R očník XIII - Č. 8 - Február 2011

Komentáře

Transkript

R očník XIII - Č. 8 - Február 2011
Ročník XIII - Č. 8 - Február 2011
Realita Mapei
8
Príhovor
Vážení čitatelia,
spoločnosť Mapei oslavuje prvých desať rokov
pôsobenia na slovenskom trhu. Úprimne priznávam, že sme ešte mladá spoločnosť. Táto
relatívne krátka história mi však umožnila, aby
som sa stal priamym účastníkom všetkých dôležitých momentov, ktoré Mapei na Slovensku
posunuli správnym smerom.
Dôkazom, že máme dobre našliapnuté, sú nielen naše výsledky,
znalosť značky, či lojálni zamestnanci. V očiach odbornej i laickej
verejnosti sme vnímaní ako spoločensky zodpovedná spoločnosť,
ktorej záleží na kvalite nášho života v budúcnosti. Skôr ako dozadu, sa preto radšej pozerám dopredu na ďalšie výzvy.
V ostatných rokoch sa Mapei priam raketovou rýchlosťou prepracoval medzi lídrov v oblasti stavebnej chémie na Slovensku.
Za týmto úspechom stojí neúnavná práca našich kolegov, ktorí
zákazníkom denne ponúkajú dômyselné technické riešenia a špičkový servis. Na vrchole sa však udržíme, iba ak budeme naďalej
húževnato pracovať s nasadením, elánom a budeme ústretoví k potrebám našich zákazníkov. Výhodou v našom ďalšom
napredovaní je zázemie, ktoré sa nám za desať rokov podarilo na Slovensku vybudovať a prvotriedna kvalita výrobkov
Mapei. Hnacím motorom ďalšieho rozvoja spoločnosti Mapei
na Slovensku však budete aj naďalej Vy, naši obchodní partneri.
Verím, že v budúcnosti spojíme svoje sily na množstve realizácií,
pri ktorých sa budete môcť znova presvedčiť o našej pohotovosti,
otvorenosti k špecifickým riešeniam, a najmä odbornosti.
Prvá dekáda je za nami. Pri tejto významnej príležitosti želám
slovenskej pobočke Mapei, aby udržala tempo, ktoré nasadila
v prvých rokoch života. Prajem si tiež, aby pri každom ďalšom
okrúhlom výročí bol pre jej zamestnancov pohľad späť uspokojujúci a výhľad do budúcnosti optimistický.
Ďakujem svojim kolegom za ich vynikajúcu prácu počas uplynulých 10 rokov. Veľká vďaka patrí aj Vám, milí zákazníci, za Vašu
podporu.
Vážení obchodní partneři,
uplynulo dvacet let od té doby, kdy jsem do
České republiky poprvé přinesl výrobky značky Mapei. Každé pondělní ráno jsem odjížděl
na týdenní služební cestu po celé republice.
S výrobky Mapei jsem procestoval celou zemi.
Mobilní kancelář v autě, stravování v restauracích a anonymita hotelových pokojů se staly
přirozenou součástí mého života. Byly to těžké začátky, které si
vyžadovaly nadšení a víru, že tato práce má smysl. O kvalitách
značky Mapei jsem byl nezlomně přesvědčen od první chvíle.
Uplynulých dvacet let potvrdilo, že odloučení od rodiny, desetitisíce kilometrů na cestách a náročná práce v terénu se vyplatily.
Mapei je dnes u nás respektovaná a vyhledávaná značka kvalitní stavební chemie. Společnost Mapei se sídlem v Olomouci
a pobočkou v Praze, kterou se mi spolu s kolegy podařilo vybudovat, je výborným odrazovým můstkem pro naši práci. Mapei
v České republice je známá jako silná společnost se širokým
technickým zázemím, flexibilní sítí obchodních zástupců ve všech
regionech a nadstandardním zákaznickým servisem.
Změnila se doba i naše společnost. Nadále se však orientujeme
na vztah postavený na vzájemné důvěře. Je to pevný základ,
na kterém jsme naši společnost vybudovali. Osobní přátelství
s mnohými našimi obchodními partnery jsou důkazem, že Mapei
stmeluje nejen stavby, ale i lidi.
Za ta léta spojilo svůj osud s naší společností mnoho lidí. Díky
každému jednotlivci se nám podařilo postupně dostat až tam,
kde se nacházíme nyní. Patříme mezi nejvýznamnější dodavatele
výrobků stavební chemie v České republice. Jsem přesvědčen, že
díky širokému mezinárodnímu zázemí, které se orientuje na vývoj
moderních ekologických technologií, budou naše výrobky a služby atraktivní pro naše partnery i v budoucnosti.
Za dvacet let úspěšného působení společnosti Mapei v České
republice patří moje velké díky každému zaměstnanci, který
u nás pracoval. Děkuji i vám, naši drazí obchodní partneři, za vaši
důvěru ke značce Mapei. V neposlední řadě bych rád poděkoval
i rodinám našich zaměstnanců, bez jejichž podpory by náš úspěch
nebyl možný.
Miroslav Jaška
S úctou
Zdeněk Runštuk
Obsah
Novinky
Giorgio Squinzi v čele CEFIC
Technické oddelenie Mapei na Slovensku
Mapei na výstave Domotex
Mapei v České republice
Mapei na Slovensku
2
5
5
6
7
Výstavy
Cersaie 2010
8
Marketing a komunikácia
Výstavy
Showroom Mapei
Nový on-line portál Mapei
18
20
36
Pripravujeme
Mapei Akadémia
27
Produkty
Ultracolor Plus
17
Mapelastic AquaDefense
22
Mapelastic AquaDefense
zadná strana obálky
Adesilex P9
29
Lepiace a tesniace tmely Mapei
24
Referencie
Wellness Hotel Chopok
Anenské terasy
30
33
Pozvanie na Mapei Akadémiu
V mesiacoch marec a apríl pripravuje spoločnosť Mapei na Slovensku rad
školení pre obkladačov pod názvom Mapei Akadémia. Nenechajte si ujsť
jedinečnú príležitosť dozvedieť sa užitočné informácie prostredníctvom ukážok
produktov Mapei v praxi. Mapei Akadémia je tou najlepšou cestou ako sa stať
sa Majstrom obkladačom! Viac informácií o miestach a termínoch sa dozviete
na stranách 27 – 28.
Každý správny Majster si rok čo rok obhajuje svoje úspechy tým, že si svoju prácu odvádza nielen odborne,
ale aj kvalitne. Úspešne sa tak vyhýba reklamáciám a vie, že odporúčania sú preňho tou najlepšou reklamou.
Cesta k titulu Majstra obkladača si však vyžaduje roky práce a skúseností. My však poznáme spôsob, ako
prísť k takémuto titulu za prekvapivo krátku dobu a k tomu získať navyše aj rad certifikátov a ďalších výhod.
Pomôžeme Vám! Spoločnosť Mapei® ponúka iba kvalitný sortiment
produktov svetovej značky a zabezpečuje odborné školenia vo svojej
Mapei® Akadémii. Registrácia je bezplatná a tím našich odborníkov
s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže stať sa naozajstným
Majstrom vo svojom odbore. Navyše k tomu získate rad certifikátov
a zároveň Vás zaradíme do zoznamu nami vyškolených obkladačov,
ktorých budeme odporúčať širokej verejnosti ako kvalifikovaných
Majstrov Mapei®.
Realita Mapei
TITULKA:
Spoločnosť Mapei v roku
2011 oslavuje 10 rokov
pôsobenia na Slovensku a 20
rokov v Českej republike.
Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na:
www.mapei.sk
www.majstermapei.sk
ŠÉFREDAKTOR:
Adriana Spazzoli
KOORDINÁTOR:
Metella Iaconello
REDAKCIA – SLOVENSKÁ
REPUBLIKA:
Stana Radivojevič
Zuzana Révayová
REDAKCIA – ČESKÁ REPUBLIKA:
Michal Horák
Aleš Hrotek
Ročník XIII - Č. 8 - Február 2011
SPOLUPRÁCA NA ČÍSLE:
Katarína Dudáková
8
GRAFIKA:
Citadela, spol. s r.o.
reklamná agentúra
VYDAVATEĽ:
M A P E I SK, s.r.o.
Nádražná 39
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 2 4020 4511
Fax: +421 2 4020 4523
E-mail: [email protected]
www.mapei.sk
MAPEI CORPORATE
PUBLICATIONS:
Mapei SpA
Via Cafiero, 22 – 20158 Milan (Italy)
PREZIDENT & CEO:
Giorgio Squinzi
OPERATIONAL MARKETING
DIRECTOR:
Adriana Spazzoli
GENERÁLNY MANAŽÉR
M A P E I SK, s.r.o., SR:
Ing. Miroslav Jaška
MANAŽÉR MARKETINGU
M A P E I SK, s.r.o., SR:
Stana Radivojevič
GENERÁLNY MANAŽÉR MAPEI,
spol. s r.o., ČR:
Ing. Zdeněk Runštuk
MANAŽÉR MARKETINGU MAPEI,
spol. s r.o., ČR:
Michal Horák
Realita Mapei č. 8/2011
1
Novinky
CEFIC: Squinzi na čele
Európskej rady pre chemický
priemysel
Generálne zhromaždenie zvolilo Giorgia Squinziho za prezidenta na roky 2010 – 2012
V
októbri minulého roku bol
Giorgio Squinzi, CEO korporácie Mapei, zvolený za prezidenta CEFIC (Európskej rady pre
chemický priemysel), organizácie ktorá
v Bruseli reprezentuje Európsky chemický
priemysel a v ktorej je združených 29 000
spoločností s 1 200 000 zamestnancami.
Vymenovanie Giorgia Squinziho, ktorý
je tiež prezidentom Federchimici
(Obchodnej federácie talianskeho chemického priemyslu) a hlavou Technickej
rady Confindustrie pre Európu (hlavnej
organizácie reprezentujúcej taliansky
priemysel a služby), znamená, že tento
taliansky priemyselník je zodpovedný
za smerovanie európskeho chemického
priemyslu, ktorý bol doteraz vždy vedený
manažérmi korporácií. Giorgio Squinzi
vo funkcii vymenil Cristiana Jourquina,
hlavu spoločnosti Solvay. Prestížny post
potvrdzuje úlohu korporácie Mapei, ktorú
spoločnosť zohráva v chemickom priemysle na medzinárodnej úrovni. Squinzi
bude viesť CEFIC počas nasledujúcich
dvoch rokov, v období, ktoré bude pre
chemický priemysel na európskom kontinente veľmi dôležité, priam rozhodujúce. Európsky priemysel v súčasnosti čelí
slabnúcej pozícii na globálnych trhoch
v porovnaní s rýchlo rastúcimi trhmi rozvojových krajín.
„Menovanie je komplikovanou a citlivou
výzvou v čase, kedy je európsky chemický priemysel pod tlakom kvôli presídľovaniu spoločností predovšetkým do rozvojových krajín“, vyhlásil nový prezident hneď
po vymenovaní. Odchádzajúci prezident
Cristian Jourquin, ktorý strávil celé dva
roky vo funkcii, povedal: „Uplynulé dva
roky boli zaujímavou cestou. Určili sme
si konkrétne plány a ciele, ale jediné
s čím môžete pri plánovaní počítať je,
že plány môžu byť prerušené. Sú oveľa
väčšie problémy ako finančná a ekonomická kríza, ktoré stále silne ovplyvňujú
priemysel. A predsa, vďaka našej ťažkej práci, sme posunuli dopredu priority
CEFIC a urobili kroky k správnemu smerovaniu. Rád by som upozornil na štyri
najdôležitejšie oblasti, na ktorých sme
postavili našu prácu: konkurencieschopnosť, inovácia, ekologická udržateľnosť
a dobré meno priemyslu. Musíme pokračovať v tejto ceste s veľkým odhodlaním.“
A Giorgiovi Squinzimu odhodlanie nechýba. Vo svojej inauguračnej reči potvrdil základné princípy a načrtol situáciu,
v ktorej sa v súčasnosti európsky chemický priemysel nachádza. „Ukazovatele cien
surovín upozorňujú na obnovovanie trhu,
ktoré môže nastať pri priaznivých podmienkach veľmi skoro. Ale musíme sa mať
na stále na pozore. Verím, že dlhodobé
efekty recesie budú mať dopad na dôležité reštrukturalizačné operácie v priemysle. To znamená, že čelíme zložitej,
ale podnetnej výzve: ako si vybudujeme
našu budúcnosť. Chemický priemysel je
založený na riešeniach špičkových technológií, pre vedu teda musia byť chemikálie medzi určujúcimi. Dnes, a ešte viac
v blízkej budúcnosti, musí byť chemický
priemysel hybnou silou európskej produkcie. Je tomu tak, samozrejme, aj vďaka
trpkým skúsenostiam kolapsu finančných
trhov, ale ešte viac vďaka potvrdeniu,
že skutočné ekonomika a hodnoty sú
výsledkom kreativity, inovácií a zamestnancov v priemysle.“
„Počas posledných rokov - pokračoval
Squinzi – som zistil, že si musíme zaslúžiť
podporu a rešpekt inštitúcií. Nielen o ne
žiadať a očakávať. Najskôr musíme priznať plnú zodpovednosť za naše úlohy,
potom môžeme očakávať ich pomoc.
Veríme Stratégii Európskej únie do roku
2020 a budeme sa čo najviac snažiť
implementovať ju do každodennej práce.
V čase významných zmien si Európa
nemôže dovoliť omyly.“
Konkurencieschopnosť je ďalším kľúčovým bodom, o ktorom Squinzi hovoril.
Hoci Európa čelí poklesu vlastnej konkurencieschopnosti, chemický priemysel
dosiahol prebytok 42,6 milióna Eur: je to
povzbudzujúci výsledok berúci do úvahy
fakt, že chemický priemysel tvorí iba 1,1
% hrubého domáceho produktu.
Squinzi tiež považuje „konkurencieschopnosť za sociálnu hodnotu, pretože znamená zamestnanosť, rast a lepšiu kvalitu života. Avšak musí byť podporovaná, nie brzdená legálnymi opatreniami. Zoberme si,
Giorgio Squinzi, šéf
korporácie Mapei,
počas príhovoru
na generálnom
zhromaždení CEFIC.
1
2
napríklad, reguláciu REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemical substances – Registrácia,
Hodnotenie, Oprávnenie a Obmedzenie
chemických látok). Budeme zodpovední
a sľubujeme, že budeme presadzovať
reguláciu do písmena, ale proces revízie,
ktorý začne v roku 2012 musí zjednodušiť
byrokratické postupy a stanoviť praktické
pravidlá, predovšetkým pre malé a stredne veľké podniky. Druhá a tretia etapa
v implementácii projektu REACH budú
zložitejšie ako prvá.
Sme si všetci vedomí prekážok, ktorým musíme čeliť predtým, ako bude
Foto 1: Rečníci na zhromaždení CEFIC,
zľava: Christian Jourquin, odchádzajúci
prezident CEFIC, Emma Marcegaglia,
prezidentka Confindustrie, Antonio Tajani,
komisár Európskej únie pre priemysel
a podnikanie, Daniel Manca, asistent
šéfredaktora novín Corriere della Sera,
a Giorgio Squinzi.
Foto 2: Zľava: Hubert Mandery, generálny
riaditeľ CEFIC, Giorgio Squinzi a Christian
Jourquin. Sídlo CEFIC v Bruseli (Belgicko).
spis pripravený na registráciu. Je neakceptovateľné, že podmienky pre malé
a stredne veľké spoločnosti sa neberú do
úvahy, hoci sú nepopierateľným prínosom
a budúcnosťou chemického priemyslu
v Európe. Žiadny z možných finančných
zdrojov nemôžu použiť na nové investície
kvôli prekonávaniu byrokratických prekážok. Je to to, čo chceme? Nemyslím. Ak
sa pozeráme na budúce regulácie, musíme naozaj zvážiť, či sú potrebné ďalšie
garancie bezpečnosti chemikálií. Počas
posledných rokov sme doslova atakovaní:
REACH, CLP (európske nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemických
látok a zmesí), RoHS (Restriction of the
use of certain Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment
- Obmedzenie používania niektorých
nebezpečných látok v elektronických
a elektrických zariadeniach), biocídy
a mnohé iné regulácie. Na porovnanie
by sme radi spomenuli Globálny Projekt
Stratégie, ktorý demonštruje možnosť
zaistenia vynikajúcich benefitov množstvu
pracovníkov a užívateľov na celom svete
pod oveľa dlhšie udržateľnými podmienkami.“
Jednoduchšia regulácia a Nové technológie
Giorgio Squinzi tiež zameral značnú
pozornosť na preskúmanie situácie v priemysle v súčasnosti. „Výroba v Európe síce
rastie, ale pomalšie ako na rozvojových
trhoch. Zamestnanosť v tomto sektore
v Európe ročne klesá o 2 %. Som presvedčený, že Európa potrebuje posilniť
svoju pozíciu vo výskume a vývoji nových
technológií. Základná stratégia musí stáť
na troch silných pilieroch: inovácii, inter-
O CEFIC
CEFIC, Európska rada pre chemický priemysel, je organizácia založená v Bruseli, ktorá zastupuje
európsky chemický priemysel. Bola vytvorená v roku 1972. Reprezentuje 29 000 spoločností,
ktoré vyrábajú približne štvrtinu svetových chemikálií a zamestnávajú okolo 1,2 milóna ľudí.
Okrem toho, že CEFIC garantuje dodržiavanie práv, sa organizácia zaviazala zlepšovať
manažment procesov v chemickom priemysle a pracovať na produktoch, ktoré sú založené na
celosvetovom programe Zodpovednej starostlivosti, skupine dobrovoľníckych operácií a špecifických plánov, ako sú Globálna stratégia produktov, Projekt dlhodobého výskumu (LRI), Európska
technologická platforma pre ekologicky udržateľné chemikálie (SusChem) a mnoho iných úloh.
Na základe týchto počinov CEFIC poskytuje servis najvyššej
kvality vlastným členom, ponúka riešenia zamerané na
potreby spoločností. Viac sa o CEFIC dozviete na stránke
www.cefic.org.
