first steps with english - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Komentáře

Transkript

first steps with english - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
OBSAH
FIRST STEPS WITH ENGLISH
Elektronická učebnice
Iveta Boháčová
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027
Tvorba elektronických učebnic
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
OBSAH
1
MEETING PEOPLE............................................................................................................................. 3
2
WHERE ARE YOU FROM? ................................................................................................................. 5
3
MEETING OTHER PEOPLE ................................................................................................................ 7
4
NUMBERS ........................................................................................................................................ 8
5
THE ALPHABET ................................................................................................................................. 9
6
LET ME INTRODUCE MYSELF REVISION ........................................................................................ 11
7
PRONOUNS AND VERBS................................................................................................................. 12
8
TO BE ............................................................................................................................................. 14
9
SPEAK ABOUT YOU AND YOUR FRIEND .... …………………………………………………………………………………16
10 CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS ........................................................................................ 18
11 PLURAL........................................................................................................................................... 23
12 FAMILY ........................................................................................................................................... 25
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
MEETING PEOPLE
1
MEETING PEOPLE
1) INTRODUCING YOURSELF
PŘEDSTAVENÍ SE
Practise the dialogues.
Naučte se rozhovory.
A: What´s your name?
Jak se jmenuješ?
B: My name is Jane. And what´s your name?
Jmenuji se … A ty?
A: My name is James. Nice to meet you.
Jmenuji se … Těší mě.
B: Nice to meet you, too.
Také mě těší.
A: Hello. I´m David.
Ahoj. Jsem David.
B: Hi, I´m Kate. Nice to meet you.
Ahoj, já jsem Kate. Těší mě, že tě poznávám.
A: Nice to meet you, too.
Také mě těší.
Pleased to meet you.
Těší mě, že vás /tě poznávám.
Pleased to meet you, too.
Také mě těší.
2) GREETINGS
POZDRAVY
Good morning/afternoon/evening.
Dobrý den.
Hi/Hello.
Ahoj.
Good-bye/Bye.
Nashledanou/Nashle.
See you later. See you.
Ahoj později. Ahoj.
See you tomorrow.
Ahoj zítra.
3) HOW ARE YOU ?
JAK SE MÁŠ ?
Informal dialogue
Neformální rozhovor
A: Hi, Jane. How are you?
Ahoj …. Jak se máš?
B: Hello, Simon. Fine, thanks. And you?
Ahoj … Mám se dobře. A ty?
A: I´m fine, too. Thank you.
Mám se taky dobře. Děkuji.
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
MEETING PEOPLE
Learn other phrases.
Naučte se další fráze.
What ´s up?
Jak se vede?
How it´s going?
Jak se máš?
Not bad. Not too bad.
Ne špatně. Ne moc špatně.
Could be better.
Může být lépe.
Great, thanks.
Skvěle, díky.
Learn this dialogue and use the new phrases.
Naučte se rozhovor a použijte nové fráze.
A: How are you?
Jak se máš?
B. Fine, thanks. And you?
Dobře. A ty?
A: Great, thanks.
Skvěle, dík.
FORMAL NAMES
Formální oslovení
Mr./Mrs./Ms./Miss Brown
Pan/paní/paní nebo slečna/slečna
Formal dialogue
Formální rozhovor
A: Good morning, Mr. Black.
B: Good morning, Mrs. Thompson. How are you?
A: I am fine, thank you. And you?
B: Fine, thank you.
Dobrý den, pane Černý.
Dobrý den, paní Thompsonová. Jak se máte?
Mám se dobře. A vy?
Dobře, děkuji.
For more practice go here on these web pages.
Více praxe získáte zde.___________________
http://www.youtube.com/watch?v=f5TTC6chi9o basic greetings
http://www.youtube.com/watch?v=KOu9d22ppg4&feature=related meetings and greetings
http://www.youtube.com/watch?v=WdGWPUPCEQY&feature=related beginner, introductions
http://www.youtube.com/watch?v=Pzj6qkCN2Zw&feature=related real English – introducing
http://www.youtube.com/watch?v=iQSObrt5t2k&feature=related introducing people
http://www.youtube.com/watch?v=vzX3bKgx_IU&feature=relmfu polite English, thank you
http://www.youtube.com/watch?v=-AWJ5G8cfVE&feature=relmfu polite English, yes/no
http://www.youtube.com/watch?v=vps5uWiT5lg&feature=related saying good-bye
http://www.youtube.com/watch?v=CVZBdzp9qKo&feature=related elementary/what´s your name?
http://www.youtube.com/watch?v=iljEEl6FwaM&feature=related elementary/nice to meet you
http://www.youtube.com/watch?v=2MYJyDaMoJ8&feature=related elementary/how are you ?,
greetings
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
WHERE ARE YOU FROM?
2
WHERE ARE YOU FROM?
Country
Nationality
Language
Czech Republic
Czech
Czech
The United Kingdom
British
English
The USA
American
English
England
English
English
Germany
German
German
Italy
Italian
Italian
Japan
Japanese
Japanese
Brazil
Brazilian
Portugeese
France
French
French
Poland
Pole/Polish
Polish
Slovakia
Slovak
Slovak
Austria
Austrian
German
Practise these dialogues.
1) Where are you from?
Procvičte tyto rozhovory.
Odkud jsi/jste?
A: Where are you from?
Odkud jsi/jste?
B: I´m from ….
Jsem z ….
A: Are you ….? (nationality)
Jsi …. (národnost)
B: Yes, I am. (No, I´m not.)
Ano, jsem. (Ne, nejsem.)
2)
What nationality are you?
Jaké jsi národnosti?
A: What nationality are you?
Jakou máš národnost?
B: I´m ….
Jsem ….
3) What language do you speak?
Jakým jazykem mluvíš?
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
WHERE ARE YOU FROM?
A: What language do you speak?
Jakým jazykem mluvíš?
B: I speak ….
Mluvím ….
