jařiny 2016 - OSEVA Bzenec

Komentáře

Transkript

jařiny 2016 - OSEVA Bzenec
JEČMEN PŠENICE
OVES TRITIKALE
KUKUŘICE
SLUNEČNICE HOŘČICE
HRÁCH PELUŠKA LUPINA
JETEL SVAZENKA
NABÍDKA
OSIV
JARNÍCH
PLODIN
2016
NABÍDKA
OSIV
JARNÍCH
PLODIN
2016
JEČMEN JARNÍ
PŠENICE JARNÍ
OVES SETÝ
TRITIKALE JARNÍ
KUKUŘICE
SLUNEČNICE
HOŘČICE BÍLÁ
HRÁCH SETÝ
PELUŠKA SETÁ
LUPINA BÍLÁ
JETEL LUČNÍ
SVAZENKA
VÝŽIVA
ODBORNÉ RADY
| 3
| 6
| 8
| 9
| 10
| 22
| 23
| 24
| 25
| 25
| 21
| 26
| 28
| 31
Potřebujete osivo plodin
v katalogu neuvedených?
Rádi je pro Vás zajistíme!
Vážení zákazníci,
chtěl bych Vám velmi poděkovat za spolupráci
v roce minulém, který nebyl pro zemědělce a ani
osiváře vůbec jednoduchý, protože hlavně počasí
nám dělalo starosti svým teplým a suchým charakterem.
Na začátku nového roku 2016 Vás čeká spousta
rozhodnutí. Budete se rozhodovat, jaké vybrat
odrůdy a hybridy, které by pomohly naplnit
Vaše plány výroby po stránce kvantity i kvality
rostlinné produkce.
Katalog osiv společnosti OSEVA, a. s. a celé skupiny AGROFERT, který se Vám dostává do rukou,
přináší širokou nabídku plodin a odrůd. Katalog obsahuje ucelenou a kvalitní nabídku odrůd
jarních ječmenů, pšenice, ovsa, tritikale, slunečnice, hořčice, svazenky, hrachu, pelušky, jetele
a vojtěšky. Speciální část katalogu je věnována
hybridům kukuřice, kde máme vytvořeno vlastí portfolio hybridů určených pro pěstování na
zrno pod označením FERTCORN. Jsou zde hybridy NK OCTET, ES CREATIVE a OXXYGEN,
které se vyznačují vysokým stabilním výnosem,
nízkou sklizňovou vlhkostí a velmi dobrou ekonomikou pěstování. Dále jsou v kukuřičné části
další silážní a zrnové hybridy zahraničních firem
a nabídka hybridů kukuřice je každoročně velmi
bohatá.
Jsem přesvědčen o tom, že si z široké nabídky
jařin vyberete ty správné odrůdy a oceníte u našich osiv vysokou kvalitu, špičkové ošetření mořidly, poradenství, včasnost a jistotu dodávky na
určený sklad. Všem zemědělcům přeji šťastnou
ruku při výběru té nejvhodnější odrůdy, následně vysokou úrodu a velmi dobré zpeněžení.
Závěrem Vám chci co nejsrdečněji popřát do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví, příznivé
počasí a mnoho dobrých rozhodnutí.
Ing. Ladislav Kulas
ředitel společnosti OSEVA, a. s.
3
JEČMEN JARNÍ
Azit
Francin
Olympic
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná do všech
výrobních oblastí,
• velmi dobře odnožuje, odolnost
proti poléhání střední,
• středně odolná proti rhynchosporiové skvrnitosti a komplexu hnědých skvrnitostí, středně až méně
odolná proti padlí travnímu,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ 51 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2014,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda, rostliny středně
vysoké,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• velmi vysoký výnos zrna v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti,
• vyšší intenzita odnožování,
• odolná proti poléhání a lámání
stébla,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči
rzím a lámavosti stébla, středně
odolná proti padlí a listovým skvrnitostem,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno střední až velké.
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• registrace v ČR: 2013,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího až
středního vzrůstu,
• vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• velmi vysokých výnosů dosahuje
zejména v řepařské a obilnářské
oblasti,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné
a komplexu hnědých skvrnitostí,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké.
Grace
Kampa
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• nesladovnická středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké,
• v neošetřené i ošetřené variantě
dosahuje vysokých výnosů v KVO
a velmi vysokých výnosů ve všech
ostatních oblastech,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná až odolná proti lámání stébla,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu na listu,
rzi ječné, hnědým skvrnitostem
a rhynchosporiové skvrnitosti,
• odrůda vhodná pro všechny oblasti
pěstování, včetně vyšších poloh,
• doporučen nižší výsevek v rámci
rozpětí pro danou oblast,
• nadprůměrný podíl předního zrna,
• zrno velké, HTZ 49 g.
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie,
• registrace v ČR: 2015,
• právně chráněná odrůda,
• sladovnická polopozdní odrůda
středního vzrůstu,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• velmi vysoký výnos zrna i předního
zrna ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování,
• odolná proti lámání stébla, středně
odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a proti napadení rzí ječnou,
středně odolná proti napadení
komplexem hnědých skvrnitostí a
proti napadení rhynchosporiovou
skvrnitostí,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno středně velké až velké.
Bojos
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu,
• v kukuřičné oblasti poskytuje
vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna, v řepařské, obilnářské
a bramborářské oblasti vysoký,
• dobrá odnoživost, střední odolnost
proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Mlo), méně až středně odolná proti
rzi ječné a skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno středně velké, HTZ 49 g.
způsob využití
sladovnická
odrůda
nesladovnická
odrůda
4
JEČMEN JARNÍ
JEČMEN JARNÍ
VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD (ÚKZÚZ 2011–2014)
Kategorie doporučení
odrůdy doporučené
předběžně doporučené
Bojos
Laudis 550
Malz**
Petrus
Vendela
Kangoo
Sebastian
Sunshine
Xanadu
Azit
Wiebke
Francin*
KWS Irina*
Odyssey*
Overture*
sladovnické
Blaník
České
pivo
N
O
N
O
N
O
N
O
7,18
7,73
7,83
8,55
6,83
7,93
6,72
7,69
93
103
93
103
96
113
96
109
101
107
99
107
102
114
101
114
101
108
100
107
98
112
102
112
98
108
94
103
97
111
97
106
101
110
100
109
104
116
98
110
104
113
101
113
98
121
99
119
95
107
96
106
97
114
97
111
95
105
101
108
100
115
100
112
100
106
99
111
103
118
98
114
94
100
93
102
89
111
95
111
102
106
100
108
105
115
102
115
101
108
100
108
97
113
97
111
97
105
101
108
101
117
98
112
99
109
105
116
105
127
104
125
99
107
104
115
105
125
110
120
96
103
99
110
104
122
105
116
N
O
N
O
N
O
N
O
6,24
6,97
7,54
8,34
6,58
7,73
6,35
7,52
95
111
93
105
98
116
97
113
103
113
100
108
102
116
101
119
103
112
101
109
99
114
102
116
102
117
95
105
100
113
99
111
106
118
100
110
105
118
98
114
101
116
98
113
96
122
96
122
96
112
96
107
97
115
97
115
88
105
101
109
99
116
100
116
105
112
100
113
104
120
100
119
98
109
93
104
91
113
95
116
108
112
101
110
106
117
103
119
105
115
101
110
98
115
98
115
97
112
101
110
101
119
99
117
90
105
103
115
104
128
102
128
103
112
104
117
107
127
111
125
91
103
100
112
106
124
108
121
1
0
763
81
5,3
0
-2
824
77
5,2
-1
-1
867
74
5,7
1
-2
819
75
4,9
-2
-3
817
74
5,5
-1
-2
819
74
5,1
0
0
776
74
5,5
73
121
898
67
6,1
-1
-1
815
75
5,6
-1
-3
822
73
4,7
1
0
852
74
5,3
-2
-3
792
76
6,2
0
0
841
73
7
-1
0
869
68
6,9
0
1
860
73
4,6
2
1
851
73
5,6
8,8
6,2
4,3
5,1
7,0
6,7
8,8
6,8
5,6
4,1
7,6
6,7
8,9
5,8
5,4
5,4
7,6
5,9
5,5
6,2
5,4
5,7
7,7
6,2
8,9
6,8
5,1
4,7
7,4
6,1
6,9
7,1
4,3
3,9
7,1
6,1
3,7
6,7
5,4
5,1
7,6
5,6
5,7
7,0
5,8
5,5
7,5
6,3
6,3
7,2
5,2
5,2
6,7
6,6
8,5
5,6
4,8
5,6
7,5
6,5
5,5
7,3
6,1
6,0
7,4
6,4
8,6
6,2
5,1
4,6
7,4
7,1
7,2
6,4
5,4
4,4
7,4
5,2
8,8
5,9
5,4
5,5
7,2
6,6
8,9
5,6
5,2
6,1
7,5
6,4
8,8
6,5
5,5
6,4
7,6
7,0
49
96
49
96
47
96
48
97
53
96
48
94
50
96
47
95
50
97
48
96
51
97
52
96
49
96
49
93
51
96
49
96
10,9 11,2 11,0 11,1 11,0 10,4 10,8 10,3 10,9 11,0
-
-
11,1 10,1 10,3 10,5
82,2
35,9
39,7
372
81,3
82
298
2,90
2,53
3,6
2007
-
-
-
-
2008
2012
82,2
38,4
41,0
341
79,2
84
209
1,54
1,43
4,8
2014
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm):
Oblast kukuřičná
neslad.
Průměr standardních
odrůd (t/ha)
Výnos zrna v oblasti:
Oblast kukuřičná
sladovnické
Varianta pěstování
Jednotka
České pivo
%
Oblast řepařská
Oblast obilnářská
Oblast bramborářská
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Sebastian ve dnech
ks/m2
Počet produktivních stébel
cm
Délka rostlin
9–1
Odolnost proti poléhání
9–1
Odolnost proti chorobám
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Fuzária v klase
Nespecifické skvrnitosti
Kvalita zrna:
g
Hmotnost tisíce zrn
%
Podíl předního zrna
Technologická hodnota zrna:
%
Obsah dusíkatých látek v sušině
Technologická hodnota sladu:
%
Extrakt v sušině
%
Relativní extrakt při 45 °C
%
Kolbachovo číslo
j WK
Diastatická mohutnost
%
Dosažitelný stupeň prokvašení
%
Friabilita
mg/l
Obsah β-glukanů ve sladině
Zákal sladiny (90°)
Zákal sladiny (12°)
9–1
Sladovnická jakost
Rok registrace
82,5
37,0
40,6
340
78,9
87
200
0,82
0,91
4,6
2005
82,3
36,4
40,2
306
80,6
86
202
1,47
1,50
4,5
2013
83,0
38,7
42,3
314
80,6
85
252
0,74
1,05
6,1
2002
81,8
37,3
40,0
411
81,9
85
215
0,99
1,17
3,6
2013
Vysvětlivky: (*) menší počet dat – nová odrůda (*) výsledky 2012–2014
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Bojos, Sebastian, Sunshine, Laudis 550 a Vendela)
v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti.
Výnosy zrna a předního zrna v kukuřičné oblasti jsou pouze z let 2011–2013 a 2014.
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení chorobou, nejjakostnější,
1 = zcela poléhavá, zcela napadána chorobou, bez sladovnické jakosti.
80,5
34,8
41,2
363
81,7
91
118
1,37
1,22
3,3
2013
82,3
39,3
42,2
428
82,5
91
171
1,18
1,18
6,5
2008
83,1
38,8
43,0
373
81,8
85
220
1,97
1,86
6,8
2005
82,8
42,8
46,7
419
82,8
94
60
1,07
1,23
8,4
2012
82,9
44,5
43,6
395
80,4
86
141
0,57
0,68
7,5
2006
83,2
40,3
45,1
315
82,5
88
216
0,86
1,05
7,0
2014
83,3
40,4
44,6
297
81,9
88
190
0,78
0,87
7,5
2014
Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský – Sladařský ústav Brno.
České pivo – Odrůdy doporučené VÚPS pro výrobu piva s chráněným
zeměpisným označením „České pivo“
(-) u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje.
zdroj: ÚKZÚZ, 2015
83,8
48,2
46,1
334
83,0
89
167
0,95
1,06
7,9
2014
5
Kangoo
Malz
Wiebke
• udržovatel: Limagrain Nederland B. V.,
Nizozemsko,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké,
• výnosná ve všech oblastech,
• středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
odolná proti lámání stébla,
• odolná proti padlí travnímu (gen
Ml 1-B-53), středně odolná proti
rhynchosporiové skvrnitosti, hnědým skvrnitostem a rzi ječné,
• termín setí co nejdříve, výsevek
3,5–4, 5 dle oblasti, po obilnině
nebo při pozdním setí doporučeno
zvýšit o 0,5 MKS/ha,
• výběrová sladovnická kvalita,
• podíl předního zrna středně vysoký,
• zrno střední, HTZ 49 g.
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního
vzrůstu, vhodná do všech oblastí
pěstování sladovnického ječmene,
• nadprůměrný výnos zrna ve všech
oblastech,
• zdravotní stav dobrý, vykazuje
střední odolnost vůči chorobám,
• dobrá odolnost vůči poléhání,
velmi dobrá odolnost vůči lámání
stébla,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, podíl
předního zrna vysoký,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• zrno malé, HTZ 47 g.
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• nesladovnická raná odrůda,
• nejvyšších výnosů dosahuje
v neošetřené variantě pěstování
v kukuřičné, řepařské a obilnářské
výrobní oblasti,
• rostliny středně vysoké, s rychlým
počátečním růstem,
• střední odnožovací schopnost,
• odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání
stébla,
• odolná proti padlí travnímu na listu, středně odolná proti napadení
rzí ječnou, komplexem hnědých
skvrnitostí a rhynchosporiovou
skvrnitostí,
• velmi dobrá odolnost proti fuzariím,
• lze vysévat na lehčích až písčitých
půdách a pozemcích trpících v závěru vegetace nedostatkem vláhy,
• podíl předního zrna vysoký,
• zrno velké, HTZ 51 g.
Laudis 550
• udržovatel: Limagrain Central Europe
Cereals, s. r. o., ČR,
• registrace v ČR: 2013
• právně chráněná odrůda
• polopozdní sladovnická odrůda
středního vzrůstu,
• velmi dobře odnožující,
• středně odolná proti poléhání a lámání stébla,
• stabilně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti padlí travnímu na
