HNJ HIAB XS 166 B-3 HiDuo

Komentáře

Transkript

HNJ HIAB XS 166 B-3 HiDuo
HNJ HIAB XS 166 B-3 HiDuo
Údaje o jeřábu
Rok výroby: prosinec 2010
(nový, nepouž
nepoužívaný)
Zdvihový moment: 159 kNm
Hydraulický dosah: 10,6 m
Vylož
Vyložení
ení – nosnost: 10,3 m -1480 kg
Prů
Průtok oleje: 5555-65 l/min
Cena:
Foto
705 000,000,- Kč
Včetně hydr. čerpadla SUNFAB
Výbava:
Stranové
Stranové podpě
podpěry 5,5m dlouhé
dlouhé manuá
manuálně
lně vysouvatelné
vysouvatelné, mechanicky otoč
otočné,
sní
snímání zasunutých a plně
plně vysunutých podpě
podpěr, rá
rádiové
diové dálkové
lkové ovlá
ovládání – HIAB
XS DRIVE, řídící jednotka SPACE 4000, zvuková
zvuková a vizuá
vizuální
lní signa
signalizace
rozlož
rozložené
eného jeř
jeřábu a neslož
nesložených podpě
podpěr, olejová
olejová nádrž
drž 120 L, Relé
Relé box s 8
výstupy, chladič
chladič oleje, vysokotlaký olejový filtr, há
hák bř
břemene, kotevní
kotevní šrouby
Záruční plnění:
24 mě
měsíců záruka na nosné
nosné části HNJ
6 mě
měsíců záruka na hydraulické
hydraulické komponenty
Servis a ND:
•
•
•
Servis je zabezpeč
zabezpečová
ován sí
sítí servisní
servisních stř
středisek po celé
celém území
zemí ČR
Účast servisu do 48 hodin od prokazatelné
eníí poruchy
prokazatelného nahláš
nahlášen
Náhradní
hradní díly jsou distribuová
distribuovány z centrá
centrální
lních skladů
skladů ND firmy HIAB
KMH Servis s.r.o.

Podobné dokumenty

HNJ HIAB XS 099 B

HNJ HIAB XS 099 B podpěry 4,8m dlouhé dlouhé manuá manuálně lně vysouvatelné vysouvatelné, mechanicky otoč otočné, řídící systé systém SPACE 3000, zvuková zvuková a vizuá vizuální lní signalizace rozlož rozložené en...

Více

HNJ HIAB XS 099 B-3 Duo

HNJ HIAB XS 099 B-3 Duo ení – nosnost: 9,5 m - 840 kg Prů Průtok oleje: 4545-50 l/min

Více