Mikroregion listopad

Komentáře

Transkript

Mikroregion listopad
Kde najdete tu svou?
Frýdlant nad Ostravicí
Baška, Bílá, Pržno
Malenovice, Bílá
Pržno
Kultura
Metylovice, Pstruží, St. Hamry
Janovice, Čeladná
Ostravice
Lhotka, Kunčice p. O.
Zpravodaj pro 13 obcí
str. 2, 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
Listopad 2010
Spolupráce Čechů a Poláků v rámci Euroregionu Beskydy pokračuje
BESKYDY – Před deseti lety, v červnu
roku 2000, byl založen Euroregion Beskydy jako společenství Čechů, Poláků a
Slováků s cílem rozvinout přeshraniční
spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci na území Beskyd. Strategií euroregionu bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci ve všech oblastech a tím pozitivně
ovlivňovat život v příhraničním regionu.
Ohlédneme-li se za desetiletou historií,
nezbývá než konstatovat, že vytýčené cíle
se podařilo naplnit. Polsko-česko-slovenský euroregion dnes spolupracuje nejen v
kulturní oblasti a sportu, ale je též úspěšným realizátorem řady společných projektů. Za zmínku stojí především projekty
realizované českým sdružením „Region
Beskydy“ se sídlem ve Frýdku-Místku a
polským sdružením „Region Beskidy“ se
sídlem v Bielsku-Biale.
Nejdůležitějším projektem realizovaným
v letech 2009 a 2010 je projekt Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní
města. V rámci tohoto projektu je realizováno
televizní vysílání reportáží o dění v euroregionu, a to prostřednictvím kabelových televizí
ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala,
Skočov a Osvětim. Reportáže jsou také vy-
sílány v rámci regionálního vysílání na TV
Prima a prostřednictvím satelitů. Pro mnoho lidí je dnes samozřejmé získávat informace prostřednictvím internetu. Proto jsme
všechny natočené reportáže umístili také na
televizní portál zhotovitele POLAR televize Ostrava s.r.o. (www.polar.cz). – televizní
portály Moravskoslezského kraje – Beskydy
(www.tvportaly.cz/beskydy) a webové stránky Regionu Beskydy (www.regionbeskydy.
cz). Tam naleznete nově natočené příspěvky,
ale také archivní reportáže. Témata reportáží jsou různá, především chceme pravdivě a
včas informovat o dění v české i polské části
euroregionu, přiblížit atraktivity euroregionu široké veřejnosti a seznámit diváky s regionálními osobnostmi především z oblasti
národopisu, kultury a sportu. Dílčí aktivitou
tohoto projektu byla tvorba tištěných propagačních materiálů se zaměřením na lidovou
sakrální architekturu, kulturu, sportovní a
volnočasové aktivity Euroregionu Beskydy.
Tištěné materiály jsou společným výstupem
projektu, protože popisují atraktivity obou
částí euroregionu, jsou pořízeny v obou jazycích a také v angličtině a jsou distribuovány
na území jak české, tak polské části Euroregionu Beskydy. Právě společná distribuce in-
formací o euroregionu je dle mého názoru pro
Euroregion Beskydy typická. Vždyť potenciálními návštěvníky české části euroregionu
jsou právě Poláci a naopak. Z tohoto důvodu již řadu let funguje výměnná spolupráce
v oblasti cestovního ruchu. Region Beskydy
prostřednictvím Statutárního města Frýdek-Místek a Beskydského informačního centra
Frýdek-Místek poskytuje zázemí partnerům
na obou nejvýznamnějších tuzemských veletrzích cestovního ruchu a na oplátku využívá
možností prezentovat sebe, své členy a další
subjekty na veletrzích cestovního ruchu konaných na Slovensku a v Polsku. Posledním
veletrhem, na kterém se Region Beskydy prezentoval, byl veletrh regionů a turistických
produktů TOURSALON POZNAŇ konaný
od 20. do 23. října na výstavišti v Poznani.
Zde byly představeny polské veřejnosti tištěné propagační materiály i reportáže vyrobené
v rámci společného česko-polského projektu
s názvem „Společně poznáváme Euroregion
Beskydy a jeho sídelní města“ spolufinancovaného v rámci OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013. V Poznani proběhla také společná jednání týkající se realizace
dalších polsko-českých přeshraničních projektů. Diskutovalo se o společných mapách
Prezentovali jsme se na veletrhu regionů
a turistických produktů TOURSALON POZNAŇ
BESKYDY – Region Beskydy se zúčastnil veletrhu regionů a turistických
produktů TOURSALON POZNAŇ, který se konal od 20. do 23. října na výstavišti v polské Poznani.
Veletrh cestovního ruchu v Poznani je
největší výstavou regionů a turistických
oblastí v Polsku. Je významem srovnatelný s brněnským REGIONTOUR,
který je naopak pokládaný odbornou veřejností za nejvýznamnější veletrh regionů v České republice. Výstavní plochu
pro českou část Euroregionu Beskydy
zajistilo polské sdružení Region Beskidy se sídlem v Bielsku-Biale na stánku
„Slezské turistické organizace“. Zde
návštěvníci mohli nalézt informace o
Euroregionu Beskydy, jeho turistických
atraktivitách, kulturních a volnočasových možnostech regionu. Polské veřejnosti byly na tomto veletrhu poprvé
představeny tištěné propagační materiály realizované v rámci projektu „Společně poznáváme Euroregion Beskydy a
jeho sídelní města“. Odborná i laická veřejnost byla seznámena s širokou škálou
možností jak trávit v euroregionu volný
čas, kam se vypravit za přírodními krásami i dřevěnou sakrální architekturou.
Návštěvníci poznaňského veletrhu
však nalezli informace o městech a obcích Regionu Beskydy také v expozici
České republiky, kde jsme se prezentovali společně s Moravskoslezským krajem a
městem Ostrava.
Region Beskydy děkuje partnerům
(statutární město Frýdek-Místek, Beskydské informační centrum Frýdek-Místek p.o., stowarzyszenie „Region
Beskidy“ se sídlem v Bielsku-Biale) za
podporu a pomoc při realizaci veletrhů
a výstav.
Projekt Přeshraniční spolupráce v regionu
Frýdlantsko-Horné Kysuce úspěšně odstartoval
MIKROREGION – Projekt přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko- Horné Kysuce úspěšně odstartoval.
Ve většině ze 13 obcí mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy začaly fungovat informační kiosky, které v podobě webových
portálů nabízejí potřebné informace
komunálního i turistického charakteru,
obyvatelům, ale i návštěvníkům jednotlivých destinací.
Vedoucím partnerem projektu je město
Frýdlant nad Ostravicí a hlavním přeshraničním partnerem je město Turzovka. Na slovenské straně se pak podílí na této zajímavé
akci celkem devět obcí. Vše na základě Memoranda o společném postupu, které podepsali starostové všech obcí. „Cílem projektu
je prostřednictvím rozvoje informatizace
posílit a prohloubit komunikaci a spolupráci měst a obcí na obou stranách česko-slovenské hranice v regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce. Projekt je zaměřen na cestovní
ruch, krizové řízení a sociální sítě. Za tímto
účelem jsou obce vybaveny PC, mobily a
infokiosky, které jsou propojeny na bázi komunikační platformy. Na české straně je každá obec vybavena PC, mobilními telefony a
jedním infokioskem,“ říká starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Mořkovský. Dodávku
celého zabezpečeného komunikačního systému zajišťuje firma e-signature, s.r.o.
Celkový rozpočet projektu je ve výši
428 695 EUR (cca necelých 11 mil. Kč),
z toho rozpočet pro Českou republiku je
268 340 EUR (ke dni 11. 11. 2009 6 849 378
Kč) a pro Slovenskou republiku je rozpočet
160 355 EUR (ke dni 11. 11. 2009 4 093 061
Kč). 85% celkových nákladů je hrazeno Evropskou unií. Česká strana hradí 5% ze státního rozpočtu a 10% je hrazeno z rozpočtu
obcí. Na slovenské straně hradí 10% státní
rozpočet a 5% připadá na obce.
euroregionu, propagačních materiálech zaměřených na propagaci dílčích částí euroregionu a možné transformaci euroregionu na
„Evropské seskupení územní spolupráce“ s
cílem posílení spolupráce subjektů v česko-polsko-slovenském příhraničí.
Polská a česká část Euroregionu Beskydy
předložila v loňském roce v rámci individuálních projektů česko-polské spolupráce
ke schválení projekt „Vítejte v Euroregionu
Beskydy“, který byl z důvodů nedostatků
Pokračování motosrazu na Pstruží
Pohled na parkoviště 2. října 2010.
PSTRUŽÍ – V sobotu 2. října proběhl
již čtvrtý Motosraz na Pstruží. Letošní
podzimní část nesla název – SRAZ JAWA
350. Na parkoviště před stylovou portugalskou restaurací ADEGA se sjelo přes
40 motocyklů. Fandové tuzemské značky
JAWA našli mezi motocykly opravdové
poklady české výroby.
Překrásné sobotní odpoledne prvního říjnového víkendu patřilo české značce JAWA.
Všichni nadšenci a fandové mohli zhlédnout přes čtyři desítky těchto motocyklů na
Pstruží, kde se konal již čtvrtý motosraz. Pro
všechny účastníky bylo parkoviště přístupné
od 13 hodin. Do 14. hodiny probíhala prezentace motocyklů a hasičská ukázka výjezdového vozidla NIVA 4x4 od hasičů ze Starých
Hamer. Před vyhlášením anket, které probíhalo od 14:30, byla připravena videoukázka
z květnového srazu. Z prezenční listiny se
určovali ti NEJ. První „Nej“starší účastník
srazu byl pan František (69 let) s motocyklem
JAWA Pérak 250, rok výroby 1948. Druhý
„NEJ“mladší účastník byl Libor (9 let) s malou motocrosovou motorkou. Třetí „NEJ“větší objem motocyklu na srazu vyhrála Harley
Davidson – 1600cm3 od majitele Marcela.
Český pěvec Eduard Haken by měl určitě radost
BAŠKA – V neděli 24. října se v sále
bašského kulturního domu konalo slavnostní odpoledne, které bylo završením
doprovodných akcí pořádaných u příležitosti letošního květnového Mezinárodního
pěveckého festivalu v Bašce a ve Frýdku-Místku, motivovaného 100. výročím nedožitých narozenin českého pěvce a čestného
občana Bašky – Eduarda Hakena, legendy
opery Národního divadla Praha.
Pořadatelé, členové Lašského smíšeného
pěveckého sboru a Obec Baška, si pozvali
do obce, která se právem může pyšnit tím,
že jejím čestným občanem je pěvec Eduard
Haken, který se nezapomenutelně vepsal do
historie nejenom opery Národního divadla,
české kultury, ale i do života našeho kraje,
vzácné hosty. Pozvání přijali: PhDr. Marie
Hakenová-Ulrichová se svým manželem
akademickým malířem Jindřichem Ulrichem, Gabriela Vránová, královna české
poezie, dlouholetá přední členka vinohradského divadla, umělkyně, kterou známe
z řady úspěšných televizních, stejně tak i
z mnoha filmových rolí. Přijel s ní i její syn
Ondřej Kepka, herec, režisér, moderátor,
ale také vynikající fotograf.
Své zastoupení zde měly i osobnosti našeho kraje – mezzosopranistka Irena Magnusková, rodačka z Janovic, která je držitelkou řady uznání. Mezi její největší úspěchy
patří 1. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinnové, pořádané v roce 2006
v Londýně.
Mezi hosty byla i ostravská básnířka, novinářka Eva Kotarbová, která je autorkou
několika básnických sbírek. Její poslední
verše byly vydány pod názvem Siluety.
finančních prostředků schválen jako projekt
náhradní. V současné době se připravuje realizace i tohoto projektu, protože lze vzhledem
k vývoji v OPPS CZ-PL předpokládat, že na
tento projekt budou v následujících měsících
vyčleněny finanční prostředky pro jeho realizaci. Věříme, že plodná spolupráce národních
sdružení v rámci Euroregionu Beskydy přinese užitek široké veřejnosti na obou stranách
hranice. Dagmar Valášková, projektový manažer sdružení Region Beskydy.
Křest této nejnovější básnické sbírky autorky se uskutečnil loni v prosinci , hlavním
kmotrem, nebyl nikdo jiný než ředitel ostravského studia České televize Ilja Racek.
Proto právem na Slavnostním odpoledni
zazněly z jeviště bašského kulturního domu
také verše Evy Kotarbové – v přednesu Gabriely Vránové.
(Více na str. 4)
Čtvrtý „NEJ“pěknější motocykl na srazu a
zároveň pátý „NEJ“starší motocykl vyhrála
JAWA 350 OHV, rok výroby 1946 majitele
Ladislava. Po vyhlášení vítězů a rozdání cen
od sponzorů následovala „Benzínová jízda se
spáleným olejem v poměru 1:33“ na kterou
jsme vyrazili v 15 hodin. „Pobavila mě hláška: Ty Dane, já s Váma nemůžu jet na projížďku, včera se mi přidřelo, tak teď mažu 1:25.“
Plánová zastávka v Malenovicích u restaurace „Borová“ byla ideální místo pro hromadné
focení a krátké občerstvení. Trasa, která vedla
přes Frýdlant n/O, Malenovice, Lubno, Janovice, Pržno a přes „vyhlídku“ zpět na Pstruží
se všem líbila. Nikdo se během trasy neztratil
a až na malé poruchy v podobě špatné svíčky
nebyl problém celou trasu dojet. Po dojezdu
byl čas na občerstvení a následné zhodnocení
trasy a krátký odpolední program. Ženy, pro
které byla připravená klikovka z motoru Čz
150c, mohly mužům ukázat svou sílu. Hody
přes 5 metrů nebyl pro dámy problém, ale jen
ten nejdelší vyhrává a se 7 metry to vyhrála
Lucka. Muži házeli podobné vzdálenosti, ale
s rozdílem 37 kg. Nejdelší hod 6 metrů vyhrál
Mirek. Posledním hodem jsme sraz oficiálně
ukončili a před 18hodinou už zbyli opravdu
nejvěrnější. Mezi nejzajímavější motocykly,
které na sraz dorazily, patřily: JAWA 350
s pávem, sidecarem, JAWA 350 OHV, JAWA
500 z 1954, OGAR 250, Čz 175 Prase, JAWA
PAŘEZ, PÉRAK, KYVAČKA, PANELKA,
SPORTKA a Velorexy 350.
Rád bych poděkoval sponzorům, za podporu jak finanční, tak věcnou. Obec Pstruží
darovala nealkoholický nápoj Birell pro řidiče. Firma Repronis s.r.o. Ostrava, vytiskla plakáty a darovala dárkové tašky. Firma
AUTO MOTO Přikryl Frýdlant nad Ostravicí
darovala dárkové tašky. Restaurace ADEGA
Pstruží darovala víno a zaštítila občerstvení teplých nápojů a jídel. Restaurace Žaček
Pstruží zapůjčila čepovací zařízení. Restarurace BOROVÁ Malenovice darovala poukazy na PIZZU. Dále si zaslouží poděkování fotografové, kameramani a všichni, co dali ruku
k dílu. Videa, fotografie z této akce naleznete
na webové adrese: motosraz.pstruzi.cz
Organizátor Daniel Novotný & TEAM.
Listopad 2010
strana 2
Vzdělávání v e-Governmentu v ORP
Frýdlant nad Ostravicí (Výzva č.40)
Projekt Vzdělávání v e-Governmentu
v ORP Frýdlant nad Ostravicí je zaměřen na realizaci činnosti eGonCentra ORP
Frýdlant nad Ostravicí při využití systému
vzdělávání úředníků v používání elektronické veřejné správy, a tím i realizace vzdělávacího programu. Městu Frýdlant nad
Ostravicí byl projekt schválen Ministerstvem vnitra dne 24. 9. 2010 v celkové výši
způsobilých výdajů 2 004 140 Kč, přičemž
1 703 519 Kč bude hrazeno z prostředků
Evropské unie a částku 300 621 Kč uhradí
samotné město ze svého rozpočtu.
Cílem projektu eGovernmentu je zefektivnění fungování státní správy a místní
samosprávy a zjednodušení služeb státu
pro občany i podnikající fyzické a právnické osoby, rozvíjení znalosti, dovednosti a
kvalifikace pracovníků ORP Frýdlant nad
Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm, a to v
oblasti informatizace veřejné správy, čímž
zpřístupňuje veřejnou správu a její služby
klientovi, tedy občanovi.
V rámci projektu bude zajištěno bezplatné školení vlastními školiteli města, a to pro
zaměstnance Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí, pracovníky správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí, dále pak v rámci partnerské smlouvy s ORP Frenštát pod Radhoštěm
pro pracovníky Městského úřadu Frenštát pod
Radhoštěm a zaměstnance spádových obcí
Frenštátu pod Radhoštěm za účelem poskytování profesionálních, kvalitních a efektivních
služeb občanům. Pro účely školení bude ve
velké zasedací místnosti budovy MěÚ, ulice
Hlavní 139 zřízena školící místnost, která
bude vybavena 16 notebooky, promítacím
plátnem a dataprojektorem. Místnost bude
rovněž označena, dle pravidel Evropského
sociálního fondu, z kterého je projekt hrazen,
velkou propagační tabulí s logy fondu. Z prostředků projektů budou pořízeny učebnice
pro školící úředníky, propisky a propagační
a školící materiál. Vše opatřeno povinnými
logy. Školení úředníků započne v průběhu
měsíce listopadu 2010 a bude ukončeno na
konci roku 2012.
Aktuální informace o průběhu realizace
projektu budou uveřejňovány na webových
stránkách města (www.frydlantno.cz) a
v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.
Odbor školství, kultury a sociálních věcí
Jak druháci ze ZŠ TGM vítali podzim…
První podzimní den 23. září svítilo sluníčko a pofukující větřík přímo vybízel ke klasice tohoto ročního období – pouštění draků.
A tak děti společně s rodiči a svými učitelkami vyšli od školy směrem k frýdlantskému
letišti. Příznivé počasí bylo celé akci nakloněno, panorama Moravskoslezských Beskyd
vytvořilo nádhernou kulisu. V cíli cesty ani
na chvíli nezaváhali a travnatá letištní plocha
se během chvilky rozzářila barevnými draky. Ti pocházeli nejen z průmyslové výroby,
ale také z vlastní domácí dílny.
Papírákům se na obloze líbilo, účastníkům výletu zase bylo dobře v příjemné společnosti, zkrátka nálada v tomto „dračím“
seskupení neměla chybu. Nikomu nevadilo,
že není víkend, ale docela běžné čtvrteční
odpoledne. O další příjemné zpestření a
překvapení se postarala rodina Gilarova
z Malenovic, jež sebou neváhala přivést i
svého čtyřnohého koňského přítele, který
Podzimní tvoření v MŠ
Děti v naší mateřské škole jsou hravé a
tvořivé. Proto jsme pro ně a jejich rodiče
připravili 19. října zábavné podzimní odpoledne pod názvem „DÝŇOHRÁTKY“.
U kávy, čaje a skvělé buchty, kterou nám
upekly paní kuchařky, vyřezávali babičky,
maminky, tatínkové. Děti pomáhaly vydlabávat lžící,všichni společně zdobili. S takovou účastí jsme nepočítali. Mezi výtvory
byli ježci, strašidla, čerti, aranžované živé
květiny… Odpoledne se nám opravdu vydařilo. Dýně zdobí všechny prostory naší
školky. Výstavu navštívili i kamarádi z mateřské školy Janáčkova. Bylo to příjemné,
společně prožité odpoledne. Kolektiv MŠ
Smetanova, odl. prac. MŠ Janáčkova
ho úřadu Frýdlant nad Ostravicí a provedení
auditu informačního systému veřejné správy
(ISVS). Potřebnost projektu byla vyvolána
nejen tlakem občanů, státu, ale i samotných
zaměstnanců MÚ Frýdlant nad Ostravicí na
zvýšení kvality veřejných služeb.
