Co je nového ve hře Total War: ATTILA?

Komentáře

Transkript

Co je nového ve hře Total War: ATTILA?
Dopis od Mika Simpsona, kreativního ředitele hry Total War
Ahoj,
zdraví vás Mike Simpson, kreativní ředitel hry Total War ze studia CA. Děkujeme, že jste si pořídili kopii hry Total War: ATTILA. Pracovali jsme na této hře s láskou a jsme docela pyšní na to, čeho se nám
podařilo dosáhnout.
Když jsme v roce 2013 vydávali hru Total War: Rome II, měli jsme velmi velké ambice. Hráči nám
naprosto jasně řekli, co se jim na našich ambicích líbilo a nelíbilo. Zareagovali jsme na to tak rychle a
rozhodně, jak jsme jen dokázali, a připravili sérii patchů a bezplatných aktualizací obsahu, což vyvrcholilo vydáním Rome II – Emperor Edition s obrovským přídavkem.
Díky tomu máme velkou radost z toho, kde se série Total War právě nachází. Attila jde ještě o krok
dál. Je to hra, která je úzce zaměřena na naše fanoušky a nabízí hluboké a složité funkce, úžasný
obsah a nejspíše i trvalejší dojem než předchozí tituly. Těm odhodlanějším hráčům také přináší větší
odměnu. Stále se tlačí kupředu, ale tentokrát opatrněji a přímočařeji. Stejně jako v případě zcela nových a přepracovaných starých funkcí se domnívám, že naše počáteční ambice se u této hry opravdu
vyplatily, neboť diplomacie, politika a umělá inteligence kampaně jsou opravdu na dospělé úrovni.
Zatímco naše ambice jsou tentokrát o něco cílenější, v žádném případě nechceme jít cestou postupných změn a změn vzhledu. Naši fanoušci požadují pokaždé zcela jinou výzvu a přesně to se jim pokusíme poskytnout. Následující návod vysvětlí některé hlavní funkce hry a poskytne vám představu,
co nabízí naše velmi odlišné frakce, abyste si mohli vybrat tu, která vašemu stylu bude vyhovovat
nejvíce.
Každého, kdo se domnívá, že do hry bude moct vklouznout, jako by to byl Rome II, čeká překvapení.
Toto je nová hra. Doufám, že vás bude bavit ji prozkoumávat.
Mike
2 | Strana
OBSAH
Úvod 4
Zde začínají nováčci v Total War….......................................................................................... 4
Prolog..................................................................................................................................... 4
Poradci................................................................................................................................... 4
Pomocníci............................................................................................................................... 4
Jak vyhrát…............................................................................................................................ 5
Zde začínají veteráni v Total War…......................................................................................... 5
Jak si vybrat frakci.......................................................................................................................6
Východořímská říše................................................................................................................ 6
Vizigóti................................................................................................................................... 7
Vandalové............................................................................................................................... 8
Sasánovská říše...................................................................................................................... 9
Alani..................................................................................................................................... 10
Sasové.................................................................................................................................. 11
Ostrogóti.............................................................................................................................. 12
Frankové............................................................................................................................... 13
Západořímská říše................................................................................................................ 14
Hunové................................................................................................................................. 15
Celá mapa kampaně Total War: ATTILA.....................................................................................16
Co je nového ve hře Total War: ATTILA?....................................................................................17
Kampaň
Vnitřní politika...................................................................................................................... 17
Rodokmen............................................................................................................................ 17
Mechanismy hordy.............................................................................................................. 17
Drancování osad a hordy...................................................................................................... 18
Vyhrocení obléhání.............................................................................................................. 18
Guvernéři............................................................................................................................. 18
Bitva
Tempo.................................................................................................................................. 18
Poškození osad..................................................................................................................... 19
Vyhrocení obléhání.............................................................................................................. 19
Námořní bitvy...................................................................................................................... 19
Barikády............................................................................................................................... 19
Zabírací body........................................................................................................................ 19
Zbraně a jednotky specifické pro dané období....................................................................20
Aplikace Total War Chronicle............................................................................................... 21
Užitečné odkazy................................................................................................................... 23
3 | Strana
Total War: ATTILA
Hunové: brutální kočovní nájezdníci ze stepí střední Asie. Přijeli dobývat a zabíjet a rozdělit velkou
říši římskou. Ve hře Total War™: ATTILA si můžete vybrat, jestli se ujmete vedení Říma a opět obnovíte jeho slávu, nebo budete bojovat proti všem jeho výdobytkům!
Ve starověkém světě, jehož podobu utváří legendární postavy, musíte zanechat svou stopu. Je to
