18 - Kotle Verner

Komentáře

Transkript

18 - Kotle Verner
KATALOG
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
v
automatický kotel
VERNER
A251
ČSN EN ISO 9001: 2009
SEZNAM SKUPIN
NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO
ČÍSLO VÝKRESU
STRANA
01 TĚLESO
b026.10632
02610632
4
02 VZDUCHOVÁ REGULACE
b026.21627
02621627
6
03 SPALOVACÍ PROSTOR
b026.10633
02610633
9
04 BRANKA HORNÍ ÚPLNÁ
b026.21538
02621538
12
05 BRANKA DOLNÍ ÚPLNÁ
b026.10688
02610688
14
06 POHON
b025.21422
02521422
16
07 UCHYCENÍ BRANKY
b026.34692
02634692
20
09 NÁSYPKA ÚPLNÁ
b026.21551
02621551
23
10 KAPOTÁŽ KOTLE
b026.21540
02621540
25
12 ELEKTROINSTALACE
ELEKTROINSTALACE.LS
b026.10650
b026.10650.LS
27,28
13 PŘÍSLUŠENSTVÍ
b026.66004
02666004
32
16 HAŠENÍ HAVARIJNÍ
b025.34088
02534088
34
DOPLŇKY 1 – ADAPTÉR
ODPOPELENÍ
b025.21651
02521651
36
KAPOTÁŽ KOTLE BEZ NÁSYPKY
40
SKUPINA 01
TĚLESO
4
TĚLESO:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Název
TĚLESO KOTLE A251
HRDLO KOUŘOVODU
PANT LEVÝ ÚPLNÝ
PANT PRAVÝ ÚPLNÝ
UNAŠEČ
TURBULÁTORŮ
TURBULÁTOR SVAREK
ZÁVĚS UNAŠEČE
TĚSNĚNÍ
DRŽÁK
NÁSTAVEC
VÍKO PŘÍRUBY
VÍČKO KANÁLU SPADU
PŘEPÁŽKA
ŠROUB
M 8x25
MATICE
M8
PODLOŽKA
8,4
ČEP ÚPRAVA
ZÁVLAČKA
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.10632
02610632
b026.34737
02634737
b025.80172
02580172
b025.80173
02580173
b026.34574
02634574
b025.34036
02534036
b026.81458
02681458
m30.0206
b025.21421
02521421
b004.42514
00442514
b025.80186
02580186
b025.80013
02580013
b022.49850
02249850
m18.0172
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA
1
1
1
18
1
1
2
1
1
m18.0018
ČSN 021401.20
m18.0231
ČSN 021702.10
b025.80532
02580532
m18.0143
8
16
16
2
m18.0275
ČSN 021401.20
5
1
1
ČSN 021103.20
b022.63774
02236774
b025.80014
02580014
1
1
ČSN 021781.20
MATICE
M6
TĚSNĚNÍ
7/2-520
TĚSNĚNÍ VÍČKA
Kusů
2
2
2
1
SKUPINA 2
VZDUCHOVÁ REGULACE
6
VZDUCHOVÁ REGULACE:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*18
19
20
Název
VZDUCHOVÁNÍ
SVAREK
KRABICE
VENTILÁTORU
KRYT SPIRÁLY
P1-152,8x209
IZOLACE
6x200x216
TĚSNĚNÍ
L=732mm
ZÁKLOPKA VELKÁ
P1,5-60x60
ZÁKLOPKA MALÁ
P1,5-40x40
ŠROUB
M 6x100
MATICE
M6
MATICE RÝHOVANÁ
M6
NÝT
SFM 6-15 MATICOVÝ
ÚCHYT VENTILÁTORU
P4-20x98
SPONA
25-40mm
HADICE KOVOVÁ
∅30mm -1m
ŠROUB
M 10x110 G8
MATICE
M 10
PODLOŽKA PLOCHÁ
10,5
KLAPKA VZDUCHU
TĚSNĚNÍ 1
SUR-GL 25x6-530
TĚSNĚNÍ 2
SUR-GL 25x6-390
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.21628
02621628
b026.34681
02634681
b022.49534
02249534
b022.63648
02263648
b022.63776
02263776
b025.80154
02580154
b025.80155
02580155
m18.0710
ČSN 021103.20
m18.0014
ČSN 021401.25
m18.0557
ČSN 021462.25
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
1
1
6
1
2
m18.0023
4
15
4
4
m43.0025
(b001.40171)
m93.0150
2
2
b025.65341
1
m18.0655
ČSN 021103.55
m18.0338
ČSN 021401.20
m18.0042
ČSN 021702.15
6
12
6
1
b025.65416
02565416
b025.65417
02565417
7
2
2