A: Do you speak ….?
Mluvíš ….?
B: Yes, I do. (No, I don´t.)
Ano. (Ne.)
4) Speak about you.
Mluvte o sobě.
I´m from ….
(country)
Jsem z ….
(země)
I´m ….
(nationality)
Jsem ….
(národnost)
I speak ….
(language)
Mluvím ….
(jazyk)
5) Where do you live?
Kde bydlíš?
A: Where do you live?
Kde bydlíš?
B: I live in …. (country + city/town)
Bydlím v …. (země + město)
B: I live on …. (street/road)
Bydlím v …. (ulice)
For more practise you can use these web pages .
Další procvičení na těchto stránkách._______
http://www.youtube.com/watch?v=G8ODbqaYdfg&feature=related languages, nationalities
http://www.youtube.com/watch?v=kwSe2MhQKJE&feature=related where are you from?,countries,
languages
http://www.youtube.com/watch?v=H99aq80Y0as&feature=related countries, dialogue
http://www.youtube.com/watch?v=41EGGvEGUVI&feature=related nationalities
http://www.youtube.com/watch?v=YqclPVzvxYI&feature=related countries
http://www.youtube.com/watch?v=Lf--PQNDn7g&feature=related the continents, song
http://www.youtube.com/watch?v=Q8AdIgYECvA&feature=related countries, song
http://www.youtube.com/watch?v=VTZQDpT41DY&feature=related where are you from?, countries
http://www.youtube.com/watch?v=0Hr8evvzN1U&feature=related nationalities, countries,
sentence strucuture
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
MEETING OTHER PEOPLE
3
MEETING OTHER PEOPLE
1)
INFORMAL INTRODUCTIONS
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
Introduce another person to your friend.
Představte jinou osobu svému kamarádovi.
A: …., this is …. (names)
B: Nice to meet you.
C: Nice to meet you, too.
…., to je ….
Těší mě.
Také mě těší.
A:
B:
A:
B:
A:
C:
B:
A:
B:
C:
Ahoj. Jmenuji se ….
Ahoj, Kate. Já jsem Jane.
Těší mě.
Také mě těší.
To je můj kamarád David.
Těší mě.
Mě taky.
Musíme odejít. Na viděnou později.
Ahoj. Na viděnou.
Nashle.
Hello. My name´s Kate.
Hi, Kate. I´m Jane.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
This is my friend David.
Nice to meet you.
Me, too.
We must go now. See you later.
Bye. See you.
See you.
2)
FORMAL INTRODUCTIONS
(jména)
FORMÁLNÍ SETKÁNÍ
Introduce another person to your workmate.
Představte jinou osobu svému kolegovi.
A: …., this is …. (names)
B: It´s nice to meet you, …. (jméno)
C: Nice to meet you, too.
…., to je ….
(jména)
Rád vás poznávám, …. (jméno)
Také mě těší.
A: Good morning. Let me introduce myself.
My name is ….
B: How do you do? My name is ….
A: How do you do?
Let me introduce you to my boss Mr. Jones.
B: How do you do?
C: How do you do?
A: Well, we must leave now, our taxi is waiting.
I hope to see you soon.
B: I look forward to seeing you soon. Good-bye.
Dobrý den. Rád bych se představil.
Jmenuji se ….
Těší mě. Jmenuji se ….
Těší mě.
Dovolte mi představit svého šéfa pana J.
Těší mě.
Těší mě.
Nu, musíme odejít. Taxi čeká.
Doufám, že se brzy setkáme.
Těším se na setkání. Nashledanou.
More practice on these web pages.
Zde můžete více procvičit své znalosti.______
http://www.youtube.com/watch?v=fA00ChYtcVI&feature=related introducing someone else
http://www.youtube.com/watch?v=awFkL10sBfw&feature=related introducing to someone
http://www.youtube.com/watch?v=cQnD3qJiJPo&feature=fvwrel basic greetings
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
NUMBERS
4
NUMBERS
Practise the numbers from 1 – 20.
1 one
5 five
2 two
6 six
3 three
4 four
9 nine
Naučte se číslovky od 1 – 20.
13 thirteen
17 seventeen
10 ten
14 fourteen
18 eighteen
7 seven
11 eleven
15 fifteen
19 nineteen
8 eight
12 twelve
16 sixteen
20 twenty
Practise the numbers by 10s.
Naučte se počítat po 10.
10 ten
40 forty
70 seventy
20 twenty
50 fifty
80 eighty
30 thirty
60 sixty
90 ninety
Practise counting from 21 – 29.
Naučte se počítat od 21 – 29.
21 twenty-one
24 twenty-four
27 twenty-seven
22 twenty-two
25 twenty-five
28 twenty-eight
23 twenty-three
26 twenty-six
29 twenty-nine
Say these numbers.
Řekněte tato čísla.
1) 21, 12, 24, 36, 48, 60, 73, 85, 96, 77, 99, 15
2)
420 556 833 300, 391 444 212, 604 556 233
( 22 – double two) (0 – zero)
3) Say your telephone number
Řekněte své telefonní číslo
4) Count from 50 – 60.
Počítejte od 50 – 60.
HOW OLD ARE YOU?
KOLIK JE TI LET?
How old are you?
Kolik je ti let?
I´m 15 (years old).
More practise you can have here.
Je mi 15 (let).
Procvičit číslovky můžete zde._____________
http://www.youtube.com/watch?v=mx2T3LZJKNM&feature=related numbers
http://www.youtube.com/watch?v=o4Ri1hJP_xE&feature=related basic/numbers
http://www.youtube.com/watch?v=AnXVZWp_7jA&feature=related counting to 100
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
THE ALPHABET
5
THE ALPHABET
Spell these letters.
Hláskujte tato písmena.
A
E
I
M
Q
U
Y
B
F
J
N
R
V
Z
C
G
K
O
S
W
D
H
L
P
T
X
For practise you can go here.
