katalog zdravotnických prostředků

Komentáře

Transkript

katalog zdravotnických prostředků
Odpovědnost vůči partnerovi…
KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Vážené dámy a pánové,
dostává se vám do ruky nové vydání katalogu vybraných zdravotnických prostředků z nabídky společnosti
MSM, spol. s r.o. Věříme, že zde naleznete potřebné informace pro orientaci v našem sortimentu, včetně
přehledně zpracovaného obsahu. Nepřehlédněte také všeobecné obchodní a dodací podmínky, kterými se
naše společnost řídí. V sortimentu se objevuje řada nových položek zboží, jež vás mohou oslovit. A snad
můžeme prozradit, že už nyní připravujeme mnoho dalších produktů k uvedení na trh v České republice,
které se objeví v nejbližším aktualizovaném vydání. Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na
její pokračování.
Váš prodejní tým MSM
Odpovědnost vůči partnerovi…
OBSAH
Punkce žil a infuzní terapie ......................................................................................................................................................................................................... 1
Insyte – intravenózní kanyla bez křidélek ................................................................................................................................................................................... 1
Insyte-W – intravenózní kanyla s křidélky .................................................................................................................................................................................. 2
Insyte-N ............................................................................................................................................................................................................................................. 3
Neoflon .............................................................................................................................................................................................................................................. 4
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-2 ................................................................................................................................................................ 5
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-Pro ............................................................................................................................................................ 6
Insyte Autoguard – bezpečnostní kanyla ..................................................................................................................................................................................... 7
Insyte Autogard BC ......................................................................................................................................................................................................................... 8
Venflon Pro Safety – bezpečnostní kanyla s injekčním portem ............................................................................................................................................... 9
Uzavřený systém Nexiva, provedení bez kohoutu ................................................................................................................................................................... 10
Uzavřený systém Nexiva, provedení s trojcestným kohoutem ............................................................................................................................................... 11
Careflow .......................................................................................................................................................................................................................................... 12
Careflow – 2 lumen ....................................................................................................................................................................................................................... 13
Careflow – 3 lumen ....................................................................................................................................................................................................................... 14
Careflow – 4 lumen ....................................................................................................................................................................................................................... 15
Careflow – 5 lumen ....................................................................................................................................................................................................................... 16
Secalon-Seldy ................................................................................................................................................................................................................................. 17
Secalon T ......................................................................................................................................................................................................................................... 18
Porty žilní celoplastové nízkoprofilové – Jet Port® Plus, Portolino, Jet Port Plus II Contrast .......................................................................................... 19
Porty žilní plastové s titanovým pouzdrem – Tita Jet Light, TitaJetTM light II Contrast, TitaJetTM light, Low Profile Contrast ................................. 20
Porty žilní titanové – T-Port, T-Port Low Profile, T-Port Contrast Basic, T-Port Contrast set, T-Port Low Profile Contrast ...................................... 21
Porty arteriální plastové – Jet Port Plus ..................................................................................................................................................................................... 22
Příslušenství k portovým systémům ........................................................................................................................................................................................... 23
Q-syte – sestavy ............................................................................................................................................................................................................................. 24
Q-syte – aspirační trn .................................................................................................................................................................................................................... 25
Uzávěr Luer, Luer-Lock, Luer-Lock kombi, Luer-Lock s membránou ............................................................................................................................... 26
MultiFlo 5 – pěticestná spojka .................................................................................................................................................................................................... 27
OBSAH
Rampa trojcestných kohoutů tříprvková – Intramultilock ......................................................................................................................................................
Rampa trojcestných kohoutů pětiprvková – Intramultilock ...................................................................................................................................................
Trojcestné kohouty – BD ConnectaTM Plus ...............................................................................................................................................................................
Trojcestné kohouty s hadičkou – BD ConectaTM ......................................................................................................................................................................
Jednocestný ventil „on-off“ – FloSwitch ...................................................................................................................................................................................
Gelmann, Lipidový filtr ................................................................................................................................................................................................................
Infuzní souprava pro spádovou infuzi se zavzdušněním .........................................................................................................................................................
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Ivac řady 590 ................................................................................................................................................................
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Asena GW .....................................................................................................................................................................
Transfuzní souprava ......................................................................................................................................................................................................................
Spojovací hadičky Luer-Lock ......................................................................................................................................................................................................
Spojovací hadičky k lineárním dávkovačům .............................................................................................................................................................................
Injekční stříkačky BD DiscarditTM II – dvojdílné .....................................................................................................................................................................
Injekční stříkačky BD PlastipakTM – trojdílné ..........................................................................................................................................................................
Injekční stříkačky BD ...................................................................................................................................................................................................................
Třídílné stříkačky předplněné sterilním fyziologickým roztokem – BD PosiFlushTM ..........................................................................................................
Injekční jehly BD MicrolanceTM .................................................................................................................................................................................................
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
.................................................................................................................................................................
45
Arteriální kanyla ............................................................................................................................................................................................................................
Arteriální katétry – Careflow .......................................................................................................................................................................................................
Arteriální katétry – Microseld .....................................................................................................................................................................................................
Plicnicový monitorovací katétr – Intrathermodyn ....................................................................................................................................................................
Termodiluční katétry samostatné – Criticath, Intrathermodyn ..............................................................................................................................................
Termodiluční katétry s In-line senzorem – Criticath ...............................................................................................................................................................
Ochranný rukávec ..........................................................................................................................................................................................................................
Exacta ..............................................................................................................................................................................................................................................
45
46
47
48
49
50
51
52
OBSAH
Intradesilet Intraducer, kompletní set .........................................................................................................................................................................................
Intradesilet Peel (rozlamovací) ....................................................................................................................................................................................................
Critikit ..............................................................................................................................................................................................................................................
In-line senzorové kabely ...............................................................................................................................................................................................................
Převodník jednorázový pro I.B.P Statham DT-XX ..................................................................................................................................................................
Převodník s integrovaným proplachem 30 ml/h – DT-NN .....................................................................................................................................................
Převodník bez integrovaného proplachu – TNF-R ...................................................................................................................................................................
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH ......................................................................................................................................................................
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH .......................................................................................................................................................................
Soupravy se třemi převodníky – GABARITH ..........................................................................................................................................................................
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH SafeDraw ...................................................................................................................................................
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH SafeDraw .....................................................................................................................................................
Soupravy – GABARITH SafeDraw P ........................................................................................................................................................................................
Převodník k opakovanému užití – RT2000 ..............................................................................................................................................................................
Měřící soupravy k převodníku RT2000 .....................................................................................................................................................................................
Měřící soupravy k převodníku RT2000-Flex ...........................................................................................................................................................................
Propojovací kabely k převodníkům ............................................................................................................................................................................................
Fixační destička TBG – pořadač pro tlakové snímače ............................................................................................................................................................
Držák TMM pro fixační destičku ................................................................................................................................................................................................
Tlakové hadičky PVC – čiré provedení .....................................................................................................................................................................................
Tlakové hadičky PE .......................................................................................................................................................................................................................
Přetlakové manžety Merit Medical .............................................................................................................................................................................................
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Zajištění dýchacích cest
75
.............................................................................................................................................................................................................
Endotracheální rourka bez manžety ........................................................................................................................................................................................... 75
Armovaná endotracheální rourka bez manžety ........................................................................................................................................................................ 76
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro orotracheální intubaci ................................................................................................................... 77
OBSAH
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro nazotracheální intubaci ................................................................................................................. 78
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou ........................................................................................................................................................................ 79
Endotracheální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou ...................................................................................................................................... 80
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou a odsávacím portem ................................................................................................................................... 81
Armovaná endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou ..................................................................................................................................................... 82
Preformovaná endotracheální rourka pro orotracheální intubaci .......................................................................................................................................... 83
Preformovaná endotracheální rourka pro nazotracheální intubaci ...................................................................................................................................... 84
Mikrolaryngeální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou .................................................................................................................................. 85
Endobronchiální rourka levostranná a pravostranná ................................................................................................................................................................ 86
Tracheostomická kanyla s fixním límcem ................................................................................................................................................................................. 87
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem ............................................................................................................................................................ 88
Armovaná tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem ......................................................................................................................................... 89
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem a přídavným portem ....................................................................................................................... 90
Filtry do okruhů ............................................................................................................................................................................................................................. 91
Zvlhčovač pro spontánně ventilující pacienty (umělý nos) .................................................................................................................................................... 92
Dýchací okruhy pro intenzivní péči a anestezii ........................................................................................................................................................................ 93
Odsávací katétry s centrálním otvorem ...................................................................................................................................................................................... 94
Odsávací katétry s centrálním a postranními otvory ................................................................................................................................................................ 95
Odsávací katétry zahnuté (Coudé) .............................................................................................................................................................................................. 96
Odsávací katétry s regulátorem sání – Performance ............................................................................................................................................................... 97
Odsávací katétry s regulátorem sání ........................................................................................................................................................................................... 98
Guedel Airways ............................................................................................................................................................................................................................. 99
Maska anesteziologická .............................................................................................................................................................................................................. 100
Medicinální absorbér oxidu uhličitého – Sodasorb™ ........................................................................................................................................................... 101
Intubační zavaděč ........................................................................................................................................................................................................................ 102
Tracheální odběrová souprava ................................................................................................................................................................................................... 103
Laryngoskopy s vláknovou optikou – soupravy bateriové ................................................................................................................................................... 104
Laryngoskopické lžíce s vláknovou optikou kovové ............................................................................................................................................................. 105
Příslušenství a náhradní díly laryngoskopů ............................................................................................................................................................................. 106
OBSAH
Regionální anestezie
..................................................................................................................................................................................................................
107
Spinální jehly standardní – Yale ................................................................................................................................................................................................
Spinální jehly atraumatické – Whitacre ...................................................................................................................................................................................
Spinální jehly atraumatické – Sprotte ......................................................................................................................................................................................
Lumbální jehly – Sprotte ............................................................................................................................................................................................................
Soupravy pro spinální/epidurální anestezii – Durasafe Plus ................................................................................................................................................
Epidurální soupravy – Perisafe Plus .........................................................................................................................................................................................
Epidurální soupravy – Mini Perisafe Plus ...............................................................................................................................................................................
Epidurální jehly Touhy-Weiss ...................................................................................................................................................................................................
Epidurální katétry ........................................................................................................................................................................................................................
Epidurální plochý filtr .................................................................................................................................................................................................................
Bezodporové stříkačky (L.O.R.) ...............................................................................................................................................................................................
MultiStim Sensor .........................................................................................................................................................................................................................
MultiStim Switch .........................................................................................................................................................................................................................
Unipolární kanyly pro plexus anestezii – Nanoline ...............................................................................................................................................................
Katétrové soupravy pro kontinuální plexus anestezii – Plexolong Nanoline ....................................................................................................................
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Fixační pomůcky
........................................................................................................................................................................................................................
122
Veca-C ...........................................................................................................................................................................................................................................
TuBo-Clip S ..................................................................................................................................................................................................................................
TuBo-Fix .......................................................................................................................................................................................................................................
Trachea-Fix, Eye-Care ................................................................................................................................................................................................................
BePa-Clip ......................................................................................................................................................................................................................................
Novo-Pad/Novo-KidsPad ...........................................................................................................................................................................................................
Ute-Fix ...........................................................................................................................................................................................................................................
Soft-Fix ..........................................................................................................................................................................................................................................
122
123
124
125
126
127
128
129
OBSAH
Tubo-Grip a Tubo-Guard Set .....................................................................................................................................................................................................
Splint-Fix ......................................................................................................................................................................................................................................
Hand-Fix .......................................................................................................................................................................................................................................
Grip-Lock ......................................................................................................................................................................................................................................
130
131
132
133
Příslušenství přístrojové techniky
.........................................................................................................................................................................................
134
EKG elektrody pěnové ................................................................................................................................................................................................................
EKG elektrody Blue-Pore ..........................................................................................................................................................................................................
Senzory pro SPO2 .......................................................................................................................................................................................................................
Senzory k jednorázovému užití, adhezivní + Velcro ..............................................................................................................................................................
134
135
136
137
Spotřební materiál ..................................................................................................................................................................................................................... 138
Papíry do tiskáren
........................................................................................................................................................................................................................
138
..........................................................................................................................................................................................................................
139
............................................................................................................................................................................................................................
139
Lubrikační gely
Lubrikační gely
Drenážní systémy
.......................................................................................................................................................................................................................
140
Neo-Pneumocath .......................................................................................................................................................................................................................... 140
Heimlichova chlopeň Pneumovent .......................................................................................................................................................................................... 141
Soupravy pro pleurální punkci a punkci ascitu ....................................................................................................................................................................... 142
OBSAH
Samostatné kanyly pro thorakocentézu ....................................................................................................................................................................................
Soupravy pro punkci perikardu .................................................................................................................................................................................................
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 200, 400 a 600 ml ....................................................................................................................................................
Systémy pro drenáž drobných ran 30 a 150 ml ......................................................................................................................................................................
Redonovy drény ...........................................................................................................................................................................................................................
Kapilární drény Penrose .............................................................................................................................................................................................................
Ploché drény .................................................................................................................................................................................................................................
Laparotomické drény ..................................................................................................................................................................................................................
Chirurgické odsávací soupravy ..................................................................................................................................................................................................
Armované spojovací hadice k chirurgickým odsávačkám ....................................................................................................................................................
Silikonové hadice vnitřního průměru do 6 mm ......................................................................................................................................................................
Silikonové hadice s vnitřním průměrem nad 6 mm ...............................................................................................................................................................
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Staplery
........................................................................................................................................................................................................................................
155
Cirkulární staplery .......................................................................................................................................................................................................................
Lineární staplery ..........................................................................................................................................................................................................................
Lineární cuttery ............................................................................................................................................................................................................................
Staplery na léčbu hemeroidů Longovou metodou ..................................................................................................................................................................
Staplery ..........................................................................................................................................................................................................................................
Náplně do lineárních staplerů ....................................................................................................................................................................................................
Náplně do lineárních cutterů ......................................................................................................................................................................................................
155
156
157
158
159
160
161
Implantáty
162
...................................................................................................................................................................................................................................
Uretrální podpůrný systém – TiLoop ....................................................................................................................................................................................... 162
Tiloop 6 Total ............................................................................................................................................................................................................................... 163
OBSAH
Titanizovaná kýlní síťka – TiMesh ............................................................................................................................................................................................
Titanizovaná kýlní síťka – TiPatch ............................................................................................................................................................................................
Titanizovaný reparační kýlní systém – TiPlug ........................................................................................................................................................................
Titanizovaná reparační síťka – TiSure ......................................................................................................................................................................................
TiLoop BRA .................................................................................................................................................................................................................................
164
165
166
167
168
Biopsie ........................................................................................................................................................................................................................................... 169
Handy .............................................................................................................................................................................................................................................
Delta-Cut .......................................................................................................................................................................................................................................
Jehly pro Delta-Cut .....................................................................................................................................................................................................................
Marrow-Cut ..................................................................................................................................................................................................................................
Bone-Marrow ...............................................................................................................................................................................................................................
Safe-Cut .........................................................................................................................................................................................................................................
Odběrové jehly – Aspi-Cut .........................................................................................................................................................................................................
Spi-Cut ...........................................................................................................................................................................................................................................
169
170
171
172
173
174
175
176
Urologie
........................................................................................................................................................................................................................................
177
Močové cévky bez balonku pro ženy .......................................................................................................................................................................................
Močové cévky bez balonku – Nelaton .....................................................................................................................................................................................
Močové cévky bez balonku – Tiemann ....................................................................................................................................................................................
Foleyův močový katétr silikonizovaný ....................................................................................................................................................................................
Foleyův močový katétr celosilikonový ....................................................................................................................................................................................
Foleyův močový katétr dětský, celosilikonový .......................................................................................................................................................................
Uzávěr katétrů ..............................................................................................................................................................................................................................
177
178
179
180
181
182
183
OBSAH
Gastroenterologie ....................................................................................................................................................................................................................... 184
Nazogastrické vyživovací sondy ...............................................................................................................................................................................................
Gastroduodenální sondy .............................................................................................................................................................................................................
Gastroduodenální sondy RTG kontrastní .................................................................................................................................................................................
Žaludeční sondy ...........................................................................................................................................................................................................................
Rektální rourky ............................................................................................................................................................................................................................
184
185
186
187
188
Ostatní
..........................................................................................................................................................................................................................................
189
OptiLube .......................................................................................................................................................................................................................................
Embolektomické katétry .............................................................................................................................................................................................................
Kožní popisovač (dermograf) ....................................................................................................................................................................................................
Infuzní technika CareFusion ......................................................................................................................................................................................................
189
190
191
192
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Insyte – intravenózní kanyla bez křidélek
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton (ks)
kanyla
mandrén
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381212
BED:3–81212
50/200
–
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381223
BED:394280
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381234
BED:394281
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 48 mm)
55 ml/min
BED:381237
BED:394282
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 30 mm)
105 ml/min
BED:381244
BED:394283
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
97 ml/min
BED:381246
BED:394284
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 48 mm)
105 ml/min
BED:381247
–
50/200
–
50
16G (1,7 x 45 mm)
215 ml/min
BED:381257
BED:394285
50/200
50/500
50
14G (2,1 x 45 mm)
330 ml/min
BED:381267
BED:394286
50/200
50/500
50
Kanyly Insyte jsou vyrobeny z vysoce biokompatibilního materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid nejen proti teflonovým
kanylám, ale též kanylám ze standardního polyurethanu. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází
během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další vlastností je mimořádně hladký povrch, který spolu s přesným kuželovým zakončením kanyly umožňuje snadné a atraumatické zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 1
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Insyte-W – intravenózní kanyla s křidélky
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton (ks)
kanyla
mandrén
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381312
BED–81312
50/200
50/500
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381323
BED:394280
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381334
BED:394281
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 48 mm)
55 ml/min
BED:381337
BED:394282
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 30 mm)
105 ml/min
BED:381344
BED:394283
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
97 ml/min
BED:381346
BED:394284
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 48 mm)
105 ml/min
BED:381347
BED–81312
50/200
–
50
16G (1,7 x 45 mm)
215 ml/min
BED:381357
BED:394285
50/200
50/500
50
Kanyly Insyte-W jsou vyrobeny z vysoce biokompatibilního materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid nejen proti teflonovým kanylám, ale též kanylám ze standardního polyurethanu. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází
během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další vlastností je mimořádně hladký povrch, který spolu s přesným kuželovým zakončením kanyly umožňuje snadné a atraumatické zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
strana 2
Punkce žil a infuzní terapie
INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO NEONATOLOGII, GERIATRII
Insyte-N
Použití: zajištění periferního žilního řečiště v neonatologii, geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou a šetrnou punkci.
Provedení
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 14 mm)
s křídly
25 ml/min
BED:381311
50/200
50
24G (0,7 x 14 mm)
bez křídel
25 ml/min
BED:381211
50/200
50
Velikost
Barva
Insyte-N byla vyvinuta pro bezpečnou punkci dětských pacientů. Unikátní konstrukce katétru umožňuje optimální verifikaci v žíle díky kapilárnímu efektu (Flash-Back). Pokud kanyla projde žilní stěnou, je okamžitě patrná krev v okénku distálního konce kanyly, tedy nikoliv až po naplnění
kontrolní komůrky na proximálním konci. Kanyla je vyrobena z Vialonu a dodávána jak s fixačními křidélky, tak i bez křidélek.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 3
INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO NEONATOLOGII, GERIATRII
Neoflon
Použití: zajištění periferního žilního řečiště v neonatologii, geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou a šetrnou punkci.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
13 ml/min
BED:391350
50/500
50
26G (0,6 x 19 mm)
13 ml/min
BED:391349
50/500
50
Velikost
Barva
Neoflon je teflonová periferní žilní kanyla řešená s ohledem na maximální stabilitu při zavádění. Parametry jí předurčují k použití v neonatologii,
geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou, citlivou a šetrnou punkci. Pro bezpečnou fixaci je kanyla opatřena křidélky.
strana 4
Punkce žil a infuzní terapie
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-2
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům. Možnost bezpečného přístupu bezjehlovým paralelním injekčním
portem – přístřik medikamentů.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,8 x 25 mm)
31 ml/min
BED:391451
BED:394251
50/500
50
20G (1,0 x 32 mm)
54 ml/min
BED:391452
BED:394252
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
85 ml/min
BED:391457
BED:394257
50/500
50
18G (1,2 x 45 mm)
80 ml/min
BED:391453
BED:394253
50/500
50
17G (1,4 x 45 mm)
125 ml/min
BED:391454
BED:394254
50/500
50
16G (1,7 x 45 mm)
180 ml/min
BED:391455
BED:394255
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:391456
BED:394256
50/500
50
Periferní žilní kanyly s injekčním portem Venflon-2 jsou dodávány v teflonovém provedení. Kanyla je opatřena punkční jehlou s Back-Cut ostřím,
které redukuje punkční trauma na minimum. Během výrobního procesu prochází každá kanyla 24 přísnými testy kvality, jejichž výsledkem je stálost všech parametrů. Nejen díky tomu se stala kanyla Venflon uznávaným světovým standardem. Další charakteristické znaky: přesně kalibrovaný
hladký povrch, vynikající stabilita při zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 5
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-Pro
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům. Možnost bezpečného přístupu bezjehlovým paralelním injekčním
portem – přístřik medikamentů.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,9 x 25 mm)
42 ml/min
BED:393202
BED:394251
50/500
50
20G (1,1 x 32 mm)
67 ml/min
BED:393204
BED:394252
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
103 ml/min
BED:393206
BED:394257
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
103 ml/min
BED:393207
BED:394253
50/500
50
17G (1,5 x 45 mm)
133 ml/min
BED:393208
BED:394254
50/500
50
16G (1,8 x 45 mm)
236 ml/min
BED:393209
BED:394255
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:393210
BED:394256
50/500
50
Kanyly Venflon-Pro jsou kanyly nejnovější generace z materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další výhodou
kanyl je nové řešení „odskakovací“ krytky injekčního portu, které umožňuje snadnou manipulaci s minimálním rizikem možné kontaminace či
náhodného otevření. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
strana 6
Punkce žil a infuzní terapie
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Insyte Autoguard – bezpečnostní kanyla
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům a podobně.
Velikost
Barva
Průtok
Obj. číslo
bez křídel
s křídly
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381812
BED:381912
50/200
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381823
BED:381923
50/200
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381833
BED:381933
50/200
50
20G (1,1 x 32 mm)
55 ml/min
BED:381834
BED:381934
50/200
50
20G (1,1x 48 mm)
55 ml/min
BED:381837
BED:38193781312 50/200
50
18G (1,3 x 32 mm)
105 ml/min
BED:381844
BED:381944
50/200
50
18G (1,3 x 48 mm)
95 ml/min
BED:381847
BED:38194781312 50/200
50
16G (1,7 x 45 mm)
205 ml/min
BED:381857
BED:381957312
50/200
50
14G (2,1 x 45 mm)
330 ml/min
BED:381867
BED–81312
50/200
50
Insyte Autoguard představuje novou generaci bezpečnostních žilních kanyl. Kanyly jsou vybaveny unikátním mechanismem, kdy po zavedení se
tlačítkem aktivuje pružina, která zasune jehlu do tužkovitého pouzdra a zcela skryje její ostrý hrot. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě
změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 7
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Insyte Autogard BC
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům a podobně.
Velikost
Barva
Průtok
24G/0,7x19 mm
žlutá
Obj. číslo
bez křídel
s křídly
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
20 ml/min
BED:381012
BED:382912
50/200
50
22G/0,9x25 mm
37 ml/min
BED:381023
BED:382923
50/200
50
20G/1,1x25 mm
63 ml/min
BED:381033
BED:382933
50/200
50
20G/1,1x30 mm
61 ml/min
BED:381034
BED:382934
50/200
50
20G/ 1,1x48 mm
54 ml/min
BED:381037
BED:382937
50/200
50
18G/1,3x30 mm
95 ml/min
BED:381044
BED:382944
50/200
50
18G/1,3x48 mm
87 ml/min
BED:381047
BED:382947
50/200
50
16G/1,7x30 mm
193 ml/min
BED:381054
BED:382954
50/200
50
16G/1,7x45 mm
185 ml/min
BED:381057
BED:382957
50/200
50
Insyte Autoguard představuje novou generaci bezpečnostních žilních kanyl. Kanyly jsou vybaveny unikátním mechanismem, kdy po zavedení se
tlačítkem aktivuje pružina, která zasune jehlu do tužkovitého pouzdra a zcela skryje její ostrý hrot. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě
změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %.
