IX . STA R O STENSKÉ SEZENÍ

Komentáře

Transkript

IX . STA R O STENSKÉ SEZENÍ
Á,
o
. s.
si
Kt
s
vá
a
am
S
A
m
u
M
oh
ív
li b j so u
n
i nf o
dě
ez
r m a c e o kt u á ln í m
.
pro
a
Vás
blém
o
r
p
í
ů přip
ravit občerstven
i v y b r a n á t é m at a .
S Region HAN
e
do
u je p
vo l
EN
o zva t n a
ST
RO
IX. STA
ré
00
se
6. d
bu
v1
je
d
5
e
Zá
ho
ko
201
r
n
.
a
o
aše
t
v
v
29. 9
ý
ú
e
r
te
ň
ní n
V
á
s
onče
zveme
na večeři po sk
di
s
k
uz
e
n
aV
ám
R
MA
a
d
a
SK
ÉS
gr
h
o
ná o di
pr
n
a
ní
m
v
.P
. N cho
h
ros r e st a
y
íc
urac
ži c
ím
ab
,
i U h řiš t ě v e S m r
5
pot
01
vrďt
ří 2
á
z
e účast
.
do středy 23
EZENÍ