Hodnotící zpráva 2014-2015 - Základní umělecká škola Choceň

Komentáře

Transkript

Hodnotící zpráva 2014-2015 - Základní umělecká škola Choceň
Hodnotící zpráva za školní rok 2014-2015
Základní umělecká škola Choceň
Pernerova 1
565 01 Choceň
zus-chocen.cz
0
Hodnotící zpráva za školní rok 2014-2015
Obsah:
1. Základní údaje
2
2. Charakteristika školy
3
3. Personální zabezpečení
3
4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP
7
5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
11
6. Údaje o přijímacím řízení
14
7. Výsledky vzdělávání žáků
14
8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy
24
9. Organizace soutěží a přehlídek
24
10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost
27
11. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi
30
12. Propagační činnost
30
13. Materiálně-technické zabezpečení
30
14. Informace o odloučených pracovištích
31
15. Ekonomické zajištění činnosti
32
16. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí
33
17. Závěr
34
18. Přílohy
36
19. Obrazové přílohy
45
Zpracovala Mgr. Ivona Filipová
Oddíl 13,15 a 16 zpracovala Ing. Jarmila Vojtíšková
Oddíl 17 zpracoval doc. PhDr. Jiří Kopecký, PhD.
1
1. Základní údaje o škole
Škola
název
Základní umělecká škola Choceň
adresa
Pernerova 1, 565 01 Choceň
adresa odloučeného pracoviště
Zřizovatel
Českých bratří 133
561 12 Brandýs nad Orlicí
tel.: 465 544 013
vedoucí odloučeného pracoviště – Ivana
Charousová
Město Choceň od 1. ledna 2011
IČO
72 08 78 20
IZO
049 314 815
Vedení
ředitel: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
vedoucí pracovník – zástupkyně ředitele:
Mgr. Ivona Filipová
Kontakt
tel.: 465 471 764
e-mail: [email protected]
webové stránky: www.zus-chocen.cz
2
2. Charakteristika školy
Základní umělecká škola Choceň je příspěvková organizace, která je zřizovaná
Městem Choceň.
V choceňské ZUŠ probíhá výuka ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém. Škola má jedno odloučené pracoviště v Brandýse nad
Orlicí, kde je vyučován pouze hudební obor (hra na klavír, sólový zpěv, hra na zobcovou
flétnu, hra na kytaru, housle, hudební nauka).
Základní umělecká škola se nachází v historické budově (v zámku), která se může
chlubit krásnými prostory. Některé z koncertů v podzimních, jarních a letních měsících lze
uskutečnit i v zámecké kapli nebo v prostorách zámeckého atria. Ostatní koncerty se konají
v sále ZUŠ, který byl ve školním roce 2012-13 rekonstruován podle návrhu prof. Syrového.
Akce, které potřebují větší prostor, jsou organizovány v sále Orlického muzea nebo v sále
Panského domu. Prostorové uspořádání si proto vyžaduje větší vzájemnou ohleduplnost.
Historická budova má však i stinné stránky, kterými jsou průchozí třídy a třídy, ve kterých se
střídá větší množství učitelů (včetně ředitelny). Výuka denně probíhá také v koncertním sále,
což komplikuje pořádání interních hodinek koncertů i třídních přehrávek.
Ve školním roce 2014-15 byla rekonstruována učebna č. 12., kde byla vytvořena stěna
k odhlučnění učebny (také podle návrhu prof. Syrového).
3. Personální zabezpečení
Seznam pracovníků
Ředitelka školy: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Zástupce ředitele (pro pedag.): Mgr. Ivona Filipová
Hudební obor:
Mgr. Balaštíková Jitka – klavír
Mgr.Beneš Petr – klasická, elektrická a basová kytara
3
Blažková Kateřina, DiS. – taneční obor
Čopáková Barbora – klavír
Bc. Duspiva Milan – klasická kytara a loutna
Mgr. Filipová Ivona – sólový zpěv
Bc. Háva Miloš – klasická kytara
Mgr. Hemelíková Lenka – zobcová a altová flétna, sborový zpěv a hudební nauka
Bc. Hofmanová Pírková Alena – taneční obor
Bc. Houdová Martina – sólový zpěv
Bc. Hurychová Petra – klavír
Charousová Ivana – klasická kytara
Mgr. Janáčková Milena – violoncello
Mgr. Jurčíková Taťána – klavír
Bc. Kalousová Jana – housle
Mgr. Kaňková Dana – výtvarný obor
MgA. Kopecká Vladislava – klavír
doc. PhDr. Kopecký Jiří, Ph.D. – klavír a hudební nauka
Mgr. Kučerová Zdeňka – cimbál
Málek Pavel, DiS. – trubka a zobcová flétna
Malý Antonín – akordeon
Bc. Mikulecká Marta – klavír
Mgr. Morávková Lada – housle
Mrázová Marcela, DiS. – zobcová flétna
Novotná Ludmila – příčná flétna
Mgr. Opletal Vladimír – sborový zpěv, klavír a keyboard
Bc. Pascucci Marco – klavír
Mgr. Petruželková Kateřina – klarinet, saxofon a zobcová flétna
Staňková Jarmila – akordeon a klavír
Šantrůček František – žesťové nástroje a zobcová flétna
Štrba Jakub, DiS. – bicí
Bc. Teplá Klára – harfa a zobcová flétna
Ing. Tomášová Hana – klavír
Bc. Vacek Petr, DiS. – klavír
4
MgA. Vávrová Eva – klavír
Mgr. Voříšková Hana – výtvarný obor
Mgr. Zajíček Jiří – literárně - dramatický obor
Nepedagogičtí pracovníci:
Faltysová Marcela
Jiroušková Ilona
Kašparová Mirka
Němcová Ivana
Ing. Vojtíšková Jarmila
Škola měla ve školním roce 2014-2015 37 učitelů, z toho 34 učitelů interních
a 3 externí

Hudební obor – 32 učitelů

Výtvarný obor – 2 učitelky

Literárně-dramatický obor – 1 učitel

Taneční obor – 2 učitelky
Poměr pedagogických pracovníků – ženy a muži
33%
muži
ženy
66%
5
Pedagogové - odborně a pedagogicky způsobilí:

Absolventi konzervatoře – 26 učitelů (Balaštíková, Beneš, Blažková, Brůnová,
Duspiva, Filipová, Háva, Houdová, Hurychová, Charousová, Janáčková, Jurčíková,
Kopecká, Málek, Malý, Mikulecká, Morávková, Mrázová, Pascucci, Staňková,
Šantrůček, Štrba, Teplá, Vacek, Vávrová, Zajíček)

Absolventi VŠ – 23 učitelů (HO – Balaštíková, Duspiva, Filipová, Háva, Hemelíková,
Hofmanová Pírková, Houdová, Hurychová, Janáčková, Jurčíková, Kopecká, Kopecký,
Kučerová, Mikulecká, Morávková, Opletal, Pascucci, Teplá, Vávrová, VO – Kaňková,
Voříšková, TO – Hofmanová Pírková, LDO - Zajíček)

Absolventi jiné školy – 2 učitelé (Petruželková, Tomášová)

Studující konzervatoř – 2 učitelé (Čopáková, Opletal)

Studující VŠ – 11 učitelů (HO – Beneš, Brůnová, Duspiva, Háva, Hofmanová Pírková,
Houdová, Mrázová, Novotná, Teplá, Vacek, TO – Hofmanová-Pírková)
6
4. Účast pracovníků na dalším vzdělávání
Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnuje škola velkou pozornost
a zájemce o další studium podporuje. Výsledkem je pak zkvalitnění výuky, která se opírá o ty
nejnovější poznatky.