IAG BC – bezpečnostní kanyly s chlopní, zabraňující samovolnému protékání krve.
strana 8
Punkce žil a infuzní terapie
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Venflon Pro Safety – bezpečnostní kanyla s injekčním portem
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,9 x 25 mm)
42 ml/min
BED:393222
50/500
50
20G (1,1 x 32 mm)
67 ml/min
BED:393224
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
103 ml/min
BED:393227
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
103 ml/min
BED:393226
50/500
50
17G (1,5 x 45 mm)
133 ml/min
BED:393228
50/500
50
16G (1,8 x 45 mm)
236 ml/min
BED:393229
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:393230
50/500
50
Velikost
Barva
Venflon Pro Safety představuje novou generaci žilních kanyl. Jde o bezpečnostní intravenózní kanylu s křídly a s injekčním portem vyrobenou
z materiálu Vialon. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 9
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Uzavřený systém Nexiva, provedení bez kohoutu
Použití: bezpečné zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 14 mm)
14 ml/min
BED:383640
20/80
20
24G (0,7 x 19 mm)
13 ml/min
BED:383641
20/80
20
22G (0,9 x 25 mm)
27 ml/min
BED:383642
20/80
20
20G (1,1 x 25 mm)
54 ml/min
BED:383646
20/80
20
20G (1,1 x 32 mm)
52 ml/min
BED:383647
20/80
20
20G (1,1 x 45 mm)
48 ml/min
BED:383648
20/80
20
18G (1,3 x 32 mm)
84 ml/min
BED:383649
20/80
20
18G (1,3 x 45 mm)
78 ml/min
BED:383650
20/80
20
Velikost
Barva
Uzavřený systém intravenózních katétrů BD NexivaTM je jednoduchý, avšak radikálně progresivní koncept. Jako první svého druhu je tento systém
„all in one“ vyvinut tak, aby k zavedení systému došlo při prvním napíchnutí a také, aby se snížilo riziko vaší expozice krví. Boční okénko v blízkosti hrotu kovové kanyly bleskově informuje o správnosti punkce. Integrovaná spojovací hadička s tlačkou je zakončena bezpečnostní chlopní
BD Q-syteTM na principu děleného septa. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem
chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž
se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %. Doporučená doba zavedení do 96 hodin.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech systému BD NexivaTM.
strana 10
Punkce žil a infuzní terapie
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Uzavřený systém Nexiva, provedení s trojcestným kohoutem
Použití: bezpečné zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv,
odběrům krve k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
15 ml/min
BED:383661
20/80
20
22G (0,9 x 25 mm)
30 ml/min
BED:383662
20/80
20
20G (1,1 x 25 mm)
52 ml/min
BED:383666
20/80
20
20G (1,1 x 32 mm)
50 ml/min
BED:383667
20/80
20
20G (1,1 x 45 mm)
46 ml/min
BED:383668
20/80
20
18G (1,3 x 32 mm)
74 ml/min
BED:383669
20/80
20
18G (1,3 x 45 mm)
78 ml/min
BED:383670
20/80
20
Velikost
Barva
Uzavřený systém intravenózních katétrů BD NexivaTM je jednoduchý, avšak radikálně progresivní koncept. Jako první svého druhu je tento systém „all in one“ vyvinut tak, aby k zavedení systému došlo při prvním napíchnutí a také, aby se snížilo riziko vaší expozice krví. Boční okénko
v blízkosti hrotu kovové kanyly bleskově informuje o správnosti punkce. Integrovaná spojovací hadička je zakončena trojcestným kohoutem a bezpečnostní chlopní BD Q-syteTM na principu děleného septa. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem
chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko
mechanické flebitidy až o 50 %. Doporučená doba zavedení do 96 hodin.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech systému BD NexivaTM.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 11
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,5Fr (22G)
100 mm
BED:681622
5/50
5
2,5Fr (22G)
200 mm
BED:681634
5/50
5
4Fr (18G)
200 mm
BED:681658
5/50
5
5Fr (16G)
150 mm
BED:681662
5/50
5
4Fr (16G)
200 mm
BED:681753
5/50
5
7Fr (14G)
150 mm
BED:681698
5/50
5
7Fr (14G)
200 mm
BED:681699
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr. Katétr je osazen prodlužovací hadičkou s tlačkou.
strana 12
Punkce žil a infuzní terapie
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 2 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4Fr. (18G)
60 mm
BED:681616
5/50
5
4Fr. (18G)
100 mm
BED:681626
5/50
5
4Fr. (18G)
150 mm
BED:681653
5/50
5
4Fr. (18G)
200 mm
BED:681656
5/50
5
5Fr. (16G)
60 mm
BED:681619
5/50
5
5Fr. (16G)
150 mm
BED:681683
5/50
5
5Fr. (16G)
200 mm
BED:681687
5/50
5
7Fr. (14G)
150 mm
BED:681755
5/50
5
7Fr. (14G)
200 mm
BED:681714
5/50
5
7Fr. (14G)
300 mm
BED:681756
5/50
5
Velikost
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 13
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 3 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5Fr. (16G)
60 mm
BED:681620
5/50
5
5Fr. (16G)
100 mm
BED:681630
5/50
5
5Fr. (16G)
150 mm
BED:681691
5/50
5
5Fr. (16G)
200 mm
BED:681695
5/50
5
7Fr. (14G)
150 mm
BED:681757
5/50
5
7Fr. (14G)
200 mm
BED:681759
5/50
5
7Fr. (14G)
300 mm
BED:681729
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr. Katétr je osazen prodlužovacími hadičkami s tlačkami.
strana 14
Punkce žil a infuzní terapie
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 4 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
8,5Fr.
150 mm
BED:681731
5/50
5
8,5Fr.
200 mm
BED:681733
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm, zaváděcí kanylu,
dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™ k snadnému zavádění jednou rukou
a PUR katétr.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 15
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 5 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
9,5Fr.
150 mm
BED:681735
5/50
5
9,5Fr.
200 mm
BED:681737
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm, zaváděcí kanylu,
dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™ k snadnému zavádění jednou rukou
a PUR katétr.
strana 16
Punkce žil a infuzní terapie
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Secalon-Seldy
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka
Povedení
16G
200 mm
kompletní
BED:681010
10/100
10
16G
200 mm
Basic
BED:681012
10/100
10
16G
420 mm
Basic
BED:681013
10/100
10
Secalon Seldy je kompletní souprava PUR katétru pro zavádění Seldingerovou metodou. Souprava obsahuje kovovou punkční jehlu 17G x 70 mm,
plastikovou kanylu 16G x 70 mm, zapouzdřený zaváděcí drát, katétr s bezpečným uzávěrem „FloSwitch“ (jednocestný posuvný ventil „on-off“)
a zátku Luer-Lock. Provedení Basic je dodáváno bez plastikové kanyly.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 17
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY K PŘÍMÉ PUNKCI
Secalon T
Použití: urgentní zajištění centrálního žilního řečiště.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
18G
90 mm
BED:681740
25/250
1
16G
130 mm
BED:681002
25/250
1
16G
160 mm
BED:681004
25/250
1
14G
160 mm
BED:681006
25/250
1
Secalon T je souprava teflonového katétru určeného zejména k rychlé katetrizaci centrálních žil v neodkladné péči. Souprava obsahuje centrální
žilní katétr se zavaděčem a posuvným uzávěrem typu „Flo-Switch“, dále punkční jehlu a stabilizační křidélko. Materiál katétru PTFE.
strana 18
Punkce žil a infuzní terapie
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní celoplastové nízkoprofilové –
Jet Port® Plus, Portolino, Jet Port Plus II Contrast
Použití: venózní aplikace – systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků, CT kontrola.
Velikost portu
délka x šířka x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
Verze
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24,0 x 20,5 x 10,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
Low Profile
PFM:6164607070
1/–
1
23,0 x 17,8 x 10,0 mm
0,8 x 1,6 mm/4,8F
silikon
Portolino
PFM:6164805075
1/–
1
28,0 x 12,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164635075
5/–
1
28,0 x 12,3 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR
PFM:6163633075
10/–
1
32,1 x 23,6 x 13,2 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR soft
kontrast
PFM:6163673077-K
1/–
1
32,1 x 23,6 x 13,2 mm
1,6 x 2,6 mm/8,0F
PUR soft
kontrast
PFM:6163672087-K
1/–
1
Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 clickkonektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor,
trhací (peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 19
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní plastové s titanovým pouzdrem – Tita Jet Light,
TitaJetTM light II Contrast, TitaJetTM light, Low Profile Contrast
Použití: systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků, CT kontrola.
Velikost portu
délka x šířka x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
28,0 x 12,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164625075
5/–
1
32,1 x 23,6 x 13,2 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR soft
PFM:6163683077-K
1/–
1
32,1 x 23,6 x 13,2 mm
1,6 x 2,6 mm/8,0F
PUR soft
PFM:6163682087-K
1/–
1
24,0 x 20,5 x 10,3 mm
1,0 x 1,6 mm/4,8F
PUR soft
Low Profile
PFM:6163609070-K
1/–
1
24,0 x 20,5 x 10,3 mm
1,3 x 2,2 mm/ 6,6F
PUR soft
Low Profile
PFM:6163608070-K
1/–
1
Verze
Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 clickkonektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor,
trhací (peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
Kontrastní porty umožňují aplikaci kontrastní látky pod vysokým tlakem, jako součást stagingu nádorů, nízký profil umožňuje použití v pediatrii
nebo jako periferní port, např. k implantaci na paži.
strana 20
Punkce žil a infuzní terapie
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní titanové – T-Port, T-Port Low Profile, T-Port Contrast Basic,
T-Port Contrast set, T-Port Low Profile Contrast
Použití: systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků. Venózní
aplikace – systémová chemoterapie a CT kontrola.
Popis
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
Obj. číslo
(ks)
Balení/karton
množství (ks)
Min. obj.
set kompletní, std.
27,0 x 13,0 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164655075
5/–
1
set kompletní, nízkoprofilový
23,0 x 10,0 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164665075
5/–
1
T-Port Contrast Basic
27,0 x 13,0 mm
1,6 x 2,6 mm/8F
PUR soft
PFM:6163552087
1/–
1
set kompletní, std.
27,0 x 13,0 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR soft
PFM:6163653077-K
1/–
1
set kompletní, std.
27,0 x 13,0 mm
1,6 x 2,6 mm/8,0F
PUR soft
PFM:6163652087-K
1/–
1
set kompletní, nízkoprofilový
23,0 x 10,0 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR soft
PFM:6163663077-K
1/–
1
set kompletní, nízkoprofilový
23,0 x 10,0 mm
1,6 x 2,6 mm/8,0F
PUR soft
PFM:6163662087-K
1/–
1
SET obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 click-konektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor, trhací
(peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
T-Port Contrast umožňuje snadný přístup do centrální žíly i pro vysokotlaké vysokoobjemové aplikace kontrastní látky (3–5 ml /sec.). Velmi šetrné
pro pacienty, optimální pro pacienty se špatnými periferními žilami a plánovanými vyšetřeními CT angiografie. Možnost podání velkých bolusů
vysocekoncentrovaného kontrastního media s relativně vyšší viskozitou, umožňuje excelentní výsledy CT zobrazení. Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 click-konektory, žilní pátradlo.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 21
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty arteriální plastové – Jet Port Plus
Použití: arteriální aplikace – regionální chemoterapie hepatálních tumorů.
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru,
ID x OD/(F)
28,0 x 12,3 mm
0,65 x 1,05 mm/3,2F
PA
PFM:6166531090
10/–
1
28,0 x 12,3 mm
1,0 x 1,6 mm/4,8F
PUR
PFM:6163536090
10/–
1
Materiál katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Souprava obsahuje: port se šroubovacím konektorem, katétr 900 mm s atraumatickým koncem, skalpel, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu
jehlu rovnou (22G, 30 mm), vein lifter, mandren 895 mm (u PA verze).
strana 22
Punkce žil a infuzní terapie
IMPLANTABILNÍ PORTY
Příslušenství k portovým systémům
Použití: příslušenství pro zavádění, jehly JetCanTM, EZ HuberTM pro aplikace do portu.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Huberova jehla zahnutá
20G/25 mm
PFM:6151220125
20/–
20
Huberova jehla zahnutá
22G/25 mm
PFM:6151222130
20/–
20
Popis
Barva
JetCanTM
Huberova jehla zahnutá s křidélky
PFM:6161220130
20/–
20
22G/25 mm
PFM:6161222130
20/–
20
tunelizační drát (nesterilní)
1,6 mm/220 mm
PFM:6164555220
10/–
1
tunelizační drát (nesterilní)
3,0 mm/220 mm
PFM:6164559220
10/–
1
19G/19 mm
PFM:SHG19-75
25
Huberova jehla bezpečnostní
19G/25 mm
PFM:SHG19-100
25
Huberova jehla bezpečnostní
20G/19 mm
PFM:SHG20-75
25
Huberova jehla zahnutá s křidélky
20G/25 mm
EZ HuberTM, model: hadička 180 mm
Huberova jehla bezpečnostní
Huberova jehla bezpečnostní
20G/25 mm
PFM:SHG20-100
25
Huberova jehla bezpečnostní
22G/19 mm
PFM:SHG22-75
25
Huberova jehla bezpečnostní
22G/25 mm
PFM:SHG22-100
25
Punkce žil a infuzní terapie
strana 23
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ – BEZPEČNOSTNÍ
Q-syte – sestavy
Použití: bezpečnostní Luer chlopeň nové generace k ochraně i.v. vstupů, jejich uzavření s možností opakovaného bezpečného přístupu.
Popis
chlopeň aplikační i.v. Q-syte
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:385100
50/200
50
chlopeň aplikační i.v. Q-syte, s linkou 15 cm
BED:385101
25/200
25
chlopeň aplikační i.v. Q-Syte,s linkou 15 cm, malý průsvit
BED:385102
50/–
50
Q-syte je bezpečnostní Luer chlopeň nové generace s novou konstrukcí, odlišnou od všech ostatních typů. Výrobek charakterizuje vysoký maximální průtok 35 l za hodinu, takže je vhodný i pro vysokoprůtokové dialyzační katétry, je bez latexu a PVC (DEHP-free). Q-syte je zcela průhledný
pro snadnou kontrolu proplachu, umožňuje 100 aktivací (životnost například 1 týden při 14 aktivacích denně). Je vhodný k odběrům krve, transfuzím krve a krevních derivátů. Prokázáno je snížení rizika infekce v souvislosti s infuzní léčbou při použití prvků Q-syte. Doporučujeme zejména
pro pracoviště ARO, JIP, onkologická, hematologická a infekční oddělení.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostní chlopně Q-syte.
strana 24
Punkce žil a infuzní terapie
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Q-syte – aspirační trn
Použití: bezpečný odběr medikamentů bez použití jehly.
Popis
Q-syte aspirační trn
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:385108
25/100
25
Q-syte je bezpečnostní Luer chlopeň nové generace s novou konstrukcí, odlišnou od všech ostatních typů. Je bez latexu a PVC (DEHP-free).
Q-syte je zcela průhledný pro snadnou kontrolu proplachu, umožňuje 100 aktivací (životnost například 1 týden při 14 aktivacích denně). Prokázáno
je snížení rizika infekce v souvislosti s infuzní léčbou při použití prvků Q-syte. Doporučujeme zejména pro pracoviště ARO, JIP, onkologická,
hematologická a infekční oddělení.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostní chlopně Q-syte.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 25
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Uzávěr Luer, Luer-Lock, Luer-Lock kombi, Luer-Lock s membránou
Použití: uzavření infuzních vstupů, s možností přístřiku (vstup s využitím jehly). Ochrana
konusu Luer – např. injekčních stříkaček.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
uzávěr Luer-Lock univerzální (zátka „male/female“)
BED:394075
100/5000
100
uzávěr Luer-Lock (zátka „male“)
BED:394080
200/2000
200
ochranný uzávěr Luer-Lock s membránou pro přístřik („male“)
BED:394074
100/5000
100
klobouček konusu Luer (pro inj. stříkačku apod.)
BED:394090
100/5000
100
Uzávěry jsou vyrobeny z medicínského PVC. Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření požadovaného infuzního vstupu. Uzávěr s membránou umožňuje přístřik medikamentu (pomocí injekční stříkačky s jehlou) do linky bez nutnosti jejího rozpojení. Avšak pro opakovaný vstup
do infuzní linky a rovněž s ohledem na snížení rizika poranění jehlou doporučujeme zvážit použití chlopně Q-syte (naleznete na jiném místě
této kapitoly).
Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření konusu například injekční stříkačky před možnou bakteriální kontaminací.
strana 26
Punkce žil a infuzní terapie
KOHOUTY A RAMPY
MultiFlo 5 – pěticestná spojka
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek.
Obj. číslo
trojcestná spojka
pěticestná spojka
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
spojka (rampa) bez hadičky
BED:394633
BED:394653
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 25 cm
BED:394638
BED:394658
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 50 cm
BED:394637
BED:394657
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 150 cm
BED:394636
BED:394656
10/100
10
BED:394630
BED:394630
5/50
1
Popis
Příslušenství
džák ramp MultiFlo k infuznímu stojanu
MultiFlo představuje systém barevně kódovaných infuzních spojek s patentově chráněným systémem uzávěrů typu „FloSwitch“. Snižuje riziko
netěsností, rozpojení a kontaminace při multiinfuzní terapii. Konstrukce a použitá symbolika činí z MultiFlo velice přehledný prvek snižující riziko
omylu či chybného nastavení. Rampy MultiFlo z polypropylenu se vyznačují výrazně nižší hmotností proti standardním rampám z polypropylenu, dále vysokou odolností i při používání lipidů.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 27
KOHOUTY A RAMPY
Rampa trojcestných kohoutů tříprvková – Intramultilock
Použití: sestavy infuzních linek, spojovací a ovládací prvky.
Konektory
Barva
Spojovací hadička
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x M, 3 x F
multicolor
–
INT:701030
25/50
25
4xF
multicolor
–
INT:701130
25/50
25
1 x M, 3 x F
multicolor
200 cm
INT:701034
25/50
25
Sestava polykarbonátových trojcestných kohoutů na montážní rampě pro nejširší použití. Kohouty jsou barevně kódovány (1x červený, 1x žlutý,
1x modrý kohout) a jsou odolné pro tlaky do 2 barů. Osazeno precizními konektory Luer-Lock pro spolehlivé napojení.
strana 28
Punkce žil a infuzní terapie
KOHOUTY A RAMPY
Rampa trojcestných kohoutů pětiprvková – Intramultilock
Použití: sestavy infuzních linek, spojovací a ovládací prvky.
Konektory
Barva
Spojovací hadička
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x M, 6 x F
multicolor
–-
INT:701050
10/50
10
7xF
multicolor
–-
INT:701150
10/50
10
1 x M, 6 x F
multicolor
200 cm
INT:701054
10/50
10
Sestava polykarbonátových trojcestných kohoutů na montážní rampě pro nejširší použití. Kohouty jsou barevně kódovány (1x červený, 1x zelený,
1x žlutý, 1x šedý, 1x modrý kohout) a jsou odolné pro tlaky do 2 barů. Osazeno precizními konektory Luer-Lock pro spolehlivé napojení.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 29
KOHOUTY A RAMPY
Trojcestné kohouty – BD ConnectaTM Plus
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek, kohouty BD ConnectaTM Plus bez spojovací hadičky též pro sestavy k přímému monitorování tlaku.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bílý trojcestný kohout
BED:394600
100/500
100
modrý trojcestný kohout
BED:394602
100/500
100
červený trojcestný kohout
BED:394605
100/500
100
trojcestný kohout s vyměnitelnými barevnými zátkami
BED:394601
100/500
100
Trojcestné kohouty BD ConnectaTM Plus jsou precizní kohouty s unikátní konstrukcí – aretací polohy a minimálním dynamickým zkreslením
– doporučujeme rovněž do sestav pro přímé měření krevních tlaků. Přesně kalibrované díly zaručují těsnost a spolehlivost celého systému.
Vyměnitelné barevné zátky u položky BED:394601 jsou v barvě modrá, červená a bílá.
strana 30
Punkce žil a infuzní terapie
KOHOUTY A RAMPY
Trojcestné kohouty s hadičkou – BD ConectaTM
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek, verze s tlakovou hadičkou je určena do
sestav pro přímé měření krevních tlaků.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
bílý trojcestný kohout s hadičkou 10 cm
BED:394995
50/250
50
bílý trojcestný kohout s hadičkou 25 cm
BED:394926
20/100
100
bílý trojcestný kohout s tlakovou hadičkou 15 cm (objem 0,32 ml)
BED:394982
50/250
50
bílý trojcestný kohout s tlakovou hadičkou 30 cm (objem 0,50 ml)
BED:394983
50/250
50
Popis
Min. obj.
množství (ks)
Trojcestné kohouty BD ConnectaTM jsou precizní kohouty s unikátní konstrukcí – aretací polohy. Přesně kalibrované díly zaručují těsnost a spolehlivost celého systému.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 31
KOHOUTY A RAMPY
Jednocestný ventil „on-off“ – FloSwitch
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek.
Popis
jednocestný ventil FloSwitch20 G/25 mm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:681033
25/200
25
Uzávěr FloSwitch je spolehlivý univerzální jednocestný kohout patentově chráněné konstrukce. Snižuje riziko kontaminace například při manipulaci s infuzními soupravami připojenými k centrálnímu žilnímu katétru.
strana 32
Punkce žil a infuzní terapie
INFUZNÍ FILTRY
Gelmann, Lipidový filtr
Použití: filtry k eliminaci mikrobiální a částicové kontaminace infuzních roztoků.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
infuzní filtr Gelmann, 120 hodinový
INT:630001
50/–
50
infuzní filtr pro totální parenterální výživu a lipidy0 G/25 mm
INT:630002
50/–
50
Popis
Infuzní filtr Gelmann je kapalinový filtr s 0,2 mm membránou k zábraně mikrobiální, částicové kontaminace, včetně kontaminace vzduchovými
bublinkami. Zbytkový objem 2,4 ml, minimální průtok 20 ml/min. při tlaku 91 cm H2O. Filtr je osazen integrovanými spojovacími hadičkami s koncovkami Luer-Lock.
Infuzní filtr pro totální parenterální výživu (all-in-one) a lipidy je kapalinový filtr s 1,2 mm membránou k zábraně mikrobiální, částicové kontaminace, včetně kontaminace vzduchovými bublinkami. Zbytkový objem 2,4 ml, minimální průtok 100 ml/min. při tlaku 91 cm H2O. Filtr je osazen
integrovanými spojovacími hadičkami s koncovkami Luer-Lock.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 33
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní souprava pro spádovou infuzi se zavzdušněním
Použití: infuzní terapie (spádové infuze), distribuce léčiv.
Popis
infuzní set standardní
infuzní set v provedení bez ftalátů
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
POL:1009
25/400
25
POL:1009D
25/400
25
Infuzní souprava je opatřena hadičkou délky 150 cm osazenou Luer-Lock konektorem a tlačkou (rolovacím uzávěrem). Velký kapkovač
(20 kapek = 1 ml) pro pohodlné nastavení „hladinky“. Osazeno 15 filtrem. Orientace krytky zavzdušňovacího otvoru osazeného hydrofobním
filtrem, umožňuje ovládání infuze jednou rukou. Dodáváno v provedení standardním (PVC) nebo v provedení bez ftalátů (DEHP free).
strana 34
Punkce žil a infuzní terapie
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Ivac řady 590
Použití: originální soupravy k infuzním pumpám Alaris a Ivac. Použitím originálního setu
zajistíte maximální spolehlivost a nejvyšší přesnost dávkování.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
základní set s 15μ filtrem, délka 250 cm
ALA:G59593
100/–
100
set s 15μ filtrem a „Y“ injekčním portem pro přístřik, délka 250 cm
ALA:G59693
100/–
100
ALA:G59693E
100/–
100
stíněný set, délka 250 cm
ALA:G59643
100/–
100
set s nízkou resorpcí, délka 264 cm
ALA:G59953
100/–
100
Popis
set s 15μ filtrem a chlopní SmartSite, délka 250 cm
Všechny soupravy jsou vybaveny kapkovačem (1 ml = 20 kapek) osazeným zavzdušňovacím portem. Souprava osazená chlopní SmartSite umožňuje opakovaný bezjehlový přístup do infuzní linky bez nutnosti jejího rozpojování a složité manipulace. Smart Site redukuje riziko bakteriální
kontaminace. Stíněné sety jsou vyžadovány při podávání léků, které se rozkládají a inaktivují světlem či UV zářením – například natrium nitroprussid, amfotericin B, multivitaminové přípravky, nimodipin, cytostatikum aclarubicin a prokinetikum reglan. Nízkoresorpční PE soupravy
jsou vyžadovány při podávání léků, jako heparin, digoxin, nitroglycerin, nitráty, diazepam, imunosupresiva (tacrolim, cyklosporin), cytostatika
(paclitaxel, nimodipin, chlormethiazol), lipidy a emulze parenterální výživy, neboť dochází k jejich resorpci PVC linkami, stejně jako emulgátorů
některých léčiv (propofol).
