moments autumn 2014

Komentáře

Transkript

moments autumn 2014
MOMENTS
A U T U M N 2 0 14
POWER
OF
EXPRESSION
p l a te a n d p l a t te r O I V A / S Ä Ä P Ä I V Ä K I R J A
t u m b l e r S U K AT M A K K A R A L L A
4
fabric K I P P O
c u s h i o n c ove r s H I P P A , N E P P A R I & T E R V A P Ä Ä S K Y
fabrics K I P P O
5
fabric S A I V U
p i tc h e r s S U K AT M A K K A R A L L A
6
p o s te r, n o te p a d , p o s tc a r d s , g i f t t a g s a n d m a g n e t s K U K K U U
n o te p a d s K I V E T, R Ä S Y M AT T O & K A I V O
f l i p p a d s R Ä S Y M AT T O
p e n c i l s e t M AT K O I L L A
7
r ef l e c to r P Ö L L Ö
n o te b o ok s P A P A J O & P I E N I U N I K K O
n o te b o ok W E AT H E R D I A R Y
fabrics TOT EEM I & K U K K U LU U R U U
g l a s s p i tc h e r a n d t u m b l e r s S U K AT M A K K A R A L L A
O IVA t a b l e w a r e S Ä Ä P Ä I V Ä K I R J A , S I I R T O L A P U U TA R H A & K U K K U L U U R U U
8
c a n d l e h o l d e r s L O I S TA V A
cushion M ELO O N I
c u s h i o n c ove r T E R V A P Ä Ä S K Y
9
i n te r i o r l i g h t V A L O I S A
d u ve t c ove r s J U R M O
p i l l o w c a s e TA S A R A I TA
c u s h i o n c ove r s U T Ö
dress R A R A
10
d u ve t c ove r s e t J U R M O
p i l l o w c a s e TA S A R A I TA
c u s h i o n c ove r s U T Ö & P I K K U L O K K I
11
c u s h i o n c ove r s A R A R AT, K A I N O & T I I L I S K I V I
12
f a b r i c s K A I N O & A R A R AT
c u s h i o n c ove r s A R A R AT, T I I L I S K I V I & K A I N O
l a n te r n H E H K U V A
13
c u s h i o n c ove r A R A R AT
p i tc h e r S U K AT M A K K A R A L L A
14
throw M OT T I
candleholders KI V I
d u ve t c ove r P I K K U H U H U L I
c u s h i o n c ove r P I EN E T K I V E T
bowl O I VA /P I K K U H U H U L I
pillowcase B O B O O
b l o ck s a n d s t a ck i n g b oxe s R A I T T I
15
d u ve t c ove r TA S A R A I TA
c u s h i o n c ove r s U T Ö & S I I R T O L A P U U TA R H A
i n te r i o r l i g h t V A L O I S A
16
fabric TOT EEM I
i n te r i o r l i g h t s V A L O I S A
dress K U L A
17
fabric M U I JA
mug O I VA /KU K KU LU U R U U
chopping board K U K K U LU U R U U
18
p l a te s , j u g a n d p i tc h e r O I V A
mug and bowls O I VA /K U K K U LU U R U U
d e e p p l a te a n d b o w l s O I V A / S I I R T O L A P U U TA R H A
19
te a to w e l s K I P P I S & K U K K U L U U R U U
fabric T I I L I S K I V I
p i tc h e r a n d s te m w a r e S U K AT M A K K A R A L L A d r e s s E L E G I
20
te a to w e l , t r a y a n d t i n b ox K U K K U L U U R U U
t i n b oxe s M U I J A & P U U TA R H U R I N P A R H A AT
21
te a p o t a n d s e r v i n g p o t O I V A
t a b l e w a r e O I V A / S I I R T O L A P U U TA R H A
f a b r i c s T I I L I S K I V I & P U U TA R H U R I N P A R H A AT
22
te a to w e l s S I I R T O L A P U U TA R H A & V Ä N Ö
g l a s s p i tc h e r a n d t u m b l e r S U K AT M A K K A R A L L A
j u g a n d p i tc h e r O I V A / S I I R T O L A P U U TA R H A
f a b r i c S I I R T O L A P U U TA R H A
23
f a b r i c 5 0T H A N N I V E R S A R Y U N I K K O
p l a te s O I V A / S I I R T O L A P U U TA R H A
24
t u m b l e r s S U K AT M A K K A R A L L A
dinner spoon KO N KK AR O N KK A
d u ve t c ove r TA S A R A I TA
c u s h i o n c ove r s A R A R AT, U T Ö & T I I L I S K I V I
to w e l s J U R M O , N I M I K K O & S A V U
25
dress K U N U
SO ME S IX T Y YE ARS AGO, THE BO LD
COLOURS AND UN CONVENTIONAL
P AT T E R N S O F T H E N E W LY E S TA B L I S H E D
FAS HIO N AN D D ES I G N H O US E
MAR IM EKKO TR AN S F O R M ED TH E TE X TILE
I N D U S T R Y I N F I N L A N D . T O D AY, O U R
INVENTIVE, YE T TIMELESS DIALO GUE
B E T W E E N C O L O U R , P AT T E R N A N D S H A P E
T R A N S L AT E S I N T O D I S T I N C T I V E D E S I G N S
T H AT C E L E B R AT E T H E A R T O F P R I N T
MAKIN G ALL OVER TH E WO R LD.
M a r i m ekko C o r p o r a t i o n
P.O. B ox 107, F I - 0 0 811 H e l s i n k i
P u u s e p ä n k a t u 4, F I - 0 0 8 8 0 H e l s i n k i
Finland
Te l . +3 5 8 9 75 8 71
Fa x +3 5 8 9 75 5 3 0 51
E- m a i l: i n fo @ m a r i m ekko.f i
w w w. m a r i m ekko.c o m
v i l l a g e. m a r i m ekko.c o m
f a c e b o ok .c o m /m a r i m ekko g l o b a l
t w i t te r.c o m /m a r i m ekko g l o b a l
t w i t te r.c o m /m a r i m ekko u s a
p i n te r e s t .c o m /m a r i m ekko g l o b a l
i n s t a g r a m .c o m /m a r i m ekko g l o b a l
yo u t u b e.c o m /m a r i m ekkov i d e o
w e i b o.c o m /m a r i m ekko of f i c i a l
0 8 0 1 6 2 , 14 3
W W W.MAR IM EKKO.C O M

Podobné dokumenty

Gift inspirations

Gift inspirations is justifiably referred to as “The Glass of Kings“ to this very day. Throughout our history, we have only ever produced hand-crafted products of the highest quality. Whether for blown, cut, engrave...

Více

CLAP Activity 2 National Dish Cooking

CLAP Activity 2 National Dish Cooking Eastern Bohemia potato dumplings and cabbage or sauerkraut and roast pork Vocabulary – preparation Ingrediences , foods, verbs, tools, sentence structures Foods: verbs: tools, dishes: potatoes chop...

Více

Architektura Periferní vidění

Architektura Periferní vidění není obvyklé, že bychom na špičkový projekt narazili na předměstí u mimoúrovňové křižovatky. Právě takový výkon podali autoři firemního sídla v Banské Bystrici.

Více

Technická specifikace lisu

Technická specifikace lisu Rozměry beranu Upínací drážky beranu Max. hm. horní části nástroje

Více