výroční zpráva - Kühnův dětský sbor

Komentáře

Transkript

výroční zpráva - Kühnův dětský sbor
VÝROČNÍ ZPRÁVA
KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s.
za rok 2004
Praha, 22.5.2005
Kühnův dětský sbor o.p.s.
I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti
Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696, se sídlem Korunní 2 , Praha 2 byla
založena dne 7.12.1994 a registrována Obvodním úřadem v Praze 2 dne 12.12.1994 pod
registračním číslem 154/94. V roce 1996 bylo změněno sídlo nadace na Ortenovo náměstí 34,
Praha 7 a nadace byla registrována Obvodním úřadem v Praze 7 pod reg. č. 154/94 dne
12.12.1994
Správní rada nadace rozhodla dne 7.12.1998 v souladu s § 35 odst. 3 zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, o přeměně nadace na obecně prospěšnou
společnost a o zakladatelích této společnosti.
Obecně prospěšnou společnost založili v souladu s § 4 zákona č. 248/1995 Sb. níže
uvedení zakladatelé:
prof. Jiří Chvála, Dr.Sc.
ing. Ervín Haintz
PhDr. Jan Maršálek
Název a sídlo společnosti
Kühnův dětský sbor, o.p.s. (dále jen "společnost“) se sídlem Ortenovo
náměstí 34, 170 00 Praha 7.
2
Druh poskytovaných služeb
Společnost bude zajišťovat
a) provoz Kühnova dětského sboru
b) realizaci umělecké činnost sboru
Podmínky poskytování služeb
1. Činnost společnosti spočívá v zajištění provozu uměleckého tělesa při
zachování požadavku vysoké profesionality a v realizaci umělecké činnosti a
jejím zpřístupněním široké veřejnosti.
2. Veřejnosti-posluchačům jsou přístupná umělecká představení společnosti.
Přístup je zajištěn v pořadí zájmu a je omezen pouze kapacitou prostoru,
v němž je představení realizováno.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) výkonný ředitel
d) umělecký ředitel
Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má tři členy. Funkční období
člena správní rady je tříleté.
V roce 2004 byla společnost KDS, o.p.s. řízena těmito členy správní rady:
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D. – předseda
Ing. Jan Zrcek - místopředseda
MUDr. Martina Brejníková - člen
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 členy. Funkční období
dozorčí rady je tříleté.
Členství v dozorčí radě zastávají:
PaeDr. Pavel Petrnoušek
Ing. Kateřina Špátová
Ing. Milena Bečková - Virtová
Ředitelé společnosti
Umělecký ředitel
prof. Jiří Chvála, DrSc.
Výkonný ředitel
Ing. Vladimíra Brychová
3
II.: Přehled umělecké činnosti v roce 2004
25. + 27.3.04 Slavnostní otevření hokejové haly Sazka Aréna
Koncertní oddělení a přípravná odd. A, MV, DSD a V
2.4.04
Přivítání jara v Eurotelu
Místo: Eurotel, Praha 4, Vyskočilova ul.
Sbm.Bystřická, oddělení V
2.-8.4.04
Zájezd do Moskvy
Spoluúčinkovali: Velký symfonický orchestr Moskva, dir. Vladimir Fedosejev
6. + 7.4.04 - Velký sál Moskevské konzervatoře
7.4.04 - Slovenské kulturní středisko (a capella koncert)
13.4.04
Slavnostní den otevřených dveří v aule ZŠ TGM Holešovice
sbm. Tvrzická, odd. A+MV
19.4.04
Koncert pro velvyslance přistupujících zemí EU
Senát ČR, Valdštejnské nám., Praha 1
23.4.04
Koncert v rámci festivalu Václava Kálika
Místo: Nymburk, Kulturní dům
Spoluúčinkoval: Jan Kalfus
24.5.04
Koncert pro zahraniční účastníky mezinárodního setkání seniorů
Místo: Aula ZŠ TGM Holešovice
Spoluúčinkoval: Jan Kalfus
30.4.04
Vystoupení ke vstupu ČR do EU
Místo: Obvodní úřad MČ Praha 7
Spoluúčinkoval: Jan Kalfus
1.5.04
Vystoupení na mítinku ČSSD
Místo: Vystaviště, Křižíkova fontána, Praha 7
15.5.04
Zahájení výstavy "Světoví interpreti A.Dvořákovi"
Místo: Vysoká u Příbrami
8.6.04
Závěrečný koncert všech oddělení
Místo: Rudolfinum, Dvořákova síň
9.6.04
Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae
Místo: Bystřice nad Pernštejnem
16.6.04
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů
Místo: Brno, Červený kostel
4
17.6.04
koncert v rámci Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů
Místo: kostel Šimona a Judy, Dušní ul. Praha 1
