pravidla - Hrajeme.cz

Komentáře

Transkript

pravidla - Hrajeme.cz
PR A V I D L A
HERNÍ PŘÍBĚH
New York, někdy v 90. letech
Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech
vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny Gota, Kmotr největšího
zločineckého syndikátu v New Yorku. Gota čelí 246 obviněním od vydírání až po brutální
vraždy.
Přelomový soudní proces by mohl způsobit, že Don skončí zavřený v temné podzemní cele,
23 hodin denně, po zbytek svého života. Don kontaktuje své věrné členy Rodiny s tím, že
pokud bude zproštěn viny, odejde do penze a své místo v čele Rodiny přenechá tomu, kdo se
dokáže nejlépe postarat o její chod.
Kápům je jejich úkol jasný: zkorumpování poroty, oddělání svědků a úplatky rozhodnou o
konečném verdiktu soudu! A nejen to, honba za ctí a mocí právě začíná!
Ale někteří z nich moc nezískají, ti ji ztratí!
Hráči usedají do role Bossových podřízených, kteří mají za úkol udržet v
chodu Rodinný byznys stejně jako snažit se očistit Dona. Mezi nimi se
ale nacházejí přeběhlíci a zrádci. Ti usilují naopak o jeho odsouzení, aby
si poté mohli Rodinu podřídit silou nebo aby získali odměnu od FBI, pro
kterou začali tajně pracovat.
Nostra City je hra, která ukazuje New Yorský zločinecký syndikát tak,
jak ho známe z Gangsterských filmů: krutý a násilnický svět, kde je pod
ochranou tradice mlčení a oddanosti povoleno vše.
OBSAH
PRŮBĚH HRY
5
Karty Podšéf, Poradce a Primo
18
kápo
Hráč podvedený během
19
PORADY
6
SOUDNÍ PROCES
19
Největší úplatkář
20
RECEPCE
20
4
HERNÍ MATERIÁL
POPIS HERNÍCH
PRVKŮ
Karty Ulice
Karty Vendetta
Bankovky a Policejní razie
Karty Titulů
Karta Největšího úplatkáře
Karty Bonusu na konci hry
Karta Začínajícího hráče
6
7
8
9
9
9
10
PŘÍPRAVA HRY
10
CÍL HRY
12
HERNÍ KOLO
12
BYZNYS
13
Policejní razie
Podvedený hráč
Karty Začínajícího hráče
Dvoubarevné karty
Atlantic City
Maximální počet Inkasování
14
14
14
15
15
15
PORADA
16
Vyhodnocení aukcí
Vyšetřování
17
18
KONEČNÝ VERDIKT
A KONEC HRY
21
První verdikt
Konečný verdikt
Karty Bonusu na konci hry
21
21
21
ÚČINEK KARET
22
ZAČÍNAJÍCÍ HRÁČ
GANGSTEŘI
VENDETTA
INVESTIGATIONS
22
22
23
24
PRŮBĚH HRY
Jako pomůcka pro pochopení pravidel jsou fáze hry psány vždy
KAPITÁLKAMI a herní termíny (typy karet, efekty karet atd.) začínají
Velkým písmenem.
Hra se odehrává během 6 kol zvaných Měsíce, po jejichž
Uplynutí dojde k Rozsudku SOUDNÍHO PROCESU vedeného
proti Kmotrovi. Každý Měsíc je rozdělen na 4 fáze:
BYZNYS je fáze, kdy Kápové opakovaně Inkasují za každý Kšeft, kterého se
zúčastní. Měli by se podělit o výdělek s ostatními Kápy, kteří se na stejných
Kšeftech podílejí. Když nevyplatí ostatním zasloužený podíl, hráči, kteří jsou tak
Podvedeni, získají jednu nebo více karet Vendetta, které jim umožní pozdější
odplatu.
PORADA je chvíle, kdy se všichni Kápové sejdou u jednoho stolu, aby bojovali
formou aukce o nové příležitosti, které jsou dostupné na Ulici. Jde o nové Rajony
(městské části spojené s Kšefty), nové Gangstery, nákupy luxusního zboží, jež
přinesou hráči Respekt. V neposlední řadě se hráči budou radit, jak se zbavit
policejních Vyšetřování. Hráči budou postupně činit tajné peněžní nabídky za
účelem získání daných příležitostí pro sebe.
Během třetího Měsíce (Března) se bude konat „volba“, která mezi hráče rozdělí
tituly, které jim přinesou Respekt.
SOUDNÍ PROCES představuje pokusy hráčů o Podplacení soudců za účelem
ovlivnění KONEČNÉHO VERDIKTU, jehož rozsudek bude znám na konci
šestého Měsíce. Hráči budou postupně přidávat tajné úplatky na Korupční balíček
ve formě Bankovek Viny nebo Neviny.
Poslední fází Měsíce je RECEPCE, kdy se celá „Rodina“ sejde u speciální oslavy
(svatba, křtiny...). Tato fáze slouží pouze k údržbě, kdy se doplní karty Ulice a
zaměstnaní Gangsteři využití během Měsíce se opět uvolní pro příští činnost.
Na konci každého Měsíce, kromě posledního šestého, začne
Nové kolo. Na konci šestého měsíce proběhne Koneční Verdikt,
Který svým rozsudkem určí vítěze.
HERNÍ MATERIÁL
1 hrací deska
1 Žeton data
46 karet Ulice
5 Žetonů Kápů rozdílné barvy
(černá, bílá, červená, žlutá, modrá)
27 karet Vendetta
3 karty Titulu (Podšéf, Poradce
a Primo Kápo)
3 karty Největší úplatkář
3 karty Bonusu na konci hry
1 Žeton verdiktu
5 sad po čtyřech kartách Lokací
(černá, bílá, červená, žlutá, modrá)
52 Bankovek (10 x 5000$, 24
x10000$, 12 x 20000$ a 6 x
50,000$) a 1 karta Policejní razie
1 karta Začínajícího hráče
POPIS HERNÍCH PRVKŮ
Hrací deska
ukazatel
Respektu
karty Ulice
Ulice
žetony
Kápů
Korupční
balíček
Ukazatel
Verdiktu
kalendář
žeton
Verdiktu
žeton Data
Karty Ulice
Gangsteři
Ikona
Gangstera
Jméno
Schopnost
Ikona fáze
Volná pozice
Využitá pozice
Tyto karty reprezentují zločince kontrolované hráči. Každý z Gangsterů má speciální
Schopnost, jejíž použítí je popsáno později. Karty mají dvě pozice: Volná pozice, která