Punkce žil a infuzní terapie
strana 35
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Asena GW
Použití: originální soupravy k infuzním pumpám Alaris – model GW. Použitím originálního
setu zajistíte maximální spolehlivost a nejvyšší přesnost dávkování.
Popis
základní set s 15μ filtrem, délka 250 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ALA:273-004
100/–
1
Souprava je vybavena kapkovačem (1 ml = 20 kapek) osazeným zavzdušňovacím portem.
strana 36
Punkce žil a infuzní terapie
TRANSFUZNÍ SOUPRAVY
Transfuzní souprava
Použití: převody krve a krevních derivátů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
transfuzní set se zavzdušněním
POL:7009
25/400
25
Transfuzní souprava je opatřena hadičkou délky 180 cm osazenou Luer-Lock konektorem a tlačkou (rolovacím uzávěrem). Velký kapkovač
(20 kapek = 1 ml) pro pohodlné nastavení „hladinky“. Osazeno 200 filtrem. Orientace krytky zavzdušňovacího otvoru umožňuje ovládání soupravy jednou rukou. Dodáváno ve verzi se zavzdušňovacím otvorem osazeným hydrofobním filtrem nebo bez zavzdušňovacího otvoru.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 37
SPOJOVACÍ HADIČKY
Spojovací hadičky Luer-Lock
Použití: spojovací prvek sestav infuzních linek.
Délka
Verze
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1,8 mm
45 cm
bez ftalátů
POL:1012-045
50/500
50
1,8 mm
180 cm
bez ftalátů
POL:1012-180
40/400
40
3,0 mm
50 cm
standardní
POL:1012L-50
25/500
500
3,0 mm
150 cm
standardní
POL:1012L-150
25/500
500
Průměr
Hadičky pro sestavy infuzních linek o průměru 1,8 mm jsou v provedení bez ftalátů (DEHP free), osazeny Luer-Lock konektory a dodávány v délkách
45 nebo 180 cm. Hadičky o vnitřním průměru 3 mm jsou ve standardním provedení (PVC), osazeny Luer-Lock konektory a dodávány v délkách
50 nebo 180 cm. Tlakově stálé do 4,5 barů. Jiné délky hadiček na vyžádání.
strana 38
Punkce žil a infuzní terapie
SPOJOVACÍ HADIČKY
Spojovací hadičky k lineárním dávkovačům
Použití: spojovací prvky infuzních sestav primárně určené pro použití s lineárním (injekčním)
dávkovačem.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
standardní PVC linka 150 cm M/F
ALA:G40015
25/200
200
standardní PVC linka 200 cm M/F
ALA:G40020B
25/200
200
stíněná PVC linka 150 cm M/F
ALA:G40215
25/200
200
PE linka s nízkou resorpcí 150 cm M/F
ALA:G40615
25/200
25
Popis
Stíněné hadičky jsou vyžadovány při podávání léků, které se rozkládají a inaktivují světlem či UV zářením – například natriumnitroprussid,
amfotericin B, multivitaminové přípravky, nimodipin, cytostatikum aclarubicin a prokinetikum reglan. Nízkoresorpční PE hadičky jsou vyžadovány
při podávání léků, jako heparin, digoxin, nitroglycerin, nitráty, diazepam, imunosupresiva (tacrolim, cyklosporin), cytostatika (paclitaxel,
nimodipin, chlormethiazol), lipidy a emulze parenterální výživy, neboť dochází k jejich resorpci PVC linkami, stejně jako emulgátorů některých
léčiv (propofol).
Punkce žil a infuzní terapie
strana 39
INJEKČNÍ TECHNIKA
Injekční stříkačky BD DiscarditTM II – dvojdílné
Použití: aplikace léků a roztoků, odběry tělních tekutin. Dodáváno sterilní, neobsahují latex.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stříkačka injekční 2 ml, standard
BED:300928
100/3000
100
stříkačka injekční 5 ml, standard
BED:309050
100/1800
100
stříkačka injekční 10 ml, standard
BED:309110
100/1200
100
stříkačka injekční 20 ml, standard
BED:300296
100/960
80
Injekční stříkačky BD DiscarditTM II se vyznačují bezproblémovým a hladkým chodem. Stěny stříkaček jsou průhledné pro zajištění perfektní
vizualizace objemu. Pojistný kroužek zajišťuje ochranu proti náhodnému vytažení pístu. Materiál polypropylén/polyetylén.
strana 40
Punkce žil a infuzní terapie
INJEKČNÍ TECHNIKA
Injekční stříkačky BD PlastipakTM – trojdílné
Použití: aplikace léků a roztoků, odběry tělních tekutin, použití v lineárních dávkovačích.
Dodáváno sterilní, neobsahují latex.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stříkačka injekční Plastipak 1 ml, Tuberculin
BED:300013
100/800
100
stříkačka Plastipak Sub-Q 1 ml s jehlou 26G 0,45 x 12,7 mm
BED:305501
100/500
100
Popis
stříkačka Plastipak TEST 1 ml s jehlou 27G 0,38 x 10 mm
BED:305502
100/500
100
stříkačka injekční Plastipak, 2 ml, Luer Slip
BED:300185
100/800
100
stříkačka injekční Plastipak, 3 ml, LUER LOK™
BED:309658
100/800
100
stříkačka injekční Plastipak, 5 ml, LUER LOK™
BED:309649
125/500
125
stříkačka injekční Plastipak, 10 ml, LUER LOK™
BED:300912
100/400
100
stříkačka injekční Plastipak, 20 ml, LUER LOK™
BED:300629
120/480
120
stříkačka injekční Plastipak, 30 ml, LUER LOK™
BED:301229
60/240
60
stříkačka injekční Plastipak, 50 ml, LUER LOK™
BED:300865
60/240
60
stříkačka Plastipak 50 ml, LL, pro fotosensitiv. lék
BED:300869
60/240
60
stříkačka injekční Plastipak 50/60 ml, lavážní
BED:300867
60/240
60
stříkačka injekční Plastipak 100 ml, konc.pro katétr, Luer adapter
BED:300605
25/50
25
Injekční stříkačky BD PlastipakTM se vyznačují bezproblémovým a hladkým chodem. Stěny stříkaček jsou průhledné pro zajištění perfektní vizualizace objemu. Konec pístu je vyrobenm ze syntetické pryže, která umožňuje plynulý a řízený pohyb.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 41
INJEKČNÍ TECHNIKA
Injekční stříkačky BD
Použití: aplikace léků a roztoků, odběry tělních tekutin, použití v lineárních dávkovačích.
Dodáváno sterilní, neobsahují latex.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stříkačka 50 ml BD Perfusion, Luer-Lock™
BED:300137
100
100
stříkačka 50 ml k Perfusoru, LL, pro fotosensitiv.lék
BED:300139
100
100
stříkačka 50 ml perfuzní, LL, oranžová s jehlou 14G
BED:300138
100
100
stříkačka insulinová Microfine Plus 0,3 ml U100, 30G
BED:320829
100
100
stříkačka insulinová Microfine Plus 0,5 ml U100, 29G
BED:320932
100
100
stříkačka insulinová Microfine Plus 1ml U100, 29 G
BED:320931
100
100
Ostatní stříkačky k nejrůznějšímu použití. Zabarvené neprůsvitné stříkačky jsou určeny pro světlocitlivé léky.
strana 42
Punkce žil a infuzní terapie
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY
Třídílné stříkačky předplněné sterilním fyziologickým roztokem – BD PosiFlushTM
Použití: bezpečné proplachy i.v. katétrů.
Povrch stříkačky
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 ml BD PosiFlush™ SP
„klinicky čistý“
BED:306583
30/480
30
5 ml BD PosiFlushTM SP
„klinicky čistý“
BED:306584
30/480
30
„klinicky čistý“
BED:306585
30/480
30
XS
sterilní
BED:306580
30/240
30
5 ml BD PosiFlushTM XS
sterilní
BED:306581
30/240
30
sterilní
BED:306582
30/240
30
Popis
10 ml BD PosiFlush
3 ml BD PosiFlush
TM
TM
10 ml BD PosiFlush
TM
SP
XS
Výzkum zjistil, že 20 až 25 % všech stříkaček v nemocnicích se spotřebovává k proplachům žilních katétrů. Předplněné stříkačky pomáhají zdravotníkům zkrátit a zkvalitnit vlastní proceduru proplachů a eliminují riziko proplachu nesprávným způsobem. Větší průměr stříkačky brání příliš
prudkému proplachu, který může poškodit endotel cévy. Předplněné stříkačky odstraňují zbytečnou manipulaci a vylučují riziko možné kontaminace při natahování roztoku z láhve. Dodáváme v objemech 3 ml, 5 ml a 10 ml ve dvou provedeních: a) povrch stříkačky sterilní, b) povrch stříkačky
„klinicky čistý“. Proplachovací fyziologický roztok uvnitř stříkačky je samozřejmě vždy sterilní.
Vyžádejte si podrobné informace o BD PosiFlushTM a jeho výhodách.
Punkce žil a infuzní terapie
strana 43
INJEKČNÍ TECHNIKA
Injekční jehly BD MicrolanceTM
Použití: intradermální, subkutánní, intramuskulární, intravenózní aplikace. Dodáváno sterilní,
neobsahují latex.
Popis
27G (0,4 x 18 mm)
26G (0,45 x 16 mm)
26G (0,45 x 12,7 mm)
25G (0,5 x 25 mm)
25G (0,5 x 16 mm)
24G (0,55 x 25 mm)
23G (0,6 x 30 mm)
23G (0,6 x 25 mm)
22G (0,7 x 40 mm)
22G (0,7 x 30 mm)
21G (0,8 x 40 mm)
21G (0,8 x 16 mm)
20G (0,9 x 40 mm)
20G (0,9 x 25 mm)
19G (1,1 x 40 mm)
18G (1,2 x 40 mm)
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:302200
BED:304300
BED:303800
BED:300400
BED:300600
BED:304100
BED:300700
BED:300800
BED:301000
BED:300900
BED:304432
BED:304434
BED:301300
BED:304827
BED:301500
BED:304622
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100/5000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Injekční jehly BD MicrolanceTM jsou vyrobeny z nerezové oceli, lubrikovány silikonovým olejem. Mají tenkou stěnu s velkým průsvitem zajišťující
vyšší průtok během aplikace nebo odběru. Mohou být připojeny na stříkačky s Luer i Luer Lock adaptéry.
strana 44
Punkce žil a infuzní terapie
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální kanyla
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Velikost
Délka
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
20G
45 mm
PTFE
BED:682245
25/500
25
Arteriální kanyla je vyrobena z PTFE a s výhodou ji lze použít pro zajištění arteriálního řečiště například při přímém měření krevních tlaků či
odběrech arteriální krve. Kanyla je osazena bezpečným uzávěrem typu FloSwitch.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 45
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální katétry – Careflow
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Velikost
Délka
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G
6 cm
PUR
BED:681631
10/100
10
20G
6 cm
PUR
BED:681646
10/100
10
20G
20 cm
PUR
BED:681642
10/100
10
18G
20 cm
PUR
BED:681648
10/100
10
Soupravy arteriálních katétrů typu Careflow jsou vybaveny vodicím drátem, punkční jehlou a speciálním polyurethanovým arteriálním katétrem.
Katétry délky 20 cm jsou určeny pro a. femoralis, katétry délky 6 cm pro arteria radialis.
strana 46
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální katétry – Microseld
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
8 cm
PTFE
INT:302083
20
20
8 cm
PEBAX
INT:305083
20
20
11 cm
PTFE
INT:302113
20
20
Velikost
Délka
20G
20G
20G
18G
8 cm
PTFE
INT:302084
20
20
18G
11 cm
PTFE
INT:302114
20
20
18G
20 cm
PURí
INT:302204
10
20
Arteriální katétr je vyroben z PTFE a s výhodou ji lze použít pro zajištění arteriálního řečiště například při přímém měření krevních tlaků či
odběrech arteriální krve. Soupravy arteriálních katétrů Microseld obsahují punkční jehlu, teflonový arteriální katétr, zaváděcí drát s flexibilním
koncem. Levnou alternativou pro kratší dobu zavedení je Microseld PEBAX, vyrobený z modifikovaného polyetylénu. Katétry délky 20 cm jsou
určeny pro a. femoralis, ostatní délky (8 cm a 11 cm) pro arteria radialis.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 47
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Plicnicový monitorovací katétr – Intrathermodyn
Použití: měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené
žilní krve.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0Fr, délka 110 cm, 3 lumen – měření PAWP a CVP I
INT:252116
30/–
1
7,0Fr, délka 110 cm, 3 lumen – měření PAWP a CVP I
INT:252117
30/–
1
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu.
strana 48
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Termodiluční katétry samostatné – Criticath, Intrathermodyn
Použití: monitoring hemodynamických parametrů, měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené žilní krve například v perioperačním sledování
pacienta s těžkým onemocněním srdce, při oběhové nestabilitě v důsledku hypovolemického
šoku či sepse, při akutním selhání plic a podobně.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
INT:440115
5/–
5
6,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
INT:440116
5/–
5
7,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
BED:680077
5/20
1
7,5Fr, délka 110 cm, 5 lumen – měření PAWP, 2x CVP
BED:680082
5/20
1
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu. Komputační konstanty jsou uvedeny v příbalové informaci.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 49
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Termodiluční katétry s In-line senzorem – Criticath
Použití: monitoring hemodynamických parametrů, měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené žilní krve například v perioperačním sledování
pacienta s těžkým onemocněním srdce, při oběhové nestabilitě v důsledku hypovolemického
šoku či sepse, při akutním selhání plic a podobně.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
BED:680077
5/20
1
7,5Fr, délka 110 cm, 5 lumen – měření PAWP, 2x CVP
BED:680100
5/20
1
Popis
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu. Komputační konstanty jsou uvedeny v příbalové informaci. Katétry s In-line
senzorem umožňují odečet teploty injektátu vstupujícího do proximálního lumen termodilučního katétru (je-li tento senzor již součástí injekčního
systému, volte katétr bez In-line senzoru).
strana 50
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Ochranný rukávec
Použití: sterilní ochrana plicnicových, stimulačních a oxymetrických katétrů.
Popis
rukávec z PE-folie
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
INT:300001
50/–
5
Ochranný rukávec pro ochranu při pohybu s katétry při dlouhodobém, monitorování, vyroben z PE-folie, použitelný pro všechny katétry do 8 F.
Celková délka 80 cm, včetně konektorů pro bezpečné spojení se zavaděčem.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 51
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Exacta
Použití: zavádění plicnicových monitorovacích a termodilučních katétrů, stimulačních sond
do cévního řečiště.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
velikost 6,0Fr, určeno pro katétr 5,0Fr
BED:680128
5/50
5
velikost 7,0Fr, určeno pro katétr 6,0Fr
BED:680140
5/50
5
velikost 8,0Fr, určeno pro katétr 7,0Fr
BED:680126
5/50
5
velikost 8,5Fr, určeno pro katétr 7,5Fr
BED:680124
5/50
5
Popis
Soupravy Exacta obsahují punkční jehlu a zaváděcí kanylu, Seldingerův zaváděcí drát s „J“ zakončením, dilatátor, zavaděč katétru s hemostatickou chlopní a paralelním infuzním portem, trojcestný kohout, injekční stříkačku, skalpel, ochranný rukávec. Délka sheatu 10 cm.
strana 52
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Intradesilet Intraducer, kompletní set
Použití: zavádění plicnicových balonkových katétrů, dočasných stimulačních elektrod, drenážních a jiných katétrů.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
25F
INT:300805
10/–
10
6F
INT:300806
10/–
10
7F
INT:300807
10/–
10
8F
INT:300808
10/–
10
Intradesilet Intraducer je rentgenkontrastní, zaváděcí set, určený především pro zavádění plicnicových balonkových katétrů, dočasných stimulačních elektrod, drenážních a jiných katétrů. Obsahuje 1x zavaděč (12 cm), 1x dilatátor (18 cm), 1x zaváděcí drát 0,035“ x 45 cm, J-konec, 1x 18 G
tenkou jehlu, 70 mm, 1x hemostatická chlopeň s bočním portem, 1x ochranný rukávec (platí pro všechny velikosti).
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 53
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Intradesilet Peel (rozlamovací)
Použití: zavádění stimulačních elektrod, balonkových plicnicových katétrů, drenážních a jiných
katétrů.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5F
INT:300605
10/–
10
6F
INT:300606
10/–
10
7F
INT:300607
10/–
10
8F
INT:300608
10/–
10
9F
INT:300609
10/–
10
10F
INT:300610
10/–
10
11F
INT:300611
10/–
10
12F
INT:300612
10/–
10
13F
INT:300613
10/–
10
14F
INT:300614
10/–
10
Intradesilet Peel je rentgenkontrastní, rozlamovací zaváděcí set, určený především pro zavádění permanentních stimulačních i dočasných elektrod,
balonkových katétrů, drenážních a jiných katétrů (např. přes v. subclavia), je speciálně navržen pro možnost odstranění zaváděcího setu beze změny
lokalizace zavedeného katétru. Riziko zkroucení nebo traumatizace v místě punkce je minimalizováno vlastním provedením setu. Obsahuje 1x rozlamovací zavaděč (12 cm), 1x dilatátor (18 cm), 1x zaváděcí drát 0,035“ x 45 cm, J-konec, 1x 18G tenkou jehlu, 70 mm (platí pro všechny velikosti).
strana 54
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
INJEKČNÍ SYSTÉMY PRO TERMODILUCI
Critikit
Použití: uzavřený injekční systém pro podání definovaného objemu chladného fyziologického
roztoku (roztoku glukózy) do aplikačního lumen plicnicového katétru pro termodiluční metodu měření minutového srdečního objemu.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
injekční souprava pro teplotu ledové tříště
BED:680000
4/8
4
injekční souprava pro pokojovou teplotu
BED:680178
5/20
5
náhradní In-line senzor
BED:680006
25/100
25
konzola pro upevnění kontejneru pro ledovou tříšť
BED:682161
5/50
1
Pro přesná měření s menším výskytem artefaktů (například falešně vysoký srdeční výdej obdržíme, je-li malý teplotní rozdíl mezi krví a injektátem
či je-li objem injikovaného roztoku nedostatečný) doporučujeme systém pro ledovou tříšť, neboť vždy zaručuje vyšší teplotní gradient pro optimální režim termistoru TD katétru. Každá injekční souprava Critikit je již standardně osazena In-line senzorem pro snímání teploty injektátu.
Příslušný připojovací kabel k pacientskému monitoru naleznete na další straně.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 55
INJEKČNÍ SYSTÉMY PRO TERMODILUCI
In-line senzorové kabely
Použití: propojovací kabely pacientského monitoru a In-line senzoru pro měření minutového
srdečního objemu termodiluční metodou.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Abbot Oximetrix, Arrow, Baxter, Edwards 9520A, Datex AS3
BED:684056
1/–
1
Siemens/Draeger
BED:684057
1/–
1
Marquette Cardiac Output
BED:684059
1/–
1
Nihon Kohden, Spacelabs Alpha PC, PCMS
BED:684062
1/–
1
Hewlett Packard, Agilent, Philips
BED:684063
1/–
1
Kabely jsou určeny k systémům CritikitTM.
strana 56
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník jednorázový pro I.B.P Statham DT-XX
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
převodník jednorázový pro I.B.P Statham DT-XX
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682018
10/100
10
Převodníky jsou osazeny barevně kódovanými křidélky proplachu – modré = 3 ml/h. Upozornění – převodníky jsou vybaveny krátkým spojovacím
kabelem osazeným konektorem. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, které naleznete na jiné straně této
kapitoly.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 57
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník s integrovaným proplachem 30 ml/h – DT-NN
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
DT-NN, převodník 30 ml/h
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682019
10/100
10
Převodníky jsou osazeny barevně kódovanými křidélky proplachu – žluté = 30 ml/h. Upozornění – převodníky jsou vybaveny krátkým spojovacím
kabelem osazeným konektorem. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, který naleznete na jiné straně této
kapitoly.
strana 58
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník bez integrovaného proplachu – TNF-R
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
TNF-R, převodník bez proplachu
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682021
10/100
10
Převodník TNF-R (bez proplachu) lze s výhodou použít například pro měření intrakraniálních tlaků. Upozornění – převodníky jsou vybaveny krátkým spojovacím kabelem osazeným konektorem. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, které naleznete
na jiné straně této kapitoly.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 59
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
souprava Gabarith-Rose jednolinka pro I.B.P čirá
BED:682001
5/50
5
souprava Gabarith jednolinka pro I.B.P čirá
BED:682002
5/50
5
souprava Gabarith jednolinka pro I.B.P červená
BED:682004
5/50
5
proplach 3 ml/h, modrá s antirezonančním členem
BED:682005
5/50
5
souprava Gabarith jednolinka pro I.B.P modrá
BED:682006
5/50
5
proplach 3 ml/h, červená s antirezonančním členem
BED:682009
5/20
5
souprava Gabarith jednolinka rozdvojená pro I.B.P
BED:682017
5/25
5
proplach 30 ml/h, čirá (linka 150 + 10 cm)
BED:682022
5/50
5
proplach 30 ml/h, čirá (linka 25 + 10 cm)
BED:682025
5/50
5
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci na
přesnost měření celého systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm,
nulovací kohout, trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Pro vysoké nároky na přesnost doporučujeme optimalizované verze s vřazeným antirezonančním členem R.O.S.E., který eliminuje zkreslení způsobené přechodovými jevy v systému.
strana 60
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
souprava Gabarith dvojlinka pro I.B.P červená/modrá
BED:682032
5/25
5
souprava Gabarith dvojlinka pro I.B.P, s ROSE
BED:682030
5/25
5
Popis
Min. obj.
množství (ks)
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci na
přesnost měření celého systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky
150 cm, nulovací kohout, trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Pro vysoké nároky na přesnost doporučujeme optimalizované verze s vřazeným antirezonančním členem R.O.S.E., který eliminuje zkreslení způsobené přechodovými jevy
v systému.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 61
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se třemi převodníky – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
proplach 3 ml/h, červená/modrá/žlutá
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682046
5/25
5
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci na
přesnost měření celého systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky
150 cm, nulovací kohout, trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku.
strana 62
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH SafeDraw
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, čirá s odběrovým systémem SafeDraw
BED:682027
5/25
5
odběrová jehla pro SafeDraw
BED:682159
50/500
50
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci na
přesnost měření celého systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky
150 cm, nulovací kohout, trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Soupravy se systémem
SafeDraw umožňují bezpečný odběr krevních vzorků s minimálním rizikem kontaminace.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 63
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH SafeDraw
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, červená/modrá
BED:682054
5/20
5
odběrová jehla pro SafeDraw
BED:682159
50/500
50
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci
na přesnost měření celého systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou
linky 150 cm, nulovací kohout, trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Soupravy se systémem SafeDraw umožňují bezpečný odběr krevních vzorků s minimálním rizikem kontaminace. Odběrový systém SafeDraw je vřazen do
arteriální linky.
strana 64
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy – GABARITH SafeDraw P
Použití: soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce.
Proto pouze společnost Argon Medical poskytuje garanci na přesnost měření celého systému.
Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set
s délkou linky 150 cm, nulovací kohout, trojcestný kohout nebo odběrový port pro případné
odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
BED:688413
5/20
BED:688416
5/20
BED:688420
5/20
BED:688550
5/20
Min. obj.
množství (ks)
Argon SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ sada s jedním čidlem
(183 cm tlaková hadička): infuzní set, čidlo DTX Plus™ (nominální průtok 3 ml/hodinu) s EasyVent™ krytkou
nulovacího kohoutu, stříkačka Safedraw™, Touchguard 5 ml omezená na 2 ml, 150 cm tlaková hadička
(průhledná), 3 cm tlaková hadička (průhledná) s integrovaným odběrovým septem Safedraw™ P (červené)
a 30 cm tlaková hadička s malým průměrem (průhledná)
Argon SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ sada s dvěma čidly
[183 cm tlaková hadička (průhledná) a 150 cm tlaková hadička (modrá)]: infuzní set rozdvojený, 2x čidlo
DTX Plus™ (nominální průtok 3 ml/hodinu) s EasyVent™ krytkou nulovacího kohoutu, stříkačka Safedraw™
Touchguard 5 ml omezená na 2 ml, 150 cm tlaková hadička (průhledná), 3 cm tlaková hadička (průhledná)
s integrovaným odběrovým septem Safedraw™ P (červené) a 30 cm tlaková hadička s malým průměrem
(průhledná); 125 cm tlaková hadička (modrá), 4 cestný kohout (modrý), 25 cm tlaková hadička (modrá)
Argon SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ sada s jedním čidlem
(213 cm tlaková hadička): infuzní set, 4-cestný kohout Flexi (červený), čidlo DTX Plus™ (nominální průtok 3 ml/
hodinu) s EasyVent™ krytkou nulovacího kohoutu, vlepená stříkačka Safedraw™ Touchguard 5 ml omezená
na 2,5 ml, 180 cm tlaková hadička (průhledná), 3 cm tlaková hadička (průhledná) s integrovaným odběrovým
septem Safedraw™ P (červené) a 30 cm tlaková hadička s malým průměrem (průhledná)
Argon SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ sada s jedním čidlem
(160 cm tlaková hadička s vlepenými spojkami): čidlo DTX Plus™ (nominální průtok 3 ml/hodinu) s EasyVent™
krytkou nulovacího kohoutu, stříkačka Safedraw™ Touchguard 3 ml omezená na 2 ml, 150 cm tlaková hadička
(průhledná), 3 cm tlaková hadička (průhledná) s integrovaným odběrovým septem Safedraw™ P (červené)
a 5 cm tlaková hadička s malým průměrem (průhledná).
Soupravy se systémem SafeDraw P umožňují bezpečný odběr krevních vzorků s minimálním rizikem kontaminace. Unikátní systém Safedraw
P umožňuje bezpečný odběr krevních vzorků bez zbytečných ztrát (odtahovaná zředěná krev se vrací paciantovi) a bez použití speciálních
odběrových jehel (odběr se možno provést běžnými stříkačkami s hladkým LUER konusem. Odběrový systém SafeDraw P je vřazen do arteriální
strana 65
Hemodynamika
přímé měření
linky,
případně doaarteriální
i žilníkrevních
linky. tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník k opakovanému užití – RT2000
Použití: převodník pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
převodník k opakovanému užití RT2000
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682266
1/–
1
Výhodou nové generace tlakových převodníků Argon Medical je možnost opakovaného užití avšak se všemi výhodami jednorázových převodníků.
Převodník je zcela izolován od krevní linky, nedochází tak k jeho kontaminaci. Výhodou je úspora nákladů – měřící set nemá převodník, nevzniká
infekční elektroodpad. Systém je velice šetrný k životnímu prostředí. Veškeré příslušenství pro přímé měření krevních tlaků GABARITHTM resp.
DTX (držáky, fixační destičky, propojovací kabely) je plně kompatibilní rovněž s tímto systémem.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech převodníku k opakovanému použití RT2000.
strana 66
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Měřící soupravy k převodníku RT2000
Použití: souprava s měřící komůrkou k převodníku pro přímé měření krevních tlaků RT2000.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
jednolinka – proplach 3 ml/h
BED:686958
5/–
5
jednolinka rozdvojená art./ven. – proplach 3 ml/h
BED:686961
5/–
5
dvojlinka art./ven. – proplach 3 ml/h
BED:687955
5/–
5
Popis
Měřící set neobsahuje elektronické komponenty, nevzniká infekční elektroodpad. Spolehlivý progresivní systém s vynikajícím poměrem cena/
kvalita, ohleduplný k životnímu prostředí.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech tohoto systému.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 67
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Měřící soupravy k převodníku RT2000-Flex
Použití: rozšiřitelné soupravy s měřící komůrkou k převodníku pro přímé měření krevních
tlaků RT2000.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
arteriální linka, proplach 3 ml/h, SafeDraw P
BED:688395
5/–
5
arteriální linka, proplach 3 ml/h, SafeDraw P
BED:688397
5/–
5
žilní linka, proplach 3 ml/h
BED:687887
5/–
5
Popis
Soupravy umožňují postupné rozšiřování měřící sestavy o další snímané tlaky a tyto pohodlně monitorovat podle potřeby pouhým otočením
kohoutu. Flexibilní a snadné řešení s možností pozdějšího či postupného rozšiřování podle potřeby. Měřící set neobsahuje elektronické komponenty, nevzniká infekční elektroodpad. Spolehlivý a přehledný progresivní systém s vynikajícím poměrem cena/kvalita, ohleduplný k životnímu
prostředí.
Systém SafeDraw P v arteriální lince umožňuje bezpečný odběr arteriální krve přes dělené septum, do kterého se vstupuje hladkým Luer koncem
injekční stříkačky. Žádné speciální odběrové jehly systém nevyžaduje. Tento bezpečnostní systém dramaticky snižují krevní ztráty při opakovaných odběrech krevních vzorků a zcela eliminuje riziko poranění kontaminovanou jehlou.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech tohoto systému.
strana 68
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Propojovací kabely k převodníkům
Použití: propojovací kabely k převodníkům DTX (Gabarith) pro přímé měření krevních tlaků. Přivádí signál z měřícího čidla na vstup monitoru vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
kabel bez konektoru na straně monitoru
BED:684109
1/–
1
Datascope – všechny modely
BED:684078
1/–
1
Datex (Datex – Ohmeda)
BED:684104
1/–
1
Dräger – RM300, PM840, PM860, Cato, Viatra
BED:684128
1/–
1
HP – 12 pin, Phillips, Agilent
BED:684257
1/–
1
GE, Marquette
BED:684102
1/–
1
Nihon Kohden – Life Scope 8, 11
BED:684090
1/–
1
Physio Control – VSM4, VSM5
BED:684097
1/–
1
Propaq – Protocol propaq, Spacelabs
BED:684085
1/–
1
S&W – systém 800, 9000, Athena, Diascope II
BED:684091
1/–
1
Siemens – 3. generace, řady 400, 960, 96a, Sirecust
BED:684082
1/–
1
Siemens – SC6000P
BED:684178
1/–
1
Siemens – (15 pin Cannon), (Cathcor, Recor)
BED:684121
1/–
1
Kabely jsou osazeny konektorem pro převodník DTX (Gabarith) a příslušným monitorovacím konektorem, jsou dlouhé 370 cm. Kabely pro jiné typy
monitorů na vyžádání.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 69
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Fixační destička TBG – pořadač pro tlakové snímače
Použití: přehledné uspořádání tlakových snímačů DTX, DTNN a RT2000, které jsou součástí
IBP měřících setů GABARITH.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
destičky fixační TBG pro 4 převodníky DTX
BED:682093
10/100
1
souprava destičky TBG a držáku TMM
BED:682275
5/50
1
Popis
strana 70
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Držák TMM pro fixační destičku
Použití: uchycení fixační destičky TBG k infuznímu stojanu.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
držák TMM fixační destičky TBG
BED:682274
5/50
1
souprava držáku TMM a destičky TBG
BED:682275
5/50
1
Popis
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 71
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Tlakové hadičky PVC – čiré provedení
Použití: přímé měření krevních tlaků.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 25 cm
BED:682226
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 100 cm
BED:682229
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 150 cm
BED:682230
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 200 cm
BED:682232
25/125
25
linka tlaková pro I.B.P. M/M 15 cm
INT:466015
100/700
100
linka VF tlaková pro I.B.P. M/M 100 cm
BED:682234
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/M 150 cm
BED:682298
25/125
25
tlaková hadička 15 cm s trojcestným kohoutem (vnitřní objem 0,32 ml)
BED:394982
50/250
50
tlaková hadička 30 cm s trojcestným kohoutem (vnitřní objem 0,50 ml)
BED:394983
50/500
50
Tlakové hadičky z polyvinylchroridu (PVC) slouží k individuální konfiguraci setů pro přímé měření krevních tlaků. Tuhost hadičky zajištuje
optimální přenos tlakové amplitudy k snímači.
strana 72
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Tlakové hadičky PE
Použití: přímé měření krevních tlaků.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/F 50 cm
BED:682185
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/M 50 cm
BED:682186
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/M 100 cm
BED:682190
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/F 15 cm
BED:682194
25/250
25
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 120 cm
INT:401120
50/–
50
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 20 cm
INT:401020
50/–
50
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 150 cm
INT:401150
50/–
50
Popis
Tlakové hadičky z polyethylénu (PE) slouží k individuální konfiguraci setů pro přímé měření krevních tlaků. Tuhost hadičky zajištuje optimální
přenos tlakové amplitudy k snímači s minimálním zkreslením. Použitelné též pro infuze léčiv vyžadující nízkoresorbční PE hadičky (heparin,
digoxin, nitroglycerin, tacrolim, cyklosporin, paclixaxel, nimodipin, chlormethiazol, lipidy a emulze – propofol).
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
strana 73
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Přetlakové manžety Merit Medical
Použití: manžety pro infuzní nebo transfuzní vak k přetlakové infuzi nebo transfuzi.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
manžeta pro vak 500 ml
MEM:PIB500
12/–
1
manžeta pro vak 1000 ml
MEM:PIB1000
12/–
1
manžeta pro vak 3000 ml
MEM:SF4030
6/–
1
Přetlakové manžety jsou vybaveny bezpečnostním ventilkem zabraňujícím přefouknutí vaku. Válečkový manometr s barevným značením spolehlivě zobrazuje tlakové hladiny 150, 250 a 300 mmHg. Nylonová průhledná síťka umožňuje bezpečnou kontrolu hladiny infuze. Plnící balónky jsou
v bezlatexovém provedení (položky MEM). Kohout pro plnění a vypouštění vaku lze snadno ovládat jednou rukou.
strana 74
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka bez manžety
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu zejména dětských pacientů. Vhodné k orotracheální i nazotracheální intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,0 mm
3,0 mm
–
SUM:04-2000
10/100
10
2,5 mm
3,5 mm
–
SUM:04-2500
10/100
10
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:04-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:04-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:04-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:04-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:04-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:04-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:04-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:04-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:04-7000
10/100
10
Jedná se o základní rourku bez manžety s délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
Zajištění dýchacích cest
strana 75
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Armovaná endotracheální rourka bez manžety
Použití: zajištění dýchacích cest u výkonů, kde je nutno eliminovat možné zalomení rourky
při nepříznivé operační poloze. Rourka je vhodná pro orotracheální i nazotracheální intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,8 mm
–
SUM:14-3000
10/100
10
3,5 mm
5,4 mm
–
SUM:14-3500
10/100
10
4,0 mm
6,0 mm
–
SUM:14-4000
10/100
10
4,5 mm
6,9 mm
–
SUM:14-4500
10/100
10
5,0 mm
7,5 mm
–
SUM:14-5000
10/100
10
Jedná se o rourku vyztuženou tak, aby bylo eliminováno její zalomení v případě nepříznivé operační polohy.
strana 76
Zajištění dýchacích cest
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro orotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:26-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:26-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:26-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:26-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:26-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:26-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:26-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:26-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:26-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
–
SUM:26-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
–
SUM:26-8000
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
–
SUM:26-8500
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
–
SUM:26-9000
10/100
10
Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k bradě – tzv. na „jih“) a snižují riziko jejich zalomení.
Zajištění dýchacích cest
strana 77
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro nazotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:28-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:28-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:28-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:28-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:28-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:28-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:28-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:28-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:28-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
–
SUM:28-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
–
SUM:28-8000
10/100
10
Jedná se o rourky v provedení bez manžety pro nazotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k čelu – tzv. na „sever“) a snižují riziko jejich zalomení.
Vyrobeno ze speciální směsi PVC zajišťující rourkám dostatečnou měkkost a určitou tvarovou flexibilitu.
strana 78
Zajištění dýchacích cest
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu. Rourka první volby pro krátkodobé a střednědobé orotracheální i nazotracheální intubace. Jedná se o rourku s nízkotlakou
manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro
orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm
5,5 mm
6,0 mm
6,5 mm
7,0 mm
7,5 mm
8,0 mm
8,5 mm
9,0 mm
9,5 mm
10,0 mm
3,5 mm
4,2 mm
4,8 mm
5,4 mm
6,0 mm
6,9 mm
7,5 mm
8,2 mm
8,8 mm
9,7 mm
10,3 mm
11,0 mm
11,7 mm
12,3 mm
13,0 mm
13,7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
20 mm
23 mm
25 mm
26 mm
27 mm
29 mm
29 mm
32 mm
SUM:02-2500
SUM:02-3000
SUM:02-3500
SUM:02-4000
SUM:02-4500
SUM:02-5000
SUM:02-5500
SUM:02-6000
SUM:02-6500
SUM:02-7000
SUM:02-7500
SUM:02-8000
SUM:02-8500
SUM:02-9000
SUM:02-9500
SUM:02-1000
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Zajištění dýchacích cest
strana 79
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu či v pooperační péči a intenzivní
péči. Rourka vhodná i pro dlouhodobé orotracheální i nazotracheální intubace.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
20 mm
SUM:08-5095
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
20 mm
SUM:08-5595
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
25 mm
SUM:08-6095
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
25 mm
SUM:08-6595
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
28 mm
SUM:08-7095
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
28 mm
SUM:08-7595
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
30 mm
SUM:08-8095
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
30 mm
SUM:08-8595
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
34 mm
SUM:08-9095
10/100
10
9,5 mm
13,0 mm
34 mm
SUM:08-9595
10/100
10
10,0 mm
13,7 mm
34 mm
SUM:08-1095
10/100
10
Jedná se o rourku s nízkotlakou tenkostěnnou vysokoobjemovou manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro orotracheální, tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem. Silikonizováno!
strana 80
Zajištění dýchacích cest
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou a odsávacím portem
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu či v pooperační péči a intenzivní
péči. Rourka vhodná i pro dlouhodobé orotracheální i nazotracheální intubace s možností laváže, odsávání a aplikace medikamentů do subglotického prostoru.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:06-5015
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:06-5515
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:06-6015
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:06-6515
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:06-7015
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:06-7515
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:06-8015
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
27 mm
SUM:06-8515
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
29 mm
SUM:06-9015
10/100
10
9,5 mm
13,0 mm
29 mm
SUM:06-9515
10/100
10
10,0 mm
13,7 mm
32 mm
SUM:06-1015
10/100
10
Jedná se o rourku s nízkotlakou tenkostěnnou vysokoobjemovou manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná
jak pro orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem. Přídatný port pak umožňuje laváž, odsávání a aplikaci
medikamentů do subglotického prostoru.
Zajištění dýchacích cest
strana 81
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Armovaná endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest u výkonů, kde je nutno eliminovat možné zalomení rourky
při nepříznivé operační poloze. Rourka je vhodná pro orotracheální i nazotracheální intubaci. Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou. Vyztužení rourky eliminuje její
zalomení v případě nepříznivé operační polohy. Délkové značení. Rourka je vhodná jak pro
orotracheální, tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4,8 mm
8 mm
SUM:12-3000
10/100
10
5,4 mm
10 mm
SUM:12-3500
10/100
10
4,0 mm
6,0 mm
10 mm
SUM:12-4000
10/100
10
4,5 mm
6,9 mm
12 mm
SUM:12-4500
10/100
10
5,0 mm
7,5 mm
14 mm
SUM:12-5000
10/100
10
5,5 mm
8,2 mm
17 mm
SUM:12-5500
10/100
10
6,0 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:12-6000
10/100
10
Vnitřní průměr
Vnější průměr
3,0 mm
3,5 mm
strana 82
6,5 mm
9,6 mm
20 mm
SUM:12-6500
10/100
10
7,0 mm
10,2 mm
23 mm
SUM:12-7000
10/100
10
7,5 mm
11,0 mm
25 mm
SUM:12-7500
10/100
10
8,0 mm
11,6 mm
26 mm
SUM:12-8000
10/100
10
8,5 mm
12,2 mm
27 mm
SUM:12-8500
10/100
10
9,0 mm
12,9 mm
29 mm
SUM:12-9000
10/100
10
9,5 mm
13,6 mm
29 mm
SUM:12-9500
10/100
10
10,0 mm
14,2 mm
32 mm
SUM:12-1000
10/100
10
Zajištění dýchacích cest
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka pro orotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například
při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4,2 mm
8 mm
SUM:25-3000
10/100
10
4,8 mm
10 mm
SUM:25-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
10 mm
SUM:25-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
12 mm
SUM:25-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:25-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:25-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:25-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:25-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:25-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:25-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:25-8000
10/100
10
Vnitřní průměr
Vnější průměr
3,0 mm
3,5 mm
8,5 mm
11,7 mm
27 mm
SUM:25-8500
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
29 mm
SUM:25-9000
10/100
10
Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou pro orotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním
proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k bradě – tzv. na „jih“) a snižují riziko jejich zalomení.
Zajištění dýchacích cest
strana 83
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka pro nazotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
8 mm
SUM:27-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
10 mm
SUM:27-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
10 mm
SUM:27-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
12 mm
SUM:27-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:27-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:27-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:27-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:27-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:27-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:27-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:27-8000
10/100
10
Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou pro nazotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k čelu – tzv. na „sever“) a snižují riziko jejich
zalomení. Vyrobeno ze speciální směsi PVC zajišťující rourkám dostatečnou měkkost a určitou tvarovou flexibilitu.
strana 84
Zajištění dýchacích cest
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Mikrolaryngeální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest při laryngeální mikrochirurgii.
Vnitřní/Vnější průměr
Průměr manžety
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4,0 mm/5,4 mm
20 mm
368 mm
SUM:05-4010
10/100
10
5,0 mm/6,9 mm
25 mm
368 mm
SUM:05-5010
10/100
10
6,0 mm/8,2 mm
28 mm
368 mm
SUM:05-6010
10/100
10
Jedná se o silikonizovanou rourku s redukovaným průměrem a velkou vysokoobjemovou nízkotlakou obturační manžetou, Murphyho okem. Délkové značení, rentgenkontrastní proužek, vhodné pro orotracheální i nazotracheální intubaci.
Zajištění dýchacích cest
strana 85
BRONCHIÁLNÍ ROURKY
Endobronchiální rourka levostranná a pravostranná
Použití: endobronchiální intubace při selektivní ventilaci během operačního výkonu nebo
v intenzivní či pooperační péči.
Velikost
Obj. číslo
Samostatná rourka
Obj. číslo
Rourka s příslušenstvím (souprava)
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.26
Ch.28
Ch.32
Ch.35
Ch.37
Ch.39
Ch.41
Ch.26
Ch.28
Ch.32
Ch.35
Ch.37
Ch.39
Ch.41
SUM:21-2610
SUM:21-2810
SUM:21-3210
SUM:21-3510
SUM:21-3710
SUM:21-3910
SUM:21-4110
SUM:22-2610
SUM:22-2810
SUM:22-3210
SUM:22-3510
SUM:22-3710
SUM:22-3910
SUM:22-4110
SUM:21-2620
SUM:21-2820
SUM:21-3220
SUM:21-3520
SUM:21-3720
SUM:21-3920
SUM:21-4120
SUM:22-2620
SUM:22-2820
SUM:22-3220
SUM:22-3520
SUM:22-3720
SUM:22-3920
SUM:22-4120
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
10/–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dodáváno v provedení samostatné rourky se zavaděčem nebo jako souprava s příslušenstvím, kdy kromě vlastní endobronchiální rourky se zavaděčem je
součástí balení také Y spojka s dvěma konektory osazenými porty pro odsávání nebo zavedení flexibilního bronchoskopu a 2 odsávací katétry s precizními
regulátory sání. Rourky jsou silikonizované a jsou dále vybaveny délkovým značením, rentgenkontrastním proužkem a atraumatickým distálním koncem.
strana 86
Zajištění dýchacích cest
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s fixním límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
SUM:31-5000
10/100
1
6,0 mm
8,1 mm
SUM:31-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:31-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:31-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:31-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:31-8000
10/100
1
8,5 mm
11,6 mm
SUM:31-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:31-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:31-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:31-1000
10/100
1
Jedná se o základní model tracheostomické kanyly s nízkotlakou obturační manžetou, fixním límcem a příznivou cenou. Kanyla je dodávána
včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení a je vybavena rentgenkontrastním proužkem.
Zajištění dýchacích cest
strana 87
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:35-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:35-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:35-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:35-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:35-8000
10/100
1
8,5 mm
11,7 mm
SUM:35-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:35-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:35-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:35-1000
10/100
1
11,0 mm
14,8 mm
SUM:35-1100
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou pro nejširší použití, jejíž výhodou je plynule nastavitelný límec a tím možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly. Kanyla je dodávána včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení. Rentgenkontrastní proužek,
délkové značení.
strana 88
Zajištění dýchacích cest
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Armovaná tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:37-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:37-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:37-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:37-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:37-8000
10/100
1
8,5 mm
11,7 mm
SUM:37-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:37-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:37-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:37-1000
10/100
1
11,0 mm
14,5 mm
SUM:37-1100
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou, plynule nastavitelným límcem (možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly) a přídatným armováním, eliminujícím riziko zalomení. Dodáváno včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení.
Zajištění dýchacích cest
strana 89
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem a přídavným portem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci. Přídatný port umožňuje laváž, odsávání a aplikaci medikamentů do prostoru nad
manžetou.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:39-6015
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:39-6515
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:39-7015
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:39-7515
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:39-8015
10/100
1
8,5 mm
11,6 mm
SUM:39-8515
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:39-9015
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:39-9515
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:39-1015
10/100
1
11,0 mm
14,5 mm
SUM:39-1115
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou, plynule nastavitelným límcem (možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly) a přídatným portem umožňujícím laváž, odsávání a aplikaci medikamentů do prostoru nad obturační manžetou. Dodáváno včetně obturátoru, bavlněného
tkalounu pro uchycení. Rentgenkontrastní proužek, délkové značení. Silikonizováno!
strana 90
Zajištění dýchacích cest
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Filtry do okruhů
Použití: antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr do okruhu, ochrana inspirační a expirační
větve plicního ventilátoru před kontaminací.
Popis
filtr bakteriální a virový filtr, 30 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VF-2160-1
50/–
100
filtr trojfunkční VH 3200, 29 ml
GGM:VH-3200
100/–
100
filtr trojfunkční VH 3100, 45 ml
GGM:VH3100
100/–
100
Filtry pracují na elektrostatickém principu s vysokou účinností, kdy bakteriální i virová filtrační činnost přesahují 99,99 %.
Filtry jsou osazeny kapnoportem a standardními připojovacími konektory 22F/15M a 22M/15F.
Trojfunční fitry (HME) se vyznačují vynikající zvlhčovací schopností a nízkým průtokovým odporem. Podrobné parametry zvlhčení a odporu
při různých průtocích sdělíme na požádání.
Zajištění dýchacích cest
strana 91
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Zvlhčovač pro spontánně ventilující pacienty (umělý nos)
Použití: pasivní zvlhčovač (umělý nos) pro udržení optimálního tracheobronchiálního klima.
Je určen pro spontánně ventilující pacienty s tracheostomií.
Popis
pasivní zvlhčovač VH 1160
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VH-1160
100/–
100
Zvlhčovače vylepšují tracheobronchiální klima, nejsou však vybaveny filtrační membránou a proto nejsou bezpečnou bariérou pro infekční agens.
Mají 15M/M konektor, je možno použít se všemi typy tracheostomických kanyl. Technická data k vyžádání.
strana 92
Zajištění dýchacích cest
OKRUHY DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ
Dýchací okruhy pro intenzivní péči a anestezii
Použití: dýchací systémy pro intenzivní péči a anestezii zajišťující distribuci plynů z plicního
ventilátoru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
délka okruhu 180 cm
VME:51003394
10/–
10
délka okruhu 150 cm
GGM:VA-4012-01
1/–
1
délka okruhu 150 cm
GGM:VA-4012-03
1/–
1
délka okruhu 180 cm
VME:50421094
10/–
10
Popis
Základní ventilační okruh s hadicemi o průměru 22 mm. Verze GGM:VA-4012-01 a GGM:VA-4012-03 jsou určeny pro intenzivní péči a jsou
resterilizovatelné. Materiál – 100% silikon. Verze GGM:VA-4012-01 obsahuje dvě kondenzační nádobky – jedna nádobka v každé větvi.