Čís.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Název
TĚSNĚNÍ 3
SUR-GL 25x6-370
TĚSNĚNÍ 4
SUR-GL 25x6-250
TĚSNĚNÍ 5
SUR-GL 25x6-115
TĚSNĚNÍ 6
SUR-GL 25x6-30
ŠROUB
M 8x40
MATICE
M8
PODLOŽKA
8.4
SILIKON
KROUŽEK TĚSNÍCÍ
P 2-75x75
TĚSNĚNÍ
KLINGERIT
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b025.65418
02565418
b025.65419
02565419
b025.65420
02565420
b025.65421
02565421
m18.0077
ČSN 021103.20
m18.0018
ČSN 021401.20
m18.0245
ČSN 021726.25
m50.0065
Profil 905843
ČSN, označení, typ
2
1
2
2
b026.82306
02682306
m40.0502
*SOUČÁST POZICE 1 - VZDUCHOVÁNÍ SVAREK
8
Kusů
1
1
2
1
1
1
SKUPINA 3
SPALOVACÍ PROSTOR
9
SPALOVACÍ PROSTOR:
Čís.
1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
Název
ROŠT ÚPLNÝ
KOMORA OBRATU
VÍKO KOMORY
POPELNÍK
VÍKO POD ROŠT
KRYTKA BOČNÍ LEVÁ
KRYTKA BOČNÍ PRAVÁ
IZOLACE ZADNÍ
10x190x221
ROZPTYLOVAČ
IZOLACE HORNÍ
10x280x500
ŠŇŮRA KOMORY
12x12-770
TRUBKA
TR KR 16x2-33
TVAROVKA BOČNÍ
TVAROVKA
OBLOUKOVÁ
TVAROVKA ZADNÍ
PLECH DNA KRYCÍ 1
P3-358x435
PLECH DNA KRYCÍ 2
P3-215x435
IZOLACE DNA 1
25x440x470
IZOLACE DNA 2
25x220x440
ŠROUB ROŠTU
MATICE
M 10
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.21754
02621754
b026.34372
02634372
b025.34021
02534021
b025.21461
02521461
b025.35989
02535989
b026.80742
02680742
b026.80741
02680741
b025.49957
02549957
b026.81570
026.81570
b026.65535
02665535
b025.65039
02565039
b025.65343
02565343
m30.0208
02680738
m30.0207
02634374
m30.0209
02680739
b026.80740
02680740
b025.65049
02565049
b026.65536
02665536
b025.65051
02565051
b025.80540
02580540
m18.0022
10
ČSN, označení, typ
SESTAVA
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
1
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SIBREX
SESTAVA SVAREK
SIBREX
DS041 ČERNÁ
2
1
1
2
1
1
1
3
ODLITEK
NOVOBET 1450 RA
ODLITEK
NOVOBET 1450 RA
ODLITEK
NOVOBET 1450 RA
4
4
2
1
1
ROCKWOOL
ROCKWOOL
SESTAVA SVAREK
ČSN 021401.20
1
1
2
2
Čís.
*25
*26
*27
*28
*29
*30
*31
Název
ROŠT
ROŠTNICE
P8-92,2x432.5
KYVKA PŘEDNÍ
KYVKA ZADNÍ
ŠROUB S OKEM
SVORNÍK
ČEP ÚPRAVA
12x40
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.35192
02635192
b026.34369
02634369
b026.35194
02535194
b026.35193
02635193
b010.42226
01042226
b026.82377
02682377
b026.82380
02682380
* SOUČÁSTI POZICE 1 - ROŠT ÚPLNÝ
11
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
6
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
1
1
1
SESTAVA SVAREK
1
1
SKUPINA 4
BRANKA HORNÍ ÚPLNÁ
12
BRANKA HORNÍ ÚPLNÁ:
Čís.
1
2
3
4
5
Název
BRANKA HORNÍ
SVAREK
ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ
28-1730
ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ
28x420
TKANINA SPOJOVACÍ
50x80
DESKA
35x160x199
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.21539
02621539
b026.65546
02665546
b025.65021
02565021
b001.60012
00160012
m30.0205
13
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
1
1
GRENAMAT AR
2
SKUPINA 5
BRANKA DOLNÍ ÚPLNÁ
14
BRANKA DOLNÍ ÚPLNÁ:
