propozice / schedule

Komentáře

Transkript

propozice / schedule
KLUB CHOVATELŮ CHRTŮ ANGLICKÝCH DOSTIHOVÝCH PLEMEN
člen/member of ČMKU - FCI
KLUBOVÁ VÝSTAVA
pro plemena whippet a greyhound
se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz
THE WHIPPET & GREYHOUND CLUB CHAMPIONSHIP SHOW
sobota 26. října 2013 / Saturday 26th October 2013
Sportovní hala / Sports Hall, Nebušická 610, CZ - 164 00 Praha 6 - Nebušice
Rozhodčí / Judge: Mrs Jan Wood, UK (Ardencote)
PROGRAM: Přejímka psů / Dogs will be received from 8:15 to 9:15
Začátek posuzování / Judging commences at 9:30
Uzávěrka poštovních přihlášek: 1.10.2013 / Postal entries close: 1st October 2013
Uzávěrka on-line přihlášek: 5.10.2013 / On-line entries close: 5th October 2013
K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení.
On-line přihlášky / Entry on-line at: www.greywhippet.cz
Poštovní přihlášky zasílejte na adresu / Postal entries to be sent to:
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6
e-mail: [email protected]
Tel: +420 732 541 951, +420 724 774 122
UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE / NOTICE TO EXHIBITORS
Vážení vystavovatelé, udržujte prosím prostory haly i její okolí v čistotě. Povrch výstavního kruhu
bude pokryt PVC běhouny (dovezenými z Anglie), které jsou speciálně určené pro výstavy psů.
S ohledem na zbývající povrch podlahy v hale (parkety) doporučujeme sálovou obuv, aby nedošlo
k jejímu poškození. Omezte prosím pohyb pojízdných klecí po podlaze. Děkujeme.
Dear exhibitors, please keep the hall and its surroundings clean. Show ring will be covered by PVC
mattings (imported from UK), specially designed for dog shows. There is a parquet flooring in the hall
so indoor shoes are recommended to avoid its damage. Please limit the movement of mobile cages on
the floor. Thank you.
ROZHODČÍ / OUR JUDGE
Mrs Jan Wood, UK (Ardencote)
Název mé chovatelské stanice Ardencote byl
registrován anglickým Kennel Clubem v 60. letech. Od
té doby byly pod tímto jménem registrováni labradorští
retrívři, angličtí špringršpanělé, greyhoundi, whippeti a
parson russell teriéři, jakož i čistokrevný skot, ovce a
prasata!
Prvního greyhounda jsme si pořídili v roce 1975,
whippeta pak v roce 1989. Ačkoliv nemáme doma
velké množství psů, měli jsme to štěstí a v obou
plemenech jsme odchovali anglické šampiony. Bohužel
dnes s námi již greyhoundi nežijí, ale whippeti jsou
velmi důležitou součástí naší domácnosti.
Jako rozhodčí jsem poprvé udělovala titul CC
(Challenge Certificate) v plemeni greyhound v roce
1988 a greyhoundy jsem posuzovala na Crufts v roce
2002, kde jich bylo přihlášeno 67. Whippety jsem na úrovni Championship poprvé posuzovala až později, celkem
146 jedinců na výstavě Hound Association of Scotland v roce 2010.
Vedle vystavování psů a jejich posuzování jsem také členkou několika výborů v Kennel Clubu, takže můj život je
kolem psů poměrně silně soustředěn.
The Ardencote affix was first registered with the English Kennel Club in the sixties and since then has been used
to register Labrador Retrievers, English Springer Spaniels, Greyhounds, Whippets and Parson Russell Terriers as
well as cattle, sheep and pigs!
The first Greyhound came to live with us in 1975 and the first whippet in 1989, whilst not keeping large
numbers of dogs we have been fortunate enough to make up champions in both breeds. Unfortunately we don’t
have a greyhound in our household at present but the whippets are a very important part of the household. I
first awarded Challenge Certificates in Greyhounds in 1988 and judged them at Crufts in 2002 when there were
67 entered. My first championship appointment with Whippets came much later in 2010 when I judged 146
exhibits for the Hound Association of Scotland.
Alongside my showing the dogs and judging I serve on committees at the Kennel Club here in the UK so my life
is quite heavily centred around the canine world.
VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES
tř. štěňat / Baby (4-6 m.)
tř. dorostu / Puppy (6-9 m.)
tř. mladých / Junior (9-18 m.)
mezitřída / Intermediate (15-24 m.)
třída otevřená / Open (od / from 15 m.)
třída pracovní / Working (od / from 15 m.)*
třída vítězů / Champion (od / from 15 m.)**
třída veteránů / Veteran (od / from 8 let/years)
třída čestná / Honorary (od / from 15 m.)***
Druhý a další pes / Every additional dog
Soutěže / Competition
CAJC
CAC
CAC
CAC
CAC
200 Kč
200 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
400 Kč
100 Kč
10 EUR
10 EUR
25 EUR
25 EUR
25 EUR
25 EUR
25 EUR
10 EUR
5 EUR
25 EUR
5 EUR
*/ nutno doložit kopii certifikátu zemského svazu (ČMKU) pro tř.pracovní / with FCI Working Certificate
** pro psy s titulem mezinárodního či národního šampiona, nár.vítěze, vítěze SV nebo klub.vítěze. Nutno doložit kopii diplomu./ with
Champion Title
***/ pro psy s titulem mezinárodního či národního šampiona, nár.vítěze, vítěze SV nebo klub.vítěze (jen pro členy KCHCHADP)
Nutno doložit kopii diplom, bez nároku na CAC (zadává se jen známka a pořadí)./ with Champion Title (for KCHCHADP members
only)
Instrukce k platbám jsou uvedeny na přihlášce. Přihláška je na samostatném formuláři.
ABROAD EXHIBITORS – please make your payment on the day of the show (in cash).
INZERCE V KATALOGU / BREEDER ADVERTISING RATES
1 strana A5 400 Kč, ½ strany A5 200 Kč / Full catalogue page A5 20 EUR, ½ catalogue page A5 10 EUR
Pro firmy dle dohody. Commercial Ads according to contract.
TITULY / TITLES & CERTIFICATES
Nejlepší štěně pes/fena / Best Baby Dog/Bitch* - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě
štěňat/ 1st Very Promising in Baby Class)
Nejlepší dorost pes/fena / Best Puppy Dog/Bitch* - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě
dorostu/ 1st Very Promising in Puppy Class)
CAJC + Klubový vítěz mladých* / Junior CAC + Junior Club Winner - vítěz tř.mladých/Junior Class
Winner)
CAC / Reserve CAC - zadává se v mezitřídě, tř.otevřené, tř.pracovní a tř.vítězů / in Intermediate, Open,
Working and Champion Class awarded
Klubový vítěz / Club Winner – nejlepší pes/fena z CACových tříd Best Dog/Bitch from CAC-Classes (tento
titul se zadává bez ohledu na klubovou příslušnost majitele psa/dogs owned by non-Club members are also
awarded)
Nejlepší veterán pes/fena / Best Veteran Dog/Bitch* – pes a fena s titulem výborný 1 ze třídy veteránů
Vítěz třídy čestné* (zadává se ve třídě čestné nejlepšímu psovi a feně) – tato třída je přehlídkou kvalitních
jedinců našeho klubu mimo konkurenci s ostatními třídami. V této třídě se nezadává CAC. Vítězové třídy čestné
nesoutěží o BOB.
