Měřicí systémy pro vzduch a plyny

Komentáře

Transkript

Měřicí systémy pro vzduch a plyny
MĚŘITELNOST
JISTOTA
KVALITA
SVĚTOVOST
Měřicí systémy pro vzduch a plyny
Spolehlivá kvalita díky měření
 Spolehlivější kvalita plynu díky možnosti monitorování
POUZE MĚŘITELNÁ HRANICE JE SPOLEHLIVÁ HRANICE
Od roku 2001 společnost ROTORCOMP® vyvíjí různé
analytické metody a měřicí systémy paralelně s řadou
produktů ETC®, aby zajistila měřitelnost kvality stlačeného vzduchu a tak ji učinila pro zákazníky mnohem
spolehlivější a předvídatelnější.
NĚKDY „VŠE ZÁLEŽÍ NA DEFINICI“
Podle normy ISO 8573-1 jsou všechny uhlovodíky s 6
a více uhlíkovými atomy v molekule považovány ve
smyslu normy za „olej“. Tak široké rozpětí složek klade
vysoké požadavky na měřicí technologii.
MODULARITA PRO OPTIMÁLNÍ, NA MÍRU ŠITÁ ŘEŠENÍ
 Modulární koncepce měření skládající se z odběrového modulu, modulu pro úpravu plynu, detekčního modulu a monitorovacího modulu.
 Všechny detekční moduly lze zkombinovat pomocí modulární jednotky pro centrální analýzu RCS
CP45/65.
 2 online měřicí systémy pro zbytkový obsah oleje
v inertních plynech.
 1 sběrná měřicí metoda pro měření zbytkového obsahu oleje téměř ve všech plynech pod systémovým
tlakem do 350 bar (5 075 psig).
 Měřicí systémy lze také později rozšířit.
 Čidla pro CO2, CO, NOx, SOx, CH4, O2, vlhkost, tlak,
teplotu a průtok jsou standardně k dispozici.
 4 online měřicí systémy pro zbytkový obsah oleje
ve vzduchu.
 Ostatní plynové složky a speciální řešení jsou
k dispozici na vyžádání
TŘÍDY KVALITY STLAČENÉHO VZDUCHU V SOULADU S NORMOU ISO 8573-1:2010
Třída
kvality
Částice
≤ 0,1 μ
0,1 μ < d
≤ 0,5 μ
Vlhkost
0,5 μ < d
≤ 1,0 μ
1,0 μ < d
≤ 5,0 μ
[částice/Nm3]
0
Zbytkový obsah oleje
Teplota
rosného bodu
Zbytková
vlhkost
(aerosoly a pára)
[°C]
[g/Nm3]
[mg/Nm3]
Jak je uvedeno uživatelem zařízení nebo dodavatelem a přísnější než pro třídu 1
Rotorcomp: ≤ 0.0025
1
N. S.
≤ 20,000
≤
400
≤
10
≤ -70
≤ 0.003
≤ 0.01
2
N. S.
≤ 400,000
≤ 6,000
≤
100
≤ -40
≤ 0.11
≤ 0.1
≤
3
N. S.
N. S.
≤ 90,000
1,000
≤ -20
≤ 0.88
≤ 1
4
N. S.
N. S.
N. S.
≤ 10,000
≤ +3
≤ 6
≤ 5
5
N. S.
N. S.
N. S.
≤ 100,000
≤ +7
≤ 7.8
> 5
≤ +10
≤ 9.4
6
Cp: 0 mg/Nm³ < Cp ≤ 5 mg/Nm³
7
Cp: 5 mg/Nm³ < Cp ≤ 10 mg/Nm³
Cw ≤ 0.5 mg/Nm³
–
x
Cp: Cp > 10 mg/Nm³
0.5 mg/Nm³ < Cw ≤ 5 mg/Nm³
–
Maximální množství zbytkových částic/Nm3
daných rozměrů v μm v souladu s normou ISO 8573-4
Maximální teplota rosného
bodu v souladu
s normou ISO 8573-3
Maximální obsah zbytkového oleje v souladu
s normou ISO 8573-2 a -5
–
Referenční podmínky:
Teplota: 20 °C / Tlak: 1 bar (abs.) / Tlak vodní páry: 0 bar v souladu s normou ISO 8573-1:2010 / Dodatek 4
Cp = Hmotnostní koncentrace; Cw = Koncentrace vody v kapalné fázi; N.S. = nespecifikováno.
POUZE MĚŘITELNÁ HRANICE JE JISTÁ HRANICE
1.Proč by měla být prováděna měření?
3.Co by mělo být měřeno?
Za prvé je třeba objasnit, co je cílem měření.
Co má být měřeno a sledováno:
Široká škála plynů, par a směsí.
 kvalita stlačeného vzduchu po úpravě
 výkon samostatné jednotky pro úpravu vzduchu
 kompresor a/nebo vzduch na vstupu
 kvalita v místě aplikace
2.Jak by měla být prováděna měření?
4.Které mezní hodnoty by měly být sledovány?
Naše systémy jsou navrženy pro normy
ISO 8573 a EN 12021.
Dokud nejsou známy odpovědi na tyto otázky, není
možné optimální plánování a konfigurace měřicích
a analytických modulů dle požadavků zákazníka.
Záleží na vašem použití – průběžná měření jsou
prováděna v režimu online a sběr vzorků je prováděn
v režimu offline.
 JISKŘIVÉ NÁPADY...
pro zlepšení vašich systémů stlačeného vzduchu a plynu
Stlačování
Tiché a účinné
stlačování
vzduchu a plynů:
Kompresory nebo
vzduchová centra