svět politikaření, pletich a zrady, je to doba prudkých změn, kdy se život přetváří kvůli stěhování celých národů a nájezdů kočovných válečníků ze stepí. Je to váš svět! Váš svět shoří. Jak daleko zajdete, abyste přežili?
Hra Total War™: ATTILA v sobě snoubí epické bitvy v reálném čase s budováním mocné říše. Můžete
stavět a zabírat velká města; budovat a povzbuzovat proslulá vojska; spravovat, živit a zotročovat
celé národy; dělat si spojence i nepřátele; svádět bitvy a války na zemi i na moři proti všem nepřátelům, kteří se odvažují vám vzdorovat; a díky politice, vychytralosti a vražednému ostří se zbavovat
těch nejnebezpečnějších protivníků.
Zde začínají nováčci v Total War...
Většina příkazů pro postavy a vojska na mapě kampaně či jednotky v bitvě se provádí jednoduchým
vzorcem, kdy levé kliknutí znamená výběr a pravé vydání rozkazu. Pokud jste na poli strategických
her naprostým nováčkem, najdete veškerou pomoc, kterou budete potřebovat pro dobývání, zradu
a vrážení dýk do zad, v prologu, u herních poradců.
Ve hře jsou klávesové zkratky, které vám umožní provádět příkazy rychleji, ale ve hře Total War™: ATTILA budete mít dost času na zvážení a plánování svých akcí. Jak se budete se hrou seznamovat, postupně zvládnete i složitější ovládání.
Prolog
Pokud jste v sérii Total War noví nebo se chcete rychle seznámit se světem hry Total War: ATTILA,
tím nejlepším způsobem, jak se naučit svádět pozemní bitvy a hrát kampaň, je prolog. Ten vás provede základními prvky hry, které budete potřebovat ve velké kampani.
Poradci
Herní poradci jsou vám vždy k dispozici, aby vám pomohli s ovládáním a herními mechanismy. Kampaňoví a bitevní poradci neustále sledují vaši hru a postupem času vám nabízejí rady ohledně toho,
co ve hře podnikáte.
V základním nastavení ve hře uvidíte a uslyšíte všechny jejich rady. Toto nastavení si můžete upravit
a snížit množství poskytovaných rad a přizpůsobit je tak, aby byly hlasové, či jen textové. Čím zkušenější ve hře budete, tím víc poradci ustoupí do pozadí a nechají vás, abyste se o sebe starali sami
– pouze vám nabídnou užitečné tipy, když nějaký herní prvek budete používat poprvé.
Pomocníci
Pomocník vás upozorní na důležité události na bojišti, které se netýkají ovládání hry a rozhraní
Zprávy od vašeho pomocníka se budou zobrazovat v pravém horním rohu obrazovky. Příležitostně
tak můžete obdržet varování, pokud vašemu generálovi bude hrozit bezprostřední smrt, když bude
prolomen obranný val nebo když vaše jednotky někdo napadne z křídla. Tohoto pomocníka můžete
považovat za další pár očí, které sledují bitvu.
4 | Strana
Jak vyhrát
Vítězství a slávy můžete dosáhnout jedině dominancí: co budete potřebovat k dokonalému vítězství,
bude záležet na vámi zvolené frakci. Všechny podmínky pro vítězství mají jedno společné: musíte
uchvátit a ovládnout území tak, že zaberete regiony a udržíte či zničíte určité provincie.
Zatímco to všechno bude vyžadovat značnou vojenskou moc, můžete si upravit podmínky pro vítězství tím, že zvolíte kulturní či hospodářskou cestu k triumfu. Každá z nich nabízí dodatečné požadavky spjaté s vlivem a pokrokem vaší frakce nebo s vaším obchodem a bohatstvím.
Primárním úkolem během kampaně je přežít do další velké změny podnebí a vždy ho provází bonusový úkol konkrétní pro danou frakci, který vás přiblíží vítězství. Tyto úkoly, inspirované tehdejšími
událostmi, jsou nepovinné, ale za jejich splnění obdržíte bonusy pro svou frakci.
Ať už vaše záměry a cíle budou jakékoliv, podmínky pro vítězství se zobrazí na panelu úkolů. Klikněte
na tlačítko úkolů vespodu obrazovky a tím si je zobrazíte.
A nakonec můžete hrát Total War™: ATTILA a sbírat trofeje na službě Steam. Ty vám sice nezvýší šanci na vítězství, ale budete se jimi moct chlubit v online komunitě!
Zde začínají veteráni Total War…
Ačkoliv je lákavé vrhnout se hned do bitevní vřavy, pokud jste ostříleným hráčem série Total War,
přeci jen byste si mohli přečíst sekci tohoto manuálu s názvem „Co je nového“. Najdete tam podrobnosti o důležitých nových prvcích a vylepšeních, díky kterým je Total War™: ATTILA jedním z těch
nejpodmanivějších dílů v sérii.
5 | Strana
Jak si vybrat frakci
Na začátku hlavní hry Total War: ATTILA máte k dispozici 10 hratelných frakcí. Tato sekce vám každou
z těchto frakcí představí a pomůže vám vybrat si tu, která vám bude vyhovovat nejvíce.
VÝCHODNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
“Rozpad říše římské sňal z Východu pouta a umožnil mu ovládnout římský svět.”
Díky novému úřednickému středisku v Konstantinopoli mohli východní Římané nahradit zastaralé
systémy, které brzdily jejich hospodářství a oslabovaly římské císaře. V důsledku toho se jejich pokladnice začaly plnit díky novým obchodním cestám a peněžním reformám, jež byly všechny řízeny
centralizovaným úřednickým aparátem a silnou státní církví. Východ bezpečně odolal bouři barbarské migrace a nájezdy často odvracel na západ. Mladý císař Arcadius však bude muset čelit barbarům, dvorním intrikám a všudypřítomné sasánovské hrozbě, aby zajistil, že světlo říše římské bude
planout i nadále. Zatímco západořímská říše uvadá a chřadne, říše východořímská je hospodářskou
velmocí a díky tomu využívá výhod plynoucích z úroků a obchodních tarifů. Po vojenské stránce
začíná kampaň v poměrně schopné pozici, ale v jasném a neprodleném ohrožení ze strany Alarika,
který vede svou vizigótskou armádu do Římem držené Thrákie a Makedonie… které od samotného
Konstantinopolu nejsou zas tak daleko.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o jsou veteráni série Total War
o hledají náročnou výzvu
o se rádi starají o velkou a zavedenou říši
o chtějí uzavřít historii Říma
o jsou dobří diplomaté nebo se jimi chtějí stát
• Rady:
Už od začátku čelíte nepřátelským frakcím, z nichž některé už pochodují vašimi zeměmi, a nijak lehčí
už to nebude. Udělejte si spojence na každé frontě, abyste získali podporu v možných střetech a
zaštítili se před vzdálenějšími hrozbami. Spolehněte se na svou zdravou ekonomiku a promažte kola
diplomacie, bude-li to nutné: odvrácení Hunů a vybudování dostatečně přátelských vztahů s Ostrogóty a Vizigóty na to, aby přijali mír, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Nebojte se ustoupit z hraničních území, ale udržujte si silnou obranu kolem svých obchodních a vojenských středisek
– přitom neustále mobilizujte síly, abyste na konec mohli přemoct všechny ty nenechavé barbary.
Pozor si dejte i na Sasánovce, protože pokud se s nimi pustíte do časného střetu, můžete vám pak
dělat problémy udržet jihovýchodní část říše v bezpečí. Vydávejte se za hodné, dokud nebudete
připraveni vrazit jim dýku do zad a zabrat si jejich osady pro sebe.
Private and Confidential
66||PStrana
age
VIZIGÓTI
“Vizigóti, tito zdráhaví arbitři barbarské pomsty, přísahali, že donutí Římany pořádně zaplatit za
celá ta desetiletí příkoří.”
Kvůli nájezdům Hunů byli donuceni prosit římského císaře Valense o bezpečný úkryt v jeho zemích.