Procvičte si zde.________________________
http://www.youtube.com/watch?v=jpbFa2TUCsQ&feature=related the alphabet, spelling
http://www.youtube.com/watch?v=yVrNaXgO77o&feature=relmfu ABC
http://www.youtube.com/watch?v=UjYKiRqFRss&feature=related pronunciation – silent letter
http://www.youtube.com/watch?v=5XEN4vtH4Ic&feature=fvsr alphabet
http://www.youtube.com/watch?v=0fw3l1z9CUQ&feature=watch_response slow alphabet
http://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE&feature=related an alphabet song
http://www.youtube.com/watch?v=V8CMNIpgxs0&feature=related basic/spelling skills
http://www.youtube.com/watch?v=0HeujZ45OZE&feature=related interactive phonetic chart
http://www.youtube.com/watch?v=nUH5FahU778&feature=related pronunciation
SIMILAR SPELLING
A
J
I
Y
Q
U
PODOBNÉ HLÁSKOVÁNÍ
K
F
W
B
C
S
X
H
O
BE CAREFUL
A
E
D
R
E
G
P
T
L
M
N
Z
POZOR NA TATO PÍSMENA
I
J
G
C
S
V
Please, spell your name.
Hláskujte své jméno.
Spell your name, please.
Hláskujte své jméno, prosím.
C capital letter
(upper
V
x
x
c small letter
U
Y
Velké x malé písmeno
lower case)
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
THE ALPHABET
WHAT´S YOUR FIRST/ MIDDLE/ LAST NAME?
/surname, nickname/
Jaké je tvé první/prostřední/ poslední jméno?
/příjmení, přezdívka/
I am James David Brown.
Jmenuji se ….
My first name is James.
Mé první jméno je ….
My middle name is David.
Mé prostřední jméno je ….
My last name is Brown.
Mé poslední jméno je ….
Say this information about you.
Mluvte o sobě.
POSSESSIVE ADJECTIVES
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
Singular
Plural
Jednotné číslo
Množné číslo
MY
OUR
MŮJ
NÁŠ
YOUR
YOUR
TVŮJ
VÁŠ
HIS
THEIR
JEHO
JEJICH
HER
JEJÍ
ITS
JEHO
WHAT´S HIS /…. NAME?
Jaké je jeho /.… jméno?
Ask questions about people in the family photo.
Ptejte se na jména lidí na fotografii.
Ask questions about your classmates.
Ptejte se na jména svých spolužáků.
What´s his/her name? His/Her name is ….
Jak se jmenuje? Jmenuje se ….
What´s its name?
Jak se jmenuje? Jmenuje se ….
Its name is ….
FORMAL NAMES
FORMÁLNÍ JMÉNA
Mr. / Mrs. / Ms. / Miss Black
Pan / Paní / Paní nebo slečna / slečna Černá
MARITAL STATUS
RODINNÝ STAV
Single x Married x Separated x Divorced
Svobodný x Ženatý/ Vdaná x Rozvedený
He/ She is ....
Is he/ she ....?
On/ Ona je .... Je on/ ona ....?
Practise speaking about you/ other people.
Mluvte o sobě/ jiných lidech.
For practise you can go here.
Procvičte si zde.________________________
http://www.youtube.com/watch?v=YIA8cnZET9k&feature=related possessive adjectives
http://www.youtube.com/watch?v=SO7i5DrmjY4&feature=relmfu names, surnames
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
LET ME INTRODUCE MYSELF
6 LET ME INTRODUCE MYSELF
REVISION
SURNAME
PŘÍJMENÍ
FIRST NAME
KŘESTNÍ JMÉNO
COUNTRY
ZEMĚ
CITY/ TOWN
MĚSTO
STREET
ULICE
LANGUAGE
JAZYK
NATIONALITY
NÁRODNOST
AGE
VĚK
LIKE
MÁM RÁD
TELEPHONE NUMBER
TELEFONNÍ ČÍSLO
E-MAIL ADDRESS
E-MAIL ADRESA
1) Complete information about you.
Doplňte informace o sobě.
2) Speak about you.
Mluvte o sobě.
3) Ask questions.
Ptejte se.
Where do you live?
I live in/ on ….
What language do you speak?
I speak ….
What/ who do you like?
I like ….
Kde bydlíš?
Bydlím v ….
Jakým jazykem mluvíš?
Mluvím ….
Co/ koho máš rád?
Mám rád ….
INTRODUCE THE OTHER PERSON
PŘEDSTAVTE JINOU OSOBU
HE/ SHE LIVES/ SPEAKS/ LIKES ….
On/ona bydlí/ mluví/ má rád ….
For practise you can go here.
Procvičte si zde.________________________
http://www.youtube.com/watch?v=SYYLe06dJjE&feature=related intruducing yourself B
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
PRONOUNS AND VERBS
7
PRONOUNS AND VERBS
SUBJECT PRONOUNS
ZÁJMENA OSOBNÍ
Singular
plural
jednotné
množné
I
WE
JÁ
MY
YOU
YOU
TY
VY
HE
THEY
ON
ONI
SHE
ONA
IT
TO
GENDER
ROD
číslo
HE/ SHE
(PEOPLE + MY PETS)
ON/ ONA
(LIDÉ + DOMÁCÍ ZVÍŘATA)
IT
(THINGS + ANIMALS)
TO
(VĚCI + ZVÍŘATA)
CAN/ CAN´T
MOHU/ NEMOHU + UMÍM/ NEUMÍM
Singular
Plural
I
can
we
can
já mohu/ umím
my umíme
You
can
you
can
ty můžeš/ umíš
vy umíte
He
can
they
can
on může/ umí
oni umí
She
can
ona může/ umí
It
can
to může/ umí
Make sentences.
Tvořte věty.
I
CAN
FLY.
MOHU/ UMÍM LÉTAT.
They
can
dream.
Umí snít.
