eGo-T Návod k použití

Komentáře

Transkript

eGo-T Návod k použití
eGo-T
Návod k použití
Děkujeme vám za výběr elektronické cigarety Joyetech!
Veškeré obrázky použité v tomto manuálu jsou reálné. Přečtěte si prosím před použitím výrobku
pozorně tento návod k použití. Poznámka: Nedoporučujeme používání jiného než originálního
příslušenství Joyetech. Používání jiných náhradních dílů může snížit výkon a životnost a poskytovanou
záruku.
Pro veškerou podporu prodeje kontaktujte vašeho prodejce Joyetech.
Elektronická cigareta je novým typem technologie pro osobní použití.
1. Úvod do produktu
Elektronická cigareta Joyetech je novou alternativou k tradičním cigaretám.
Výstup baterie je ovládaný vestavěnými obvody. Po zapnutí zahřeje kapalinu a tím spustí atomizační
efekt. Baterie a ostatní součástky jsou určené pro opakované používání. Hlavní složky kapaliny
používané Joyetech jsou potravinářské chuti a vůně.
1.1 Standardní sestava:
2x Joye eGo/ eGo-T atomizéry
2x Joye eGo/ eGo-T baterie
5x Cartridge
1x Síťový adaptér
1x Nabíjecí USB kabel
1x Joye eGo pouzdro
1.2 Sada standardního příslušenství
Joye eGo/ eGo-T baterie
Kapacita: 650mAh
Výstupní napětí: 3,3V
S elektronickým ochranným
tlačítkem (eGo baterie tuto
funkci nemá)
Doba nabíjení: 2 hodiny
Joye eGo/ eGo-T atomizéry
Atomizér v systému tank
s kónickým tvarem, bez obsahu
bavlny. (eGo: Cartridge typu
Joye eGoA jsou s obsahem
bavlny
USB nabíječka
Vstup: 100-240V; 50/ 60 Hz; 100mA
Výstup: 5V, 500mA
Joye eGo/ eGo-T nabíjecí USB kabel
Vstup: 5V, 500mA
Výstup: 4,2V, 420mA
Joye eGo/ eGo-T cartridge
Pouzdro Joye eGo
eGo-T typ A pojme 1ml liquidu
(eGoA typ cartridge pojme 1,5ml)
Textilní pouzdro pro vaše
elektronické cigarety.
2. Volitelné příslušenství
Kromě standardního vybavení vám Joyetech nabízí volitelné příslušenství pro maximální přizpůsobení
cigarety vašim potřebám. Na rozdíl od příslušenství ve standardní sadě není volitelné příslušenství
nutné pro funkci cigarety. Nabídka příslušenství je široká, čtěte pozorně popisy nebo kontaktujte
vašeho prodejce, aby nedošlo k potížím s kompatibilitou.
Joye eGo/ eGo-T baterie
Joye eGo/ eGo-T atomizéry
Kapacita: 900mAh, 1000mAh
Výstupní napětí: 3,3V
S elektronickým ochranným
tlačítkem (eGo baterie tuto funkci
nemá)
Doba nabíjení: 900mAh – 3hod,
1000mAh – 3,5hod
eGo-T B tank/ cartridge pojme 2ml
liquidu (eGoB cartridge pojme až 2,5ml)
Joye eGo/ eGo-T USB baterie
Kapacita: 650mAh, 900mAh, 1000mAh
Výstupní napětí: 3,3V
Napětí během nabíjení: 5V při připojení přes USB k počítači
nebo do síťové nabíječky. Během nabíjení je možné baterii
používat.
S elektronickým ochranným tlačítkem (eGo baterie tuto funkci
nemá)
Joye eGo/ eGo-T nabíjecí USB kabel
Pro nabíjení eGo a eGo-T USB baterie, pro připojení k počítači
nebo síťové nabíječce.
Joye eGo/ eGo-T cartridge
Joye eGo/ sGo-T PCC
eGo-T typ B pojme 2ml liquidu
(eGoB cartridge pojme až
2,5ml)
Pro jednu lahvičku Liquid 10ml, 2 kusy eGo B
cartridge, 1 kus eGo baterie. V PCC je možné