20.6.04
Koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl
Místo: Králíky, Poutní kostel Hora Matky Boží
Spoluúčinkovali:
Záhřebští sólisté
Olga Jelínková - soprán
Stanislava Jirků - mezzosoprán
Jan Kalfus - varhany
Petr Šumník - dirigent
29.6.04
Vystoupení s Kateřinou Englichovou
Místo: Praha 1, Ledeburská zahrada
1.-11.7.04
Zájezd do Bordeaux
Spoluúčinkovali:
Jeune orchestre Martenot
Olga Jelínková - soprán
Jana Dvořáková - alt
Jan Kalfus - varhany
dir. Michel Moureau
Koncerty:
Gradignan, Theatre des Quatre Saisons - 6.7.04
Bordeaux, kostel Notre-Dame - 7.7.04
Jonzac, kostel - 8.7.04
Karlsruhe - 10.7.04
7.-20.8.04
Žihle - soustředění
14.8.04
Koncert Ave Maria
Místo: Všehrdy, kostel sv.Prokopa
17.8.04
Koncert Ave maria
Místo: Plasy, chrám Nanebevzetí Panny Marie
18.8.04
Koncert s jihokorejským sborem Ginko Tree Children's Choir
Místo: kostel U Salvátora, Praha 1
30.8.04
Koncert v rámci festivalu Mladá Praha
Místo: kostel U Salvátora, Praha 1
Spoluúčinkoval: Dívčí sbor Vysoké školy hudební Kunitachi Tokio
22.9.04
Koncert v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim
5
Místo: ZŠ Lupáčova
25.9.04
Vystoupení na veletrhu hudebních nástrojů HUVEL 2004
Místo: Veletržní palác
28.9.04
Koncert v rámci festivalu Pražský podzim 2x (odpoledne a večer)
Místo: Lucerna, Velký sál
Spoluúčinkovali:
Pražští pěvci, sbm. Stanioslav Mistr
Paco Peña a jeho skupina
Program:
Paco Peña: Flamenco Requiem
1.12.04
Vánoční koncert Virtuosi di Praga
Místo: Rudolfinum, Dvořákova síň
2. - 6.12.04
zájezd do Limoges a Nancy
a capella koncerty v rámci projektu České sny
3.12.04 - Nancy
4.12.04 - Limoges
6.12.04
Natáčení koled do pořadu GoGo šou (vysílání 25.12.04)
Místo: Východočeské divadlo Pardubice
Děti oddělení MD, AB, MV, KO, V
Sbm. Tereza Bystřická
6.12.04
Vystoupení pro Klub aktivního stáří
Místo: Aula ZŠ TGM
6.12.04
Vystoupení pro Úřad vlády ČR
Místo: Betlémská kaple
7.12.04
Místo: Beroun, sál České pojišťovny
Spoluúčinkovalo: Dechové kvinteto Juventus
8.12.04
Místo: Kutná Hora, Tylovo divadlo
Spoluúčinkovalo: Dechové kvinteto Juventus
9.12.04
Vystoupení pro důchodce Národního divadla
Místo: Národní dům, Majakovského sál
Spoluúčinkovalo:
Dechové kvinteto Juventus
11.12.04
Vánoční koncert Václava Hybše
Místo: Kongresové centrum Praha
Spoluúčinkoval: Orchestr Václava Hybše, dir.Václav Hybš
12.12.04
Vánoční koncert všech oddělení
Místo: Rudolfinum, Dvořákova síň
Spoluúčinkovali:
6
Písecký komorní orchestr
Jan Kalfus - klavír a varhany
Šárka Malínková - soprán
Oldřiška Musilová - alt
Petr Horák - tenor
Filip Bandžak - bas
13.12.04
Vánoční koncert Obecního domu
Místo: Obecní dům, Smetanova síň
Spoluúčinkovali: Pražská komorní filharmonie, dir. Michel Swierczewski
15.12.04
Koncert pro ČVUT
Místo: Betlémská kaple
Spoluúčinkovali: Talichův komorní orchestr
17.12.04
České Vánoce s Kühnovým dětským sborem
Místo: Obecní dům, Smetanova síň
Spoluúčinkovali:
Jan Kalfus - varhany
Dechové kvinteto Juventus
Členové Symfonického orchestru FOK
17.12.04
Koncert pro Kapku naděje
Místo: Pražský hrad, Španělský sál
Spoluúčinkovali: Pražská komorní filharmonie, dir. Michel Swierczewski
18.12.04
Vánoce v Holešovickém pivovaru
Místo: Holešovický pivovar
Oddělení MV a DSD
Sbm. Světlana Tvrzická
21.12.04
Vánoční koncert SOČR
Místo: Rudolfinum, Dvořákova síň
Spoluúčinkovali: SOČR, dir.Stanislav Bogunia
31.12.04
Silvestr v Rudolfinu
Místo: Rudolfinum, Dvořákova síň
Spoluúčinkovali: ČF, dir. Zdeněk Mácal
Divadelní představení v ND a Státní opeře a zájezdy s ND:
8.6.04
Místo: Bratislava, Slovenské národné divadlo
Program: Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy
2.-5.7.04
Spoluúčinkování s operou Národního divadla
Místo: Jinřichův Hradec, zámek
Program: Antonín Dvořák: Jakobín
III. Účast KDS v operních představeních
7
K reprezentativním uměleckým výkonům sboru patří spoluúčinkování na scénách pražského
Národního divadla, Státní opery Praha a Stavovského divadla.
