wüstenrotu než stavební
spoření.
Souběžně s tím, jak jsme zakládali další
společnosti Wüstenrot: životní pojišťovnu, hypoteční banku a nakonec neživotní pojišťovnu, se
rozšiřovala i naše spolupráce s OVB.
OVB dnes může svým klientům nabídnout
velmi flexibilní produkty rizikového, kapitálového a investičního životního pojištění. A nabídka
se bude rozšiřovat, velice zajímavý produkt
životního pojištění právě připravujeme ve spolupráci se zemským ředitelstvím Dity Slezákové.
Když na trh vstoupila naše neživotní pojišťovna, mohli jsme OVB nabídnout i zprostředkování pojištění nemovitostí a domácností.
Velký zájem je o pojištění vozidel ProAuto,
u kterého bych chtěl obzvláště zdůraznit naši
obchodněpolitickou strategii, tj. kvalitní pojištění za správnou cenu a u povinného ručení 30%
bonus už po dvou letech jízdy bez nehod.
A co hypotéky?
V oblasti zprostředkování hypotečních úvěrů
hraje OVB velkou roli. Opravdový boom jsme
zažili přede dvěma lety v rámci kampaně „U nás
vás neoškubeme“. Předpokládám, že letošní
jarní kampaň interně nazvaná „Bezpečná hypotéka“ bude stejně úspěšná. Vždyť naše nízké
úrokové sazby hypoték na bydlení se při uzavření pojištění nemovitosti a životního pojištění
navíc ještě o 0,2 % p. a. snižují! Poradce OVB
tak má opravdu co nabídnout, levnou hypotéku
a výhodné pojištění se slevou.
Co přinese budoucnost?
Rád bych věřil, že jen samá pozitiva. Oblast
našich obchodních vztahů je velmi široká a dává
tak solidní základ perspektivního rozvoje. OVB
a Wüstenrotu přeji mnoho dalších společných
let, alespoň takových, jaké byly ty předchozí.
91
1|13
rozhovor
92
1|13
Pavel Molnár
Chci vybudovat
skvělou firmu a vychovat
úspěšné lidi
TEXT: Jana Bohutínská | FOTO: Petr Kurečka
93
1|13
rozhovor
S finančním poradenstvím
začal při studiu na vysoké
škole a v OVB brzy uviděl
svou kariérní budoucnost.
Mladé lidi ve svém
týmu vede k tomu, aby
nezapomněli na to, odkud
pocházejí. Když se ohlédne
za tvrdou prací a tím, co
jí obětoval, ví, že si svůj
úspěch zaslouží.
94
1|13
Kdo vás přivedl do OVB a kdy to
bylo? S jakým zázemím jste do
OVB přišel?
Pocházím z Českých Budějovic, kde jsem studoval čtyřleté
gymnázium a závodně se věnoval
volejbalu. Moji rodiče jsou zaměstnaní ve státní správě. Po studiu na
gymnáziu jsem zamířil do Prahy,
kde jsem začal studovat Vysokou
školu ekonomickou, a jelikož jsem
si již od střední školy byl zvyklý
přivydělávat, nebylo tomu jinak ani
při studiu školy vysoké, kde jsem
si vyzkoušel celou řadu zajímavých
profesí. Ta, ze současného pohledu
asi nejzajímavější, přišla od mého
spolubydlícího na koleji. Byl to Jan
Hlousek (LD), který přišel s nabídkou spolupráce, ale jelikož jsem
zpočátku odolával, bral si často na
pomoc svého kamaráda a kolegu
Martina Zoubka (SLD), až se jim
společnými silami podařilo mne do
tohoto skvělého byznysu „zlomit“.
Nabídka, abych začal pracovat pro
OVB, tak padla ve správnou chvíli,
na správném místě a od těch správných lidí.
Jaké byly vaše začátky v OVB?
Je to již řádka let, ale tu dobu
mám živě před očima, jako by to
bylo teprve včera. Začátky byly
divoké, plné řady neúspěchů na
prvních jednáních, ale o to
přínosnější z dlouhodobého pohledu. Toto
jsem si
ale uvědomil až v průběhu následujících let, kdy tyto obtížné začátky
vystřídaly stovky úspěšných jednání
a spokojených klientů. Na počátku
je proto nezbytná vytrvalost a důvěra v rady vedoucího.
V jakém to bylo roce?
Na pozici reprezentanta jsem
začínal koncem roku 2005, kdy
jsem procházel vzdělávacím kurzem. Aktivně jsem začal pracovat
až v průběhu roku 2006 a ještě
aktivněji až s blížící se manažerskou
pozicí. Můj výkon v prvním měsíci
byl tenkrát sedmnáct bankovních
jednotek. I z takových začátků se
ale dá odstartovat kariéra.
V OVB nejlépe
funguje
zdravý selský
rozum, nikoli
odmocniny,
diferenciály
nebo funkce.
Co rozhodlo o tom, že jste v OVB
uviděl svou budoucnost?
Konkrétní zlomový bod asi není,
celkové přesvědčení přicházelo
postupně, skládalo se z jednotlivých
střípků. Začal jsem se s prací seznamovat, začalo mě bavit pracovat
s klienty, vymýšlet pro ně zajímavá
a netradiční řešení, aby byli s mými
službami spokojeni. A to třeba
i v případech, které se nejprve zdály
být neřešitelné. Dlouhodobě také
rostla úspěšnost. Dále to byl fakt,
že moji vedoucí také stále tvrdě
pracovali a byli vždy o krok přede
mnou. Šel jsem tedy podobnou
cestou jako oni. Od tohoto
momentu jsem nepřemýšlel
o tom, že by tomu mohlo být
jinak. Každý podnikatelský
úspěch samozřejmě znamená
také nutnost něco obětovat.
V určitém období jsem se
byznysu musel věnovat opravdu na plné obrátky a všechno
ostatní takzvaně osekat. Ať už to
byly školní povinnosti, sport nebo
vztahy. I nyní pracuji deset až dvanáct hodin denně a OVB je pro mne
stále na prvním místě.
Odráží se fakt, že jste s kariérou
začal při vysoké škole, v dnešním
výběru spolupracovníků?
I do své struktury si vybírám
spíše mladé lidi, studenty, vysoko-
školáky; zhruba polovinu týmu tvoří
spolupracovníci do pětadvaceti let.
Je pro mne přirozenější představit si
myšlení podobně mladého člověka,
jako jsem byl, a vlastně stále jsem já.
Mohu jim dát za příklad sám sebe,
rozumím tomu, co prožívají, protože
i já sám jsem začínal při studiu.
Má to však své výhody i nevýhody.
Výhodou spolupracovníka bez
praxe je, že zatím není poznamenaný žádnými negativními pracovními
návyky. Je „nepopsanou tabulkou“, na kterou společně můžeme
zaznamenávat jen to nejlepší pro
jeho úspěšnou pracovní kariéru.
Nevýhodou na druhou stranu může
být neznalost některých základních
pracovních i společenských principů, což vyžaduje velkou trpělivost
ze strany vedoucích a manažerů.
S kariérou v OVB se ale dá začít v jakémkoli věku.
Co je pro vás u nového spolupracovníka důležité?
Pro mne osobně je to jeho vlastní
iniciativa, která je nezbytná pro naši
další spolupráci. Kromě iniciativy je
to i otevřenost učit se novým věcem
a dovednostem, ačkoli ne vždy musí
být vše zcela komfortní. Obecně
ale hledám lidi odolné, trpělivé
a vytrvalé, otevřené novým výzvám
a možnostem. Lidi, kteří jsou schopní jít za úspěchem i proti proudu.
Kolik spolupracovníků nyní čítá
váš tým a kam chcete své podnikání dál směřovat?
V mém týmu působí aktuálně
více než dvě stovky aktivních
spolupracovníků na pozicích manažerů a konzultantů. Zastoupení
máme hned v několika jihočeských
městech, v Českých Budějovicích,
Soběslavi, Táboře, Písku, Strakonicích či Blatné, kde jednotlivé
kanceláře vedou zkušení a vzdělaní manažeři a manažerky. Jedny
z největších kanceláří máme také
v Praze, kde to tenkrát všechno
začalo. Počáteční tým se začal
rodit z mých spolužáků z vysoké
školy a byl doplněn kamarády ze
střední. Postupem času jsme naše
řady doplňovali o další naše známé
a kamarády, ale taktéž i o lidi,
které jsme před OVB neznali.
A co bude dál? Chci stále pracovat
a rozvíjet naše týmové podnikání.
Chci vidět úspěšné kariéry všech
mých spolupracovníků, a dokud
to bude v mých silách a časových
možnostech, tak i být co nejvíce
nápomocný při dosahování skvělých pracovních výsledků. A jak
