Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Komentáře

Transkript

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Strana:
1/3
Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta
Os. číslo:
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
P06361
Datum zadání:
SIGMUND Jakub
Plánované datum odevzdání:
Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Datum odevzdání:
(JVV)
Autorská kniha: Černá skřiňka breakers
(studie původního tanečního stylu Hiphopové kultury)
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
01.03.2010
20.08.2014
12.08.2014
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Autorská kniha: Černá skřiňka breakers
(studie původního tanečního stylu Hiphopové kultury)
2. Hlavní téma v angličtině:
Artists book: Breakers Black Box
(study of the original dance style of Hiphop Culture)
3. Název dle studenta:
Autorská kniha - "Breakers black box"
(studie původního tance Hiphopové kultury)
4. Název dle studenta v angličtině:
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Studie se zabýva historií, koncepty, principy a funkcí původního tance Hiphopové kultury, jenž je veřejností znám pod
nekorektním názvem "Breakdance". Tato studie je následně transformována do podoby autorské knihy, jež dané téma vhodně
ilustruje.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
Hiphop, Hiphopová kultura, tanec, streetdance, Breaking, Bboying, Breakdance, autorská kniha, hudba, streetfashion, graffiti,
deejaying, emceeing, subkultura
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
A study covering history, concepts, principles and function of the original dance form of Hip Hop culture, which is publicly
known under incorrect name "The Breakdance". The study is then transformed into an Artists book, which appropriately illustrates
the topic.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
Hip Hop, Hiphop culture, dance, streetdance, breaking, bboying, breakdance, artists book, music, streetfashion, graffiti, deejaying,
emceeing, subculture
11. Přílohy volně vložené:
DVD s kompletní prací, obrázkovou přílohou a video přílohou.
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
120 s. ( 135 233 znaků )
14. Jazyk práce:
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
studium literatury a dalších relevantních zdrojů
konzultace s odborníky daného oboru
vypracování studie na dané téma
vlastní zpracování autorské knihy
obhajoba formy autorské knihy
17. Seznam doporučené literatury:
518, Vladimir. Kmeny: současné městské subkultury. 1. vyd. Editor Karel Veselý.
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:11
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Strana:
2/3
Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta
Os. číslo:
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
P06361
Datum zadání:
SIGMUND Jakub
Plánované datum odevzdání:
Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Datum odevzdání:
(JVV)
Autorská kniha: Černá skřiňka breakers
(studie původního tanečního stylu Hiphopové kultury)
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
01.03.2010
20.08.2014
12.08.2014
V Praze: Yinachi, 2011, 517 s. ISBN 978-809-0473-539.
COOPER, Martha. Hip hop files: photographs 1979-1984. 2. rev. ed. Berlin: From Here to Fame, 2013. ISBN 39-379-4646-2.
CEPEDA, Edited by Raquel a Foreword by Nelson GEORGE. And it don't stop: the best American hip-hop journalism of the last
25 years. First edition. S.l.: Faber and Faber, 2004. ISBN 978-146-6810-464.
FRICKE, Jim a Charlie AHEARN. Yes yes y'all: the Experience Music Project oral history of hip-hop's first decade. First edition.
Cambridge, MA: Da Capo Press, c2002, [xvi], 340 p. ISBN 03-068-1224-X.
GARCIA, Bobbito. Where'd you get those?: New York City's sneaker culture, 1960-1987. Anniversary edition. Testify Books,
Incorporated, 2013. ISBN 978-097-2592-086.
HAGER, Steven. Hip hop: the illustrated history of break dancing, rap music, and graffiti. New York: St. Martin's Press, 1984, p.
cm. ISBN 03-123-7317-1.
CHANG, Jeff. Total chaos the art and aesthetics of hip-hop. New York: BasicCivitas Books, 2006. ISBN 978-078-6722-082.
CHANG, Jeff a Introduction by DJ Kool HERC. Can't stop, won't stop: a history of the hip-hop generation. New York: St.
Martin's Press, 2005. ISBN 978-142-9902-694.
KRS-ONE. The gospel of hip hop: first instrument. Brooklyn, NY: I Am Hip Hop, 2009, p. cm. ISBN 978-157-6874-974.
OGG, Alex, with USHALL, David. The Hip Hop Years, London: Macmillan, 1999. ISBN 978-0-7522-1780-2
PAYNE, Jim. The Great Drummers of R and B, Funk and Soul, Mel Bay Publications, 2010, ISBN 1609745825, 9781609745820
POSSE, Rosy One and the Dopepose. Cause we got style!. 1st ed. Arsta, Sweden: Dokument Press, 2011. ISBN 978-918-5639366.
SHABAZZ, Jamel, Fab 5 FREDDY, a Ernie PANICCIOLI. Back in the days. New York: powerHouse Books, 2001, 1 v.
(unpaged). ISBN 15-768-7106-1.
SHABAZZ, Jamel, Charlie AHEARN a Terrence JENNINGS. A time before crack. 1st ed. New York: powerHouse Books, 2005,
1 v. (unpaged). ISBN 15-768-7213-0.
SCHLOSS, Joseph G. Foundation b-boys, b-girls and hip-hop culture in New York. New York, NY: Oxford University Press,
2009. ISBN 978-019-9715-312.
VESELY, Karel. Hudba ohne: radikalni cerna hudba od jazzu po hip hop a dale. 2. vydani (novy dotisk 2012). 440 pages. ISBN
80-903-9735-2.
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Michálek Miloš, prof.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru JakubSigmund_BreakersBlackBox_DiplomovaPrace_UJEP_2014.pdf (21836 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po odevzdání práce tj. od 12.08.2014)
Posudky kvalifikační práce
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:11
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Strana:
3/3
Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta
Os. číslo:
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
P06361
Datum zadání:
SIGMUND Jakub
Plánované datum odevzdání:
Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Datum odevzdání:
(JVV)
Autorská kniha: Černá skřiňka breakers
(studie původního tanečního stylu Hiphopové kultury)
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
01.03.2010
20.08.2014
12.08.2014
Posudek(y) oponenta Jen pro přihlášeného uživatele
Hodnocení vedoucího Jen pro přihlášeného uživatele
Soubor s průběhem obhajoby Jen pro přihlášeného uživatele
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:11