listu a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná proti rzi ječné
a komplexu hnědých skvrnitostí,
• sladovnická kvalita splňuje kritéria
pro „ČESKÉ PIVO“,
• doporučeno setí brzy na jaře,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, hloubka
setí 2–4cm,
• ošetření morforegulátory stačí
v nižší dávce,
• zrno středně velké, podíl předního
zrna vysoký.
Sebastian
• udržovatel: Sejet Planteforædling,
Dánsko,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu,
vysoce výnosná ve všech oblastech,
• odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující,
• středně odolná proti komplexu
hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně
odolná vůči padlí travnímu,
• výsevek 3–4 MKS/ha,
• výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál
převyšuje většinu krmných odrůd,
zrno má optimální obsah bílkovin,
podíl předního zrna střední až
vysoký,
• zrno malé, HTZ 47 g.
6
PŠENICE JARNÍ
Anabel
Epos
KWS Chamsin
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2014,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda s pekařskou kvalitou,
• rostliny středně vysoké, středně
odolné proti poléhání,
• vysoké výnosy zrna ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování,
• odolná proti rzi plevové a proti
napadení padlím travním na listu
i v klasu,
• středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou
plevovou v klasu a rzí pšeničnou,
• výsevek 4 MKS/ha,
• střední potřeba morforegulátoru,
• vysoká objemová hmotnost,
• objem pečiva vysoký, hodnota
Zelenyho testu velmi vysoká,
• pekařská jakost A ,
• zrno malé.
•
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pekařská odrůda,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• rostliny středně vysoké,
• středně až méně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná proti padlí travnímu, braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné,
méně odolná proti listovým skvrnitostem,
• doporučeno setí v první polovině
agrotechnického termínu,
• hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká,
• pekařská jakost A ,
• zrno velké, HTZ 42 g.
Astrid
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda s pekařskou kvalitou,
• rostliny středně vysoké,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• středně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě i ošetřené variantě
pěstování,
• odolná proti porůstání,
• středně odolná proti padlí travnímu, braničnatkám v klasu, rzi pšeničné, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• střední potřeba morforegulátoru
hlavně v intenzivních podmínkách,
• hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.
• pekařská jakost E ,
• zrno středně velké.
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger, SRN,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná přesívková pšenice –
kříženec jarní a ozimé pšenice,
• vhodná do všech oblastí,
• dobře odnožuje, odolná proti poléhání, odolná proti porůstání,
• odolná proti braničnatkám na listu,
rzi pšeničné a fuzariózám klasů,
středně odolná proti padlí travnímu,
• setí – brzy na jaře, při podzimním
setí začít koncem října (po 25. 10.),
• výsevek na jaře 4,5–5,5 MKS/ha,
na podzim 4–4,5 MKS/ha,
• pekařská jakost E .
Izzy
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná jakostní pekařská odrůda,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
• vysoce výnosná v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující rostliny,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu
i v klasu, odolná proti rzi plevové,
středně odolná proti braničnatce
v klasu a listovým skvrnitostem,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• tolerantní k obilní předplodině,
• doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1–1,5 l/ha zejména
v intenzivních podmínkách,
• při silném infekčním tlaku doporučeno ošetření proti listovým chorobám a chorobám klasu,
• pekařská jakost A (všechny parametry, kromě hodnoty Zelenyho
testu, na úrovni jakostní třídy E),
• zrno středně velké.
KWS Scirocco
• udržovatel: KWS Lochow GmbH, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná pekařská odrůda,
• výnos zrna v neošetřené i ošetřené
variantě pěstování vysoký,
• rostliny středně vysoké, středně až
silně odnožující,
• výnos je tvořen počtem odnoží
v kombinaci s velmi vysokou HTZ,
• středně odolná až odolná proti
poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti listovým
skvrnitostem,
• pekařská jakost E,
• zrno velmi velké, HTZ 48 g.
7
Mandaryna
výhradní prodejce v ČR: OSEVA, a. s.
Seance
•
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda nižšího vzrůstu
vhodná do všech oblastí,
• vysoce výnosná v ošetřené variantě i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
listovým skvrnitostem, braničnatce
plevové a rzi pšeničné, středně až
méně odolná proti rzi travní,
• termín setí – co nejranější,
• výsevek 3,5–6 MKS/ha podle
termínu,
• doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1–1,5 l/ha,
• vysoká objemová hmotnost a číslo
poklesu,
• pekařská jakost B ,
• zrno střední, HTZ 40 g.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: SERASEM, Francie,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda nižšího
vzrůstu,
• vysoce výnosná ve všech výrobních
oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti porůstání zrna v klasu,
• dobrý zdravotní stav, doporučeno
preventivní ošetření proti rzi pšeničné,
• vhodná i pro velmi časné jarní setí,
• výsevek 3,7–5 MKS/ha podle
termínu,
• doporučeno setí po lepší předplodině,
• ošetření morforegulátorem není
nutné, případně v nižších dávkách,
• pekařská jakost E ,
• zrno velké, HTZ vysoká.
•
odrůda v prodeji na základě zápisu
ve Společném katalogu,
• udržovatel: Hodowla Roślin Danko,
Polsko,
• právně chráněná odrůda,
• raná pekařská odrůda s vysokým
výnosovým potenciálem,
• středně vysoké rostliny odolné proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
padlí travnímu a rzem,
• nemá zvláštní nároky na půdu,
• doporučený výsevek 4–5 MKS/ha.
• pekařská jakost
.
VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD (ÚKZÚZ 2011–2014)
B
Alondra
B
Quintus
B
Seance
A
Tercie
A
Dafne
A
KWS Akvilon
A
Izzy
A
KWS Chamsin
A
Anabel
E
KWS Scirocco
Výnos zrna (%)
neošetřená varianta (N)
ošetřená varianta (O)
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech
Zralost – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech
Délka rostlin (cm)
Odolnost proti poléhání (9–1)
Počet produktivních stébel na m2
Odolnost proti chorobám (9–1):
Padlí travní na listu
Padlí travní v klasu
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klasu
Rez pšeničná
Rez plevová – polní hodnocení
Rez plevová – testy x
Rez travní – testy x
Kvalita zrna:
Sedimentační test Zeleny (ml)
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Číslo poklesu (s)
Objemová hmotnost (g/l)
Tvrdost – PSI (%)
Obsah škrobu v sušině (%)
Alveograf W deformační energie (10-4 J)
Alveograf P/L poměrové číslo
Hmotnost tisíce zrn (g)
Množitelské plochy 2014 (E + C1; %)
Rok registrace
E
Astrid
pekařská jakost
Průměr standardních
odrůd (t/ha)
PŠENICE JARNÍ
Sensas
7,96
9,04
88
99
86
96
91
101
87
101
89
100
89
100
88
99
88
98
91
103
93
102
90
101
3
1
94
6
577
-1
-2
96
7
590
0
0
87
6
653
-1
1
91
8
577
0
0
99
6
603
2
1
93
6
537
0
0
97
5
596
74
129
80
8
582
-2
0
89
6
573
3
1
91
7
594
-1
0
84
7
586
5,5
7,5
6
7
6
6
6,5
6
5
7
5,5
7
5
6
3,5
2
8
8
6
7
6
8
7,5
7
5
6
5
7
5
4,5
3
2,5
6
8
5
7
4
8
8
4
8
8
6
7
7
6
4,5
8
5,5
7
6
6
5
7
7,5
4
7
8
5,5
6
5
7
6,5
6
8
8,5
5
7
5,5
6
7
7
6
7
6
8
8
8
6,5
7
8
8
5
7
5,5
6,5
8
7
52
13,3
379
794
13
68
259
0,9
40
61
13,8
306
795
14
67
362
0,8
49
50
12,8
361
802
14
68
286
1,5
39
56
13,3
335
816
12
68
379
1,7
43
43
12,9
329
777
16
68
214
0,7
42
52
13,3
322
810
14
67
270
1
43
41
12,7
287
789
16
68
204
0,8
40
50
13,1
355
801
15
68
306
1,3
39
45
12,3
341
797
15
69
244
1,5
41
49
13
302
785
11
68
271
1,4
45
45
12,2
344
797
15
69
209
1,6
41
14
2012
8
2011
2014
8
2012
4
2011
2014
6
2011
9
2008
2
2008
2
2014
2013
Pekařská jakost: E – elitní, A – kvalitní, B – chlebová, C – nevhodná pro pekařské využití;
* Menší počet dat – nová odrůda
x testy: Mgr. Alena Hanzalová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Seance, KWS Chamsin, KWS Scirocco v ošetřené variantě (9,04 t/ha).
Zdroj: ÚKZÚZ, 2015
8
PŠENICE JARNÍ
OVES SETÝ
Tercie
Atego
Poseidon
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná potravinářská odrůda nízkého vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odnožující, odolná proti
poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na
listu i v klasu, středně odolná proti
ostatním chorobám,
• doporučen co nejranější termín
setí, výsevek 3,5–6 MKS/ha,
• ošetření morforegulátorem není
nutné,
• pekařská jakost A ,
• zrno malé, HTZ 37 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2002,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná pluchatá žlutozrnná odrůda nízkého vzrůstu,
• vhodná do všech oblastí pěstování
ovsa,
• dosahuje vysokých výnosů,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti rzi travní, rzi
ovesné a padlí travnímu, méně
odolná proti listovým skvrnitostem,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• doporučený výsevek 4 MKS/ha
v OVO, 5 MKS/ha v BVO,
• zrno malé.
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH,
SRN,
• registrace v ČR: 2013,
• právně chráněná odrůda,
• pluchatá poloraná odrůda,
• rostliny nižšího vzrůstu se žlutou
barvou pluchy,
• velmi vysoký výnos zrna i obilek,
• odrůda vhodná k pěstování i v extrémních půdně-klimatických podmínkách,
• středně odolná proti poléhání,
• nízký podíl pluch,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti
napadení komplexem listových
skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím
travním na listu
• doporučený výsevek:
rané setí 3–3,5 MKS/ha,
pozdní setí 3,5–4,2 MKS/ha
• obsah dusíkatých látek středně
vysoký,
• podíl předního zrna velmi vysoký,
• výtěžnost ovesné rýže vysoká,
• zrno velké.
Vánek
• udržovatel: KWS Lochow GMBH, SRN,
• registrace v ČR: 2004,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda středního až
vyššího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošetřené variantě pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odnožující,
• méně odolná vůči rzi travní a plevové, proti ostatním chorobám
středně odolná,
• vysoká objemová hmotnost,
• vysoký obsah dusíkatých látek,
• pekařská jakost E ,
• zrno velmi velké, HTZ 46 g.
Obelisk
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního vzrůstu
se žlutou barvou pluchy,
• vhodná pro potravinářské i krmné
účely,
• středně až vysoce výnosná,
• méně odolná proti poléhání,
• odolná proti padlí travnímu na listu
a rzi ovesné, středně odolná proti
komplexu listových skvrnitostí,
• nenáročná na předplodinu,
• podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká,
• výtěžnost ovesné rýže vysoká,
• výsevek 4–5 MKS/ha,
• zrno středně velké.
9
OVES NAHÝ
TRITIKALE JARNÍ
Kamil
Saul
Somtri
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• bezpluchá, středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně
odolné proti poléhání,
• vysoký výnos zrna,
• podíl předního zrna velmi vysoký,
podíl pevných pluch nízký,
• objemová hmotnost vysoká,
• odolná proti napadení rzí ovesnou,
středně odolná proti napadení
komplexem listových skvrnitostí,
• obsah dusíkatých látek a vlákniny
středně vysoký, obsah tuku vysoký,
• vhodný do všech oblastí pěstování
ovsa,
• nenáročný na předplodinu,
• doporučený výsevek 4–5 MKS/ha,
• zrno velké.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2005,
• právně chráněná odrůda,
• středně pozdní až pozdní bezpluchá odrůda středního vzrůstu,
• vysoce výnosná, vhodná pro ŘVO,
OVO a lepší BVO,
• odolná proti poléhání,
• má dobrý zdravotní stav, odolná
vůči háďátku ovesnému, méně
odolná proti padlí travnímu,
• vhodná pro potravinářské účely
i pro krmení monogastrických zvířat,
• výsevek v lepších oblastech
4–4,5 MKS/ha, v bramborářské
oblasti 5 MKS/ha,
• zrno středně velké.
•
Otakar
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• bezpluchá, středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně
odolné proti poléhání,
• výnos zrna středně vysoký až vysoký,
• podíl předního zrna vysoký, podíl
pevných pluch nízký,
• objemová hmotnost středně vysoká,
• odolná proti napadení rzí ovesnou
a padlím travním na listu, středně
odolná proti napadení komplexem
listových skvrnitostí,
• obsah dusíkatých látek středně
vysoký, obsah vlákniny středně vysoký, obsah tuku středně vysoký,
• doporučený výsevek 4–5 MKS/ha,
• termín setí – co nejdříve, podle
stavu půdy,
• zrno středně velké.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Schweiger GbR,
SRN,
• polopozdní vysoce výnosná odrůda
vhodná k pěstování ve všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti septoriózám a rzi
pšeničné,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha,
• doporučeno včasné setí,
• zrno velké.
10
KUKUŘICE FERTCORN
hybrid SYNGENTA
hybrid EURALIS
hybrid R.A.G.T.
NK Octet
ES Creative
Oxxygen
FAO Z300 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
FAO Z310 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
FAO Z330 | Typ hybridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
• středně raný výnosný hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti,
• výnos suché hmoty v poloprovozních pokusech dosahoval průměrné hodnoty 22 t/ha,
• rostliny jsou kompaktní, vysoké,
s pevným stonkem a vynikajícím
kořenovým systémem, zaručující
vysokou stabilitu, nenáchylné na
zavíječe kukuřičného, s velmi nízkým procentem předsklizňového
odumírání rostlin,
• klasy s 18 řadami zrn jsou vyrovnané a mohutné, jde o tzv.
flexibilní klasy, kdy zrna neuzavírají
špičku klasu,
• hybrid s vysokou výtěžností metanu, vhodný k výrobě hmoty pro
bioplynové stanice,
• velmi dobře uvolňuje vodu při dozrávání, dosahované vlhkosti jsou
na úrovni ranějších materiálů,
• při výsevu není nutno zahušťovat
porost, palice dokážou částečně
vykompenzovat hustotu,
• výnos je tvořen velikostí palice,
• nevyžaduje speciální agrotechniku,
na intenzifikační faktory však reaguje zvýšením výnosu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–80 000 rostlin/ha,
na siláž 80–85 000 rostlin/ha.
• středně raný zrnový hybrid s vynikajícím a stabilním výnosem,
• rostliny středně vysoké,
• výborná ekonomika pěstování, nízké sklizňové vlhkosti,
• Tropical Dent – nejnovější generace zubové formy zrna s výborným
uvolňováním vody před sklizní,
• výborná stabilita výnosu v rozdílných ročnících,
• dobře odolný proti suchu a chladu,
• odolný proti HTR a fuzariózám,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• využitelný pro všechna půdní stanoviště v ŘVO a KVO,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha,
• středně raný dvouliniový hybrid,
• vhodný k pěstování v teplé řepařské a kukuřičné oblasti,
• poskytuje velmi vysoké výnosy
zrna,
• středně vysoká rostlina s klasickým postavením listů,
• klasy s vysokým počtem řad zrn,
• rovnoměrně dozrávající,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• odolnost k poléhání a lámání
stonku,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65–75 000 rostlin/ha.
• v poloprovozním pokusu
Ostrožsko, a. s. (17 hybridů) se
v extrémně suchém roce 2015
umístil na 2. místě ve výnosu a se
sklizňovou vlhkostí 22,5 % se stal
hybridem s nejvyšším ekonomickým ziskem na hektar.
NK Octet | poloprovozní pokusy
ES Creative | poloprovozní pokus
Oxxygen | poloprovozní pokusy
2009–2012
2015 (extrémně suchý rok)
2014
21 lokalit | výnos zrna t/ha (14 %)
Ostrožsko, a. s. | výnos zrna t/ha (14 %)
5 lokalit | výnos zrna t/ha (14 %)
15
15
15
NK Octet
5
průměr pokusu
11,72
10
ES Creative
10
NK Octet
10
5
13,20
9,41
ES Creative
5
průměr pokusu
Oxxygen
+ 1,18
Oxxygen
průměr pokusu
11
KUKUŘICE | EXKLUZIVNĚ V NABÍDCE OSEVA
hybrid LG
hybrid DSP
Alduna
Ceresia
FAO S250/Z250
• zrnový hybrid s možností využití na
siláž,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• mohutné dobře olistěné rostliny se
středně vysokým nasazením palic,
• intenzivní hybrid do dobrých půd
s vysokým výnosem zrna a silážní
hmoty s vysokým podílem škrobu,
vhodný také na vlhké zrno a LKS,
• rychlý nástup do vegetace,
• výrazný stay green efekt,
• pozitivní reakce na intenzivní agrotechniku,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
FAO S240/Z240
• hybrid určený k pěstování na siláž
ve výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské,
• rostliny středně vysoké až vysoké,
palice nasazeny středně vysoko,
• vysoký výnos suché i zelené hmoty,
• špičková ekonomika,
• středně vysoký až vysoký obsah
škrobu, vynikající stravitelnost,
• rychlý počáteční růst,
• dobrá odolnost k poléhání,
• výborná odolnost vůči chladu potvrzená v r. 2013,
• dobrý stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost proti napadení
Helmintosporiózou,
• optimální hustota porostu při sklizni:
ŘVO a OVO – 85 000 rostlin/ha,
teplá BVO – 90 000 rostlin/ha.
hybrid EURALIS
Astoria
FAO S250/Z250
• hybrid k využití na zrno i siláž,
• vhodný i k pěstování na LKS a CCM,
• rostliny střední výšky se vzpřímenými
listy a vyrovnaným nasazením palic,
• plastický a stabilní hybrid s výbornou ekonomikou pěstování,
• vynikající zrnový potenciál,
• nízké sklizňové vlhkosti,
• vysokoenergetická siláž,
• velmi dobré opylení,
• rychlý počáteční vývoj,
• lehký stay green efekt,
• odolný přísuškům,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 80 000 rostlin/ha,
na siláž 85–90 000 rostlin/ha.
přednostní využití
zrno
siláž
bioplyn
12
KUKUŘICE
hybridy LG
LG 30.220
LG 30.248
LG 30.311
FAO 220
LG Animal Nutrition
• všestranný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina středního vzrůstu se středním nasazením palic, vynikající
stay green,
• výborný výnosový potenciál při pěstování na zrno, siláž, LKS i vlhké zrno,
• vysoká energetická hodnota sklizené sil. hmoty, vyšší obsah škrobu,
• vysoká stravitelnost vlákniny,
• rychlý start do vegetace a výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
FAO 240
LG Animal Nutrition
• raný silážní hybrid s rekordními
výnosy siláže do intenzivních podmínek hospodaření,
• oblast pěstování: BVO, OVO, okrajově ŘVO,
• využitelný pro výrobu bioplynu,
• vysoké rostliny se vzpřímenými listy a dobře ozrněnými palicemi,
• silážní hmota vyniká stravitelností vlákniny a vysokým obsahem
škrobu,
• vysoká suchovzdornost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
FAO 320
LG Animal Nutrition
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: ŘVO, KVO,
• rostliny vysoké, silně olistěné s velkými středně vysoko nasazenými
palicemi s vysokým stay green
efektem,
• velmi vysoký výnos kvalitní silážní
hmoty s ojedinělou krmivářskou
kvalitou,
• rekordní stravitelnost vlákniny a vysoký podíl zrna typu mezityp s vyšším podílem by-pass škrobu,
• středně rychlý nástup do vegetace,
• výborná suchovzdornost,
• výborný zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
LG 30.238
FAO 230
LG Animal Nutrition
• raný přizpůsobivý hybrid s vynikající nutriční hodnotou siláže,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• vyšší, silně olistěná rostlina,
• velmi plastický, vhodný do, chladných poloh i na chudá stanoviště,
• energetická hodnota siláže založena na vynikající stravitelnosti
vlákniny,
• rychlý start do vegetace, výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80-95 000 rostlin/ha.
LG 31.233
FAO 230
LG Animal Nutrition
• raný hybrid s vysokým výnosem siláže s vysokou nutriční hodnotou,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vyššího vzrůstu dobře olistěná, s plně dopylenou palicí,
• vynikající stay green,
• přizpůsobivý s vynikajícím výnosem
ve všech podmínkách pěstování,
• vysoká energetická hodnota siláže
je tvořena především vynikající
stravitelností vlákniny,
• rychlý start do vegetace, výborná
suchovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
LG 30.260
FAO 260
LG Animal Nutrition
• výnosný silážní hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• robustní, středně vysoká až vyšší
rostlina, velké, vždy dopylené palice,
• výborný stay green,
• vysoké výnosy silážní hmoty s vynikající krmivářskou hodnotou, s vysokým obsahem škrobu a vysokou
stravitelností vlákniny,
• rychlý nástup do vegetace,
• velmi dobrá suchovzdornost,
• výborný zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
LG 30.275
FAO 280
LG Animal Nutrition
• špičkový silážní hybrid,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO,
• rostlina vyššího vzrůstu s širokými
listy a středním nasazením velkých
palic,
• nadprůměrné výnosy velmi kvalitní
silážní hmoty,
• vysoká energetická hodnota siláže
díky vysokému podílu zrna a špičkové stravitelnosti vlákniny,
• rychlý nástup do vegetace,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
Shannon
FAO 390
LG Animal Nutrition
• pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vhodný k pěstování v KVO,
• vysoké rostliny odolné suchu,
• vysoká energetická hodnota silážní
hmoty s vysokým obsahem škrobu,
• využitelný pro výrobu bioplynu,
• dobře reaguje na vyšší intenzitu
pěstování,
• rychlý počáteční růst,
• silný stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–85 000 rostlin/ha.
LG 32.16
FAO 220
• raný silážní obr k pěstování na
bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rostlina vysokého vzrůstu s vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký podíl palic a zrna, velmi
dlouhý stay green,
• vynikající odolnost poléhání,
• velmi rychlý počáteční růst,
• pevné stéblo, výborná odolnost
poléhání,
• plastický s velmi dobrým zdravotním stavem,
• optimální hustota porostu při
sklizni:
85–95 000 rostlin/ha.
13
hybridy EURALIS (AGROFINAL)
LG 30.215
ES Eurojet
ES Metronom
FAO 230
• velmi raný zrnový hybrid nižšího
vzrůstu s krátkými internodii,
• rekordní výnosy suchého zrna
a vyšší výnosy suché hmoty pro
BPS,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna
v době dozrávání,
• vhodný do intenzivních pěstitelských podmínek,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–95 000 rostlin/ha.
FAO S220/Z210
• velmi raný univerzální hybrid,
• oblast pěstování: BVO, OVO,
• vysoký výnos zrna i kvalitní siláže,
• robustní rostliny se vzpřímenými
listy,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• rychlý počáteční vývoj,
• odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
FAO S250/Z250
• nejnovější raný hybrid s excelentní
výkonností pro kombinované využití na siláž i na zrno,
• velmi vysoký výnos kvalitní silážní
hmoty,
• velmi vysoký výnos zrna s nízkou
sklizňovou vlhkostí, výborná ekonomika,
• nejžádanější hybrid raného segmentu v Německu 2015,
• registrován v ČR 2015,
• vysoká ročníková stabilita výnosů,
• odolný proti suchu a chladu,
• stay green efekt,
• rychlý počáteční vývoj,
• využitelný pro všechna půdní stanoviště,
• vhodný k pěstování v OVO a ŘVO,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
LG 32.58
FAO 260
• výkonný hybrid na zrno s vysokým
výnosovým potenciálem,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• rychlé uvolňování vody ze zrna
v době dozrávání,
• nadprůměrně plastický hybrid
vhodný i do horších podmínek,
• vyniká meziročníkovou stabilitou,
• vhodný především ke sklizni zrna
a technologické siláže,
• robustní vysoké dobře olistěné
rostliny,
• vysoká odolnost k chladu, výborný
zdravotní stav až do závěru vegetace,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
LG 30.315
FAO 300
• středně raný zrnový hybrid nižšího
vzrůstu,
• oblasti pěstování: okrajově OVO,
ŘVO, KVO,
• vysoká odolnost přísušku,
• dobře reaguje na vyšší intenzitu
pěstování,
• maximum asimilátů ukládá do
zrna na úkor zbytku rostliny,
• v době zralosti zrna rychle ztrácí
vlhkost,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Tarock
FAO S250/Z240
• raný silážní hybrid s velmi vysokou
výkonností a špičkovou kvalitou,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoce plastický,
• bohatě olistěné rostliny,
• výnos siláže velmi vysoký,
• vynikající stravitelnost,
• doporučen zejména pro vysokoužitkové chovy,
• stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Newmilk
FAO S250/Z250
• vzrůstný výkonný hybrid pro kombinované využití (siláž, zrno, bioplyn),
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• vysoký výnos zrna,
