684 - FAGUS AZ PRAHA sro

Komentáře

Transkript

684 - FAGUS AZ PRAHA sro
684
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICKÝ LIST
1/2
.o.
REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller/Brusný plnič
04 - 2016
POPIS
BESCHREIBUNG
Popis výrobku
VOC-konformní 2K-akrylový brusný plnič obsahující
rozpouštědla na opravné nátěry automobilů
Odstíny. Bílý, světle šedý a tmavě šedý
Eigenschaften
Füllsstark und sehr leicht schleifbar. Kann als Kompaktfüller
und als Dickschichtfüller verwendet werden.
Vlastnosti
Dobrá plnivost a velmi lehce brousitelný. Může se použít
jako kompaktní plnič a jako silnovrstvý plnič
.
s.r
Produktbeschreibung
VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Schleiffüller für
die Autoreparaturlackierung.
Farbtöne: weiß, hellgrau und dunkelgrau
TECHNICké ÚDAJE
HA
TECHNISCHE DATEN
Ergiebigkeit / Vydatnost
ca. / cca.
Mischungsverhältnis /
Poměr míchání
4 : 1 nach Volumen / podle objemu
Härter /
Tvrdidlo
REDOCRYL Härter
REDOCRYL Tvrdidlo
Verdünnung /
Ředidlo
REDOCRYL Verdünnung 60 Kompaktfüller 3 - 5%, Dickschichtfüller 0%
REDOCRYL Ředidlo 60
Kompaktní plnič 3 - 5%, Silnovrstvý plnič 0%
Verarbeitungsviskosität /
Zpracovávaná vizkozita
25 - 30 s (DIN 4 / 20°C) Kompaktfüller / Kompaktní plnič
Verarbeitungszeit / Doba zpracování: ca. 2 h
Härter/Tvrdidlo 210 extra schnell / extra rychlé
Applikation /
Aplikace
Fließbecherpistole / Pistole s pohárkem
210 extra kurz oder kurz
210 extra rychlé nebo rychlé
1,5 – 1,8 mm, 2 – 2,5 bar
SA
ZP
RA
5 - 6 m²/l
Trockenschichtstärke /
Tloušťka suché vrstvy
50 – 80 µm Kompaktfüller / Kontaktní plnič
bis / až do 300 µm als Dickschichtfüller /jako silnovrstvý plnič
Ablüftzeiten /
Vytěkání
2 – 3 min zwischen den Spritzgängen / mezi cykly
10 – 15 min vor der Ofentrocknung / před sušením v sušárně
GU
Trocknung /
Zasychání
20°C  3 – 5 h
60°C  30 - 40 min
P400 – P600
Lagerung /
Skladování
Nicht über 35°C lagern / Neskladovat nad 35°C
FA
Schleifen /
Broušení
SONSTIGE HINWEISE
Gefahrenhinweise
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die
Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die
DALŠÍ POKYNY
Zvláštní pokyny
Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na:
- údaje v příslušném bezpečnostním listu EU
- zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami
FAGUS AZ PRAHA s.r.o. Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
Tel. +420 283092301, Fax: +420 286852298, [email protected], www.fagusaz.cz
684
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICKÝ LIST
2/2
.o.
REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller/Brusný plnič
- předpisy oborových ( profesních ) organizací
.
Rechtshinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte
informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung
für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche
Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher
eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an
Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der
Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden
Bedingungen selbst abzuschätzen.
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.
Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter
www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.
Právní pokyny
Tyto údaje odpovídají stávajícímu
stavu našich znalostí a mají
informovat o našich výrobcích a
možnostech jejich použití.
Nemůžeme zajistit určité vlastnosti
výrobku a vhodnost jeho použití
pro konkrétní účel. Prodejci a
uživatelé musí proto sami
zodpovědně posoudit vhodnost
našich výrobků podle nároků a
podmínek.
FA
GU
SA
ZP
RA
HA
s.r
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaft.
FAGUS AZ PRAHA s.r.o. Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
Tel. +420 283092301, Fax: +420 286852298, [email protected], www.fagusaz.cz
04 - 2016