Straightforward Elementary

Komentáře

Transkript

Straightforward Elementary
Straightforward Elementary
strana 1 z 7
Straightforward Elementary
K této učebnici je k dispozici
procvičování na internetu.
Více informací na
www.macmillan.cz/e-learning
talk
book
word
partner
picture
text
CD
LílWâL=
LÄrâL=
Lï‰WÇL=
Lé^Wíå]L=
Léfâíp]L=
LíÉâëíL=
LëáW=DÇáWL=
projev; mluva
kniha
slovo
partner; partnerka
obraz; portrét
text
CD; kompaktní disk
Lesson 0 International words
Lesson 0 Days of the week
airport
bus
coffee
football
hotel
hospital
mobile phone
pizza
police
sandwich
taxi
tea
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
LÉ]élWíL=
LľëL=
LâflÑáL=
LÑríÄlWäL=
LÜ]rDíÉäL=
LÜflëéfíäL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
LéáWíë]L=
Lé]DäáWëL=
LëôåïfÇwL=
LíôâëáL=
LíáWL=
letiště
autobus
káva; šálek kávy
fotbal; kopaná
hotel (pozor na výslovnost)
nemocnice
mobilní telefon; mobil
pizza
policie; policisté
sendvič
taxi; taxík
čaj
Lesson 0 Numbers
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
Lï¾åL=
LíìWL=
LqêáWL=
LÑlWL=
LÑ~fîL=
LëfâëL=
LëÉî]åL=
LÉfíL=
Lå~fåL=
LíÉåL=
LfDäÉî]åL=
LíïÉäîL=
Lq‰WDíáWåL=
LÑlWDíáWåL=
LÑfÑDíáWåL=
LëfâëDíáWåL=
LëÉî]åDíáWåL=
LÉfDíáWåL=
Lå~fåDíáWåL=
LíïÉåíáL=
Lq‰WíáL=
LÑlWíáL=
LÑfÑíáL=
LëfâëíáL=
LëÉî]åíáL=
LÉfíáL=
Lå~fåíáL=
Lï¾å=ܾåÇê]ÇL=
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
(jedno) sto
Lesson 0 Classroom English
write
listen
open
close
look at
read
Lê~fíL=
LäfëåL=
L]ré]åL=
Lâä]ròL=
Lärâ=]íL=
LêfWÇL=
www.macmillan.cz/slovnicky
psát; napsat
poslouchat
otevřít
zavřít; zavírat
podívat se na
číst
Lã¾åÇÉfL=
LíàìWòÇÉfL=
LïÉåòÇÉfL=
Lq‰WòÇÉfL=
LÑê~fÇÉfL=
Lëôí]ÇÉfL=
Lë¾åÇÉfL=
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Lesson 0 Colours
black
blue
brown
green
grey
red
white
yellow
LÄäôâL=
LÄäìWL=
LÄê~råL=
LÖêáWåL=
LÖêÉfL=
LêÉÇL=
Lï~fíL=
LàÉä]rL=
černý
modrý
hnědý
zelený
šedý; šedivý
červený; rudý
bílý
žlutý
Lesson 0 Things around you
apple
board
CD player
LôéäL=
LÄlWÇL=
LëáWÇáW=éäÉf]L=
coin
door
earring
ID card
key
pen
photo
sweet
TV
wallet
LâlfåL=
LÇlWL=
Lf]êfÏL=
L~f=DÇáW=â^WÇL=
LâáWL=
LéÉåL=
LÑ]rí]rL=
LëïáWíL=
LíáW=îáWL=
LïfläfíL=
window
LïfåÇ]rL=
jablko
tabule (ve škole)
přehrávač kompaktních
disků
mince
dveře
náušnice
občanský průkaz
klíč
pero; propisovačka
fotka; fotografie
sladký
televize
(pánská) peněženka;
náprsní taška
okno
Lesson 0 Abbreviations
noun
verb
adjective
adverb
somebody
something
countable
uncountable
plural
singular
Lå~råL=
Lî‰WÄL=
LôÇwfâífîL=
LôÇDî‰WÄL=
Lë¾ãÄ]ÇáL=
Lë¾ãqfÏL=
Lâ~råí]Ä]äL=
L¾åDâ~råí]Ä]äL=
Léärê]äL=
LëfÏÖà]ä]L=
podstatné jméno
sloveso
přídavné jméno
příslovce
někdo
něco
počitatelný
nepočitatelný
množné číslo
jednotné číslo
Lesson 1 Objects
alarm clock
bottle of water
L]Dä^Wã=âäflâL=
LÄflíä=]î=ïlWí]L=
budík
lahev vody
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
camera
chair
computer
desk
glass
newspaper
paper
phone
umbrella
Lâôã]ê]L=
LípÉ]L=
Lâ]ãDéàìWí]L=
LÇÉëâL=
LÖä^WëL=
LåàìWëéÉfé]L=
LéÉfé]L==
LÑ]råL=
L¾ãDÄêÉä]L=
strana 2 z 7
fotoaparát; kamera
židle
počítač
psací stůl; lavice
sklo; sklenice
noviny
papír; papírový
telefon
deštník; slunečník
party
practise
reception
room
telephone
tour
LÄê]DòfäL=
Brazilian
Britain
British
China
Chinese
France
French
LÄê]Dòfäf]åL=
LÄêfíåL=
LÄêfífpL=
Líp~få]L=
Líp~fDåáWòL=
LÑê^WåëL=
LÑêÉåípL=
Germany
German
Greece
Greek
Ireland
Irish
Italy
Italian
Japan
LÇw‰Wã]åáL=
LÇw‰Wã]åL=
LÖêáWëL=
LÖêáWâL=
L~f]ä]åÇL=
L~fêfpL=
Lfí]äáL=
LfDíôäf]åL=
LÇw]DéôåL=
Japanese
LÇwôé]DåáWòL=
Poland
Polish
Russia
Russian
Turkey
Turkish