• výnos siláže velmi vysoký,
• stay green efekt,
• odolnost proti suchu velmi dobrá,
proti chladu výborná,
• vysoká koncentrace energie,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ES Yeti
FAO S290
• středně raný bioplynový a silážní
hybrid vhodný do všech podmínek,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO, KVO,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• rychlý počáteční růst,
• odolný proti chladu i suchu,
• rostliny vysoké, robustní, bohatě
olistěné,
• odolný proti poléhání,
• stay green efekt,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
ES Cockpit
FAO S260/Z250
• raný univerzální hybrid s velmi
vysokou výkonností a výbornou
plasticitou,
• oblast pěstování: OVO, ŘVO,
• vysoký výnos zrna i kvalitní siláže,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• odolný proti chladu, suchu, poléhání a stresu,
• stay green efekt,
• doporučen pro vyšší intenzitu pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
14
KUKUŘICE
hybridy PIONEER
ES Capone
P8000
P8745
FAO S300/Z300
• raný hybrid využitelný především
na zrno,
• vysoké výnosy zrna i energetické
siláže,
• středně vysoké rostliny,
• stay green efekt,
• doporučena vyšší intenzita pěstování,
• odolný proti stresu a suchu,
• dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–85 000 rostlin/ha.
FAO S240/Z230
• raný hybrid využitelný na siláž i zrno,
• vysoké výnosy zrna a silážní hmoty,
• siláže s vysokým obsahem škrobu
a dobrou stravitelností,
• zrno rychle uvolňuje vodu,
• odolný vůči přísuškům,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–90 000 rostlin/ha.
FAO S260/Z260
• raný hybrid využitelný na zrno i siláž,
• vynikající výnosy zrna,
• velmi dobré výnosy silážní hmoty,
• meziročně výnosově velmi vyrovnaný hybrid,
• výborně uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–85 000 rostlin/ha,
na siláž 80–90 000 rostlin/ha.
ES Flato
FAO Z320
• středně pozdní zrnový hybrid vhodný k pěstování v kukuřičné oblasti,
• odolný proti suchu, využitelný pro
všechna půdní stanoviště,
• rychlý počáteční vývoj,
• rostliny nízkého vzrůstu,
• poskytuje velmi vysoký výnos zrna,
• výborná ekonomika pěstování,
• nízká sklizňová vlhkost,
• odolný k poléhání před sklizní,
• odolný proti chladu,
• odolný k fusariu a HTR,
• mírný stay green efekt,
• vhodný pro střední a vysokou intenzitu pěstování,
• dobře opylená palice, 16 řad, 28
zrn v řadě,
• HTZ středně vysoká 340 g,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha.
P8201
FAO S250/Z240
• nový raný silážní hybrid,
• mohutné vysoké rostliny,
• vysoké výnosy silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností,
• díky vysokému výnosu energie
vhodný i pro výrobu bioplynu,
• rychlý počáteční růst,
• vhodný k pěstování v bramborářské výrobní oblasti,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–90 000 rostlin/ha,
na zrno 85–90 000 rostlin/ha.
P8523
FAO S260/Z260
• raný hybrid využitelný na siláž i zrno,
• kategorie Optimum® AQUAmax® se
zvýšenou odolností vůči suchu,
• kvalitní siláže s vysokým obsahem
škrobu a dobrou stravitelností,
• dobře kořenící rostliny s pevnými
stonky,
• pomalejší počáteční vývoj,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 90–95 000 rostlin/ha,
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
P0573
FAO S360
• středně pozdní hybrid k pěstování
na siláž v teplých oblastech,
• vysoké silné rostliny zabezpečují
vynikající výnosy silážní hmoty
s dobrou stravitelností,
• vysoké výnosy škrobu a energie,
• vhodný i pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 75–80 000 rostlin/ha.
P9074
FAO S300/Z300
• nový perspektivní zrnový hybrid,
• vynikající výnosy zrna,
• rychle dozrávající palice,
• velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• dobře odolává případným přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha,
na siláž 75–85 000 rostlin/ha.
P9241
FAO S330/Z330
• suchovzdorný hybrid využitelný na
zrno i siláž,
• vysoké a stabilní výnosy zrna i kvalitní siláže,
• díky technologii Optimum®
AQUAmax® rostliny lépe odolávají
stresu ze sucha,
• využitelný i pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–80 000 rostlin/ha,
na siláž 75–85 000 rostlin/ha.
P0023
FAO Z370
• nový suchovzdorný hybrid určený
především k pěstování na zrno
v nejteplejších oblastech Moravy,
• díky technologii Optimum®
AQUAmax® rostliny lépe odolávají
stresu ze sucha,
• vynikající výnosy zrna,
• vykazuje dobrou odolnost vůči chorobám včetně chorob palic,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 70–75 000 rostlin/ha.
15
hybridy SYNGENTA
SY Kardona
FAO Z250/S240
• Power Cell hybrid
určený k výrobě vysoce kvalitní
silážní hmoty pro výživu dojnic
a bioplynové stanice,
• vynikající stravitelnost vlákniny,
• vysoká koncentrace energie, vysoký obsah škrobu,
• vhodný do řepařské, bramborářské
a obilnářské výrobní oblasti,
• střední stay green efekt,
• vysoké a stabilní výnosy,
• rychlý počáteční růst, dobře snáší
chlad,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 80–85 000 rostlin/ha.
SY Campona
FAO S280
• Power Cell hybrid
určený k výrobě vysoce kvalitní
silážní hmoty pro výživu dojnic
a bioplynové stanice,
• špičková stravitelnost celé rostliny
(doloženo výsledky ÚKZÚZ),
• hybrid přizpůsobený kontinentálnímu klimatu (registrace v ČR),
• výrazný stay green efekt,
• velmi dobrá tolerance k chorobám,
• typ zrna tvrdý až mezityp
• rajonizován do kukuřičné, řepařské
a obilnářské oblasti,
• velmi dobrá výtěžnost metanu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
SY Fenomen
FAO Z260
• nový hybrid patřící do suchovzdorné technologie Artesian,
• vhodný pro pěstování v náročných
vláhových podmínkách i pro extenzivní lokality,
• efektivně využívá vodu v půdě,
• typ zrna koňský zub,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrá ekonomika pěstování,
• vynikající zdravotní stav,
• vynikající výnosy zrna,
• rajonizován do BVO, ŘVO a OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
SY Photon
SY Octavius
FAO Z290
• nový hybrid patřící do suchovzdorné technologie Artesian,
• vhodný pro pěstování v náročných
vláhových podmínkách i pro extenzivní lokality,
• dokáže efektivně využívat dostupnou vodu v půdě a konvertovat do
vyššího výnosu,
• nadstandardní výnosy v případě
omezené dostupnosti vody a při
stresu ze sucha,
• typ zrna koňský zub,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• velmi dobrá ekonomika pěstování
na zrno,
• mohutný kořenový systém schopný přijímat vodu z rozsáhlé půdní
oblasti,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
FAO Z380
• nadprůměrně výkonný zrnový hybrid, určený k pěstování v kukuřičné
oblasti,
• vhodný do různých půdně-klimatických podmínek,
• využitelný na výrobu bioetanolu,
• středně vysoké rostliny s vysokou
pevností stébla a stabilní kořenovou soustavou,
• zrno typu koňský zub,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• i v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnané výnosy,
• dobrý stay green efekt,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
SY Ulises
FAO Z320
• nový dvouliniový zrnový hybrid
• vysoký výnosový potenciál, úspěšně pěstovaný na Slovensku,
• zrno typu koňský zub,
• vyšší rostliny s pevným stéblem
a mohutnou kořenovou soustavou,
• příznivá ekonomika výroby z důvodu rychlého uvolňování vody ze
zrna,
• vyniká svou ročníkovou stabilitou,
• doporučen k pěstování v kukuřičné
výrobní oblasti,
• příznivě reaguje na intenzitu pěstování,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–80 000 rostlin/ha.
16
KUKUŘICE
hybridy MONSANTO (DEKALB)
DKC 3250
DKC 4141
DKC 3623
FAO 230
• nový raný hybrid k produkci mimořádně kvalitní energetické siláže,
• široké, klenuté, prodloužené listy,
štíhlé pevné stéblo a mohutné
palice jsou znakem vysoké stravitelnosti zbytku rostliny,
• větší, robustnější palice nově
přinášejí vyšší podíl zrna v siláži
i v suchých podmínkách,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–90 000 rostlin/ha.
FAO 290
• vysoký hybrid typický robustní
palicí,
• maximální výkon bioplynové stanice a možné snížení denní vsádky
díky škrobnatějšímu zrnu typu
koňský zub,
• vhodný pro SILO ENERGY technologii – při zvýšeném výsevku neredukuje velikost palice, a tím tak zvýší
výnos škrobu z hektaru,
• jedna z nejvyšších odolností vůči
suchu v DEKALB portfoliu,
• optimální hustota porostu při sklizni
na bioplyn 80–90 000 rostlin/ha.
FAO 280
• zrnový hybrid vysokého vzrůstu,
• vysoce adaptabilní k různým půdním podmínkám,
• odolný vůči přísuškům,
• odolný proti chladu,
• velmi časné synchronizované kvetení zaručuje dokonalé opylení,
• rychle dozrávající hybrid,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO i OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–84 000 rostlin/ha.
DKC 5815
FAO Z340
• vyšlechtěn pro nejvyšší výnosy zrna,
• geneticky synchronizované kvetení
zaručuje dokonalé opylení a tvorbu
plnohodnotných palic,
• houževnatý hybrid do suchých podmínek a na lehčí půdy,
• díky struktuře zrna výborné uvolňování vody v průběhu dozrávání,
• oblast pěstování: KVO, ŘVO,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
DKC 3307
FAO 240
• velmi raný silážní hybrid,
• vysoké mohutné rostliny,
• dobrý počáteční růst,
• vyniká vysokou úrovní stravitelnosti vlákniny,
• vysoký výnos škrobu z hektaru,
• hybrid vhodný pro výrobu bioplynu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
90–95 000 rostlin/ha.
DKC 3450
FAO 250
• velmi vysoký, robustní hybrid pro
maximální produkci hmoty,
• hustě olistěný široce klenutými listy s prodloužením listové plochy,
• mohutná palice je základem siláže
s vysokým podílem zrna v krmné
dávce,
• nový typ DEKALB hybridu se zvýšenou suchoodolností,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
DKC 3640
FAO 260
• mimořádně vysoký hybrid pro maximální produkci hmoty ve středně
raném silážním sortimentu,
• hluboký, rozvětvený kořenový systém zaručující mohutnost rostliny,
• velmi odolný vůči chladným klimatickým podmínkám,
• výborný zdravotní stav,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85–90 000 rostlin/ha.
FAO 320
• středně pozdní bioplynový hybrid,
• velmi vysoké rostliny s hustě olistěným stonkem a mohutnou palicí,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty
s vysokou výtěžností metanu,
• chladuvzdorný při vzcházení a jarním vývoji,
• výborný zdravotní stav, odolný vůči
spále kukuřičné,
• oblast pěstování: KVO a ŘVO, okrajově OVO,
• optimální hustota porostu při sklizni
na bioplyn 80–85 000 rostlin/ha.
DKC 3441
FAO 240
• raný hybrid na suché i vlhké zrno
• nový typ DEKALB šlechtění se zvýšenou odolností k přísuškům,
• vyniká chladuvzdorností a rychlostí
počátečního růstu,
• zrno typu koňský zub,
• rychle dozrává – umožňuje včasnou
sklizeň,
• ekonomický hybrid s nízkou sklizňovou vlhkostí zrna,
• vysoce tolerantní vůči spále kukuřičné,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
DKC 4590
DKC 4717
FAO 370
• zrnový hybrid s extrémním výnosovým potenciálem,
• vytváří dokonale dopylené, váhově
homogenní palice,
• rychle dozrává a uvolňuje vodu ze
zrna,
• výborně odolává slunečnímu záření
a sálavým teplotám,
• patří mezi nejvíce suchu odolné
DEKALB hybrid – známka kvalifikace HD,
• optimální hustota porostu při sklizni:
75–80 000 rostlin/ha.
17
hybridy SAATEN-UNION
hybridy ZELSEED
Sulano
Subito
ZE Karuzel
FAO S210
• velmi raný silážní hybrid pro krmné
účely a bioplyn,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• mimořádně vzrůstný hybrid s velmi
vysokým výnosem suché hmoty,
• vysoký obsah škrobu, středně vysoká stravitelnost organické hmoty,
• mimořádná produkce metanu – vynikající k pěstování na bioplyn,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• velmi vysoká odolnost suchu, velmi vysoká odolnost chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na bioplyn 85–95 000 rostlin/ha.
FAO S260
• vysoce výnosný hybrid vhodný na
siláž a výrobu bioplynu,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty,
• špičková produkce metanu,
• oblast pěstování: BVO, OVO a ŘVO,
• mimořádně vysoké a mohutné
rostliny se vzpřímenými listy a vysoko nasazenými velkými palicemi