Cílovou skupinou projektu budou všichni
zaměstnanci Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí, kteří budou do projektu zapojeni
po celou dobu jeho realizace, tedy po dobu
tří let, do 31. 8.2013. Všichni zaměstnanci
úřadu budou rovněž proškoleni v problematice procesního a projektového řízení a
účastní se seminářů jako Ochrana osobních
údajů v praxi, Projekty ze strukturálních
fondů EU, Pracovní právo v praxi a dalších.
Z prostředků projektu bude také nakoupena
PC sestava včetně Microsoft Office a multifunkční zařízení, které bude sloužit celému
realizačnímu týmu projektu.
V současné době je v rámci projektu připravována veřejná zakázka malého rozsahu
na výběr dodavatele služeb, procesně-personálního auditu, který bude na městském úřadě
probíhat do celou dobu realizace projektu.
Další informace o pokroku v realizaci
projektu budou uveřejňovány na webových
stránkách města a v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Odbor školství, kultury
a sociálních věcí
Co klienty do solné
jeskyně Harcovka láká?
S prvními podzimními dny přišlo
mnoho lidem jako dobrý nápad příjemně strávit svůj čas v solné jeskyni
Harcovka. Po letní sezóně se vrátili
opět stálí návštěvníci, ale stejně tak do
solné jeskyně přišli, ať už ze zvědavosti nebo díky doporučení známých, noví
návštěvníci.
Už čtvrtou sezónu máme možnost
využívat léčebných účinků solné jeskyně ve Fit&Relax studiu Harcovka
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Odpočinout a načerpat energii a sílu přicházejí lidé různého věku – od nejmenších, kterým se mimořádně líbí hrát
si s kyblíčky a lopatičkami se solí, po
dospělé, kteří si rádi za zvuku příjemné relaxační hudby odpočinou. Pravidelně solnou jeskyni navštěvují děti
ze školek z blízkého okolí.
Klima v solné jeskyni příznivě působí nejen na náladu, energii, ale také na
obranyschopnost a zdraví, a to na lidi
jak dospělé, tak i na ty nejmenší. Pobyt
v solné jeskyni výrazně podporuje imunitní systém, zároveň působí preventivně a podpůrně zejména při léčbě řady
nemocí (rýma, kašel, bolesti v krku, nachlazení, kožní onemocnění, aj.).
Pro všechny stávající i nové klienty
je opět připraven dárek. Pro tuto sezónu to je mimořádně nízké vstupné již
od 40 Kč. Solná jeskyně Harcovka se
těší také na Vaši návštěvu. Kontakt recepce 602 205 356.
Draku, draku, vyleť výše, ještě výš. Neboj se, že mezi mraky zabloudíš.
ochotně vozil na svém hřbetě všechny zájemce po travnaté ploše místního letiště.
Paní učitelky Tomalíková a Michulková
děkují nejen rodině Gilarových za milé oži-
vení vycházky, ale všem, kteří se do celé
akce aktivně zapojili. Udělali tak další krůček k prohloubení dobrých vztahů dětí, rodičů a naší školy.
(lg)
Radost a pláč frýdlantských Divočáků
Efektivní úřad Frýdlant nad Ostravicí (Výzva č.53)
Město Frýdlant nad Ostravicí se stalo úspěšným žadatelem v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, který je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního
vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní
spolupráci v uvedených oblastech.
Ministerstvem vnitra ČR dne 04.06.2010
schválilo městu projekt s názvem Zvýšení
kvality a efektivity řízení na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí. Z celkové částky
800 milionů korun, určených na tuto výzvu,
byla Městu Frýdlant nad Ostravicí schválena
dotace ve výši 3 974 712 Kč na financování způsobilých výdajů projektu, z toho 15%
výdajů (596 206,8 Kč) je hrazeno z rozpočtu
města, zbývající část uhradí Evropská unie
z prostředků Evropského sociálního fondu.
Cílem projektu je zavedení projektového
řízení do praxe a zlepšení vzdělávání pracovníků obce v oblasti projektového řízení, a to
prostřednictvím vytvoření metodiky projektového řízení a vytvořením tzv. Projektové
kanceláře, která poskytne přehled o všech
projektech schválených městu. Dalším cílem
projektu je provedení procesně-personálního
auditu, který bude mít za cíl zprůhlednit, zefektivnit a zkvalitnit procesy v rámci Městské-
Frýdlant nad Ostravicí
Tyhle frýdlantské tomíky znají
i za hranicemi.
O tom, jak se mezi sebou dokáže v životě
mísit štěstí a smutek zároveň, se v posledních dnech měsíce září přesvědčili členové
turistického oddílu Divočáci včele se svojí
neúnavnou vedoucí paní Marií Bařinovou.
O úspěších jejich svěřenců v turistických
závodech (TZ) jsme v našem Mikroregionu
již několikrát informovali. V průběhu měsíce září se mladí turisté pokoušeli prosadit
na celostátní i evropské úrovni.
V sobotu 4. září proběhlo v Hradci Králové Mistrovství ČR v TZ štafet a tři svěřenkyně našeho oddílu (Kamila Jaššová, Michaela Trávníčková a Barbora Macurová)
zde obsadily skvělé 3. místo.
Poslední zářijovou sobotu se Divočáci
vypravili až do Kežmarku pod Vysokými
Tatrami na Mezinárodní mistrovství TZ.
Nominováno bylo 10 závodníků, kteří i
tady v těžkém terénu obstáli a vybojovali
3 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili!
Zlato a titul mezinárodního mistra TZ si
přivezli: Tereza Polachová v kat. nejml. žaček, Martin Milata v kat. ml. žáků a František Mýlek v kat. st. žáků. Stříbrnou medailí
se může pochlubit Dan Kovář v kat. nejml.
žáků a bronzovou Andrea Jaššová v kat.
st. dorostenek. Tento závod byl zařazen do
Evropského poháru, což mají vítězové uvedeno na diplomech a medailích. Všem jmenovaným patří naše blahopřání k vynikajícímu úspěchu a myslím, že i přání úspěchů
v příští sezóně 2011.
Ne všichni lidé v našem městě jsou však lidé
přející. Jsou mezi námi i tací, kterým úspěch a
vydřená sláva radost nečiní a ještě ji dokážou
někomu pokazit. Jak jinak si lze vysvětli ko-
nání vandalů, kteří připravili Divočákům věru
„pěkné přivítání“. Ty totiž, když se šťastní a
spokojení se svými výsledky vrátili domů do
Frýdlantu, čekalo nemilé a kruté překvapení.
Jejich klubovna společně s celým vybavením
se stala během volných dnů 25.-28. 9. terčem místních vandalů! Ti vnikli do opuštěné
budovy na Dvořákově ulici, kde se klubovna
nacházela, a bavili se po svém! Kradli, ničili,
rozbíjeli! Zkázu dokončili postříkáním všeho
hasicími přístroji! Tomíci svoji kroniku, kterou
uchovávají a poctivě vedou, naštěstí nalezli u
nedalekých popelnic. Dnes už mají díky postoji a ochotě vedení Města Frýdlantu n. O.
klubovnu přemístěnou v nových prostorách,
přesto je pro ně stále živá vzpomínka na úsilí,
které museli vynaložit, aby zachránili alespoň
to málo, co zbylo. A tak na vlastní kůži prožili,
co je pro dnešní dobu typické – na jedné straně
vandalství, na straně druhé nevšímavost okolí
(obyvatelé okolního domu o vandalech věděli,
policii však nezavolali). O tento záznam ve své
kronice Divočáci určitě nestáli a určitě věří,
že je prvním a zároveň posledním tohoto charakteru. Snad už nikdy nebudou muset vedle
výčtu svých úspěchů uvádět podobně smutné
zážitky.
mb, lg
CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO DĚTI – POPRVÉ V NAŠEM REGIONU!
Cambridge Young Learners English Tests (YLE) určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách a jsou
spolehlivým měřítkem základních
jazykových disciplín u dětí (čtení,
psaní, poslech a mluvení). V červnu 2010 si v GALILEO SCHOOL
poprvé i děti z Frýdku-Místku a
blízkého okolí mohly vyzkoušet
atmosféru zkoušek a otestovat si
své znalosti. Přestože to byly jen
„zkoušky nanečisto“, všichni k nim
přistupovali s velkou zodpovědností. Zkouška se skládala stejně jako
mezinárodní testy ze tří částí: čtení a psaní, poslechu a konverzace,
která probíhala s rodilým mluvčím.
Každá část testu měla stanoven časový limit pro její zvládnutí. Počáteční nervozitu a napětí před začátkem zkoušek vystřídaly na konci
děti jsou podporovány v tom, aby
aktivně komunikovaly. Absolvováním těchto zkoušek vaše dítě nezíská pouze mezinárodně uznávaný
certifikát, ale především posílí víru
ve vlastní schopnosti a jeho sebeChcete i vy prověřit znalos- důvěra při používání anglického
ti svých dětí v anglickém jazyce jazyka poroste!
a povzbudit je v dalším učení?
Přihlaste je ke Cambridgeským Informační schůzka pro všechny
zkouškám, které se budou konat zájemce – 15. 11. 2010 od 16:00
v GALILEO SCHOOL v lednu hod. v GALILEO SCHOOL. Uzá2011. Zkoušky mají několik úrovní věrka přihlášek: 19. 11. 2010. V příobtížnosti – Starters, Movers, Fly- padě zájmu vám poradíme s výběers a jsou určeny všem zájemcům rem vhodné úrovně pro vaše dítě.
ve věku od 7 do 12 let. Jsou navrženy zábavným způsobem s ob- Kontakt: Soukromá základní
rázky a děti jsou motivovány, aby škola a mateřská škola GALIse snažily získat maximální počet LEO SCHOOL, s.r.o., ul. Míru
odznaků v jednotlivých disciplí- 1313, Frýdek-Místek. www.galinách. Všechny části jsou zaměřeny leoschool.cz, [email protected]
na praktické jazykové dovednosti a cz, tel. 558 431 347, 725 389 114.
náročného dne radost a spokojený
úsměv na tvářích všech účastníků,
kteří po vyhodnocení testu dostali
certifikát s hodnocením úspěšnosti
jednotlivých částí.
Maturita – pláč či smích?
Ve dnech 11. a 12. října proběhla na mnoha školách generální zkouška k novým maturitám. Ano, dlouho se o tom mluvilo, ano,
konečně je to tady! A jaké jsou pocity nás,
studentů, z této drahé reformy ve školství?
Za generálku jsem vážně ráda. Zjistila
jsem, že se nemusím bát. Ani vyšší úroveň
maturity není nejobtížnější a lze ji zvládnout i bez větších příprav. A ti z nás, kteří
si zvolili zkoušku z úrovně nižší, dostali se
po jejím napsání do slastné euforie. Objevit gramatickou chybu ve slově „výkend“
údajně nebylo až tak těžké.
Ale abych nebyla jen a pouze ironická,
uznávám, že základní idea státu byla dobrá.
Problém je v tom, že je to celé jakési nedokončené, jako nedovařené maso, neosolené
brambory. Nemáme žádnou motivaci brát
si těžší zkoušku. Proč bychom měli? Raději
se soustředíme na přijímačky na vysokou
školu a zasmějeme se u maturity.
Ovšem učební obory s maturitou jsou na
tom teď opravdu špatně. Při slavné maturitě zapláčou. Nová zkouška vyžaduje nové
osnovy a současní čtvrťáci již nemají šanci
doučit se to, co je od nich vyžadováno. Setkala jsem se s mnoha kamarády, kteří mě
přesvědčovali o tom, jak byla generálka obtížná. Jejich znalosti jsou jiné, jsou zaměřeny na praxi. A zvládnout novou maturitu je
pro ně teď prakticky nemožné.
Nelze říct, že celý projekt za miliony
korun zklamal. Ale nepochybuji o tom, že
skutečně selže. Kdy? Přesně ve chvíli, kdy
se přijde na to, že nedostatky odhalené při
zkoušce nikdo stále nenapravil a jen tak ani
nenapraví. Prestiž školy z maturity nepoznáte. Vyšší školy nebudou brát ohled na
různě úrovně maturity. Znalosti gymnazistů klesnou a jistě se najdou i některé školy,
které budou podvádět. Mám tedy plakat,
nebo se smát?
Zuzana Kuchařová,
maturantka 4. B. gymnázium
T.G.M. Frýdlant nad Ostravicí
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA NOVOVESKÉ ŠKOLE
Učitelé novoveské školy srdečně
zvou rodiče žáků, rodiče budoucích
prvňáčků i veřejnost na tradiční „Den
otevřených dveří novoveské školy“,
který se uskuteční v úterý 9. listopadu
v době od 8 do 16 hodin.
V dopolední části (8°° - 12°°) budete
mít příležitost se podívat do tříd, sledovat
průběh vyučování, pohovořit si s učiteli,
prohlédnout školu, výstavky výrobků a
prací žáků, fotokroniky školy aj.
V odpolední části (14°° - 16°°) můžete
dále nahlédnout do činnosti školní družiny, seznámit se s prací zájmových útvarů,
prohlédnout si školu a v rámci informačních schůzek třídních učitelů s rodiči prokonzultovat otázky výchovné i vzdělávací.
Proběhnou i konzultace s případnými
zájemci o výuku na naší škole ve školním roce 2011/2012.
Informace na tel.: 558 677 623,
595532973
Těšíme se na vaši návštěvu!
Frýdlant nad Ostravicí
strana 3
Listopad 2010
Studenti gymnázia navštívili německý Friedland
Ve dnech 10. až 16. října se někteří žáci
frýdlantského gymnázia zúčastnili výměnného pobytu ve východoněmeckém městě
Friedland.
Z frýdlantského autobusového nádraží
jsme vyjeli v neděli pozdě večer. Jeli jsme
celou noc a do Berlína jsme dojeli už před
šestou hodinou ráno. Řidič autobusu si šel
odpočinout a my měli devět hodin na prohlídku hlavního německého města. Braniborská brána na nás zapůsobila nejen svou
velikostí, ale i osvětlením, které jsme viděli
díky brzké ranní hodině. Další významná
stavba, kterou jsme navštívili, byla budova německého Říšského sněmu. Než jsme
ale na obrovitou kopuli-rozhlednu vyšli,
padla na Berlín mlha. Neviděli jsme tedy
vyhlášené panorama Berlína, ale i tak to byl
hezký zážitek. Pak jsme se projeli německým metrem k Pergamonskému muzeu,
kde jsme obdivovali antické a jiné památky. Nakonec jsme se vydali na Alexanderplatz, proslulý svými světovými hodinami.
Cestou po Berlíně jsme navštívili i další
významná místa, například univerzitu nebo
pomník holocaustu.
Když se blížila 16. hodina, nasedli jsme
do autobusu a pokračovali v jízdě do
Friedlandu. K večeru jsme dojeli na místo, kde už na nás v krásně moderní budově
friedlandského gymnázia čekaly rodiny, u
kterých jsme měli strávit příštích několik
dnů. Vyzvedli si nás a my se s nimi rozjeli
každý jiným směrem.
V úterý ráno jsme stejně jako všechny
následující dny zaplnili autobus z jedné poloviny námi, českými studenty, a z druhé našimi novými německými kamarády. Vyrazili
jsme na první společný výlet do nedalekého
Neubrandenburgu. Tam jsme si mohli prohlédnout jak hrázděné domky, typické pro
tento kraj, tak vysokou městskou rozhlednu
a následně i pohled z ní. Dostali jsme také
rozchod, abychom se mohli podívat i do německých obchodů.
Ve středu jsme opět nasedli do autobusu
a jeli na největší německý ostrov Rujána.
Cesta trvala dlouho, ale stála zato. Viděli
jsme nádherně bílý křídový útes i otevřené moře. Když jsme procházku skončili,
navštívili jsme obrovské Ozeaneum, krásné mořské muzeum. Pak jsme se vrátili
do Friedlandu, kde jsme měli domluvený
bowling a společnou večeři. Byl to moc
hezký večer.
Další den jsme jeli znovu k moři, tentokrát na ostrov Usedom, kde jsme kromě písčité pláže navštívili i skvělé fyzikální muzeum Phänomenta. Mohli jsme
si zkusit vyrobit bublinu větší než my
sami nebo třeba pomocí páky zvednout
auto. Tato exkurze se nám doopravdy
moc líbila.
A najednou tu byl pátek. Netušili jsme,
jak mohl týden uběhnout tak rychle. Čekala
nás závěrečná prohlídka města Friedland
a pak i názorná ukázka výuky v německé
škole. Potom jsme jeli naposled do svých
rodin, které nám většinou daly hezké dárky
na památku. No a nezbývalo nic jiného, než
se rozloučit a vyrazit zpátky domů…
Cesta do Česka uběhla rychle. Byli jsme
plní dojmů, zážitků a nových zkušeností.
Něco málo po sedmé hodině už jsme byli
v našem Frýdlantu nad Ostravicí.
Žáci partnerské školy z Rakouska navštívili ZŠ Komenského
Letos v únoru jsme se vydali do rakouského městečka Kilb, abychom poznali žáky
z tamní školy.
Na začátku října jsme na oplátku přivítali
rakouské kamarády v naší škole my. Hned
po příjezdu v pondělí 4. října je autobus
rozvezl ke školám ve Frýdlantě, Kunčicích
p. O. a v Palkovicích. Tam si je už vyzvedli zvědaví rodiče a žáci, kteří jim zajistili
ubytování.
Úterní dopoledne strávili ve škole, zúčastnili se také hodin angličtiny a němčiny. Odpoledne pak odjeli do Kozlovic, aby si prohlédli Obecnou školu a nedalekou jízdárnu.
Středa patřila turistice a pohybu. Slunečné babí léto přivítalo naše hosty na Pustevnách a v lanovém centru v Rožnově.
Čtvrtek dopoledne jsme trávili ve škole.
Také Ostrava se svou zoologickou zahradou a planetáriem se dětem líbila.
V odpoledních hodinách jsme se rakouských kamarádů ujali my žáci a navštívili
jsme bazén ve sportovním středisku Giff-Aréna, zašli si zahrát bowling nebo fotbal.
Hráli jsme taky deskové hry, pekli pizzu.
Pro mnohé z nás byl výměnný pobyt
něčím úplně novým, ale i těm, kteří už výměnu někdy zažili, se tento výlet moc líbil.
Měli jsme zajímavý a dobře naplánovaný
program, který zorganizovaly naše paní
profesorky Zdeňka Genserová a Magda
Pavlicová spolu s jejich německými kolegy. Dokonce nám krásně vyšlo i počasí,
ani jednou nepršelo. Na tuto akci budeme
rádi vzpomínat a už se těšíme, až v únoru
přijedou naši noví němečtí kamarádi zase
k nám.
Dominika Koflerová
Agentura Dobrý den z Pelhřimova
se s námi pokouší o světový rekord!
„Bude vytvořena největší galerie znaků měst a obcí v České republice a my,
žáci ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad
Ostravicí, jsme se rozhodli, že znak našeho města na výstavě nesmí chybět.
Oslovili jsme proto učitelku výtvarné
výchovy paní M. Kohutovou, aby nám s
prací pomohla, a začal se shánět materiál. Víčka PET lahví, staré igelitové tašky, kelímky od jogurtů, plastové nádoby,
krabice od mléka, džusů, plechovky od
nápojů a paštik aj.
Plastika znaku města Frýdlant nad
Ostravicí se zrodila asi za týden a měří
100x100cm. Posuďte sami, jak se nám
práce vyrobená pouze z odpadu zdařila,“
říká L. Fialková, spoluautorka výtvarného
projektu.
Využili jsme i příležitosti zajít do cirkusu,
který v té době ve Frýdlantě hostoval.
Týden utekl jako voda. V pátek ráno opět
přijel ke škole autobus, aby naše hosty odve-
zl zpět domů. Ještě jsme stihli udělat poslední společnou fotku a odjíždějícím zamávat.
Žáci 2. stupně ZŠ Komenského
ve Frýdlantě nad Ostravicí
Říjen v novoveské škole
Co do naší školičky přinesl druhý podzimní
měsíc? Od počátku měsíce října se rozběhla
činnost zájmových útvarů jak v rámci školní
družiny (relaxační cvičení a sportovní hry),
tak mimoškolních útvarů (latinsko-americké
tance, náboženství, rybářský kroužek, kroužek mladých hasičů, šachový kroužek a sportovně turistický kroužek).
