Chemie - devítka druhá část

Komentáře

Transkript

Chemie - devítka druhá část
Karbonylové sloučeniny prezentace
Aldehydy
jsou látky obsahující skupinu CHO
na konci řetezce a s příponou – al
př. CH3 – CH2 – CHO propanal
Methanal HCHO
• = formaldehyd
• štiplavý plyn, ve vodě rozp. – formalín
• výroba bakelitu (Trabant, spotřebiče…),
koberců, překližek, konzervace biologických
preparátů
Ethanal CH3 – CHO
• = acetaldehyd
• Jedovatá kapalina k výrobě voňavek, léků a
drog, hubí měkkýše
• reakcí s NH3 vzniká bílá pevná látka – pevný
líh – do turistických vařičů
• vzniká v játrech při odbourávání ethanolu
Ketony
jsou látky obsahující skupinu C =
O uprostřed řetezce a s příponou
– on
př. propan – 2 - on
Propan – 2 - on
• = aceton
• výroba slzného plynu, rozpouštědel laků a
umělého hedvábí
• vzniká v játrech při trávení tuků,
výdej v
plicích, zápach z úst