Sídlo CEFIC v Bruseli (Belgicko).
Realita Mapei č. 8/2011
3
Novinky
Foto 3: Okamih zo
slávnostného večera, ktorý sa
konal v Bramanteho kláštore
pri kostole Santa Maria della
Pace v Ríme.
Foto 4: Giorgio Squinzi
s Emmou Marcegaglia,
prezidentkou Confindustrie.
3
nacionalizácii a špecializácii. Toto sú
kľúčové koncepty v rámci globalizácie,
najmä pre malé a stredné podniky, ktoré
vytvárajú väčšinu obratu v európskom
chemickom priemysle. Budem vyzdvihovať malé a stredné spoločnosti, pretože
verím, že im musíme poskytnúť sústavu
regulácií a okolností na trhoch, ktoré
garantujú tie isté podmienky konkurenčného boja.“
Giorgio Squinzi sa pozrel aj na problém
obchodu s emisiami, ktorý pokladá za
jeden z „horúcich“ bodov vo vzťahoch
konkurencieschopnosti medzi rozličnými
odvetviami priemyslu.
„Nikto nemôže poprieť, že svetový priemysel chce redukovať emisie. Ale ak
si preštudujeme staršie záznamy, zistíme, že chemický priemysle môže byť
považovaný iba za príklad. Sme o tom
presvedčení a ukazujú to aj fakty. Ale
potrebujeme podporu inštitúcií. Obchod
s emisiami prináša obrovský problém
konkurencieschopnosti, ktorý môže byť
vyriešený iba politickou cestou prostredníctvom diskusií s rozvojovými krajinami.
A to nie je všetko. V Európe sme si osvojili
líniu, v ktorú pevne veríme: chceme prísť
s technologickými riešeniami problémov
spätých s klimatickými zmenami, ktoré
prinesú niekoľko výhod. Urýchľujeme
vývoj inovácií, hodnotíme vhodné riešenia, vytvárame nové pracovné pozície a nepremiestňujeme sídla pobočiek.
Ale rozhodnutie, ktoré sme urobili, z nás
nemusí robiť obeť neférovej súťaže, s ktorou sa európske trhy a rozvojové trhy
stretávajú u výrobcov, ktorí získali konkurenčný vrchol nerešpektovaním zásad
ochrany životného prostredia a regulácií. Verím, že je to krátkodobý scenár.
Skúsenosti nás však učia, že pri plánovaní
budúcnosti majú najväčšie hrozby iba
krátkodobé trvania. Pevne verím, že technológie sú cestou zajtrajška. Musíme byť
otvorení možnostiam a scenárom, ktoré
ponúka nanotechnológia.
Európske spoločnosti sa musia nekom-
promisne dištancovať od operácií, ktoré
sa nebojím označiť ako ilegálne. Aspoň
dovtedy, kým sa nimi nebude zaoberať
európska legislatíva. „
„Ak chceme úspešne pokračovať v práci
– povedal Squinzi na záver svojej reči
– musíme potvrdiť a, ak je to možné,
zvýšiť náš záväzok a našu výkonnosť.
CEFIC určite môže poskytnúť spoločnú
platformu celému európskemu priemyslu. Musíme vytvoriť nové organizácie.
Strategické združenia s inými sektormi
sú rozhodujúce pre operácie, ktoré majú
pomôcť rastu v budúcnosti. Rozhodol
som sa pokračovať v ceste, ktorú nastolil
Cristian Jourquin. Načúvanie a rozprávanie sa s našimi spoluhráčmi bolo veľmi
dôležitým aspektom počas uplynulých
dvoch rokov. Rád by som mu poďakoval
za neustálu snahu, ktorou viedol organizáciu a európsky priemysel všeobecne,
a takisto za nepretržitý výskum nových
možností. Musíme veriť v budúcnosť:
európsky chemický priemysel povedie
svet, obzvlášť pokiaľ ide o intelektuálne
schopnosti. Výzva, pred ktorou teraz stojíme, je posilniť vedúcu pozíciu v každom
význame, ktorý máme k dispozícii.“
Pracovať spoločne
Počas debaty, ktorá nasledovala za
súkromným stretnutím predstaviteľov CEFIC, prezidentka Confindustrie
Emma Marcegaglia zdôraznila: „budeme
s Giorgiom Squinzim spolupracovať na
európskych problémoch, ktoré sú prioritou. Je dôležité, aby si Európska únia všimla, akú úlohu hrá priemysel v jej raste.“
Pokiaľ ide o výzvy v oblasti ochrany životného prostredia, ktorým budeme v blízkej
budúcnosti čeliť, má Emma Marcegaglia
jasnú ideu, keď hovorí, že štúdia vynaložených prostriedkov a zisku je založená
na flexibilnom a mimovládnymi organizáciami kontrolovanom prístupe. „Je nevyhnutné, aby neboli na spoločnosti kladené nové bremená, pretože by to mohlo
ohrozovať ich šance v nových investíciách a v úspešnej konkurencieschopnosti
na globálnych trhoch.“
Toto smerovanie podporil aj Antonio
Tajani, komisár Európskej únie pre priemysel a podnikanie: „Budem prezentovať
komuniké a následný pracovný návrh
inovácie Európskej rade a Európskemu
parlamentu; jedným z kľúčových bodov je
problém surovín, dôležitej otázky pre chemický priemysel.“ Na záver vyjadril organizácii podporu Európskej únie. Tlačová
konferencia a gala večer v srdci Ríma
zavŕšili priebeh zhromaždenia CEFIC.
4
Technický servis MAPEI
na Slovensku – odbornosť
a profesionalita
Neoddeliteľnou súčasťou Mapei všade vo
svete je odborno-technický servis, ktorý je
k dispozícii nielen zákazníkom spoločnosti.
Technickí pracovníci Mapei sú expertmi
v stavebníckom sektore s bohatými skúsenosťami, absolútne nevyhnutnými pre
navrhnutie riešenia akéhokoľvek problému,
s ktorým sa môžeme na stavbe stretnúť.
Spolupracujú s oddelením výskumu a vývoja na vytváraní nových produktov a systémov vyvinutých špeciálne pre našich
klientov a na ďalších výzvach, ktoré stavebníctvo prináša.
Mapei na Slovensku vždy záležalo na
poskytovaní technického servisu zákazníkom. Spočiatku pomáhali cennými radami českí kolegovia, neskôr bola spoločnosť schopná zabezpečiť technický servis
prostredníctvom vlastných pracovníkov.
V súčasnosti sa môže Mapei pochváliť
novým technickým oddelením, ktoré od 1.
januára 2011 odborno-technických pracovníkov zastrešilo. Technickým manažérom
a garantom odbornosti a profesionality sa
stal Ing. Stanislav Hošek, ktorý je v spoločnosti M A P E I SK od začiatku a spoločnosť a jej produkty pozná ako vlastnú dlaň.
Okrem neho zákazníkom radi pomôžu dvaja
technickí pracovníci Peter Macko a Jozef
Moravčík. Obaja v spoločnosti pracujú už
niekoľko rokov, skúsenosti v stavebníctve
však nadobúdajú oveľa dlhšie.
Technický servis M A P E I SK je pripravený pomôcť klientovi počas celej realizácie
stavby. Pracovníci sú každodenne k dispozícii zákazníkom osobne alebo telefonicky,
ak potrebujú neodkladnú technickú radu.
Pomôžu s navrhnutím systému a riešeniami
problémov, ale aj s prípadnými sťažnosťami. Pripravia analýzy produktov podľa
špeciálnych požiadaviek zákazníkov, pri
ktorých spolupracujú s oddelením výskumu
a vývoja v Taliansku.
Technici Peter Macko a Jozef Moravčík
„v akcii“ počas vysielania relácie Teleráno
v TV Markíza v máji minulého roku.
Novinky MAPEI na
veletrhu DOMOTEX 2011
Jak už se stalo tradicí, i letos prezentovala MAPEI na lednovém prestižním veletrhu DOMOTEX v Hannoveru množství
novinek. Dle motta „Pokročilá systémová
řešení“ chtěl tento světový výrobce stavební chemie podtrhnout přidanou hodnotu a efektivnost systémových řešení
celé zákaznické obci: pokrokové certifikované systémy s nízkým obsahem organických těkavých látek, které pomáhají propagovat používání pružných a dřevěných
materiálů v moderním stavebnictví.
Mezi představované novinky v sortimentu výrobků pro pružné, textilní a dřevěné podlahové krytiny patřily mimo jiné
základní jednosložkové laky a oleje na
dřevěné povrchy systému Ultracoat,
pro lepení všech druhů dřevěných parket
a laminátů jsou určena nová systémová
řešení s použitím lepidel Ultrabond
Eco S945 1K (jednosložkové lepidlo na
bázi silanových polymerů) a Ultrabond
P913 2K (dvousložkové polyuretanové
lepidlo). Pro lepení a spárování dřevěných
mozaik byl představen systém založený na
Ultrabondu P997 1K T (jednosložkové
tixotropní polyuretanové lepidlo) a epoxidové spárovací hmotě Kerapoxy. Mezi
další poutavé exponáty na stánku MAPEI
patřily panely představující nové systémy
pro lepení PVC, linolea a koberců na podlahy a pro lepení nástěnných krytin z PVC,
textilu a papíru. V neposlední řadě zde
byly připomenuty materiálové skladby pro
lepení sportovních povrchů (trávníky, tartany apod.).
Po celou dobu tohoto významného veletrhu, kde letos vystavovalo 1 350 společ-
ností ze 70 zemí celého světa, probíhaly
na prezentačním stánku MAPEI zajímavé
divácké a slosovací soutěže, nechyběly ukázky aplikací jednotlivých produktů i ucelených systémů s doprovodným
komentářem techniků z německé pobočky MAPEI.
Realita Mapei č. 8/2011
5
Novinky
Mapei v České republice
V Čechách i na Moravě poskytuje Mapei svým zákazníků vynikající služby
Společnost Mapei v České republice začala psát svou historii krátce po pádu železné
opony. Mapei, spol. s r. o., byla založena
v roce 1991 v Olomouci, kde má dodnes
své sídlo. Ve stejném roce byla založena
také pobočka firmy v Praze. Dnes se sortiment výrobků Mapei distribuuje ze dvou
skladů v Olomouci a v Praze pravidelně
do všech koutů České republiky. Poloha
areálů české pobočky nabízí strategické výhody: i když se Mapei na českém
trhu prezentuje pouze prostřednictvím
obchodního zastoupení. Mapei, spol. s r.o.
je schopná pružně reagovat na jakékoli
požadavky zákazníků a zajistit výrobky
z výrobních závodů Mapei Group v Itálii,
Polsku, Německu, Rakousku a Maďarsku.
V posledních 19 letech objem prodeje
Mapei, spol.s r.o. stále roste a distribuční
síť se neustále rozšiřuje. Zástupci české
pobočky Mapei chtějí být svým zákazníkům stále nablízku, proto se neustále
rozšiřuje distribuční síť budováním nových
prodejních míst. Hustou obchodní sítí
obchodně-technických pracovníků pokrývá celé Čechy, Moravu a Slezsko takovým
způsobem, že na mapě České republiky
neexistuje místo, které by bylo vzdálenější více než 50 km od sídla některého
z prodejních míst firmy Mapei. Úspěch
Mapei, spol. s r.o. dokazuje i její přínos
při realizacích novostaveb, ale i rekonstrukcí historických objektů, na kterých
se Mapei, spol. s r.o podílela dodávkou
svých výrobků. Je to např. O2 Arena
v Praze, historický Karlův most, Centrum
Babylon v Liberci, obytný soubor Zelené
Město, tunel Mrázovka, vodojem Droždín,
Palladium Praha – to jsou jen některé stavby z velmi dlouhého seznamu referencí
společnosti Mapei, která již 20 let nabízí
výrobky stavební chemie i na českém trhu.
Neustálý růst společnosti a zvyšující se
poptávka po výrobcích Mapei vyústil
v přestěhování pražské pobočky. Nové
prostory v logistickém areálu v Jažlovicích
v blízkosti dálnice D1 směrem na Brno
nabízejí komfort zaměstnancům a dobrou dostupnost obchodním partnerům.
Součástí rozlehlé budovy je i školicí středisko s dostatečnou kapacitou pro praktické ukázky aplikací. Atraktivní forma
školení oslovuje zákazníky i realizační společnosti na českém trhu. Profesionálové si
je pochvalují pro odbornou kvalitu i zajímavý doprovodný program. Během školení
Mapei Akademie mají všichni účastníci
možnost vyzkoušet si aplikaci výrobků
Mapei vlastníma rukama. Systém školení umožňuje organizovat Mapei Akademii
ušitou na míru konkrétnímu zákazníkovi
či regionu. V předchozích letech zaujala
v českých městech také úspěšná Road
Show, během níž si účastníci vyzkoušeli
práci s výrobky společně s předváděcími
techniky. Současně se pořádají konference a semináře pro stavební projektanty
a architekty.
Mapei podporuje ekologicky udržitelné
stavebnictví stejně jako v jiných zemích
také v České republice, i když si český
trh jen pomalu začíná uvědomovat jeho
význam. Poptávka po ekologicky přijatelných výrobcích však bude neustále růst.
Materiály značky Green Innovation pomohou společnosti Mapei udržet si pozici
lídra v investicích do výzkumu a vývoje
a v uvádění nových technologií na trh
i v České republice. Mapei mezi prvními
požádala o členství v České radě pro šetrné budovy, která je neziskovou organizací
zaměřenou stejným způsobem jako US
Green Building Council.
V letošním roce Mapei oslaví 20 let svého
působení v České republice. Toto výročí
bude příležitostí pro bilancování dosažených úspěchů i pro stanovení cílů
do budoucnosti. V prvním pololetí roku
2011 proběhne mediální kampaň „Makej
s Mapei“, která má v rámci celostátního
projektu „Promo tour Mapei“ přinést nové
zkušenosti a informace o technologiích
Mapei formou praktických školení po celé
ČR. Cílem je úspěšné nastartování spolupráce s profesionály a novými realizačními
firmami.
Pro sportovně založené se dne 21. května
2011 v Dolanech pojede tradiční, již 7.
ročník oblíbeného cyklistického závodu
Tour de Mapei a nově bude poslední den
měsíce srpna uspořádán historicky první
Mapei Bike Camp na Máchově jezeře.
Na podzim plánujeme již třetí „Den
s Mapei“ ku příležitosti 20. výročí založení
Mapei v České Republice.
1
2
Obr. 1 Vstup do nových prostor Mapei,
spol.s r.o. v Říčanech - Jažlovicích obchodní zastoupení Čechy
Obr. 2 Centrála Mapei, spol. s r.o.
v Olomouci - obchodní zastoupení Morava
Mapei na Slovensku
Zdá sa, že každá uplynulá dekáda znamená pre spoločnosť Mapei v Čechách i na
Slovensku medzníky v raste a vo vývoji. 10
rokov po tom, čo sa začala písať história
spoločnosti v Českej republike, rozšírila
pôsobenie aj na slovenský trh. V tom čase
už mala česká pobočka silné postavenie
na trhu a prienik na Slovensko bol výzvou.
V roku 2001 založila dcérsku spoločnosť
M A P E I SK, s.r.o., ktorej sídlo bolo
v Bratislave. Tu sa nachádzal aj sklad
s pôsobením pre celé územie Slovenska.
Spoločnosť začínala s piatimi zamestnancami, z ktorých traja zostali spoločnosti
verní dodnes. Odvtedy uplynulo 10 rokov
a obe pobočky sa medzitým vyprofilovali
na silných hráčov na trhu.
Slovenská pobočka Mapei bola od svojho
založenia silne prepojená s českou filiálkou. Nie je to tak dlho, čo sme ešte žili
v jednej krajine a trhy sú tiež veľmi podobné. Aj z tohto dôvodu bol v roku 2003
vedením pobočky na Slovensku poverený Ing. Petr Hlavoň, obchodný manažér
Mapei v Českej republike. Začiatky neboli
jednoduché, avšak malý, no húževnatý tím
ľudí spolu dokázal nemožné. Spoločnosť
každým rokom rástla, postupne si budovala sieť predajných miest, technický servis
a získavala si pevné postavenie na slovenskom trhu. Rozvíjali sa aktivity, prijímali
sa noví zamestnanci a vytvorili sa nové
oddelenia. Vznikli kancelárie v Považskej
Bystrici, Žiline, Prievidzi, Banskej Bystrici,
Prešove a v Košiciach. Vďaka rastu spoločnosti, a tiež vstupu oboch krajín do
Európskej únie, sa ponuka produktov
znásobila, čo umožnila aj jednoduchšia
európska technická legislatíva. V súčasnosti Mapei na Slovensku dodáva všetky produktové rady, ktoré má korporácia
v ponuke na celom svete: produkty pre
materiály z keramiky a prírodného kameňa,
výrobky pre lepenie a kladenie drevených,
pružných a textilných podlahovín, výrobky
pre stavebníctvo, priemyselné podlahy,
ochranné a dekoratívne nátery, prísady do
betónu a produkty pre podzemné staviteľstvo a hydroizoláciu.
Rozšírenie ponuky sortimentu si spolu
s pribúdajúcim počtom zamestnancov vyžiadalo presťahovanie do väčších
priestorov. Na začiatku roku 2009 sa
sídlo spoločnosti presťahovalo do Ivanky
pri Dunaji. Rok 2009 sa niesol nielen
v znamení zmeny sídla spoločnosti, ale aj
zmeny na poste generálneho manažéra.
Novým generálnym manažérom Mapei na
Slovensku sa stal Ing. Miroslav Jaška,
ktorý je zamestnancom spoločnosti od jej
založenia. Na tomto poste vystriedal Petra
Hlavoňa, ktorý zostal konateľom spoločnosti. Spolupráca a prepojenie s s českou
pobočkou tak pretrváva dodnes, avšak na
rozdiel od začiatkov, kedy bol „slovenský“
Mapei skôr mladším súrodencom, je teraz
českej pobočke rovnocenným partnerom.
