Sestava 1 - Konto BARIÉRY

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - Konto BARIÉRY
AUKČNÍ KATALOG
11. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ
383 dárců pro Konto BARIÉRY
pod záštitou primátora hl. m. Prahy
Aukce
9. prosince 2012 ve 13 hodin
Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1
Výstava také na internetu
http:/www.kontobariery.cz
© Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
[email protected]
Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY
děkuje 383 dárcům
za věnovaná umělecká díla
generálnímu sponzorovi
sponzorovi
hlavním partnerům
mediálním partnerům
a partnerům, kteří nám pomohli se zajištěním výstavy a aukce
Architektonický ateliér Petr Keil
Gabriel Urbánek
Microsoft ČR
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Inter-Kontakt-Grafik
top vision s.r.o.
Rámování Čvančara a Houska
DANA JODASOVÁ, pasparty a rámy
Galerie Pokorná, s.r.o.
Univerzita Karlova Praha
AUTO JAROV s.r.o.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vážení a milí návštěvníci naší aukce,
jsem moc ráda, že se setkáváme již u jedenácté aukce, kterou pro Konto BARIÉRY pořádáme.
Co si přát? Vám, našim příznivcům, přátelům a milovníkům
výtvarného umění i charity přeji, abyste u nás našli umělecké
dílo, které Vás potěší, které Vám udělá radost. Myslím, že letos
je opravdu z čeho vybírat.
Nám v nadaci a našim studentům, stipendistům Konta
BARIÉRY přeji, aby „souboje“ o umělecká díla byly dramatické.
Proč? Nezastírám, že se těším na co nejlepší výsledek aukce,
který přinese dost finančních prostředků právě pro naše handicapované studenty, kterým peníze pomáhají. Radost z vyvrcholení našeho letošního salonu výtvarných děl by tedy
mohla být dvojí. Radovat by se měli ti, kdo si koupí umělecká
díla i ti, kterým peníze pomohou.
Děkuji vám a přeji příjemné nedělní odpoledne a podvečer
9. prosince 2012 v Modré posluchárně Karolina.
Božena Jirků
Praha, listopad – prosinec 2012
Jak se můžete zúčastnit aukce?
Zveme Vás již na jedenáctou aukci, kterou pořádá Nadace Charty 77. Naši přátelé
a příznivci vědí, že její výtěžek je určen ve prospěch Konta BARIÉRY. Aukce i výstava
se konají díky podpoře výtvarníků, kteří pro dobrou věc poskytli svá díla zcela nezištně. Vlastní průběh aukce zajišťuje za symbolickou cenu jedné koruny zkušená
Aukční Galerie Kodl (Vítězná 11, Praha 5) www.galeriekodl.cz. Průběh aukce se řídí
příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů. Pro zájemce bude aukční řád
k dispozici při vstupu do aukční síně.
Výstava uměleckých děl, zařazených do 11. aukčního salonu, se koná od středy 21.
listopadu do pátku 7. prosince 2012, vždy od 10 do 18 hodin v Křížové chodbě pražského Karolina (Praha 1, Ovocný trh 5). Vystavená díla jsou popsána v bohatě ilustrovaném výstavním katalogu, který je v prodeji v pokladně výstavy za 150 korun.
Na stejném místě nabízíme také aukční katalog za 40 korun. Je důležitý pro vás, kteří
se chcete dražby zúčastnit aktivně. Jsou v něm popsána všechna nabízená díla
pod svými pořadovými čísly a vyvolávacími cenami.
Vlastní aukce výtvarných děl proběhne v neděli 9. prosince 2012 od 13 hodin
v Modré posluchárně staroslavného Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1. Do této posluchárny se díky vstřícnosti Univerzity Karlovy vracíme již pošesté. Vedení Univerzity Karlovy běžně tyto prostory nepronajímá a my si dobrých vztahů velice vážíme. Modrá
posluchárna nám totiž již pětkrát přinesla štěstí. Přišlo hodně zájemců a dražby byly
živé a úspěšné. Proto jsme moc rádi, že díky vedení Univerzity Karlovy, díky rektorovi
prof. Václavu Hamplovi a díky báječnému kvestorovi Ing. Josefu Kubíčkovi se můžeme i letos pokusit úspěch zopakovat. Moc děkujeme!
Jak vlastně aukce probíhá? Aukční síň bude otevřena od 12 hodin. Vstupné na
aukci se nevybírá. U vchodu si můžete zakoupit aukční katalog a pokud počítáte
s tím, že se do dražby zapojíte, vyzvednete si u vchodu dražební číslo (proti záloze
500 korun, která Vám bude při odchodu opět na stejném místě vrácena). Tímto číslem pak budete dražit a prokážete se jím při placení vydražených děl. Pokud jste
přišli pouze jako diváci, jste také vítáni a aukční číslo nepotřebujete.
Ve 13 hodin začne vlastní aukce. Licitátor vždy oznámí, jaké dílo je právě draženo
a jakou má vyvolávací cenu, dílo je zároveň zobrazeno na velkém plátně. Dražitelé
mohou k vyvolávací ceně přihazovat zvednutím svého dražebního čísla. Zvyšování
nabídek se řídí touto stupnicí:
7
do 5 000 Kč
od 5 000 – 10 000 Kč
10 000 – 20 000 Kč
20 000 – 50 000 Kč
50 000 – 100 000 Kč
100 000 – 500 000 Kč
100 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
Zájemce může přihodit i více. V takovém případě svou nabídku oznámí nahlas licitátorovi spolu se zvednutím dražebního čísla. Každé zvýšení nabízené ceny licitátor
oznámí a není-li cena ani po trojím oznámení zvýšena, dražené dílo je prodáno příklepem tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu. Pokud by licitátor nedopatřením přehlédl
něčí příhoz, prosíme příslušného dražitele, aby na tuto skutečnost licitátora ihned
zřetelně upozornil. Chyba bude okamžitě napravena. K přiklepnuté ceně nejsou připočítávány žádné další přirážky.
Aby se po skončení aukce netvořily u pokladny dlouhé fronty, jsou v průběhu aukce
zařazovány přestávky, ve kterých účastníci vydražená díla zaplatí. Přestávky jsou výrazně označeny v katalogu i s předpokládaným časovým průběhem. Po zkušenostech z předchozích aukcí vás prosíme, abyste vydražené dílo zaplatili vždy v nejbližší
platební pauze. Platební místa budou výrazně označena a jsou k dispozici po celou
dobu aukce, tedy nejen během přestávek. Platby jsou přijímány v české měně. Lze
je uskutečnit hotově a nebo kartou. Přijímány budou platební karty VISA, VISA
ELECTRON, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express,
Diners Club a JCB CARD. Bezprostředně po vydražení a zaplacení si mohou noví
majitelé vyzvednout zakoupená díla v prostorách výstavy Křížové chodby Karolina.
Vyzvednutí je možné i po skončení aukce.
Pokud se nemůžete aukce zúčastnit a máte zájem o některá z nabízených děl, můžeme Vás při dražbě zastupovat. Podmínky lze předem individuálně dohodnout
v kanceláři nadace.
Ceny dosažené v aukci budou pro zájemce k nahlédnutí po předběžné domluvě
v kanceláři nadace od čtvrtka 13. prosince 2012.
O využití získaných prostředků bude nadace informovat všechny přítomné před zahájením aukce, podrobně poté ve své výroční zprávě za rok 2012.
Každý, kdo vydraží některé z nabízených děl, získá dvojnásobný dar – jednak dílo
podle svého vkusu a zároveň vděk potřebných lidí, kterým každá koruna z aukce
pomůže udělat další krůček a někdy i skok k lepšímu životu.
8
Časový plán aukce
13.00 – zahájení
1.
dražební blok: 13.05 – 15.05 hod.
platební přestávka 20 minut
dražba č.
