představení společnosti

Komentáře

Transkript

představení společnosti
představení společnosti
Praha | 04–2014
úvodní slovo
Hemispheres Creative and Advertising Agency Ltd.
Jsme agenturou, která hledá cesty a vytváří spojení
zdánlivě neslučitelného.
V praxi se řada z nás setkává s názory, že reklama
může být buď kreativní nebo efektivní, že to, co je
pro ženy, není pro muže, že firemní zákazníci reagují
na jiné podměty než standardní koncový zákazníci
a s řadou dalších mnohdy protichůdných tvrzení. Už
samotný název Hemispheres naznačuje spojení dvou
polokoulí, dvou stejných ale přesto odlišných tvarů,
jejichž spojením vzniká ideální tvar – koule.
Jako v geometrii i v běžném životě vznikají ty
nejlepší a nejdokonalejší věci vzájemným působením
protikladných vlivů.
Snahou našeho týmu je tak vytvářet komunikační
a marketingové strategie, kreativní návrhy i samotné
realizace kampaní či jednotlivých materiálů právě
v souladu s touto filozofií – vyvážená kombinace
kreativity a efektivnosti. Naši klienti jsou pro nás
vždy partnery, se kterými hledáme nejoptimálnější
řešení individuálně, na míru.
Hemispheres Creative and Advertising Agency Ltd. je tuzemskou organizační složkou anglické společnosti,
jejíž portfolio se skládá mimo jiné z následujících marketingových a propagačních služeb:
grafický a obalový design,
v ývoj, vizualizace a výroba POSM a TPOSM
corporate identity design,
(informační a prodejní systémy, prezentace
produktů, makety),
branding a brand management,
3D vizualizace, CGI, animace, audio/video,
návrhy a zajištění reklamních předmětů
komplexní návrhy a organizace eventů
(konference, seminář, roadshow, teambuilding,
tisková konference…),
návrh a realizace regionálních i celoplošných
kampaní včetně nákupu medií
(TV/radio, internet, outdoor, tisk, …),
strategické mediální plánování, poradenství
a marketingové strategie.
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
logotypy
logotypy
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
ČESKÝ GRANÁT
KALEIDOSKO
Cze
Czech Republic
The European Gem
Czech Republic
The European Gem
Czech Republic
The European Gem
ColorfullAdventure.cz
Cze
CI design
logotyp
informační tabule
vizitk y
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
prezentace
CI design + full service
webdesign a CMS administrace
produktorvé katalogy
vizitk y
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
3D visualizace
CI design + full service
logo facelift + corporate identity design
igelitové
tašk y
design tiskovin
akce
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
d e sk y s c
hlopněm
i
kalendář
drobný merkantil
… včetně akcí
pozvánka
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
záběry z akce
foto: Jiří Látal
CI design
logotyp
vizitky
hlavičkový pa
pír
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
PPT prezentace
A4 titulka prez
entace
CI design
logotyp účetní divize
logotyp IT divize
reklamní poutač
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
vizit
ky
CI design
hlavičko
logo
t yp
vizitka
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
homepage
v ý papír
vizuál veletrhu Rybaření 2013
inzerce
hlavní vizuál, A1 plakát
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
nerealizované návrhy
vizuál veletrhu Pro Dítě 2013
hlavní vizuál, A1
plakát
QS fólie
PR člán
PR článek
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
nerealizované návrhy
ek / inze
rce
vizuály dalších veletrhů
BVV Peníze 2013 – logotyp a viuz
BVV – Stavební veletrhy Brno – outdoor
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
web banery
web banery
uál
CID + conceptuální design
sn
k ape
ra
ne
Ge
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
ndář
iáře
i–
l
obálka d
í kale
pe
ť
če
k va
li t y
CID + conceptuální design
diáře
k ape
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
PPT prezentace
sn í k
alend
ář
výroční zprávy
OZP (200
9)
NF ČRo (2010)
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
OZP (20
10)
výroční zprávy
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
K o mw a g
(2010)
Czech Invest – ná
vrh (2011)
něco málo z minulosti
vizuál návštěvnické kampaně MSV Brno
Generali – vizuál studentské sout
ěže (2007)
kompletní rebranding a oživení společnosti Pražské služby, a.s. (2005–2010)
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
logotyp a vizuál veletrhu
Brno (2009)
Motosalon
vizuál veletr
hu MSV (200
7–2012)
Stavební ve
reference
3D
design
letrhy Brn
o (2005 )
Philip Morris –
vizualizace stoj
anu (2011)
plá
Pražská te
Generali – vizuál soutěže
10)
zerce (20
(2009)
Philip Morris
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
renská – in
– vizualizace
speciálních no
sičů (2011)
BV V – Cinema 4D
11)
Sketch & Toon (20
reference
3D
design
vizuál veletr
hu Urbis In
vest (2008
)
čerpací stanice
vizuál promoakce
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
návrh a vizualizace ceny „Zlaté koule“ pro Digitální Agentury (2011)
v areálu společnos
ti PS a.s. (2007 )
…a foto finální podoby
prodejní stojany, prezentace produktů, makety produktů
Philip Morris – e-hosteska
Philip Morris – produktový stoja
n
Philip Morris – vý
voj nových TPOS
M
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
doprovodné mate
riály
interiér koncept & design – návrh
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
MAIN POINT PRAGUE
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
reference
…webdesign…
2013
2012
2011
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
ukázky realizovaných novoročenek
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
office šablony
design a podpora
vs tu
penk
y
p
v
oz
án
ka
na
ak
ci
brožura
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
logo facelift
podporujeme Světlušku NF ČRo (od 2007)
v
NF ČRo –
izuá
návrh cyklodresu (2011)
(2011)
l v ýstav y
návrh polepu rámu trojkola (2011)
©2013 Hemispheres C&A A Ltd., org. sl. v ČR
každoroční viz
uál sbírkové ka
mpaně
vizuály koncertů (2007-2012)
hemispheres.cz
we listen…we think…we create
Hemispheres Creative & Advertising Agenc y Ltd. | organizační složka v České republice | zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Městsk ým soudem v Praze oddíl A, vložka 75700
bankovní spojení: Raif feisenbank, č.ú.: 7058583001/5500 | IČ: 24301698 | DIČ: CZ683080488 | Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 | +420 602 33 93 08 | of [email protected]

Podobné dokumenty

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz Oznámení základním organizacím ČZS: „vydávání“ Informačního měsíčníku v podobě, na kterou jste byli zvyklí, je ukončeno rozhodnutím představenstva územního sdružení ČZS Olomouc. Nadále bude pro zák...

Více

Profil společnosti 2013 Company profile

Profil společnosti 2013 Company profile Certified to quality management standard ISO 9001:2008 and environmental standards FSC and PEFC

Více

Partnerský kanál dnes

Partnerský kanál dnes • Tvoří se „bundle“ tx software + MS produktů • Velmi výhodné ceny technologií Microsoft • Mohou získat licence i pro ostatní MS produkty např. Office • Celkové nasazení našeho řešení bude rychlejš...

Více