Ku dnešnému dňu má spoločnosť 31
zamestnancov, ktorí sú odborne vyškolení a ochotní pomôcť a poradiť. Tak
ako ostatné filiálky Mapei vo svete, aj na
Slovensku sa spoločnosť riadi korporačnými princípmi, ktoré sú zárukou úspechu
Mapei na medzinárodnom poli: internacionalizáciou, inováciou a špecializáciou.
Hlási sa aj k záväzku Mapei voči životnému
prostrediu.
Rok 2011 je pre M A P E I SK, s.r.o. ďalším medzníkom. Spoločnosť oslavuje 10
rokov pôsobenia na Slovensku a počas
tejto dekády sa jej podarilo získať pozíciu
kľúčového hráča na stavebníckom trhu. Je
to aj - a najmä - vďaka zákazníkom, spoluprácu s ktorými si veľmi cení. Po desiatich rokoch spoločnosť stojí pred ďalšou,
rovnako dôležitou výzvou ako na začiatku
– udržať si pozíciu jedného z lídrov na slovenskom stavebníckom trhu, kam sa firma
dostala vďaka verným zákazníkom, ktorí
sú presvedčení o kvalite Mapei, ale najmä
neúnavnou prácou a lojalitou zamestnancov.
Sídlo Mapei v Ivanke pri Dunaji
Realita Mapei č. 8/2011
7
Výstavy
Cersaie 2010
Spolehlivé, certifikované, kompletní,
rychlé systémy
N
a mezinárodních výstavách věnovaných světu
keramiky a stavebnictví je firma Mapei
vždy přítomna, aby prezentovala
škálu svých výrobků a představila
trhu poslední očekávané novinky
a také upozornila na své nesporné
vedoucí postavení v oblasti lepidel
a ostatních výrobků pro pokládku
obkladů a dlažeb všech typů.
Na základě této strategie, která
vidí ve výstavnictví ideální prostor
pro konkrétní prezentaci výrobků a přímý kontakt se zákazníky,
spolupracovníky a přáteli, patřil
i v tomto roce velký a renovovaný stánek Mapei na Cersaie, jako
obvykle, mezi nejvíce navštěvované.
28. ročník Cersaie, mezinárodní
výstavy stavebnictví, keramiky
a vybavení koupelen – která se
konala v Bologni od 28. září do
2. října minulého roku a byla charakterizovaná mírným zábleskem
naděje v obtížné světové ekonomické situaci a v nelehkých podmínkách na trhu s nemovitostmi.
V celkových číslech výstava potvrzuje nejen vytrvalost vystavovatelů
a návštěvníků, ale také, a to především, neotřesitelnou pozici této
výstavy a její mezinárodní význam
pro prezentované obory.
Na celkem 176 000 m2 se představilo 1012 vystavovatelů z toho
263 zahraničních pocházejících ze
33 zemí. Výstava Cersaie potvrdila svou velikost a atraktivitu,
navštívilo ji celkem 83 286 účastníků, téměř shodný počet jako
v roce 2009 (+0,2%). Narůstající
jsou počty zahraničních návštěvníků, kterých bylo 24 960 (+7,9%),
zatímco účast domácích návštěvníků 58 326 byla nižší (-4,25%)
a představovala 70% z celkového
počtu.
Se zaměřením na téma „Keramický
ráj“ se v Cersaie zopakoval cyklus setkání „Stavět, bydlet, myslet“ s cílem zaměřit se nejen na
zpracovatele a specialisty, ale
i na nejširší veřejnost, od novinářů
po studenty a běžné občany, se
zaměřením na stále větší pozornost, která je věnována výrobku,
architektuře, designu a obecně na
všechny kulturní aspekty schopné
vytvářet přidanou hodnotu samotného výrobku.
Do mnoha těchto událostí bylo
přímo zapojeno i město Bologna
a území Emiglia-Romagna ve svém
celku, „Cersaie Downtown Cesty
designu“ – s výstavami a událostmi v centru města Bologna
– a představením soutěže nápadů
„Emiglia – Romagna, Urban Polis
Future“, do které se zapojila také
města Imola, Modena, Sassuolo
a Reggio Emilia.
Mezi technickými semináři připomínáme ten, který se konal
v pátek 1. října, pod názvem
„Slim: je budoucnost tenkovrstvá?
Charakteristika a možnosti nových
tenkovrstvých keramických obkladů a dlažeb“, kterého se zúčastnil ing. Francesco Stronati, ředitel
technického oddělení Mapei.
V úterý 28. září se v síni starosty
v paláci Re Enzo konala mezinárodní tisková konference, tradiční
setkání s protagonisty světa italské keramiky, pořádaná pro profesionály v oblasti informací.
Byla moderována Armandem
Cafiero, generálním ředitelem
národního svazu průmyslníků
v oboru keramiky, který měl mezi
zpravodaji Franca Manfrediniho,
prezidenta národního svazu průmyslníků v oboru keramiky,
Gianlucu Marvelli, prezidenta firmy
Assobagno, Vittoria Borelli, prezidenta promočních aktivit národ-
ního svazu průmyslníků v oboru
keramiky a Massima Mamberti,
generálního ředitele ICE.
Připomínáme, že dne 17. listopadu byl Francovi Manfredinimu,
prezidentu Casalgrande Padana,
udělen titul Rytíř práce. Novému
rytíři práce firma Mapei upřímně
gratuluje.
Na závěr konference proběhl ceremoniál předání ceny XIV. Ceramic
Tiles of Italy Journalism Award,
uznání za nejlepší reportáž věnovanou Cersaie 2009 a italskému
keramickému průmyslu pro výrobu
obkladů, publikovanou v zahraničním tisku. Komise ocenila nejlepší
ze 145 dodaných příspěvků, publikovaných v 84 titulech v 25 různých zemích. Výherkyní se v tomto
roce stala bulharská novinářka
Mariana Svetoslavova, ředitelka
vydavatelství titulu Idealen Dom.
Ve středu dne 29. září, v průběhu
večera Cersaie proběhlo předání
ceny určené pro italské smluvní
prodejce keramiky, kteří udržují
profesionální vztah s výrobci. Cena
Confindustria Ceramica Distributor
Award 2010 byla udělena čtyřem
evropským dovozcům-prodejcům:
za Francii firmě Pavan se sídlem
v Mountauban; za Německo firmě
Heinrich´s Fliesenmarkt GmbH
z města Lunek; za Rakousko firmě
Huemer Fliesen GmbH se sídlem
v Regau. Firma Mapei je potěšena, že byl oceněn i její významný
zákazník, firma Orsolini Amadeo
Spa z Viterba.
Realita Mapei č. 8/2011
9
Výstavy
Mapei, made in Italy vysoké
úrovně
Na Cersaie 2010 prezentovala
firma Mapei celou své zkušenosti a technologické inovace svých
výrobků. Ty je schopná nabídnout
v celém světě při pokládce keramiky, mozaiky, přírodního kamene
a opracovaného dřeva.
Představila spolehlivé ucelené
a rychlé systémy, které umožní
profesionálům provádět pokládku
podle technicky správných postupů a v souladu s nejpřísnějšími
mezinárodními normami.
Přítomnost Mapei na Cersaie
sloužila také ke zdůraznění faktu,
že téma ekologické udržitelnosti
nebylo nikdy pouze módní záležitostí, ale je odedávna nedílnou
součástí její firemní filozofie. Mapei
group dává přednost pouze certifikátům, které jsou vydané seriózními, mezinárodně uznávanými
institucemi, které používají jednotné mezinárodně přijaté metodiky.
Proto „nestačí nabarvit se na zeleno, aby se vlastní výrobky změnily
na ECO…“.
Je však třeba mnoha investic vložených do výzkumu a vývoje a být
si vědomi toho, že všechna řešení,
která pomohou k výrobě lepších
a méně škodlivých výrobků pro
člověka a životní prostředí, se rodí
právě v laboratoři.
Nesmíme zapomínat, že zhruba
dvě třetiny výzkumu firmy Mapei
– téměř 60 milionů euro vynaložených ročně – jsou investovány
právě do výzkumu a vývoje výrobků a systémů, které jsou stále
více šetrné k člověku a životnímu
prostředí.
Jedním z dosažených cílů je téměř
úplné zrušení používání škodlivých
rozpouštědel.
Jsou to bezesporu tyto důvody,
Nahoře. Stánek Mapei
na Cersaie 2010
díky nimž krize, která dopadá na
mezinárodní ekonomiku a na obor
stavebnictví a svět keramiky především, nezabránila tomu, aby se
firma Mapei i v tomto roce dále
ve světě rozrůstala, jak z pohledu
celkového obratu, tak z pohledu
průmyslového rozvoje.
Sistema eco-sostenibile con prodotti certificati
Posa di gres porcellanato
su vecchie pavimentazioni
Sistema ECO a bassissima emissione di VOC (EMICODE EC1)
ECO system with very low emissions of VOC (EMICODE EC1)
Eco-sustainable system with certified products
LEED Italia questo sistema può contribuire al conseguimento di 3 punti
ITALY LEED this system makes it possible to obtain 3 points
Installation of porcelain tiles on existing floorings
LEED USA questo sistema può contribuire al conseguimento di 5 punti
US LEED this system makes it possible to obtain 5 points
giunto / joint
Mapeflex PU45
Sigillante ed adesivo poliuretanico
monocomponente tissotropico, ad alto
modulo elastico e a rapido indurimento,
per giunti sottoposti ad allungamento in
esercizio fino al 20%.
One component, thixotropic,
rapid-hardening polyurethane sealant
and adhesive with a high modulus of
elasticity for joints subject to
movements up to 20%.
fugatura / grout
Keracolor GG
Malta cementizia ad alte prestazioni,
modificata con polimero, per la
stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.
High performance cementitious grout,
polymer modified, for joints from 4 to
15 mm.
gres porcellanato / porcelain tiles
adesivo / adhesive
Keraflex
Adesivo cementizio ad alte prestazioni
a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle
in ceramica e materiale lapideo.
High performance cementitious
adhesive, with no vertical slip and
extended open time for ceramic tiles
and stone material.
rasatura / smoothing compound
Ultraplan Eco
Lisciatura autolivellante ad indurimento
ultrarapido a bassissimo contenuto di
sostanze organiche volatili.
Ultra-fast hardening self-levelling
smoothing compound with very low
VOC content.
primer / primer
Eco Prim Grip
Primer promotore d’adesione
universale a base di resine acriliche ed
inerti silicei, a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC),
pronto all’uso, per intonaci, rasature ed
adesivi per ceramica.
Multi-purpose, ready-to-use acrylic
resin and inert silica based bonding
promoter and primer, with extremely
low emission level of volatile organic
compounds (VOC). Suitable for renders,
smoothing and levelling compounds
and adhesives for ceramics.
vecchie marmette non planari / uneven existing tiles
Cersaie firmy Mapei
Ve dvou prostorách měli návštěvníci možnost prohlédnout si kvalitu
systémů firmy Mapei, její pozornost věnovanou posledním inovačním tendencím na trhu s keramikou a její použití v technologickém rozvoji a v ochraně životního
prostředí: hlavní stánek a okolní
předváděcí plocha.
Hlavní stánek o ploše více než 800
m2 ve dvou podlažích, umístěný
ve vnějším prostoru 45 s číslem
18, shromáždil bohatou a vyčerpávající expozici nejvýznamnějších
systémů a výrobků vyvinutých firmou Mapei pro řešení jakýchkoliv
požadavků, se kterými se profesionál může setkat, s nejlepším
výsledkem.
Vystavena je kompletní řada
výrobků jak pro malý zásah, tak
pro velkou stavbu v průmyslových,
obchodních nebo rezidenčních
prostorách.
Vyrovnat, hydroizolovat, izolovat
od hluku, lepit, spárovat, těsnit
Ekologické systémy
firmy Mapei pro
pokládku keramiky
vystavené na Cersaie
2010
a čistit: pro každý specifický zásah,
který se týká pokládky keramiky, mozaiky a přírodního kamene
nabízí firma Mapei systémy a inovace schopné uspokojit jakékoliv
požadavky, které může předložit
projektant, odborník v oboru nebo
konečný uživatel a poskytuje bezpečné a rychlé řešení.
Ekologické systémy pro pokládku keramiky
Pro každý systém představený
v Cersaie na předváděcích deskách nebo panelech bylo uvedeno maximální množství označení
LEED, kterého lze docílit jak podle
italského protokolu, tak podle protokolu Spojených států.
Snaha Mapei o zlepšení životního
prostředí probíhá tak, že aktivity výzkumu a vývoje se zaměřují
na složení ekologických výrobků
a systémů, které předpokládají
vyloučení rozpouštědel a znečišťujících látek.
Cersaie tak byla příležitostí vystavit před mezinárodním publikem
více než 150 výrobků s označením „Green Innovation“, které splňují normy LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)
a nabídnout co nejširší škálu výrobků, které chrání životní prostředí
a jsou nesou označení EMICODE
EC1 – s velmi nízkými emisemi
organických, těkavých látek“,
vystavené GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.).
Lepidla
V nejširší řadě výrobků pro keramiku patří mezi nejnovější na výstavě
prezentované výrobky ULTRALITE
S1, speciální cementové lepidlo
určené pro pokládku velkoformátových tenkovrstvých obkladů
a dlažeb typu gres (3 – 4,5 mm).
Připomínáme, že tento výrobek
spadá do kategorie ekologických
výrobků: je vylehčené, čímž snižuje spotřebu a náklady spojené s dopravou; obsahuje 30%
recyklovaného materiálu; vylučuje
o 90% méně prachu než tradiční
cementová lepidla, díky technologii Low Dust; spadá do třídy C2FT
S1 dle EN 12004. V souvislosti
s ekologickými výrobky je třeba
upozornit také na řadu KERAFLEX:
KERAFLEX a KERAFLEX EASy,
certifikované EC1 R a KERAFLEX
MAXI S1 LOW DUST®, cementová
lepidla s vysokou účinností, nejrozšířenější na světě.
Realita Mapei č. 8/2011
11
Výstavy
Guide to help choose
Grouts and Flexible Joints
Svět spárování
Výstava pokračovala širokou škálou výrobků pro spárování.
Mezi
cementovými
maltami pro spárování připomínáme
ULTRACOLOR PLUS (CG2, EN
13888), který paří mezi nejmodernější výrobky Mapei. Výrobek
certifikovaný EMICODE EC1 je
rychleschnoucí spárovací malta
s vysokou účinností, modifikovaná polymerem, s úpravou proti
tvorbě výkvětů, odpuzující vodu
s technologií DropEffect® a odolná proti tvorbě plísní s technologií
BioBlock®, k dispozici ve 26 barvách.
Mezi epoxidové spárovací hmoty
patří také KERAPOXy DESIGN (R2
EN 12004, RG EN 13888), epoxidová dvousložková kyselinám
odolná dekorační spárovací malta,
ideální pro skleněnou mozaiku.
Lze ji použít také jako lepidlo, je
k dispozici v 15 barvách, které
jsou mezi sebou mísitelné, čímž
lze docílit nekonečného množství
odstínů.
Nesmíme zapomenout na speciální spárovací malty vyvinuté
pro průmyslové použití, jako je
KERAPOXy CQ (klasifikovaná
EN 13888, reaktivní malty R pro
spáry G třídy RG). KERAPOXy CQ
v šesti různých barvách je určena
pro spárování keramických obkladů a dlažeb tam, kde je požadována vysoká odolnost proti působení kyselin (průmyslové kuchyně,
jatka, sýrárny apod.).
Do řady výrobků KERAPOXy patří
i nový výrobek z tohoto ročníku
Cersaie: jedná se o KERAPOXy
CLEANER, vyvinutý pro čištění
povrchů keramických obkladů
a skleněné mozaiky od skvrn
a zbytků epoxidových pryskyřic
a pro čištění po dokončení spárování obkladů a dlažeb s použitím výrobku z řady Kerapoxy.
Residential
Industrial
Hydroizolace
Jednou ze silných zbraní firmy
Mapei jsou výrobky určené
k hydroizolaci. Toto téma bylo se
na Cersaie objevovalo v každé
aplikaci: od hydroizolace koupelen po obnovu starých teras,
při pokládce keramiky na chodnících k bazénům; pouze Mapei,
silná firma s mezinárodními zkušenostmi nabytými po desetiletí,
je schopná nabídnout mnohonásobná, bezpečná a trvanlivá řešení. Výjimečným výrobkem v této oblasti je bezesporu
MAPELASTIC, nyní již věhlasná
dvousložková cementová malta,
která dokonale hydroizoluje
a chrání proti pronikání vody,
která je nyní k dispozici také
v 16 kg balení. Mezi novinky
představenými
na Cersaie patří i nezbytné
doplňky, které zajišťují dokonalou impregnaci; jedná se
o DRAIN LATERAL a DRAIN
VERTICAL, sady pro provedení
Commercial
Mezi řadu
spárovacích hmot
z řady KERAPOXY
vystavenými na
Cersaie patří i nový
doplňkový výrobek
KERAPOXY CLEANER
Sistema affidabile con prodotti certificati
Impermeabilizzazione e posa
di ceramica in piscina
®
Reliable system with certified products
LEED Italia questo sistema può contribuire al conseguimento di 3 punti
ITALY LEED this system makes it possible to obtain 3 points
Waterproofing and installation
of ceramic tiles in swimming-pools
LEED USA questo sistema può contribuire al conseguimento di 5 punti
US LEED this system makes it possible to obtain 5 points
L’impermeabilizzante
The waterproofer
cementizio, bicomponente,
elastico, certificato
cementitious, two-component,
flexible, certified membrane
L’impermeabilizzante più venduto
con 18 anni di esperienza
The best-selling waterproofer
for over 18 years
sottofondo / substrate
Planitop Fast 330
giunto / joint
primer / primer
Mapesil AC
Eco Prim Grip
16 kg= 4 m 2
klinker / klinker
Mapeband
MIXING
adesivo / adhesive
rete in fibra di vetro / glass fibre mesh
Traditional kit
32 kg= 8 m 2
Now also available in:
Kerapoxy CQ
nastro gommato / rubber tape
Kit tradizionale
Ora disponibile anche in:
fugatura / grout
MISCELATORE!