Titul
Tosca
Výlety páně Broučkovy
La Bohéme
Kouzelná flétna
Carmen
Příhody Lišky Bystroušky
Louskáček
Macbeth
Celkem:
počet
představení
celkem
30
9
20
28
6
7
11
3
114
V roce 2004 se podařilo vytvořit nové koncertní oblečení pro koncertní oddělení sboru.
Návrh a vyhotovení provedla kostýmní návrhářka Doržchand Vaněčková, která vyhrála
výběrového řízení, vypsané v roce 2003. Projekt proběhl za finančního přispění Magistrátu
hl.města Prahy.
IV. Finančně, společensky, mediálně a umělecky přispěli v roce 2004 k prosperitě KDS
zejména následující partneři:
Hlavní umělečtí partneři:
Soubor opery a baletu Národního divadla Praha
Soubor Státní opery Praha
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2004
Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl
Mezinárodní hudební festival Pražský podzim
Česká filharmonie
Hlavní společenští partneři: Společnost pro duchovní hudbu
Magistrát hl.m.Prahy (finančně přispěl udělením grantu na
provoz KDS)
Hlavní město Praha (finančně přispělo udělením grantu na
obnovu a rekonstrukci zkušebny KDS)
Městská část Praha 7
Městská část Praha 13
Český rozhlas 1,2,3
Rozhlasová stanice Regina Praha
Česká tisková kancelář
SMART s.r.o.
8
Finančně sbor podpořili:
Hlavní město Praha
Johnson & Johnson
Nadace Fr.A.Urbánka
Eurotel Praha s.r.o.
Karlovarské minerální vody a.s.
Zahrádka Jan
Kubec Petr
Psycho-Inform s.r.o
Olympus CaS s.r.o.
Digilab s.r.o.
Kraso
ing. Kratochvíl Václav
Podporu pro rekreační aktivity na letním uměleckém soustředění sboru v roce 2004 vyjádřili :
Emco s.r.o.
Egmont ČR s.r.o.
BDX
Městská policie Praha
Auto Adámek
Eurotel
Autodoprava Stanislav Kinduch
IV.
Výsledek hospodaření za rok 2004
Konečný účet KDS o.p.s. k 31.12.2004
č.účtu
název účtu
konečný zůstatek MD
022010 Stroje, přístroje-kopírka nová
022020 Samostatné movité věci - klavír starý
022030 Inventář - klavír Petrof
022040 Drobný majetek
082010 Oprávky k přístrojům-kopírka nová
082020 Oprávky k sam.mov.věcem - klavír starý
082030 Oprávky k inventáři - klavír Petrof
082040 Oprávky k drobnému majetku
211001 Pokladna
221001 Česká spořitelna
311001 Odběratelé
314001 Poskytnuté provozní zálohy
315001 Pohledávka za neuhrazené koncerty
315002 Pohledávka - Frupper
315003 Honoráře za divadla
315004 Pohledávka - exekuce Blumenttrit
321001 Dodavatelé
321002 Smlouvy
324001 Přijatá záloha na koncertní oděv
325001 Ostatní závazky-děti divadla
9
konečný zůstatek Dal
44 792,30
98 600,00
171 000,00
417 239,80
18 151,00
98 600,00
34 926,00
356 208,00
6 997,50
1 280 206,94
92 651,00
160 653,88
83 000,00
15 000,00
42 800,00
18 569,40
4 209,00
28 757,50
107 000,00
76 700,00
325002 Cestovné Brychová
325003 Závazky vůči dětem-Gogo show
331000 Zaměstnanci
336000 Sociální pojištění
336001 Zdravotní pojištění
336002 ZP - Kooperativa
342000 Daň z příjmů zaměstananců
345000 Silniční daň
378000 Jiné pohledávky
381001 Výdaje příštích období
384001 Výnosy příštích období - čl.přísp. 2.pol.
385000 Přijmy příštích období
389001 Dohadné účty pasivní
901000 Vlastní jmění
901040 Dar Kubec
901060 Dar - drobný majetek
901070 Dar-psych-Inform
901080 Dar Kraso
911000 Fond rezervní
931000 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
1 291,00
18 000,00
105 846,00
47 971,60
19 308,00
1 772,00
24 454,00
2 400,00
271 208,20
136 657,90
134 380,00
17 190,00
2 400,00
1 043 816,00
5 000,00
22 208,00
12 000,00
3 000,00
332 406,83
82 446,19
2 719 909,02
V Praze, dne 22.5.2005
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
předseda správní rady KDS, o.p.s.
10
2 719 909,02

Podobné dokumenty