dobíjet baterii (Doba nabíjení: 6 hodin)
Parametry pro nabíjení baterie: 4,2V, 200mA
Parametry pro nabíjení PCC: 5V, 500mA
Joye eGo pouzdro
Do pouzdra se vejdou 2
elektronické cigaretym 1 USB
nabíječka, 2 cartridge, 1 lahvička
10ml liquidu.
Joye liquid
V nabídce je mnoho příchutí
liquidů.
3. Začínáme
3.1 Sestavení baterie a atomizéru: Baterii a atomizér sešroubujte k sobě. Neutahujte příliš.
Postupujte dle obrázku.
3.2 Sestavení cartridge/ tank: Postupujte dle obrázku. Nasaďte tank/ cartridge na atomizér, poté
zatlačte, aby na sebe součásti správně dosedly a poté pootočte o 30 – 60° a umístěte cartridge na
správné místo.
3.3 Odemknutí baterie (Baterie eGo tuto funkci nemá):
Při zakoupení balení je baterie zamknutá.
Pro odemknutí 5x rychle za sebou (1,5 vteřiny) stiskněte tlačítko.
LED dioda třikrát blikne na znamení, že režim byl změněn.
Pokud vaši elektronickou cigaretu nepoužíváte,
můžete opět 5x rychle za sebou (1,5 vteřiny) stisknout tlačítko
a tím zamknout baterii.
Pro opětovné odemčení opět 5x rychle za sebou (1,5 vteřiny) stisknout tlačítko.
3.4 Použití: Při vdechnutí stiskněte tlačítko a nepouštějte jej, dokud nevydáte cigaretu z úst.
4. Baterie
4.1 Výkon baterie: Pro prodloužení životnosti baterie nevystavujte baterii vysokým teplotám a
vlhkosti. S baterií neházejte a nepoškozujte ji.
4.2 Vlastnosti Joye eGo-T baterie: Úsporná a dobíjitelná baterie s konstantním výstupním napětím
3,3V a bezpečnostní pojistkou. Nabití trvá obvykle 3-4 hodiny. Baterie má ochranu proti přepětí a
automaticky ukončí nabíjení po plném dobití.
4.3 Vypnutí: Pokud začne během používání LED dioda blikat, znamená to, že je baterie prázdná a je
třeba ji dobít.
4.4 Nabíjení baterie Joye eGo-T 650, 900, 100mAh: Pro dobíjení těchto baterií je zapotřebí ji nejprve
odšroubovat a připojit do USB nabíječky k počítači nebo do síťové nabíječky. LED dioda 5x za sebou
blikne a poté zhasne. Ve chvíli, kdy bude LED dioda svítit červeně, je baterie nabitá.
4.5 Nabíjení JOYE eGo-T USB baterie (Passthru):
Nabíjení funguje zcela stejně jako nabíjení eGo-T baterie, ale navíc
je možné tuto baterii dobíjet přes USB port umístěný na konci baterie
připojením USB kabelu a druhým koncem do počítače nebo síťové nabíječky.
Nabíjení značí červeně svítící LED dioda USB portu. Po dobití LED dioda zhasne.
Tento způsob nabíjení vám umožňuje používání elektronické cigarety
i během dobíjení.
5. Atomizér
5.1 K atomizaci liquidu je používáno teplo.
Normální provozní teplota je 200°C.
Liquid v tank/ cartridge dosahuje této teploty za pomoci
tlaku při vdechování. Vytvořené teplo posilované ohříváním cívky
spustí přeměnu liquidu na páru. Pokud je zde více liquidu
než může atomizér zpracovat, může dojít k drobnému úniku,
pokud je liquidu naopak málo, může být chuť spálená.
Málo
liquidu
Správné
množství
liquidu
Příliš
mnoho
liquidu
5.2 Po nějaké době používání atomizéru v něm budou usazeny nečistoty. Znečištěný atomizér ztrácí
svůj výkon a vdechování bude těžší. Atomizér můžete vyčistit ultrazvukem a nechat jej několik hodin