Elastorapid
Mapenet 150
Conforme alla norma
EN 14891
1504-2
In compliance with
EN 14891 standard
impermeabilizzante / waterproofing compound
Mapelastic (2 mani / 2 coats)
(1a mano / 1st coat )
massetto / screed
(2a mano / 2 nd coat )
Topcem Pronto
ripresa di getto / cold joints
Eporip
struttura in cemento armato / reinforced cement structure
odtoku v podlaze pro odvod vody
z teras, balkonů, koupelen apod.
a DRAIN FRONT, úhlová objímka
z TPE pro terasy a balkony.
Mapelastic Aquadefense:
Novinka, kterou trh očekával
Škála
výrobků
označených
Mapelastic byla dnes obohacena o vysoce technologicky
vyspělý výrobek. MAPELASTIC
AQUADEFENSE je nová rychlá
ochrana proti vodě, premiérově
představená na Cersaie 2010.
Po úspěchu, který slavil ve
Spojených státech – kde byl uve-
Sistema rapido con prodotti certificati
den na trh před 2 lety- přichází také do Evropy nový výrobek
firmy Mapei, který rozšiřuje škálu
impregnačních výrobků řady
Mapelastic.
MAPELASTIC AQUADEFENSE,
který se vyznačuje rychlým schnutím, je kapalná, pružná membrána
určená k hydroizolaci podkladů
před pokládkou keramiky, mramoru a mozaiky. Jedná se o jednosložkový výrobek připravený k přímému použití v interiéru i exteriéru.
Je to jednosložková pasta světle
modré barvy a je ideální k hydroizolaci balkonů, koupelen, sprch
BALCONE PRONTO IN
Impermeabilizzazione e posa
di ceramica su balconi e terrazzi
Rapid system with certified products
Na Cersaie byl
představen
nový výrobek
pro hydroizolaci
MAPELASTIC
AQUADEFENSE
BALCONY READY IN
1 GIORNO
DAY
LEED Italia questo sistema può contribuire al conseguimento di 2 punti
Waterproofing and installation
of ceramic tiles on balconies and terraces
ITALY LEED this system makes it possible to obtain 2 points
LEED USA questo sistema può contribuire al conseguimento di 2 punti
US LEED this system makes it possible to obtain 2 points
Nel caso di posa in esterno, i crediti LEED relativi alla qualità ambientale (QI) non sono considerati
In case of external installation, LEED credits concerning internal environmental quality (IEQ) are not taken into consideration
fugatura / grout
Ultracolor Plus
gres porcellanato / porcelain tiles
adesivo / adhesive
Elastorapid
giunto / joint
Mapesil AC
La nuova difesa rapida
contro l’acqua
The best defense
against water
Membrana liquida elastica
pronta all’uso,
ad asciugamento
estremamente rapido
per impermeabilizzazioni
all’interno e all’esterno
Ready-to-use,
ultra quick-drying,
flexible liquid membrane
for internal and external
waterproofing applications
NEW!
impermeabilizzante / waterproofing compound
(2a mano / 2 nd coat )
Mapelastic AquaDefense
massetto / screed
(1a mano / 1st coat )
Mapecem Pronto
ripresa di getto / cold joints
Eporip
nastro gommato / rubber tape
soletta in cemento armato / reinforced cement slab
Mapeband
Realita Mapei č. 8/2011
13
Výstavy
a saun před pokládkou obkladů
a dlažeb z keramiky, přírodního
kamene a mozaiky. Výrobek
MAPELASTIC AQUADEFENSE je
vhodný pro velké i malé stavby
a jeho hlavní výhodou je rychlost
použití.
Nevyžaduje bednění, je rychleschnoucí – v příznivých klimatických podmínkách pouze 3 hodiny,
pokládku dlažby je možné provádět
po 4 hodinách a následné uvedení
zpracované plochy do provozu po
pouhém jednom dni – umožňuje
rychlost a efektivitu práce.
Uvedené hodnoty platí pro teplotu 23° C a relativní vlhkost
vzduchu 50%. Je také důležité
uvést, že výrobek MAPELASTIC
AQUADEFENSE se musí aplikovat
na suchý podklad se zbytkovou
vlhkostí nižší než 3%.
Akustická izolace
Kromě výrobku MAPESILENT
(ROLL nebo PANEL), systému,
který splňuje požadavky normy na
akustickou izolaci proti kročejo-
Systems for soundpr
soundproofing
oofing
buildings against noise
caused by footsteps
9
Unde
Under-screed
err scrreed
Ideal for new work
Under-floor
Unde
err floor
renovation work
Ideal for renovation
Mapesilent®
Mapesonic CR
A modular system including special
panels, sheets and insulating accessories
installed directly in contact with theAADHESIVES SEALANT
floor slab before installing the screed
Soundproofing mat in roll form applied
before laying ceramic, stone, resilient
and wooden floors
SOUNDPROOFING
R
REGULATION
E G U L AT I O N SOUNDPROOFING
F O R THE
T H E BUILDING
B U I L D I N G INDUSTRY.
I N D U S T RY.
FOR
"%)&4*7&4t4&"-"/54t$)&.*$"-130%6$54'03#6*-%*/(
"%)&4*7&4t4&"-"/54t$)&.*$"-130%6$54'03#6*-%*/(
vému hluku realizací podkladního betonu dokonale izolovaného
od podkladu, představila firma
Mapei v Cersaie novinku. Jedná
se o MAPESONIC CR, membránu
pro akustickou izolaci pod podlahou dodávanou v rolích, na bázi
granulí korku a gumy, která se
pokládá přímo na jakýkoliv typ
podkladu a také na staré podlahy
před pokládkou jakéhokoliv typu
dlažby (keramika, přírodní kámen,
parkety, linoleum).
Dlaždice na staré podlahy
Pokračujeme v prohlídce stánku
Mapei a přicházíme k certifikovaným systémům s nízkou emisí těkavých organických látek (EMICODE
EC1) pro obnovu stávajících tenkovrstvých podlah s podlahovým
vytápěním a pro rychlou pokládku
parket na sálavé podlahy.
Primer
Mezi primery byl představen nový
ECO PRIM GRIP, univerzální přilnavý základní nátěr na bázi akrylových a inertních křemičitých pryskyřic s velmi nízkou emisí organických těkavých látek (EC1).
Za připomínku stojí také zbývající
výrobky této řady primerů Mapei
výrobky ECO PRIM PU 1K a ECO
PRIM PU 1K TURBO, zpevňující a impregnační základní nátěry
certifikované EC1 R, které byly
vyvinuty především pro pokládku
dřeva.
Lepidla
„ Podívej se na mě a já ti řeknu,
k čemu sloužím“. Tímto sloganem
se inspirují obaly těsnicích tmelů,
jejichž nové kartuše byly na veletrhu představeny. Celá řada výrobků určených k následnému prodeji
ve stavebnictví, používá balení
s vysvětlující grafikou, která prostřednictvím piktogramů okamžitě
a účinně ukazuje hlavní použití
a výhody výrobku. Kromě výrobku
MAPESIL AC, silikonového těsnicího tmelu s kyselou reakcí, odolného proti plísním, bez přítomnosti
rozpouštědel, který je k dispozici
ve 26 různých barvách a průsvitné a MAPESIL LM, silikonového
těsnicího tmelu s neutrální reakcí, bez zápachu, bez přítomnosti
rozpouštědel pro přírodní kámen
a keramický obklad na fasádě,
jsou prezentovány také dva nové
výrobky. Jedná se o MAPESIL
Z PLUS, silikonový těsnicí tmel
s kyselou reakcí, odolný proti plísním, pro sanitární zařízení, který se
řadí k výrobku MAPESIL Z, který je
určen k těsnění skla.
Pozornost v prodejním místě dále
zaujímá integrovaná řada pružných
těsnicích tmelů se sérií nástrojů
vyvinutých především pro usnadnění prodeje, jako jsou prospekty,
vyučovací materiál, vystavovací
panely, promoční balení a reklamní předměty.
Realita Mapei č. 8/2011
15
Výstavy
si systémy doporučené firmou
Mapei, ptát se techniků a získávat
drahocenné informace. Z laboratoří pro výzkum a vývoj, kde vznikají, až po stavbu, na které jsou
používány, od vystavení u prodejců sídlících po celém světě až do
chvíle, kdy se stávají neviditelnými jako součást bytů, kanceláří
a nejrůznějších staveb, které nás
obklopují. To jsou výrobky Mapei.
Předváděcí plocha Mapei
Jak již je zvykem, i v tomto roce
nechala firma Mapei promluvit
přímo své výrobky prostřednictvím
svých kvalifikovaných techniků,
kteří v prostoru určeném pro předvádění vybrané produkty předvedli
v praxi.
Jednalo se o plochu o rozloze cca
160 m2, na které se každý den
konaly praktické ukázky pokládky a aplikace výrobků Mapei. Na
této ploše mělo velké množství
návštěvníků možnost prohlédnout
Předváděcí plocha
Mapei nabídla
praktické kurzy
pokládky a aplikace
výrobků
Na nich je založena kvalita vysoké
úrovně Mapei, protože pracovat
dobře dnes znamená sázet na
výjimečnost a kvalitu. To je síla
výrobků vyrobených v Itálii, výrobků vyrobených v Mapei.
Předváděcí plocha Mapei nabídla
praktické kurzy pokládky a aplikace výrobků.
Ultracolor Plus
®
Aplikácia
Škárovanie, ktoré predchádza
vzniku plesní vo vlhkých
prostrediach.
Malta vynikajúcich vlastností na vyplnenie
škár, s rýchlym tvrdnutím a vysychaním.
• Nespôsobuje výkvet
• Odpudzuje vodu - účinok DropEffect®
• Protiplesňová technológia BioBlock®
• K dispozícii v 29 farebných odtieňoch
• Klasifikovaná CG2 podľa EN 13888
Realita
Mapei č.NA
8/2011
17 STAVAŤ
TECHNOLÓGIA,
KTOREJ MÔŽETE
Marketing a komunikácia
VÝSTAVY: PROSTRIEDOK
GLOBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Pre neustály rast a vytváranie nových trhov
J
edným z hlavných prostriedkov komunikácie spoločnosti Mapei je účasť
na rôznych špeciálnych
výstavách organizovaných po
celom svete. Pre Mapei znamená
účasť na výstavách jeden z najdôležitejších prostriedkov komunikácie vo vzťahu B2B (business
to business) a najefektívnejší
prostriedok komunikácie vôbec.
Internacionalizácia – jeden zo
silných pilierov úspechu Mapei
– je viditeľná na každej výstave, ktorej sa spoločnosť zúčastní. Spoločnosť Mapei je prítomná na každom kontinente. Nikdy
nepremešká také medzinárodné
výstavy ako Cersaie v Bologni
(Taliansko), Domotex v Hannoveri
(Nemecko) pre podlahárov, Saie
a MADE Expo v Bologni a v Miláne
(Taliansko), ale tiež sa zúčastňuje
množstva národných a lokálnych
výstav po celom svete.
Hlavným dôvodom, prečo Mapei
preferuje prezentáciu prostredníctvom výstav, je nespochybniteľný
priamy kontakt s cieľovou skupinou (obchodníkov alebo koncových zákazníkov). Návštevníkmi
špeciálnych výstav sú predovšetkým selektovaní zákazníci,
ktorí hľadajú konkrétne riešenia,
produkty a dodávateľov schopných naplniť požiadavky projektov, do ktorých investovali svoje
prostriedky, čo najefektívnejšie.
Z tohto dôvodu návštevníci očakávajú veľkú škálu informácií a riešení, ktoré im pomôžu vyplniť ich
špecifické potreby.
Nemôžeme zabudnúť na skutočnosť, že výstavy poskytujú vystavujúcim spoločnostiam príležitosť zapôsobiť na potenciálneho
zákazníka práve v momente, keď
je v procese hľadania a rozhodovania sa pre najlepšie riešenie
alebo produkt pred samou kúpou.
Foto 1. Stánok Mapei
na minuloročnom
Cersaie (Bologna,
29. september - 2.
október).
1
Účasť na výstavách pôsobí tiež
ako účinný marketingový nástroj
v procese nakupovania (hľadania
riešenia, vyhodnotenia a rozhodnutia) v porovnaní s inými nástrojmi, ako je reklama v médiách, či
osobné stretnutia (sieť obchodníkov).
Výstavy postupom času ponúkajú
menej obchodných príležitostí, ale
sú stále viac a viac efektívnejším prostriedkom zameraným na
dosiahnutie jednoznačných cieľov,
a tak majú veľmi dôležitý význam
spolu s ostatnými marketingovými
nástrojmi. Spoločnosť Mapei túto
skutočnosť veľmi rýchlo pochopila
a snaží sa poskytnúť návštevníkom nielen všeobecné informácie
(ktoré sú dostupné napríklad na
webovej stránke), ale aj všetko, čo
tradičná komunikácia a informácie nemôžu ponúknuť: experimentovanie, socializáciu a zábavu.
Interaktívne multimediálne systémy, prezentácie videí, ukážky
v praxi, objekty vytvorené z rozmanitých produktov a predvádzajúce plochy, kde môžete vidieť
a otestovať konkrétne benefity,
ktoré môžete získať, ak použijete
produkty Mapei. Výstavy ponúkajú toto všetko spolu s možnosťami podieľať sa na konferenciách, workshopoch, seminároch
a sprievodných akciách organizovaných usporiadateľmi výstav.
Niektorí môžu namietať a do istej
miery majú pravdu, že informácie, ktoré potenciálny nakupujúci
potrebuje na porovnanie s inými
dodávateľmi, si môže nájsť jednoducho na internete alebo konzultáciou s obchodníkom. Výstavy však
idú oveľa ďalej. V tejto konkrétnej
oblasti je veľká pozornosť venovaná „prístupu prostredníctvom
2
skúsenosti“, jednej z posledných
teórií marketingu, ktorá je dôležitá
pri zasiahnutí zákazníka prostredníctvom emócií.
Mapei ide po tejto ceste už niekoľko rokov. Návštevníkom výstav
– možným zákazníkom a obchodným partnerom - sa snaží priblížiť
atmosféru spoločnosti aj okamžitým zodpovedaním akýchkoľvek
otázok. Zameriava sa na zmyslovú, emotívnu, kognitívno – kreatívnu a fyzickú skúsenosť a na
skúsenosti spojenými so životným
štýlom a sociálnou identitou.
Prístup Mapei počas výstav
je odpoveďou na vyjadrenie
Francescy Golfetto v „Rapporto
Fiere“ (Správa o výstavách), prílohe talianskych ekonomických
novín Il Sole 24 Ore, publikovanej 30. januára 2007, v ktorej
zdôraznila: „...návrhy založené na
osobnej skúsenosti, ktoré sa úzko
viažu na produkt, určujú zručnosti robotníkov, trhové trendy
a novovznikajúce inovácie a získavajú špecifické vedomosti. [...]
Socializácia a výmena informácií
medzi pracovníkmi v rovnakom
odbore je tiež veľmi dôležitá (sú
napríklad spoločnosti, ktoré pozývajú svojich klientov na návštevu sídla alebo továrne alebo na
večeru s inými obchodnými partnermi), keďže napĺňajú potrebu
cítiť sa časťou odbornej komunity a pomáhajú upravovať vzťahy.
Veľká časť motivácie zúčastniť
3
Foto 2 a 3. Stánok
Mapei na Made Expo
2010 konanom vo
Fieramilano Rho (3. –
6. február).
Foto 4. Stánok
Mapei na Domotexe
v Hannoveri v januári
minulého roku.
4
sa výstav vlastne súvisí s týmito
cieľmi.“
Príprava Mapei na každú výstavu
sa nesie v tomto duchu a spoločnosť sa snaží byť čo najbližšie
potrebám a špecifikám návštevníkov z ktorejkoľvek krajiny.
S rastúcou globalizáciou trhov
sú aj výstavy, ktoré sa stávajú
stále viac a viac medzinárodnými.
Inými slovami, vo svete narastá
organizovanie výstav a pribúdajú
tiež nový hráči na trhu. Západná
Európa v súčasnosti stráca kľúčovú pozíciu v konaní svetových
výstav a jej úlohu preberajú oblasti
ako Čína, India, Južná Amerika,
Severná Amerika, východná
Európa alebo Stredomorie.
Európsky centralizmus nahrádza
polycentralizmus. Tak starý komunikačný nástroj, ako sú výstavy,
sa rýchlo vyvíja a iba svetové
trendy prezradia ako táto premena
dopadne.
Sledujúc tento trend je účasť na
výstavách pre Mapei nielen zrkadlom súčasného trhu, ale tiež prostriedkom, ako sa podieľať na
jeho spoluvytváraní. Spoločnosť
Mapei, pre ktorú je internacionalizácia jedným zo silných pilierov
rastu, je pripravená prijať výzvu
a využiť príležitosti, ktoré nové, či
staré formy výstav ponúkajú.
Realita Mapei č. 8/2011
19
Marketing a komunikácia
SHOWROOM
MAPEI
Stála výstavná plocha vo Fiermilano Rho (Miláno)
O
d začiatku roku 2010
má spoločnosť Mapei
stálu výstavnú plochu
vo Fieramilano Rho,
hlavnom výstavnom areáli Milána.
Showroom je umiestnený priamo oproti Kongresovému centru a pre verejnosť bol oficiálne
otvorený počas výstavy MADE
Expo 2010. V súčasnosti je verejnosti dostupný počas konania
všetkých exhibícií vo výstavisku. Výstavná plocha zaberá dve
poschodia a má viac 200 m2.
Poskytuje stálu prezentáciu spoločnosti Mapei, ale okrem tejto
primárnej funkcie je vhodný aj na
realizovanie workshopov a vytváranie nových projektov. Je tiež
ideálnym miestom pre stretnutia
technikov a expertov spoločnosti
Mapei s architektmi a dizajnérmi
z celého sveta a na tvorbu spo-
ločných riešení na každý problém, ktorý sa v stavebníckom
priemysle môže vyskytnúť. Je
tiež ideálnym miestom pre štúdium „horúcich“ otázok, akými sú
ekologická udržateľnosť a úspora
energie. Otázok, ktoré Mapei vidí
na prvých miestach v podpore
high-tech systémov a produktov.