pro stlačený vzduch
Úprava vzduchu
Absolutní stlačený vzduch
bez oleje třídy 0 pomocí zařízení
ROTORCOMP ETC-SV
Sušení
Měření
Skladování
Schválená kvalita
vzduchu a plynů
s měřicími systémy
vzduchu a plynů
ROTORCOMP RCS
Vaše
použití
 RCS OIL MONITOR
The Residual oil online monitoring system for highest purity classes
RCS OIL MONITOR
Online monitorovací systém pro zbytkové
koncentrace oleje pro třídy nejvyšší čistoty.
Měřicí systémy pro online měření obsahu parní fáze
olejů/uhlovodíků ve stlačených plynech v souladu
s normou ISO 8573-5.
Měření:
 VOC (těkavé organické sloučeniny)
 Olejové páry
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 4 – 420 bar (g) (volitelné rozsahy tlaků)
(58 – 6 100 psig)
Metody měření:
 Čidla pro MOx: Katalytická měření
na povrchu čidel z oxidů kovů
Složení vzorku:
 Plyn, páry
Nejnižší detekční limit:
 0,001 mg/Nm3
 RCS OIL TUBE
Aktivní uhlík jako
řízená vrstva
Aktivní uhlík
pro páry
Skleněné vlákno
pro aerosoly
RCS OILTUBE
Metoda měření sběrem v souladu s normami
ISO 8573-2 a -5 pro hodnoty tlaku 1 – 420 bar (g)
(14 – 6 100 psig).
Metoda sběru vzorků při vysokém tlaku pro analytické
určení obsahu olejových/uhlovodíkových par a aerosolů ve stlačených plynech pod systémovým tlakem
v souladu s normami ISO 8573-2, -5.
Měření:
 Souhrn parametrů pro olejové páry a aerosoly
 Semikvantitativní analýza (volitelné)
 Siloxany (volitelné)
Rozsah tlaku:
 1 – 420 bar (g) (14 – 6 100 psig)
Metody měření:
 Aerosoly: Sběr na filtrech ze skleněných vláken,
detekční limit: 0,002 mg/Nm3
 Páry: Sběr na aktivním uhlíku,
detekční limit 0,003 mg/Nm3
Laboratoř:
 Analýza vzorků nezávislou akreditovanou laboratoří
v souladu s normami ISO 8573-2 a -5
Nejnižší detekční limit:
 0,005 mg/Nm3 (celkové množství par a aerosolů)
 RCS MULTIGAS
RCS MULTIGAS
Modulární multiplynový monitorovací systém
pro přizpůsobitelná a uživatelská řešení.
Systém RCS MULTIGAS je modulární platforma pro
všechny typy řešení online měření v průmyslových
podmínkách s vysokými požadavky na spolehlivost
a opakovatelnost.
Měření splňuje normy ISO 8573-1, -2, -3, -4, -5.
Modulární měření:
 VOC, CO2, CO, O2, P
 TRB (a teploty)
 Částic, průtoku
 Doplňková čidla, například
pro H2S, He, SO2, NO2 na vyžádání
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 CO, O2, H2S, SO2, NO2: elektrochemicky
 CO2:
NDIR*
 TRB:
kapacitně
 VOC:
PID nebo MOX
Nejnižší detekční limit:
 TRB: -100 ... +20 C° při tlaku 450 bar (g) (6 500 psig)
 VOC:0,1 mg/Nm³ (PID) / 0,001 mg/Nm³ (MOX)
 CO2: 1 ppm
 CO: 1 ppm
 O2: 0,1 %
* Nedisperzní infračervená spektroskopie
 RCS MULTIGAS S
Lowest Detection Limit: Tdp:
VOC:
CO2:
CO:
O2:
-100 … +20C° @ 450barg
0.1mg/Nm³ (PID) / 0.001mg/Nm³ (MOX)
1ppm
1ppm
0.1%
RCS MULTIGAS S
Zařízení RCS MULTIGAS S je založeno na modulární platformě zařízení RCS MULTIGAS se všemi
jeho řešeními sledování online ve všech průmyslových podmínkách.
K tomu je zařízení MULTIGAS S navrženo tak,
aby mohlo být provozováno i za drsných podmínek
a s vysokou hladinou bezpečnosti EMC.
Měření splňuje normy ISO 8573-1, -2, -3, -4, -5.
Modulární měření:
 VOC, CO2, CO, O2, P
 TRB (a teploty)
 Částic, průtoku
 Doplňková čidla, například
pro H2S, He, SO2, NO2 na vyžádání
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 CO, O2, H2S, SO2, NO2: elektrochemicky
 CO2:
NDIR*
 TRB:
kapacitně
 VOC:
PID nebo MOX
Nejnižší detekční limit:
 TRB: -100 ... +20 C° při tlaku 450 bar (g) (6 500 psig)
 VOC:0,1 mg/Nm³ (PID) / 0,001 mg/Nm³ (MOX)
 CO2: 1 ppm
 CO: 1 ppm
 O2: 0,1 %
* Nedisperzní infračervená spektroskopie
 RCS MULTIGAS ULTRA
RCS MULTIGAS ULTRA
Dokonalý způsob sledování kvality stlačeného