značí, že daný Gangster v daném Měsíci ještě nevstoupil do hry a Využitá pozice, která
ukazuje, že daný Gangster již něco v daném Měsíci provedl.
Rajony
Ikona
Rajonu
Kšefty
Oblasti
Jméno
Barva
Oblasti
Ikona
Kšeftu
Tyto karty reprezentují místa, kde se odehrávají nelegální aktivity „Rodiny“. Jsou
určeny barvou Oblasti a ikonou Kšeftu.
Dvě karty Rajonů jsou lehce odlišné: mají dvě barvy a počítají se za dvě Oblasti
(viz sekce Inkasování). Nemají ikonu Kšeftu a přinášejí bonus Respektu.
Respekt
Ikona
Respektu
Název
Bonus
Respektu
Tyto karty reprezentují přepych a postavení, které zvyšuje hráčův Respekt u zbytku
„Rodiny“. Jiné karty (Rajony, Gangsteři, Vendetty) mohou přinášet zvýšení nebo
snížení Respektu.
Vyšetřování
Ikona
Vyšetřování
Úplatek
Jméno
Ikona Viny
Bonus
Respektu
Efekt
Tyto karty reprezentují vyšetřování vedená různými agenturami. Když se jedna
z těchto karet objeví na Ulici, způsobí „Rodině“ negativní efekt. Hráči budou nuceni
zaplatit stanovenou sumu (danou hodnotou Úplatku), aby se karty zbavili.
Karty Vendetty
Odplaty
Ikona
Vendetty
Ikona
Vendetty
Jméno
Jméno
Účinek
Úbytek
Respektu
Tyto karty reprezentují možné konflikty, které se objevují mezi členy „Rodiny“ a
které jsou většinou vyprovokovány hráči, kteří Podvedli své kumpány.
FBI Informátor
Ikona
Vendetty
Název
Nový cíl
Tyto karty reprezentují změnu hráčova cíle a nové podmínky pro vítězství ve hře.
Hněv
Ikona
Vendetty
Název
Připomenutí
pravidel
Tyto karty reprezentují hněv hráče, který je získá. Nemají žádný přímý efekt na hru
(pouze přimět ostatní myslet si, že něco skrývá). Pokud je hráč jednou získá,
nemohou být odkryty, zahrány ani odstraněny ze hry.
Mezi kartami Vendetty je také jeden Gangster (Anthony Gota) a jeden Rajon
(Atlantic City).
Karty Bankovek a Policejní razie
Hodnota
Úplatku
Ikona
Viny
Hodnota
Policejní razie
Tyto karty reprezentují obnosy peněz užívané hráči během hry. Bankovky v hodnotě
10,000$ a více mají také ikonu Viny (vinný nebo nevinný) a Hodnotu úplatku, který
může být užit pro ovlivnění Konečného verdiktu SOUDNÍHO PROCESU.
V dobíracím balíčku Bankovek je také jedna karta Policejní razie, která nemá žádnou
hodnotu, ale způsobuje efekt během Inkasování.
Karty titulů
Bonus
respektu
Název
Podmínka
jak získat
kartu
Tyto karty reprezentují pozice na nejvyšších stupních v „Rodině“. Poskytují bonus
Respektu a přicházejí do hry po druhém Měsíci.
Karty největšího úplatkáře
Ikona
největšího
úplatkáře
Název
Bonus
Respektu
Připomenutí
pravidel
Tyto karty reprezentují hráče, kteří mají největší podíl na změně Verdiktu SOUDU.
Přinášejí bonus Respektu a přicházejí do hry během čtvrtého Měsíce, dubna.
Karty bonusu na konci hry
Bonus
Respektu
Název
Podmínka
jak získat
kartu
Tyto karty poskytují bonus Respektu těm hráčům, kteří během KONĚČNÉHO
VERDIKTU splní dané podmínky.
Karta začínajícího hráče
Ikona
prvního
hráče
Název
Připomenutí
pravidel
Tato karta určuje, který hráč začíná každou z fází daného Měsíce. Může být předána
jinému hráči během fáze BYZNYS. Tento hráč se stává Začínajícím hráčem
na začátku další fáze.
PŘÍPRAVA HRY
Karty Gangsterů a Rajonů musí být roztřízeny do dvou odlišných balíčků.
20 karet Gangsterů je zamícháno. Před každého hráče jsou položeny tři karty
Gangsterů lícem nahoru.
14 karet Rajonů je zamícháno. Před každého hráče je položena jedna karta Rajonu
lícem nahoru, pod karty Gangsterů.
Souhrn všech Gangsterů, Rajonů a karet Respektu před každým hráčem určuje jeho
Teritorium.
Každý hráč si vybere žeton Kápa, který umístí na pole 0 na ukazateli Respektu. Hráč poté
dostane sadu čtyř karet Lokací stejné barvy, jako má jeho žeton Kápa.
Každý hráč poté dostane své počáteční finance: dvě bankovky 5 000$, jednu 10 000$
bankovku Nevinen a jednu 10 000$ bankovku Vinen, které jsou položeny lícem dolů
před každého hráče. Tyto Bankovky se stávají jeho Bankem.
Karty Ulice, které nebyly rozdány, jsou zamíchány a položeny lícem dolů na balíček
vedle hrací desky. Čtyři karty z tohoto balíčku jsou sejmuty a položeny, lícem
nahoru na čtyři Místa Ulice. Jakékoliv Vyšetřování tažené při této přípravě hry je
odloženo a zamícháno zpět do balíčku.
Bankovky, které nebyly rozdané a karta Policejní razie jsou zamíchány a položeny
lícem dolů na balíček vedle hrací desky. Bankovky odložené během hry se budou
odkládat na vedlejší balíček lícem nahoru. Tento odkládací balíček nesmí být
prohledáván.
Karty Vendetty jsou zamíchány a položeny do balíčku lícem dolů vedle hrací desky.
Tři karty Bonusu na konci hry jsou položeny lícem nahoru do nového balíčku vedle
hrací desky. Na ně jsou položeny tři karty Největšího úplatkáře. Na balíček jsou
nakonec položeny tři karty Titulů, všechny lícem nahoru (nejprve se tedy vynesou
karty Titulů, poté se zpřístupní karty Největšího úplatkáře a až poté přijdou na řadu