Žáci 1. 2. a 3. ročníku využili říjnového
sluníčka v hodinách výtvarné výchovy. Chodníkovými křídami vyzdobili prostory před
oběma vchody do školy. Hlavně ať neprší a
výtvory dětí zdobí ještě dlouho tyto chodníky.
V dalších hodinách využili krásné venkovské
prostředí školního areálu k vytváření výrobků
z písku a přírodních materiálů.
V úterý 12. října vyjela celá školička do
Bašky na filmové představení „ hrek – zvonec a konec“. Mnoho dětí vidělo tento film
poprvé a cestou zpět do školy si o něm nadšeně vyprávělo.
Ve volební den, v pátek 15. října, naši
školu navštívil kronikář města ing. Jiří Figura. Pro žáky nižších ročníků si připravil,
tak jako každý rok, besedu k historii Frýdlantu, která je nyní součástí našeho celoročního projektu „Frýdlant a okolí – mís-
to, kde žijeme“ .Velmi zajímavě povídal o
tvorbě obecní kroniky, ukázal dětem různé
výrobky z dřívější doby. Za správně zodpovězené otázky dostávaly děti odměnu. Beseda byla ukončena dotazy dětí, které byly
panem Figurou ochotně zodpovězeny.
V rámci výukového programu péče o
chrup pro 1. stupeň základních škol „Zdravé
zuby“ jsme uspořádali již podesáté tradiční
besedu se zubní preventistkou Janou Usto-
halovou . Cílem programu je zlepšit zubní
zdraví u dětí a vytvořit tak předpoklady k
zajištění zdravých zubů i u dospělé populace
v budoucích letech. Na tuto besedu navazuje
práce žáků s pracovními listy v dalších hodinách prvouky a přírodovědy. Úspěšní absolventi obdrží diplomy a drobné odměny.
Děti ze školní družiny pracovaly s přírodními materiály, hotovými výrobky si
vyzdobily družinu. Teplého počasí využily
k sportovním hrám na zahradě. Po celý měsíc se připravovaly na oblíbenou Drakiádu.
Měsíc říjen jsme ukončili školní vzpomínkovou akcí k 28. říjnu – Dni vzniku samostatného československého státu. J. R.
VODA TOPENÍ PLYN - JOSEF HLISNÍK (v Raškovicích)
Nabízí tyto služby:
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
výměna rozvodů pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen, výměna
vodovodních baterií, montáž ohřívačů vody elektrických, kombinovaných.
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles, včetně rozvodů v mědi, železe nebo vícevrstvých
trubkách. Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.
Montáž kotlů na tuhá paliva.
PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
www.evio-design.cz
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, provádění plynových přípojek od HUP.
kontakt: 607 956 196, [email protected], http://votopl-hlisnik.kvalitne.cz/
Listopad 2010
strana 4
Baška + Bílá + Pržno
Český pěvec Eduard Haken by měl určitě radost
kému pěvci Eduardu Hakenovi i jeho paní,
divadelní a filmové herečce Marii Glázrové-Hakenové, rodačce z Horní Suché, jejíž
100. výročí nedožitých narozenin si veřejnost připomene v příštím roce.
Slavnostní odpoledne zahájil starosta
Obce Baška Ing. Břetislav Jasek, který vyjádřil poděkování všem členům Lašského
smíšeného pěveckého sboru, především
proto, s jakou nesmírnou obětavostí se na
všech akcích k 100. výročí Eduarda Hakena
podíleli. Byli to také pěvci bašského sboru,
kteří slavnostní program zahájili.
Dirigentka sboru Mgr. Janina Ptaková
uvedla s Lašským smíšeným pěveckým
sborem několik velice úspěšných skladeb
– mezi kterými nechybělo oslovující Nabucco G. Verdiho se sólem Zachariáše, kde
sólový part skvěle přednesl sólista a předseda bašského sboru Michal Válek.
Ale i další vystoupení byla nesmírně oslovující a získala si obdiv a uznání do posledního
místa zcela zaplněného sálu kulturního domu
Bašky: mezzosopranistky Ireny Magnuskové, Gabriely Vránové, Ondřeje Kepky, stejně
tak jako procítěné poděkování dcery manželů
(pokračování ze str. 1)
Slavnostní program POCTA MANŽELŮM HAKENOVÝM se stal nejenom
holdem, ale především poděkováním čes-
Mezzosopranistka Mgr. Irena Magnusková
při svém koncertním vystoupení na jevišti
kulturního domu Bašky.
Hakenových určené všem, kteří se nejenom
v Bašce, ale i ve Frýdku-Místku snaží památku na její nezapomenutelné rodiče uchovat
a připomínat si jejich památku. Nesmírně si
toho cení: „Vím, kolik práce a nadšení je za
tímto mimořádným počinem. Pokud je chuť
a odhodlání v podobné akci pokračovat, budu
se, spolu s vámi podílet i v budoucnu. Jsem
přesvědčena, že tato práce má smysl, jak pro
zúčastněné, tak i pro získání nových adeptů
sborového zpěvu i příznivců. Zmíněný festival má hluboký význam hlavně pro generace
příští. Rozvíjí národní povědomí, udržuje nezanedbatelné hudební hodnoty pro současnou
kulturu. Vracet se k vám budu i já – a ráda,“
uvedla PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová.
Vyvrcholením mimořádně úspěšného
odpoledne, moderovaného velice procítěně
členkou bašského pěveckého sboru Ludmilou Kozlovou, se stal symbolický „akt křtu
almanachu Ohlédnutí“. Jeho kmotry byli
PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová, Gabriela Vránová, Ondřej Kepka, starosta Bašky
Ing. Břetislav Jasek a předseda bašského
sboru Michal Válek.
Almanach dává nahlédnout oslovují-
Okrsky
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
celkem
zpr.
v%
Voliči
v seznamu
15
1
3
3
100,00
2 868
Kandidátní listina
Hlasy
Vydané Volební Odevzdané
obálky účast v %
obálky
1 757
61,26
1 756
Platné
hlasy
24 462
Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
název
abs.
v%
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
4 081
16,68
15
24 462,00
16,68
3
X
2
Občanská demokratická strana
4 419
18,06
15
24 462,00
18,06
3
X
3
TOP 09
1 865
7,62
15
24 462,00
7,62
1
X
4
Sdružení nezávislých kandidátů
5 352
21,88
15
24 462,00
21,87
3
X
5
Komunistická str.Čech a Moravy
5 416
22,14
15
24 462,00
22,14
3
X
6
Česká str.sociálně demokrat.
3 329
13,61
15
24 462,00
13,60
2
X
Kandidátní listina
název
Kandidát
Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí Manpoř.
strana
příslušnost
zvolení
dát
příjmení, jméno, tituly
věk
abs. v %
číslo
1 Čajánek Martin RNDr. Ph.D. 41 KDU-ČSL
BEZPP 438 10,73
1
*
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
Břežek Tomáš Ing.
46
KDU-ČSL
BEZPP
364 8,91
2
*
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3
Velký Otakar
63
KDU-ČSL
BEZPP
314 7,69
3
*
2
Občanská demokratická strana
6
Vavřík Libor Ing.
54
ODS
BEZPP
369 8,35
1
*
2
Občanská demokratická strana
1
Jasek Břetislav Ing.
57
ODS
ODS
359 8,12
2
*
2
Občanská demokratická strana
7
Svoboda Radim Ing.
41
ODS
ODS
337 7,62
3
*
3
TOP 09
2
Šnyta Roman Mgr.
41
TOP 09
BEZPP
285 15,28
1
*
4
Sdružení nezávislých kandidátů
1
Svoboda Stanislav
44
NK
BEZPP
516 9,64
1
*
4
Sdružení nezávislých kandidátů
3
Žižková Romana Mgr.
45
NK
BEZPP
475 8,87
2
*
4
Sdružení nezávislých kandidátů
2
Blahut David
33
NK
BEZPP
441 8,23
3
*
5
Komunistická str.Čech a Moravy
1
Babicová Irena
47
KSČM
BEZPP
665 12,27
1
*
5
Komunistická str.Čech a Moravy
7
Sýkorová Jiřina
62
KSČM
KSČM
512 9,45
2
*
5
Komunistická str.Čech a Moravy
2
Kolek Radovan Ing.
33
KSČM
BEZPP
400 7,38
3
*
6
Česká str.sociálně demokrat.
1
Šmíd Jaroslav
56
ČSSD
ČSSD
328 9,85
1
*
6
Česká str.sociálně demokrat.
7
Pavlásková Martina
35
ČSSD
BEZPP
325 9,76
2
*
Bílá
Svatohubertská mše v Bílé
V sobotu dne 9. 10. 2010 se v Bílé již
pošesté konala Svatohubertská mše. Kolem
15. hodiny se u slavnostně vyzdobeného
kostela sv. Bedřicha scházeli lidé nejen ze
samotné Bílé, ale i ze širokého okolí. Vedle kostela byl na zelených větvích uložen
svatohubertský jelen a očekával se příjezd
biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons.
Františka Václava Lobkowicze. Po jeho
příjezdu v doprovodu ředitele Krajského
ředitelství LČR, s.p., ing. Jiřího Silvestra a krátkém přivítání s představiteli obce
mu byla nejstarším revírníkem představena
jeho lovkyně svatohubertského jelena.
V 15 hodin vyšel průvod od kostela Sv.
Bedřicha směrem k loveckému zámečku. a
početný průvod lidí.
Početnou družinu účastníků vedly čtyři
jezdkyně na koních v zelenobílých jezdeckých stejnokrojích, za nimi jelo spřežení
s vozem, na kterém byl položen ulovený
jelen a za nimi šla lovkyně s doprovodem a
revírníky, pak kočáry s kněžími, se starostou obce, vrchním lovčím a nakonec s černými myslivci. Následovali sokolníci, myslivci se psy a početný průvod návštěvníků.
Místo u loveckého zámečku, kde stál
oltář, bylo slavnostně vyzdobeno jedlovými girlandami, bílými květy a stuhami,
sluncem a paletou barev
podzimu.
Za zvuku loveckých
fanfár, mistrně předvedených přerovskými trubači, přicházel k zámečku
slavnostní průvod. Před
zámečkem složili revírníci jelena před pasovací stolec, kde už hořely
dva ohně. Následoval pasovací akt lovkyně
svatohubertského jelena, který provedl vrchní
lovčí Vladislav Krop.
Přítomné přivítal místostarosta obce ing.
Karel Matula, zároveň vzpomněl historickou tradici spojenou s osobností sv. Huberta a Řádu sv. Huberta.
Před zahájením mše byli otec biskup i
koncelebrující kněží uvítáni kyticemi květů.
Svatohuberstskou mši celebroval biskup
ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz, spolu s koncelebrujícími kněžími
otcem Edmundem Kempným a otcem Jaroslawem Foltou z Ostravice. Hudba Selementovy Svatohubertské mše v provedení
trubačů OMS Přerov a sboru Chorus Collegium Odry byla zážitkem ještě podtrženým
nádherným podzimním slunečným dnem.
Po ukončení byli účastníci pozváni starostou obce Ing. Večeřou do areálu Horské
chaty Bílá na další ukázky připravené myslivci – výcvik dravců i ukázky troubených
mysliveckých signálů a vábení jelenů.
V prostorách Horské chaty Bílá byly
vystaveny historické pohlednice z Bílé.
Všem účastníkům byl nabídnut jelení guláš
a koláče i další občerstvení. Návštěvníci si
mohli také zakoupit knihy Vladislava Kropa a šperky s loveckou tématikou. Svatohuberstká mše se v naší obci stala tradicí
oslavy úcty k přírodě i životu v ní.
Patří se proto poděkovat organizátorům
(Obec Bílá, MS Salajka, LČR, s.p. – Lesní
správa Ostravice) i účastníkům, kteří se na
slavnosti podíleli, a přát si, aby i v dalších
letech byla založená tradice udržována.
V kanceláři Obecního úřadu Bílá můžete
nahlédnout do alba fotografií ze svatohubertské slavnosti a budou připravena k zakoupení i DVD – Svatohubertská mše 2010
(cena 60 Kč vč. DPH).
cím textem, ale také hezkými barevnými
fotografiemi, především autorky Martiny
Pavláskové, nad květnovým pěveckým festivalem v Bašce a ve Frýdku-Místku. Je to
již v letošním roce druhý almanach, na jeho
přípravě k vydání mají hlavní podíl členky
výboru Lašského smíšeného pěveckého
sboru: Ing. Kateřina Čečotková spolu Evou
Šťastnou. I další almanach je skutečně reprezentativním ohlédnutím nad mimořádným kulturním počinem amatérského venkovského pěveckého sboru, který, jak ho
nazval starosta Bašky Ing. Břetislav Jasek,
je rodinným stříbrem obce Baška.
Je to uznání, ale také odpovědnost do příštích let života sboru.
František Vaníček
PO PROJÍŽĎCE BAŠKOU: Zleva – akademický malíř Jindřich Ulrich, PhDr. Marie Ulrichová- Hakenová, Gabriela Vránová, Ondřej Kepka.
V Hodoňovicích slavili krmáš
Hody, posvícení, u nás na Lašsku krmáš –
tak se nazývá veselí spojené s taneční zábavou
pečenými husami či zabíjačkovými specialitami, sklenicemi plnými piva, dobrého vína.
Některým lidem mnohdy splývají rozdíly
mezi poutí a posvícením. Poutě jsou v podstatě záležitostí církevní nebo duchovní, konající
se k patronu kostela. Kdežto posvícení, hody,
krmáš – to je záležitost světská s tanečními
zábavami, s průvody, které k tomu patří.
Tradice posvícení a hodů má hluboké kořeny. Z literatury víme, že císař Josef II. se
v roce 1786 snažil omezit posvícenské slavnosti, které se tenkrát konaly velmi okázale.
Proto se snažil sjednotit termín posvícení
na třetí říjnovou neděli po sv. Havlu. Byly
to tzv. císařské nebo také havelské hody.
Většinou se už od nich upustilo a dnes se
koná posvícení od poloviny srpna do konce
listopadu, končí těsně před adventem.
U nás na Lašsku býval krmáš, a možná ještě někde je, vlastně záležitost, kdy se slavilo
ukončení těch hlavních polních prací. To se
ale netýkalo jednoho hospodářství, jako třeba
dožínky. Posvícení je záležitostí celé vesnice,
probíhalo v minulosti někdy i týden.
Současné posvícení prochází určitou modernizací, protože už ani vesnice nejsou
tolik zemědělské nebo rolnické. Všichni
máme určité povinnosti v zaměstnání, tak-
Hudebník tělem i duší J. Unruh.
Housličky a kytara vybízela hosty v sále ke
zpěvu lidových písniček.
Hrálo duo 2U, otec s dcerou Unruhovi.
že se zkracuje i doma trvání hodů. Jistě jsou
obce, kde hodování probíhá od pátku do neděle či dokonce do úterý, většinou se doslechneme, že v místním hostinci proběhne
krmášová zábava s dozlatova vypečenou
husičkou a hodovními koláčky. Do pozadí
ustupuje i ta duchovní záležitost, ne všude
se už slavnost začíná v kostele, jak tomu
bývalo zvykem.
Krmáš uplynulou sobotu proběhl i v Hodoňovicích v místním hostinci U Čendy. I
tady místní fojt Pavel Kowalczyk se svým
personálem připravil pro hosty tu správnou
hodovní tabuli, hrála nejdříve harmonika
s housličkami, pak až do brzkých ranních
hodin duo 2U, které dokázalo roztančit a
rozezpívat sál. Bavila se mladší generace
spolu se staršími návštěvníky zábavy, lidé
místní i z okolních vesnic a to byla jistě ta
nejlepší odměna pořadatelům.
Dajana Zápalková
Pržno
Přeji Vám dobrý den a čerstvý vzduch
Rozhodla jsem se napsat tento článek,
jelikož mě velmi trápí chování některých
našich občanů.
Už dlouho se mluví, jak v médiích, tak v televizi o ekologii. Mám však dojem, že mnozí
mezi námi si plně neuvědomují konkrétní význam tohoto slova. Nebudu se zde zmiňovat
o celé oblasti životního prostředí, protože by
to byl opravdu dlouhý článek. Chci se zmínit
o čistotě ovzduší, které se podle posledních
průzkumů v naší republice, zvláště pak na
severní Moravě,velice zhoršila. Ani ne tak
ve městech, když pominu velké podniky, ale
hlavně na vesnicích. Vinu na tom má nepřímo
neustálé zdražování paliv a energií. Je pravdou, že někteří lidé mají v této době opravdu
hluboko do kapsy. Ale když nějaký „chytrák“
dává do kotle vše, co dobře hoří, ohrožuje tím
nejen své sousedy, ale také sám sebe a svou
rodinu. Plyny, které vznikají pálením plastů, či
jiného nekvalitního odpadu, jsou totiž pro člověka vysoce nebezpečné. Je to plíživý nepřítel,
kterého není vidět a neuškodí hned, ale postupně může podlomit nenávratně zdraví. Zákony
jsou bohužel v tomto ohledu nedokonalé a
děravé, takže obecní úřad nemá kompetence
k tomu, aby mohl rychle a účinně zakročit. Ale
v dnešní době plné informací to přece musí
každý vědět, že škodí, nehledě k tomu, že nebezpečné látky vnikají i do půdy na našich zahrádkách, kde si všichni pěstujeme „zdravou
zeleninu“. A proto píši tento článek a apeluji
tímto na všechny lidi, kteří mají zdravý rozum.
Předem děkuji za pochopení a přeji všem čerstvý vzduch.
Zastav se, postůj člověče
řeka si tiše zpívá
a v šumění stromů ve větru
slyšet je píseň tklivá.
Křehká je naše planeta,
měli bychom ji chránit;
je jenom jedna ve vesmíru,
my nesmíme ji zranit.
Vyběhni na kopec člověče,
a dívej se na svět z dálky,
a přemýšlej, přemýšlej, člověče,
jak nesmyslné jsou války.
A naše děti, jež budou tu po nás,
ty musíme učit se dívat,
aby svět čistý byl kolem nich
a mohly si v něm jen zpívat.
Co myslíš, moudrý člověče,
jak bude ten náš svět vypadat,
až všechno bohatství vyčerpáš, zničíš,
jak bude slunce zapadat?
Budou tu pracovat, budou se milovat,
budou tu prostě žít,
na modré planetě jménem Země,
pro všechno živé musí místo být.
Zašpiníš vzduch – nebudeš dýchat,
zašpiníš vodu – nebudeš pít,
vykácíš lesy – budeš jen vzdychat,
vysušíš řeky – nebudeš žít.
Jana Duží, Pržno, listopad 2010
Oznámení MUDr. Martiny Thaiszové
Oznamujeme Vám, že ordinace praktického lékaře MUDr. Martiny Thaiszové
bude ve dnech 11.-12. listopadu 2010 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Prosím, zajistěte si včas léky.
Malenovice + Bílá
strana 5
Listopad 2010
Drakiáda 2010 v Malenovicích
rozloučili jsme se
S panem Aloisem Bužkem, nejstarším občanem Malenovic, který se dožil věku 102 let.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Více než dvě desítky malenovických
dětí se v neděli 24. října potkaly na louce
poblíž borovského kostela při společném
pouštění draků. Ačkoli to ráno vypadalo,
že díky silnému větru budou vzduchem
létat i samotné děti a odpoledne nás zase
strašil déšť, počasí se nakonec umoudřilo
a umožnilo nám příjemně prožít jedno z
posledních pěkných podzimních odpolední. Nebe nad Malenovicemi ožilo krásnými
barevnými draky, nejen zakoupenými, ale
i vlastnoručně vyrobenými. Nejvýše vzlétli draci Lukáši Hercovi, Kryštofu Štihlovi
a Ríšovi Kováčovi. Nejkrásnějšího doma
vyrobeného draka přinesl Vašík Přikryl.
Všichni účastníci byli odměněni drobnými
cenami a na památku obdrželi diplom. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další
společné akce.