často dosahují výšky 3,5 až 4 m,
• ukládání škrobu do velkých palic
probíhá velmi časně,
• velmi dobrá odolnost proti chladu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na bioplyn 90–95 000 rostlin/ha.
FAO 420
• pozdní hybrid využitelný na siláž
i na zrno,
• poskytuje vyrovnané vysoké výnosy
v různých ročnících,
• vysoké, robustní, dobře olistěné
rostliny s dlouhými klasy,
• zrno typu koňský zub,
• vhodný do suchých oblastí,
• vysoký výnos silážní hmoty s velmi
dobrou stravitelností vlákniny,
• doporučeno pro pěstitele zaměřující se na produkci kvalitní siláže,
• rovnoměrně dozrávající,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80 000 rostlin/ha,
na zrno 75 000 rostlin/ha.
Suvida
Susann
FAO S240
• raný silážní hybrid s mimořádnými
parametry kvality,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• vysoké rostliny se silným olistěním,
skvěle dozrňující palice,
• vysoký výnos siláže s vysokým
obsahem škrobu a mimořádnou
stravitelností organické hmoty,
• středně vysoká až vysoká stravitelnost vlákniny,
• skvělé agronomické vlastnosti,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• odolnost suchu a chladu na vysoké úrovni,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80–85 000 rostlin/ha.
FAO S280/Z300
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: OVO a ŘVO,
• vysoké dobře olistěné rostliny se
středně velkými silnými palicemi,
• tvrdý typ zrna (flint),
• velmi vysoký výnos vysoce koncentrované siláže pro vysokoprodukční
stáda,
• velmi vysoký obsah škrobu,
• velmi dobrý zdravotní stav, přirozená odolnost k zavíječi kukuřičnému,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 80–85 000 rostlin/ha,
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
Sudor
FAO S240/Z260
• výnosný hybrid vhodný na siláž i na
zrno,
• oblast pěstování: BVO, OVO, ŘVO,
• velmi vzrůstný hybrid s velmi vysokým výnosem suché i silážní hmoty,
• vysoký obsah škrobu,
• dobrá stravitelnost organické hmoty
a vlákniny,
• velmi vysoký výnos suchého zrna
typu zub,
• vysoká odolnost vůči přísuškům,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na zrno 75–80 000 rostlin/ha.
Suanito
FAO Z310
• výnosný hybrid vhodný k pěstování
na zrno,
• oblast pěstování: KVO a ŘVO,
• stabilně vysoké výnosy zrna v různých podmínkách pěstování,
• dobře snáší pozdnější termíny setí,
• rovnoměrné rostliny vyššího vzrůstu se silnějším stéblem,
• zrno typu koňský zub,
• rychlý počáteční vývoj,
• dobrá ekonomika pěstování,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna
při dozrávání,
• optimální hustota porostu při sklizni:
80 000 rostlin/ha.
ZE Hilda
FAO 350
• středně pozdní hybrid vhodný
k pěstování na zrno,
• meziročníkově stabilní vysoké výnosy zrna,
• velmi dobře odolává stresovým
podmínkám,
• zrno typu koňský zub,
• rovnoměrně dozrávající,
• vyrovnané klasy při různých stupních intenzity pěstování,
• plnohodnotná zrna po celé délce
klasů,
• výborně reaguje na živiny,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65–75 000 rostlin/ha.
ZE Zeamax
FAO 420
• pozdní hybrid využitelný na zrno
i siláž,
• vyrovnané vysoké výnosy v různých
ročnících,
• velmi vysoké, dobře olistěné rostliny,
• výnos tvořen mohutnými palicemi,
• zrno typu koňský zub,
• stay green efekt,
• schopen dosáhnout vysokých
výnosů zrna i zelené hmoty při nižších výsevcích,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 65 000 rostlin/ha,
na siláž 72 000 rostlin/ha.
18
KUKUŘICE
hybridy SAATBAU LINZ
hybridy CAUSSADE OSIVA
Lidano
Danubio
Sundi CS
FAO S200
• dvouliniový velmi raný hybrid,
• registrace ÚKZÚZ Brno 2013,
• typ zrna mezityp,
• využití na siláž a biomasu,
• snáší pozdní setí, po silážním žitu,
• rychlý počáteční růst,
• střední stay green,
• kvalitní silážní hmota,
• vysoký obsah škrobu v siláži,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 95–100 000 rostlin/ha,
na biomasu 95–110 000 rostlin/ha.
FAO S260/Z260
• tříliniový raný hybrid,
• registrace ÚKZÚZ Brno 2012,
• typ zrna tvrdý až mezityp,
• využití na zrno, siláž, bioplyn, LKS,
• vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost,
• silný stay green,
• vysoká HTZ zrna s vysokou sklovitostí,
• výborná odolnost vůči suchu,
• adaptabilní k výrobním podmínkám,
• nejprodávanější hybrid Saatbau
v Evropě,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 80–85 000 rostlin/ha,
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na biomasu 90–100 000 rostlin/ha.
FAO S390
• pozdní silážní hybrid mohutného
vzrůstu,
• vysoký výnos silážní hmoty,
• díky vysoké výtěžnosti metanu
z hektaru je doporučen pro bioplynové stanice,
• suchovzdorný i chladuvzdorný
hybrid
• silný kořen a pevné stéblo, bohaté
olistění
• vhodný pro pěstování v řepařské
a kukuřičné výrobní oblasti,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na bioplyn max. 80 000 rostlin/ha,
SL Enormo
FAO S240
• dvouliniový velmi raný hybrid,
• registrace ÚKZÚZ Brno 2009,
• typ zrna mezityp,
• využití na siláž a biomasu,
• vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi,
• silný stay green,
• rychlý počáteční růst,
• stabilně vysoký výnos zelené hmoty,
• nenáročný na podmínky pěstování,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 90–95 000 rostlin/ha,
na biomasu 95–100 000 rostlin/ha.
Zafiro
FAO S240
• dvouliniový velmi raný hybrid,
• novinka, registrace ÚKZÚZ Brno
2015,
• typ zrna mezityp,
• vysoké robustní rostliny,
• využití na kvalitní siláž, LKS,
• vysoký obsah škrobu a výborná
stravitelnost,
• střední stay green,
• kombinace kvality siláže a vysokého výnosu,
• výborná odolnost vůči suchu,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na siláž 90–95 000 rostlin/ha.
Matteo
FAO S310/Z310
• dvouliniový středně raný hybrid,
• registrace ÚKSÚP Slovensko 2012
• typ zrna zub,
• všestranné využití,
• vysoké a robustní rostliny, vysoko
nasazené palice,
• silný stay green,
• vysoký výnos siláže a zrna,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 80–85 000 rostlin/ha,
na siláž 85–90 000 rostlin/ha,
na biomasu 90–100 000 rostlin/ha.
Dobroto
FAO Z350
• dvouliniový středně pozdní hybrid,
• registrace ÚKSÚP Slovensko 2012,
• typ zrna zub,
• využití na zrno,
• středně vysoké rostliny,
• střední stay green,
• vysoká HTZ,
• vysoká odolnost vůči suchu,
• dobře uvolňuje vodu ze zrna,
• optimální hustota porostu při sklizni:
na zrno 75–85 000 rostlin/ha.
Laperi CS
FAO Z250
• výkonný zrnový hybrid raného sortimentu,
• vysoký výnos při nízké sklizňové
vlhkosti,
• registrace SOZ ÚKZÚZ,
• středně vysoké rostliny odolné vůči
poléhání,
• vhodný pro pěstování v bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní
oblasti,
• špičkově zvládá stresové podmínky, ověřeno suchem 2015,
• optimální hustota porostu při sklizni:
85 000 rostlin/ha.
Pincki CS
FAO Z340
• středně pozdní zrnový hybrid,
• dosahuje velmi vysokých výnosů
zrna,
• rostliny středně vysoké až nízké
s pevným stonkem,
• zrno s vysokou HTZ, typ zrna zub,
• rychle uvolňuje vodu ze zrna,
• vhodný pro pěstování v řepařské
a kukuřičné výrobní oblasti,
• houževnatý hybrid zvládající sucho,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70 000 rostlin/ha.
19
SLUNEČNICE
hybridy PIONEER
hybrid EURALIS (AGROFINAL)
PR64LE25
Talento CL HO
ES Biba
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• raný hybrid s vysokými výnosy nažek a vysokou olejnatostí,
• vhodný spíše do tradičních oblastí
pěstování slunečnice,
• vyniká odolností k přísuškům,
• rostliny odolné k poléhání,
• velmi dobrá odolnost proti chorobám Phomopsis a Sclerotinium,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
• středně raný dvouliniový hybrid
s vyšším obsahem kyseliny olejové
pro Clearfield® technologii,
• výnos v pokusech se pohyboval na
úrovni 114 % v porovnání na kontrolní hybridy,
• vysoký obsah oleje, ve zkouškách
ÚKSÚP dosahoval 48,7 %, průměrný obsah kyseliny olejové dosáhl
87,5 %,
• dobrý zdravotní stav, vyniká především tolerancí k Sclerotinia sclerotiorum na stonku a úborech a také
tolerancí ke rzem,
• tolerantní ke stresům ze sucha,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
• raný dvouliniový hybrid nižšího
vzrůstu,
• vysoké výnosy nažek, olejnatost
vysoká,
• odolnost k suchu výborná, odolnost k chladu velmi dobrá,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• oblasti pěstování: chladnější
i teplejší, vhodný i pro intenzivní
pěstování.
PR63LE113
• hybrid pro Express® technologii
herbicidní ochrany – odolný vůči
herbicidní látce tribenurol-methyl,
• nový velmi raný hybrid slunečnice
s vysokými výnosy nažek a velmi
vysokým obsahem oleje,
• vhodný k pěstování v teplých
i okrajovějších oblastech,
• odolný proti sklerotiniové hnilobě
a vůči chorobě Phoma,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin/ha.
hybridy SYNGENTA
SY Neostar CLP
• středně raný dvouliniový hybrid
s normálním typem oleje pro
Clearfield® technologii,
• jde o verzi NK Neoma imazamox
rezistentní hybrid v systému
Clearfield Plus se standardním poměrem mastných kyselin,
• výnos v pokusech dosahoval 10 %
nad průměr pokusů s průměrnou
olejnatostí 47 %,
• vysoce tolerantní k Plasmopara halstedii a odolný proti Diaporthe helianthi a Sclerotinia sclerotiorum,
• rostliny nižší až střední, odolné
proti poléhání,
• určený do všech pěstitelských
podmínek,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
NK Neoma CL
• středně raný dvouliniový hybrid
s normálním typem oleje pro
Clearfield® technologii,
• vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu,
• průměrný výnos v poloprovozních
pokusech SPZO 2013–2015 dosáhl 107,4%
• průměrný obsah oleje 47,3 %,
• vhodný do všech oblastí pěstování
slunečnice,
• rostliny nižší,
• tolerantní ke všem typům Plasmopara
halstedii, odolná proti Diaporte helianthi a Sclerotinia sclerotiorum,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
NK Brio
• raný dvouliniový hybrid s normálním typem oleje,
• vysoký výnosový potenciál, v pokusech SPZO 2015 dosáhl 109,6 %
v porovnání na průměr pokusů
a v období 2013–2015 106 %,
• může dosáhnout obsahu oleje
i nad 50 %,
• tolerantní k běžně se vyskytujícím chorobám (Phomopsis, Botrytis
a Sclerotinia),
• není citlivý na extrémně rané setí,
• optimální hustota porostu při sklizni:
60–65 000 rostlin/ha.
ES Columbella
• nový raný hybrid s excelentním výnosem nažek,
• vysoká a stabilní olejnatost,
• nízká sklizňová vlhkost – jistota
dozrávání v každém ročníku,
• výnosová stabilita v různých ročnících,
• vhodný do všech oblastí,
• odolný vůči suchu a stresovým
faktorům,
• velmi dobrá odolnost proti všem
houbovým chorobám,
• tolerantní k různorodým půdním
podmínkám,
• vhodný i na lehčí půdy,
• odolný proti poléhání,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–70 000 rostlin.
ES Novamis CL
• velmi raný až raný hybrid, výška
rostlin střední,
• technologie Clearfield® – rezistentní vůči herbicidu Pulsar 40,
• vysoké výnosy, vyšší olejnatost,
• sklizňová vlhkost střední,
• odolný proti suchu a chladu,
• odolnost k poléhání velmi dobrá,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vhodný pro středně intenzivní pěstování.
20
HOŘČICE BÍLÁ
hybridy LG
LG 56.55
Aba
Severka
• středně raný zdravý hybrid poskytující pravidelně vysoké výnosy nažek,
• díky velmi nízké sklizňové vlhkosti
vhodný do KVO i ŘVO podmínek,
• vyšší rostliny,
• vyrovnaný růst i dozrávání,
• perfektní zdravotní stav, vyšší
odolnost vůči chorobám Phomopsis
a Sclerotinium,
• resistentní vůči posledním rasám
Plasmophara halstedii,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
•
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2003,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• obsah oleje v semeni střední,
• středně odolná proti poléhání, snáší dobře sucho,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• vhodná do všech oblastí pěstování
hořčice,
• dobrý zdravotní stav,
• při pěstování na semeno nutný
včasný výsev, nesnáší pozdní setí,
• výsevek 8–10 kg/ha,
• HTZ středně vysoká.
LG 56.33 CL
• raný olejný hybrid slunečnice pro
technologii Clearfield®,
• poskytuje nejvyšší výnos nažek
mezi ranými hybridy odolnými herbicidu PULSAR 40,