Čís.
1
2
3
4
5
*6
Název
BRANKA DOLNÍ
SVAREK
ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ
28-2380
TKANINA SPOJOVACÍ
50x80
TVAROVKA BRANKY
30-205x205
IZOLACE BRANKY
10-210x420
HADICE
DN 19
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b026.10689
02610689
b025.65028
02565028
b001.60012
00160012
m30.0171
02549942
b025.65025
02565025
m40.0301
* SOUČÁST KOTLE ÚPLNÉHO A251
15
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
1
LACFIRE 1500
SIBREX
MEIBES
4
2
2
SKUPINA 6
POHON
16
POHON:
Čís.
1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
Název
ŠNEKOVNICE
DOPRAVNÍKU
TRUBA DOPRAVNÍKU
ÚPLNÁ
PÁKA ROŠTOVÁNÍ
KLIKA ROŠTOVÁNÍ
KOLEČKO PŘÍTLAČNÉ
TRUBKA UNÁŠECÍ
KR 38-33
UCHO DRŽÁKU 1
P5-164,6x236,3
UCHO DRŽÁKU 2
P5-164,2x236,4
HŘÍDEL PÁKY
KR 16-376
PODLOŽKA 2
P4-42x42
PODLOŽKA
P4-42x42
PERO 1
PLO 8x7-98
PERO
PLO 8x7-30
TĚSNĚNÍ
3x76x76
TÁHLO TĚHLICE
TYČ ZÁVITOVÁ 14-250
KYVNÉ OKO
JAF 14 / LS China
ŠROUB
M 8x30
ŠROUB
M 5x35
ŠROUB
M 12x35
MATICE
M8
Objednací číslo
Číslo výkresu
b025.34584
02534584
b025.34313
02534313
b025.34047
02534047
b025.82229
02582229
b025.80802
025.80802
b025.49992
02549992
b025.34049
02534049
b025.35171
02535171
b025.49993
02549993
b022.47887
02247887
b022.47885
02247885
b022.63749
02263749
b352.63155
35263155
b025.80805
02580805
b025.65060
02565060
m50.0737
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GUMA
POZINK
m18.0160
KORBEL
(nebo CF14M14)
ČSN 021103.20
m18.0612
ČSN 021101.25
m18.0056
ČSN 021103.20
m18.0213
ČSN 021401.15
17
Kusů
2
1
2
4
1
1
4
Čís.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
∗36
37
39
40
41
42
43
44
45
Název
PODLOŽKA
8,4
MATICE
M5
MATICE
M 10
PODLOŽKA
10,5
PODLOŽKA
10
MATICE
M 14
KROUŽEK
∅62 do otvoru
KROUŽEK
13 na hřídel
LOŽISKO
6007 2RS
KOLO
volnoběžka 18 z
PŘEVODOVKA
MRT 50/80 FF-R
HLAVICE MAZACÍ
kM 6
SPONA HADICOVÁ
50-70 mm
SPONA HADICOVÁ
12-22 mm
PODLOŽKA
6,4
MANŽETA ŘÍZENÍ
S120
PRUŽINA
2x20x110x40
ÚCHYT KON. SPÍNAČE
P 3-112,3x169,1
ŠROUB
M 6x10
Objednací číslo
Číslo výkresu
m18.0051
ČSN, označení, typ
ČSN 021702.15
m18.0020
ČSN 021401.25
m18.0338
ČSN 021401.25
m18.0042
ČSN 021402.15
m18.0037
ČSN 021740.15
m18.0311
ČSN 021401.25
m18.0502
ČSN 022931
m18.0654
ČSN 022930
m93.0170
m50.0740
Beran 6044
2
8
8
8
2
1
2
1
1
m50.0278
2
m93.0130
1
m93.0147
1
m18.0045
ČSN 021702.15
m50.0756
ČSN 021702.15
m18.0171
18
4
1
m50.0647
b025.82231
02582231
m18.0324
Kusů
2
1
1
1
ČSN 021103.25
3
Díly označené ∗ je možno objednat jednotlivě:
Čís.
Název
∗36
PŘEVODOVKA BEZ MOT.
∗36
MOTOR
Objednací číslo
Číslo výkresu
m22.0304
m22.0280
19
ČSN, označení, typ
Kusů
1
1LA7073-6AA12
1
SKUPINA 7
UCHYCENÍ BRANKY
20
UCHYCENÍ BRANKY:
Čís.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Název
ŠROUB ZAVÍRÁNÍ
MATICE ZAVÍRÁNÍ
STAVĚCÍ ŠROUB
M 16 x 18
KOULE
Ø 32
PODLOŽKA ÚPRAVA
18
MATICE
M8
PODLOŽKA
8,4
SVAREK MATICE
KOSTKA
PODLOŽKA
14
ČEP
Ø 8 - 56
MATICE
M 12
ŠROUB