Ačkoliv přijal, místní vojevůdci tyto uprchlíky brutálně vykořisťovali a dohnali je k otevřené vzpouře.
Při pokusu potlačit Vizigóty padl zbrklý Valens v boji. Pak následovalo období míru, dokud Vizigóti
pod Alarikovým vedením nevyrazili proti Frankům na pomoc císaři Theodosiovi I. Přestože zvítězili,
císař Theodosius jim odměnu vydat odmítl. Nyní se Alaric v touze po pomstě zaměřil na samotný
Řím… Na začátku kampaně se Vizigóti nacházejí v Makedonii a mají před sebou mnoho rozhodnutí.
Zamířit na sever do neznámých krajů, vyvolat místní boje a vzbudit hněv východořímské říše, nebo
vyrazit na nájezdy směrem na západ a využít slabosti říše západořímské? Vizigóti jsou národ, který
je zvyklý brát si to, co mu svět nabízí, a proto málokdy trpí hladem a silně vykořisťuje všechny frakce, ze kterých udělá své vazaly.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí zkusit, jak se hraje za hordu
o hledají střední výzvu
• Rady:
Začátek v srdci východořímského území skýtá mnoho možností k boji a drancování, ale obecně je
nejspíš lepší nápad se přesunout blíž ke snazší kořisti na západě! Vyhýbejte se Cařihradu, protože zabrat toto sídlo nebude vůbec lehké, ale můžete v této oblasti kořistit z menších osad, čímž oslabíte
své římské nepřátele a s trochou štěstí je vylákáte z jejich měst, aby se vám postavili v poli. Pokud se
usadíte v bezprostředním okolí, budete moct začít budovat své království, ale v sevření mezi dvěma
římskými říšemi se Sasánovci poblíž můžete být v neustálém ohrožení. Protože jste však kočovný
národ, pamatujte, že svět je vaše hřiště!
Private and Confidential
77||PStrana
age
VANDALOVÉ
„Římští spojenci je opustili v hodině nouze, a tak se Vandalové nacházejí na bodu zlomu na své
dlouhé cestě do jižních zemí.“
Po nějakou dobu bojovali jako „foederati“ neboli spojenci v římském střetu proti barbarskému
povstání. Vandalové za odměnu získali území v Pannonii a žili tam v míru s Římem, dokonce se do
určité míry integrovali – díky tomu se mohly k moci dostat takové postavy jako Stilicho, poloviční
Vandal, který nyní vládne západu prostřednictvím nastrčeného císaře. S příchodem Hunů se však
vše změnilo a Vandalové byli ze svých zemí vyhnáni. Musí se probojovat Evropou až do svého vlastního království – ať už je tento boj zavede kamkoliv. Schopnost plenit a drancovat Vandalům přijde
vhod, zatímco budou hledat země, které dobydou a ovládnou. Jejich počáteční umístění v kampani
skýtá spoustu lákavých možností. Jelikož se nacházejí přímo jižně od Germánie, v pohraničním území drženém oslabenou západořímskou říší, mají dobrou pozici, ze které mohou ohrožovat pohříchu
nechráněná křídla staré vlčice.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o jsou veteráni série Total War
o chtějí zkusit, jak se hraje za hordu
o hledají náročnou výzvu
• Rady:
Před vámi stojí západořímská říše, která se nechá dobýt. Její země oplývá kořistí a na mnoha frontách ji sužují zástupy nepřátel. Nepředstavujte si však, že to bude jednoduché: římská vojska se
soustřeďují podél Rýna a Alp (a to včetně dříve zmíněné vojenské legendy Stilicha!), takže pokud se
rozhodnete, že se ihned usadíte, budete si muset dávat pozor, aby vás nepřemohla. Dále vás mohou
obtěžovat nepřátelské kmeny severně od Alp, jakož i příchod Hunů. Nejlépe tedy uděláte, když budete pokračovat v migraci, proniknete skrz římské hranice a vstoupíte hluboko do jejich území, než
se usadíte někde daleko od nepřátelských sil, a na pochodu si budete dávat pozor na ostatní migrující kmeny, které mají podobné plány.
Private and Confidential
88||PStrana
age
SASÁNOVSKÁ ŘÍŠE
„Sasánovci jsou poslední z rodu perských říší, které se táhnou skoro tisíc let do minulosti.“
Sasánovští vazalové upevnili svou moc ve Fársu ještě předtím, než ovládli parthskou říši. Od té doby
jejich štíhlá a centralizovaná administrativa oživila a rozšířila její hranice. Takový rozmach však nevyhnutelně přiláká protivníky, a tak se Sasánovci ocitají v ošemetné situaci. Vnější síly ohrožují jejich
nadvládu nad Hedvábnou stezkou, zatímco východořímané je systematicky oslabují i v dobách míru.
Sasánovci se tím vším ovšem nenechají zastavit. Jelikož jejich nárok na trůn spočívá ve vojenských
zkušenostech, je důležité, aby jejich nedávné dobývání pokračovalo, jinak se věci Peršanům opět
vymknou z rukou. Na začátku kampaně má Sasánovská říše pod svou vládou několik satrapií a těší
se z působivé vojenské základny i uspokojivých příjmů – je připravena na další rozkvět. Sasánovci si
coby vzdělaný národ dobře uvědomují vztah mezi čistotou a zdravím a při výstavbě svých hlavních
měst berou v potaz dostatečné hygienické podmínky.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí začínat se zaopatřeným územím a několika loutkovými státy
o se bojí hladomoru
o hledají méně náročnou výzvu v poněkud mírumilovném prostředí
• Rady:
Dá se říct, že vám žádné okamžité nebezpečí nehrozí, díky čemuž máte prostor k rozletu a můžete
si tažení naplánovat dopředu. Udržujte srdečné vztahy, kde to bude možné, a snažte se vybudovat
dostatečný kapitál a vojenskou sílu, aby – pokud se tak rozhodnete – ostatní frakce vašemu postupu
nemohly příliš vzdorovat. Díky mírumilovnému startu také stihnete vyzkoumat pár občanských technologií, než se budete muset vrhnout na ty vojenské, abyste měli v boji převahu. Tímto způsobem
si ještě posílíte infrastrukturu, která vám pomůže podpořit snahy o mobilizaci, ale nezapomínejte,
že východořímané jsou silní už v této fázi. Rozhodně věnujte pozornost svému postavení nad svými
loutkovými státy, neboť některé z nich se mohou snažit z vašeho područí vymanit. To může odstartovat hromadné odtrhávání satrapií, pokud vámi budou ostatní loutkové státy také pohrdat. Můžete
se ovšem pokusit uplatit je různými příspěvky.
Private and Confidential
99||PStrana
age
ALANI
„Když Alani vyrážejí do bitvy a jejich sedla hrdě zdobí krvavé skalpy, málokdo pochybuje o jejich
pověstné nepřekonatelné zuřivosti.”
Jediným bohem, kterého uctívají, je meč zaražený do země, a přednost dávají životu neúnavného
dobývání. Ale dokonce i Alani zaváhali tváří v tvář Hunům a nemilosrdnému drancování, které jim
kráčelo v patách. Mnozí před tímto krveprolitím prchli a stali se pěšáky v řadách Římanů či Vandalů,
zatímco ostatní se k Hunům přidali kvůli příslibu kořisti. Ti, kteří s kmenem zůstali, jsou však nadále
věrni duchu nezávislosti, který jim až do této chvíle dával tvář. Sami dokážou obnovit jméno a bohatství alanského lidu. Na počátku kampaně se Alani nacházejí na břehu Černého moře, a to nebezpečně blízko domoviny Hunů. Jejich válečníci se rodí v sedle a jejich jezdeckým schopnostem se nikdo
nevyrovná. Ale také jsou si vědomi ceny svých ořů a jsou schopni je udržet naživu i v nepříznivých
podmínkách.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí zkusit, jak se hraje za hordu
o hledají náročnou výzvu
o mají rádi kopiníky a rychlé výpady s jízdou
• Rady:
Začínáte se dvěma hordami, které jsou oddělené nepřátelskými Huny, a v okolí nemáte žádné
jednoznačné spojence. Pokud chcete zaútočit, bylo by moudré upevnit si nejprve svou moc v této
oblasti, ale rozhodně to nebude žádná ostuda, když se Hunům úplně vyhnete a vydáte se hledat bohatší země se slabšími protivníky. Hranice východní říše římské na západě jsou poměrně nechráněné, ačkoliv se o kořist budete muset nejspíš poprat s Góty. Jednodušší řešení bude usadit se severně
od Kavkazu a upevnit si svou pozici tam, načež si podmaníte maličká království na jihu, případně
můžete zlikvidovat slabší barbary severozápadně od vaší startovní pozice. Hlavně pozor na ty Huny!
Private and Confidential
10
age
10||PStrana
SASOVÉ
„Kvůli vzdálenosti od srdce říše římské jsou Sasové zahaleni tajemstvím, díky čemuž mohou dobývat a drancovat dle libosti.“
Zatímco ostatní barbaři bojují o kousky rozpadající se západní říše, Sasové hledí směrem k jejím
severním provinciím, které jsou zanedbané a postrádají vojsko. Obzvláště lákavým cílem je Británie,
která už dříve saským nájezdům čelila, když její obranu vedl uzurpátor Maximus. Od té doby Sasové
nepřestali být Římu trnem v patě. Ten dokonce na obranu proti nim vybudoval sérii pevností známou jako „Saské pobřeží“ – což ale pro zkušené a odhodlané saské království nepředstavuje velkou
překážku. Zatímco se podnebí ochlazuje, Sasům svítá na lepší časy. Příležitostí k rozmachu mají hned
několik, ale ať už se rozhodnou postupovat kterýmkoliv směrem, nikdy se nestanou bezduchými
drancíři, kteří by se kvůli rozsévání zkázy připravili o zisk.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí hrát tradičním stylem a začínat kampaň v jedné jediné oblasti
o hledají náročnou výzvu
o chtějí vytvořit alternativní historii, ve které Sasové brzy vtrhnou do Británie a pak
se vydají dobýt svět jako největší vojenské legendy!
o mají rádi drancování, rabování a loupení
• Rady:
Krásný jednoduchý začátek: staráte se o jednu oblast, máte hrstku vojáků a bezpočet příležitostí.
Dávejte si pozor na Franky, neboť ti jsou zpočátku poněkud silnější a mohou vaše tažení překazit
v zárodku, pokud vám vyhlásí válku a vytáhnou přímo na vaše hlavní město. Může vám pomoct
mírová dohoda, ale tím nejlepším bezpečnostním opatřením je rozšířit své území co možná nejdříve,
a to buď do bezprostředního okolí, nebo zabíráním území západním Římanům (v Británii, pokud si
potrpíte na drobnou reprízu historie). Římané z kraje kampaně mohou do boje vyslat lepší jednotky,
takže raději zabírejte nechráněné osady bez hradeb. Vaše počáteční jednotky jsou poměrně levné,
i když trochu slabší, takže případně můžete zkusit dát dohromady větší pluky těžší pěchoty, než se
vydáte za nějakým hodnotnějším cílem.
Private and Confidential
11
age
11||PStrana
OSTROGÓTI
„Putování Ostrogótů římským územím odporuje jejich původu v podobě mocné říše.”
Původně byli známí jako Greuthungi a představují konfederaci různých národů pocházejících
z pobřeží Baltu, které se usídlily u Černého moře. To bohužel znamená, že se Ostrogóti stali prvním
germánským národem, jenž musel čelit invazi Hunů a Alanů, kteří roztříštili známý svět na kusy. Nyní
vedou nelehký život na pohraničí říše a jsou zranitelní jak nátlakem Říma, tak barbarskými útoky,
pročež se nechávají najímat jako žoldáci právě těmi Huny, kteří si je podmanili. Památka na jejich
zašlou slávu však stále přežívá a dodává Ostrogótům naději; silný vůdce by je mohl z jejich područí
vymanit a vrátit jim někdejší proslulost... Dlouhý vztah s římskou kulturou, obyvatelstvem i vojáky
jim dodává na věrohodnosti, a to až do té míry, že se jim místní obyvatelstvo ani moc nestaví na odpor, když zabírají římské území. V takovém případě také mají přístup k římským vojenským vymoženostem, díky nimž mohou posílit vlastní řady.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí zkusit, jak se hraje za hordu
o hledají střední výzvu
o mají zájem o snazší začlenění do římského teritoria
• Rady:
Vaše pozice poblíž nechráněných severních částí východořímské říše vám poskytne mnoho příležitostí ke drancování, zatímco vaše horda bude sílit, jakož i spoustu možností se usadit, pokud máte
zájem o stabilnější království. Nicméně se připravte na nátlak ze všech stran, neboť vaši vizigótští
bratranci by si rádi utrhli kus Říma pro sebe, Hunové na sebe také nenechají dlouho čekat a jejich
nepřátelé utíkají vaším směrem pátrajíce po bezpečnějších a bohatších zemích. Výhoda vaší frakce
spočívá v tom, že můžete produkovat římské jednotky z již existujících budov a omezujete nepokoje,
které by vznikaly kvůli okupování římského území. Využívejte toho zejména v rané fázi hry, abyste
mohli vybudovat velké království, než vám výše zmíněné hrozby přerostou přes hlavu.
Private and Confidential
12
age
12||PStrana
FRANKOVÉ
„Zatímco svět stojí na pokraji chaosu, Frankové váhají mezi dvěma rolemi. Jako ničitelé – nebo dědicové římského odkazu – jsou na pokraji uvědomění si plné míry vlastního potenciálu.“
Toto seskupení germánských kmenů z oblasti dolního Rýna bylo poraženo a nakonec mu bylo umožněno, aby se usídlilo v Toxandrii jako foederati. Zatímco vláda stávajícího franckého vůdce Faramunda je skvělým příkladem pro budoucí panovníky, odvážnější vojevůdce by je mohl dovést ke slávě
tváří v tvář upadající říši římské. Pokud má z římského popela povstat dlouhověké francké království,
musí se jejich národ sjednotit – Frankové musí bojovat jako jeden! Frankové, kteří se nacházejí na
pobřeží severní Germánie, se musí rozhodnout. Zaútočí přes moře a zaberou území v Británii? Nebo
třeba vyrazí na jih a využijí slabin západní říše římské? Ať už bude jejich cílem kdokoliv, bude se třást
před jejich děsivými válečníky, kteří bojují s o to větší vervou, čím větší utrpí ztráty.
• Hodí se pro hráče, kteří:
o jsou veteráni série Total War
o chtějí hrát tradičním stylem a začínat kampaň v jedné jediné oblasti
o hledají velmi náročnou výzvu
o rádi riskují na bojišti
• Rady:
Další snadný začátek, ale o něco těžší než v případě Sasů: vaše okamžité možnosti dobývání vyhrotí
napětí mezi vámi a dalšími germánskými kmeny (což by mohlo skončit špatně) a nejbližší římské
osady jsou poměrně dobře chráněné. Máte ovšem k dispozici námořnictvo a pár armád, takže toho
rozhodně využijte. Slučte svá vojska, nechte si doma malou obrannou sílu a ten zbytek vyšlete, aby
obehnal bližší osady a zabral ty slabší – v kombinaci s flotilou, pokud je vaším cílem přístav (nezapomeňte ale nejdřív vysadit armádu na souš, abyste mohli před útokem zahájit blokádu spolu s obléháním – armády jsou při útoku z pevniny mnohem účinnější). Při tom všem samozřejmě nechcete
přijít o své hlavní město, takže se snažte udržovat dobré vztahy se sousedy, abyste měli nějaký
obranný polštář před hrozbami z větší dálky a také nějaké obchodní příležitosti, díky kterým budete
moct udržovat své vojsko, dokud si nezaložíte nějakou silnou základnu někde jinde.
Private and Confidential
13
age
13||PStrana
ZÁPADNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
„Západní říše římská se nachází na samém okraji propasti.“
Její císař tančí, jak mu píská napůl vandalský generál, její bezmocní senátoři zevlují na velkých
a špatně obhospodařovaných statcích. Od okamžiku rozdělení říše vypluly velmi rychle na povrch
všechny chyby, které západ sužují. Není zde ani lidská síla, ani zlato potřebné pro efektivní armádu, takže se nemůže bránit proti mnoha vyhnaným barbarům, kteří proudí přes hranice Říma před
hunskou hordou. Římští císaři jsou nyní čím dál křehčí – mnozí z nich se nechají manipulovat od
vojevůdců či sesadit od svých nenechavých východních protějšků. Ještě stále je ovšem možné, aby
západní říše znovu povstala. Čas krize vytváří příležitosti, které – pokud se jich chopíte – dovedou
říši ke znovuzrození. Zatímco její spojenci na východě dali dohromady schopné peněžní strategie,
které mají zajistit stabilitu a dlouhověkost, západní říše římská začíná velkou kampaň s krvácejícím rozpočtem na pokraji krachu. Pokud nedokáže postavit do latě své vlastní sídlo, jak pak může
přečkat bouři rabujících barbarských kmenů? Od kalamity mohou kdysi mocnou říši zachránit jen ti
nejodhodlanější vůdci!
• Hodí se pro hráče, kteří:
o jsou veteráni série Total War
o hledají legendární výzvu!
o chtějí uzavřít historii Říma
o chtějí vést velké a zavedené říše
o nemají strach a umí hrát hru, kde se s porážkou musí z počátku počítat, než se jí
vysmějí do tváře a bodnou ji do srdce s výkřikem „Dnes ne!“
• Rady:
Blahopřejeme k výběru legendární kampaně! Není třeba zdůrazňovat, že západní říše římská má tak
trochu potíže. Musíte se starat o rozsáhlé území a nemáte dostatek vojáků na jeho ochranu. Raději
snižte ztráty v odlehlejších krajích své říše a svolejte vojáky z oblastí jako Británie či severní Afrika,
aby vám pomohli zajistit fronty u Alp a Rýna před migrujícími barbary. Opustit osadu je jistojistě
často lepší než ji prohrát v boji s nepřítelem, neboť tak si budete moct zachovat část jejího majetku
a tu znovu investovat do posílení své pozice v jižní Evropě. Ale pozor, abyste to nepřehnali, protože
tím rozladíte obyvatelstvo své říše, což může vést k povstání nebo až občanské válce – a to zrovna
nepotřebujete, jelikož je v sázce už tak příliš. Také buďte opatrní při opouštění majetku a důležitých zdrojů jídla, neboť tím velmi zpomalíte svůj pokrok. Zkuste si udělat pár spojenců a udržujte
dobré vztahy s východořímskou říší, neboť budete potřebovat veškerou možnou pomoc. Až svou
pozici upevníte a zajistíte, začněte likvidovat hrozby podél svého pohraničí, ale dávejte si pozor na
to, abyste se nezačali moc roztahovat dříve, než vám to umožní podpora prostřednictvím posílené
infrastruktury a technologického pokroku.
Private and Confidential
14
age
14||PStrana
HUNOVÉ
„Huny obklopuje aura hrůzy tak silná, že jejich nepřátelé si jen stěží dokážou představit, že to jsou
také lidské bytosti.“
Silné protivníky z Hunů ve skutečnosti dělá jejich jezdecký um. Kombinace jejich útoků na blízko
a na dálku a rychlost, s jakou dokážou pokrýt bojiště, je dech beroucí – a děsivá. Tímto způsobem se
Hunové prohnali Evropou a nyní ohrožují samotný Řím. I tak ale musí jednat rychle, aby tento chaos
přetvořili v říši. Zatímco jejich vojevůdci zuří, horda vyčkává v ochromení na příchod jednoho člověka. Člověka natolik silného, že sjednotí hunské kmeny a spoutá je ke své vůli...
• Hodí se pro hráče, kteří:
o chtějí, aby svět lehl popelem!
o mají rádi jízdu a taktiku „Udeř a uteč“
o chtějí utiskovat ostatní frakce a podmanit si je
o kterým nebude vadit, že nebudou ve hře vlastnit žádnou oblast
o chtějí být rozhodující silou ve hře
• Rady:
Jako frakce začínají Hunové skromně, ale na sever a východ od jejich počáteční pozice se už teď
nacházejí cenné cíle. Včasný nájezd na jednu z bohatých říší může být také dobrý nápad, ale ačkoliv
počáteční hordy Hunů jsou silné, bude jim to i tak trvat nějaký čas, než se z nich stane dominantní světová mocnost. Hráči by měli myslet na přesuny armád v podpůrných oddílech, které budou po cestě
drancovat a plenit, což přispěje k ekonomické síle kmenu. Mít nějakou „mateřskou základnu“ je skvělý
nápad; tuto hordu lze utábořit na bezpečném místě a soustředit na rozvoj pokročilých budov
a produkci vynikajících jednotek. Přesun těchto jednotek do čerstvých armád a jejich následné výpady
sousedy naučí bát se vašeho jména. Díky této taktice v kombinaci s jedinečnými rysy hunské frakce se
můžete stát nezastavitelnou silou, která očistí celou tvář Evropy a postará se o úsvit nové doby!
Private and Confidential
15
age
15||PStrana
Mapa celé kampaně Total War: ATTILA se startovními pozicemi každé frakce:
Private and Confidential
16
age
16||PStrana
Co je nového ve hře Total War: ATTILA?
Kampaně:
Vnitřní politika
Ve hře Total War™: ATTILA může hrozba přijít i zevnitř vaší vlastní frakce. Nový systém vnitřní politiky přetváří vliv osobností a myslí, které v tomto období pomáhaly jak budovat, tak i ničit celé říše.
Během kampaně vás bude zastupovat převážně vládnoucí rod vaší frakce. Rovnováhu sil je potřeba
udržovat ve váš prospěch, což zahrnuje kontrolu vlivu členů rodiny a zajištění toho, že další šlechtici
z dané frakce nezískají příliš velkou část vlivu sami pro sebe.
Vaše skupina bude nabývat na síle díky plnění úkolů a skutků svých vojevůdců. Těmi mohou být
vítězství na poli či machinace v politice. Tuto moc můžete uplatňovat ke změnám politické krajiny.
Můžete se například pokusit zneškodnit až příliš otevřeného politika jiné skupiny nebo dokonce
spáchat atentát na člena vlastní skupiny, pokud se jejich zájmy ocitnou ve střetu s vašimi vlastními
pletichami.
Také můžete dovolit členům svého rodu, aby jejich vliv stoupal. Díky tomu posílíte nadvládu svého
rodu ve vaší frakci a změníte rovnováhu sil ve svůj prospěch. To vše ale budete muset bedlivě sledovat: velké mocenské změny mohou vést k nedůvěře a zradě a nakonec i k občanské válce.
Pokud dopustíte, aby váš rod oslabil a stal se zranitelným, ztráta důvěry v řadách vojska může vyvolat vzpouru. Zároveň klesne i věrnost vaší věci, čehož využijí štvaví velitelé a guvernéři a obrátí se
proti vám. Pokud vás lidé budou brát jako příliš silného, může národ povstat a pokusit se svrhnout
vaši tyranii. Každopádně můžete brzy mít na krku občanskou válku. Musíte rozdrtit separatisty, než
jejich záměr nabere obrátky a stane se z ní nepřekonatelná překážka na vaší cestě ke svrchovanosti.
Rodokmen
Rodokmen ukazuje vztahy mezi členy vládnoucího rodu vaší frakce. Ze členů rodiny můžete učinit
dědice vedení frakce, můžete je oddávat i rozvádět. Mohou se pokusit zpronevěřit peníze a poskytnout je vaší věci nebo pro váš rod shánět podporu mezi elitou. Můžete jim přikázat, aby špinili
jméno členů jiné frakce díky drbům, nebo je můžete nechat zavraždit, pokud se vám znelíbí. Vyberte
si portrét postavy a podívejte se, jaké máte možnosti. Mužští členové rodiny se také mohou pokusit
