Stáhnout detailnější informace

Komentáře

Transkript

Stáhnout detailnější informace
BANG!adesh
DOVOZ
TEXTILU
Proč právě Bangladéš?
» posilování Juanu
» značný nárůst ceny pracovní síly v Číně (zvedající se platy,
nutnost placení zdravotního a sociálního pojištění)
Tyto faktory, spolu s oslabováním kurzu Kč vůči USD, způsobují zvyšování ceny
výrobků. Dovozci proto hledají nová výrobní teritoria s nižšími náklady na výrobu.
Jedním z nich je i Bangladéš, zejména v textilním průmyslu. Slabou stránkou
výrobců v Bangladéši je určitá nespolehlivost místních výrobců.
otočte pro více informací
BANG!adesh
OBAVY ZE SPOLUPRÁCE S VÝROBCI V BANGLADÉŠI?
S JAKÝMI PROBLÉMY SE NOVÍ POTENCIÁLNÍ IMPORTÉŘI POTÝKAJÍ
» odlišné kulturní zvyky a složité navazování obchodních kontaktů
» odesílatel mění výrazně velikost zásilky
» problémy s komunikací s odesílatelem
» neodpovídá kvalita zboží nebo je zboží poškozené
» odesílatel zpožďuje připravenost zboží
Často se zákazníkům v ČR stává, že s nimi odesílatel nekomunikuje a oni nemají informace o připravenosti zboží, velikosti zásilky,
datu odjezdu a dalších důležitých údajích.
NAŠE ŘEŠENÍ?
» průběžná kontrola připravenosti zboží s odesílatelem
» celní sklad v přístavu Chittangong o ploše 3 000 m2 a hladké
odbavení zásilek
» kontrola kvality zboží
» zprostředkování kontaktů na vybrané výrobní závody
» konsolidace SBC (single buyer consolidation)
» asistence při jednáních s potenciálními dodavateli,
konzultační činnost v Bangladéši
» proaktivní přístup a zajištění komplexních služeb v Bangladéši
Náš partner aktivně komunikuje nejen s námi, ale i s odesílateli a rejdaři. Je schopen zajistit kontrolu zboží a v případě potřeby pozastavit
expedici či změnit parametr přepravy (změna způsobu přepravy pokud část zboží neodpovídá odsouhlaseným parametrům, např. přeprava
LCL namísto FCL – po odsouhlasení příjemcem). Provádíme konsolidace, pokud má importér více dodavatelů (single buyer consolidation).
Disponujeme plochou ve státním celním skladu a jsme schopni zprostředkovat kontakty na vybrané výrobní závody podle potřeb importéra.
Můžeme i asistovat při navazování kontaktů, jednáních a rovněž můžeme zajistit případné konzultace týkající se místních poměrů
či legislativy v Bangladéši.
PŘÍPADOVÁ STUDIE
SITUACE
Zákazník objednal 1x 40 GP (48 cbm) na dodací podmínce FOB Chittagong do dveří v Plzni. Při převzetí zboží ve skladu našeho partnera byla
zjištěna odchylka mezi množstvím objednaného zboží a množstvím skutečně dodaným, několik vnějších kartonů bylo poškozených. Po zaslání
fotodokumentace příjemci, byla nařízena detailní kvantitativní a kvalitativní kontrola. Předmětem kontroly bylo otevření všech vnějších
kartonů a zjištění přesného počtu kusů. Při kontrole bylo zjištěno několik chybějících kusů, navíc velké množství výrobků mělo poškozený
prodejní obal. Příjemcem bylo nakonec schváleno k přepravě pouze 33 cbm nepoškozeného zboží. Vzhledem k objemu byla jako
nejekonomičtější varianta zvolena přeprava 1x 20 + LCL.
ZBOŽÍ
Stany
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Odesílatel předává zboží do skladu našeho agenta
10. 3.
Zjištěna odchylka dodaného množství, několik kartonů
poškozených
10. 3.
Na žádost příjemce nařízena detailní kontrola
množství a jakosti
11. 3.
Po kontrole a konzultaci s příjemcem schváleno
k lodění pouze 33 cbm zboží, zbytek vrácen dodavateli
13. 3.
Zboží rozděleno na 28 cbm ložených jako 1x 20
a 5 cbm ložených jako LCL
13. 3.
Vystavení nových komerčních dokumentů
odesílatelem pro obě zásilky
14. 3.
Námořní zásilka (1x 20) naloděna rejdařem
20. 3.
Námořní zásilka LCL naloděna rejdařem
20. 3.
BDP-WAKESTONE s.r.o.
Laglerové 1075/4
161 00 Praha 6
Česká Republika
E-mail: [email protected]
www.bdp-wakestone.cz

Podobné dokumenty

zde - DHL Global Forwarding (CZ)

zde - DHL Global Forwarding (CZ) U celokontejnerových zásilek (FCL) se za signo považuje číslo kontejneru (včetně uvedení čísla plomby) U kusových zásilek (LCL) jsou signem shodné údaje viditelně uvedené na každém nákladovém kusu ...

Více

United Arab Emirates

United Arab Emirates Z evropských přístavů lze odesílat zboží po moři do UAE dvěma hlavními cestami: přes německé přístavy (transit na moři cca 25 dnů), či evtl. přes Rotterdam, a nebo – platí více pro zboží z Moravy –...

Více

prezentace ke stažení

prezentace ke stažení v dané destinaci - vlastní síť poboček, znalost prostředí  Komplexnost služeb (certifikace, licence, komunikace, informační systém)  Cenová nabídka - Cena / kvalita nabízených služeb  Spolupráce...

Více

Ing. Petr ROŽEK, Ph.D, expert na logistiku

Ing. Petr ROŽEK, Ph.D, expert na logistiku Povinné jsou originály HBL i OBL, s uvedením daňového čísla příjemce. U zásilek předplacených do vnitrozemí se vyžaduje prohlášení o nákladech.

Více

Požadavek na ověření hmotnosti kontejneru podle konvence SOLAS

Požadavek na ověření hmotnosti kontejneru podle konvence SOLAS vůbec, budou údaje VGM přijímány. Zmiňovaná ale zatím nepotvrzená tolerance má být 5 % při maximu 500 kg. Podrobnější informace naleznete na webu World Shipping Council: http://www.worldshipping.or...

Více

bloková výjimka a její dopad na prodej a servis motorových vozidel v

bloková výjimka a její dopad na prodej a servis motorových vozidel v největším přínosem a naopak? Odpověď by si vyžádala více prostoru a proto jen velmi stručně: • Je to dobré především pro zákazníky, kteří mohou profitovat z toho, že se trh liberalizuje, více otevír...

Více