M 12 x 60
ŠROUB
M 8x40
ŠROUB
M 10 x 20
MATICE
M 10
PODLOŽKA
10,5
PANT LEVÝ ÚPLNÝ
PANT PRAVÝ ÚPLNÝ
Objednací číslo
Číslo výkresu
b026.81347
b026.81346
02681346
m18.0170
ČSN, označení, typ
2
SESTAVA SVAREK
POLYAMID
b026.81348
02681348
m18.0213
ČSN 021729
m43.0024
00140134
m43.0023
00140135
m18.0035
b022.48607
02248607
m18.0013
m18.0082
m18.0077
m18.0080
m18.0022
m18.0042
b025.80172
02580172
b025.80173
02580173
21
2
2
m50.0012
m18.0051
Kusů
ČSN 021401.25
(DIN 934)
ČSN 021702.15
(DIN 125)
SESTAVA SVAREK
2
2
2
2
2
2
ČSN 021727.15
(DIN 440)
2
2
ČSN 021401.25
(DIN 934)
ČSN 021103.25
(DIN 933)
ČSN 021103.20
(DIN 933)
ČSN 021103.20
(DIN 933)
ČSN 021401.20
(DIN 934)
ČSN 021702.15
(DIN 125)
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
4
2
2
4
4
4
1
1
Čís.
21
22
23
24
Název
MATICE
M 10
PODLOŽKA
11
POJISTNÝ KROUŽEK
7
ŠROUB S VÁL. HLAVOU
M 6x6
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Číslo výkresu
m18.0338
ČSN 021665.25
(DIN 934)
m18.0244
ČSN 021727.15
(DIN 440)
m18.0159
ČSN 022929.10
(DIN 6799)
m18.0670
ČSN 021147.25
22
Kusů
2
2
3
2
SKUPINA 9
NÁSYPKA ÚPLNÁ
23
NÁSYPKA ÚPLNÁ:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Objednací číslo
Číslo výkresu
b026.21552s7016
NÁSYPKA A251
02621552
b025.34055
VÍKO NASYPKY
02534055
b025.49980
PANT PRAVÝ
P3-45x100
02549980
b025.49981
PANT LEVÝ
P3-45x100
02549981
b026.80854
VÍKO BOČNÍ
02680854
b025.49982
DORAZ KONC. SPÍNAČE
P2-20x108
02549982
b025.34100
PANT NÁSYPKY
P5-100x128.4
02534100
b013.46705
SPONA HOK- ÚPRAVA
01346705
m50.0739
MANŽETA
21x10-2575
m41.0028
PERO SAMARA
Název
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
1
1
1
1
SESTAVA SVAREK
1
1
2
2
1
1
TĚSNĚNÍ
7/2-721
TMEL
b25.65108
(m30.0025)
m42.0014
ŠROUB
M 6x12
ŠROUB
M 6x20
MATICE
M6
PODLOŽKA
8,4
MATICE
M6
PODLOŽKA
6,4
ŠROUB
M 8x20
m18.0562
ČSN 021151.25
m18.0073
ČSN 021103.25
m18.0018
ČSN 021401.20
m18.0231
ČSN 021702.10
m18.0014
ČSN 021401.25
m18.0479
ČSN 021727.25
m18.0221
ČSN 021185.20
24
Kusů
1
4
8
18
18
12
10
8
SKUPINA 10
KAPOTÁŽ KOTLE
25
KAPOTÁŽ KOTLE:
Čís.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Objednací číslo
Číslo výkresu
b026.81342s7016
KRYT ČELNÍ ŠEDÝ
02681342
b026.81409
KRYT BRANKY ÚPLNÝ
02681409
b026.80786
KRYT ZADNÍ ÚPLNÝ
02680786
b026.80787
BOK PRAVÝ ÚPLNÝ
02680787
b026.80788
BOK LEVÝ ÚPLNÝ
02680788
b026.80789
KRYT VRCHNÍ ÚPLNÝ
02680789
b02681354
MADLO
P 4-136x160
02681354
b022.48437s7016
KRYT KOUŘOVODU
P0,8-175x230
02248437
b026.34393h3020
KRYT BOČNÍ PRAVÝ
P0,8-641,6 x816,6
02634393
b026.34394h3020
KRYT BOČNÍ LEVÝ
P0,8-641,6x816,6
02634394
KRYT NÁSYPKY ZADNÍ b026.34395h3020
P0,8-654,9x782,4
02634395
b004.40051
KRYTKA
P0,8-120x150
00440051
b026.34741
ZÁSLEPKA
P1-136,4x136,4
02634741
b022.49525
KRYT IZOLACE
P1-59x233,4
02249525
m18.0065
ŠROUB
3,9x9,5
m18.0158
ŠROUB
M 6x16
m18.0136
NÝT
Al / St 3x6
m18.0053
PODLOŽKA
6,6
m18.0039
PODLOŽKA
5,3
b026.80798
DRŽÁK KAPOT.NÁSYP.
