Reiki pro fyzické a psychické zdraví

Komentáře

Transkript

Reiki pro fyzické a psychické zdraví
Reiki pro fyzické a psychické zdraví
Jarmila Riegerová
Reiki je japonským slovem, které je většinou
překládáno jako životodárná kosmická energie,
síla života. V celé škále
překladů znamená znak
rei podstatu, sílu přírody,
svatost, tajemství, nadání
a znak ki energii, přírodu,
talent a cit. Použitím
slova reiki, vyjadřujeme
úctu odkazu mistra Mikao
Usuiho (1868-1926), který pro nás tento fenomén
na konci minulého století
znovuobjevil.
Každý
člověk má dar energetického čití ve své genetické výbavě (jinak
by neexistovalo), ale současný latentní
stav nedovoluje převážné většině lidstva
tohoto daru plně využívat. Blokáda aktivní
práce s energií je dána především absencí
víry v Boha, hluboce uloženým strachem a
zkreslenými, mylnými informacemi, které
se strachem a odmítáním souvisí.
Ki (čchi, prána a pod. ) je základním
pojmem filozofie a medicíny Východu.
Stará čínská medicína byla a je uceleným
výkladem základních zákonitostí a principů makrokosmu a člověka. Znala dráhy
oběhu energie (meridiány), akupunkturní
body a způsoby léčení nemocí. Věděla,
že průchod energie fyzickým tělem může
být stimulován různými metodami, jako
jsou speciální cvičení (čchi kung, chuej
čchun kung, taiči), masáže, akupunktura
či meditace. Metoda Usuiho reiki používá
pro stimulaci životní energie ki vkládání
rukou (fyzicky či v představě). Reiki
stimuluje procesy samoléčení, likviduje
blokády na energetických drahách a uvádí
do rovnováhy tělo a mysl . Člověka nestačí
léčit jen tělesně, ale je třeba učit pochopit
souvislosti mezi onemocněním a hodnotou
zdraví a smyslem vlastní odpovědnosti za
ně. Reiki nenahrazuje lékařské ošetření,
ale doplňuje je. Způsobuje nárůst vitality,
tlumí bolest, urychluje hojení ran, zánětů
či zlomenin. Je schopna výrazně omezit
používání léků a tím podpořit organismus
v regeneračních procesech. Rovněž masáž s reiki je zážitek, kdy se láskyplným
dotekem probouzí životodárná energie.
Samozřejmě, že je nutné masáž umět.
Energii reiki nelze předávkovat. Kdo reiki
přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, kolik životní energie lze přijmout.
Jakmile není více energie zapotřebí, ruce
vyhasínají.
Proč tělo i mysl? Z fyziologického hlediska jsou myšlenky a s nimi spojené
emoce chemickými posly, kteří stimulují
či tlumí orgány s nimi spojené (jin a jang,
5 elementů a 12 meridiánů) . Změny ve
vzorcích lidského myšlení vedou prostřednictvím neurotransmiterů ke změnám
na úrovni hormonů, chemických látek
v buňkách celého těla. Pokud pozměníme
vzorce myšlenek a emocí žádoucím směrem, budeme přímo působit na tělo, neboť
myšlenky mají organizační sílu a mysl má
organizační moc. Pocity strachu, smutku,
závisti, nepřátelství a hněvu působí přes
neurofyziologická spojení a vedou k negativním změnám ve fyziologii těla. Říkáme
– člověk je nemocný strachem, je sžírán
nenávistí a závistí , je mu z někoho špatně
– vlastně to velice dobře víme (vědní obor,
zabývající se ovlivňováním mysli a těla
se nazývá psychoimunologie). „Jakákoliv
nemoc může propuknout, je-li člověk
vystaven chladu, větru, dešti nebo horku,
když nejsou v rovnováze jin a jang, při přílišné radosti či hněvu, nepravidelné stravě,
při obavách, smutku a strachu (Chuang-ti
nej-ting).
S učením reiki je spojeno 5 životních zásad, nad kterými je užitečné se zamyslet a
postupně je uvést do svého života.
1. Dnes nepropadej ve zlost, pro dnešní
den se zbav hněvu.
2. Dnes nebuď smutný, pro dnešní den se
zbav obav a starostí.
3. Dnes buď upřímný, upřímně a radostně
se oddej své práci..
4. Dnes buď laskavý ke svým bližním a
všem živým bytostem.
5. Dnes buď naplněn vděčností za všechna požehnání.
Občas se můžeme setkat s názorem, že
reiki může ublížit. To však může vyslovit
pouze ten, kdo nepochopil. Cožpak může
ublížit podstata všech jevů, láskyplná
energie? Reiki léčí podle programu duše.
Ublížit může jen člověk, svou myšlenkou
nebo realizací své myšlenky. Ale pak to již
není reiki.
Učme se poznávat sami sebe. Teprve až
odložíme dogmatické předsudky a víra
v Boha se stane radostnou součástí našeho
života, rozpohybujeme své fyzické tělo,
psychiku i energetiku a budeme harmonicky rozvíjet všechny stránky své osobnosti,
začneme poznávat, jak velké možnosti se
před každým člověkem otevírají. Zdrojem
zdraví je vnitřní harmonie, harmonie psychiky, pohybu, stravy a bioenergie.
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. je
antropoložkou, vysokoškolskou učitelkou.
Teoreticky i prakticky se zajímá o holistické přístupy v péči o lidské zdraví. Reiki se
stala její životní cestou a proto se snaží o
její začlenění do života současného člověka. (www.sweb.cz/reiki.cz)