karty Bonusu na konci hry, akorát před KONEČNÝM VERDIKTEM).
Žeton Verdiktu je položen na ukazatel Verdiktu na následující pole:
pro hru 3 hráčů
pro hru 4 hráčů
pro hru 5 hráčů
Žeton Data je položen na první Měsíc kalendáře, leden.
Nejstarší hráč se stává Začínajícím hráčem díky respektu, který z něho vyzařuje.
Ihned obdrží kartu Začínajícího hráče, kterou položí do svého Teritoria. Ta ho
označuje jako Začínajícího hráče.
CÍL HRY
Na začátku je cíl všech hráčů stejný. Zprostit Kmotra viny pokládáním Bankovek Neviny
na Korupční balíček a získání většího počtu bodů Respektu než ostatní hráči.
Pokud je na konci hry Kmotr Nevinen, vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů
Respektu.
Jestliže si hráč dobere Vendetta kartu FBI Informátor, jeho cíl hry se mění – tento hráč
má šanci zvítězit jen tehdy, pokud je Kmotr shledán Vinným. Aby skutečně vyhrál, musí
mít více bodů Respektu než druhý možný FBI Informátor (FBI odmění jen toho
nejlepšího).
HERNÍ KOLO
Během hry proběhne 6 kol zvaných Měsíce. Měsíc je rozdělen na čtyři rozdílné fáze:
BYZNYS, PORADA, SOUDNÍ PROCES a RECEPCE.
Začínající hráč začíná každou fázi Měsíce. Každá fáze musí být zahrána všemi hráči před
tím, než začne další fáze. Hráči hrají v pořadí od Začínajícího hráče postupně dál po
směru hodinových ručiček.
Každá fáze (kromě RECEPCE) umožňuje hráči provést určitou akci. Aby mohl provést
akci, musí hráč vybrat jednoho ze svých Volných Gangsterů a otočit jeho kartu do
Využité pozice. Tomu se říká Využít Gangstera. Stejným způsobem je možené využít i
Rajon během fáze BYZNYS.
V každé fázi se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou akci, aby
zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také rozhodnout provést více
akcí najednou. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří mohou být ještě Využiti.
Gangster, který byl Využit v jakékoliv fázi, zůstane využitý až do konce
Měsíce. Tento Gangster tedy nebude schopen provést žádnou jinou akci
v pozdějších fázích Měsíce.
Občas bude text na kartách v rozporu s pravidly obsaženými v této
knize. V tom případě vždy platí text napsaný na kartách.
BYZNYS
Během této fáze se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou
akci, aby tak zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také
rozhodnout provést danou akci vícekrát. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří
mohou být ještě Využiti.
Tato fáze umožňuje hráči provést akci
Inkasování, díky níž získávají hráči
Bankovky a stávají se tak bohatšími.
Tato akce se skládá z výběru ikony Kšeftu z těchto tří možností (
,
,
) nebo výběru barvy Oblasti z těchto čtyř možností ( Staten Island Brooklyn
Queens
Bronx ), sečtení všech Rajonů ve hře s ikonami či barvami
odpovídajících hráčově výběru a dobrání množství Bankovek odpovídacících
výsledku součtu. Tyto Bankovky jsou (ale nemusí být) rozděleny mezi ty hráče, kteří
mají jeden nebo více sčítaných Rajonů.
V následujícím pořadí, hráč:
1. Využije jednoho ze svých Volných Gangsterů;
2. Využije jeden ze svých Rajonů;
3. Oznámí ostatním hráčům, který druh Inkasování Rajonu
zahraje. Oblast (barva) nebo Kšeft (ikona);
4. Zjistí počet všech Rajonů s vybranou ikonou či barvou, a to
v Teritoriích všech hráčů. Rajony umístěné na polích Ulice se
nepočítají;
5. Dobere tolik Bankovek, jaký je součet daných
Rajonů;
6. Každému hráči dá z dobraných karet tolik Bankovek, kolik
Rajonů má hráč s vybranou ikonou Kšeftu nebo barvou Oblasti.
Toto dělení je nepovinné (viz Podvedený hráč);
Sčítáme vždy všechny rajony v Teritoriích hráčů, i ty Rajony, které jsou již Využité.
S již Využitým Rajonem však nelze začít akci Inkasování.
Během rozdělování financí získaných Inkasováním nelze použít
Bankovky ze svého Banku.
Poté, co všichni hráči provedou Inkasování, Začínající hráč začíná fázi PORADA.
Příklad: Martin Vužije jednoho ze svých Gangsterů a oznámí, že provádí
kšeftování v Bronxu. To může udělat díky tomu, že má kartu Rajonu Bronx
a že ji Využije. Poté sečte všechny karty Rajonu Bronx ve hře, v tomto případě
jednu svoji (tu, kterou právě Využil) a jednu kartu z Lukášova Teritoria. Ve hře
jsou tudíš dvě karty Rajonů s barvouBronx , což mu umožňuje dobrat dvě karty
Bankovek. Poté, co se na karty Bankovek podívá, může dokončít své Inkasování
tak, že jednu z nich buď dá, nebo nedá Lukášovi.
Policejní razie
Pokud se během Inkasování objeví na vrcholu dobíracího balíčku Bankovek karta
Policejní razie, žádná další Bankovka v tomto Inkasování není sejmuta. Tato situace
může způsobit to, že jeden hráč je přinucen jiného Podvést při dělení vydělku, neboť
nesmí použít Bankovky ze svého Banku.
Podvedený hráč
Když hráč rozděluje Bankovky získané Inkasováním, může být donucen nebo se sám
rozhodnout nedát některé Bankovky jednomu nebo více hráčům, kteří na ně mají nárok.
Hráč, který neobdržel přesný počet Bankovek, které měl získat, je považován