Rodinné centrum U Rosničky
a Obec Malenovice
VÝSLEDKY VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE MALENOVICE
Voliči
Vydané
v seznamu obálky
447
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
73,38
328
2 267
328
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
1 Občanská demokratická strana
270
11,91
2 HASIČI MALENOVICE
491
21,66
3 Malenovice pro všechny spoluobčany
325
14,34
4 Sdružení občanského soužití
209
9,22
5 SNK-MALENOVICE AKT. A KULT.
263
11,60
6 ZA MALENOVICE KRÁSNĚJŠÍ
709
31,27
Kandidátní listina
název
CZECH POINT
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě
v Malenovicích, to znamená např. pořídit
ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.
Ze zasedání obecního
zastupitelstva
23. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 29. 9.
2010 v 18 hodin v Obecním domě Malenovice. Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 26 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- Zprávu o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
- Program 23. zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi – předseda: Ing. Sajdl, členové:
p. Satinský, p. Havrlant
- Ověřovatele zápisu: p. Ramíka, p. Kurečku
- Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Úpravu rozpočtu č. 3/2010
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Zhodnocení volebního období 2006-2010
- Informaci – Veřejné prostranství Malenovice
Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo
krátce z obce
Hlasy
věk
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
abs.
v%
Pořadí
zvolení
Mandát
1
Občanská demokratická strana
1
Havrlant René
51
ODS
ODS
80
29,62
1
*
2
„HASIČI MALENOVICE“
1
Herec Lumír Ing.
44
NK
BEZPP
98
19,95
1
*
2
„HASIČI MALENOVICE“
2
Kurečka Kamil
51
NK
BEZPP
87
17,71
2
*
3
Malenovice pro všechny spoluobčany
1
Herec Stanislav
52
NK
BEZPP
83
25,53
1
*
5
SNK-MALENOVICE AKT. A KULT.
1
Ramíková Jana Mgr.
47
NK
BEZPP
65
24,71
1
*
6
„ZA MALENOVICE KRÁSNĚJŠÍ“
2
Sajdl Miroslav Ing.
46
NK
BEZPP
131
18,47
1
*
6
„ZA MALENOVICE KRÁSNĚJŠÍ“
1
Malarz Vladimír JUDr.
60
NK
BEZPP
120
16,92
2
*
Cimbálová muzika Kotci
V neděli 21. 11. v 16 hodin v Obecním domě Malenovice.
Srdečně zveme celé rodiny včetně dětí.
Muzikanti jsou už ze srpnových besed ve
Frýdlantě zvyklí hrát mezi tančícími dětmi a čím víc lidí se přidá svým zpěvem,
tím líp. Takže vezměte i babičky a dědečky, sousedy a všechny známé a přijďte
příjemně strávit nedělní odpoledne.
Vstupné dobrovolné.
Kominické práce
Občané, kteří mají zájem o kominické
práce, mohou svůj požadavek nahlásit na
Obecní úřad – 558/677877, 724/176522,
nebo mailem – [email protected]
Vítání občánků 2010
Vítání nových malenovických občánků
se uskuteční v neděli 28. listopadu 2010 od
15 hodin v sále Obecního domu Malenovice. Rodiče dětí obdrží včas pozvánku.
Výzva občanům
Malenovičtí občané, kteří budou chtít
v Obecním domě uspořádat rodinnou oslavu, se mohou obrátit na Obecní úřad 558
677 877 nebo 558 678 533, popřípadě přímo na pana starostu 724 161 989 a domluvit vše potřebné.
Novinky z Rodinného centra U Rosničky
Během listopadu se rozběhnou nové
webové stránky www.urosnicky.cz malenovického Rodinného centra U Rosničky. Najdete tam nejaktuálnější informace ohledně
všech kurzů, informace o nových připravovaných akcích, fotky z proběhnuvších akcí,
prostor pro diskuzi.
Máme za sebou první úspěšnou akci pro
rodiny – drakiádu. Na tento měsíc (listopad) připravujeme besedu s cimbálovkou
Kotci v neděli 21.11. v 16 hodin a pletení
adventních věnců v pátek 26. 11. v 17 hodin. Oboje v Obecním domě Malenovice.
Na besedu s cimbálovou muzikou Kotci
zveme celé rodiny včetně dětí. Muzikanti
jsou už ze srpnových besed ve Frýdlantě
zvyklí hrát mezi tančícími dětmi a čím víc
lidí se přidá svým zpěvem, tím líp. Takže
vezměte i babičky a dědečky, sousedy a
všechny známé a přijďte příjemně strávit
nedělní odpoledne.
Poslední pátek před první adventní neděli
vás zveme ke společnému vázání adventních
věnců. Veškerý materiál včetně chvojí zajistíme, proto je nutné se předem přihlásit. Prosím
učiňte tak do 15. 11. na telefonu 608 239 096
nebo přímo u paní Žídkové, Kuběnové nebo
Plevové. Děkujeme za pochopení. Těšíme se
na vás!
Monika Žídková
Mikulášská nadílka 2010
Bílá
24. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce konané dne 27. 9. 2010
schvaluje:
program jednání a ověřovatele zápisu –
Karel Janoštík, ing. Vítězslav Kubačák
rozpočtovou změnu č. 3/2010
rozpočtový výhled na roky 2010-2013.
finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč
(Dvatisícekorunčeských) Svazu diabetiků
ČR, SD ÚO Frýdlant nad Ostravicí.
zakoupení multifunkčního robotu Spar
SP 22 v ceně 43 908 Kč vč. DPH pro kuchyň Mateřské školy Bílá.
přijetí dotace z „Programu zvýšení absorbční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Dotace
vztahuje se k projektu „Úprava veřejného prostranství a výstavba chodníku v obci Bílá“.
bere na vědomí:
kontrolu ověření usnesení ze zasedání
ZO, konaného dne 29. 6. 2010.
zhodnocení volebního období 2006-2010.
zprávu finanční komise
neschvaluje:
žádost firmy CONE ADVISE s.r.o. o odprodej pozemku obce Bílá parc. č. 3751/3,
k.ú. Bílá, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace.
odkládá:
žádost p. Dalibora Holuba o pronájem
části pozemku parc. č. 3407/172, k.ú. Bílá
k umístění dřevěného stánku s občerstvením na další zasedání ZO.
ZO žádá doplnění o fotografie dřevěného objektu, specifikaci zboží a reference
(provozování dalšího zařízení).
žádost ing. Blahoslava Lacmana o pronájem
části pozemku parc. č. 3407/172, k.ú. Bílá k provozování občerstvení na další zasedání ZO.
ZO žádá sdělení možnosti změny stávajícího prodejního objektu.
Výsledky voleb do
zastupitelstev obcí, konaných
ve dnech 15. a 16. října 2010
Celkový počet voličů
261
Vydané a odevzdané obálky
173
Volební účast
66,28 %
Platné hlasy
1180
Počet členů zastupitelstva
7
Zvolené zastupitelstvo obce:
Balaš Igor
BÍLÁ 2010
50
Janoštík Karel
BÍLÁ 2010-2014 68
Krňa Jiří
BÍLÁ 2010
64
Kubačák Petr
BÍLÁ 2010
35
Kubačák Vítězslav, Ing. BÍLÁ 2010
100
Matula Karel, Ing. Střed a enklávy 66
Večeřa Tomáš, Ing. BÍLÁ 2010-2014 62
rozloučili jsme se
V uplynulém měsíci jsme se rozloučili
s paní Annou Červenkovou.
Nezapomeneme!
Dráždany a Českosaské Švýcarsko
Letošní zájezd organizovaný obcí se konal první říjnový víkend 2. a 3. října. V časných ranních hodinách v sobotu ve 4.30
hod. nastoupili výletníci do autobusu a vydali se na poměrně dlouhou cestu do Drážďan. V Brně ještě přistoupil pan průvodce.
Do Drážďan jsme přijeli kolem 13. hodiny,
kde jsme si prohlédli opět vybudované a
zrestaurované památky, jako Zwinger –
známá obrazárna, muzeum míšeňského
porcelánu, kostel Frauenkirche – znovu postaven dle původních plánů, budova opery
Semperit, římsko-katokatolický kostel Hofkirche. V Drážďanech bylo docela chladno
a od Labe foukal studený vítr, takže přišlo
vhod posezení v příjemných kavárničkách
u horké kávy a čaje.
Po 17. hodině jsme se vraceli zpět do
Čech. Ubytování jsme měli na kraji Hřenska v penzionu Mezní louky. Večer jsme
příjemně poseděli a pobavili se.
Vzhledem k povodni, která se v posledních zářijových dnech opět přehnala Hřenskem, jsme změnili program a v neděli ráno
jsme odjeli do Děčína, kde jsme navštívili
děčínský zámek, kterému se díky rozsáhlé
rekonstrukci navrací jeho bývalá krása, potěšili se výhledem na město, prohlídli Růžovou zahradu. Pak jsme pokračovali na hrad
Střekov u Ústí nad Labem. Hrad se vypíná
na černé skále, která ční z hladiny Labe do
výšky sta metrů. Zachovalé kamenné zdi
se střídají z rozbořeným opevněním, které
naznačuje, jak majestátná kdysi tato stavba
byla. Z hradní terasy se naskýtá nádherný
výhled na labské údolí a rovněž na další
historický objekt – střekovská zdymadla.
Z Ústí jsme zamířili k poslednímu bodu
programu, a to do vinných sklepů v obci
Velké Žernoseky. Zdejší sklepy se pyšní
tradicí, která sahá až ke konci 13. století.
Rozměr vytesaných skalních sklepů je také
Srdečně zveme všechny malenovické
děti do 10 let a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku. V neděli 5. 12. 2010 od 16
hodin. S Mikulášem, čertem a andělem
máme domluvený sraz u Kapličky. Vstupenkou na setkání s nebeskými bytostmi
je lampion. Čeká vás živé překvapení,
pěkná procházka a potom teplíčko, občerstvení a tvůrčí dílna v Obecním domě.
Posedíme, poslechneme si krásnou hudbu, smlsneme si na dobrůtkách, vyrobíme ozdoby a ozdobíme stromeček. Jestli
jsme nezlobili, Mikuláš nám určitě připraví balíčky sladkostí… :-) Rodiče čeká
občerstvení (punč, svařáček, atd.) v sále
Obecního domu, posezení u krbu a příjemná předvánoční nálada.
noví občánci
Přivítali jsme:
V září se rodičům Silvii a Davidu Válkovým narodila holčička Eva
V říjnu se rodičům Petře a Tomášovi Smolíkovým narodil chlapeček David
Malým miminkům i jejich rodičům přejeme
pevné zdraví, mnoho krásných společných
zážitků a radosti ze života.
Bílá
úctyhodný – zaujímají plochu 2 146 metrů čtverečních a jsou propojeny chodbami,
dlouhými 275 metrů. Po prohlídce sklepů
jsme ochutnali také zdejší dobré víno.
Pak už nás čekala cesta domů.
Věříme, že každý si našel v programu
něco zajímavého, třeba i plán na svou dovolenou v Národním parku České Švýcarsko,
jehož vstupní branou je Hřensko a které
jsme nemohli poznat tak, jak jsme si přáli.
Těšíme se na příští zájezd v r. 2011. Náměty pro příští rok určitě uvítáme!
Opavská lesní a. s. nabízí k prodeji zvěřinu
daňčí v ceně 70 Kč/kg
mufloní v ceně 50 Kč/kg
černou v ceně 50 Kč/kg
K uvedeným cenám je nutno
připočítat 10 % DPH.
Zvěřina bude prohlédnuta prohlížitelem zvěřiny, černá zvěř bude navíc vyšetřena na svalovce.
Jedná se pouze o prodej celých chlazených
kusů v kůži a pouze fyzickým osobám,
tedy konečnému spotřebiteli. Zájemci se
mohou hlásit na tel. čísle 736 509 340.
Tradiční mikulášská nadílka
Ve neděli 5. prosince 2010 v podvečer bude, jako každým rokem, bílanské děti do
10 let navštěvovat Mikuláš a jeho věrní. Pro děti do 10 let jsou připraveny mikulášské
balíčky v hodnotě 200 Kč.
Listopad 2010
strana 6
Pržno
Čas se v prženské škole nezastavil
Podzim již naplno ukázal, co umí, babí
léto nás potěšilo jen krátkým pohlazením.
Čas letí a nezastavil se ani v prženské škole.
30. září – sychravé počasí, drobný déšť a
studený vítr provázel první sportovní akci
tohoto školního roku. Obvodní kolo přespolního běhu se konalo na Ostravici. Ve
velké konkurenci uspěla naše škola velmi
dobře, tři třetí místa – to je slušný výkon.
8. října byl naplněn tradiční projekt
ZŠ – Poznáváme Moravskoslezský kraj.
Tentokrát vedla naše cesta do nedalekých
Chlebovic – do tamního včelařského muzea. Na dobré dvě hodiny jsme se dostali
do světa nejpilnějšího a nejužitečnějšího
hmyzu – do světa včel. Zajímavá a poučná
byla jedinečná expozice včelích úlů a včelařských potřeb, přednáška i film o životě
včel. Našim dětem se také velmi líbila malá
včelařská prodejna, kde si mohly nakoupit
dárky pro sebe i své blízké. Návštěvu tohoto muzea můžeme všem jen doporučit.
Třešinkou na dortu naší výpravy byla
výstava okrasného a exotického ptactva
ve Frýdku. v Domě chovatelů jsme spatřili
Porota vybírá vítězné jablíčko.
mnoho pestrobarevných papoušků, andulek
a jiných ptáčků z celého světa. Jedno z našich dětí si dokonce domů odvezlo živého
ptáčka, který byl výhrou v tombole. Tento
projekt nebyl v tomto období jediným. Tušíte , co je námětem dalšího projektu? Ano,
PODZIM. Projekt začal s prvním podzim-
Výstavka ovoce a zeleniny v ZŠ Pržno.
jubilea
Listopadoví oslavenci
paní Drahomíra Miturová
84 let
paní Drahoslava Benčíková
70 let
pan Jiří Ryška
70 let
pan Petr Skácel
60 let
paní Hana Ederová
50 let
Vážení oslavenci přejeme Vám hodně
zdraví, spokojenosti a štěstí do dalších let.
poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
členkám ŠKOLSKÉ KOMISE při OÚ Pržno za velmi dobrou spolupráci, vstřícnost a
ochotu při pořádání akcí pro děti i rodiče.
Jmenovitě p. ředitelce ZŠ a MŠ Pržno Mgr.
Dagmar Sedlářové, p. učitelce N. Ivánkové,
L. Šigutové a J. Gřundělové.
Rovněž děkuji především p. Martině Kubošníkové, která obětavě pomáhala za rodiče s organizací na všech akcích.
Marie Radová
Výsledky komunálních
voleb v obci Pržno
Ve volbách do konaných ve dnech 15. 16. října 2010 získaly jednotlivé strany a
uskupení následující počty mandátů v 11ti
členném zastupitelstvu:
volební strana č. 1 ČSSD
– 2 mandáty
Jan Mynář
Vítězslav Pitřík
volební strana č. 2 ODS
– 1 mandát
Ing. Zdeněk Trnka
volební strana č. 3 KDU-ČSL – 2 mandáty
Ing. Milena Tvrdoňová
Miroslav Herot
volební strana č. 4 Starostové a nezávislí
– 6 mandátů
Petr Blokša
Zdeněk Matysek
Ing. Jan Valerián
Gabriela Šenková
Vladimír Prachař
Ing. Ivo Stýskala
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pržno se koná
v pondělí 15. 11. 2010 v 18 hodin v zasedací místnosti bývalé MŠ.
Komise pro kulturu a sport obce Pržna vyhlašuje následující soutěže: Listopad 2010
Výtvarná soutěž pro děti (dospělé)
Téma:
1. Vysněný dárek k Vánocům
2. Podzim
3. Moje rodina – téma určené i dospělým
Podmínky soutěže: Věk: 0-100
Formát výkresu: A4
Výtvarný styl: různé druhy malby, mozaiky atd.
Kde výkres odevzdat: Obecní úřad Pržno,
pouze v úřední dny
Na výkrese bude uvedeno hůlkovým písmem:
Jméno, Příjmení
Věk (Kategorie bude určena, dle věku soutěžících)
Název kresby
Začátek soutěže: 1. 11. 2010
Ukončení soutěže: 20. 11. 2010
Vyhodnocení soutěže: 27. 11. 2010 na Adventním jarmarku
Všichni soutěžící z řad dětí, kteří se zúčastní výtvarné soutěže, budou odměněni
za snahu malou pozorností, a tři nejlepší
z různých kategorií obdrží cenu za nejlépe
vytvořené „umělecké dílo“.
Dospělí, kteří se zúčastní této soutěže, budou taktéž ohodnoceni. Za tři nejlepší díla
bude odměnou cena v podobě lahodného
hořkého moku v soudku nebo to, co pohladí
chuťové buňky.
Prosinec 2010 Soutěž – Vánoční venkovní
výzdoba nejen pro rodinné domy
Tato vánoční soutěž bude o nejlépe vyzdobený dům, zahradu, okno, truhlík, květináč, atd.
Fantazii vánoční výzdoby se meze nekladou a budou ohodnoceny prima nápady.
Tři nejlépe vyzdobené objekty budou v této
soutěži ohodnoceny a odměněny různými
druhy dárkových poukázek.
Začátek soutěže: 1. 12. 2010
Ukončení soutěže: 20. 12. 2010
Vyhodnocení soutěže: 23. 12. 2010, v kabelové
televizi, na informačních tabulích a na webu.
Další podmínky: přihláška bude obsahovat:
Jméno, příjmení, adresu, telefon
Tři výherci budou informování telefonicky.
Přihlášení do soutěže:
1. [email protected]
2. osobně na OÚ v úřední dny
Setkání s představiteli obce
Představitelé obce – zastupitelé – zvou
občany na každoroční setkání spojené
s debatou o budoucím vývoji obce. To letošní se uskuteční v neděli 14. 11. 2010 od
15 hodin v hostinci „U Adamců“. Akce je
určena, stejně jako v minulosti, široké veřejnosti, všem těm, kteří si rádi popovídají
o tom, co Pržno v příštím roce čeká. Pro
účastníky je připraveno pohoštění a také
kulturní vystoupení folklorního souboru
Ostravička a domácího pěveckého souboru Pržňanka.
Pevně věříme, že toto pozvání přijmete.
ZO Pržno
ním dnem. Má převážně činnostní charakter
a je realizován ve všech vyučovacích předmětech i ve ŠD. Děti vyrábí draky, nejrůznější figurky z přírodnin, malují zátiší z ovoce a zeleniny , nechybí ani písničky. Tradicí
se stal sběr lesních plodů, kterým chceme
pomoci lesní zvěři překonat náročné období
zimy. Výstava ČSZ ve Frýdlantě nad Ostravicí PODZIM 2010 se pro nás stala inspirací a malou výstavku ovoce a zeleniny jsme
uspořádali i v naší škole. Navíc byla vyhlášena i soutěž o nejkrásnější jablíčko. Porota
měla nelehký úkol, nakonec však vítěze vybrala a odměnila. Na závěr si všechny děti
na vystavených exponátech moc pochutnaly.
Škola nezapomíná ani na kulturu. Začátkem října se v naší tělocvičně děti pobavily
pohádkou „O veliké řepě“ v provedení loutkového divadla. Prvňáčci spolu s dětmi z MŠ
zhlédli v KD v Bašce filmové představení
plné krásných pohádek, starší žáci pak představení Shrek – Zvonec je konec. Krásné zážitky si děti odnesly i z představení skupiny
Pavel Novák FAMILY s názvem „Zvěřinec
pro děti“ – konaného také v KD v Bašce.
Podzim naši školu zastihl v plné práci i zábavě, zahálet určitě nebudeme ani
v zimě.
(ag)
poděkování
Vážení spoluobčané, voliči,
jménem uskupení Starostové a nezávislí
Vám velice děkuji za vyslovenou důvěru
v právě uplynulých volbách. Vysoký počet
mandátů je pro nás velice zavazující. Bude
naší snahou co nejlépe vést obec v příštích
letech a pevně věříme, že se nám to bude
dařit i díky spolupráci se zastupiteli ostatních volebních stran.