Lé]rä]åÇL=
Lé]räfpL=
Lê¾p]L=
Lê¾påL=
Lí‰WâáL=
Lí‰WâfpL=
drink
eat
go
have
live
read
speak
study
travel
work
Brazílie (pozor na
přízvuk)
Brazil/ec(ka); brazilský
Británie
Brit/ka; britský
Čína
čínský; čínština; Číňan
Francie
francouzština;
francouzský
Německo
německý; němčina
Řecko
řecký; řečtina
Irsko
irský; irština
Itálie
italština; italsky; Ital/ka
Japonsko (pozor na
přízvuk)
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
Polsko
polský; polština
Rusko
Rus/ka; ruský; ruština
Turecko
Turek; turecký; turečtina
LÄf]L=
LâflÑáL=
LÇwìWëL=
LíáWL=
Lãfå]ê]ä=ïlWí]L=
Lï~fåL=
go dancing
go shopping
go to restaurants
go to the cinema
listen to music
play sports
watch TV
L^WÑí]DåìWåL=
LÉfÇwL=
LÄ^WL=
Lâ¾åíêáL=
LáWãÉfäL=
LfWîåfÏL=
LÖä^WëL=
LÖ~fÇL=
LfåDî~fíL=
LäôÏÖïfÇwfòL=
LãáWíL=
LãlWåfÏL=
Låôp]DåôäfíáL=
LåàìWL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pít; napít se
jíst
jít; chodit; jet
mít
bydlet; žít
číst
mluvit; hovořit
studovat
cestovat
pracovat
LÖ]r=DÇ^WåëfÏL=
jít si zatančit
LÖ]r=pfléfÏL=
jít nakupovat
LÖ]r=í]=êÉëíêflåíëL=chodit do restaurací
LÖ]r=í]=a]=
jít do kina
ëfå]ã]L=
Läfëå=í]=ãàìWòfâL= poslouchat hudbu
LéäÉf=ëélWíëL=
dělat sport
Lïflíp=íáWîáWL=
dívat se na televizi
Lesson 2 Family
pivo
káva; šálek kávy
džus; šťáva
čaj
minerální voda; minerálka
víno
Lesson 1 Other words and phrases
afternoon
age
bar
country
email
evening
glass
guide
invite
language
meet
morning
nationality
new
LÇêfÏâL=
LáWíL=
LÖ]rL=
LÜôîL=
LäfîL=
LêfWÇL=
LëéáWâL=
Lëí¾ÇáL=
LíêôîäL=
Lï‰WâL=
Lesson 2 Free time activities
Lesson 1 Drinks
beer
coffee
juice
tea
mineral water
wine
večírek; oslava
cvičit
hostina; formální oslava
pokoj
telefon
cesta; zájezd; prohlídka
Lesson 2 Common verbs
Lesson 1 Countries and nationalities
Brazil
Lé^WíáL=
LéêôâífëL=
LêfDëÉép]åL=
LêìWãL=
LíÉä]Ñ]råL=
Lír]L=
odpoledne
věk
bar
země; stát
email
večer
sklo; sklenice
průvodce
pozvat; zvát
jazyk; způsob vyjadřování
seznámit se; setkat se
dopoledne; ráno
národnost
nový
aunt
brother
child
cousin
daughter
father
grandchild
granddaughter
grandfather
grandmother
grandparent
grandson
husband
mother
parent
sister
son
uncle
L^WåíL=
LÄê¾a]L=
Líp~fäÇL=
Lâ¾òåL=
LÇlWí]L=
LÑ^Wa]L=
LÖêôåíp~fäÇL=
LÖêôåÇlWí]L=
LÖêôåÑ^Wa]L=
LÖêôåã¾a]L=
LÖêôåéÉ]ê]åíL=
LÖêôåë¾åL=
LܾòÄ]åÇL=
Lã¾a]L=
LéÉ]ê]åíL=
Lëfëí]L=
Lë¾åL=
L¾ÏâäL=
teta
bratr
dítě; potomek
bratranec; sestřenice
dcera
otec
vnouče
vnučka
dědeček
babička
prarodič
vnuk
manžel; muž
matka
rodič
sestra
syn
strýc
Lesson 2 Descriptions
age
average-looking
beautiful
dark
fair
fat
glasses
hair
handsome
height
medium height
middle-aged
old
LÉfÇwL=
LôîêfÇw=ärâfÏL=
LÄàìWífÑäL=
LÇ^WâL=
LÑÉ]L=
LÑôíL=
LÖä^WëfòL=
LÜÉ]L=
LÜôåë]ãL=
LÜ~fíL=
LãfÇf]ã=Ü~fíL=
LãfÇä=DÉfÇwÇL=
L]räÇL=
věk
průměrně vypadající
krásný
tmavý
světlý
tlustý; tělnatý
brýle
vlasy
hezký; pěkný
výška
středně vysoký
středního věku
starý
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
pretty
short
tall
thin
ugly
weight
young
LéêfíáL=
LplWíL=
LílWäL=
LqfåL=
L¾ÖäáL=
LïÉfíL=
Là¾ÏL=
strana 3 z 7
pěkný, hezký, půvabný
krátký; malý (postavou)
vysoký; velký
hubený; tenký
ošklivý; škaredý
váha
mladý
Lesson 2 Other words and phrases
boy
bread
cat
chocolate
different
divorce
fashion
feelings
flat
friend
get married
girl
home
house
leave
life
love
man
office
per cent
personal
point of view
politics
problem
same
sports
thing
university
woman
LÄlfL=
LÄêÉÇL=
LâôíL=
Lípflâä]íL=
LÇfÑê]åíL==
LÇfDîlWëL==
LÑôpåL=
LÑáWäfÏòL=
LÑäôíL=
LÑêÉåÇL=
LÖÉí=ãôêfÇL=
LÖ‰WäL=
LÜ]rãL=
LÜ~rëL=
LäáWîL=
Lä~fÑL=
Lä¾îL=
LãôåL=
LflÑfëL=