Zajištění dýchacích cest
strana 93
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s centrálním otvorem
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:247006
100/500
100
52 cm
MPI:247008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:247010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:247012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:247014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:247016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:247018
100/500
100
Ch.20
52 cm
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
MPI:247020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu
katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
strana 94
Zajištění dýchacích cest
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s centrálním a postranními otvory
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:249006
100/500
100
52 cm
MPI:249008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:249010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:249012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:249014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:249016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:249018
100/500
100
Ch.20
52 cm
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
MPI:249020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu
katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
Zajištění dýchacích cest
strana 95
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry zahnuté (Coudé)
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:258008
100/500
100
52 cm
MPI:258010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:258012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:258014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:258016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:258018
100/500
100
Ch.20
52 cm
MPI:258020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.08
Ch.10
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Pro snadné zavádění zahnutých katétrů jsou tyto silikonizovány.
Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
strana 96
Zajištění dýchacích cest
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s regulátorem sání – Performance
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:248006
100/500
100
52 cm
MPI:248008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:248010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:248012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:248014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:248016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:248018
100/500
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Barva
Odsávací katétry Performance jsou standardní odsávací katétry pro nejširší použití s integrovaným regulátorem sání typu Fingertip. Katétry jsou
barevně kódovány (viz tabulka).
Zajištění dýchacích cest
strana 97
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s regulátorem sání
Použití: tracheální/bronchiální odsávání, toaleta dýchacích cest pacientů při umělé plicní
ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
POL:2007-06
100/1000
100
52 cm
POL:2007-08
100/1000
100
Ch.10
52 cm
POL:2007-10
100/1000
100
Ch.12
52 cm
POL:2007-12
100/1000
100
Ch.14
52 cm
POL:2007-14
100/1000
100
Ch.16
52 cm
POL:2007-16
100/1000
100
Ch.18
52 cm
POL:2007-18
100/1000
100
Ch.20
52 cm
POL:2007-20
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovanými konektory dle velikosti. Délka vlastního katétru je 52 cm.
strana 98
Zajištění dýchacích cest
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Guedel Airways
Použití: ústní vzduchovod pro přednemocniční či intenzivní péči, jako protiskusová vložka při
endotracheální intubaci.
Délka (mm)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
00
50 mm
SUM:40-1005
25/100
25
0
60 mm
SUM:40-1006
25/100
25
1
70 mm
SUM:40-1107
25/100
25
2
80 mm
SUM:40-1208
25/100
25
2
90 mm
SUM:40-1209
25/100
25
3
100 mm
SUM:40-1310
25/100
25
4
110 mm
SUM:40-1411
25/100
25
Velikost
Barva
Vzduchovody jsou osazeny barevně kódovanou vložkou dle velikosti (viz tabulka). Dodávány sterilní a k jednorázovému užití.
Zajištění dýchacích cest
strana 99
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Maska anesteziologická
Použití: celoobličejová maska je určena pro použití s resuscitátorem, při anestezii nebo pro
použití s mechanickým ventilátorem. Maska je jednorázová.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
č. 0
GGM:VM-1000
1/–
1
č. 1
GGM:VM-1001
1/–
1
č. 2
GGM:VM-1002
1/–
1
č. 3
GGM:VM-1003
1/–
1
č. 4
GGM:VM:1004
1/–
1
č. 5
GGM:VM-1005
1/–
1
Velikost
Barva
Anesteziologické masky jsou transparentní s jemnou manžetou a barevně kódovanou růžicí (viz tabulka).
strana 100
Zajištění dýchacích cest
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Medicinální absorbér oxidu uhličitého – Sodasorb™
Použití: absorbér oxidu uhličitého v anesteziologických přístrojích.
Popis
Sodasorb WHITE – kanystr 5 l/4,5 kg
Sodasorb PINK – kanystr 5 l/4,5 kg
Barva
čerstvého
Barva
vyčerpaného
bílá
fialová
GRA:5163693
5/–
1
růžová
bílá
GRA:5144282
5/–
1
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Medicinální absorbér oxidu uhličitého Sodasorb™ je bezprašný granulát směsi hydroxidů. Barevný indikátor při poklesu pH (vyčerpání absorpční
schopnosti) zbarví Sodasorb™ z bílé barvy do fialové, v případě pak GRA:5144282 z růžové do bílé. Baleno v 5 litrových kanystrech s rukojetí
a uzávěrem se závitem. Díky technologickému postupu výroby se vyznačuje minimální prašností a vysokou absorbční schopností. Doba použitelnosti neotevřeného kanystru je 2 roky. Při manipulaci používejte předepsané ochranné pomůcky. Po odebrání potřebné dávky kanystr ihned pečlivě
uzavřete.
Zajištění dýchacích cest
strana 101
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Intubační zavaděč
Použití: intubační zavaděč usnadňující zavedení endotracheálních rourek.
Průměr
Délka
Vhodné pro rourky
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,2 mm
230 mm
2,5–3,5 mm
SUM:09-2223
10/100
10
3,0 mm
340 mm
3,5–5,0 mm
SUM:09-3034
10/100
10
4,0 mm
340 mm
5,0–8,0 mm
SUM:09-4034
10/100
10
5,0 mm
370 mm
6,0–11,0 mm
SUM:09-5037
10/100
10
Zavaděče mají měkké kovové jádro a flexibilní distální konec. Jejich konstrukce snižuje riziko poranění. Dodáváno sterilní k jednorázovému
užití.
strana 102
Zajištění dýchacích cest
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Tracheální odběrová souprava
Použití: odběrová souprava slouží k sterilnímu odběru tracheálního či bronchiálního sekretu,
kyslíkové brýle slouží k podávání kyslíku spontánně ventilujícím pacientům.
Popis
tracheální odběrová souprava
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:290000
100/–
100
Tracheální odběrová souprava je vybavena odběrovým víčkem s porty na připojení odsávacího katétru a odsávačky, transportním uzávěrem, štítkem
pro popis.
Zajištění dýchacích cest
strana 103
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Laryngoskopy s vláknovou optikou – soupravy bateriové
Použití: vizualizace hrtanového vchodu při endotracheální intubaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
McIntosh, lžíce 1, 2, 3, 4 rukojeť 30 mm
TKM:5151-04S
1/–
1
McIntosh, lžíce 2, 3, 4, rukojeť 30 mm
TKM:5151-03S
1/–
1
Popis
Precizní a spolehlivé laryngoskopy s vysokým světelným výkonem.
strana 104
Zajištění dýchacích cest
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Laryngoskopické lžíce s vláknovou optikou kovové
Použití: vizualizace hrtanového vchodu při endotracheální intubaci.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
McIntosh č. 0
TKM:5150-00S
1/–
1
McIntosh č. 1
TKM:5150-01S
1/–
1
McIntosh č. 2
TKM:5150-02S
1/–
1
McIntosh č. 3
TKM:5150-03S
1/–
1
McIntosh č. 4
TKM:5150-04S
1/–
1
Lžíce McIntosh k opakovanému užití vybavené vláknovou optikou.
Zajištění dýchacích cest
strana 105
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Příslušenství a náhradní díly laryngoskopů
Použití: příslušenství a náhradní díly laryngoskopů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukojeť bateriová 30 mm, kompletní
TKM:5176-09S
1/–
1
rukojeť bateriová 20 mm, kompletní
TKM:5175-09S
1/–
1
TKM:5183-05
1/–
1
kontejner bateriový pro držák 30 mm (krypton)
kontejner bateriový pro držák 20 mm (krypton)
TKM:5184-05
1/–
1
žárovka Xenon pro laryngoskopy, 3,5V
TKM:5186-06
1/–
1
strana 106
Zajištění dýchacích cest
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly standardní – Yale
Použití: jehly k subarachnoidální anestezii – podání místního anestetika do subarachnoidálního prostoru a lumbální punkci k diagnostickým a terapeutickým účelům.
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ne
BED:405259
25/200
25
26G, délka 90 mm
ne
BED:405258
25/200
25
25G, délka 90 mm
ne
BED:405257
25/200
25
23G, délka 90 mm
ne
BED:405240
25/200
25
22G, délka 90 mm
ne
BED:405256
25/200
25
20G, délka 90 mm
ne
BED:405253
25/200
25
19G, délka 90 mm
ne
BED:405250
25/200
25
18G, délka 90 mm
ne
BED:405248
25/200
25
27G, délka 90 mm
ano
BED:405069
25/200
25
26G, délka 90 mm
ano
BED:405065
25/200
25
25G, délka 90 mm
ano
BED:405084
25/200
25
Velikost
Barva
Spinální jehly Yale s Quinckeho hrotem jsou určeny pro nejširší použití a svým provedením zajišťují bezpečné provedení punkce. Pro snížení postpunkčních bolestí hlavy doporučujeme obecně používat tenčích jehel (nad 25G). Speciální délky na dotaz.
Regionální anestezie
strana 107
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly atraumatické – Whitacre
Použití: atraumatické jehly k subarachnoidální anestezii – podání místního anestetika do
subarachnoidálního prostoru.
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ne
BED:402051
25/200
25
25G, délka 90 mm
ne
BED:402050
25/200
25
24G, délka 90 mm
ne
BED:405104
25/200
25
22G, délka 90 mm
ne
BED:401995
25/200
25
27G, délka 90 mm
ano
BED:405075
25/200
25
25G, délka 90 mm
ano
BED:405076
25/200
25
Velikost
Barva
Spinální jehly Whitacre minimalizují ztrátu likvoru – atraumatický hrot roztáhne vlákna tvrdé pleny bez jejich proříznutí. Významně se tak minimalizují postpunkční bolesti hlavy. Jehly mají tužkovitý hrot a postranní otvor.
strana 108
Regionální anestezie
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly atraumatické – Sprotte
Použití: atraumatické jehly k subarachnoidální anestezii.
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ano
PAJ:121151-27A
25/–
25
25G, délka 90 mm
ano
PAJ:021151-29A
25/–
25
24G, délka 90 mm
ano
PAJ:121151-30A
25/–
25
22G, délka 90 mm
ano
PAJ:021151-30C
25/–
25
25G, délka 120 mm
ne
PAJ:031151-29A
10/–
10
Velikost
Barva
22G, délka 50 mm
ne
PAJ:071151-30C
25/–
25
27G, délka 120 mm
ano
PAJ:151151-27A
10/–
10
29G, délka 90 mm
ano
PAJ:501151-28A
25/–
25
Spinální jehly Sprotte minimalizují ztrátu likvoru – atraumatický hrot roztáhne vlákna tvrdé pleny bez jejich proříznutí. Významně se tak minimalizují postpunkční bolesti hlavy. Jehly mají kónický tvar distálního konce a oválné postranní okénko.
Regionální anestezie
strana 109
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Lumbální jehly – Sprotte
Použití: atraumatické jehly k lumbální punkci – odběru mozkomíšního moku pro další vyšetření.
Velikost
Barva
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G, délka 90 mm
ano
PAJ:321151-30C
25/–
25
22G, délka 120 mm
ano
PAJ:331151-30C
25/–
25
20G, délka 90 mm
ano
PAJ:331151-31B
25/–
25
20G, délka 120 mm
ano
PAJ:321151-31B
25/–
25
21G, délka 90 mm
ano
PAJ:321151-31A
25/–
25
21G, délka 120 mm
ano
PAJ:331151-31A
10/–
10
20G, délka 103 mm
ano
PAJ:341151-31B
25/–
25
20G, délka 70 mm
ano
PAJ:351151-31B
25/–
25
Atraumatické Sprotte jehly výrazně snižují riziko postpunkčního syndromu a jsou proto doporučovány i k ambulantním lumbálním punkcím v neurologických indikacích. Jehly mají kónický tvar distálního konce, oválné postranní okénko a jsou dodávány včetně zaváděcí kanyly s křidélky.
strana 110
Regionální anestezie
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Soupravy pro spinální/epidurální anestezii – Durasafe Plus
Použití: katétrová souprava pro kombinovanou spinální/epidurální anestezii.
Spinální jehla
Epidurální jehla
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G x 143 mm
17G x 80 mm
19G
BED:401501M
12/–
12
27G x 143 mm
18G x 80 mm
20G
BED:401502M
12/–
12
Soupravy obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, bezodporovou (L.O.R.) plastovou stříkačku 7 ml, nylonový epidurální katétr délky 90 cm se
zavaděčem a uzavřeným koncem, katétrový adaptér, plochý epidurální filtr, traumatickou spinální jehlu typu Whitacre.
Regionální anestezie
strana 111
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální soupravy – Perisafe Plus
Použití: katétrové soupravy k epidurální anestezii – podání místního anestetika do epidurálního prostoru.
Epidurální jehla
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
17G x 80 mm
19G
BED:401507
12/–
12
18G x 80 mm
20G
BED:401508
12/–
12
Epidurální soupravy Perisafe Plus obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, bezodporovou LOR plastovou stříkačku 7 ml, nylonový epidurální
katétr délky 90 cm s uzavřeným koncem a adaptérem, plochý epidurální filtr.
strana 112
Regionální anestezie
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální soupravy – Mini Perisafe Plus
Použití: katétrové soupravy k epidurální anestezii – podání místního anestetika do epidurálního prostoru.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Katétr
Obj. číslo
17G x 80 mm
19G
BED:401510
12/–
12
18G x 80 mm
20G
BED:401511
12/–
12
Epidurální jehla
Soupravy Mini Perisafe Plus obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, nylonový epidurální katétr délky 90 cm s uzavřeným koncem a adaptérem,
plochý epidurální filtr.
Regionální anestezie
strana 113
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální jehly Touhy-Weiss
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Epidurální jehla
Vhodné pro katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
17G x 90 mm
19G
BED:405191
10/50
10
17G x 127 mm
19G
BED:405193
10/50
10
18G x 90 mm
20G
BED:405188
10/50
10
18G x 127 mm
20G
BED:405190
10/50
10
Epidurální jehly Tuohy-Weiss jsou značené po 1 cm a osazeny transparentním konektorem a křidélky.
strana 114
Regionální anestezie
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální katétry
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Velikost katétru
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
19G
90 cm
BED:400513
10/50
10
20G
90 cm
BED:400511
10/50
10
Epidurální katétry jsou s uzavřeným koncem a opatřeny délkovým značením.
Regionální anestezie
strana 115
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální plochý filtr
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Popis
epidurální filtr plochý
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAJ:001151-37
10/–
10
Plochý 0,2 μm filtr pro epidurální anestezii.
strana 116
Regionální anestezie
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Bezodporové stříkačky (L.O.R.)
Použití: epidurální anestezie.
Objem
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7 ml
Luer-Lock
BED:405291
10/50
10
7 ml
Luer
BED:405292
10/50
10
Bezodporové (L.O.R.) stříkačky pro epidurální anestezii v provedení s hladkým konektorem Luer nebo se závitem Luer-Lok.
Regionální anestezie
strana 117
PLEXUS ANESTEZIE
MultiStim Sensor
Použití: nervový stimulátor pro plexus anestezii s funkcí PEG.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stimulátor MultiStim Sensor
PAJ:1151-94-32
1/–
1
kabel pacientský stimulační pro MultiStim Sensor pro připojení kanyly
PAJ:1151-94-05
1/–
1
PEG kabel pro připojení stimulační kanyly a PEG elektrody
PAJ:1151-94-06
1/–
1
PEG elektroda perkutánní pro perkutánní stimulaci pro MultiStim Sensor
PAJ:1151-94-17
1/–
1
MultiStim Sensor je určený ke spolehlivé lokalizaci periferních nervů pro účely místní anestezie. Přístroj generuje impulzy pravoúhlého průběhu s nastavitelnou frekvencí a s kontinuálně nastavitelným stimulačním proudem. Rozsah nastavení proudového impulsu se liší: při použití
stimulační kanyly 0,0-6,0 mA, při použití PEG elektrody 0,0-60,0 mA, tj. rozsah nastavení závisí na typu připojeného stimulačního kabelu.
Přístroj je napájen 9V baterií. Max. stimulační napětí je 65 V. Stimulační frekvence 1 Hz/2 Hz. Šířka stimulačního impulsu: 0,05 ms/0,10
ms/0,20 ms/0,30 ms/0,50 ms/1,00 ms.
strana 118
Regionální anestezie
PLEXUS ANESTEZIE
MultiStim Switch
Použití: nervový stimulátor pro plexus anestezii s měřením odporu tkáně a speciálním modem pro stimulační katétry.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stimulátor MultiStim Switch
PAJ:1151-94-40,
1
1
náhradní kabel pro Stimulátor MultiStim Switch
PAJ:1151-94-07,
1
1
MultiStim Switch je určený ke spolehlivé lokalizaci periferních nervů pro účely regionální anestezie. Přístroj generuje impulzy pravoúhlého
průběhu s nastavitelnou frekvencí a s kontinuálně nastavitelným stimulačním proudem. Rozsah nastavení proudového impulsu se liší: při použití
stimulační kanyly 0,0–6,0 mA, při použití stimulačního katétru 0,0–20,0 mA, tj. rozsah nastavení závisí na typu připojeného stimulačního kabelu.
Přístroj je napájen 9V baterií. Max. stimulační napětí je 95 V. Stimulační frekvence 1 Hz/2 Hz. Šířka stimulačního impulsu: 0,05 ms/0,10 ms/0,20
ms/0,30 ms/0,50 ms/1,00 ms. Stimulátor je vybaven unikátní funkcí měření odporu tkáně (rozliší intramuskulární, intravaskulární, intrathekální
a intraneurální lokalizaci hrotu kanyly – dle studií Dr. Tsui).
Regionální anestezie
strana 119
PLEXUS ANESTEZIE
Unipolární kanyly pro plexus anestezii – Nanoline
Použití: unipolární kanyly jsou určeny k plexus anestezii s použitím nervového stimulátoru.
Velikost
Délka
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G
40 mm
s hrotem Sprotte
PAJ:001156-30G
10/–
10
22G
50 mm
s hrotem Sprotte
PAJ:001156-31G
10/–
10
22G
50 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-74
10/–
10
22G
80 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-71
10/–
10
21G
100 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-77
10/–
10
20G
120 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-72
10/–
10
Unipolární kanyly jsou vybaveny Luer-Lock konektorem, a 40 cm odpojitelnou infuzní hadičkou. Kanyly lze použít se stimulátory MultiStim Vario
(Pajunk), MultiStim LA (Pajunk), MultiStim Sensor (Pajunk), Stimuplex (B. Braun). Kanyly s hrotem typu Sprotte jsou atraumatické, tužkovitého
tvaru a s postranním oválným otvorem. Kanyly s fazetovým hrotem mají centrální otvor a standardní broušení. Provedení kanyl zaručuje precizní
verifikaci kanyly v blízkosti nervového plexu.
strana 120
Regionální anestezie
PLEXUS ANESTEZIE
Katétrové soupravy pro kontinuální plexus anestezii – Plexolong Nanoline
Použití: pokračující blokády v plexus anestezii.
Popis
Velikost kanyly
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set s unipolární jehlou s fazetovým hrotem
19,5G/150 mm
20G/50 cm
PAJ:511156-31A
10/–
10
19G/60 mm
20G/50 cm
PAJ:531156-31B
10/–
10
set s unipolární jehlou Tuohy
18G/50 mm
20G/50 cm
PAJ:531156-31C
10/–
10
set s unipolární jehlou Tuohy
18G/100 mm
20G/50 cm
PAJ:521156-31C
10/–
10
souprava je určena pro kontinuální přední blok ischiadiku
(KAI) dle Meiera, dále pro blokádu distálního ischiadiku
(DIK) a kompartmentblok psoatu
set s unipolární jehlou s hrotem Sprotte
souprava je určena pro kontinuální blokádu brachiálního
plexu (interskalenický, supraklavikulární, infraklavikurální
a axilární přístup), popliteální blok (katétrový blok
distálního ischiadiku – DIK) a blok n. suprascapularis
Unipolární jehly v soupravách jsou typu Nanoline, zaručující precizní verifikaci kanyly v blízkosti nervového plexu.
Regionální anestezie
strana 121
FIXACE A KRYTÍ ŽILNÍCH KANYL
Veca-C
Použití: krytí místa vpichu periferní žilní kanyly. Stabilizuje kanylu v cévním řečišti, chrání
před bakteriální kontaminací.
Popis
Veca-C, sterilní krytí
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:392020
50/600
50
Veca-C byla vyvinuta, aby nejen eliminovala nevýhody jednotlivých druhů krytí, ale poskytla odpovídající komfort i bezpečí pacientovi a jistotu ošetřujícímu personálu. Krytí nabízí unikátní kombinaci udržení suchého místa vpichu s možností průběžné vizuální kontroly stavu žíly se
zavedenou kanylou. Je tvořena hypoalergenní tkaninou působící jako účinná bariéra proti mikroorganizmům, umožňuje však volnou cirkulaci
vzduchu a molekul vody. Spolu s třívrstvou, vysoce absorbční vložkou, efektivně odstraňuje exsudát, vlhkost a udržuje místo vpichu suché bez
nebezpečných bakterií. Ultratenká perforovaná aluminiová fólie pak zabraňuje „přilepení“ krytí k pokožce, čímž usnadňuje jeho případnou
výměnu bez zbytečné traumatizace. Samozřejmostí je separátní čtvereček, který aplikujeme pod kanylu ke zmírnění tlaku na pokožku. Díky
patentovanému provedení krytí je po jeho aplikaci kanyla bezpečně a spolehlivě fixována v cévním řečišti, čímž je eliminován případný pohyb
a následné mechanické dráždění. Místo vpichu přitom zůstává přístupné průběžné vizuální kontrole.
strana 122
Fixační pomůcky
FIXACE ENDOTRACHEÁLNÍCH ROUREK
TuBo-Clip S
Použití: fixační páska pro endotracheální rourky, základní provedení.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
TuBo-Clip S, univerzální fixační páska délky 72 cm
NKS:20-02
10/100
10
náhradní adhezivní pásky pro TuBo-Clip S
NKS:20-99
100/–
100
Popis
Min. obj.
množství (ks)
Fixační páska pro endotracheální rourky. Nedráždí, vhodná pro bezpečnou orální i nasální intubaci. Zvláště vhodné pro alergické, popálené
nebo vousaté pacienty.
Fixační pomůcky
strana 123
FIXACE ENDOTRACHEÁLNÍCH ROUREK
TuBo-Fix
Použití: fixační páska pro endotracheální rourky, komfortní provedení.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Popis
Obj. číslo
TuBo-Fix, komfortní fixační souprava
NKS:20-10
8/40
4
náhradní výměnná část pro TuBo-Fix, délka 26 cm
NKS:20-11
20/80
20
Fixační páska pro endotracheální rourky. Nedráždí, v případě kontaminace lze měnit pouze střední část a tím šetřit finanční prostředky. Zvláště
vhodné pro alergické, popálené nebo vousaté pacienty.
strana 124
Fixační pomůcky
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
Trachea-Fix, Eye-Care
Použití: fixační páska pro tracheostomické kanyly, základní provedení. Oční chránič pro nedonošené děti, novorozence a malé děti.
Popis
Trachea-Fix, univerzální fixační páska Velcro
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
–
NKS:200442
10/60
10
Eye-Care 32
32 cm
NKS:60-31
5/15
5
Eye-Care 38
38 cm
NKS:60-32
5/15
5
Eye-Care Fix
30 cm
NKS:60-39
5/15
5
Fixační páska pro tracheostomické kanyly. Pro snadnou manipulaci osazenou suchým zipem. Nastavitelná délka pro různé obvody krku a typy
tracheostomických kanyl.
Eye-Care je speciálně měkký a pro pokožku příjemný oční chránič, vhodný pro léčebné metody u nedonošených dětí, novorozenců, malých dětí.
Nabízí rychlou a snadnou aplikaci, neobsahuje latex.
Fixační pomůcky
strana 125
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
BePa-Clip
Použití: spolehlivá fixace tracheostomických kanyl.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
provedení s háčky, délka 31-43 cm
NKS:200443
12/60
12
provedení s háčky, délka 25-35 cm
NKS:200444
12/60
12
dětský, provedení se suchým zipem, délka 15 cm
NKS:200221
20/60
20
dětský, provedení s háčky, délka 15 cm
NKS:200222
20/60
20
Komfortní fixační páska pro tracheostomické kanyly. Velice jemný bavlněný povrch, nastavitelná délka pro různé obvody krku a typy tracheostomických kanyl. Dodáváno v provedení se suchým zipem nebo s háčky. Pro správnou volbu velikosti doporučujeme změřit obvod krku a odečíst
šířku límce kanyly.
strana 126
Fixační pomůcky
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
Novo-Pad/Novo-KidsPad
Použití: savé podložky pod tracheostomickou kanylu.