BOB (Best of Breed) – vítěz plemene, BOS* (Best Opposite Sex) – vítěz opačného pohlaví
BOJ (Best of Juniors) – nejlepší mladý plemene, BOV (Best of Veterans) – nejlepší veterán plemene
*/ není oficiálním titulem dle VŘ ČMKU. Udělení titulů není nárokové.
SOUTĚŽE / FINALS
Speciální soutěže
WHIPPET COLOUR SHOW* (Best Solid / Brindle / Particolour) - přihlášky na výstavě /entry at the show
Nejlepší dostihový greyhound* / Best Racing Greyhound (nastupuje nejlépe umístěný greyhound z
jakékoliv výstavní třídy, vlastnící dostihovou licenci FCI – psi a feny dohromady) / Best greyhound with FCI
racing licence
Nejlepší hlava v plemeni* / Best Head in Breed jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí,
účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
Nejlepší pohyb v plemeni* / Best Movement in Breed jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování
rozhodčí, účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
Finálové soutěže
Junior Handling (do 17 let)
Nejlepší pár psů / Brace Competition (pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele)
Nejlepší chovatelská skupina / Breeder´s Group Competition (min. 3 a max. 5 jedinců jednoho plemene
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od 2 různých otců nebo matek) a byli na
výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník / Best Progeny Group - do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří
byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v
normální konkurenci.
*/ nejsou oficiální soutěže dle VŘ ČMKU
BBIS – BEST BABY IN SHOW
BJIS – BEST JUNIOR IN SHOW
BPIS – BEST PUPPY IN SHOW
BVIS – BEST VETERAN IN SHOW
BIS – BEST IN SHOW
CENY / TROPHIES & PRIZES
Každý obdrží – posudek a diplom / Each dog gets a critique and a diploma
1.-4. místo v každé třídě – kokarda / 1st-4th in each class – placing rosette
Vítězové tříd, KV, BOB, BOS, BIS – kokardy, šerpy, věcné ceny / Each Class Winner, Club Winners, BOB, BOS
and BIS Winners receive rosettes, sashes and sponsor prizes
Klubová putovní trofej – o tuto trofej se utkají whippeti - vítězové třídy čestné (pes a fena) s vítězem
plemene (BOB)
Chovatelům nabízíme možnost finančního sponzoringu saténových kokard pro vítěze.
Jméno sponzora nebo chovatelské stanice bude uvedeno na příslušné kokardě, v katalogu výstavy a na
klubovém webu.
Rozpis cen sledujte na www.greywhippet.cz, kontaktní e-mail pro zájemce: [email protected]
Uvítáme i jakýkoliv jiný sponzorský dar.
Děkujeme za Vaši podporu!
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY / VETERINARY REGULATIONS
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde
bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy podmínky pro vakcinaci nařízené v § 4
veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
3. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid EU Pet Passport and must fulfil
the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003 of 26.5.2003.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ / RULES & REGULATIONS
Výstava je pořádána podle Výstavního řádu ČMKU (FCI). Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se
podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Výstava je
přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy věku
požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě
nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno
ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato
právo zúčastňovat se výstav. Vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s
operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru. Změny exteriéru psa prováděné lakováním,
pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro
vrácení výstavních poplatků. Je zakázán prodej štěňat na výstavě. Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v
katalogu.
The show is held under the FCI and ČMKU Show Regulations. Only those dogs are admitted for which are
registered in a stud book recognized by the FCI. Dogs that bite, are ill, are suspected of being ill, as well as
deformed dogs, bitches in heat, bitches visibly in whelp or lactating bitches are not permitted into the show
area. They are excluded from judgement. The dog must have reached the age required for class no later than on
the day of the show. If all required certificates for Working and Champion Class are not attached, the dog will
be into Open Class moved.. The show organizer does not take any responsibility for damages caused by a dog
or an exhibitor, or for dog loss or dead. Free running of dogs is not allowed. Changes in exterior of a dog
performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a longtime tying up of the dog on a table are forbidden at the show. The violation of these rules can lead to
disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with provisions of the FCI and CMKU Show
Regulations, of this schedule and the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by
submitting the entry form. If the show does not take place for any reasons the fees will be used for settlement
of the exhibition costs. Puppy sale is not allowed at the show. An exhibitor agrees with publication of his/her
address in the catalogue.
PROTEST / COMPLAINT
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze jen z
formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně
současně se složením jistiny 1000 Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruhu.
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be submitted for formal
reasons concerning violating the show rules and regulations or show schedule. The complaint must be
submitted in writing, against a deposit of 1000 CZK, in the course of the show. If the complaint is found to be
unjustified, this deposit will be handed over to the organiser of the show.
PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ / DIRECTIONS TO THE VENUE & PARKING
GPS: 50°6'40.745"N, 14°19'56.122"E
Adresa místa konání / Venue Address:
Sportovní hala / Sports Hall, Nebušická 610, 164 00 Praha 6 – Nebušice, Czech Republic
Vstup do haly je z ulice Hornofova. / Hall Entrance from Hornofova Street.
Parkování v přilehlých ulicích. / Parking in the surrounding streets.
Městskou dopravou
 metrem – linkou A na konečnou zastávku Dejvická
 z Dejvické autobusem č. 161 nebo 312 (cca 11 min) na zastávku Škola Nebušice. Poté pěšky zpět k hale.
The show venue is situated in Prague 6 (part Nebušice) close to the Prague International Airport.
Public Transport
 metro (line A) to station "Dejvická"
 from Dejvická by bus 161 or 312 to bus stop "Škola Nebušice"
HOTELY A RESTAURACE V OKOLÍ / HOTELS AND RESTAURANTS IN THE AREA