VERBS
SLOVESA
WRITE
COOK
DRIVE
PSÁT
VAŘIT
ŘÍDIT
READ
STUDY
OPEN
ČÍST
STUDOVAT
OTEVŘÍT
SING
CLOSE
GO OUT
ZPÍVAT
ZAVŘÍT
JÍT VEN
LEARN
SWIM
PLAY
UČIT SE
PLAVAT
HRÁT
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
PRONOUNS AND VERBS
Make questions and answers.
Tvořte otázky a odpovědi.
Can you speak Czech?
Umíš česky?
Yes, I can. No, I can´t.
Can he spell his name?
Yes, he can. No, he can´t.
Ano, umím. Ne, neumím.
Umí hláskovat své jméno?
Ano, umí. Ne, neumí.
SENTENCE STRUCTURE
STAVBA VĚTY
SUBJECT + CAN + VERB
PODMĚT + MOCI/ UMĚTI + SLOVESO
We
can
call.
Můžeme telefonovat.
She
can´t
relax.
Neumí odpočívat.
It
can
run.
Umí běhat.
You
can´t
sleep.
Nemůžeš spát.
Here you can get more practice.
Zde si můžete více procvičit dané téma._____
http://www.youtube.com/watch?v=rY5kN3-xgyY&feature=related can/can´t
http://www.youtube.com/watch?v=eKNRCIlO8QY&feature=relmfu pronunciation, can/can´t
http://www.youtube.com/watch?v=iQ9mQA1zkQk&feature=related to be, pronouns
http://www.youtube.com/watch?v=F03w-vOV-xw&feature=related sentence basic structure
http://www.youtube.com/watch?v=0Hr8evvzN1U&feature=related sentence strucuture
http://www.youtube.com/watch?v=5oDhRx9_5Nk&feature=related 100 common words in English
http://www.youtube.com/watch?v=C0T95WNXMYQ&feature=relmfu genders
http://www.youtube.com/watch?v=h_le-W2DVgE&feature=related action verbs
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
TO BE
8 TO BE
AFFIRMATIVE
I
OZNAMOVACÍ
am
já
jsem
you/ we/ they are
ty/ vy/ my/ oni jsme/ ….
he/ she/ it
on/ ona/ to
is
je
Short forms
Zkrácené tvary
I´m
používají se hlavně v každodenní konverzaci
you´re/ we´re/ they´re
(hovorové výrazy)
he´s/ she´s/ it´s
NEGATIVE
ZÁPOR
I am
+ not
já nejsem
you/ we/ they are
+ not
ty/ vy/ my/ oni nejsi/ nejsme/ ….
he/ she/ it is
+ not
on/ ona/ to není
Short forms
Zkrácené tvary
I´m not
existují také tyto zkrácené tvary
you/ we/ they aren´t
you´re not
he/ she/ it isn´t
he´s not
QUESTIONS
OTÁZKY
Am I?
Jsem?
Are you/we/ they?
Jsi? Jste? Jsme? Jsou?
Is he/ she/ it?
Je?
Otázka se tvoří změnou slovosledu:
nejdříve tvar slovesa být a pak podmět
Short answers
Krátké odpovědi
Yes, I am. No, I´m not.
Ano, jsem. Ne, nejsem.
Yes, you/ we/ they are. No, you/ …. aren´t.
Ano, jsi/ jste/ …. Ne, nejsi/ nejste/ ….
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
TO BE
Yes, he/ she/ it is. No, he/ ….isn´t.
Ano, je. Ne, není.
Kladná odpověď vyžaduje nestažený tvar.
Záporná odpověď má tvar stažený.
Make positive and negative sentences.
Vytvořte kladné a záporné věty.
You …. a student.
Jsi/ nejsi student.
He …. a good boy.
On je/ není dobrý chlapec.
We …. at home.
Jsme/ nejsme doma.
They …. nice people.
Jsou/ nejsou milí lidé.
1) Use also short forms.
Použijte také zkrácené tvary.
2) Make questions to these sentences.
Utvořte otázky.
3) Answer these questions.
Odpovězte na otázky.
Answer these questions.
Odpovězte na otázky.
Am I your friend?
Jsem tvůj kamarád?
Are you British?
Jsi Brit?
Is it your car?
Je to tvé auto?
Are they from Poland?
Jsou z Polska?
Here you can get more practice.
Zde si můžete více procvičit dané téma._____
http://www.youtube.com/watch?v=aOqtekSzbpo&feature=related to be
http://www.youtube.com/watch?v=Q5B5YTorYu4&feature=bf_next&list=SP4BD77BD28CCDF039&lf
=list_related to be
http://www.youtube.com/watch?v=aEALhQwy7dE&feature=related to be, …
http://www.youtube.com/watch?v=rBTQ3yjNI4A&feature=related to be
http://www.youtube.com/watch?v=ynOBziXhnOA&feature=related to be
http://www.youtube.com/watch?v=tb2ZCdPP6g8&feature=relmfu negatives – to be
http://www.youtube.com/watch?v=AjwmbljEakw&feature=relmfu questions – to be
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
SPEAK ABOUT YOU AND YOUR FRIEND
9 SPEAK ABOUT YOU AND YOUR FRIEND
PEOPLE – ADJECTIVES OF CHARACTER
PŘÍDAVNÁ JMÉNA – LIDÉ A CHARAKTER
She is my nice teacher.
Je moje milá učitelka.
He is her good friend.
Je její dobrý kamarád.
They are our little children.
Jsou to naše malé děti.
(GREAT, FUNNY, EXCELLENT, STRANGE)
(SKVĚLÝ, ZÁBAVNÝ, VYNIKAJÍCÍ, PODIVNÝ)
Make sentences.
Utvořte věty stejného typu.
Adjectives give information about nouns.
Přídavná jména podávají informace
o podstatném jménu/ jménech.
They come before nouns.
Jsou před podstatným jménem.
Adjectives have only one form.
Mají pouze jeden tvar.