zajistit si politický úřad či post guvernéra. Vyberte mužskou postavu, klikněte v příslušném seznamu
napravo od panelu na úřad či guvernérství a přiřaďte jí ho.
Politická moc vašeho rodu se určuje dvěma faktory: kontrolou a nadvládou. Vaše kontrola politické
situace a elit se určuje vaší schopností řešit politické záležitosti a reagovat na události ostatních frakcí – může být docela těžké ji získat. Vaše nadvláda nad danou frakcí a lidem však záleží na vlivu členů
vaší rodiny oproti šlechticům z ostatních rodů. Vliv získáte osobními úspěchy, jakými je například
guvernérství či svěření politického úřadu, ale také úspěchy v boji. Svůj vliv pak můžete investovat do
provádění politických intrik, což znamená, že úspěšný generál z vaší rodiny může být i velmi efektivní ve věcech politických.
Mechanismy hordy
Barbarským a kočovným frakcím byly implementovány nové mechanismy hordy, které představují
stěhování národů odehrávající se v této době. Horda je v podstatě vojsko, které se může rozhodnout
rozbít tábor (prostřednictvím nabídky postoje vojska) dle svého výběru.
Private and Confidential
17
age
17||PStrana
Jakmile se utáboří, horda se stane imunní vůči přirozeným ztrátám a může stavět a vylepšovat
budovy, aby vylepšila své hospodářství, výrobu jídla, možnosti náboru vojsk a tak dále – stejně jako
město. Kdykoliv se může přepnout do režimu armády a vydat se dobývat další území.
Hordy se také mohou usídlit v dobytých městech. Když se alespoň jedna horda usadí, celá frakce
se změní na městskou společnost a ostatní hordy přijdou o schopnost utábořit se, takže se z nich
stanou tradiční armády. Pokud je poslední město usazené frakce dobyto, zničeno či opuštěno, frakce
se navrátí ke kočovné společnosti a z jejích vojsk se opět stanou plně fungující hordy.
Drancování osad a hordy
Barbarské frakce se schopností migrace se automaticky stávají hordami, když je jejich poslední zbylá
osada zabrána či zničena.
Pokud se nepřítel nachází blízko a vypadá to, že blížící se útok prohrajete, můžete také osadu opustit
– tím zahájíte taktiku spálené země a nepříteli odepřete kořist. Když z osady odejdete, přibude vám
do pokladnice menší částka, neboť obyvatelstvo si uchránilo cennosti před zkázou. Jakákoliv frakce,
která oblast znovu osídlí či kolonizuje, zde najde jen pobořenou osadu v oblasti se sníženou úrodností – tato situace se zlepší pouze časem.
Vyhrocení obléhání
Úspěšná obléhání mohou trvat roky, než postupně oslabí osadu a její obránce. Čím déle je osada
obléhána, tím horší bude její fyzický stav, takže pro útočníka bude snazší prolomit obranu. To také
znamená, že stav obležené osady se projeví na stavu jejích budov a morálce jejích obránců během
bitvy, která se zde může odehrát. Poškození způsobené na mapě kampaně bude viditelné i na bojišti; oprava si vyžádá čas a peníze, což je něco, co si obléhaný může sotva dovolit.
Přímý útok na hlavní město provincie bez dělostřelectva či obléhacích strojů je možný pouze poté,
co bude umožněno, aby se obléhání časem zostřilo, což způsobí prolomení hradeb osady, takže se
jimi vaše jednotky mohou pokusit do osady vniknout.
Guvernéři
Z postav, které se věnují politice, nyní můžete udělat guvernéry, jakož i vojevůdce. Guvernér může
vydávat provinční výnosy a rysy jeho povahy, jeho schopnosti a domácnost budou mít dopad na
jeho schopnost efektivně vládnout. Také osobně povede posádku své osady na bojišti, pokud na ni
někdo zaútočí nebo ji oblehne.
Bitva:
Tempo
Bojový systém hry Total War™: Attila se dočkal výrazného přepracování, které mění tempo hry, a
pokud se chcete stát vítězem, je dobré tyto faktory zvážit.
Únava je nyní dynamičtější. Vaše jednotky se unaví rychleji, pokud s nimi budete běhat kolem bojiště, ale pokud je necháte odpočívat, nové síly naberou mnohem rychleji. To znamená, že když stáhnete unavené jednotky z boje a vystřídáte je svěžími vojáky, může to mít velký vliv na výsledek bitvy.
Morálka jednotek je také dynamičtější a jednotky nyní citlivěji reagují na bleskovou taktiku. Například místní převaha proti jednotce v kombinaci s útokem na křídla či ze zálohy může morálku
jednotky zlomit velmi rychle. Jednotky se ale nyní přeskupují rychleji, takže prchající jednotka, které
zbývá značné množství vojáků, má dobrou šanci na to, aby se přeskupila a vrátila se do boje.
Private and Confidential
18
age
18||PStrana
Role vojevůdce v poli je nyní znatelnější, neboť poskytuje bonus k morálce celé armádě (ačkoliv
menší než jednotkám v jeho sféře vlivu). Pokud o vojevůdce přijdete, morálka zbytku armády utrpí
značný postih.
Poškození osady
Během bitvy o osadu může osada samotná utrpět poškození od střel a ohně, který se po založení
může rozšířit a propuknout v požár. Čím větší poškození město v průběhu bitvy utrpí, tím větší negativní dopad bude mít zkáza majetku na jeho obránce. Jejich morálka a útok a obrana zblízka budou
postupně klesat, jak budou ztrácet naději a začnou pochybovat o smyslu obrany trosek. Poškození
osady je také trvalé, dokud nebude opraveno na mapě kampaně.
Námořní bitvy
Válečné lodě ve hře Total War™: Attila mají nyní schopnost se stáhnout, což jim umožní vycouvat z
nebezpečných situací a snáze se přesunout na novou pozici. Suchozemské krysy v přepravních lodích jsou také nyní náchylné k mořské nemoci. Na souši naverbovaný voják zapojený do námořního
střetu bude tedy bojovat s výrazným bojovým postihem v porovnání s námořníkem, který je vycvičen pro boj na palubě a kterému v žilách koluje slaná voda. A konečně, když přepravní lodě vezou
dělostřelectvo či jízdu do obojživelného útoku, jejich osazenstvo, jízda a vybavení se předpřipraví už
na pobřeží, takže je možné je ve střetu použít naplno.
Barikády
V bitvách o osadu může obránce během rozmisťovací fáze vztyčit barikády (hledejte interaktivní
ikonky na mapě během rozmisťování jednotek) a získat tak více barikád na základě velikosti osady
a úrovně vyhrocení obléhání. Barikády jsou neprůchozí a mohou zablokovat ulice, čímž poskytnou
bezpečnou pozici jednotkám, které tak mohou ustát výpad nepřítele. Útočníci i obránci je však mohou v kontaktním boji zaměřit a zničit.
Zabírací body
Zabírací body osad nyní představují větší soutěž o moc. Když o ně začne boj, strana s více jednotkami v oblasti kolem zabíracího bodu se začne přetahovat o vlastnictví. Jisté jednotky se ale pro
zabírání hodí více než jiné, což se ukazuje na jejich profilu. Když útočník obsadí zabírací bod obranné věže, věž bude zničena, takže i když pak bod znovu obsadí obránci, přijde o schopnost střílet ze
svých zbraní.
Zbraně a jednotky specifické pro dané období
Bojiště a loděnice 5. století přinášejí nové a děsivé možnosti, jak vést totální válku. Attila představuje novou třídu jednotek: nájezdníka. Nájezdníci jsou vynikající při dobývání zabíracích bodů a činí
tak mnohem rychleji než ostatní vojáci. Také se jedná o celkem neukázněnou partu, takže když je
pošlete do města, mohou se začít oddávat bezhlavému ničení, vrhat louče kolem sebe a zapalovat