umožňuje kariérní plán, rád bych
se za dva roky s celou firmou posunul na pozici zemského ředitelství.
Všichni víme, že to bude vyžadovat
ještě hodně tvrdé práce, odvahy
a vytrvalosti, ale upřímně se na to
těším, protože vím, že to za to stojí.
Proměnila se v průběhu let vaše
motivace?
Samozřejmě že ano. Na počátku
to byly dvě věci. Práce mne musela
bavit a měla mi přinášet finanční
ohodnocení jako přilepšení ke studiu
vysoké školy. Tenkrát má představa
byla v rozmezí osmi až deseti tisíc
korun měsíčně, což se mi s první
výplatou v OVB splnilo hned trojnásobně. Od té chvíle jsem věděl, že po
finanční stránce to tu bude moc fajn.
Hlavně jsem ale viděl, že je pořád
někdo přede mnou, a na ty jsem
se chtěl dotahovat. Toto je na OVB
skvělé, že stále máte kam růst, a to
bez jakýchkoli omezení a mantinelů,
které často můžeme vidět v jiných
firmách či profesích. V současnosti
mne nejvíce motivují a inspirují
moji spolupracovníci v týmu, jejich
úspěch, cílevědomost a nadšení, se
kterým se této práci věnujeme.
Máte stále svoji klientelu?
Aktuálně mám ve svém portfoliu
zhruba čtyři desítky V.I.P. klientů,
které pravidelně servisuji a kteří
mne průběžně zásobují dalšími
doporučeními, jelikož máme mezi
sebou výborné vztahy a spolupracujeme úspěšně již řadu let. Zbylou
část klientely jsem předal do své
struktury zodpovědným manažerům a poradcům, kteří navázali
s klientem na naši dosavadní spolupráci, a spokojeně tak využívají služeb OVB i nadále. Od určité pozice
či velikosti firmy se nelze naplno
věnovat pouze práci s klientem.
I tak doporučuji každému mít stále
vlastní klientelu, byť na přátelské
bázi. Jsem tak totiž stále „v obraze“
a díky tomu umím klientskou práci
naučit i nováčka.
Kdo jsou klienti vaší struktury?
Lékaři, úředníci, policisté,
poslanci, piloti, ale také řidiči
bagru. Lidé napříč celým pracovním spektrem. Neexistuje a priori
žádný ideální klient, ale s dobrým poradcem se ideálním – což
znamená i dlouholetým – klientem
může stát. V portfoliu klientů jsou
lidé, kteří často mají vzhledem
k našemu věku o dvacet nebo třicet
let více zkušeností. Ve svém oboru
jsou profesionály klienti, my jsme
zase profesionálové ve finančním
poradenství. Proto i takovým lidem
můžeme radit a také radíme. V OVB
nejlépe funguje zdravý selský rozum, nikoli odmocniny, diferenciály
nebo funkce. Důležitý je i etický
přístup a dlouhodobá spokojenost
našeho klienta.
Jaké jsou vaše manažerské zásady?
V každé úspěšné firmě se musí
dodržovat dohody a pravidla. Když
se tedy s poradcem dohodnu na
určitých podmínkách, například
povýšení na vyšší pozici, očekává,
že při jejich splnění dostojím těmto
dohodám. Ale zároveň při jejich
nesplnění musí být spolupracovníkovi jasné, že slíbenou odměnu
nedostane, například nebude
povýšen. Úspěšným manažerem se
stane ten, jehož prioritou je úspěch
a spokojenost lidí v jeho týmu.
K tomu své manažery vedu. Snažím
se jít svým spolupracovníkům
Jak po náročné práci relaxujete?
Snažím se odpočívat aktivně, nejčastěji sportem, kdy
si rád zajdu zaplavat, zahrát
s přáteli squash či jezdím
na horském kole. V zimě je
to zase lyžování, které rád
propojím s návštěvou wellness
a dobrou masáží. Mám rád
cestování, na to si chystám
vyčlenit v budoucnu hodně
času.
Hledám lidi
odolné, trpělivé
a vytrvalé,
otevřené novým
výzvám
a možnostem.
příkladem pracovitostí, nasazením,
hledáním nových cest, iniciativou,
předávat jim ze sebe to nejlepší.
Snažím se zlepšovat sám sebe i lidi
kolem. Opravdu mě baví, když
vidím u svých spolupracovníků kaž­
dodenní progres. Stávají se z nich
schopnější lidé, kteří mají ostré
lokty, aby lépe obstáli ve světě, který
je ne vždy přátelský. Posouvají se
nejen finančně, ale i duševně, rychleji v mladém věku dozrávají, a mají
tak možnost si života opravdu užít.
Našel jste recept na to, jak ve velmi
mladém věku zvládnout úspěch?
Úspěch je zvládnutelný, když za
ním vidíte práci a energii, kterou
jste do něj museli investovat, co
všechno jste museli kvůli němu
obětovat. Pak si říkáte, úspěch si
zasloužím, a tak to má být. Důležitá
je pokora, která by neměla chybět,
a to jak k okolí, tak i vůči svým
nadřízeným. Doporučuji spolupracovníkům, aby vždy měli na
paměti to, odkud jsou, z jakých
poměrů pocházejí, kde vyrůstali.
Toto uvědomění by mělo provázet
sebeúspěšnějšího člověka celou jeho
pracovní kariéru.
A jak naopak zvládnout to, že se
chvíli nedaří?
Je důležité od začátku vědět, že
člověka v OVB čeká těžká práce, ale
zvládnutelná a s reálnými cíli. Proto
je nutné si hned od začátku budovat
určitou míru odolnosti – kolikrát
je člověk schopný spadnout dolů
a znovu se zvednout. Proto také
říkám každému svému novému
spolupracovníkovi, že ho čeká
i neúspěch, který je potřeba brát přirozeněji než úspěch. Aby byl člověk
úspěšný, musí zažít neúspěchy.
Pavel Molnár
Pochází z Českých Budějovic,
kde vystudoval gymnázium. Pak
odešel do Prahy na Vysokou
školu ekonomickou. Tady se seznámil s OVB a v roce 2005 začal
pracovat na pozici finančního
poradce. V prosinci 2006 se stal
obchodním vedoucím, v roce
2008 povýšil na pozici oblastního vedoucího a v únoru 2011
vybudoval oblastní ředitelství. Od
1. 1. 2013 následovala pozice RD.
K jeho koníčkům patří cestování,
sport nebo hudba.
moje kariéra
V čem vidím výhody
spolupráce u OVB?
96
1|13
Oblastní vedoucí Bc. Jiří Svoboda
(SLD Ing. Martin Zoubek)
Vnímání společnosti včetně jejích výhod mělo několik
vývojových fází. Na počátku spolupráce mne uchvátil přátelský a pozitivní kolektiv, který mi byl kdykoli schopen,
a hlavně ochoten poradit. Dnes to je také jedna z věcí, na
které si ve své firmě zakládám. V etapě reprezentanta pro
mou práci bylo samozřejmě velmi důležité hledisko nejširšího produktového portfolia na našem trhu a silná pozice
OVB při jednání s finančními institucemi při řešení potřeb
klienta. Potřeboval jsem sám sebe utvrdit v tom, že model
nezávislého finančního poradenství je skutečně perspektivní prací pro mě a zároveň zajímavý pro klienta. Již při
prvních schůzkách jsem cítil, že v portfoliích klientů jsou
mnohé chyby a pro mne tak vzniká prostor pro nápravu,
a tudíž obchod.
Ve společnosti OVB jsem začínal jako student ČVUT
a současně jsem se věnoval vrcholově lednímu hokeji.
Logicky pro mě bylo velmi důležité hledisko časové náročnosti práce ve společnosti. Ocenil jsem nejen časovou,
ale taktéž prostorovou flexibilitu, abych mohl skloubit
tyto tři zdánlivě nezvladatelné aktivity. Naopak vzájemná
symbióza vytvářela vhodné podhoubí pro práci s klientelou
a aktivní výstavbu týmu. Zpočátku bylo těžké podnikat
v Praze, kde jsem neměl žádné kontakty, avšak skrze
aktivity mimo OVB jsem se dokázal na kontakty v Praze
dostat. Co se mi na OVB líbilo od začátku, je to, že se
nemáte na co vymluvit, protože každá překážka má řešení.
Záleží na každém, jestli ho bude skutečně hledat.
Na OVB je taktéž velmi lákavý systém vzdělávání, kde
jsem ocenil především pokrok v komunikačních a argumentačních dovednostech. Fascinovala mě možnost
naprosto zdarma se vzdělat v oblasti, která byla mému