Ve školním roce 2014-2015 se dalšího vzdělávání účastnili tito pracovníci:
Balaštíková Jitka
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4.2015, Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Beneš Petr
KBT Psychoterapie (8.-12.12.2014, 8.-12.6.2015)
Studium na FF UP Olomouc - Psychologie
Blažková Kateřina
Fyzioterapie – víkendový seminář (prosinec 2014, Praha)
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Taneční workshop Prague – Gaga dance a Ohad Naharin
(červenec 2015, Praha)
Čopáková Barbora
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4.2015, Choceň)
Studium na Konzervatoři Pardubice
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Duspiva Milan
Studium na Masarykově univerzitě – Hudební věda
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Seminář vlámské polyfonie (28.4.2015, Brno)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Filipová Ivona
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015,Choceň)
Porada ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem
(23.4. Ústí nad Orlicí)
Hofmanová Pírková Alena
Studium na UK Praha
7
Hemelíková Lenka
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Hurychová Petra
Klavírní sobota (1.11.2014, Brno)
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Klavírní sobota (28.3.2014, Brno)
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4. Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Houdová Martina
Studium na AMU v Bratislavě
Janáčková Milena
Jan Zemen – violoncellový seminář (listopad 2014, Holice)
Obsluha nahrávacího studia – Milan Duspiva (21.1.2015, Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Dirigentské kurzy – pasivní účast (26.-29.1., 9.-12.3.,16.-18.6.2015)
Konzultace Z. Benýšková (v průběhu celého školního roku, ZUŠ Střezina)
Jurčíková Taťána
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4.2015 Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Kalousová Jana
Studium na JAMU v Brně a na Konzervatoři Pardubice
Kaňková Dana
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Kopecká Vladislava
Sympozium umění, hudba, management (8.-10.4.2014, Bratislava)
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4.2015, Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Kopecký Jiří
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4. 2015,Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
8
Morávková Lada
Letní smyčcové kurzy (31.6.-1.7.2014, Turnov)
Smyčcová sobota (11.10.2014, Brno)
Smyčcová sobota (13.12.2014, Brno)
Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Problematika orchestrální hry (25.4.2015. Hradec Králové)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Smyčcová sobota (16.5.2015, Brno)
Problematika orchestrální hry (30.5.2015. Hradec Králové)
Obsluha nahrávacího studia – Milan Duspiva (21.1.2015, Choceň)
Mrázová Marcela
Studium na JAMU v Brně
Pascucci Marco
Klavírní seminář Aleny Vlasákové ( 21.4.2015, Choceň)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Petruželková Kateřina Školení – Interaktivní tabule (18.3.2015, Choceň)
Šantrůček František
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Teplá Klára
Výuka harfy na ČHTM (16.-26.7.2014, Horní Jelení)
První víkendová škola hry na zobcovou flétnu pro učitele ZUŠ
(8.11.2014, 24.1.,18.4.2015,Praha)
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Harfové dny, mistrovský kurz (18.-20.6.2015, Žďár nad Sázavou)
Tomášová Hana
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Vacek Petr
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
Studium na JAMU v Brně
Voříšková Hana
Loutkářská dílna „Perseus“ (12.10.2014, Choceň)
Loutkářská dílna „Dušičky“ (1.-2.11.2014, Choceň
Loutkářská dílna „Podzim“ (8.-9.11.2014, Choceň)
Výtvarná dílna pro žáky LDO (10.1.2015, Choceň)
Loutkářská dílna „Perseus“ (18.1.2015, Choceň)
9
„ILUZE – VIZE – REALITA“ – dílna optických triků (7.-8.2.2015, Pardubice)
Loutkářská dílna s představením pro rodiče „Drak dvanáctihlavý“ (7.3.2015,
21.-22.3.2015, Choceň)
Loutkářská Chrudim – dílna pro rodiče s dětmi „Příběhy“ (30.6.-6.7.2015,
Chrudim)
Zajíček Jiří
Přednáška o akustice sálů prof. Syrového (7.5.2015, Choceň)
10
5. Organizace oborů, přehled učebních plánů
Přehled oborů základního uměleckého vzdělávání:
Škola ve školním roce 2014-2015 nabízela výuku ve všech 4 oborech – hudebním
(HO), výtvarném (VO), tanečním (TO) a literárně dramatickém (LDO). ZUŠ navštěvovalo
celkem 553 žáků.
Hudební obor navštěvovalo celkem 332 žáků, z toho 322 individuální nebo
skupinovou výuku a 10 žáků docházelo na hodiny sborového zpěvu (kolektivní výuka).
 Hra na klavír – 86 žáků
 Hra na el. klávesové nástroje – 1 žák
 Hra na akordeon – 8 žáků
 Hra na housle – 31 žáků
 Hra na violu – 1 žák
 Hra na violoncello – 9 žáků
 Hra na cimbál – 1 žák
 Hra na kytaru – 70 žáků
 Hra na zobcovou flétnu sopránovou – 46 žáků
 Hra na zobcovou flétnu altovou – 3 žáci
 Hra na příčnou flétnu – 7 žáků
 Hra na klarinet – 3 žáci
 Hra na trubku – 11 žáků
 Hra na tenor – 5 žáků
 Hra na tubu – 1 žák
 Hra na bicí nástroje – 10 žáků
 Sólový zpěv – 26 žáků
 Hra na harfu – 3 žáci
 Sborový zpěv – 10 žáků
Ve školním roce 2014-2015 absolvovalo v hudebním oboru 21 absolventů:
Dolanská Lenka – klavír I. stupeň
Dostálová Anežka – viola I. stupeň
Dvořák Vojtěch – violoncello I. stupeň
Hojná Valérie – klavír – I. stupeň
11
Hyláková Monika – housle I. stupeň
Kotlantová Lucie – klavír II. stupeň
Kutnarová Alice – housle II. stupeň
Mimrová Dagmar – klavír I. stupeň
Moravcová Michaela – klavír I. stupeň
Morávková Zuzana – zobcová flétna I. stupeň
Motl Daniel – kytara I. stupeň
Navrátil Dan – kytara I. stupeň
Netolická Kateřina – housle I. stupeň
Pelinková Michaela – kytara I. stupeň
Peterka Lukáš – tuba I. stupeň
Šafková Pavlína – akordeon II. stupeň
Špicarová Hana – klavír I. stupeň
Štancl Oldřich – klavír I. stupeň
Uhrová Hana – klavír I. stupeň
Viktorínová Barbora – sólový zpěv I. stupeň
Vojtíšek Jiří – klavír I. stupeň
V oboru tanečním absolvovalo 8 žákyní:
Bednářová Denisa – I. stupeň
Dolanská Lenka – I. stupeň
Knytlová Pavlína – I. stupeň
Málková Magdaléna – II. stupeň
Morávková Zuzana – I. stupeň
Shánělová Štěpánka – I. stupeň
Suchánková Tereza – I. stupeň
Šalýová Karolína – I. stupeň
12
V oboru výtvarném absolvovaly 4 žákyně:
Birčáková Petra – I. stupeň
Šimková Klára – I. stupeň
Kučová Barbora – I. stupeň
Semrádová Jana – I. stupeň
V oboru literárně dramatickém absolvovaly 4 žákyně:
Dolanská Lenka – I. stupeň
Dunajová Simona – I. stupeň
Holečková Anna – I. stupeň
Vyskočilová Martina – I. stupeň
Učební plány ZUŠ:
Hudební obor: schváleno MŠMT ČR dne 23. června 1995 pod. č.j. 18.418/95- 25 s účinností
od 1. září 1995
Výtvarný obor: schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností
od 1. září 2002
Taneční obor: úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň
základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17 620/2003-22
s platností od 1. 9. 2003
Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia
a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17 621/2003-22
s platností od 1. 9. 2003
Literárně-dramatický obor: schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č.j.22 558/200422 s platností od 1. 9. 2004. Schváleno MŠMT ČR pod č.j.22 035/2005-22 s platností od 1.9.
