Návod

Komentáře

Transkript

Návod
3
3D model
architektura náročnost
věže
Eiffelova
věž
f oto p r o f i m e d i a . c z , 3 D i lu s t r ac e B I G FIS H
navr že no
pr o ab c
3
3 d i lu s t r ac e b i g f i s h
navrženo pro ABC
Eiffelova
věž
Článek k tématu
na str. 14–19
ke
12 0. vý ro čí
ot ev ře ní
Když jsem začínal s lepením papírových
modelů, byl model Eiffelovy věže
velmi vyhledávaný, a zároveň téměř
nedostupný. Internet v dnešní podobě
neexistoval, počítače byly v plenkách,
kopírky pouze černobílé. Poptávka
po jakýchkoli návodech se velmi často
objevovala v burze ABC, ale sehnat je
byl téměř nadlidský úkol. Nezbývalo než
Eiffelovku sestavit alespoň ze špejlí.
Dnes je situace samozřejmě jiná, přesto
je model Eiffelovy věže stále atraktivní,
navíc letos slaví tahle legendární stavba
120. narozeniny. Těší mě, že jsem dostal
příležitost připravit pro čtenáře ABC co
nejvěrnější 3D papírovou napodobeninu
dominanty Paříže.
Antonín Krejčíř
ABC 9/2009
ročník ABC
54
návrhAntonín Krejčíř
konstrukceAntonín Krejčíř
slepeníAntonín Krejčíř
Řada: Architektura
série
věže
názevEiffelova věž
měřítko
1:1250
rozměry v cmd 10 v 28 š 10
f oto vác l av j i r á s e k
Náročnost
počet stran
3
počet dílů
29
doba lepení
± 4 hodiny
náročnost
3
Nejznámější věž na světě můžete mít u sebe v pokoji
2 8
3 d i lu s t r ac e b i g f i s h
3 d i lu s t r ac e b i g f i s h
abc
9/2009
ročník ABC
54
návrhAntonín Krejčíř
konstrukceAntonín Krejčíř
sérieVĚŽE
názevEiffelova věž
měřítko
1:1250
rozměry cm D 10 v 28 š 10 počet dílů
29
doba lepení ± 4 hodinY
náročnost
3
Rozměry D 10 V 28 Š 10
Eiffelova věž
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Lomové čáry, které budete nařezávat z líce
tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou
, jejíž
mimo kresbu dílu černou šipkou
špička směřuje na lom. Čáry, které budete
nařezávat z rubu tisku, jsou opatřeny mimo
, jejíž špičkresbu dílu bílou šipkou
ka směřuje na lom. Výřezy ploch z dílů jsou
kresleny červenou úhlopříčkou. Jednotlivé
díly se k sobě lepí pomocí chlopní, na nichž
jsou čísla dílu, kam má být díl přilepen.
NÁVOD NA SLEPENÍ
Stavba modelu není složitá, přesto je potřeba pracovat přesně a pečlivě. Model je možné rozdělit do čtyř částí, které budete zpracovávat samostatně.
Nejdříve se pusťte do spodní části – začíná u paty věže a končí první vyhlídkovou
terasou. Pečlivě vystřihněte a zpracujte
největší díl 1, což je vnější plášť základny
věže. Pomocí chlopně jej uzavřete, aby tvořil jakýsi částečný plášť komolého hrano-
f oto p e t r a s c h o u lová
Architektura
Počet dílů 29
lu. Z vnitřní části přilepte čtyři vystřižené
díly 2.
Nyní se můžete pustit do nejníže položené vyhlídkové terasy. Shora je tvořena dílem 3, do něhož nezapomeňte vyříznout otvor. Zespodu přilepte rubovou stranou díl
4, rovněž s vyříznutým otvorem. Po obvodu
připojte zpracovaný díl 5 a takto vytvořenou plošinu přilepte k základně.
Pokračování na str. 30
archivujte si 3d modely!
Sběratelské karty ABC
1. Pečlivě vystřihněte obě
části karty po obvodu
podle přerušované čáry.
2. Karty k sobě slepte
z rubových stran.
3. Slepenou kartu zatižte
a nechte uschnout.
!
Eiffelova věž
Gustav Eiffel navrhl věž u příležitosti konání
Světové výstavy, oficiálně byla otevřena
15. května 1889. Původně měla stát pouhých
dvacet let do roku 1909. Využívala se k vědeckým pokusům, jako vojenský i letový vysílač,
bylo z ní spuštěno rozhlasové vysílání a byl
na ni instalován první televizní vysílač ve Francii. Během let několikrát změnila barvu a osvětlení. K letošnímu 120. výročí otevření dostane
nový, bronzový nátěr. Dodnes ji navštívilo více
než 243 milionů návštěvníků.
Eiffelova věž
Papírový model má 29 částí, skutečná věž 18 tisíc
2 9
Mìøítko: 1:1250
Model: Eiffelova vìž
Eiffelova
Autor: Krejèíø Antonín
věžDatum: 25.3.2009
3
11
10
20
10
17
11
3
11
12
21
23
20
11
11
24
22
22
20
10
11
11
11
18
19
17
12
3
27
12
24
24
26
19
19
19
22
23
25
14
29
3
26
15
24
26
11
11
5
25
19
16
9
23
24
22
25
27
12
25
17
22
10
B
21
9
28
26 20
5 29
25
24
19
1919
18
23
1817
25
17
24
28 13
23
26
22
20
3
19
2
18
7
17
10
13
9
11
5
4
2
19
11
4
21
19
Eiffelova vìž
O dalších stavbách, které změnily svět, čtěte na str. 16–17
3 0
27
A
27
19
28
26
3
19
27
A
27
Eiffelova vìž
3
10
29
18
15
2312
29
A
19
19
2414
19
14
19
23
25
20
23
26
24
21
15
2427
27
10
f oto vác l av j i r á s e k
21
3
Eiffelova vìž
28
25
22
25
11
11
22
3
11
22
10
24
25
26
11
26
28
21
27
11
23
28
24
24
26
16
22
26 16 29
25
22
23
28
23
18
25
B
27
25
20
1726
3
22
20
12
19
24
A
21
24
12
3
3
22
11
3
3
22
21
10
10
18
11
10
3
11
10
19
20
Model: Eiffelova vìž
Autor: Krejèíø Antonín
Datum: 25.3.2009
Mìøítko: 1:1250
11
20
23
22
Mìøítko: 1:1250
A
21
11
21
22
Pokračování ze str. 29
Aby věž stála, je potřeba vytvořit čtyři kamenné patky, ke kterým je stavba ukotvena.
Jejich obvod vytvarujte
12z dílů 6, zespodu
umístěte díly 8 a celky shora uzavřete díly
7. Pozor! Patky nejsou souměrné a na otočení těchto dílů záleží. Vyznačení pro uchy22
cení věže by mělo být v těch rozích, kde
jsou hrany nejméně příkré. Základnu věže
přilepte k patkám. K dokončení této první
20
části zbývá zpracovat tři shodné objekty 9,
které umístěte na vyhlídkovou plošinu.
Druhá část navazuje na první terasu a končí druhou vyhlídkovou plošinou. Její vnější
plášť vytvořte ze dvou dílů 10 a dvou dílů
21
11. Z vnitřní části přilepte čtyři vystřižené
díly 12 a spodní část 3plošiny 13. Prostřední vyhlídkovou terasu vytvarujte z dílu 14,
12
který přilepte na rubovou stranu k dílu 13.
12 k již
Takto vytvořenou druhou část propojte
hotové spodní části věže.
Třetí, nejprotáhlejší část vytvořte ze24dvou
dílů 15 a dvou dílů 16. Pečlivě přitom zpracujte osm podpěr, na kterých spočívá nej22
vyšší vyhlídková terasa, kterou vytvarujte
z dílů 17, 18 a 19. Po proschnutí ji můžete opět připojit ke dvěma předchozím částem věže.
Čtvrtá a poslední část je nejmenší, 23
ale nejnáročnější na slepení. Proto3
3
jsou vytvořeny dvě varianty,
viz ná28
26
vodné kresby. Varianta pro zkušené12
a náročnější modeláře a varianta pro
modeláře méně zručné nebo ty, kterým tolik nezáleží na detailech.
Jed28
nodušší varianta A spočívá ve vytvarování a slepení dílu 29 a umístění
na nejvyšší vyhlídkovou plošinu.
Náročnější variantu B vytvořte vytvarováním několika hranolů a stříšek z dílů 20, 21, 22, 23, 24, 25
a 26. Do posledního dílu nezapo- 3
meňte vytvořit otvor pro umístění stožáru 27, který vyrobte
ze špendlíku nebo tenkého drá28
tu, kolem něhož omotejte ze
dvou třetin díl 28. Vytvořenou věžičku připojte k již
hotové věži. Tím je stavba modelu Eiffelovy
věže u konce.
22
11
12
3
22
7
6
1
8
6
1
8