1 – 125
2.
dražební blok: 15.25 – 17.10 hod.
platební přestávka 20 minut
dražba č. 126 – 239
3.
dražební blok: 17.30 – 18.40 hod.
platební přestávka 20 minut
dražba č. 240 – 344
4.
dražební blok: 19.00 – 20.00 hod.
dražba č. 345 – 436
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
e-mail: [email protected]
9
DRAŽENÁ DÍLA
1•
Ambrosová Helena, Lobosova etuda
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 55 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
2•
AMERTY, Sen
kombinovaná technika, 2011, signováno, rámováno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
3•
Anderle Jiří, Má úcta, slečno
kolorovaný lept, 2003, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 33 x 24 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
4
Anderle Jiří, Mějte se rádi
kolorovaný lept, 2003, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 33 x 24 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
5•
ANTE, Židovský hřbitov
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 60 x 45 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
6•
Aubrechtová Pavla, V modré
koláž, 1997, signováno, rámováno, zaskleno, 36 x 65 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
7•
Augustin Richard, Paradox
olej na dřevě, 2008, signováno, rámováno, 60 x 38 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
8
Axmann Mikoláš, Planetárium (soubor 10 tisků)
kamenopis, 2012, signováno, 10x 28 x 20 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
11
9 •
Axmann Mikoláš, Zvěstování Josefovi
kamenotisk na plátně 2/2, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 63 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
10 •
Balabán Daniel, Venuše a Mars
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
11 •
Balcar Martin, Červená krajina III.
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 50 x 60 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Nadaci věnoval autor
12 •
Bartáková Libuše, Sursum corda
olej a akryl na plátně, 2010, signováno, rámováno, 90 x 90 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
13 •
Bednářová Ivana, Animus
monotyp, olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 73 x 53 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
14 •
Beldová Alena, Listí z bříz
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 66 x 70 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
15 •
Benedikt Václav, Tři modré
olej na sololitu, 2012, signováno, rámováno, 34 x 30 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
16
Beneš Karel, Akt
litografie, 1993, signováno, 71 x 50 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
17 •
12
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Beneš Karel, Klaun s růží
barevná litografie, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 76 x 59 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
18
Benešová Daniela, Dvojice
barevná litografie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 48 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
19 •
Benešová Daniela, Večerní akord
barevná litografie, 2008, signováno, 87 x 59 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
20 •
Benetka Karel, Požár na výletní lodi
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
21 •
Bičovská Jaroslava, Pod hladinou
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 60 x 60 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
22 •
Bím Tomáš, Na třešních
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 58 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
23 •
Blabolilová Marie, Pavučiny
akryl na sololitu, 2011, signováno, rámováno, 120 x 91 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 23 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
24 •
Bláha Václav, Prší
akryl na plátně a desce, 2009, signováno, rámováno, 30 x 35 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
25 •
Blažíček František, Vejce a pan Kryštof
aneb specialista na upřené pohledy
olej, akryl na desce, 2011, signováno, rámováno, 88 x 74 cm
Hodnota daru: 59 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
26 •
Bohdanová Blanka, Zamračená krajina
olej na plátně, 2009, signováno, rámováno, 40 x 46 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
13
27 •
Bolf Josef, Z cyklu Velké obličeje
akryl, pastel na papíře, 2002-2011, signováno,
rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
28 •
Born Adolf, Učitel tance
litografie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 62 x 68 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
29 •
Bořecký Karel, Staří havíři
olej na plátně, 1960, signováno, rámováno, 50 x 100 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala Helena Ambrosová
30 •
Boška Jindřich, Barevná variace (v ornamentu) X.
akryl na sololitu, 2011, signováno, rámováno, 67 x 49 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
31
Boška Jindřich, Rozpravy o čase
rysá kresba, alchymáž, karton, 2010, signováno,
rámováno, zaskleno, 54 x 40 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
32 •
Bouda Jiří, Oudegracht, Utrecht
barevná litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 59 x 46 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
33
Bouda Jiří, Vlečka z papírny
barevná litografie, 2012, signováno, 42 x 50 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 400 Kč
34 •
Brabenec Jaromír E., Triangl
serigrafie, 1977, signováno, rámováno, 50 x 65 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
35 •
Bradáček Lukáš, Pampeliška I.
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 29 000 Kč
Nadaci věnoval autor
14
36 •
Brančovský Rudolf, Jízda na slonu
akryl na sololitu, 2011, signováno, rámováno, 78 x 58 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
37
Brázda Pavel, Zuzanka a její pejsek
digitální mezzotinta, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
38 •
Brázda Pavel, Zuzanka pod sprchou
digitální mezzotinta, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
39 •
Brejcha Šimon, Rákosový usměrňovač světla
hlubotisk, 2011-2012, signováno, rámováno, zaskleno, 80 x 110 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
40 •
Brichcín Roman, Zimní krajina
olej na plátně, 2000, signováno, rámováno, 50 x 66 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
41 •
Brunton Vladimír, Woman with lost head I.
stříbrná želatina na japonském papíře, nedatováno,
signováno, rámováno, 92 x 72 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
42 •
Budíková Jana, Podzim
serigrafie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
43
Budíková Jana, Živly
lept (hlubotisk), duplex, 2008, signováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
44 •
Cajthaml David, Noční krajina
koláž, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 35 x 50 cm
Hodnota daru: 8 700 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
15
45 •
Cilková Zuzana, Vlčí máky
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 25 x 35 cm
Hodnota daru: 11 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
46 •
Císařovská Vendula, Oberon a Titanie
olej na sololitu, 1998, signováno, rámováno, 12 x 14 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
47 •
Císařovský Petr, Maska
tepané železo, 2012, signováno, 17 x 13 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
48 •
Císařovský Tomáš, Milosrdný
akvarel na papíru, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
49 •
Crocro Lucie, Oheň
kresba, kombinovaná technika na papíře, 2012, signováno,
rámováno, zaskleno, paspartováno, 88 x 35 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
50 •
Čech František Ringo, Židovská radnice
umělecký tisk, 2008, signováno, rámováno, 44 x 30 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
51 •
Čermáková Sára, Děti
linoryt, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 144 x 195 cm
Hodnota daru: 23 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
52 •
Černá Kateřina, Pieta
kolorovaný lept, 1990, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 50 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
53
Černá Kateřina, Setkání v Ženevě
kolorovaný lept, 2008, signováno, 50 x 36 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
16
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
54 •
Černý Dušan, Strom
hlubotisk z výšky, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 56 x 50 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
55 •
Černý Filip, Modrý akt
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 30 x 30 cm
Hodnota daru: 11 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
56 •
Demel Karel, Kolotoč II.
kombinovaná technika, hlubotisk, 2008, signováno,
rámováno, zaskleno, 85 x 50 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
57 •
Djakovič Pedja, All that Jazz
tuš na papíře, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 105 x 75 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Nadaci věnoval autor
58 •
Doležal Jindřich, Panenská krása
tavené, broušené a leštěné sklo, 2012, signováno, 33 x 17 x 6 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
59 •
Dostál Ivo, Abstraktno
kombinovaná grafika, 2011, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
60 •
Dostálová Dagmar, Kytice
art protis, 2011, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
61 •
Drahotová Veronika, Home 1/3
linoryt, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 44 x 36 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 300 Kč
Nadaci věnovala autorka
62
Drahotová Veronika, Home 1/4
linoryt, 2003, signováno, 44 x 36 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
17
63 •
Dvořák Jan, Poselství věků
olej, sololit, 2012, signováno, rámováno, 80 x 65 cm
Hodnota daru: 16 500 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
64 •
Ehret Andrea, Unášení
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 11 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
65 •
Eliáš Bohumil jr., Mikrosvět
malované, lepené sklo, 2012, signováno, 13 x 13 x 9 cm
Hodnota daru: 13 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
66 •
Eremiášová Milča, Barevná koule
paličkovaná krajka, 2007, signováno, 30 x 30 x 17 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
67 •
Erlebach Vladimír, Srpnový večer (neděle)
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 150 x 120 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
68 •
Exnar Jan, Kréťanka
tavená plastika, 2008, 66 x 30 x 24 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
69 •
Exner Ivan, Tropický prales – ostrov Huahine
serigrafie - ofset, limitovaná série 1-100, 2001, signováno,
rámováno, zaskleno, 47 x 63 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
70
Exner Ivan, Zahrada Eden
barevný limitovaný ofset 1–100, kolorovaný autorem, 2003,
signováno, rámováno, zaskleno, 47 x 60 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
71 •
Fárka Lubomír, Málo vody - suché kapky
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 65 x 55 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
18
72 •
Fidlerová Markéta, Obzor
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
73 •
Filip T.A.K., Myslím na tebe
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 100 x 75 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
74 •
Franta Roman, ZŽ brouk
akryl na papíře, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 86 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
75 •
Gabriel Michal, Jezdec
litografie, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
76 •
Gabrielová Milada, V diviznách
litografie, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 71 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
77 •
Gargulák Jaromír, Jean Gaspar Debureau
bronzový odlitek, 2011, signováno, výška 36 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
78 •
Gebauer Kurt, Pár u vody III.