Petr Blokša
Adventní jarmark
Opět zde máme listopad, zima klepe na dveře. Za měsíc propukne naplno tradiční shon
spojený s nejkrásnějšími svátky v roce. Sváteční předvánoční nálada vypukne jako vždy s I.
adventní nedělí. V tento čas, již potřetí v řadě
pro vás připravil Obecní úřad Pržno, Kulturní a
sportovní komise OÚ Pržno a ZŠ a MŠ Pržno
akci s názvem Adventní jarmark aneb veselé
odpoledne s Mikulášem. Akce se uskuteční
v předvečer I. adventní neděle, tedy v sobotu
27. listopadu od 14 do 18 hodin, v prostorách
ZŠ a MŠ Pržno a také v zahradě školy.
Odpoledne je určeno všem spoluobčanům,
zejména však dětem. Vítáni budou samozřejmě všichni, kteří chtějí společně zahájit
období adventu spolu se svými blízkými
a známými. Děti se mohou těšit na čerty s
čerticemi a na Mikuláše s andělem. K vidění
bude opět i řada ukázek zručných dobových
řemeslníků. Nebude chybět kouzelná zvonice či Ježíškova nebeská pošta, která plní nejrůznější přání nejen dětem. Chybět nebude
ani živá hudba v rytmu country s vánočním
nádechem a své příznivce rovněž potěší náš
soubor Pržňanka. Pro děti bude připravena
řada soutěží, her a překvapení. Tradiční závěr obstará jako vždy Mikuláš s anděly za
vydatné pomoci pekelníků. Na závěr společně rozsvítíme Vánoční strom, kterým zahájíme dobu adventní na Pržně. Přijďte, jste
srdečně zváni.
Petr Blokša
Adventní
jarmark celý na
klíč připravila
Společnost herců
a šermířů
KELTIK Ostrava
Svoz odpadů v listopadu
Sklo – v pátek 5. 11. 2010
Plasty – ve čtvrtek 4. a 18. 11. 2010
Papír – ve středu 10. 11. 2010
Komunální odpad
– ve středu 3. a 20. 11. 2010
PROGRAM MAŠINKY
PONDĚLÍ:
9,00 – 10,30 hod. - Cvičeníčko pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let
17,00 – 18,00 hod. - angličtina pro školáky od 6 do 9 let
18,00 – 19,00 hod. - angličtina pro dospěláky
ÚTERÝ:
9,00 – 11,00 hod. - herna
16,00 – 17,00 hod. - flétnička pro děti od 4 let
ČTVRTEK:
9,00 – 11,00 hod. - herna
Pokud by měl někdo o studium angličtiny zájem, máme ještě dvě místa volné, a to
jak pro školáky, tak i pro dospěláky. Je možné se domluvit s paní Barborou Výmolovou
na tel. č. 775 197 518.
Během prvních let života děti objevují, co všechno jejich tělo dokáže a také co umí,
nebo co dokážou věci kolem nich. Prvními a nejlepšími průvodci malých průzkumníčků jsou jejich rodiče, kteří je patřičně chválí a dodávají jim odvahu. Proto i v našem MC
Mašinka probíhá hravé Cvičeníčko, kde rodiče cvičí společně se svými dětmi, a to od
1 roku do 4 let. Každé pondělí od 9,00 do 10,30 hodin na ně čeká pestrý a pokaždé jiný
program. Ten si pro ně vždy velmi pečlivě připravuje zkušená cvičitelka paní Maruška
Magdoňová. Díky finanční podpoře, kterou nám poskytl obecní úřad, byly pořízeny
základní cvičební pomůcky, za což velmi děkujeme! Cvičení tak probíhá s použitím
různého bezpečného nářadí, překážkových drah a pomůcek nejrůznějších barev a tvarů, které přímo vybízejí k prozkoumání. A to ty malé nezbedy baví ze všeho nejvíce.
Pohybová aktivita je doprovázena dětskými říkankami a písničkami. Toto cvičení je
zaměřeno na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. U dětí
se tak rozvíjí nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost dítěte, ale zároveň se
utužují sociální vazby mezi dětmi, ale i rodiči navzájem. Nenásilnou formou dochází k
rozvoji řeči, paměti a hlavně pohybových návyků. Já hodnotím toto cvičení jako aktivně a hravě strávené dopoledne se svým dítětem.
Tak neseďte doma a přijďte si pohrát a zacvičit i vy!!!
Renáta Muroňová
Otevřený dopis
Vážený starosto, vážení spoluobčané,
s podzimem a také nadcházející zimou
jsem si nemohl nevšimnout zhoršeného
stavu ovzduší v naší obci. Velmi mě to rozzlobilo a současně i rozesmutnělo. Někteří
vlastníci rodinných domků si neuvědomuji
nebo nechtějí uvědomit, že ze všech forem
hmoty je nejhodnotnější vzduch. Jelikož
nemá svou cenu vyjádřenou v korunách, je
nám lhostejno, jak s ním zacházíme. Přitom
bez vzduchu lidský tvor vydrží na životě
jen několik minut. Přihozením pár polínek,
či pár kousků uhlí, či jiného „spalného“
materiálu si udělám na několik okamžiků
příjemné teplo v domě, ale už se nedívám,
jak BEZOHLEDNĚ otravuji ovzduší zplodinami všem ostatním lidem (a nejen lidem)
ve svém okolí. Jeden si nemůže ani na noc
vyvětrat před spaním, druhý nemůže venku
sušit prádlo, třetí má problémy s průduškami, a tudíž si nemůže tyto průdušky léčit
čerstvým a voňavým vzduchem při procházce, čtvrtý by se rád proběhl venku, pátý
vidí jen taktak na kraj naší vesnice a dál už
mu ten smog kazí pohled, všichni postupně začínáme kašlat a kašlat a kašlat... Jsme
my ostatní lidé, kteří si uvědomují tento
nešvár, vůbec povinni trpět toto bezpráví a
bezohlednost? Či jsem v naší vesnici v této
pravdě osamocen? Proč si to pořád necháváme líbit? Vždyť to křičí do nebe! Je to
přeci náš život, který si tak zkracujeme pro
pár „grejcarů“… Pane starosto, prosím, lze
v tomto směru něco učinit např. vyhláškou
či alespoň pravidelnou apelací či osvětou?
Přitom v Občanském zákoníku je přímo
a bez spekulací uvedeno v paragrafu č. 127,
odst. 1: „Vlastník věci se musí zdržet všeho,
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval
výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm
zřízené bez toho, že by učinil dostatečné
opatření na upevnění stavby nebo pozemku,
nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem,
kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat
na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě
v nevhodné roční době odstraňovat ze své
půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve
stromu přesahující na jeho pozemek.“
Děkuji za pozornost a alespoň za přečtení
mého názoru.
Přeji všem mnoha krásných dnů.
Petr Vojtíšek
slovo starosty
Ovzduší v obci
Vážení spoluobčané,
je všeobecně známo, že ovzduší v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v celé republice. Tento stav je jistě ovlivňován zejména průmyslovými aglomeracemi, které i přes
mnohá preventivní opatření proti úniku škodlivých látek a částic do ovzduší stále velmi
„dotují“ nám tolik potřebný vzduch látkami
nedýchatelnými. K tomuto znečišťování dále
připíváme my všichni, kteří si v zimním období přitápíme pevnými palivy, abychom tak
eliminovali výdaje za plyn a elektřinu. Nechci
zde přehnaně moralizovat, protože sám doma
přitápím dřevem. Je však velký rozdíl v tom,
co a jakým způsobem spalujeme! Kamna, krb
či kotel na tuhá paliva (malé stacionární zdroje znečištění) má doma řada z nás. Také je
pravdou, že pokud jsou dodržovány správné
zásady vytápění, tak nedochází k zásadnímu
znečišťování ovzduší. Moderní krby, kamna
či kotle zajišťují dostatek tepla při nižší spotřebě dřeva a účinným spalováním kvalitních
paliv jsou šetrné vůči životnímu prostředí. To
je dokázáno.
Jiné je to však v případech, když někteří
lidé spalují levné a nekvalitní topivo, popřípadě spalují odpady. Tuto skutečnost
zakazuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, který jasně upravuje základní povinnosti každé fyzické či právnické osoby.
Každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Zákon zakazuje používat jako palivo
odpad, dále se zde říká, že se ve zdrojích
znečišťování ovzduší nesmí používat paliva, která neurčil výrobce!
Všichni majitelé krbů kotlů, kamen či
ohnišť jsou povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru
obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a
obydlené oblasti. Nedodržování těchto povinností je pak přestupkem. Takovéto přestupky lze řešit po podání podnětu na obecní úřad a ten v dané věci může uložit pokutu
za nedodržování povinnosti provozovatele
malého stacionárního zdroje.
Taktéž je možné domáhat se svých „sousedských“ práv podle občanského zákoníku
(zákon č. 40/1964 Sb.), a to podáním žaloby na příslušný soud.
Existují tedy způsoby, jak bojovat s místními znečišťovateli ovzduší. Domnívám se
však, že nebude u nás v obci nezbytné hned
hrozit pokutami. Chci věřit tomu, že si ti, kteří
svému okolí otravují život nedýchatelným a
smradlavým kouřem, uvědomí svůj nezákonný postup a ovzduší v obci již nebudou nadále
zhoršovat, ale právě naopak. A pokud se domníváte, že to s ovzduším není až tak hrozné,
tak si stačí vyšlápnout na některý z okolních
kopečků, popř. k ústavu a odtud je dobře vidět, co zde pod horami dýcháme.
Ztotožňuji se tedy s pisatelem otevřeného
dopisu panem Petrem Vojtíškem a apeluji
na všechny občany Pržna a okolí, nezhoršujme si už tak špatné ovzduší.
Petr Blokša, starosta
Pozvánky Klubu seniorů – listopad
Pravidelné sekání
Klub seniorů zve své členy na pravidelné
setkání, které se koná v pondělí 1. 11. 2010
v zasedací místnosti bývalé MŠ.
Výlet
Na výlet vlakem do Frenštátu jste zváni
ve čtvrtek 11. 11. 2010. Odjezd vlakem z
Pržna v 11.33 hodin.
Plavání v Kotelně
Návštěva bazénu v GIFF aréně ve Frýdlantu nad Ostravicí se uskuteční v úterý
16. 11. 2010 od 11 do 12 hodin. Odjezd vlakem v 10.33 hodin. Zváni jsou i nečlenové
Klubu seniorů.
Kultura
strana 7
Rodinné centrum Kolečko
5. května 449, Frýdlant n. O., www.fm.charita.cz/rckolecko, Tel: 737 627 859
CVIČENÍ PRO TĚHULKY
Každé pondělí 17.30 - 18.30
Objednejte se u Barbory Pavlaskové na
tel.724 118 581.
PROGRAMY HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
Speciálně vyvinuté pro nejmenší děti.
Hudební cítění vašich dětí se může rozvíjet
v kurzech Robátka, První krůčky k hudbě
a Rytmické krůčky. Kurzy jsou určeny
dětem od 4 měsíců do 6 let. U všech kurzů
můžete využít nabídky bezplatné zkušební
lekce! !!!Máme volná místa!!! Bližší informace a přihlášky
u Lenky Pasekové na tel. 737 627 906.
VÝTVARNÝ VEČER – SMALTOVÁNÍ
5. 11.
ZVONEČKY Z PEDIGU
12. 11. 17.00 - 21.00. Na výtvarný večer je
potřeba se předem přihlásit na tel. 737 627
859 a zaplatit zálohu.
OSLAVY NAROZENIN - Slaví vaše dítě
narozeniny a nevíte, kde je uspořádat?
Můžete využít prostory Kolečka. Pro více
informací volejte na tel. 737 627 859.
HERNA S PROGRAMEM Po,St,Pá 9.00 –
12.00, Út 15.00-18.00 – herna pro rodiče a
děti ve věku 0-6 let
Po 1. 11. 9.00-12.00
CVIČENÍČKO
Út 2. 11. 15.00-18.00 VOLNÁ HERNA
St 3. 11. 9.00-12.00
ZPÍVÁNKY
Pá 5. 11. 9.00-12.00
TVOŘIVOST
DOSPĚLÍ – Draci – výzdoba oken Kolečka
Po 8. 11. 9.00-12.00
CVIČENÍČKO
Út 9. 11. 15.00-18.00 VOLNÁ HERNA
St 10. 11. 9.00-12.00
ZPÍVÁNKY
Pá 12. 11. 9.00-12.00 TVOŘIVOST DĚTÍ
– jablíčko z kuliček krepového papíru
Po 15. 11. 9.00-12.00
CVIČENÍČKO
Út 16. 11. 15.00-18.00 VOLNÁ HERNA
St 17. 11. 9.00-12.00
STÁTNÍ
SVÁTEK – MÁME ZAVŘENO
Pá 19. 11. 9.00-12.00
TVOŘIVOST
DOSPĚLÍ – Sypaná mandala z koření
Po 22. 11. 9.00-12.00
CVIČENÍČKO
Út 23. 11. 15.00-18.00
PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – Doneste si korpus,
zahradnické nůžky, drátek, stužky, ozdoby
a svíčky. Naučíme se plést adventní věnec.
St 24. 11. 9.00-12.00
ZPÍVÁNKY
Pá 26. 11. 9.00-12.00
TVOŘIVOST
DĚTÍ – Skřítci ze šišek
Po 29. 11. 9.00-12.00
CVIČENÍČKO
Út 30. 11. 15.00-18.00 VOLNÁ HERNA
Změna programu vyhrazena.
Na provoz Rodinného centra Kolečko byl poskytnut grant z rozpočtu MěÚ Frýdlant n. O.
Ocenění pro frýdlantské tisky
V literárních časopisech i ze zprávy rožnovského spisovatele pana Richarda Sobotky jsme se dozvěděli potěšující zprávu. Na
konci září obdržela ve Frýdlantě nad Ostravicí vydaná knížka frýdlantského autora
Karla Bogara Muž s beraní hlavou (Ferdiš
Duša a Frýdlant nad Ostravicí) regionální
prémii Miroslava Ivanova, kterou uděluje
Klub autorů literatury faktu, město Letohrad
a město Jaroměř. Stejná porota udělila jednu z cen také prezidentu Václavu Klausovi.
Je to již druhé ocenění této knížky, první
je z roku 2009, kdy stejná kniha obdržela
Čestné uznání od poroty Obce spisovatelů
pro udělování cen Egona Ervína Kische.
Porota ocenila objevnost přístupu k životu,
dnes již zapomínaného umělce, který však
jak v regionu, tak v kulturním životě pražském a českém výtvarném umění zanechal
výraznou stopu. Navíc ocenila, že se jedná
o práci, která je živě napsaná, přináší spoustu osobních informací a objevila i řadu zajímavostí z autorova intimního života. Tisk
publikace, na kterém se podílelo ostravské
nakladatelství Monatanex, je bohatě doplněn obrazovým materiálem z fondů Muzea
Beskyd ve Frýdku-Místku, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezského zemského muzeum v Opavě, i fotografů Jaroslava
Čecha a Pavly Rechtenbergové. Ocenění je
však také upozorněním, že se město Frýdlant nad Ostravicí za poslední léta stalo
líhní dalších vynikajících prací. K zásadním
patří bezesporu kvalitně zpracované Dějiny
Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi
(2009) od kolektivů autorů (Jan Al Saheb,
Petr Maršálek, David Pindur, Daniel Šigut
a Lenka Vašutová), které také vydal Montanex díky příspěvku města. Nahradily drobné
a zastaralé práce starší. Patří sem další práce
známého historika Miloslava Olivy, který
s Jiřím Figurou vydal Kadlčákův Frýdlant
nad Ostravicí (2009), které vyšly díky nadaci OKD, ve stejném roce od Richarada
Sobotky Čisté vody pramen, zpracovávající
životní příběh básnířky a lidové vypravěčky
Františky Pituchové. Petra Sysalová napsala další přehlednou práci Historie železáren
ve Frýdlantě nad Ostravicí, která vyšla díky
příspěvku firmy Gift a dovedla přehled až do
roku 1913. Z drobnějších prací připomínáme objemný katalog Frýdlantský umělecký
smalt 1999-2009, letos už doplněný o vložku z 11. mezinárodního sympozia v roce
2010. Za připomenutí stojí práce básníka
Pavla Grygy a další tisky. Ohlednutí je to
potěšující, protože po létech hubených se
konečně můžeme pochlubit řadou publikací,
které zaplní mezeru v našem poznání města
a regionu a snad povzbudí i hrdost občanů na
město, ve kterém žijí.
(zm)
SILVESTR V TATRÁCH!
+421915258108
Listopad 2010
Lysek dokázal zaujmout literáty
Členové Literárního klubu Petra Bezruče,
kteří přišli na svoji říjnovou schůzku do cukrárny U Langrů, kde na ně tentokrát kromě
předsedy Miloslava Olivy čekal i host, a sice
fotograf a ekonom v jedné osobě – Miroslav
Lysek, jistě nelitovali. Ba naopak, zúčastnění s nadšením poslouchali velice zajímavé
vyprávění autora o své knížce Beskydy – 24
hodin, doplňované vzpomínkami na naplnění jeho velkého předsevzetí, a to – dosáhnout
během čtyřiadvaceti hodin maximálního
možného převýšení formou klasického pěšího přechodu v Moravskoslezských Beskydách. Autor přednesl i své verše, ukázal
několik svých fotografií, které byly zařazeny
do kalendářů, zodpověděl literátům dotazy.
První takový přechod Beskyd uskutečnil Lysek v létě roku 1992, ale byl pro něj
a další čtyři kamarády neúspěšný. Tato
prohra v nich však vzbudila zarputilou
potřebu návratu, potřebu zkusit si to ještě
jednou. Už v září téhož roku, sice v jiném
složení, bylo rozhodnuto zkusit to znovu. Všechny peripetie, sebepřekonávání,
úskalí, která nakonec vedla k vítěznému
konci, a to zdolat za dvacet čtyři hodin
převýšení pět tisíc metrů, stálo nakonec
za to a klukovský sen se Miroslavu Lyskovi naplnil. Spolu s ním si své vítězství
vychutnali další jeho souputníci Petr Kaláb, Jarda Mílek a Jarda Jurčík. Celý tento přechod si úspěšně zopakovali tito horští nadšenci ještě o pět let později – v září
1997, a to po stejné
trase. Po pěti letech – v roce 2002
se opět nabízelo
opakování, možná
založení
tradice,
ale s přibývajícím
věkem by už to byl
asi jen test, kam se
člověk výkonnostně posunul. Autor
říká: „…já sám
jsem už nenašel
k tomu dostatečnou
motivaci a sílu…“
Miroslav Lysek hostem v Literárním klubu P. Bezruče.
Nyní se Miroslav
Lysek vydává do Beskyd se stativem a fo- nadšením a srdcem. A upřímnost, kterou
toaparátem v ruce a zachycuje krásy zdejší v sobě nese, je tou nejdůležitější stopou pro
přírody – divoká koryta řek, malebná údolí všechny, kteří v ní účinkovali. Stopou, ktei majestátnost okolních hor. Všechna tato rou si nesou dál, ze které mohou čerpat a o
poznání vedou k vytváření jiné etapy vzta- kterou se mohou dělit s ostatními.
Literáti s nadšením poslouchali Miroslahu autora k přírodě, k výtvarnu a nakonec
i životnímu stylu. Jeho životní profesí je va Lyska, vždyť literatura a fotografie mají
ekonomika a finance, v poslední době se k sobě velice blízko.
„Dokážu se vžít do pocitů našeho hosta,
spolupodílel na tvorbě a realizaci několika
projektů v rámci marketingu a cestovního též se ráda toulám s fotoaparátech po horách. Tady v Beskydách jsem se narodila,
ruchu v Beskydech a Pobeskydí.
Jeho kniha Beskydy – 24 hodin je uve- znám různá horská zákoutí, kouzelná údolí,
dena předmluvou Jaromíra Šlosara, kte- která mne dokáží inspirovat k napsání porý jí byl zároveň kmotrem, a doprovází ji vídky či nějaké prózy. Nemusí to být vždy
perokresby Vladimíra Kocurka. Krátkými verše, kterými my, literáti, dáváme najevo
vzpomínkami text doplnili téměř všichni své pocity,“ řekla jedna z členek LKPB
Dajana Zápalková
účastníci přechodu. Kniha byla napsána Marta Dvořáková.
Očima krnovských výtvarníků
V rámci výstavní činnosti KD – Galerie uměleckého smaltu a litiny se
představuje poprvé vedle zajímavých osobností také výtvarná skupina.
