Hepin Summer School č. 5

Komentáře

Transkript

Hepin Summer School č. 5
Hepin Summer School č. 5
12.-16.9.2013
Místo konání: seminární místnost, Endoskopie, pavilon interních oborů FN Hradec Králové
Program
čtvrtek 12.9.2013
Diagnostika jaterních ložisek (45‘)
prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Radiologická klinika FN HK
Přehled histopatologie jater (45‘)
doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie FN HK
Onkologická terapie jaterních malignit (45‘)
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie FN HK
přestávka
Endoskopická diagnostika a léčba portální hypertenze (45‘)
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., II. Interní gastroenterologická klinika FN HK
Portální hypertenze – patofyziologie, komplikace, prognóza, léčba (60‘)
MUDr. Václav Šafka, Ph.D., Ústav fyziologie LF UK-HK
Nácvik použití Danišova stentu na modelech (180‘)
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., II. Interní gastroenterologická klinika FN HK
pátek 13.9.2013
Exkurze do čistých prostorů pro výrobu zdravotnických prostředků (120‘)
Danišův stent – historie, vývoj, výroba (60‘)
Ing. Tomáš Bedřich, ELLA-CS
přestávka
Multiple Cox's regression in hepatological research (60‘)
Dr. Manuel L. Rodríguez Perálvarez, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba
Metabolický syndrom a játra (60‘)
MUDr. Irma Dresslerová, 1. interní kardiologická klinika FNHK
Personalizovaná farmakoterapie (45‘)
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ústav farmakologie, LF UK-HK
Transplantace jater – současný stav (45‘)
MUDr. Soňa Fraňková, IKEM Praha
Nové způsoby terapie virových hepatitid B a C (45‘)
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Infekční klinika FN HK
sobota 14.9.2013
Řízení výkumu I (360‘)
(řízení lidských zdrojů a komunikace ve výzkumném lékařském týmu, praktické problémy
medicínského výzkumu)
ing. Kratochvíl
přestávka
Multiple logistic regression in analysis of clinical data (60‘)
Dr. Manuel L. Rodríguez Perálvarez, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba
neděle 15.9.2013
Řízení výkumu II (360‘)
(praktické aspekty klinického výzkumu a organizace multicentrické studie, prezentace a
propagace výsledků)
ing. Kratochvíl
pondělí 16.9.2013
Elastografie (transientní elastografie (FibroScan) a jeho výsledky, multi- a shearwave
elastografie a její výsledky, demonstrace a nácvik použití elastografu Aixplorer) (180‘)
MUDr. Rudolf Repák , II. Interní gastroenterologická klinika FN HK
Práce s eCRF (120‘)
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. Václav Šafka, Ph.D., Mgr. Martina Maříková
přestávka
Exkurze na endoskopických pracovištích II. interní kliniky FNHK
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., II. Interní gastroenterologická klinika FN HK
Tento kurz je spolufinancován ze zdrojů EU.
Financováno projektem EU: ESF-OPVK-HEPIN II. CZ 1.07/2.3.00/20.0054

Podobné dokumenty

ShearWave Elastografie

ShearWave Elastografie Příčné vlnění v těle může být generováno různými způsoby. Tlukot srdce je přirozeným zdrojem příčného vlnění, ale jeho vibrace zůstávají lokalizovány v jeho blízkosti. Použití externích zdrojů vibr...

Více

(cz) - Touch IVF

(cz) - Touch IVF Řada volitelných pokročilých zobrazení (mamma-elastografie, GPS navádění biopsií, a další…)

Více

Významné publikace z r. 2009

Významné publikace z r. 2009 Kokaislová, A., Brázdová, S., Prokopec, V., Člupek, M., Čejková, J., Matějka, P. Příprava SERSaktivních měděných substrátů katodickou redukcí a vyhodnocení jejich struktury pomocí mikroskopie atomá...

Více

Ken Kesey – Vyhoďme ho z kola ven

Ken Kesey – Vyhoďme ho z kola ven zajetý systém Velké sestry, avšak nakonec je přemožen sestřinými prostředky a ztrácí nad sebou kontrolu; později je z milosti zabit hlavním hrdinou, Bromdenem Velká sestra - přísná, často necitlivá...

Více

Miscellaneous seats and chairs

Miscellaneous seats and chairs Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fakultní nemocnice Hradec Králové00179906, Sokolská 581, FN HK, oddělení veřejných zakázek, Ing. Alena Rűckerová, 500 05 Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA +420...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, REVIFAF, FAFIS, POSTDOCI I a II) poskytly značné prostředky investiční a provozní, ale rovněž zabezpečily rozvoj elektronizace výuky, výjez...

Více