• meziročníkově stabilní výnosy,
• rostliny středního až vyššího vzrůstu se středně velkým úborem,
• vhodný k pěstování v KVO i ŘVO,
okrajově i v OVO,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči
chorobám Phoma a Plasmophara
halstedii,
• optimální hustota porostu při sklizni:
70–75 000 rostlin/ha.
LG 56.97 CLP
• středně raný olejný hybrid poskytující velmi vysoký výnos nažek,
• vedle konvenčního ošetření je certifikován také do Clearfield® Plus
technologie,
• rostliny vyššího vzrůstu se středně
velkým úborem,
• dobře odolává suchu,
• odolný k poléhání,
• vhodný k pěstování v KVO a ŘVO,
• dobrý zdravotní stav, vyšší
odolnost vůči chorobám Phoma,
Plasmophara halstedii a Sclerotinium,
• optimální hustota porostu při sklizni:
65–75 000 rostlin/ha.
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Nas Ag-Consultancy b.v.,
Nizozemsko,
• registrace: 1999,
• středně raná diploidní žlutosemenná odrůda,
• středně vysoké rostliny,
• poskytuje stabilně vysoký výnos
semen,
• vhodná do všech oblastí, zejména
do oblasti řepařské, obilnářské
a dobré bramborářské,
• k využití jako meziplodina i na produkci semen,
• pro antinematodní účinky je vhodná jako přerušovač osevních postupů při pěstování řepy,
• rezistentní vůči háďátku Heterodera
schachtii.
Polarka
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2006,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná žlutosemenná odrůda středního vzrůstu,
• určená k pěstování na semeno pro
potravinářské účely,
• vhodná do všech oblastí pěstování
hořčice, nenáročná na agrotechniku,
• obsah oleje v semeni střední
• střední odolnost proti poléhání,
• výskyt šedých a jinak zbarvených
semen nízký,
• dobrý zdravotní stav,
• termín setí – březen až polovina
dubna, výsevek 9–12 kg/ha,
• HTZ středně vysoká.
21
HRÁCH SETÝ
Abarth
Atlas
Eso
• udržovatel: Limagrain Europe, Francie,
• registrace v ČR: 2013,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná semi-leafless
odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulaté, barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• odolná proti antraknóze, středně
odolná proti hnědé skvrnitosti
a kořenovým chorobám, méně
odolná proti plísním,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• HTZ středně vysoká.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná semi-leafless odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny vyššího vzrůstu,
• semeno válcovitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
hnilobami a padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ středně vysoká.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2012,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno vejčitého tvaru,
• méně odolná proti poléhání před
sklizní,
• středně odolná proti plísni hrachu
i proti plísni šedé, středně odolná
proti skvrnitostem hrachu, středně
odolná proti napadení komplexem
kořenových, virových chorob,
• méně odolná proti hnilobám, padlí
hrachu a rzi hrachu,
• HTZ středně vysoká.
Audit
Impuls
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná semi-leafless
odrůda,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání před
sklizní,
• odolná proti komplexu virových
onemocnění, méně odolná proti
padlí hrachu, středně odolná proti
ostatním chorobám hrachu,
• velmi vysoký výnos semene, velmi
vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost středně vysoká,
• HTZ středně vysoká.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2014,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• vysoce výnosná odrůda,
• rostliny středně vysoké, barva květu bílá,
• semeno válcovitého tvaru,
• obsah dusíkatých látek středně
vysoký,
• rychlý počáteční růst,
• vhodná k produkci semene s vysokou barevnou vyrovnaností,
• dobrý zdravotní stav celé rostliny,
• odolná proti poléhání před sklizní,
• výsevek 0,9–1,0 MKS/ha,
• HTZ vysoká (287 g).
Astronaute
• udržovatel: Société RAGT 2n, Francie,
• registrace v ČR: 2014,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná semi-leafless
odrůda,
• velmi vysoký výnos zrna,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno válcovitého tvaru,
• barevná vyrovnanost semen vysoká,
• nemá vyhraněné požadavky na
půdně-klimatické podmínky,
• tolerantní k těžkým a studeným
půdám,
• vhodný pro potravinářské i krmné
účely,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob hrachu,
• výnos dusíkatých látek vysoký,
• HTZ střední.
22
PELUŠKA JARNÍ
Prophet
Slovan
Andrea
• udržovatel: Limagrain Nederland B.V.,
Nizozemsko
• registrace v ČR: 2007,
• právně chráněná odrůda,
• středně raná zelenozrnná odrůda
typu semi-leafless,
• kulatý tvar semene,
• vysoký výnos semen,
• vysoký výnos dusíkatých látek,
• velmi nízká aktivita trypsin inhibitoru,
• rostliny jsou středně vysoké,
• střední až rychlý počáteční růst,
• HTZ je středně vysoká,
• vysoká odolnost vůči antraknóze,
tmavohnědé skvrnitosti a komplexu kořenových chorob,
• HTZ 268 g.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2008,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• dosahuje vysokých výnosů, vhodná
i pro hrachovou siláž,
• vhodná do všech výrobních oblastí
včetně přísuškových,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké, barva květu bílá,
• semeno kosočtverečného tvaru,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná vůči komplexu kořenových
a krčkových chorob,
• výnos dusíkatých látek nízký,
• HTZ středně vysoká.
Salamanca
Velvet
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1996,
• právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda vhodná do
všech oblastí,
• velmi rychlý počáteční růst,
• vysoký výnos bílkovin v době pícní
zralosti,
• má dlouhou lodyhu, normální olistění a fialový květ,
• vhodná do jarních a letních luskovinoobilních směsek s využitím na
zelené krmení, seno, senáž či zelené hnojení,
• dobrý zdravotní stav,
• doporučený výsevek – semenářské
porosty 0,8–1 MKS/ha, pícní využití – čistá kultura 0,8–1,2 MKS/
ha, luskovinoobilní směsky 0,4–0,5
MKS/ha pelušky v kombinaci
s 2–2,5 MKS/ha obilniny,
• HTZ nízká až střední.
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, SRN,
• registrace v ČR: 2011,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny střední až vyšší,
• semeno vejčitého tvaru, barevná
vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob hrachu, méně odolná proti
napadení hnilobami,
• velmi vysoký výnos semene, vysoký výnos dusíkatých látek,
• technologická jakost střední,
• HTZ nižší.
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 2010,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná žlutozrnná odrůda typu
semi-leafless,
• rychlý počáteční růst,
• rostliny středně vysoké,
• semeno kulatého tvaru, barevná
vyrovnanost semen vysoká,
• středně odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob, méně odolná proti napadení
padlím hrachu,
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký,
• technologická jakost střední,
• HTZ středně vysoká.
Zekon
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1999,
• právně chráněná odrůda,
• poloraná zelenozrnná plastická
semi-leafless odrůda,
• stabilní vysoké výnosy s dobrou
kvalitou zrna,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• semeno kulovitého tvaru, barevná
vyrovnanost semen vysoká,
• odolná proti poléhání,
• středně odolná proti většině chorob hrachu,
• doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha,
• HTZ středně vysoká.
LUPINA BÍLÁ
Dieta
•
odrůda v prodeji na základě zápisu ve
Společném katalogu,
• udržovatel: Lyle Morrison & Partners, UK,
• odrůda vhodná do středních a nižších poloh,
• ve srovnání s ostatními odrůdami
lupiny bílé dozrává časněji,
• obsah proteinů vysoký,
• vykazuje dobrou odolnost proti
antraknóze,
• rostliny dobře větvící,
• termín sklizně – po obilovinách,
• odolná proti polehání,
• vhodná k pěstování v režimu ekologického zemědělství,
• obsah NL 32–36 %,
• k získání vysokého výnosu je vhodné včasné setí do vyzrálé půdy,
• výsevek 170–185 kg/ha.
23
JETEL LUČNÍ
SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Start
Větrovská
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1973,
• raná výnosná diploidní odrůda
vhodná do všech oblastí,
• 2–3 sečná s dvouletou užitkovostí,
• vysoký výnos zelené hmoty i semene,
• zdravotní stav dobrý, odolná proti
padlí, středně odolná proti bílé hnilobě jetele,
• využití do jetelotravních směsí, do
lučních a pastevních porostů nebo
pro čistosevy,
• HTZ 1,75 g.
• udržovatel: OSEVA UNI, a. s., ČR,
• registrace v ČR: 1952,
• jednoletá pícnina s vegetační dobou 50–60 dní,
• bohatě olistěná rostlina,
• rychlý nárůst zelené i kořenové
hmoty,
• využitelná především jako meziplodina na zelené hnojení a pro
pozemky ohrožené erozí,
• vynikající medonosná plodina,
• dobrá odplevelovací schopnost,
• nenáročná na stanoviště a klimatické podmínky.
PRODEJNÍ AKCE
LISTOVÁ HNOJIVA
SLEVA
MOŽNOST LISTOVÝCH ANALÝZ ZDARMA
Z CENÍKOVÉ CENY
CELOPLOŠNÉ POKRYTÍ ODBORNÝMI PORADCI
Časově a množstevně omezená akce od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016
Ing. Jana Havránková
702 097 417
[email protected]
Stanislav Šimánek
777 736 661
[email protected]
Ing. Jan Bradáč, MBA
777 264 589
[email protected]
Ing. Petr Šilhavý
777 756 680
[email protected]
Pavel Tuček
777 736 662
[email protected]
Zbyněk Votava
777 730 267
[email protected]
Ing. Lenka Musilová
777 264 593
[email protected]
Roman Bobčík
774 870 168
[email protected]
www.lovochemie.cz
25
VÝŽIVA
Novinky v sortimentu hnojiv Lovochemie, a. s.
Lovo CaN T
Listové hnojivo Lovo CaN se stalo
jedním z nejprodávanějších a nejoblíbenějších na našem trhu. Rychlá účinnost
obsaženého dusíku a vápníku zaujala
zemědělskou praxi. Toto hnojivo lze použít nejen pro mimokořenovou výživu
ale i jako klasické hnojivo. Jeho hlavní
předností je schopnost rychlého řešení
deficitu dusíku a vápníku, podpora
slabých, pozdě setých a z různých příčin
zaostávajících porostů ozimů i jařin.
Působením Lovo CaNu je aktivizován
metabolismus a příjem živin v kritických fázích vývoje. Rychle dostupný
vápník pomáhá do jisté míry nahradit
nedostatek jeho přístupných forem
v půdě, který je způsoben omezeným
vápněním.
Po velmi dobrých zkušenostech
s použitím hnojiva Lovo CaN vznikla,
díky rekonstrukci výrobních kapacit,
možnost reagovat na připomínky z praxe a zvýšit obsah dusíku z původních
7 % na 13 %. Tímto způsobem vznikl
nový inovovaný výrobek Lovo CaN T
(Turbo). Původní obsah dusíku, tvořený nitrátovou formou, byl doplněn
močovinovou formou, která je v přípa-
1
2
3
4
dě mimokořenové výživy pro rostliny
ještě přijatelnější než nitrátová forma.
Nitrátová forma dusíku sice tvoří podstatnou část tohoto prvku přijímaného
rostlinou, ale většina této absorpce
se uskutečňuje kořeny. Amidická
molekula je vzhledem ke své elektrické
neutralitě a malé velikosti lépe přijímána prostřednictvím listového povrchu.
Vyvážená kombinace nitrátového a močovinového dusíku umožňuje využít jak
schopnosti rostliny uskladnit nitráty do
zásoby ve vakuolách a podle potřeby je
uvolňovat, tak schopnosti amidické formy urychleně a pro rostlinu energeticky úsporně se zabudovat do bílkovinných struktur buněk. Významnou
výhodou Lovo CaN i Lovo CaN T je
minimální fytotoxicita. Aplikace na list
je proto velmi účinná v obdobích, kdy
dusík není přítomen v půdním roztoku
ať již z důvodu sucha, jeho proplavení
do spodních vrstev půdy, případně
pokud není kořenová soustava rostlin
dostatečně vyvinutá nebo dokonce
poškozená různými vlivy (škůdci, utužení půdy…). Výhodou Lovo CaN T
je, že zvýšením obsahu dusíku nedošlo
ke snížení obsahu vápníku. Vápník je
v rostlinách méně pohyblivý a tím je
jeho reutilizace omezena. Pokud v půdě
není dostatek vápníku je vhodné
Lovo CaN T | PŠENICE OZ. Varianta
Aplikace 50 l/ha
LovoCaN T
BBCH 3–31
PD Radovesice, 2015
Kontrola
Lovo CaN T | PŠENICE OZ.
Vliv aplikace 150 l/ha
na příjem živin (2014),
výnos a kvalitu (2015)
Agrospol Hostovice, a.s.
Varianta
ARR
Lovo CaN T
Kontrola
Varianta
Kvalita a výnos
Lovo CaN T
Kontrola
Lovo CaN T | PŠENICE OZ. Podnik
Vliv aplikace 150 l/ha
Agrodružstvo Křičeň
na výnos (BBCH 30–31)
Křičeň, Luže 2014