Známka kvality pre iné spoločnosti a súkromné aktivity
1
Showroom Mapei je navrhnutý na
prispôsobenie sa aj iným kategóriám produktov, ktoré postupne prichádzajú do popredia na
výstavách plánovaných v najväčšom výstavnom centre Milána.
Viac ako 80 výstav a iných udalostí je v roku 2011 naplánovaných vo Fieramilano Rho a návštevníci, ale aj samotní vystavo-
Foto 1. Pohľad
zvonku na pavilón
stálej expozície
Mapei v Corso Italia
Ovest 0.02, Ponte
dei Mari Ovest 0.02
vo Fiermilano Rho
(Miláno).
2
vatelia, sa môžu na vlastnej koži
presvedčiť, prečo je Mapei naozaj
„Technológiou, na ktorej môžete
stavať“.
Produkty a systémové riešenia
Mapei pre stavebnícky priemysel je možné nájsť v súkromných príbytkoch, ale tiež verejných budovách na celom svete.
Mapei ponúka inovatívne riešenia
schopné uspokojiť potreby stavby od základov až po strechu.
Aj toto je dôvod, prečo má také
obrovské množstvo súčasných,
ale aj potenciálnych zákazníkov.
Showroom Mapei je flexibilným
miestom, ktoré sa dokáže premeniť na pravé miesto globálnej komunikácie. Je prestížnym
priestorom, kde Mapei plánuje
nielen prezentovať produkty,
ale tiež informovať návštevníkov
o zásadách, ktorými sa inšpiruje,
a s pomocou ktorých dosahuje
neustály rast. Napríklad, počas
MADE Expo 2010 – medzinárodnej výstave venovanej konštrukciám a dizajnu na celom svete
konanej v dňoch 3. – 6. februára
– bol showroom Mapei využitý
na prezentáciu dizajnérov širokej
škály produktov, ktoré ponúka
stavebnícky priemysel.
3
Počas výstavy Saloni 2010
(výstava nábytku a dizajnu uskutočnená v Miláne od 14. do 19.
apríla) spoločnosť Mapei prezentovala vlastnú ponuku ochranných a dekoračných náterov na
steny, farebné škárovacie zmesi
pre mozaiku a obklady a cementové a živicové podlahy kombinované s rôznymi materiálmi a farbami pre nové trendy v nábytkárskom priemysle. Zariadenia tiež
vystavovali vysoko technologické
systémy, ako sú napríklad vyku-
Foto 2, 3, 4 a 5.
Škárovacie zmesi pre
keramické obklady,
keramiku, ochranné
a dekoratívne nátery
na stenu, cementové,
živicové podlahy
a súčasti zariadenia
s použitím ULTRATOPu,
ktoré boli vystavené na
nábytkárskej výstave
Salone del Mobile
2010 v showroome
Mapei.
5
rované podlahy, zvuku odolné
a vykurovacie systémy, všetky
v súlade s prísnymi medzinárodnými predpismi.
Stále centrum kreativity pre skutočný dizajn budúcnosti – slovné
spojenie, ktoré stručne vyjadruje to, čo showroom Mapei vo
Fieramilano Rho predstavuje.
Priamo v centre diania
Showroom Mapei sa môže
pochváliť aj dôležitým umiestnením pre budúcnosť Milána,
keďže svetová výstava Expo
2015 sa bude konať v komplexe
Fieramilano Rho.
Skúsenosti a technológie vychádzajúce z výskumu Mapei vdýchli
nový život dôležitým oblastiam
umenia a kultúry v Taliansku
a vo svete. Avšak medzinárodné aktivity neodviedli špeciálnu pozornosť Mapei zameranú
na Miláno, mesto, ktoré je od
začiatkov svedkom vývoja a rastu
spoločnosti a ktorého architektonické bohatstvo pomohla obnoviť. Umiestnenie stálej expozície
Mapei v centre areálu Fieramilano
symbolizuje charakter spoločnosti schopnej byť neustále v centre
4
diania a predovšetkým v centre
medzinárodného stavebníckeho
priemyslu.
Realita Mapei č. 8/2011
21
Produkty
produktový rad izolácií proti vode a vlhkosti
predstavuje
Novú rýchlu ochranu
proti vode
• Tekutápružnámembránapripravená
na priame použitie
• Jednoducháspracovateľnosť
• Veľmirýchlyčasvysychania
• Lepenieobkladova dlažbyužpo
4 hodinách
pri teplote 23° C a 50% relatívnej
vlhkosti vzduchu
Mapelastic AquaDefense
Nová rýchla ochrana proti vode
H
ydroizolačné materiály sú oblasť, v ktorej
sa spoločnosti Mapei
vďaka bohatým medzinárodným skúsenostiam získaných počas desaťročí úspešne
darí. Mapei ponúka širokú škálu
špecifických, bezpečných a dlhodobých riešení. Hydroizolácie
malých, ako aj veľkých stavebných diel, sa realizujú pomocou
špeciálnych cementových pružných membrán, ktoré sa aplikujú
štetcom alebo stierkou, pričom
sú schopné chrániť plochy s trhlinami až do šírky 1 mm. Bez
akýchkoľvek pochybností hrá
v produktovej skupine hydroizolačných materiálov kľúčovú úlohu
MAPELASTIC. Na celom svete je
známy ako dvojzložková pružná
cementová malta zabezpečujúca
perfektné utesnenie terás, kúpeľní, mostov, viaduktov, nádrží,
bazénov a ostatných vonkajších
plôch proti vode a vlhkosti. Tento
materiál bol úspešne použitý pri
izolovaní už viac ako 180 miliónov
m2 plôch po celom svete.
Vývoj Mapei v skupine izolácií
proti vode a vlhkosti nepoľavuje
a v súčasnosti spoločnosť predstavuje novinku v tejto oblasti
MAPELASTIC AQUADEFENSE.
Ide o pružnú izolačnú membránu pripravenú na priame použitie,
ktorá sa vyznačuje rýchlym časom
vysychania. Nanáša sa pred lepením keramickej dlažby, mramoru
a mozaiky v interiéri a v exteriéri.
Je to jednozložková pasta bledomodrej farby používaná pri izolovaní balkónov, kúpeľní, sprchovacích kútov, sáun a ostatných
priestorov vystavených vlhkosti.
Hlavnou výhodou MAPELASTIC
AQUADEFENSE je rýchlosť vysychania, čo sa ocení pri použití
na malých, ale i veľkých stavbách . Vďaka rýchlej schopnosti
vysychania je stierka odolná voči
dažďu už po 3 hodinách, pričom
obklad i dlažba sa môžu lepiť
už po 4 hodinách od nanesenia druhého náteru. Priestory sú
schopné prevádzky už po po jednom dni. Uvedené časy zodpovedajú podmienkam počas aplikácie
materiálov pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.
Hore. Grafická úprava
prevzatá z propagácie
MAPELASTIC
AQUADEFENSE na
veľtrhu Cersaie
v Bologni.
MAPELASTIC AQUADEFENSE
musí byť vždy nanesený len
na suchý podklad s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 3%.
Vhodnými podkladmi pre nanesenie pružnej izolačnej membrány MAPELASTIC AQUADEFENSE
sú betónové povrchy, cementové potery, potery pripravené zo
špeciálnych spojív (TOPCEM,
TOPCEM PRONTO, MAPECEM
alebo MAPECEM PRONTO).
MAPELASTIC AQUADEFENSE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vlastnosti výrobku
Spotreba: 1 kg/m2 pre dve vrstvy produktu (1,3 kg/m2 na hrúbku
1 mm)
Balenie: 15 kg plastové nádoby s výdatnosťou na 15 m2
Skladovateľnosť v originálnom balení: 24 mesiacov
Čakacia doba medzi prvou a druhou vrstvou: cca 60 minút
Čakacia doba pred lepením obkladov a dlažby: 3 – 4 hodiny
(pri teplote 23° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50% a pri aplikácii
na suchý podklad s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 3%)
Farba: bledomodrá
!
A
K
N
I
NOV
Mapelastic®
Oblasťa spôsobpoužitia
• Izoláciaprotivodea vlhkostinabalkónoch,terasách,
v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a v ostatných vlhkých
priestoroch pred lepením obkladov a dlažieb z keramiky,
mramoru, mozaiky na suchý podklad s maximálnou
zostatkovou vlhkosťou 3%.
• Aplikáciavalčekom,štetcoma stierkou.
• Možnosťokamžitého,aleajneskoršiehopoužitiamateriálubez
zbytočného plytvania, ak je skladovaný v originálnom balení.
• Možnosťpoužitiaajs ostatnýmikompatibilnýmimateriálmizo
systému MAPELASTIC: t.j. MAPEBAND (90°, 270°, T, CROSS),
MAPEBAND TPE (T, CROSS), DRAIN VETICAL, DRAIN
LATERAL, DRAIN FRONT.
NEW!
AquaDefense
1
2
Materiál je tiež možné použiť na
sadrokartóny (len pri interiérovom
použití), ale aj na existujúce podlahy s povrchovou úpravou z keramiky, terazza, prírodného kameňa
a na cementových omietkach.
MAPELASTIC AQUADEFENSE
môže byť použitý aj ako membrána so schopnosťou premostenia trhlín na vypraskaných pod-
1°
1st
Foto 1. Aplikácia
prvej vrstvy
MAPELASTIC
AQUADEFENSE
na podklad a na
existujúcu dlažbu.
Foto 2. Aplikácia
druhej vrstvy po 1
hodine.
Foto 3. Lepenie
keramickej dlažby po
4 hodinách.
3
kladoch pred lepením obkladov
a dlažby z keramiky, mozaiky, prírodného kameňa. MAPELASTIC
AQUADEFENSE sa nanáša na
podklad štetcom, stierkou alebo
valčekom. Ide o veľmi praktický materiál s jednoduchou aplikáciou a prijateľnou cenou. 1°
Plastová nádoba s 15 kg materiálu postačuje a je vhodná na
zaizolovanie plochy väčšej ako
15 m2. V prípade, že v plastovej
nádobe zostane nespotrebovaný
materiál , vďaka stálym a nemeniacim sa vlastnostiam hmoty je
možné zvyšný obsah použiť aj
v neskoršom období. Na základe vykonania veľkého množstva
skúšobných testov v laboratóriách i na stavbách, MAPELASTIC
AQUADEFENSE vyhovuje mnohým medzinárodným normám
a smerniciam a môže tak prispieť
k získaniu 2 bodov podľa LEED,
čo je systém ratingu pre ekologické budovy vytvorený USGBC
– Radou ekologických stavieb
Spojených štátov amerických.
1
Realita Mapei č. 8/2011
23
Produkty
Pružné tesniace
tmely a lepidlá
Komplexný rad špeciálnych materiálov určených
pre rôzne druhy použitia
V
projektovom štádiu i počas
samotnej realizácie stavieb sa
pracuje so širokou škálou materiálov s rôznymi vlastnosťami
a parametrami. Materiály zabudované
v stavebnej konštrukcii sú vystavované
častým a náhlym zmenám teploty a vlhkosti, ktoré vedú k deformáciám a objemovým zmenám. Z tohto dôvodu, aby sa v čo
najväčšej možnej miere darilo eliminovať
tieto javy, sa v konštrukciách navrhujú
škáry. Utesnenie škár s použitím vhodných
elastomerických materiálov slúži na zamedzenie prieniku vody, prachu, hluku, tepla
i chladu do týchto miest, pričom sa zároveň dosiahne aj pružné vykompenzovanie prebiehajúcich deformácii a pohybov
v konštrukcii. Produkty na vysokej technologickej úrovni a s ohľadom na životné
prostredie Produktový rad tesniacich tmelov Mapei vďaka širokej škále materiálov
uspokoja najrozličnejšie požiadavky na
technické vlastnosti i spôsoby aplikácie.
Zaradiť sem môžeme jedno- aj dvojzložkové akrylátové, silikónové, polyuretáno-
Produkty
MAPESIL AC
MAPEFLEX PU40
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU50 SL
MAPEFLEX PU20
MAPEFLEX PU21
MAPEFLEX PU30
MAPEFLEX PB27
MAPEFLEX PB25
MAPESIL BM
MAPESIL LM
MAPEFLEX AC4
MAPEFLEX AC-FR
ULTRABOND SUPER GRIP
vé, epoxi-polyuretánové, ale aj hybridné materiály. Typickým znakom Mapei je
značná flexibilita materiálovej produkcie,
ktorá využíva na maximum profesionálnu prácu svojich vlastných výskumných
a vývojových centier. K materiálom tejto
produktovej skupiny sa radia: silikónové tesniace tmely s kyslou a neutrálnou
reakciou (rad MAPESIL), akrylátové, polyuretánové a epoxi-polyuretánové tesniace
tmely a lepidlá (rad MAPEFLEX) a akrylátové a hybridné lepidlá (ULTRABOND).
Pomocou tejto širokej škály materiálov je
možné ich použitie pri rôznych aplikáciách
v stavebnom priemysle. Už dlhý čas nielen
v súvislosti s tesniacimi tmelmi, ale i ostatnými materiálmi, venuje spoločnosť Mapei
značnú pozornosť výskumu a vývinu hmôt
s nízkym dopadom na životné prostredie.
Dôkazom tohto prístupu je mnoho materiálov z radu MAPEFLEX, ktoré sú certifikované podľa GEV EMICODE a označujú
sa EC a EC1 R. Táto skratka je garantom
veľmi nízkeho obsahu organických prchavých látok v našich materiáloch. Predajné
ISO 11600
F 25 LM
F 25 LM
F 20 HM
F 25 LM
F 7,5 P
F 7,5 P
F 25 LM
F 25 LM
F 25 LM - G 25 LM
F 25 LM - G 25 LM
F 12,5 P up
miesta a pútavosť výrobkov Materiály
z produktového radu tesniacich tmelov
sa líšia v závislosti na type konečného
zákazníka. Do úvahy prichádzajú materiály určené pre distribútorov so stavebnými hmotami a potom špeciálne produkty
pre profesionálnych užívateľov. Všetky
materiály určené pre predajné miesta sú
dodávané v baleniach, na ktorých sú uvedené najdôležitejšie údaje účelu použitia
a ich hlavné výhody. Všetky materiály pre
profesionálne použitie sa dodávajú v 0,6
l „salámových“ baleniach alebo v 5 a 10
kg vedrách, pri ktorých je stanovená optimálna cena s ohľadom na predpokladaný
rozsah aplikácie. Tesniace tmely a lepidlá
Mapei sú tiež doplnené sériou reklamných
nástrojov so špecifickým designom na
podporu a zvýšenie predaja: katalógy, svetelné tabule, stojany na balenia, imitácie
balení a cielená reklamná kampaň.