Lé]DëÉåíL=
Lé‰Wë]åäL=
Lélfåí=]î=DîàìWL=
Léflä]ífâëL=
LéêflÄä]ãL=
LëÉfãL=
LëélWíëL=
LqfÏL=
LàìWåfDî‰Wë]íáL=
Lïrã]åL=
chlapec, kluk
chléb
kočka
čokoláda; čokoládový
jiný; rozdílný
rozvod
móda
pocity; city
byt
přítel; přítelkyně
oženit se; vdát se
dívka; děvče; holka
domov; doma
dům; domek
odejít; odjet; opustit
život
milovat; mít rád
muž; člověk
kancelář; úřad
procento
osobní
stanovisko; hledisko
politika
problém
stejný
sportovní
věc
univerzita; vysoká škola
žena
Lesson 3 Places to live
city
city centre
house
town
village
LëfíáL=
Lëfíf=DëÉåí]L=
LÜ~rëL=
Lí~råL=
LîfäfÇwL=
(větší) město
centrum města
dům; domek
město
vesnice
Lesson 3 Parts of a house
balcony
bathroom
bedroom
dining room
staircase
window
LÄôäâ]åáL=
LÄ^WqêìWãL=
LÄÉÇêìWãL=
LÇ~fåfÏ=êìWãL=
LëíÉ]âÉfëL=
LïfåÇ]rL=
balkon
koupelna
ložnice
jídelna (v bytě)
schodiště
okno
Lesson 3 Furniture
bed
bookcase
chair
clock
cooker
cupboard
curtain
LÄÉÇL=
LÄrââÉfëL=
LípÉ]L=
LâäflâL=
Lârâ]L=
Lâ¾Ä]ÇL=
Lâ‰Wí]åL=
www.macmillan.cz/slovnicky
postel
knihovna (kus nábytku)
židle
hodiny
vařič; sporák
skříň(ka); kredenc
závěs
desk
fridge
lamp
picture
plant
sofa
stereo
television
wardrobe
LÇÉëâL=
LÑêfÇwL=
LäôãéL=
Léfâíp]L=
Léä^WåíL=
Lë]rÑ]L=
LëíÉêf]rL=
LíÉä]îfwåL=
LïlWÇê]rÄL=
psací stůl; lavice
lednička
lampa; světlo
obraz; portrét
rostlina
pohovka; gauč
stereofonní; stereo
televize/ televizor
šatník
Lesson 3 Ordinal numbers
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
LщWëíL=
LëÉâ]åÇL=
Lq‰WÇL=
LÑlWqL=
LÑfÑqL=
LëfâëqL=
LëÉî]åqL=
LÉfíqL=
Lå~fåqL=
LíÉåqL=
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
Lesson 3 Other words and phrases
art
baby
big
café
easy
elevator
entrance
famous
film
floor
horrible
information
lift
lovely
modern
museum
new
noisy
official
old
outside
policeman
quiet
residence
school
shop
stand
L^WíL=
LÄÉfÄáL=
LÄfÖL=
LâôÑÉfL=
LáWòáL=
LÉäfîÉfí]L=
LfåDíê^WåëL=
LÑÉfã]ëL=
LÑfäãL=
LÑälWL=
LÜflêfÄäL=
LfåÑ]DãÉfpåL=
LäfÑíL=
Lä¾îäáL=
LãflÇåL=
LãàìDòáW]ãL=
LåàìWL=
LålfòáL=
LflÑfpäL=
L]räÇL=
L~ríDë~fÇL=
Lé]DäáWëã]åL=
Lâï~f]íL=
LêÉòfÇ]åëL=
LëâìWäL=
LpfléL=
LëíôåÇL=
umění
dítě, batole
velký
kavárna
jednoduchý
výtah
uchvátit; nadchnout
slavný; proslulý
film
podlaha
hrozný; strašný
informace
výtah
půvabný; příjemný
moderní
muzeum
nový
hlučný
úřední; oficiální
starý
venku
policista
tichý; klidný
sídlo; bydliště; pobyt
škola
obchod
stát
Lesson 4 Phrases with have, go and get
have breakfast
have dinner
have lunch
have a drink
snídat
večeřet (hlavní jídlo dne)
obědvat
dát si drink; dát si něco k
pití
LÜôî=]=âflÑfL=
dát si kávu
have a coffee
have a sandwich LÜôî=]=ëôåÇïfípL=dát si sandwich
have a break
LÜôî=]=ÄêÉfâL=
mít přestávku
LÜôî=]=åôéL=
zdřímnout si
have a nap
get dressed
LÖÉí=ÇêÉëíL=
obléknout se
LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíL=
LÜôî=Çfå]L=
LÜôî=ä¾åípL=
LÜôî=]=ÇêfÏâL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
get up
LÖÉí=¾éL=
get home
go home
go to bed
go to sleep
LÖÉí=Ü]rãL=
LÖ]r=Ü]rãL=
LÖ]r=í]=ÄÉÇL=
LÖ]r=í]=ëäáWéL=
strana 4 z 7
vstát (ráno z postele);
postavit se
dorazit domů
jít domů
jít spát
jít spát
LÇwôåàr]êáL=
LÑÉÄêr]êáL=
Lã^WípL=
LÉféê]äL=
LãÉfL=
LÇwìWåL=
LÇwìDä~fL=
LlWÖ]ëíL=
LëÉéDíÉãÄ]L=
LflâDí]rÄ]L=
Lå]rDîÉãÄ]L=
LÇfDëÉãÄ]L=
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Lesson Housework
do the shopping
clean the
bathroom
make the bed
wash the clothes
do the dishes
take out rubbish
LÇrW=a]=pfléfÏL=
LâäáWå=a]=
Ä^WqêìWãL=
LãÉfâ=a]=ÄÉÇL=
Lïflp=a]=âä]raòL=
LÇìW=a]=DÇfpfòL=
LíÉfâ=~rí=ê¾ÄfpL=
nakupovat
umýt koupelnu
ustlat postel
vyprat prádlo