Popis
Délka
Šířka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Novo-Pad
8,5 cm
8,5 cm
NKS:70-10
25/–
25
Novo-KidsPad
6,5 cm
6,5 cm
NKS:70-20
25/–
25
Tyto podložky pod tracheostomickou kanylu jsou pro pokožku velice příjemné. Jsou vyrobeny z hydrofilní polyuretanové pěny, která zajišťuje
ideální absorpci sekretu a zároveň pohodlí. Vnější povrch podložky má zbarvení podobné pokožce, je polopropustný a neobsahuje latex ani žádné
lepící složky. Absorbovaná vlhkost je postupně odváděna bez zvýšené propustnosti sekretu do horní vrstvy podložky. Podložky zajišťují optimální
prostředí rány, chrání pokožku před podrážděním a zajišťují moderní a inovační postup při péči o tracheostomickou kanylu.
Fixační pomůcky
strana 127
OSTATNÍ POMŮCKY
Ute-Fix
Použití: pěnová obturační manžeta je určena pro fixaci nasálně zaváděných sond a katétrů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
large, průměr 2,5 cm
NKS:40-01
20/60
20
small, průměr 2,0 cm
NKS:40-05
20/60
20
mini, průměr 1,5 cm
NKS:40-06
30/60
30
Osvědčená pomůcka v prevenci slizničních dekubitů. Vnitřní strana manžety je vybavena samolepící vrstvou.
strana 128
Fixační pomůcky
OSTATNÍ POMŮCKY
Soft-Fix
Použití: univerzální fixační pásky pro nejširší použití na principu suchého zipu.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Popis
Obj. číslo
zásobník se 3 páskami různé šířky a fixačním zipem
NKS:30-05
1/–
1
zelená páska úzká – šíře 2 cm, délka 5 m
NKS:30-01
12/–
12
zelená páska střední – šíře 4 cm, délka 5 m
NKS:30-02
6/–
6
zelená páska široká – šíře 6 cm, délka 5 m
NKS:30-03
4/–
4
fixační zip, šíře 2 cm, délka 15 m
NKS:30-04
1/–
1
Soft-Fix je univerzální fixační systém k všestrannému použití. Vlastní pásky jsou v zeleném provedení, jemné a příjemné na dotek. Zásobník
obsahuje vždy 3 šíře zelených jemných pásek (5 ks šíře 2 cm, 2 ks šíře 4 cm a 1 ks šíře 6 cm) délky 5 m a jednu fixační pásku Velcro délky 15 m,
kterou zelené pásky upevňujeme. Pásky lze dokoupit i samostatně, stejně tak fixační pásku Velcro.
Fixační pomůcky
strana 129
OSTATNÍ POMŮCKY
Tubo-Grip a Tubo-Guard Set
Použití: bezpečná a komfortní fixace endotracheální rourky bez lepení – samostatně (Tubo-Grip) nebo v soupravě s ochrannou vložkou proti zkousnutí (Tubo-Guard Set). Silikonový
pásek obtočený okolo ET rourky ji dokonale fixuje proti pohybu.
Popis
Barva vložky
Obj. číslo:
Balení
(ks)
TuboGrip
–
NKS:20-50
10 ks
TuboGrip prodloužený
–
NKS:20-51
10 ks
TuboGrip přední část
–
NKS:20-55
10 ks
TuboGuard Set č.7
bílá
NKS:20-50-7
16 ks
TuboGuard Set č.7 prodloužený
bílá
NKS:20-51-7
16 ks
modrá
NKS:20-50-75
16 ks
TuboGuard Set č.7,5 prodloužený
modrá
NKS:20-51-75
16 ks
TuboGuard Set č.8
zelená
NKS:20-50-8
16 ks
TuboGuard Set č.8 prodloužený
zelená
NKS:20-51-85
16 ks
šedá
NKS:20-50-9
16 ks
TuboGuard Set č.7,5
TuboGuard Set č.9
strana 130
Min. obj.
množství (ks)
Fixační pomůcky
OSTATNÍ POMŮCKY
Splint-Fix
Použití: bezpečná a komfortní multifunkční fixační dlaha.
Popis
Délka
Šířka
Počet fix. pásků
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Splint-Fix 9
9 cm
3–4 cm
2
NKS:60-21
4/20
4
Splint-Fix 13
13 cm
4 cm
2
NKS:60-22
4/20
4
Splint-Fix 16
16 cm
5 cm
2
NKS:60-23
5/20
5
Splint-Fix 22
22 cm
9 cm
2
NKS:60-11
2/14
2
Splint-Fix 33
33 cm
9 cm
3
NKS:60-13
1/10
1
Multifunkční dlaha se suchým zipem Velcro. Ohebná, měkce vypodložená, tvarovatelná, velmi lehká dlaha, dobře prostupná pro rentgenové záření,
může zůstat na pacientovi i během CT, dobře fixuje ruku i zápěstí. Poskytuje znehybnění a podložení zápěstí i kotníku při arteriální i žilní kanylaci.
Fixační pomůcky
strana 131
FIXAČNÍ DLAHY
Hand-Fix
Použití: bezpečná, měkká a komfortní jednodílná fixace na ruce i nohy.
Popis
Délka
Šířka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Hand-Fix 12
12 cm
3 cm
NKS:60-01
2/30
2
Hand-Fix 17
17 cm
4 cm
NKS:60-08
2/30
2
Hand-Fix 22
22 cm
7 cm
NKS:60-61
2/16
2
Hand-Fix 25
25 cm
7 cm
NKS:60-63
2/16
2
Hand-Fix 30
30 cm
7 cm
NKS:60-65
2/16
2
Rychlá a pohodlná manipulace. Fixační pásek Hand-Fix se používá jako ochrana pacientů při prevenci neúmyslné manipulace s odpojením systémů hadiček, drenáží nebo život udržujících technických přístrojů.
strana 132
Fixační pomůcky
FIXACE KATÉTRŮ A SOND
Grip-Lock
Použití: spolehlivé fixace arteriálních kanyl, nosojícnových a vyživovacích sond a katétrů.
Popis
Obj. číslo
Balení/sáček
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
náplast fixační pro nasální sondy Grip-Lok NGH
ZEF:2100NGH
25
25
náplast fixační Grip-Lok H, pro PICC neonatální
ZEF:2200NPH
25
25
ZEF:2300NUCH
25
25
ZEF:3100ESH
25
25
náplast fixační univ. Grip-Lok,standardní,Small
ZEF:3200S
25
25
náplast fixační univ.Grip-Lok H,hydrokoloidní, S
ZEF:3200SH
25
25
náplast fixační univ. Grip-Lok,standardní,Medium
ZEF:3300M
25
25
náplast fixační Grip-Lok pro epidurální katétry
ZEF:3300MEPI
25
25
náplast fixační univ.Grip-Lok WA,pro PICC
ZEF:3300MWA
25
25
náplast fixační pro umbilikální katétry Grip-Lok
náplast fixační univ.Grip-Lok H,hydrokoloidní,XS
náplast fixační Grip-Lok pro BD kanylu s Floswith
náplast fixační univ. Grip-Lok,standardní,Large
náplast fixační Grip-Lok Large pro CŽK
ZEF:3301MCS-BD
25
25
ZEF:3400L
25
25
ZEF:3600LJCVC
25
25
Fixační náplasti Zefon se vyznačují dokonalostí provedení a při své šetrnosti k pokožce i spolehlivou přilnavostí. Zejména u dětí a nedonošenců
slouží jako velmi šetrná alternativa k suturám, eliminuje riziko poranění jehlou a zabraňuje proniknutí infekce. Vyžádejte si podrobné informace
o vlastnostech fixací Zefon.
Fixační pomůcky
strana 133
EKG ELEKTRODY
EKG elektrody pěnové
Použití: kožní elektrody pro snímání EKG křivky monitorem vitálních funkcí.
Popis
Velikost
Obj. číslo
pevný gel
tekutý gel
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
elektroda čtvercová
32 x 32 mm
NMT:4066
NMT:1066
50/500
500
elektroda oválná
36 x 50 mm
NMT:4036
NMT:1036
50/500
500
elektroda kulatá
50 mm
NMT:4019
NMT:1019
50/400
400
elektroda kulatá
40 mm
NMT:4008D
NMT:1008D
50/250
250
Elektrody jsou opatřeny spolehlivou adhezivní vrstvou a konstruovány s nejvyšší pečlivostí. Parametry garantují vysokou spolehlivost a minimum artefaktů. Elektrody jsou typu Ag/AgCl a již ve výrobě jsou opatřeny elektrovodivým gelem. Pro zátěžové EKG doporučujeme elektrodu
NMT:1019.
strana 134
Příslušenství přístrojové techniky
EKG ELEKTRODY
EKG elektrody Blue-Pore
Použití: kožní elektrody pro snímání EKG křivky monitorem vitálních funkcí.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
elektroda kulatá pro novorozence
32 mm
NMT:1035
25/250
250
elektroda kulatá pro děti
40 mm
NMT:1037
25/250
250
elektroda kulatá pro dospělé
50 mm
NMT:1039
25/250
250
Popis
Elektrody používají místo pěny netkanou textilii s naneseným adhezním lepidlem. Toto řešení, díky permeabilitě tkaniny, umožňuje „dýchání“
pokožky a dlouhodobou aplikaci (do 5 dnů). Parametry garantují vysokou spolehlivost a minimum artefaktů. Elektrody jsou typu Ag/AgCl a již ve
výrobě jsou opatřeny elektrovodivým gelem.
Příslušenství přístrojové techniky
strana 135
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Senzory pro SPO2
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor nebo Nellcor Oximax.
Popis
Dura-senzor pro dospělé
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
> 40 kg
UNM:U403B-01P
1/–
1
15 – 40 kg
UNM:U103-01P
1/–
1
Soft-senzor pro dospělé
> 40 kg
UNM:U403S-01P
1/–
1
Soft-senzor pro větší děti
15 – 40 kg
UNM:U103S-01P
1/–
1
Soft-senzor pro malé děti
3 – 15 kg
UNM:203S-01P
1/–
1
univerzální senzor
UNM:U803-01P
1/–
1
ušní klip k senzoru
UNM:UEC-01
1/–
1
Dura-senzor pro děti
Senzory jsou doporučeny jako snímače první volby a snímače zejména pro krátkodobé sledování (doporučujeme max. 4 hodiny). Výhodou je
snadné naložení senzoru i pohodlná změna místa snímání. Po použití senzor vyčistěte a dekontaminujte vhodnými postupy (například dezinfekcí isopropylalkoholem). Upozornění – díky tlaku na tkáň může docházet při dlouhodobém užití k degradaci perfuze a problematickému snímání
hodnot, případně ke vzniku dekubitů. Senzory jsou doporučeny zejména pro krátkodobé sledování (doporučujeme max. 4 hodiny). Výhodou je
snadné naložení senzoru i pohodlná změna místa snímání. Po použití senzor vyčistěte a dekontaminujte vhodnými
postupy (například dezinfekcí isopropylalkoholem). Senzory jsou doporučeny zejména pro krátkodobé sledování
saturace z ušního lalůčku (například v průběhu operačního výkonu). Výhodou je snadné naložení senzoru i pohodlná změna místa snímání. Po použití senzor i klip vyčistěte a dekontaminujte vhodnými postupy (například
dezinfekcí isopropylalkoholem).
strana 136
Příslušenství přístrojové techniky
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Senzory k jednorázovému užití, adhezivní + Velcro
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
senzor pro dospělé
> 30 kg
UNM:U503-01
1/24
1
senzor pro větší děti
15 – 40 kg
UNM:U523-01
1/24
1
senzor pro malé děti
3 – 15 kg
UNM:U533-01
1/24
1
<3 kg a >40 kg
UNM:U543-01
1/24
1
UNM:701-01P
1/1
1
3 - 40 kg
UNM:N533-01
1/24
1
<3 kg a >30 kg
UNM:N543-01
1/24
1
UNM:701-01P
1/1
1
senzor pro novorozence (a dospělé)
redukční kabel pro použití s technologií Oximax
senzor pro děti
senzor pro novorozence a dospělé
redukční kabel pro použití s technologií Oximax
Senzory jsou doporučeny zejména pro dlouhodobé sledování (doporučujeme po 8 hodinách změnit místo fixace) a všude tam, kde hledáme řešení
s nejmenším výskytem artefaktů a eliminací rizika přenosu nozokomiálních nákaz či spór plísní. Senzor je opatřen po celém povrchu spolehlivou
adhezivní vrstvou (technologie 3M).
Senzory jsou fixovány v pracovní poloze pomocí pásku Velcro (suchý zip).
U jednoho pacienta lze užít opakovaně – díky způsobu fixace je změna místa snímání velice snadná.
Příslušenství přístrojové techniky
strana 137
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL K ZDRAVOTNICKÉ TECHNICE
Papíry do tiskáren
Použití: náhradní papíry do tiskáren zdravotnických přístrojů (ultrazvuky, EKG...).
Široký sortiment náhradních papírů kompatibilních s většinou zdravotnické techniky v ČR. Vyžádejte si aktuální katalog.
strana 138
Spotřební materiál
LUBRIKAČNÍ GELY
Lubrikační gely
Použití: lubrikační gely pro ultrazvuk a EKG.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Objem
Obj. číslo
gel EKG Tecnocarta, 250 ml
250 ml
TEC:GECG260
1
gel ultrazvukový Tecnocarta, 250 ml
250 ml
TEC:GUS260
1
5l
TEC:GUS5LT
1
250 ml
OMS:
1
Popis
gel ultrazvukový Tecnocarta, 5 l
gel ultrazvukový OMS
Ultrazvukové gely TEC a OMS jsou vhodné pro použití v gynekologii, urologii a všude, kde je vyžadováno ultrazvukové vyšetření. Jsou velmi šetrné
k pokožce a mají vynikající vodivé vlastnosti.
Lubrikační gely
strana 139
PUNKČNÍ SOUPRAVY PRO POKRAČUJÍCÍ HRUDNÍ DRENÁŽ
Neo-Pneumocath
Použití: hrudní drenáž, například pro pneumotorax, chylotorax, pleurální výpotky. Soupravy
jsou bezpečnou alternativou ke klasickým hrudním drénům – trokar katétrům. Rychlé a jisté
zavedení bez nutnosti dalších pomůcek, menší trauma než při klasických chirurgických postupech.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
katétr 10F/50 cm, provedení pro dospělé
INT:503011
20/–
1
katétr 10F/40 cm, provedení emergency
INT:503014
10/–
1
katétr 10F/40 cm, provedení pro děti
INT:503012
20/–
1
katétr 8F/50 cm, provedení s podélně rozlomitelnou jehlou
INT:505001
20/–
1
Systém zajišťuje vysoce účinné a efektivní dlouhodobé odvádění tekutin, možnost snadné instalace medikamentů (například antibiotik, cytostatik).
Systém doporučujeme zejména v urgentní medicíně a všude tam, kde je třeba rychle založit efektivní hrudní drenáž.
Soupravy obsahují speciální PE katétr s punkční jehlou a délkovým značením, trojcestný kohout a konektor pro napojení na drenážní sběrný systém.
Při punkci se katétr průchodem strukturami hrudní stěny zatlačí zpět, po proniknutí do pleurální dutiny se katétr automaticky vysune a překryje hrot
punkčí jehly – eliminuje se tak riziko poranění plíce. Heimlichova chlopeň pracuje na principu jednocestného ventilu – při nádechu je uzavřena, při
výdechu otevřena – vhodné například pro transport spontánně ventilujícího pacienta s pneumotoraxem.
strana 140
Drenážní systémy
HRUDNÍ DRENÁŽ
Heimlichova chlopeň Pneumovent
Použití: chlopeň k zabezpečení hrudních katétrů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Heimlichova chlopeň Pneumovent Luer-Lock
INT:504001
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent
INT:504002
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent – dvojitá
INT:504007
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent slouží k zabezpečení hrudních katétrů proti nasátí vzduchu do pleurálního prostoru při výměně odsávacích
souprav a rovněž slouží ke krátkodobému jednocestnému uzávěru hrudních katétrů. Dodává se s kónickými koncovkami pro připojení silnějších
hrudních drénů nebo s Luer-Lock koncovkami k připojení tenkých pleurálních katétrů i silnějších hrudních drénů.
Drenážní systémy
strana 141
HRUDNÍ DRENÁŽ
Soupravy pro pleurální punkci a punkci ascitu
Použití: punkce pleurální dutiny, například pro pleurální výpotek, punkce ascitu (volné tekutiny
v peritoneální dutině). Punkční kanyly s bočním portem umožňují snadnou laváž a instilaci medikamentů (například antibiotik).
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pleurální punkční sety – punkční kanyla 14G/11 cm
INT:503022
20/–
1
pleurální punkční sety – punkční kanyla 14G/8,5 cm s bočním portem
INT:503119
20/–
20
Pleurální punkční set obsahuje speciální punkční jehlu s plastikovou kanylou 14G dlouhou 11 cm, spojovací hadičku 75 cm, sáček na sekret (2000 ml)
se spojovací hadicí 90 cm, trojcestný kohout a injekční stříkačku 60 ml. Punkční jehlu před zahájením odsávání z lumen plastikové kanyly vytáhneme.
Riziko poranění během punkce (například viscerální pleury) je tím zcela minimalizováno. Souprava vybavená kanylou s bočním portem obsahuje
speciální kanylu s hemostatickou chlopní 14G dlouhou 8,5 cm, stříkačku 50 ml a sběrný vak na sekret (2000 ml) se spojovací hadicí 90 cm.
strana 142
Drenážní systémy
HRUDNÍ DRENÁŽ
Samostatné kanyly pro thorakocentézu
Použití: punkce pleurální dutiny, například pro pleurální výpotek, punkce ascitu (volné tekutiny
v peritoneální dutině). Punkční kanyly s bočním portem umožňují snadnou laváž a instilaci medikamentů (například antibiotik).
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 14G/11 cm
INT:503021
20/–
1
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 14G/8,5 cm s bočním portem
INT:503019
20/–
20
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 17G/2,5 cm s bočním portem, pediatrická
INT:503020
20/–
20
Popis
Drenážní systémy
Min. obj.
množství (ks)
strana 143
HRUDNÍ DRENÁŽ
Soupravy pro punkci perikardu
Použití: punkce výpotku v osrdečníku – například při pericarditis exsudativa.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pigtail katétr 5F/45 cm
INT:509045
5/–
5
pigtail katétr 5F/90 cm
INT:509095
5/–
5
Popis
Soupravy obsahují pigtail katétr 5F, punkční jehlu 18G (Seldinger) dl. 7 cm, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením a další
komponenty.
strana 144
Drenážní systémy
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 200, 400 a 600 ml
Použití: drenáž operačních ran dle Redona zejména v gynekologii, urologii, břišní a plastické
chirurgii, chirurgii prsní žlázy, štítné žlázy, v ortopedii a podobně.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
600 ml
PFM:20401
30/–
30
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
600 ml
PFM:20400
30/–
30
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
600 ml
PFM:20404
30/–
30
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
600 ml
PFM:20403
30/–
30
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
400 ml
PFM:20301
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
400 ml
PFM:20300
40/–
40
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
400 ml
PFM:20304
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
400 ml
PFM:20303
40/–
40
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
200 ml
PFM:20201
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
200 ml
PFM:20200
50/–
50
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
200 ml
PFM:20204
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
200 ml
PFM:20203
50/–
50
Operační soupravy obsahují nerozbitnou evakuovanou láhev s indikátorem vakua, kalibrovanou stupnici a spojovací hadici s univerzálním konektorem pro připojení Redonova drénu Ch.06–18. Optimalizovaný tvar láhve snižuje hmotnost a rozměry systému. Každá láhev je vybavena
popisovým proužkem, umožňujícím provádět průběžné záznamy sekrece. Velký prostor (rezervoár vakua) nadjednotkovým objemem zajišťuje
účinné sání v průběhu celé drenáže. Systémy jsou vybaveny uzavíracími posuvnými svorkami. V případě výměny systému postupujte následovně
– uzavřete svorku na spojovací hadici, následně uzavřete svorku na láhvi, odpojte láhev. Připojte novou (výměnnou) láhev, otevřete svorku na láhvi,
otevřete
svorku
na hadici. Nedodržením postupu zvyšujete riziko vzestupné infekce (pracujte za sterilních podmínek).
strana 145
Drenážní
systémy
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy pro drenáž drobných ran 30 a 150 ml
Použití: drenáž drobných operačních ran.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.06
150 ml
PFM:20654
10/80
10
mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.08
150 ml
PFM:20653
10/80
10
mini Redon výměnná láhev, universální konektor
150 ml
PFM:20650
10/80
10
set Mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.06
30 ml
PFM:20604
20/200
1
set Mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.08
30 ml
PFM:20608
20/200
1
mini Redon výměnná láhev, kleštinový konektor
30 ml
PFM:20611
20/200
1
Systém se skládá z vrapované láhve, Redonova drénu, zaváděcí jehly. Stlačením láhve vytvoříme podtlak. Upozornění – láhev musí být stlačená
před připojením drénu.
strana 146
Drenážní systémy
REDONOVA DRENÁŽ
Redonovy drény
Použití: drény pro Redonovu drenáž ran. Upozornění – ve spojení s vysokovakuovou drenáží
dle Redona nedoporučujeme ukládat drén do bezprostřední blízkosti anastomóz (možný vznik
píštěle). Drény jsou vyrobeny z medicínského PVC a vybaveny RTG kontrastním proužkem.
Velikost
Délka
Perforace
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
50 cm
8 cm
PFM:20006
100/600
100
Ch.08
50 cm
8 cm
PFM:20000
100/600
100
Ch.10
50 cm
8 cm
PFM:20001
100/600
100
Ch.12
50 cm
8 cm
PFM:20002
100/400
100
Ch.14
50 cm
8 cm
PFM:20003
100/400
100
Ch.16
50 cm
8 cm
PFM:20004
100/400
100
Ch.18
50 cm
8 cm
PFM:20005
50/200
50
Ch.06
50 cm
15 cm
PFM:20027
100/600
100
Ch.08
50 cm
15 cm
PFM:20020
100/600
100
Ch.10
50 cm
15 cm
PFM:20021
100/600
100
Ch.12
50 cm
15 cm
PFM:20022
100/400
100
Ch.14
50 cm
15 cm
PFM:20023
100/400
100
Ch.16
50 cm
15 cm
PFM:20024
100/400
100
Ch.18
50 cm
15 cm
PFM:20025
50/200
50
Drenážní systémy
strana 147
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Kapilární drény Penrose
Použití: v chirurgii a v gynekologii k pasivní kapilární drenáži.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
30 cm
MPI:786006
25/100
100
Ch.08
30 cm
MPI:786008
25/100
100
Ch.10
30 cm
MPI:786010
25/100
100
Ch.12
30 cm
MPI:786012
25/100
100
Ch.06
50 cm
MPI:787006
25/100
100
Ch.08
50 cm
MPI:787008
25/100
100
Ch.10
50 cm
MPI:787010
25/100
100
Ch.12
50 cm
MPI:787012
25/100
100
Materiál 100% silikon. Používá se v chirurgii a gynekologii v případech, kdy je aktivní sání kontraindikováno. RTG kontrastní proužek.
strana 148
Drenážní systémy
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Ploché drény
Použití: pro otevřenou nebo polootevřenou drenáž.
Velikost
Délka
Perforace
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 x 7 mm
20 cm
15 cm
PFM:2014-0071
10/100
10
3 x 7 mm
20 cm
20 cm
PFM:2014-0072
10/100
10
4 x 10 mm
20 cm
15 cm
PFM:2014-0101
10/100
10
4 x 10 mm
20 cm
20 cm
PFM:2014-0102
10/100
10
Materiál 100% silikon. Skládá se ze dvou částí: perforovaná část zabírá ¾ délky a je vybavena jemnými atraumatickými drenážními otvory.
Žebrování v luminu drénu zabraňuje případnému kolapsu při drenáži. Přechod mezi kulatou a plochou částí drénu je bezešvý. Neobsahuje latex.
