SIGNÁLY / SIGNALS Skladby Sylvy Smejkalové

Komentáře

Transkript

SIGNÁLY / SIGNALS Skladby Sylvy Smejkalové
SIGNÁLY / SIGNALS
Skladby Sylvy Smejkalové / Compositions by Sylva Smejkalová
Signals Above the Tracks
pro klavír a zvukovou stopu / for piano and tape
hraje autorka / performed by the composer
Skladba je věnovaná Anně Matouškové /
This composition is dedicated to Anna Matoušková
komposition für r.v.
pro žesťové nástroje a zvukovou stopu / for brass and tape
trubky / brass – Jiří Bachtík
lesní roh / french horn – Viktor Dekoj
pozoun / trombone – Petr Peremský
Věnováno Rudolfovi Valentovi, kompozice
vznikla pro zahájení výstavy jeho celoživotního díla
v Berlíně 2008 / Dedicated to Rudolf Valenta on the
occasion of his retrospective exhibit in Berlin 2008
Ruce moje cedily myrru / My Million Year Old Hands
pro soprán a varhany / for soprano and organ
Výběr z kantáty pro soprán, smíšený sbor a varhany
na texty Písně písní v překladu Mistra Jana Husa /
Cantata selection for soprano, choir and organ, text the Song
of Songs, the Czech translation by Master Jan Hus
soprán / soprano – Kristýna Valoušková
varhany / organ – Sylva Smejkalová
AMÁLIE MAURER, s.r.o.
U Libeňského pivovaru 10
180 00 Praha 8
+420 721 134 503
[email protected]
www.amaliemaurer.com
ANNA MATOUŠKOVÁ – PLACES - Homage to Leo Kraft
Dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtou část projektu Places,
která se koná v prostorách Českého muzea hudby
Karmelitská 2/4, 118 01 Praha 1
dne 23. 5. 2008, 18:30 hod.
Akce se koná pod záštitou ministra zahraničí
České republiky pana Karla Schwarzenberga.
Spojení výtvarného světa se světem hudby v koncertu Signály Sylvy Smejkalové.
Svou účast prosím potvrďte na tel. +420 721 134 503
nebo na emailu [email protected]
ANNA MATOUŠKOVÁ – PLACES - Homage to Leo Kraft
We would like to invite you to the fourth segment of the project Places
taking place at the Czech Museum of Music
Karmelitska 2/4, 118 01 Prague 1
on May 23, 2008 at 6:30 p.m.
This event will take place under the patronage of His Excellency,
Karl Schwarzenberg, Czech Minister of Foreign Affairs.
It is a union of art and music as presented in the concert Signals by Sylva Smejkalová.
Please confirm your attendence by phone: +420 721 134 503
or e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

M i s t r o v s t v í S R K 2009

M i s t r o v s t v í S R K  2009 Jméno as Tra - C: 2,46 km; 85m; 5 k; Nicol Halbrštátová

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY infonnacnfch zdroju a pedagogickych zkusenosti z danskeho odbomeho skolstvi, ktere jsou na poli ceske pedagogickt! teorie i praxe tradiene ocenovany. Skoleni probihA fonnou dialogickych pfednAsek ...

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok

Více

s ČT 4 na vrchol kvalifikační kolo - den čtvrtý

s ČT 4 na vrchol kvalifikační kolo - den čtvrtý Hyka Marek Kubinec Martin Dubec Michal Vavroušek Jaroslav Bubeníček Lukáš Staněk Jan Brejcha Martin Somel Martin Biskup Petr Vycpálek Jan Chytil Jan

Více