umývat nádobí
vynést odpad
Lesson 4 Other words and phrases
breakfast
card
class
closed
dinner
Earth
finish
gym
Halloween
idea
lunch
meeting
nap
nothing
open
shower
special
United Nations
snídaně
pohled; karta
třída
uzavřený
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
L‰WqL=
Země
LÑfåfpL=
dokončit; ukončit
LÇwfãL=
tělocvična
LÜôä]rDáWåL=
Halloween
L~fDÇf]L=
nápad
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
LãáWífÏL=
schůze; setkání; schůzka
LåôéL=
zdřímnout si
Lå¾qfÏL=
nic
L]ré]åL=
otevřený
Lp~r]L=
sprcha
LëéÉpäL=
zvláštní
Làrå~fífÇ=åÉfpåòL= Spojené národy
LÄêÉâÑ]ëíL=
Lâ^WÇL=
Lâä^WëL=
Lâä]ròÇL=
LÇfå]L=
Lesson 5 Things to take on holiday
alarm clock
guide book
passport
phrasebook
sunglasses
ticket
L]Dä^Wã=âäflâL=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
Lé^WëélWíL=
LÑêÉfòÄrâL=
Lë¾åÖä^WëfòL=
LífâfíL=
budík
průvodce (kniha)
(cestovní) pas
konverzační příručka
sluneční brýle
jízdenka; lístek
Lesson 5 The weather
cloudy
cold
Lâä~rÇáL=
Lâ]räÇL=
cool
LâìWäL=
www.macmillan.cz/slovnicky
LêÉfåáL=
Lëå]ráL=
Lë¾åáL=
LïlWãL=
LïfåÇáL=
deštivo
zasněžený
slunečno
teplý; teplo
větrno
Lesson 5 Other words and phrases
Lesson 4 Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
rainy
snowy
sunny
warm
windy
zamračený
chladno; zima (ráz
počasí); studený
chladný
animal
available
barbeque
bilingual
clean
complimentary
concert
continental
breakfast
cook
design
LôåfãäL=
zvíře
L]DîÉfä]ÄäL=
dostupný; k dispozici
LÄ^WÄ]DâàìWL=
barbecue; grilování
LÄ~fDäfÏÖï]äL=
dvojjazyčný
LâäáWåL=
uklidit; uklízet; čistý
LâflãéäfDãÉåí]êáL= pochvalný; lichotivý
Lâflåë]íL=
koncert
LâflåífåÉåíä=
kontinentální snídaně
ÄêÉâÑ]ëíL=
LârâL=
vařit; kuchař
LÇfDò~fåL=
navrhnout; projektovat;
destination
dictionary
draw
drive
LÇÉëífDåÉfpåL=
LÇfâp]åêáL=
LÇêlWL=
LÇê~fîL=
electronic
establishment
exchange rate
go skiing
hear
ipod
jazz
machine
money
play chess
play tennis
sing
swim
torch
translate
translation
type
unnecessary
view
(na)plánovat
místo určení; cíl
slovník
(na)kreslit
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
Lf?äÉâDíêflåfâL=
elektronický
LfDëíôÄäfpã]åíL= zařízení (např. ubytovací)
LfâDëípÉfåÇw=êÉfíL= kurz peněz
LÖ]r=ëâááÏL=
jet na lyže
LÜf]L=
slyšet; vyslechnout
L~féflÇL=
druh audio přehrávače
LÇwôòL=
jazz; džez
Lã]DpáWåL=
stroj
Lã¾åáL=
peníze
LéäÉf=ípÉëL=
hrát šachy
LéäÉf=íÉåfëL=
hrát tenis
LëfÏL=
(za)zpívat
LëïfãL=
plavat
LílWípL=
baterka; pochodeň
LíêôåëDäÉfíL=
přeložit; překládat
LíêôåëäÉfpåL=
překlad
Lí~féL=
psát (na stroji, na
počítači)
L¾åDåÉë]ë]êáL=
nadbytečný; zbytečný
LîàìWL=
výhled; rozhled; pohled
Lesson 6 Celebrations
birthday
ceremony
champagne
congratulate
New Year's Eve
retirement
LĉWqÇÉfL=
LëÉê]ã]åáL=
LpôãDéÉfåL=
Lâ]åDÖêôípìäÉfí=
LåàìW=àf]ò=áWîL=
LêfDí~f]ã]åíL=
wedding
LïÉÇfÏL=
narozeniny
obřad; slavnost
šampaňské; sekt
gratulovat (sb on st)
silvestr
důchod; odchod do
důchodu
svatba
Lesson 6 Films and books
cartoon
Lâ^WDíìWåL=
comedy
horror
love story
romance
science fiction
thriller
Lâflã]ÇáL=
LÜflê]L=
Lä¾î=ëílWêáL=
Lê]rDãôåëL=
Lë~f]åë=DÑfâpåL=
Lqêfä]L=
kreslený film; kreslený
seriál
komedie
hrůza; zděšení
love story
romance; milostný vztah
vědecko-fantastický film
napínavý román/film
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
western
LïÉëí]åL=
strana 5 z 7
kovbojka; western
Lesson 6 Feelings
angry
LôÏÖêáL=
bored
happy
nervous
sad
LÄlWÇL=
LÜôéáL=
Lå‰Wî]ëL=
LëôÇL=
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
znuděný; otrávený
šťastný; spokojený
nervózní; úzkostlivý
smutný; nešťastný