za Podvedeného. Za každou neobdrženou kartu Bankovky si tento Podvedený hráč
dobere jednu kartu Vendetty.
Hráč, který nevyplatí jednu nebo více bankovek sám sobě, není nikdy považován
za Podvedeného.
Příklad: Martin se rozhodne provést Inkasování v Kšeftu
. Sečte všechny rajony
s ikonou
. Sám vlastní jednu a Lukáš, jeden ze soupeřů, vlastní dvě. To dává celkem
tři Rajony s
. Martin proto postupně sejme tři Bankovky. Nyní se musí rozhodnout,
zda se rozdělí s Lukášem. Ví, že Lukáš má nárok na dvě Bankovky neboť má dva Rajony
s
.
Pokud dá dvě Bankovky Lukáškovi, rozdělil peníze správně a Inkasování je ukončeno.
Pokud dá Lukášovi pouze jednu Bankovku, poté ho Podvedl a Lukáš si dobere jednu kartu
Vendetty.
Pokud Lukášovi nedá žádnou Bankovku, poté ho Podvedl a Lukáš si dobere dvě karty
Vendetty.
Karta Začínajícího hráče
Majitel karty Začínající hráč může během Inkasování při dělení Bankovek předat tuto
kartu jinému hráči místo jedné Bankovky. Tento hráč poté není považován za
Podvedeného.
Pořadí hráčů se během probíhající fáze nemění. Hráč, který kartu obdržel, se stává
Začínajícím hráčem až na začátku další fáze.
Karta Začínajícího hráče nesmí změnit majitele vícekrát než
jedenou během Měsíce.
Příklad: Pokud v předchozím případě dá Martin Lukášovi jednu Bankovku a kartu
Začínajícího hráče, Lukáš není Podvedený a satane se Začínajícím hráčem na začátku
PORADY.
Dvoubarevné Rajony
Mezi kartami Ulice se nacházejí dvě karty Dvoubarevných Rajonů: Connecticut a
New-Jersey. Tyto karty nemají ikonu Kšeftu a nejsou tedy nikdy počítány mezi tento
druh Inkasování. Při Inkasování pomocí Oblastí se však počítají za obě ze dvou barev.
Atlantic City
Atlantic City je karta Vendetty, která je ihned po získání umístěna do hráčova
Teritoria.
Poté je s ní nakládáno jako s kartou Rajonu, která se počítá při každém Inkasování
pomocí ikon Kšeftů, ale nikdy pomocí barev Oblastí. Tato karta však nikdy nemůže
být využita k tomu, aby začala Inkasování.
Příklad: Aleš má ve svém Teritoriu tyto tři karty Rajonů:
, New Jersey a Atlantic City
.
Queens
Díky svým Rajonům může provést následující druhy Inkasování:
oblast Queens , oblast Staten Island a kšeft
.
Během Inkasování ostatních hráčů má navíc ještě právo na podíl při těchto druzích Kšeftů:
a
, oba díky Atlantic City, ale nikdy je nemůže provést sám.
Maximální počet Inkasování během jedné fáze
Hráč nemůže provést více než jedno Inkasování za každou ikonu Kšeftu a může provést
pouze jedno Inkasování pomocí Oblasti. Celkem tedy může provést 4 Inkasování v
jednom tahu:
jednou
, jednou
, jednou
a pouze jedenou kšeftovat v nějaké Oblasti.
Samozřejmě musí mít dostatek volných Gangsterů.
Během jedné fáze však Inkasování stejného druhu může provést více hráčů.
Příklad: Lukáš má následující 2 karty Rajonů ve svém Teritoriu:
Queens
.
a Bronx
Užitím svých Rajonů může provést tato Inkasování: Bronx , Queens a Kšeft
Avšak v jedné fázi nemůže provést Inkasování vBronxu a Queens zároveň.
Stejně tak nemůže během jedné fáze provést dvě Inkasování Kšeftem
.
.
PORADA
Během této fáze se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou akci,
aby tak zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také rozhodnout
provést danou akci vícekrát. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří mohou být ještě
Využiti.
PORADA je sešlost, kde hráči podávají nabídky
na příležitosti nacházející se ve městě. Na začátku fáze
je hráčům povoleno diskutovat a jedat mezi sebou
o tom, jak si „teoreticky“ rozdělí karty na Ulici.
Tato fáze umožňuje hráčům provést akci Aukce, díky níž budou moci hráči získat
jednu nebo více karet nacházejících se na Ulici.
Tato akce se skládá z tajného výběru jedné karty z Ulice a učinění tajné nabídky
(určité množství Bankovek) na tuto kartu
V následujícím pořadí, hráč:
1. Použije jednoho ze svých Volných Gangsterů;
2. Na zvoleného Gangstera položí lícem dolů kartu Lokace, která
odpovídá místu na Ulici s kartou, o kterou má zájem;
3. Na stejného Gangstera, pod kartu Lokace, položí lícem dolů takový
počet Bankovek ze svého Banku, který odpovída jeho nabídce
(minimálně však jednu Bankovku).
Karty Lokací a Bankovek jsou pokládány lícem dolů. Počet Bankovek v nabídkách
hráčů může být přepočítán.
Hráč nesmí oznámit hodnotu bankovek ve své nabídce ani nabídce
jiného hráče.
Počet Aukcí, které může hráč provést, je limitován počtem jeho karet Lokací a
počtem Volných Gangsterů nacházejících se v jeho teritoriu.
Příklad: Martin má zájem o kartu na poli Ulice s číslem 2. Využije tedy jednoho ze
svých Gangsterů a položí na něj lícem dolů kartu Lokace s číslem 2, stejně tak i takový
počet Bankovek, jejichž hodnota je podle něho dostatečná k tomu, aby aukci vyhrál.
Poté, co Začínající hráč provedl všechny svoje nabídky, učiní tak další hráč. To
