Řekli nám u příležitosti otevření nových barrandovských ateliérů…

Komentáře

Transkript

Řekli nám u příležitosti otevření nových barrandovských ateliérů…
Řekli nám u příležitosti otevření nových barrandovských ateliérů…
„Na globální úrovni Panavision dlouhodobě spolupracuje s významnými ateliéry.
Se svou klíčovou polohou ve střední
Evropě je Barrandov Studio vynikající
základnou pro filmaře a má skvělou
reputaci jako středisko dokonalosti.“
Jeff Allen,
výkonný ředitel, Panavision Europe, Ltd.
„Barrandov disponuje
výborným technickým
zázemím a je synonymem
vynikající tradice ve filmařském oboru. Dokončením
stavby moderního špičkového ateliéru, který má rozměry uspokojující i ty nejnáročnější produkce, si ještě
vylepšil své postavení
předního evropského
filmového zařízení.“
„Bylo pro nás potěšením pracovat na Barrandově. Nové ateliéry udělají z tohoto skvělého
studia ještě lepší.“
Barbara Broccoli a Michael Wilson,
producenti série James Bond
a upřímně se těším na
pokračující spolupráci.“
„Gratuluji Barrandovu
k největšímu ateliéru
Petr Bílek,
v Evropě. V tuto chvíli je to
Wilma Film
jistě unikát, ale chcete-li
„Nové ateliéry by měly fungozůstat naprostým unikátem
vat tak dobře, jako fungovaly
všechny ateliéry, kde jsem celá nejen v Evropě, ale i na
léta pracoval, kde jsem provácelém světě a navíc navždy,
děl stavby pro americký film
tak prosím vás neprodávejte
Amadeus a získal tak Oscara.“
ak. arch. Karel Černý, pozemky, které tvoří volný
architekt horizont. Podobné už žádné
hlavní město na světě
„Vítám kvalitní rozšíření
ateliérové plochy na Barrandově.“ nemá.“
Václav Eisenhammer,
EIS Production
„Přeji Barrandov Studiu, aby mu nové ateliéry přinesly mnoho
„Rozšíření stávajících kapazahraničních, ale i čescit o nové ateliéry vnímám
kých produkcí.“
Norbert Auerbach,
bývalý prezident United Artists Corp.
jako další pozitivní změnu
v Barrandovských studiích
Alois Fišárek,
střihač
Miloš Forman,
režisér
„Přeji novému ateliéru, aby
se v něm bez přestávky stavělo, točilo, bouralo, stavělo,
točilo, bouralo, stavělo, točilo... A někdy i český film.“
Juraj Herz,
režisér
a kostýmy na velice vysoké úrovni,
ale také díky své strategické poloze
v rámci Evropy a všem technickým
schopnostem dostupným v České
republice.“
„Oceňuji snahu společnosti
Barrandov Studio nabídnout
filmařům velmi dobré podmínky pro
jejich práci. Samozřejmě přeji filmovému průmyslu jen to nejlepší a těším se
Marc Jenny, OKKO Production na titulky skvělých snímků světové
kinematografie, ve kterých uvidíme
„Jsme vzrušeni tím, že budeme natáčet ve
známé logo Barrandovských studií.“
Vít Komrzý,
skvělých
nových
ateliérech
Barrandov
StuJan Hřebejk,
ředitel, UPP
režisér dia a těšíme se na čas, který zde strávíme.“
„Novému ateliéru na Barrandově bych
přál, aby se v něm především točily
filmy. Sám si budu snít o tom, že jednou
propojím všechny jeho části a nechám si
postavit dekoraci pro nějakého příštího
AMADEA, nebo alespoň MUSÍME SI
POMÁHAT.“
„Pro nás filmaře československého filmového
zázraku byl Barrandov
domovem. Doufám, že se
objevím brzy v Praze
a navštívím vás a uvidím,
co jste tam nového postavili. Kdoví, třeba tam ještě
jeden film udělám. Hodně
štěstí, zdraví a úsilí.“
Vojtěch Jasný,
režisér
Doug Jones,
SVP Physical Production, Walden Media
„Otevření nového filmového ateliéru na