budovy. Pokud chcete zabrat a okupovat nepoškozenou osadu, raději si dvakrát rozmyslete, než je
tam pošlete!
Hodně se toho změnilo i na moři. Vojáci verbovaní na pevnině nyní na přepravních lodích trpí
mořskou nemocí, která snižuje jejich bojové dovednosti na moři, takže pokud chcete být námořní
velmocí, je klíčové v loděnicích cvičit speciální námořní jednotky. Do námořní soupisky také přibyly
ohnivé lodě s ohnivým rozstřikovačem, jakýmsi plamenometem 5. století, který dokáže z jakékoliv
lodě i její posádky nadělat syčící uhlíky.
Prozkoumejte soupisku jednotek různých frakcí a zjistíte, že válka v dobách Attily vypadá úplně jinak.
Private and Confidential
19
age
19||PStrana
Aplikace Total War Chronicles
Total War Chronicles je bezplatnou webovou aplikací na adrese www.totalwar.com/chronicles, která
hráčům umožní sledovat, vytvářet a sdílet příběhy z kampaně Total War: ATTILA.
Během hry otevřete panel frakce, najděte záložku záznamu a v pravém dolním rohu uvidíte možnost
nahrávat své záznamy. Tímto tlačítkem exportujete a nahrajete podrobný záznam všech klíčových
událostí a zvratů, které se ve vaší kampani dosud odehrály. Pomocí těchto informací se vytvoří
kapitola ve vaší kronice Total War. Můžete ji nahrát kdykoliv (a kolikrát chcete) během své kampaně.
Jakmile se objeví zpráva „Nahrávání bylo dokončeno“, otevřete stránku http://chronicles.totalwar.
com/. Pak se jen přihlaste pomocí svého uživatelského jména a hesla služby Steam a můžete začít.
Po přihlášení uvidíte informace ze služby Steam včetně odehraných hodin a získaných trofejí ve hře
Total War: ATTILA.
Private and Confidential
21
20
age
20||PStrana
Každá kapitola kampaně exportovaná ze hry Total War: ATTILA by se měla objevit v záložce „My
Chapters“ (moje kapitoly). Každou z nich můžete pojmenovat kliknutím na „Edit“ (upravit). Jakmile
svou kapitolu pojmenujete, nastaví se jako ‘published’ (zveřejněná), a pokud je váš účet na službě
Steam veřejný, zobrazí se i ostatním. Pokud byste však chtěli nějakou kapitolu skrýt, můžete její
status kdykoliv přepnout na „Private“ (soukromý).
Aplikace Total War Chronicles bude vždy respektovat nastavení vašeho profilu na službě Steam.
Pokud je váš profil nastaven jako soukromý, vaše kapitoly i profil zůstanou skryté. Pokud si chcete
užívat všech výhod aplikace, nastavte svůj profil na veřejný.
V okně „Edit“ (upravit) si můžete vybrat z několika značek, s jejichž pomocí můžete kapitolu definovat tak, aby ji ostatní hráči snáze našli.
Když se podíváte na divácké rozhraní kapitoly, klíčovou složku je interaktivní mapa, která bude poskytovat data o této kampani. Pohodlně se usaďte a prohlédněte si její historii kliknutím na tlačítko
přehrávání v levém dolním okraji mapy. Uvidíte barevné rozhraní naznačující vlastnictví území a
události, které se odsud budou odvíjet. Zkuste si pohled přiblížit pomocí tlačítek v pravém dolním
rohu mapy, pomocí myši můžete uchopit mapu a pohybovat s ní.
Všechny události jsou roztříděny do šesti kategorií, které představují barevné značky na mapě, časové ose a detailním postranním ukazateli. Pomocí těchto interaktivních značek můžete přeskočit na
detail a čas konkrétní události. Můžete zapínat a vypínat různé kategorie pomocí výběru kategorií
vpravo nahoře nad mapou.
Zevrubné informace o každé události můžete najít na posuvníku napravo. Zde také můžete najít
odkazy na historii postav a provincie. Souhrnné informace o vašem tažení jako celku můžete vyvolat
pomocí ikonky informací vedle názvu kapitoly.
Každý tah své kampaně také můžete oživit přidáním komentáře. Jaké byly ty největší výzvy, kterým jste čelili, a jak jste se s nimi vypořádali? Vyhráli jste s drtivým přehledem? Převyprávějte svůj
příběh, díky čemuž můžete ostatní hráče poučit, pobavit a potěšit. Pokud sledujete kapitolu jiného
hráče, můžete si rozvinout svitek komentářů a podívat se na jejich verzi událostí.
Můžete prohlížet a hodnotit obsah od ostatních hráčů, včetně vašich přátel na službě Steam, jejichž
kampaně – pokud nějaké kapitoly zveřejnili – by se měly objevit v pravém panelu.
Tlačítka pro sdílení na sociálních funkcích jsou aktivní, takže dávejte pozor, abyste něco nesdíleli
omylem!
Tato aplikace se inspirovala nástrojem pro analýzu uložených pozic od vývojářského týmu CA a nadšením komunity Total War pro zveřejňování hlášení po bitvách na fórech.
21 | Strana
Užitečné odkazy
http://wiki.totalwar.com/w/Total_War_ATTILA
Název videa: Total War: ATTILA – Barbarian Hordes Feature Spotlight (ESRB)
Popis: Nové úvodní video je nyní k dispozici na kanálu Total War na YouTube a my v něm podrobněji
rozebíráme barbarské hordy ve hře ATTILA. Jednou z nejskvělejších funkcí této hry je bezesporu
možnost hrát za migrující frakce (nebo proti nim). Představují jedinečné hratelnostní mechanismy,
které jsou ve hře Total War: Attila zcela nové, a v tomto videu ukazujeme, jak se za ně hraje.
Odkaz: http://youtu.be/1QaVXyxVSx0
Název videa: Total War: ATTILA - Army Management Feature Spotlight ESRB
Popis: V tomto úvodním videu se blíže podíváme na systém správy vojska, které jsme vyvinuli pro
hru Total War: ATTILA.
Ve hře Total War: ATTILA máte hlubší a větší kontrolu nad vojevůdci a armádami, takže máte možnost vybudovat si dokonalý válečný stroj, který bude odpovídat strategii vašeho tažení. V dobách
temna však hráči udělají dobře, pokud budou pečlivě sledovat integritu svých armád, a pokud to
bude nezbytné, přistoupí k drastickým opatřením, aby je dokázali udržet.
Odkaz: http://youtu.be/URYYJfW0sPI
Název videa: Total War: ATTILA- Let‘s Play Hordes and Migration ESRB
Popis: V tomto videu se záběry ze hry se můžete blíže podívat na Ostrogóty se Simonem Mannem
a Joeym Williamsem a na pár nových mechansmů, které bude muset vzít v potaz i ten nejzkušenější
veterán série Total War. Také uvidíte pár novinek, kterým budete muset porozumět, než začnete
hrát za jednu z migrujících frakcí.
Odkaz: http://youtu.be/N-hoMr44MdY
Název videa: Total War: ATTILA Diplomacy & Politics Feature Spotlight
Popis: V tomto videu se blíže podíváme na nové funkce v diplomacii a politice ve hře Total War:
ATTILA.
Díky zcela novým rodokmenům a politickým systémům ATTILA vašim vojevůdcům a státníkům propůjčuje skutečný charakter a těsněji je začleňuje do příběhu vaší kampaně. Diplomacie také doznala
velkých změn ve funkčnosti, které předčí předchozí díly série.
Odkaz: http://youtu.be/f7bOKsoMxUw
Název videa: Rally Point 24 – Total War: ATTILA Historical Battles Revealed
Popis: V pravidelném měsíčním okénku se představuje designér Simon Mann, který poodkrývá
svých 5 největších výzev s hrou Total War: ATTILA. Craig a James hrají historickou bitvu o katalánské
pláně a ukazují celých 13 minut záběrů ze hry. Také rekapitulujeme neuvěřitelnou přehlídku série
Total War, která oslavuje 15 let série a snaží se odhadnout, co nás čeká v budoucnosti.
Odkaz: http://youtu.be/WMNH9ry4V-0
Private and Confidential
22
age
22||PStrana