studijnímu oboru vzdálena, ale v praxi velmi potřebná. Po
prvních třech měsících jsem byl schopen být samostatný
v oboru finančního poradenství, což se po zhruba sedmi
letech studií stavebních oborů na střední a vysoké škole
rozhodně říct nedalo.
Velkou devízou OVB je výchova manažerů. Bez jakýchkoliv zkušeností jsem zvládal za několik měsíců organizaci
a chod vlastní firmy. Velký pokrok jsem učinil v oblasti
výchovy poradců a nových manažerů. Mohl jsem využít
praktických znalostí psychologie a motivace, které jsem
nastřádal za celý život jako sportovec. Především vlastní
motivace a motivace týmu je hlavním článkem týmového
úspěchu v OVB.
Na počátku spolupráce je také velmi lákavý a příjemný
vysoký výdělek za minimum investovaného času. Nikde
jinde jsem nedokázal vydělat 10 000 Kč za 5 hodin práce.
Proto jsou v OVB vždy úspěšní efektivní lidé. Především
při nakládání s časem. Jak rád říkám, na seriály můžeme
koukat, až budeme pětatřicetiletí „důchodci“.
Ovšem největší výzvou ve společnosti je samozřejmě
kariéra. Tvorba vlastního týmu. Vytvoření samostatné
firmy generující zisk. Lidé se často bojí podnikání kvůli
počátečním nákladům. OVB mi nabídla podnikání s velkou
pravděpodobností úspěchu za 1000 Kč investovaných
do živnostenského listu. Na druhou stranu mi nabízí
model nezávislého finančního poradenství, kde je mým
jediným úkolem postarat se o klienta a vše ostatní za mě
udělá OVB. To mi žádná jiná práce nedovede nabídnout
a už vůbec ne garantovat. Zpočátku mi kariéra byla dost
vzdálená, především z důvodů časových. Jakmile jsem si
ale uvolnil ruce koncem hokejové kariéry, nastal příjemný
obrat. S většími časovými možnostmi bylo snazší budovat
tým a přitom úspěšně dokončit bakalářský stupeň studia.
Výstavba týmu založená na silném kolektivu, široké nabídce finančního poradenství a rychlé kariéře, byla relativně
snadná a hlavně zábavná. Výhodou byla určitě obrovská
podpora a důvěra vedení.
Dnes vnímám výhody OVB především v podnikatelském modelu. Jedinečné je už to, že OVB působí při
stejném modelu od Španělského království až po Ukrajinu.
Nejsilnějším motivem je možnost dlouhodobého podnikání
s rentovým systémem. To nám může konkurence jen tiše
závidět. V neposlední řadě je tu naše centrála, která se během mého působení změnila o 100 %, a to k lepšímu. Cítím
tak podporu a klid pro své NEZÁVISLÉ podnikání.
možnost se jednoduše seznámit se zajímavými lidmi, zjistit
od nich know-how a aplikovat jej do vlastní firmy.
Oblastní vedoucí
Bc. Filip Netolický
(SLD Ing. Martin Zoubek)
1. Svobodná vůle pracovat
Vyzkoušel jsem klasické zaměstnání. A zjistil jsem, že to
není nic pro mě. Nezvládl bych vstávat každý den brzy ráno,
abych byl v 8.00 v práci (mimo Prahu nejdéle v 7:00). Tam
pak dělal nudnou práci, každý den stejnou. Čekat na povýšení, jestli náhodou někdo odejde do důchodu nebo umře?
A to za předpokladu, že si hýčkám šéfovou (se šéfem si to
nedokážu představit). Navíc v dnešní době, když zaměstnavatel platí „zajímavější“ peníze, očekává totální nasazení. A to
nemluvím o nesvobodných rozhodnutích. Podnikání s OVB
mě baví. Rozhodnutí, která dělám, jsou jen moje a také za
ně nesu odpovědnost. Vše, co udělám dobře, mám řádně
zaplaceno. A vše, co udělám, je svobodná vůle. Rozhodnutí
spolupracovat s OVB může udělat každý. Podmínky smlouvy
o spolupráci a transparentnost kariérního postupu je toho
důkazem. Vedle toho OVB nebrání volnočasovým aktivitám
ani založení rodiny, pokud mám správný time management.
2. Velikost nadnárodní společnosti s tradicí
OVB působí po celé Evropě. Ne každý toho využije, ale
vidím to jako další možnosti v podnikání. Navíc dosažená
pozice je přenositelná do ostatních států. Co víc si ještě přát?
Spolupracovat s nadnárodní společností byl můj sen při
studiu na vysoké škole. Odlišit se od ostatních tím, že budu
dělat něco zajímavého a kreativního s velkou společností.
Nevím sice, jestli mi tradice dává jistotu něčeho konkrétního
skrze produkty. Ale díky tradici se tu vytváří prostředí, které
formuje a spouští rivalitu, naštěstí jen tu zdravou. Jsou tu
osobnosti, které mohu dávat za příklad, a je, s kým se poměřovat a ke komu vzhlížet. Překonávají se nové hranice, a to
nejen v Česku, ale v celé Evropě.
3. Možnost realizace
Dost často mají lidé zajímavé myšlenky a běžně si je nechávají pouze pro sebe. Z důvodu obav a strachu. U podnikání
s OVB je to jinak nastavené. Je to systémem, který má OVB
dobře nastavený. Na začátku k tomu člověk přijde jako slepý
k houslím. Sotva ví, že existuje živnostenský list, a už si pro
něj běží. V běžném podnikání člověku nikdo nepomůže
a potřebuje kapitál, tady je to jinak. Systémy zaškolování,
pořádání seminářů udělají z běžného studenta podnikatele.
Dozví se věci, které se ve škole neučí. Takové ty důležité pro
byznys. Ze studentíka se stává velmi schopný samostatný
manažer. Tuhle možnost nemá běžně každý. Tedy pokud
zrovna nepodniká s OVB. Neznám jinou společnost, kde
by vznikalo tolik nových vedoucích a ředitelů každý rok!
V klasickém zaměstnání člověka s nápadem spíše zašlapou
do země, u nás mu tleskají. Ne každý si tuhle možnost
uvědomuje, ale je to něco přímo fantastického a nevídaného. A díky tomu, že je vše pod jednou střechou, člověk má
4. Každému podle zásluh
Na spolupráci se mi líbí, že každý dostane odměnu takovou,
jakou si zaslouží. Sice mám možnost si práci přizpůsobit
sobě, ale taky musím počítat s výdělkem, který tomu odpovídá. A vedle toho i přesně naopak. Pokud věnuji OVB vše,
„vše“ také získám. Vím to z vlastní zkušenosti, protože za
dobu spolupráce s OVB jsem patřil do obou skupin. S kariérou je to podobné. Pocházím z malého města, kde rozhodně
není zvykem s někým sdílet úspěch. V Čechách se úspěch
neodpouští, v OVB se oslavuje. Je dobré mít možnost úspěch
s někým otevřeně řešit bez zbytečných obav.
5. OVB je šance, stačí chtít
Neznám lepší a spravedlivější systém, než je právě spolupráce s OVB. Lidé tu mohou začít v jakémkoliv věku,
s jakýmkoliv zaměřením, bez ohledu na pohlaví. Projít si
zdarma vzdělávacím cyklem a v relativně krátkém čase se
stát ředitelem. A teď nejde jenom o mě, ale jde hlavně o moje
spolupracovníky a kolegy. Je pěkné pozorovat, jak se mění
vyspělost lidí, se kterými pracujete, jak jde jejich sláva nahoru, jak si pořizují auta, bydlení, jak se zvedá jejich životní
úroveň. A nejkrásnější je, že vím, že na tom mám podíl.
A podílet se na tomto významném vývoji spolupracovníků je
zábava. Práce není obtížná, naopak je to příjemný a zajímavý
životní styl, který by mi chyběl. Povídám si s mladými lidmi
o jejich snech, vizích, kariéře a společně pak hledáme cestu.
Tvoříme novou úspěšnou budoucnost. Obecně platí, pokud
chci úspěšně podnikat, musím podnikat s úspěšnými partnery. A to platí i v tomto případě a v OVB jich je mnoho. Docela
se to vyplatí.
97
1|13
moje kariéra
Oblastní vedoucí Lukáš Dont
(SLD Ing. Martin Zoubek)
OVB mi dalo zodpovědnost
Do OVB jsem přišel koncem roku 2010 jako student vysoké
