MSPH 76 INS 3896/2016-P16-1

Komentáře

Transkript

MSPH 76 INS 3896/2016-P16-1
MSPH 76 INS 3896/2016-P16-1
MSPH 76 INS 3896/2016-P16-1
Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze
dle vyhlášky 259/2012 Sb.
Pořadové číslo zprávy:
104406 / 2016
Ev. číslo:
1901e731-f489-4c31-b099-65edac6c07b6
Druh podání:
Datová zpráva z ISDS
ID zprávy:
364767826
Věc:
Přihlášení k insolvenčnímu řízení
________________________________________________________________________________________________________
Odesílatel:
ID schránky:
vt46ixe
Typ datové schránky:
PO
Osoba:
Technická inspekce - ZZaS,
Adresa:
Kolářova 889/33, 14300 Praha
s.r.o.
4, CZ
________________________________________________________________________________________________________
Dodáno do DS dne:
25.04.2016 18:45:47
Odesláno do DS dne:
25.04.2016 18:45:47
Č.j. příjemce:
Č.j. odesílatele:
21/2016
Sp.zn. příjemce:
Sp.zn. odesílatele:
skořepa
Lhůta končí:
K rukám:
Hana Vítová
Číslo zákona:
Paragraf v zákoně:
Odstavec paragrafu:
Písmeno v paragrafu:
________________________________________________________________________________________________________
Ověření obálky:
Podepsal:
Sériové číslo certifikátu:
Antivirový test:
Elektronický podpis:
Značka je platná
Informační systém datových
Vystavil:
schránek - produkční prostředí
1c44c7
Platnost:
Proběhl v systému ISDS
Obsah podání:
Časové razítko:
PostSignum Qualified CA 2
16.09.2015 - 05.10.2016
OK
Platné (připojeno 25.04.2016
18:45:47)
Certifikát:
Ověřeno na základě CRL z 25.04.2016 15:43:41
Datum a čas autom. ověření:
25.04.2016 18:56:29
________________________________________________________________________________________________________
Počet podaných příloh:2
Číslo přílohy
Název příl. Identifikace podepisující
Identifikace
T U K P
R A C V
Výsledek
CRL
osoby
vystavitele certifikátu
1
fa 2015073.PDF
Podpis není připojen
A N N
(žádný podpis).
2
inslovenční řízení.PDF
Podpis není připojen
A N N
(žádný podpis).
Čas ověření příloh:
25.04.2016 18:56:29
Ověření příloh:
ověřováno automaticky
________________________________________________________________________________________________________
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
T Technické parametry1:
A=splňuje
N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis / značka:
A=připojen
N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko:
A=připojeno
N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost):
A=platný
N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost):
A=platné
N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2:
A=ano
N=ne
C Kvalifikované časové razítko:
A=platné
N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:
1
Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2
Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority
A=ano
N=ne
Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

Podobné dokumenty

osvědčení o znehodnocení

osvědčení o znehodnocení Opatření za účelem znehodnocení palné zbraně jsou v souladu s požadavky společných minimálních technických specifikací uvedených v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403. The deactiva...

Více

Příloha č. 1 Nabídky prodeje movitých věcí – vybavení chalupy a

Příloha č. 1 Nabídky prodeje movitých věcí – vybavení chalupy a Příloha č. 1 Nabídky prodeje movitých věcí – vybavení chalupy a zahrady, v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem MUDr. Romanem Chromým vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 89 INS 205...

Více

Exchanging Your Banknotes In Person

Exchanging Your Banknotes In Person Bank of England zpracuje vaše informace v souladu se stávajícími předpisy pro ochranu údajů. Bank of England může zpracovat informace pro účely podnikání a související činnosti banky a může zveřejn...

Více

2 Měření dat

2 Měření dat χ2 testu, nevyváženost teploty v troubě a proudění vzduchu, běžným multimetrem nezměřitelná tolerance rezistorů či nepatrné změny napětí generovaného spínaným zdrojem. V domácích podmínkách se mi n...

Více

usnesen í - Insolvenční správce

usnesen í - Insolvenční správce uvedl, že zajištěné věřitele nemá. Součástí reorganizačního plánu byl seznam majetku a závazků navrhovatele a určení způsobu reorganizace navrhovatele. Soud s ohledem na souhlas věřitelů s předlože...

Více