Podobné dokumenty

REIKI 1

REIKI 1 dostatek, tak přestane proudit a po zabudování do energetického systému člověka navodí stav harmonie - a o to nám jde. Co získáš zasvěcením do II. stupně Usuiho systému ? Zasvěcení do druhého stup...

Více

Čínský lékař Mistr Lam Chun Sing léčení Dit Da

Čínský lékař Mistr Lam Chun Sing léčení Dit Da bylinné recepty jsou přísně střeženy a předávány pouze nejpokročilejším studentům. Dit Da využívá různé tradiční metody nebo kombinace metod, jako masáže, bylinné přípravky, působení energie atd. J...

Více

Nádoby s vodou – úroveň 1

Nádoby s vodou – úroveň 1 scénář, když chceme šetřit vodou. Pak chceme nádobu odložit. Toto označení znamená, že v nádobě jsou teď 3 litry vody, ale celkově tam může být až 7 litrů. Odpověď ►

Více

Co je to REIKI

Co je to REIKI Jednalo se o první novodobé zasvěcení do REIKI. Mikao Usui opustil horu Kurama se znalostí jak léčit způsobem, kterým léčili Buddha i Ježíš. Na cestě dolů z hory zažil něco, co se tradičně označuje...

Více

vítr

vítr Chlad větru (Wind chill) neboli stupeň ochlazení způsobeného kombinací větru a nízkých teplot. Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch s...

Více

NEJVYŠŠÍ SKÓRE V MEZISTÁTNÍCH UTKÁNÍCH [m/j/ž]

NEJVYŠŠÍ SKÓRE V MEZISTÁTNÍCH UTKÁNÍCH [m/j/ž] VÝSLEDKY A-TÝMŮ VE KTERÝCH PADLO ALESPOŇ 30 BRANEK [junioři]

Více

Fibonacciho posloupnost - zavedení - Encyklopedie fyziky

Fibonacciho posloupnost - zavedení - Encyklopedie fyziky se narodí v průběhu jednoho roku, jestliže u králíků je tomu tak, že pár králíků přivede měsíčně na svět jeden pár a že králíci počínají rodit ve dvou měsících svého věku. S případy uhynutí se nepo...

Více