Barrandově považuji za veliký filmový svátek a úspěch všech, kteří se toho zúčastnili. Věřím, že v něm budou vznikat i filmy,
které se zapíší do dějin filmové kultury.
Kéž by mezi nimi byl i nějaký český film.“
David Ladd,
producent (Hartova válka)
„Natáčení filmu Hannibal Rising
na Barrandově bylo skvělé. Díky
Dušan Klein, režisér vašemu znamenitému týmu jsme
se cítili vítáni a doceněni.
„Po stoprocentně fungující spolupráci Blahopřejeme ke komplexu
s filmovým studiem Barrandov na
nových ateliérů!“
projektu BROTHERS GRIMM se těším
„Celý Starlite team přeje Barrandovu hodně nových filmů
a věčně plná studia. Těšíme se na další spolupráci!“
Petr Keller,
Starlite Productions
„Věřím, že Barrandov Studio disponuje silným potenciálem stát se velmi
brzy vedoucím hráčem na scéně
evropského filmového obchodu,
a to nejen proto, že poskytuje
ateliéry, laboratoře, filmovou stavbu
„Nikdy ve svém profesionálním
životě jsem neudělal lepší zkušenost... včas a pod rozpočtem ...
štáby stejně jako všechna zařízení
byly vynikající. Gratuluji k otevření
nových ateliérů.“
na další filmy, které se budou zvláště
dobře realizovat v nových ateliérech,
které byly to poslední, co chybělo
k tomu, aby se Praha stala špičkovým zázemím pro ty největší filmové
produkce.“
Aleš Komárek, Partnership Pictures
Dino & Martha De Laurentiis,
producenti
„Na Barrandově jsme našli velice
dobré zázemí. Věříme, že se otevře ním nových ateliérů ještě zlepší.“
Oldřich Mach,
Prague International Films
„Barrandov je vždy na jednom
z předních míst na seznamu zámořských studií. Tyto nové ateliéry
budou jeho velkou předností.“
Gary Martin,
prezident,
Studio Operations - Sony Pictures
"Jsem rád, že se splnil dávný
sen pana Miloše Havla a Barrandovské ateliéry se staly
významným evropským filmovým studiem. Doufám, že se
v něm najde i práce pro mne."
Jiří Menzel, režisér
„Barrandov, a tím i Česká republika, se stává místem ještě atraktivnějším pro zahraniční producenty,
hlavně pro velká americká studia.
České republice v oblasti filmového
průmyslu nyní chybí pouze systém
„Otevření nových Barrandovských ateliérů je mezník, jenž zdvojnásobí počet filmů
natáčených v Praze. Od nynějška zde bude možné realizovat filmové megahity, jakými jsou Letopisy Narnie nebo James Bond, celé v Praze bez obavy, že nestačí kapacita ateliérů či podpůrného servisu. Tímto se potvrdí to, co bylo již dříve řečeno:
‚Postavíte-li ateliéry, přijedou'.“
David Minkowski,
Stillking Films
„Při výběru zvukového ateliéru pro
natáčení Lazebníka sibiřského jsem
neměl žádné pochyby o tom, že by to
měl být právě Barrandov. Každý
natáčecí den potvrzoval, že jsem měl
pravdu. Doufám, že s novým ateliérovým komplexem se Barrandov stane
nejlepším studiem v Evropě.“
ekonomických pobídek, jehož zavedení je nezbytné.“
„Barrandov - moje nejlepší filmařská léta.“
Jan Němec, režisér
„Splnil se sen generace
„Velice vítám nové Barrandovfilmařů. Máme konečně
ské ateliéry. Představují obrovvelké zvukové studio!“
skou příležitost nalákat více
Henning Molfenter,
Central Scope Productions /
Studio Babelsberg Motion Pictures
Ivan Passer, režisér
„Barrandov Studiu přeji mnoho
tvůrčích i obchodních úspěchů, protože pevně věřím, že
bude-li prosperovat Barrandov, bude se rozvíjet i česká
filmová tvorba. Osobně si
velmi vážím koprodukční spolupráce s Barrandovem a přeji
mu, aby mu nové ateliéry přinesly mnoho kvalitních filmařů
z celého světa.“
