SYSTÉM F - CHODBOVÝ SYSTÉM Technický list

Komentáře

Transkript

SYSTÉM F - CHODBOVÝ SYSTÉM Technický list
SYSTÉM F - CHODBOVÝ SYSTÉM
desky nevyjímatelné - KOMBI Metal
Požární odolnost dle ČSN 73 0856*
(Rp)EI 117 minut pod kovovou konstrukcí
(Rp)EI 117 minut pod železobetonovou konstrukcí
(Rp)EI 60 minut pod stropem z keramických tvarovek
(Rp)EI 60 minut pod stropem z pórobetonu
(Rp)EI 45 minut pod dřevěnou konstrukcí
Technický list TL091:2004
Dokladováno
zkušební protokol č.3063/0406 dle DIN
Exp.posouzení PAVÚS U-125/96
PKO-04/113/AO204 vydané TZÚS Praha
Technické údaje :
podhled z minerálních desek tl.21,6 mm
kašírovaných hliníkovým plechem tl.0,6
mm
Alt.
Napojení na zeď
desky AMF-Thermatex tloušťky
21,6mm max.rozměr
300x2500 mm
provedení hran
GN/SK
rozměr nosných profilů 24x75x0,5 mm
maximální vzdálenost nosných profilů
300 mm
maximální vzdálenost závěsů
nezavěšuje se
Požární odolnost
ocelová nebo betonová konstrukce
(Rp)EI 117 minut závěsná výška
278+140 mm
plynobeton/keramické tvarovky
(Rp)EI 60 minut záv. výška
278+140 mm
(Rp)EI 75 minut záv. výška
400+140 mm
dřevěná konstrukce
(Rp)EI 45 minut záv. výška
278+200 mm
Použité montážní prvky :
Stropní panely AMF-Thermatex
KOMBI-Metal 300x2500,
hrana GN/SK
F-PQT24x75x0,5 Hlavní nosný profil
F-RWL-SF30/30/1 Okrajový profil
tl.min.1 mm alt.
F-SRW-42x20x23x24x1,5 Stupňovitý
okrajový profil tl.1,5 mm
Pásky
z
desek
AMF-Thermacor
40x40 mm
Postup montáže :
Montáž může provádět pouze firma, která
se prokáže platným „Potvrzením“ o
zaškolení vydaným AMF.
Nejdříve je na zdi, sloupy, příčky a pod.
připevněn šrouby 3,5/55 mm po cca.208
mm v příslušné výšce okrajový profil RWL
30/30/1. Jako alternativu je možno použít stupňovitý profil 42x20x24x24x1,5 mm, v tomto případě je nutno na horní
stupeň profilu připevnit 100 mm široký pásek sádrokartonu tl.15 mm. Následně jsou na tyto obvodové
Nejdříve
je na zdi, sloupy, příčky a pod. připevněn šrouby 3,5/55 mm po cca.208 mm v příslušné výšce okrajový profil RWL
30/30/1. Jako alternativu je možno použít stupňovitý profil 42x20x24x24x1,5 mm, v tomto případě je nutno na horní
stupeň profilu připevnit 100 mm široký pásek sádrokartonu tl.15 mm. Následně jsou na tyto obvodové profily
pokládány desky s nosnými profily vloženými do podélných drážek. Mezi profily se po cca 700 mm na desky vkládají
výstužné pásky z minerální desky AMF-Thermacor rozměru 40x40 mm, zabraňující sklopení nosných profilů.
Nepředpokládá se instalace světel do podhledu
Vydal : Knauf AMFs.r.o.
Stav VIII/2004
Strana 1 z 1