pokračuje, dokud nazahrají všichni hráči.
V tomto okamžiku jsou odkryty všechny karty Lokací. Každý může tedy vidět,
o co měli spoluhráči i on sám zájem.
Aukce jsou vyhodnoceny v pořadí jako na Ulici: od místa s číslem 1 až po 4.
Vyhodnocení Aukcí
Pokud byl hráč jediný, který o kartu projevil zájem, vyhrává ji
automaticky. Může si vybrat jednu kartu Bankovky ze své
nabídky, kterou si ponechá. Zbytek odloží. Tento hráč nemusí
prozradit hodnotu své nabídky.
Pokud o kartu projevilo zájem více hráčů, odkryjí hodnotu
vložených Bankovek. Ten kdo nabídl nejvíce, vyhrává. Všechny
Bankovky jsou odloženy.
V případě, že Aukce skončí remízou, nikdo kartu nazískává a
všechny Bankovky jsou odloženy. Tato karta zůstává na místě
na další PORADU.
Karty vyhrané během PORADY jsou okamžitě umístěny tímto způsobem:
Gangsteři, ve Volné pozici, do hráčova Teritoria vedle ostatních
Gangsterů.
Rajony, ve Volné pozici, do hráčova Teritoria vedla ostatních
Rajonů.
Karty Respektu, lícem vzhůru, vedle karet Gangsterů. Skóre
respektu je aktualizováno na ukazateli Respektu.
Poté, co jsou všechny Aukce provedeny, začíná Začínající hráč SOUDNÍ
PROCES.
Vyšetřování
Stejně jako Gangsteři, Rajony a karty Respektu (viz RECEPCE) se mohou na Ulici objevit
karty Vyšetřování. S těmi je však potřeba naložit jiným způsobem.
Počínaje Měsícem, ve kterém se Vyšetřování objevilo na Ulici, působí tato karta Efekt na
všechny hráče, a to po celou dobu své přítomnosti na Ulici. Efekt samotný je popsán na
každé z karet.
Aby se hráči Vyšetřování zbavili, musí jeden nebo více hráčů provést Aukci o jeho místo
na Ulici tak, jak je popsáno výše. V těchto Aukcích se však jednotlivé nabídky hráčů
neporovnávají, ale sčítají.
Pokud je Nabídka hráčů větší nebo rovna Hodnotě úplatku na kartě Vyšetřování, tato karta
ihned mizí z Ulice a její efekt končí. Kartu vyhrává ten hráč, který Nabídl nejvíc. Umístí si ji
do svého Teritoria vedle karet Respektu a posune svůj Žeton respektu o jedno pole na
Ukazateli respektu. Pokud jsou si nejvyšší Nabídky rovny, nikdo ji nevyhrává a karta je
odstraněna ze hry.
Pokud je součet Nabídek nižší než Hodnota úplatku, karta zůstává na svém místě. Všechny
Bankovky z této aukce jsou odloženy jako obvykle.
Pokud Nabídku na Vyšetřování učinil pouze jeden hráč, nezíská zpět žádné Bankovky z této
Nabídky.
Každé vyšetřování, které se nepodaří v této fázi odstranit z Ulice, přinese na konci Měsíce
jeden Bod Viny (viz RECEPCE)
Čím více Vyšetřování se na Ulici objeví, tím těžší to hráči mají. Dávejte si
pozor, ať vás nezahltí.
Karty Podšéf, Poradce a Primo Kápo
Karta Podšéfa je umístěna na první volné pole Ulice na konci druhého Měsíce (viz
RECEPCE). Hráči ji budou moci získat během následující PORADY.
Hráč, který vyhraje kartu Podšéfa, získá tři body Respektu a musí
ihned dát libovolnému hráči kartu Poradce.
Hráč, který dostane kartu Poradce, získá dva body Respektu a musí
ihned dát libovolnému hráči, jinému než Podšéfovi, kartu Primo
Kápo.
Hráč, který dostanu kartu Primo Kápo, získá jeden bod Respektu.
Každý hráč, který nezíská titul během tohoto rozdělování, je považován za
Podvedeného a ihned si dobere jednu kartu Vendetty.
Rozdělování karet Titulů se uskuteční ihned poté, co některý hráč vyhraje kartu
Podšéfa. Po tomto rozdělení hráči pokračují ve vyhodnocení zbývajících Aukcí.
Hráč Podvedený během PORADY
Hráč je během této fáze považován za Podvedeného, pokud se zúčastní alespoň
jedné Aukce, ale nevyhraje ani jednu kartu. Tento hráč si ihned dobere jednu
kartu Vendetty.
Hráč, který získá během PORADY kartu Titulu (Podšéf, Poradce nebo
Primo Kápo), Vyšetřování, Atlantic City nebo jinou kartu Ulice, není
považován za Podvedeného.
SOUDNÍ PROCES
Během této fáze se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou
akci, aby tak zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také
rozhodnout provést danou akci vícekrát. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří
mohou být ještě Využiti.
Během této fáze se budou hráči snažit podplatit členy Poroty
soudu, aby tak (v závislosti na svém cílu hry) Kmotra očistili
nebo přispěli k jeho odsouzení.
Tato fáze umožňuje hráčům provést akci Úplatek, která jim umožní ovlivnit
KONEČNÝ VERDIKT buď pro, nebo proti Kmotrovi.
Hráč v této fázi pokládá Bankovky ze svého Banku lícem dolů na Korupční balíček
na hrací desce.
V následujícím pořadí, každý hráč:
1. Využije jednoho ze svých Volných Gangsterů.
2. Položí jednu Bankovku lícem dolů na Korupční balíček na hrací
desce.
Poté, co všichni hráči projdou touto fází, přesune se hra do poslední fáze Měsíce:
RECEPCE
Největší úplatkář
Počínaje čtvrtým Měsícem (dubnem), hráč který provede během SOUDNÍHO
PROCESU jako jediný jednu nebo více akci Úplatek, získá kartu Největšího úplatkáře.
Karta mu přinese jeden bod Respektu.
Pokud akci Úplatek provede více hráčů než jeden, Největším úplatkářem se nestává