ADJECTIVE + TO BE
PŘÍDAVNÉ JMÉNO + SLOVESO BÝT
You are happy.
You´re happy.
Jsi šťastný.
He is fine.
He´s fine.
On je bezva.
(SAD, BAD, NEW, LAZY, TIRED, QUIET)
(smutný, špatný, nový, líný, unavený, tichý)
Make similar sentences.
Tvořte podobné věty.
ADJECTIVES - LOOKS
PŘÍDAVNÁ JMÉNA - VZHLED
SHORT/ MEDIUM HEIGHT/ TALL
MALÝ/ STŘEDNÍ/ VYSOKÝ
HEAVY/ MEDIUM/ SLIM/ THIN
SILNÝ/ STŘEDNÍ/ HUBENÝ/ TENKÝ
HANDSOME (men)
POHLEDNÝ
BEAUTIFUL/ PRETTY (women)
PĚKNÁ/ NÁDHERNÁ
GOOD-LOOKING (men + women)
HEZKÝ/ HEZKÁ
UGLY
ŠKAREDÝ
STRONG/ WEAK
SILNÝ/ SLABÝ
DARK/ LIGHT
TMAVÝ/ SVĚTLÝ
YOUNG/ MIDDLE AGED/ OLD
MLADÝ/ STŘEDNÍHO VĚKU/ STARÝ
SMALL/ LITTLE/ BIG
MALÝ/ MALÝ/ VELKÝ
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
SPEAK ABOUT YOU AND YOUR FRIEND
WHAT DO YOU LOOK LIKE?
JAK VYPADÁŠ?
Speak about you.
Popište sebe.
Start with: I am …..
Začněte: Jsem ….
WHAT DOES HE/ SHE LOOK LIKE?
JAK VYPADÁ?
Speak about your friend. (classmate)
Popište kamaráda. (spolužáka)
Start with: My friend is ….
Začněte: Můj kamarád je ….
Translate.
Přeložte.
AND or BUT
A - ALE
James is old and heavy.
David is good-looking but short.
Alice is pretty and slim.
We are young but strong.
Make similar sentences.
Tvořte podobné věty.
Answer these questions about your friend.
Odpovězte na tyto otázky.
Who is he/ she?
Kdo je to?
What´s his/ her name?
Jak se jmenuje?
How old is he/ she?
Kolik má let?
Where is he/ she from?
Odkud je?
Is he/ she a student?
Je student?
What does he/ she look like?
Jak vypadá?
Here you can get more practice.
Zde si můžete více procvičit dané téma._____
http://www.youtube.com/watch?v=-s9DvZPHxmE&feature=related adjectives of appearance and
character
http://www.youtube.com/watch?v=JXMfErCS1yw&feature=related what does she look like
http://www.youtube.com/watch?v=5dvXEpQ7Au4&feature=related adjectives of quality
http://www.bridge-online.cz/get.php?id=843 personal identificiation
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
10 CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
BASIC CLASSROOM INSTRUCTIONS
ZÁKLADNÍ INSTRUKCE VE TŘÍDĚ
Sit down.
Posaďte se.
Stand up.
Vstaňte.
Be quiet.
Ticho.
Speak loudly/ slowly.
Mluvte nahlas/ pomalu.
Take your books.
Vezměte si knihu.
Open your books on page 15.
Otevřete si knihu na straně 15.
Read the text.
Čtěte text.
Complete the exercise number 4.
Doplňte cvičení 4.
Make questions.
Vytvořte otázky.
Answer the questions.
Odpovězte na otázky.
Write your answers.
Napište své odpovědi.
Listen to the recording.
Poslechněte si nahrávku.
Match the words with their meanings.
Spojte slova s jejich významy.
Close your exercise books.
Zavřete sešity.
Practice these phrases with your classmate.
Procvičujte si fráze se spolužákem.
Pantomime.
Použijte pantomimu.
INFINITIVE
INFINITIV
To + verb
to ask, to read, to speak
IMPERATIVE
Verb without “to”
ptát se, číst, mluvit
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
Ask. Read. Speak.
NEGATIVE IMPERATIVE
Don´t + verb
To + sloveso
Sloveso bez “to“
Ptej se. Čti. Mluv.
ZÁPORNÝ ROZKAZ
Don´t ask. Don´t read
Don´t + sloveso
Neptej se. Nečti.
Do it. Don´t do it. Translate into Czech.
Přeložte: Ty/ Vy to udělej/ te - nedělej/ te.
For practise you can go here.
Procvičte si zde.________________________
http://www.youtube.com/watch?v=lDtaFNLov4Y imperatives
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
THINGS IN THE CLASSROOM
VĚCI VE TŘÍDĚ
A PEN – A BIRO – A PENCIL – A COLOURED PENCIL
Pero – propiska – tužka – pastelka
A PENCIL CASE – A PEN CASE
Pouzdro
AN ERASOR – A RUBBER – A SHARPENER
Guma – guma – ořezávátko
A FELT-TIP PEN – A RULER – SCISSORS
Fix – pravítko – nůžky
Describe what you have in your pen case.
Popište, co máte v pouzdře.
A TEXTBOOK – AN EXERCISE BOOK – A FILE
Učebnice – sešit – složka
A SHEET OF PAPER – A NOTEPAD – A BOOK
List papíru – poznámkový blok – kniha
A SCHOOL BAG – A BAG – A LAPTOP – A DIARY
Aktovka – taška – laptop – diář
Describe the things in your bag.
Popište věci v své tašce/ aktovce.
COLOURS
BARVY
WHITE – YELLOW – ORANGE – RED – PINK
Bílá – žlutá – oranžová – červená – růžová
GREEN – BLUE – BROWN – BLACK – GREY
Zelená – modrá – hnědá – černá – šedá
PURPLE – VIOLET – BEIGE – SILVER - GOLD
Fialová – fialová – béžová – stříbrná - zlatá
Blue and white – red and pink
Modrobílá – červenorůžová
The colours/ colors of the RAINBOW
Barvy duhy
WHAT COLOUR IS IT?