kresba uhlem, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 46 x 63 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
79 •
Gebauer Vladimír, Plynutí
kombinovaná technika na papíře, 2011, signováno,
rámováno, zaskleno, 57 x 46 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 700 Kč
Nadaci věnoval autor
80 •
Georgiadu Anna, Zahrádka
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
19
81 •
Grosseová Elzbieta, Konvice
šamot, nedatováno, signováno, 28 x 33 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
82 •
Halata Dobroslav, Zátiší s malovaným džbánem
akryl, olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
83 •
Halberštát Eduard, Překážka
autorská barevná serigrafie, 1999, signováno,
rámováno, zaskleno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
84 •
Hanuš Jan, Carmen
akryl, serigrafie, 2010, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnoval autor
85 •
Hanuš Jiří, Berlin V.
suchá jehla, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 76 x 56 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
86 •
Harcuba Jiří, Soucit
ryté sklo, 2012, signováno, 21 x 16 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
87 •
Hašková Eva, Pocta Vincentu Morstadtovi
lept s akvatintou, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 78 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 300 Kč
Nadaci věnovala autorka
88 •
Hauschka Jiří, Dálnice
litografie, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnoval autor
89 •
Hejl Alexandr, Abstraktní kompozice
kombinovaná technika na desce, 1992, signováno, rámováno, 170 x 60 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
20
90 •
Hejlová Natálie, Stopy
kombinovaná technika na desce, 2012, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
91 •
Herynek Pavel, Rotokaligrafie
tuš na losinském papíře, 1997, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 52 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 300 Kč
Nadaci věnoval autor
92 •
Hilská Jitka, Kříž – nekonečno
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 100 x 90 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
93 •
Hísek Jan, Spící slunce
lept, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 80 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
94 •
Hnízdil Aleš, Ticho v prostoru
olej na plátně a kov, 2009, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnoval autor
95 •
Hodný Ladislav ml., Kříž
kombinovaná technika, akryl, zlaceno, 2011,
signováno, rámováno, 69 x 50 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
96
Hodonský František, Pod břehem (studie)
pastel na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 60 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
97 •
Hodonský František, Říční krajina (studie)
pastel na papíře, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 41 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
98 •
Hoffmeisterová Xénia, Skutečná opice
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 69 x 53 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
21
99 •
Höhmová Zdena, Barvy ateliéru
olej a kombinovaná technika na plátně, 2009,
signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
100 •
Holeka Pavel, Portrét se zeleným stínem
koláž, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 41 x 35 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
101 •
Honetschläger Jakub, Horizont
akryl na papíře, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 48 x 62 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
102 •
Horálek Vojtěch, China town II.
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
103 •
Horálková Helena, Lilie II.
barevná suchá jehla, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 49 x 35 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
Nadaci věnovala autorka
104
Horálková Helena, Lilie III.
barevná suchá jehla, 2011, signováno, 49 x 35 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
105 •
Hošek Jakub, Bez názvu
tužka na papíře, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 30 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
106 •
Hošková Anežka, Stay Magical
barevný linoryt, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
107
Houska Jiří, Trpaslík na hlodavci
lept, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 30 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnoval autor
22
108 •
Houska Jiří, Trpaslíci a teropod
lept, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 30 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnoval autor
109•
Hrubeš Karel, Hvězda
olej na desce, 1990, signováno, rámováno, 63 x 55 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
110
Hrubeš Karel, Nekonečno
olej na plátně, 1985, signováno, rámováno, 85 x 55 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
111 •
Hrubý Jan, Bez názvu
barevný linoryt, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
112 •
Hrušková-Štefková Helena, Podzimní den
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 100 x 85 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
113 •
Hřivnáč Tomáš, Flamenco III.
suchá jehla, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 13 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
114 •
Hřivnáčová Petra, Chocholáč
glazovaná keramika, 2010, signováno, průměr 30 cm
Hodnota daru: 1 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
115
Hubatková Jana, Konec října
kamenotisk, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 90 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
116 •
Hubatková Jana, Ke Kameni
kamenotisk, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 85 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
23
117 •
Hudeček Otakar, Pád žlutých meteoritů
olej na sololitu, 2004, signováno, rámováno, 48 x 61 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Nadaci věnoval autor
118 •
Hůla Jiří, M. M. (Portréty s geometrií)
přeuspořádání, 1993, signováno, rámováno, 27 x 27 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
119
Hůla Jiří, Zátiší
sítotisk, 2000, signováno, rámováno, zaskleno, 69 x 101 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
120 •
Hůla Zdenek, Země
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 65 x 55 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
121 •
Husák Milivoj, Past na čáry
akryl a tuš, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 500 Kč
Nadaci věnoval autor
122 •
Hüttnerová Iva, Slečna s pejskem
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 54 x 43 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
123 •
Chabera Milan, Kontakt II.
akryl, olej, plátno, 2012, signováno, rámováno, 60 x 60 cm
Hodnota daru: 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Nadaci věnoval autor
124 •
Charwot Břetislav, Černé torzo
kombinovaná kresba, 2000, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 38 x 28 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
125 •
Chatrný Dalibor, Bez názvu
akronex na papíře, 1963, signováno, rámováno, zaskleno, 40 x 52 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
24
PŘESTÁVKA
126 •
Chromek Miloš, Korida
kombinovaná technika na desce, 2010, signováno,
rámováno, 55 x 55 cm
Hodnota daru: 7 500 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
127 •
Chudomel Jaroslav, Krajina
pastel, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 62 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
128 •
Istler Josef, Objekt
litografie, 1962, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 52 x 34 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala Galerie Kodl, s.r.o.
129 •
J.S., Na lovu – zvoňte jemně…!
kombinovaná technika, olej, inkoust, akryl, 2010,
signováno, rámováno, 44 x 55 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
130 •
Jabůrek Lukáš, Váza Kolorit
ručně foukané a broušené sklo, 2012, signováno, výška 29 cm
Hodnota daru: 25 700 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval Moser, a.s., Kpt. Jaroše 19, Karlovy Vary
131 •
Jahodová Merlin, No Limits
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
132 •
Janatková Milli (Milada), Lanzarote
barevný linoryt, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 94 x 62 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
133 •
Janda Jiří, Kaplička
akvarel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 81 x 59 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
25
134 •
Janečka Petr, Díkůvzdání
kombinovaný materiál, dřevo, kov, patinováno, 2010, signováno, 64 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
135
Janečka Petr, Malá hlava
kombinovaný materiál, dřevo, kov, patinováno, 2010, signováno, 38 x 18 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
136 •
Janíčková Olga, Soustředění
roláž, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 78 x 35 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
137 •
Jankovič Jozef, Figura v ráme
pigmentový inkjetprint, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 58 x 40 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
138
Janoušek Karel, Rotace II.