nikdo.
Karty Největšího úplatkáře, které nikdo během hry nezíská, jsou při Konečném Verdiktu
odstraněny ze hry.
RECEPCE
Hráči v této fázi nemohou provádět žádné akce. Tato fáze slouží pouze jako údržba, při
které se hrací deska připraví pro nadcházející Měsíc.
V následujícím pořadí:
1. Hráči vrátí své Gangstery a Rajony do Volné pozice;
2. Každý hráč zkontroluje počet Bankovek ve svém Banku. Pokud má
více než 6 Bankovek, musí jich odložit tolik, aby mu zbylo právě 6.
Hráč si může vybrat, které Bankovky odloží.
3. Za každou kartu Vyšetřování, která je stále na některém z polí Ulice,
posune Začínající hráč žeton Verdiktu o jedno pole doprava. Avšak jen
tehdy, pokud již žeton není na posledním místem vpravo.
4. Pokud jsou na Ulici nějaká pole volná, Začínající hráč je
následujícím způsobem doplní: Sejme novou kartu Ulice z balíčku a
umístí ji lícem nahoru na volné pole.
5. Žeton Data je posunut na pole následujícího Měsíce.
Během RECEPCE druhého Měsíce (února) je karta Titulu Podšéf ihned položena na
první volné pole Ulice, počínaje místem 1. Může být získána během příští PORADY.
Pokud na Ulici nejsou žádná voná místa, tato karta nahradí první kartu Rajonu, Gangstera
nebo Respektu. Nahrazená karta je ihned odstraněna ze hry .
RECEPCE šestého měsíce je nahrazena KONEČNÝM VERDIKTEM.
VERDIKT & KONEC HRY
První Verdikt
Na konci RECEPCE třetího měsíce (března) Začínající hráč Vyhodnotí Korupční
balíček.
Začínající hráč v následujícím pořadí:
1. Vezme Bankovky z Korupčního balíčku;
2. Zamíchá je;
3. Po jedné je odkrývá a oznamuje jejich ikonu Viny (Vinný
nebo Nevinný) a Hodnotu Úplatku. Jiný hráč ihned posunuje
Žetonem verdiktu doprava (Vinný) nebo doleva (Nevinný) na
Ukazateli verdiktu o oznámený počet polí.
Během Vyhodnocování Korupčního balíčku musí být započítány všechny
Bankovky. Pokud z jakéhokoliv důvodu Žeton Verdiktu skončí na konci jedné ze
stran ukazatale, Bankovky způsobující posun na danou stranu ztrácejí svůj efekt.
Po tomto Vyhodnocení jsou všechny Bankovky (Korupční balíček, Dobírací
balíček, Policejní razie a Odkládací balíček) zamíchány, aby tak vytvořily nový
Dobírací balíček bankovek.
Konečný verdikt
Během posledního Měsíce se místo fáze RECEPCE uskuteční KONEČNÝ
VERDIKT.
V následujícím pořadí:
1. Postupně od Začínajícího hráče proběhne poslední kolo hry,
aby je ti, kteří ještě mají karty Vendetta, mohli zahrát, pokud
chtějí.
2. Karty Největšího úplatkáře, které dosud nikdo nevyhrál, jsou
nadobro odstraněny ze hry.
3. Hráči zkontrolují, zda naplnili podmínky k získání karet
Bonus na konci hry. Po získání karty je ihned aktualizován jejich
Respekt. Pokud podmínku k získání karty splní více hráčů,
nevyhrává ji nikdo.
4. Vyhodnocení Korupčního balíčku proběhne stejně jako při
Prvním Verdiktu.
3. Za každou kartu Vyšetřování, která je stále na některém z polí
Ulice, posune Začínající hráč žeton Verdiktu o jedno pole
doprava (Vinný). Avšak jen tehdy, pokud již žeton není na
posledním místě vpravo.
6. Všichni FBI informátoři odhalí svou totožnost.
7. Je určen vítěz hry.
- Pokud se Žeton verdiktu nachází na modrém poli (Neviny), je Kmotr prohlášen za
Nevinného. Hráč s nejvyšším Respektem, který není FBI informátor, vyhrává hru. Pokud
dojde k remíze v počtu bodů Respektu, vyhrává hráč s nejvyšší kartou Titulu (tou, za
nejvíc bodů).
- Pokud Žeton verdiktu skončí na červeném poli (Viny), je Kmotr shledán Vinným. FBI
informátor s nejvyšším Respektem vyhrává hru. Pokud dojde k remíze v počtu bodů
Respektu, vyhrává hráč s nejvyšší kartou Titulu (tou, za nejvíc bodů).
- Pokud je Kmotr shledán Vinným a ve hře se nenachází žádný FBI informátor, všichni
hráči prohrávají. Don vstupuje do programu pro ochanu svědků a poskytuje policii takové
informace, které znamenají totální zánik „Rodiny“.
Karty bonusu na konci hry
Tyto karty přinášejí bonus hráčům, kteří během KONEČNÉHO VERDIKTU splní
podmínky pro jejich získání. Pokud má na danou kartu nárok více hráčů, bonus nezíská
nikdo.
- Kartu „Skvělá parta” (Fine Team) získá hráč s největším počtem Rajonů a Gangsterů ve
svém Teritoriu.
- Kartu „Moudrost a ctnost“ (Wisdom and Virtue) získá hráč s největším počtem
nepoužitých karet Vendetta.
- Kartu „Největší boháč“ (Full of cash) získá hráč s nejvyšší hodnotou peněz ve svém
Banku.
ÚČINEK KARET
ZAČÍNAJÍCÍ HRÁČ
Hráč, který vlastní kartu Začínající hráč, začíná každou z fází daného Měsíce.
Při Inkasování během fáze BYZNYS může Začínající hráč předat tuto kartu soupeři místo
jedné Bankovky. Hráč, který ji odbrží, není považován za Podvedeného. Tato karta však
nahrazuje pouze jednu Bankovku. Pořadí hráčů ve fázi BYZNYSU bude odlišné až příští
Měsíc.
Karta začínajícího hráče může být takto předána pouze jedenkrát za Měsíc. Hráč, který ji
obdrží, si ji tedy musí nechat až do příštího Měsíce.