Podobné dokumenty

Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny

Popisy číselníků pro volby do Poslanecké sněmovny Název strany 120 znaků Název volební strany 50 znaků Zkrácený název 30 znaků Zkratka názvu 8 znaků Počet polit. subjektů ve složení volební strany Složení volební strany (kódy VSTRANA<201 nebo VSTR...

Více

Výstava: „Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách“

Výstava: „Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách“ zvláštní, ale je to proto, že Augustin byl vždy sám sebou, vždy věrný svým zásadám; byl tím, kdo nikdy nežil jen polovičním přáním svého zraněného srdce. Proto, když listujeme stránkami jeho díla -...

Více

TW Attila manu l

TW Attila manu  l pro vítězství mají jedno společné: musíte uchvátit a ovládnout území tak, že zaberete regiony a udržíte či zničíte určité provincie. Zatímco to všechno bude vyžadovat značnou vojenskou moc, můžete ...

Více

3 - Kuma.cz

3 - Kuma.cz bude disponovat speciální animací pro jejich překonání“ Chtěli jste jako hráči někdy takovou hru, že v ní budou přírodní síly/živly ovlivňovat váš postup hrou? Ano, pak bude pro

Více

pRACOVNÍ seŠiT - Učebnice Prodos

pRACOVNÍ seŠiT - Učebnice Prodos b) Změř velikost své mozaiky a odhadni, jak dlouho ti trvala její výroba (odečti dobu tuhnutí lepidla a sádry). Spočítej, jak dlouho by ti trvalo vytvořit mozaiku pro kupoli kostela Nejsvětěj­ ší B...

Více

Hlavní téma - Houmrovo GVN

Hlavní téma - Houmrovo GVN ocení a budou respektovat, což už je pro nás malý krůček k seberealizaci. Anonymita internetu otevírá člověku mnoho cest, po kterých se může vydat. Musí si ovšem dávat pozor, aby nezačal žít dvojí ...

Více

hakai Miko

hakai Miko problémy�budou�spojeny�s��vodou,�a��u��z�hlediska�sucha�a�nedostatku pitné�vody�nebo�z�hlediska�srá�ek�a�povodní. Konference�reaguje�na�tuto�situaci�a�je�prvním�pøíspìvkem�ke�spoleèné komunikaci�me...

Více

Justin římské Soluna

Justin římské Soluna Verš k zapamatování: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi p...

Více

Obecná charakteristika internetového prostoru z hlediska projevů

Obecná charakteristika internetového prostoru z hlediska projevů uskupení nebo strany, popř. k rozložení rozdílně (rozuměj od nacionálně socialistické ideologie) orientovaných stran zevnitř. Utajenou akcí se myslí různé aktivity, které systém poškozují a rozklád...

Více