2005
Od 1. 9. 2012 začal platit Školní vzdělávací program pro všechny přípravné a 1. ročníky všech
oborů.
V tomto školním roce se tedy ŠVP vztahuje na oba přípravné ročníky a 1.-3. ročníky obou
stupňů ve všech vyučovaných oborech.
13
6. Údaje o přijímacím řízení
 Hudební obor – přijato 58 žáků
 Taneční obor – přijato 11 žáků
 Výtvarný obor – přijato 16 žáků
 Literárně dramatický obor – přijato 5 žáků
7. Výsledky vzdělávání žáků
Hudební obor
Mgr. Balaštíková Jitka
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
4
2
0
2. pololetí
5
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr.Beneš Petr
s vyznamenáním
1. pololetí
10
4
0
2. pololetí
10
3
0
14
Čopáková Barbora
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
11
1
0
2. pololetí
9
3
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Duspiva Milan
s vyznamenáním
1. pololetí
14
4
0
2. pololetí
11
7
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Filipová Ivona
s vyznamenáním
1. pololetí
13
0
0
2. pololetí
13
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Háva Miloš
s vyznamenáním
1. pololetí
9
5
0
2. pololetí
8
6
0
15
Mgr. Hemelíková Lenka
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
3. pololetí
9
1
0
4. pololetí
9
1
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Houdová Martina
s vyznamenáním
1. pololetí
6
5
0
2. pololetí
10
1
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Hurychová Petra
s vyznamenáním
1. pololetí
12
6
0
2. pololetí
11
6
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Charousová Ivana
s vyznamenáním
1. pololetí
9
4
0
2. pololetí
8
3
0
16
Mgr. Janáčková Milena
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
8
0
0
2. pololetí
8
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Jurčíková Taťána
s vyznamenáním
1. pololetí
1
0
0
2. pololetí
1
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Kalousová Jana
s vyznamenáním
1. pololetí
4
2
0
2. pololetí
5
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
MgA. Kopecká Vladislava
s vyznamenáním
1. pololetí
2
0
0
2. pololetí
1
1
0
17
doc. PhDr. Kopecký Jiří, Ph.D.
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
2
1
0
2. pololetí
3
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Kučerová Zdeňka
s vyznamenáním
1. pololetí
1
0
0
2. pololetí
1
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Málek Pavel, DiS.
s vyznamenáním
1. pololetí
12
3
0
2. pololetí
11
4
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Malý Antonín
s vyznamenáním
1. pololetí
2
0
0
2. pololetí
1
0
0
18
Bc. Mikulecká Marta
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
4
0
0
2. pololetí
3
1
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Morávková Lada
s vyznamenáním
1. pololetí
15
0
0
2. pololetí
14
1
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mrázová Marcela, DiS.
s vyznamenáním
1. pololetí
4
1
0
2. pololetí
4
1
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Novotná Ludmila
s vyznamenáním
1. pololetí
10
0
0
2. pololetí
10
0
0
19
Mgr. Opletal Vladimír
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
8
0
0
2. pololetí
6
2
0
Bc. Pascucci Marco
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
4
0
0
2. pololetí
3
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Petruželková Kateřina
s vyznamenáním
1. pololetí
6
0
0
2. pololetí
6
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Staňková Jarmila
s vyznamenáním
1. pololetí
5
4
0
2. pololetí
4
5
0
20
Šantrůček František
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
19
2
0
2. pololetí
18
2
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Štrba Jakub, DiS.
s vyznamenáním
1. pololetí
7
2
0
2. pololetí
8
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Teplá Klára
s vyznamenáním
1. pololetí
4
0
0
2. pololetí
4
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Ing. Tomášová Hana
s vyznamenáním
1. pololetí
4
1
0
2. pololetí
4
1
0
21
Bc. Vacek Petr
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
4
0
0
2. pololetí
2
2
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
MgA. Vávrová Eva
s vyznamenáním
1. pololetí
1
0
0
2. pololetí
1
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Výtvarný obor:
Mgr. Kaňková Dana
s vyznamenáním
1. pololetí
50
0
0
2. pololetí
49
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Mgr. Voříšková Hana
s vyznamenáním
1. pololetí
37
0
0
2. pololetí
37
0
0
22
Taneční obor:
Blažková Kateřina
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
s vyznamenáním
1. pololetí
7
0
0
2. pololetí
7
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Bc. Hofmanová Pírková Alena
s vyznamenáním
1. pololetí
23
0
0
2. pololetí
22
0
0
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Literárně - dramatický obor:
Mgr. Zajíček Jiří
s vyznamenáním
1. pololetí
5
0
0
2. pololetí
4
1
0
Žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni.
23
8. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ škol
V přijímacím řízení na vyšší typ školy byla úspěšná Pavla Novotná, žákyně p. učitelky Kláry
Teplé. Byla přijata na Konzervatoř Praha, obor harfa.
9. Organizace soutěží a přehlídek
Každoročně se konají celostátní soutěže základních uměleckých škol. Ve školním roce
2014-2015 se soutěžilo v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na dechové nástroje, ve hře na
smyčcové nástroje, ve hře na lidové nástroje a sólové a souborové hře na bicí nástroje. Naši
žáci se účastnili soutěže v sólovém zpěvu a ve hře na dechové nástroje. Soutěž základních
uměleckých škol proběhla také v tanečním oboru. Někteří z našich žáků podali vynikající
výkon a měli možnost postoupit i do dalších kol soutěží.
Jako v mnoha minulých letech byla také vyhlášena soutěž ve zpěvu a anglickém
a německém jazyce E. A. Poe´s Raven a Raabe Ralph von Christian Morgenstern, kterou
pořádal JUKON a LV ve spolupráci s British Council a SPŠR Pardubice. I této soutěže se žáci
naší školy účastnili.
Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 13.2. v Ústí nad Orlicí
Nikol Šponarová - 3. cena v 0. kategorii (žákyně M. Houdové)
Vojtěch Morávek - 2. cena v 0. kategorii (žák I. Filipové)
Alexandra Klenorová - 3. cena ve II. kategorii (žákyně M. Houdové)
Barbora Viktorínová - 1. cena v IX. kategorii s postupem do krajského kola (žákyně
M. Houdové)
Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a žestě 11.2. a 12.2.
v Lanškrouně
Klára Jiřičková - 2. cena v I. kategorii - hra na trubku (žákyně F. Šantrůčka)
Štěpán Vacl - 3. cena v I. kategorii - hra na trubku (žák F. Šantrůčka)
Ondřej Kaňka - 1. cena ve IV. kategorii - hra na trubku (žák F. Šantrůčka)
24
Šimon Blažek - 1. cena v I. kategorii - hra na tenor (žák F. Šantrůčka)
Michal Málek - 2. cena v I. kategorii - hra na tenor (žák F. Šantrůčka)
Štěpán Ropek - 1. cena v I. kategorii s postupem do krajského kola - hra na tenor (žák
F. Šantrůčka)
Lukáš Peterka - 1. cena ve III. kategorii s postupem do krajského kola - hra na tubu B (žák
F. Šantrůčka)
Tereza Benešová - 3. cena v I. kategorii - kra na klarinet (žákyně K. Petruželkové)
Výsledky okresního kola přehlídky tanečního oboru ZUŠ 10.2. v Chocni
III. kategorie - "Fouká" - choreografie A. Hofmanové Pírkové - přímý postup do krajského
kola
III. kategorie - "The Rip" - choreografie A. Hofmanové Pírkové - návrh na postup do
krajského kola
IV. kategorie - "Z kamene prach" - choreografie A. Hofmanové Pírkové - přímý postup do
krajského kola
IV. kategorie - "Píše se rok..." - choreografie K. Blažkové - návrh na postup do krajského kola
V. a) kategorie - FrAgMeNT - choreografie K. Blažkové - přímý postup do krajského kola.
Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a žestě 13.3. ve Vysokém
Mýtě
Štěpán Ropek - 2. cena v I. kategorii - hra na tenor (žák F. Šantrůčka)
Lukáš Peterka - 2. cena ve III. kategorii - hra na tubu B (žák F. Šantrůčka)
Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ v sólovém zpěv 11.3. v Pardubicích
Barbora Viktorínová - 2. cena v IX. kategorii (žákyně M. Houdové)
Výsledky soutěže ve zpěvu v anglickém a německém jazyce „E.A. Poe´s Raven“ a „Rabe
Ralph von Christian Morgenstern na pardubické radnici 24.3.
Komorní sbor ZUŠ Choceň (žákyně Ivony Filipové) získal
2. cenu ve zpěvu skupin do 15 let v anglickém jazyce
2. cenu ve zpěvu skupin do 15 let v německém jazyce
25
Michaela Částková, Eliška Martincová, Karolína Šejnová, Petra Šulová, Renáta Dubská,
Michaela Štarmanová
Výsledky krajského kola přehlídky tanečního oboru ZUŠ 27.4.2015 v ZUŠ Vítězslava Nováka
ve Skutči
„Fouká“ - diplom za účast
„Vesmírná apokalypsa“ – diplom za účast
„Z kamene prach“ – diplom za zamyšlení nad námětem
„FrAgMeNt“ – diplom za skupinové cítění pohybu
26
10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost školy
Přehled akcí jednotlivých oborů ZUŠ Choceň:
Září 2014:
19.9.
Představení – operky – O 12 měsíčkách, Budulínek a Karkulka v sále Panského
domu (pro veřejnost)
22.9.
Představení – operky – O 12 měsíčkách, Budulínek a Karkulka v sále Panského
domu (pro MŠ a ZŠ)
Říjen 2014:
13.10.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
Listopad 2014:
4.11.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
20.11.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
25.11.
Podzimní žákovský koncert
Prosinec 2014:
2.12.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
4.12.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
4.13.
Vystoupení pěveckého sboru Zvukoboráček na Staroměstském náměstí
v Praze
10.12.
Vánoční koncert v sále Panského domu
12.12.1.1
Vystoupení žáků v evangelickém kostele na koncertě smíšeného pěveckého
sboru Cantus
14.12.
Vánoční koncert v kostele sv. Františka Serafínského
20.12.
Vánoční koncert v kostele v Běstovicích
27
Leden 2015:
7.1.
Recitál Jiřího Pazoura
11.1.
Vypravěč příběhů
16.1.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
19.1.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
22.-24.1.
Výstava žáků výtvarného oboru
26.1.
Pololetní žákovský koncert
Únor 2015:
3.2.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
10.2.
Okresní kolo přehlídky Základních uměleckých škol v sále Panského domu
24.2.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
28.2.
Muzikantský ples (předtančení žáci tanečního oboru ZUŠ)
Březen 2015:
2.3.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
4.3.
Sněhurka a osm trpaslíků – představení LDO pro MŠ a ZŠ
12.3.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
15.3.
Divadelní festival
18.3.
Sněhurka a osm trpaslíků – představení LDO pro MŠ a ZŠ
18.3.
Jarní žákovský koncert
29.3.
Výstava výtvarného oboru STABAT MATER v prostorách ZUŠ
Duben 2015:
7.4.
Setkání hudebních rodin
10.4.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
14.4.
Sněhurka a osm trpaslíků – představení LDO pro ZŠ
15.4.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
19.4.
Výstava starších žáků a absolventů výtvarného oboru v prostorách ZUŠ
28
21.4.
Klavírní seminář Aleny Vlasákové
22. 4.
Vystoupení pro MŠ
29.4.
Klavírní recitál Barbory Čopákové
Květen 2015:
1.5.
Dechovka na zámku
7.5.
Přednáška prof. Václava Syrového na téma akustika sálů
7.5.
Koncert učitelů věnovaný prof. Václavu Syrovému
11.5.
I. absolventský koncert
14.5.
II. absolventský koncert
15.5.
Vystoupení žáků v rámci Muzejní noci v zámecké kapli
15.5.
Výstava výtvarného oboru "Jídlo" v rámci Muzejní noci v Orlickém muzeu
18.5.
Představení – operky – O 12 měsíčkách, Budulínek a Karkulka v sále Panského
domu
19.5.
III. absolventský koncert
28.5.
Interní hodinka ve Smetanově sále ZUŠ
29.5.
"STABAT MATER" - výstava hliněných plastik z předvelikonoční výstavy v rámci
Noci kostelů v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni
31.5.
Jazzfest
Červen 2015:
10.6.
Závěrečný žákovský koncert
17.6.
Představení LDO - premiéra
22.6.
Koncert smyčcového oddělení na nádvoří zámku
29
11. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi
Podstatná událost pro školu je svázána s 1.1.2011. Tehdy se změnil zřizovatel: je jím
Město Choceň. Naše dosavadní spolupráce s městem v oblasti kultury pokračuje, navíc nás
teď město má na starosti také finančně.
Škola spolupracuje celoročně na plánování i realizaci kulturního dění s Městem
Choceň. Žáci i učitelé účinkují na různých akcích města (různé produkce na náměstí, v parku
apod.), ale také v okolí (kulturní vystoupení při mezinárodní soutěži „Komenský a my“
v Brandýse nad Orlicí). Žáci spoluúčinkují i na akcích dalších městských organizací.
Ve školním roce 2014-2015 pokračovala spolupráce s pěveckým sborem Cantus, se ZŠ
ve Skořenicích a Běstovicích (vánoční koncert), se ZUŠ v Přelouči (Kytarový koncert).