Lesson 6 Adjectives of opinion
awful
bad
excellent
LlWÑäL=
LÄôÇL=
LÉâë]ä]åíL=
good
great
horrible
lovely
nice
LÖrÇL=
LÖêÉfíL=
LÜflêfÄäL=
Lä¾îäáL=
Lå~fëL=
terrible
wonderful
LíÉêfÄäL=
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
strašný; otřesný
špatný; strašný; ošklivý
vynikající; skvělý;
výborný
dobrý
skvělý; úžasný; velký
hrozný; strašný
půvabný; příjemný
milý; příjemný (povahou);
pěkný
hrozný; strašný
báječný; skvělý
Lesson 6 Other words and phrases
acceptable
act
L]âDëÉéí]ÄäL=
LôâíL=
actor
athlete
author
boat ride
buy
Lôâí]L=
LôqäáWíL=
LlWq]L=
LÄ]rí=ê~fÇL=
LÄ~fL=
cry
fall
favourite
feel
health
horse
medal
president
psychologist
stress
symbol
was born
weekend
win
Lâê~fL=
LÑlWäL=
LÑÉfîê]íL=
LÑáWäL=
LÜÉäqL=
LÜlWëL=
LãÉÇäL=
LéêÉòfÇ]åíL=
Lë~fDâfläîÇwfëíL=
LëíêÉëL=
LëfãÄäL=
Lï]ò=ÄlWåL=
LïáWâDÉåÇL=
LïfåL=
přijatelný; vítaný
hrát (v divadle);
(za)chovat se
herec
atlet; sportovec
autor
projížďka na lodi
zakoupit (si); (na)koupit
(si)
plakat; křičet
padat; spadnout
oblíbený; nejmilejší
cítit se
zdraví
kůň
medaile
prezident; předseda
psycholog
napětí; stres; zdůraznit
symbol
narodil (jsem) se
víkend
vyhrát; zvítězit
Lesson 7 Food
apple
banana
bean
bread
butter
cake
carrot
cheese
chicken
chips
LôéäL=
LÄ]Då^Wå]L=
LÄáWåL=
LÄêÉÇL=
Lľí]L=
LâÉfâL=
Lâôê]íL=
LípáWòL=
LípfâfåL=
LípféëL=
chocolate
corn
curry
Lípflâä]íL=
LâlWåL=
Lâ¾êáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
jablko
banán
bob; fazole; zrnko
chléb
máslo
dort; koláč
mrkev; karotka
sýr
kuře
hranolky; smažené
brambory
čokoláda; čokoládový
kukuřice
kari
diet
egg
fish
fruit
garlic
ice cream
lemon
lettuce
milk
nutrition
onion
orange
pasta
pepper
potato
rice
salt
sausage
shellfish
soup
spinach
steak
sugar
tomato
vegetable
water
wine
LÇ~f]íL=
LÉÖL=
LÑfpL=
LÑêìWíL=
LÖ^WäfâL=
L~fë=âêáWãL=
LäÉã]åL=
LäÉífëL=
LãfäâL=
LåàìWDíêfpåL=
L¾åà]åL=
LflêfåÇwL=
Léôëí]L=
LéÉé]L=
Lé]DíÉfí]rL=
Lê~fëL=
LëlWäíL=
LëflëfÇwL=
LpÉäÑfpL=
LëìWéL=
LëéfåfípL=
LëíÉfâL=
LprÖ]L=
Lí]Dã^Wí]rL=
LîÉÇwí]ÄäL=
LïlWí]L=
Lï~fåL=
dieta
vejce
ryba; ryby
ovoce
česnek
zmrzlina
citrón
hlávkový salát
mléko
výživa
cibule
pomeranč
těstoviny
pepř; paprika
brambor
rýže
sůl
salám; párek; klobása
měkkýš; korýš
polévka
špenát
biftek; řízek; steak
cukr
rajče
zelenina
voda
víno
Lesson 7 Describing food
cold
cooked
delicious
hot
raw
salty
spicy
sweet
Lâ]räÇL=
LârâíL=
LÇfDäfp]ëL=
LÜflíL=
LêlWL=
LëlWäíáL=
Lëé~fëfL=
LëïáWíL=
studený
uvařený
lahodný
horký; horko
syrový
slaný
kořeněný; pikantní; pálivý
sladký
Lesson 7 Eating out
bill
LÄfäL=
dessert
main course
meal
menu
tip
waiter
waitress
LÇfDò‰WíL=
LãÉfå=âlWëL=
LãáWäL=
LãÉåàìWL=
LíféL=
LïÉfí]L=
LïÉfíê]ëL=
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
zákusek
hlavní jídlo
jídlo; pokrm
jídelní lístek
spropitné
číšník; vrchní
číšnice; servírka
Lesson 8 Transport
airport
bicycle
boat
bus
bus stop
car
car park
drive
LÉ]élWíL=
LÄ~fëfâäL=
LÄ]ríL=
LľëL=
Lľë=ëífléL=
Lâ^WL=
Lâ^W=é^WâL=
LÇê~fîL=
motorbike
on foot
plane
port
Lã]rí]Ä~fâL=
Lflå=ÑríL=
LéäÉfåL=
LélWíL=
letiště
(jízdní) kolo
člun; loď(ka)
autobus
autobusová zastávka
(osobní) auto(mobil)
parkoviště
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
motorka
pěšky
letadlo
přístav
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
ride
station
train
underground
Lê~fÇL=
LëíÉfpåL=
LíêÉfåL=
L¾åÇ]Öê~råÇL=
strana 6 z 7
jet/jezdit na něčem
nádraží; stanice
vlak
podzemní dráha; metro
Lesson 8 Action verbs
kiss
run
sing
sleep
smoke
walk
LâfëL=
Lê¾åL=
LëfÏL=
LëäáWéL=
Lëã]râL=
LïlWâL=
LôâëfÇ]åíL=
adult
alone
common
course
exactly
fear
flight
follow