školy a „poloprofesionální fotbalista“ přivydělat si nějaké
malé peníze k životu. Zpočátku jsem neměl velké ambice,
ale něco se ve mně zlomilo.
V začátku jsem oslovil rodinu, kamarády, známé. Něco
se z toho podařilo a říkám si, to je tak jednoduché vydělávat si peníze??? Žil jsem v tom, že vše jde samo, nicméně
v dalších dvou měsících jsem neposlal ani jednu bankovní jednotku a byl jsem na pokraji ukončení spolupráce.
Atmosféra v kanceláři byla tak skvělá a našel jsem si tam
spoustu přátel, že jsem skončit nechtěl, a to za žádnou
cenu. A právě kolektiv byl jednou z věcí, proč jsem u OVB
zůstal a pokračuji i nadále. V tomto duchu i já pokračuji
ve svém podnikání a snažím se tvořit rodinné podmínky
pro spolupracovníky.
98
1|13
Na jedné akademii jsem zahlédl provizní výpis jednoho
průměrného GST a v tu chvíli jsem si řekl, tak tohle chci
taky!!!! Velkou výhodu jsem měl v tom, že jsem sportovec
a ti ve většině případů mají disciplínu, která je nedílnou
součástí našeho podnikání. OVB je pro mě týmovou hrou
s jasnými pravidly, kde je potřeba tahat za jeden provaz
jako jeden muž. Jeden za všechny, všichni za jednoho! OVB
mi do života dalo zodpovědnost. Zodpovědnost za úspěch
celé skupiny. A snažím se pro úspěch svých spolupracovníků dělat maximum, velice je podporuji v kariérním růstu.
Vždy jsem chtěl hrát fotbal za nejlepší kluby Evropy, což
se mi bohužel nepovedlo, ale zato dnes hraju za nejlepší
klub Evropy ve finančním poradenství a toho si moc vážím.
Být součástí něčeho tak týmového, přátelského a systematického je mi velkou ctí. Veřejnost v nás má nedůvěru,
snažím se důvěru dostat zpět na naši stranu a vynaložit
maximum úsilí, aby se změnil pohled veřejnosti na naši
firmu a celkově na finanční poradenství. OVB je pro cílevědomé lidi, kteří něco chtějí dokázat a jsou ochotni pro to
něco udělat.
Cíl pro následující rok je posunout strukturu dále, profesionalizovat ji, otevřít nové lokality, dostatečně vzdělávat
celý tým a pokusit se bojovat o celoevropské příčky v rámci
OVB. Doporučení pro nové spolupracovníky: Neřešte to,
co vám někdo někde říká. Dnes máte možnost, která může
být jen jednou za život. Zde můžete za minimální investici
do podnikání vybudovat něco, co vás zabezpečí na celý
život. V životě by se 85 % lidí úspěch líbil, ale jen 15 % lidí
úspěch opravdu chce a MÁ HO!!!
Můžu jen poděkovat za šanci v OVB, a i když to není
někdy lehké, stojí to za to!
99
1|13
OVB v akci
Evropské setkání 2012
15. prosince 2012, Düsseldorf
V letošním roce se Evropské setkání
u příležitosti ocenění nejlepších spolupracovníků OVB konalo v hlavním městě
Severního Porýní-Vestfálska v Düsseldorfu, který je po celou svou historii
významnou metropolí regionu – sídlili
zde vévodové, město přitahovalo svou
pověstí hudebníky, spisovatele i malíře.
Je to město úspěchu. Pro 190 účastníků
z České republiky byl objednán letecký
speciál, který zajistil komfortní a rychlou
přepravu. Hotel Maritim vyzdobený ve
stylu hvězd hollywoodského chodníku
slávy přivítal ty nejúspěšnější spolupracovníky ze všech 14 evropských
společností. A jak již bývá v rámci Evropy
tradicí, nejúspěšnějšími spolupracovníky
byli převážně čeští zástupci.
100
1|13
101
1|13
Gratulujeme všem našim oceněným k oceněním, která získali za
výsledky v roce 2012 v rámci Evropy:
SLD Ing. Martin Zoubek – nejlepší zemský ředitel OVB Evropa
LD Mgr. Miloslav Horký – třetí zemský ředitel OVB Evropa
LD Jan Hlousek – nejlepší regionální ředitel OVB Evropa
RD Justin Valeš – druhý regionální ředitel OVB Evropa
RD Jan Kokta – třetí regionální ředitel OVB Evropa
BD Ing. Jiří Hák – nejlepší oblastní ředitel OVB Evropa
BD Pavel Kříž – druhý oblastní ředitel OVB Evropa
BD Aleš Trs – třetí oblastní ředitel OVB Evropa
BD Ondřej Honka – nejlepší oblastní vedoucí OVB Evropa
BL Jakub Kovář – druhý oblastní vedoucí OVB Evropa
BL Ing. Sergey Lyakhovich – třetí oblastní vedoucí OVB Evropa
BL Lukáš Dont – druhý GST OVB Evropa
GST Bc. Sukhrob Kadirov – nejlepší GST OVB Evropa
GST Ing. Michal Grygar – třetí GST OVB Evropa
OVB v akci
GST seminář
Bernava 2013
BD Vlasta Rajglová
102
1|13
LD
Antonín Rajgl
Slavnostní
vyhodnocení
roku 2012
Vánoční vyhodnocení roku 2012,
BL Dagmar Dobnerová
LD
17. prosince 2012, Praha
Miloslav Horký
Trénink obchodních dovedností
týmu BL Martiny Malé
6. listopadu 2012
Týmové akce
BL Vlasty Draxalové
Sjezd na koloběžkách z Černé hory, Janské Lázně
BL seminář Březová, BL akce Vysoká Jedle
103
Základy společenského chování
s Ladislavem Špačkem
1|13
Praha
Outdoor Ohře
Srpen 2012
Spolupracovníci z týmu BL Dagmar Dolejší
Odpoledne na koních s rodinami,
tým BL Barbary Brožíkové
Podzim 2012, Karlovy Vary
OVB v akci
Ředitelské adrenaliny
Červen 2012
LD
Jan Hlousek
LD Summit
5. ledna 2013
104
1|13
Evropský ples 2012
15. prosince 2012, Düsseldorf
Sardinie
Srpen 2012
Mexiko
Listopad 2012
105
1|13
Hory s týmem RD Molnár
Únor 2013
OVB v akci
Setkání VIP klubu
LD l Horák
Pave
Barcelona
22.–24. listopadu 2012, Barcelona
21. února 2013,
Špindlerův Mlýn
Setkání členů VIP klubu
tentokrát ve Špindlerově Mlýně
s adrenalinovým zážitkem na
skútrech a společnou večeří
v hotelu Savoy.
Deset nejlepších vedoucích se jako
vítězové soutěže podívalo do Barcelony,
kde kromě města navštívili i fotbalový
stadion FC Barcelona Nou Camp.
106
1|13
Zimní setkání
RD Martin Němeček
13. ledna 2013, Golf Resort Kunětická
Hora
Setkání regionálního ředitelství Martina
Němečka. Den plný školení, získávání
nových informací a vyhodnocení
nejlepších spolupracovníků ředitelství.
Business Academy + oslava povýšení
RD Oldřich Beránek
11. ledna 2013, Marriott hotel Plzeň
V rámci setkání regionálního ředitelství měli
spolupracovníci možnost získat nové informace,
užít si slavnostní večer, během kterého byli
oceněni ti nejlepší, a pak společně oslavit povýšení
Oldřicha Beránka na pozici RD, která se nesla ve
stylu hip-hop.
LD
Petr Havel
LD FKT Petra Havla
aneb Forty party
31. ledna 2013, Obecní dům
Praha
107
1|13
OVB v akci
Motivační akce LD Petra Saice:
Azurové pobřeží
LD
Petr Saic
7.–12. září 2012
Třicet nejlepších spolupracovníků ze
zemského ředitelství Petra Saice se
v září vydalo na zaslouženou dovolenou
do jižní Francie. Týden strávený na
Azurovém pobřeží byl nabitý spoustou
výletů a zážitků. Na spolupracovníky
čekal výlet na jachtách z Cannes do
St. Tropez, návštěva proslulého Monte
Carla či společná večeře s SLD Martinem
Zoubkem v St. Tropez. Samozřejmě se
našel čas i na oslavu narozenin Petra
Saice.
Sportovní den 16. září 2012
Jednotlivé týmy ze zemského ředitelství Petra Saice měly v září možnost se
proti sobě utkat v rámci sportovního dne, který se uskutečnil ve spolupráci
s pojišťovnou Basler. Soutěžilo se v disciplínách všeho druhu: od dojení krávy,
nafukovacího lidského fotbálku či bungee-runningu přes lukostřelbu až po beach
volejbal či fotbal. Skvělý den byl ukončený grilovačkou a kvízem týkajícím se
produktů pojišťovny Basler. 108
1|13
OVB Cup 2012
22. prosince 2012
Již čtvrtým rokem se pod záštitou
zemského ředitele Petra Saice
uskutečnil futsalový turnaj