Volné sdružení krnovských výtvarníků a13 je do začátku jistě šťastnou
volbou. Vzniklo na opačném konci kraje, v oblasti, kterou spojujeme většinou stále ještě s pojmem „pohraničí“, v roce 1989. Za léta své činnosti
prošlo řadou proměn, změnila se struktura sdružení, ale zůstávají evidentní dvě kvality: Sdružení zanechává po sobě výraznou stopu ve formě
desítek výstav u nás i v zahraničí, realizovaných projektů, plenérů, akcí,
které obohatily život Krnova a regionu mimořádně vysokou výtvarnou
úrovní. Druhým rysem je, že žije nejen jako papírový spolek scházející se
při akcích, ale také jako přátelské seskupení, tvůrčí kolektiv, vzájemně se
podněcují a inspirující, což je v záplavě postmoderního individualismu
nádherná zpráva. Na výstavě se setkáme se čtyřmi autory. Nestorem je ve
sdružení Svatoslav Böhm (1934), tvůrce originálních dřevěných reliéfů,
ke kterým byl inspirován varhanářskou továrnou v Krnově již v šedesátých letech. Ta nejvíce zaujme návštěvníky na výstavách, ale v odborném
povědomí je stejně vysoko hodnocena jeho grafická tvorba, loga a hlavně
knižní grafika, ve které patří mezi špičkové české autory a realizoval řadu
oceněných knih. Jindřich Gola (1940) se věnuje kresbě, malbě, grafice i
výstavnictví. V jeho tvorbě jsou nejznámější krajinářské motivy, které
jsou inspirovány jesenickou přírodou. Krajina vyjadřuje nejen nálady,
dojmy, ale často překračuje svou barevnou poetiku do nové nadčasové
polohy filozofického sdělení o lidské existenci. Zajímavá je jeho část
tvorby, spojená s původním členstvím v Klubu konkretistů. Především
grafickou tvorbou se prezentuje Martina Rožanská (1971). Její barevné
dřevoryty, které jí získaly řadu ocenění, zaujmou především strhující
barevností a expresivitou výrazu. Nezůstane-li divák jen u povrchního
„protokonzumního zážitku“ a otevře svým vnímáním smysly tomu, co
autorka sděluje, dobere se záhy toho, že zde najde i její osobité reflexe
reality (přírodu, floru, faunu), které používá na sdělení osobitých zážitků,
vlastních zkušeností a dojmů. Ladislav Steininger (1959), se představí
nejen jako expresivní grafik podobného ražení jako jeho kolegyně, ale
také poutavými malířskými pracemi, malovanými objekty, strukturovanými dřevěnými reliéfy, které nezapřou, že jeho ateliér sousedí s přítelem
Böhmem. Výstava, která jistě překvapí, bude zahájen besedou se výtvarníky ve středu 24. listopadu ve 14 hodin.
(kb)
Listopad 2010
strana 8
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Metylovice
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamu voličů 1357
Celkový ů počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 625
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 625
Zvolení členové zastupitelstva obce Metylovice :
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých
Jméno Pořadí na hlas. lístku počet hlasů
1. Ing. Lukáš Halata
1.
451
2. Zbyněk Drastich
9.
441
3. Ing. Radomír Kulhánek 2.
373
4. Leona Pavlásková
3.
409
5. Jindřich Bílek
4.
384
6. Tomáš Rabas
5.
357
7. Jan Izvorský
6.
397
8. Miroslav Konečný
7.
368
Volební strana č. 2 – KDU-ČSL
Jméno Pořadí na hlas. lístku počet hlasů
1. Pavel Šigut
2.
204
2. Jiřina Halatová
5.
194
3. Marta Michalcová
3.
185
Náhradníci:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých
Jméno Pořadí na hlas. lístku
počet hlasů
1. Radim Bílek
8.
387
2. Lumír Šimek
10.
420
3. Lumír Tománek
11.
346
Volební strana č. 2 – KDU-ČSL
Jméno Pořadí na hlas. lístku počet hlasů
1. Josef Velička
1.
181
2. Markéta Macháňová
4.
167
3. Radi Pěch
6.
144
4. Radomíra Pavládyová 7.
176
5. Jana Kotherová
8.
153
6. Hana Baránková
9.
154
7. Miroslav Němec
10.
161
8. Pavel Šigut
11.
109
Volební účast celkem 46,06 %.
Metylovice + Pstruží + Staré Hamry
Základní škola Metylovice: Zdravě jíme
Zdravě jíme – zněl název druhého projektu žáků Základní školy Mjr. Ambrože
Bílka a Mateřské školy v Metylovicích. Co
bylo obsahem? První den jsme třídili potraviny rostlinného a živočišného původu,
určovali potraviny zdravé a zdraví neprospívající, poznávali luštěniny a obiloviny a
po splnění jednotlivých úkolů jsme si mohli
utrhnout vitamínové lízátko z přes noc vyrostlého lízátkovníku.
Druhý den byl zaměřen na ovoce a zeleninu. Mladší žáci poznávali různé druhy ovoce
a zeleniny, méně známé druhy správně po-
jmenovávali, mohli si jednotlivé plody potěžkat, osahat, očichat i ochutnat. Na konci
putování ovocnou a zeleninovou krajinou si
každý vyrobil ovocný špíz, který hned snědl.
Třetí den, kdy už jsme všichni měli dostatečné znalosti z oblasti potravin, ovoce
a zeleniny, jsme sestavovali jídelníčky, pojmenovávali různá kuchyňská náčiní (nůž,
lis na česnek…) a činnosti, které se s nimi
provádí, sestavovali jsme potravinovou pyramidu a rozhodovali, které potraviny bychom konzumovali na snídani, oběd, svačiny a večeři.
Firma RST Invest, se sídlem na bývalém Čihadle, oznamuje, že nabízí k prodeji spotřební chemii pro domácnost – čepované tekuté čistící prostředky. Momentálně nabízí
např. aviváž s vůní vanilky a orchidej, mýdlo s vůní višní a broskví, jar s vůní jablka,
tepon na koberce, savo, tekutý písek, autošampony, letní a zimní směs do odstřikovačů.
Otevírací doba: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.
Pstruží
Odvoz odpadu
V měsíci listopadu 2010 se budou popelnice odvážet ve středu 3. a 17. 11.
17. listopadu bude odvoz i přesto, že je státní svátek.
Další odvoz pak bude 1. prosince.
Výživa je důležitou součástí života vůbec a záleží na každém z nás, jaké stravovací návyky si vytvoříme, jaké potraviny budeme konzumovat, zda chceme
být obézní nebo ne, zda chceme mít zdravé zuby, dodržovat pitný režim apod. A
k tomu směřoval náš projekt.
Z dalších akcí školy:
uskutečnili jsme v průběhu měsíce října
cvičení v přírodě
žáci 4. a 5. ročníku se rozhodli adoptovat
v ZOO Ostrava lamu krotkou
A. Kořínková
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po osmi letech v čele naší obce mám tu
čest provést poslední slovo starosty v tomto
volebním období. Tento rok je zároveň dvanáctým rokem, kdy aktivně nejprve jako
místostarosta a poté i jako starosta jsem
spoluutvářel život naší obce.
Prožil jsem tyto roky v plnosti zážitků,
sbírání zkušeností, ale i názorů vás, občanů.
Vždy jsem se snažil rozhodnout tak, abych
prospěl obci. Mnohým občanům se může
zdát, že život v obci plynul bez zakolísání
svým volným tempem, přitom však nevidí to
množství rozhodnutí, které stojí za každou,
byť sebemenší investicí. Je až neuvěřitelné,
kolik různých problémů je třeba řešit, aby z
pohledu občana byl život v obci nerušený.
Dovolte mi, abych provedl hrubou inventuru toho, co se nám v obci podařilo za uplynulá volební období zrealizovat. Ve dvou
etapách byl zbudován cyklochodník s celkovou délkou 1 500 m s 50 %ní finanční dotací
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Tato investice přispěla k bezpečnosti chodců
a hlavně dětí. V hodnocení období byla věnována pozornost opravám místních komunikací a zároveň vybudování komunikace v
nové zástavbě. Byla opravena komunikace,
od školy přes Bučník až nad Čeladnou, nad
Severem k Pálenici, nad Křížem, do centra
od Kříže, nad Šerkem, v nové zástavě, k Vá-
vrovi, pod Severem a nad Rybárnou. Náklady na opravy komunikací činily 12,75 mil.
Kč, zhruba 30 % rozpočtu nákladů na komunikace tvořily dotace z různých fondů.
Dále byla provedena oprava budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. V podkroví
byly zřízeny dva startovací byty, každý o 60
m2, nová střecha, úprava sálu, soc. zařízení,
schodiště, nová elekroinstalace a výměna
oken. V současné době je potřeba jen opravit
fasádu budovy. Rovněž byla provedena celková oprava kaple v centru obce.
Za úspěch předcházejících let považuji
schválení územního plánu obce, který se
tvořil řadu let, ale je důležitým nástrojem
zastupitelstva k ochraně a rozvoji hodnot
území obce. Územní plán je schválen již
podle nového stavebního zákona.
Byla rozšířena síť vodovodu o 2 400 m,
z části na katastrálním území Frýdlant. Vodovod je v majetku obce a provozovatelem
je SMVaK.
Další velkou prací pro naši malou obec
byla rekonstrukce základní školy s tělocvičnou, a to bez dotace, která spočívala v
opravách a zateplení střech, výměně oken a
opravě fasády na těchto budovách v celkovém rozpočtu 3,8 mil. Kč.
V měsíci srpnu letošního roku byla zahájena estetizace centra obce, a to I. etapa
výstavbou polyfunkčního domu. Rozpočet
činí 8,5 mil. Kč s dotací 92,5 % rozpočtovým nákladů z regionálního operačního
programu. Dodavatel stavby si stanovil termín ukončení projektu 20. 12. 2010.
Za neúspěch považuji, že se nám nepodařilo požádat o dotaci na odkanalizování centra
obce, vzhledem k vyhlášeným podmínkám
státního fondu životního prostředí, kde žádost
na odkanalizování je podmíněna současně s
vodovodem. Tuto podmínku bychom nesplnili, takže jsme od žádosti o dotaci ustoupili.
Vedle vyjmenovaných činností jsme se
věnovali v obci řešením odpadů, byly zrušeny velkoobjemové kontejnery v chatovištích, prováděla se údržba zeleně v obci,
obnovila se pamětní místa, opravy mostku, propustů a další práce v oblasti oprav
a udržování obecního majetku, a to vše za
„Šumné Pstruží“.
Nejsme velká obec a musíme si přiznat,
že se neobejdeme bez pomoci úřadů vyšší
správy a ministerstev. Bez dotací, včetně
těch z fondů Evropské unie, toho v obci
moc nevybudujeme.
Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval nyní již minulým zastupitelům za
jejich práci ve prospěch naší obce.
Zároveň chci popřát nové zvolenému
zastupitelstvu naší obce hodně úspěchů v
dalším volebním období.
Váš Ing. František Kraut
Létání v oblacích s draky
Když se řekne létání v oblacích, někdo se může zasnít a létat, ale my máme
na mysli létání pestrobarevných draků,
neboli drakiádu, kterou pořádala pro děti
ZŠ Pstruží. Krásné říjnové sluníčko nám
v pátek 8. 10. odpoledne svítilo na kopci
„Šiguťák“. Jen za ten větřík jsme se málo
přimluvili, a proto, aby se draci zvedli do
výšin, bylo potřeba zapojit všechny síly a
pořádně se rozběhnout. Děti se snažily a
nebe bylo poseté barvami. Rodiče i pra-
jubilea
V měsíci listopadu 2010 oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
87 let
p. Foldynová Emilie
83 let
p. Kurečková Zdenka
65 let
p. Michalcová Libuše
60 let
p. Janošcová Berta
p. Hajdušek Josef
Blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a
vše to nejkrásnější, co život může dát.
rodiče se příjemně bavili u teplého nápoje, který přišel v chladném dni vhod,
a pozorovali své ratolesti. Samozřejmě
i děti se měly možnost občerstvit teplým
čajem a nabrat nové síly. Hodnotili jsme
nápaditost draka, oceňovali vlastní výrobu
rozloučili jsme se
s p. Věrou Šrubařovou
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
soc. komise
a také techniku letu, no ale v našem případě nejdelší let. Byla to také malá prověrka na kondici a výdrž dětí. Přesvědčily
nás, že nejsou žádná „béčka“ a pohyb jim
svědčí. Sladké odměny byly pro každého
účastníka s drakem a ceny pro ty nejlepší.
Nejvíce se líbili: Bára Macurová, Veronika
Kučerová, Marie Malinková, Vojtěch Platoš, Lubomír Přidal, Patrik Kubala, Libor
Kresta, Zuzana Kolesová, Tobiáš Šimčák.
Děkujeme všem za účast a za povzbuzování. Budeme se těšit zase na příští rok!
Staré Hamry
Ze zasedání zastupitelstva
Staré Hamry
OBEC STARÉ HAMRY - Obecní úřad Staré Hamry
INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE STARÉ HAMRY
Obecní úřad Staré Hamry v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje
o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Staré Hamry, svolaného dosavadním starostou obce Staré Hamry v souladu s ust. § 91 odst.
1 zákona o obcích.
MÍSTO KONÁNÍ: restaurace Samčanka
DOBA KONÁNÍ: 11. listopadu 2010 v 18.00 h.
POŘAD JEDNÁNÍ:
Zahájení – složení slibu
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o
obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba návrhové a volební komise
5. Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení funkcí, které budou vykonávány jako
dlouhodobě uvolněné (§71 zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volby místostarosty
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Závěr
Starostka obce Staré Hamry Eva Tořová
Usnesení č. 6/2010 ze zasedání zastupitelstva
Obce Staré Hamry, konaného dne 11. 10. 2010
ZO schvaluje předložený program jednání:
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry v roce 2010, Smlouva o kontokorentním úvěru, Prodej nemovitosti – pozemku,
Žádost o souhlas s umístěním stavby
doplněný o body:
Účelová neinvestiční dotace pro jednotku SDH
od MSK v souvislosti s povodněmi, Sdělení k projektu Digitální technické mapy MSK, Pronájem pozemku – stanovení ceny za m2/rok, Využití parkovacích ploch v obci – pořádání závodů orientačního
běhu – doplnění informací, Převod stroje na úpravu
běžeckých stop – doplnění informací, Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2010
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p.
Valášková a p. Červenka
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Filip a Ing. Franta
ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry v roce
2010 ve znění příloha č. 1 přijatého usnesení
ZO bere na vědomí „Oznámení o podezření ze
spáchání trestného činu“ zaslané Krajským úřadem
MSK, Odborem kontroly a interního auditu ze dne
1.10.2010 ve znění přílohy č. 2 přijatého unesení
ZO schvaluje doplnění usnesení č. 4/4/2010 ze
dne 29.6.2010 takto: „…a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami, na základě kterých přijímá
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků“.
ZO nepřijalo usnesení ke Smlouvě o kontokorentním úvěru
ZO nepřijalo usnesení k prodeji nemovitosti – pozemku parc.č. 2550/98 (trvalý travní porost, výměra
458m2) v k.ú. Staré Hamry 1 v obci Staré Hamry
vedený na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
ZO schvaluje umístění stavby na pozemcích sousedících s vymezeným zastavěným územím obce – pozemek
parc.č. 2312/3 v k.ú. Staré Hamry 1, lokalita Kyčera
ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace určené
na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti
s povodněmi, které postihly území kraje v květnu a červnu
2010 s určením pro jednotku SDH obce ve výši 5.100 Kč
od Moravskoslezského kraje a o přijetí „Podmínek použití
neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 přijatého usnesení
ZO bere na vědomí sdělení MSKo nerealizování
projektu Digitální technické mapy
ZO schvaluje cenu pozemku k pronájmu: 3 Kč
za m2/rok.
ZO souhlasí s využitím stávajících parkovacích
ploch na Samčance a nemá námitek s využitím pozemku parc. č. 3094/1 v k.ú. Ostravice 2 (u polesí) pro
shromaždiště závodníků orientačního běhu pořádaného Sportovním klubem orientačního běhu Ostrava ve
dnech 18. a 19. června 2011 (sobota, neděle), za před-
pokladu, že žádost bude doložena souhlasem správce
pozemku parc.č. 3094/1 v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré
Hamry, lokalita Samčanka tj. Pozemkovým fondem
ČR a souhlasem Povodí Odry s.p., jelikož předmětná
lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti I. ochranného pásma vodárenské nádrže Šance.
ZO bere na vědomí doplnění informací k převodu
stroje na úpravu běžeckých stop a pověřuje starostku obce k vypracování návrhu smlouvy na údržbu
běžeckých stop se SKI Vítkovice–Bílá na období od
1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 a doporučuje řešit žádost
o převod stroje po vypracování jeho odhadní ceny.
ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2010 ve znění přílohy č. 4 přijatého usnesení
ZO schvaluje odprodej stolů a židlí z kulturního
domu včetně ceny: stůl 50 Kč/ks, židle 20 Kč/ks.
ZO bere na vědomí informace o zpracování projektu „Rekonstrukce areálu hřbitova a pomníku
Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech“
ZO bere na vědomí informace o výměně oken v budově ZŠ včetně provedených víceprací a schvaluje dodatek
ke smlouvě o dílo ve znění přílohy č. 5 přijatého usnesení
ZO bere na vědomí informaci o provedení zpevnění
svahu pod víceúčelovým hřištěm, z důvodu havarijního
stavu svahu a schvaluje smlouvu o dílo s firmou Konstruktial s.r.o. ve znění přílohy č. 6 přijatého usnesení
ZO bere na vědomí zprávu o situaci zaměstnávání pomocné síly ve školní jídelně v souvislosti s dotacemi od úřadu práce na pracovníky zaměstnávané
na veřejně prospěšné práce.
ZO ukládá starostce obce svolat ustavující zasedání ZO nejpozději do konce 10. 11. 2010.
Janovice + Čeladná
strana 9
Listopad 2010
Drakiáda se v Janovicích povedla
V sobotu 23. října pořádalo nově vznikající „Občanské sdružení Prvočas“ I. ročník
Dračí stezky. Slunečné podzimní počasí
přilákalo na strniště, za travnatým hřištěm
TJ Janovice, hodně dětí i rodičů s draky.
Dobré povětrnostní podmínky umožnily
vynést na oblohu všechny draky, které si
Čeladná
Senior Club Čeladná informuje
děti přinesly. Účastníci měli možnost vidět
spoustu nejrůznějších draků, koupených, či
vyrobených doma, kteří odpoledne zdobili
podzimní oblohu. Součástí tohoto zábavného odpoledne bylo také vyhlášení vítězů o
nejlépe létajícího draka a o nejhezčího draka vlastní výroby. Vyhodnotit obě kategorie bylo velmi těžké, protože všichni draci,
malí i velcí, se na obloze předváděli a každý doma vyrobený drak byl originální, co
do způsobu konstrukce i výzdoby. Vzhledem k předpokládanému chladnému počasí
pořadatelé připravili teplý čaj pro všechny,
občerstvení a ceny pro všechny účastnící se
děti. Všem účastníkům se drakiáda líbila, a
i když se někteří domů vraceli bez draků,
protože nepřežili, byli spokojeni z krásně
prožitého odpoledne.
Pestrá nabídka programu čekala v měsíci
říjnu na pravidelné i sváteční návštěvníky
klubu. Krom standardního programu jako
například cvičení obou skupin, počítačové
minikurzy, klubová posezení (oblibu si získávají „cestopisné pátky“) se uskutečnily
dvě zajímavé přednášky (Lovy na Sibiři
pana Bednarského a Anglická královská
sídla paní Barnetové), společný výlet do
okolí (Žuchov-Kozlovice-Kunčice p. O.),
kdy jsme stihli poslední krásný slunečný
den. A nakonec zmíním Odpoledne s akordeonem, kde výborně zahrál a zazpíval a
krásnou atmosféru společně s přítomnými
vytvořil pan Honza Kuchař ze Šilheřovic.