hand
law
phobia
photograph
pilot
police station
safe
security
stranger
survive
take
L]DǾäíL=
L]Dä]råL=
Lâflã]åL=
LâlWëL=
LfÖDòôâíäáL=
LÑf]L=
LÑä~fíL=
LÑflä]rL=
LÜôåÇL=
LälWL=
LÑ]rÄf]L=
LÑ]rí]Öê^WÑL=
Lé~fä]íL=
Lé]DäáWë=ëíÉfpåL=
LëÉfÑL=
Lë]DâàìWêfíáL=
LëíêÉfåÇw]L=
Lë]Dî~fîL=
LíÉfâL=
(dopravní) nehoda;
nešťastná náhoda
dospělý; zletilý
sám; samotný
společný; běžný
chod (jídla)
přesně
strach
let
(ná)sledovat
ruka
právo
fobie
fotografie
pilot
policejní stanice
bezpečný
bezpečnost; bezpečí
cizí/neznámý člověk
přežít; zůstat na živu
vzít; zabrat; trvat
Lesson 9 Clothes
boot
LÄìWíL=
dress
jacket
jeans
jumper
shirt
shoe
skirt
tie
trainers
trousers
T-shirt
LÇêÉëL=
LÇwôâfíL=
LÇwáWåòL=
LÇw¾ãé]L=
Lp‰WíL=
LpìWL=
Lëâ‰WíL=
Lí~fL=
LíêÉfå]òL=
Líê~rò]òL=
LíáW=p‰WíL=
(vysoká) bota; (walking
boots - pohorky)
šaty (dámské)
sako; kabátek
džíny; rifle
lehký svetřík
košile
bota
sukně
kravata; vázanka
sportovní/běžecké boty
kalhoty
tričko
Lesson 9 Body
arm
back
chest
elbow
finger
foot
feet
hand
head
knee
leg
L^WãL=
LÄôâL=
LípÉëíL=
LÉäÄ]rL=
LÑfÏÖ]L=
LÑríL=
LÑáWíL=
LÜôåÇL=
LÜÉÇL=
LåáWL=
LäÉÖL=
www.macmillan.cz/slovnicky
LåÉâL=
Lp]räÇ]L=
Lëí¾ã]âL=
LêfëíL=
krk; hrdlo; šíje
rameno
žaludek; břicho
zápěstí
Lesson 9 Face
líbat; políbit (se)
běžet; utíkat
(za)zpívat
spát; spánek
kouřit
procházet se
Lesson 8 Other words and phrases
accident
neck
shoulder
stomach
wrist
paže; ruka
záda
hruď
loket
prst
noha; chodidlo
nohy (chodidla)
ruka
hlava
koleno
noha
cheek
chin
ear
eye
hair
mouth
nose
tooth
teeth
LípáWâL=
LípfåL=
Lf]L=
L~fL=
LÜÉ]L=
Lã~rqL=
Lå]ròL=
LíìWqL=
LíáWqL=
tvář; líce
brada
ucho; sluch
oko
vlasy
ústa; pusa
nos
zub
zuby (j.č. tooth)
Lesson 9 Health problems
cold
headache
hurt
ill
stomach ache
tired
toothache
Lâ]räÇL=
LÜÉÇÉfâL=
L܉WíL=
LfäL=
Lëí¾ã]â=ÉfâL=
Lí~f]ÇL=
LíìWqÉfâL=
nachlazení
bolest/bolení hlavy
bolet; zranit
nemocný
bolení břicha
unavený; vyčerpaný
bolest / bolení zubu /
zubů
Lesson 10 Places in a city
bank
disco
hospital
hotel
L=ÄôÏâ=L=
LÇfëâ]rL=
LÜflëéfíäL=
LÜ]rDíÉäL=
library
nightclub
school
shop
shopping centre
stadium
town hall
Lä~fÄê]êáL=
Lå~fíâä¾ÄL=
LëâìWäL=
LpfléL=
LpfléfÏ=ëÉåí]L=
LëíÉfÇf]ãL=
Lí~rå=ÜlWäL=
břeh
diskotéka
nemocnice
hotel (pozor na
výslovnost)
knihovna
noční podnik; bar
škola
obchod
nákupní středisko
stadion
radnice
Lesson 10 Describing a town/city
beautiful
boring
cheap
cosmopolitan
dangerous
expensive
friendly
historical
interesting
modern
noisy
polluted
quiet
safe
ugly
unfriendly
LÄàìWífÑäL=
LÄlWêfÏL=
LípáWéL=
Lâflòã]DéfläfíåL=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LfâDëéÉåëfîL=
LÑêÉåÇäáL=
LÜfëDíflêfâäL=
Lfåíê]ëífÏL=
LãflÇåL=
LålfòáL=
Lé]DäìWífÇL=
Lâï~f]íL=
LëÉfÑL=
L¾ÖäáL=
L¾åDÑêÉåÇäáL=
krásný
nudný; otravný
levný
kosmopolitní
nebezpečný
nákladný; drahý
přátelský
historický
zajímavý
moderní
hlučný
znečistěný
tichý; klidný
bezpečný
ošklivý; škaredý
nepřátelský; nevlídný
Lesson 10 go + -ing
go dancing
go diving
go sightseeing
go shopping
LÖ]r=DÇ^WåëfÏL=
LÖ]r=Ç~fîfÏL=
LÖ]r=Dë~fíëáWfÏL=
LÖ]r=pfléfÏL=
jít si zatančit
jít se potápět
chodit po památkách
jít nakupovat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward
Straightforward Elementary
go swimming
go walking
LÖ]r=DëïfãfÏL=
LÖ]r=ïlWâfÏL=
strana 7 z 7
jít plavat
jít se projít
Lesson 11 Collocations with make and do
Lesson 10 Size and colours
big
dark
LÄfÖL=
LÇ^WâL=
gold
large
light
silver
small
tiny
LÖ]räÇL=
Lä^WÇwL=
Lä~fíL=
Lëfäî]L=
LëãlWäL=
Lí~fåóL=
velký
tmavý (dark brown tmavě hnědá)
zlato; zlatý (barva)
velký
lehký; světlý
stříbrný
malý
malý; malinkatý; drobný