Iné certifikáty
DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920, TT S 00230C, TT S 001543A
EC1 R
EC1 R
3 body
3 body
2 body
2 body
2 body
2 body
ASTM C920, ASTM C1248, DIN 18540, DIN 18545-2, BS 5889, TTS 001543A,
TTS 00230C
EN 1366-4
2 body
A COMPLETE RANGE OF
RAD
PRUŽNÝCH
TESNIACICH
TMELOV
A LEPIDIEL MAPEI
ELASTIC
SEALANTS
AND
ADHESIVES
Silikónové
tesniace
tmely s kyslou reakciou
Acetic silicon
sealants
Polyuretánové
tmely
Polyurethanetesniace
sealants
Mapesil Z
Z
Mapeflex PU40
Mapeflex
PU40
Acetic silicon
sealant tesniaci
for glasstmel na sklo
Silikónový
acetátový
Balenie:
kartuša
280
ml,
krabica
s 12 kusmi
Packaging: boxes of 12 280
ml cartridge
Farby:
a čierna and black
Colourstransparentná
available: transparent
Polyurethane sealant
a low
modulus
of elasticity
Polyuretánový
tesniaciwith
tmel
s nízkym
modulom
for joints, paintable
pružnosti,
pretierateľný
Balenie:
kartuša
ml,300
krabica
s 12 kusmi
„salámy“
Packaging:
boxes300
of 12
ml cartridge;
boxes
of 20 600 ml,
krabica
s 20 kusmi
600 ml soft-cartridge
Farby:
a šedá white and grey
Coloursbiela
available:
Plus
Mapesil Z
Z Plus
Mapeflex PU45
Mapeflex
PU45
Mould-resistant
acetic
silicon tmel
sealant
sanitary wares
Silikónový
acetátový
tesniaci
na for
sanitárne
zariadenia,
plesniam
Packaging: odolný
boxes ofproti
12 280
ml cartridge
Balenie:
kartuša 280transparent
ml, krabicaand
s 12
kusmi
Colours available:
white
Farby: transparentná a biela
Polyurethane sealant
adhesive
with
a high modulus
Polyuretánový
tesniaciand
tmel
a lepidlo
s vysokým
of elasticity, paintable
modulompružnosti,
pretierateľný
Balenie:
kartuša
ml,300
krabica
s 12 kusmi
„salámy“
Packaging:
boxes300
of 12
ml cartridge;
boxes
of 20 600
ml,
s 20 kusmi
600krabica
ml soft-cartridge
Farby:
šedá a čierna
Coloursbiela,
available:
white, grey and black
Mapesil AC
AC
Mapeflex
PU50 SL
SL
Mapeflex PU50
Pure mould-resistant
acetictesniaci
silicon tmel
sealant,
with a low
Čistý
silikónový acetátový
s nízkym
modulus of elasticity
modulom pružnosti, odolný proti plesniam
Packaging: boxes of 12 310 ml cartridge
Balenie: kartuša 280 ml, krabica s 12 kusmi
Colours available: transparent 999 + 26 colours coordinated
Farby:
a 26Grouts”
farebných
odtieňov podľa vzorníka
with thetransparentná
“Mapei Coloured
range
škárovacích hmôt Mapei
Akrylátové
tesniaceand
tmely
a lepidlá
Acrylic sealants
adhesives
Mapeflex AC4
AC4
Paintable acrylic
sealant
Akrylátový
tesniaci
tmel, pretierateľný
Packaging:
boxes
of 12
ml cartridge
Balenie: kartuša 310
ml,310
krabica
s 12 kusmi
Colours available: white and grey
Farby: biela a šedá
Ultrabond Super
Super Grip
Grip
Acrylic adhesive
forlepidlo
mounting
internal fixtures
Akrylátové
fixačné
do interiéru
Packaging:
boxes310
of 12
ml cartridge
Balenie:
kartuša
ml,310
krabica
s 12 kusmi
Colours available: white
Farby: biela
Mapeflex AC-P
AC-P
“Render-effect”
paintable
acrylic sealant
Akrylátový
tesniaci
tmel s efektom
omietky,
Packaging: boxes of 12 310 ml cartridge
pretierateľný
Colours available: white
Balenie: kartuša 310 ml, krabica s 12 kusmi
Farby: biela
Mapeflex AC-PRO
AC-PRO
Paintable professional-grade
acrylic
sealant
Profesionálny
akrylátový tesniaci
tmel,
pretierateľný
Packaging:
boxes
of
20
550
ml
tubes
Balenie: kartuša 550 ml, krabice s 20 kusmi
Colours available: white and grey
Farby: biela a šedá
Mapeflex AC-FR
AC-FR
Paintable acrylic
sealant
for fire-break joints,
Akrylátový
tesniaci
tmel s protipožiarnou
odolnosťou
certified EN 1366-4
certifikovaný v súlade EN 1366-4, pretierateľný
Packaging: boxes of 20 550 ml soft-cartridge
Balenie: „salámy“ 550 ml, krabica s 20 kusmi
Colours available: grey
Farby: šedá
Silikónové
tesniace
tmely s neutrálnou reakciou
Neutral silicon
sealants
Mapesil BM
BM
Pure neutral
silicon
sealant
fors neutrálnou
metalwork, with
a low
Čistý
silikónový
tesniaci
tmel
reakciou
modulus of elasticity
a nízkym modulom pružnosti pre klampiarske výrobky
Packaging: boxes of 12 310 ml cartridge
Balenie: kartuša 310 ml, krabica s 12 kusmi
Colours available: transparent, grey, copper and dark brown
Farby: transparentná, šedá, tmavohnedá a medená
High flow
polyurethane
sealant
with atmel
low s nízkym
modulus of
Veľmi
tekutý
polyuretánový
tesniaci
elasticity, pružnosti,
paintable pretierateľný
modulom
Balenie:
„salámy“
krabica
s 20 kusmi
Packaging:
boxes 600
of 20ml,
600
ml soft-cartridge
Farby:
Coloursšedá
available: grey
Mapeflex
PB27
Mapeflex PB27
Two-component,
high
flow modifikovaný
modified polyurethane
Dvojzložkový
veľmi
tekutý
polyuretánový
sealant, tmel
with as nízkym
low modulus
of elasticity,
resistant
tesniaci
modulom
pružnosti,
odolnýto
hydro-carbons
proti
uhľovodíkom
Balenie:
vedro
kg (A+B)
(A+B)
Packaging:
10 10
kg kit
Farby:
Coloursčierna
available: black
Mapeflex
PB25
Mapeflex PB25
Two-component
thixotropic
polyurethane
sealant
with
Dvojzložkový
tixotropný
polyuretánový
tmel
s nízkym
a low modulus
of elasticity,
to hydro-carbons
modulom
pružnosti,
odolný resistant
proti uhľovodíkom
Balenie:
vedro
kg (A+B)
(A+B)
Packaging:
10 10
kg kit
Farby:
Coloursčierna
available: black
Mapeflex PU65
Mapeflex
PU65
Two-component
polyurethanetesniaci
sealanttmel
for road
joints
Dvojzložkový
polyuretánový
na škáry
v cestných
konštrukciách
Packaging: 10 kg drums (A+B)
Balenie:
vedro 10 kgblack
(A+B)
Colours available:
Farby: čierna
Mapeflex
PU20
Mapeflex PU20
Two-component
hightekutý
flow epoxy-polyurethane
Dvojzložkový
veľmi
epoxi-polyuretánovýsealant,
high strength
and chemical
resistance a chemickou
tesniaci
tmel s vysokou
mechanickou
odolnosťou
Packaging: 10 kg units (A+B)
Balenie:
vedro 10 kg113
(A+B)
Colours available:
grey
Farby: šedá 113
Mapeflex PU30
Mapeflex
PU30
Two-component
thixotropic
epoxy-polyurethane
Dvojzložkový
tixotropný
epoxi-polyuretánový
tesniaci
sealant,
high strength
and chemical
resistance
tmel
s vysokou
mechanickou
a chemickou
odolnosťou
Balenie:
vedro
5 kg
(A+B)
Packaging:
5 kg
units
(A+B)
Farby:
113 113 grey
Coloursšedá
available:
Mapeflex PU21
Mapeflex
PU21
Two-component
thixotropic
epoxy-polyurethane
Dvojzložkový
tixotropný
epoxi-polyuretánový
tesniaci
sealant,
high strength
resistance
tmel
s vysokou
mechanickou
odolnosťou
Balenie:
vedro
5 kg
(A+B)
Packaging:
5 kg
units
(A+B)
Farby:
113 113 grey
Coloursšedá
available:
Mapesil LM
LM
Neutral silicon
sealant
stone, with areakciou
low modulus
of
Silikónový
tesniaci
tmelfors neutrálnou
a nízkym
elasticity
modulom pružnosti na prírodný kameň
Packaging: boxes of 12 310 ml cartridge
Balenie: kartuša 310 ml, krabica s 12 kusmi
Colours available: transparent 999 + 6 colours coordinated
Farby:
a 6 farebných
odtieňov podľa vzorníka
with thetransparentná
“Mapei Coloured
Grouts” range
škárovacích hmôt Mapei
Realita Mapei č. 8/2011
25
Tesniace tmely Mapei
odborníci pri práci
Marketing a komunikácia
Komplexný rad pre
profesionálov
Mapei Akadémia
Rok 2011 sa v MAPEI nenesie iba v znamení 10. výročia pôsobenia na Slovensku, ale
rovnako je spojený aj s projektom MAPEI Akadémia. Ten predstavuje nový medzník
v komunikácii nielen s obkladačmi, na ktorých je projekt upriamený, ale aj s koncovým
zákazníkom.
MAPEI stavia nielen na kvalitnej technológii a sortimente svojich produktov, ale aj
na dobrej spolupráci s majstrami obkladačmi. Ako nadnárodná spoločnosť, ktorá
píše svoju históriu už viac ako 70 rokov,
vie podať pomocnú ruku tam, kde je to
najviac potrebné.
MAPEI Akadémia vznikla ako vzdelávací
projekt pre všetkých, ktorí chcú vedieť
o obkladaní doslova všetko. Školitelia
zo spoločnosti, ktorí sú na slovo vzatými odborníkmi, dokážu ochotne poradiť s akýmikoľvek problémami z bežnej
praxe. Zároveň MAPEI Akadémia ponúka možnosť neustáleho zdokonaľovania
sa a nadobúdania odborných, a predovšetkým praktických skúseností v oblasti
obkladačských prác.
Navyše svojím členom zabezpečuje prostredníctvom absolvovaných školení aj rad
certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdia
schopnosti všetkých úspešných absolventov. Tí budú figurovať v databáze
internetovej stránky www.majstermapei.
sk, čím môže každý absolvent na základe
dosiahnutých výsledkov získavať nové
zákazky a perspektívne pracovné vyhliadky do ďalších rokov.
MAPEI Akadémia ponúka 3 stupne vzdelávania: od základov obkladačských prác,
až po špecifické technologické postupy,
ktoré vyžadujú vysokú mieru odbornosti.
Každý z týchto stupňov sa zaoberá inou
oblasťou, no spoločne zahŕňajú komplexné informácie v rámci obkladačských
prác.
MAJSTER MAPEI zahŕňa profesionálne
vyškolenie pre bežné realizácie obkladov
a dlažby v interiéri, napr. v kúpeľniach
a iných miestach vystavených vlhkosti - od prípravy a vyrovnania podkladu,
cez hydroizolácie až po lepenie obkladov
a dlažby na všetky druhy povrchov.
pripravila spoločnosť MAPEI možnosť
hrať aspoň o originálny hokejový dres
s podpismi našich hráčov a ďalšie drobnosti potrebné k výbave správneho hokejového fanúšika.
PROFESIONÁL MAPEI je úroveň, kde je
záujemca vyškolený v oblasti špeciálnych
poterov a vyrovnávania povrchov, hydroizolácií a lepenia obkladov a dlažieb (aj
veľkoformátových obkladov alebo mozaiky) v interiéri a v exteriéri – na balkónoch,
či terasách.
Stránka www.majstermapei.sk obsahuje
všetky informácie týkajúce sa Akadémie,
a navyše je zameraná aj na koncového
zákazníka. Na tejto stránke je možné
v jednoduchom menu obsiahnuť všetky podstatné informácie o spoločnosti
MAPEI a stránka bude zároveň ponúkať
rozsiahlu databázu zaškolených a certifikovaných odborníkov, ktorí na základe
dosiahnutého vzdelania vedia poskytnúť nadštandardné pracovné výsledky.
Chýbať nebudú konkrétne kontakty, a tiež
príklady realizácií uchádzačov. Takto
bude mať každý možnosť nájsť si kvali-
EXPERT MAPEI je najvyšším stupňom,
ktorý sa vo svojich osnovách zaoberá
lepením prírodného kameňa, realizáciou
bazénov, lepením obkladových prvkov
na veľké plochy s riešením dilatácií, izolovaním proti tlakovej vode v bazénoch,
riešením prestupov a lepením tenkovrstvých obkladov.
Osvedčenie o školení získava automaticky každý, kto úspešne absolvuje všetky 3
stupne školení. Tu sa však ponúka možnosť ísť ďalej a získať navyše certifikát,
v rámci ktorého sa u absolventov overia
praktické skúsenosti pri vlastných realizáciách s materiálmi MAPEI.
Školenia, ktoré budú realizované v marci
a v apríli tohto roku, však neponúkajú
iba odborné poznatky, ale zároveň bude
prebiehať losovanie o lístky na MS 2011
v hokeji. Je to pre záujemcov jedinečná
príležitosť, ako spojiť príjemné s užitočným. Byť v centre diania a prežívať úspechy našich hokejistov priamo v aréne je
naozaj lákavá ponuka.
Pre tých, ktorí nebudú mať to šťastie
zúčastniť sa hokejových majstrovstiev,
Každý správny Majster si rok čo rok obhajuje svoje úspechy tým, že si svoju prácu odvádza nielen odborne,
ale aj kvalitne. Úspešne sa tak vyhýba reklamáciám a vie, že odporúčania sú preňho tou najlepšou reklamou.
Cesta k titulu Majstra obkladača si však vyžaduje roky práce a skúseností. My však poznáme spôsob, ako
prísť k takémuto titulu za prekvapivo krátku dobu a k tomu získať navyše aj rad certifikátov a ďalších výhod.
Realita
Mapei č. 8/2011
Pomôžeme Vám! Spoločnosť Mapei
27
®
ponúka iba kvalitný sortiment
produktov svetovej značky a zabezpečuje odborné školenia vo svojej
Mapei® Akadémii. Registrácia je bezplatná a tím našich odborníkov
s dlhoročnými skúsenosťami Vám pomôže stať sa naozajstným
Pripravujeme
fikovaného obkladača priamo vo svojom
okolí. K tomu spoločnosť MAPEI ručí nielen za svojich absolventov, ale aj za kvalitu sortimentu produktov, ktorý ponúka.
Všetky školenia sa postupne uskutočnia
až v 15 mestách po celom Slovensku tak,
aby bolo možné vyhovieť všetkým, ktorí
by sa do MAPEI Akadémie chceli zapojiť.
Spoločnosť urobila v rámci predprípravy rozsiahlu informačnú kampaň, či už
prostredníctvom letákov, direct mailov
alebo plagátov priamo na predajniach
s možnosťou zaregistrovania sa na mieste. MAPEI Akadémia má vysoké predpoklady na úspech nielen vďaka svojej
odbornosti, ale aj vďaka novému pohľadu
na spoluprácu, ktorý prináša množstvo
výhod nielen obkladačom, ale aj koncovým zákazníkom.
Termíny a miesta školení:
15. 3. Michalovce
Hotel Družba, Jána Hollého 698/1
16. 3. Košice
Hotel Centrum, Južná trieda 2/A
17. 3. Humenné
Hotel Karpatia, Čsl. Armády 1377
22. 3. Martin
Hotel Victoria, V. Žingora 9820
23. 3. Žilina
Hotel Slovakia Inn, Nám. Ľudovíta Štúra 2
24. 3. Trenčín
Hotel Magnus, Považská ulica 1706
29. 3. Senica
Hotel Senica, Hviezdoslavova 1471/62
30. 3. Trnava
Hotel Impiq, B. S. Timravy 2
31. 3. Piešťany
Hotel Magnólia, Nálepkova 1
5. 4. Nitra
Estrádna hala PKO, J. Kráľa 4
6. 4. Komárno
Hotel Peklo, Platánová alej 1
7. 4. Bratislava
Airporthotel Chopin, Galvaniho 28
12. 4. Banská Bystrica
Kongres Hotel Dixon, Švermova 32
13. 4. Poprad
Hotel Satel, Mnoheľova 825
14. 4. Prešov
Súkromná SOŠ, MLADOSŤ,
Pod Kalváriou 36
www.majstermapei.sk
Adesilex P9
Flexibilné cementové lepidlo
na keramické obklady a dlažby
s veľmi dobrými vlastnosťami,
zníženým sklzom a predĺženou
dobou zavädnutia.
Z
• Pre použitie v interiéri a exteriéri
• Vhodné na podlahové kúrenie
• Vhodné do systému s hydroizolačnou
stierkou MAPEGUM WPS
• Vysoká tixotropia
• Dokonalá priľnavosť ku všetkým materiálom
bežne používaným v stavebníctve
• Vytvrdnutie bez zmraštenia
• Predĺžená doba zavädnutia
Realita Mapei č. 8/2011
29
TECHNOLÓGIA, NA KTOREJ MÔŽETE STAVAŤ
Referencia
Hydroizolácie vo Wellness Hoteli
Chopok****
Demänovská dolina a lyžiarske stredisko Jasná lákajú priaznivcov aktívneho oddychu zo
Slovenska i zo zahraničia. Wellness Hotel Chopok **** v Jasnej im k aktívnemu oddychu
ponúka aj relax v exkluzívnom wellness centre. Funkčnosť a krása kúpeľov je zabezpečená
kombináciou vhodných hydroizolačných systémov.
A
rchitektonický návrh pracuje s prírodným kameňom ako
základným výrazovým prvkom
interiéru i exteriéru. Tento element spája stavbu s prírodou a navodzuje upokojujúcu atmosféru okolitých hôr.
Názov hotela napovedá, že jeho návštevníci čerpajú pohodu tela a mysle predovšetkým v špičkovo zariadenom wellness
centre. Prítomnosť prírodného kameňa aj
v priestoroch je preto prirodzeným zavŕšením snahy architektov.
Wellness centrum s poistkou
Priestory wellness centra sú v priamom
kontakte s vlhkosťou, ktorá pri dlhodobejšom pôsobení môže deštrukčne pôsobiť na nosnú konštrukciu. Následkom je
znížená životnosť, odlupovanie dlažieb
a obkladov, ako aj nepríjemné zatekanie
do ďalších priestorov. Hydroizolácia plôch
v priestoroch, ktoré prichádzajú do styku
so zvýšenou vlhkosťou zaručí nielen bezproblémovú funkčnosť, ale aj estetický
vzhľad miestnosti.
V prípade wellness centra tohto hotela
sa hydroizolačná vrstva nanášala priamo
na podklad bez aplikácie penetračných
náterov. Diagnostika totiž potvrdila vysokú kvalitu podkladovej vrstvy. Podklad
bol súdržný, dostatočne pevný a rovný,
takže ho nebolo treba vyrovnávať. Pred
začiatkom aplikácie hydroizolačnej stierky MAPELASTIC sa iba dôkladne očistil
a dokonale nasýtil vodou. V ďalšom kroku
sa zabezpečili detaily (dilatácie, prestupy
a styky dvoch rôznych konštrukcií alebo
materiálov) prekrytím elastickým polyesterovým pogumovaným pásom MAPEBAND.
Pás sa na podklad lepil hydroizolačnou
stierkou. Pružná stierka je vhodná pre
konštrukcie, v ktorých sa môžu nachádzať
mikrotrhliny v dôsledku zmrašťovania, je
schopná prekryť pohyby trhlín. Tixotropné
vlastnosti stierky zjednodušili prácu na
vodorovných, šikmých i zvislých plochách.
Do čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej
stierky sa zastierkovala sieťovina zo sklených vlákien, ktorá zaručila dostatočnú
hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvýšila jej odolnosť a prieťažnosť. Po
vyschnutí vznikla hydroizolačná vrstva so
znamenitou priľnavosťou k lepidlám pre
obklad a dlažbu. Atraktívny dizajn wellness centra vynikol vďaka umeniu práce
realizačnej spoločnosti so sklenou mozaikou. Aj keď sa v týchto priestoroch objavuje typický prírodný kameň i keramická
dlažba, mozaika hrá v tomto exkluzívnom
interiéri prím. Lepenie tohto farebného
umeleckého diela sa uskutočnilo pomocou
lepidla ADESILEX P10, ktoré je určené
špeciálne pre tento účel. Pre zabezpečenie
maximálnej pružnosti sa lepiaci tmel zmiešal s bezrozpúšťadlovou, elastifikačnou
disperziou ISOLASTIC.