ZS Luže
Lovo CaN T | PŠENICE OZ. Varianta
Vliv aplikace 150 l/ha
na kvalitu (BBCH 30–31) Lovo CaN T
ZS Luže, a.s., 2014
Kontrola
Průměr
9,88
9,51
N
%
3,16
2,61
Objem.
hmot.
831
766
P
%
0,41
0,37
NL
%
11,9
11,6
Výnos
t/ha
6,87
9,48
NL
%
13,0
12,2
postřik nejméně jednou opakovat, aby
byla rostoucí pletiva dobře zásobena
zejména v obdobích, kdy rostlina intenzivně roste. V tomto období dochází
při velkém nedostatku k viditelnému
lámání stonku a odumírání vegetačních
vrcholů. První příznaky jsou však viditelné na kořenech. Dochází k celkovým
poruchám ve výživě, které jsou způsobeny snahou rostliny nahradit chybějící
vápník jinými kationty (K, Na, Al),
což vede ke snížení pevnosti a stability
buněčných stěn, ke změně velikosti
pórů mezi buňkami a změně propustnosti membrán, snížení odolnosti proti
stresovým vlivům. Následuje snížení
výnosu, kvality produkce a její skladovatelnosti.
Aplikace hnojiva Lovo CaN T byla provedena jak v rámci maloparcelkových
tak provozních pokusů. Velmi pozitivní
zkušenosti jsme získali při aplikaci
přípravku v ozimé řepce a obilovinách.
V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou ukázány
účinky působení hnojiva na výnos.
Při nákladu kolem 1 000 Kč/ha došlo
ke zvýšení výnosu o 0,37 t/ha, což při
ceně 4 500 Kč/t potravinářské pšenice
odpovídá zvýšení příjmu o 1 500 Kč
se zlepšenou kvalitou produkce, jak
ukazuje tabulka č. 4.
%
na kontrolu
103,90
100,00
K
Ca
Mg
S
Zn
%
%
% mg/kg
2,94
0,56
0,08 0,19 47,5
2,86
0,33
0,07 0,18 12,6
Lepek Zelenyho Pádové
Výnos
%
test
číslo
t/ha
22,6
52
368
8,62
21,1
40
330
8,06
%
na kontrolu
106,02
107,97
Lepek Objem. Zelenyho
% hmotnost
test
26,4
78,0
56
23,8
75,3
49
Pádové
číslo
321
259
Mn
Cu
hmotnost suš.
mg/kg mg/kg 1 rostliny (g)
90,3 10,4
0,84
33,6
4
0,69
% na kontrolu Pozn.
106,95
100,00
+MIKROKOMPLEX
26
LOVOHUMINE N
Novinka, která potvrdila svou kvalitu
V průběhu letošního roku se na trh
dostala novinka LOVOHUMINE N
jdoucí ve stopách úspěšného BOROSANU Humine, který se osvědčil v praxi
a uplatnil na náročném trhu boritých
přípravků. Jedná se o NPK hnojivo s vysokým obsahem huminových látek.
Co ale není tak obvyklé u obdobných
konkurenčních výrobků, LOVOHUMINE N obsahuje všechny stopové
prvky, tj. bor, zinek, mangan, měď,
železo a molybden. Ty výrazně
zvyšují jeho účinnost a užitné vlastnosti. Všechny živiny jsou přítomny ve
vodorozpustné, tudíž rychle přijatelné
formě, mikroprvky jsou navíc chelátově vázány. Překvapením bude určitě
vysoká koncentrace makroživin. Obsah
12 % dusíku napovídá, že hnojivo je
vhodnější do počátečních fází růstu,
případně k ošetření porostů oslabených, pozdě setých nebo pomalu se
vyvíjejících. Tomu odpovídá i zvolená
amidická forma dusíku, která je vzhledem k rychlosti příjmu nejvhodnější.
Vyvážený poměr dalších makroživin,
4 % P2O5 a 6 % K2O byl zvolen tak, aby
vyhovoval výživným potřebám plodin
v tomto období. Na základě podobného
klíče jsme zvolili i obsahy mikroprvků,
kde jsme diferencovali jejich obsah
z pohledu potřebnosti katalyzovat konkrétní a specifické metabolické procesy
probíhající v rostlinách.
Samostatnou kapitolou jsou obsažené
huminové látky. V praxi jsme si vyzkoušeli, že jejich přídavek dokáže ovlivnit
účinnost mikroprvků, konkrétně boru.
Tyto zkušenosti jsme se rozhodli využít
v kombinaci s dalšími živinami. Obecně
je známo, že huminové látky zvyšují
propustnost rostlinných membrán,
což se projevilo zlepšeným transportem živin v rostlinách. Současně spolu
s mikroprvky huminové látky katalyzují metabolické a chemické procesy
v rostlinách. Praktickým důsledkem
je zvyšování obsahu cukru v pletivech
a produktech. Důležitá je schopnost
ovlivňování funkce kořenů a příjmu
živin z půdy. To se projevuje zvýšením
klíčících schopností semen, zakořeňováním rostliny, které vede přeneseně až
k vyšší odolnosti vůči suchu.
V tabulkách č. 5–8 jsou uvedeny
výsledky získané v roce 2015 na řadě
zemědělských podniků, kde byl LOVO-
HUMINE N a další přípravky humátové
řady zkoušeny v provozních podmínkách. První výrobky této řady doplní
v dalších letech LOVOHUMINE P
a LOVOHUMINE K. Současně
připravujeme specifické hnojivo
pro podporu vývoje kořenové
soustavy plodin – LOVOHUMINE NP + Zn. Podle
analýzy mladých rostlin
ošetřených kombinací dusíku, fosforu
a zinku dochází
k lepšímu rozvoji
kořenové soustavy, rostliny
v porostu jsou
vyrovnanější
a zvyšuje se
jejich hmotnost. To vše
má vliv pozitivní vliv jak
na regeneraci
ozimých plodin
na jaře tak na
vývoj jařin. Zejména
v obdobích, kdy jsou
porosty stresovány suchem, nadměrnými srážkami,
chladem a dalšími nepříznivými vlivy se
ošetření velmi osvědčilo.
5
LISTOVÁ HNOJIVA | ŘEPKA OZ.
Vliv aplikace listových hnojiv
na výnos
ZS Luže, a.s., 2015
Varianta
Výměra ha Výnos t/ha % na kontrolu Olej při 8% vlhkosti % na kontrolu
Kontrola
7,02
4,84
100,00
40,1
100,00
BOROSAN Forte 3 l/ha BBCH 15
BOROSAN Humine 2 l/ha BBCH 35
7,04
5,19
107,23
42,5
105,99
LOVOHUMINE N 5 l/ha BBCH 55
6
7
LISTOVÁ HNOJIVA | JEČMEN JAR.
Vliv aplikace listových hnojiv
na výnos a kvalitu
ZS Luže, a.s., 2015
Varianta
Výměra ha Výnos t/ha % na kontrolu OH kg/hl NL %
Kontrola
6,10
6,9
100,00
727
10,3
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 4 l/ha BBCH 22
6,32
7,8
113,04
735
11,2
LOVOHUMINE N
5 l/ha BBCH 31
8
LISTOVÁ HNOJIVA | JEČMEN JAR. Firma
Agro Bystřice
Vliv aplikace listových hnojiv
na výnos a kvalitu
Agro Bystřice, AGD Křičeň, 2015
AGD Křičeň
LISTOVÁ HNOJIVA | JEČMEN JAR.
Vliv aplikace listových hnojiv
na výnos a kvalitu
Agrospol Hostovice, a.s., 2015
Varianta
Kontrola
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
LOVOHUMINE N
Kontrola
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
LOVOHUMINE N
Škrob %
61,3
Výměra ha Výnos t/ha % na kontrolu
6,59
10,03
100,00
4 l/ha
5 l/ha BBCH 31
4 l/ha podzim
5 l/ha BBCH 31
6,12
10,72
106,88
7,86
7,64
100,00
7,58
8,22
107,59
Varianta
Výměra ha Výnos t/ha % na kontrolu
Kontrola
7,26
2,62
100,00
LOVOHUMINE N 5 l/ha BBCH 14–19
7,48
2,82
107,63
LOVOHUMINE P 5 l/ha BBCH 57–59
61,4
27
KUKUŘICE OSEVA HYBRIDS 2016
hybrid
FAO směr využití
typ
typ optimální hustota porostu výška rostlin odolnost
(tis./ha)
proti
hybridu zrna
(cm)
zrno
PYROXENIA
ZETA 140 S
CEDRAK
ZETA 200 S
CEKOB
LABOOM
CEBESTO
CESTER 230
CEKLAD 235
CEBIR
CEMATA
SAN
ALOMBO
CEMAX 245
FAGRETTO
CELIVE
CELIO 250
CERATUS
CEMET 260
CEMORA
CEKRAS
CELUNAR
CEFIN
CEPLAN
CEJIH
CEVAHA
CELATE
CEBEN
CEFRAN
CEGURA
CEDONA
CESLAV
poléhání
siláž
tolerance
k chladu
tolerance
k suchu
počáteční
růst
způsob
dozrávání
rostliny
130
Tc
M
100
120–130 200–220
RD
140
Dc
M
100
120
RD
170
Tc
TM 90
100–105 230–250
RMZ
200
Tc
MZ 90
110
240–260
RMZ
210
Sc
M
90–95
240–260
RD
220
Tc
TM 85
90
250–270
SG
220
Sc
TM
85–95
250–270
RMZ
230
MTc M
85–90
230–250
RMZ
235
MTc M
85–90
240–260
RMZ
240
Sc
M
85–90
260–270
RMZ
240
Sc
MZ
85–90
260–270
RD
240
MTc TM
85–90
240–260
RMZ
240
Sc
M
85–90
260
SG
245
Tc
TM
85–90
240–260
SG
250
Sc
M
80
85–90
260–270
SG
250
Sc
MZ 80
85–90
230–250
RMZ
250
Dc
MZ
85–90
240–260
RMZ
250
Tc
TM 80
85–90
250–260
SG
260
Tc
TM
85
260–270
RMZ
260
Sc
M
85
250–270
RMZ
270
Sc
MZ 80
250–270
RMZ
290
Tc
M
80–85
270–280
RMZ
290
Tc
MZ
80–85
250–270
SG
300
Sc
MZ 75–85
80–85
250–270
RMZ
320
Sc
Z
250–260
RD
320
Sc
Z
80–85
240–260
RMZ
340
Sc
MZ
80–85
260–270
SG
340
Sc
M
250–270
RMZ
340
Tc
MZ 75–80
80–85
250–270
SG
360
Sc
M
75–80
250–270
RMZ
370
Sc
MZ 70–75
260–280
RMZ
400
Tc
MZ 70–75
260–270
SG
85
80
80
70–75
75
75–80
200–220
Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový, MTc – modifikovaný tříliniový, Dc – čtyřliniový Typ zrna: Z – koňský zub, MZ – koňský zub až mezityp, M – mezityp, TM – tvrdý až mezityp, T – tvrdý typ
Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající
31
ODBORNÉ
RADY
KUKUŘICE
Pro informace a poradenství kontaktujte
regionální poradce ve své oblasti.
Ing. Jana HAVRÁNKOVÁ
702 097 417 | [email protected]
STANISLAV ŠIMÁNEK
777 736 661 | [email protected]
PŠENICE
Ing. JAN BRADÁČ, MBA
777 264 589 | [email protected]
ŘEPKA
Ing. PETR ŠILHAVÝ
777 756 680 | [email protected]
LISTOVÁ HNOJIVA
PAVEL TUČEK
777 736 662 | [email protected]
ZBYNĚK VOTAVA
777 730 267 | [email protected]
Ing. LENKA MUSILOVÁ
777 264 593 | [email protected]
ROMAN BOBČÍK
774 870 168 | [email protected]
Kontaktujte prodejce osiv ve svém regionu:
AgroZZN, a. s., Rakovník
vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová 724 024 526
obchodní zástupci v regionu:
Ing. Eva Tunklová
721 456 853
divize Podbořany:
Ing. Blanka Švehlová 602 111 886
divize Rakovník:
Ing. Petr Knobloch
724 086 632
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha
725 115 166
divize Slaný:
Ing. Václav Jugl
724 052 033
divize Polepy:
Milan Švejdar
724 138 635
divize Bohušovice:
Miloš Fišer
724 053 827
ostatní prodejci:
Petr Hanzal
602 735 007
Ing. Jan Verner
605 376 797
www.agrozzn.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]
[email protected]
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593
Ing. Lumír Královec
602 463 272
Bc. Libor Mastný
702 125 874
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782
Ing. Jan Černý
727 970 441
oblast Příbram a Praha-západ:
Ing. Jan Růžička
601 370 287
Ing. Radomír Vacek
727 813 920
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský
724 937 332
Ivana Hubálková
602 698 579
oblast Cheb:
Ing. Jiří Sýkora
602 462 668
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005
ZZN Pelhřimov a. s.
Cerea, a. s., Pardubice
vedoucí prodeje osiv – oblast Pardubice:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
Ing. Daniela Kejzlarová 724 143 506
oblast Hradec Králové:
Petr Šrámek
724 775 871
oblast Jičín:
Olga Tomíčková
602 179 325
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská
725 778 367
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067
NAVOS, a. s., Kroměříž
vedoucí prodeje osiv:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Ing. Zdenka Čatajová
Ing. Petr Fryzelka
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Zdeněk Štěpánek
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Hlaváček
Josef Mráz
Ing. Petr Procházka
Simona Groisová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.navos-km.cz
724 929 402 [email protected]
602 125 647
602 774 286
602 704 549
724 724 901
777 264 591
777 264 594
776 225 480
606 095 610
724 190 566
777 264 587
602 480 137
724 996 833
Primagra, a. s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
oblast Příbram, Benešov:
Ing. Tomáš Pištěk
oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud
Luboš Hrubý
www.cerea.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionech:
Petr Kopecký
602 180 497
Miroslav Kopecký
725 996 261
Pavel Dědina
602 180 495
Bc. Martin Křivánek
607 053 523
Ing. Hynek Bína
724 252 959
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323
Ing. Josef Bícha
602 332 016
Ing. Martin Veis
602 748 471
Ing. Pavel Kabeš
602 109 840
Ing. Václav Kouba
602 144 505
Tomáš Homa
725 996 262
ZZN Polabí, a. s., Kolín
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpe.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje osiv – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl
602 520 023 [email protected]
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449 [email protected]
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
602 244 872 [email protected]
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143 [email protected]
Koordinátor výroby a obchodu:
Ing. Jiří Kospert
724 153 858 [email protected]
asistent prodeje osiv:
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095 [email protected]
ČSO Městec Králové:
Ladislav Ulrich
723 389 781 [email protected]
www.primagra.cz
606 057 560 [email protected]
606 080 918 [email protected]
606 673 143 [email protected]
602 467 286 [email protected]
OSEVA, a. s., Bzenec
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586
Jana Kolébalová
777 264 584
Soňa Bílková
724 964 383
Jiří Slezák
777 264 590
Tomáš Štiva
777 264 581
www.osevabzenec.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
fax:
+420 518 395 230
e–mail: [email protected]
www.oseva.eu
NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016