OVB CUP, který letos dosáhl
celorepublikové úrovně. Turnaje se
celkem zúčastnilo přes 60 týmů,
z toho 4 týmy byly zastoupeny
spolupracovníky z LD Saic.
SLD
vá
o
k
č
á
n
e
B
a
n
a
D
Výroční setkání zemského ředitelství
Dany Benáčkové 2013
109
1|13
OVB v akci
SLD
Mar tin Zoubek
1. SLD Summit Martina Zoubka
Na konci roku 2012 se konala největší akce Martina Zoubka kdy vůbec – tzv. SLD Summit. Zúčastnilo se jí na 1500
spolupracovníků z celé ČR a bylo se opravdu na co těšit.
Během dne vystoupili významní zahraniční hosté – pan
Freis, Rentmeister a SSLD Fink. Jednotlivé přednášky byly
prostřídány bohatým zábavným programem. Celý večer
provázel Leoš Mareš. Na závěr dne byli vyhodnoceni
nejlepší spolupracovníci a též povýšeni na LD Petr Saic
a Jan Hlousek. Pak následovala afterparty až do brzkých
ranních hodin.
110
1|13
111
1|13
OVB v akci
Zájezd pro výherce soutěže
RD Aleše Pixy Září 2012, termální lázně Bük, Maďarsko
SLD
Miroslav Šafr
Mikulášské setkání spolupracovníků
RD Aleše Pixy Prosinec 2012, Plzeň
112
1|13
Lyžování Rakousko
Poradenská akademie RD Aleše Pixy
Leden 2013, Golf Resort Kunětická Hora
V rámci akce proběhlo školení a vyhlášení nejlepších spolupracovníků za rok 2012
Březen 2013, Kaprun
Lyžařský zájezd pro výherce soutěže RD Aleše Pixy do Kaprunu
a Tauern Spa
SSLD záková
Dita Sle
Thajský ráj
BD Václava Bláhy
Restaurace Bangkok,
Praha
Jachty Chorvatsko RD Jan Hamr 15.–20. září 2012
Novoroční setkání
RD Jan Hamr
16. ledna 2013, Tábor
113
1|13
Konference BD Václava Bláhy
18. srpna 2012, Wellness hotel Frymburk
Evropský ples 2012, RD tým
15. prosince 2012, Düsseldorf
OVB v akci
Porada vítězů, BL Josef Soumar
Srpen 2012, České Budějovice
BL Akademie Zdeňka Kubišty a Marka Aberla
26. ledna 2013, hotel Atlantis Brno-Rozdrojovice
OVB FKT, tým
BD Jana Radovského
3. října 2012, hotel Clarion
Praha
114
1|13
Zámecký SSLD Meeting
Únor 2013
SSLD Hana
a Pavel Slezákovi
Všechnopárty
Prosinec 2012
Londýn
Říjen 2012
115
1|13
Turecko
Září 2012
Balony
Srpen 2012
SSLD Olympiáda
Srpen 2012
116
1|13
Zámecký Meeting
Srpen 2012
SSLD
Josef Čihák
Vyhodnocení roku 2012
117
1|13
NOVINKY RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY
PRO KLIENTY OVB
S
tavební spoření oslaví na podzim 20 let své existence
v České republice a spolu s ním i Raiffeisen stavební
spořitelna. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat
dobré vztahy nejen s více než 700 tisíci klienty, ale zejména
s našimi obchodními partnery. Jsme rádi, že jsme počátkem
roku nastartovali aktivní spolupráci a věříme, že se bude dále
úspěšně rozvíjet.
Loni jsme výrazně zjednodušili úvěrovou nabídku, abyste
se v ní jako finanční poradci snáze a rychleji orientovali.
Až do výše 500 tisíc korun můžete svým klientům nabídnout
náš nezajištěný úvěr REKOpůjčka s roční úrokovou sazbou od 4,6 %. Hodit se jim bude například na rekonstrukci
menšího rozsahu, jakou může být výměna topného systému,
přestavba bytového jádra nebo přístavba garáže k rodinnému domu. Financovat s ní mohou také modernizaci koupelny či kuchyně, a to včetně pořízení spotřebičů. Ve srovnání
se spotřebitelským úvěrem se jedná o mnohem levnější variantu financování. Navíc mohou klienti REKOpůjčku i déle
splácet, a tím dosáhnout na nižší měsíční splátky, které tolik
nezatíží jejich rozpočet. REKOpůjčku můžete nabídnout
také k refinancování spotřebitelského úvěru, pokud jeho účel
vyhovuje zákonné definici bytových potřeb.
Na podporu ekologicky šetrného bydlení a využívání materiálů a technologií, které přinášejí úspory energií, vytvořila
Raiffeisen stavební spořitelna EKOprogram. S ním klienti
ušetří třikrát. Na poplatku za sjednání úvěru, neboť v rámci
tohoto programu je úvěr zdarma, na výhodnější úrokové
sazbě a nakonec na účtech za energie, neboť ekologicky
šetrné bydlení je úsporné. Přitom provize zůstává pro obchodníka zachována v plné výši.
Nemovitostí zajištěná HYPOsplátka s roční úrokovou
sazbou od 3,1 % poskytuje komfortní finanční základ pro
jakékoliv plány týkající se bydlení, ať už jde o nákup bytu
v rámci privatizace, refinancování v minulosti poskytnutého úvěru na bydlení nebo rozsáhlejší rekonstrukce či modernizace. Lze ho využít samostatně nebo jako možnost
dofinancování hypotéky.
Zkrátka nepřijdou ani klienti-právnické osoby. Nabízíme
jim úvěry KREDIT a KREDIT PLUS, které nejčastěji využívají bytová družstva a společenství vlastníků na financování zateplení domů, výměny oken, renovaci výtahů a na další nutné opravy a údržbu bytových domů.
Ing. JIří KepKa, CSC.
Manažer – alIanční partneřI
OVB v akci
Akce BL Zdeněk Zábojník
12. ledna 2012, hotel WEISS, Lechovice
Vyhodnocení roku 2012 za účasti
partnerských společností
LD seminář Miroslava Žemličky
23.–24. srpna 2012, Mikulov a Laa a. d.
Thaya, Rakousko
118
1|13
BL seminář Evy Mikšíčkové
6. října 2012, hotel Tři věžičky, Jihlava
SSLD Miroslav
Žemlička
rozhovor
120
1|13
Václav Bláha
Ztráty už mám vybrané,
mířím na zemské
ředitelství
TEXT: Lucie Kettnerová | FOTO: Petr Kurečka
121
1|13
rozhovor
S OVB se poprvé setkal
při studiu vysoké školy,
dlouho v něm ale neviděl tu
obrovskou příležitost, která
se mu nabízela. Dnes oceňuje
zejména svobodu, již ve svém
podnikání má. Díky ní se může
věnovat malé dceři daleko
více, než kdyby byl řadovým
zaměstnancem. V dubnu byl
jmenován regionálním
ředitelem, podmínky
pro zemské ředitelství
by chtěl splnit
v nejbližším možném
termínu.
Kde jste se poprvé setkal s OVB?
S OVB jsem se seznámil při
studiu Vysoké školy ekonomické. Ve třetím ročníku mi ho
představil nyní nastupující
zemský ředitel Ing. Jan Hamr.
Honza stejně jako já studoval
gymnázium v Písku, ale
tehdy jsme se vlastně ani neznali. Až na VŠE jsme se začali jako Písečáci spolu víc bavit.
Registraci jsem podepsal
v prosinci 2003. Školu jsem
ale dodělal a po celou dobu
studia jsem bral své podnikání
jen jako dobrý přivýdělek.
Tlačili na vás rodiče, abyste dostudoval?
Sám jsem měl ambice školu
dodělat. Rodiče mi dávali ve všem
hodně volnosti.
Když se teď nad tím zamyslíte
– bylo absolvování vysoké školy
zaměřené na ekonomii pro vaše
podnikání nějak přínosné?
Když je člověk na základní nebo
střední škole, tak má pocit, že mu
absolvování vysoké školy změní
život. Tak to ale není. Význam
vysoké školy je hlavně v tom, že
dává rozhled, otevírá oči a přináší
kontakty. Já jsem se díky studiu
dostal do Prahy, kde jsem se poznal
s lidmi z OVB. Určitě si ale vzpomenu na předměty, které mi už tehdy
něco daly nebo je doceňuji až nyní.
Podle mého názoru je ovšem pro
podnikání stejně nejdůležitější přirozená inteligence a tu vám žádná
vysoká škola nezajistí.
Rozpoznal jste hned, jaká na vás
čeká v OVB příležitost?
Spíše jsem patřil k těm, kteří v ní
potenciál vůbec necítili. Neuvědomoval jsem si, jakou příležitost
mi nabízí. Možná je to tím, že mi
nebyl důkladně představen kariérní
plán, respektive zřejmě jsem ho
na začátku vůbec nepochopil. Ze
začátku jsem to bral tak, že pomůžu
pár lidem ve svém okolí vyřešit si
finanční záležitosti.
Kdo byli vaši první klienti?