Podobné dokumenty

SearS Tower

SearS Tower 3 d i lu s t r ac e IVO Z AJ Í Č EK

Více

Pelclovo divadlo prosinec 12

Pelclovo divadlo prosinec 12 Pelclovo divadlo - malý sál Vstupné: 120 Kè Pøedprodej od 3.12. od 13 hod.

Více

Návod k sestavení vystřihovánky

Návod k sestavení vystřihovánky Způsob zpracování kaple je obdobný jako u vystřihovánek z časopisu ABC. Plná čára zakončená trojúhelníkem značí ohyb, který budete nařezávat z líce papíru a ohýbat tiskem od sebe. Čerchovanou čáru ...

Více

Návod

Návod zakresleny v kresbě modelu. Na rubovou stranu dílu 28 překreslete dvě úsečky A-A, které určují polohu k nalepení výztužných žeber A. Při práci pozorně čtěte návod a orientujte se podle návodné kres...

Více

Jak správně vybrat obuv

Jak správně vybrat obuv Poškození chodidel patří bohužel k nejčastějším zdravotním potížím lidí. Velká část těchto potíží je přitom způsobena špatnou obuví. I u zdravotních sandálů je důležitý optimální tvar, proto se ori...

Více

Ansorge, L. a kol. Scénáře potřeb vody pro období 2030–50. Sektory

Ansorge, L. a kol. Scénáře potřeb vody pro období 2030–50. Sektory (hybridní) systémy chlazení. V České republice převládá cirkulační systém chlazení, kterým jsou vybaveny provozovny vyrábějící 82 až 86 % vyrobené elektrické energie ve fosilních provozech. Na zák...

Více

22 - 2015 Klimaticka stabilita území

22 - 2015 Klimaticka stabilita území 2 Expertní zpráva D. Nývlta 2.1 Úvod Práce na expertní zprávě sestávaly především ze zpracování rešerše a interpretace dostupné publikované literatury i nepublikovaných dat ve smyslu zhodnocení kli...

Více

Návod k použití pro laminovací stroj LM 950 HC

Návod k použití pro laminovací stroj LM 950 HC správná provozní teplota, rozsvítí se u laminovacího přístroje kontrolka Ready

Více