Etiopatogeneze atopické dermatitidy

Komentáře

Transkript

Etiopatogeneze atopické dermatitidy
Alopecia areata jako projev
atopické dermatitidy
MUDr. Radek Klubal
Workshop on Atopic Dermatitis Prague 2007
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Je choroba chronického průběhu,
charakterizovaná vypadáváním vlasů v
okrouhlých nebo oválných ložiskách, která
jsou přesně ohraničena a úplně lysá. Kůže
na ložisku je hladká, bílá, bez jakýchkoli
příznaků zánětu nebo atrofie.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Lysé ložisko areátní vznikne rázem,
protože vypadne celý pramen vlasů
najednou. Pacient často o tom ani neví,
ježto utvoření ložiska není provázeno
žádnými příznaky jinými, jen někdy, je-li
nemocný dotazován vzpomíná si,
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
že ho předtím bolela hlava nebo že
pociťoval v tomto místě svrbění a pálení
pokožky.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
První ložisko areátní je okrouhlé nebo
oválné, o průměru 2-3 cm, a může se
objeviti kdekoliv ve kštici. Zůstane-li
ojedinělé, představuje nejlehčí a
nejjednodušší formu alopeciae areatae,
která se během 2-3 měsíců zhojí sama,
bez jakéhokoliv léčení.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Primární ložisko se šíří do okolí buď tak,
že stejnoměrně zvětšuje svůj průměr,
nebo tak, že se na jedné straně hojí, na
druhé šíří. Po době 14 dnů až 6 neděl
začnou se tvořiti ložiska nová, sekundární,
která se podobně roztékají do okolí.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Po tomto druhém výsevu alopetických
ložisek, se ložiska již nezvětšují, zůstavají
delší dobu beze změny a pak pomalu
začnou zarůstati. Jindy však tato středně
těžká forma alopecie areatní je pouze
přechodným stadiem k atace třetí, kdy
dochází k novému výsevu četných ložisek,
která se rozšiřují a navzájem splývají.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Místa lysá nabývají převahy nad místy
jěště ovlasenými a vzniká „alopecia areata
confluens“, která je těžkou formou
areaty.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Typickou lokalizaci i postup vývoje má
alopecia ophiasis. Začíná buď jedním
oválným ložiskem v záhlaví, nebo dvěma
symetrickými, rovněž oválnými ložisky po
stranách střední čáry hranice vlasů na šíji.
Šíří se souměrně podél hranice vlasové
směrem k uším, zanechávajíc za sebou lysý
pruh různě široký.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Kůže na tomto pruhu je bílá, se sotva
znatelným ústím folikulů a matná jako
slonovina. Hlava vypadá ze zadu tak,
jakoby vlasy byly příliš vyholeny.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Alopecia ophiasis vyskytuje se převahou u
dětí, ač není speciálním typem areaty
dětské, a může postihnouti každý věk.
Vidíme ji dokonce i u starců jako recidivu
kdysi přestálé krise areatní.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
V těchto uvedených formách alopeciae
areatae kštice máme příležitost viděti
nejen ložisko už vytvořené, ale hlavně
ložiska, která se teprve tvoří a která se
šíří. A právě na nich je možno nalézti
změněné vlasy, vlastní tomuto procesu
alopetickému.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Podle Sabourauda jsou to:
1. cheveux caducs, vlasy, které vypadávají celé
2. cheveux peladiques, vlasy ulomené nad povrchem kůže
3. cheveux cadavérisés, vlasy ulomené v povrchu kůže
4. point noir, zbytky vlasu, vyplňující ústí folikulu
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Všechny uvedené změny vlasů nalézáme při
alopeciích areatních, které se šíří poměrně
pomalu opětovnými výsevy nových ložisek.
Nenajdeme je u areat, které překotně
vedou k totální alopecii kštice a nesou
podle ní jméno: „alopecia areata totalis“.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Alopecia ar. totalis velmi zřídka zůstává
přísně omezena jen na kštici. Zpravidla
druží se k ní po nějaké době i vypadávání
obočí. Vypadávání obočí, které se později
připojí k totální alopecii kštice, bývá totiž
začátkem maligní formy alopecie areatní,
nazývané „alopecia generalisata“.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Zde proces alopetický sestupuje i na
ochlupení těla, vypadávají chlupy na
ohanbí, trupu i končetinách, takže na
celém těle nezbude ani vlásek. Celý proces
proběhne ve 3-4 nedělích, někdy i dříve;
Pinkus dokonce viděl, jak se vyvinula
alopecia generalisata během 24 hodin.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Kromě změn na kůži bývají pozorovány
hlavně u těžkých, maligních forem
areatních i změny na nehtech rukou a
nohou. Bývá to nejčastěji onychorrhexis,
jindy leukonychia striata, která může býti
tak silně vyvinuta, že téměř zakryje
pravou barvu nehtů.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Joseph upozornil na změny podobné
změnám při psoriase; jsou to mělké
prohlubinky, jako jehlou vypíchané, které
pokrývají hustě povrch nehtu, takže
připomíná povrch náprstku. Diagnosticky
důležitá je „koilonychie“, nehty lžičkovité,
protože je jedním z příznaků ...
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
alopecie areatní z hyperthyroidismu.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Jinou komplikací alopecie areátní je
zduření mízních uzlin, označované dnes za
symptom alopeciae areatae, protože
provází nejen težké, ale i benigní formy
areatní. Zduření uzlin je regionální a řídí
se podle lokalizace alopecie.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Dalším a v souvislosti s alopecií areatní se
vyskytujícím zjevem chorobným je vitiligo.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Snaha vysvětliti proces areatní vedla k
různým teoriím, které vždy odpovídaly
duchu doby, navazujíce na nové, všeobecné
poznatky v medicíně.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Zájem autorů se obrátil k zanedbávané
hypothese Baerensprungově, který
vysvětloval vypadávání vlasů při alopecii
areatní poškozením trofických nervů.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Teprve Max Joseph svými pokusy na
zvířatech dal základ této teorii
„trofoneurotické“, podle níž vyvolávajícím
momentem alopecie areatní je porucha
nervů, hlavně vláken vegetativních nervů
hlavy.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Vycházeje z fakta, že kštice je inervována
druhým krčním nervem, extirpoval u koček
spinální ganglion tohoto nervu a již mezi
pátým a dvanáctým dnem nastalo
vypadávání chlupů v ložiskách, podobně
jako u alopecie areaty.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Ložiska byla okrouhlá, s normálníkůží a po
extirpaci bilaterální se rovněž bilaterálně,
symetricky vyvíjela a excentricky šířila.
Max Joseph podle toho soudil, že se vznik
alopecie děje cestou nervovou, a to od
sympatiku.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Pokusy byly se zdarem od mnohých autorů
opakovány, za nejnápadnější důkaz však
bylo považováno sdělení Pontoppidanovo,
který referoval o alopecii areatní, vzniklé
náhodným poraněním horního cervikálního
nervu při operaci nádoru na krku.
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Substance P as an Immunomodulatory
Neuropetide in a Mouse Model for Alopecia
Areata.
Journal of Investigative Dermatology 2007
SP and Neurokinin-1 receptor serve as important
regulators in the molecular signaling network
modulating inflammatory response in hair loss.
Frank Siebenhaar (Boston, Berlin, Bradford)
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
nemoc neuroendokrinního systému
• poruchy v autonomním nervovém systému
• úporný pruritus
– neuropeptidy, C-vlákna, dorzální ganglia, thalamus
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Substance P as an Immunomodulatory
Neuropetide in a Mouse Model for
Autoimmune Hair Loss (Alopecia Areata).
Journal of Investigative Dermatology 2007
SP and Neurokinin-1 receptor serve as important
regulators in the molecular signaling network
modulating inflammatory response in autoimmune
hair loss.
Frank Siebenhaar (Boston, Berlin, Bradford)
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
Alopecia areata, lysivost dvorcová
Argumenty ve prospěch atopické
konstituce, ne autoimunitní:
1. rychlost výpadu vlasů
(vývoj imunitní reakce potřebuje více času)
2. vyloučení autoimunity anamnézou, serologicky, histologicky
3. diagnoza atopické dermatitidy nebo její konstituce
(anamnéza, serologie)
Vady a choroby vlasů, Doc.MUDr.Vlasta Říhová, Zdrav. nakladatelství 1951
děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Současná dermatovenerologie