Byli to kamarádi a známí z Čížové. Začínal jsem v době, kdy se
měnily podmínky na stavebním
spoření, takže jsem během měsíce
neměl problém uzavřít pět šest
nových smluv. Víc jsem od toho ale
nečekal a ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou dosáhnu pozice,
na které jsem dnes.
Jak dlouho trvalo tohle „přechodné“
období?
Řekl bych, že až do září roku
2006. Vlastně po celou dobu studia
jsem dělal dvě až tři smlouvy měsíčně, vydělal jsem si v průměru tak
tisícovku, ale pořád jsem poctivě
chodil na všechny semináře a vzdělával se. To mě bavilo, v obchodě
jsem ovšem ze začátku moc dobrý
nebyl.
Pro podnikání
je nejdůležitější
přirozená
inteligence.
Co se během toho podzimu změnilo?
Začal jsem do struktury přivádět
další spolupracovníky, tím jsme
měli našlápnuto na obchodní tým,
a tedy i vidinu vyšší kariérní pozice.
Hodně mě také ovlivnil seminář,
který pořádali manželé Slezákovi.
S Hankou Slezákovou jsem se
tehdy vsadil, že udělám za měsíc víc
než 400 jednotek, což jsem splnil
a zároveň mě to nakoplo k lepším
osobním výsledkům. Stále jsem
ale ještě v té době studoval a měl
i spoustu jiných zájmů.
Na který region jste se zaměřil?
První kancelář jsem využíval
ještě jako reprezentant v Praze,
blízko VŠE. Kancelář, která vznikla
skutečně mojí zásluhou, ovšem
byla v Písku, otevřel jsem ji spolu
s mým tehdejším tříčlenným týmem
v dubnu 2007. Z té doby se mnou
„vydržel“ podnikat pouze jeden spolupracovník, dnes úspěšný oblastní
vedoucí a budoucí ředitel v mém
týmu Josef Soumar. Postupně jsme
expandovali do dalších jihočeských
měst a převážně v tomto regionu
také působíme dodnes. Několik
spolupracovníků máme i v Praze
nebo v Brně a určitě je čas a vhodná doba, aby náš tým expandoval
i do dalších regionů.
Co pro vás OVB vlastně znamená?
V každého fázi vývoje pro mě
znamenalo něco jiného. V tuto
chvíli je to příležitost, kterou mi
dává kariérní postup. Filozofie
podnikání na finančním trhu, jak
ji má nastavenou OVB, je naprosto
bezkonkurenční. Pro mě je klíčový
zejména spravedlivý, smluvně
zajištěný kariérní postup. Důležitá
je také svoboda sám si rozhodovat o své budoucnosti a možnost
budovat si vlastní firmu v rámci
nadnárodní firmy.
Musím říct, že v OVB působím
už skoro deset let a za celou tu
dobu jsem nikdy neuvažoval, že
bych začal pracovat v jiné společnosti obdobného typu. Nebyl jsem
na žádném pohovoru, nikdy jsem
neposílal maily, abych zjistil, jaké
podmínky jsou jinde... V tomto
směru jsem firmě a svým nadřízeným loajální. Jsem totiž přesvědčený, že žádná společnost neposkytuje
lepší systém. Na to nemusím mít
zkušenosti z jiných firem, na to mi
stačí selský rozum a znalost našeho
kariérního plánu.
Ne vždy se vám ale určitě dařilo. Co
vás posilovalo ve chvílích neúspěchu?
Mě vždycky těšila práce s lidmi,
jsem rád v kolektivu. Když se
nedařilo, třeba „mi kompletně
umřel“ tým, tak jsem hodně těžil
ze samotné práce s klienty. Velkou
podporou pro mě byl také příchod mé přítelkyně, která se brzy
stala jednou z nejúspěšnějších v mé
struktuře. Když se pak někdy stalo,
že mi něco nevyšlo, tak jí se naopak
něco povedlo, a naopak. Takže jsme
se navzájem v podnikání posilovali.
Jakou pozici přítelkyně nyní
zastává?
V roce 2013 dosáhne na oblastní
ředitelství.
Nosíte si práci domů? Řešíte
pracovní problémy třeba i během
večeře?
OVB není na osm hodin denně
a neodehrává se jen v kanceláři. Náš
dům vlastně z poloviny plní funkci
kanceláře. I když jsem už ředitelem,
mám doma snad od každé společnosti jednu dvě smlouvy, abych měl
neustále přehled. Oba máme už své
velké týmy, takže i při večeři probíráme, jak se komu v týmu vede.
Nepřenášíte si pak ale pracovní
problémy do rodinného života?
Řekl bych, že my se ani moc
nehádáme. Pracovně určitě ne
a soukromě jen velmi málo.
Naopak mám pocit, že od té doby,
co je Kačka v OVB, je naše soužití
ještě lepší. Výhodou teď je, že
máme společné známé a na akce
jezdíme dohromady, což dříve
nebylo možné. Když jsem odjížděl
třeba na dva dny sám, chápu, že
Kačce to nebylo příjemné.
Je už na obzoru svatba?
V říjnu se nám narodila dcera
Kačenka. Když jsem se dozvěděl,
že ji čekáme, říkal jsem si, že by
bylo kontraproduktivní stresovat
partnerku i dítě tak velkou akcí.
Takže v plánu to je, ale kdy, to
zatím nevím. Určitě to někteří moji
spolupracovníci stihnou dřív než já.
Jak zvládáte podnikání s tak malým dítětem?
Protože jsem pár uplynulých
měsíců byl ve sledovacím období
na regionální ředitelství, tak jsem
musel pracovat naplno. Naštěstí
mám v ředitelství úžasné vedoucí,
kteří mají vlastní motor a také jeli
na plný plyn. Jinak bych ale řekl,
že oproti běžným zaměstnancům
se mohu dceři věnovat i při svém
vytížení daleko víc než oni. Kačce
samozřejmě příchod miminka
kariéru trochu zbrzdil a pozdržel
jí o pár měsíců postup na oblastní
ředitelku. V současné době už se
ale i ona zase víc zapojuje, vede
opět své kurzy a semináře, zatímco
děda v okolí vozí kočárek.
Jaké máte plány dál? Zvolníte a budete si užívat rodiny, nebo tvrdě
půjdete po zemském ředitelství,
které už je
na dosah?
Myslím si, že
v určitých
fázích
kariéry
už jsem
zaspal
dost. Právě
kvůli rodině by
nebylo fér, abych si to
nechal utéct. V současné době nám už stačí jen
velice málo k tomu, abychom splnili
požadované výkony. Pokud teď
neusneme na vavřínech, nevidím
žádný zásadní důvod, abychom to
nedotáhli. Máme zkušenosti, dobře
postavenou strukturu i kvalitní vedoucí. Já pro to udělám maximum.
I s malým dítětem se dá jít za svým
cílem. Ztráty už mám vybrané,
takže zemským ředitelem se chci
stát v nejkratším možném termínu
a pak chci hned směřovat k senior
zemskému ředitelství.
S jakou strategií do toho jdete?
Věřím, že mám postavenou
přímou linii tak, že jsme schopni si
pro zemské ředitelství dojít. Každý
podnikatel by ale měl mít rezervu
a plánovat i vedle. Proto chci rozjet
i další linie, abychom ještě před
tím, než dojdeme na pozici zemského ředitelství, měli oporu hned
v několika silných liniích. Takže
strategií je zaměřit se na rekruting a budování dalších přímých
skupin.
Na svůj současný tým jsem ale
velmi hrdý, mám v něm úžasné
lidi! Obrovsky si vážím všech spolupracovníků v našem ředitelství
– od špičkových BL až po každého
jednotlivého reprezentanta. Navíc
je můj tým hodně pestrý jak věkově, tak vzděláním. Moji strukturu
Ztráty už mám
vybrané, takže
zemským
ředitelem se chci
stát v nejkratším
možném
termínu.
reprezentantů i vedoucích
tvoří cca napůl muži
a ženy, což myslím
zase není tak obvyklé.
V týmu funguje i hodně
rodinných svazků,
například děti pozvaly
k podnikání své
rodiče. Zároveň vím,
že všichni ctí
zásady etiky v podnikání
a poctivosti a nejdou do toho hlava
nehlava. Za zmínku také stojí,
že v prosinci jsme byli vyhlášeni
třetím nejlepším oblastním ředitelstvím v Evropě, což je super.
Zbývá vám čas na nějaké koníčky?
Největším koníčkem je v tuto
chvíli moje dcera. Už se těším
na to, jak spolu budeme poznávat různé věci, jak ji budu učit
na lyžích a dopřávat jí věci, které jsem já neměl. Obrovskou
zálibou je pro mě i moje práce,