12. Propagační činnost
Škola prezentuje svoji činnost na webových stránkách www.zus-chocen.cz
a pravidelně o svých aktivitách informuje v místním měsíčníku Choceňském zpravodaji nebo
v dalších periodikách okresního formátu. Jednotlivé akce jsou avizovány prostřednictvím
plakátů, nebo osobním zvaním na akce. Nejlepší vizitkou naší práce je její kvalita, kterou
veřejnost dokáže ocenit. Pravdou je, že se dobrá práce školy propaguje sama…
13. Materiálně technické zabezpečení
Škola hradí veškeré provozní náklady ze svého jediného příjmu a tím je úplata rodičů
za vzdělávání, případně zanedbatelná částka za pronájem prostor ke kulturním účelům.
Z provozních nákladů představují v roce 2014 stěžejní část – Kč 260 tisíc výdaje za elektřinu,
vodu a plyn. Jedná se o pokles oproti r. 2013 o Kč 65 tisíc. Na tomto poklesu se podílí jednak
nižší spotřeba, ale také výhodné smlouvy s dodavateli energií uzavřené zřizovatelem, které
se vztahují i na nás. Dále Kč 438 tisíc za veškeré služby, které se skládají z nájemného za
30
odloučené pracoviště v Brandýse nad Orlicí, telefonních a bankovních poplatků, poplatků za
internet, ladění nástrojů, školení pedagogických a nepedagogických pracovníků, zpracování
dat aj. Nemalou položku (Kč 97 tis.) představují opravy a údržba movitého majetku, revize
plynových a elektrických spotřebičů,
malování apod. Od Města Choceň jsme obdrželi
příspěvek na provoz ve výši Kč 180 tisíc.
14. Informace o odloučených pracovištích
Odloučené pracoviště ZUŠ Choceň v Brandýse nad Orlicí navštěvovalo ve školním roce
2014-2015 celkem 53 žáků.
Výuka probíhala v těchto předmětech: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu, trubku
a sólový zpěv.
Pedagogičtí pracovníci:
Ivona Filipová – sólový zpěv
Lenka Hemelíková – hudební nauka
Ivana Charousová – hra na kytaru, vedoucí odloučeného
pracoviště
Pavel Málek – hra na zobcovou flétnu a trubku
Marta Mikulecká – hra na klavír
Lada Morávková – hra na housle
Jarmila Staňková – hra na klavír
Hana Tomášová – hra na klavír
Nepedagogičtí pracovníci:
Ilona Jiroušková – uklízečka
Akce: 5 interních hodinek (21.10., 10.11, 21.11, 10.2.,24.4.)
Vánoční besídka (17.12.)
Závěrečný žákovský koncert v evangelickém kostele (17.6.)
Ostatní vystoupení: Den matek v Podlesí (10.5.)
Vítání občánků v Podlesí (10.5.)
Vystoupení v ZŠ na vernisáži (1.9.)
Komenský a my (27.3.)
31
Žáci odloučeného pracoviště účinkovali na koncertech v Chocni ve smyčcovém souboru
(p.uč. Morávkové), v kytarovém souboru (p. uč. Duspivy) a v komorním zpěvu (p. uč.
Filipové)
Přijímací řízení proběhlo ve dnech 25.-27.5.2015 v ZUŠ Brandýs nad Orlicí. Bylo přijato
5 žáků.
15.Ekonomické zajištění činnosti
Ekonomické údaje
v tis. Kč
r.2014
r.2013 r.2012
Index
2014/2013
8 198
100,0
Index
2013/2012
97,4
100,2
99,6
x
110,2
97,0
99,0
40,0
94,2
0
107,6
0
92,9
138,7
130,9
výdaje hrazené
7 983 7 982
prostřednictvím
krajských
normativů
- z toho
mzdové výdaje
5893
5879
6068
odvody
2090
2099
2120
soutěže
0
4
10
úplata za
1473 1 337
1420
vzdělávání
investiční výdaje
0
0
0
provozní výdaje
1473
1369
1474
- z toho
výdaje na
147
106
81
učebnice ,
pomůcky a DVPP
x)
dotace ESF
0
0
0
celkem
x) další vzdělávání pedagogických pracovníků
32
0
r. 2013
ESF
r. 2014
ESF
116
1925
1614
Výdaje školy tvoří dvě hlavní skupiny, a to prostředky na platy, které jsou hrazeny
prostřednictvím krajských normativů a odvíjí se od počtu žáků, který se řídí závazně
stanovenou kapacitou z MŠMT. Počet žáků je tedy stále na stejné úrovni, tj. cca 550 dětí.
Druhou skupinu tvoří provozní výdaje, které jsou hrazeny mimo státní rozpočet, tj.
z úplaty za vzdělávání a příspěvku zřizovatele, tj. Město Choceň. Výše úplaty za vzdělávání se
po tři roky téměř nemění a je v zájmu školy u tohoto trendu setrvat přesto, že růst cen
služeb, energií a materiálu je značný.
Po úhradě nutných nákladů na provoz školy jsou prioritní výdaje především určeny na
pořízení pomůcek pro jednotlivé obory a další vzdělávání a zkvalitňování úrovně znalostí
pedagogických i nepedagogických pracovníků, o čemž svědčí jejich nárůst oproti minulému
období o 31%.
V roce 2014 byla dočerpána dotace z evropských sociálních fondů. Prostředky byly
určeny jak na pořízení hudebních nástrojů, pomůcek a moderních technologií (výukové SW,
interaktivní tabule), tak na zpracování metodik, učebních plánů a vytvoření nových projektů,
do kterých budou žáci zapojeni díky propojení jednotlivých oborů (hudebního, tanečního,
výtvarného i literárně-dramatického).
16. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí
V srpnu 2014 proběhla zřizovatelem průběžná veřejnosprávní kontrola, ze které
vyplynulo, že finanční zdroje ke krytí nákladů v roce 2014 byly podhodnoceny a zřizovatel
navrhl zvýšit provozní příspěvek na provoz příspěvkové organizace o Kč 50 tis a zároveň byl
stanoven odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši Kč 65 tis. V září proběhla
následná veřejnosprávní kontrola, kterou nebyly zjištěny nedostatky.
33
17. Závěr
Ve školním roce 2014/2015 byl úspěšně k 31. 12. 2014 ukončen projekt OPVK
„Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň
(reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017) a škola vstoupila do dvouleté lhůty tzv. udržitelnosti
projektu. Udržitelnost projektu bude dokladována dalším vzděláváním pedagogických
pracovníků (ve druhém pololetí 2014/2015 se uskutečnilo školení k práci s interaktivní
tabulí), tvorbou dalších výukových materiálů (kompletní seznam k roku 2015 bude
vyhotoven během září 2015 při přípravě monitorovací zprávy) a využitím výukových
materiálů i nově pořízeného majetku ve výchovně vzdělávacím procesu. Jedním z kladných
přínosů projektu je bezesporu chuť pedagogů organizovat a vést – zejména víkendová –
soustředění, jež většinou ústí v uspořádání koncertu, výstavy, divadelního nebo tanečního
představení. Jako spolehlivý partner při organizaci náročnějších výstupů i koncertů
pozvaných umělců se pro ZUŠ Choceň jeví Kulturní zařízení města Choceň, resp. využívání
divadelního sálu Panského domu.