GANGSTEŘI
Každý Gangster má Schopnost popsanou na své kartě. Některé Schopnosti se vážou na
určitou akci (Inkasování, Aukce, Úplatek). Gangster, který byl využit pro danou akci,
automaticky aktivuje svoji Schopnost. Gangster nemůže být Využit pouze za účelem
aktivování své Schopnosti. Takový Gangster může být využit i pro akci,
která se neváže k jeho Schopnosti, ale daná Schopnost se tak neaktivuje.
Příklad: Gisella Agnello (BYZNYS: Pokud ji zasáhne Policejní razie, dober si jednu
kartu Vendetty.
Pokud je Gisella Využita pro Inkasování, její Schopnost se aktivuje a umožní hráči
dobrat si jednu kartu Vendetty, jestliže ho zasáhne Policejní razie při dobírání
Bankovek.
Pokud je Gisella Využita pro Aukci nebo Úplatek, její Schopnost se neaktivuje.
Některé Schopnosti (Schopnosti Vendetta) se aktivují mimo akce. V tom případě
Gangster Využitý k aktivování dané Schopnosti nebude moci být během tohoto
Měsíce Využit pro aktivování akce. Naopak, pokud je Využit k provedení akce,
nebude moci aktivovat svoji Schopnost.
Příklad: Francesca Donata (VENDETTA: Dober si jednu Vendetta kartu navíc, když
jsi Podveden.
Hráč, který vlastní tohoto Gangstera, ho může Využít k provedení akce (Inkasování,
Aukce nebo Úplatek) a jeho Schopnost tak v tomto kole již využít nemůže, nebo ho
může Vyučít ve chvíli, kdy je Podveden. V tom případě již nebude v tomto kole
dostupný pro provedení žádné akce.
VENDETTA
Když je hráč Podveden, dobere si jednu kartu Vendetta.
Hráč je podveden, pokud:
1. Nedostane při Inkasování takový počet Bankovek, na kolik
měl právo.
2. Nezíská ani jednu kartu během PORADY, přestože se
zůčastnil alespoň jedné Aukce.
3. Nezíská ani jednu kartu Titulu při jejich rozdělování.
Hráč může v kterémkoliv momentě zahrát tolik karet Vendetta, kolik vlastní. K
jejich zahrání není potřeba Využívat Gangstery. Pokud je k provedené efektu
potřeba znát pořadí zahraných karet, jsou vyhodnoceny od Začínajícího hráče po
směru hodinových ručiček.
Karta FBI informátor mění podmínky výhry hráče, který ji získal. Tuto kartu si
hráč ponechá v ruce až do KONEČNÉHO VERDIKTU.
Karty Hněvu nemají přímí efekt na hru. Jednou získané již nemohou být zahrány
ani odloženy. Během KONEČNÉHO VERDIKTU se však počítají do bonusu
„Moudrost a ctnost“.
Karty Vendetta reprezentující Gangstery nebo Rajony jsou ihned po získání vyloženy do
hráčova Teritoria.
Účinek každé odplaty je popsán na kartě samotné. Jsou odloženy ihned po zahrání
s výjimkou karet „Shame on you!“, jež jsou položeny do soupeřova Teritoria, hned vedle
možných karet Respektu. Zde zůstanou až do konce hry. Ukazatal Respektu je ihned
patřičtě aktualizován.
Těsně před posledním Vyhodnocením Korupčního balíčku přibývá ještě jedno kolo hry,
kdy má každý hráč šanci použít zbylé karty Vendetta.
VYŠETŘOVÁNÍ
Během RECEPCE se na poli Ulice může objevit karta Vyšetřování. Její efekt však začíná
až na začátku dalšího Měsíce.
Příklad: IRS (Všichni hráči během RECEPCE odloží celý svůj Bank.):
Když se tedy toto Vyšetřování objeví na poli Ulice ve fázi RECEPCE, její efekt se projeví až
během RECEPCE dalšího Měsíce.
Efekt Vyšetřování působí po celou dobu jeho přítomnosti na Ulici, ale končí ihned poté,
co je jeho karta odložena nebo získána některým z hráčů (viz PORADA). To může
způsobit mnoho nejasných situací, a to zejména karta FBI, jejíž efekt je popsán v příkladu
níže.
Příklad: FBI (Schopnosti Gangsterů nejsou aktivní):
Jakmile efekt této karty končí, všichni již použití Gangsteři (včetně těch, kteří byli použiti na
již vyhodnocenou Aukci) nebudou moci využít svoji Schopnost. Avšak všichni Gangsteři
Využití na Aukci, která ještě nebyla vyhodnocena, budou moci svoje Schopnosti použít.
Každé Vyšetřování, které nebylo z Ulice odstraněno, přidá na konci každého Měsíce jeden
bod Viny (viz recepce).
Credits & thanks
Authors : Sébastien Gigaudaut & David Rakoto
Illustrations : Nicolas Fructus
Layout : Frédérick Condette & David Rakoto
Translators : Eric Harlaux & Eric Franklin & Ondřej Haněl
Sebastien et David thank: Fanfan et Hugo, Marie-Hélène, Lulu et Roméo, leurs proches,
les guinea-pigs habituels (Vincent, Thierry, Stephane, tous les Nicolas, Romain, etc...), Le
Club du Nain Porte Quoi, Mathieu Riclet, Martin Scorcese, Francis Ford Coppola,
Brian de Palma, Abel Ferrara et Les Sopranos, Danny Trejo et bien sûr Michael Ironside.
Hazgaard thanks: Marc Nunes, Helmut Fritz, Philippe Mouret, Guido Heinecke,
Guillaume Lerout, Depeche Mode, Croc&Thor, Make the girls dance, Grouick,
Mélu&Rom, Luna Tores, Marie Bergman, Rolland Marcy & Guillaume Lezerman, Harvey
Elder, Allan, Mich&Captain Fash, Samantha Perrington la féministe idéaliste,Olivier
Ledroit, Anadoniya, Laurent Pouchain, Sylvain Thomas, Adam Warlock, mon père et ma
mère, Hicham dis «le chirurgien», Pendulum, Loïggov, Does it offend you, yeah ?, Romaric