P1-29x60
026.80798
b026.65996
IZOLACE ČELNÍ
40-500x530
026.65996
Název
26
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
SESTAVA
SESTAVA
SESTAVA
SESTAVA
SESTAVA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
8
10
4
10
8
4
1
SKUPINA 12
ELEKTROINSTALACE
B YT
KONC
. SP .
KONC
. SP .
PKA
NÁ SY
OR
IL ÁT
VENT
CÍ DO
PL NÍ
O DP
E NÍ
OP EL
27
PR AV
NÍK
. TY Č
TE RM
OS T.
PŘ ÍVO
ČE RP
Z AP AL
OV Ý
ROŠT
AD LO
D
SKUPINA 12
ELEKTROINSTALACE
ST .
O
B YT
KO NC.
SP . RO
ŠT
OD
PŘ ÍV
ČE
L. T
Z A PA
V E NT
K ON
C. S P.
OR
IL Á T
PK A
N ÁSY
P L NÍ
ODP
O PE
P
CÍ DO
RAV
N ÍK
L EN Í
28
YČ
ELEKTROINSTALACE:
Čís.
Název
1 REGULACE A251
1* REGULACE A251 LS
1a Termostat havarijní
1b Snímač teploty DS
1c Termočlánek
1d Kondenzátor 400V
1e Displej 4 řádkový
1f Držák pojistkový
1g Spínač kolébkový
1h Klávesnice H2
1i Tepelný jistič
1j Kontrolka
Čís.
2
Název
VENTILÁTOR H2
2a Spirálová skříń ventilátoru
2b Odporová destička úplná
2c Kabel ventilátoru
2d Kabel
2e Konektor 4 pólový
2f Kryt destičky
2g Kroužek stírací ø80
2h Ventilátor ø150 radiální
Čís.
3
Název
PANEL KONEKTORŮ
3a Kabel propojovací násypky
3b Konektor 2 pólový
3c Kabel odpopelení
3d Konektor 3 pólový
3e Kabel propojovací ventilátoru
3f Konektor 4 pólový
3g Kabel propojovací dopravníku
3h Konektor 4 pólový
3i Kabel propojovací zapalování
3j Konektor 3 pólový
3k Kabel propojovací roštu
3l Konektor 2 pólový
3m Kabel čerpadla
Objednací číslo
b026.10651
b026.10651.LS
m22.0125
b022.48199
m22.0715
m22.0944
m22.1220
m21.0038
m22.0096
m22.1221
m22.1360
m22.0303
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Kusů
SESTAVA
1
LY 36 1-OLYMP
sestava
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TC853 A2 2,5µF+5%
PTF 35
zelený C1553AB
samolepící
ČSN, označení, typ
Kusů
b025.34354
sestava
1
b002.30111
b010.42231
b025.80685
m22.0021
m22.1205
b001.40102
m22.0059
m22.0042
sestava
sestava
sestava
V05SS - F4Bx0,75
černý
3553-B44B
97710
včetně motoru
1
1
1
1
1
1
1
1
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Kusů
b025.81415
sestava
1
b025.80773
m22.1202
b025.81417
m22.1193
b025.80775
m22.1204
b025.80776
m22.1206
b025.80777
m22.1193
b025.80778
m22.1202
b025.81418
sestava včetně konektoru
93.041.0253.0
sestava včetně konektoru
92.031.7658.1
sestava včetně konektoru
92.041.9658.1
sestava včetně konektoru
92.042.9658.1
sestava včetně konektoru
92.031.7658.1
sestava včetně konektoru
93.041.0253.0
sestava včetně konektoru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
Čís.
3n
3o
3p
3r
3s
3t
3u
3v
Čís.
4
Název
Konektor 3 pólový
Konektor 3 pólový
Kabel bytového termostatu
Konektor 2 pólový
Konektor 2 pólový
Kabel propojovací přívodu
Konektor 3 pólový
Účko pro konektory
Název
KABEL PŘÍVODNÍ
4a Kabel flexo
4b Konektor 3 pólový
Čís.
5
Název
SPÍNAČ KONCOVÝ ROŠTU
5a Spínač koncový
5b Trubka
5c Kabel
5d Vývodka
5e Konektor 2 pólový
Čís.
6
6a
6b
6c
6d
6e
Čís.
7
Název