Kvalitu a krásu wellness centra podčiar-
klo použitie škárovacích hmôt vo farebne
ladiacich odtieňoch. Mozaika sa vyplnila
odolnou nenasiakavou epoxidovou škárovacou hmotou KERAPOXY. Ešte predtým
sa však škáry dokonale povysávali priemyselným vysávačom, aby sa predišlo
zabudovaniu vlhkosti a špiny a možnému
výskytu plesne v škáre. Pohyblivé a dilatačné škáry sa vyplnili pomocou pružného protiplesňového silikónového tmelu
MAPESIL AC v zhodnom farebnom odtieni
ako škárovacia hmota.
Bazén s technickou špecialitou
Kúpeľom kraľuje plavecký bazén so zaujímavým technickým detailom – nepriznaným žľabom. Steny a podlahy bazénového
telesa sa vyrovnali pomocou cementovej
vyrovnávacej stierky NIVOPLAN, ktorá je
odolná proti mrazu a vode. Do tejto hmoty
sa primiešala prísada PLANICRETE na
zvýšenie pevnosti a priľnavosti k podkladu. V konštrukcii bazéna sa ako výplň
extrémne namáhaných dilatácií vyústení bazénovej technológie (trysky, svie-
ších betónových konštrukcií, ako sú napr.
povrchy plochých striech, vodojemy s pitnou vodou alebo fontány.
tidla atď.) použil dvojzložkový epoxidový
tmel s reakčnou živicou ADESILEX PG1.
Hydroizolačná vrstva bola vytvorená použitím hydroizolačnej stierky MAPELASTIC
ako vo zvyšných častiach wellness centra.
Obklady v bazéne sa lepili cementovým
lepidlom KERAFLEX, ktoré po zmiešaní
s vodou nadobudlo vhodnú konzistenciu
na aplikáciu na zvislých plochách. Na finálne úpravy sa použila epoxidová škárovacia
hmota KERAPOXY. Pre svoju mimoriadnu
odolnosť sa odporúča pre miesta, v ktorých pôsobí chemicky upravovaná voda
alebo hrozí nadmerné znečistenie.
Hydroizolácia nepriznaného žľabu
Bazén s predpätou hladinou je efektným
dizajnérskym detailom. Realizácia nepriznaného žľabu si však vyžadovala sofistikované technické riešenie. Pochôdznu
plochu okolo bazéna tvorí prírodný kameň.
V polovici je dlažba rozdelená škárou veľkou približne 1 cm. Voda nepozorovane
odteká cez škáru do žľabu pod dlažbou.
Pre riešenie hydroizolácie nepriznaného
žľabu sa navrhol systém, ktorý kombinuje
dvojzložkovú elastickú cementovú stierku MAPELASTIC SMART so špeciálnym
pružným náterom na báze akrylovej živice ELASTOCOLOR WATERPROOF. Táto
ochranná vrstva z kvalitných materiálov
vytvára predpoklad spoľahlivej ochrany
a dlhodobej trvanlivosti stavebných konštrukcií, ktoré sú v priamom a trvalom
kontakte s vodou a nie sú vystavené nadmernej záťaži. Synergia hydroizolačnej vrstvy a náterovej hmoty vytvára dvojitý štít
pred degradačnými účinkami vody a pred
chemickými látkami, ktoré sa v bazénovej
vode bežne nachádzajú. Je vhodná aj
ako finálna povrchová úprava bazénov.
Používa sa tiež na hydroizoláciu aj ďal-
Pred vodou sú chránené aj kúpeľne
Priestormi wellness centra ešte nekončí výpočet zrealizovaných hydroizolácií
v interiéri Wellness Hotela Chopok****.
Ucelený systém stavebnej chémie na hydroizoláciu kúpeľní a interiérov sa použil aj
v kúpeľniach všetkých izieb hotela.
Realizátor nanášal jednotlivé vrstvy až na
vyzretý, suchý, pevný a očistený podklad.
Z dôvodu lepšieho priľnutia nasledujúcich
vrstiev sa najskôr naniesol penetračný
náter PRIMER G, ktorý zjednotil nasiakavosť podkladu. Po vytvrdnutí penetračného náteru sa aplikovala kompaktná hydroizolačná vrstva. Použila sa tekutá vodotesná hydroizolačná stierka MAPEGUM
WPS, ktorá sa jednoducho nanáša na
zvislé, šikmé a vodorovné plochy. Po
nanesení prvej vrstvy sa škáry v prestupoch (stena – podlaha, stena – dilatačné
škáry, podlahové vpusty) utesnili pomocou
špeciálneho polyesterového pogumovaného pásu MAPEBAND. Pás sa zapracoval
do prvej vrstvy tekutej stierky. Následne
sa naniesli ďalšie dve vrstvy stierky tak,
aby sa dosiahla rovnomerná hrúbka hydroizolácie na celej ploche aspoň 1 mm.
Jednotlivé vrstvy sa nanášali do kríža,
resp. zvislo, kolmo, zvislo. Pred nanesením
ďalšej vrstvy bolo nevyhnutné, aby predošlá vrstva bola vyschnutá.
Obklad a dlažba sa v kúpeľniach lepili hydraulicky sa vytvrdzujúcou, odolnou
maltou s prísadou plastov ADESILEX
P9. Škáry v kúpeľniach a na obkladoch
v spoločných priestoroch hotela realizátor
vyplnil cementovou škárovacou hmotou
KERACOLOR FF. Pohyblivé škáry, ale aj
styk dvoch rôznych materiálov (sprchová
vanička, rohy atď.) boli vyplnené pružným
silikónovým tmelom MAPESIL AC.
V hoteli boli okrem produktov na hydroizolácie použité aj ďalšie výrobky Mapei.
Schodiská a iné priestory hotela bolo
pred kladením dlažby a krytín potrebné
upraviť. Na ich reprofiláciu bola použitá
tixotropná stierková hmota NIVORAPID.
Nežiaduce dilatačné škáry boli upravené
pomocou vláknitej textílie MAPETEX, ktorá
pri použití v kombinácii s KERAQUICKOM
a LATEXOM PLUS vytvára odstrániteľnú
membránu brániacu lomu.
Ucelený systém stavebnej chémie na hydroizoláciu, lepenie a škárovanie obkladov,
dlažieb a prírodného kameňa vo wellness
centre, v bazénoch a v kúpeľniach hotela je
predpokladom bezproblémovej prevádzky. Hotel v najnavštevovanejšom turistickom stredisku Slovenska bude dlhodobo
ponúkať nerušený oddych v exkluzívnom
prostredí aj vďaka spoločnosti Mapei.
Realita Mapei č. 8/2011
31
Referencia
TECHNICKÉ ÚDAJE
Wellness Hotel Chopok **** Nízkych Tatrách
Architekt: Ing. Arch. Emil Hudeček a kolektív
Dátum realizácie: 2007 - 2010
Technická podpora Mapei: Dodanie stavebnej chémie na hydroizoláciu, lepenie a škárovanie obkladov, dlažieb a prírodného
kameňa vo wellness centre, v bazénoch a v kúpeľniach hotela,
a tiež v exteriérovej časti hotela.
Architekt: Ing. Arch. Emil Hudeček a kolektív
Projektant: Ing. Arch. Vladimír Fajčík
Investor: PROPERTY HOLDING, a.s.
Zhotoviteľ: T Design, s.r.o.
Mapei distribútor: M A P E I SK, s.r.o.
Mapei koordinátor: Ing. Gabriel Pilárik (M A P E I SK, s.r.o.)
PRODUKTY MAPEI
Produkty uvedené v článku patria do skupiny „Produktov pre keramiku a kameň“. Lepidlá Mapei na keramiku a kameň sú v zhode
s EN 12004 a získali označenie CE. Škárovacie malty Mapei zodpovedajú norme EN 13888. Vyrovnávacie a opravné zmesi a vopred
predmiešané malty pre potery sa zhodujú s normou 13813 a získali
označenie CE. Cementové malty Mapei a membrány pre hydroizolácie pred inštaláciou keramiky zodpovedajú štandardom EN
14891. Všetky tmely Mapei sú v zhode s normou s normou ISO
11600. Technické listy sú dostupné na www.mapei.com alebo na
www.mapei.sk.
Adesilex P10 (C2TE, EC 1; CE EN 12004): biely cementový lepiaci
tmel s dobrou priľnavosťou, bez nebezpečenstva zošmyknutia
obkladov. Vhodný pre sklenené mozaiky, keramické a mramorové
dlažby a obklady.
Adesilex P9 (C2TE, EC1 R; CE EN 12004): hydraulicky tvrdnúca,
odolná malta na lepenie obkladov tenkovrstvým spôsobom s prísadou plastov v práškovej forme. Na kladenie keramických obkladov
a dlažieb v interiéri a exteriéri.
Adesilex PG1 (CE EN 1504-4): lepidlo s reakčnou živicou. Používa
sa na pevné spájanie najrôznejších materiálov, napr. betónu, malty,
vláknocementu, keramiky, tepelnoizolačných dosiek, dreva, kovu
a väčšiny plastov.
Elastocolor Waterproof (CE-EN 1504-2, C, PI-MC-IR): pružný
náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii na ochranu stavebných konštrukcií ošetrených hydroizolačnou vrstvou
Mapelasticu alebo Mapelasticu Smart a plôch v priamom a trvalom
kontakte s vodou.
Isolastic: bezrozpúšťadlová, elastifikačná disperzia pre malty na
lepenie obkladov. Po zmiešaní s Kerabondom a Kerafloorom vzniká
pružný tmel na lepenie obkladov (hrúbka vrstvy 5 – 15 mm).
Keracolor FF (CG2): cementová škárovacia hmota s výnimočnými
vlastnosťami, modifikovaná polymérmi, hydrofóbna, s technológiou
Dropeffect®. Pre výplň škár do 6 mm.
Keraflex (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): vysoko kvalitná pružná
malta na lepenie obkladov tenkovrstvým spôsobom, modifikovaná
plastmi, pre kladenie keramických obkladov a dlažieb.
Keraflex Maxi (C2TE S1, CE EN 12004): cementový lepiaci tmel
pre hrúbky vrstvy od 3 do 15 mm. Má dobrú schopnosť pretvorenia
a adhéznu silu, bez vertikálneho kĺzania obkladov. Vhodný na keramické a kamenné materiály.
Kerapoxy (R2T, RG, CE EN 12004): dvojzložkový kyselinovzdorný
škárovací tmel na báze epoxidovej živice pre šírky škár nad 3 mm.
Keraquick (C2FTS1, zmiešaný s Latexom Plus – S2; CE EN
12004, EC1): rýchlotuhnúca, hydraulicky sa vytvrdzujúca pružná
malta s prísadou plastov pre lepenie obkladov tenkovrstvým spô-
sobom.
Latex Plus: prísada na zvýšenie pružnosti Keraquicku a Nivorapidu
na dosiahnutie zvýšenej schopnosti pretvárania, ale tiež väčšej
adhézie na problematických povrchoch.
Mapeband: polyesterový pogumovaný pás na utesnenie škár
v prechodovej oblasti stena/podlaha a zvislými tesniacimi rovinami
a na utesnenie priestorových škár na poterových plochách.
Mapegum WPS: tekutá rýchloschnúca stierka na aplikáciu pružnej
hydroizolačnej vrstvy v interiéri.
Mapelastic (CE-EN 1504-2, C, PI-MC-IR; EN 14891): dvojzložková pružná tesniaca hmota na prekrytie trhlín na báze cementu
a syntetickej živice a na hydroizoláciu plôch stavebných objektov
v interiéri a exteriéri.
Mapelastic Smart (CE-EN 1504-2, C, PI-MC-IR; EN 14891): dvojzložková veľmi pružná cementová hmota, ktorá sa nanáša štetcom
alebo valčekom, určená na ošetrenie betónových povrchov, ako sú
napríklad základy, oporné steny, balkóny, terasy, kúpeľne a bazény, a ako ochrana proti agresívnym vplyvom okolia.
Mapesil AC (F-25_LM podľa ISO 11600): bezrozpúšťadlový silikónový tmel s kyslou reakciou, odolný proti plesniam, s nízkym
modulom pružnosti, dostupný v 29 farebných odtieňoch.
Mapetex: textilná tkanina, ktorá slúži ako podklad pre keramické
a kamenné obklady a dlažby, a dá sa úplne odstrániť. Môže byť
použitá aj ako odstrániteľná membrána zabraňujúca lomu.
Maxifuga (CG2): cementová malta s vynikajúcimi vlastnosťami
na výplň škár od 4 do 20 mm v keramických alebo priemyselných
podlahách, ktoré sú vystavené značnému zaťaženiu.
Nivoplan (GP-CS IV, CE EN 998-1): vyrovnávajúca malta na steny
pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Pre hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm.
Nivorapid (EC1 R, CT, C40-F10-A2fl, CE EN 13813): rýchlo sa
vytvrdzujúca, tixotropná a odolná vyrovnávajúca stierka s obsahom
cementu pre použitie v interiéri.
Planicrete: emulzia zo syntetickej živice na zušľachtenie poterov
a omietok v interiéri a exteriéri a na zhotovenie adhéznych mostíkov.
Primer G (EC1): penetračný náter na báze syntetických živíc vo vodnej disperzii s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok.
Vzrušující Anenské terasy
Rezidenční projekt Anenské terasy rozpoutal vlnu vášní ještě dříve, než vyrostl v srdci
historického Brna. Působivý objekt vzrušuje i po dokončení. Možnost vychutnat si krásu
výhledu na panorama Brna z velkorysé terasy je zkrátka nezapomenutelným zážitkem.
Udělením ceny Jihomoravská stavba roku 2008 uznala i odborná veřejnost kvalitu projektu
i jeho realizace.
Z
počátku měl na jižní straně ulice
Kopečná, mezi ulicemi Anenskou
a Pekařskou, vzniknout standardní obytný dům. Původní majitel
však projekt před zahájením realizace prodal. Nový investor ho nakonec vyprofiloval
jako ojedinělý rezidenční projekt. Rezidence
Anenské terasy nabízí 62 bytů ve vysokém
standardu pro krátkodobé i dlouhodobé
pronájmy. Byty od čtyřicetimetrových studií
až po luxusní dvousetmetrový mezonetový
byt s vlastním bazénem s prosklenou střechou nabízejí svým nájemníkům výjimečné
pohodlí.
Moderní architektura budovy není v protikladu s historickým okolím, naopak dotváří
jeho charakter. Terasovitá stavba se obvodovými celoskleněnými stěnami, které jsou
lemovány terasami, otevírá směrem na jih.
Prostorné terasy umožňují obyvatelům bytů
vychutnat si pohled na dominanty v podobě katedrály sv. Petra a Pavla a Špilberku.
Atraktivní vzhled objektu s ustupujícími
podlažími dává tušit, že interiér jednotlivých
bytových jednotek je vskutku exkluzivní.
Během stavebních prací bylo zjištěno, že
objekt stojí na místě jednoho z nejstarších
kostelů v Brně. Zbytky zakonzervovaného
původního gotického zdiva mohou návštěvníci obdivovat v přízemí ve stylové restauraci, již vede proslulý brněnský šéfkuchař.
Kromě restaurace je v domě k dispozici
také kavárna, která nabízí možnost přípravy
snídaní pro nájemníky. Sedm nadzemních
a jedno podzemní podlaží spojuje výtah,
který je od prvního nadzemního podlaží
řešený jako panoramatický. Nadzemní podlaží se rozcházejí ve dvouramenném schodišti. Byty jsou přístupné z chodeb, které se
v půdorysu ve tvaru písmene U vinou okolo
atria a spojují se u výtahu.
Rezidence je výjimečná nejen rozlehlými
terasami, stylovým designem či luxusním
provedením společných prostorů a interiérů bytů. Přidanou hodnotou pro nájemníky
obytného domu jsou i služby. Kromě přípravy snídaně nabízí provozovatel budo-
vy možnost zajištění pravidelného úklidu,
prádelnu a čistírnu s odnáškou i donáškou
prádla. Samozřejmostí je spolehlivý bezpečnostní systém, který splňuje zvýšené
nároky na ostrahu a bezpečnost nájemníků.
Investor nejenže kladl důraz na kvalitu koncepce projektu, ale dbal také na použití
kvalitních materiálů, jejichž aplikaci svěřil zkušeným realizačním společnostem.
Důkazem je spolupráce s renomovanými
společnostmi, mezi něž patří i společnost
Mapei. Systémová řešení Mapei dostala
prostor v interiérech při pokládce dlažeb ve
společných prostorech, při realizaci koupelen, při montáži keramického obkladu
na bazén v mezonetu, ale také při řešení
pokládky velkoformátové dlažby v restauraci.
Dnešní menu: dlažba velkých formátů
Vyhlášená restaurace v přízemí rezidence nabízí chutné pokrmy nejen na talíři.
Skutečnou lahůdkou pro realizační společnost bylo kladení velkoformátové dlažby
tak, aby pokryla členitý půdorys stavby bez
provedení dilatačních spár. Požadavek na
optickou jednolitost podlahy bez rušivých
dilatačních spár souvisel se snahou projek-
tanta o harmonický, čistý a esteticky hodnotný výraz prostoru. Odborně-techničtí
pracovníci společnosti Mapei navrhli
pro plochu s rozlohou asi 200 m2 použití
Mapetex systému – speciální technologie určené pro realizaci větších ploch bez
opticky rušivých dilatačních spár v podlahách z keramické dlažby nebo z přírodního
kamene.
V prvním kroku bylo důležité zbavit podklad
nesoudržných částí na povrchu a dosáhnout požadované rovinatosti plochy. Pro
tento účel byl podklad přebroušen a vyčištěn tak, aby z něho byly odstraněny veškeré nesoudržné části a aby celoplošně
vykazoval dostatečné pevnostní parametry.
Připravený podklad byl ošetřen základním
penetračním přípravkem Primer G, čím se
zvýšila přídržnost dalších vrstev.