Obnova výukového prostředí nebo pořízení majetku v tomto školním roce směřovala
k učebně č. 25 (nové skříně, technické zázemí k výuce populárního zpěvu), nedílnou součástí
této vize je i plánované akustické odhlučnění učebny č. 24, kde probíhá výuka hry na bicí
nástroje (bude řešeno ve školním roce 2015/2016). Bude tak nadále pokračovat spolupráce
s prof. Václavem Syrovým, který pro pedagogy školy a koncertní veřejnost uspořádal
7. 5. 2015 přednášku o akustice koncertních sálů. Díky sponzorskému daru byl realizován
nákup harfy (menší cvičný a nikoli koncertní nástroj). Díky nashromážděným prostředkům na
investičním fondu mohlo dojít k nákupu nového klavíru do učebny č. 6. Se zřizovatelem ZUŠ
Choceň je neustále jednáno o nových prostorách pro výuku, neboť kapacita školy se
pohybuje na hranici únosnosti. Z tohoto důvodu bude škola od září 2015 využívat k výuce
prostory bývalé Sociální správy. Jedná se však o prozatímní řešení.
Od ledna 2015, kdy základní umělecké školy Pardubického kraje zjistily nedostatek
finančních prostředků na mzdy, probíhají nejrůznější jednání, včetně setkání s hejtmanem
Pardubického kraje. Zřizovatel ZUŠ Choceň zastoupený starostou Ladislavem Valtrem se
některých jednání aktivně zúčastnil a jednoznačně podpořil akutní řešení problematiky ve
prospěch školy. Pokračování těchto vyjednávání bude pravděpodobně pokračovat na podzim
2015.
34
Jelikož kapacita školy dosáhla již v minulých letech svého maxima a zájem rodičů,
resp. žáků výrazně převyšuje možnosti školy zejména ve výtvarném oboru (krajský úřad
nepovoluje navýšení kapacit, což pro ZUŠ Choceň znamená strop 553 žáků), rozhodl
statutární orgán o zavedení doplňkové činnosti; od září 2015 bude otevřena Výtvarná
přípravka s lektorkou Danou Kaňkovou. ZUŠ Choceň bude díky lektorům z řad vlastních
pedagogů ručit za kvalitu vzdělávání i v případě kurzů, které se ocitají mimo působení ŠVP.
35
18. přílohy
Hodnotící zpráva za školní rok 2014-2015
Přílohy
Základní umělecká škola Choceň
Pernerova 1
565 01 Choceň
zus-chocen.cz
36
PODZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
25. listopadu 2014 v 18hod – Smetanův sál ZUŠ
Klára Jiříčková – trubka 2/I
klavírní doprovod Hana Tomášová
Vojtěch Morávek – zpěv 1/I
1. A. Bullard
Barn Dance
2. E. Hradecký
Bimbo
J. F. Fischer
3. T. Stachak
4. F. Dupont
J. Lorenc
5. B. Andersson
Muzikantova písnička
Malý romanc
Passacaglia
Čardáš
The Winner Takes It All
6. B. Smetana
S. Heller
7. F. Carulli
8. A. Haughton
Z českých luhů a hájů
Horská bystřina
Capriccio
Dance
9. C. M. Schönberg
Samotářka
10. P. Bazelaire
Bourrée D´Auvergne
11. W. A. Mozart
Bagatela
37
klavírní doprovod Ivona Filipová
Adéla Pešavová – kytara 4/I
Adéla Zemanová – housle 2/I
klavírní doprovod Hana Tomášová
Michaela Moravcová – zpěv 4/I
klavírní doprovod Ivona Filipová
Lenka Dolanská – klavír 7/I
Jiří Kopecký – čtyřruční klavír
Tereza Musilová – kytara 5/I
Šimon Blažek – tenor 4/I
klavírní doprovod Hana Tomášová
Kateřina Veselá – zpěv 1/II
klavírní doprovod Ivona Filipová
David Hrabě – violoncello 6/I
klavírní doprovod – Jiří Kopecký
Kateřina Bartoňová – housle 6/I
klavírní doprovod Marco Pascucci
POLOLETNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
1. J. Melkovič
Pastýř
2. T. Stachak
F. Carulli
3. D. L. Milan
Sen
Kontre dans
Pavana č. 1
4. K. Bendl
5. F. M. Veracini
6. F. M. Veracini
7. C. M. Schönberg
8. B. Trudič
9. Ch. Morris
10. skotská
11. B. Adams
A. Lee
12. L. Mozart
J. S. Bach
13. V. Novák
14. G. Tartini
15. N. R. Korsakov
V. Mellochi
16. B. Veksler
B. Bláha
26. ledna 2015 v 18hod – Smetanův sál ZUŠ
Jan Starý – zobcová flétna 1/I
klavírní doprovod Hana Tomášová
Romana Rejmanová – kytara 1/I
Štěpán Vacl – trubka 1/I
klavírní doprovod Hana Tomášová
Večerní píseň
Tereza Kučerová – klavír 1/I
Zdeňka Kučerová
čtyřruční klavír
Sonata undecima
Karla Adamusová – zobc. flétna 5/I
1. věta
klavírní doprovod Klára Teplá
Sonata terza
Ivana Adamusová – zobc. flétna 5/I
1. věta
klavírní doprovod – Klára Teplá
Samotářka
Lucie Frydrychová – zpěv 1/II
Má knížko snů klavírní doprovod Ivona Filipová
Rondino
Ondřej Kaňka – trubka 1/II
klavírní doprovod Marco Pascucci
Tom Dooley
Veronika Chaloupková – příčná flétna 3/II
The Water Is Wide klavírní doprovod Hana Tomášová
Afton Water
Magdalena Divišková – violoncello 2/II
klavírní doprovod Hana Tomášová
Everything I Do
Marek Dobeš – zpěv 1/II
Good Enough
klavírní doprovod Ivona Filipová
Adagio
Pavlína Šafková – akordeon 4/II
Toccata d moll
absolventské vystoupení
Touha
Magdaléna Málková – klavír 3/II
klavírní doprovod Hana Tomášová
Sarabanda
Alice Kutnarová – housle 4/II
klavírní doprovod Marco Pascucci
Let čmeláka
Pavlína Šafková – akordeon 4/II
Baletománie
absolventské vystoupení
Samba
swingový soubor
Akordeonové boogie
38
ZÁVĚREČNÝ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
1. F. Couperin
T. Stachak
K. Badel
arr. M. Pascucci
2. české lidové
písně
3. L. Sluka
4. R. Mlynář
5. G. F. Händel
6. arr. A. Ralls
7. J. Wasilewski
8. G. F. Händel
9. F. Chopin
10. P. Wedgwood
11. F. Caroso
A. Le Roy
Anonym
P. Attaignant
12. A. Dvořák
13. J. Pachelbel
14. A. Vivaldi
Le Petit Rien
Příběh námořníka
He´s a Pirate
10. června 2015 v 18,30hod – Smetanův sál ZUŠ
kytarový soubor
Ti zlosenští muzikanti Písnička, přípravný pěvecký sbor
Vyletěl holoubek
řídí Lenka Hemelíková
Pekla vdolky
Kateřina Mimrová – zobcová flétna
Stará bába jede
klavírní spolupráce Petra Hurychová
Obláčky
Josef Vích – klavír PHV 1
Antonín Pirochta – klavír PHV 1
čtyřruční klavír
Kocourek na procházce
Filip Šimek – klavír 2/I
Sonata F dur
Šimon Blažek – tenor 1/I
4. věta Allegro
klavírní spolupráce Hana Tomášová
Folk Tune Medley
Veronika Chaloupková – příčná flétna 4/II
klavírní spolupráce Hana Tomášová
Polonéza
Barbora Klasová – housle 4/I
klavírní spolupráce Hana Tomášová
Trio Sonáta F dur
Ivana Adamusová – zobcová flétna 5/I
1. věta
Karla Adamusová – zobcová flétna 5/I
Martin Málek – violoncello 1/II
Jiří Kopecký – klavír
Mazurka a moll
Eliška Kaňková – klavír 3/II
Friends
Ondřej Kaňka – trubka 1/II
klavírní spolupráce Barbora Čopáková
Il Canario
Eliška Bubnová – loutna
Le Petit Gentilhomme
Tereza Musilová – loutna
Stanes Morris
Tereza Kašparová – loutna
Tourdion
loutnové trio
Sonatina: Scherzo
Andrea Šedová – housle 1/II
klavírní spolupráce Taťána Jurčíková
Kánon
Pavla Novotná – harfa 4/II
Simona Voříšková – harfa
Koncert pro dvě
Martin Málek – violoncello
violoncella g moll
David Hrabě – violoncello
1. věta
Marco Pascucci – klavír
Poděkování kytarového oddělení patří panu Petru Břízovi za sponzorský dar.