SPÍNAČ KONCOVÝ
NÁSYPKY
Spínač koncový
Trubka
Kabel
Vývodka
Konektor 2 pólový
Název
KABEL DOPRAVNÍKU
7a Kabel
7b Vývodka M25x1,5
7c Trubka
7d Konektor 4 pólový
Objednací číslo
m22.1209
m22.1192
b025.49971
m22.1207
m22.1208
b025.80779
m22.1195
b025.81416
Objednací číslo
b025.49967
m20.0058
m22.1196
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Kusů
92.031.7658.0
92.934.0053.0
sestava včetně konektoru
93.041.0258.0
93.942.4158.0
sestava včetně konektoru
92.032.7658.1
1
1
1
1
1
1
1
1
ČSN, označení, typ
Kusů
SESTAVA
1
délka 3 m
92.933.0053.1
1
1
ČSN, označení, typ
Kusů
025.49965
SESTAVA
1
m22.0273
m22.0385
m20.0022
m22.0254
m22.1203
XCK-A118 l=0.74m
HFX 16IEC l= 0,8m
V05ss-F2ax0,75
SVG16/11
93.942.4158.1
1
1
1
1
1
Objednací číslo
b025.49966
m22.0526
m22.0385
m20.0022
m22.0254
m22.1203
Objednací číslo
b025.49968
m20.0021
m22.0473
m22.0385
m22.1191
30
ČSN, označení, typ
Kusů
SESTAVA
1
XCK-P2111 l=1.1m
HFX 16IEC l= 1,17m
V05SS-F2A x0,75
SVG 16/11 šedá
93.942.4158.1
1
1
1
1
1
ČSN, označení, typ
Kusů
SESTAVA
1
V05SS-F 48x0,75 l=0,88m
ISO 25 CAPRI 442500
HFX 16IEC
92.943.0053.1
1
1
1
1
Čís.
8
Název
TYČ ZAPALOVÁNÍ
8a Těleso topné 230V/1200W
8b Kabel zapalování
8c Konektor 3 pólový
8d Kabel
Čís.
Název
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Kusů
b026.21630
SESTAVA
1
m22.0222
b025.49969
m21.1194
m20.0062
C 475 090 000
sestava
92.934,0053,1
V05SS-F3CX0,75
1
1
1
1
Objednací číslo
ČSN, označení, typ
Kusů
9* Lambda sonda
9a Víko
9b Krabice Lambdy
9c Matice úprava
9d Podložka
9e Těsnění
9f Sonda
9g Příruba držáku
9e Šroub
9i Kryt Lambda sondy
9j Signalizace pojistky
b026.81455
b026.35177
b018.80583
b018.80574
b018.80535
m42.0028
b018.49546
m18.0094
b026.35176
b026.84772
* Pro kotel s LAMBDA SONDOU.
31
BOSCH,0258104005- 760
M 18x1.5
M 6x35
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
SKUPINA 13
PŘÍSLUŠENSTVÍ
32
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
Název
ŠKRABKA
HÁK
VYMETACÍ TYČ
VYMETACÍ TALÍŘ
P 1,5-50x50
ZÁTKA VOSKOVÁ
KARTÁČ
PLECH ČISTÍCÍ
Objednací číslo
Číslo výkresu
m43.0005
00140139
m43.0003
00140138
b025.80548
02580548
b001.40146
00140146
b022.48434
02248434
m50.0010
b025.80782
02580782
33
ČSN, označení, typ
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
Kusů
1
1
1
1
1
1
1
SKUPINA 16
HAŠENÍ HAVARIJNÍ
34
HAŠENÍ HAVARIJNÍ:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Název
NÁSTAVEC KANYSTRU
ŠROUB M 16x50
ZÁTKA- VOSKOVÁ
KANYSTR 5L -ÚPRAVA
125x210x235
TRUBKA HAŠENÍ
TR KR 20x5-153
MATICE NÍZKÁ
M 16
TĚSNĚNÍ PLOCHÉ
15x24x2
SPONA HADICOVÁ
12-22mm
PODLOŽKA PLOCHÁ
HADICE ZAHRADNÍ
0.75 mm
MATICE
M 22x1.5
PÁSKA TEFLONOVÁ
Objednací číslo
Číslo výkresu
b022.48061
m18.0101
b022.48434
02248434
b022.48063
m50.0670
b025.80054
02580054
m18.0497
m40.0685
ČSN, označení, typ
ČSN 021103
SESTAVA
ČSN 021403
GUMA
1
2
2
2
m50.0671
35
1
1
m18.0242
m40.0094
1
1
m93.0147
m42.0089
Kusů
1
1/2" OPTIMIT
1