vyschnout. Nepoužívejte atomizér, dokud není zcela suchý. Tato čistící metoda zcela vyčistí atomizér
a zvýší jeho výkon.
6. PCC
6.1 Elektronická cigareta je vybavena dobíjitelnou lithiovou baterií s kapacitou 2000mAh. Dobíjecí
port je standardní Mini USB. Do PCC se vejde jedna elektronická cigareta bez cartridge, jedna eGo
baterie, jedna 10ml lahvička liquidu a 2 kusy eGo cartridge. U USB portu je LED indikátor.
6.2 Nabíjení Joye eGo PCC: Při nabíjení PCC z externího zdroje (výstup je USB rozhraní) nebo přes USB
počítače je vstupní napětí 5V. Během nabíjení bude LED dioda červeně svítit. Po dokončení nabíjení
bude svítit zeleně. Po odpojení nabíjení dioda zhasne. Plně nabité PCC dokáže dobít baterii 650mAh
až třikrát.
6.3 Indikace slabé baterie: Pokud klesne napětí pod 3,3V, LED dioda bude svítit červeně. V tomto
okamžiku přestane PCC dobíjet baterii a je potřeba jej nabít.
6.4 Nabíjení eGo baterie pomocí Joye eGo PCC: pro dobití baterie ji nasaďte na nabíjecí port. Baterie
5x za sebou blikne a poté zhasne. To znamená, že nabíjení začlo. Obvyklá doba nabíjení baterie
s kapacitou 650mAh je 3 hodiny.
7. Liquid
7.1 Lahvičky s nikotinovým liquidem mají uzávěry s dětskou pojistkou. Pro otevření víčka se řiďte dle
obrázků.
7.2 UPOZORNĚNÍ
- Nikotin může být při vdechování, konzumaci a kontaktu s kůží toxický.
- Nikotin je zdraví škodlivý: Hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví
- Nikotin dráždí oči a kůži
- Nikotin může způsobit poškození nenarozeným dětem
- při dlouhodobém vystavení kůže nikotinu můžete způsobit její přecitlivělost.
- Nikotinové výpary mohou způsobit ospalost nebo nevolnost.
- Nikotin je velmi toxický pro vodní organismy a může způsobit dlouhodobé zásahy do vodního
prostředí.
- Pokud se necítíte dobře, poraďte se s lékařem (ukažte mu lahvičku liquidu)
- S tímto produktem a jeho obalem jednejte v souladu s místními zákony o odpadu.
- Používejte správné odpadní nádoby abyste nezpůsobili znečištění životního prostředí.
- Pokud elektronickou cigaretu zrovna nepoužíváte, zamkněte ji.
- Pokud spolknete obsah, navštivte lékaře a ukažte mu tento leták.
- Čistý nikotin je jed a může způsobit vážné poškození.
- Veškeré výrobky obsahující nikotin udržujte z dosahu dětí.
8. Doplnění liquidu
Cartridge Joye eGo-T A nebo B jsou průsvitné, takže uvidíte, když jsou prázdné.
Doplnit liquid můžete dvěma způsoby (dle obrázku). Ujistěte se prosím, že používáte liquid značky
Joyetech.
8.1 Otevřete spodní část a naplňte liquidem dle obrázku. Nenaplňujte ji celou, ale nechte asi 1-2mm
prostoru.
8.2 Naplňte liquidem před malý otvor na spodním uzávěru dle obrázku. Ujistěte se, že špička je zcela
na tanku. Zmáčkněte na lahvičku aby liquid natekl do cartridge/ tanku a nechte asi 1-2mm prostoru.
Pokud při používání elektronické cigarety cítíte spálenou chuť, znamená to, že je zapotřebí doplnit
liquid do cartridge. Prázdné cartridge / tanky jsou na jedno použití. Častou výměnou zajistíte
správnou funkci.