kombinovaná technika, 2011, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 74 x 70 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
139 •
Janoušek Karel, Silové pole
olej na desce, 2012, signováno, rámováno, 74 x 74 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
140 •
Janůjová Jarmila, Růže
olej na plátně, 2001, signováno, rámováno, 48 x 37 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
141 •
JAROMÍR 99, Autoportrét
cut out, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
142 •
Jelen Oldřich, Hory
barevná litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 57 x 78 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
26
143 •
Jelínková Barbora, Nádobí
kresba tužkou, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 40 x 60 cm
Hodnota daru: 6 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
144 •
Jemelka Jan, Sarkofág
barevný dřevořez, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
145 •
Jilemnická Ellen, Ona
kresba tuší, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
146 •
Jirků Boris, Malá pevnost v Le Pouqet
akryl na sololitu, 2007, signováno, rámováno, 121 x 111 cm
Hodnota daru: 138 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Nadaci věnoval autor
147 •
Josífková Tereza, On a Ona
akryl a tužka na plátně, 2012, signováno, rámováno, 56 x 67 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
148 •
Kaloč Jiří, Romantická krajina
akryl, lak, sololit na podložce, 2007, signováno,
rámováno, zaskleno, 13 x 9,5 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
149 •
Kaloč Otakar, Při cestě na Praděd – Petrovy kameny
akryl, olej, sololit, 2011, signováno, rámováno, 23 x 34 cm
Hodnota daru: 2 800 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnoval autor
150 •
Kaloč Robin, Krajina v Provence
suchá jehla, tužka, papír, 2007/2010, signováno,
rámováno, zaskleno, paspartováno, 15 x 20 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
151 •
Kanyza Jan, Bez názvu
akryl, pastel na papíře, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
27
152 •
Karlík Viktor, Postava pod lampou
serigrafie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
153 •
Karpíšek Jan, Hlava přes celé
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
154 •
Kašpar Jaroslav, Adéla
kovaná ocel na žulovém podstavci, patinováno,
stříbřeno, 2010, signováno, 68 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
155 •
Kaufman Mirek, Dotek
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 115 x 95 cm
Hodnota daru: 65 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
156 •
Kavan Jan, Pět fragmentů osudu
grafický list, lept, tvarované matrice, soutisk, 2011,
signováno, rámováno, zaskleno, 90 x 64 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
157 •
Kintera Krištof, Bez názvu I.
polyester na papíře, 2011, signováno, rámováno, 103 x 73 cm
Hodnota daru: 33 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
158
Kintera Krištof, Bez názvu II.
polyester na papíře, 2011, signováno, rámováno, 103 x 73 cm
Hodnota daru: 33 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
159 •
Kitzberger Igor, Harlekin
bronz, 2004, signováno, 40 x 13 x 13 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
160 •
28
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Kleprlík Slavomír, Železniční most Kyje (scénický návrh)
uhel, 1949, signováno, rámováno, zaskleno, 35 x 40 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
161 •
Klimešová Bára, Venice – gondoly
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 43 x 30 cm
Hodnota daru: 3 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
162 •
Knotek Aleš, Velké jako model malého
akvarel na papíru, 2005, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 40 x 35 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
163 •
Koblasa Jan, Tauromachie I.
počítačová grafika, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 30 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
164
Koblasa Jan, Tauromachie II.
počítačová grafika, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 30 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
165 •
Kočí Richard, Přízeň osudu
počítačová grafika, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 68 x 58 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
166 •
Kodet Kristian, Žena v draperii
suchá jehla, nedatováno, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 50 x 36 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
167 •
Kokolia Vladimír, Kopec Stráž, kopec Stráž - Lípa
akvarel a tuš na papíře, 2012, signováno, rámováno,
zaskleno, 73 x 56 cm, 30 x 22 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
168 •
Kolařík Jaroslav, Sběrači času
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 55 x 55 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala Galerie U Zlatého kohouta,
Michalská 3, Praha 1, Mirela Zukalová
169 •
Kolíbal Stanislav, Tři kolmice a tři čtverce
dřevo, železo, tmel, 2010, signováno, rámováno, 63 x 61 cm
Hodnota daru: 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
29
170 •
Komárek Ivan, Bum, bum, bubínek
papírová koláž, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 45 x 62 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
171 •
Konvička Richard, Postava s ciferníkem
barevná litografie, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 71 x 54 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
172•
Kopecký Vladimír, Obelisk I.
serigrafie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
173
Kopecký Vladimír, Obelisk II.
serigrafie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 71 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
174 •
Kornatovský Jiří, Čtverec č. 3
akvatinta, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 16 x 17 cm
Hodnota daru: 1 000 Kč
Vyvolávací cena: 700 Kč
Nadaci věnoval autor
175 •
Kořistková Zuzana, Tanečnice
šamotová hlína, glazovaná, raku, 2011, signováno, výška 40 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
176 •
Kotrčová Naděžda, Sen v úplňku
olej na sololitu, 2005, signováno, rámováno, 67 x 57 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
177 •
Kotýnková Ivana, Zelené pobřeží (jižní Francie)
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 70 x 100 cm
Hodnota daru: 48 000 Kč
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
178 •
Kovářík Vojtěch, Paleta
linoryt, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 146 x 210 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
30
179
Kožíšek Petr, Sukulent (ze série Svědkové)
tempera, syntetický email na plátně, 2005,
signováno, rámováno, 40 x 60 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
180 •
Kožíšek Petr, Zelenec (ze série Svědkové)
tempera, syntetický email na plátně, 2005, signováno,
rámováno, 40 x 60 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
181 •
Králová Markéta, Z cyklu Krajiny I.
lept, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
182
Králová Markéta, Z cyklu Krajiny II.
lept, 2011, signováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
183 •
Kraus Pavel, Když staré odešlo a nové se ještě nenarodilo
digitální grafika na plátně 2/5, 2012, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
184 •
Krejbich Daniel, Vzpomínky na Galapágy
akryl na sololitu, 2012, signováno, rámováno, 80 x 120 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
185 •
Kroča Antonín, Pepa Blahut
olej na sololitu, 2008, signováno, rámováno, 66 x 43 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
186 •
Krotký Svatoslav, Vztahy
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 75 x 75 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 9000 Kč
Nadaci věnoval autor
187 •
Krumphanzlová Věra, Modré ráno (diptych)
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 2x 40 x 40 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
31
188
Krupičková Věra, Matějská pouť
olej na plátně, 2000, signováno, rámováno, 53 x 48 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
189 •
Krupičková Věra, Koník z pouti
olej na plátně, 2000, signováno, rámováno, 53 x 48 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
190 •
Křen Ivo, Po dešti
sedmibarevný linoryt, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 69 x 50 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
191 •
Kříž Daniel, ART. No. 16
akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 120 x 160 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
192 •
Kříž Ivan, V naklonění
olej na překližce, 2006, signováno, rámováno, 63 x 49 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
193 •
Kříž Jaroslav, Letní krajina
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 56 x 60 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
194 •
Kubíček Jan, Rozdělené elementy, dvě dimenze
serigrafie, 1988/2002, signováno, rámováno, zaskleno, 62 x 45 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
195
Kubínová Lucie, Nic
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
196 •
Kubínová Lucie, Páv
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
32
197 •
Kučerová Alena, Malý oblouk
dřevo, barva, hřebíčky, plechová matrice, 2007, signováno, 46 x 61 cm
Hodnota daru: 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
198 •
Kudrnáč Filip, Turecké hory
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 50 x 67 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
199 •
Kuklík Ladislav, V rytmu
kombinovaná technika, lept s akvatintou, 2011,
signováno, rámováno, zaskleno, 85 x 65 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
200 •
Kvíčala Petr, Z cyklu Moře, No. XXV.
