Starověký Egypt Egyptské náboženství:

Komentáře

Transkript

Starověký Egypt Egyptské náboženství:
Autor: Klára Blažejovská
www.nasprtej.cz
Téma: Dějepis
Ročník: 1.
Starověký Egypt
-
Území přesně kopíruje tvar řeky Nilu
Nil každoročně přináší životadárnou povodeň a záplavy – naplaveniny bahna
V Evropě probíhaly doby ledové, na Sahaře „doby dešťové“ – poslední cca 3. tis. př. n. l.
Dělení:
a) Dolní Egypt – nahoře
b) Horní Egypt – dole
- Horní a Dolní Egypt jsou 2 státy spojené v jeden stát
Historie:
- Dlouhá zhruba 3 000 let
Dělení:
a) Archaické období (3150 – 2 700 př. n. l.)
b) Stará říše (2 700 – 2 180 př. n. l.)
c) Střední říše (2 000 – 1 800 př. n. l.)
d) Nová říše (1 540 – 1 080 př. n. l.)
e) Pozdní Egypt (7. st. – 30 př. n. l.)
Společnost:
-
Faraon – panovník Egypta – je bohem (vtělením boha na zem)
Mohl se ženit pouze se sobě rovnými – sestry…
Nejvyšším úředníkem byl tzv. vezír
Faraon → kněží → úředníci → nižší úředníci → řemeslníci a rolníci → otroci
Postavení žen a mužů je téměř rovnoprávné
Nejkrásnější z faraonek byla Nefertiti, Kleopatra 7.
Archaické období:
- Nevznikly městské státy, ale centralizovaná říše → kvůli potřebě regulace Nilu
- Dolní Egypt - zemědělci
- Horní Egypt – lovci a pastevci
Velký sjednotitel:
- 3 100 př. n. l. – panovníkovi Horního Egypta se podařilo dobýt Dolní Egypt – Meni I.
- Začátek historie Egypta
- Založil sídlo faraonů Menfis
- Záznam o tom – Narmerova deska
Egyptské náboženství:
Amon :
- Bůh větru a vládce vzduchu
- Myšlenkou stvořil nebe a zemi
- Stal se bohem Egypta, králem bohů a ochráncem faraonů
Re:
- Bůh slunce a měsíce
- Charakteristické znamení – sluneční kotouč
- Má ohnivé oko
- Putuje ve sluneční lodi a každou noc bojuje s hadem Apopem
1
Škola: Gymnázium J. K. Tyla
© Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz.
Autor: Klára Blažejovská
www.nasprtej.cz
Téma: Dějepis
Ročník: 1.
Hor:
- Zobrazován jako sokol
- Vládce nebe
- Byl ztotožňován s faraony
Thowt :
- Léčitel, Magie
- Jeden z nejznámějších bohů
- Podoba ptáka Ibise, někdy bílého páva
- Vytvořil různé lidské jazyky, čísla, počty, šachy, písmo
Hathor :
- Zobrazována jako kráva
- Bohyně hudby a radosti živých a mrtvých
Stará říše:
-
Archaické období končí posledním panovníkem Dróserem
Dróser začne budovat to, co dělá Egypt Egyptem – pyramidy
Jeho pyramida leží v Sakáře → nejstarší pyramida
Egypt je nejstabilnější
Systematické zavlažování půdy, je zaváděn jazyk, písmo…
Chufu, Rachef, Menkaure → panovníci, kteří budují pyramidy v Gíze
Faraon Rachef zároveň buduje sfingu – tělo lva, hlava lidská, obličej faraona
Počátkem tohoto období se také podařilo dobýt dvě důležitá území – Sinaj (cenné suroviny –
měď, tyrkys) a Núbie (zlato, dřevo, otroci)
Postupně dochází k bojům o moc, o zástupnictví → toho využívá šlechta
Zaveden úřad správce Horního Egypta – jejich moc postupně sílí, dokonce se žení
s egyptskými princeznami
Celá situace vede k rozkladu centrální moci a k zániku staré říše
Střední říše:
-
Znovu sjednotit oblast se podaří faraonu Mentukotepovi II. kolem roku 2 000 př. n. l.
Vládne z nového sídelního města – Théby
Po celé zemi dochází k budování ochranných valů a pevností proti nepřátelům
Počátkem 2. tis. př. n. l. je zavedena pozice „spoluvladaře“ – panovník si následníka vybírá za
svého života
Konec střední říše:
- Koncem 17. st. př. n. l. vpadly do Egypta oddíly Hyksósů
- Měli moderní zbraně a hlavně bojové vozy s koňmi – dobyli Dolní Egypt
- Horní Egypt si udržel samostatnost – probíhá zbrojení proti uchvatitelům
Nová říše:
-
-
Faraon Ahmose porazí Hyksósy a opět spojuje Egypt
Hlavní město přemístěno do Vesetu
Posouvá hranice asi k oblasti Sýrie
15. st. př. n. l. – Faraonka Hatšepsut
 vládla asi 20 let – její vláda byla obdobím rozkvětu a budování
 Budovala si svůj vlastní chrám
Faraon Thutmose III. – Egypt získal největší rozlohu
 Dobyl Núbii a na druhé straně znovu Sýrii
Stále větší moc měli kněží → omezení panovníka
Amenhotep IV. se pokusil zavést kult jednoho boha – Amana má vystřídat Aton
 Nakonec byl zabit a lidé se vrátili zpět k osvědčeným bohům
2
Škola: Gymnázium J. K. Tyla
© Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz.
Autor: Klára Blažejovská
www.nasprtej.cz
Téma: Dějepis
Ročník: 1.
-
Tutanchamón byl pohřben v Údolí králů
1922
– Howard Carter našel Tutanchamonu hrobku
- Velmi významnou dynastií byli Ramessovci
- 13. století př. n. l. Egypt válčí s Chetity – bitva u Kadeše → dochována první mírová smlouva
na světě, sepsána mezi Ramessem II. a Chetitským panovníkem
Konec nové říše:
- Poslední panovník je Ramesse III.
- Hlavní surovina je železo
Pozdní Egypt:
-
Egypt pod vládou cizinců
Nejdříve Asyřané, kteří dosazují saskou dynastii
Pak jsou to Peršané – 525 př. n. l.
322. n. l. – Alexandr Veliký dobyl Egypt
Ptolemainos – jeden z nejbláznivějších mužů v armádě
Kleopatra VII. + Markus Antoines = láska 
31 př. n. l. – bitva u Aktia – smrt Markuse Antoina
30 př. n. l. – Egypt se stává nejdůležitější římskou provincií
Kultura Egypta
Náboženství
- Mnoho bohů (i zvířata)
- Nejvyšší bůh: Amon
Mumifikace
- Zajišťovala celistvost – přirozená
- umělá
Literatura
- Papyrus (texty faraonům, zemřelým,…)
Vzdělanost
- Matematika, geometrie, astronomie, medicína, kalendář,…
Umění
- Sochy panovníků
- Soubor pravidel pro sochy panovníků
Architektura
- Pyramidy, mastaba (mohyla – nízký kolmý jehlan)
- Hrobky ve skalách
- Chrámy
- Pylon (triumfální brána chrámu Amenhotepa III.)
3
Škola: Gymnázium J. K. Tyla
© Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz.