Hotel a Restaurant Dolce Villa - Nebušická 93, 164 00 Praha 6 – Nebušice, Tel: +420 220 199 510
e-mail: [email protected], http://www.dolcevilla.cz/
Restaurace a Penzion U Ády - Nebušická 75, 164 00 Praha 6 - Nebušice, Tel: +420 220 960 300
http://uady.cz/
DĚKUJEME SPONZORŮM VÝSTAVY / SHOW KINDLY SPONSORED BY
MEDIÁLNÍ PARTNER

Podobné dokumenty

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových a pro posuzování BIS na FCI výstavách. Jako rozhodčí jsem se dostal do Švédska, Dánska, Jižní Afriky, Skotska, Walesu a Anglie. Velmi se těším na posuzování klubové výstavy v Praze, protože Vaši ze...

Více

Propozice výstavy / Show Schedule

Propozice výstavy / Show Schedule zapsáni v českých plemenných knihách. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody zp...

Více

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

propozice / schedule - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunu...

Více

ZDE - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen

ZDE - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen účastníkem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Vylučují se hár...

Více

PŘIHLÁŠKA / ENTRY FORM 2x KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCHADP

PŘIHLÁŠKA / ENTRY FORM 2x KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCHADP 30 EUR / 55 EUR every additional dog 25 EUR / 50 EUR Baby, Puppy, Veteran Class 15 EUR / 25 EUR Competitions 5 EUR Please make your payment on the day of the show (in cash). Inzerce v katalogu / Br...

Více

Rabbit Trophy - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen

Rabbit Trophy - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen Pokud se vytýčí „brankový“ coursing, získává pes, který proběhne branku jako první 2 body, druhý 1 bod, když branku mine – 0 bodů. Body se podle počtu branek sečtou, cíl se počítá jako branka. Při ...

Více

Rabbit Trophy III. - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových

Rabbit Trophy III. - Klub chovatelů chrtů anglických dostihových 12 bodů 10 bodů 8 bodů 6 bodů 4 body 2 body Závod se poběží jako. výkonnostní coursing,- (nízké slámové překážky)j e hodnocen v obvyklých 6 disciplinách: Rabbit Trophy

Více