Drenážní systémy
strana 149
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Laparotomické drény
Použití: drenáž ran v břišní chirurgii.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.18
50 cm
PFM:21945
20/200
20
Ch.20
50 cm
PFM:21934
15/150
15
Ch.24
50 cm
PFM:21935
15/150
15
Ch.26
50 cm
PFM:21936
15/150
15
Ch.30
50 cm
PFM:21937
10/100
10
Ch.33
50 cm
PFM:21938
10/100
10
Ch.36
50 cm
PFM:21939
10/100
10
Celosilikonové drény s jedním centrálním a čtyřmi postranními otvory.
strana 150
Drenážní systémy
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgické odsávací soupravy
Použití: soupravy a kanyly k intraoperačnímu odsávání.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka hadice
odsávací souprava Yankauer
Ch.22
210 cm
MPI:604022
50/–
50
samostatná kanyla Yankauer
Ch.22
–
MPI:680022
250/–
250
odsávací souprava s ochranným košíčkem
Ch.22
210 cm
MPI:606022
50/–
50
odsávací souprava s plochým ústím
Ch.22
210 cm
MPI:605022
50/–
50
odsávací souprava vaginální
Ch.30
210 cm
MPI:609030
50/–
50
odsávací souprava micro-short
3 mm
210 cm
MPI:612000
50/–
50
Soupravy jsou vybaveny hadicí 210 cm a jsou osazeny trychtýřovým konektorem.
Košíček zabraňuje nežádoucímu nasátí tkáně a tím ucpání odsávací kanyly. Souprava se skládá ze spojovací hadice a samostatné kanyly.
Micro-short má své místo všude tam, kde by manipulace s „normální“ odsávací kanylou byla nepraktická. Typické použití např. ve stomatologii
a stomatochirurgii.
Drenážní systémy
strana 151
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Armované spojovací hadice k chirurgickým odsávačkám
Použití: spojovací hadice k intraoperačnímu odsávání.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.25
210 cm
MPI:536025
50/–
50
Ch.30
300 cm
MPI:542030
25/–
25
Spojovací hadice díky armovanému vnitřnímu povrchu eliminují riziko kolapsu hadice při odsávání. Na obou koncích jsou osazeny trychtýřovými
konektory.
strana 152
Drenážní systémy
KOMPONENTY DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
Silikonové hadice vnitřního průměru do 6 mm
Použití: spojovací prvky odsávacích systémů, drenáže ran.
Velikost
Délka role
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x 1,8 mm
25 m
MPI:880001
1/–
1
1 x 3,0 mm
25 m
MPI:880002
1/–
1
2 x 4,0 mm
25 m
MPI:880003
1/–
1
3 x 5,0 mm
25 m
MPI:880004
1/–
1
4 x 6,0 mm
25 m
MPI:880005
1/–
1
4 x 7,0 mm
25 m
MPI:880006
1/–
1
5 x 7,0 mm
25 m
MPI:880007
1/–
1
5 x 8,0 mm
25 m
MPI:880008
1/–
1
5 x 9,0 mm
25 m
MPI:880009
1/–
1
6 x 9,0 mm
25 m
MPI:880010
1/–
1
6 x 10 mm
25 m
MPI:880011
1/–
1
6 x 12 mm
25 m
MPI:880022
1/–
1
Silikonové hadice jsou použitelné v rozsahu teplot –60°C až +250°C. Lze je autoklávovat. Dodáváno nesterilní.
Drenážní systémy
strana 153
KOMPONENTY DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
Silikonové hadice s vnitřním průměrem nad 6 mm
Použití: spojovací prvky odsávacích systémů, drenáže ran.
Velikost
Délka role
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7 x 10 mm
25 m
MPI:880012
1/–
1
8 x 12 mm
25 m
MPI:880013
1/–
1
9 x 12 mm
25 m
MPI:880014
1/–
1
9 x 13 mm
25 m
MPI:880015
1/–
1
10 x 15 mm
25 m
MPI:880016
1/–
1
10 x 16 mm
25 m
MPI:880017
1/–
1
12 x 16 mm
25 m
MPI:880019
1/–
1
12 x 18 mm
25 m
MPI:880020
1/–
1
10 x 20 mm
25 m
MPI:880021
1/–
1
Silikonové hadice jsou použitelné v rozsahu teplot –60°C až +250°C. Lze je autoklávovat. Dodáváno nesterilní.
strana 154
Drenážní systémy
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Cirkulární staplery
Použití: staplery určené k vytvoření cirkulární anastomózy. Použití v chirurgii trávicího traktu
při resekcích střeva, jícnu apod.
Průměr
Výška
svorek
Průměr řezání
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
21 mm
4,2 mm
25 mm
5,0 mm
16
FRA:CS21
1/3
1
20
FRA:CS25
1/3
1
28 mm
32 mm
5,0 mm
24
FRA:CS28
1/3
1
5,0 mm
28
FRA:CS32
1/3
1
Barva zásobníku
Cirkulární staplery Chex se vyznačují spolehlivou konstrukcí a hladkým chodem, snadnou manipulací při aplikaci a audio odezvou správného
odpálení svorek. Použitá technologie vnitřního nože zajišťuje větší stabilitu a sílu při řezání. Svorky jsou vyrobeny z titanu a jejich umístění ve
stapleru je precizně kontrolováno speciální laserovou technologií. Velký průměr vnitřního nože u velikostí 21 a 25 napomáhá redukovat riziko
striktur.
Staplery
strana 155
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Lineární staplery
Použití: pro výkony zejména v abdominální a hrudní chirurgii.
Délka sutury
Výška
svorek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Minimální obj.
množství (ks)
30 mm
30 mm
1,0 mm
FRA:LS30W
1/3
1
1,5 mm
FRA:LS30B
1/3
1
30 mm
2,0 mm
FRA:LS30G
1/3
1
45 mm
1,5 mm
FRA:LS45B
1/3
1
45 mm
2,0 mm
FRA:LS45G
1/3
1
60 mm
1,5 mm
FRA:LS60B
1/3
1
60 mm
2,0 mm
FRA:LS60G
1/3
1
90 mm
1,5 mm
FRA:LS90B
1/3
1
90 mm
2,0 mm
FRA:LS90G
1/3
1
40 mm
1,5 mm
FRA:TCLS40B
1/3
1
40 mm
2,0 mm
FRA:TCLS40G
1/3
1
Barva zásobníku
TransCut
Spolehlivý lineární stapler s hladkým chodem s možností opakovaného nabití. Výhodou je jednoduchá manipulace – jednoruční ovládání, široké
otevření čelistí (20 mm) a bezpečnostní pojistka zabraňující použití prázdného zásobníku. Samozřejmostí je konzistentní uspořádání titanových
svorek po celé délce sutury. Velikost 30 mm je určena i pro vaskulární tkáň. Model Trans Cut je lineární stapler vybavený nožem, který je schopen
tkáň sešít i oddělit např. při nízké resekci rekta.
strana 156
Staplery
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Lineární cuttery
Použití: lineární staplery s nožem slouží k efektivnímu sešití tkáně. Integrovaný nůž zároveň
obě sešité části čistě oddělí. Použití v abdominální a hrudní chirurgii.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1,5 mm
FRA:LC60B
1/3
1
2,0 mm
FRA:LC60G
1/3
1
80 mm
1,5 mm
FRA:LC80B
1/3
1
80 mm
2,0 mm
FRA:LC80G
1/3
1
Délka sutury
Výška svorek
60 mm
60 mm
Barva zásobníku
Jedná se o spolehlivé a bezpečné lineární cuttery s hladkým chodem a snadnou manipulací. Konzistentní uspořádání titanových svorek eliminuje
nežádoucí krvácení. Cutter je vybaven unikátním zámkem spouště, který zabraňuje předčasné aktivaci. Řezací nůž je možno aktivovat pouze
s plným zásobníkem. Náhradní barevně kódované zásobníky lze doobjednat.
Staplery
strana 157
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Staplery na léčbu hemeroidů Longovou metodou
Použití: CPH stapler se používá k operaci hemeroidů Longovou metodou a při některých dalších koloproktologických operacích (STARR).
Průměr řezání
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství
32
24 mm
FRA:CPH32
1/3
1
32
26 mm
FRA:CPH34
1/3
1
32
26 mm
FRA:CPH34HV
1/3
1
Průměr
Počet svorek
32 mm
34 mm
34 mm
Barva
CPH stapler pro operaci hemeroidů Longovou metodou je cirkulárni stapler, který nabízí velkou interní kapacitu pouzdra pro přizpůsobení většího
množství tkáně. Celkem 32 titanových svorek ve dvou řadách zaručuje efektivní hemostázu. Křídlová matka na konci rukojeti umožňuje snadné
zavření. Dlouhá tyčka kovadliny jednodílné konstrukce umožňuje lepší přístup při zajišťování tabatěrkového stehu a větší mechanickou stabilitu.
Ke standardnímu análnímu dilatátoru je dodaván i motýlovitý dilatátor, který pomůže v situacích s omezeným přístupem. Radikálně upravený
design pouzdra svorek umožňuje chirurgovi přesně kontrolovat založení tkáně do pouzdra.
CPH stapler je vybaven čtyřmi stehovými kanály, což poskytuje více možností pro přesné umístění přitahovacích stehů.
Stapler CPH 34HV (High volume) se vyznačuje průhledným pouzdrem pro lepší vizualizaci a největším objemem komory ze všech v současnosti
vyráběných staplerů. Je proto určen zejména k řešení velmi rozsáhlých defektů.
strana 158
Staplery
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Staplery
Použití: speciální „procedurální“ staplery určené k různým operacím na trávicím traktu.
Průměr
Počet svorek
25 mm
5 mm
25 mm
5 mm
28 mm
5 mm
28 mm
5 mm
32 mm
5 mm
32 mm
5 mm
25 mm
5 mm
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství
20 mm
FRA:CS25CT
1/3
1
20 mm
FRA:CS25CT/EA
1/3
1
24 mm
FRA:CS28CT
1/3
1
24 mm
FRA:CS28CT/EA
1/3
1
28 mm
FRA:CS32CT
1/3
1
28 mm
FRA:CS32CT/EA
1/3
1
20 mm
FRA:CS25ConTip
1/3
1
Průměr řezání
28 mm
5 mm
24 mm
FRA:CS28ConTip
1/3
1
25 mm
5 mm
20 mm
FRA:CS25FLIP
1/3
1
Stapler Compact je rovná krátká verze cirkulárního stapleru. Využití – zejména při ultranízké resekci rekta, kde je vyžadována vysoká stabilita
a dokonalá kontrola. Verze Compact EA je speciální stapler určený na metodu APPEAR – svěrač šetřící resekci rekta.
CONTIP – je cirkulární stapler se špičatým hrotem určený speciálně k operacím v jícnu.
FLIP – standartní cirkulární stapler, který má okénko utažení svorek umístěno na opačné straně.
Staplery
strana 159
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Náplně do lineárních staplerů
Použití: náhradní zásobníky pro lineární staplery.
Barva zásobníku
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Délka sutury
Výška svorek
30 mm
1,0 mm
FRA:LSR30W
1/12
1
30 mm
1,5 mm
FRA:LSR30B
1/12
1
30 mm
2,0 mm
FRA:LSR30G
1/12
1
45 mm
1,5 mm
FRA:LSR45B
1/12
1
45 mm
2,0 mm
FRA:LSR45G
1/12
1
60 mm
1,5 mm
FRA:LSR60B
1/12
1
60 mm
2,0 mm
FRA:LSR60G
1/12
1
Náhradní zásobníky se svorkami k lineárním staplerům Chex.
strana 160
Staplery
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Náplně do lineárních cutterů
Použití: náhradní zásobníky pro lineární staplery s nožem (cuttery).
Délka
sutury
Výška
svorek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
60 mm
1,5 mm
60 mm
2,0 mm
0094548
FRA:LCR60B
1/12
1
0094548
FRA:LCR60G
1/12
1
80 mm
1,5 mm
0094548
FRA:LCR80B
1/12
1
80 mm
2,0 mm
0094548
FRA:LCR80G
1/12
1
Barva
Kód VZP
Náhradní zásobníky se svorkami k lineárním cutterům Chex.
Staplery
strana 161
PODPŮRNÉ SYSTÉMY
Uretrální podpůrný systém – TiLoop
Použití: uretrální podpůrný systém určený pro léčbu stresové močové inkontinence.
Popis
Gramáž
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
páska TiLoop, pubouretrální závěs
35 g/m2
PFM:6000477
3/–
3
TiLoop představuje speciální uretrální podpůrný systém na principu tahuprosté pubo-uretrální pásky. Materiálem je makropórový monofilamentní
polypropylén s kovalentně navázanou tenkou titanovou vrstvou, která je inertní a zabraňuje nežádoucím tkáňovým reakcím. Dodává se ve dvou
mutacích s ochranným igelitovým pouzdrem nebo bez něho. TiLoop umožňuje různé možnosti zavedení: retro i suprapubický nebo transobturatorní, a to jak „in-out“, tak také „out-in“.
strana 162
Implantáty
REPARAČNÍ SÍŤKY
Tiloop 6 Total
Použití: rekonstrukční operace pánevního dna.
Rozměry
hmotnost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství
59 x 29 cm
35 g/m²
PFM: 6000724
1
1
Síťkový implantát určený na reparace defektů pánevního dna – přední a zadní plastiky. Jedná se o materiál nové generace – polypropylen s kovalentně navázanou mikrovrstvou titanu. Titan zde slouží jako vysoce biokompatibilní materiál, na který tělo nereaguje jako na cizí těleso. Polypropylén si zachovává veškeré kladné vlastnosti, jako je tažnost, pružnost a pevnost.
Implantáty
strana 163
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná kýlní síťka – TiMesh
Použití: speciální materiál nové generace pro reparaci hernií, peritoneální i intraperitoneální
použití.
Rozměr
Gramáž
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
10 x 15 cm
16 g/m2
extralight
GFE:6000004
1/3
1
15 x 15 cm
16 g/m2
extralight
GFE:6000029
1/3
1
20 x 15 cm
2
extralight
GFE:6000028
1/3
1
10 x 15 cm
2
35 g/m
light
GFE:6000001
1/3
1
15 x 15 cm
35 g/m2
light
GFE:6000030
1/3
1
20 x 15 cm
2
35 g/m
light
GFE:6000016
1/3
1
30 x 30 cm
35 g/m2
light
GFE:6000073
1/3
1
20 x 15 cm
2
65 g/m
strong
GFE:6000425
1/3
1
30 x 30 cm
65 g/m2
strong
GFE:6000426
1/3
1
16 g/m
TiMesh je tvořen monofilamentní polypropylénovou síťkou s kovalentně navázanou titanovou vrstvou tenkou pouze 30 nm. Výsledkem je kompozitní materiál nové generace s naprosto vyjímečnou biokompatibilitou snižující riziko postoperačních adhezí. Síťka má laserem seříznuté okraje,
čímž jsou konce vláken zakulacené a tím zabraňují mikrotraumatům. Vysoká smáčivost titanové vrstvy zajišťuje vynikající manipulaci v průběhu
operačního výkonu.
strana 164
Implantáty
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná kýlní síťka – TiPatch
Použití: pro klasickou otevřenou operaci přímé či nepřímé tříselné kýly.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Provedení
Obj. číslo
35 g/m2
light
GFE:6000442
1/3
1
65 g/m2
strong
GFE:6000445
1/3
1
Rozměr
Gramáž
7 x 10, otvor 1 cm
7 x 10, otvor 1 cm
Produkt TiPatch je tvořen preformovanou monofilamentní titanizovanou polypropylénovou síťkou o dvou různých gramážích. Primárně určen
k reparaci tříselné kýly. Titanová vrstva zaručuje vynikající biokompatibilitu.
Implantáty
strana 165
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaný reparační kýlní systém – TiPlug
Použití: pro preperitoneální reparaci tříselné a femorální kýly.
Rozměr
Gramáž
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
průměr 7 cm
35 g/m2
light
GFE:6000448
1/3
1
průměr 8 cm
35 g/m2
light
GFE:6000451
1/3
1
průměr 9 cm
2
light
GFE:6000454
1/3
1
35 g/m
Systém se skládá ze dvou částí: TiPlug a TiPatch. Je určen pro preperitoneální reparaci tříselné a femorální kýly bez napětí. Jedná se o jediný
ucpávkový implantát s titanovým povrchem na trhu. Inovativní kruhový design umožňuje rychlý a flexibilní operační výkon.
strana 166
Implantáty
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná reparační síťka – TiSure
Použití: pro reparaci hyátové hernie.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Provedení
Obj. číslo
35 g/m2
light
GFE:6000438
1/3
1
65 g/m2
strong
GFE:6000440
1/3
1
Rozměr
Gramáž
7 x 10, otvor 2,2 cm
7 x 10, otvor 2,2 cm
Produkt TiSure je určen speciálně pro reparaci bráničních defektů v oblasti jícnu. Inovativní design umožňuje fixaci fibrinovým lepidlem bez
jakýchkoliv svorek.
Implantáty
strana 167
REPARAČNÍ SÍŤKY
TiLoop BRA
Použití: implantát k rekonstrukčním operacím prsu.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství
TiLoop Bra extralight
small
PFM:6000637
1
1
TiLoop Bra extralight
medium
PFM:6000638
1
1
TiLoop Bra extralight
large
PFM:6000639
1
1
Název
Ojedinělý produkt nacházející uplatnění při rekonstrukcích prsů po ablaci. Síťka se vkládá pod prsní sval a zajišťuje bezpečnou stabilitu prsního
implantátu a vynikající kosmetický efekt.
strana 168
Implantáty
BIOPTICKÉ JEHLY
Handy
Použití: poloautomatický dvouokruhový systém k ručnímu odběru vzorků tkáně k histologickému vyšetření, vhodný zejména na měkké tkáně v urologii, nefrologii, chirurgii atd.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka
20G
100 mm
SOM:900118
10/100
10
20G
150 mm
SOM:900120
10/100
10
20G
200 mm
SOM:900122
10/100
10
18G
100 mm
SOM:900126
10/100
10
18G
150 mm
SOM:900128
10/100
10
18G
200 mm
SOM:900130
10/100
10
16G
100 mm
SOM:900134
10/100
10
16G
150 mm
SOM:900136
10/100
10
16G
200 mm
SOM:900138
10/100
10
14G
100 mm
SOM:900142
10/100
10
14G
150 mm
SOM:900144
10/100
10
14G
200 mm
SOM:900146
10/100
10
Pracuje na principu tzv. částečné biopsie, kdy je vzorek po punkci tkáně vyříznut následným vystřelením vnějšího pláště přes vnitřní jehlu. Tím se
snižuje riziko nekvalitního vzorku. Jehla má echogenní atraumatický hrot pro ultrazvukovou kontrolu.
Biopsie
strana 169
BIOPTICKÉ JEHLY
Delta-Cut
Použití: automatický systém k odběru vzorku tkáně k histologickému vyšetření.
Popis
Delta-Cut – automatický systém
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAJ:304B000001
1/–
1
Delta-Cut je plně automatický systém k opakovanému použití. Pracuje na principu tzv. částečné biopsie, kdy je vzorek po punkci tkáně vyříznut
při zpětném pohybu vnitřního nože. Systém umožňuje kontinuelní nastavení hloubky vpichu od 15–22 mm. K uvolnění odebraného vzorku není
nutné vyjímat jehlu. Delta-Cut má dvě rovnocenné spouště, jednu na boku a druhou na spodní straně. To umožňuje větší variabilitu použití a bezproblémovou jednoruční manipulaci.
strana 170
Biopsie
BIOPTICKÉ JEHLY
Jehly pro Delta-Cut
Použití: odběrové bioptické jehly k systému Delta-Cut.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
18G
10 cm
PAJ:315S120100
10/–
10
18G
15 cm
PAJ:315S120150
10/–
10
18G
20 cm
PAJ:315S120200
10/–
10
18G
25 cm
PAJ:315S120250
10/–
10
18G
28 cm
PAJ:315S120280
10/–
10
16G
10 cm
PAJ:315S160100
10/–
10
16G
15 cm
PAJ:315S160150
10/–
10
16G
20 cm
PAJ:315S160200
10/–
10
14G
10 cm
PAJ:315S210100
10/–
10
14G
15 cm
PAJ:315S210150
10/–
10
Barevně kódované jehly určené k použití s automatickým systémem Delta-Cut. Jehly jsou vyrobeny z chirurgické tvrzené oceli a mají velmi
ostrý hrot, který umožňuje snadný a rychlý průnik tkání bez nežádoucích traumat. Nejčastější použití v urologii k biopsii prostaty.
Biopsie
strana 171
BIOPTICKÉ JEHLY
Marrow-Cut
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:180980
25/100
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:180990
25/100
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:180995
25/100
1
Bioptické jehly Marrow-Cut jsou precizní jehly s trokarovým hrotem. Precizní provedení zajišťuje spolehlivou a jistou punkci s minimem nekvalitních vzorků. Jehla je vybavena pohyblivým distančním límcem pro orientační značení hloubky punkce.
strana 172
Biopsie
BIOPTICKÉ JEHLY
Bone-Marrow
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:180910
25/–
1
9G
3,5 mm
100 mm
SOM:180935
25/–
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:180960
25/–
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:180965
25/–
1
7G
4,5 mm
100 mm
SOM:180970
25/–
1
Bone-Marrow je modifikovaná jehla nové generace s mimořádně ostrým hrotem trokarového typu pro precizní a bezproblémovou punkci. Jehla
je vybavena pohyblivým distančním límcem pro orientační značení hloubky punkce. Vnitřní provedení punkční kanyly snižuje deformaci vzorku
a tím zvyšuje úspěšnost odběru.
Biopsie
strana 173
BIOPTICKÉ JEHLY
Safe-Cut
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:181130
10/20
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:181140
10/20
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:181145
10/20
1
Bioptické jehly Safe-Cut jsou jehly nejnovější generace používající tzv. Lock-Wire technologii a dávající nejvyšší výtěžnost. Konstrukce jehly
a technologie punkce snižuje výskyt chybného vzorku na úplné minimum. Punkce systémem Safe-Cut je velice šetrná, snadná a komfortní.
Shrneme-li výhody systému, Safe-Cut představuje snadné použití, šetrnou punkci, poskytuje jakostní vzorek a eliminuje odběr nepoužitelného
vzorku.
strana 174
Biopsie
BIOPTICKÉ JEHLY
Odběrové jehly – Aspi-Cut
Použití: punkční jehly k odběru krevních buněk z kyčle, hrudní či pánevní kosti.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
40 mm
SOM:181011
20/–
1
40 mm
SOM:181013
20/–
1
2,1 mm
25 mm
SOM:181015
20/–
1
2,1 mm
55 mm
SOM:181016
20/–
1
Průměr
Délka
18G
1,2 mm
15G
1,8 mm
14G
14G
Barva
Aspi-Cut je punkční odběrová jehla s ostrým atraumatickým hrotem pro šetrnou punkci. Jehla je vybavena systémem nastavení hloubky punkce
s graduovanou stupnicí v milimetrech. Díky svému provedení doporučujeme zejména pro sternální punkci včetně dětských pacientů. V případě
odběru většího objemu, volte jehlu velikosti 14G vybavenou navíc 2 postranními otvory.
Biopsie
strana 175
BIOPTICKÉ JEHLY
Spi-Cut
Použití: jednorázová jehla ke spinální aspiraci.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
14G
50 mm
SOM:180820
10/20
1
14G
100 mm
SOM:180830
10/20
1
14G
150 mm
SOM:180840
10/20
1
14G
200 mm
SOM:180845
10/20
1
12,5G
50 mm
SOM:180850
10/20
1
12,5G
100 mm
SOM:180860
10/20
1
12,5G
150 mm
SOM:180870
10/20
1
Spi-Cut je jednorázová punkční jehla k použití při spinální aspiraci. S vakuovou technologií slouží hlavně k biopsii podezřelých lézí v okolí páteře.
Vyznačuje se extrémně ostrým hrotem, ergonomickým držadlem a maximální pevností. Je vyrobena z nerezové oceli nejvyšší kvality. Jehla má
Luer-lock konektor pro bezpečnou aspiraci.
strana 176
Biopsie
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku pro ženy
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
18 cm
MPI:100010
100/1000
100
Ch.12
18 cm
MPI:100012
100/1000
100
Ch.14
18 cm
MPI:100014
100/1000
100
Ch.16
18 cm
MPI:100016
100/1000
100
Ch.18
18 cm
MPI:100018
100/1000
100
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz
tabulka.
Urologie
strana 177
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku – Nelaton
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
40 cm
MPI:110010
100/500
100
Ch.12
40 cm
MPI:110012
100/500
100
Ch.14
40 cm
MPI:110014
100/500
100
Ch.16
40 cm
MPI:110016
100/500
100
Ch.18
40 cm
MPI:110018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:110020
100/500
100
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz
tabulka.
strana 178
Urologie
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku – Tiemann
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
40 cm
MPI:120010
100/500
100
Ch.12
40 cm
MPI:120012
100/500
100
Ch.14
40 cm
MPI:120014
100/500
100
Ch.16
40 cm
MPI:120016
100/500
100
Ch.18
40 cm
MPI:120018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:120020
100/500
100
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz
tabulka.