Jakou to má barvu?
Ask the questions. Answer.
Ptejte se. Odpovídejte.
ANSWER: It´s red, blue and white.
Odpověď: Je to červené, modré a bílé.
Here you can get more practice.
Zde si můžete více procvičit dané téma._____
http://www.youtube.com/watch?v=MBkmJjlTBe4&feature=fvsr colours
http://www.youtube.com/watch?v=ogM97sUtDkA&feature=related colours
http://www.youtube.com/watch?v=QAmSKkmZWZQ colours, lyrics
http://www.youtube.com/watch?v=qGXafeBeZcY&feature=related colours by Donovan, 1965
http://www.youtube.com/watch?v=esSDzePpk_o&feature=related classroom actions
http://www.youtube.com/watch?v=TcZ2v_9Ddz0&feature=related classroom song
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
CLASSROOM EQUIPMENT
Vybavení třídy
A BLACKBOARD – A WHITEBOARD
Tabule
A DESK – A TEACHER´S DESK – A CHAIR
Lavice – učitelský stůl – židle
A SPONGE – A DUSTER – CHALK
Houba – hadr – křída
A PICTURE – A POSTER – A PHOTO – A MAP
Obrázek – plakát – fotka – mapa
A NOTICEBOARD – A FLAG – A PLANT
Nástěnka – vlajka – rostlina
A COMPUTER – AN INTERACTIVE BOARD
Počítač – interaktivní tabule
A DOOR – A WINDOW – A LIGHT – A CARPET
Dveře – okno – světlo – koberec
WHAT´S THIS?
Co je toto?
WHAT´S THAT?
Co je tamto?
Ask and answer:
Ptejte se a odpovídejte:
What´s this? It´s a pen.
Co je to? Pero.
What´s that? That´s a door.
Co je tamto? Dveře.
WHO IS THIS?
Kdo je to?
WHO IS THAT?
Kdo je tamto?
A BOY – A GIRL – A MAN – A WOMAN
Chlapec – dívka – muž – žena
A CHILD – A PUPIL – A STUDENT – A TEENAGER
Dítě – žák – student – teenager
A TEACHER – AN ADULT – A CLASSMATE
Učitel – dospělý – spolužák
Make dialogues.
Tvořte rozhovory.
Who´s this? It´s a boy. He´s my friend Martin.
Kdo je to? Chlapec. Je to můj kamarád M.
Who´s that? That´s my history teacher.
Kdo je tamto? Můj učitel dějepisu.
Here you can practise more.
Zde můžete dále procvičovat._____________
http://www.youtube.com/watch?v=_fZrUd0Z6bw&feature=related this, that, … classroom objects
http://www.youtube.com/watch?v=pchHogD_mhE&feature=related classroom objects
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
ARTICLES
A – AN
ČLENY
Indefinite article
Člen neurčitý
A book, a car, a university, a union
A – před vyslovenou souhláskou
An orange, an egg, an hour
AN – před vyslovenou samohláskou
He is a boy. It is a book.
Mluvím o něčem poprvé, 1. Informace
(ve smyslu nějaký, jeden, jakýsi).
She is a teacher. He is a sportsman.
Povolání
This is James. He is my brother.
Člen nepoužiji před vlastním jménem nebo
zájmenem přivlastňovacím.
THE
Definite article
Člen určitý
The bag, the cap, the orange
dvojí výslovnost
This is a car. The car is new.
Při 2. a další zmínce (ten určitý objekt nebo
I live in a flat. The flat is in the town centre.
osoba)
She has a boyfriend. The boyfriend is a student.
The queen, the president, the bank, the moon
Jedinečné věci nebo lidé
There is a sofa in the living room.
Podstatné jméno je určeno situací.
What´s the name of the film?
Vazby s “of “
Who´s the boy next to the door?
BE CAREFUL WITH PRONUNCIATION
POZOR NA VÝSLOVNOST
A book, an exercise book, ….
Vyslovujeme jako jedno slovo,
přízvuk je na podstatném jménu.
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
CLASSROOM LANGUAGE AND OBJECTS
AN ADJECTIVE AND A NOUN
PŘÍDAVNÉ JMÉNO A PODSTATNÉ JMÉNO
Pronounce and translate
Vyslovujte a přeložte.
An excellent match
an English book
Dejte pozor na správné vázání slov.
A Czech car
an old city
Důraz je na přídavném jménu.
A famous writer
the news of the day
The school subjects
the British Parliament
The Oxford University the exciting story
The Irish President
the history of the nation
Make similar words and phrases.
exciting
Vytvořte podobná slovní spojení.
Pozorně vyslovujte jako jedno slovo.
cheap
holiday
expensive
car
fast
language
a
easy
day
an
hot
homework
difficult
teacher
young
exercise
slow
lesson
boring
match
Důraz je na přídavném jménu.
cold
For more practice go to these web pages.
Zde můžete dále procvičovat._____________
http://www.youtube.com/watch?v=iTGjNeYRpjk&feature=relmfu adjectives in E
http://www.youtube.com/watch?v=FpAor1IvTU8&feature=topics adjectives
http://www.youtube.com/watch?v=Xktgpid88Vs&feature=related adjectives
http://www.youtube.com/watch?v=5dvXEpQ7Au4&feature=related adjectives of quality
http://www.youtube.com/watch?v=ZTUKkNI-eUY&feature=related basic adjectives
http://www.youtube.com/watch?v=fejz1ruZ_50 articles
http://www.youtube.com/watch?v=kNz4e4EEPv0&feature=related articles
http://www.youtube.com/watch?v=Nbt4bvGIXUk&feature=relmfu articles, pronunciation
http://www.youtube.com/watch?v=Nbt4bvGIXUk&feature=fvwrel
articles
a,
an,
the
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
PLURAL
11 PLURAL
NOUN + S
Přidáním “s“ k podstatnému jménu se tvoří
většina množného čísla.
a car – cars, a video – videos, a day – days
NOUN + ES
Takto se tvoří množní číslo po sykavkách.
a dish – dishes, a watch – watches,
a glass – glasses, a match – matches
NOUN WITH E + S
Podstatná jména zakončená na “e” + “s”
An exercise – exercises, a language – languages
A rose – roses
NOUN WITH O + ES
Některá zakončená na “o” + “es”
A potato – potatoes, a tomato – tomatoes
IRREGULAR
Nepravidelná podstatná jména
A child – children, a man – men
A woman – women, a mouse – mice
SPELLING
PRAVOPISNÉ ZMĚNY
A family – families, a dictionary – dictionaries
“Y” se po souhlásce mění na “ies”.