Současná dermatovenerologie vliv na sexualitu, erotogenní zóny

Více

KYBERNETIKA A UMELÁ INTELIGENCE

KYBERNETIKA A UMELÁ INTELIGENCE Chceme-li popsat kvalitu samotného komunikačního kanálu, potřebujeme veličinu nezávislou na konkrétním zdroji a případné kompresi dat, tj nezávislou na distribuci P(x). Kapacita komunikačního kanál...

Více

bonitacní karta ENG

bonitacní karta ENG down ..... P1 – ..... P2 – ..... P3 – .....P4 dole – P1, P2, P3, P4

Více

nehtová protetika unguisan

nehtová protetika unguisan Nehtová protetika UNGUISAN je metoda náhrady přírodních nehtů umělými a to jak u nohou, tak i rukou. Tato metoda byla vynalezena panem Josefem Greppmayrem (1901 – 1977) a následně v roce 1953 paten...

Více

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os například fotbalista vykopnout míč letící rychlostí až 120 km/h a koleno tak může snášet i mnohonásobná zatížení. Ovšem v tomto zatížení může také přijít problém. Největší nebezpečí pro koleno nast...

Více

Jsme na str. 17 - Centrum léčby lupénky a dalších kožních

Jsme na str. 17 - Centrum léčby lupénky a dalších kožních udržení zdraví. Nová technologie umožnila vytvoření léků, které používají sílu těchto proteinů pro léčbu závažných onemocnění. Tyto relativně nové léky označované jako biologické léky užívají milio...

Více

2013/3 - dermanet.eu

2013/3 - dermanet.eu objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společno...

Více