Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice

Komentáře

Transkript

Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice
February 05, 2014
Fyzikální vlastnosti nerostů
projevují se jako vlastnosti
mechanické
magnetické
optické
elektrické
radioaktivní
barva
tvrdost
lesk
štěpnost
propustnost světla
Nerosty odlišují i hustotou
Hustota
závisí na chemickém složení nerostu a jeho krystalové struktuře
porovněj hustotu diamantu
grafitu
oba nerosty mají chemické stejné složení uhlík krystalová mřížka tuhy
krystalová mřížka diamantu
hustota diamantu:
hustota grafitu 2,2 g/cm3
3,5g/cm3
1
February 05, 2014
Tvrdost
závisí na pevnosti vazby mezi částicemi v krystalové struktuře
tuha
čím je vzdálenost větší
diamant
tím je vazba
slabší
nerost měkkčí
čím je vzdálenost menší tím je vazba pevnější
nerost tvrdší
Stupnice tvrdosti nerostů
Chemický název
tvrdost nerostStupnice tvrdosti
1
2
vzorec
Mastek
mastek
Sůl kamennáChlorid sodný
NaCl
3
Kalcit
Uhličitan vápenatý
CaCO3
4
Fluorit
Fluorid vápenatý
CaF2
5
Apatit
6
Živec
Křemičitan hlinitodraselný
KAlSi2O
3
7
Křemen
Oxid křemičitý
SiO2
8
Topaz
9
Korund
Oxid hlinitý
Al2O3
10
Diamant
Uhlík
C
sůl kamenná
Mohsova stupnice tvrdosti, kterou v roce 1822 sestavil Friedrich Mohs.
Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu, materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším.
2
February 05, 2014
minerály stupnice tvrdosti
Živec
Mastek
Křemen
Sůl kamenná
Kalcit
Topaz
Korund
Fluorit
Diamant
Apatit
Pomocná stupnice tvrdosti
tvrdost rýpeme nehtem
lze rýpat
­
1 1,5
nehtem
­
2 2,5 ­
měděným drátkem
3 ­ 5
hřebíkem
6
pilníkem
víc jak 6
rýpou do skla
Užití tvrdosti nerostů
tvrdé nerosty
měkké nerosty
mastek jako krejčovská křída
k vrtání
broušení
řezání
k výrobě ložisek
přísada do mazadel
na psaní
vysypání pryžových výrobků
3
February 05, 2014
Odpověz si na otázky!
1. Čím je způsoben rozdíl v hustotě tuhy a diamantu?
V přehledu nerostů zjisti jakou hustotu nerosty mají.
2. Jak zjištíš hustotu nerostu. Proč se rudné nerosty např. zlato získává ryžováním?
3. Pomocí pomocné stupnice tvrdosti urči tvrdost těchto nerostů
síra ­ dá se rýpat nehtem
sůl kamenná ­ dá se rýpat měděným drátkem
magnetit ­ dá se rýpat pilníkem
kaolin ­ dá se rýpat nehtem
ametyst ­ rýpe do skla
biotit ­ dá se rýpat hřebíkem
Správné odpovědi:
1. Rozdíl v hustotě tuhy a diamantu je způsoben rozdílnou krystalovou strukturou.
hustota tuhy = 2,2g/m3
hustota diamantu = 3,5g/m3
Runé nerosty mají větší hustotu než ostatní nerosty a tak se při plavení oddělují. Na zlatokopecké pánvi klesá těžké zlato do jejího středu, zatímco lehké minerály se odplavují a při krouživém pohybu vypadávají ven z pánve
2. hustotu nerostu zjistíme měřením: nerost nejprve zvážíme na laboratorních vahách
potom zjistíme jeho objem pomocí odměrného válce
hustotu vypočteme podle vzorce 3
ρ= m/V g/cm
m = hmotnost v gramech
V = objem v cm3
síra ­ 1,5 ­ 2
magnetit
sůl kamenná
ametyst
5,5 ­ 6
2
7
biotit
2,5 ­ 3
kaolin
1
4
February 05, 2014
Použitá literatura:
CÍLEK V.,MATĚJKA D.,MIKULÁŠ R., ZIEGLER V., Přírodopis IV, Scientia, s.r.o.,
pedagogické nakladatelsví, 2000, ISBN 80­7183­204­9
VALIŠ J., KOČÁREK E., Geologie pro základní školy, 8. vydání, SPN 1983, ISBN 80­04­26656­8
Zdroje:
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/mastek%2002_resize.JPG
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/halit%2001_resize.JPG
http://www.mineraler.net/bilder/stor/kalcit.jpg
http://asvanyok.freeblog.hu/files/2011/05/fluorit1.jpg
http://www.seilnacht.com/Chemie/apatit.JPG
http://muzeum.geology.cz/?g1634.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Quartz_Br%C3%A9sil.jpg/220px­Quartz_Br%C3%A9sil.jpg
http://gemologyonline.com/GO_images/topaz_xl.jpg
http://www.sg.hu/forumkepek/2006_09/korund.jpg
http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/tvary.html
http://www.ideje.cz/uploads/image/data/519.jpg
(listopad 2011)
5

Podobné dokumenty

TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ

TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ SKUPINA: Živce SLOŽENÍ: Na[AlSi3O8] SYMETRIE: Triklinická FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: bílá, šedá namodralá; ve výbrusu bezbarvý Štěpnost: dokonalá {001}, dobrá {010} Tvrdost: 6-6,5 Lesk: skelný Sp...

Více

Použité zdroje v PDF

Použité zdroje v PDF Kdyby tady bylá taková panenka - http://www.tetcice.cz/zpravodaj/img/Kroj_divka.jpg Když mě brali za vojáka - http://www.streamnet.cz/images/vojak.gif Když jsem šel z Hradišťa http://upload.wikimed...

Více

Dynamika

Dynamika (http://www.umt.fme.vutbr.cz/)-Malenovský, Houfek, Švancara, Krejčí: Dynamika, (http://www.umt.fme.vutbr.cz/~kpellant/)-Pellant K., : Studijní podpora z TM II (Kinematika a Dynamika) Pohybová rovni...

Více

GEHLENIT

GEHLENIT SKUPINA: Melilitu SLOŽENÍ: Ca2Al[4][(AlSi)2O7] SYMETRIE: Tetragonální FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: čirá, namodralá, ve výbrusu bezbarvý Štěpnost: dobrá (001) Lesk: sklovitý Tvrdost: 5-5,5 Specifick...

Více