Záruka na Joye eGo-T jsou 3 měsíce od převzetí výrobku. Pro záruční podmínky se informujte u
prodejce. Joyetech není zodpovědný za poškození způsobené nevhodným zacházením a používáním,
které není popsané v návodu.
PODMÍNKY ZÁRUKY
Tento produkt Joyetech je předmětem záruky, kterou poskytuje výrobce. Záruka pokrývá případné
chyby způsobené výrobou, vady materiálu a její normální délka je šest (6) měsíců od data doručení
výrobku autorizovanému distributorovi Joyetech.
Distributoři ani prodejci nejsou oprávněni provádět úpravy, prodloužení nebo dodatky k poskytované
záruce s výjimkou případů, které distributor nebo prodejce poskytuje na vlastní náklady a
odpovědnost. Pokud zjistíte, že váš výrobek Joyetech je vadný, obraťte se na autorizovaného
distributora nebo prodejce Joyetech, aby určil, zda se na vadu vztahuje poskytovaná záruka a aby
zajistil záruční servis. Pokud se na výrobek vztahuje záruka, Joyetech: (1) Zdarma opraví vadné části
s použitím nových nebo repasovaných součástek tak, aby byla zajištěna funkčnost výrobku; nebo (2)
vymění produkt zdarma za nový nebo repasovaný, který má stejnou funkčnost jako originální
produkt. Nahrazením produktu nebo jeho částí zůstává záruka stejná jako u původního produktu.
Záruka Joyetech se nevztahuje na: (i) spotřební části výrobku včetně, bez omezení, cartridge,
cartomizéry, nikotinové roztoky liquid; (ii) kosmetická poškození včetně, bez omezení, škrábanců,
promáčknutí, zlomený plast; (iii) poškození plynoucí z použití s produkty, které nejsou Joytech; (iv)
poškození způsobené nehodou, zneužitím, špatným použitím, ponořením do vody, vystavením žáru
nebo jiným vnějším vlivem; (v) poškození způsobené používáním produktu jinak než povoleným
způsobem uvedeným v návodu k použití; (vi) poškození způsobené opravou, kterou neprováděl
Joyetech; (vii) na produkt nebo jeho část, která byla upravena; a (viii) poškození způsobená běžným
opotřebením a stářím.
POSKYTOVANÁ ZÁRUKA VÝROBCE A ZPŮSOBY OPRAVY UVEDENÉ VÝŠE AJSOU VÝHRADNÍ A
V SOULADU S OSTATNÍMI ZÁRUKAMI, OPRAVAMI A PODMÍNKAMI SJEDNANÝMI JAK ÚSTNĚ, TAK
PÍSEMNĚ, STATUTÁRNĚ, VYJÁDŘENÍM NEBO ZAHRNUTÍM. JOYETECH NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
DODATEČNÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM,
KTERÉ JSOU VÝŠE UVEDENY. JOYETECH NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ,
ZÁVAŽNÉ POŠKOZENÍ PLYNOUCÍ Z NEDODRŽENÍ PODMÍNEK ZÁRUKY, NEBO Z JINÝCH PRÁVNĚ
PLATNÝCH TEORIÍ, NEBO NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO JAKKOLI ZPŮSOBENÉ ŠKODY. Pokud je
některá z poskytovaných záruk považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo
vymahatelnost zbývajících podmínek zůstane zachována.
Joyetech není zodpovědný za ostatní dodatečné záruky a podmínky poskytnuté distributorem nebo
prodejcem Joyetech.
UPOZORNĚNÍ: ZÁRUČNÍ DOBA JE PŘEDMĚTEM VÝŠE UVEDENÝCH KRITÉRIÍ.

Podobné dokumenty

Ivan 捷克 eGo

Ivan 捷克 eGo ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM, KTERÉ JSOU

Více