L]Dé^Wí=ÜÉfíL=
L]í=DäáWëíL=
LÄfDò^WL=
LâôêáL=
LÇ^WåëÑälWL=
LÖÉí=ÇêÉëíL=
LÖ¾åL=
LfDäáWÖäL=
LÇwìW]äêáL=
LâáWêfÏL=
LäìWòL=
LflÑ]L=
Lé]DãfíL=
LéfÖL=
Lâïflä]íáL=
Lp^WâL==
Lp~ríL=
LëâfäL=
LëåÉfâL=
Lëé^WL=
LëíêÉfåÇwL=
LíÉÇá=ÄÉ]L=
Lqê]rL=
Lí~r]äL=
apartheid
nejméně; alespoň
bizarní; divný; abnormální
nosit; mít u sebe
taneční parket
obléknout se
(střelná) zbraň; pistole
nezákonný; protiprávní
klenoty; šperky
kroužek na klíče
prohrát; ztratit
nabídnout; nabízet
povolit; povolení
prase
vlastnost
žralok
(za)křičet; řvát
dovednost; šikovnost
had
lázně
(po)divný; zvláštní
medvídek (hračka)
házet; hodit
ručník; osuška
Lesson 11 Jobs
accountant
actor
builder
doctor
nurse
secretary
security guard
vet
waiter
účetní
herec
stavbař
doktor; lékař
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
LëÉâê]í]êáL=
sekretářka; tajemník
LëfâDàr]ê]íf=Ö^WÇL= člen ostrahy
LîÉíL=
zvěrolékař; veterinář
LïÉfí]L=
číšník; vrchní
L]Dâ~råí]åíL=
Lôâí]L=
LÄfäÇ]L=
LÇflâí]L=
Lå‰WëL=
Lesson 11 Describing work
badly-paid
employed
full-time
part-time
permanent
temporary
unemployed
well-paid
LÄôÇäá=éÉfÇL=
LÉãDéälfÇL=
LÑräí~fãL=
Lé^Wí=í~fãL=
Lé‰Wã]å]åíL=
LíÉãéçê]êáL=
L¾åfãDéälfÇL=
LïÉä=DéÉfÇL=
www.macmillan.cz/slovnicky
špatně placený
zaměstnaný
na plný úvazek
na částečný úvazek
stálý; trvalý
dočasný
nezaměstnaný
dobře placený
LÇìW=]=ÖrÇ=ÇwflÄL= odvést dobrou práci
LÇrW=Ü]rãî‰WâL= (u)dělat domácí úkoly
LãÉfâ=]=ÑêÉåÇL= skamarádit se; spřátelit
make a mistake
make a coffee
make plans
LãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL= (u)dělat chybu
LãÉfâ=]=âflÑáL=
uvařit kávu
LãÉfâ=éäôåëL=
plánovat
se
Lesson 11 Phrasal verbs
Lesson 10 Other words and phrases
apartheid
at least
bizzare
carry
dancefloor
get dressed
gun
illegal
jewellery
keyring
lose
offer
permit
pig
quality
shark
shout
skill
snake
spa
strange
teddy bear
throw
towel
do a good job
do homework
make a friend
ask out
break up
get along
get up
L^Wëâ=~ríL=
LÄêÉfâ=¾éL=
LÖÉí=]DäflÏL=
LÖÉí=¾éL=
go out
LÖ]r=D~ríL=
pozvat na rande
rozejít se
vycházet (s někým)
vstát (ráno z postele);
postavit se
vyjít si
Lesson 11 Other words and phrases
chance
chapter
invisible
opportunity
public
quit
regret
save money
volunteer work
Líp^WåëL=
Lípôéí]L=
LfåDîfò]ÄäL=
Lflé]DíàìWå]íáL=
Lé¾ÄäfâL=
LâïfíL=
LêfDÖêÉíL=
LëÉfî=Dã¾åfL=
Lîflä]åDíf]=ï‰WâL=
šance
kapitola
neviditelný
příležitost; možnost
veřejný
skončit; odejít; přestat
litovat
(u)šetřit peníze
dobrovolnická práce
Lesson 12 Music
band
classical music
folk music
jazz
musician
pop
R&B
LÄôåÇL=
kapela; skupina; tlupa
Lâäôëfâä=ãàìWòfâL= klasická hudba
LÑ]râL=
folk; lidová hudba
LÇwôòL=
jazz; džez
LãàìWDòfpåL=
hudebník
LéfléL=
populární hudba
L^Wê=]åÇ=ÄáWL=
Rhythm and Blues (druh
rap
LêôéL=
rock
singer
song
songwriter
LêflâL=
LëfÏ]L=
LëflÏL=
LëflÏê~fí]L=
hudby)
rap (rytmizovaná recitace
nahrazující zpěv)
rocková hudba
zpěvák
písnička
autor písní
Lesson 12 Media
camera
game show
journalist
newspaper
radio
news
Lâôã]ê]L=
LÖÉfã=p]rL=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LåàìWëéÉfé]L=
LêÉfÇá]rL=
LåàìWòL=
fotoaparát; kamera
televizní soutěž
novinář; žurnalista
noviny
rádio
zprávy
Lesson 12 Other words and phrases
achievement
award
L]DípáWîã]åíL=
L]DïlWÇL=
beginning
brochure
choose
lifetime
LÄfDÖfåfÏL=
LÄê]rp]L=
LípìWòL=
Lä~fÑí~fãL=
memorise
LãÉã]ê~fòL=
výkon; úspěch
udělit; uložit (pokutu);
přiznat (náhradu)
začátek
brožura; leták
vybrat (si)
život (jednotlivce); doba
života; doživotní
zapamatovat si
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Podobné dokumenty