serigrafie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
201 •
Lamr Aleš, Oranžový oblouk
akryl na plátně, 2001, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Nadaci věnoval autor
202 •
Lanz Monika, Fantom divadla
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
203
Laryszová Renáta, SAINING 2
kombinovaná technika na plátně, 2005, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
204 •
Laryszová Renáta, SAINING 9
kombinovaná technika na plátně, 2005, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
205 •
Laub Tomáš, Bambusy
barevný lept, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 41 x 46 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
33
206
Laub Tomáš, Krtince
netoxický lept, 2009, signováno, 49 x 40 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
207 •
Laufrová Alena, Vzpomínka
pastel, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
208 •
Leszczynski Radomír, Kompozice č. 31/c
akryl a plátkové zlato na plátně, 1996, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
209 •
Levinská-Borecká Marcela, Slunce a stíny, Maroko
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 87 x 75 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
210
Lhotský Zdeněk, Mísa KK-0299
fúzované lehané sklo, 2012, signováno, průměr 30 cm
Hodnota daru: 4 320 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
211 •
Lhotský Zdeněk, Mísa P
fúzované lehané sklo, 2012, signováno, průměr 30 cm
Hodnota daru: 2 820 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnoval autor
212 •
Libenský Stanislav, Brychtová Jaroslava, Kulová hlava
tavené broušené sklo, červená barva, 1986 – 2012,
signováno, 39 x 20 x 14 cm
Hodnota daru: 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 95 000 Kč
Nadaci věnovala Jaroslava Brychtová
213 •
Lindovský Jiří, Malá police
sítotisk, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 30 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
214 •
Lipina Jan, Karin v ateliéru
fotografika, 2010, signováno, rámováno, 59 x 39 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 100 Kč
Nadaci věnovala Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, Miroslav Lipina
34
215 •
Lipinová Alena, Od Venuše k Windows
kombinovaná technika, 2008, signováno, rámováno, 51 x 78 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
216 •
Lipinová Monika (Mona Lipi), Outloň váhavý visí
bronz, 2011, signováno, 23 x 20 x 20 cm
Hodnota daru: 27 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnovala autorka a Umělecká slévárna HVH, s.r.o., Horní Kalná 65
217 •
Lomová Ivana, 22. XI. 64
barevná litografie, 1997, signováno, rámováno, zaskleno, 56 x 38 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
218 •
Lörinczová Pavlína, Krajina květů
čárový lept, akvatinta, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 63 x 81 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
219
Lörinczová Pavlína, Květinový vzor
čárový lept, akvatinta, 2010, signováno, 63 x 81 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
220 •
Macháčková Klára, Už zase skáču přes kaluže
papírmašé, plast, boty, 2011, signováno, 50 x 50 x 60 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
221 •
Mainer Martin, Král slunce
kombinovaná technika – sítotisk, akryl (kolorovaná, domalovaná grafika),
2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
222 •
Malich Karel, Energie
pastel, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 43 000 Kč
Nadaci věnoval autor
223 •
Malina Petr, Na pláži
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 60 x 80 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
35
224 •
Mandát Luboš, Dvě ženy
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Nadaci věnoval autor
225 •
Mansfeldová Eva, Brána
olej na plátně, 1997, signováno, rámováno, 60 x 55 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
226 •
Manto-Mrnka Antonín, Pásovec
ručně foukané sklo, 2008, signováno, 33 x 53 x 40 cm
Hodnota daru: 32 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
227 •
Marčík Jan, Krajina z Provence
olej na sololitu, 2011, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
228 •
Marčík Zdeněk, Pod skálou v Baux
pastel na papíře, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
229 •
Mareš Dominik, Laguna II.
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 100 x 110 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
230 •
Maršálek Marian, Alikvota
smrkové dřevo, 2010, signováno, 240 x 30 x 30 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
231 •
Martin Ivan, Spelea
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 70 x 70 cm
Hodnota daru: 45 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
232 •
Martinková Věra, Pohádky – Havrani
litografická koláž, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 25 x 17 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
36
233
Martinková Věra, Pohádky – Vláčky
litografická koláž, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 25 x 17 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
234 •
Másler Jaromír, Francouzská snídaně
akryl, olej, 2010, signováno, rámováno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 23 000 Kč
Nadaci věnoval autor
235 •
Matoušek František, New York
sítotisk, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
236
Matoušek František, Singapore
sítotisk, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 54 x 74 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
237 •
MATTY, Doubické stopy – flora
rytý papír, 2010, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
238 •
Matulka Jan, Abstrakce s kytarou (kopie od Jindřicha Bošky)
akryl na sololitu, 1923, signováno, rámováno, 67 x 49 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval Jindřich Boška
239 •
Matzenauer Michal, Vystoupení
kolorovaná kresba, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 41 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 300 Kč
Nadaci věnoval autor
PŘESTÁVKA
240 •
Mazochová Alena, Podzimní krajina
pastel, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 45 x 45 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
241 •
Mědílek Jiří, Pobřeží
pastel na papíře, 2001, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 30 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
37
242 •
Měřička Jan, Mechanika davu
serigrafie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 104 x 154 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
243 •
MICL, Melounová svatba
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 46 x 60 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnoval autor
244 •
Michálek Miloš, Architektura II.
dřevořez, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 30 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
245 •
Mitášová Karolína, Poklad
olej na plátně, 2003, signováno, rámováno, 79 x 64 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 29 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
246 •
Mocek Jiří, Balkon II.
olej na plátně, 2004, signováno, rámováno, 35 x 55 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
247 •
Mrázová-Cagliero Šárka, Andromeda
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 28 000 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
248 •
Mudroch Marián, Zrkadlenie
ofset, 1984/1985, signováno, rámováno, zaskleno, 73 x 102 cm
Hodnota daru: 17 500 Kč
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Nadaci věnoval autor
249 •
Mžyk Josef, Zelený interiér
ofset - litografie, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 46 x 64 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
250 •
Najbrtová Kamila, Voda a duha
akryl, 2012, signováno, rámováno, 75 x 85 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
38
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
251
Neborová Anna, Z cyklu Černá zahrada I.
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
252 •
Neborová Anna, Z cyklu Černá zahrada II.
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
253 •
Nejtek Karel, Česání
patinovaná sádra, 30./40. léta, signováno, výška 36 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 800 Kč
Nadaci věnoval Ing. Tomáš Kulman
254 •
Nemoudry Ewa, Sex machine
litografie, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
255 •
Nepasický Jiří, Malá mohyla
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
256 •
Nesázal Michal, Green Jade Park
akryl na plátně, 2009, signováno, rámováno, 24 x 30 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
257 •
Neugebauerová Alice, Zakletí
pastel, 2005, signováno, rámováno, zaskleno, 80 x 60 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
258 •
Nievaldová Miloslava, Jarní mráz
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
259 •
Novák Jindřich, Dveře nikam
olej na plátně, 1984, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Nadaci věnovala Taťána Štěpánová
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
39
260 •
Novák Vladimír, Portrét
kvaš, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 56 x 38 cm
Hodnota daru: 13 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
261 •
Nováková Nikola, Malý experiment
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 70 x 40 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
262 •
Nováková Věra, Slzy stařičké sfingy
litografie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 55 x 70 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
263 •
Novotná Klára, Pudl
šamotová hlína, 2012, signováno, 40 x 13 x 20 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
264 •
Olešová Bohuslava, Z cyklu Předznamenání
kombinovaná technika, 2000/2002, signováno,
rámováno, 73 x 107 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
265 •
Ondroušková Zuzana, Ve stínech
tuš a akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 16 x 16 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
266 •
Orlita Lukáš, Na cestě
airbrush na papíře, 2011, signováno, rámováno,
zaskleno, 60 x 84 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
Nadaci věnoval autor
267
Orlita Lukáš, Tryskomyš
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Nadaci věnoval autor
268 •
Ouhel Ivan, Nález
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 25 x 25 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
40
269 •
Ovčáček Eduard, Eros
akryl a olej na plátně, 2000, signováno, rámováno, 60 x 50 cm
Hodnota daru: 19 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
270 •
Ovčáčková Berenika, Niké
digitální tisk, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
271 •
Pacák Jan Antonín, Hravý den
litografie, 1995, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 20 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnovala Jana Pacáková
272 •
Pacner Miroslav, Horský potok
fotografie zemní realizace, 2005, signováno, rámováno, 60 x 70 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
273 •
Pacovská Květa, 583
litografie, koláž, 1989, signováno, rámováno, zaskleno, 80 x 66 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
274 •
Palečková Veronika, Dvořáková Kristýna, Prchavá vteřina
plátno, hrášky, clash, plexisklo, 2011, signováno, rámováno, 80 x 80 cm
Hodnota daru: 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Nadaci věnovala Veronika Palečková
275 •
Pastrňák Petr, Hořící les
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
Nadaci věnoval autor
276 •
Paštéková Dominika, Zátiší
tužka na papíře, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 73 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
277 •
Patřičný Martin, Máchovské variace
skládané dřevo, 2011, signováno, rámováno, 52 x 42 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
41
278 •
Pavlovský Michael, Modrý pták
dřevo – lípa, akryl, 2011, signováno, 65 x 70 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
279 •
Pavlovský Tomáš, Zrzka
akryl na desce, 2006, signováno, rámováno, 61 x 62 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
280 •
Pažoutová Kateřina, Hra
akvarel na papíru, 2001, signováno, rámováno, zaskleno, 21 x 29 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
281
Pažoutová Kateřina, Nádraží
suchá jehla, 1990, signováno, rámováno, zaskleno, 29 x 20 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
282 •
Pěchouček Michal, Time for Bed XXXVII
akryl a textil na plátně, 2011, signováno, rámováno, 125 x 125 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
283 •
Perič Milan, Nebel
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, 65 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
284
Petrbok Jiří, Cyklus Červená I.