A boy – boys, a day – days, a toy – toys
Ke změně v pravopise nedochází, pokud je
“y” po samohlásce.
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
PLURAL
PRONUNCIATION
VÝSLOVNOST
Noun + s
Výslovnost je různá.
Z
jobs, keys, stereos
Vyslovujeme “z” po znělých souhláskách.
S
caps, cats, books, photographs
Vyslovujeme “s” po neznělých souhláskách.
IZ
matches, bosses, boxes, dishes
Vyslovujeme “iz” po sykavkách.
IZ
languages, roses, offices
PLURAL AND THE ARTICLES
ČLENY S MNOŽNÝM ČÍSLEM PODST. JMEN
A/AN
Neurčitý člen má podobnou funkci jako
A boy – boys
„one“ , a proto se nepoužívá
a day - days
s množným číslem podstatných jmen.
This is a nice day. These are nice days.
He is a good boy. They are good boys.
THE
They have new cars. x The cars are new.
Člen určitý se používá i s množným
The girls are nice. x These are nice girls.
číslem podstatných jmen. Vyjadřuje
The boys are my friends. x They are my friends.
zdůraznění a konkrétnost.
PLURAL
Make plural.
Utvořte množné číslo.
A car
a glass
a plane
A woman
a person
a sandwich
A university
an address
a village
A potato
a country
a cinema
A help
a rose
a child
Here you can practise more.
Pozor na pravopisné změny.
Zde dále procvičujte.____________________
http://www.youtube.com/watch?v=2jrqNBc3U10&feature=relmfu plurals
http://www.youtube.com/watch?v=KxRaWZ4QvuQ&feature=relmfu singular and plural
http://www.youtube.com/watch?v=svXzbpG_zzI&feature=related nouns, plural
http://www.youtube.com/watch?v=rjKAiuoOPqA&feature=relmfu nouns always in plural
http://www.youtube.com/watch?v=KxmgDmz6JEU&feature=related this/that, these/those
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
FA M I LY
12 FAMILY
FAMILY MEMBERS
RODINA
NUCLEAR FAMILY
ZÁKLADNÍ RODINA
FATHER – MOTHER – PARENTS - A PARENT
OTEC – MATKA – RODIČE - RODIČ
Daddy – Dad – Mummy – Mum – Mam
hovorové výrazy
Son – daughter – children – a child
syn – dcera – děti – dítě
Brother – sister – siblings – twins
bratr – sestra – sourozenci - dvojčata
LARGER FAMILY
VĚTŠÍ RODINA
Grandfather – grandmother – grandparents
děda – babička – prarodiče
Grandpa – grandma
hovorové výrazy
Grandson – granddaughter – grandchildren
vnuk – vnučka – vnoučata
Great grandfather – great grandson
praděda – pravnuk
Great grandmother – great granddaughter
prababička - pravnučka
OTHER RELATIVES
PŘÍBUZNÍ
Uncle – aunt – great uncle – great aunt
strýc – teta – prastrýc – prateta
Nephew – niece – cousin
synovec – neteř – bratranec/sestřenice
Brother-in-law – father-in-law
švagr – tchán
Sister-in-law – mother-in-law
švagrová – tchyně
MY FAMILY TREE
MÁ RODINA
Describe your nuclear family.
Popište svou základní rodinu.
Describe other members of your family.
Popište další členy své rodiny.
Describe other relatives.
Popište další příbuzné.
Repeat the vocabulary here.
Zopakujte si slovní zásobu zde.____________
http://www.youtube.com/watch?v=z00uTvaxgDY&feature=related my family
http://www.youtube.com/watch?v=3r7h-jk4b1A family
http://www.bridge-online.cz/maturitni-special/maturitni-karty family
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
FA M I LY
POSSESSIVE CASE
PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD
SINGULAR
JEDNOTNÉ ČÍSLO
the teacher´s name
jméno učitele/ učitelovo jméno
our son´s daughter
dcera našeho syna/ synova dcera
John´s office
Janova kancelář/ kancelář J.
PLURAL
MNOŽNÍ ČÍSLO
the teachers´ students
žáci učitelů
our mums´ children
děti našich maminek
BE CAREFUL WITH TRANSLATING
POZOR PŘI PŘEKLÁDÁNÍ
their father´s car
auto jejich otce
their fathers´ cars
auta jejich otců
IRREGULAR PLURAL
NEPRAVIDELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA
children´s room
dětský pokoj
the women´s men
muži těchto žen
the people´s habits x the peoples´ habits
návyky lidí x návyky národů
NOUNS ENDING WITH –S
PODSTATNÁ JMÉNA ZAKONČENÁ NA –S
Charles´s friends
kamarádi Karla
James´s flat
byt Jakuba
! VÝSLOVNOST JE – IZ
RULES
PRAVIDLA
my father´s family
Před přivlastňovacím pádem může být
the husband´s job
přivlastňovací zájmeno nebo člen určitý.
the Stephen´s bag
Přivlastňujeme pouze živým osobám,
the Stephens´ bag
přivlastňovací ´s vyslovujeme podle
pravidel množného čísla podst. jmen.