Podobné dokumenty

WWW.B-FRESH.CZ b-FRESH STUDIO ROZVRH B

WWW.B-FRESH.CZ b-FRESH STUDIO ROZVRH B WWW.B-FRESH.CZ Street Dance Studio B-Fresh // Kde trénujeme: Klobásova 34, 625 00 Brno // [email protected] Registrace nových členů na školní rok 2016/2017 probíhají v tanečním studiu B-Fresh 1.-17.6...

Více

kompletní VÝSLEDKY soutěže Nejkrásnější české knihy za rok 2014

kompletní VÝSLEDKY soutěže Nejkrásnější české knihy za rok 2014 vitae) - výbor ze souboru nedávno objevených děl Jiřího Koláře, ke 100. roku jeho narození Bibliofilie a autorské knihy 1. místo: Marek Ehrenberger, Zula Jura / Pajzle no. 1 (nNakladatelství: Żurek...

Více

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KATEGORIE HIP HOP UNITE HIP HOP

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KATEGORIE HIP HOP UNITE HIP HOP SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KATEGORIE HIP HOP UNITE Pozor, rozdíly ve věkových kategoriích oproti soutěžním pravidlům TANEČNÍ SKUPINA ROKU

Více

Jističe PR 60 J Circuit breakers PR 60 J Jističe Circuit - SEZ

Jističe PR 60 J Circuit breakers PR 60 J Jističe Circuit - SEZ při objednávce N-pólu je třeba uvést typ a obj. číslo jističe a typ a obj. číslo N-pólu

Více

es prohlášení o shodě / ce declaration of conformity eu

es prohlášení o shodě / ce declaration of conformity eu Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: Last two digits of the year in which the CE mark was placed on the product:

Více

září ´07 – stáhnout

září ´07 – stáhnout dj gummy alias TEDDY BEAR dj syncro alias VELKÝ BLONDÝN dj ricardo alias DJ BRČKO maskovaný mejdan s rezidentními djs v rytmu veselého diska – tryska, retra, revivalu 80´s & 90´s a všech jiných mož...

Více