V další fázi byla na povrch nanesena vrstva vysoce deformovatelného lepidla třídy
C2F S2, které vzniklo smícháním lepicího
materiálu Keraquick s tekutou přísadou
Latex Plus v požadovaném poměru. Na
čerstvou vrstvu pružného tmelu byla vzápětí rozprostřena speciální tkanina Mapetex,
která se dále lepila těsně vedle sebe bez
přesahů. Úlohou tkaniny je eliminovat
Realita Mapei č. 8/2011
33
Referencia
v konstrukci deformace vznikající v podlaze
a zabránit případnému rozšiřování původních trhlin v pokladu.
K lepení velkoformátové keramické dlažby bylo možné přistoupit již po 24 hodinách. Techničtí pracovníci společnosti
Mapei z vícero možných alternativ doporučili systémové deformovatelné lepidlo na
bázi cementu Granirapid třídy C2FT,
S1. Namíchaným lepidlem se dlažba lepila
přímo na speciální tkaninu. Dvousložkové
lepidlo se vyznačuje rychlým průběhem
schnutí, proto bylo možné začít se spárováním už po třech hodinách, které uplynuly
od položení dlažby. Běžné spáry byly vyplněny cementovou spárovací hmotou s nízkou nasákavostí Ultracolor Plus. Pro
výplň dilatací mezi jednotlivými místnostmi
restaurace byl použit pružný silikonový tmel
Mapesil AC.
Společné prostory zvou k návštěvě
Porotu soutěže Jihomoravská stavba roku
2008 zaujalo na Anenských terasách mimo
jiné také netradiční řešení chodeb vydlážděných keramickou dlažbou. Společnost
Mapei pro lepení tohoto druhu podlahové
krytiny ve společných prostorech doporučila systém vyhovující daným provozním
podmínkám. Připravený očištěný a odmaštěný podklad s dostatečnou pevností byl
ošetřen penetračním nátěrem Primer G.
Nátěr sjednotil nasákavost cementového
podkladu a zabezpečil dokonalé přilnutí
dalších vrstev. Pro lepení keramické dlažby ve společných prostorech bylo použité
cementové lepidlo s přísadou polymerů
Adesilex P9. Po vytvrzení lepidla, přibližně po 24 hodinách, byla podlaha vyspárována cementovou spárovací hmotou
s nízkou nasákavostí Ultracolor Plus,
která je díky svým výborným technickým
vlastnostem (odolnost proti oděru a výkvětům) vhodná i do frekventovaných prostor.
Dilatační spáry byly vyplněny pružným silikonovým tmelem Mapesil AC v barevném
odstínu shodném se spárovací hmotou.
schnoucí hydroizolačním stěrky Mapegum
WPS, která je vhodná pro nanášení na
vodorovné, šikmé i svislé plochy. Pomocí
polyesterového pogumovaného pásu
Mapeband byly utěsněny spáry v prostupech (stěna – podlaha, stěna – dilatační
spáry, podlahové vpusti). Následně byly
kolmo na sebe naneseny další dvě vrstvy hydroizolační stěrky Mapegum WPS.
Výsledkem byla pružná membrána v tloušťce jeden milimetr, která se po vyschnutí
vyznačovala znamenitou přídržností k lepidlům pro obklad a dlažbu. Po 24 hodinách bylo možné na hydroizolační vrstvu
osadit požadované sanitární zařízení a lepit
obklady a dlažbu. Pro lepení zvolených
keramických obkladů a dlažby bylo použito
lepidlo na cementové bázi Adesilex P9
třídy C2TE. Toto deformovatelné cementové lepidlo je spolehlivou volbou pro jeho
velmi dobré technické vlastnosti, snížený skluz a prodlouženou dobu zavadnutí.
Pro dokonalý estetický efekt byla použita cementová spárovací hmota Ultracolor
Plus. Dilatační spáry a prostupy byly vyplněny pružným protiplísňovým silikonovým
tmelem Mapesil AC v odstínu shodném
se spárovací hmotou.
Luxusní koupelny
Byty dýchají exkluzivitou. Standard v podobě dřevěných podlah a dveří, moderní
kuchyňské linky, vestavěného nábytku či
krbu završuje velkoryse řešená koupelna.
Dlouhou životnost obkladů a dlažby zaručuje aplikace systémového řešení Mapei
pro konstrukci v kontaktu s vodou.
Připravený cementový podklad byl ošetřen
penetračním nátěrem Primer G. Na takto
připravenou podkladní vrstvu byla nanesena souvislá vrstva pružné, tekuté, rychle-
Poklad ukrytý v koruně
V posledním podlaží rezidence se ukrývá
luxusní mezonetový byt o rozloze 230 m2.
Nájemníkům nabízí jedinečný oddych nejen
na velkometrážní terase plné zeleně, ale
i v soukromém bazénu s protiproudem.
Přímo z vody si lze přes prosklenou obvodovou stěnu vychutnat výhled na Brno, ale
i pohled na zářící hvězdy přes prosklenou
střechu. Oddych a komfort nesmějí narušit
ani případné technické problémy s bazénem. Investor proto bazén pojistil osvěd-
čeným systémem stavební chemie Mapei
pro konstrukce v trvalém styku s vodou.
Společnost Mapei nabízí celou řadu výrobků, které zajistí dokonalou vodotěsnost
železobetonového bazénového tělesa jako
celku, a tak zaručí nejen dlouhodobě krásný
bazén, ale i bezproblémový provoz.
Pro finální povrchovou úpravu bazénu byl
zvolen keramický obklad. Před zahájením
prací bylo nezbytné ověřit kvalitu podkladu. Další vrstvy mohly být nanášeny až
na dostatečně vyzrálý a pevný podklad
bez přítomnosti trhlin, odmaštěný, zbavený
nečistot a nesoudržných částic. Vzhledem
k požadavku dodatečného vyrovnání podkladu byla na připravený podklad nanesena kvalitní cementová vyrovnávací malta
Nivoplan.
V případě bazénových těles je klíčovou
vrstvou hydroizolace. V tomto případě
byla použita odolná pružná dvousložková hydroizolační stěrka na bázi cementu Mapelastic. Tato stěrka je vhodná
zejména do konstrukcí, kde může dodatečně docházet ke vzniku trhlin, anebo na
podklady, kde jsou přítomny smršťovací
mikrotrhliny.
Před aplikací hydroizolační stěrky byl
podklad dostatečně nasycen vodou, díky
čemuž se zpomalil proces vysychání a odebírání vody z podkladu, kterou cement
potřebuje ke své hydrataci. Navlhčení
podkladu zlepšuje také penetraci směsi
do povrchových vrstev, takže se zvyšuje
přídržnost hydroizolační stěrky k podkladu.
V prvním kroku se řešily všechny detaily
(dilatace, prostupy a styky dvou různých
konstrukcí nebo materiálů) překrytím pružným pogumovaným pásem Mapeband,
který se lepil k podkladu stejnou hydroizolační stěrkou. Po vytvrdnutí stěrky vznikl
nenasákavý a pružný podklad, na který se
mohl začít lepit keramický obklad.
K lepení obkladu byl použit cementový lepicí tmel s omezeným skluzem Kerabond
smíchaný s příměsí Isolastic v požadovaném poměru. Smícháním vznikl kvalitní
a pružný lepicí tmel třídy C2E, S1 s prodlouženou zpracovatelností a vyšší deformační schopností (ve shodě s EN 12004
a EN 12002).
Finální úpravy povrchu bazénu jsou pro
jeho životnost stejně důležité jako hydroizolační vrstva. Povrch bazénu je dlouhodobě vystaven nejen provozní zátěži
v podobě chemicky upravované vody, ale
i mechanickému zatížení při jeho údržbě.
Doporučenou spárovací hmotou v tomto
případě byla nenasákavá epoxidová spárovací hmota Kerapoxy. Spárovací hmoty
z řady Kerapoxy se vyznačují vysokou
mechanickou pevností a přídržností k podkladu, výbornou odolností vůči chemickým
látkám i oděru a dlouhodobou barevnou
stálostí. Navíc mají hygienický atest na styk
s pitnou vodou. Dilatační spoje a všechny
pohyblivé spáry byly důkladně utěsněny
pružným silikonovým tmelem Mapesil AC.
Realizace stavby trvala dva roky.
Technologie a materiály Mapei byly zabudovávány postupně tak, jako bylo navrženo
v předepsaném postupu pro jednotlivé konstrukce. O kvalitě provedených prací svědčí
i spokojenost uživatelů a více než dvouletý
bezproblémový provoz rezidenčního domu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Anenské terasy, Brno
Architekt: Ing. Arch. Rostislav Maňák
Datum realizace: 2007 - 2008
Technická podpora Mapei: Dodávka stavební chemie na přípravu podkladu, hydroizolaci, lepení a spárování obkladů a dlažeb
v interiéru (bazén, koupelny) a exteriéru.
Architekt: Ing. Arch. Rostislav Maňák
Projekt: Magnum living s.r.o.
Investor: Magnum living s.r.o.
Realizátor: Dorint a.s.
Mapei distributor: Mapei spol. s r.o.
Mapei koordinátor: Ing. Tomáš Brožek (Mapei spol. s r.o.)
PRODUKTY MAPEI
Produkty zmiňované v článku patří do skupiny “Výrobky na
obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene”. Technické listy
k těmto produktům jsou k dispozici na www.mapei.cz nebo www.
mapei.com. Téměř všechny výrobky společnosti Mapei určené
pro pokládku obkladů a dlažeb mají platný certifikát GEV a označení EMICODE EC1, vydaný GEV a dále jsou ve shodě s normou
EN 12004. Spárovací hmoty Mapei jsou ve shode s EN 13888.
Výrobky Mapei pro ochranu a opravu betonových konstrukcí jsou
ve shodě s evropskou hramonizovanou normou EN 1504. Všechny
tmely Mapei jsou ve shode s normou ISO 11600.
Adesilex P9 (C2TE, CE EN 12004, EC1 R): Cementové lepidlo na
keramické obklady a dlažby s velmi dobrými vlastnostmi, sníženým
skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí (ložná vrstva do 5 mm).
Kerapoxy (R2T, RG, CE EN 12004): Dousložková epoxidová
sparovací malta a lepicí tmel výjimečných vlastností se sníženým
skluzem pro pokládku a spárování obkladů a dlažeb z keramiky
a přírodního kamene (min. šířka spáry 3 mm).
Keraquick (C2FTS1, po smíchání s Latexem Plus - S2; CE EN
12004, EC1): Cementové rychle tvrdnoucí lepidlo s velmi dobrými
vlastnostmi, deformovatelné, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí na obklady a dlažby z keramiky a přírodního
kamene; obzvláště vhodný pro pokládku glazované slinuté dlažby
a přírodního kamene (ložná vrstva lepidla do 10 mm).
Kerabond (C1, CE EN 12004, EC1R): Cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby s ložnou tloušťkou tmelu do 5 mm.
Latex Plus: Latex zvyšující pružnost ke smíchání s Keraquickem.
Po smíchání Latexu Plus s Keraquickem vznikne vysoce deformovatelný lepicí tmel výjimečných vlastností se sníženým skluzem
(C2FT/S2).
Mapegum WPS: Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci povrchů v interiérech proti volně stékající vodě (není
určena pro trvalé zatížení vodou).
Mapeband: Pogumovaný pás z plsti odolné proti alkalickým vlivům prostředí pro hydroizolační systémy na bázi cementu i ostatních hydroizolačních stěrek.
Mapelastic (CE EN 1504-2, PI-MC-IR; EN 14891): Cementová
dvousložková pružná stěrka pro hydroizolaci betonu, balkonů,
teras, koupelen a bazénů (i s trvalým zatížením vodou).
Mapesil AC (F-25_LM podle ISO 11600): Silikonová těsnicí hmota
síťující v kyselém prostředí, odolná proti plísním, bez obsahu rozpouštědel, dodávaná ve 26 barvách a transparentní.
Mapetex: Velmi pružná a pevná mezivrstva mezi pochůznou
vrstvou a podkladem. Slouží k překlenutí nevhodně vedených
dilatačních spár v podkladu, překrytí podkladu s výskytem trhlin,
překrytím různých typů povrchů, apod.
Zcela odstranitelný systém sloužící k pokládce obkladů a dlažeb
z keramiky a přírodního kamene (dočasné expozice).
Nivoplan (GP-CS IV, CE EN 998-1): Vyrovnávací malta na stěny
a stropy v interiéru
i exteriéru. Pro tloušťky vrstvy od 2 do 30 mm.
Granirapid (C2F, S1, CE EN 12004, EC1): Dvousložkové cementové rychle tvrdnoucí lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi, rychlým
vytvrzením a rychlou hydratací, na obklady a dlažby z keramiky
a přírodního kamene (ložná vrstva do 10 mm).
Ultracolor Plus (CG2, EC1): Rychle tvrdnoucí malta s výjimečnými
vlastnostmi pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm s rychlým vysycháním, bez tvorby výkvětů, hydrofobní (odpuzující vodu) - systém
DropEffect® a protiplísňovou technologií BioBlock®.
Primer G (EC1): Penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve
vodní disperzi na savé podklady. Používá se i jako chemická bariéra na podklady ze sádry a anhydridu před nanášením materiálů
na bázi cementu.
Realita Mapei č. 8/2011
35
Marketing a komunikácia
www.mapei.com
Nový on-line portál Mapei
Od polovice júna 2010 má Mapei nový webový portál www.mapei.it. Obsah stránky je dostupný v talianskom aj v anglickom jazyku. Cieľom
novej webovej stránky je uspokojiť požiadavky užívateľov na celom svete a ukázať úplný obraz korporácie Mapei a jej produktov a ponúknuť
nástroj propagácie pre komerčnú aj technickú sféru. Portál www.mapei.com tiež prešiel obnovou a údržbou a v súčasnosti ponúka prístup
na všetky webové regionálne stránky dcérskych spoločností Mapei. Prezentácia, kreativita a údržba webu Mapei sa stala základným kanálom
komunikácie medzi hlavným sídlom Mapei, lokálnymi pobočkami na celom svete, zákazníkmi a stavebníckym priemyslom vo všeobecnosti.
Číslo, ktoré hovorí o návštevnosti webovej stránky, je toho dôkazom a rastie každým rokom.
Zámerom nového portálu je ponúknuť prehľadný, organizovaný informačný systém prepojený na jednotlivé produkty alebo produktové rady.
Tiež chce predstaviť Mapei nielen ako dodávateľa produktov a riešení, ale aj ako vierohodného, spoľahlivého partnera pre riešenia v oblasti
dizajnu a stavebníctva. Výber ponúkaných produktov surfovaním v „systémových riešeniach“ dovoľuje užívateľovi stránky rýchlo a jednoducho
nájsť vhodný produkt podľa jeho osobných požiadaviek. Stránka upozorňuje na záväzok spoločnosti Mapei voči životnému prostrediu prostredníctvom vývoja ekologicky udržateľných produktov v časti venovanej „zeleným“ produktom a riešeniam. Príjemné surfovanie!
O Mapei
V tejto sekcii na www.mapei.com
nájdete príbeh spoločnosti vo svete,
získate obraz o jej aktivitách, certifikácii
kvality a o pobočkách Mapei na celom
svete.
ŠTATISTIKA
www.MAPEI.COM
Návštevnosť stránok Mapei/mesiac: 1,618,983
Počet prezeraných stránok/mesiac: 13,190,543
Najnavštevovanejšia časť:
špecializovaná časť
o produktoch a systémoch
Najviac klikané produkty:
MAPELASTIC, MAPEFER
Domovská stránka
Veľká časť domovskej stránky je venovaná
novým produktom a dôležitým aktivitám,
na ktorých sa pracuje alebo ktoré sú už
zrealizované. Z tejto časti má užívateľ
jednoduchý prístup k ostatným častiam webu.
Produkty
Produktom venované sekcie sú
funkčne logicky prepojené, to
znamená, že požadované produkty
alebo skupiny produktov nájdete
rýchlo a bezproblémovo. Obsahujú
tiež inštruktážne videá, ktoré
predstavujú rozmanité použitia
jednotlivých produktov.
Ku každému produktu tu
nájdete základný opis, technický
Projekty
Hlavná stránka obsahuje bohatý zoznam
referencií zoradených podľa použitého produktu,
typu aplikácie alebo krajiny, kde bola referencia
realizovaná.
list, bezpečnostný
list, špecifikáciu
produktu a uplatnenie
v systémovom riešení,
a zoznam referencií, kde
bol produkt použitý.
www.mapei.com
Tento portál ponúka prístup na rôzne
stránky pobočiek Mapei na celom svete.
Pre užívateľov v Čechách je k dispozícii
webová stránka www.mapei.cz, slovenskí
užívatelia môžu využiť webovú stránku
www.mapei.sk.
Časopis Realita Mapei
V tejto časti nájdete všetky vydané čísla časopisu Realita Mapei, ktoré si
môžete stiahnuť alebo čítať online. Môžete hľadať konkrétne články alebo
čísla Realtà Mapei (talianska verzia), Realtà Mapei International (vydanie
časopisu v anglickom jazyku) a Reality Mapei v česko-slovenskej verzii.
Realita Mapei č. 8/2011
37
Mapelastic®
AquaDefense
KA!
N
I
V
NO
Aplikácia
Jednozložková, rýchloschnúca, tekutá
izolačná membrána proti vode a vlhkosti
pod keramické obklady, dlažby, prírodný
kameň a mozaiku pre použitie v interiéri
i exteriéri. Pripravená na priame použitie.
• Jednozložková, pripravená na priame použitie
• Rýchloschnúca
• Nevyžaduje vystuženie sklotextilnou mriežkou odolnou
proti alkáliám
• Odoláva dažďu už po 3 hodinách
• Lepenie obkladov a dlažieb s vhodným
lepidlom je možné už po 4 hodinách
• Priestory ošetrené izolačnou membránou môžu
byť vystavené prevádzke už po 1 dni
• Zodpovedá požiadavkám Leed
(Systém ratingu pre ekologicky udržateľné budovy)
• Uvedené časy zodpovedajú podmienkam počas
aplikácie materiálov pri teplote 23°C a 50%
relatívnej vlhkosti vzduchu materiál musí byť
aplikovaný na suchý povrch so zostatkovou
vlhkosťou do 3%
eriame použitie!
p
a
N

Podobné dokumenty