vzduchu a plynů se zpětnou sledovatelností
a vysokým rozlišením.
Systém s vysokým rozlišením pro online sledování olejových / uhlovodíkových, metanových a ostatních plynových složek ve vzduchu a plynech. Podle norem pro
nejvyšší kvalitu, připraven pro GMP. Bez vlivu vody,
teploty a tlaku na měření. Nástroj Zero AUTOCAL jako
standard.
Měření splňuje normy ISO 8573-1, -2, -3, -4, -5, -6.
Modulární měření:
 THC:
Celkové určení všech uhlovodíků
v plynu
 NMHC:
Uhlovodíky bez metanu,
všechny uhlovodíky vyjma metanu
 CH4:
Metan
 Absolutní CO2:celkové množství CO2 v plynu
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 THC:
Pyrolytické spalování a měření nárůstu koncentrace CO2 pomocí metody NDIR
 CH4:
NDIR
 NMHC: Výpočet pomocí NMHC = THC - CH4
 NOx, SOx,CO: NDIR (volitelné)
 Ostatní plyny: na vyžádání
 O2:
0 - 25 % /0 -100 % diamagnetické (volitelné)
 TRB:
-100 ... +20 °C při tlaku až do
450 bar (g) (6 500 psig) (volitelné)
 Tlak: 0 – 2,5 bar abs a 0 – 16 bar (g) až do 0 – 600 bar (g) (8 700 psig) (volitelně)
 Teplota: Pt 100 a Pt 1 000
 Průtok: na vyžádání
Nejnižší detekční limit:
 NMHC: 0,0001 mg/Nm3
 CH4, CO2, CO: všechny tři - hodnota 0,001 mg/Nm³
 TRB: -100 ... +20 C° při tlaku 450 bar (g)
(6 500 psig)
 RCS AIR BASIC
RCS AIR BASIC
Zařízení AIR BASIC je nepřenosné řešení měření
pro online sledování koncentrace CO2, CO, O2
a relativní vlhkosti ve stlačeném vzduchu
pro dýchání v souladu s požadavky vyhlášky
DIN EN 12021.
Měření:
 CO2
 CO
 O2
 rH % (a teploty)
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 CO, O2:
elektrochemicky
 CO2:
NDIR*
 Vlhkost rH %: kapacitně
Nejnižší detekční limit:
 rH %:
0,1 %
 CO2:
0 ppm
 CO:
0 ppm
 O2:
0,1 %
* Nedisperzní infračervená spektroskopie
 RCS AIR MOBILE
RCS AIR MOBILE
Monitorovací online systémy pro vzduch pro
dýchání splňující požadavky vyhlášky DIN EN
12021.
AIR MOBILE je přenosné řešení pro online sledování
stavu CO2, CO, O2 a relativní vlhkosti ve stlačeném
vzduchu pro dýchání v souladu s požadavky vyhlášky
DIN EN 12021.
Měření:
 CO2
 CO
 O2
 rH % (a teploty)
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 CO, O2:
elektrochemicky
 CO2:
NDIR*
 Vlhkost rH %: kapacitně
Nejnižší detekční limit:
 rH %:
0,1 %
 CO2:
2 ppm
 CO:
2 ppm
 O2:
0,1 %
* Nedisperzní infračervená spektroskopie
Lowest
Detection
: rH%:
 RCS
AIRLimit
PRO
CO2:
CO:
O2 :
0.1 %
2ppm
2ppm
0.1%
RCS AIR PRO
Modulární online systémy pro sledování stavu
vzduchu pro dýchání splňující požadavky
vyhlášky DIN EN 12021.
Zařízení AIR PRO je optimalizováno pro online sledování parciálních tlaků VOC / oleje, CO2, CO a O2, teploty
rosného bodu (TRB) a teploty stlačeného vzduchu
pro dýchání v souladu s požadavky vyhlášky DIN EN
12021.
Měření:
 VOC, CO2, CO, O2, P
 TRB (a teploty)
 Doplňková čidla, například
pro H2S, He, SO2, NO2 na vyžádání
Rozsah tlaku:
 Měření: prostředí
 0 – 420 bar (g) (6 100 psig) (volitelné rozsahy tlaku)
Metody měření:
 CO, O2: elektrochemicky
 CO2: NDIR*
 TRB: kapacitně
 VOC: PID nebo MOX
Nejnižší detekční limit:
 TRB: -100 ... +20 C° při tlaku 450 bar (g) (6 500 psig)
 VOC:0,1 mg/Nm³ (PID) / 0,001 mg/Nm³ (MOX)
 CO2: 1 ppm
 CO: 1 ppm
 O2: 0,1 %
* Nedisperzní infračervená spektroskopie
MĚŘITELNOST
JISTOTA
KVALITA
SVĚTOVOST
Autorizované obchodní a servisní středisko v ČR
ROTORCOMP VERDICHTER GmbH
MONDO s. r. o.
Industriestraße 9
82110 Germering
Deutschland
Vážní 899
500 03 Hradec Králové
Česká Republika
Tel.: +49 (0) 89 724 09-0
Fax: +49 (0) 89 724 09-38
[email protected]
www.rotorcomp.de
Tel.: +420 495 541 212
Fax: +420 495 541 203
A member of BAUER GROUP
RCS 04.13 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
e-mail: [email protected]
www.mondo.cz