akryl na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 15 x 21 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 800 Kč
Nadaci věnoval autor
285 •
Petrbok Jiří, Cyklus Červená II.
akryl na papíře, 2008, signováno, rámováno, zaskleno, 15 x 21 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 800 Kč
Nadaci věnoval autor
286 •
Pfeffer Michaela P., Dravá
koláž, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
42
287 •
Piekar Pavel, Poustevník
barevný linoryt, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 5 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
288 •
Pobříslo Karel, No. 091011_03a
digitální laserový tisk, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 33 x 49 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
289
Pobříslo Karel, No. 100311_03
digitální laserový tisk, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 45 x 32 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnoval autor
290 •
Podhůrská Markéta, Kamenný most
litografie, 2000, signováno, rámováno, zaskleno, 40 x 33 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
291 •
Polívková Zdenka, Archanděl
barevný hlubotisk, 2010, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 36 x 46 cm
Hodnota daru: 2 400 Kč
Vyvolávací cena: 2 100 Kč
Nadaci věnovala autorka
292
Polívková Zdenka, Les
malba asfaltem, 2011, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 40 x 46 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 2 600 Kč
293 •
Pošva Jiří, Dvojice
šamotová hlína, 2011, signováno, 30 x 30 x 30 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
294 •
Pošvic Miroslav, Před a po (diptych)
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 2x 50 x 40 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
295 •
Pouba Petr, Madona z Vysočan
olej na plátně a překližce, 2012, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
43
296 •
Pražan Oldřich, Každý má nárok na lásku
olej na desce, 2012, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
297 •
Price-Dvořáková Kamila, Buldoček
šamotová hlína, 2011, signováno, 27 x 30 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 2 900 Kč
298 •
Příhoda Stanislav, Pod Blaníkem
olej, monotyp, 2006, signováno, rámováno, 20 x 30 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
299 •
Puchnarová Dana, Červeno-modro-zelená struktura
litografie na pauzovacím papíře, 2005, signováno,
rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
300 •
Purkrábková Hana, Jeden
kamenina, 2011, signováno, 29 x 25 x 27 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
301 •
Radová Šárka, Výměna řečí
porcelán a papírová hmota, 2002, signováno, 66 x 53 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
302 •
Ranný Emanuel, Nenávist a láska
litografie, 1991, signováno, rámováno, zaskleno, 79 x 61 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
303
Ranný Emanuel, Vzpomínky na Padovu
litografie, 1991, signováno, 79 x 61 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
304 •
44
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Richterová Marina, V kleci I.
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 4000 Kč
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
305
Richterová Marina, V kleci II.
litografie, 2012, signováno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
306 •
Rittstein Michael, Muž se dvěma ptáky
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 50 x 60 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnoval autor
307 •
Róna Jaroslav, Azazel
akvarel na papíru, 2004, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 30 x 42 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
308 •
Roučka Pavel, Pár figur
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 36 000 Kč
Nadaci věnoval autor
309 •
Růtová Eva, Radostně
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 40 x 40 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
310
Růtová Eva, Výzva
olej na plátně, 2002/2011, signováno, rámováno, 35 x 35 cm
Hodnota daru: 6 500 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
311 •
Rybák Jaromír, Modrá rybí váza
tavené vysokoolovnaté broušené sklo, 2012, signováno, průměr 37 cm
Hodnota daru: 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 55 000 Kč
Nadaci věnoval autor
312 •
Řeháková Šafka Zdena, Noční město
olej na plátně, 2008, signováno, rámováno, 100 x 110 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
313 •
Řičica Michal, Anděl
olej na kartonu, 2011, signováno, rámováno, 59 x 49 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
45
314 •
Řízek Tomáš, Dvě želvy
olej na plátně, 2009, signováno, rámováno, 130 x 110 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
315 •
Sakuma Eva, Bez názvu
malba tuší a akryl, 2011, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 33 x 40 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
316 •
Samec Jan, Déšť
akryl na plátně, 2011, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
317
Samec Jan, Motiv ze Schirndingu
kombinovaná technika na papíře, 2010, signováno,
rámováno, zaskleno, paspartováno, 29 x 39 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
318 •
Samek Jiří, Stromek
hlubotisk z lina, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 67 x 49 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
319 •
Samek Petr, Pod hladinou, ze souboru na motiv knihy H. Ch. Andersena
Malá mořská víla
akryl na sololitu, 2010, signováno, 50 x 52 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Nadaci věnoval autor
320 •
Saraah Satin, Barvy léta
akryl na papíře, fluorescenční barvy, 2012, signováno,
rámováno, zaskleno, paspartováno, 25 x 35 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
321 •
Sedláček Ondřej, Malé oplodnění
plastika, kov, beton, 2010, signováno, výška 23 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnoval autor
46
322 •
Sedláček Pavel, Akt z cyklu Idoly
olej na sololitu, 2012, signováno, rámováno, 49 x 66 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
323 •
Sikora Rudolf, Štvorec pre Maleviča (z cyklu Noosféra)
fotografie, giclée, duraluminium, 1981/1996/2011,
signováno, rámováno, 93 x 93 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Nadaci věnoval autor
324 •
Sion Zbyšek, Vratká postava
litografie, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
Nadaci věnoval autor
325 •
Siréna, Lukrécie
grafika kolorovaná akvarelem, 2010, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 40 x 30 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
326 •
Sládek Karel, Zátiší – Stilleben piacevole I.
akryl na plátně, 2000, signováno, rámováno, 70 x 60 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 34 000 Kč
Nadaci věnoval autor
327 •
Sládek Petr, Drezura
kombinovaná technika na papíře, 2005, signováno,
rámováno, zaskleno, 35 x 50 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
328 •
Sláma Miloš, Nekonečný rákos
linoryt, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 500 Kč
Nadaci věnoval autor
329 •
Slíva Jiří, Tango Open
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 48 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 700 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
47
330 •
Smejkal Václav (JMB), Jongkindovo Maaslins (z cyklu Pohledy do historie)
lept, volná replika grafiky J. B. Jongkinda (1819-1891), 2010,
signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 21 x 27 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Nadaci věnoval autor
331 •
Soukup Pavel, Dobrá zpráva
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 90 x 80 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 700 Kč
Nadaci věnoval autor
332 •
Soukupová Pavla, Malá maminka
kombinovaná technika, 2011, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 27 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
333 •
Sozanský Jiří, Z cyklu Suteren
lept, 1978, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
334 •
Spurný Josef, Rande u potoka
vektorová počítačová grafika, 2011, signováno,
rámováno, zaskleno, 63 x 90 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnoval autor
335 •
Srncová Emma, Sestra, kterou nemám
barevná litografie, 2003, signováno, rámováno, zaskleno, 73 x 55 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
336 •
Stejskalová Michaela, Nákupy
šamotová hlína, 2012, signováno, výška 45 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
337 •
Stodolová Klára, Z okna
akvarel, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 24 x 29 cm
Hodnota daru: 2 500 Kč
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
338 •
Střížek Antonín, Koníčci
akvarel, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 65 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
48
339 •
Suchánek Vladimír, Dvojice
barevná litografie, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno, 68 x 50 cm
Hodnota daru: 9 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
340 •
Suchý Jiří, Pramínek vlasů
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 48 x 36 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
341 •
Sukdolák Pavel, Černá a bílá
barevný lept, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 71 x 54 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnoval autor
342 •
Surůvka Jiří, Starý Warhol
digitální tisk, 2003, signováno, rámováno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
343
Surůvka Jiří, Strůjce války
digitální tisk, nedatováno, signováno, rámováno, 25 x 33 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval autor
344 •
Suška Čestmír, Ryby
sítotisk, 2010, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 300 Kč
Nadaci věnoval autor
PŘESTÁVKA
345 •
Svatošová Táňa, Tři body a tři linie
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 7 500 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
346 •
Svoboda Jaroslav, Léto
hutnické sklo, 2012, signováno, výška 64 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
347
Svoboda Jaroslav, Podzim
hutnické sklo, 2012, signováno, výška 64 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
49
348 •
Svoboda Vladimír, Melounová tanečnice
olej na plátně, 1995, signováno, rámováno, 65 x 60 cm
Hodnota daru: 22 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
349 •
Svoboda Vladimír, Tukeš
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, 63 x 63 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
350 •
Sychra Vladimír, Tři ženy
barevná litografie, nedatováno, signováno, rámováno,
zaskleno, paspartováno, 35 x 47 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnovala Jitka Kodlová
351 •
Sýkora Ladislav, U Žihobec
linoryt, nedatováno, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 48 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
352 •
Sýkora Zdeněk, Barevné nulové linie
serigrafie, 2011, signováno, rámováno, zaskleno, 120 x 120 cm
Hodnota daru: 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Nadaci věnovala Lenka Sýkorová
353 •
Synecká Naděžda, Malostranský Mikuláš
kombinovaný barevný lept, suchá jehla, nedatováno,
signováno, rámováno, zaskleno, 42 x 56 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
354
Synecká Naděžda, Z Valdštejnské zahrady v Praze
kombinovaný barevný lept, suchá jehla, nedatováno,
signováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
355 •
Synková Eva, Z cyklu Dosti podivná zahrádka I.