Podobné dokumenty

MOTIVACE PRO OVLÁDNUTÍ ANGLIČTINY

MOTIVACE PRO OVLÁDNUTÍ ANGLIČTINY nedostanete. Položte si zdánlivě jednoduchou otázku: „Proč se chci učit anglicky?“ a pravdivě si na ni odpovězte. Patří mezi Vaše důvody např.: protože angličtina patří k základním dovednostem, aby...

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Součástí BIOSu je vždy program SETUP, kterým se nastavují parametry podle konfigurace konkrétního počítače, které se ukládají do paměti CMOS, která je napájena baterií umístěnou na základní desce V...

Více

ZEMĚ MUŽ ŽENA ČESKY

ZEMĚ MUŽ ŽENA ČESKY colombiano cubano chileno chino dominicano ecuatoriano español estadounidense francés inglés iraní italiano marroquí mexicano nicaragüense noruego panameño peruano polaco portugués puertorriqueño r...

Více

RANĚ DYNASTICKÉ OBDOBÍ

RANĚ DYNASTICKÉ OBDOBÍ triumf panovníka nad

Více

Sběrnice a porty

Sběrnice a porty Dá se taktovat v BIOSu, ale špatné přetaktování může úplně zničit procesor

Více

U3V_sylabus_LS_03 - Petra Marikova Vlckova

U3V_sylabus_LS_03 - Petra Marikova Vlckova Sakkára, Hierakonpolis, etc. Oslava svátku sed – sochy v Hierakonpoli Odkaz Raně dynastického období (EDP): „vynález“ písma a jeho rozšíření; nastartování hospodářského a ekonomického systému; vzni...

Více

1 Výroční Velká Sedma za rok 2013 Umístění

1 Výroční Velká Sedma za rok 2013 Umístění 2012), http://www.tornadolue.cz/ 23./ POLETÍME?: Flašinety (74) – 7T/0/0/1 – 3./9. – (SP z připravovaného alba Turbošanson), http://www.poletime.info/ 24./ SUNFLOWER CARAVAN: How Can You Say? (71) ...

Více

amenhotep iii.

amenhotep iii. Údolí královen - Ramesse V. – zemřel na neštovice – první doklad

Více