DOPLŇKY 1
ADAPTÉR ODPOPELENÍ
36
ADAPTÉR ODPOPELENÍ:
Čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
∗19
20
Název
POPELNICE ÚPLNÁ
ŠNEK ODPOPELENÍ
HŘÍDEL HNACÍ
KR 25-168
VLOŽKA ADAPTÉRU
NÁSTAVEC
POPELNÍKŮ
VÍKO ROŠTU
KABEL ADAPTÉRU
KOLEČKO PŘÍTLAČNÉ
ŽLAB
NOHA POPELNICE
P5-25x215
PERO
8x7-98
TĚSNĚNÍ
4-100x100
TĚSNĚNÍ
P2-100x100
ČEP
KR 10-46
KROUŽEK
7
PODLOŽKA
10.5
ŠROUB
M 12x35
PODLOŽKA
P4-42x42
PŘEVODOVKA
MRP50-240 FF-R B5/1
ŠROUB
M6x40
Objednací
číslo
Číslo výkresu
b025.34283
02534283
b025.34286
02534286
b022.33722
02233722
b025.34804
b02534804
b025.80524
02580524
b025.34022
02534022
b025.80897
02580897
b022.47918
02247918
b025.34796
02534796
b025.80552
02580552
b022.63749
02263749
b022.49259
02249259
b025.80525
02580525
b022.49224
02249224
m18.0159
ČSN, označení, typ
SESTAVA
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
SESTAVA
SESTAVA SVAREK
SESTAVA SVAREK
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
ČSN 022909.10
ČSN 021702.13
m18.0056
ČSN 021103.20
b022.47885
02247885
m22.0523
37
1
1
m18.0042
m18.0118
Kusů
2
2
1
1
1
ČSN 021103.20
1
Čís.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
Název
MATICE
M6
PODLOŽKA PLOCHÁ
8.4
HADICE
∅27-1100
SPONA HADICOVÁ
16-28mm
ŠROUB
M 8x16
MATICE
M8
PODLOŽKA
8.2
ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ
12x12-250
PODLOŽKA
8.4
MATICE
M 10
MEZIKRUŽÍ
P15-160x160
ŠROUB
M 8x40
VÍKO POPELNICE
ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ
12x12-1920
SPONA ÚPRAVA
PŘEZKY HOK
ŠROUB
M 6x12
MATICE
M6
PODLOŽKA
6.6
PANT LEVÝ
P 3-98.6x100
PANT PRAVÝ
P 3-98.6x100
Objednací
číslo
Číslo výkresu
m18.0014
ČSN 021401.25
m18.0245
ČSN 021726.25
b025.65382
(m40.0559)
m93.0149
ČSN, označení, typ
PLEXACO
ČSN 021103.02
m18.0213
ČSN 021401.25
m18.0050
ČSN 021740.15
b025.65411
(m30.0014)
m18.0245
ČSN 021726.25
m18.0022
ČSN 021401.20
b025.34285
02534285
b025.65383
02565383
b013.46705
01346705
m18.0562
1
4
4
4
4
2
1
ČSN 021103.20
SOUČÁS POPELNICE
ÚPLNÉ POZ.1
SOUČÁS POPELNICE
ÚPLNÉ POZ.1
4
1
1
2
ČSN 021151.25
ČSN 021401.25
m18.0479
ČSN 021727.25
38
2
2
m18.0014
b025.84187
02584187
b025.84186
02584186
1
2
m18.0665
b025.80578
02580578
m18.0077
Kusů
SOUČÁS POPELNICE
ÚPLNÉ POZ.1
SOUČÁS POPELNICE
ÚPLNÉ POZ.1
4
8
4
1
1
Díly označené ∗ je možno objednat jednotlivě:
Čís.
Název
∗19
PŘEVODOVKA BEZ MOT.
∗19
MOTOR
Objednací číslo
Číslo výkresu
m22.0532
m22.0530
39
ČSN, označení, typ
Kusů
1
1LF7063-4AB12
1
KAPOTÁŽ KOTLE BEZ NÁSYPKY
40
KAPOTÁŽ KOTLE BEZ NÁSYPKY:
Čís.
1
2
4
Název
KRYT VRCHNÍ 1
KRYT VRCHNÍ 2
ŠROUB
3.9x9.5
Objednací číslo
Číslo výkresu
b025.34840h3020
02534840
b025.34841h3020
02534841
m18.0065
41
ČSN, označení, typ
Kusů
1
1
ČSN 021235.25
DIN7981
8
ČSN EN ISO 9001: 2009
VERNER a.s.
Sokolská 321
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 465 024
fax.: 491 465 027
http://www.verner.cz
e-mail:[email protected]
č.v. b026.66038.090810
vydáno: 09.08.2010