kombinovaná technika na kartonu, 2008, signováno,
rámováno, zaskleno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
50
356
Synková Eva, Z cyklu Dosti podivná zahrádka II.
kombinovaná technika na kartonu, 2008, signováno,
rámováno, zaskleno, 30 x 21 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
357 •
Šabóková Gizela, Joungvile
tavené sklo, pomalované, probarveno v tavbě, 2012, signováno, 43 x 28 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
358
Šabóková Gizela, Skokan
tavené sklo, probarveno v tavbě, 2012, signováno, 46 x 13 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
359 •
Šafáriková Markéta, Kobylky
kombinovaná technika, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 40 x 36 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
360
Šafáriková Markéta, V trávě
kombinovaná technika, 1998, signováno, rámováno, zaskleno, 34 x 40 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Nadaci věnovala autorka
361 •
Šafář Karel, Praha
olej na plátně, nedatováno, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
362 •
Šafránková Daniela, Liberec – Love it or leave it
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 90 x 70 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
363 •
Šalamoun Jiří, Sliby – chyby
barevná litografie, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 49 x 60 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
364 •
Ščigol Michail, Židle pro snílka
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 110 x 90 cm
Hodnota daru: 110 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
51
365 •
Šebesta Dalibor, Opora
mramor, 2010, signováno, výška 104 cm
Hodnota daru: 33 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
366 •
Šebíková Eva, Dostihy
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 100 x 150 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
367 •
Ševčík Petr, Slečna zrzavá mladší
šamotová hlína, 2012, signováno, výška 42 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
368 •
Šimek Jiří, Vzpomínka na růžovou katedrálu
kombinovaná technika, 2011, signováno, rámováno, 80 x 72 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
369 •
Šimorda Miroslav, Bez názvu
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 39 x 70 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnoval autor
370 •
Šimotová Adriena, Z cyklu Ruce (VII.)
japonský kaligrafický papír, pigment, pastel, muzeální sklo, 2010,
signováno, rámováno, zaskleno, 101 x 98 cm
Hodnota daru: 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
371 •
Škapík Štefan ml., Prázdniny u Eulálie
akvarel, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, paspartováno, 33 x 48 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
372 •
Šlachtová Eva, Don Giovanni
lept, 1985, signováno, rámováno, zaskleno, 78 x 60 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnovala Ing. Jana Horáčková
373 •
Šmaha Petr, Po okraj
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 146 x 99 cm
Hodnota daru: 67 000 Kč
Vyvolávací cena: 23 000 Kč
Nadaci věnoval autor
52
374 •
Šnokhausová Petra, Tanec síly
pastel, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
375 •
Špaňhel Jakub, Vůl ve chlévě
sítotisk, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 70 x 50 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
376 •
Šrámková Ivana, Machat Michal, Kohout
foukané sklo, 2004/2012, signováno, 33 x 56 x 25 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala Ivana Šrámková
377 •
Štědra Jaroslav, Obilná pole
olej na plátně, 2005, signováno, rámováno, 90 x 80 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Nadaci věnoval autor
378 •
Štědrý Karel, Základní elementární dotyky linií
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
Nadaci věnoval autor
379 •
Štenclová Jitka, Antuka
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 50 x 60 cm
Hodnota daru: 14 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
380 •
Šuhájek Jiří, Pták
hutní sklo, 2007, signováno, 40 x 35 x 20 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
381 •
Švarcová Lupačová Martina, Motýlí polibek
akryl na plátně, 2009, signováno, rámováno, 60 x 70 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
382 •
Švéda Jakub, Velmi křehké formy
akryl a airbrush na papíře, tužka, 2012, signováno,
rámováno, zaskleno, 50 x 35 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 300 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
53
383 •
Tabery Marta, Naděje
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 57 x 45 cm
Hodnota daru: 15 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
384 •
Taberyová Marta, Šašek na růžovém polštáři
porcelán (částečně glazovaný), 2003, signováno, rámováno, 29 x 35 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
385 •
Tataro Věra, Chrám proměny
kombinovaná technika, 2012, signováno, rámováno, 80 x 140 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
386 •
Tefr Vilém, Malá noční hudba
akryl na plátně, 1999, signováno, rámováno, 40 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
387 •
Tefrová Marie, Středomořská krajina
pastel, 2002, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 50 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
388 •
Tesařová Hana, Velký statek
akvarel na papíru, 2004, signováno, rámováno, zaskleno, 27 x 36 cm
Hodnota daru: 9 500 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
389 •
Tobola Jan, Nad městem
kombinovaná technika, 2008/2012, signováno, rámováno, 40 x 45 cm
Hodnota daru: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Nadaci věnoval autor
390 •
Tomek Eduard, Jaro
akvarel, 1957, signováno, rámováno, zaskleno, 52 x 42 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnoval autor
391 •
Trčková Šárka, Na dece
hlubotisk na plátně, 2009, signováno, rámováno, 47 x 76 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
54
392
Trčková Šárka, Zalévání
hlubotisk na plátně, 2009, signováno, rámováno, 46 x 67 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
393
Trefilová Irena, Orchestr
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 80 x 115 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
394 •
Ulrich Jindřich, Květina pro princeznu Marii Annu
olej na dřevě, 2012, signováno, rámováno, 12 x 8 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
395 •
Uždilová Bedřiška, Večer II.