Podobné dokumenty

Katalog jaro 2016 - ELITA semenářská, as

Katalog jaro 2016 - ELITA semenářská, as • výsevek KVO a OVO 3,5 – 4,0 MKS/ha, ŘVO 3,5 MKS/ha, BVO 4,0 – 4,5 MKS/ha Limagrain CEC, s.r.o.

Více

Katalog ozimých plodin 2016 – PDF, 2 MB

Katalog ozimých plodin 2016 – PDF, 2 MB • raná odrůda, rostliny vysoké až velmi vysoké, • vhodná do všech výrobních oblastí, • odolná proti vyzimování, středně odolná proti poléhání, • dobrý zdravotní stav, středně odolná proti většině c...

Více

orientace 14 Soubor

orientace 14 Soubor • Hs je vrozená, nelze ji přeučit, jde o vrozenou poruchu = tolerance

Více

Nabídka osiv jaro 2010

Nabídka osiv jaro 2010 Padlí travní v klasu Listové skvrnitosti Braničnatka plevová v klasu Rez pšeničná Rez plevová – testy x Rez travní – testy x Běloklasost Fuzariózy klasů pšenice KVALITA ZRNA Sedimentační test Zelen...

Více

řepka ozimá řepka ozimá řepka ozimá ječmen ozimý

řepka ozimá řepka ozimá řepka ozimá ječmen ozimý Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnjší 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti Kategorie rozmnožovacího materiálu: E - Elita, C1 - cerifikované ...

Více

Maloobchodní ceník hobby balení 2014

Maloobchodní ceník hobby balení 2014 Na strupovitost a padlí jádrovin a révy 1,5g/10l Na strupovitost a padlí u jádrovin.Souprava na celoroční

Více