Platební systémy

Komentáře

Transkript

Platební systémy
Road Traffic Technology
platební sYstÉmY
samoobsluŽnÉ platební terminálY
CroSS aptm, aptl
CroSS Citypoint
UNIVERZÁLNÍ PLATEBNÍ TERMINÁLY
PLATEBNÍ TERMINÁLY PRO MĚSTSKÉ ÚŘADY
A INSTITUCE
Parkovné
Cross
platební
terminály
Poplatky
Vstupenky
Jízdenky
Poplatky
Platební terminály CROSS, které byly primárně
navrženy pro platby parkovného v rámci
systému CrossPark, jsou díky variabilitě
softwarových a hardwarových konfigurací
určené také pro platby v dalších oblastech.
• Poplatky ve státní správě (CROSS CityPoint)
• Prodej jízdenek
• Prodej vstupenek (muzea, kina, aquaparky, ...)
• Výběr mýta
• Platba parkovného
• Paušální poplatky v nemocnicích
CROSS CityPoint
CROSS CityPoint je samoobslužná pokladna
speciálně určená pro použití na městských
úřadech a podobných institucích pro platby
správních a dalších poplatků. CROSS CityPoint
nahrazuje či doplňuje tradiční způsoby úhrady
plateb na přepážkách nebo u referentů úřadu.
2
Road Traffic Technology
3
Pro jednotlivé oblasti slouží modifikované platební
terminály CROSS APTM a CROSS APTL s možností plateb mincemi, bankovkami, platebními
kartami (včetně bezkontaktních), či jinými, např.
abonentními čipovými kartami. Stejně tak je
variabilní i nastavení terminálů umožňující libovolné platby v jakýchkoliv částkách.
Mýto
Univerzální automatické platební terminály, které je možné využít v hotovostním a bezhotovostním platebním styku, a to jako součást parkovacího
systému, nebo samostatně pro platbu různých poplatků, pro platbu a výdej
vstupenek, jízdenek a podobné aplikace.
Grafické rozhraní
platebního terminálu
Platební terminál
CROSS APTM
Platební terminál
CROSS APTL
• Samoobslužná platba
• Samoobslužná platba
• Robustní konstrukce
• Víceúrovňová ochrana hotovosti
• Víceúrovňová ochrana hotovosti
• Volba komunikace až ve 3 jazycích
• Volba komunikace až ve 4 jazycích
• Modro-bílý LCD displej
• 17“ LCD dotykový displej s antivandal úpravou
• Volitelně čtečka lístků s čárovým kódem nebo
magnetickým proužkem
• Průmyslové PC s operačním systémem Windows 7
• Volitelně čtečka lístků s čárovým kódem nebo
magnetickým proužkem
• Možnost platby ve dvou měnách současně
• Platby mincemi, bankovkami, platebními kartami
• Možnost platby ve dvou měnách současně
• Vracení hotovosti pouze v mincích
• Platby mincemi, bankovkami, platebními kartami
• Volitelně čtečka RFID karet (např. abonentní či
rezidentní karty)
• Vracení hotovosti (mince, bankovky)
• Volitelně čtečka RFID karet (např. abonentní či
rezidentní karty)
• Tisk daňových dokladů
• Komunikace IP / RS 485 / RS 232
• Tisk daňových dokladů
• Napájení z el. sítě, AKU bateriemi a solárními panely
• Volitelně IP interkomu
• Rozměry 1660 × 450 × 375 mm
(960 × 450 × 375 mm ve verzi na stěnu)
• Komunikace IP / RS 485
• Rozměry 1700 × 945 × 455 mm
• Provozní teploty -25 až +70 °C
(při teplotách nižších -25 °C s přídavným topením)
• Provozní teploty -25 až +70 °C
(při teplotách nižších -25 °C s přídavným topením)
Mezi standardní vlastnosti softwarového vybavení
terminálu CROSS APTM patří libovolně přizpůsobitelný vzhled aplikace na displeji – barevné variace,
různá pozadí, loga, obrázky, apod. Na obrazovku
lze také přidat různé specifické funkce a ovládací
prvky dle požadavků zákazníka. Dále lze nastavit
foto nebo video prezentaci ve formě spořiče
obrazovky.
CROSS CityPoint
Software
Softwarová výbava pro platební terminály CROSS CityPoint umožňuje nastavit libovolný seznam různých
poplatků, vytvořit si vlastní víceúrovňové položkové menu, stanovit pevnou hodnotu plateb nebo umožnit
platby v libovolné výši, párovat platby s variabilním číslem dokladů nebo ID plátce (např. rodným číslem nebo
číslem občanského průkazu).
Pro správu, nastavení a monitoring terminálů slouží webová aplikace umožňující mimo jiné definovat různá přístupová práva pro
zaměstnance úřadů a jejich agendu, generovat uzávěrky a jiné transakční reporty, či ověřovat platby v on-line režimu.
• Volitelná barva dle RAL
• Volitelná barva dle RAL
pozn.: možnost zastřešení při venkovní instalaci
Systém CROSS CitiPoint umožňuje integraci se systémy třetích stran.
4
Road Traffic Technology
5
Reference
Případová
studie
Klatovy, Městský úřad
CROSS CityPoint
Zjednodušení plateb na úřadě
Řada úřadů se potýká s náročnou agendou zpracovávání plateb
přímo na přepážkách svých odborů. Nejen, že tyto platby zdržují
vyřízení daného případu, ale zároveň jsou u těchto modelů
výběrů poplatků většinou umožněny jen hotovostní platby. To ve
výsledku znamená držení hotovosti v příručních pokladnách, což
zvyšuje bezpečnostní riziko při manipulaci s hotovými penězi
a zvyšuje administrativní zátěž při transakční rekapitulaci a
převodu peněz do banky.
Směřovat platby na centrální pokladnu úřadu není v mnohých případech
možné, anebo je z různých důvodů neefektivní. Instalace samoobslužné
automatické poklady CROSS CityPoint je pro tyto případy ideálním řešením.
Platby jsou směřovány z přepážek na jedno místo, platbu realizuje plátce
bez nutné asistence zaměstnanců úřadu a hotovost je bezpečně uložena
v trezoru platebního terminálu. Také agenda s platbami je díky automatickým finančním uzávěrkám a reportům daleko snazší, jednodušší a rychlejší.
A navíc, k fyzické manipulaci s penězi může docházet až po uzavření úřadů
pro veřejnost a pouze v úzkém okruhu určených pracovníků, což výrazně
přispívá k celkové vyšší bezpečnosti.
platby správních poplatků na
odboru dopravy
Slovensko, Bratislava
CROSS APTL
platba parkovného
Nový Zéland
CROSS platební terminál
úhrada mýtného
Brno, CTPark
CROSS APTL
platba parkovného
Karviná, Nemocnice
CROSS APTL
platba poplatku za návštěvu u lékaře
Rožnov pod Radhoštěm
CROSS platební terminál
platba a výdej vstupenek do skanzenu
6
Road Traffic Technology
7
Cross Zlín
hasičská 397, louky
763 02 Zlín
www.cross.cz

Podobné dokumenty

CROSS CityPoint Samoobslužná pokladna

CROSS CityPoint Samoobslužná pokladna CROSS CityPoint Samoobslužná pokladna CROSS CityPoint je samoobslužná pokladna speciálně určená pro použití na městských úřadech (a obdobných institucích) pro platby správních a dalších poplatků. T...

Více