Také měsíc listopad bude v klubu pestrý,
můžeme se těšit
například na autobusový výlet do
Kozlovic, hudební
podvečer se Zdeňkem a Vaškem, botanicky
laděnou přednášku „Pouští a pralesem“ či
návštěvu Galerie Karla Svolinského v Kunčicích p.O. Kompletní listopadový program najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji
nebo na www.senioriceladna.cz. Klubovnu
naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou
službou, kontaktovat mě můžete na tel. (tel.
737 532 227). Do klubu srdečně zveme nejen
pravidelné návštěvníky, ale i ty, kteří k nám
prozatím ještě cestu nenašli. Na společné pohodové chvíle s Vámi se těší Petr Bernady
ZŠ Janovice v programu Ekoškola
Základní škola Janovice od začátku školního roku 2010/2011 vstoupila do programu sdružení Tereza s názvem Ekoškola.
Naším cílem je ekologizace školního
provozu, praktické environmentální vzdělávání napříč předměty, zlepšení vnitřního
i vnějšího prostředí školy a v neposlední
řadě obnovit zisk titulu Ekoškola Moravskoslezského kraje a do dalšího období získat i mezinárodní titul Ekoškola.
Do tohoto projektu budou zapojeni
všichni žáci a učitelé školy, různé aktivity
bude připravovat specializovaný tým sestavený z žáků každého ročníku, některých
učitelů, správních zaměstnanců, rodičů a ze
zástupce obce.
Pokud by rodiče chtěli pomoci (darem
nebo prací) v projektu Ekoškola, nechť se
informují u paní zástupkyně Žižkové nebo
u paní Moniky Olšákové.
Seznámení s Ekoškolou v pěti bodech
• Ekoškola je mezinárodní projekt spojující enviromentální (dříve ekologickou) výchovu ve škole s konkrétními praktickými
kroky, které vedou k její ekologizaci.
• Ekoškola je také vzdělávací projekt nabízející způsob, jak jednotlivá témata brát
jako součást rámcově vzdělávacího programu při každodenním fungování školy.
• Ekoškola umožňuje spolupráci žáků, uči-
telů a vedení školy, ale i školy jako takové,
rodičů, místních úřadů, zástupců komunity.
• Ekoškola je dlouhodobý projekt, udělený titul je potřeba v průběhu dalších let
obnovovat.
• Ekoškola je flexibilní projekt, jehož metoda 7 kroků je použitelná pro jakýkoliv typ škol.
Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.
Ekoškola je českým názvem mezinárodního projektu Eco – Schools, který organizuje organizace FEE (Foundation for
Enviromental Education). Koordinátor pro
Českou republiku je Sdružení Tereza.
Pozvánka na Svatomartinský lampiónový průvod
Občanské sdružení PRVOČAS (sdružení pro volný čas), Základní škola v Janovicích a Klub maminek Sluníčko vás srdečně
zvou na 3. ročník Svatomartinského lampiónového průvodu, který se bude konat v
pátek 12. listopadu od 17.00 hod. v Janovicích. Průvod vyrazí v 17 hodin z parko-
viště před ZŠ Janovice a podél potoka se
vydá k hostinci Ondráš. Poblíž hostince na
odvážné děti čeká tajemná stezka a uvnitř
bude pro všechny připraven program. Pozvali jsme i Martina na bílém koni, tak se
necháme překvapit, zda dorazí. Za absolvování průvodu si všechny děti odnesou
Obecní úřad Janovice zve občany na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Janovice,
které se bude konat v pátek 12.
listopadu v 17.00 hod. v budově
Obecního úřadu Janovice.
nebude dodržen, provedou, v době vegetačního klidu, okleštění případně odstranění
dřevin z těchto pozemků, z důvodu bezpečnosti silničního provozu a z důvodu průjezdnosti komunikací, pracovníci obecního úřadu
(vlastníkům těchto pozemků zašle OÚ před
provedením prací písemné oznámení).
POČET VOLEN.ČLENŮ
15
VOLEB.
OKRSKY
JANOVICE
CELKEM
JANOVICE
BYSTRÉ
komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků 2
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamu voličů a jejich dodatků 1462
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 864
Celkový počet odevzdaných úředních
obálek 864
VOLIČI V SEZNAMU
VYDANÉ
OBÁLKY
VOLEBNÍ
ÚČAST V %
ODEVZDANÉ
OBÁLKY
PLATNÉ HLASY
1462
864
59,10
864
12122
1205
257
696
168
57,76
65,37
696
168
9823
2299
POČET OBSAZENÝCH MANDÁTŮ V ZASTUPITELSVU OBCE
ČÍSLO STRANY
Název
HLASY ABS.
HLASY V %
POČET MANDÁTŮ
1
TOP 09
941
7,76
1
2
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3036
25,05
4
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
2797
23,07
3
4
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
2100
17,32
3
5
KOMUNISTICKÁ STR. ČECH A MORAVY
3248
26,79
4
Záložka do knihy spojuje školy
Žáci 1. stupně (výtvarně přispěli i žáci
II. stupně) se zapojili do výše jmenovaného
projektu, jehož cílem bylo podpořit čtenářství a činnost školních knihoven.
Během měsíce října děti navštěvovaly
knihovnu, prezentovaly knihy, které čtou
doma, a seznamovaly se s různými žánry dětské literatury. V závěru vyrobily záložky do
knih a ty si vyměnily s kamarády z partnerské
školy ze Sniny ve Slovenské republice.
J. J. , základní škola
První vystoupení DFS Četynka
Dne 1. 10. 2010 se v památníku Josefa
Kaluse konala oslava k 80. výročí narození pana malíře a výtvarníka p. Františka
Konvičky pocházejícího z Kunčic p. Ondřejníkem.
Vystoupení dětí pod vedením p. Pustkové
začalo ve 14 hodin, kde se děti předvedly
s pásmem „Kalamajka“ a „Když jsem byl
malučký pacholíček“ a též sólovým zpěvem Kristýnky Liškové s názvem lidové
ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
a dědečků. Tato veselá činnost patří všem. O
tom jsme se přesvědčili i letos na naší tradiční drakiádě. Byla hojná účast rodičů a dětí a
počasí přímo výstavní. Dokonce i foukalo
jako na objednávku. Už se zase těšíme na
příští rok.
H. G., základní škola
Pozvánka na ustavující
zasedání zastupitelstva
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVICE
Ve volbách do zastupitelstva obce Janovice, okres Frýdek-Místek, konaných ve
dnech 15. a 16. 10.2010, byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních
Pečené brambory ve žhavém popelu a papírový drak létající nad našimi hlavami uprostřed holého strniště neodmyslitelně patří k
podzimu. Mnoho lidí si myslí, že papíroví
draci jsou pro malé děti. Stavba a pouštění
draků samozřejmě není výsadou dětí, tatínků
diplom a ti, kdo zdolají i stezku odvahy,
dostanou navíc i nějakou odměnu. Těšíme
se na všechny, kdo vesnici ponořenou do
tmy rozzáří koupenými nebo ještě lépe
doma (či ve škole) vyrobenými lampióny.
Za organizátory akce
Mgr. Jana Grzymková
Výzva ke kácení a okleštění stromů
a jiných porostů podél komunikací
Obecní úřad v Janovicích žádá vlastníky
pozemků podél místních a účelových komunikací, aby provedli okleštění dřevin zasahujících do ochranného pásma komunikací,
které činí 0,5 m (od okraje vozovky). Prosíme
občany, aby tyto práce provedli v termínu do
konce března 2011. Pokud uvedený termín
Drak honí mrak
název strany
poř. číslo
kandid.
příjmení a jméno
VĚK
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
SDRUŽENÍ NEZÁV.KAND.
SDRUŽENÍ NEZÁV.KAND.
SDRUŽENÍ NEZÁV.KAND.
OBČANSKÁ DEMOKRAT.STR.
OBČANSKÁ DEMOKRAT.STR.
OBČANSKÁ DEMOKRAT.STR.
KOMUN.STR.ČECH A MORAVY
KOMUN.STR.ČECH A MORAVY
KOMUN.STR.ČECH A MORAVY
KOMUN.STR.ČECH A MORAVY
10
2
1
5
6
1
4
3
5
1
3
1
3
2
6
KOVAL ZDENĚK
GURECKÝ LADISLAV
POLOCH ALOIS ING.
TOFEL OTAKAR MUDR.
MERTOVÁ JOLANA ING.
KOSTURA VLADIMÍR
NEZHODA ALEŠ MGR.
HOVJACKÝ MIROSLAV
ŠPOK MAREK ING.
IVÁNEK LUMÍR ING.
KAVKA KAREL
BENEŠ MILAN RSDR.
VRÁNA ALOIS ING.
ZDRALEK MARTIN ING.
ĎURČÍK FRANTIŠEK
56
55
65
57
45
57
56
56
39
40
58
73
56
35
63
pol. přísluš- počet poč. hlasů pořadí
nosti
hlasů
v%
zvolení
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
KSČM
116
333
321
283
257
278
269
233
283
183
158
316
286
276
258
12,32
10,96
10,57
9,32
8,46
9,93
9,61
8,33
13,47
8,71
7,52
9,72
8,80
8,49
7,94
1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
písně „Běžela ovečka“. Návštěvníkům se
vystoupení líbilo, děvčátka dostala pohoštění a na upomínku na tohle vystoupení
keramický přívěšek. Po vystoupení jsme
se mohli podívat na překrásnou malířskou
tvorbu pana Konvičky.
Pro nemohoucnost pana Konvičky
nás přivítala jeho manželka p. Konvičková, která společně s paní Komendovou tuhle vernisáž připravovala, a to
na počest dovršení malířského řemesla
jejího muže. Bylo to příjemně strávené
odpoledne s milými lidmi a prohlídkou
uměleckých děl našeho krajana p. Františka Konvičky.
Pavla Pustková, základní škola
jubilea
Rozsvěcování vánočního stromu
Jako každým rokem, i letos bude celý
advent a vánoční svátky krášlit čeladenské náměstí Vvánoční strom.
Nenechte si ujít jeho rozsvěcování,
které se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2010 za bohatého kulturního programu pro celou rodinu.
Více podrobnějších informací najdete
během listopadu na www.celadnazije.cz.
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:
Bednárský Vladislav - 70 let
Babincová Jaroslava - 70 let
Olívka Jan - 70 let
Jasník Václav - 70 let
Chovančík Jan - 75 let
Bražina Stanislav - 75 let
Golová Jana - 80 let
Mikesková Otilie - 80 let
Již 60 let jdou společnou cestou manželé
Božena a Leopold Vachalovi.
Své krásné výročí – DIAMANTOVOU
SVATBU – oslavili 28. října 2010.
Štěstí se skládá z obyčejných malých
radostí. Maurois.
Všem jubilantům srdečně
blahopřeje OÚ Čeladná.
Listopad 2010
strana 10
I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Ostravice
Obecní úřad Ostravice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Ostravice, svolaného dosavadním starostou obce Ing.
Miroslavem Mališem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: sál Hotelu FREUD v Ostravici, Ostravice č. p. 190
Doba konání: středa 10. listopadu 2010 od 17.30 hodin
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty, místostarosty, členů rady
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění, určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba členů rady
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5) Diskuze
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ing. Miroslav Mališ, dosavadní starosta obce Ostravice
Klokánci v Ostravici
Koncem září tohoto roku jsme měli čest
přivítat v Ostravici veselou návštěvu z Klokánku v Dolním Benešově. Bývalí studenti
Gymnázia TGM ve Frýdlantě n. Ostravicí
věnovali 10 000 Kč na tento pobyt. Jsou
to zejména tito aktivní mladí lidé: Petra
Javorková, Jiří Mrkva, Marie Tomášková,
Magdalena Satinská, Simona Legerská,
Kristina Janečková a další z jejich ročníku v čele s Klárou Putalovou. Jak se dostali k tolika tisícům?! Třídní učitelka této
4. B maturující ve šk. roce 2009/10 – paní
Soňa Macurová – dala o studentech a jejich dobročinných aktivitách vědět Vzdělávací nadaci Jana Husa. V dubnu 2010 si
gymnazisté z Frýdlantu jako jedni z mála
vybraných zajeli do Brna pro cenu Bronislavy Müllerové, kde jim při slavnostním
ceremoniálu bylo předáno i oněch 10 tisíc
korun českých. A zde je výčet jejich dobrovolných aktivit: divad. představení v DD na
Čeladné, návštěvy Klokánku v Benešově,
30 tisíc Kč z vánočního jarmarku věnovali
organizaci UNICEF a za dalších 5 tisíc nakoupili dárky do Klokánku, pečení a prodej
buchet na gymnáziu, prodej přáníček od
dětí z Klokánku – 10 tis na vánoční dárky
pro děti z Klokánku v dalším roce. Peníze si
nenechali a opět je věnovali potřebnějším.
Finančně a personálně (Klára Putalová,
Petra Javorková, Jiří Mrkva) tak plně zajistili toto krásné setkání v Beskydách.
Přijela skupinka o dvou chlapcích a třech
děvčatech mladšího školního věku s dvěma tetami a strejdou (oslovení pro pečující
osoby v Klokánku). Měli jsme pro sebe celý
víkend včetně pátečního večera, a tak bylo
dost času na seznámení, celovíkendovou hru
o poklad, procházky i sportovní a gurmánské
zážitky. V sobotu jsme pouštěli draky, pohráli si v lese a odpoledne jsme věnovali jízdám
na koních u Zátopků. Vynikající! Den jsme
zakončili opékáním párků, zpěvem u táboráku a vypouštěním létajících lampiónků, při
kterém děti mysleli na svá nejtajnější přání.
Snad se jim alespoň některá vyplní! V neděli
jsme se vyčvachtali v bazénu na Montéru a
po obědě si děti rozdělovaly vyhraný poklad.
Pak jsme se bohužel už loučili. Ačkoli děti
a dospělí z Klokánku přijeli do úplně cizího
prostředí za zcela cizími lidmi, které znali jen z telefonátů a emailů, všecko zvládli
a jsme moc rádi, že se jim u nás a s námi
pobyt líbil. Slíbili jsme, že před Vánoci kamarádům návštěvu oplatíme a přijedeme za
nimi do Dolního Benešova.
Závěrem chci poděkovat dalším vstřícným osobám, které nám k úspěchu akce
dopomohly. Děkuji nejen za věnovaný čas
řediteli ZŠ panu Kořenému, školníkovi
panu Filipu Karlovi, paní Mikšíkové a paní
Mesárošové, paní Myslikovjanové z Hotelu Freud, personálu restaurace Myslivna
a usměvavým lidem z farmy u Zátopků.
Všem studentům, kteří se jakkoli podíleli
na „dělání dobra“ popsaného výše, patří
velké UZNÁNÍ a velký DÍK!
Jste borci! Doufejme, že vaše víceletá
dobročinná práce si najde své následovníky.
(kp)
noví občánci
V měsíci srpnu se v naší obci narodila 1 holčička Eliška Bulavová
a v září 3 chlapci – Boris Fišer, Tomáš Mališ a Vojtěch Ondrusz.
Přejeme pevné zdraví a blahopřejeme. OÚ Ostravice
Ostravice
Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
kandidát
navrhující strana pol. příslušnost hlasy abs.
příjmení, jméno, titul
věk
Mališ Miroslav, Ing.
34
TOP 09
TOP 09
337
Fiala Viktor
56
NEZ
BEZPP
291
Školová Miroslava
54
KDU-ČSL
KDU-ČSL
287
Švébiš František, Ing.
64
TOP 09
BEZPP
266
Lojkásek Roman
39
TOP 09
BEZPP
256
Fiala Radim, Mgr.
38
TOP 09
BEZPP
252
Dobrozemský Jaromír, Ing. 64
KDU-ČSL
KDU-ČSL
252
Šmoldas Dušan, Bc.
52
NEZ
BEZPP
250
Pavlán Jiří
40
NK
BEZPP
246
Veličková Jana, Mgr.
42
NK
BEZPP
244
Stonavský Jiří, Ing.
49
NEZ
BEZPP
239
Nevlud Jaroslav
31
KSČM
BEZPP
195
Němec Martin
42
VV
BEZPP
169
Žejdlík Jakub
24
ČSSD
BEZPP
167
Zátopek Jaroslav
30
ODS
BEZPP
158
Jak vhodně a poutavě vyplnit „liché“
školní pondělní dopoledne, když následuje Den české státnosti a s ním spojený den
volna? Konec září zrovna nepřál případné
tradiční podzimní vycházce do přírody,
kterou na naší škole pravidelně spojujeme
s prohlubováním znalostí zásad bezpečného pohybu na cestách a v přírodním terénu,
s osvěžením poznatků o poskytnutí první
pomoci a o fungování integrovaného záchranného systému.
V rámci celodenního školního projektu
s názvem „Co dělat za mimořádných okolností?“ jsme se proto rozhodli, že pozveme
skutečné profesionální odborníky na toto
téma do školy mezi žáky. Dobrá koncepce a
organizace projektového dopoledne spočinula v rukou garanta projektu ředitele školy
P. Kořeného. Hlavním, prioritním cílem byl
zážitek ze setkání s příslušníky Sboru dobrovolných hasičů, Policie ČR, členy Horské
služby a integrovaného záchranného systému. Ti ze svého pohledu přiblížili žákům
mimořádné životní situace, jejichž následkem jsou častá zranění, ohrožení života a
majetku a někdy bohužel i smrt. Situace,
které dokážou změnit život a doslova ho
někdy převrátit naruby. Ví každý, co v takových případech dělat, jak se zachovat,
komu zavolat, jak pomoci sobě i ostatním?
Během dopoledne jsme pak pozvali žáky
podle věkových kategorií k sérii čtyř besed
a zážitkových setkání s pozvanými specialisty. Jejich výklad provázely názorné ukázky, vtipný a poutavý komentář, případy
z praxe, zapojení dětí do diskuze, strhující
I když nám na počátku školního roku počasí příliš nepřálo, na děti čekalo příjemné
prostředí mateřské školky, pěkná výzdoba a
usměvavé paní učitelky. Mladší děti přicházely do školky zpočátku s nedůvěrou a obavami. Ty se ale brzy rozplynuly, když se seznámily se svou třídou a našly si nové kamarády.
částkou 100 Kč) na svou ránu. Pokud se
hráči na první pokus trefili do vyznačeného místa (ideálně přímo do jamky), byla
jim odměnou věcná cena, v opačném případě byl výtěžek použit na rekonstrukci
vybavení MŠ v Ostravici.
Děti a zaměstnanci mateřské školy tímto děkují za dar, který jim byl poskytnut, a
věří, že i nadále bude spolupráce s Golfovým klubem Ostravice vzkvétat.
Kromě tohoto se Daniel účastnil i závodů
Karting Cupu, kde nenašel přemožitele.
Celou sezónu jezdil za tým Vacura Cup Racing. „Atmosféru a spolupráci s týmem si nemůžu vynachválit,“ říká Daniel Němec a pokračuje: „Mým cílem je jezdit vyšší třídu KZ,
bohužel finanční možnosti mi to nedovolují.“
video o práci Horské služby.
Hasiči upozornili na časté chybné chování lidí při zdolávání vzniklého požáru, na
zdánlivé jednoduché a praktické maličkosti, které jsou v silách všech a často mohou
zachránit život, ale i na zbytečné riskování
a také na občasné zneužívání důležitých
telefonních čísel. Atraktivní byla i těžká
hasičská záchranářská uniforma a video ze
soutěží dobrovolných hasičů.
Největší oblibu si získala beseda s příslušníky Policie ČR. Každý si chtěl sáhnout na policejní zbraň, neprůstřelnou
vestu, obušek, výstražný terč, slzný sprej
nebo si prohlédnout obsah kriminalistického kufříku. Mnozí poprvé slyšeli o pořádkové, městské nebo jízdní policii. Respekt budila policejní uniforma. Všichni
si připomněli zásady bezpečného pohybu
na cestách a při jízdě na kole. Mnozí žáci
by napříště rádi v besedě a praktických
ukázkách činností s Policií ČR pokračovali v terénu, zájem by byl o ukázky práce
psovodů a vyšetřovatelů, kteří na místě
činu snímají otisky a jiný důkazní materiál. Někteří žáci vyjádřili přání v dospělosti
pracovat v řadách PČR.