Podobné dokumenty

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny Hustota: 8,908 g/cm3 Tvrdost: 4 (Mohsova stupnice tvrdosti) Teplota tání: 1 455° C, tj. 1 728 K

Více

elexia comfort

elexia comfort Okruh teplé užitkové vody (zásobník) ƒ otevřete ventil na přívodu studené vody do zásobníku a výtokový ventil (baterii) teplé vody. Ponechejte ventil teplé vody otevřený až do doby úplného odvzdušn...

Více

Senso 10-13-16CF PV

Senso 10-13-16CF PV pravidel jako při uvedení do provozu. Jestliže se porucha odvodu spalin opakuje, je tento případ nutno konzultovat s autorizovaným servisem. Existuje zde nebezpečí úplného nebo částečného ucpání sy...

Více

Typový list Technická specifikace: Albert E.40 Výkonnost max. (1) 0

Typový list Technická specifikace: Albert E.40 Výkonnost max. (1) 0 Výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu musí být připojeno tak, aby nedocházelo k přenosu chvění a nežádoucích sil na kompresor, např. tlakovou hadicí ½ “ - délka 500 mm Z prostoru kompresor...

Více

Návod Mira Comfort 24 CF_CZ

Návod Mira Comfort 24 CF_CZ Plnící přetlak vody v topné soustavě ve studeném stavu je statická výška v metrech dělená 10. Skutečný plnící přetlak musí být vyšší než minimální plnící přetlak v soustavě (0,7 bar). Doporučuje se...

Více

Program 50. česko-slovenské psychofarmakologické

Program 50. česko-slovenské psychofarmakologické Výjimečně: serotoninový syndrom, mírné zvýšení hladiny aminotransferáz; retence moči, křeče; bolesti varlat, poruchy ejakulace; hyponatremie; ekchymóza a jiné typy krvácení do pokožky a sliznic. Do...

Více

English - Loxone

English - Loxone Europe: W x H x D = 85 x 100 x 26mm USA: W x H x D = 85 x 136 x 26mm

Více