Urologie
strana 179
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr silikonizovaný
Použití: katétry k permanentní drenáži močového měchýře pro nejširší použití.
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.12
40 cm
5/15 ml
MPI:117012
10/100
10
Ch.14
40 cm
5/15 ml
MPI:117014
10/100
10
Ch.16
40 cm
5/15 ml
MPI:117016
10/100
10
Ch.18
40 cm
5/15 ml
MPI:117018
10/100
10
Ch.20
40 cm
5/15 ml
MPI:117020
10/100
10
Ch.22
40 cm
5/15 ml
MPI:117022
10/100
10
Ch.24
40 cm
5/15 ml
MPI:117024
10/100
10
Močové katétry Foley jsou vyrobeny z měkkého, silikonizovaného latexu.
strana 180
Urologie
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr celosilikonový
Použití: permanentní drenáž močového měchýře. Vhodné i pro dlouhodobé užití.
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.12
40 cm
5/10 ml
MPI:115012
10/100
10
Ch.14
40 cm
5/10 ml
MPI:115014
10/100
10
Ch.16
40 cm
5/10 ml
MPI:115016
10/100
10
Ch.18
40 cm
5/10 ml
MPI:115018
10/100
10
Ch.20
40 cm
5/10 ml
MPI:115020
10/100
10
Ch.22
40 cm
5/10 ml
MPI:115022
10/100
10
Ch.24
40 cm
5/10 ml
MPI:115024
10/100
10
Katétry jsou vyrobeny ze 100% silikonu. Materiál výrazně snižuje riziko inkrustace a umožňuje tak i dlouhodobé užití. Katétr je vybaven precizním
plnícím ventilkem, RDG kontrastním proužkem a na distálním konci dvěma postranními otvory.
Urologie
strana 181
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr dětský, celosilikonový
Použití: permanentní drenáž močového měchýře. Vhodné i pro dlouhodobé užití.
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
30 cm
1,5 ml
MPI:115006
10/100
10
Ch.08
30 cm
3,0 ml
MPI:115008
10/100
10
Ch.10
30 cm
3,5 ml
MPI:115010
10/100
10
Velikost
Barva
Katétry jsou vyrobeny ze 100% silikonu. Materiál výrazně snižuje riziko inkrustace a umožňuje tak i dlouhodobé užití. Vhodné k šetrnému a citlivému
zavedení. Katétr je vybaven precizním plnícím ventilkem, RDG kontrastním proužkem a na distálním konci dvěma postranními otvory.
strana 182
Urologie
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Uzávěr katétrů
Použití: univerzální uzávěr katétrů a cévek.
Popis
uzávěr katétrů a cévek Ch. 06-30
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:901000
100/1000
100
Uzávěr je vyroben z plastu a je určen pro katétry velikosti od Ch.06 do Ch.30.
Urologie
strana 183
SONDY
Nazogastrické vyživovací sondy
Použití: nazogastrické sondy s RTG kontrastními proužky pro enterální výživu.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.05
40 cm
MPI:418005
100/500
100
Ch.06
40 cm
MPI:418006
100/500
100
Ch.08
40 cm
MPI:418008
100/500
100
Ch.10
40 cm
MPI:418010
100/500
100
Ch.08
100 cm
MPI:425008
100/500
100
Ch.10
100 cm
MPI:425010
100/500
100
Ch.12
100 cm
MPI:425012
100/500
100
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny Luer konektorem s integrovaným uzávěrem (krytkou).
strana 184
Gastroenterologie
SONDY
Gastroduodenální sondy
Použití: základní provedení duodenální sondy pro enterální výživu nebo aplikaci některých
preparátů pro specifická vyšetření. Sonda je bez RTG kontrastního proužku.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
125 cm
MPI:150010
100/–
100
Ch.12
125 cm
MPI:150012
100/–
100
Ch.14
125 cm
MPI:150014
100/–
100
Ch.16
125 cm
MPI:150016
100/–
100
Ch.18
125 cm
MPI:150018
100/–
100
Ch.20
125 cm
MPI:150020
100/–
100
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti a délkovými značkami (45, 55, 65
a 75 cm).
Gastroenterologie
strana 185
SONDY
Gastroduodenální sondy RTG kontrastní
Použití: duodenální sondy s RTG kontrastními proužky pro enterální výživu nebo aplikaci
některých preparátů pro specifická vyšetření.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
125 cm
MPI:152010
100/–
1
Ch.12
125 cm
MPI:152012
100/–
1
Ch.14
125 cm
MPI:152014
100/–
1
Ch.16
125 cm
MPI:152016
100/–
1
Ch.18
125 cm
MPI:152018
100/–
1
Ch.20
125 cm
MPI:152020
100/–
1
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti a délkovými značkami (45, 55, 65
a 75 cm).
strana 186
Gastroenterologie
SONDY
Žaludeční sondy
Použití: žaludeční sondy pro enterální výživu nebo výplach žaludku například při intoxikacích.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.22
80 cm
MPI:165022
100/–
100
Ch.25
80 cm
MPI:165025
100/–
100
Ch.28
80 cm
MPI:165028
50/–
50
Ch.30
80 cm
MPI:165030
50/–
50
Ch.32
80 cm
MPI:165032
25/–
25
Ch.35
80 cm
MPI:165035
25/–
25
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti.
Gastroenterologie
strana 187
REKTÁLNÍ ROURKY
Rektální rourky
Použití: rourka k podání klyzmatu pomocí irigační soupravy.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.18
40 cm
MPI:140018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:140020
100/500
100
Ch.22
40 cm
MPI:140022
100/500
100
Ch.25
40 cm
MPI:140025
100/500
100
Ch.28
40 cm
MPI:140028
100/500
100
Ch.30
40 cm
MPI:140030
100/500
100
Ch.32
40 cm
MPI:140032
100/500
100
Velikost
Barva
Rourky jsou s uzavřeným oválným koncem se 2 postranními otvory a barevně kódovaným trychtýřovým konektorem.
strana 188
Gastroenterologie
LUBRIKAČNÍ GELY
OptiLube
Použití: medicínské lubrikační gely nejvyšší kvality slouží k lubrikaci povrchů lékařských
nástrojů a zařízení.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
gel lubrikační OptiLube, sáček 5 g
OMS:1120
150
gel lubrikační OptiLube, tuba 42 g
OMS:1121
12
Popis
gel lubrikační OptiLube, tuba 82 g
OMS:1122
12
gel lubrikační OptiLube, sáček 2,7 g
OMS:1123
144
gel lubrikační OptiLube, stříkačka 6 ml
OMS:1125
25
gel lubrikační OptiLube, stříkačka 11 ml
OMS:1126
25
gel lubrikační OptiLube, tuba 113 g
OMS:1127
12
gel lubrikační OptiLube Active,stříkačka 6 ml
OMS:1160
10
gel lubrikační OptiLube Active,stříkačka 11 ml
OMS:1161
10
Min. obj.
množství
OptiLube jsou sterilní lubrikační gely v různých formách balení. Jsou rozpustné ve vodě a mají vyvážené pH. OptiLube je nelepivý a neobsahuje
tuky ani minerální oleje. Bezpečný pro lidskou pokožku, kompatibilní s pryžovými a kovovými materiály. Varianta bez anestetika (Lydocain) je
doporučena k použití na pracovištích, kde není čas kontrolovat případnou alergii.
Varianta Active obsahuje anestetikum Lydocain a antiseptikum chlohexidin. Gel zajišťuje optimální lubrikaci, lokální anestetikum snižuje bolestivost a antiseptická složka minimalizuje riziko infekce.
Výrobek je k dispozici ve stříkačkách 6 ml a 11 ml.
Ostatní
strana 189
EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY
Embolektomické katétry
Použití: balonkový katétr pro embolektomii (odstranění embolu z cévního řečiště).
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3Fr.
80 cm
5/0,2 ml
INT:100380
10/–
1
4Fr.
80 cm
8/0,75 ml
INT:100480
10/–
1
5Fr.
80 cm
10/1,5 ml
INT:100580
10/–
1
6Fr.
80 cm
13/2 ml
INT:100680
10/–
1
7Fr.
80 cm
14/2,5 ml
INT:100780
10/–
1
8Fr.
80 cm
3/15 ml
INT:100880
10/–
1
Embolektomické katétry jsou barevně kódovány dle velikosti. Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu s RTG kontrastním značením, balónek je z latexu. Dodáváno včetně kovového mandrénu.
strana 190
Ostatní
KOŽNÍ POPISOVAČ
Kožní popisovač (dermograf)
Použití: v předoperační přípravě, k popiskám a značení.
Popis
kožní popisovač
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:910000
25/100
25
Popisovač je sterilní, dvojitě balený, netoxický.
Ostatní
strana 191
PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Infuzní technika CareFusion
Použití: volumetrické pumpy a lineární dávkovače nejvyšší třídy.
Vyžádejte si katalog infuzní techniky.
strana 192
Ostatní
Společnost MSM jako významný dodavatel lékařské přístrojové techniky
poskytuje taktéž záruční a pozáruční servis prodávaných přístrojů.
Jedná se zejména o servis infuzní techniky CareFusion, fetálního monitoru STAN
(Neoventa), nervových stimulátorů Pajunk a dalších výrobců včetně preventivních
bezpečnostně-technických prohlídek.
Servis provádějí přímo výrobcem vyškolení a certifikovaní technici
za použití originálních náhradních dílů.
Záruční i pozáruční servis probíhá buď přímo na lékařském pracovišti nebo při náročnějších
zákrocích v servisních střediscích v Příbrami (pro Čechy) a ve Vyškově (pro Moravu).
Nástup na opravu garantujeme do 48 hodin od nahlášení poruchy, přičemž svátky
a dny pracovního volna se do této lhůty nezapočítávají.
Požadavek na servis lze nahlásit písemně, telefonem, faxem nebo e-mailem (přímo na
e-mailovou adresu [email protected] nebo s použitím formuláře na internetové adrese
http://www.msmgroup.eu).
Záruční servis je při splnění záručních podmínek a uznání záruky bezplatný.
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté,
tj. dekontaminované a dezinfikované.
strana 193
CERTIFIKÁTY
strana 194
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
Preambule
Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vztahu mezi společností MSM, spol. s r.o. (dále
jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující). Všeobecné obchodní a dodací podmínky MSM, spol. s r.o. jsou veřejně přístupné a uvedené
v objednávkovém katalogu prodávajícího, jeho ceníku, na internetových stránkách prodávajícího, jsou součástí cenových nabídek a rámcových či
kupních smluv, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Kupující si může tyto podmínky vyžádat také samostatně v listinné podobě. V otázkách,
které nejsou těmito podmínkami upraveny, se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
I. Objednávky zboží
1.1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ze své platné, pravidelně aktualizované nabídky, v množství a druhu dle jednotlivých písemných objednávek kupujícího.
1.2.
Kupující objednávkou zboží deklaruje svůj souhlas s těmito podmínkami a přijímá je jako závazné pro dané plnění, nebylo-li dohodnuto
jinak.
1.3.
Objednávky zboží musí splňovat alespoň následující náležitosti: přesné určení objednatele, jméno, telefonické spojení, katalogové číslo
a popis zboží, počet kusů, navrhovaná (požadovaná) dodací lhůta, místo dodání.
1.4.
Objednávky přijímá prodávající písemně (poštou), elektronicky (e-mail), faxem nebo telefonicky.
1.5.
Prodávající přijímá objednávky na adrese: MSM, spol. s r.o., P. O. Box 120, 261 81 Příbram, faxem na čísle: 318 635 213, elektronickou poštou na adrese [email protected] nebo telefonicky v zákaznickém centru na číslech s provolbou: 602 176 945, 602 184 427,
725 850 595, 725 850 596, 725 850 597, linka 38 nebo 74, linka na vedoucí zákaznického centra je 32.
1.6.
V případě, že kupující žádá změnu podmínek odchylných od těchto podmínek, je k odsouhlasení takovéto změny oprávněn člen vedení
prodávajícího nebo z pověření vedení společnosti, ředitel obchodní divize.
strana 195
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
II. Dodací podmínky
2.1.
Dodávky jsou realizovány vlastními vozidly prodávajícího, smluvními partnery (přepravní služba) nebo poštou. Prodávající volí přepravu
s ohledem na co nejefektivnější způsob dodávky vzhledem k charakteru zboží, jeho množství a dojezdové vzdálenosti. Pokud byla s kupujícím sjednána přesná pravidla pro dodávky zboží, řídí se prodávající těmito pravidly.
2.2.
Zboží skladem je expedováno do 48 hodin, objednávky v režimu STATIM do 24 hodin. Zboží, jež není skladem, je expedováno ihned po
jeho přijetí na sklad MSM. Obvyklá dodací lhůta tohoto zboží činí 7–21 dnů. Není-li možné zboží expedovat včas, je o této skutečnosti
zákazník obvykle informován, včetně sdělení předpokládané dodací lhůty.
2.3.
U zboží vyráběného na zakázku nebo u speciálních položek sortimentu, okrajových velikostí daného druhu zboží, může být v některých
případech dodací lhůta delší než 30 dnů. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím včas informován.
2.4.
Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodávku zboží či služeb, pokud jej k tomu vedou závažné důvody – například platební neschopnost
kupujícího či neuhrazené pohledávky za prodávajícím.
2.5.
Prodávající realizuje dodávku zboží v rámci České republiky na vlastní náklady (dle režimu CPT INCOTERMS 2000) vždy, pokud hodnota
zboží bez DPH v dané zásilce bude činit nejméně 3000,- Kč. U dodávek pod 3000,- Kč může prodávající přistoupit k vyúčtovaní poštovného
a balného dle platných tarifů (ceny zboží jsou pak chápány jako ceny EXW), u zboží na dobírku je účtováno doběrečné. V případě dodávek
do zahraničí je používán režim EXW dle Incoterms 2000.
2.6.
Prodávající splní dodávku zboží předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Předáním zboží kupujícímu přechází
na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
2.7.
Před potvrzením přepravního listu je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a kompletnost dodávky zboží, tj. počet kartonů.
Pokud bude zjištěn jakýkoliv nesouhlas (poškození obalů, nebo nesouhlas v počtu kartonů), kupující dodávku buď nepřevezme nebo zjištěnou neshodu zaznamená na přepravní list, který si nechá přepravcem potvrdit. V obou případech je povinen o tom neprodleně informovat
prodávajícího.
2.8.
Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, nebyla-li učiněna jiná dohoda obou smluvních stran.
strana 196
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
III. Záruka a reklamace
3.1.
Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti, u přístrojové techniky po dobu 24 měsíců, v případě příslušenství přístrojové techniky po dobu 6 měsíců, pokud není prodávajícím stanovena pro konkrétní zboží či obchodní případ záruční
lhůta jiná.
3.2.
Pokud charakter zboží vyžaduje vydání záručního listu, jsou podmínky záruky definovány v tomto záručním listu.
3.3.
Práva a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Záruka se na zboží, kromě případů uvedených v záručním listu, nevztahuje v případě, kdy k vadě došlo úmyslným poškozením nebo v důsledku nesprávného zacházení nebo bylo-li zboží
užíváno k jiným účelům, než ke kterým je určeno nebo k vadě nedošlo v souvislosti s užíváním zboží, ale v důsledku jiného nepředvídatelného vlivu či síly nebo se nejedná o vadu v pravém slova smyslu, ale o opotřebení zboží nebo jednotlivé součástky v souladu s životností
uvedenou v dokladech ke zboží, které byly kupujícímu předány nebo známy, případně s obvyklou životností takového druhu výrobku nebo
součástky nebo výrobků či součástek srovnatelných nebo kdy se jedná o jiné vady, které nejsou svou podstatou vadami jakosti.
3.4.
Za reklamaci je považován kvantitativní nesouhlas (ceny, druhu nebo počtu kusů v dodávce, nesouhlas s vystavenými doklady nebo objednávkou, resp. kupní smlouvou) a dále neshoda s požadovanými (deklarovanými) vlastnostmi zboží – dále jen kvalitativní nesouhlas.
3.5.
V případě kvantitativního nesouhlasu, předloží kupující prodávajícímu reklamační záznam nebo jiným obvyklým způsobem uplatní reklamaci u prodávajícího a to neprodleně po kontrole zboží, nejpozději do 2 dnů od jeho dodání.
3.6.
V případě kvalitativního nesouhlasu, uplatní kupující reklamaci po zjištění nesouhlasu bez zbytečného prodlení, přičemž prodávající provede písemný záznam o této reklamaci. Prodávající na základě záznamu o reklamaci tuto projedná ve spolupráci s dodavatelem (výrobcem)
zboží a s výsledkem seznámí kupujícího nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
3.7.
Zjevné vady na zboží je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději v okamžiku převzetí zboží.
3.8.
Oprávněná reklamace bude řešena dle jejího charakteru a dohody smluvních stran, v případě kvalitativního nesouhlasu výměnnou zboží
nebo vrácením kupní ceny vadného zboží kupujícímu.
3.9.
Reklamace jež nebudou podány řádně a včas, nebudou prodávajícím přijaty. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující
zboží přijal bez výhrad.
strana 197
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
IV. Servis
4.1.
Pokud charakter zboží vyžaduje následné servisní zajištění, například v případě dodávky přístrojové techniky, je záruční i pozáruční servis
zajištěn vyškolenými servisními techniky prodávajícího, případně smluvní servisní organizací. Záruční servis je zcela bezplatný. V případě pozáručního servisu jsou účtovány použité náhradní díly, práce servisního technika a kilometrovné. Čas technika na cestě se neúčtuje.
Obvyklý nástup na opravu přístroje je do 48 hodin od nahlášení poruchy, přičemž svátky a dny pracovního volna se do této lhůty nezapočítávají. V případě vážné závady vyžadující dílenskou opravu trvající déle než 7 dní, zapůjčí prodávající zpravidla náhradní přístroj.
4.2.
Tam, kde je to účelné, například v případě dodávky většího množství přístrojů, doporučuje prodávající kupujícímu uzavřít samostatnou
servisní smlouvu.
4.3.
Součástí servisních služeb prodávajícího je rovněž provádění preventivních bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona 123/200 Sb.
v platném znění.
V. Vrácení zboží
5.1.
Kupující může, ve výjimečných případech, vrátit zboží prodávajícímu, výhradně však po předchozím odsouhlasení prodávajícím a to pouze
na náklady kupujícího. Kupující je povinen vrátit zboží pouze ve stavu v jakém jej převzal. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené,
bez vad, přičemž za vady se rozumí také znečištění prachem, poškozené obaly, popisky kartonů zboží, jejich vnitřních či vnějších obalů,
nalepené štítky nebo jakékoliv další zásahy kupujícího do balení produktů nebo pokud zboží či jeho balení nesou stopy vlhkosti.
5.2.
Vrácením zboží také kupující prohlašuje, že zboží bylo řádně skladováno dle předepsaných podmínek a v případě sterilního zboží nebyla
nijak narušena jeho sterilita.
strana 198
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
VI. Kupní cena zboží a platební podmínky
6.1.
Kupní cena zboží je stanovena dle ceníku prodávajícího platného ke dni přijetí objednávky, nebo dle písemné cenové nabídky prodávajícího,
případně dle smluvně dohodnuté ceny.
6.2.
U některých položek zboží může docházet k průběžným změnám ceny v souvislosti s podmínkami cenové regulace a v návaznosti na kurz
měn při dovozu zboží.
6.3.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ke dni expedice zboží.
6.4.
Uhrazením kupní ceny zboží se rozumí den připsání na účet prodávajícího.
6.5.
Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dnů, nebyla-li sjednána lhůta delší.
6.6.
V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, má prodávající právo uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den
prodlení, nebyla-li výše úroku sjednána odchylně. Uhrazením úroku z prodlení nezaniká povinnost uhradit kupní cenu zboží v plné výši,
ani nárok kupujícího na náhradu škody, pokud mu v souvislosti s prodlením prokazatelně vznikla.
VII. Platnost všeobecných obchodních a dodacích podmínek
7.1.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2010 a jsou platné a účinné do vydání nových podmínek.
strana 199
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat tyto podmínky nebo vydat nové.
8.2.
Pokud kupující stanovil své všeobecné či jiné nákupní podmínky, je povinen nejpozději s první objednávkou zboží tyto podmínky předložit
prodávajícímu k odsouhlasení.
8.3.
Jsou-li všeobecné či jiné nákupní podmínky kupujícího v rozporu s těmito podmínkami, nejsou pro prodávajícího závazné, ledaže by se na
jejich platnosti s kupujícím dohodl.
8.4.
Nebyl-li prodávající prokazatelně seznámen se všeobecnými či jinými nákupními podmínkami kupujícího, pak se kupující zříká práva
vymáhat od prodávajícího splnění takovýchto podmínek.
Za MSM, spol. s r.o.
Vladimír Pušec
jednatel
strana 200
OBVYKLÉ BAREVNÉ KÓDY KONEKTORŮ KATÉTRŮ
5
6
22
8
10
25
12
28
14
30
16
18
32
20
35
strana 201
PŘEVODNÍ TABULKA ROZMĚRŮ KATÉTRŮ A KANYL V SYSTÉMECH SWG - AAMI
Vnější průměry velikostí/Gauge-French
vnější
Gauge
průměr
(SWG)
mm
Definice měření velikostí „gauge“ pochází od AAMI (Asociation for the advacement of Medical Instrumentation-USA). Určuje,
kolik kanyl naplní rourku s vnitřním průměrem 1 inch (1 inch = 25,4 mm).
24
23
22
inch
0,5
0,019
0,6
0,024
0,7
0,027
0,8
0,031
0,9
0,035
1,0
0,039
1,1
0,043
1,2
0,047
1,3
0,051
1,4
0,055
1,5
0,059
1,6
0,063
1,7
0,067
1,8
0,071
1,9
0,075
2,0
0,079
2,1
0,083
2,2
0,086
2,3
0,091
2,4
0,094
2,5
0,098
Charriere
(French)
1 Ch = 0,33 mm
2
21
20
19
Organizace AAMI užívá pouze sudá čísla (18, 20, 22 atd.) jako měrné jednotky. Podobná definice měření existuje ve Velké
Británii a ta je známá jako SWG (Standard Wire Gauge). SWG užívá posloupná čísla, t.j. 13 až 24 a je běžnější metodou měření
pro katétry v Evropě. Charriere – obvykle známý jako „French“ se přímo vztahuje k velikosti katétru tj. 1 Ch (Fr) = 0,33 mm.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vztahy vnějších průměrů katétrů v mm mezi jednotlivými způsoby měření v systémech
AAMI-SWG-French.
3
18
4
17
Tabulka SWG-AAMI
vnější v mm
16
15
14
13
strana 202
5
6
7
PŘEVODNÍ TABULKA JEDNOTEK CH (F) NA MILIMETRY
Ch
mm
1
0,3
2
0,6
3
1,0
4
5
1,3
Ch
mm
16
5,3
17
2,0
7
2,3
8
2,6
9
3,0
10
3,3
11
3,6
12
4,0
13
4,3
14
4,6
15
5,0
mm
Ch
mm
Ch
mm
26
8,6
34
11,3
41
13,6
27
9,0
35
11,6
42
14,0
43
14,3
44
14,6
45
15,0
5,6
18
6,0
19
6,3
20
6,6
1,6
6
Ch
28
21
7,0
22
7,3
23
9,3
36
29
30
9,6
8,0
25
8,3
37
12,3
38
12,6
10,0
31
10,3
32
10,6
33
11,0
7,6
24
12,0
39
13,0
40
13,3
Charriere (Ch) = French (F) = 1/3 mm
strana 203
Platnost od 1. září 2013, Z13/RN/013
MSM, spol. s r.o.,
P. O. Box 120, 261 81 Příbram, tel.: 318 628 649, 318 620 782, fax: 318 635 213
e-mail: [email protected], http://www.msmgroup.eu

Podobné dokumenty

Katalog zdravotnických prostředků

Katalog zdravotnických prostředků Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro orotracheální intubaci..........................................................................................................80 Preformovaná en...

Více

speciální ventilátory - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro

speciální ventilátory - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro případech lze s výhodou použít diferenciální termostaty s dvěma čidly, které při nastaveném rozdílu teploty sepnou ventilátor, který promíchá teplá a studená pásma vzduchu.

Více

sterilní lubrikační gel

sterilní lubrikační gel Dovozce a distributor v České republice: MSM, spol. s r. o., sídlo a pošt. adresa: Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram Tel: (+420) 318 620 603, Fax: (+420) 318 635 213, [email protected], www.msmgrou...

Více