Podobné dokumenty

Čistící řada FACE ESSENTIALS

Čistící řada FACE ESSENTIALS osvěžující zvláčňující, a tonizační osvěžující efekt. a tonizační efekt. Alantoin: zklidňující. Alantoin: zklidňující. Olivový extrakt: Olivový zvláčňující, extrakt: ochranný zvláčňující, a hydrata...

Více

HITACHI projektory 2-2013x

HITACHI projektory 2-2013x (Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco" hodin, reproduktory 2 x 8W, menu v češtině, výměnné objektivy XGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, motorový ob...

Více

příprava hry průběh hry konec hry

příprava hry průběh hry konec hry BITKA × Každý hráč si vezme skórovací tabulku své barvy. × Každý hráč si vezme po jednom kameni od každého ze soupeřů a dá je hrdinskou stranou nahoru na pole 0 na své skórovací tabulce jako počí...

Více

instalace hry

instalace hry hraní určitých počítačových her. To se může stát i osobám, které ve svých lékařských záznamech nemají epilepsii uvedenou a nikdy epileptickými záchvaty netrpěly. V případě, že jste vy anebo někdo j...

Více

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval Ve fázi nákupu smí Hráč kupovat karty ze společné zásoby. Může kupovat veškeré karty ze společné zásoby (karty peněz, karty bodů, karty království a dokonce i karty kleteb). Karty ze smetiště nesmí...

Více

pravidla

pravidla "malé ryby", pokud nemáte pyramidy té správné pyramidu na kartě, kterou ovládá nebo na velikosti. kartě, která sousedí s kartou, kterou • Mají-li na začátku všichni hráči jen figury, nelze ovládá. ...

Více