olej na plátně, 2002/2003, signováno, rámováno, 110 x 115
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 45 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
396 •
Vaca Karel, Barevná kompozice
kombinovaná technika na papíře, 1971, signováno,
rámováno, zaskleno, paspartováno, 29 x 19 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval PhDr. Martin Kodl
397 •
Valečka Jaroslav, Kostel
olej na plátně, 2006, signováno, rámováno, 42 x 52 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnoval autor
398 •
Válek Jaroslav, Kinetická plastika
kovaná nerez ocel, 2012, signováno, výška 37 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnoval autor
399 •
Válová Jitka, Úlek
litografie, 2009, signováno, rámováno, zaskleno, 64 x 45 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala Marie Vydrová (z pozůstalosti Jitky Válové)
400 •
Válová Květa, Návrat
litografie, 1996, signováno, rámováno, zaskleno, 14 x 21 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnovala Marie Vydrová (z pozůstalosti Květy Válové)
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
55
401 •
Váradiová Markéta, Nejlepší investice
kombinovaná technika, 2012, signováno, 15 x 15 x 41 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnovala autorka
402 •
Varmuža Vratislav, Tři transvestiti
digitální tisk, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 50 x 70 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Nadaci věnoval autor
403 •
Vašíček Aleš, Vymezený prostor
tavené, barevné broušené sklo, 2006, signováno, 46 x 90 x 12 cm
Hodnota daru: 80 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Nadaci věnoval autor
404 •
Vávra David, Split
pastel na papíře, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 30 x 39 cm
Hodnota daru: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnoval autor
405 •
Vejvoda Radim, Letní večer
kombinovaná technika – monotyp, 2010, signováno,
rámováno, zaskleno, 62 x 77 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Nadaci věnoval autor
406 •
Vejvodová Eva, Jeden příběh
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 60 x 40 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
407 •
Velčovský Josef, Přelévající krajina
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 34 x 42 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
408
Velčovský Josef, Země pod Araratem
litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 34 x 42 cm
Hodnota daru: 4 500 Kč
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Nadaci věnoval autor
409 •
Vichrová Marcela, Pes přítel člověka
olej, akryl na plátně, 2006, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 7 000 Kč
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
56
410 •
Viková Jindra, Z cyklu Brouci
serigrafie, 2006, signováno, rámováno, zaskleno, 60 x 50 cm
Hodnota daru: 2 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Nadaci věnovala autorka
411 •
Vilhelmová Lenka, Tekoucí dům, tekoucí hlava a srdce
suchá jehla, mezzotinta, 2011, signováno, rámováno, 100 x 70 cm
Hodnota daru: 25 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
411A • Vivot Lea, Dobré ráno
bronz, nedatováno, signováno, výška 67 cm
Hodnota daru: 250 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
412 •
Vítečková Kateřina, Stvořitelské dny (soubor 6 litografií)
barevná litografie, 1993, signováno, 6x 26 x 26 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 600 Kč
Nadaci věnovala autorka
413 •
Vlasáková Eva, Zátiší s konvicí a dvěma broušenými drahokamy
akryl na plátně, 2010, signováno, rámováno, 100 x 80 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
414 •
Vlášková Nora B., Báječné místo k narození
originální tisk na plátně 4/171, 1991, signováno, rámováno, 70 x 51 cm
Hodnota daru: 6 500 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnoval Jaroslav Šolc
415 •
Vlček Petr, Naše vášně jsou beznadějné choroby
akryl, 2012, signováno, rámováno, 50 x 50 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Nadaci věnoval autor
416 •
Voldřichová Blanka, Puberta
bronz, 1992, signováno, výška 67 cm
Hodnota daru: 24 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
417 •
•
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Votruba Jiří, Čtyři boty Lacoste (diptych)
akryl na plátně, 2008, signováno, rámováno, 2x 30 x 24 cm
Hodnota daru: 16 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Nadaci věnoval autor
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
57
418 •
Vožniaková Ivana, Vožniaková Karolína, Eternity (triptych)
kombinovaná technika, asambláž, 2012, signováno,
rámováno, 3x 60 x 30 cm
Hodnota daru: 12 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnovala Ivana Vožniaková
419 •
Vyleťalová Olga, Lehká věž z těžké doby
olej na plátně, 2012, signováno, rámováno, 80 x 65 cm
Hodnota daru: 35 000 Kč
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
420 •
Vysušil Karel, Labyrint
barevná litografie, 2012, signováno, rámováno, zaskleno, 91 x 66 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
421 •
Waageová Bohunka, Vesmírný pták
olej na plátně, 2010, signováno, rámováno, 41 x 30 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
422 •
Wagner Ladislav Maria, Entrée I.
kombinovaná technika, tempera, akrylové laky, pastelka, 2012,
signováno, rámováno, 35 x 25 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Nadaci věnoval autor
423 •
Wagnerová Barbara Issa, Kolo
akvarel, 2010, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 15 x 15 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
424 •
Welberts Inga, Šarm noci
olej, akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 80 x 100 cm
Hodnota daru: 30 000 Kč
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
425 •
Zábranský Vlastimil, Účastnice čtvrtého odboje
(částečně ve 3D)
akryl na plátně, 2012, signováno, rámováno, 50 x 40 cm
Hodnota daru: 40 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Nadaci věnoval autor
58
426 •
Zahel A. Adolf, Alej
olej na plátně, 1932, signováno, rámováno, 109 x 89 cm
Hodnota daru: 36 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala PhD., Prof., Dr. Irena Lokšová
427 •
Zajacová Jana, Zimní nálada
barevný linoryt, 2010, signováno, rámováno, zaskleno,
paspartováno, 47 x 69 cm
Hodnota daru: 4 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 700 Kč
Nadaci věnovala autorka
428 •
Zálešák Martin, Listy
intaglie (umělý mramor), 2012, signováno, rámováno, 36 x 36 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnoval autor
429 •
Zámečníková Dana, Amfitryon 12
kombinovaná technika, 2012, signováno, 53 x 73 cm
Hodnota daru: 8 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
430 •
Zeman Bořek, Houslistka
akryl, 2011, signováno, rámováno, 39 x 33 cm
Hodnota daru: 6 000 Kč
Nadaci věnoval autor
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
431 •
Zeman Petr, Mozaika
malba na sklo, 2007, signováno, rámováno, zaskleno, 10 x 50 cm
Hodnota daru: 3 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 234 Kč
Nadaci věnoval autor
432 •
Zemanová-Blahová Alena, Ať žijí moji přátelé, nepřátelé
tavené sklo, 2012, signováno, 16 x 12 x 12 cm
Hodnota daru: 17 000 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
433 •
Zoubek Olbram, Vzpomínání
cín, částečně zlacený, 1985, signováno, výška 66 cm
Hodnota daru: 18 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
434 •
Zoubek Václav, Métopa XXXXVII
olej na plátně, 2007, signováno, rámováno, 65 x 50 cm
Hodnota daru: 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Nadaci věnoval autor
•
díla reprodukovaná ve výstavním katalogu
59
435 •
Ženatá Kamila, Podzimní les
olej na plátně, 2011, signováno, rámováno, 100 x 100 cm
Hodnota daru: 50 000 Kč
Vyvolávací cena: 38 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
436 •
Žertová Jiřina, Černá koule
malované sklo, dřevo, 2012, signováno, 32 x 25 x 25 cm
Hodnota daru: 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Nadaci věnovala autorka
60
POZNÁMKY
61
POZNÁMKY
62
POZNÁMKY
63
Děkujeme všem spolupracovníkům,
kteří věnovali mnoho ze svého času a energie
na přípravu této události.
Jmenovitě:
Veronika Bínová
Zuzana Divišová
Miroslav Feszanicz
Simeona Hošková
Petr Keil
Eva Książczak
Václava Kupová
Miroslav Lipina
Věra Lošťáková
Blanka Loužecká
Zdena Potměšilová
Veronika Sutnarová
Karel Šejna
Petr Štos
Lucie Urbánková
Gabriel Urbánek
Patrik Zalmay
vydala Nadace Charty 77
produkce Reader’s Digest Výběr, s.r.o.,
sazba Karel Šejna, příprava tisku ASTRON studio CZ, a.s.
Tisk: .

Podobné dokumenty

Sestava 1 - Konto BARIÉRY

Sestava 1 - Konto BARIÉRY From the cycle: Hands (VII.), Japanese calligraphy paper, pigment, pastel, framing glass, 2010, 101 x 98 cm

Více

České loutkové spolkové divadlo 1900 – 1950

České loutkové spolkové divadlo 1900 – 1950 loutkového divadla u A.Vítka v Praze o rok později, vzniklo moderní rodinné či spolkové divadlo, které se ujalo pod označením „Alešovo divadlo“. O prestiži dekorací svědčí i to, že se na jejich tvo...

Více

Aukční katalog - Konto BARIÉRY

Aukční katalog - Konto BARIÉRY v pokladně výstavy za 150 korun. Na stejném místě nabízíme také aukční katalog za 40 korun. Je důležitý pro vás, kteří se chcete dražby zúčastnit aktivně. Jsou v něm popsána všechna nabízená díla p...

Více