39
Základní umělecká škola Choceň
Pernerova 1
565 01 Choceň
Literárně-dramatický obor
Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015
„Dobré divadlo začíná dobrým vrátným“
Jan Werich
Učitel: MgA. Jiří Zajíček, DiS.
Současný stav žáků: 13 žáků (k datu 8. 6. 2015), kteří jsou rozděleni do dvou skupin:
Skupina A – tuto skupinu navštěvuje 11 žáků
Skupina B – tuto skupinu navštěvují 2 žáci
Prospěch žáků za první a druhé pololetí:
Šest žáků prospělo s vyznamenáním a pět žáků prospělo. Dva žáci dochází do přípravné
dramatické výchovy.
Chování, docházka, odhlášky:
V chování žáků a jejich docházce nenastal v průběhu školního roku 2014/2015 žádný závažný
problém.
Během školního roku 2014/2015 byla podána jedna odhláška (Max Collier).
První pololetí:
Bývá již pravidlem, že každý začátek školního roku patří Soustředění žáků Literárnědramatického oboru (dále jen LDO). A tak tomu bylo i letos. Opět jsme naši činnost
zahajovali v rekreačním středisku Lorien, který se nachází v Nekoři. V letošním školním roce
2014/2015 tedy až v termínu 17.10. – 19.10.2015, z důvodu mých studijních povinností.
Soustředění se zúčastňují jak žáci LDO z Chocně, tak i žáci LDO z Ústí nad Orlicí. Letošní
soustředění se dá nazvat rekordním, protože se ho zúčastnilo 39 žáků, z toho 7 jich bylo
z Chocně. A protože by to pro jednoho učitele LDO bylo náročné, zapojil jsem do vedení
skupin také nejstarší žáky, kteří se podíleli na divadelní tvorbě a na samotné práci s ostatními
dětmi. Tím měli starší žáci také možnost vyzkoušet si a v tvůrčí práci uplatnit veškeré své
40
dovednosti a zkušenosti, které během vzdělání v ZUŠ a především v LDO získali. Motto
letošního soustředění by tedy mohlo být „Děti, dětem“.
Tři starší žáci z Ústí nad Orlicí (Katka Vostrčilová, Hana Vyčítalová a Ondřej Štantejský) byli
předem určeni, aby si připravili jednoduchý námět; východisko, impuls, ze kterého by mohli
vyjít a na kterém by během víkendu mohli pracovat. Z něho by posléze vytvořili krátký
divadelní (libovolný) tvar (výstup). Žáci tedy byli po celou dobu pobytu rozděleni do tří
skupin, ve kterých zkoušeli. Hana Vyčítalová si vymyslela pohádku, kterou nazvala Dračí
omeleta. Ondřej Štantejský si připravil pro práci s nejmenšími žáky pohádku (operku)
Budulínek od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Zajímavostí bylo, že samotnou pohádku
hráli poněkud netradičně. Pro vytvoření pohádky využili metodu stínohry. Do třetice si
Kateřina Vostrčilová připravila bajku Barda Beedleho (J.K.Rowling!) nazvanou Fontána
příznivé sudby1.(V této skupině byli zařazeni žáci LDO z Chocně.) V průběhu víkendu všichni
pracovali se zápalem a odhodláním, aby dokončili svůj zadaný úkol co nejlépe a potěšili tak
svého „rejžu“ a především diváky. Své divadelní výtvory si v závěru soustředění navzájem
přehráli a ocenili vřelým potleskem. (Fotografie ze soustředění – viz příloha č.1)
V prvním pololetí se žáci obou skupin LDO zaměřili na přípravu závěrečných výstupů, které
jsem na letošní školní rok naplánoval. Skupina A začala tvořit inscenaci „Sněhurka a osm
trpaslíků“ a skupina B začala pracovat na inscenaci, kterou jsme posléze nazvali
„Knihovnická rallye“. Důležité je zmínit, že celá příprava a tvorba inscenací vychází
z požadavků ŠVP, které je platné pro LDO na ZUŠ v Chocni.
Skupina A se tentokrát (i z důvodu smíšeného ročníku, který se skládá z věkově velmi
odlišných žáků) zaměřila na tyto body ŠVP, které jsou pro potřeby inscenace důležité: ŽÁK chápe důležitost vzájemné spolupráce ve skupině
 citlivěji reaguje na smyslové vjemy
 je schopen kultivovanějšího mluvního projevu
 zvládá a používá vhodné pohybové prvky

je schopen hlubšího partnerského a skupinového kontaktu
 uvědoměle pracuje se základními výrazovými prostředky a prvky divadelního jazyka
 zvládne svou roli při realizaci dramatického tvaru
 zvládne pravdivě jednat sám za sebe v různém prostředí a situaci
Možnost přečíst si bajku na této internetové adrese:
http://hp-harry-potter-hp.blog.cz/1106/bajky-barda-beedleho-fontana-priznive-sudby
1
41
 umí zacházet s rekvizitou při interpretaci textu, vlastní tvorby či improvizaci
 zvládá základy dramatické improvizace
 je schopen pracovat samostatně
Druhá (skupina B), měla práci složitější v tom, že se její výuka zaměřila na vlastní autorskou
tvorbu. Činnost žáků byla rozdělena na tyto body:
1. Hledání vhodného námětu pro tvorbu epického textu libovolného žánru
2. Tvorba epického textu libovolného žánru
3. Tvorba dramatu, kdy se předchozí text stává námětem (posléze tématem)
4. Tvorba libovolného divadelního tvaru (pokus o přenesení svého dramatického textu
do prostoru) – improvizace na daný text, jeho myšlenky, pochody, stavbu atd.
5. Úprava svého dramatického textu s návazností na jeho aranžování v prostoru
6. Dokončení úprav dramatických textů žáků
7. Aranžování textů v prostoru a hledání vhodného tvaru inscenace
8. Tvorba inscenace – zaměření na stavbu děje, na vývoj postav, hledání hudby, tvorba
rekvizit, kulis atd.