Podobné dokumenty

18 - Kotle Verner

18 - Kotle Verner KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ v

Více

katalog verner a50

katalog verner a50 BRANKA HORNÍ SVAREK ŠŇŮRA TĚSNÍCÍ

Více

katalog verner a25, a25u

katalog verner a25, a25u KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ v

Více

Zvyšování odolnosti nízkocementových žárobetonů proti náhlým

Zvyšování odolnosti nízkocementových žárobetonů proti náhlým vodou) byla nahrazena evropskou normou ČSN P CEN/TS 993-11 [5].Podle této normy se zkouší na trámcích o velikosti 114×64×64 mm, které se zahřejí na 950°C, ochlazují se silným proudem vzduchu a ochl...

Více

ARAMIS

ARAMIS 515-FD18S (ořech/béžová) 46x84,5x57,5

Více

Přednáška Praha 06...HENEK - Průmyslová keramika, spol. s ro

Přednáška Praha 06...HENEK - Průmyslová keramika, spol. s ro žárobetonovým vyzdívkám, i když stejné problémy se vyskytují i u běžných pálených staviv. V článku nejsou řešeny záležitosti spojené s celkovou skladbou vyzdívky, jako je navrhování případných izol...

Více

technologie

technologie klasických varných médií. Nový Alba Combi master je o 15% rychlejší, a proto i úspornější. VESTAVĚNÉ FUNKCE A VÝBAVA - Cool Down (rychlé zchlazení) - manuální čistící program - SelfCleanAutomatik p...

Více

Přehled těsnění Hartman

Přehled těsnění Hartman Die Firma beschäftigt sich mit der Herstellung von Dichtung, mit dem Verkauf von Dichtungs−, Wärmeisolier−

Více

Svařování korozivzdorných ocelí

Svařování korozivzdorných ocelí SVAŘOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

Více