Hasičský záchranář zopakoval s dětmi
zásady poskytnutí první pomoci a zásady
přivolání lékařské pomoci. Některým žákům opakování a stálé připomínání hlavních zásad někdy už připadá nudné a stále
stejné, zdá se jim, že všechno už znají a ví,
jak se zachovat. Doufejme, že se nesetkají
s reálnou životní situací, která by je pořádně prověřila a poučila o tom, že nikdy ne-
jsme připraveni dostatečně.
Trochu zklamání přinesla na poslední
chvíli z vážných důvodů omluvená neúčast
člena Horské služby. DVD o bezpečném návratu z hor poskytnuté jako náhrada přiblížilo žákům sedm skutečných příběhů návštěvníků hor, kteří se dostali do nesnází a jejich
svízelnou situaci pak pomáhali řešit horští
záchranáři. Viděli jsme ukázky záchranářské
techniky, průpravu členů HS i výcvik a práci
záchranářských lavinových psů.
Závěr každé z besed doprovázela spousta
zvídavých dotazů. I nejmenší žáci nás překvapili tím, co všechno si do podrobností
dokázali zapamatovat. Protože na mnohé
už nezbývalo času, přemýšlíme o pokračování v úspěšném projektu na jaře příštího
roku přímo venku v terénu.
Na získané znalosti a zkušenosti z projektového dne navážeme v dalších vyučovacích hodinách občanské výchovy, přírodopisu, rodinné a tělesné výchovy, prvouky
apod. Zpětnou vazbu nám poskytla i následná písemná i výtvarná žákovská projektová dokumentace.
Za ochotu přijít mezi žáky a věnovat
jim část ze svého času děkuje ředitelství
Základní školy v Ostravici Policii ČR Frýdlant nad Ostravicí, členům Sboru dobrovolných hasičů Ostravice, zejména ing. M.
Mališovi a M. Břuskovi, hasičskému záchranáři panu M. Šnapkovi a Horské službě
Frýdlant nad Ostravicí. Věříme, že úspěšně
navázané vzájemné kontakty a spolupráce
budou pokračovat.
Ředitelství ZŠ a MŠ Ostravice
Jak jsme začali školní rok v mateřské škole
Daniel Němec – Vicemistr ČR
Mistrovství ČR v Kartingu už má své
vítěze. Skvělé druhé místo ve třídě Rotax
obsadil osmnáctiletý Daniel Němec z Ostravice. Celkem se jelo 6 závodů – v České
Lípě, Písku a ve Vysokém Mýtě. Sestřihy
z těchto závodů jsme mohli sledovat i v televizním pořadu Svět motorů.
Jak jsme vás již informovali, Obec vybudovala v prostoru za benzínovou čerpací stanici nový sběrný dvůr pro nebezpečné a ostatní odpady. Celkové náklady na
stavbu a vybavení jsou téměř 3,5 mil. Kč.
Výstavba sběrného dvora je spolufinancována Evropskou unií a Státním fondem
životního prostření v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Sběrný dvůr
je vybudován pro zkvalitnění nakládaní
s odpady, je vybaven atestovanými kontejnery a shromažďovacími prostředky
pro odběr a třídění nebezpečného, velkoobjemového a ostatního odpadu.
Sběrný dvůr je otevřen každou středu od
12:00 do 15:00 hod. a sobotu od 900 do
12:00 hod.
Zajímavý projektový den v ZŠ Ostravice
Spolupráce Golfového klubu a mateřské školy
Ani nedělní nevlídné a mlhavé počasí neodradilo dne 17. října členy Golfového klubu Ostravice o. s. od účasti na turnaji pod
názvem Ostravice Open Series 2010 – FINÁLE. Tímto turnajem byla v areálu Golfového klubu uzavřena turnajová sezóna.
V rámci turnaje byla uspořádána charitativní sbírka formou vložené soutěže
„Sázka na přesnost na jamce 17“. Smyslem této soutěže bylo vsadit si (minimální
Sběrný dvůr na Ostravici
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 75 dětí ve 3 třídách: Sluníčka,
Hvězdičky a Broučci. Dětem jsou nabídnuty
tyto nadstandardní aktivity: výuka „Barevné
angličtiny“, keramický kroužek, pobyt v solné jeskyni, předplavecká příprava, logopedická prevence, lyžařský výcvik, sportovní
přípravka – vede paní Ročáková. Na zástup
nastoupila paní učitelka Bc. Radomíra Duží.
Přejeme jí tímto mnoho úspěchů v nové práci.
Při mateřské školce i nadále pracuje
Sdružení rodičů, do kterého se zapojili nové
maminky a tatínkové. Ti se pustili ihned do
práce a naplánovali pro děti i rodiče spoustu zajímavých akcí na celý školní rok.
V měsíci říjnu připravili ve spolupráci s
p. učitelkami PODZIMNÍ ODPOLEDNE.
Rodiče s dětmi se sešli na zahradě mateřské školky, kde se věnovali výrobě strašáků
nebo skřítků z dýní a jiných podzimních
plodů. Účast byla hojná, počasí přálo, a
tak se všichni pustili s chutí do práce. Rodiče vykrajovali a děti pilně pomáhaly se
zdobením. Kdo právě nepracoval, mohl si
pochutnat na dobrotách, které šikovné maminky napekly, nebo si třeba zašplhat na
laně. Děti si své výtvory pojmenovaly a vytvořily z nich nádhernou podzimní výstavu.
Odpoledne jsme zakončili opékáním párků
a posezením u ohně.
O tom, že se vše vydařilo, svědčily usměvavé a spokojené tváře dětí. Je hezké, že i v
dnešní uspěchané době si umíme najít čas a
věnujeme ho těm, kteří si ho zaslouží – dětem. Zaměstnanci MŠ a Sdružení rodičů
jubilea
Významné životní jubileum v měsíci listopadu 2010 oslaví tito naši spoluobčané:
50 let - pan Petr Kaleta
50 let - paní Jarmila Drobniaková
50 let - paní Dana Pavelcová
60 let - paní Lili Vojtková
70 let - paní Ludmila Veličková
70 let - pan Jan Žárský
80 let - pan Antonín Sidek
91 let - paní Marie Filipčíková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších
let přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
SBĚR PNEUMATIK
středa 3. 11. 2010 12.00 – 15.00 hodin
sobota 6. 11. 2010 09.00 – 12.00 hodin
středa 10. 11. 2010 12.00 – 15.00 hodin
sobota 13. 11. 2010 09.00 – 12.00 hodin
V těchto dnech mají občané možnost
bezplatně odevzdat staré nepotřebné pneumatiky na přechodnou skládku v areálu
sběrného dvora v Ostravici.
OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE
zimu?
a
n
e z ut o
ř
p
ž
u
r ont .
f
z
e
Máte
ás. B
n
u
o
et
Zkust
lejte!
Zavo
tězů!
e
ř
h
c
hový
ě
n
s
r
ou,
d
j
e
Výbě
s
ch se
e
d
y
k
V Bes
inné!
v
o
p
místy
Lhotka + Kunčice pod Ondřejníkem
strana 11
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Lhotka
Členka volební komise Iveta Wczelková při
otvírání obálek.
Paní Květoslava Volná volí doma do přenosné schránky.
15. a 16. října 2010
Počet voličů:
415
Odevzdaných hlasů:
259
Platných hlasů:
257
Volební účast:
62,41 %
1. Věci veřejné
počet hlasů
Josef Krpec
22
Petr Zácha
29
Jan Závodný
41
Ondřej Slípek
33
Mgr. Jana Závodná
42
Lukáš Lípový
41
2. Nezávislí kandidáti
Růžena Kopčáková
204
Josef Urbiš
191
Ing. Milan Svoboda
182
Milan Mičulka
194
Jiří Fojtík
158
Zdeněk Kubala
184
Ing. Peter Solik
179
Ivana Fulneková
115
Svatopluk Němec
73
Ve volbách v r. 2006 byli kandidáti každý sám za sebe a volby byly pro mnohé
spravedlivější – každý dostal na svou kandidátku hlasy pro svou osobu. V letošních
volbách, kdy kandidovaly strany, například
u strany nezávislých kandidátů, pokud volič dal křížek volební straně a zároveň preferenční hlasy některému z kandidátů, k
těmto preferencím se nepřihlíželo a hlasy
dostalo pouze prvních 7 kandidátů – tím
byli kandidáti na 8. a 9. v nevýhodě.
předseda volební komise K. Klimánek
Informace Policie ČR, odd. Palkovice
Statistický přehled kriminality, přestupků
spadajících pod obec Lhotka za období: 1.
1. 2010 - 31. 10. 2010
Evidováno celkem 6 trestných činů-přečinů
Trestné činy proti životu a zdraví: 1
(ublížení na zdraví)
Trestné činy proti rodině a dětem: 1 (zanedbání povinné výživy)
Trestné činy proti majetku: 4
krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov, živnostenských objektů: 1
krádeže prosté: 2
poškození cizí věci: 1
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona
evidováno celkem 6 přestupků
přestupky proti občanskému soužití: 4
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích: 2
Policie ČR by ráda zároveň touto cestou
informovala občany obce Lhotka, že nadále budou policisté obvodního oddělení
Palkovice provádět důslednější kontroly
visí i nad rámec svých povinností. Věřím, že
oba tito „obětavci“ po nabrání sil opět budou
v dalším období kandidovat – bude to k prospěchu naší obce!
Taky děkuji občanům, kteří přišli a podpořili svým hlasem vybrané kandidáty a určili tak další vývoj naší obce. Svou občanskou povinnost splnil i náš nejstarší občan a
letošní jubilant, p. Miroslav Šrubař.
Růžena Kopčáková
Oznámení o konání ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce Lhotka
Oznamujeme, že dne 8. listopadu v 19.00 hod.
v kanceláři OÚ proběhne ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhotka, kde se uskuteční kontrola osvědčení o zvolení vydaného registračním
úřadem, slib nově zvolených zastupitelů, ustanovení uvolněné funkce, zpráva volební a návrhové
komise na obsazení funkcí a volba starosty.
Růžena Kopčáková, starostka
Vyrovnejte své poplatky
Dovolujeme si upozornit, že doposud
nemá zaplacen poplatek za odpady 10
domácností (splatnost do 31. 5. daného
roku ) a tři domácnosti neuhradily poplatek za psa (splatnost 31. 3. daného roku).
Znovu připomínáme možnost: Místní
poplatky můžete platit trvalým příkazem
přes banku.
V.S. bude pro jednotlivé občany vždy
stejný i pro další roky, takže si můžete ve
své bance zadat trvalý příkaz k úhradě a nemusíte myslet na to, že ještě nemáte zaplaceny místní poplatky.
č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Poplatek
zaplatit do 31. 3. daného roku.
odpady R.O.- V.S. vaše číslo chaty, nebo
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500
Kč. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 420 Kč za osobu. Romana Kochaňová – účetní
dodržování pravidel silničního provozu,
vzhledem k tomu, že počet neukázněných
řidičů na našich silnicích neklesá. V této
souvislosti dojde také k častějšímu nasazování přístroje k měření rychlosti, rovněž budou namátkově prováděny kontroly
zaměřené na dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů i jiných návykových
látek a policisté budou postihovat každého
provinilého řidiče v souladu s platnými zákony a dalšími právními normami. V této
souvislosti policie rovněž vyzývá všechny
řidiče, aby výhradně provozovali motorová vozidla v odpovídajícím technickém
stavu, jelikož se výrazně zhoršuje počasí
a pozemní komunikace se stávají obtížněji
sjízdnými. Mějme všichni na paměti, že
i dodržování pravidel silničního provozu významně napomáhá k budování ještě
bezpečnější Lhotky.
V důsledku začátku topné sezóny by
Policie ČR ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem i vzhledem k nedávným událostem v obci Lhotka apelovala na
Počet volených
členů zastupitelstva
15
Počet volebních obvodů
1
Okrsky
zpr.
2
celkem
2
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs.
v%
1
2
3
4
5
6
7
Česká str.sociálně demokrat.
Nezávislí
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Naše Beskydy
Komunistická str.Čech a Moravy
„PŘÁTELÉ MLÁDEŽE A SPORTU“
1 490
3 507
3 735
2 908
1 490
1 403
1 139
9,51
22,38
23,83
18,56
9,51
8,95
7,27
Kandidátní listina
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
poř.
název
číslo
Česká str.sociálně demokrat.
2
Nezávislí
1
Nezávislí
8
Nezávislí
5
Nezávislí
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
4
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1
Občanská demokratická strana
1
Občanská demokratická strana
2
Občanská demokratická strana
3
Naše Beskydy
1
Komunistická str.Čech a Moravy 1
„PŘÁTELÉ MLÁDEŽE A SPORTU“ 1
v%
100,00
Dodatečně oslavenec za měsíc říjen –
omlouváme se za zpoždění gratulace.
pan Zácha Petr - 50 let
měsíc listopad
pan Kožuch Alois - 80 let
pan Šrubař Miroslav - 90 let
– náš nejstarší občan!
K Vašim kulatinám přejeme jen to nejlepší
a do dalších let hodně zdraví, lásky a
rodinné pohody.
Vydané Volební Odevzdané
obálky účast v %
obálky
1 095
62,04
1 092
příjmení, jméno, tituly
věk
Navrhující
strana
Kubečka Čestmír
Jurek Karel Ing.
Chovančík Josef MUDr.
Klimešová Renata
Šebelová Michaela Mgr.
Chovančík Jan MUDr.
Hrubiš Tomáš Ing.
Řezníček Pavel Ing.
Poledník Lumír Ing.
Pavlita Michal Ing.
Dobiášová Lenka
Jurek Radim Ing.
Fojtík David
Blažek Ivan Ing.
Majerek Vít
47
53
63
51
28
36
57
46
48
38
53
44
34
66
41
ČSSD
NK
NK
NK
NK
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
NBeskydy
KSČM
NK
ním roce pracovali pro obec s podporou dotace z evropských fondů: p. Stanislav Žídek,
p. Jiří Kočíř, p. Lenka Bukvová a p. Alena
Červenková. Práce bylo dostatek a naši pracovníci si vedli dobře a navíc iniciativně – za
což jim patří naše poděkování!
RK
Rekovice, kde nás čekal výborný oběd a
jiné podpůrné prostředky. Poté se zpět ve
Lhotce konal Hon na lišku – jen na její ocas
zavěšený mezi dvěma tyčemi – vyhrála ho
sl. Andrea z Morávky. Večer jsme se sešli
na výborném gulášku v restauraci Obecník
a u kytar zpívali až do ranních hodin.
Všem děkuji za účast a za rok zase koním
ZDAR.
Lubomíra Žárská
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BYTOVÝCH DOMŮ
Drakiáda ve Lhotce.
Voliči
v seznamu
1 765
Kandidát
Hubertova jízda ve Lhotce
Po propršeném týdnu nám v sobotu 2. 10.
přálo štěstí a na ukončení jezdecké sezóny,
tzv. Hubertovu jízdu, se sešlo necelých 50
koní a jezdců. Kamarádi přijeli až od Ostravy, Oder, ale i po svých z Palkovic apod.
Nejmladší jezdkyni bylo 9 let a bravurně celou jízdu bez problému zvládla. Trasa
vedla přes louky směr Kozlovice, Tichá,
Frenštát – kolem Vlčiny až do hospůdky
jubilea
Přepočtený
Počet
základ dle počtu
kandidátů
kandidátů
15
15 672,00
15
15 672,00
15
15 672,00
15
15 672,00
15
15 672,00
15
15 672,00
15
15 672,00
krátce z obce
Vývoz popelnic
V úterý 2. , 16. a 30. 11, v prosinci pak 14. a 28.
Veřejně prospěšné práce
V měsíci říjnu končí smlouva na veřejně
prospěšné práce., kterou uzavřela obec Lhotka s Úřadem práce Frýdek-Místek. V letoš-
všechny občany, aby si nechali provést řádné revize kotlů, komínů a dodržovali zásady požární ochrany. Tímto chráníme nejen
své zdraví a svůj majetek, ale také zdraví
a majetek našich sousedů. npor. Ing. Pavel
Nesit, vedoucí oddělení Palkovice
Tel.: +420 558 656 174, +420 974 732 771
Fax: +420 558 432 159
Email: [email protected]
Internet: http://www.pcrfm.cz/stranka/
oop-palkovice
Kunčice p. O.
poděkování
Za nás všechny, ale především sama za
sebe chci moc poděkovat dvěma zastupitelům, kteří dále nepokračují: p. Aleši Stonavskému, který byl v zastupitelstvu obce od r.
1998 ve funkci místostarosty, pak i předsedy
kontrolního výboru, kde uplatňoval svou
profesi při haváriích na VO aj., další členka
Z. O. – p. Ivanka Fulneková zastávala funkci
předsedkyně kulturní komise a obětavě zajišťovala vše, co s výkonem této funkce sou-
Listopad 2010
Zákony určují členům výboru osobní zodpovědnost za některé záležitosti spojené
s vedením Společenství vlastníků jednotek (dále SVJ).
Nabízíme správu, která toto riziko eliminuje, a většinu záležitostí vyřídíme za vás.
evidenci, vyúčtování, účetnictví
platby pomocí inkasa SIPO (nejlepší způsob měsíčních plateb)
zřízení a správu vašeho bankovního účtu (a to způsobem dle dohody, s vaším účtem
bude disponovat pouze výbor vašeho SVJ)
zajištění daňových záležitostí
zajištění výkazových povinností u Obchodního soudu
zajištění všech náležitostí k předepsanému průběhu schůzí
v případě potřeby se zúčastníme vašich schůzí a pořídíme zápis
předkládání čtvrtletních zpráv o stavu hospodaření SVJ
s námi máte jistotu, že správa je vedena dle aktuálních znění zákonů
Cena za správu je 80 Kč/byt/měsíc (pro dům s 24 b.j.)
Řádným vedením SVJ se vyhnete nepříjemnostem vyplývajícím ze zodpovědnosti
za vedení SVJ a případným soudním sporům či finančním sankcím.
Bohuslava Filipcová, Spořitelní 13, Frýdlant n. O.
Tel.: 734 594 160.
Naše firma poskytuje uvedené služby od roku 2001.
Platné
hlasy
15 672
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
9,50
22,37
23,83
18,55
9,50
8,95
7,26
1
4
4
3
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
Hlasy
Politická
příslušnost abs. v %
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
KDU-ČSL
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
169
326
326
325
313
406
398
352
336
280
228
214
169
191
161
11,34
9,29
9,29
9,26
8,92
10,87
10,65
9,42
8,99
9,62
7,84
7,35
11,34
13,61
14,13
Pořadí Manzvolení dát
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Listopad 2010
strana 12
Inzerce
Doučím matematiku ZŠ a SŠ,
připravím na přijímací zkoušku
i k maturitě.
Mobil 737 156 985
KREATIVNÍ GRAFICKÉ STUDIO
Vyrobíme cokoli od vizitky až po mnohastránkový katalog
letáky, plakáty, skládačky, časopisy, katalogy, novoročenky,
výroční zprávy, kalendáře, polepy automobilů, loga ...
Komplexní služby: grafický návrh, typografické zpracování, tisk
www.evio-design.cz, +420 774 90 60 15
RUČNÍ MYČKA METYLOVSKÁ 269 v AREÁLU ČERPACÍ STANICE ČEPRO
(výpadovka na Pržno) PO-PA 8.30-17.00 SO-8.00-12.00
MYTÍ VOZU JIŽ OD 130 Kč. PŘI VYUŽITÍ MYTÍ KOMPLET cca 2 hodiny (500kč)
MOŽNOST ZAPUJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZU ZDARMA. Tel. 774 850 010
HAMAX-TEXTIL
Obchodní dům OMMA – Frýdlant n. O., 1. patro. Zveme Vás
k nákupu – velký výběr textilního
zboží pro ženy, muže, děti, + bytový textil, dílenské nářadí, domácí
potřeby, dárkové zboží.
tiráž
Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, Janáčkova 416, 738 01 Frýdek - Místek, tel. + 420 603 249 743,
e-mail: [email protected] * grafické zpracování: Eva Bajerová, www.evio-design.cz - 774 90 60 15 * Tiskne: Ringier Print * registrace: MKČRE 10157

Podobné dokumenty