9. Závěr – přehrání a předvedení inscenace divákům
Skupina tedy vycházela z daných bodů, které nabízí náš ŠVP: ŽÁK rozumí dramatickému tvaru a experimentuje v různých jeho formách
 vytvoří text z hlediska tématu, obsahu a formy
 si je vědom zákonitostí výstavby dramatu a dokáže je uplatnit
 aktivně a s využitím svých vědomostí se podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní
inscenace
 vnímá divadlo jako svébytné syntetické umění
 utvoří ve spolupráci s ostatními krátké literární nebo dramatické tvary
 je schopen přirozeně jednat v jevištní roli
 prokazuje hlubší dovednosti v přednesovém a dramatickém projevu a při tvorbě
charakteru postavy
 pro sdělování správně používá základní výrazové prostředky
 zajímá se o práci druhých, dokáže ji zhodnotit
 samostatně vybere předlohu pro vlastní tvorbu
42
 zvolí vhodnou předlohu pro autorskou tvorbu a samostatně, způsobem sobě
vlastním, ji realizuje formou přednesu nebo literárního zpracování
Tyto kompetence nebyly zahrnuty pouze v různých cvičeních, úkolech, hrách a dramatických
aktivitách, ale byly také využity především v tvorbě a vývoji obou inscenací, kterými se obě
skupiny prezentovali ve druhém pololetí.
Druhé pololetí:
Ve druhém pololetí se žáci LDO zaměřili na tvorbu a na dokončení obou inscenací Sněhurka a
osm trpaslíků a Knihovnická rallye. Žáci v průběhu této fáze nepracují pouze na herecké
složce (tedy na tvorbě vlastní postavy ve vztahu k inscenaci), ale také na technické složce
inscenace. Dotváří scénu (kulisy), poté vše, co má jakoukoli spojitost s jejich postavou
(kostýmy, rekvizity), pomáhají mi při výběru vhodné hudby, s přípravou světel a následně i
s elevací, která je určena pro diváky.
K tomu letos posloužila i Výtvarná dílna pro žáky LDO, pod vedením paní učitelky Hany
Voříškové (učitelky výtvarného oboru), která se konala dne 10. 1. 2015. Žáci se díky této
činnosti učí syntéze divadelního oboru ve vztahu ke svému výtvoru a ke své vlastní osobě, ke
svému JÁ.
Pohádka Sněhurka a osm trpaslíků (fotografie z představení viz příloha č.2) měla premiéru
dne 25.2.2015 v 17:00. Pro větší zájem diváků jsme toto představení reprízovali ihned po
premiéře v 18:30. Obě představení zhlédlo kolem 160 diváků.
Po premiéře bylo představení nabídnuto základním a mateřským školám. O představení byl
veliký zájem, z čehož jsme měli velikou radost (představení pro školy viz příloha č.3). Na
představení byly velmi kladné odezvy. Celkově nakonec inscenaci zhlédlo asi 750 diváků.
Představení se pro veřejnost hrálo ještě jednou dne 24.6.2015 v 18:30.
Autorská inscenace Knihovnická rallye (fotografie z představení viz příloha č.4) měla
premiéru dne 27.5.2015 v 18:30. Žáci se také s tímto představením zúčastnili
MINIFESTIVALU LDO dne 23.5.2015, které pořádá LDO ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí
(fotografie z představení na MINIFESTIVALU v Ústí nad Orlicí viz příloha č.5). I toto
představení sklidilo u diváků úspěch a především obdiv. Odvedli skvělou, za to však nelehkou
práci, která byla odměněna potleskem, což je pro herce to nejcennější poděkování.
Představení Knihovnická Rallye bude uvedeno asi ještě i v dalším školním roce 2015/2016.
43
Hodnotím tento školní rok velice kladně. Nejenom z důvodu mnoha představení, kterými se
žáci prezentovali, ale také především proto, že jde u většiny žáků vidět pokrok. Všichni na
sobě velice zapracovali, jak po psychické, tak fyzické stránce. Získali mnohé zkušenosti a
naučili se mnohým dovednostem, které doufám využijí ve svém rozvoji v LDO.
Proběhlé akce:
10.1.2015
Výtvarná dílna
7.2. – 8.2.2015
Workshop Hlasové průpravy pod vedením Mgr. Jarmily Hrabalové,
PhD. V Ústí nad Orlicí, kterého se žáci LDO zúčastnili
25.2.2015 v 17:00
Premiéra Sněhurka a osm trpaslíků
25.2.2015 v 18:30
1. repríza Sněhurka a osm trpaslíků
4.3.2015
3 představení pro ZŠ a MŠ Sněhurka a osm trpaslíků
18.3.2015
2 představení pro ZŠ a MŠ Sněhurka a osm trpaslíků
4.4.2015
3 představení pro ZŠ a MŠ Sněhurka a osm trpaslíků
23.5.2015
Představení Knihovniká rallye na MINIFESTIVALU LDO v Ústí nad Orlicí
27.5.2015
Premiéra Knihovniká rallye
24.6.2015
2. repríza Sněhurka a osm trpaslíků
25.6.2015
Výlet žáků LDO
Někteří žáci se také pravidelně zapojují do uvádění různých akcí jiných oborů ZUŠ. Mezi
takové akce například patřily.
10. 12. 2014
Vánoční koncert žáků ZUŠ (průvodní slovo Martina Vyskočilová, Eliška
Stříhavková)
Připravované akce:
Workshop stepu
Workshop loutkového herectví
Soustředění LDO v rekreačním zařízení Lorien v Nekoři
Představení Knihovnická rallye (září, říjen 2015)
Požadavky:
 Nakoupení výtvarného materiálu pro školní rok 2015/2016
 Volnější středy pro výuku, do které zasahují přehrávky a koncerty
44
Příloha č. 1 - Fotografie ze soustředění LDO 2014/2015
45
Příloha č. 2 - Fotografie z představení Sněhurka a osm trpaslíků 2014/2015
46
47
Příloha č. 3 - Seznam představení Sněhurka a osm trpaslíků pro školy 2014/2015
Termíny
Představení / zkoušky
Časy
4.3.
představení pro ZŠ
8:30 hod
Choceňského
2. A, B, C / 1. C
představení pro MŠ
10:00 hod
Kaštánek a ZŠ
Choceňského
představení pro MŠ
11:00 hod
Kaštánek
18.3.
představení pro ZŠ
8:30 hod
Svatopluka Čecha
1. A, 1. B
představení pro MŠ
10:00 hod
Stromovka
představení pro ZŠ
14.4.
8:30 hod
Svatopluka Čecha
4. A, 4. B
představení pro MŠ
10:00 hod
Vostelčice
Představení pro ZŠ a MŠ
11:00 hod
Jehnědí
48
Příloha č. 4 – Fotografie z představení Knihovnická rallye 2014/2015
49
Příloha č. 5 – Představení Knihovnická rallye na MINIFESTIVALU LDO v Ústí nad Orlicí
2014/2015
50
51
Operky – 19.9.2014
52
53
Koncert Jiřího Pazoura – 7.1.2015
54
Sněhurka a osm trpaslíků – 4.3.2015
55

Podobné dokumenty