Global Upper Intermediate

Global Upper Intermediate roztomilý; rozkošný být nad něčí schopnosti světlý; pouť; veletrh jízdné hezký; pohledný nádherný; skvělý hezký; pěkný homofonum hodina nemít o něčem ani zdání znělka nadšený; vášnivý znát něco jak...

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 Hot Spot 1 Lesson A one two three four five six seven eight nine ten chair camera house time machine pen door desk bag window ruler this that hello goodbye

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner LÄôÖL= taška LÄrâL= kniha Lâôã]ê]L= fotoaparát; kamera Lâ]ãDéàìWí]L= počítač LÇfâp]åêáL= slovník LâáWL= klíč Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil Lé^WëélWíL= (cestovní) pas LéÉåL= pero; propisova...

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz taška přívěšek baseball

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Lêf]äáL= Lê~fíL= L¾DܾL= LàÉëL=

Více

PROSPECTS

PROSPECTS balíček; krabička

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz bread cheese chicken cola countable diet fish many meat milk much oranges pasta potatoes rice salad

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education tyč; prut (za)křičet; řvát vzdychnout si; říct s povzdechem mluvčí; reproduktor skvrna náměstí; čtverec; čtvercový; hranatý schodiště hvězda rovný; přímý jít na autobus/vlak/taxi/metro

Více

New Inspiration 4

New Inspiration 4 skenování mozku

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz L]DîÉfä]ÄäL= dostupný; k dispozici available bring out LÄêfÏ=~ríL= vydat, vysvětlit, ukázat Léê]DÇàìWë]L= výrobce; producent; producer pěstitel LÖ]r=flå=ëÉfäL= jít do prodeje, na trh go on sale thr...

Více