protože pracuji se skvělými
lidmi, mám kam směřovat a stále
je o co hrát. To člověk v zaměstnání nikdy nepozná!
Protože jsme s partnerkou oba
z vesnice, máme rádi posezení s přáteli třeba při grilování.
Tomu jsme přizpůsobili i bydlení
– z domu můžeme přes zimní
zahradu dojít do druhé budovy,
která je určená pro různé párty,
setkání týmu apod. Mezi další cíle,
které bych chtěl zrealizovat ještě
letos, je pořídit si vlastní loď, kde
budeme moci relaxovat i pořádat
firemní párty. Vždyť Orlickou
přehradu máme tři kilometry
od domu!
Ing. Václav Bláha
Narodil se v roce 1982. Pochází
z jihočeské vesnice Čížová. Do
Prahy se dostal díky studiu Vysoké školy ekonomické, kde si zvolil
Fakultu podnikohospodářskou.
V době, kdy získal titul inženýr,
už v OVB zastával post oblastního vedoucího. Po škole se do
podnikání pustil naplno a od
1. dubna 2013 si na vizitku začíná
psát titul regionální ředitel. Jeho
partnerka Kateřina letos dosáhne
na oblastní ředitelství, spolu mají
krásnou dceru Kačenku.
123
1|13
partneři
NOVÉ KOMPLEXNÍ
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Vision4Life
KUCHAŘ | 23 let
Trvalé následky
Smrt úrazem
Smrt úrazem v autě
DNL8
Hospitalizace - úraz
Pojistné za úraz
500 tis. Kč (s progresí až 3 mil. Kč)
1 mil. Kč
1 mil. Kč
300 Kč (s progresí až 900 Kč)
300 Kč
466 Kč/měs.
(minimální lhůtní pojistné 500 Kč)
Jednotná provize pro všechna rizika
Smrt úrazem v motorovém vozidle
za 1 Kč při pojistné částce 1 000 000 Kč
MANAŽERKA /MANAŽER | 40 let
Program LADY automaticky a zdarma
Do programu LADY vstupují muži i ženy
za zcela shodných podmínek
Trvalé následky
Smrt úrazem
Smrt úrazem v autě
DNL8
Hospitalizace – úraz
Lhůtní pojistné
1 mil. Kč (s progresí až 6 mil. Kč)
1 mil. Kč
1 mil. Kč
500 Kč (s progresí až 1500 Kč)
500 Kč
828 Kč/měs.
Výplata pojistné částky v pravidelných
měsíčních splátkách
Pojištění se vztahuje na podstoupení prvního
operačního výkonu v důsledku zhoubného
novotvaru (prsa, děložní čípek, dělohu, děložní
tělo, vaječníky, vejcovody, pochvu a vulvu)
Bez zdravotního ocenění
POŠTOVNÍ DORUČOVATEL/KA | 55 let
Trvalé následky
Smrt úrazem
DNL8
Hospitalizace – úraz
Pojistné za úraz
124
1|13
300 tis. Kč (s progresí až 1,8 mil. Kč)
300 tis. Kč
300 Kč (s progresí až 900 Kč)
300 Kč
330 Kč/měs.
(minimální lhůtní pojistné 500 Kč)
Servisní podpora
Tel: 840 111 259
E-mail: [email protected]
Aktuální informace a novinky na webu
edk.ceskapojistovna.cz
Produkt připraven ve spolupráci s Českou pojišťovnou, a.s.
partneři
185 let s Českou
V roce 2004 spojila Česká pojišťovna, a.s. své síly se společností OVB Allfinanz.
Už více jak 8 let společně s vámi poskytujeme kvalitní služby a servis našim klientům. Od počátku naší spolupráce se prostřednictvím Vaší společnosti u ČP pojistilo bezmála 48 000 klientů. Díky této spolupráci jsme se roku 2011 dohodli
na podepsání prémiového partnerství, které si držíme dodnes, a naší společnou
snahou je tento vztah nadále rozvíjet.
V polovině minulého roku jsme pro Vaši společnost spustili novinku v podání
komplexního životního pojištění Vision4Life, a to včetně velmi zajímavého designu desek pojistné smlouvy s logem OVB a mini CD. V4L je exklusivním produktem OVB, nabízí široké krytí pro klienta, a mimo jiné lze tento produkt nastavit i
jako čisté rizikové nebo investiční pojištění bez dopadu na provizi.
Koncem roku 2012 jsem museli reagovat na sjednocení sazeb mužů a žen, tzv.
UNISEX. S touto změnou je pevně spjata také výměna návrhopojistek na sazby
roku 2013 (platné produkty: Vision4Life 2013, Xpres 2013, Junior Invets). S účinností od 21. 12. 2012 také zavádíme benefit program LADY, který je určen všem
našim klientům a řeší úhradu prvního operačního zákroku zhoubného novotvaru definovaných orgánů. Tento benefit je pro naše klienty ZDARMA.
Aktuální informace o novinkách najdete na webových stránkách pro externí
partnery edk.ceskapojistovna.cz, kde po přihlášení do sekce OVB získáte veškeré
potřebné informace ke své práci a mimo jiné zde můžete stáhnout nový modelační nástroj CLICK LIFE.
Věříme, že kvalitní servis a obchodní podpora jsou hlavním nástrojem naší spolupráce. Neváhejte se tedy v případě dotazů obracet na servisní linku 840 111 259
nebo [email protected]
Za tým podpory OVB Allfinanz
Martina Černá, Libor Kočí,
Jakub Rolc
SPOKOJENÝ
OBCHODNÍK JE
PRO NÁS NA 1. MÍSTĚ!
125
1|13
„... právě jsem mluvil na naší lince pro OVB s... (příjmení mi uteklo
) a musím říci, že takhle příjemný
telefonát v rámci ČP jsem dlouho neslyšel. Neříkám tím, že
telefonáty s ČP jsou nepříjemné, ale dnešní rozhovor byl
opravdu mimořádný. Díky moc za stálé zkvalitňování servisu.“
840 111 259, [email protected]
(pracovní dny 9.00–17.00 hod.)
Tým
servisní podpory
Tereza Weberová (vedoucí týmu) pracuje v oblasti pojišťovnictví 11 let, kde
vystřídala pozice Manažera externí distribuce (spolupráce s makléři) a Manažera pobočky. V současné době vede Tým servisní podpory složený z 6 členů.
Tým prošel v posledních 6 měsících personální obměnou s cílem výrazně posunout kvalitu a efektivitu námi poskytovaných služeb. Všichni pracovníci týmu
disponují širokým rozsahem znalostí a zároveň musí umět skloubit svou odbornost s empatií. V každé jejich odpovědi předpokládáme vstřícnost a pochopení.
Mezi klíčové činnosti týmu patří zodpovídání dotazů v telefonické či e-mailové podobě a modelace nabídek pojištění. A na co se nás nejčastěji obchodní
partneři ptají?
stav pojistné smlouvy
jakým způsobem provést změnu
pojistné smlouvy včetně odkazu na
rozpočtový lístek
potřebné formuláře
platby
sjednaná rizika
Naši specialisté zodpovídají v průměru 5 700 telefonických dotazů ročně a vyřizují 7 000 e-mailových požadavků. Naší prioritou je udržení obslužnosti telefonní linky na 95 % a odpovědět na písemný požadavek do 2 pracovních dní.
Stojící zleva Soňa Horáková, Milena Papadopulosová, Ondřej Bašta, vedoucí týmu Tereza Weberová,
sedící Eva Ficbauerová, vpravo Dana Vernerová, Tereza Pechcholdová
Čím nám můžete pomoci Vy? Vzhledem k tomu, že každého volajícího či dotazujícího musíme identifikovat, je vhodné pro urychlení vyřízení požadavku
mít po „ruce“ získatelské číslo společnosti. K rychlému vyhotovení obchodní
nabídky je třeba předat co nejvíce informací o potřebách klienta, např. využitím sběrného formuláře.
diář
126
21|13
|11
127
1|13
Benefit program OVB
nabízí široké portfolio partnerů
z různých oblastí, které vám
zpříjemní nejen chvíle volna, ale
jsou rovněž užitečné pro vaše
podnikání.
MÓDA A MÓDNÍ
DOPLŇKY
Pro spolupracovníky OVB jsou připraveny exkluzivní
slevy a podmínky.
Benefit program je neustále rozšiřován novými
atraktivními partnery.
Podrobné informace k jednotlivým partnerům
naleznete přímo na webu Analytického centra v sekci
Benefit program.
PRO
MOTORISTY
OFFICE
KULTURA &
GASTRONOMIE
www.chciuspech.cz
SPORT A VOLNÝ ČAS
128
1|13
VÝTVARNÉ
POTŘEBY
INCENTIVY
BANKOVNÍ SLUŽBY
A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
VÍNA
A DELIKATESY
VZDĚLÁVÁNÍ
VLASOVÉ SLUŽBY
A KOSMETIKA
www.ovb.cz
Finanční poradenství pro Evropu