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
FA M I LY
SEVERAL SUBJECTS
NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT
Mr. And Mrs. Carter´s children
děti pana a paní C.
Peter and Paul´s family
rodina Petra a Pavla
EXERCISES
CVIČENÍ
1) Bring your family photo and describe
the family members and their relations.
2) Ask questions about your classmate´s
family photo : Who is this? Who is that?
3) Give a feedback about your classmate´s
family.
Repeat the vocabulary here.
1) Popište členy své rodiny a jejich vztahy.
Použijte přivlastňovací pád.
2) Ptejte se na rodinu svého spolužáka
Kdo je toto? Kdo je tamto?
3) Podejte informace o spolužákově
rodině.
Zopakujte si slovní zásobu zde.____________
http://www.youtube.com/watch?v=h_le-W2DVgE&feature=related action verbs
http://www.youtube.com/watch?v=_yNxlqIET_s&feature=fvwrel verbs and actions
http://www.youtube.com/watch?v=NcZErQcIpwI&feature=related occupations, what do you do
http://www.youtube.com/watch?v=aTsjbilG2do&feature=related jobs
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=GYxAoOpvE9Q jobs
http://www.youtube.com/watch?v=jWcSNk024kY&feature=related job vocabulary
http://www.youtube.com/watch?v=drHDMJSlggw&feature=related work places
http://www.youtube.com/watch?v=MF7_HalGcYA possessive nouns
http://www.youtube.com/watch?v=EiylG4UbFKc&feature=related possessive nouns
http://www.youtube.com/watch?v=6H2RWwszAAM&feature=relmfu possessive nouns/ pronouns
http://www.youtube.com/watch?v=YRK2tDfYD5s&feature=relmfu possessive pronouns
http://www.youtube.com/watch?v=DnhJ1UGw7Kg possessives plural and singular
HOBBIES
KONÍČKY
watching TV, reading books, listening to music
sledování TV, četba knih, poslech hudby
playing PC games, chatting, shopping, cooking
hraní her, diskuze, nakupování, vaření
gardening, doing sports, relaxing, driving a car
zahradničení, sporty, odpočinek, řízení auta
Give more information about your family member.
Mluvte více o členu své rodiny.
(age, job, hobbies, appearance, character)
(věk, práce, koníčky, vzhled, charakter)
Write it.
Napište jeho popis.
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
FA M I LY
POSSESSIVE CASE WITH OF
PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD S OF
The street of the city
ulice města
The door of the office
dveře úřadu
ORGANIZATIONS
ORGANIZACE
The firm´s name or the name of the firm
možné použít obě možnosti
BE CAREFUL
POZOR
The mark of the car
přivlastňujeme neživým osobám a věcem
The programme of the theatre
EXERCISE
CVIČENÍ
Make possessive case with these words.
Vytvořte přivlastňovací pád s těmito slovy.
The address/ the restaurant
Použijte přivlastňovací pád:
The phone number/ the hotel
1) přivlastňovací -s
The population/ Prague
2) předložku of
The lady/ the guy with a black shirt
Dodržujte gramatické zásady použití.
The children/ the room
The office/ the number
The family/ the dream
Our school/ the meeting
Boys and girls/ party
Their French mate/ party
His wife/ name
David, Kate and Simon/ holiday
Repeat the grammar here.
Zopakujte si gramatiku zde._______________
http://www.youtube.com/watch?v=RLhsYsHtuUE possessives 1
http://www.youtube.com/watch?v=6pKvOlVdgfY&feature=relmfu possessives 2
http://www.youtube.com/watch?v=DnhJ1UGw7Kg possessives plural and singular
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
FA M I LY
´S or IS ?
Přivlastňovací ´s nebo sloveso být?
What´s the man´s name?
What is (= sloveso být) the man´s
What´s the name of the man over there?
(= přivlastňovací –s) name?
Rewrite the sentences in full forms if possible.
Přepište věty bez zkrácených tvarů, pokud lze.
It´s a car.
Jack´s a policeman.
My father´s at home.
His brother´s new car.
The office´s name´s a bit long.
David´s a manager.
Our dog´s puppy´s small.
The colour´s bright green.
Tom´s sister´s married.
Repeat the grammar here.
Zopakujte si gramatiku zde._______________
http://www.youtube.com/watch?v=f-_vU1WlKTA&feature=relmfu its/it´s
http://www.youtube.com/watch?v=h1gGk291Op4&feature=relmfu want/would like
http://www.youtube.com/watch?v=qcXy6_Mqe54&feature=related nouns, song
http://www.youtube.com/watch?v=t1RPmY3Xkdc&feature=relmfu questions
http://www.youtube.com/watch?v=29h1sVVGfII&feature=related revision
Literature
Použitá literatura
1. Eurolingua English 1, Fraus 1999, A. Littlejohn, S. Self, S. Heinlová, A. Telínová, ISBN 0-807238-015-X
2. New Headway Elementary PB, OUP 2000, Liz and John Soars, ISBN 0 19 437572-2
3. New Headway Elementary SB, OUP 2000, Liz and Joan Soars, ISBN 0 19 433992-0
4. New Opportunities Elementary SB, Longman 2006, M. Harris, D. Mower, A. Sikorzyńska, ISBN
10: 0-582-85411-3 nebo 13: 978-0-582-85411-6
5. New Opportunities Elementary PB, Longman 2006, O. Johnston, CH. Ruse, A. Sikorzyńska, H.
Mrozowska, ISBN 978-1-4058-6691-0
6. http://www.youtube.com/watch?v=dCuTu2_9k8M&feature=relmfu
7. http://www.youtube.com/watch?v=JBzUo9xVJz8&feature=relmfu
8. http://www.youtube.com/watch?v=frhWgslCY7w&feature=relmfu
9. http://www.youtube.com/watch?v=2c7Er_SqykU&feature=relmfu
VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE

Podobné dokumenty