Irena Pavlásková, režisérka
Petr Moravec, ETIC FILMS
Nikita Michalkov, režisér
mezinárodních filmů do Evropy
a možnost nabízet produkční
služby v profesionálním
filmařském prostředí.“
„Blahopřeji! A držím palce,
aby budoucnost byla nejméně
tak slavná jako minulost!“
Miroslav Ondříček, kameraman
„Praha a Barrandovské
ateliéry byly již před
několika lety, kdy jsem
je měl možnost navštívit,
místem přátelským k producentům. Tyto nové
ateliéry možnosti Barrandova ještě zvýší.“
Vance Van Petten,
ředitel, Producers Guild of America
„...aby Barrandov navázal na nejlepší tradice svých filmařských dovedností
a s novými možnostmi se vyhoupl na absolutní světovou špičku.“
Marie Poledňáková,
režisérka
„Investice do nových ateliérů, spolu s existující infrastrukturou a dostatečným počtem filmových profesionálů, potvrdí vzrůstající prestiž České republiky jako
místa pro realizaci těch nejnáročnějších projektů.“
Roman Porkert,
ředitel, AFM Lighting Europe
ÑBarrandovsk· za¯ÌzenÌ na „Je nevlídný prosinec. A Barrandov
už se těší z jara. Začíná totiž krásně
mÏ udÏlala obrovsk˝
dojemÖ Moc mÏ mrzÌ, ûe rozkvétat! Gratuluji!!!“
Miloslav Šmídmajer,
tam nemohu b˝t, ale srdeËBio Illusion
nÏ blahop¯eji k p¯Ìleûitosti
otev¯enÌ nov˝ch ateliÈr˘.ì
„Všechny české štáby jsou špičKelley Smith-Wait,
vice-prezidentka, Warner Brothers
„Věřím, že otevření nového
ateliéru bude mít velký význam nejen
pro rozšíření služeb poskytovaných
Barrandov Studiem, ale i pro celou
českou kinematografii.“
Pavel Strnad,
prezident Asociace
producentů v audiovizi
„Snad někdy budu dělat film,
který si takový ateliér bude
moci dovolit.“
Jan Svěrák, režisér
kové a pracují na jedničku. Vždy
se dokáží domluvit a spolupracovat jako jedna velká rodina.
Prostředí vždy přispívá k dobré
práci a Praha je připravená
a schopná uspokojit jakoukoli
produkci - malou i velkou.“
Guillermo del Toro,
režisér
„V roce 1933 byly nově postavené
ateliéry na Barrandově nejmodernější v Evropě. V roce 2006 jsou
nové ateliéry na Barrandově
nejmodernější a největší.“
Otakar Vávra,
režisér
„Přeji vám, aby se kreativní duch domu Barrandov přenesl i do nových
studií! Skvělé filmy,
hodně úspěchu a štěstí!“
Joseph Vilsmaier,
režisér
„Toto je nový skvělý počin
již tak působivého areálu
Barrandovských studií. Je
to dalším důkazem toho,
že Česká republika se
tímto stala jedním z nejkvalitnějších filmových
center v Evropě.“
Philip Waley,
International Production Company
„Do budoucna bych chtěl
Vám všem ve firmě
Barrandov Studio popřát
hodně dalších úspěchů. Rád
bych Vám také sdělil, že
stále s velkou radostí nosím
bezvadné tričko, které jsem
u Vás dostal při své
poslední návštěvě!“
Michael York,
herec

Podobné dokumenty

Výjimečný hlas, charisma, vášeň, tajemství. Měl všechno, jen ne čas.

Výjimečný hlas, charisma, vášeň, tajemství. Měl všechno, jen ne čas. místa hudebních hitparád. On ale chtěl víc než jen zpívat, chtěl se stát varietním umělcem. Tančil a zpíval v mnoha klubech a během krátké doby se stal miláčkem davů. Jeho vystupování bylo plné hud...

Více

České projekty podpořené programem MEDIA v letech 2002 – 2004

České projekty podpořené programem MEDIA v letech 2002 – 2004 Třicátého července roku 2002 se Česká republika stala členskou zemí programu Evropské unie MEDIA. Pro české společnosti to znamenalo otevření dlouho očekávaného zdroje financování, především pro vý...

Více