Podobné dokumenty

Rozhovor: Marek Košut

Rozhovor: Marek Košut Já myslím, že ne. Nikdo není nestranný. Každý zastupitel má nějaký názor a ten prezentuje. Každý má taky nějaký zájem a ten zastupuje. Výsledek se potom stanovuje jednáváním a hlasováním. To je pod...

Více

Stáhnout jako PDF

Stáhnout jako PDF pojistnou smlouvu, která kvalitně zajistí klienta i jeho blízké, dostupnost služeb v podobě finančního poradce nebo on-line portálu. Myslím, že klientům vadí např. časté a  neadresné nabídky, které...

Více

9. syntetická vlákna

9. syntetická vlákna Zvlákňování 1) tavení (270oC) - bez přístupu vzduchu 2) protlačování tryskami a odtahování 800 - 1000 m/min (chladicí

Více

Broumovské noviny

Broumovské noviny V Centru pro rodinu, které je otevřeno každý pracovní den od 9.00 hodin do 17.00 hodin, je také poskytována mimo jiné sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit ...

Více

Časopis Samaritán leden 2008

Časopis Samaritán leden 2008 myšlenkou, že zažívám při práci s lidmi bez domova určitý stereotyp, který jsem tak často slýchával od lidí ve svém okolí. Někdy jsem si sám pokládal otázku, jestli již těch změn není až příliš. Sp...

Více